Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DNO - Reprising (25) XXV
DNO - Reprising (25) XXV
olejoerg
13:45
25.06.2017
#5066

gorwell

Er ikke enig med deg i at selskapene tjener penger, med et par hederlige unntak gjør de ikke det. Tvert imot brenner de penger på en måte vi ikke har sett innenfor dette segmentet tidligere og har nok kommet i en ond sirkel. Har investert masse, tjener ikke penger til å betjene gjelden, må derfor få inn fersk kapital og derfor må de drille for harde livet for å kunne lokke med økende produksjon og en rosenrød fremtid. Hele strategien er avhengig av at oljeprisen stiger betydelig i nær fremtid, hvis ikke går kreditorer og investorer lei.

Neste runde blir da konkurser eller restrukturering med det sannsynlige utfall at oil-majors får kjøpt disse for "10 cents on the dollar" og långiverne får svi. Da vil det være økonomi i dette for majors, men de vil selvfølgelig ikke fortsette med en slik spending-spree med mindre prisen man får for produktet forsvarer investeringen.

Se forøvrig innlegget til Beins, mye interessant der. All business som over tid gir negativ return på investert kapital vil på et tidspunkt miste tilgangen til risikokapital.
teo
15:32
25.06.2017
#11465

Jeg tror vi alle er enig i logikken i ditt resonnement, olejoerg.

Problemet er bare at alt ikke er logisk, og spesielt i finansieringen av USA sin Shale industri. Der synes det å alltid å finnes "an even bigger fool". Det tar tid å "vaske ut" alle disse som kommer springende med finanser til industrien og i mens lider oljeprisen (og DNO) under dette. Dette vil sannsynligvis vedvare lengre enn de fleste tror.

Når analytikere, journalister og CEO'er presenterer tall som 50-90% internrente på nye investeringer i Shale oil brønner vil det nok framover også være interessenter som vil finansiere Shale oil.

Her er et utdrag, sakset fra Bloomberg :
OPEC has completely misjudged the North American shale industry and seems not to understand how it is still evolving rapidly. It's a little like trying to explain the internet to my 85-year-old mother, or my 12-year-old daughter trying to explain social media to me. As consultant Morten Frisch tells me, drilling horizontal sidetracks from abandoned wells in the Permian Basin is yielding a 91 percent internal rate of return on a $7 million investment and delivering 1,500 barrels a day of crude. He predicts large production increases from vertical wells in previously produced areas in the Permian.

Til informasjon opererer majors med 10-12% internrente på sine oljeprosjekter.

https://www.bloomberg.com/gadfly/articles/2017-06-25/opec-looks-totally-bewildered-by-the-oil-market

Endret 25.06.2017 15:38 av teo
Beins
16:53
25.06.2017
#10793

Det viktige for OPEC og meg som dnO-aksjonærer er å forstå kor mykje Shale vil auke produksjonen og dermed påverke balansen i oljemarknaden.

Dette har vore eit vanskeleg tema for mange, det siste frå IEA er +0,92 mill fat i 2017 og +0,78 mill fat i 2018, rekna per dag. Boringa er ikkje noko problem, dei borer som fanden sjølv. Men sjølve uttaket av olja, frackinga og slikt er flaskehalsen og kostnadene stiger der. Dei bruker langt meir sand og væske per 1000 feet og får ut meir olje. Men inntrykket er og aukande decline som følgje av høgare IP.

No er det mismatch mellom boring og komplettering - vona er at boringa skal gå ned. Men samstundes er det ei utfordring her fordi ferdigbora brønner kan vere økonomiske å produsere sjølv om dei gir tap totalt sett. Årsaken er at når du har tatt borekostnaden, og komplettering vil koste 35 USD per fat, er det lønsomt i høve til å la brønna vere som ho er, så lenge oljeprisen er over 35 USD fatet.
Men ein langsiktig aktør innan shale vil tenke at dei klare brønnene vil gi meir pengar i framtida når oljeprisen er betre og la dei ligge som DUCs ei lengre tid.

Det er dei kortsiktige som jagar kortsiktig kontantstrøm som ikkje har tid til meir langsiktige betraktningar. Vona er at det blir færre av dei. Og at dei store kjem sterkare inn. Exxon, Shell osv har ein global oljeinteresse - ikkje berre av å betale att kassekreditten frå lokalbanken.
olejoerg
14:38
26.06.2017
#5067

Beins

Helt enig med deg, men det er en usikkerhet til som ikke er lett å kvantifisere. Vi vet at selskapene de siste 3 årene aggressivt har fokusert på sine sweet-spots. Det er klart at det er en betydelig mengde av disse sweet-spots, men etter hvert som man tømmer disse må man ut "på vidda" til mindre lukerative reserver.

Det er den største trusselen jeg ser mot langsiktige investeringer i shale, hvordan vil dette påvirke den påståtte effektiviseringen. Vi har i nyere tid sett at effektiviseringen har stoppet opp og endog blitt noe reversert. Skyldes det mangel på kompetent personell eller skyldes det at man er i ferd med å bore og fracke på mindre lukerative reserver?

Når status p.t er at nesten alle selskapene involvert sitter med astronomisk gjeld og er avhengig av tilgang til risikokapital så er dette et avgjørende spørsmål. Hvis brønnytelsene går ned og kostnadene går opp blir den rosenrøde fremtiden man har forespeilet markedet fort noe helt annet enn rosenrød. Da kan man oppleve at kapitalstrømmen tørker ut nær sagt over natta. Er det det vi nå har sette begynnelsen på ref lavere interesse fra investorer siste måned.
OldNick
16:38
26.06.2017
#19237

re. deltakere som diskuterer alt annet enn DNO her.

Flytt det over på oljepris-topic, så får vi kontinuiteten?
______

DNO har etter et par dager pause, tatt opp igjen aktiviteten med tilbake-kjøp

DNO: DNO ASA - Mandatory Notification of Trade

Børsmelding
26.06.2017

Oslo - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today purchased 1,200,000 own shares at an average price of NOK 7.3353 per share.

The purchase is part of the share buyback program initiated on 24 March 2017.

Following this transaction, DNO holds 32,600,000 own shares.

For further information, please contact:
Media: media@dno.no
Investors: investor.relations@dno.no
Tel: +47 9115 7197

Endret 26.06.2017 16:40 av OldNick
Fanatic
13:13
27.06.2017
#28034

Mandatory Notification of Trade

Elika AS, wholly owned by Elin Karfjell who is a board member of DNO ASA, has on 27 June 2017 bought 33,000 shares in DNO ASA, at an average price of NOK 7.4668 per share. Following this transaction, Elika AS holds 33,000 shares in DNO ASA.

https://www.dno.no/en/investor-relations/announcements/2017/mandatory-notification-of-trade1/

Endret 27.06.2017 13:13 av Fanatic
Beins
13:27
27.06.2017
#10805

Innsidekjøp - no lysnar det enda meir i horisonten.
Fanatic
15:02
27.06.2017
#28035

Mandatory Notification of Trade

Lars Takla, the deputy chairman of the board of directors of DNO ASA, has on 27
June 2017 bought 20,000 shares in DNO ASA, at an average price of NOK 7.635 per
share. Following this transaction, Lars Takla holds 20,000 shares in DNO ASA.

Lars Takla is also the majority shareholder of Takla Energy AS, which owns
10,000 shares in DNO ASA.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=430534
Fanatic
15:02
27.06.2017
#28036

Nå har alle styremedlemmene som har lov å kjøpe aksjer kjøpt. Watson og Bijan trigger budplikt fra RAK dersom de kjøper en eneste aksje, siden de er nærstående til selskapet som eier over 1/3 av DNO.

Endret 27.06.2017 15:03 av Fanatic
Fanatic
12:48
29.06.2017
#28037


DNO Completes Acquisition of Origo Exploration

Oslo, 29 June 2017 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today announced the completion of the acquisition of Origo Exploration Holding AS, a privately-held oil and gas exploration company with a focus offshore Norway and the United Kingdom.

The transaction has been approved by regulatory authorities in both Norway and the United Kingdom.

Rebranded DNO Norge AS, the company is now a wholly-owned, Stavanger-based, subsidiary of DNO.

Following the acquisition, DNO returns to the North Sea with stakes in 11 exploration and appraisal licenses, of which seven are on the Norwegian Continental Shelf and four on the UK Continental Shelf.

https://www.dno.no/en/investor-relations/announcements/2017/dno-completes-acquisition-of-origo-exploration/
enzo
15:13
29.06.2017
#2300

Fanatic
Mulig jeg har vært "borte", har vi fått oppgitt i detalj hva DNO skal betale for Origo?
Fanatic
15:26
29.06.2017
#28038

De betaler ingenting såvidt jeg har forstått. Bare overtar lisensene med de forpliktelsene de har.

Fra den opprinnelige børsmeldingen:

"As consideration, DNO assumes Origo's drilling commitments and license obligations with an effective date of 31 March 2017, with certain working capital adjustments."

Endret 29.06.2017 15:27 av Fanatic
eshuse
15:27
03.07.2017
#2541

På vinnerlisten nå. Til høsten ser vi vel to-siffret kurs igjen?
eshuse
15:27
03.07.2017
#2542

7,965 siste
Fanatic
15:40
03.07.2017
#28039

Atrush har startet produksjon i dag. Så et nytt felt som bidrar til inntekter for KRG.

Shamaran sin versjon: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=782134&messageId=983309

Taqa sin: https://www.taqaglobal.com/media/media-releases/oil-production-starts-atrush-block-kurdistan-region-iraq
eshuse
08:25
06.07.2017
#2543

06/07-2017 08:00:10: (DNO04, DNO05, DNO07, DNO, DNO08, DNO06, DNO09, DNO01, DNO03) DNO Reports Payment for Tawke Deliveries

Oslo, 6 July 2017 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today reported receipt of USD 40.66 million from the Kurdistan Regional Government as payment towards April 2017 crude oil deliveries to the export market from the Tawke license. The funds, to be shared pro-rata by DNO and partner Genel Energy plc, include USD 34.10 million towards monthly deliveries and USD 6.56 million towards recovery of outstanding receivables.
Fanatic
11:41
06.07.2017
#28044

Imponert over tidspunktet på denne betalingen. En uke tidligere enn forrige, som var for 3 uker siden. 7/2, 7/3, 11/4, 10/5, 15/6 og nå 6/7 er de siste betalingsmeldingene.
Fanatic
12:49
10.07.2017
#28046

DNO Spuds Third Peshkabir Well in Kurdistan; Resumes Field Appraisal Following Extended Testing of Cretaceous and Jurassic Reservoirs

Oslo, 10 July 2017 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today announced resumption of appraisal drilling at the Peshkabir discovery on the Tawke license in the Kurdistan region of Iraq following extended testing of the Cretaceous and Jurassic reservoirs in the Peshkabir-2 well.

The Company spud the Peshkabir-3 well on 8 July as part of a fast track field development plan including the acquisition and installation of an early production facility by yearend 2017 to be followed by a pipeline connection to the Tawke export terminal at Fish Khabur.

Three Cretaceous productive horizons (Upper Shiranish, Lower Shiranish and Qamchuqa) tested 3,800 barrels of oil per day (bopd), 4,000 bopd and 1,100 bopd, respectively, of 28o API gravity crude oil during a two-week cased hole testing program in May. The Cretaceous column in the Peshkabir-2 well is estimated to range between 380-590 meters.

Two productive horizons in the deeper Jurassic formation tested 2,665 bopd and 400 bopd, respectively, of 25o API gravity crude oil, again over a two-week cased hole testing program in April. The Jurassic column in the Peshkabir-2 well is estimated to range between 125-160 meters.

The well's Lower Shiranish Cretaceous zone has been placed on production since late May at an average rate of 4,500 bopd, trucked to Fish Khabur some 12 kilometers away and commingled with Tawke production for pipeline export through Turkey.

Tawke license production from the two fields has averaged 115,000 bopd month-to-date in July.

"With 16 consecutive monthly export payments from the Kurdistan Regional Government in line with contractual entitlements, we've ramped up drilling with three rigs currently active across the portfolio," said Bijan Mossavar-Rahmani, DNO's Executive Chairman. "We're particularly pleased about prospects at Peshkabir," he added.

The Company holds a 55 percent working interest in and operates the Tawke license; Genel Energy plc holds a 25 percent interest and the Kurdistan Regional Government the remaining 20 percent interest.

https://www.dno.no/en/investor-relations/announcements/2017/dno-spuds-third-peshkabir-well-in-kurdistan-resumes-field-appraisal-following-extended-testing-of-cretaceous-and-jurassic-reservoirs/
Fanatic
16:45
10.07.2017
#28047

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade

Oslo, 10 July 2017 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today
purchased 900,000 own shares at an average price of NOK 7.8809 per share.

The purchase is part of the share buyback program initiated on 24 March 2017.

Following this transaction, DNO holds 35,000,000 own shares.

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=431152
OldNick
12:31
22.07.2017
#19352

DNO har gått overraskende sterkt siste uken, sett i lys av oljeprisen. Vil det fortsette?


En råolje-tanker med kurdisk råolje har vært i media siste uken. Den seilte til nord-Amerika, og da den kom inn mot kanadisk farvann, så utstedet en føderal, kanadisk dommer en ordre om å beslaglegge råolje til fordel for den irakiske regjeringen.

Deretter ser det ut til at tankeren skrudde av GPS-søkeren, slik at skipet ikke kunne følges med de vanlige GPS-systemene. I går skrudde den på systemet igjen, og ble lokalisert utenfor Malta (Middelhavet), tilsynelatende tømt.

Vitol var eier av råoljen.

Neverland tanker with disputed Kurdish oil reappears off Malta

Reuters
July 21, 2017

London - The Neverland tanker has reappeared off the coast of Malta after going off radar near Canada on June 30, when it was chartered by oil trader Vitol carrying Iraqi Kurdish crude oil, Reuters ship-tracking showed on Friday.

The tanker had been heading to eastern Canada to discharge the cargo at the end of June when the Federal Court of Canada issued a seizure order for the cargo at the request of Iraq's oil ministry.

Iraq alleges the cargo was unlawfully misappropriated by the Kurdistan Regional Government (KRG) and sold to Vitol. Along with the seizure request made to Canada, the ministry filed a separate claim against Vitol and two subsidiaries for $32.5 million.

The tanker appears empty, according to the draft on the ship tracking system.

Vitol, the world's largest independent oil trader, declined to comment.

Baghdad and the KRG have been locked in long-running battle over the right to export and market crude from the semi-autonomous Kurdish region.

The KRG began small-scale exports via truck to Turkish ports in 2012 before building a pipeline to Turkey, allowing it to ramp up exports to fill tankers with up to 1 million barrels of oil in mid-2014.

Following the rise of Islamic State and attacks on Iraq's own pipeline to Turkey, tensions over oil exports eased and Baghdad now uses the KRG's pipeline to Turkey.

While Kurdish oil regularly flows to Europe, traders have steered clear of North America since Iraq blocked a 1 million barrel tanker from discharging in the United States in 2014."

Smaller parcels were delivered to the United States prior to that.'
Buckfinder1
12:00
28.07.2017
#275

Deilig å se DNO på ni tallet gjen. Blir spennende å se om framgangen kan fortsette eller om vi deiser ned igjen som så mange ganger før.
Beins
17:27
28.07.2017
#10906

Lavere politisk risiko, høyere oljepris, et betalingssystem som fungerer tilsynelatende bra, Peshkabir funn under utvikling,pluss en del andre satsinger.
Og DNO tjener bra med penger.
Det bør gi et godt fundament for > 9 kr.
Fanatic
18:19
28.07.2017
#28056

De får vel ca 39mUSD brutto (rett over 27mUSD netto til DNO) for Tawke i neste uke, sannsynligvis. DNO drar inn over 200mill kr hver eneste måned for Tawkeeksport, så 9kr er ikke akkurat noe overprising. For ikke å snakke om at KRG skylder dem over 1 milliard dollar, som er over 7kr per aksje alene på dagens valutakurs...
OldNick
18:33
28.07.2017
#19379

Re. Fanatic,

Det løper vel rente på gjelden.

Vet du til hvilken rente?

Endret 28.07.2017 18:33 av OldNick
yemaya 2
20:28
28.07.2017
#8601

Har man tro på DNO som langsiktig investering, så er RAKP et bedre bet.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter