Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > USA - DOW JONES - SP500 - NAS - NR 77
USA - DOW JONES - SP500 - NAS - NR 77
Beins
11:13
09.02.2018
#11645

re:highlander #8165:

Caldaro ser på denne nedturen som en korreksjon i et bullmarked - en korreksjon som ble noe sterkere og voldsom enn først forventet. Den er ikke starten på et bear-market iflg hans vurdering.
Han har ikke sagt mye om avslutning på korreksjonen foreløpig, det kommer nok i helgens oppdatering.

For egen del kan jeg tilføye at SPX er ned ca 10% fra toppen som er et vanlig korreksjonstall.
Nå spørs det hva som kommer de neste par uker - uroen er ikke over, men om det kommer nye bunner skal være usagt. Sideveis utvikling er et alternativ til videre fall.
blåball
12:18
09.02.2018
#4029

USA Banker tjener godt på dagens rentenivå fra Sentralbanken i USA , og noen meget gradvise kvarte / 0.25 % rentehevninger vil ikke komme like fort som enkelte " roboter " er innstilt på .

Digitalisering og teknologi utvikling holder inflasjon lav til moderat . ( Og det blir vestentlig mindre arbeidsplasser grunnet digitalisering og teknologi utvikling / automasjon , og disse arbeidsplasser må erstattes . )

Skattereform i USA er vel og bra , men det tar mange år før nye arbeidsplasser fører til noe vesentlig lønnspress , det er gitt skatte lette til arbeidere allerede . Reallønnsvekst er posetivt .

Men USA børser korrigerer nok ned noen prosenter til .
Nå er det 30 utvalgte selskaper i USA med sterk inntjening fremover , og disse vekter børsen høgt .

SP 500 Industri Indeks lagger nok litt ned noen dager til .
blåball
12:52
09.02.2018
#4030

Nå er Budsjettavtalen vedtatt i USA melder E24 . ( Det er posetivt ) .

Nå har også Oslo Børs utvalgte selskaper i sin Hovedindeks , disse er i stor grad multinasjonale mer eller mindre , og disse vekter Oslo Børs høgt , og har samtidig god inntjening og omsetning .

Derfor en del selskaper normalpriset historisk sett .

Sidelengs utvikling ja , men noen prosenter ned , og kjøpsmulighet for utvalgte selskaper .
highlander
14:03
09.02.2018
#8180

Som et apropos limer jeg inn denne som jeg fant på marketwatch.com:

[...]In fact, according to one adviser, the important things to keep in mind are so simple they can fit on a single note card. Such a card was tweeted Thursday by Ritholtz Wealth Management, which credited it to Anthony Isola, a financial adviser at the firm who tweets under the handle @ATeachMoment
highlander
14:07
09.02.2018
#8181

Senatet vedtok fredag morgen norsk tid en budsjettavtale som gjør at man kan unngå en nedstengning av det offentlige USA.

Noen timer senere blir det klart at også Representantenes hus har vedtatt avtalen. Dermed unngår USA nok en nedstengning.

Det hvite hus hadde sendt ut en ordre om at alle institusjoner måtte forberede seg på en nedstengning etter at fristen gikk ut ved midnatt amerikansk tid.

Budsjettavtalen vil koste 320 milliarder ifølge senatets budsjettkontor. Det meste av summen vil bli brukt i løpet av 2018.

Den avtalen man nå inngår vil finansiere USA ut april. I løpet av den perioden må man bli enige om detaljene i den større avtalen. (Kilde: E24)
dr. Stockman
20:18
09.02.2018
#17292

Uansett en vill ferd. På få minutter svinger det fra store stigninger til store fall. Dagen kan like godt ende med 800 i pluss som 800 i minus, men jeg tipper nok heller +-400. Spørs om vi ikke nærmer oss slutten av denne korreksjonen.
highlander
23:16
09.02.2018
#8184

Slik sluttet de amerikanske nøkkelindeksene i kveld:

Dow 24,190.90 330.44 1.38%
S&P 500 2,619.55 38.55 1.49%
Nasdaq 6,874.49 97.33 1.44%

Faren over i denne omgang...?
Beins
23:26
09.02.2018
#11651

Store svingninger i dag med ny bunn på SPX (2533), men bra opphenting etter hvert og solid i pluss til slutt. Problemet er disse veldige utslagene i begge retninger, typisk for urolige perioder. Derfor er det litt skummelt å avlyse korreksjonen nå, men vi kan jo håpe.
Beins
17:07
10.02.2018
#11655

Caldaro ser SPX:2533 som bunn i denne fasen og forventer en ny runde med oppadgående kurser igjen.
Han viser og til noen tekniske signaler som tilsier oppgang og bekreftelse av bunnen.
highlander
13:57
11.02.2018
#8189

Re. Beins #11655

Jeg har gått fra å være negativ til nøytral etter det siste fallet.

Om Caldaro skal få rett må han ha hjelp av fundamentale forhold i tillegg til de tekniske signalene han ser, slik jeg ser det.

Om amerikanske lange renter fortsetter å stige, tviler jeg sterkt på at det er mulig med ny ATH i år. Skulle rentene flate ut eller falle, kan det derimot være duket for at Caldaros bullscenario slår til...
Beins
14:23
11.02.2018
#11658

Stigende renter gir økt konkurranse fra obligasjoner og banksinnskudd, men er og et utrrykk for forventninger om økt vekst og press i økonomien, noe som kan bety bedret inntjening.

Jeg vet ikke hvordan sammenhengen har slått ut på aksjemarkedet empirisk tidligere. Hvilken effekt som er sterkest.

Caldaro mener som sagt at bullmarkedet er intakt, men i en siste oppadgående fase før det kommer en major korreksjon. Denne siste har vi en parallell til i 2011 da markedene sank 20-25%, og den svake perioden varte 6-8 mnd.
blåball
16:12
11.02.2018
#4031

Argentina er ett land i gradvis vekst , Datterselskapet til Norwegian flyr med stadig flere ruter i Argentina og derifra til ulike destinasjoner . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det betyr økt olje og gass etterspørsel globalt , og enegiforbruk i Verden stiger med estimerte 28 % dei nærmeste tiårene , sterk befolkningsvekst og økt middelklasse av borgere , følger med .

Det betyr vekst og inntjening for dei rette selskaper i mange tiår fremover .

Nøytral , det skal man være uansett .

Men det var riktig med en teknisk korreksjon i USA , og nye prosenter ned ; gir kjøpsmuligheter .

Øst Europa viser gradvis vekst , derfor tar det lang tid før Statsrenter blir hevet i vesentlig grad .

Lav til moderat inflasjon preger det fleste markeder i Verden .

USA har relativ lav yrkesdeltagelse og det vil nok Rebublikanere gjøre noe med , derfor en skatte reform .

Endret 11.02.2018 16:24 av blåball
highlander
02:55
12.02.2018
#8191

Det hele kompliseres av at gode makrotall ikke lenger booster markedet.

Det faktum at den globale økonomien vokser ganske raskt gir som konsekvens at sentralbankene fjerner eller er i ferd med å fjerne de enorme stimulansepakkene (herunder kunstig lave renter) som ble innført etter finanskrisen.

Alfa og omega blir da: hvor bærekraftig er egentlig veksten uten stimulansetiltak?

Rentenivået er helt klart en viktig nøkkel i dette regnestykket. Høyere "risikofri" rente ved kjøp av f.eks. lange amerikanske statsobligasjoner gir normalt høyere krav til yield på andre investeringer som aksjer og eiendom. Skal aksjer fortsatt være like attraktive som investeringsobjekt må P/E ned på et lavere nivå når renten stiger. For eiendom må prisene ned om ikke husleien kan justeres opp, for å gi en mer attraktiv yield.

Høyere renter slår også ut direkte på bunnlinjen i alle selskaper som har gjeld, slik at resultatene blir dårligere.

Høyere renter på innskudd vil også bli en direkte konkurrent til enkelte aksjer som har alt for høy P/E, særlig om veksten stopper opp som følge av inndragning av stimulansetiltak.

Noe annet som det er viktig å ta hensyn til er likviditeten i markedet. Forsvinner likviditet fra markedet som følge av inndragelse av stimulansetiltak vil normalt kursene/prisene falle - altså motsatt effekten man får ved økt etterspørsel når markedet tilføres likviditet, eks. kraftig økning i aksje- og boligpriser etter kvantitative lettelser (og lav rente) i månedene og årene etter finanskrisen.

Det var akkurat denne mekanismen som utløste prisfallet i boligmarkedet i Norge, ved at det ble vanskeligere å få lån (bl.a. innførsel av boliglånsforskriften) - altså mindre likviditet tilgjengelig - til å kjøpe eiendommene som tilbys. (Prisfallet i kjølvannet av bankkrisen på begynnelsen av 1990-tallet var enda verre - også det som følge av mangel på likviditet og veldig restriktiv utlånspolitikk i banker som en periode var pålagt å slanke balansene.) For å bli kvitt eiendommene, måtte lavere priser aksepteres, ellers var de ikke mulig å selge. Og når markedet først fikk det for seg at prisene skal ned, kom i tillegg en psykologisk effekt som ikke skal undervurderes, slik at fallene kom ganske skarpt.

En tilsvarende psykologisk effekt ble utløst av høyere amerikanske renter i aksjemarkedet de siste par ukene, og bidro til å forsterke fallet. Skal renten opp til 5 prosent, er det ytterligere nedside, og det hele kan bli til dels "nasty" etter hvert.

På den annen side må man også ta hensyn til de fakta som er gjengitt på notecard-et ovenfor (highlander 09.02.2018 14:03 #8180): Aksjer er over tid en meget attraktiv aktivaklasse å sitte på. I likhet med eiendom gir også aksjer beskyttelse mot inflasjon.

Hva med all likviditeten som er plassert i kryptovalutaer? Er det bra eller dårlig for aksjer at kryptovalutaene stuper? Hva med alle pengene som er plassert i EFT-er, råvarer etc.? Mange momenter å ta hensyn til. Vi har ingen fasit enda, men dette er veldig spennende å følge med på...

Dette ble skrevet ned mens jeg satt på en kafé i Havanna og nøt smaken av en god rom og en ditto cigar, samt den friske brisen som kom opp fra Malecón søndag kveld lokal tid. Mye av dette er selvfølgeligheter som det er satt ord på; noen som har vært lenge i markedet vil hevde at dette er banalt, mens "nykommere" kanskje fikk litt å tenke på...

Uansett: Buenas noches! :)

Endret 12.02.2018 02:56 av highlander
blåball
09:09
12.02.2018
#4032

re:highlander #8191:

Det er en svært gradvis vekst i Verdensøkonomi , preget av industriell teknologisk / digitalisert produksjon av varer og tjenester , som igjen gir lav inflasjon historisk sett , og det fortsetter .

Men rentenivå skal rett nok noe opp i Europa og USA , men svært gradvis , fordi vekst og utvikling i øst og sør Europa er gradvis og her er det stort ledig kapasitests rom .

Cuba og Argentina er land under gradvis utvikling ?

Ser man til Asia og Singapore , vil en ny Silkevei spre både vekst og utvikling til områder med lav vekst i dag : noe som igjen vil holde lønninger og inflasjon lav historisk sett .

USA børser var teknisk overkjøpt fordi giring på finansielle instrumenter var stor , for stor .

USA har lav yrkes deltagelse , og dermed fremdeles ledig kapasitets utnyttelse .

Mer handel mellom Sør Amerika og USA gir handlingsrom for Trump .

Ha en fortsatt god dag .

Endret 12.02.2018 09:15 av blåball
highlander
13:14
12.02.2018
#8208

Macquarie says 3.08 is the real number to watch for U.S. 10 year yields...

Beins
16:22
12.02.2018
#11662

re:highlander #8191:

Renteøkninger i en oppgangskonjunktur kan gå meget greit, og er nødvendig for å hindre stigende inflasjon. Rentene er historisk sett fremdeles meget lave - tilgangen på kreditt meget god.Trolig vil rentene forbli relativt lave i mange år. En årsak er en aldrende befolkning.

Begynnelsen av 1990-tallet var noe helt annet, med meget høye renter, men ikke stigende. Målet på begynnelsen av 90-tallet var å bekjempe inflasjonen en gang for alle, og det gjorde Gro + Norges Bank mer enn grundig med solid sjokkbehandling - som begynte på 80-tallet.
Vi er i en helt annen historisk situasjon nå.

Noe større krav til Ek ved boligkjøp kom heller for seint og har lite å si for aksjemarkedet, jeg ser vel ikke den koplingen. Det viktigste er dog at nordmenn begynner å bli belånt over pipa, vi har aldri hatt en slik gjeldsbyrde målt i forhold til disponibel inntekt. Derfor er noen innstramminger nødvendige. Men når alt går pent og pyntelig i en klar oppgangskonjunktur, tror jeg dette ikke er noe stort problem.

Rentesjokk er noe annet, da vil aksjemarkedet rammes, men slik det ser ut, er det snakk om moderate justeringer av renten.
blåball
19:35
12.02.2018
#4035

re:Beins #11662:

Det man kan forvente , er en mer normal avkastning i aksjemarkedet .
highlander
19:38
12.02.2018
#8215

For mange vil en rente på eksempelvis 5 %, som historisk ikke er veldig høyt, fremstå som et "rentesjokk".

For øvrig er de amerikanske markedene godt på plussiden igjen så langt i dag.

Denne "nyheten" var litt morsom:

Nedsalget i det amerikanske markedet i forrige uke ble trigget av menneskelige følelser, ikke maskiner, mener Nasdaq-sjef Adena Friedman, ifølge CNBC.

Stadig flere transaksjoner gjøres gjennom algoritmehandel, og noen strateger har argumentert for at forrige ukes nedsalg ble gjort etter ordrer fra tekniske mekanismer.

– Jeg tror mennesker definitivt bestemmer beslutningene i markedet. Jeg tror måten algoritmene er skrevet er på bakgrunn av menneskelige beslutninger, sier Friedman ifølge CNBC.

Friedman kom med uttalelsene i forbindelse med arrangementet World Government Summit i Dubai. (Kilde: CNBC, E24)
highlander
22:31
12.02.2018
#8216

Het grei avslutning på Wall Street i kveld:

Dow 24,601.27 410.37 1.70%
S&P 500 2,656.00 36.45 1.39%
Nasdaq 6,981.96 107.47 1.56%
highlander
22:33
12.02.2018
#8217

Den amerikanske økonomien vil stige med 3,1 prosent i år og 3,2 prosent i 2019, etter å ha vokst med 2,5 prosent i løpet av 2017.

Det går frem av president Donald Trumps budsjettforslag, som ble lagt frem mandag.

Inflasjonen, basert på konsumprisindeksen, ventes å være på 2,1 prosent i år og 2 prosent neste år.

Arbeidsløsheten, som nå er på 4,1 prosent, vil falle til 3,9 prosent i år og 3,7 prosent i 2019.

Budsjettunderskuddet anslås å havne på 984 milliarder dollar. (Kilde: E24)

Endret 12.02.2018 23:13 av highlander
highlander
14:05
13.02.2018
#8227

I forrige uke ble rekordhøye 190 milliarder kroner tatt ut av verdens mest populære indeksfond, SPDR S&P 500. Uttakene tilsvarer åtte prosent av fondets kapital i begynnelsen av perioden, ifølge Bloomberg.

Nyhetsbyrået påpeker at vi ikke har sett en høyere salgsandel siden august 2010, i kjølvannet av finanskrisen. (Kilde: Bloomberg, FA, Xi)
highlander
16:51
13.02.2018
#8236

Onsdag vil finansmarkedene ha full fokus på nye inflasjonstall fra USA.

Disse inflasjonstallene risikerer å kaste aksjemarkedene inn i et nytt dypdykk, advarer sjef for global valuta- og rentestrategi Andreas Steno i Nordea ifølge børsen.dk.

Selv om inflasjonen målt som konsumprisindeks faller fra desembernivået 2,1 prosent til 2,0 prosent i januar, kan det likevel være en utløsende faktor for en global børsnedgang, ifølge strategen.

– Om inflasjonstallene blir som vi venter oss kommer det å kaste bensin på bålet og øke de amerikanske rentene. Vi har den seneste tiden sett en tett sammenheng mellom stigende renter og fallende aksjekurser, sier Steno. (Kilde: børsen.dk)
Beins
18:25
13.02.2018
#11663

Etter oss kommer syndfloden - gammelt fransk ordtak

marketwatch: A top intelligence official is warning that the U.S.’s national debt isn’t just “unsustainable,” it puts national security at risk.

Here’s what Director of National Intelligence Dan Coats told the Senate Intelligence Committee on Tuesday, during a hearing on worldwide security threats.

The failure to address our long-term fiscal situation has increased the national debt to over $20 trillion and growing. This situation is unsustainable, as I think we all know, and represents a dire threat to our economic and national security.
Director of National Intelligence Dan Coats


The statement by Coats came a day after President Donald Trump submitted a budget that doesn’t balance, and less than a week after Trump signed a two-year budget deal that boosts domestic and military spending by $300 billion.


Coats is a former Republican senator from Indiana. He didn’t cite the deal Trump signed on Friday, or the president’s tax-cut package, which is projected to add $1.5 trillion to deficits over the next 10 years.

But he urged senators to take action “as soon as possible, before a fiscal crisis occurs that truly undermines our ability to ensure our national security.”
yemaya 2
20:01
13.02.2018
#8982

Kan hyperinflasjon bli løsningen. Et jubelår der all gjeld slettes.
Obama var vel inne på noe slikt.

Endret 13.02.2018 20:01 av yemaya 2
Beins
20:09
13.02.2018
#11664

Jubelår er vel ikke prøvd siden bibelsk tid. Men om vi antar at sentralbanken slettet sine tilgodehavender til bankene, og at bankene skulle kutte tilsvarende mye på sine utlån, så ville alle låntakere komme bedret ut. Men det er ikke fokusert på statsgjeld alene.

Problemet er når inflasjonen tar av, så blir det vanskelig å temme den.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter