Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (3)
Sjømat på Oslo Børs (3)
chateau
10:43 25.01.2017
#7994

Problem nr.1 i laksenæringen.

Oslo (TDN Finans): Legemiddelbruken mot lakselus faller og erstattes av mekanisk behandling, ifølge en pressemelding fra Mattilsynet onsdag.
Antallet innmeldte hydrogenperoksidbehandlinger ble halvert, og behandlinger med orale legemidler ble redusert med 20 prosent i 2016 mot 2015.
-Det er positivt, men det er for tidlig å si hva dette innebærer når det gjelder totalforbruk av lakselusmidler. Oppdaterte tall på bruken av lakselusmidler kommer i mars, sier seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet.
Gjentatte mekaniske behandlinger kan ha negative konsekvensene for fiskevelferden, opplyses det.
-I dag utsettes mye fisk for gjentatte mekaniske behandlinger som ofte innebærer betydelig håndtering. Mange fisk lider og dør, og dette utgjør også store tap for oppdretterne, sier Andersen.
Mattilsynet skriver at lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis var utover høsten i snitt lavere enn tidligere år. Imidlertid varierer lakselusnivået fra fylke til fylke og mellom ulike områder i hvert fylke
«Overvåkingen viser at lusepresset på vill laksefisk var høyt langs store deler av Vestlandet og i deler av Midt-Norge, mens det var lavt i Nord-Norge», heter det.
KO, finans@tdn.no
chateau
16:00 25.01.2017
#7995

LAKS:MATTILSYNET FASTSATT FORSKRIFT IFM ILA I HAMMERFEST OG KVALSUND

Oslo (TDN Finans): Mattilsynet har fastsatt forskrift som oppretter kontrollområde for bekjempelse og overvåking av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Hammerfest og Kvalsund i Finnmark, opplyses i en melding onsdag.
Kontrollområdet er blitt opprettet etter at ILA ble påvist på sjølokaliteten 10828 Kleppenes N i Hammerfest i Finnmark. Lokaliteten drives av Grieg Seafood Finnmark AS.
Kontrollområdeforskriften får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.
Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.
Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når anleggene i sonen har tatt ut fisken, utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så varer i to år.
EM finans@tdn.no
chateau
16:12 25.01.2017
#7996

Innkommet 25.01.2017 13:29
OSLO, 25 jan (Reuters) - Et anlegg med 750.000 laks i
Lekafjorden i Nord-Trøndelag mistenkes smittet av laksesykdommen
pancrease disease (PD), opplyser Mattilsynet til Reuters.
Anlegget eies av Emilsen Fisk, og det var NRK som omtalte
saken først.
Selskapet bekrefter også den mulige smitten overfor Reuters.
Snittvekten på fisken er på 2,5 kilo.
- Den positive PCR-prøven ble funnet ved rutinekontroll.
Fisken fremstår som frisk og har ikke nedsatt appetitt eller
andre tegn som kan forbindes med sykdom, sier oppdrettssjef Roy
Emilsen.
- Vi har ikke noen tilleggskommentarer nå, men vi arbeider
med hvilke konsekvenser dette kan få for Emilsen Fisk, sier han
videre.
Mattilsynets avdelingssjef Johan Falch sier Mattilsynet nå
arbeider med tester av andre anlegg i området for å kartlegge om
flere er rammet av smitte.

(Reporting by Ole Petter Skonnord, Joachim Dagenborg, editing
by Terje Solsvik)
((olepetter.skonnord@thomsonreuters.com; 0047 23 31 65 97;))
uturen
13:57 26.01.2017
#8497

Spotprisen tikker nedover, om enn kanskje litt større nedgang enn kontraktørene på Fishpool har ventet. Så få de nærmeste ukene vise om dette bare er den årlige lille dippen i forkant av påska, eller om de mange negative analytikerforventningene slår til. Her er Pareto sin ukesoppdatering:


"Salmon price NOK 67 next week (-6 vs PAS est.)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 67/kg, which is NOK 6/kg lower than we expected for this week. The lower price is mostly driven by higher volumes. The price this week has probably been NOK 3/kg lower than we expected, hence the price next week will be down NOK 3/kg from this week. The price next week will be around NOK 16/kg (+31%) higher than corresponding week last year. In EUR the price next week will be EUR 2.1/kg higher YoY (+39%). YoY export volumes were down 12% last week.

Other salmon and white fish prices

The Fishpool forward prices are down from last week. The 2017 forward price is down NOK 0.3/kg to NOK 68.4/kg while the 2018 forward price is flat at NOK 61.2/kg. Q1 17 forward price is now trading at NOK 73/kg, down from last week's NOK 73.9/kg.

US prices are up from last week. The Miami price is up 3.2%, to USD 14.1/kg fillets, the Seattle price is flat at USD 9.4/kg and the NE price is up 3.5% to USD 9.7/kg.

The retail price in France was up 7% to EUR 20.9/kg filet in week 3. Last twelve months the fillet price is up 21% YoY, with an average of EUR 17.7/kg.

The cod price for week 3 was NOK 29.3/kg, which is NOK 0.5/kg lower than the week before but NOK 1.7/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 3 was NOK 74.6/kg, which is NOK 0.3/kg higher than the week before and NOK 27/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 2.1/kg higher than the export price for fresh salmon last week."


Også denne ukas info oppfatter jeg som nok en bekreftelse på at LSG er vinneren blant oppdretterne med sin tyngde innen hvitfisk (HFISK) og ørret.

Med punet under 10,50 og fortsatt stigende priser i USA er GSF også godt posisjonert i forhold til markedsutviklingen. GSF kan dessuten selge med mindre kontraktsandel enn LSG og andre større oppdrettere.
OldNick
09:55 31.01.2017
#18782

Sundal Collier's sjømat-analytiker endrer anbefaling på GSF og LSG

Slakter Grieg Seafood

ABG Sundal Collier nedgraderer Grieg Seafood


Eline Hvamstad, Hegnar.no
31.01.2017

ABG Sundal Collier nedgraderer Grieg Seafood til salg fra hold, ifølge Bloomberg Data og TDN Finans.

Samtidig nedjusteres kursmålet på aksjen til 68 kroner fra 77 kroner.

Grieg Seafood er ned 13,8 prosent den siste måneden, og 14,3 prosent siden nyttår.
______

Oppgraderer sjømatkjempe

ABG Sundal Collier oppgraderer Lerøy Seafood Group


Eline Hvamstad, Hegnar.no
31.01.2017

ABG Sundal Collier oppgraderer Lerøy Seafood Group til kjøp fra hold, ifølge Bloomberg Data og TDN Finans.

Kursmål justeres opp fra 460 til 495 kroner.
delta
12:18 31.01.2017
#22228

KOMMENTAR:BLANDET UTVIKLING I OPPDRETTSAKSJENE TIRSDAG

Oslo (TDN Finans): Oslo Børs handles flatt tirsdag. Det er blandet utvikling i oppdrettssektoren, der blant annet en analyse fra ABG Sundal Collier kan påvirke enkelte av aksjene.
Nye tall fra konsulenthuset Kontali Analyse viser at lakseprodusentene i Norge har satt ut overraskende mange lakseyngel, ifølge Nordea Markets.
Meglerhuset skriver tirsdag at det vil bety et økt tilbud av laks i 2018, som understøtter deres teori om en risiko for fallende laksepriser fremover.
«Derfor anbefaler vi å hente hjem gevinsten i blant annet Marine Harvest-aksjen, som stadig ligger på et høyt prisnivå», skriver meglerhuset.
Sjømat-indeksen på Oslo Børs faller 0,3 prosent tirsdag, mens Marine Harvest stiger 0,1 prosent til 146,1 kroner.
ABG Sundal Collier nedgraderer Grieg Seafood til salg fra hold og nedjusterer kursmålet på aksjen til 68 kroner fra 77 kroner.
Analytiker Vidar Strat i ABG Sundal Collier sier nedgraderingen kommer etter at meglerhuset har blitt mer skeptiske til sektoren. Han tror at lakseprisforventningene, spesielt for slutten av 2017 og starten av 2018, ligger for høyt, og i et tilfelle der lakseprisen faller mer enn markedet venter, er Grieg svært sensitiv.
-Grieg er høyt operasjonelt gearet, de har en høyere kostnadsbase. Grieg er mye mer sensitive til endringer i laksepris enn mange andre lakseprodusenter, sier Strat.
Han trekker også frem at det har vært noen andre faktorer rundt Grieg den siste tiden, for eksempel ILA-utbruddet i Finnmark.
-Det har vært litt av historien til Grieg at de har vært et selskap med variabel ytelse. De har hatt noen veldig gode kvartaler, men så kommer det litt rusk nå med ILA-saken og det er med på å veie tungt, sier han.
Strat oppgraderer samtidig sin anbefaling på Lerøy Seafood til kjøp fra hold og oppjusterer kursmålet til 495 kroner fra 460 kroner.
-Det er mye av de motsatte argumentene. Lerøy er resistente i et scenario der lakseprisen faller. De er godt diversifisert gjennom god salg- og distribusjonsavdeling og de har gjennom Havfisk-oppkjøpet diversifisert seg i henhold til arter, sier han.
Strat tror på potensiale i ørretproduksjonen, særlig nå som ørretprisen holder seg godt igjen, og sier at det gagner Lerøy mer enn noen andre.
Grieg Seafood faller 2,3 prosent til 68,4 kroner, mens Lerøy Seafood stiger 0,2 prosent til 459,4 kroner tirsdag.
uturen
12:27 01.02.2017
#8498

Det har liten verdi å argumentere mot en av de mange analysene - og stort sett negative - som kommer om GSF og andre sjømatselskaper, men jeg synes Vidar Strat har vært lange ned i posen for å finne argumenter for å nedgradere GSF.

Eksempelvis er ILA-utbruddet ved Kleppenes gammel nytt og forlengst fordøyd i aksjekursen.
Det er riktig at GSF historsis har levert dårligere resultater enn sammenlignbare kolleger, men de siste kvartalsrapportene har vist en ny og mye bedre retning, og inntil annet er konstattert bør forventningen være at utviklingen fortsatt går i riktig retning.

Og når man skal vurdere GSF langsiktig bør man også vektlegge at selskapet har stort vekstpotensiale innenfor dagens lisenser.

Kortsiktig er 60 % volumøkning i Q4-16 solgt 70 % spot en sterk indikasjon på at GSF leverer sterkt i kommende kvartalsrapport 16. denne måneden.
enzo
17:23 01.02.2017
#2279

Noe må de si, hans historieskriving når det gjelder GSF er ikke feil, men om den skal tillegges vekt i framtid, er ikke sikkert. Når det gjelder prisutviklingen framover er selvsagt yngelutsetting et viktig parameter i analysen. Men utviklingen i verdensøkonomien og åpning av Kina eventuelt også Russland kan ta unna mer enn tilbudsveksten.
uturen
09:55 02.02.2017
#8499

Mitt inntrykk fra konferansen i Tromsø er at Kina har bestemt seg for å normalisere forholdet til Norge uten forsinkelser. Om det blir gjenåpning av fiskeeksporten til Kina neste måned, slik fiskeriministeren venter, gjenstår å se.
Først skal matmyndighetene i de to landene ble enige og der kan både formelle g reelle problemer løses.
Uansett, i løpet av måneder vil norsk fisk ha et nytt stort marked som vil styrke sjømatsektoren i Norge.
uturen
12:34 02.02.2017
#8500

Pareto mener at prisfallet er tilbakelagt:
Her er sektoroppdateringen for denne uka:

"Salmon price NOK 66/EUR 7.4 next week (+1)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 66/kg, which is NOK 1 lower than we expected for this week. The price this week has probably been NOK 2/kg lower than we expected, hence the price next week will be up NOK 1/kg from this week. The price next week will be around NOK 12/kg (+22%) higher than corresponding week last year. In EUR the price next week will be EUR 1.8/kg higher YoY (+33%). Export volumes were 19,738 tonnes last week, 1% higher than the week before but down 9% YoY.

Other salmon and white fish prices

The Fishpool forward prices are down from last week. The 2017 forward price is down NOK 1.5/kg to NOK 66.9/kg while the 2018 forward price is down NOK 0.2/kg to NOK 61/kg. Q1 17 forward price is now trading at NOK 71.1/kg, down from last week's NOK 73/kg.

US prices are mixed from last week. The Miami price is up 0.8%, to USD 14.3/kg fillets, the Seattle price is down 1% to USD 9.3/kg and the NE price is down 1% to USD 9.5/kg.

The retail price in France was down 9% to EUR 19/kg filet in week 4. Last twelve months the fillet price is up 21% YoY, with an average of EUR 17.7/kg.

The cod price for week 4 was NOK 28.8/kg, which is NOK 0.5/kg lower than the week before but NOK 1.8/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 4 was NOK 72.3/kg, which is NOK 2.3/kg lower than the week before and NOK 26/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 2/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
chateau
16:07 03.02.2017
#7997

LAKS:GANSKE STABILT PRISBILDE, FÅ HANDLER -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Det er ganske stabilt prisbilde for laks med levering i neste uke, melder Intrafish fredag.
-Det er sprik mellom kjøper og selger, og svært få handler er gjennomført så langt, sier en eksportør fredag rundt klokken 14.
Ifølge en eksportør prøver oppdrettere å selge på 64-65 kroner pr kilo, mens eksportørene tilbyr et par kroner mindre. Så lenge de ikke møtes, blir det heller ingen handler.
Prisnivået indikeres omtrent uendret fra forrige fredag, da markedet korrigerte betydelig ned.
Et par eksportører melder at de tror prisen kommer til å ende rundt følgende nivåer:
2-3 kg - 58-59 kroner pr kilo
3-4 kg - 61-62 kroner pr kilo
4 kg + - 63 kroner pr kilo
uturen
18:21 03.02.2017
#8501

Klipp fra Pareto:

Ikke alle som er like bekymret for produksjonsvekst som Nordea og DNM.
Jeg heier på Pareto sine analytikere som jeg mener har truffet best under denne 5 år lange oppturen for sjømatselskapene.

"Kontali revise 17e supply down

Kontali revise the expected supply growth for 2017 down from +3% to +2% in an update sent out this morning. Kontali expects a yoy growth of +6% in 2H17e, down from +8% in previous update. 2H17e expected global supply is now 4% lower than supply in 2H15. We find this supportive for salmon prices and our low supply growth scenario going forward. We still think the fear of high supply growth in 2H17 is exaggerated.

Chile at more than 500.000 tonnes in 2016

Chile 2016 harvest volumes seem to end at 505,000 tonnes. Kontali upgrade 2017e harvest volumes to 522,000 tonnes for 2017, up from 502,000 tonnes, but Norway is revised down from 1,195,000 tonnes to 1,176,000 tonnes (0% growth from 2016e)."
chateau
10:49 08.02.2017
#7998

CHILE

LAKS:NY ALGE-ALARM I CHILE -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): For en uke siden døde smolt og laksefisk om bord i brønnbåter som krysset havstykket Golfo de Penas i Region 11 i Chile. Det er mest sannsynlig den giftige algen Karenia mikimotoi, skriver bransjenettstedet Intrafish.
Chile var i fjor rammet av en hetebølge og sol som kan forklare algeoppblomstringen. I år er situasjonen noe tilsvarende.
Nettstedet Aqua skriver at det tar 18 timer å krysse Golfo de Penas. Ingen tilgjengelig brønnbåt i Chile er i stand til å holde systemet lukket over så lang tid, ifølge nettstedet. Men
assisterende fiskeridirektør Alicia Gallardo ber brønnbåter kjøre lukkede systemer og ikke ta inn sjøvann når de krysset havstykket, eller helst prøve å unngå området.
Men hvis man studerer kartet, kan det synes vanskelig hvis man skal til eller fra Region 12, skriver Intrafist.
Den aktuelle fisken døde om bord i en forsendelse med brønnbåt med smolt på vei fra nord til den sørlige og sykdomsfrie Region 12. Samtidig døde matfisk i en annen brønnbåt på vei i motsatt retning på vei til slakteriet i tettstedet Quellón på øya Chiloé i Region 10.
På tross av at Golfo de Penas ligger sør for og langt unna de viktigste områdene der det drives oppdrett, er myndighetene og bransjen likevel nervøse. Forskere og forskningsinstitusjoner som Ifop og Intesal jobber på spreng med sine overvåkingsprogrammer. Et forskningsfartøy er sendt til Golfo de Penas for å ta vannprøver. Havstykket er kjent for å være tøft, med mye og kraftig uvær. De ansatte på anleggene lengre nord og lengre sør følger nøye med for å oppdage uventet dødelighet. Det rapporteres om dødelighet på laks på grunn av et Karenia-utbrudd også i 1998-1999.
På denne tid i fjor tok for øvrig algen Pseudochatonella livet av rundt 40.000 tonn laks i 45 anlegg lengre nord i Chile, tilsvarende rundt ti prosent av fjorårets produksjon.
uturen
11:41 09.02.2017
#8502

Da var det ikke økte spotpriser som dro sjømatkursene nordover igår, kanskje risiko for alger i Chile er nærmere sannheten?


"Salmon price NOK 62.5/EUR 7 next week (-2)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 62.5/kg, which is NOK 3.5 lower than we expected for this week. The price this week has probably been NOK 1.5/kg lower than we expected, hence the price next week will be down NOK 2/kg from this week. The price next week will be around NOK 4/kg (+7%) higher than corresponding week last year. In EUR the price next week will be EUR 1/kg higher YoY (+16%). Export volumes were 20,015 tonnes last week, 1% higher than the week before but down 6% YoY. YTD export volumes are down 11% and prices in EUR are up 40%.Other salmon and white fish prices

The Fishpool forward prices are mixed from last week. The 2017 forward price is down NOK 0.7/kg to NOK 66.2/kg while the 2018 forward price is flat at NOK 61/kg. Q1 17 forward price is now trading at NOK 70.1/kg, down from last week's NOK 71.1/kg.

US prices are slightly down from last week. The Miami price is down 0.8%, to USD 14.1/kg fillets, the Seattle price is down 0.7% to USD 9.2/kg and the NE price is down 0.5% to USD 9.4/kg.

The retail price in France was up 1% to EUR 19.1/kg filet in week 5. Last twelve months the fillet price is up 22% YoY, with an average of EUR 17.7/kg.

The cod price for week 5 was NOK 29.1/kg, which is NOK 0.3/kg higher than the week before and NOK 0.9/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 5 was NOK 73.5/kg, which is NOK 1.2/kg higher than the week before and NOK 27/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 7.5/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
uturen
15:06 13.02.2017
#8503

Pareto finne stadig ny info som bekrefter paretoanalytikernes mening om at markedet har en overdreven forventning til volumøkning i 2017

"Heading for zero salmon export growth from Chile in 2017

According to Kontali, Chilean export was down only 5% YoY in 2016, which is significantly higher than the expected production reduction of around 16% vs 2015. The gap is probably related to significantly increase of frozen inventory in 2015, which has been released through 2016. Export value from Chile increased by 18% in 2016 due to higher prices. Total export volumes was reported to be 539,000 tonnes in 2016, which is slightly higher than the 530,000 tonnes harvest estimate we have for Chile in 2017. We still think the fear of high supply growth is exaggerated. We rate the sector Buy with Lerøy Seafood Group and Marine Harvest Group as top picks.

Production and export volumes from Chile

According to Kontali, Chile produced 598,000 tonnes in 2015 and 505,000 tonnes in 2016, while the export volumes from Chile were 566,000 tonnes in 2015 and 539,000 tonnes in 2016."
uturen
10:55 14.02.2017
#8504

Var NRS sin kvartalsrapport og presentsjon så svak at det sender sjømatsektoren i rødt idag.

Jeg kan ikke finne en eneste negativ nyhet/opplysning i kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet, likevel er det 7 ganger flere aksjer på salg enn på kjøp.

Hva er det jeg ikke ser?

Det jeg ser er at selskapet fastholder anslaget for slaktevolum for 2017, i motsetning til analytikerne som venter økt dødlighet pga mekanisk avlusing.

Jeg ser et utbytte godt over forventningene, noe som forteller om tiltru til innyjeningen framover.

Jeg ser at lussituasjonen er god og selskapet rapporterer god fiskehelse.

Jeg sitter trygt i NRS mens andre kappes om å bli kvitt aksjene sine.
enzo
12:40 14.02.2017
#2284

Enig.
Selv om volumet er lavt var det forcasted i Q3. Selskapet leverer som lovet. Utsiktene er gode. Ikke negative forbehold.
Godt utbhtte,selv om jeg misliker selskapets praksis med å dele dette likt mellom friaksjer og kontantutbetaling.
Beins
13:20 15.02.2017
#9858

Salmar og MHG strever med lakselus. Begge faller etter resultatframleggelse i dag.

(DN): Bruker milliarder på lakselus

- I Midt-Norge har det vært krevende produksjonsforhold med høyt lusepress. Vi har bygd opp beredskap. Det har kostet. Kostnadene har økt, sier finansdirektør Trond Tuvstein i Salmar.

Han opplyser at selskapet i snitt bruker fire kroner per kilo laks på behandling av lakselus.

- Kostnaden er i snitt fire kroner på lusebehandling. Det er en høy kostnad. Men å holde lusenivåene nede er særdeles viktig for videre vekst, sier Tuvstein, og får støtte fra Aarskog.

- Nofima har beregnet at industrien bruker tre til fem kroner kiloen på lakselus. Vi ligger på rundt tre-fire kroner. Når du ganger det med en million tonn som produseres i Norge, blir kostnaden tre til fem milliarder kroner for hele næringen. Det er alt-, alt-, altfor høyt, sier Aarskog.

- Lakselus er det fundamentale hinderet for vekst i næringen. Det er mindre lus enn før, men i enkelte perioder i enkelte områder kommer det ut av kontroll. Selskapene bruker stadig mer penger på å holde lusetallet nede, og det er definitivt en kostnadsdriver i næringen, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Trolig ny rekord i år

Aarskog mener lusekostnadene «må bort» og påpeker at Marine Harvest og hele næringen investerer kraftig i ny teknologi for å få bukt med luseproblemet.

- Vi satser på ny type teknologi og investerer for å få ned lusekostnadene, sier Aarskog.

Begge selskapene investerer over en halv milliard kroner hver i å utvikle ny havbruksteknologi.

Lakseprisen i spotmarkedet har hittil i år ligget på 70 kroner, ti kroner over fjorårets snittpriser. Både Salmar og Marine Harvest kan dermed få enda høyere inntekter i år enn i fjor. Selv om selskapet ikke vil slakte særlig mye mer laks i år, får de høyere priser når de langsiktige kontraktene reforhandles.

- Det har vært en veldig god start på 2017. Forward-prisen er 7,2 euro, som er en god pris. Vi får jevnt over høyere priser i de langvarige kontraktene. Over tid går prisene gradvis oppover, sier Aarskog.
delta
13:43 15.02.2017
#22238

AKSJE -Laks svekker børsen

* Hovedindeks -0,7%
* Salmar -7%: Skuffende EBIT, 42% av årets volum solgt til
56 kr
* Marine Harvest mye som ventet, likevel ned 4,4%
* Yara +1%: Trekker seg fra budrunde om Vale-fabrikker
-kilder
* Brent ned 30 cent til $55,65, USA-lagre stiger


OSLO, 15 feb (Reuters) - Laksesektoren svekker børsen onsdag
i kjølvannet av resultater fra Marine Harvest og
Salmar .
Sistnevnte er svakest med fall på 6,8 prosent til 219,4
kroner.
For det første misser Salmar på operasjonell ebit, som er
rundt 16 prosent lavere enn Reuters-konsensus i fjerde kvartal,
drevet av både skuffende volum og høye kostnader for å bekjempe
lakselus i Midt-Norge.
Volumguidingen for 2017 er på den positive siden og heves
til 131.000 tonn fra 128.000 tonn i november, mot ventet 126.000
tonn.
Likevel er det en hake ved dette og ifølge finansdirektør
Trond Tuvstein har Salmar låst inn rundt 42 prosent av volumet
for 2017 på kontrakter til en snittpris på nær 56 kroner.
Dette er nærmere 10 kroner høyere enn Salmars kontrakter i
2016, men langt under både spotpris og kontraktspriser.
Fish Pools Vibeke Juriks opplyser til Reuters at Nasdaq
mars-kontrakten har en prisforventning på 66,7 kroner per kilo,
april og mai henholdsvis 68,6 og 68,4, mens andre halvår 2017
ligger inne med 63,25 kroner kiloen, som også er omtrent der
spotprisen ligger.
Prisene reflekterer en forventning om mindre tilbud i første
halvår enn i andre halvår. I tillegg er også påsken i april, som
normalt er høy-sesong for laks.
- Det er forventning om økning frem mot påske, men det er
litt turbulent, sier Juriks.
Selv fordeler Salmar sin forventede slakting i 2017 med 45
prosent for første halvår og 55 prosent i andre halvår.
Til sammenligning meldte Norway Royal Salmon på tirsdag at
det har solgt drøye 8.000 tonn av volumet for 2017 til drøye 69
kroner kiloen.
Marine Harvest, som står for rundt 20 prosent av globalt
volum på rundt 2 millioner tonn laks, leverer i stor grad som
forventet eller bedre på de fleste linjer. Men også her er det
noen haker, blant annet sees høyere kostnader i første halvår
som følge av lavt volum.
Høyere volum i andre halvår ventes så å gi lavere kostnader
igjen per kilo.
- Det er tidlig på året, og det er usikkerhet hvordan
sommeren og høsten vil utvikle seg, men dette er beste estimat
vi kan gi i dag, sier Marine Harvest-sjef Alf-Helge Aarskog på
kvartalspresentasjonen med referanse til sin egen volumguiding
på 403.000 tonn for hele 2017.
Globalt guider Marine Harvest en tilbudsvekst i 2017 på
minus 1 til pluss 4 prosent, men med nedside.
- Vi gjentar at risikoen er på nedsiden, sier finansdirektør
Ivan Vindheim.
På den annen side har de siste årenes volumnedgang, med et
globalt volum omtrent som i 2012, gitt skyhøye priser.
Bekymringen til laksebransjen er likevel at andre produkter
skal ta over når laksen blir for dyr.
Marine Harvest faller 4,6 prosent, og drar med seg
Lerøy , Grieg og Bakkafrost som er ned
henholdsvis 1-3 prosent.
- Det viktigste er nok at det virker som det er nedside i
volumguidingen for 2017. De håper fortsatt, men virker ikke
veldig overbevist om at de når det, kommenterer Knut Erik
Løvstad i Beringer Finance.
- Det samme vil nok gjelde for alle selskaper i sektoren, så
vi får et nytt år med lite volum og høye priser, spår Løvstad.
Et annet felles tema, og gjentagende, er lakselusen som
fortsatt vil holde kostnadene oppe i 2017, selv om både Salmar
og Marine Harvest mener de har bedre kontroll nå enn for ett år
siden.
delta
22:37 15.02.2017
#22242

KOMMENTAR:MARINE HARVEST OG SALMAR MARKERT NED ETTER RAPPORTER

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest og Salmar faller betydelig etter at selskapene har lagt frem fjerdekvartalsrapporter onsdag. Også XXL-aksjen faller etter å ha lagt frem tall.
Nordea Markets og Carnegie mener at regnskapstallene fra Marine Harvest inneholdt få overraskelser.
«Omsetningen og driftsinntjeningen er på linje med både våre og markedets forventninger, mens nettoresultatet er høyere grunnet positive regnskapsmessige effekter fra biomassen i havet», skriver Nordea Markets.
-Det var stort sett stort sett positive tegn i rapporten med høyere utbytte. Kostnadene skal stige noe i Norge og Chile i første halvår 2017, men jeg tror det vil være forbigående, sier analytiker Lage Bøhren i Carnegie til TDN Finans.
Verken Nordea Markets eller Carnegie venter å gjøre de store endringene i estimatene på bakgrunn av tallene, men Bøhren i Carnegie vil oppjustere utbytteestimatene sine.
Marine Harvest faller 4,5 prosent til 145,20 kroner onsdag og er den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.
Driftsresultatet til Salmar i fjerde kvartal kom inn vesentlig under konsensus, primært drevet av svakere marginer og lavere volum.
«Svakere marginer var også synlig i segmentet som selger behandlede lakseprodukter, og her er det faktisk en høy laksepris som forårsaker den lavere inntjeningen, da høyere priser gir økte innkjøpskostnader for avdelingen», skriver Nordea Markets om Salmar-resultatet.
Bøhren i Carnegie viser til at forventingene til Salmars resultat lå for høyt og at resultatet var enda svakere enn han ventet.
-Men nå som dette kvartalet er ute er det meste av negative faktorer priset inn aksjen, sier Bøhren.
På den positive siden trekker Nordea Markets frem at Salmar på driften i Nord-Norge leverer den beste driftsmarginen som noensinne er rapportert av et lakseselskap på Oslo Børs, men siden utbyttet er på linje med forventningene, og klarer det ikke å gjøre opp for ellers skuffende regnskapstall.
uturen
11:35 16.02.2017
#8505Pareto ser utflating i spotprisene. Når det gjelder kontraktsproser for 2017 har GSF i dagens kvartalspresentasjon bekreftet at konrakter inngås ca 10 kroner over 2016-nivå.


"Salmon price NOK 62.5/EUR 7.1 next week (unch)

We expect the salmon price for next week to be around NOK 62.5/kg, which is the same as we expected for this week. The price next week will be around NOK 2.7/kg (+5%) higher than corresponding week last year. In EUR the price next week will be EUR 0.8/kg higher YoY (+12%). Export volumes were 20,873 tonnes last week, 4% higher than the week before and up 6% YoY. Export prices in EUR last week was 33% higher than same week last year. YTD export volumes are down 10% and prices in EUR are up 38%.

Other salmon and white fish prices

The Fishpool forward prices are mixed from last week. The 2017 forward price is down NOK 0.6/kg to NOK 65.7/kg while the 2018 forward price is flat at NOK 61/kg. Q1 17 forward price is now trading at NOK 69/kg, down from last week's NOK 70.1/kg.

US prices are mixed from last week. The Miami price is down 1.3%, to USD 13.8/kg fillets, the Seattle price is flat at USD 9.2/kg and the NE price is up 1.2% to USD 9.5/kg.

The retail price in France was up 7% to EUR 20.6/kg filet in week 6. Last twelve months the fillet price is up 22% YoY, with an average of EUR 17.8/kg.

The cod price for week 6 was NOK 28/kg, which is NOK 1.1/kg lower than the week before but NOK 0.3/kg higher than corresponding week last year.

The trout price for week 6 was NOK 70/kg, which is NOK 3.5/kg lower than the week before and NOK 26/kg higher than corresponding week last year. The export price for fresh trout was NOK 5/kg higher than the export price for fresh salmon last week."
highlander
20:26 16.02.2017
#6935

Nordea Markets har kutter kursmålet i Salmar fra 225 til 215 kr, og gjentar salg etter det de mener var en skuffende Q4-rapport.

Også i Norway Royal Salmon har meglerhuset kuttet kursmålet med en tier, fra 185 til 175 kr, samtidig som salgsanbefalingen ble gjentatt...
highlander
12:09 17.02.2017
#6941

Sparebank 1 Markets er uenig med Nordea og har oppgradert Norway Royal Salmon fra nøytral til kjøp, samtidig som de øker kursmålet fra 200 til 210 kr...
uturen
13:27 17.02.2017
#8506

Også vurderingene av GSF sin kvartalsrapport og utsiktene framover spriker kraftig.
Mens Pareto nesten er overbegeistret over presentasjonen, spesielt at driftsresultat pr kg er høyere enn for noen ac de selskapene som har rapportert hittil, og øker kursmålet. er DNM småskuffet, spesielt over at GSF planlegger på investere for NOK 600 mill i år, mest i større smoltanlegg og driftsområder og senker kursmålet.

Her er ingressene i de to oppdaterte analysene:

Pareto
"Best Q4 operations, at lowest price


GSF delivered a strong EBIT adj. of NOK 456m. The result is driven by a record high EBIT adj. margin of NOK 28/kg in Norway. We increase our estimates for Rogaland and Finnmark due to lower cost expectations. In total we increase our 2017 estimates by 2%, despite the less favourable harvest pattern with low volumes in Q1 17. We increase our TP to NOK 95 (NOK 93), Buy reiterated."

DNM

"GRIEG SEAFOOD Solid operations, high capex Q4 operating EBIT of NOK456m was in line with our estimate and consensus, proving past quarters were not a one-off. The board proposed a DPS of NOK3 for, a positive surprise. The 2017 guidance is for a back-end loaded production profile, and slightly higher cost in Q1 means we have cut our 2017-2018e EPS by 6.4-3%. We keep our HOLD recommendation but have lowered our target price to NOK76 (80)."
delta
21:12 19.02.2017
#22250

Jeg tar med en setning fra en interessant artikkel om lakseprisen i Finansavisen 14.2.17 der analytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets gjengis:
"Han viser til at de samtidig ser god støtte for priser under 65 kroner kiloen, da de fleste aktører tjener penger i alle ledd."
-----
Så får vi håpe at også sluttkonsumentene synes dette er greie priser og etterspør tilstrekkelig med laks. Tønseth siteres bl.a. slik: "For det første skal vi ikke undervurdere at vi nå ser full effekt av reforhandlede kontrakter. Det påvirker etterspørselen, spesielt fra Europa"

-----
Ut fra hva Salmar indikerer i sin Q4'16-rapportering kan det synes som om kontraktsprisene for de store oppdretterne i snitt ligger på like under kr. 56 pr. kg for de kontrakter som p.t. eksisterer for 2017. Dette synes å være et løft på nesten kr. 10 pr. kg fra snittkontraktspris som reflekteres i regnskapene for 2016.

Endret 19.02.2017 21:13 av delta
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter