Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
highlander
09:00 30.04.2018
#9602

Den stående laksebiomassen ved utgangen av mars 2018 var 654.000 tonn, opp fra 629.000 samme periode året før, tilsvarende en oppgang på fire prosent, ifølge tall fra Sjømat Norge mandag.

2018-generasjonen var på 6.900 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 7.000 tonn for 2017-generasjonen samme måned året før. 2017-generasjonen utgjorde 493.000 tonn pr mars 2018, mot 448.000 tonn for 2016-generasjonen året før, mens 2016-generasjonen var 155.000 tonn mot 175.000 for 2015-generasjonen året før.

Snittvekten for generasjonene 2016, 2017 og 2018 var henholdsvis 4,4, 1,7 og 0,2 kilo pr mars, mot henholdsvis 4,5, 1,6 og 0,2 kilo for 2015, 2016 og 2017-generasjonene samme måned året før. (Sjømat Norge, TDN)
highlander
09:43 30.04.2018
#9608

DNB Markets har nedgradert sin anbefaling på Salmar til salg fra hold som følge av at meglerhuset ser bedre muligheter andre steder.

Meglerhuset gjør ingen endringer i sine Salmar-estimater og fastholder kursmålet på 320 krokner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Vi har nedgradert Salmar etter et kursrally på 95 prosent på tre måneder. Etter vårt syn er dagens premieverdsettelse sammenlignet med andre sjømataksjer ikke berettiget og vi ser bedre muligheter andre steder, skriver meglerhuset. (DNM, TDN)
highlander
15:55 30.04.2018
#9629

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lover at det samlede skattetrykket for oppdrettsnæringen ikke skal økes, melder Dagens Næringsliv mandag.

Finansdepartementet baserer så langt sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraftverk, men skriver at den samtidig skal tilpasses havbrukets særpreg.

-Jeg kan ikke kommentere satser. Dette må utredes. Men det er stor forskjell på vannkraftverk, som høster av allmennhetens ressurser, og oppdrettsnæringen som jo snarere leier arealene i havet i kun deler av produksjonssyklusen, sier Sandberg til avisen.

På spørsmål om det endelige skattetrykket ikke skal øke med eventuell innføring av en grunnrenteskatt, svarer Sandberg.

-Helt riktig. Nettopp. Det samlede skattetrykket skal ikke øke, sier Sandberg til DN.
highlander
10:24 02.05.2018
#9658

Først lovte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at havbruksnæringens samlede skattetrykk ikke skal økes. Så snudde han og sa at løftet gjelder generelt for hele næringslivet.

- Det er til å grine av hele opplegget. Oppdrettsmilliardær Gerhard Alsaker mener bare fantasien setter grenser for politikernes iver etter nye avgifter og skatter for havbruksnæringen. (DN)
highlander
10:25 02.05.2018
#9659

ABG Sundal Collier nedgraderer anbefalinger på de fleste oppdrettsaksjene som meglerhuset dekker, men hever estimatet for lakseprisen i 2018 til 59 kroner pr kilo fra tidligere 54,5 kroner pr kilo. Estimatet på 56 kroner pr kilo i 2019 opprettholdes.

Bakgrunnen for hevingen av 2018-estimatet skyldes blant annet lavere forventninger til global tilbudsvekst inneværende år, med fire prosent sammenlignet med tidligere seks prosent. I tillegg trekker meglerhuset frem en raskere prisbedring enn ventet, som følge av etterspørselsreaksjonen på lavere laksepriser i 2017.

Det påpekes imidlertid at det høye prisnivået kan medføre negative effekter, og laks prises nå 57 prosent høyere enn vanlig sammenlignet med andre proteiner, noe ABG Sundal Collier skriver at vanligvis betyr svakere etterspørsel, og tilsvarende følge for prisreaksjonen på tilbudet.

Følgende selskaper nedgraderes til hold fra kjøp (med nye kursmål i parentes: Lerøy Seafood Group (61), *) Marine Harvest (19 euro), Norway Royal Salmon (205), Grieg Seafood (97) og Austevoll Seafood (96). I tillegg nedgraderes Salmar-aksjen til selg fra hold (290), mens det gjentas en salgsanbefaling på Bakkafrost (280).

Meglerhuset mener nåværende verdsettelse er fair for de fleste aksjene, og finner dermed ikke rom til kjøpsanbefalinger, etter at sjømatindeksen har slått hovedindeksen med 42 prosent siden slutten av januar. (TDN)

*) Merk at kursmmålet som TDN oppgir på Marine Harvest er i euro, og ikke i kroner, som de øvrige aksjene [red. anm.]

Endret 02.05.2018 10:34 av highlander
highlander
08:03 03.05.2018
#9717

Fiskeoppdretterne tjente 27 milliarder kroner på fri bruk av norske fjorder i 2016, ifølge forsker.

En kraftskatt på havbruk kan gi ti milliarder kroner i året. (DN)
highlander
08:08 03.05.2018
#9719

Fra intrafish.no:

SV mener at regjeringen innser at slaget er tapt og derfor foreslår grunnrenteskatt.

- Slik er det i andre næringer. Og regjeringens skisse er et forsøk på å sette premissene. Det er bra, sier han til Intrafish.

Oppdrettere har allerede kontaktet skatteadvokat og partner i KPMG Law, Pedro S. Leite om den nye grunnrenteskatten som kan bli innført i 2020. (Intrafish)
highlander
13:47 03.05.2018
#9771

Ocean Aquafarms har fått avslag på sin søknad om 13 utviklingstillatelser for konseptet Hex Box. Det går frem av et brev fra Fiskeridirektoratet, datert 3. mai.

Direktoratet viser blant annet til at konseptet viser store likheter med Salmars havmerd, Ocean Farm 1, men at Hex Box ikke oppfyller formålet med betydelig innovasjon. (TDN)
highlander
14:37 03.05.2018
#9774

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13341 Bakjestranda i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Lokaliteten drives av Nordfjord forsøksstasjon AS, melder Mattilsynet torsdag.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 30. april 2018 om mistanke om ILA. Mistanken bygger på obduksjonsfunn og laboratoriefunn. Mattilsynet har sendt verifiserende prøver til Veterinærinstituttet for eventuelt å få stadfestet diagnosen, opplyses det. (Mattilsynet, TDN)
highlander
15:20 03.05.2018
#9778

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for oppdrett, bruk og oppbevaring av rensefisk, ifølge en melding fra departementet torsdag.

Rensefisk lever av å spise lus. Leppefisk og rognkjeks er gode alternativer til kjemisk avlusing.

De viktigste endringene er ifølge departementet:

- Tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnueørret vil nå automatisk omfatte rensefisk.

- Rensefisk som brukes i lakseoppdrett gis samme beskyttelse med hensyn til fiskehelse og -velferd som laksen.

- Det innføres enkelte nye rapporteringsplikter for blant annet utsett og uttak av levende fisk og forbruk av fr og frtype til myndighetene. Dette er informasjon som kan brukes for å danne bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av rensefisk. (Nærings- og fiskeridepartementet, TDN)
highlander
07:35 04.05.2018
#9789

Norge eksporterte 927.000 tonn sjømat for totalt 31,5 milliarder kroner første tertial. Det er et volum på samme nivå som de fire første månedene i fjor, men verdien økte med 485 millioner kroner eller to prosent. Det opplyser Norges sjømatråd i en pressemelding fredag.

-Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat. Til tross for en sesong med mye godt vær har lavere kvoter ført til lavere fangster i år enn i fjor. Samtidig er det eksportert litt mer fersk hel skrei i år sammenlignet med i fjor, til økte priser. Det gjør at vi har oppnådd en eksportrekord for skrei med en verdi på nesten 200 millioner kroner. Dette er frukter av langsiktig arbeid mellom flere aktører for å etablere skreien som et høykvalitetsprodukt ute i markedene. Spania leder an, og vi ser at skreien også begynner å få skikkelig fotfeste blant franske forbrukere, sier analytiker i Sjømatrådet, Ingrid Kristine Pettersen i meldingen.

Norge eksporterte 320.000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning i volum på 16.000 tonn eller 5 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor. I april eksporterte vi 74.000 tonn laks til en verdi av 5,3 milliarder kroner. Volumet økte med fire prosent mens verdien økte med 442 millioner kroner eller 9 prosent.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 63,56 kroner i april 2017, var den 68,52 kroner per kilo i april 2018. Hittil i år er prisen for fersk hel laks 62,74 mot 64,99 for samme periode i fjor.

-Til tross for en god prisutvikling så langt i år, er prisen i første tertial ned med 2,25 kroner sammenlignet med samme periode i fjor. En global etterspørselsvekst og gunstig valutakurs har ikke vært nok til å veie opp for den negative priseffekten som følger av økt tilførsel. Nedgangen i pris skyldes i første rekke økt tilbud fra Norge. Prisfallet til tross, økte volumer gjør at vi likevel ser vi en total verdivekst for laks på hele 9 prosent eller 442 millioner kroner, sier analytiker i Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl. (Norges sjømatråd, TDN)

Endret 04.05.2018 07:35 av highlander
OldNick
16:35 04.05.2018
#20092

Rekordhøye priser på laks levert denne uken.

Det er idioti

Veldig ødeleggende for markedet

Lakseprisen har nå bikket 80 kroner


Martine Holøien, Hegnar.no
04.05.2018

Lakseprisen stiger til over 80 kroner per kilo for de største vektklassene fredag for levering neste uke, ifølge TDN Direkt.

Det spekuleres i om de høye nivåene imidlertid kan fremskynde slakting, og dermed få ned prisen om en drøy uke.

- Priser på 80 kroner per kilo er veldig ødeleggende for markedet. Det er idioti, folk prøver å presse den aller siste dråpen ut av sitronen, sier en eksportør til IntraFish.

Han er avventende.

- Vi får rett og slett ikke igjen dette ute, og venter med å ta posisjoner, sier han.

Torsdag neste uke er fridag i Norge, noe som betyr mindre slakting.

En oppdretter har solgt en god del volum på 81, 82 og 83 kroner per kilo for henholdsvis 3-4, 4-5 og 5-6 kilo stor fisk.

En annen eksportør mener at prisen for laks på over 3 kilo ender litt over 80 kroner per kilo.
highlander
01:16 05.05.2018
#9811

Analytikere venter blant annet fokus på volumguiding når flere av oppdrettsselskapene skal presentere sine resultater for første kvartal neste uke. Lave sjøtemperaturer har ført til lavere produksjon, høyere priser, og kan påvirke slaktevolumene selskapene guider med fremover.

- Om temperaturene får noen innvirkning på volumguidingen fra selskapene er et spørsmål som typisk vil dukke opp, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets, og legger til at de lave temperaturene også kan fordre kommentarer rundt eventuell bedring i lusesituasjonen.

Analytiker Knut Ivar Bakken i Danske Bank Markets tror også det blir spennende å høre om den kalde vinteren får innvirkning på volumguidingen fra selskapene.

- Jeg tror det er en risiko for at de må nedjustere guidingen noe, sier han.

Ifølge Giskeødegård er det mulig å få en kompensasjonsvekst når temperaturene begynner å stige igjen, ved at fisken biologisk søker å ta igjen tapt vekst.

- Men det forutsetter at antall fisk er intakt i sjøen. All fisk som er tatt ut på lave snittvekter vil man naturligvis ikke få mer tilvekst på, sier han.

Begge analytikerne venter også fokus på hva selskapene sier om priser og forventninger til markedet fremover.

- Vi startet året med priser på rundt 50 kroner pr kilo, og nå er vi for øyeblikket på 70-tallet. Så hva slags syn selskapene har på markedet vil det nok også være en del fokus rundt, sier Nordea Markets-analytikeren.

Bakken i Danske Bank Markets tror de høye prisene kan gå utover kampanjevirksomheten rettet mot det europeiske markedet.

- Med de høye prisnivåene vi har i dag tror jeg vi kan se en reduksjon i kampanjevirksomheten i Europa, som kommer til å være negativt for konsumet av laks, sier han.

Analytikeren påpeker at aksjene i sektoren har steget mye den seneste tiden, og han tror det er nedside til en del av prisforventningene som finnes for tredje kvartal.

- Selv om det kun er midlertidig så er det ikke så mange andre triggere som kan dra kursene så mye høyere enn de er i dag, på kort sikt, sier han.

På lang sikt venter Bakken imidlertid at inntjeningen til selskapene kommer til å fortsette å øke som følge av at etterspørselen etter laks er god og at det ser ut til å bli begrenset med tilbudsvekst de neste årene.

Selskapsspesifikt minner han om at Marine Harvest allerede har kommet med en handelsoppdatering, som blant annet inneholdt justert driftsresultat for første kvartal.

- Når det gjelder Marine Harvest har vi fått de viktigste tallene allerede. Så for det selskapet tror jeg det blir fokus på volumguiding, utbytte og eventuelt hva de sier om kontrakter og markedet, sier Bakken.

For de andre selskapene tror Bakken det blir spennende å se hvordan de har klart å håndtere de lave temperaturene gjennom vinteren, og hvilke priser de har oppnådd.

Giskeødegård i Nordea Markets tror det også kan komme spørsmål rundt den nylig kunngjorte utredningen om grunnrentebeskatning av havbruk fra regjeringen.

- Det vil være et veldig naturlig tema, sier han, men legger til at han tror selskapene vil være forsiktige med å uttale seg rundt saken.

Bakken tror selskapene hovedsakelig vil gi høringssvar dersom et eventuelt forslag skal ut på høring, og tror det er lite sannsynlig at de vil gi utfyllende kommentarer på presentasjonene. (TDN)
Provence
15:10 08.05.2018
#10120

Fiansavisen 8.5.2018

Venter nytt rekordår

SJØMAT:Ingrid Kristine Pettersen og Paul Aandahl i Sjømatrådet mener 2018 blir et nytt rekordår for eksport av laks, både i volum og verdi.

MARIUS MØRCH LARSEN


– Lakseprisen for 2018 blir nok en krone lavere pr. kilo enn i 2017, men modellen viser at volumveksten likevel gir ny verdi- og volumrekord på eksport av norsk laks, forklarer Paul Aandahl i Norges Sjømatråd.

En stund var pessimismen sterk om lakseåret 2018. 2016 og 2017 var fantastiske, men dette var unormalt. Den høye prisen skyldtes bortfall av 16 prosent av produksjonen i Chile og lite vekst i produksjonen i Norge. I år var produksjonen tilbake i Chile og den er økende i Norge. Likevel har prisen holdt seg forbausende sterk. Og ifølge Sjømatrådets nye modell skal prisen holde seg sterk gjennom året.

Tilførselsvekst (estimert av Kontali Analyse) fra Norge vil ha størst negativ effekt på pris resten av året, sammenlignet med i fjor. Samtidig venter vi en etterspørselsvekst, som vil trekke i positiv retning. I sum blir prisen marginalt lavere enn i fjor. Det betyr altså at vi venter enda et godt år for sjømatnasjonen Norge, forklarer Aandahl.

Modellmoro

Den nye modellen de har utviklet skal gjøre det lettere å forutse lakseprisen.

– Vi ønsker å forstå konsumentens etterspørsel bedre. Det skal også inkluderes i modellen for å estimere etterspørselsendringer. Når vi på et senere tidspunkt implementerer konsumdata blir vi i stand til å bedre forstå reell endringer i etterspørsel og hvilken påvirkning det har på norsk eksportpris, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker for Norges sjømatråd.

– Modellen er laget slik at vi kan forstå de forskjellige elementene i tilbud og etterspørsel som har påvirket prisen mest. I første tertial har produksjonsøkningen i Norge, hatt størst negativ effekt på prisen, forklarer analytikerkollega Aandahl.

Den økte produksjonen ga isolert sett en negativ effekt på fire kroner pr. kilo mot første tertial i fjor.

– Så har vi samtidig en etterspørselsvekst, og det er regioner utenfor hovedmarkedene, EU og USA, som har hatt størst positiv priseffekt.

Modellen er utviklet i samarbeid med Capia og baserer seg på vitenskapelig, etterprøvbar metode. Så har de sett mot andre næringer og bransjer som har lengre tradisjon enn sjømatnæringen for å utvikle rammeverk for å forstå markedet. Blant annet har de kikket mot olje- og gassnæringen og finansmiljøene. Og rentebanen til Norges Bank.

– Så har vi ønsket å etablere en modell som skal gi bedre forståelse av sjømatmarkedet, særlig laks i første omgang, sier Pettersen.

Produksjonspress

Modellen ser på global tilførsel og etterspørsel på import og eksportnivå. Det betyr at modellen måler hvor stor effekt endret etterspørsel har i alle markeder hvor Sjømatrådet har data, og tilførsel fra de største produsentnasjonene, som Norge, Chile og Storbritannia.

– Det modellen avdekker er at norsk tilførsel er det som har størst påvirkning på den norske eksportprisen. Vi har sett på EU-markedet under ett (fastlands-EU), og ettersom det er det største markedet for norsk laks er det ikke overraskende at endringer i EU-etterspørselen påvirker norsk eksportpris mest.

Pettersen forklarer at valuta er tatt med i modellen, og fordi krona har svekket seg så mye mot euro har det gitt stort utslag.

– For eksempel viser modellen at prisendringen første tertial i år mot samme periode i fjor at svekkelsen mot euro isolert har gitt en prisøkning på 2,71 kroner pr. kilo. Samtidig trekker styrking mot andre valuta i motsatt retning, men totalvalutaeffekten denne perioden var positiv.

Men når det gjelder prognosen fremover har de antatt valuta på samme nivå som i dag, og har ikke gjort noen scenarier på valuta. Det er rett og slett fordi valuta er så vanskelig å forutsi.

– Det er en «lærende» modell. Den vil og skal oppdateres med data og vil tunes og tilpasses for å beskrive virkeligheten enda mer nøyaktig etterhvert. Den vil selvsagt aldri treffe nøyaktig, men det viktigste modellen bidrar med er å kvantifisere sammenhenger vi og andre kjenner til og gi en retning, sier Pettersen.

Data på Handelsnivå gjør at Sjømatrådet kan forutsi hvordan endringer på import- og eksportnivå påvirker prisdannelsen på hel norsk fersk laks, men den måler ikke konsumentens reelle etterspørsel.

– Det er det vi ønsker å gå videre på nå i neste fase hvor vi inkluderer data fra konsumnivå, sier Aandahl.

sjømåtrådets anslag

Lakseprisen

Endret 08.05.2018 15:10 av Provence
highlander
11:38 09.05.2018
#9857

Lerøy Seafood Group kom med sin rapport for første kvartal i går.

Etter denne har DNB Markets valgt å nedgradere aksjen fra kjøp til hold, fordi de mener at markedet allerede har diskontert mye av de positive nyhetene i aksjen.

Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 57 til 65 kr.
highlander
11:51 09.05.2018
#9860

Gjennomsnittlig eksportpris var 71,16 kroner pr kilo fersk oppdrettslaks i uke 18, opp 6,5 prosent fra foregående uke. Det opplyser Statistisk sentralbyrå onsdag.

Norsk eksport av fersk eller kjølt oppdrettslaks var i perioden 13.735 tonn, ned 5,3 prosent fra foregående uke.

Eksporten av fryst laks var 310 tonn (+63,2 prosent), til en pris på 56,87 kroner pr kilo (-4,9 prosent)

Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepende fra forrige uke. Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som har blitt solgt på kontrakt. Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.

Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere pr kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests Salmon Farming Industry Handbook 2017. (SSB, TDN)
highlander
16:17 09.05.2018
#9888

Pareto Securities har nedgradert Norway Royal Salmon fra kjøp til hold i en analyseoppdatering etter gårsdagens kvartalsrapport.

Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 190 til 195 kr.

Nordea Markets er derimot fortsatt positive og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Nordea øker samtidig kursmålet fra 220 til 230 kr.
highlander
16:23 09.05.2018
#9890

Carnegie har nedgradert flere lakseaksjer i en oppdatering. Dette som følge av kursoppgangen i det siste.

Norway Royal Salmon nedgraderes fra kjøp til hold, men kursmålet økes fra 180 til 190 kr.

Austevoll nedgraderes også fra kjøp til hold, mens kursmålet oppjusteres fra 100 til 107 kr.

Lerøy får samme behandling og nedgraderes også fra kjøp til hold. Her flyttes kursmålet fra 57 til 61 kr.
highlander
16:31 09.05.2018
#9894

Pareto Securities opprettholder kjøpsanbefalingen på Austevoll etter selskapets kvartalsrapport.

Pareto peker på at EBITDA kom inn 23% over konsensusestimatet og 14% over meglerhusets eget estimat. Justert for gevinst knyttet til salg av fiskeskip var imidlertid ikke resultatet like imponerende, men EBITDA kom allikevel inn 10% over konsensus.

Meglerhuset hever samtidig kursmålet fra 100 til 110 kr.
highlander
16:34 09.05.2018
#9896

Pareto Securities opprettholder også kjøpsanbefalingen på Lerøy, og foretar en mindre oppjustering av kursmålet - fra 64 til 66 kr.
highlander
19:45 09.05.2018
#9902

Etter kvartalsrapporten til Bakkafrost har DNB Markets gjentatt sin hold-anbefaling, men økt kursmålet fra 410 til 430 kr.

Carnegie har nedgradert aksjen fra hold til selg, men hevet kursmålet fra 410 til 420 kr.
highlander
20:22 09.05.2018
#9911

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på laks ved sjølokaliteten Bakjestranda i Bremanger kommune i Sogn og Fjordane. Lokaliteten drives av Nordfjord forsøksstasjon AS, melder Mattilsynet torsdag.

8. mai stadfestet Mattilsynet diagnosen ILA på bakgrunn av kliniske symptomer og obduksjonsfunn på fisk ved Bakjestranda og analysesvar fra Veterinærinstituttet med påvisning av sykdomsfremkallende ILA-virus. Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet 30. april 2018 om mistanke om ILA. (Mattilsynet, TDN)
OldNick
13:32 10.05.2018
#20119

~20 min. samtale mellom M.Lorentzen, Ø.Noreng og T.Tønseth om den nye ressursskatten/grunnrenten som regjeringen skal utrede.


Oljeskatt kan spenne ben på det norske fiskeeventyret

Marius Lorentzen, E24-podden
03.05.2018

Regjeringen vil ha ny skatt på havbruk men hva kan det bety for lakseoppdretten? Vi har med oss Øystein Noreng, professor emeritus ved institutt for ledelse og organisasjon på BI, og Tore Tønseth, analytiker i Sparebank 1 Markets, for å høre hva dette kan bety.
highlander
08:40 11.05.2018
#9931

Norwegian Royal Salmons oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Lubben i Troms, ifølge en børsmelding fredag.

Ved lokaliteten har Norwegian Royal Salmon 0,67 millioner fisk med snittvekt 1,4 kilo.

NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, fremgår det i meldingen.
highlander
16:17 11.05.2018
#9948

Lakseprisen kommer noe ned fra rekordnivåene forrige uke, men selgere og kjøpere sliter med å møtes.

- Dette blir en lang dag. Vi er langt fra enige med oppdretterne. Spreadene ligger rundt 75 mot 79 kroner kiloen, sier en eksportør til Intrafish.

Da Intrafish snakket med ham i 14-tiden var omtrent ingenting gjort ennå.

- Vi er veldig avventende. Det har vært en tøff uke for oss eksportører. Mange har måtte solgt restefisk idag, med tap på inntil 5 kroner kiloen, sier han.

En utenlandsk foredler har kjøpt litt på nivåer et par kroner lavere enn forrige fredag.

- Vi har kjøpt 3-4 kg på nivåer tilsvarende 76 - 78 kroner pr kilo i Oslo og 4-5 og 5-6 kg til nivåer tilsvarende 77 - 79 kroner pr kilo Oslo, sier han.

En annen importør er også avventende.

- Oppdretterne klamrer seg fast til de høye prisene, men dette er trolig siste uke med disse vanvittig høye nivåene, sier han. (Intrafish, TDN)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter