Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
delta
13:23 09.05.2017
#22340

KOMMENTAR:DNB, MARINE HARVEST OG ORKLA DRIVER OSLO BØRS OPP

Oslo (TDN Finans): Oslo Børs stiger tirsdag ledet an av blant annet DNB, Marine Harvest og Orkla. Aker Solutions la frem resultater for første kvartal tirsdag og aksjen faller noe tilbake.
Analytiker Marius Gaard i Swedbank og analytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets mener at en viktig driver for hele lakseoppdrettssektoren er svekkelsen av kronen mot euro.
-Man skal ikke undervurdere euro/krone-effekten, den slår inn i hele sektoren. Marine Harvest har mange av kostnadene i norsk krone. Svak kroner er fordelaktig for alle oppdretterne, sier Tønseth til TDN Finans.
Gaard trekker frem at styrket euro mot kronen er viktig for lakseprisen og inntjeningsforventningene.
Videre sier Tønseth at hele sektoren har falt litt for mye og at det er en type gjenoppretting.
-Frykten tidligere i vinter var hvordan høsten skulle bli med større volumer. Det vil fortsatt komme store volumer til høsten, men det er en helt annen situasjon å ha priser på mellom 60 til 70 kroner pr kilo på våren og så få mer volum. Da ender man plutselig på midten av 50-talet til høsten i istedenfor lavt 50-tall, sier han.
Gaard på sin side trekker frem at en viktig faktor for dagens kursoppgang i Marine Harvest er sektorrotasjon.
-Investorer roterer ut av en mer usikker oljesektor og inn i andre sektorer, som for eksempel laks, sier han.
Marine Harvest legger frem resultater for første kvartal onsdag klokken 06:30. Mye av rapporten er kjent gjennom oppdateringen som kom 20. april, og Tønseth mener at overraskelsen i morgen blir utbytte. Han trekker frem at posisjoneringer i forkant av morgendagens rapport kan være med på å drive aksjen oppover.
-Mye ligger til rette for bra utbyttebetaling, men dette er kjent i markedet, sier han.
Tønseth mener at det er realistisk med utbytte mellom 2,80 og 3,00 kroner pr aksje.
-Med tanke på at nettorentebærende gjeld var lav og at kvartalet i seg selv var sterkt kan det tyde på at utbytte blir i det høyere sjiktet av det markedet ser for seg, sier han.
Marine Harvest stiger 1,9 prosent til 153,30 kroner tirsdag, og er den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.
delta
23:52 10.05.2017
#22341

AKSJE -Salmar og Marine ned tross tall på linje eller bedre

* Marine Harvest og Bakkafrost ned etter rapporter
* Mere tilbud utover sommeren og høst drar ned


OSLO, 10 mai (Reuters) - Oslo Børs trekkes ned av
laksesektoren onsdag til tross for at både Marine
Harvest og Salmar kommer inn på linje eller
bedre enn ventet, og samtidig gjentar slakteguidance.
Begge to leverer rekordresultater med skyhøye priser i
første kvartal og Marine Harvest øker utbytte til 3,0 kroner for
kvartalet fra 2,8 kroner per aksje kvartalet før.
Handelsbanken, som har kjøp på begge to, venter å ta opp
estimater på Salmar, og trolig også på Marine Harvest.
Carnegie kommenterer at det var solide resultater, men at
kostnader vil fortsette opp i andre kvartal og at global
tilbudsvekst tas opp.
Marine Harvest ser nå en global tilbudsvekst på 1 til 5
prosent i 2017, mot minus 1 prosent til pluss 4 prosent i
februar. Således tas midtpunktet opp 1-2 prosentpoeng til tre
prosent.
Også Salmar jekker opp global tilbudsvekst med ett
prosentpoeng til 3 prosent, etter et tilbudsfall på 4,2 prosent
i første kvartal.
Hele bransjen faller; Marine Harvest 1 prosent og Salmar
fire prosent, mens Lerøy, Grieg og Bakkafrost er ned halvannen
prosent.
Et kort som kan bidra til å ta det økte volumet utover
sommeren og høsten er Kina, som ennå ikke har kommet igang med
normal import fra Norge selv om forholdet mellom Norge og Kina
ble normalisert i desember 2016.
Fortsatt mangler felles importstandarder og
veterinærsertifikater, opplyser Marine Harvest.
Foruten frykten for fallende laksepriser utover i året, er
høye kostnader et stadig tilbakevendende tema, og noen snarlig
løsning på lakselusa er det ikke.
Lerøy og Austevoll rapporter resultater torsdag morgen.

-------

Marine Harvest and Salmar see more supply ahead, still expect a strong market

OSLO, May 10 (Reuters) -
** Fish farmers Marine Harvest and Salmar
expect the global supply of salmon to increase later this year,
following a year-on-year drop in Q1
** Despite more volumes ahead, both producers are confident
of a continued strong market
** CFO Ivan Vindheim of the world's biggest salmon farmer,
Marine Harvest says global salmon supply unlikely to
see significant growth in coming years
** Vindheim estimates global supply growth 1-5 pct in 2017,
or 3 percent as a mid-point, up from minus 1 to plus 4 percent
seen previously
** Vindheim sees limited supply growth in 2018 and 2019 as
well
** Vindheim says supply-demand balance looks favourable to
prices

** Prices were record high in Q1, market reference price in
Norway EUR 7.27 per kilo (NOK 65.32 per kilo), up 11.5 pct from
Q1 2016
** Despite high prices Vindheim says about demand for
salmon: "all-in-all the response is great at this level,
actually better than we thought some months ago"
** Global supply fell 4 percent in first quarter vs first
quarter in 2016
** Competitor Salmar ups its outlook for global supply
output by 1 percentage points for 2017 to 3 percent
** Salmar CEO Trond Williksen says "we can read figures and
we see there will be more supply in the third and fourth
quarters, but we still expect a strong market"

Endret 10.05.2017 23:52 av delta
delta
23:54 10.05.2017
#22342

MHG:KAN BÅDE NEDJUSTERE OG OPPJUSTERE VOLUMGUIDING FOR 2017 - AARSKOG

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest har en volumguiding på 403.000 tonn i 2017 som beste estimat. Dette kan både nedjusteres og oppjusteres, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest.
-Vi jobber med Kontali Analyse og egne folk, men det er klart at det alltid er usikkerhet i sånne tall. Dette er vårt beste estimat pr nå, sier han, og legger til at han ikke ser bort fra at selskapet enten må nedjustere eller oppjustere estimatene senere.
Marine Harvest opprettholdt i dagens kvartalsrapport den samlende volumguidingen for 2017, men volumguidingen fra Norge i 2017 ble redusert med 8.000 tonn og oppjustert tilsvarende for Skottland og Færøyene kombinert.
Aarskog sier også at Marine Harvest ser god etterspørsel etter laks på høyere priser. I Europa er bra utvikling i etterspørselen, men han mener at USA utvikler seg kanskje enda sterkere gitt at de har mye høyere prisøkning.
-Hvis man ser på verdien av fisken som blir solgt er den opp betydelig på kvartalet og mye opp i forhold til samme kvartal i fjor, sier han.-------

MHG:VENTER UTFORDRENDE DRIFT I NORGE I 2.KV., BEDRING I 2.H.

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest venter utfordrende drift i Norge i andre kvartal, men ser for seg en bedring i andre halvår, dog med noe usikkerhet.
Det sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog til TDN Finans i forbindelse med førstekvartalspresentasjonen onsdag.
Aarskog legger til at selskapet ha brukt mye penger på håndteringen av lakselus, men sier at man aldri vet når lusen kommer.
Marine Harvest nedjusterer volumguidingen fra Norge i 2017 med 8.000 tonn.
Finansdirektør Ivan Vindheim i Marine Harvest sa på presentasjonen at dette er grunnet biologiske utfordringer, men la til at selskapet oppjusterer volumguingen for Skottland og Færøyene tilsvarende, så det generelt blir et bedre resultat.


------
LAKS:MARINE HARVEST OG SALMAR SER TILBUDSVEKST PÅ CA. 3% I 2017

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest og Salmar ser tilbudsvekst på om lag tre prosent i 2017.
Det fremkommer fra selskapenes kvartalsrapporter onsdag.
I forbindelse med fjerdekvartalsrapportene opplyste selskapene at de ventet global tilbudsvekst på to prosent i 2017.
Marine Harvest skriver at tilbudsveksten i 2017 er ventet å øke med om lag tre prosent, ifølge Kontali Analyse.
«Dette er en økning på et prosentpoeng siden forrige kvartal», skriver selskapet.
«Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av kvartalet, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på tre prosent i 2017», heter det i rapporten til Salmar.

-------
delta
23:54 10.05.2017
#22343

LAKS:MISMATCH MELLOM GLOBAL TILBUDSVEKST OG EGEN GUIDING TYNGER -ANALYTIKERE

Oslo (TDN Finans): Tross gode kvartalsrapporter fra Marine Harvest og Salmar onsdag faller aksjene. Analytikerne trekker frem mismatch mellom global tilbudsvekst og selskapenes egen volumguiding samt gevinstsikring som grunnet for kursfallet.
Både Marine Harvest og Salmar venter en global vekst på seks prosent for resten av 2017, og venter at de vil øke egen vekst med henholdsvis 12 prosent og 18 prosent i samme periode.
Analytiker Marius Gaard i Swedbank trekker frem at det er frykt for ytterligere oppside i global tilbudsvekst i markedet, da selskapenes guiding for industrien er konservativ sammenlignet med hva de selv forventer å levere av volum.
-Det en mismatch som antyder at enten global tilbudsvekst blir høyere enn de guider, slik at prisforventningen må ned, eller at selskapene kommer til å bomme på egen guiding, slik at volumestimatet må ned, sier han.
Gaard legger til at begge deler impliserer et kutt i estimater og derav fall i aksjekurs.
Analytiker Lage Bøhren i Carnegie mener det er interessant å se at Marine Harvest oppjusterer volumguidingen globalt.
-Man kan kanskje vente seg noe mer volumvekst enn man har trodd tidligere, og da blir det mer press på spotprisene. Investorene blir noe mer redde for volumveksten i andre halvår, særlig fra Chile, sier han.
Både Bøhren og analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets trekker frem gevinstsikring bak dagens kursfall på Oslo Børs etter at aksjene har vært sterke i det siste.
-Sektoren har vært veldig sterk den seneste måneden, og det var et fravær av veldig positive overraskelser i rapportene, sier Bøhren.
Giskeødegård ventet at Marine Harvest-aksjen skulle åpne positivt onsdag.
-Det var ikke noe i rapportene til Marine Harvest eller Salmar som skulle tilsi kursfall som dette, men det er gevinstsikring generelt i sektoren i dag. Min tolkning av kursreaksjonene er at det var store forventninger knyttet inn i forkant av rapportene, sier han.
Både Bøhren og Giskeødegård trekker frem at Marine Harvests foreslåtte utbytte på tre kroner pr aksje var høyere enn konsensus.
-Utbytte til Marine Harvest var høyere enn ventet og en positiv overraskelse. Det underbygger deres syn på at markedet holder seg sterk fremover, sier Bøhren.
Marine Harvest er ned 1,4 prosent til 150,9 kroner, mens Salmar er ned 4,5 prosent til 212,9 kroner.
delta
13:42 11.05.2017
#22346

OSLO, 11 mai (Reuters) - Oslo Børs løftes med høyere
oljepris torsdag, mens lakseaksjene får en ny nedtur tross ny
rekord og bedre tall enn ventet fra Lerøy og Austevoll.
..

LAKS: GODE TALL HJELPER IKKE
På laksefronten legger Lerøy frem rekordtall og klart bedre
enn ventet. Overraskelsen skyldes i stor grad høyere slaktevolum
enn ventet, som dels blir reversert i andre kvartal, ifølge
Lerøy selv.
Årsguidingen gjentas på 180.000 tonn, inklusive tilknyttede
selskap.
Som Marine Harvest og Salmar , jekker Lerøy
opp tilbudsveksten for 2017 til 3,3 prosent fra 1,7 prosent, men
forventer likevel et sterkt marked utover i 2017.
Det er særlig i fjerde kvartal at volumveksten vil komme,
men dette rokker ikke ved synet om at 2017 vil bli et sterkt år.
- Det er ikke mye på tilbudssiden som tilsier at dette blir
noen sterk krise, at det blir på 70 (kroner per kilo) er ikke
sikkert, men at det blir gode priser resten av året, tror vi,
sier Lerøy-sjef Henning Beltestad på kvartalspresentasjonen.
Kostnadene vil fortsatt være høye, men i 2018 kan trenden
snu.
Som for Marine Harvest og Salmar hjelper rekordtall og gode
utsikter lite, og Lerøy sendes ned 1,6 prosent, Austevoll, som
er hovedeier i Lerøy, faller 0,7 prosent.
Også Bakkafrost, Marine Harvest og Grieg peker ned, mens
onsdagens taper Salmar er på plussiden.
- Jeg tror man tar litt gevinst, aksjene har gått en del,
sier analytiker Bruce Diesen i Fearnley Securities.
Han klarer ikke å se noe spesielt i presentasjonen som
skulle trigge en nedtur.
- Nei, det er vanskelig å si. Lerøy var positiv på
presentasjonen, de slaktet jo mye mere fisk enn ventet i 1kv, så
en del av overraskelsen var volum, kommenterer Diesen.
- Vi er generelt positive til lakseaksjene, og tror at
prisene holder seg relativt godt til tross for økt tilbud, sier
Diesen, med henvisning til høye priser i første kvartal til
tross for økt volum, og da særlig i mars.
Nordeas analytiker Kolbjørn Giskeødegård, som er negativ til
Lerøy og positiv til Austevoll, antar at estimater på Lerøy vil
tas opp med 3-5 prosent og 1-3 prosent på Austevoll.
uturen
14:38 11.05.2017
#8522

Vi langsiktige aksjonærer i LSG skjønner ikke stort av robotenes logikk, og kan gråte en skvett på røde kurser etter tidenes resultatrekord, men ledelsen i LSG kan fortsette å le hver dag på vei til banken!

Her er Pareto sin sektoroppdatering for denne uka.

"Salmon price NOK 71/EUR 7.6 next week (unch.)


We expect the salmon price for next week to be around NOK 71/kg, which is around the same as our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 2/kg higher than corresponding week last year (+4%) and in EUR the price will be EUR 0.2/kg higher (+3%). Export volumes were 17,128 tonnes last week, 13% lower than the corresponding week last year. YTD export volumes are down 2% and spot prices in EUR are up 16%.

Other salmon and white fish prices.
The Fishpool forward prices are up from last week. The 2017 forward price is up NOK 0.9/kg to NOK 63.4/kg while the 2018 forward price is up NOK 1.1/kg to NOK 60.1/kg. Q3 17 forward price is trading at NOK 59.4/kg, up NOK 1.2/kg from last week.

US prices are mostly up this week. The Miami price is flat at USD 12.85/kg fillets, the Seattle price is up 1.5% to USD 7.4/kg and the NE price is up 1% to USD 7.8/kg.

The retail price in France was up 3% to EUR 20/kg fillet in week 18. YTD the fillet price is up 24% YoY, with an average of EUR 19.9/kg.

The cod price for week 18 was NOK 29.8/kg, which is NOK 2.4/kg higher than the week before and NOK 2/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 18 was NOK 76.6/kg, which is NOK 3.3/kg higher than the week before and NOK 26/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 11/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
delta
14:57 11.05.2017
#22347

Oslo (TDN Finans): Rec Silicon er blant aksjer med oppgang på en svakt negativ Oslo Børs torsdag, mens Lerøy Seafood og Norwegian er blant aksjene som trekker ned.
Analytikere mener at kvartalstallene til Lerøy var bedre enn ventet drevet av høyere slaktevolum og bedre marginer, primært innen oppdrett.
-Sjømataksjene har vært veldig sterke i inngangen til rapporteringssesongen, men det har sklidd litt av denne uken. Det er nok litt basert på frykt for tilbudssidevekst andre halvår. Lerøy oppjusterer også capex i 2017 og 2018, og høyere capex enn ventet vil typisk være negativt for aksjekursen, sier analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets til TDN Finans.
Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets understreker at Lerøy og de andre selskapene som har rapportert denne uken ser bedre biologiske forhold og bedre tilvekst i sjøen.
-Det er da nærliggende å tenke at det kan komme mer volum senere i år og risiko for lavere priser. Det er den risikoen som gjør at investorene er mer tilbakeholdene, sier han.
Lye sier videre at spotprisene på laks har falt noe tilbake denne uken. Giskeødegård understøtter dette, men understreker at det bare er torsdag, så det er ennå tidlig å si hvor det ender. Prisen for det meste av laksen som skal leveres uken etter fastsettes vanligvis på fredager.
-Spotprisen gikk veldig høyt forrige fredag på svak krone og volumskvis. Med sterkere krone som vi har sett de siste dagene og mer volum i markedet, så er det ikke unaturlig at vi får en prisreduksjon, sier Giskeødegård.
Lerøy Seafood faller 2,5 prosent til 439,3 kroner.
Stockamateur
14:40 12.05.2017
#11952

Det var da voldsomt som seafood tok av utover dagen. Den pene trenden fra begynnelsen av april fortsetter?
delta
14:50 12.05.2017
#22349

Sa
De fundamentale forhold synes like sterke som ved forrige årsskifte etter at det ble sådd tvil om det for vel en måned siden. Så lakseaksjer gjeninnhenter noe av det "tapte". Og så var det for noen som MHG og SALM et nedsalg etter Q1'17-rapporten på tross av at rapporteringen var råsterk inkl. utsiktene.

Endret 12.05.2017 14:51 av delta
chateau
10:54 16.05.2017
#8010SPENNENDE:
Om fire måneder flytter 1,5 millioner laks inn her

Verdens største laksemerd er så stor at den må klassifiseres som skip og bemannes døgnet rundt.

av Audun Hageskal
Publisert 16.05.2017 06:03
- Merden kan romme mellom 1,5 og 1,6 millioner fisk, tilsvarende nesten 8,3 millioner kilo biomasse. Den rommer alene laks tilsvarende åtte konsesjoner, forteller Morten Lyssand i Global Maritime, og viser til selskapets oppdrag fra SalMars datterselskap, Ocean Farming.

Der omtales den bare som verdens største havmerd. Med en diameter på 110 meter og høyde på 68 meter, kunne den rommet Goliat-plattformen. Nå er den snart på vei til Norge og Frøya, hvor konsesjonene ble tildelt allerede i februar i fjor.

- Det skal settes inn fisk i august-september, men først skal den fraktes fra verftet CSIC Qingdao Wuchuan Heavy Industry i Kina til Norge. Frakten starter i juni, og det vil ta noen uker å få den hit. Men man er i rute, sier Lyssand.

Firedoblet levetid

Vel fremme i Trøndelag skal merden plasseres på Frohavet like øst for Frøya, hvor den vil forankres i havbunnen med kjetting. Med en levetid på 25 år, og en beregnet produksjonstid fra innsetting til slakting på omkring ett år, skal merden huse adskillige mengder fisk i løpet av tiden den potensielt kan være i drift.

Norske oppdrettere har gått glipp av ni milliarder
Global Maritime slås sammen med fire andre selskap
Dette kan være fremtidens oppdrett
- Det vil settes ut større smolt. De skal så gå der omkring ett år, til de er 4-5 kilo. Man regner fem til syv års levetid på dagens merder, så dette er en stor forbedring, sier ingeniøren.


Med en prislapp på mellom 700 og 800 millioner kroner, er det ikke noe lite oppdrag ingeniørene hos Global Maritime snart har fullført.

Men etter fire års utvikling, er det en enorm konstruksjon som nå skal fraktes fra andre siden av jordkloden. Så stor at den ikke lenger er "bare" en merd.


Merden er 68 meter høy og ruver godt til havs. Illustrasjon: SalMar

- Den er klassifisert som skip, så den må være bemannet. Det vil være mannskap om bord til en hver tid, forteller Lyssand.

Kan hjelpe mot lus

Oppdrettsnæringen måtte se at fem milliarder kroner gikk med til bekjempelse av lakselus i 2015. Likevel økte bare problemet, da antallet lus fortsatte å øke hele høsten, i stedet for å gå ned slik det pleier i årstiden.

- Kampen mot lakselus blir det viktigste i 2017
Lyssand forteller til Sysla at merden kan bli et bidrag i kampen mot lakselus, men at tiden må vise seg om naturen spiller på lag når merden settes i drift.

- Noen påstår at laksen kan avluse seg hvis den går ned under 20 meters dybde, noe den kan her. Men det gjenstår å se. Her kan den i alle fall gå ned til omkring 30 meter, sier ingeniøren.

Sakset fra SYSLA

Endret 16.05.2017 10:55 av chateau
delta
12:44 16.05.2017
#22354

Jeg har sett på Kontali Analyses globale kvartalsvise volumprognoser for 2017. Hvis dette skulle vise seg å bli realitet utover året, kan det ventes ok prisutvikling, tror jeg. I og med at Kontali mener det ble solgt merkbare mengder fra fryselagre i Chile i 2016 (lagrene der falt betydelig gjennom hvert kvartal bortsett fra Q4), var det merkbart høyere globalt salgsvolum enn slaktevolum i 2016. Når det gjelder forventet volumendring i år som kan påvirke spotprisen vs. samme periode i fjor, tror jeg mange mener det er mest relevant å se på forventet prosentvis endring mht. salgsvolum 2017/2016, og ikke slaktevolum. I 2017 ventes ubetydelige endringer i fryselager. For 2017 under ett ventes bare 0,7% økt salgsvolum globalt (3,3% økt slaktevolum). I 1. kvartal falt salgsvolumet globalt med 6,6% (fall i slaktevolum på 4,2%). Og vi vet at prisene var meget bra i 1. kvartal (referansepris NOK 65,30). I 2. kvartal ventes reduksjon i salgsvolum på 2,3% (og økning i slaktevolum på 2,3%). Og prisene ser ut til bli omtrentlig på samme snittnivå i Q2 som i Q1. I 3. kvartal ventes salgsvolumøkning på 2,1% (slaktevolumøkning 4,9%). Det er da naturlig å vente noe lavere priser enn i 1. halvår. Hvis forwardprisen slår til, kan ref. prisen havne rundt NOK 58,50 i snitt for Q3. Jeg har vært litt mer forsiktig og har NOK 55 som et anslag i mine estimater. Det er i 4. kvartal den største prosentvise veksten kommer med 9,1% salgsøkning (8,6% slakteøkning). Ref. prisen i Q4'16 var NOK 66,70, og det er naturlig å vente betydelig lavere pris i snitt for Q4'17. Hvis forwardprisen slår til, kan vel referanseprisen bli rundt NOK 60,50 i snitt for Q4'17. Jeg har vært litt mer forsiktig i mine estimater, NOK 57. Med mine estimater kan snitt ref. pris for 2017 bli like under NOK 61 mens den var NOK 62 i 2016. Hvis forwardprisene slår til, kan snittet for 2017 bli på nivå med 2016. Uansett ligger det an til meget sterk inntjening i 2017 for lakseoppdretterne. Hvis forwardkurven for 2018 slår til, vil det bli enda ett år med superinntjening for lakseoppdretterne med ref.pris i snitt over NOK 59.

Endret 16.05.2017 12:44 av delta
uturen
13:19 18.05.2017
#8523

Her blir det fest.....!!!!!!!!!!og feststemninga blir aller best hos LSG og de av oppdretterne som selger mest spot = GSF og NRS

delta

Selv dine positive prognoser kan vise seg å være overforsiktige!!

"Salmon price NOK 74/EUR 7.9 next week (+2)We expect the salmon price for next week to be around NOK 74/kg,
which is NOK 2/kg higher than our new estimate for this week. The
spot price next week will be NOK 15/kg higher than corresponding
week last year (+26%) and in EUR the price will be EUR 1.6/kg higher
(+25%). Fresh export volumes were 14,305 tonnes last week, 17%
lower than the corresponding week last year. YTD export volumes are
down 3% and spot prices in EUR are up 16%.Other salmon and white fish prices
Fishpool forward prices:
2017: NOK 63.7/kg (+0.3/kg from last week)
2018: NOK 60.1/kg (unch. from last week)


US prices:
Miami: USD 12.8/kg fillets (unch. from last week)
Seattle: USD 7.4/kg (unch. from last week)
NE: USD 8/kg (+0.1/kg from last week)


French retail price for salmon fillets EUR 20/kg week 18, +0.6/kg from
the week before. Average price YTD USD 19.9/kg, +3.8/kg from same
period last year.


Trout price NOK 76.6/kg week 18, +3.3/kg from the week before and
+25.5/kg from the corresponding week last year


Cod price NOK 29.8/kg week 18, +2.4/kg from the week before and
+2/kg from the corresponding week last year"
delta
20:06 20.05.2017
#22356

Fra 19.5.17:
NORGE:NFD FORESLÅR VARSLEDE TILLEGG FOR IMPL. AV VEKSTSYSTEMET FOR LAKSE- OG ØRRETOPPDRETT

Oslo (TDN Finans): Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) foreslår varslede tillegg i reglene for implementering av det nye vekstsystemet for norsk lakse- og ørretoppdrett.
Justeringene skal blant annet bidra til at alle oppdrettere skal kunne drive i to produksjonsområder og klargjøre premissene for å få vekst etter reglene for unntak fra handlingsreglene, opplyser NFD i en melding fredag.
-Jeg har tidligere gjort det klart at alle aktørene skal få mulighet til å drive i to produksjonsområder. Forslagene som nå er sendt på høring vil sørge for dette, og vi er enda et skritt nærmere implementering av det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg.
Høringsfristen er 30. juni.
Departementet foreslår i korte trekk:
-For at en aktør som får tillatelser i kun et produksjonsområde skal få drive i et tilgrensende produksjonsområde, må aktøren søke om å få flytte en mindre andel av sin tillatelseskapasitet til det tilgrensende produksjonsområde.
-Alle aktører får med det drive i to produksjonsområder og kan få felles biomassetak mellom disse produksjonsområdene. Når en aktør har tillatelse i et produksjonsområde, får aktøren også mulighet til å søke om lokaliteter i dette området.
-Aktører som oppfyller visse fastsatte miljøkrav med hensyn til lus på sine lokaliteter vil bli tilbudt vekst uavhengig av miljøstatusen ellers i produksjonsområdet. Departementet foreslår at det i utgangspunktet tilbys vekst på de tillatelsene som formelt er knyttet til lokaliteten. Dersom tilveksten i biomasse på lokaliteten ikke samsvarer med den tilknyttede tillatelseskapasiteten, vil tilbudets størrelse bli redusert. For å begrense incentivene til flytting av fisk, foreslår departementet videre begrensninger som i praksis innebærer at fisk som flyttes under produksjon, med unntak av settefisk/postsmolt over 250 gram til utsett og fisk til slakt, ikke vil inngå i vurderingsgrunnlaget for tilbudet om vekst.
-To aktører, Marine Harvest Norway AS og Salmar Farming AS, har i dag et interregionalt biomassetak som vil strekke seg over henholdsvis 4 og 5 områder. For å oppfylle Stortingets intensjoner om at selskaper som videreforedler en vesentlig andel av sin produserte fisk skal få beholde sin fleksibilitet, foreslår departementet at disse selskapene skal kunne få et felles biomassetak over inntil fire områder. Fiskeridirektoratet vil kunne sette begrensninger med hensyn til utvidelse av slike felles biomassetak.
Beins
16:34 21.05.2017
#10481

Fiskesalget i Norge faller kraftig.
Norgesgruppen mener at prisene på laks og ørret ikke er bærekraftige i forhold til norske forbrukere. De mener pris må ned for å få opp salget igjen.
Spørsmålet er om utlandet likevel har fortsatt høy betalingsvillighet, og dermed overbyr det norske markedet.
Sjømatrådet skylder blant annet på lite synlig fisk i butikkene. Mens Ninna Hynne fra norgesgruppen avviser dette.

Hun sier fersk fisk har gått fra å være tilgjengelig i kun utvalgte butikker, til å i praksis være tilgjengelig i alle deres butikker.

- Norgesgruppens kjeder har opprettholdt plass og kampanjetrykk tross fallende volum, fordi vi ønsker å bidra til å øke salget av fisk, fremholder Hynne, som bekrefter at de selger mindre sjømat enn før.

Selv mener hun det skyldes høy pris.

Lakseprisen knekker under sin egen tyngde - ned 25 prosent fra toppen
- Det er omsetningen av laks og ørret som trekker volumet på fisk ned, og dette skyldes utelukkende at de rekordhøye lakseprisene har nådd forbrukere. Det plutselige og store volumfallet viser at råvareprisene er oppe i nivåer som ikke er bærekraftig og at forbrukeren flytter fokuset til andre alternativer.

Maner til krafttak
Tirsdag møttes representanter fra næringen, dagligvareaktører og helsemyndighetene til en workshop i Oslo for å pønske ut mulige tiltak mot katastrofesalget.

Endret 21.05.2017 16:34 av Beins
delta
12:03 23.05.2017
#22359

Bakkafrost says salmon demand not threatened by high price

OSLO, May 23 (Reuters) -
** Fish farmer Bakkafrost says near-record salmon
prices not expected to lead to a drop in demand in 2017
** Salmon prices are close to record of 80 Norwegian crowns
per kilo this week
** CEO Regin Jacobsen says "we have not seen market
destruction at current price levels"
** Jacobsen: Seen 70-80 crowns for a long time and we still
can't see that in the market, the market is more afraid of not
getting supply than of the prices
** Does not currently anticipate a wave of additional output
entering the market
** The market for salmon continues to expand
** Sees high potential in the United States, great potential
in China, especially when Norwegian producers again start to
access the Chinese market and larger volumes are made available
** Says Norwegian producers must help build up demand in a
large market like China; nobody else could do that
** Bakkafrost's farming segment made an operational EBIT of
34.27 Norwegian crowns per kilo in Q1, up from 30.45 in Q1 2016
** In total operational EBIT came in at 335.5 million Danish
crowns, up from 254 millions last year, but below analysts'
expectations of 365 million Danish crowns
** Bakkafrost shares drop 4.8 pct to 297.8 Norwegian crowns
by 0733 GMT, vs Oslo Bourse benchmark share index down 0.4 pct

** Shares in competitor Norway Royal Salmon are flat at
163.5 Norwegian crowns after better-than-expected Q1 earnings

Endret 23.05.2017 12:03 av delta
uturen
09:45 26.05.2017
#8524

Pareto venter fortsatt sterke priser men noen kroner ned fra denne ukas forsøk på ATH.

LSG kan fortsatt være veldig fornøyd med prisene for ørret og frossen torsk.

Dagens kurser på sjømatselskapene forteller at de store utenlandske venter videre prisfall for sjømat de kommende ukene."Salmon price NOK 70/EUR 7.3 next week (-6)


We expect the salmon price for next week to be around NOK 70/kg, which is NOK 6/kg lower than our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 10.5/kg higher than corresponding week last year (+18%) and in EUR the price will be EUR 1.1/kg higher (+17%). Export volumes were 18,601 tonnes last week, 8% higher than the corresponding week last year. YTD export volumes are down 3% and spot prices in EUR are up 15%.


Other salmon and white fish prices
Fishpool forward prices:
2017: NOK 64.2/kg (+0.5/kg from last week)
2018: NOK 61.3/kg (+1.2/kg from last week)


US prices:
Miami: USD 12.8/kg fillets (unch. from last week)
Seattle: USD 7.7/kg (+0.3/kg from last week)
NE: USD 8/kg (unch. from last week)


French retail price for salmon fillets EUR 20/kg week 19, +13% from
same week last year. Average price YTD is USD 19.9/kg, +23% from same period last year.


Trout price NOK 73.2/kg last week, -3/kg from the week before and +14.8/kg from the corresponding week last year


Cod price NOK 30.6/kg last week, +2.4/kg from the week before and +2/kg from the corresponding week last year"
OldNick
16:42 26.05.2017
#19119

En slags Dr.Doom-melding på flere nettsider om kollaps i lakseprisene (vel, de liker å ha slike overskrifter, selv om artikkel-innholdet ikke alltid støtter overskriften).

Ei heller er de særlig kresne med å bruke kilder som har interesse av at artiklene blir trykket.

Det hender nokså ofte at de har snakket med en eksportør eller 2 som synes prisene er for høye. Snodig...


Loddrett stup for lakseprisen

Aslak Berge, ilaks.no
26.05.2017

Brutalt fall etter forrige ukes prisspir.

Rundt 15 kroner, tenker jeg. Vi har kjøpt på 63 kroner, sier en vestnorsk lakseeksportør til iLaks om neste ukes laksepris. - Det er det vi har kjøpt så langt på 3+. Jeg er redd det er for høyt, legger han til. Jeg har kjøpt 200 tonn så langt. Jeg har solgt en del av det også.

Jeg tror vi skal under 60 kroner i løpet av en uke. Det står så mye fisk usolgt. Vi tok livet av markedet når vi skulle ha 77 kroner. Det er vår egen feil.

Forferdelig

Vi har aldri tapt mer penger enn denne uken her. Vi har tapt et par millioner denne uken. Det er forferdelig. Mandag til onsdag falt det 15 kroner, bemerker han.

At prisen skulle opp i 75 kroner var en overraskelse. Folk holdt igjen fisk, det har vært litt underdekning. Men folk har fôret, det er gode forhold i sjøen. Det står mer fisk i sjøen enn i fjor, og det er ting vi må få med oss. Vi må huske at 60 kroner er en utrolig god pris. Det er fremdeles et eventyr.

Prisfallet er ekstremt og har historiske dimensjoner.

Det virker som det er skikkelig smell, ja. Det er mange som har tapt mye penger denne uken. Jeg hører det er langt nede på 60-tallet - 62 kroner, kommenterer en annen eksportør.

Det var jo folk som kjøpte 4-5 [kilo] på 78 kroner i sør forrige fredag. Men kundene uteble. Det var siste spikeren. Noen ganger er det bare nok. Jeg tror det blir lenge vi ser 70-tallet igjen. Det blir sikkert en sein dag på kjøp.

Pyramidespill

Eksportørenes får støtte fra store industrikunder ute i Europa:

Utrolig uke. Eksportører har drevet opp markedet i ett rent pyramidespill. Samtidig så proklamerer Sandberg at Kina-markedet er åpnet. Resultatet er at prisene er ned 15-18 kroner og trolig historiens blodigste uke totalt for norske eksportører. Sandberg og andre geistlige oppdrettere er forhåpentligvis fortsatt i Kina, sier han og skisserer priser på 62-64 kroner for neste uke.

Markedet er preget og tynget av usolgt fisk som hoper seg opp.

Jeg har ikke satt noen pris enda, men det er i hvertfall et formidabelt prisfall, sier en annen trader som anslår 60-63 kroner i pris til oppdretter. - Det er fortsatt en mengde fisk som ikke er solgt for denne uken her. Det kan bli lavere og det kan bli høyere.

Så det er en interessant uke for å holde på med det du gjør?

Hehe.. ja, når en får ristet av seg tapene, så er det det, humrer han, og legger til: Det har vært en ille uke.

Endret 26.05.2017 16:48 av OldNick
OldNick
16:47 26.05.2017
#19121

Dette blir totalkollaps

Lakseprisen faller markant


Martine Holøien, Hegnar.no
26.05.2017

Prisene på fersk laks faller om lag 15 kroner per kilo denne uken. En eksportør mener at man ikke har hatt tilsvarende fall siden uken Russland stengte grensene, melder Intrafish fredag, ifølge TDN Finans.

Totalkollaps

Dette blir totalkollaps. Vi skal jobbe mange uker for å ta det igjen, sier en eksportør til Intrafish som mener at eksportørene kun har seg selv å takke.

Eksportører drev opp prisene

Det er eksportørene som har drevet opp prisene. Det er litt usikkert hvor prisen ender i dag, men det blir nok i alle fall ikke over 65 kroner per kilo, sier han.

En annen eksportør poengterer at prisene var for høye forrige uke.

Opp mot 80 kroner per kilo var ikke riktig, markedet var ikke med. Kundene raser, og det står masse usolgt fisk i Oslo, sier han.

Snittprisene IntraFish har fått oppgitt:
2-3 kilo: 55 kroner/kilo
3-4 kilo: 60 - 65 kroner/kilo
4-5 kilo: 62 - 68 kroner/kilo
5-6 kilo: 62 - 68 kroner/kilo
6 kilo +: 64 - 68 kroner/kilo
uturen
11:08 01.06.2017
#8525

Det var neppe etterspørselen som førte til prishoppet opp til 80 ogderetter ned til +/-65, men heller overivrige eksportører som overbød hverandre og fikk sitt med skjegget i postkassa.

Blir spotprisene rundt 70 neste uke, solk Pareto venter er sjømatsektoren snar o mål med nok et knallsterkt kvartal!


"Salmon price NOK 70/EUR 7.4 next week (+4)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 70/kg, which is NOK 4/kg higher than our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 0.5/kg higher than corresponding week last year (+1%) and in EUR the price will be EUR 0.1/kg lower (2%). Export volumes were 18,713 tonnes last week, 16% lower than the corresponding week last year. YTD export volumes are down 3% and the spot price in EUR is up 15%.

Other salmon and white fish prices

Fishpool forward prices: o 2017: NOK 64/kg (-0.2/kg from last week) o 2018: NOK 61.2/kg (-0.1/kg from last week)

US prices: o Miami:

USD 12.8/kg fillets (unch. from last week) o Seattle: USD 7.7/kg (unch. from last week) o NE: USD 8/kg (unch. from last week)

French retail price for salmon fillets EUR 20/kg week 20, +11% from same week last year. Average price YTD is USD 19.9/kg, +23% from same period last year.

Trout price NOK 75.7/kg last week, +2.5/kg from the week before and +19.7/kg from the corresponding week last year

Cod price NOK 29.8/kg last week, -0.8/kg from the week before and +3/kg from the corresponding week last year"
delta
11:46 07.06.2017
#22366

LAKS:KAN ØKE VEKSTGRENSE TIL 8-10% FRA 6% -SANDBERG

Oslo (TDN Finans): Veksten i norsk lakse- og ørretoppdrett er for øyeblikket begrenset av staten til seks prosent hvert andre år. Grensen kan imidlertid bli økt på sikt til 8-10 prosent.
Det sier fiskeriminister Per Sandberg under Danske Bank Markets' årlige sjømatseminar i Oslo onsdag.
-Grensen er ikke satt i stein. Når vi får bedre kontroll på lakselus og andre biologiske utfordringer kan det være aktuelt å øke grensen til åtte eller ti prosent, sier han.
Tidligere på seminaret understrekte Sandberg at lus er den største utfordringen for norske oppdrettere, og fremhevet lukkede anlegg, offshore-anlegg og landbasert oppdrett som mulige alternativer for bransjen i fremtiden.

------


LAKS:BEGRENSET VEKST MED TRAFIKKLYS UTEN ØKNING I PROSENTMÅLET -HØSTLUND

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon mener at det vil være begrenset vekst med trafikklys-systemet, dersom ikke prosentmålet på seks prosent økes.
Det sier han i forbindelse med Danske Banks sjømat-seminar onsdag.
Veksten i norsk lakse- og ørretoppdrett er for øyeblikket begrenset av staten til maksimalt seks prosent hvert andre år.
Høstlund mener også at næringen ikke vil få vekst uten å kontrollere lakselusproblemene, og han får støtte av styreleder Ole-Eirik Lerøy i Marine Harvest.
-Det vil være begrenset vekst de kommende årene, da det er vanskelig å løse lakselusproblemene, men vi håper på noe økning i volumene grunnet mer erfaring, bedre styring og bedre utstyr, sier Lerøy.
Videre sier Vise President North Sea Jan Sverre Røsstad i forprodusenten Biomar at den største veksten i lakseproduksjonen vil komme i nordområdene de kommende årene.
-Det som vil utløse vekst over tid over hele landet er kombinasjonen av å kontrollere lakselus, samt store investeringer i større smolt, sier Røsstad.
Fiskeriminister Per Sandberg sa for øvrig tidligere på seminaret onsdag at vekstgrensen i norsk lakse- og ørretoppdrett på sikt kan komme til å bli økt på sikt til 8-10 prosent (se TDN Finans-artikkel klokken 10:09).

delta
15:40 07.06.2017
#22367

LAKS:ØST-ASIA OG USA STØRSTE VEKSTOMRÅDER FREMOVER - BELTESTAD

Oslo (TDN Finans): USA og Sørøst-Asia blir viktigste vekstmarkeder for laks fremover, mener konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood.
Videre sier Beltestad at de ser økt etterspørsel fra USA i «fresh-packed»-kategorien.
-Det er et enormt potensiale for vekst i dette segmentet i USA, sier han i forbindelse med Danske Banks sjømat-seminar onsdag.
Også driftsdirektør Ola Brattvoll i Marine Harvest ser Sørøst-Asia som viktigste vekstområde fremover, og fremhever den seneste tids bedring av forholdet mellom Norge og Kina som en stor mulighet for lakseindustrien.
-Vi må se til Sørøst-Asia og Kina for etterspørsel der det er en økende middelklasse, sier Brattvoll, som også legger til at man ikke skal se bort fra Europa med tanke på vekst fremover.
Om det amerikanske markedet sier Brattvoll at han ikke tror høye laksepriser har stoppet veksten.
-Vi ser fortsatt vekst med nåværende priser i USA. Det handler om å nå nye grupper forbrukere, sier han.
Beltestad i Lerøy mener at betalingsviljen for laks har vært undervurdert i mange år og at mellommenn er eksperter på å fortelle produsenter at betalingsviljen er lavere enn den faktisk er.
-Det er mange mellommenn når man selger i spot-markedet, sier han.
Relatert til etterspørselen fra det kinesiske markedet sier Brattvoll at han tror eksportvolumet til Kina vil være rundt 250.000 tonn om fem år. Beltestad tror på sin side volumet vil være på om lag 200.000 tonn.
delta
15:45 07.06.2017
#22368

LAKS:LUKKEDE ANLEGG OG OFFSHORE ER FREMTIDEN, MEN LANGT FREM -MHG/NRS

Oslo (TDN Finans): Lakselus og medførende ekstrakostnader er et stort problem for norske lakse- og ørretoppdrettere. Aktørene bruker milliardbeløp for å finne nye teknologier som skal sikre bransjen bærekraft i fremtiden, men det vil likevel ikke bli noe hurtig gjennombrudd.
Det sier styreleder Ole-Eirik Lerøy i Marine Harvest og konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon (NRS) til TDN Finans i forbindelse med Danske Bank Markets' årlige sjømatseminar i Oslo onsdag.
I løpet av morgenseansen på bransjeseminaret ble det satt mye fokus på luseproblematikken som hindrer den norske oppdrettsnæringen fra å ekspandere produksjonen.
Både fiskeriminister Per Sandberg og flere bransjetopper trakk nettopp lakselus frem som hovedutfordringen for norske oppdrettere fremover, ikke minst fordi det kun er de seneste årene myndigheter og bransjeaktører har begynt å sette fokus på teknologisk innovasjon. Oppdrettsnæringen har i bunn og grunn operert med essensielt mange av de samme teknologiske løsningene i flere tiår, og diskusjonen om nyvinning startet egentlig ikke før Teknologirådet i en rapport i 2012 ba om en ny strategi fra myndighetene for å sikre en bærekraftig industri også i fremtiden.
To av selskapene som imidlertid er blant dem som har ledet an i innovasjonen i det aller siste er Marine Harvest og Norway Royal Salmon. Marine Harvest utvikler det lukkede merdkonseptet «Egget» sammen med Hauge Aqua, mens Norway Royal Salmon har gått sammen med Aker for utvikling av et konsept for offshore-merder.
-Vi har stor tro på at erfaringene vi gjør gjennom utviklingskonsesjoner vil legge grunnlaget for hvordan oppdrettsnæringen ser ut i fremtiden, sier Marine Harvest-styreleder Ole-Eirik Lerøy til TDN Finans.
-Vi har tro på offshore. Det er ikke mulig å ekspandere i dagens arealer, noe som betyr at vi må bevege oss til nye områder, sier Høstlund i NRS.
Men tross satsningen til begge selskaper, understreker både Lerøy og Høstlund at bred innføring av nye teknologier, som vil endre den fundamentale måten laks og ørret produseres, vil ta lang tid.
-Det er snakk om lange produksjonssykluser og gigantiske investeringer, poengterer Lerøy.
-Første gang vi vil sette ut fisk offshore blir i 2020. Så slakter vi fisk i 2022. Da har vi kjørt én generasjon, og så må vi gjenta dette og kjøre flere generasjoner. Og så er det jo byggetid på disse merdene, så vi snakker om lang tid før det blir stor utbredelse av denne typen løsninger, forklarer Høstlund.
For selskapene er mye av det direkte incentivet til å utvikle ny teknologi å redusere kostnader. Lusebekjemping har i flere regioner i Norge blitt en betydelig del av oppdretternes totale kostnader, ofte den nest høyeste kostnadsposten etter fôr. De nye merdkonseptene som utvikles for øyeblikket har typisk mål om å fjerne eller betydelig redusere risikoen for lakselus, men Høstlund poengterer at det også finnes rom for å optimalisere driften av de tradisjonelle merdene i såpass grad at selskapene vil merke det på bunnlinjen.
-Det skjer mye på teknologisiden, blant annet med sensorer. Får vi kontroll på lakselusen, slik at vi får opp både snittvekten og overlevelsen, gir det en direkte effekt på kostnadene. Det handler om optimalisering, og dette er det fortsatt rom for, sier Høstlund.
uturen
10:50 08.06.2017
#8526

Ubetydelige endringer fra forrige uke. Kanskje litt merkelig ettersom det har vært få slaktedager som har begrunnet prisene i de siste ukene. Neste firedagers slakteuke kommer ikke før i slutten av desember, så det kan ikke være mangel på slaktekapasitet som får Pareto til å anta spotpris rundt 70 for neste uke.

For meg virker det mer som om det er mangel på slakteferdig laks som holder volumet nede og prisene på 70-tallet.

Her er Pareto sin ferske ukesrapport for sjømatsektoren;


"Salmon price NOK 70/EUR 7.3 next week (-3)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 70/kg, which is NOK 3/kg lower than our new estimate for this week. The spot price next week will be NOK 4/kg lower than corresponding week last year (-5%) and in EUR the price will be EUR 0.6/kg lower (7%). Fresh export volumes were 14,551 tonnes last week, 6% lower than the corresponding week last year, but the export price in NOK was 14% higher. YTD export volumes are down 3% and the spot price in EUR is up 15%.

Other salmon and white fish prices

Fishpool forward prices:
2017: NOK 64.7/kg (+0.7/kg from last week)
2018: NOK 61.4/kg (+0.2/kg from last week)

US prices:
Miami: USD 12.7/kg fillets (-0.1/kg from last week)
Seattle: USD 7.4/kg (-0.2/kg from last week)
NE: USD 7.9/kg (-0.1/kg from last week)

French retail price for salmon fillets
EUR 20/kg week 20, +11% from same week last year. Average price YTD is USD 19.9/kg, +23% from same period last year.

Trout price
NOK 75.7/kg week 21, +2.5/kg from the week before and +19.7/kg from the corresponding week last year

Cod price NOK 29.8/kg week 21, -0.8/kg from the week before and +3/kg from the corresponding week last year"
chateau
17:02 09.06.2017
#8014

Grønt lys for lakseavgift
SV fikk gjennomslag for innføring av ny avgift på oppdrettsfisk.
ATLE ANDERSSON 9. juni 2017 12:56, oppdatert 14:27
2
Natt til fredag ble den nye avgiften vedtatt i Stortinget, mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet.

Inntektene fra den nye avgiften skal etter planen tilføres vertskommunene som har oppdrettsanlegg i sine farvann og fjorder.

Skuffet

- Jeg er skuffet på vegne av næringen, miljøet og samfunnet for øvrig. Hvis det skal innføres en ny avgift, må vi oppnå noe. Det eneste dette vedtaket fører til, er at oppdrettsnæringen må betale en ekstraskatt, sier Ove Trellevik, stortingsrepresentant for Høyre.

Lerøy leverte rekordtall, vil produsere mer laks
Det er SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes som har gått i bresjen for den nye avgiften, og Nettverk for fjord- og kystkommuner har støttet forslaget.

- Må betale for seg

- Oppdrettsselskapene betaler i dag ingenting for bruk av fellesskapets havområder. Med dette vedtaket må de betale for seg. Det vil bety mye for skole, helse og miljøarbeid langs norskekysten, sa Fylkesnes etter at flertallet i næringskomiteen sluttet seg til forslaget sist uke.

Ifølge SV kan den nye avgiften, basert på dagens eksportverdi, tilføre vertskommunene rundt 400 millioner kroner.

Det Stortinget ber om, er at regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert, ubearbeidet fisk, det vil si laks, regnbueørret og ørret. Avgiften skal etter planen innføres senest 1. juli neste år.

Sandberg må svare om giftcocktail
Advarer

SV har tidligere lansert 25 øre pr. kilo oppdrettsfisk som et passende beløp. Partiet har høstet inspirasjon i Skottland, der en slik avgift er innført.

Oppdretternes interesseorganisasjon Sjømat Norge advarer mot avgiften.

- Dette er ikke god næringspolitikk og bidrar ikke til konkurransekraft. En ny avgift på eksport vil i praksis bare være en generell økning av skattetrykket på en viktig næring som hver eneste dag møter hard konkurranse på det globale markedet, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
chateau
11:18 13.06.2017
#8015

Giskekødegaard fornekter seg ikke.

Laksepessimist tar frem kniven igjen - 5 x selg

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård kutter og kutter.

Nordea Markets øyner høyere tilbud og lakseprisfall.

- Vår holdning er at forventningene i markedet er for høye, og at estimatene vil bli nedjustert, hvilket vil legge press på aksjene, går det ifølge TDN Finans frem av en oppdatering.

Meglerhuset gjentar sine salgsanbefalinger på Marine Harvest, Lerøy Seafood, Salmar og Norway Royal Salmon.

Kursmålene kuttes også.

Marine Harvest jekkes ifølge nyhetsbyrået ned fra 120 til 115 kroner, Lerøy fra 41,50 til 38 kroner, Salmar fra 190 til 180 kroner og Norway Royal Salmon fra 148 til 140 kroner.

Austevoll Seafood beholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 80 kroner.

Samtidig melder TDN Finans at Grieg Seafood nedgraderes fra hold til salg, med kursmål 55 kroner.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter