Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
highlander
09:00 21.02.2018
#8318

Intrafish får med seg endringer i lakseprisen hurtigere enn tallene fra SSB.

Eksportprisen var i snitt 56,52 kroner per kilo fersk oppdrettslaks i forrige uke, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er en oppgang på 3,3 prosent fra uken før.

Norsk eksport av fersk eller kjølt laks var på 15.052 tonn, et fall på 8,9 prosent fra uken før.

For fryst laks var prisen 55,30 kroner per kilo, opp 7,4 prosent fra uken før. Eksporten av fryst laks var på 317 tonn, ned 14,8 prosent fra uken før. (Kilde: SSB, E24)
highlander
16:57 22.02.2018
#8346

Flere lakseaksjer har løftet seg i takt med høyere laksepriser de siste dagene, også Bakkafrost som tirsdag kom med sin Q4-rapport.

Meglerhusene er imidlertid uenige om ferden videre:

Handelsbanken har nedgradert aksjen fra kjøp til akkumuler, men samtidig løftet kursmålet fra 390 til 415 kr, og er dermed et av meglerhusene med høyest kursmål på aksjen.

SEB har oppjustert kursmålet på aksjen fra 388 til 390 kr, og fastholder kjøpsanbefalingen.

Carnegie på sin side har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, men har økt kursmålet fra 380 til 410 kr.

Nordea Markets har oppgradert BAKKA fra selg til hold, med følgende begrunnelse:
- Det operasjonelle kostnadsnivået har blitt redusert mer enn forventet og vi ser i tillegg en sterkere prisøkning for Bakkafrost sine produkter. Ettersom vi estimerer kontraktsporteføljen til 55 kroner per i kilo i 2017, ser vi ingen markant nedsiderisiko i hverken nye kontrakter eller salg i spotmarkedet.

Sparebank1 Markets ved Tore Tønseth er fortsatt negativ:
- Selv om Bakkafrost (nok en gang) leverte et virkelig imponerende kvartal, holder vi oss til vår salgsanbefaling.

Han minner om at alle segmentene leverer over gjennomsnittet, og at nåværende resultater ikke vil være representative for kommende kvartaler. Selv om Tønseth frykter prispress i 2018, velger han å oppgjustere kursmålet fra 280 til 310 kr.

ABG Sundal Collier er også negative og har nedgradert aksjen til selg fra hold, på bakgrunn av den siste tidens kursoppgang. Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 330 til 350 kr.

Sprikene materialiserer seg i form av relativt store utslag på aksjekursen, som i dag svingte mellom LOD 377,60 og HOD 404 kr...
highlander
09:00 23.02.2018
#8354

Det har vært god fart i lakseaksjen den siste tiden, og neste tirsdag slipper Lerøy og Austevoll sine kvartalstall for fjerde kvartal.

DNB Markets skriver i fredagens morgenrapport at de har kjøpsanbefaling på begge oppdretterne med følgende kursmål:

Lerøy: 52 kroner per aksje
Austevoll: 90 kroner per aksje

Det gir en premie på henholdsvis 9,70 prosent og 23,63 prosent.

– Lerøy kunne med hjelp av lavere fôrkostnader og økt volum legge frem reduserte produksjonskostnader for tredje kvartal og spørsmålet blir dermed i hvor stor grad dette er en trend som fortsatte inn i fjerde kvartal, skriver DNB.

– Et usikkerhetsmoment er i hvilken grad ledelsen ved forrige oppdatering tok høyde for at lakseprisene i mellomtiden ville være ned med 3–4 kroner per kilo fra tredje til fjerde kvartal, skriver de.

Meglerhuset har et estimert driftsresultat på 686 millioner kroner noe som er litt lavere enn konsensus på 742 millioner kroner.

Lerøy er hovedaksjonær i Austevoll med en eierandel på rundt 53 prosent. (Kilde: E24)

Endret 23.02.2018 09:02 av highlander
delta
23:10 25.02.2018
#22423

Sterke lakseaksjer i det siste! Og i en tid framover?

Skikkelig comeback for lakseaksjene i det siste. Etter en periode med overraskende lav laksepris har prisen innhentet seg. Og det på sterk vekst i slaktevolumene år over år inntil helt nylig. Det kan høres ut som om lavere laksepris til sluttbruker har kommet raskere enn hva jeg så for meg, og det har stimulert etterspørselen til å ta unna relativt sterk økning i slaktevolumene i år på brukbare priser.

I mine verdimodeller for sektoren har jeg lagt til grunn at MHG Farming Norway oppnår langsiktig EBIT på kr. 13 pr. kg (real kr, dvs. i 2017-pengeverdi), noe som ved antatt EBIT-kostnad på kr. 36 tilsvarer langsiktig gjennomsnittpris for superior laks fra Norge på kr. 50 (i real kr.) (kr. 1 går i prisfradrag i snitt for laks som er av lavere kvalitet enn superior). MHG Farming Norway hadde i 2017 EBIT-kostnad på nesten kr. 39 pr. kg på 210k tonn slakting. Normalisert slakting for MHG Farming Norway holder jeg på 250k tonn før tillegg for vekst pga. «volumkjøp» iht. trafikklyssystemet og vekst pga. gradvis vektøkning for smolt satt i sjøen. EBIT-kostnad pr. kg vil komme noe ned med økt slaktevolum ift. 2017 også pga. at de mer eller mindre faste kostnadene totalt vil fordeles på flere kg slaktet ved volumøkning.

Forwardprisen for 2018 ligger nå rundt kr. 55, og det kan være realistisk. Dermed kan det være mulig å oppnå minst det jeg anser som normalisert margin pr. kg i år.

Er så MHG billig i dag? Gitt oppfatning om langsiktig EBIT-margin vil fair multippel være en vesentlig faktor i verdsetting. Dagens aksjekurs (kr. 157,70 hvor MHG siste børsdag gikk ex utbytte kr. 2,60) impliserer i min modell en PE-multippel på 15 (som i sin tur tilsier beta=1,2), noe som jeg mener kan forsvares selv om det er høyt i historisk sammenheng for MHG.

Spørsmålet er om høyere multippel kan være fair. Det vil kanskje være å strekke det litt, men kanskje kan beta= 1,1 som korresponderer med multippel 16,2 i min modell være forsvarlig. Det kan i så fall forsvare DCF og kursmål pr. aksje på kr. 172.

Hvem vet, kanskje kan optimisme om mer stabilitet i langsiktige årsmarginer medføre at reprising av sektoren fortsetter oppover med beta= 1 og multippelekspansjon til 17,5 medførende aksjekurs kr. 188? MHG har nylig med begrunnelse i forventning om sterke langtidsutsikter også pga. regulatoriske forhold som begrenser mulig årsvolumvekst i sektoren begrunnet mål om en høyere netto rentebærende gjeld enn hva de har signalisert før.

Aksjeanalytikerne har i stor grad nedgradert sektoren den senere tid etter som spotprisene var lave en periode. For flere selskaper er analytikerne veldig delte i oppfatningen med mange kjøpsanbefalinger og like mange salgsanbefalinger. Flere av aksjekursene ligger over snittkursmål for analytikerne. For noen få aksjer er det overvekt av kjøp, f.eks. betydelig overvekt for NRS. Muligens har flere analytikere blitt for negative til sektoren. Har aksjemarkedet blitt så oppdatert og «utdannet» mht. laksesektoren at de overgår analytikerne hvor analytikerne blir «løpende etter aksjemarkedet» (dvs. analytikernes syn på lakseaksjene lagger i tid i forhold til hva som er fair oppfatning av sektoren)? Vi har sett at analytikernedgraderinger de siste månedene delvis har trykket aksjekursene en kort periode, men kanskje ikke har hatt særlig betydning for aksjekursene sett over litt tid.

Hvor kursen går de nærmeste par mnd er ikke så lett å forutsi i likhet med det enorme comebacket som har vært i aksjekursene i sektoren. Det kan se ut til at det i alle fall noen måneder framover kan bli veldig sterk spotpris på laks, noe som kan være bullish også for aksjekursene de neste månedene. Mulig multippelekspansjon hvis aksjemarkedet deler MHGs oppfatning om sterke langsiktige marginer og mer marginstabilitet kan også være en positiv kursdriver i tiden framover. Aksjekursene til de beste selskapene i sektoren vil i så fall ventelig stige. Det kan være understøttende også dersom det generelle aksjemarkedet fortsetter å ligge nær ATH eller setter ny ATH.

Jeg holder selskaper som BAKKA og SALM som de mest veldrevne lakseselskapene på OSE. MHG er en gigant størrelsesmessig og har kommet seg sterkt de siste årene. NRS har over tid hatt gode marginer pr. kg sammenlignet med f.eks. SALM. Og har realisme i sterk volumvekst med konsesjoner de allerede har. Og det synes så langt som at triploid laks ikke gir dårligere økonomiske resultater enn diploid. LSG er også et godt selskap, og driften på oppdrett av laks og ørret kommer forhåpentligvis sterkt tilbake og på nivå med de beste. GSF har lenge hatt utfordringer, er i bedring, men presterer fortsatt ikke så godt som de beste.

Hvis vi ser på det aksjetekniske, er bildet mer nyansert. MHG og BAKKA er nå ved gamle kurstopper når man korrigerer for utbytter over tid, SALM er over, LSG og NRS under i likhet med GSF. Brudd opp over gammel historisk kurstopp er bullish TA-messig. Det vil være interessant om aksjekursen i MHG og BAKKA møter mye motstand nå og er i stand til å bryte opp. Jeg tror fundamentale forhold i stor grad har vært bestemmende for kursutviklingen og vil være bestemmende framover. SALM har brutt opp over tidligere kurstopper fordi de har prestert meget bra i forhold til de fleste i bransjen. GSF lagger fordi de skuffer over tid i forhold til forventningene.

Endret 25.02.2018 23:13 av delta
highlander
07:20 26.02.2018
#8374

Re. delta #22423

Takk for en meget god og velbegrunnet analyse.
chateau
09:37 26.02.2018
#8073

LAKS:BIOMASSEN +4% VED UTGANGEN AV JAN 2018 -SJØMAT NORGE
Oslo (TDN Direkt): Den stående laksebiomassen ved utgangen av januar 2018 var 724.000 tonn, opp fra 699.000 samme periode året før, tilsvarende en oppgang på fire prosent, ifølge tall fra Sjømat Norge søndag kveld.

2017-generasjonen var på 435.000 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 378.000 tonn for 2016-generasjonen samme måned året før. 2016-generasjonen utgjorde 288.000 tonn pr januar 2018, mot 320.000 tonn for 2015-generasjonen året før.

Snittvekten for generasjonene 2016 og 2017 var henholdsvis 4,1 og 1,4 kilo pr januar, mot henholdsvis 4,1 og 1,3 kilo for 2015 og 2016-generasjonene samme måned året før.
highlander
12:57 06.03.2018
#8500

Etter at Austevoll Seafood i forrige uke kom med sin Q4-rapport har DNB Markets gjentatt sin kjøpsanbefaling på aksjen, og den er fortsatt en av aksjene i meglerhusets ukesportefølje.

Imidlertd har meglerhuset nedjustert kursmålet fra 90 til 86 kr pr aksje.
highlander
13:05 06.03.2018
#8502

Etter kursoppgangen i det siste har ABG Sundal Collier nedgradert Salmar fra kjøp til hold.
highlander
17:06 08.03.2018
#8534

Meglerhuset Pareto Securities er veldig positive til norske lakse-aksjer i årene fremover, og årsaken er en stabil høy laksepris, skriver Undercurrentnews.

For 2018 anslår Pareto en snittpris på 56 kroner per kilo, noe som er 2,80 kroner over konsensus. I 2019 venter Pareto en snittpris på 60 kroner per kilo, mot konsensus på 55,4 kroner per aksje, og i 2020 venter meglerhuset at prisen i snitt vil ligge på 61 kroner per kilo.

Når det gjelder tilbudet vil det holde seg stabilt i 2018, noe som igjen vil gi små variasjoner i lakseprisen gjennom året. (Kilde: E24)
highlander
08:38 13.03.2018
#8564

Lakseavtalen mellom Norge og Kina, som ble undertegnet i mai 2017, gir resultater. Ifølge SSB ble det eksportert 1.700 tonn torsk til Kina i januar.

Det er åtte ganger så mye som i samme måned i fjor.

Stemningen mellom Norge og Kina har vært spent siden Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til dissidenten Liu Xiaobo i oktober 2010.

Men etter at lakseprotokollen ble skrevet under på i mai fjor har Kina igjen åpnet for import av norsk laks.

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina øker, faller den til Vietnam.

– I januar i år eksporterte Norge i overkant av 1.000 tonn laks til Vietnam, noe som er en halvering fra samme måned i fjor. Bare mellom november i fjor og januar i år falt volumet med nesten 40 prosent, påpeker rådgiver Nina Rolsdorph i SSB. (Kilde: E24)
highlander
10:28 13.03.2018
#8568

En liten oppdatering fra Sparebank1 Markets:

"Our conclusion is that the sector has rallied too much in the short term, but some stocks (LSG, NRS and GSF) looks attractive with 2018 salmon prices from NOK 55/kg and above. SALM and BAKKA looks very expensive even at prices in the high NOK 50s."
highlander
10:42 13.03.2018
#8573

Salmar hadde steget drøye 50 % fra slutten av januar til gårsdagens sluttkurs på 312,80. Da er det naturlig med en korreksjon...

For øvrig har Carnegie i dag nedgradert aksjen fra "kjøp" til "hold", samtidig som meglerhuset opprettholder sitt kursmål på 280 kr.
delta
15:04 13.03.2018
#22428

Mer utfyllende fra Reuters:

Some Norwegian salmon shares still attractive, others expensive -Spb 1 Markets


** Broker Sparebank 1 Markets says shares of many salmon
producers have gained too much recently, although some stocks
(Leroey Seafood , Norway Royal Salmon and
Grieg Seafood ) still seem attractive with 2018 salmon
prices from NOK 55/kg and above
** Salmar and Bakkafrost shares look
very expensive even at prices in the high NOK 50s, Sparebank 1
Markets says
** Pricing of Marine Harvest is "not unfair".
Somewhat expensive in NOK 55 salmon price scenario
** Sparebank 1 Markets: "In this morning update we have
looked at three scenarios for 2018. The first scenario was our
expectations going into 2018 - NOK 51/kg (Nasdaq), the second
scenario is current prices at Fish Pool - NOK 57/kg (Nasdaq),
and third is maybe the most realistic scenario with limited
supply in 1H and stronger growth in 2H, where we end up with
around NOK 55/kg for the full year
** In the current week, spot prices are at around NOK 70
crowns per kilo, up from around NOK 50 at the start of February,
fish market sources told Reuters on March 9
** Salmon shares are mixed on Tuesday while year-to-date the
industry is up between 5 pct (Bakkafrost) and 25 percent
(Salmar)
delta
10:41 16.03.2018
#22429

Positiv omtale i The Economist 10. mars vedr. Salmars havmerd og lakseoppdrett generelt:
https://www.economist.com/news/technology-quarterly/21738060-open-ocean-fish-farming-becoming-easier-net-gains
delta
11:04 16.03.2018
#22430

Fortsettelse fra foregående innlegg av meg:

DnB Markets omtaler dette slik i dag:

• Article in ‘The Economist’ about SalMar’s Offshore fish farming pen. The article has a clearly positive spin and highlights the positive effects of taking farming out of the fjords, strong demand for seafood and growth potential of this unconventional farming method. With recent focus on ESG issues (Environmental, Social and Governance) the shares may have gained extra traction from such funds.

------
Norway Royal Salmons Arctic Offshore Farming kan vel plasseres i lignende kategori som Salmars Ocean Farming. Relativt sett ventes volumene fra NRS' havmerdprosjekt å være en større andel av totalvirksomheten til NRS enn til SALM.
Beins
12:36 16.03.2018
#11761

re:delta #22429:

Dette var tegninger for ikke så lenge siden, husker jeg. Interessant å se hvordan ting materialiseres i denn viktige næringa som må finne løsninger på lus og andre utfordringer.

Hvordan bir menyen for fisken med slik stor tilvekst, blir det mer vegetabilsk fôr fra Skretting og andre i vekstfasen?
Profitt
13:19 16.03.2018
#14922

Ivar s. Løge har fortsatt tro på oppdrettssektoren-mhg,salmar og bakka nevnes i siste Kapital 😇
highlander
20:14 25.03.2018
#8718

Nordea Markets tok fredag ned sin anbefaling på Salmar fra kjøp til salg, til tross for at kursmålet holdes uendret på 255 kroner per aksje.

Nedgraderingen var dermed en konsekvens av at Salmars markedsverdi har økt med 42 prosent siden meglerhusets forrige oppdatering i februar.
highlander
09:15 27.03.2018
#8737

SEB Equity Research har oppgradert Marine Harvest fra hold til kjøp i en analyseoppdatering.

Samtidig har meglerhuset oppjustert kursmålet fra 138 til 170 kr.
blåball
09:36 27.03.2018
#4114

Stordalen har en blue og " blå " løsning for lakselus ; som vil fungere som en " myggfelle "........ , det gir fortjeneste denne våren frem mot sesong for det .......... ( Mer på nyheter i dag ) .

Marine Harvest er en internasjonal aktør med jevnt bra utbytte fremover .
highlander
10:44 28.03.2018
#8751

Eksportprisen for fersk eller kjølt laks var i forrige uke 65,12 kroner per kilo. Det er ned 4,2 prosent fra uken før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignet med samme uke i fjor er prisene opp 2,1 prosent.

Prisen på frossen laks falt også sammenlignet med uken før, 2,2 prosent til 58,33 kroner kiloen.

Sammenlignet med året før er prisen nå ned 14,1 prosent.

Det ble eksportert 19.138 tonn fersk eller kjølt laks i løpet av uken. Det er opp 7,1 prosent fra uken før og opp 17 prosent fra samme uke året før.

Av frossen laks ble det eksportert 281 tonn, opp 11,1 prosent fra uken før, men ned 61,8 prosent fra samme uke året før. (SSB, E24)
highlander
10:46 03.04.2018
#8785

Marine Harvest mistet unormalt mye smolt i påsken:

Lakseselskapet hadde stor dødelighet på fiskeanlegget sitt i Fjæra i Etne kommune, skriver Ilaks.no.

Hendelsen fant sted i og like før påske, skriver nettstedet.

Kommunikasjonssjef i Marine Harvest Ola Helge Hjetland sier til iLaks at de enda ikke vet hvorfor unormalt mye smolt har gått tapt.

Selskapet har enda ikke tall på nøyaktig hvor mye smolt som døde, annet enn at det dreier seg om uvanlige store mengder.

Nå Jobber Marine Harvest med Mattilsynet, leverandører og eksperter for å finne ut av hva som har skjedd. (iLaks, E24)
highlander
09:40 05.04.2018
#8830

Oppdrettsselskapene har begynt å slippe slaktetall for første kvartal og onsdag informerte Salmar om totalt 31.900 slaktetonn i kvartalet, noe som er ned fra 39.950 tonn i fjerde kvartal i fjor, og fra 33.950 tonn i tredje kvartal.

- Dette var fortsatt 7 prosent over konsensus, skriver DNB Markets, som påpeker at kursutslaget, der Salmar falt 1,82 prosent på Oslo Børs, er en illustrasjon på «hva som kan skje når verdsettelsen og forventningene løper foran en underliggende positiv utvikling.»

– Når det gjelder utsiktene for hele 2018 gjenstår det å se om denne volumøkningen i hovedsak skyldes en forskyvning mellom kvartalene eller om den impliserer at vi får en oppjustering av guidingen for hele inneværende år, skriver meglerhuset, som opererer med en hold-anbefaling og kursmål på 320 kroner per aksje.

Blant de største selskapene innen oppdrett ser DNB Markets på Austevoll og Lerøy som de foretrukne kandidatene.

– For sektoren samlet sett mener at Grieg Seafood tilbyr den beste kombinasjonen av blant annet attraktiv verdsettelse og potensial knyttet til driftsmessig forbedring, skriver DNB.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på Austevoll og Grieg Seafood med kursmål på henholdsvis 92 og 90 kroner per aksje.
OldNick
07:29 06.04.2018
#20001

Norsk laks (nedfrosset) er funnet smuglet inn i Kina.

Slik kan det nye import-regimet for norsk laks inn til Kina desimeres.

Får håpe ingen seriøse eksportører er involvert, og at dette kan avklares som organisert kriminalitet uten røtter tilbake til Norge.

Kina skal ha avslørt omfattende laksesmugling

Kinesiske tollmyndigheter skal ha avdekket flere smuglerringer, som ulovlig skal ha importert norsk laks for verdier opp til 620 millioner CNY (ca 744 millioner norske kroner) til Kina


Linn Therese Skår Hosteland, Kyst.no

Ifølge den kinesiske statskanalen CCTV, gjennomførte tollpolitiet i Guangzhou i morgentimene den 27. mars et koordinert raid grunnet mistanke om smugling i de fem byene Beijing, Shanghai, Guangdong, Guangxi og Fujian.

Politiet skal ifølge ZUndercurrent News ha avslørt syv ulike smuglergrupper som samlet skal ha smuglet inn laks til en verdi av ca 744 millioner norske kroner. Over hvor lang tid smuglingen skal ha foregått kommer ikke frem, men med snittprisen som har vært på laks i år tilsvarer verdien cirka 12 500 tonn laks.

- Gruppene importerte laks fra Norge verdt ca 620 millioner CNY uten å ha betalt toll, sier saksadvokat Zheng Jun fra Guangzhou til CCTV.

Laks for 15 millioner funnet

Andre kinesiske medier rapporterer at det er avdekket smugling også fra andre lakseproduserende land. Verdien på laksen som ble funnet under raidene, estimerer tollerne til å være på 12,6 millioner CNY (cirka 15 millioner kroner).

Noe av laksen fra smuglerringene skal ifølge Intrafish ha kommet til Kina gjennom Vietnam.

Ifølge statistikk for Norges Sjømatråd har Norge per uke 13 eksportert 2 452 tonn laks til Vietnam i 2018.

I nyhetsinnslaget under kan du se at kineserne har beslaglagt superior laks på 7-8 kilo. Hvem avsender av laksen er, kommer ikke frem.

Norges forhold til kina hadde i utgangspunktet det siste året blitt betydelig forbedret, men fikk seg en skrape da det ble oppdaget fisk som var eksportert på tross av PD-påvisning.
______

Video (kinesisk tale) som viser frossen laks, sammen med andre sjømat-produkter på link over.
highlander
14:47 06.04.2018
#8882

SEB har oppgradert anbefalingen på Lerøy-aksjen fra hold til kjøp.

Samtidig løftet meglerhuset kursmålet fra 49 til 61 kr.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter