Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oljeservice III
Oljeservice III
blåball
11:44 21.12.2017
#3813

Aibel øker også sine posisjoner , denne gang på Snorre feltet . Subsea 7 med flere er i medvind . ( Mer på E24 i dag ).
highlander
21:51 29.12.2017
#7818

Antallet aktive oljerigger i USA sto stille denne uken, på totalt 747. Antallet gassrigger falt med to, til totalt 182.

Det er nå 222 flere oljerigger i aktivitet sammenlignet med samme tid i fjor.

Det viser den ferske ukentlige riggtellingen til oljeserviceselskapet Baker Hughes. Selskapet har offentliggjort statistikk over antallet aktive rigger på land og til havs i Nord-Amerika siden juli 1987.
Også forrige uke var antallet oljerigger uendret. (E24)
highlander
14:49 05.01.2018
#7857

Trump-administrasjonen foreslår å åpne for letevirksomhet i omtrent hele den amerikanske kontinentalsokkelen.

Etter plan skal de tildele fra 47 leaseområder i perioden 2019-2024 hvorav 12 i Mexicogolfen, 19 i Alaska, 9 i Atlanterhavet og 7 i Stillehavet.

I de to sistnevnte har det ikke har vært tildelinger på flere tiår. Tilgjengeligheten på seismikkdata i disse områdene er begrenset noe som vil øke etterspørselen etter multiklient og kontraktsdata. Det igangsettes nå en offentlig 60-dagers kommenteringsperiode til forslaget. (Kilde: Xi)
highlander
13:55 10.01.2018
#7880

Dette legger en liten demper på stemningen innenfor seismikk:

Innenriksminister Ryan Zinke i USA meddelte i går at oljeboring likevel ikke vil bli tillatt i østlige Gulf of Mexico og utenfor Florida.

Dette strider mot planen som Zinke offentliggjorde fem dager tidligere. Årsaken antas være politisk press fra den republikanske guvernøren i Florida. (Kilde: Xi)
OldNick
09:08 12.01.2018
#19814

Oljedirektoratet spår kortvarig investeringsboom: Gir grunn til bekymring

Oljebransjen vil investere 122 milliarder kroner utenom leting i 2018, en svak oppgang fra året før, spår Oljedirektoratet. Bekymringen er at det går nedover igjen fra 2021


Kjetil M. Hovland, E24.no
11.01.2018

Det kommer frem i forbindelse med rapporten «Sokkelåret 2017» som ble lagt frem torsdag.

Les mer: Økt produksjon for fjerde år på rad: Norsk sokkel gir gass igjen

Oljedirektoratet spår at investeringene på norsk sokkel – utenom leting – vil øke marginalt til 122 milliarder kroner i 2018.

– Det ventes ytterligere vekst i investeringene fra 2018 til 2019. For leteaktiviteten ventes en moderat vekst de nærmeste årene, skriver Oljedirektoratet.

Men oljedirektør Bente Nyland advarer om at investeringene trolig vil falle igjen fra tidlig på 2020-tallet, særlig hvis det ikke gjøres nye, store funn som kan gi grunnlag for nye utbygginger etter de prosjektene som står i kø nå.

– Til tross for mange nye utbyggingsprosjekter de nærmeste årene vil investeringene etter hvert falle på grunn av mangel på nye prosjekter, sier Nyland.

– Dette gir grunn til bekymring. Derfor er det viktig at det blir gjort nye funn, og at det jobbes iherdig med prosjekter for økt utvinning fra dagens felt, sier Nyland.

Les mer: Færre store oljeprosjekter på 2020-tallet: Det er bekymringsfullt

Venter ny nedgang

Oljedirektør Bente Nyland la frem tallene i Stavanger torsdag, og kunne fastslå at økningen blant annet skyldes betydelige investeringer i utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup, inkludert fase to av prosjektet.

– Etter flere år med fallende investeringer flater nedgangen ut, og det forventes at investeringene i år vil ligge rundt 122 milliarder kroner, som er marginalt høyere enn i fjor, sier Nyland.
Venter færre store prosjekter: – En ny fase for oljebransjen

I 2019 og 2020 venter Oljedirektoratet at investeringene utenom leting vil stige til rundt 140 milliarder kroner.

Fremdriften i prosjektene kan gå noe saktere det første investeringsåret enn det oljeselskapene har lagt opp til i sine investeringsanslag, påpeker direktoratet.

En rekke prosjekter er på trappene, inkludert Johan Castberg, Snorre Expansion og Njord. Før jul ble det levert en rekke utbyggingsplaner, inkludert mellomstore prosjekter som Fenja og Yme.

Les mer: Nye PUDer: Bygger ut Fenja og gjenoppliver YmeAdvarer om fall

Produksjonen på norsk sokkel har nå økt gjennom de siste fire årene, til 4,07 millioner fat per dag i 2017, og direktoratet venter videre økning frem mot 2023.

Les mer: Venter færre store prosjekter: En ny fase for oljebransjen

Må gjøre nye funn

Det gjøres nemlig få store funn på sokkelen for tiden, og gjennomsnittsfunnene har blitt mindre og mindre for hvert tiår som har gått.

– De siste årene har ressurstilveksten fra nye funn vært lav. Dersom det ikke blir gjort nye større funn, vil dette medføre redusert investeringsaktivitet på mellomlang sikt, understreker direktoratet.

Oljebransjen har kuttet kostnadene kraftig de siste årene, og nye feltutbygginger er ifølge Oljedirektoratet blitt mye billigere. Også drifts- og letekostnadene har falt.

Oljedirektøren minner likevel om at det er store ressurser til stede i reservoarene, hvis man bare gjør en innsats for å finne dem og hente ut.

– Det er liten tvil om at det fortsatt er store muligheter på norsk sokkel, sier Nyland.

Ulike regnestykker

Regnestykkene og metodene spriker mellom de ulike miljøene som gir prognoser for oljeinvesteringene, inkludert Statistisk sentralbyrå, Norges Bank og Norsk olje og gass.

I Statistisk sentralbyrås kvartalsmessige rundspørring blant oljeselskapene, som i motsetning til Oljedirektoratet også tar med tallene for leting, blir investeringene i år anslått til 144,3 milliarder kroner, ned fra 150,8 milliarder i 2017.

SSB har understreket at dette tallet trolig blir oppjustert etter at flere utbyggingsplaner ble levert på slutten av året. Byrået teller først med de planlagte investeringene etter at utbyggingsplan er levert til regjeringen.

Forventer fortsatt fall

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass forventer fortsatt nedgang i investeringene i 2018. Med sin metode anslår de at investeringene stiger fra 151 milliarder i 2017 til 143,3 milliarder kroner i 2018, før de stiger til 153 milliarder i 2019 og nær 160 milliarder i 2020.

Norges Bank forventer derimot oppgang i oljeinvesteringene både i 2018, 2019 og 2020, og mener bunnåret var 2017.

– For de neste årene venter vi at investeringene vil ta seg opp, drevet av nedgangen i kostnadsnivået og utsiktene for oljeprisen, skrev Norges Bank i sin pengepolitiske rapport i desember.
highlander
14:02 15.01.2018
#7917

Bransjeorganisasjonen Petro Arctic er skuffet over at den ferske regjeringserklæringen ser at det ikke skal gjennomføres konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden frem til 2021.

Venstre har bestemt seg for å bli med Frp og Høyre i mindretallsregjering, mens det andre støttepartiet KrF fortsatt står utenfor.

– Vi er skuffet, men gir oss ikke. Nå får vi jobbe enda hardere og ikke minst klokere slik at Nord-Norge står samlet og er en tydelig stemme for kunnskap og verdiskaping ved neste korsvei. sier Kjell Giæver i Petro Arctic. (Kilde: E24)
blink
11:24 16.01.2018
#24891

Det snur OPP
blink
20:53 16.01.2018
#24896

Stålbull
blink
18:08 17.01.2018
#24901

Heftig investeringsvekst
blink
11:45 18.01.2018
#24904

Gryende optimisme
highlander
15:46 18.01.2018
#7946

Sparebank1 Markets har sett nærmere på offshoresektoren:

Innen offshore drilling endres kursmål på Awilco Drilling NOK 35 (33), Fred Olsen Energy NOK 5 (4), Northern Drilling NOK 85 (87,5). Her oppgraderes Awilco fra selg til nøytral.

Innen seismikk endres kursmål på EMGS til NOK 8(3), PGS NOK 14 (12), Spectrum NOK 53 (43) og TGS NOK 245 (230).

Her oppgraderes EMGS fra nøytral til kjøp. Innen subsesa økes kursmålene for Subsea 7 og Aker Solution til henholdsvis NOK 200 (175) og NOK 60 (54) – beholder kjøp på begge.

SP1M’s favoritter er nå Subsea 7, Northern Drilling og Spectrum (kjøp, NOK 53), mens beste short forslag er Fred Olsen Energy (selg, NOK 5) og PGS (selg, NOK 14). (Kilde: Xi)
highlander
15:37 19.01.2018
#7956

Schlumberger leverer bedre tall enn ventet i fjerde kvartal.

Selskapet tapte 1,63 dollar per aksje, men det justerte resultatet per aksje var på 48 cent, mot forventninger på 44 cent ifølge Dow Jones.

Omsetningen steg tre prosent fra forrige kvartal og 15 prosent fra samme kvartal i fjor til 8,18 milliarder dollar. Det er noe over analytikernes forventninger om 8,12 milliarder.

Selskapet som ledes av norske Pål Kibsgaard varsler samtidig at det går ut av seismikk, fordi lønnsomheten er for dårlig.

– Vi har derfor tatt den vanskelige avgjørelsen om å forlate markedet for innsamling av hav- og landbasert seismikk, sier Kibsgaard.

Omsetningen for hele 2017 ble på 30,4 milliarder dollar, opp ni prosent fra året før. Det var særlig aktivitet på land i Nord-Amerika som bidro, da denne økte 82 prosent etter at antallet rigger har steget.

– Når vi ser på oljemarkedet er sterk vekst i etterspørselen ventet å fortsette i 2018, på bakgrunn av en robust global økonomi, sier Kibsgaard.

– Det internasjonale markedet er ventet å øke for første gang på fire år, med en anslått vekst i investeringene på fem prosent. Så det er økt spenning og entusiasme i hele organisasjonen nå som vi går inn i vårt første år med vekst i alle deler av vår globale virksomhet siden 2014, sier han. (Kilde: E24)
highlander
13:18 28.01.2018
#8027

Antallet aktive borerigger i USA økte med 12 til 759 i løpet av den siste uken, ifølge den ukentlige riggtellingen til Baker Hughes.

Antallet gassrigger ble redusert med én til 188.

Riggtellingen en viktig indikator for offshoremarkedet. Antallet rigger toppet på 1.619 i oktober 2014 i starten av oljeprisfallet. Etter hvert som oljeprisen falt sank også antallet aktive rigger.
blink
08:16 30.01.2018
#24928

Norske oljetopper ser lyst på 2018
En oljepris på rundt 70 dollar fatet fører til stadig økt optimisme i oljebransjen. 65 prosent av oljetoppene tror på økt omsetning, ifølge en ny undersøkelse.


annonseArtikkel av: NTB
30. januar 2018 - 06.24
Lest av
495

Dagens Næringsliv skriver om en fersk undersøkelse fra DNV GL, som viser en boblende optimisme i norsk oljebransje etter tre-fire år med oljekrise.
65 prosent av norske oljetopper tror omsetningen vil stige i år, og 59 prosent tror overskuddet vil øke. 27 prosent av de spurte oljetoppene tror at de vil øke antallet ansatte.
Regionalsjef Kjell Eriksson for olje og gass i DNV GL Norge er entusiastisk.
– Uansett tror jeg at det vil være mange vinnere i år – særlig de organisasjonene som har beholdt den kritiske kompetansen, vil være rustet for å gå inn i en ny periode med vekst, og også de som har investert i utvikling av nye metoder og verktøy, sier Eriksson i en melding.
OldNick
09:56 01.02.2018
#19874

Analytikerne blir mer positive til vending opp i nordsjøen.


Markedet har blitt snudd på hodet

Offshoreanalytiker ventet stille uke: - Tok «fullstendig» feil

Overraskende aktivitetshopp i Nordsjøen, men ratene er fortsatt svært svake. Til sommeren er det imidlertid ventet at ratene skal stige, derfor posisjonerer oljeselskapene seg nå.

Are Strandli, Hegnar.no
30.01.2018

______

«Bemerkelsesverdig utvikling» kan bety kjempeboost i Nordsjøen

Den ventede oppturen i offshoremarkedet kan bli enda bedre enn tidligere antatt, ifølge offshoreanalytiker.

Are Strandli, Hegnar.no
31.01.2018
highlander
03:51 11.02.2018
#8185

Antallet aktive oljerigger i USA økte denne uken med 26, til 791. Antallet aktive gassrigger økte med 3, viser tall fra Baker Hughes. Over en tredjedel av de nye riggene har kommet til i Permian-bassenget.

Det er også det høyeste antallet rigger siden april 2015.

Det er 200 flere oljerigger i aktivitet nå sammenlignet med samme tid i fjor. (Kilde: CNBC, E24)
OldNick
18:12 15.02.2018
#19912

Offshore produksjon er ikke ulønnsom, slik noen kanskje har av oppfatning.

Og den er viktig, den forsyner verden med ca. 1/4-del av all rpåolje pr.idag.
Skifer-olje til sammenligning bidrar med ca. 1/15-del.

Hail shale, but deepwater oil fights back

Ron Bousso, Reuters
Feb. 14, 2018

London - Penguins, Royal Dutch Shell’s (RDSa.L) latest oil and gas development in a remote corner of the British North Sea, epitomizes the new doctrine for deepwater projects -- keep it cheap and simple.

Shunned during the oil price crash of 2014-2016, deepwater projects are being embraced again, a challenge to the surge in onshore U.S. shale output.

Penguins, the first new major deepwater project this year, will rejuvenate the 44-year-old field by drilling 8 new wells 165 meters (541 feet) underwater and connecting them to a new production vessel.

Due for completion in 2021 at a cost of around $1 billion, Penguins will cost a fraction of the average of giant developments earlier this decade, producing a modest 45,000 barrels of oil equivalent a day.

“It is another example of how we are unlocking development opportunities, with lower costs,” Andy Brown, head of Shell’s oil and gas production division, said.Like Shell, companies such as Exxon Mobil (XOM.N), Total (TOTF.PA) and BP (BP.L) have in recent years radically changed the way they design offshore fields - deploying steel platforms out at sea - to make them simpler and faster to build, and able to challenge the economics of shale fields such as the Permian basin in Texas.

As executives gain confidence that their companies can make a profit with oil at around $50 a barrel - less than half the level of the early 2010s - boards are set to approve more projects.

Analysts at Bernstein expect around 40 new offshore projects to be approved in 2018, compared with 29 last year and 14 in 2016, when project numbers fell to the lowest since at least 1990.

Companies including Exxon, Shell and BP have set a rigid cost ceiling for new projects, requiring them to be profitable with oil at $40 a barrel in order to withstand an uncertain outlook clouded by the rise of electric vehicles.

As a result, most new projects are set to be significantly smaller than the traditional field size, averaging 42,000 barrels of oil equivalent per day, compared with 69,000 last year, according to Bernstein.

“You will see more deepwater over time, for sure,” Bernard Looney, head of BP’s oil and gas production division, told Reuters in January. BP is expected to approve a number of projects this year, he added, including in Senegal, Mauritania, Oman and Azerbaijan.

DEEPWATER PROJECTS

There are exceptions to the rule. Some fields are so vast that they require massive investment, while remaining profitable at low oil prices.

Among the largest projects expected to be approved this year are Petrobras’s (PETR4.SA) Libra II in Brazil, at an expected cost of $10 billion, Shell’s Bonga Southwest in Nigeria at $12.2 billion and Exxon’s Mamba liquefied natural gas (LNG) project in Mozambique at $30 billion, according to analysts at Jefferies.

For all the buzz around shale production, it accounts for around 7 percent of the world’s crude supply of around 98 million barrels per day while offshore production accounts for over one quarter.

mer på link

Endret 15.02.2018 18:23 av OldNick
highlander
14:24 17.02.2018
#8303

Antallet aktive oljerigger i USA økte med syv forrige uke, til totalt 798. Antallet aktive gassrigger faller med like mange, og totalen der er nå 177.

Det viser tall fra oljeservicegiganten Baker Hughes.

Det er nå 201 flere aktive oljerigger i USA sammenlignet med samme tid i fjor.

Den ferske riggtellingen kommer én uke etter en kraftig økning som løftet antallet aktive rigger til det
høyeste siden 2015.

Nå har antallet aktive rigger steget fire uker på rad for første gang siden juni. (Kilde: E24)
highlander
11:54 22.02.2018
#8340

Analyseselskapet Rystad Energy mener Norge er landet som leder et globalt comeback i oljeservice, ifølge en fersk oppdatering.

I boresegmentet er det Norge som skiller seg ut med verdens sterkeste marked for flytende rigger, med økende etterspørsel og tilsvarende høyere dagrater, mener Rystad.

Selskapet trekker frem North Atlantic Drillings halvt nedsenkbare rigg West Hercules som et eksempel.

Riggen var nylig på jobb for Statoil i Barentshavet med en dagrate på 250.000 dollar.
Det er omtrent det samme som snittet for flytende rigger i det norske markedet i 2017, mener analytikerne.

Ifølge Rystad ligger dagratene i Nordsjøen på omkring 115.000 dollar, ekskludert de norske områdene.
Videre skriver selskapet at det er TechnipFMC, Transocean og Subsea 7 som har fått mest ut av oppsvinget i aktiviteten på norske sokkel. (Kilde: Rystad Energy, E24)
highlander
09:43 23.02.2018
#8360

E24: SSB jekker opp oljeinvesteringene

I år skal oljeinvesteringene øke for første gang på fire år, ifølge SSB. Det kan gi grunnlag for økt optimisme – og gi Norges Bank rom for å heve renten.

Oljeinvesteringene i 2018 anslås nå til 160 milliarder kroner.

Det viser tall som Statistisk Sentralbyrå har samlet inn.

Det er en oppgang på 11 prosent i anslaget fra november, da en tilsvarende telling anslo investeringene i år til 144,3 milliarder kroner.

Skulle dette anslaget slå til, vil det være en tydelig oppgang fra investeringene i 2017, som nå oppgis til 148,8 milliarder kroner, etter en nedjustering fra 150,8 milliarder kroner i tilsvarende telling i høst.

Dette er en etterlengtet bekreftelse fra Statistisk Sentralbyrå på at oljebremsen avtar, noe som også gir et viktig løft for norsk økonomi.

«2017 er det tredje året på rad med fallende investeringer. Fallende oljepris og høyt kostnadsnivå senket lønnsomheten i næringen markant», skriver Statistisk Sentralbyrå.

Oljeprisen holdt seg høyere i 2017, og bransjen har kuttet kostnader og effektivisert, og leverandørene har senket kostnadene. Prosjektene er blitt enklere, og dermed er flere nye utbygginger lønnsomme på en oljepris under dagens nivåer, sier SSB.

«Dette er bakgrunnen for at det etter tre år med fall i investeringene ser ut til å snu til investeringsvekst i år», skriver byrået.

Slo DNBs forventninger
På forhånd hadde DNB Markets ventet at oljetellingen ville vise at årets investeringer blir på 153 milliarder kroner.

– De var en del høyere enn det vi hadde ventet, de lå ganske tett på Norges Banks anslag for hele året, sier DNB Markets-analytiker Kyrre Aamdal til E24.

– SSB viser også til at det er flere utbyggingsplaner på gang som kan løfte anslaget for 2018 ytterligere. På den andre siden vet vi at anslagene for felt under utbygging og drift er noe høye på denne tiden av året, og kan bli justert ned. Da er det ikke sikkert vi er så langt unna i sum,sier Aamdal.

Nordea var «spot on»
Nordea Markets hadde ventet en telling som gikk opp med 15-20 milliarder kroner, det vil si til mellom 159 milliarder og 164 milliarder kroner.

– Det er «spot on» det vi og Norges Bank hadde ventet når det gjelder nivået på investeringene, sier Nordea Markets-analytiker Erik Bruce til E24.

– Men fjorårets investeringer ble noe lavere enn vi hadde ventet. Dermed ligger veksten i 2017 an å bli på rundt 7,5 prosent, som er høyere enn ventet, sier han.

Oljeinvesteringene har falt kraftig fra toppen i 2014, da de samlede investeringene i bransjen var på 224 milliarder kroner. Så kom oljebremsen, i kjølvannet av en kraftig fallende oljepris.

Etter å ha ligger på over 100 dollar fatet det meste av årene 2011 til 2014, falt prisen til 27 dollar fatet på det laveste i januar 2016. Siden har den steget noe, og fredag handles nordsjøoljen Brent til rundt 65 dollar fatet.

[mer på lenken]
highlander
09:45 26.02.2018
#8376

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier at han ønsker å ha med en egen melding som behandler norsk olje- og gasspolitikk i proposisjonen om utbyggingen av Johan Castberg-feltet som skal til Stortinget i vår.

Det skriver han i et svar til stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF).

«I denne proposisjonen planlegger jeg å inkludere en meldingsdel som behandler norsk petroleumspolitikk», skriver Søviknes.

Storehaug stilte et skriftlig spørsmål til Søviknes om han ville komme med en sak til Stortinget om petroleumspolitikkens retning fremover.

Et flertall i energi- og miljøkomiteen har stilt seg bak et forslag om en ny stortingsmelding om oljepolitikken.

Bakteppet er at forrige oljemelding ble lagt frem i en periode med høye oljepriser og lysere utsikter. Situasjonen i næringen er en helt annen nå. Bransjen har kuttet kostnader, men det er også økt usikkerhet om fremtiden.

Det har også vært mye diskusjon rundt den gunstige leterefusjonsordningen og hvor mye risiko staten skal ta for å sikre fremtidige oljefunn. (Kilde: E24)
highlander
10:39 21.03.2018
#8670

Norges produksjon av olje og gass var svakere i februar enn måneden før, og produksjonen var også lavere enn forventet. Det skriver Oljedirektoratet i en melding.

Det ble produsert 1,56 millioner fat råolje per dag i februar, ned fra 1,61 millioner fat råolje per dag måneden før. Det ble solgt 10,2 milliarder kubikkmeter gass, ned fra 11,3 milliarder kubikkmeter i januar.

Totalt ligger oljeproduksjonen i februar 0,4 prosent under direktoratets prognose. Gassen ligger 2,1 prosent over prognosen, mens råoljeproduksjonen ligger 4,1 prosent under prognosen, ifølge direktoratet.

I snitt produserte Norge 4,32 millioner fat per dag i januar og 4,22 millioner fat per dag i februar. (E24)
highlander
10:32 05.04.2018
#8839

Spotratene for offshoreskip tar seg kraftig opp i Nordsjøen.

– Det var nå vi ventet at det skulle snu, sier skipsmegler Gøran Røstad i Westshore Shipbrokers.

– Vi tror de neste seks månedene vil være bra – selvsagt med variasjoner. Det vil ikke være like sterkt som nå i hele perioden, sier han.

Dermed ser det ut til at offshorerederne endelig kan senke skuldrene noe, etter at skipene deres lenge har gått på rater som ikke har vært bærekraftige på lang sikt. (FA/Xi)
OldNick
13:18 08.04.2018
#20008

SSB har undersøkt hva som skjedde med dem som mistet jobben i olje-realterte yrker i Norge etter oljepriskollapsen.

De ble overrasket over at kun 4% av de som mistet jobbe, flyttet på seg for å ta en ny jobb annet steds hen i landet.

Det forteller oss at ytelsene som de arbeidsledige mottar fra staten, nok er i høyeste laget, og gir altfor lite insentiv til å flytte på seg for å kunne forsørge seg.

Men, ikke noe nytt dette, kun nok en bekreftelse på systemet.

Ble boende da oljejobben forsvant

Bare fire prosent av de som sluttet i olje- og gassnæringen, valgte å flytte på seg for å få en ny jobb, ifølge SSB. Fagforeningssjef er overrasket.

Johan Nordstrøm, E24.no
08.04.2018
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter