Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
enzo
12:47 30.03.2017
#2293

Det er mye som forundrer i oppdrett.
Men en ting er sikkert, analysemakere er flokkdyr. det hele går i bølger, de smittes av hverandre. Prisene er fortsatt fantastiske, i tillegg har noen sikret salg forward til priser rundt 68kr/kg ,NRS men allikevel er kursen ned 25% siden nyttår, med annonsert utbytte på 9,50/aksje. Er spent på Q1 for alle, men spesielt for NRS.
uturen
09:30 31.03.2017
#8516

I dagens rapport som oppsummerer Q1-17 og vurderer utsiktene er Pareto like bull som før.
Her er ingresen i rapporten:

"Buy on weakness, again (71 pages)

We find the recent negative share price performance unjustified as prices are high, demand is strong and outlook is great. The harvest volume was down 7% in Q117 vs Q116, but prices were around 23% higher, hence the total value of salmon consumption increased by impressive 13% YoY. We find this to be in glaring contrast with the financial market focusing on demand destruction. The salmon sector, with an underlying annual demand growth of 8%, is trading at P/E 10x with a dividend yield of 6-7%. In the unlikely scenario that 17e spot price collapse by NOK 10/kg vs our expectations, the sector is still trading at decent 14x P/E, hence the downside should be limited. We favour Marine Harvest, Lerøy and Salmar."
Stockamateur
10:48 31.03.2017
#11763

enzo

Og malinga av seafood ser ikke ut til å ta slutt. Min favoritt fra i fjor høst, GSF, er nå ned nesten 6% i dag.
highlander
12:58 31.03.2017
#7099

Mens Pareto er bull, ref. uturen #8516,har Nordea kuttet i hele sektoren:

"Nordea kutter sine lakseprisestimater med NOK 3 for perioden 2017-2019 og kutter dermed kursmålene for selskapene innen sektoren. Austevoll oppgraderes faktisk fra hold til kjøp tross kutt i kursmål til NOK 75 (80). Grieg Seafood nedgraderes fra kjøp til selg, nytt kursmål NOK 65 (80) og Bakkafrost nedgraderes til hold fra kjøp med kursmål NOK 280 (350). Videre kuttes Marine Harvest til NOK 115 (140), Lerøy Seafood til NOK 380 (440), Norway Royal Salmon til NOK 140 (175) og Salmar til NOK 180 (215)." (Xi)
OldNick
19:00 03.04.2017
#18956

Kommentar fra Norsk Sjømatråd før Erna's flokk begynte China-besøket.

Linken hentet fra en HO-tråd.

Erna Solbergs Kina-besøk kan sende norsk lakseeksport til himmels igjen

Knut-Erik Mikalsen, Aftenposten.no
01.04.2017
delta
00:30 04.04.2017
#22295

Finansavisen har slått stort opp på forsiden 3. april:
«Analytikere om lakseaksjene: Himmel eller helvete - Sprik: Nordea og Pareto sterkt uenige om hvor laksemarkedet skal»

Hele s. 4 i avisen er viet til dette pluss et stort bilde av de to berørte analytikerne som også dekker en stor del av s. 5. Selv ser jeg for meg brukbar tilbudsvekst fra 2018 og utover. Så er jeg spent på om de høye spotprisene i 2016 var en engangssak eller om spotprisene vil få fotfeste med rundt kr 60 som snitt i år, noe som vil være sterkt. I øyeblikket synes jeg det ser litt svakt ut, men det kan være at vi er i en konsolideringsfase nå som de høye prisene er i ferd med å bli videreført til konsumentleddet. Kanskje vil det gå noen kvartaler med «svake» priser før etterspørselen blir sterkere og vi kan få gode priser selv med produksjonsøkning framover. Pareto er i dagens Finansavisen inne på to markeder som kan bli viktige i så henseende, nemlig USA og Kina: «I USA har mange kjeder akkurat begynt å selge fersk laks for første gang. Det er som Europamarkedet for flere år siden, og vi vet at dette driver etterspørselen, sier Lund. Pareto anslår at USA kan vokse med nesten 100.000 tonn de neste 3-4 årene. Kina har et kjempepotensial, og kan vokse med nesten samme volumer på noen års sikt. Alt i alt tror vi USA og Kina vil konsumere nesten all vekst i verdensproduksjonen de neste årene. Da blir det lite, om noe, volumvekst i Europa, noe som betyr at prisene vil holde seg høye.»

----
Paretos omfattende sjømatoppdatering pr. 31.3.17 er interessant for de som er interessert i sektoren. Her omtaler de også at vi kan vente stor etterspørselsvekst ved gjenåpning av det russiske markedet. Hvis markedet skulle bli åpnet i år, illustrerer de at russisk import av laks kan øke gradvis og nå en økning på nær 80k tonn pr. år i 2020 sammenlignet med 2016, noe som er en dobling fra 2016 og til nivået i 2013. Dette vil naturligvis kunne understøtte lakseprisen og øke den, spesielt i Europa, sier Pareto i analysen.
delta
00:33 04.04.2017
#22296

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO for ett døgn siden:

Interessant hva han fra Sjømat Norge i weblinken fra aftenposten lagt ut i helgen (jf. også linket til i OldNick 03.04.2017 19:00 #18956) sa om antatt volumøkning fra Norge til Kina på fersk laks når handelshindringene er ordnet opp i, bl.a. med veterinæravtale i orden. Han sa 50k tonn innen 12 mnd, som utgjør en markedsandel på 65% fra en markedsandel på 2% nå (det er muligens bare fersk laks det er snakk om her - mye av det som selges på Kina i dag, er frossen laks). Så økningen fra nå skulle da bli like i underkant av 50k tonn i løpet av 12 mnd. Hele innholdet i linken var meget interessant lesning. En annen fra Sjømat Norge sa nylig at potensialet fram mot 2025 er ca. 150k tonn laks årlig på Kina fra Norge. Jeg oppfattet det som økning i forhold til pr. nå. I underkant av 50k tonn laks ekstra pr. år til Kina utgjør ca. 4% av estimert norsk slakting i år og ca. 2% av estimert global slakting i år. Økningen til Kina vil vel komme gradvis og etter ett år oppe på en run-rate på i underkant av 50k tonn pr. år, vil jeg anta. Mye av økningen vil vel da komme i 2018, noe som er bra da det i 2018 kan komme til å bli ganske stor global produksjonsvekst.

Det er også interessant på Kina at det antakelig vil være mye interesse for 6+, og også noe på størrelsesgrupper like i underkant av 6+. 6+ virker ikke å være så i vinden i Europa når man observerer at spotprisen på 6+ (spotprisen er jo bare for salg i Europa) i store deler av 2017 har ligget lavere enn flere av størrelseskategoriene under det.

Ellers har jeg hørt signaler om at at spotprisen seg svakt tilbake mot stengetid fredag og endte rundt 60 blank FCA Oslo for 4-5. Jeg vil anta at kommende uke vil ha årsbeste volum, på samme måten som førpåskeuken i fjor. I fjor steg prisen i denne uken, i år siger den litt tilbake.

Ellers ser lakseaksjene svake ut fra et teknisk aksjeanalyse perspektiv. Investtech.com har salg på alle aksjene, og noen av dem er i fallende trendkanal. I en slik situasjon og med usikkerheten som er skapt mht. prisutvikling framover, kan det ta noe tid å snu trenden til oppadgående. Ellers har jeg over tid gjort meg en generell observasjon mht. ordrebildet i aksjer som ikke ser særlig bullish ut, og spesielt bearishe aksjer rent teknisk. Og det er at i slike tilfeller synes ofte salgssiden å være veldig "tung" i ordrebildet i forhold til kjøpersiden ved at det generelt ligger langt flere selgerordrer i systemet og også langt større selgervolum inne enn tilsvarende på kjøpersiden. Jeg har fulgt med på dette på utvalgte tickere på netfonds.no over tid hvor alle ordreprisnivåer inngår. Dette har nå også vart i MHG en god stund og er fortsatt slik. Det virker som om det er med å "kvele" enhver betydelig kursoppgang den nærmeste tiden framover.

For øvrig har jeg ikke sett omtalt så mye en ny forskrift som visstnok er på trappene: Det er at det fra 2021 kan bli forbudt med ventemerder ifm. slakting. Dette vil i så fall binde mye mer brønnbåtkapasitet, og det understøtter utsiktene for brønnbåtnæringen. Jeg tror Færøyene pr. i dag har forbud mot ventemerder.
delta
00:35 04.04.2017
#22297

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO 1. april:

Nordea Markets har eget kapittel i gårsdagens sjømatoppdatering om politisk risiko i USA hvis Trump skulle finne på å gjøre alvor i å beskytte hjemlig industri. Det kan da være aktuelt med en såkalt Boarder Adjustment Tax hvor importøren i USA blir beskattet med US selskapsskatt 35% ikke av overskudd, som i dag, men av salg i USA minus kostnader pådradd i USA. Iflg. Nordea kan det medføre behov for 25-30% prisøkning på produktene i supermarkedene for å oppdrettholde samme margin som i dag. Og Nordea antyder at hvis det skulle redusere konsumet i USA med 30-50%, kan det føre til betydelig global prisreduksjon for laks. USA importerer ca. 400k tonn laks pr. år.

Ellers har Nordea prognose om følgende global tilbudsvekst:
2017: +3,2%, 2018: +8,8%, 2019: +7,5%, 2020: +3,4%. Nordea skriver: "We expect higher smolt release in Chile and Norway, expansion in Iceland, a partial recovery in smolt yield (Norway) and the effects of a higher share of large-sized smolt to be key contributors to global supply growth."


-------
Ellers oppfanger jeg fra noen i næringen signaler om at flere begynner å få taket på mekanisk avlusning, og at det snart kan vise seg å føre til merkbar volumøkning gjennom mindre andel dødelighet (som har vært meget høy), bedre apetitt og høyere slaktevekter. Dette er forhold som overrasket "Aker Brygge" (analytikere og papirflyttere :-)) negativt i 2016 og hvor de har flyttet listen tilsvarende lavere i år, og de kan bli positivt overrasket i år. Hvis volumguidingen for 2017 til de børsnoterte lakseselskapene skulle slå til, kan det bli en del mer enn ca. 2% slaktevekst fra Norge i 2017 slik Kontali og "papirflytterne" estimerer. Jeg kom her om dagen over at Kontali estimerte 2% mer biomasse i sjøen pr. 28. feb. vs. 12 mnd tidligere (Sjømat Norge opererer med 5%, men de fleste "hører på" Kontali). Tidlig i 2017 er det dels negativ volumvekst fra Norge vs. 12 mnd tidligere, og MHG f.eks. har guidet et relativt lavt slaktevolum i Norge i Q1'17 og høyere kostnader enn i Q4'16 på en trøblete 15GH2 (smolt satt ut i andre halvår 2015). MHG håper 16G med begynnende slakting før sommeren skal vise seg mye bedre mht. smoltyield (=slaktevekt i snitt pr. smolt satt ut i sjøen) og dermed mindre dødelighet, bedre slaktevekter og dermed bedre totalvolum og lavere kostnader pr kg.

----
Ellers er det flere foredlere i Europa som har fått problemer etter store tap i 2016 hvor de er avhengig av refinanisering. Det virker som 2016-prisene på laks ikke har vært bærekraftig gjennom hele verdikjeden. Oppdretterne har hatt ekstraordinært godt 2016, mens mange andre i verdikjeden har lidd mye økonomisk. Og det er antatt fra tidligere at det tar ca. 18 mnd fra prisøkning på laks til oppdretter til dette har nådd fullt ut i oppjustert prising til sluttkonsumenter. Vi begynner nå å være kommet til dette tidspunktet, og bl.a. Nordea er skeptisk til at konsumentpriser tilpasset de høye råvareprisene er bærekraftig i forhold til det som ventes av global produksjon framover.
delta
00:46 04.04.2017
#22298

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO 27. mars:

Jeg har lurt på hvilken pris myndighetene har tenkt å sette på volumøkning for de som får grønt lys iht. det nye trafikklyssystemet. Fiskeriministeren sier noe iht. ilaks.no i dag som kan tyde på 1 mill. kr pr. lisens for 6% volumøkning. De hadde satt 1 mill. kr for 5% volumøkning iht. det tilbudet de framsatte for en tid tilbake hvor bare en liten brøkdel av oppdretterne kjøpte det. Dette sa Sandberg iht. ilaks.no i dag: "- Dersom 40 prosent av anleggene får grønt lys, og seks prosent vekst, så snakker vi om 400 millioner til kommunene annethvert år, sier Sandberg." Hvis det er totalprisen, kan det tilsvare ca. NOK 15 pr. kg årlig produksjon for den økte produksjonen. Hvis de må kjøpe nye merder for å øke kapasiteten, kan det tilsvare kanskje NOK 15/kg slik at CapEx kan komme på ca. NOK 30 pr. kg. I tillegg kan komme økt investering i arbeidskapital som jeg vurderer til NOK 28/kg. Så sum investering kan da bli ca. NOK 60/kg. Det er jo relativt mye penger i investering så de som måtte tilbys å "kjøpe" økt volum, vil nok tenke seg litt om før de slår til og "kjøper" dette.

Her er ilaks.no kilden som jeg refererte til:
ilaks.no/de-hadde-nesten-alle-utfordringer-helt-opp-til-trondelag-for-a-si-det-mildt/
delta
00:51 04.04.2017
#22299

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO 27. mars:

Det eksporteres en del norsk laks til USA, rundt 55k tonn WFE i 2016. Dette utgjorde ca. 13% av konsumet av atlantisk oppdrettslaks i USA i fjor. Ca. 52% av konsumet ble dekket av Chile. Ca. 24% av Canada. Det er flyfrakt av norsk laks, og slik jeg skjønner det kanskje 50-50 fordeling på filet og hel laks. Hel laks i str. 6+kg på Vestkysten og filet basert på mye 4-5kg på Østkysten. Tradisjonelt har norsk og europeisk filet på Østkysten oppnådd prispremie i forhold til chilensk filet, rundt 20% eller mer i lange perioder. Referanseprisen Urner Barry i Miami for chilensk laksefilet var USD 13,6/kg uken før forrige uke. Det er for filet Trim D 3-4lb. Omregnet til FOB anlegg i Chile kan det tilsvare ca. NOK 63 pr. kg HOG for helfisk. I tillegg kommer stipulert fortjeneste for foredling til filet som utgjør ca. NOK 3 pr. kg HOG. På østkysten i USA (Seattle) var referanseprisen Urner Barry for hel laks USD 8,5 pr kg (superior 10-12 lb) uken før forrige uke. Omregnet til FOB anlegg i Canada kan det tilsvare ca. NOK 67 pr kg HOG. Flyfrakt fra Norge til USA kan vel komme på kanskje NOK 14/kg. Derfor er det relativt stor laks fra Norge som går til USA da den normalt betales med så høy pris der borte slik at norsk laks er konkurransedyktig. Nå har det vært noe lav produksjon fra Chile i ett års tid, noe som har strammet til prisene. Nå ventes det økning i tilførselen fra Chile slik at det er naturlig å vente at prisene i USA går noe tilbake utover året. Årsvolumveksten fra Chile er ikke ventet å bli mer enn 3%, men stor vekst fra lave nivåer fra 2. kvartal (+18% iht. Kontali) etter ca. 25% volumfall i 1. kvartal. Referanseprisen for fersk norsk laks på Europa var NOK 62,70 pr. kg i den uken (uke 11) jeg har omtalt for fiskepriser i USA. Ingen flyfraktvolumer inngår i den norske referanseprisen slik at snittspotprisen for norske oppdrettere kan være noe avvikende fra ref.prisen hvis det er prisavvik på det som sendes som spotsalg utenfor Europa.
delta
00:59 04.04.2017
#22300

Jeg tar med fra 3 innlegg som henger sammen og som jeg postet på HO 24., 26. og 28. mars:

Fra 24. mars:
Det er ikke så lett å bli klok på kvantumsstatistikk for lakseoppdrett. For 31. jan. 2017 meldte Sjømat Norge også 5% høyere biomasse vs. ett år tidligere. "Guruene" i Kontali Analyse estimerer biomasseøkningen pr. 31. jan. 2017 vs. ett år tidligere til "bare" 1% økning. I dag melder Sjømat Norge at de også pr. 28. feb. 2017 estimerer 5% høyere biomasse vs. 12 mnd tidligere. Jeg vet ikke om det gjenspeiler virkelig situasjon. Jeg vil se litt mer på dataunderlaget for å se om jeg kan se en indre logisk sammenheng i tallene. Jeg mener forholdet mellom biomasse ved starten av måneden, tilvekst i måneden, svinn, slakting og biomasse ved slutten av måneden. I statisikken for feb. 2017 er det et stort avvik mellom eksportkvantum og slaktekvantum, et større avvik enn hva som kan forklares med levering av laks til innenlandsk konsum i Norge. Mon tro hva det kan skyldes... Det er ikke så enkelt å sette opp materialbalanse for lakseoppdrett hvor det er en indre logikk i forholdet mellom komponentene i matematikken. Dette fordi tilgjengelige data kan sprike slik at det ikke blir god logikk i helheten.

----
Ellers kom akkurat ilaks.no med spotprisoppdatering for neste uke. Kan høres ut som like under NOK 62 FCA Oslo på økende volum. Ellers hører jeg om noen normalt store laksekjøpere i Europa som ikke er på kjøpersiden i spotmarkedet for tiden da de bruker av fryselager som de har. Jeg vet ikke når de har bygd opp fryselageret, muligens en betydelig del da prisene falt her tidligere i år. Det kan kanskje gå en måneds tid før de må inn i spotmarkedet som kjøpere igjen. I dag skriver DnB Markets i en ukeoppdatering at det går rykter om planlagt redusert slakteriaktivitet etter påske pga. relativt lite fisk planlagt for slakting, og DnB sier det kan bidra til mindre enn normal nedgang i spotprisen etter påske.

Fra 26. mars:
Ellers mht. at Sjømat Norge fremstiller det som om det er 5% mer biomasse i sjøen pr. slutten av februar og slutten av januar vs. 12 mnd tidligere. Jeg har sett på datagrunnlaget som fremkommer på fiskeridirektoratets hjemmeside og prøvd å sette opp materialbalanse for biomasse for januar og februar hhv. 2016 og 2017. Jeg måtte gjøre noen skjønnsmessige justeringer for å få det til å henge sammen logisk. Fôrforbruk og slaktekvantum (avstemmes mot eksportvolum pluss ca. 4k tonn pr. mnd innenlandssalg i Norge) har man data for fra andre kilder slik at man kan anta at det ikke er så stor usikkerhet om de avspeiler virkeligheten. Biomassen først og sist i måneden er det annerledes med. Det er ikke så lett å anslå presist hvor mye biomasse som står i sjøen. Heller ikke den enkelte oppdretter, som sender data til fiskeridir., vet nøyaktig hvor mye som står i sjøen. I tillegg sender ikke alle oppdretterne inn data slik at datagrunnlaget ikke er komplett. Hvis jeg bruker dataene hos fiskeridirektoratet, ser det ut til at det er 5 % mer biomasse i sjøen pr. februar i år vs. 12 mnd tidligere. Kontali Analyse mente det bare var 1% mer biomasse pr. januar vs. 12 mnd tidligere. Sjømat Norge tar i sin modell utgangspunkt i data hos fiskeridep. og justerer skjønnsmessig, og kom altså til 5% mer biomasse ved slutten av januar vs. 12 mnd tidligere. Jeg har kommet over Kontali Analyses biomasseanalyse for april 2016. Her fremgår at de mener det var mer biomasse i sjøen både 1. april og 30. april 2016 enn hva som fremkommer av data hos fiskeridir. For 14G mener Kontali at det var flere stk. fisk i sjøen og for 15 G høyere vekt pr. fisk i sjøen enn hva som fremkommer av data hos fiskeridir. Pr. 1. april 2016 mente Kontali at det var 641k tonn WFE biomasse mens summen av fiskeridir.s tall tilsier 608k tonn WFE, altså så mye som 5% mer iht. Kontali. Pr. 30. april 2016 6% mer iht. Kontali. Det kan ha vært lignende forhold for hver mnd i 1. kvartal 2016.
(forts.)

Endret 04.04.2017 01:02 av delta
delta
01:02 04.04.2017
#22301

(forts.)
Hvis Kontali beskriver virkeligheten korrekt i første del av 2016 og hvis fiskeridir.s data for 2017 så langt er riktig, er nok biomassen pr. februar 2017 ikke så mye som 5% opp vs. 12 mnd. tidligere, men kanskje heller 1-2%.(tilføyelse 4.4.17: Kontali estimerer +2% biomasse pr. 28. feb. vs. 12 mnd tidligere)

Fra 28.mars:
Angående det jeg skrev her om dagen om at Norsk Sjømat framstiller det som om biomassen av laks i Norge pr. feb. er 5% høyere enn 12 mnd tidligere. Som nevnt er innsamlede data som publiseres på fiskeridirektoratets hjemmeside basis for dette. Kontali Analyses biomassemodeller bruker ikke dette datagrunnlaget i det hele tatt, bl.a. siden man ikke kan vite om disse dataene er en korrekt beskrivelse av virkeligheten. Kontali Analyse har sin egen biomassemodell hvor de 3 ganger i året innhenter opplysninger direkte fra oppdretterne, og de gjør et svært omfattende analyse- og modelleringsarbeid før de lander på hva de oppfatter som en god beskrivelse av virkeligheten mht. "materialbalanse" for norsk oppdrett. Siste gang de innhentet opplysninger, var pr. 31. des. 2016. Innen de neste gang innhenter opplysninger, estimerer de biomassen ved utgangen av måneden på bakgrunn av antatt vekst i måneden, utsett av smolt, salg og svinn (død, rømninger, utkast etc). Så blir neste avstemning av modellen deres pr. 30. april når de pr. da henter inn opplysninger igjen fra oppdretterne. Og som nevnt kom de fram til 1% høyere biomasse pr. 31. januar vs. 12 mnd tidligere. Mens Norsk Sjømat på basis av databasen hos fiskeridir. kom til ca. 5% høyere biomasse både pr. 31. jan. og pr. 28. feb. vs. 12 mnd tidligere. Kontali Analyse har et meget godt renomme slik jeg oppfatter det.
delta
01:16 04.04.2017
#22303

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO 25. mars:

Fin oversikt på s. 10 og s. 12 her over norsk lakseeksport fordelt pr. land pr. feb. 2017:

akvafakta.no/wp-content/uploads/Maned/2017/1703_Akvafakta.pdf

Denne statistikken viser summen av fersk og frosen laks samt fersk og frosen laksefilet. Volumet som inngår for filet, er omregnet til slaktevekt (WFE).
Denne statistikken avspeiler ikke fordeling over hvor sluttkonsumet finner sted, men hvor den norske laksen eksporteres i første omgang. I Polen er en stor foredlingsindustri inkl. Morpol som videreeksporterer det meste som foredlet laks.

S. 10 og 12 i link her viser 2016 samlet:
akvafakta.no/wp-content/uploads/Maned/2017/1701_Akvafakta.pdf

Samlet norsk eksport i 2016 var 1.126k tonn. Iht. Kontali Analyse var norsk slakting 1.171k tonn i 2016. Differansen på 45k tonn antas å utgjøre norsk innenlands konsum av laks.

I Bakkafrosts årsrapport 2016 finnes interessant info. om samlet årlig laksekonsum i USA (s. 50), EU (s. 51) og Kina/Hong Kong (s. 52) og hvilke land som leverer laks til de nevnte markeder. Global lakseproduksjon pr. land på s. 54. De 3 nevnte markeder (USA 19%, EU 49%, Kina 4%) etterspurte 72% av global produksjon i 2016.

Årsrapport 2016 Bakkafrost
delta
01:19 04.04.2017
#22304

Jeg tar med et innlegg som jeg postet på HO 28. mars:

Det er mulig det vil slaktes en hel del fisk i tiden framover. Kanskje også noe forsert slakting pga. det nye luseregimet med 0,2 hunnlus pr fisk i noen uker sent i 1. halvår mot 0,5 resten av året. I så fall kan det komme ut mer nå til lavere slaktevekt enn hvis det hadde blitt slaktet senere. Og så kan færre sultedager og mer vekst på den gjenstående fisken i sjøen føre til at årslaktevolumet ikke blir lavere selv om fisk tas ut tidigere.

Og så er det påske i april med antakelig stort volum første uken i april etterfulgt av lavt volum i påskeuken som er uken etter. Og bare 4 slaktedager i uken etter påske. Og deretter en normal uke igjen av april. Og så er det 1. mai på mandag uken etter og deretter 2 bevegelige helligdager mandag-fredag senere i mai med noen "inneklemte" arbeidsdager. Og 2. pinsedag på en mandag tidlig i juni. Så etter påske og fram til tidlig i juni blir det mange slakteuker med mindre enn 5 normale arbeidsdager. Slaktevolumene bruker å bli påvirket tilsvarende. Og så er det ikke så veldig mye 15G fisk igjen for slakting. Så da kan det bli slaktet relativt moderate volum fram til juni. Det har helt nylig hos Fishpool vært omsatt noen kontrakter som dekker helperioden april-desember, og nivået på dette er NOK 60,30-60,50. Det er på linje med hva forwardkurven p.t. indikerer. Det synes jeg er gode priser. Hvis det skulle bli snittprisen for de 9 siste månedene, vil snittprisen for året bli NOK 62/kg.
uturen
15:08 06.04.2017
#8517

"Salmon price NOK 63/EUR 6.9 next week (+1)We expect the salmon price for next week to be around NOK 63/kg, which is NOK 1/kg higher than our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 7/kg higher than corresponding week last year (+12%) and in EUR the price will be EUR 0.9/kg higher (+14%). Export volumes were 24,631 tonnes last week, 27% higher than same week last year. However, same week last year was the week after Easter which only has four working days in Norway. YTD export volumes are flat and prices in EUR are up 19%. The numbers are however not entirely comparable as Easter this year is later than last year.

Ingenting negativt i dagens sektoroppdatering fra Pareto. Det er positivt at spotprisen er stabil, men for tidlig å si om dette er et positivt tegn eller bare et blaff for påskeuka?Other salmon and white fish prices The Fishpool forward prices are somewhat down from last week. The 2017 forward price is down NOK 0.1/kg to NOK 62.2/kg while the 2018 forward price is down NOK 0.3/kg to NOK 59.2/kg. Q2 17 forward price is trading at NOK 62.8/kg, down NOK 0.5/kg from last week.

US prices are mixed this week. The Miami price is flat at USD 13.5/kg fillets, the Seattle price is down 4% to USD 8.5/kg and the NE price is flat at USD 8.6/kg.

The retail price in France was down 3% to EUR 20/kg fillet in week 13. YTD the fillet price is up 28% YoY, with an average of EUR 20.3/kg.

The cod price for week 13 was NOK 28.3/kg, which is NOK 2.3/kg lower than the week before but NOK 1.1/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 13 was NOK 70/kg, which is NOK 3/kg lower than the week before but NOK 15.6/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 7.4/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
delta
16:02 06.04.2017
#22307

Fra Reuters i dag:
LAKS BEDRE ENN MARKEDET
Lakseaksjene er av de som klarer seg best og her retter
Dagens Næringsliv søkelyset mot åpning av markedet i Kina.
Åpning i Kina er noe bransjen har snakket om siden Norge og
Kina normaliserte sine diplomatiske forbindelser i desember i
fjor.
Sjømatrådet uttalte i starten av mars at målet er å ha en
liste med godkjente norske sjømateksportører til Kina mot
slutten av april.
DN skriver torsdag at kinesiske veterinærmyndigheter reiser
til Norge rett over påske for å åpne lakseimporten fra Norge.
Marine Harvest og Salmar går i pluss med rundt 1 prosent,
mens resten av bransjen følger markedet nedover. Hittil i år har
lakseaksjene falt med rundt 15-30 prosent, mot en liten pluss
for børsen totalt sett.
Lakseprisene har falt fra 80 kroner på starten av året til
rundt 60 kroner, etter svikt i etterspørselen som følge av
rekordprisene på tampen av fjoråret og inn i 2017.
I tillegg bidrar forventninger om økt laksetilbud utover i
2017 til usikkerhet rundt prisutviklingen.
Statistikken fra Sjømatrådet onsdag viste oppgang i
eksportvolumet i mars, etter nedgang både i januar og februar
sammenlignet med samme måneder i 2016.
delta
13:29 10.04.2017
#22308

LAKS:HANDELSBANKEN NEDJUSTERER ANSLAG, BEHOLDER KJØPSANBEFALINGER

Oslo (TDN Finans): Handelsbanken Capital Markets estimerer lavere laksepriser enn tidligere, men mener opprettholder kjøpsanbefaling på alle aksjene i sektoren.
Det melder Intrafish mandag.
«Rekordpriser tester konsumentenes appetitt», skriver analytiker Kjetil Lye i rapporten, og legger til at at de høye prisene har ført til mer dempet etterspørsel, og fallende priser i Europa.
På kort sikt har det økt risikoen for lakseaksjer, men på lang sikt ser Lye store muligheter i uutnyttete markeder, og fortsatt lav utbudsvekst.
Handelsbankens lakseprisanslag for 2017 reduseres fra 63 kroner pr kilo til 58,7 kroner, mens den for 2018 reduseres fra 59 kroner pr kilo til 56,6 kroner. I 2019 anslås prisen å bli 56,6 kroner pr kilo.
Prisanslagene reduseres av flere grunnet, blant annet lavere fremtidspriser, tregere etterspørsel og fordi prisforskjellen mellom laks og andre proteinkilder (som kylling) har økt, ifølge Intrafish.
«Ved å legge de nye anslagene til grunn, og samtidig gjøre noen mindre justeringer av kostander og volum, reduserer vi våre EPS-anslag med 10-18 prosent i 2017, og 10-14 prosent for 2018. Vi er dermed 4-7 prosent under konsensus. Vi ser muligheter for noe konsensusjustering fremover, selv om vi tror at det i stor grad er priset inn i dagens aksjekurser», skriver Lye.
Alle aksjene i sektorene gis en kjøpsanbefaling, og Marine Harvest, Lerøy Seafood Group og Bakkafrost trekkes frem som toppvalg. Samtidig nedjusteres kursmål.
Aksje Anbefaling Kursmål Tidl. kursmål
Bakkafrost Kjøp 345 395
Grieg Seafood Kjøp 94 109
Lerøy Seafood Group Kjøp 590 630
Marine Harvest Kjøp 167 190
Norway Royal Salmon Kjøp 234 255
SalMar Kjøp 245 292
OldNick
09:39 12.04.2017
#18996

Hei delta,

setter virkelig pris på dine betraktninger og analyser.

Dette sparer oss andre mer lekfolk for tid og anstrengelser for å nå det kunnskapsnivået du innehar.
______

Slik går lakseprisen

SSB melder om tilnærmet uendret eksportpris for fersk laks


Marianne L. Skarsgård, Hegnar.no
12.04.2017

Gjennomsnittlig eksportpris var 62,82 kroner per kilo for fersk oppdrettslaks i uke 14, opp 0,2 prosent fra foregående uke, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norsk eksport av fersk eller kjølt oppdrettslaks var i perioden 18.658 tonn, opp 4,7 prosent fra foregående uke.

Eksport av fryst laks var ifølge SSB på 396 tonn, til en pris på 66,12 kroner per kilo.
uturen
20:35 12.04.2017
#8518

Noe forsinket fra meg, men forhåpentligvis av interesse likevel.

Tydeligvis usikkerhet om prisene for uka etter påske, men Pareto holder fast på videre oppgang etter påske og etter denne ukas prisøkning utover det vi fikk opplyst sist fredag.

For LSG går det meste den rette veien, spesielt for ørret og frossen torsk:"Salmon price NOK 66/EUR 7.2 next week (+1)We expect the salmon price for next week to be around NOK 66/kg, which is around NOK 1/kg higher than price this week, but NOK 3/kg higher than price we expected for this week. The spot price next week will be NOK 8/kg (15%) and EUR 1/kg (16%) higher than corresponding week last year. Export volumes were 26,566 tonnes last week, 5% higher than the comparable week last year (week before Easter). YTD export volumes are up 1.3% and prices in EUR are up 18%. However, due to timing of Easter the volume comparison with last year is somewhat misleading.

Other salmon and white fish prices The Fishpool forward prices are relatively unchanged from last week. The 2017 forward price is up NOK 0.2/kg to NOK 62.4/kg while the 2018 forward price is flat at NOK 59.2/kg. Q2 17 forward price is trading at NOK 63.8/kg, up NOK 1/kg from last week.

US prices are slightly down this week. The Miami price is down 0.5% to USD 13.4/kg fillets, the Seattle price is down 0.6% to USD 7.9/kg and the NE price is flat at USD 8.6/kg.

The retail price in France was down 3% to EUR 20/kg fillet in week 13. YTD the fillet price is up 28% YoY, with an average of EUR 20.3/kg.

The cod price for week 14 was NOK 28.9/kg, which is NOK 0.5/kg higher than the week before and NOK 0.9/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 14 was NOK 72.4/kg, which is NOK 2.3/kg higher than the week before and NOK 19.8/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 9.7/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
uturen
12:38 20.04.2017
#8519

Pareto venter fortsatt spotpriser over 60 kroner, men denne ukes priser er blitt litt lavere enn forventningen fra forrige onsdag og det ser ut til å smitte over på neste ukes priser. Kanskje kan fallet for Brent og svakere NOK kompensere noe.Prisene for ørret og frossen torsk er fortsatt gode, men dessverre til liten hjelp for LSG-kursen."Salmon price NOK 63/EUR 6.9 next week (-2)We expect the salmon price for next week to be around NOK 63/kg,
which is around NOK 2/kg lower than the price this week, and NOK
3/kg lower than price we expected for this week. The spot price next
week will be around NOK 7/kg (+12%) and EUR 0.8/kg (+13%) higher
than corresponding week last year. Export volumes were 16,220
tonnes last week, 11% higher than the comparable week last year
(Easter week). YTD export volumes are down 1% and prices in EUR
are up 18%. However, due to timing of Easter the volume comparison
with last year is somewhat misleading.


Other salmon and white fish prices


The Fishpool forward prices are relatively unchanged from last week.
The 2017 forward price is up NOK 0.1/kg to NOK 62.5/kg while the
2018 forward price is flat at NOK 59.2/kg. Q2 17 forward price is
trading at NOK 64.1/kg (+NOK 0.3/kg).


US prices are slightly down this week. The Miami price is down 1.3% to
USD 13.2/kg fillets, the Seattle price is down 2.8% to USD 7.7/kg and
the NE price is flat at USD 8.6/kg.


The retail price in France was down 6% to EUR 18.8/kg fillet in week
14. YTD the fillet price is up 27% YoY, with an average of EUR 20/kg.
The cod price for week 15 was NOK 30/kg, which is NOK 1.1/kg higher
than the week before and NOK 1.7/kg higher than corresponding week
last year.


The trout price for week 15 was NOK 76.2/kg, which is NOK 4/kg higher
than the week before and NOK 23/kg higher than corresponding week
last year. The export price for fresh trout was NOK 11/kg higher than
the export price for fresh salmon last week."
highlander
10:37 21.04.2017
#7150

Analytiker Marius Gaard i Swedbank er klar på at lakseprisen skal ned. Meglerhuset tror på en gjennomsnittspris på NOK 61 per kilo i 2017, men ser klar nedsiderisiko.

- 2016 ble et stramt år fordi volumet ble mye mindre enn man opprinnelig trodde på grunn av sykdom, krav om utslakting, problemer i Chile med mer.

- Nå er situasjonen i ferd med å bli helt omvendt, uttaler Gaard til DN, som også påpeker at Marine Harvests produksjonskostnad per kilo nå er tilsvarende salgsprisene i 2014. Kolbjørn Giskeødegård i Nordea tror lakseprisene vil falle til NOK 50 per kilo i inneværende år. (Kilde: DN/Xi)
uturen
14:44 27.04.2017
#8520

Vi andre får glde oss over at Gaard, i det minste, tar feil om prisen på kort sikt.

Her er Pareto sin ukesoppdatering:

Hvem skulle trudd at Pereto venter samme pris neste uke som denne, slik kursen har stukket nordover denne uka?

Kanskje blir det positive forandringer nåe kjøpere og selger møtes tettere i morgen?

Fortsatt kan LSG flire hele veien til banken takket være prisene på torsk og ørret, spesielt den siste.

"Salmon price NOK 62/EUR 6.6 next week (unch.)We expect the salmon price for next week to be around NOK 62/kg,
which is unchanged from our new estimate for this week. The spot
price next week will be NOK 2/kg higher than corresponding week
last year (+4%) and in EUR the price will be EUR 0.2/kg higher (+3%).
Export volumes were 19,861 tonnes last week, 3% higher than the
corresponding week last year (the week after Easter). YTD export
volumes are down 1% and prices in EUR are up 17%.
Other salmon and white fish prices.The Fishpool forward prices are somewhat down from last week. The
2017 forward price is down NOK 0.2/kg to NOK 62.3/kg while the 2018
forward price is down NOK 0.1/kg to NOK 59.1/kg. Q2 17 forward
price is trading at NOK 63.5/kg, down NOK 0.6/kg from last week.


US prices are down this week. The Miami price is down 1% to USD
12.9/kg fillets, the Seattle price is down 2% to USD 7.5/kg and the NE
price is down 6% to USD 7.9/kg.


The retail price in France was up 8% to EUR 19.6/kg fillet in week 16.
YTD the fillet price is up 25% YoY, with an average of EUR 19.9/kg.


The cod price for week 16 was NOK 27.4/kg, which is NOK 2.6/kg
lower than the week before but NOK 0.8/kg higher than
corresponding week last year.The trout price for week 16 was NOK 76/kg, which is NOK 0.4/kg lower
than the week before but NOK 25.5/kg higher than corresponding
week last year. The export price for fresh trout was NOK 10.8/kg
higher than the export price for fresh salmon last week."
delta
10:02 28.04.2017
#22323

Podcast på 27 min anbefales å lytte til for de som er interessert i mange betraktninger om hva som har skjedd i laksenæringen samt utviklingen framover hvor Giskeødegård og Tønseth er med:

ilaks.no/dette-tror-de-om-lakseprisen-fremover/
uturen
16:10 04.05.2017
#8521

Pareto kom seint, men godt med sin ukesoppdatering. Med NOK ned nær 1 % mot EUR og USD kan utviklingen bli ennå bedre enn Pareto venter.Salmon price NOK 68/EUR 7.2 next week (+2)We expect the salmon price for next week to be around NOK 68/kg, which is NOK 2/kg higher than our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 2/kg higher than corresponding week last year (+3%) and in EUR the price will be EUR 0.2/kg higher (+2%). Export volumes were 18,946 tonnes last week, 13% lower than the corresponding week last year. YTD export volumes are down 2% and spot prices in EUR are up 17%.

Other salmon and white fish prices

The Fishpool forward prices are mixed from last week. The 2017 forward price is up NOK 0.2/kg to NOK 62.5/kg while the 2018 forward price is down NOK 0.1/kg to NOK 59/kg. Q2 17 forward price is trading at NOK 64.2/kg, up NOK 0.7/kg from last week.US prices are down this week. The Miami price is down 0.3% to USD 12.85/kg fillets, the Seattle price is down 2% to USD 7.3/kg and the NE price is down 1% to USD 7.8/kg.The retail price in France was up 8% to EUR 19.6/kg fillet in week 16. YTD the fillet price is up 25% YoY, with an average of EUR 19.9/kg.The cod price for week 17 was NOK 27.4/kg, which is the same as the week before but NOK 0.1/kg higher than corresponding week last year.The trout price for week 17 was NOK 73.3/kg, which is NOK 2.5/kg lower than the week before but NOK 23.3/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 11/kg higher than the export price for fresh salmon last week
chateau
15:46 08.05.2017
#8009

SSC

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning velger investeringsdirektør Stig Myrseth å kvitte seg med Telenor til fordel for The Scottish Salmon Company. Han går så langt som å beskrive aksjen som en doblingskandidat.

- Skottlands største oppdretter, The Scottish Salmon Company, slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Sykdomsproblemer gav skuffende resultater i fjor, men fås situasjonen under kontroll, er aksjen en doblingskandidat, skriver Myrseth.

Selskapet inviterte nylig til en investorpresentasjon i Oslo. Dette er ikke noe ledelsen har for vane å gjøre, og Myrseth satser derfor på at de vil komme med positive nyheter.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter