Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
highlander
10:18 16.04.2018
#9150

Pareto Securities har i dag nedgradert Marine Harvest fra kjøp til hold.

Imidlertid fastholder meglerhuset kursmålet på 180 kr.
highlander
10:22 17.04.2018
#9203

Kepler Cheuvreux nedgraderer sine anbefalinger på Austevoll Seafood og Lerøy Seafood til hold fra kjøp. Kursmålet på førstnevnte oppjusteres til 91 kroner pr aksje (83), mens kursmålet for Lerøy-aksjen oppjusteres til 55 kroner pr aksje (52).

Det går frem av oppdateringer fra meglerhuset tirsdag.

Meglerhuset tror første kvartal vil vise et negativt ebitda-resultat i Austevolls datterselskap Austral, men at dette vil snu i andre kvartal ettersom ansjovetakvoten for første fiskesesong i Peru ble satt til overraskende høye 3,3 millioner tonn.

Når det gjelder Lerøy, som Austevoll eier 52,69 prosent av, trekker Kepler Cheuvreux frem forrige ukes oppdatering som viste et lavere slaktevolum enn ventet.

Kostnadene vil trolig komme ned etter at slaktingen på 2017-generasjonen starter. Dette vil imidlertid mest sannsynlig materialisere seg etter første kvartal, så vi venter ikke kostnadsforbedringer for kvartalet, skriver meglerhuset videre, og anslår en kostnad på 41,0 kroner pr kilo, sammenlignet med 40,8 kroner kiloen forrige kvartal.

Kepler Cheuvreux er bullish på laksemarkedet på lang sikt, men tror lakseprisen vil komme ned i mai/juni/juli, og dermed føre til svakere aksjekurser. (TDN)
delta
22:31 18.04.2018
#22437

Postet av meg på HO i går:
Utrolig hvordan de veldig høyt prisede lakseaksjene SALM og BAKKA fortsatt går meget sterkt med ny ATH igjen i dag for begge når BAKKA hensyntar utbytte her om dagen. De har en mengde salgs- og holdanbefalinger, men aksjemarkedet bryr seg knapt om det. Jeg har faktisk en fair prising på LSG på kr. 62 pr i dag - 12% over sluttkurs på kr. 55,40 i dag der et analysehus jeg ikke kan stave uten å se nedskrevet hva de heter, nedgraderte til hold fra kjøp i dag. Ved kr. 62 for LSG har jeg en multippel på mitt estimat på langsiktig inntjening på 14 mens MHG i min modell i dag er priset til en multippel på 15,5 mens SALM har 17. Dagens LSG-kurs reflekterer i min modell en multippel på 12,5. Dagens kurs i NRS reflekterer en multippel på 14.

Postet i dag:
SALM går noe helt vanvittig på børsen. Det virker som om det er utenlandske investorer som vil inn i kremen av fiskeoppdrett som kjøper seg storstilt inn i aksjen. SALM-kursen reflekterer nå en langt høyere multippel enn det meste av oppdrettsaksjer. Også kremselskapet BAKKA er priset høyt. Vil noen av de andre oppdrettaksjene også få sin reprising etterhvert med betydelig multippelekspansjon?
highlander
08:27 19.04.2018
#9272

Stord Havbrukspark søker om tillatelse til å etablere landbasert anlegg for oppdrett av matfisk av laks, med en kapasitet på 15.000 tonn årlig. (Intrafish)
highlander
12:56 19.04.2018
#9281

Danske Bank Markets nedgraderer anbefaling på Salmar til selg fra kjøp, mens Bakkafrost kuttes til hold.

Dette fremgår av en analyseoppdatering, der det særlig pekes på aksjenes sterke kursutvikling i det siste.

Om Bakkafrost skriver meglerhuset at de har et positivt syn på lakseprisen på lang sikt, men antar at de fleste øvrige aktørene drar mer nytte av dette gitt at prispremien fra Færøyene presses når spotprisene er høye, ifølge TDN.
highlander
15:37 20.04.2018
#9314

Spotprisen på fersk laks ligger an til å bli omtrent uendret fra forrige fredag - men fasiten er langt fra klar, skriver Intrafish fredag.

-Det er stillingskrig. De store oppdretterne prøver seg på 67-68 og helt opp mot 69, men markedet er ikke der. Enten må prisene ute opp, ellers må oppdretterne jenke seg - nå er det sprik på 3-4 kroner, sier en eksportør til nettstedet.

En annen eksportør forteller at det er tungt - med mye press særlig på den helt største og den helt minste fisken.

-Laks på 2-3 kilo har denne uken blitt solgt godt nede på 40-tallet. Den fikk en dramatisk knekk, noe som har smittet litt over på 3-4 kilo også.

Neste uke er arrangeres den store sjømatmessen i Brussel. Messen gjør at folk er litt avventende, og ikke gjør like store volumer som vanlig, ifølge en eksportør. Han tror at markedet fremover vil bli preget av mange helligdager.

-Mai er en dag med mange fridager i Norge, men enda flere i mange europeiske land. Når vi har firedagers uker her, har de kanskje tredagers uker der. Det gjør at de har mindre foredling.

En oppdretter sier at prisene har seget sakte ned gjennom uken.

-De store aktørene går hardt ut, og krever nær 70 kroner kiloen. Markedet vil ikke gi mer enn 7,20 - 7,30 euro. Så får de møtes, ellers blir det ikke noe handel, sier han

En annen oppdretter melder om prisforventninger på rundt 68 kroner pr kilo, men hadde ved 1330-tiden ikke gjort noe. (Intrafish, TDN)
delta
10:38 24.04.2018
#22438

Artikkel som gir en bullish langsiktig syn på lakseoppdrett:

www.undercurrentnews.com/2018/04/24/rabobank-salmon-farmers-need-to-squeeze-another-norway-out-of-coastal-farming

Redigerte utdrag fra artikkelen:

Land-based and offshore salmon farming are still a ways off being ready to fill a growing supply gap, said Rabobank analyst Gorjan Nikolik. The only way to avoid diners switching to other proteins is via a vast improvement in coastal farming.

Salmon demand is currently rampant. Fourth-quarter demand from China rose 38% year-on-year, while US demand grew 18.5% over the same period, Nikolik said. Even taking Rabobank's conservative growth estimate of a 4.4% a year, that will require an additional 1.4 million metric tons of salmon supply by 2028, he said.

“That’s another Norway, and we don’t have another Norway,” Nikolik said at a event organized by Chilean farmer Multiexport Foods in Santiago, China last week. “Innovation in coastal systems, that will improve, rather than a change in movement” to land-based and offshore farms.
.....

That said, coastal salmon farming is now much more tightly regulated and the big production swings of recent years are probably a thing of the past, he said. Nikolik predicted supply growth demand of 5% a year between 2018-2020, dropping to 4% in 2021 and 3% in 2020.

Endret 24.04.2018 10:39 av delta
highlander
08:35 27.04.2018
#9556

Har laksekonsesjoner rett og slett blitt alt for dyre?

- Den svært høye prisingen av ny vekst og laksekonsesjoner kan ikke fortsette, mener ordfører Ole Haugen.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er enig. (Intrafish.no)
highlander
08:37 27.04.2018
#9557

Chilenerne ser ut til å øke laksesalget til Kina, og håper på direktefly:

New World Currents øker salget til Kina til tundt 10.000 tonn i år, en økning på over 60 prosent fra fjoråret.

Nå håper de å sende laksen med direkterute på fly til Kina, noe som vil nær halvere transporttiden. (Intrafish.no)
highlander
22:37 27.04.2018
#9577

Lakseprisene er uvanlig sterke til å være Brüssel-uken. Fridag på tirsdag gjør det vanskelig, og kjøpere og selgere sliter med å bli enige.

En ting er de imidlertid enige om - prisen skal opp, trolig til et sted mellom 70 og 75 kroner pr kilo for de vanligste størrelsene.

-Det er en uvanlig uke for å være Brussel-uken. Vanligvis faller prisene da, men i år er det annerledes. Neste uke er det fridag på tirsdag, og noen tar også fri på mandag. I enkelte land er det fridag i dag, sier en eksportør til IntraFish.

Han sier at prisoppgangen i dag delvis er forårsaket av eksportørene selv.

-Det er ikke så mange som vil kjøpe fisk på disse nivåene, men vi byr opp for å sikre oss volum, sier han.

IntraFish har denne fredagen ikke fått oppgitt mange konkrete priser, da få handler ennå er gjort. De fleste venter at prisene ender på rundt 72-73 kroner kiloen for de mest alminnelige størrelsene, men prisforventningene spriker helt fra 69 - 75 kroner pr kilo. (IntraFish, TDN)
highlander
07:44 30.04.2018
#9596

Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020.cDet fremgår av en melding fra Finansdepartementet fredag.

Regjeringen viser til at nærings- og fiskeridepartementet skal avholde en auksjon for å tildele nye konsesjoner i havbrukssektoren. Formålet med auksjonen er å trekke inn ekstraordinær avkastning fra nye konsesjoner. For eksisterende konsesjoner er grunnrenten i svært liten grad hentet inn, ifølge regjeringen.

Regjeringen ønsker å gi informasjon om vesentlige forhold som kan antas å være av betydning for budgivere i auksjonen. Regjeringen vil på denne bakgrunn informere om at den vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk som vil omfatte laks, ørret og regnbueørret med innføring i 2020. En slik skatt er for tiden under utredning, uten at et detaljert forslag er utarbeidet ennå, heter det i meldingen.

Så langt baserer Finansdepartementet sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, med følgende hovedelementer:

- Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.

- Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk.

- Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.

- Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt. Friinntektsgrunnlaget er skattemessig verdi av avskrivbare driftsmidler, som multiplisert med en rente utgjør friinntekten.

- Auksjonsbeløpet i den forestående auksjonen inngår i grunnlaget for friinntekt. Det innebærer at det gis fradrag over tid for auksjonsbeløpet i grunnlaget for grunnrente-skatten og begrenser grunnrenteskattens virkning på den kommende auksjonen.

- Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.

Regjeringen avviser samtidig et forslag fra stortingsrepresentanter fra SV, som har bedt regjeringen om å utrede og legge frem forslag om en avgift per kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg (produksjonsavgift). Regjeringen mener det vil være svært uheldig for næringen at det innføres en ny, lønnsomhetsuavhengig avgift. (TDN)
highlander
08:10 30.04.2018
#9599

Sakset fra Finansavisen:

Det ble spådd at 2018 ville bli et kjølig år for laks, men lakseprisen er igjen sterk, konsumet av laks bare øker, og lakseaksjene stiger til nye høyder.

- Vi venter at lakseprisen i neste uke blir rundt 69 kroner pr. kilo. Det er 3,70 kroner høyere enn samme uke i fjor og 3 kroner høyere enn i uken som gikk, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannesen i Pareto Securities. (FA)
highlander
09:00 30.04.2018
#9602

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mars 2018 var 654.000 tonn, opp fra 629.000 samme periode året før, tilsvarende en oppgang på fire prosent, ifølge tall fra Sjømat Norge mandag.

2018-generasjonen var på 6.900 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 7.000 tonn for 2017-generasjonen samme måned året før. 2017-generasjonen utgjorde 493.000 tonn pr mars 2018, mot 448.000 tonn for 2016-generasjonen året før, mens 2016-generasjonen var 155.000 tonn mot 175.000 for 2015-generasjonen året før.

Snittvekten for generasjonene 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 4,4, 1,7 og 0,2 kilo pr mars, mot henholdsvis 4,5, 1,6 og 0,2 kilo for 2015, 2016 og 2017-generasjonene samme måned året før. (Sjømat Norge, TDN)
highlander
09:43 30.04.2018
#9608

DNB Markets har nedgradert sin anbefaling på Salmar til salg fra hold som følge av at meglerhuset ser bedre muligheter andre steder.

Meglerhuset gjør ingen endringer i sine Salmar-estimater og fastholder kursmålet på 320 krokner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Vi har nedgradert Salmar etter et kursrally på 95 prosent på tre måneder. Etter vårt syn er dagens premieverdsettelse sammenlignet med andre sjømataksjer ikke berettiget og vi ser bedre muligheter andre steder, skriver meglerhuset. (DNM, TDN)
highlander
15:55 30.04.2018
#9629

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lover at det samlede skattetrykket for oppdrettsnæringen ikke skal økes, melder Dagens Næringsliv mandag.

Finansdepartementet baserer så langt sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, men skriver at den samtidig skal tilpasses havbrukets særpreg.

-Jeg kan ikke kommentere satser. Dette må utredes. Men det er stor forskjell på vannkraftverk, som høster av allmennhetens ressurser, og oppdrettsnæringen som jo snarere leier arealene i havet i kun deler av produksjonssyklusen, sier Sandberg til avisen.

På spørsmål om det endelige skattetrykket ikke skal øke med eventuell innføring av en grunnrenteskatt, svarer Sandberg.

-Helt riktig. Nettopp. Det samlede skattetrykket skal ikke øke, sier Sandberg til DN.
highlander
10:24 02.05.2018
#9658

Først lovte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at havbruksnæringens samlede skattetrykk ikke skal økes. Så snudde han og sa at løftet gjelder generelt for hele næringslivet.

- Det er til å grine av hele opplegget. Oppdrettsmilliardær Gerhard Alsaker mener bare fantasien setter grenser for politikernes iver etter nye avgifter og skatter for havbruksnæringen. (DN)
highlander
10:25 02.05.2018
#9659

ABG Sundal Collier nedgraderer anbefalinger på de fleste oppdrettsaksjene som meglerhuset dekker, men hever estimatet for lakseprisen i 2018 til 59 kroner pr kilo fra tidligere 54,5 kroner pr kilo. Estimatet på 56 kroner pr kilo i 2019 opprettholdes.

Bakgrunnen for hevingen av 2018-estimatet skyldes blant annet lavere forventninger til global tilbudsvekst inneværende år, med fire prosent sammenlignet med tidligere seks prosent. I tillegg trekker meglerhuset frem en raskere prisbedring enn ventet, som følge av etterspørselsreaksjonen på lavere laksepriser i 2017.

Det påpekes imidlertid at det høye prisnivået kan medføre negative effekter, og laks prises nå 57 prosent høyere enn vanlig sammenlignet med andre proteiner, noe ABG Sundal Collier skriver at vanligvis betyr svakere etterspørsel, og tilsvarende følge for prisreaksjonen på tilbudet.

Følgende selskaper nedgraderes til hold fra kjøp (med nye kursmål i parentes: Lerøy Seafood Group (61), *) Marine Harvest (19 euro), Norway Royal Salmon (205), Grieg Seafood (97) og Austevoll Seafood (96). I tillegg nedgraderes Salmar-aksjen til selg fra hold (290), mens det gjentas en salgsanbefaling på Bakkafrost (280).

Meglerhuset mener nåværende verdsettelse er fair for de fleste aksjene, og finner dermed ikke rom til kjøpsanbefalinger, etter at sjømatindeksen har slått hovedindeksen med 42 prosent siden slutten av januar. (TDN)

*) Merk at kursmmålet som TDN oppgir på Marine Harvest er i euro, og ikke i kroner, som de øvrige aksjene [red. anm.]

Endret 02.05.2018 10:34 av highlander
highlander
08:03 03.05.2018
#9717

Fiskeoppdretterne tjente 27 milliarder kroner på fri bruk av norske fjorder i 2016, ifølge forsker.

En kraftskatt på havbruk kan gi ti milliarder kroner i året. (DN)
highlander
08:08 03.05.2018
#9719

Fra intrafish.no:

SV mener at regjeringen innser at slaget er tapt og derfor foreslår grunnrenteskatt.

- Slik er det i andre næringer. Og regjeringens skisse er et forsøk på å sette premissene. Det er bra, sier han til Intrafish.

Oppdrettere har allerede kontaktet skatteadvokat og partner i KPMG Law, Pedro S. Leite om den nye grunnrenteskatten som kan bli innført i 2020. (Intrafish)
highlander
13:47 03.05.2018
#9771

Ocean Aquafarms har fått avslag på sin søknad om 13 utviklingstillatelser for konseptet Hex Box. Det går frem av et brev fra Fiskeridirektoratet, datert 3. mai.

Direktoratet viser blant annet til at konseptet viser store likheter med Salmars havmerd, Ocean Farm 1, men at Hex Box ikke oppfyller formålet med betydelig innovasjon. (TDN)
highlander
14:37 03.05.2018
#9774

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13341 Bakjestranda i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Lokaliteten drives av Nordfjord forsøksstasjon AS, melder Mattilsynet torsdag.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 30. april 2018 om mistanke om ILA. Mistanken bygger på obduksjonsfunn og laboratoriefunn. Mattilsynet har sendt verifiserende prøver til Veterinærinstituttet for eventuelt å få stadfestet diagnosen, opplyses det. (Mattilsynet, TDN)
highlander
15:20 03.05.2018
#9778

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for oppdrett, bruk og oppbevaring av rensefisk, ifølge en melding fra departementet torsdag.

Rensefisk lever av å spise lus. Leppefisk og rognkjeks er gode alternativer til kjemisk avlusing.

De viktigste endringene er ifølge departementet:

- Tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnueørret vil nå automatisk omfatte rensefisk.

- Rensefisk som brukes i lakseoppdrett gis samme beskyttelse med hensyn til fiskehelse og -velferd som laksen.

- Det innføres enkelte nye rapporteringsplikter for blant annet utsett og uttak av levende fisk og forbruk av fr og frtype til myndighetene. Dette er informasjon som kan brukes for å danne bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av rensefisk. (Nærings- og fiskeridepartementet, TDN)
highlander
07:35 04.05.2018
#9789

Norge eksporterte 927.000 tonn sjømat for totalt 31,5 milliarder kroner første tertial. Det er et volum på samme nivå som de fire første månedene i fjor, men verdien økte med 485 millioner kroner eller to prosent. Det opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding fredag.

-Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat. Til tross for en sesong med mye godt vær har lavere kvoter ført til lavere fangster i år enn i fjor. Samtidig er det eksportert litt mer fersk hel skrei i år sammenlignet med i fjor, til økte priser. Det gjør at vi har oppnådd en eksportrekord for skrei med en verdi på nesten 200 millioner kroner. Dette er frukter av langsiktig arbeid mellom flere aktører for å etablere skreien som et høykvalitetsprodukt ute i markedene. Spania leder an, og vi ser at skreien også begynner å få skikkelig fotfeste blant franske forbrukere, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen i meldingen.

Norge eksporterte 320.000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning i volum på 16.000 tonn eller 5 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. I april eksporterte vi 74.000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner. Volumet økte med fire prosent mens verdien økte med 442 millioner kroner eller 9 prosent.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 63,56 kroner i april 2017, var den 68,52 kroner per kilo i april 2018. Hittil i år er prisen for fersk hel laks 62,74 mot 64,99 for samme periode i fjor.

-Til tross for en god prisutvikling så langt i år, er prisen i første tertial ned med 2,25 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En global etterspørselsvekst og gunstig valutakurs har ikke vært nok til å veie opp for den negative priseffekten som følger av økt tilførsel. Nedgangen i pris skyldes i første rekke økt tilbud fra Norge. Prisfallet til tross, økte volumer gjør at vi likevel ser vi en total verdivekst for laks på hele 9 prosent eller 442 millioner kroner, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl. (Norges sjømatråd, TDN)

Endret 04.05.2018 07:35 av highlander
OldNick
16:35 04.05.2018
#20092

Rekordhøye priser på laks levert denne uken.

Det er idioti

Veldig ødeleggende for markedet

Lakseprisen har nå bikket 80 kroner


Martine Holøien, Hegnar.no
04.05.2018

Lakseprisen stiger til over 80 kroner per kilo for de største vektklassene fredag for levering neste uke, ifølge TDN Direkt.

Det spekuleres i om de høye nivåene imidlertid kan fremskynde slakting, og dermed få ned prisen om en drøy uke.

- Priser på 80 kroner per kilo er veldig ødeleggende for markedet. Det er idioti, folk prøver å presse den aller siste dråpen ut av sitronen, sier en eksportør til IntraFish.

Han er avventende.

- Vi får rett og slett ikke igjen dette ute, og venter med å ta posisjoner, sier han.

Torsdag neste uke er fridag i Norge, noe som betyr mindre slakting.

En oppdretter har solgt en god del volum på 81, 82 og 83 kroner per kilo for henholdsvis 3-4, 4-5 og 5-6 kilo stor fisk.

En annen eksportør mener at prisen for laks på over 3 kilo ender litt over 80 kroner per kilo.
highlander
01:16 05.05.2018
#9811

Analytikere venter blant annet fokus på volumguiding når flere av oppdrettsselskapene skal presentere sine resultater for første kvartal neste uke. Lave sjøtemperaturer har ført til lavere produksjon, høyere priser, og kan påvirke slaktevolumene selskapene guider med fremover.

- Om temperaturene får noen innvirkning på volumguidingen fra selskapene er et spørsmål som typisk vil dukke opp, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets, og legger til at de lave temperaturene også kan fordre kommentarer rundt eventuell bedring i lusesituasjonen.

Analytiker Knut Ivar Bakken i Danske Bank Markets tror også det blir spennende å høre om den kalde vinteren får innvirkning på volumguidingen fra selskapene.

- Jeg tror det er en risiko for at de må nedjustere guidingen noe, sier han.

Ifølge Giskeødegård er det mulig å få en kompensasjonsvekst når temperaturene begynner å stige igjen, ved at fisken biologisk søker å ta igjen tapt vekst.

- Men det forutsetter at antall fisk er intakt i sjøen. All fisk som er tatt ut på lave snittvekter vil man naturligvis ikke få mer tilvekst på, sier han.

Begge analytikerne venter også fokus på hva selskapene sier om priser og forventninger til markedet fremover.

- Vi startet året med priser på rundt 50 kroner pr kilo, og nå er vi for øyeblikket på 70-tallet. Så hva slags syn selskapene har på markedet vil det nok også være en del fokus rundt, sier Nordea Markets-analytikeren.

Bakken i Danske Bank Markets tror de høye prisene kan gå utover kampanjevirksomheten rettet mot det europeiske markedet.

- Med de høye prisnivåene vi har i dag tror jeg vi kan se en reduksjon i kampanjevirksomheten i Europa, som kommer til å være negativt for konsumet av laks, sier han.

Analytikeren påpeker at aksjene i sektoren har steget mye den seneste tiden, og han tror det er nedside til en del av prisforventningene som finnes for tredje kvartal.

- Selv om det kun er midlertidig så er det ikke så mange andre triggere som kan dra kursene så mye høyere enn de er i dag, på kort sikt, sier han.

På lang sikt venter Bakken imidlertid at inntjeningen til selskapene kommer til å fortsette å øke som følge av at etterspørselen etter laks er god og at det ser ut til å bli begrenset med tilbudsvekst de neste årene.

Selskapsspesifikt minner han om at Marine Harvest allerede har kommet med en handelsoppdatering, som blant annet inneholdt justert driftsresultat for første kvartal.

- Når det gjelder Marine Harvest har vi fått de viktigste tallene allerede. Så for det selskapet tror jeg det blir fokus på volumguiding, utbytte og eventuelt hva de sier om kontrakter og markedet, sier Bakken.

For de andre selskapene tror Bakken det blir spennende å se hvordan de har klart å håndtere de lave temperaturene gjennom vinteren, og hvilke priser de har oppnådd.

Giskeødegård i Nordea Markets tror det også kan komme spørsmål rundt den nylig kunngjorte utredningen om grunnrentebeskatning av havbruk fra regjeringen.

- Det vil være et veldig naturlig tema, sier han, men legger til at han tror selskapene vil være forsiktige med å uttale seg rundt saken.

Bakken tror selskapene hovedsakelig vil gi høringssvar dersom et eventuelt forslag skal ut på høring, og tror det er lite sannsynlig at de vil gi utfyllende kommentarer på presentasjonene. (TDN)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter