Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Nordic Nanovector - det neste Algeta? (3)
Nordic Nanovector - det neste Algeta? (3)
dr. Stockman
21:40 03.05.2018
#17369

Eller så ble dagen i dag et avbrekk i en påbegynnende oppgangstrend. Hadde egentlig ikke forventet noe annet på en svak børsdag som i dag. I morgen ligger det an til en bedre børsdag, og da får vi se om det blir tommelen opp eller tommelen ned når helga står for døra. Meldt om ny shortepost som kom over 0.5% så det er tydelig at noe satser tungt på å holde trenden intakt.
highlander
12:12 14.05.2018
#9988

Dessverre fortsetter trenden med lavere topper og lavere bunner for NANO. I dag kom 47-tallet til syne igjen.

Fastholder min prognose om ny test av 40,00 i løpet av våren/sommeren.
dr. Stockman
14:39 14.05.2018
#17374

På den annen side styrkes støtten for hver gang aksjen har lagt bak seg en vellykket test. Men uten nyheter kan nok demningen briste.

Endret 14.05.2018 14:40 av dr. Stockman
LinPiao
15:37 14.05.2018
#3008

Enig. Sannsynligvis ser vi både 47 og 46 i løpet av disse inneklemte børsdagene og man burde selge, bortsett fra det vanlige om at en god nyhet kan komme klokken 08.00 i morgen.
motbedreviten
18:11 14.05.2018
#2601

Om NANO,
Aksjen er volatil men svak på OSE.
Kanskje på tide å se litt nærmere på den. Jeg har ingen posisjon i nano, annet enn en short i aksjekonkuransen.
Hva er potensialet til betalutin?
Antatt at nano blir godtatt til bruk i EU og USA. Hvordan blir praktisk bruk da?

Ett scenario:
En non-hodgkin pasient blir godkjent for behandling med betalutin ( sikkert strenge kriteria, det gjelder jo et 7-sifret krone beløp).
Da må man Lu-177 til en dose bestille.
Lu-177 produseres i en kjernekraft-reaktor med en god neutron-flux. Råmaterialet skal ligge som target i kammeret i noen dager.
Så snart den blir tatt ut av reaktor-kammeret "begynner klokken å tikke". T1/2 til Lu177 er knapt en uke.
Bedriften som leverer, feks. idb-holland BV, kan levere (etter et tid krevende rense-prosess )1 dag i uken Lu177 av standard kvalitet.
Så må den sendes som ekspress-vare til NANO eller tilsvarende.
Her skal Lu177 bygges inn i DOTA og lime på et antistoff molekyl til ferdig betalutin, Vet ikke hvor rask denne prosessen er.
Så skal den leveres til sykehuset og behandlende lege.
Pasienten skal da være klar og ferdig med evnt forbehandling.
En dose gis intravenøst og den sprer seg gjennom blodet i hele kroppen.
Meningen er at antistoffet skal binde seg til kreftcellene og drepe disse med beta-stråling.

Da er det mange spørsmål.
Hvor effektiv er denne prosessen?
Sikkert avhengig av pasienten, størrelse på dosen, kvalitet på betalutin ( skal være fersk) og bindings-evne til kreftcellen.
Virker betalutin lenge?
Nei virkningen avtar raskt, etter 1 uke er det lite igjen.
Blir alle kreftceller tatt?
Nei, statistisk veldig usannsynlig. Prøve-prosjektet viser at 1/3-del av pasientene har veldig god effekt, 1/3 del betydelig effekt, 1/3 del lite effekt.
Så sykdommen vil komme tilbake.

Noen sammenligner NANO med Algeta, som var en stor suksess for investorer som var inne på rett tid.
Differansen er at Ra223 kan produseres mer desentralisert og egner seg mye bedre til praktisk bruk.
Derfor er oppskalering og utsikt på lønnsomhet bedre. for den.
yemaya 2
19:53 14.05.2018
#9146

Det var et rotete innlegg mbv, her bærer du ditt nick med hodet hevet.
1.Hvor effektiv er prosessen?
Data så langt viser at Betalutin er blant de mest effektive legeidler mot avansert NHL, Pradigmestudien vil gi bedre svar på dette.
Selvfølgelig spiller pasienten helsetilstand en stor rolle, men kvaliteten på Betalutin er ensartet, mengden tilpasses selvfølgelig etter tiden fra nedbrytningen startet.
Og takk og pris for at den ikke virker for lenge, da ville den tatt livet av pasienten.
2. Blir alle kreftceller tatt?.
Ingen kreftmedisin pr i dag tar alle kreftceller ved NHL. Lymfomet kommer alltid tilbake.
Nettopp det er en av de viktigste faktorer for at Betalutin kan ta markedsandeler
Fordi den har et annet bindingsmulighet , CD 37 , til kreftcellene enn de fleste ( CD 20)
Nettopp det siste gjør at Betalutin vil være et ønsket og etterspurt medikament for de som har brukt opp CD 20 muligheten.
Og dette gjør godkjennelse nesten til en selvfølge.
Den eneste risikofaktoren jeg ser, som kan hindre godkjennelse er om uforutsette bivirkninger skulle oppstå.
Produksjonsprosessen og distribueringen Har NANO en god hånd på.
motbedreviten
23:07 14.05.2018
#2602

re:yemaya 2 #9146:
Jo, veien mot bedre viten er ofte å stille de riktige spørsmål. (som de gamle greske filosofene alrede gjorde)
Men det er ikke nok, en må også finne veien i de faktiske forhold. Det kan være krevende.

Jeg har prøvet å belyse noe av en behandling med betalutin.
yemaya 2
23:11 14.05.2018
#9148

Shit. Du vet bedre enn dette.
highlander
07:14 26.05.2018
#10230

Denne kom fredag kveld:

25/05-2018 19:04:24: (NANO, NANOO.ST) Nordic Nanovector updates on Clinical Trial Applications for Archer-1 and PARADIGME Trials in Norway

Oslo, Norway, 25 May 2018

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) has received feedback from the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Norway with regard to the Clinical Trial Application (CTA) for the Archer-1 Phase 1b trial with Betalutin® (177Lu-satetraxetan-lilotomab) in combination with rituximab in second-line follicular lymphoma patients.

Feedback from REK has been received following a review of the CTA for Archer-1, which took place on 26 April. The company and the lead investigator for the trial, Dr Arne Kolstad, senior consultant in medical oncology and radiotherapy at Oslo University Hospital Radiumhospitalet, are continuing discussions with REK towards gaining approval to start the study as soon as possible. Nordic Nanovector is targeting dosing of the first patient in the second half of 2018.

The CTA for the PARADIGME Phase 2b trial was also reviewed by REK on 26 April and its decision is still pending.

Both CTAs have already been approved by the Norwegian Medicines Agency (NoMA).

PARADIGME is a global, randomised Phase 2b clinical trial comparing two promising Betalutin® dosing regimens in patients with third-line follicular lymphoma who are refractory to anti-CD20 immunotherapy (including rituximab), a population with a high unmet medical need. As of 5 April 2018, PARADIGME was open for enrolment in 13 clinical sites in 6 countries.

- - - - - -

Jeg leser dette som at REK ønsker tilleggsinfo fra selskapet/dr. Arne Kolstad før de tar en avgjørelse vedrørende Archer-studiet. Det fremkommer ikke hva som tar så lang tid eller hva slags innvendinger/spørsmål REK egentlig har.

Når det gjelder PARADIGME synes det som om prosessen har kommet lenger, men også her har REK brukt utrolig lang tid.

Som tidligere nevnt er selskapet veldig sårbart ved forsinkelser, så denne børsmeldingen blir neppe positivt mottatt av markedet. For øvrig kommer Q1 førstkommende onsdag, 30. mai.

Jeg har tidligere indikert ny test av 40,00, men frem til nå vært ganske sikker på at forrige bunn på 37,35 blir stående. Sistnevnte er jeg ikke like sikker på lenger...

Endret 07:31 26.05.2018 av highlander
alan
12:39 26.05.2018
#5136

Ser det er en enorm interesse på Hegnar, for å baisse selskapet.
Sjelden har jeg opplevd en slik negativitet over så lang tid.:-)

Så da er det vel i bunn og grunn stor interesse for selskapet!
yemaya 2
12:45 28.05.2018
#9151

REK sin beslutning vedrørende Archer

Dette var jo på ingen måte dramatisk. Kun flisespikkeri fra REK.

26.04.2018 REK sør-øst
Forskningsprosjekt
Betalutin kombinert med rituximab ved tilbakefall av follikulært lymfom
Vurdering:
Slik komiteen forstår søknad og protokoll er hensikten med dette prosjektet å undersøke sikkerhet, toleranse (primært endemål) og effekt av en kombinasjonsbehandling med betalutin og rituximab hos pasienter med tilbakefall av follikulært non- Hodgins lymfom ved anvendelse av et åpent design (fase 1 b studie). Sekundært vil en undersøke antitumor aktivitet, varighet av tumorkontroll og dannelse av nøytraliserende antistoffer.
Rituximab er godkjent i behandling av non-Hodgins lymfom i kombinasjon med kjemoterapi. Denne behandlingen kan dessverre føre til resistens og mange pasienter får tilbakefall. I en mindre studie kalt LYMRIT-37-01 har 65 pasienter med follikulært non-Hodgins lymfom fått behandling med betalutin med god effekt og de hadde tolerable bivirkninger under behandlingen.
Komiteen vurderer at prosjektet er svært omfattende og deltakerne skal møte til mange kontrollundersøkelser hvor det skal tappes blod, tas biopsier og utføres CT, PET og SPECT undersøkelser. Det kan bli belastende. På en annen side er dette en ny behandling hvor en har en realistisk tro på at den kan være til stor nytte for pasientene som deltar. Deltakerne har en svært alvorlig sykdom som ikke har respondert på tilgjengelig behandling (har fått tilbakefall) og vil på denne måten få en ny sjanse til å leve lengre. De er godt ivaretatt med hyppige kontroller, så en samlet vurdering er at ulemper/farer oppveies av potensielle fordeler.
Komiteen har en del merknader på prosjektet før en godkjenning kan foreligge:
Pasientinformasjonene er lang og kronglete formulert, og en må virkelig bruke tid for å forstå alt innholdet. Alt som skal skje er beskrevet, men det vanskelig å holde oversikt.
Prosjektleder bes om å forenkle setninger i pasientinformasjonen til mer forståelig språk.
Komiteen ønsker en bedre beskrivelse av hvor sannsynlig er at man får ulike bivirkninger (andel i %) som er beskrevet i pasientinformasjonen.
Vedtak:
Beslutning
Vedtak i saken utsettes. Det bes om tilbakemelding om den merknaden som er anført før endelig vedtak fattes. Komiteens leder tar stilling til godkjenning av prosjektet på fullmakt etter mottatt svar.
dr. Stockman
10:29 29.05.2018
#17378

Gammelt nytt som får nytt fokus gir drahjelp til NANO. Ingen endring i kursmålet til DNB, men å trekke det frem fra arkivet er absolutt nyttig. Så får vi se om det gir en mer varig effekt, eller om det blir et blaff. Uansett er det nok de forestående nyhetene som vil stake ut kursen (REK-godkjennelse av paradigme og Archer, ny CEO og ny styreformann)

"DNB Markets tar i dagens aksjerapport for seg to selskaper som legger frem kvartalstall i morgen: Golden Ocean og Nordic Nanovector.

- Etter tidligere i år å ha justert forventninger og tidsplan knyttet til utviklingen av Belatulin, blir onsdagens kvartalspresentasjon første anledning ledelsen i Nordic Nanovector har til å gi investorene en oppdatering basert på den nye
kommunikasjonsstrategien, skriver meglerhuset.

- I henhold til den nye planen tar selskapet nå sikte på å foreta første dosering av en pasient i løpet av 2. kvartal, samt mer generelt også å benytte kvartalspresentasjonene til å holde markedet løpende oppdatert på antall land som har godkjent gjennomføring av PARADIGME-studien og samtidig totalt antall klinikker som er godkjent for rekruttering av pasienter til studien, heter det videre.

Doblingskandidat
DNB-analytikerne estimerer null omsetning og et negativt driftsresultat (EBITDA) på 85 millioner kroner kvartalet.

- Nå er det i første rekke tempoet i og resultatene fra utviklingsarbeidet som er avgjørende. I vårt basisscenario legger vi til grunn at selskapet selv tar produktet helt frem lansering, og at dette vil kunne skje i 2021, går det frem av rapporten.

Nordic Nanovector stiger 0,8 prosent til 47,36 kroner på Oslo Børs tirsdag morgen.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med 12 måneders kursmål på 110 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside i aksjen på over 130 prosent fra dagens nivåer.
Harry
11:28 29.05.2018
#6923

Analysen virker. Bra oppgang på høyt volum. Kanskje skal den endelig bryte ut av nedgangen fra tidlig januar 2018?
God formiddag fra Harry.
Stockamateur
13:20 29.05.2018
#12385

y2

SPECT og PET undersøkelsene er viktige, bl.a. for å vurdere behandlingseffekt i forhold til avsatt dose. Misforhold her kan indikere intrinsikk stråleresistens i enkelte tumores. Hva som driver stråleresistensen er neste spørsmål. Når det er løst, kan det predikeres hvem som ikke vil få nytte av hverken betalutin eller andre former for ioniserende stråling.
OldNick
16:33 29.05.2018
#20192

NANO har gått bra i formiddag, da formodentlig etter gjentatt, sterk kjøpsanbefaling fra DNB Markets.

Men, da meldingen under ble sendt ut, tok raketten av.


NANO: Nordic Nanovector Announces PARADIGME Trial Approved to Start in Norway

Børsmelding
29.05.2018

Oslo, Norway - Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) announces that its pivotal PARADIGME Phase 2b trial with Betalutin® (177Lu-satetraxetan-lilotomab) in third-line (3L) follicular lymphoma (FL) patients has been approved by the Regional Committees for Medical and Health Research Ethics (REK) in Norway. Nordic Nanovector has now received all necessary approvals to begin PARADIGME in Norway and will commence start-up activities with the selected clinical sites immediately with the intention of recruiting patients into the study as soon as possible.

PARADIGME is a global, randomised Phase 2b clinical trial comparing two promising Betalutin® dosing regimens in patients with third-line follicular lymphoma who are refractory to anti-CD20 immunotherapy (including rituximab), a population with a high unmet medical need. The trial will enrol 130 patients at 80-85 sites in approximately 20 countries. The first patient is expected to be dosed in the first half of 2018 and the data read-out is targeted to the first half of 2020.

-End-

For further information, please contact:
IR enquiries: Malene Brondberg, VP IR and Corp.Comm, Cell: +44 7561 431 762, Email: ir@nordicnanovector.com
International Media Enquiries: Mark Swallow/David Dible/Isabelle Andrews (Citigate Dewe Rogerson), Tel: +44 207 638 9571, Email: nordicnanovector@citigatedewerogerson.com
Provence
18:57 29.05.2018
#10145

Hvilket byks... gnir meg i øynene :)

Endret 18:57 29.05.2018 av Provence
yemaya 2
20:16 29.05.2018
#9153

Det er like forunderlig at denne godkjennelsen fra REK (som burde regnes som en selvfølge), resulterer i et slikt kurshopp, som det er forunderlig at kursen falt i forkant av godkjennelsen.
OldNick
07:26 30.05.2018
#20198

Som det har vært omtalt tidligere, Nordic Nanovektor kom med Q1-2018 resultat idag.


Ingen nyheter her.

Cashburn i Q1: 82mNOK.
Cash-beholdning pr 31.03.2018: 641mNOK

Enkel hoderegning tilsier at cashburn må ned skal cashbeholdning vare ut H1-2020 (9 kvartaler frem).

Det har vel ledelsen OK oversikt over (antakeligvis).

NANO: Nordic Nanovector ASA - resultater for Q1-2018

Børsmelding
30.05.2018NANO: Q1-2018 Report (PDF)

NANO: Q1-2018 Presentation (PDF)
Stockamateur
12:14 30.05.2018
#12387

Kjøpte NANO på pullback. Stopp 45.
yemaya 2
13:56 30.05.2018
#9154

Det blir nok en emisjon i forbindelse med presentasjon av resultater på senhøsten.
highlander
15:45 30.05.2018
#10271

30/05-2018 13:50:46: (NANO, NANOO.ST) Nordic Nanovector: Rainer Boehm, MD elected to Board of Directors

Oslo, Norway, 30 May 2018

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) today announces that Rainer Boehm, MD was elected as a member of its Board of Directors at the company's Annual General Meeting on 30 May 2018.

Mr Boehm is an oncology expert with nearly 30 years' product development, commercial and corporate development experience working at Novartis, where since 2014 he has held the role of Chief Commercial & Medical Affairs Officer of Novartis Pharma (Switzerland). He has also held various other senior roles regionally and globally within the Oncology and Pharmaceutical divisions, including Executive Vice President, North America of Novartis Oncology in the US from 2005-2010.

During his tenure at Novartis, Mr Boehm oversaw the commercial launches of various oncology brands in the US and globally including Femara®, Zometa®, Glivec®, among others.

Mr Boehm is a member of the Board of Directors at Cellectis SA and Humanigen Inc.

He has a medical degree from the University of Ulm in Germany, and a Master of Business Administration from Schiller University in France.

Ludvik Sandnes, Chairman of Nordic Nanovector, comments: "The Board is very pleased to welcome Rainer as a member. We are sure that his extensive experience in oncology and commercialisation will be invaluable with regards to the future development of the Company."

Rainer Boehm added: "I am excited to join the Board and provide strategic input as the Company progresses its lead candidate through clinical development towards commercialisation. Betalutin® could provide an important treatment option for non-Hodgkin's lymphoma patients and I look forward to working with the Board and the management through this important stage of development for the Company."
highlander
15:51 30.05.2018
#10272

Styreleder Ludvig Sandnes i Nordic Nanovector sier lønnsnivået er en utfordring i rekrutteringen av en ny styreleder. Selskapet er fornøyd med kandidatene til ny konsernsjef, men sier prosessen kan ta litt tid.

- En av utfordringene med å rekruttere en ny styreleder er lønnsnivået i Norge. Vi skal ikke være lønnsledende, men vi ligger i den laveste kvartilen, selv om vi er blant de som lønner best i Norge.

En ny styreleder må godkjennes av en ny generalforsamling, hvor forslag om honorar samtidig vil bli fremlagt.

Sandnes har varslet at han ønsker å tre til side som styreleder til fordel for en person med bredere internasjonal erfaring og kontaktnett innen biotech-bransjen.

- I den perioden selskapet går inn i nå trenger vi en med et internasjonalt nettverk som kan etablere internasjonale partnerskap. Jeg innser at dette ikke er min sterkeste side, men ønsker å bli i styret som link til det norske aksjemarkedet, sier Sandnes.

Han sier det erfaringsmessig kan ta lang tid å rekruttere personer til styrer.

- Jeg er leder av valgkomiteen i et annet biotekselskap og har av erfaring sett at det kan ta opptil ett år å få på plass nye medlemmer. En utfordring er norske styrehonorar, sett opp mot at en må bruke ganske mye tid på arbeid i styret. I Nano hadde vi 18 møter i 2016 og 12 i 2017. Aksjonærene bør være forberedt på å betale bedre om de ønsker internasjonale medlemmer i styrene, sier Sandnes.

Sandnes sier letingen etter en ny konsernsjef går fremover, og at selskapet er fornøyd med kandidatene de har møtt så langt. Det vil likevel kunne gå noe tid før en ny sjef er på plass.

- Det tar tid å intervjue og deretter møte styret og ansatte, kandidatene har gjerne en oppsigelsestid i sin nåværende arbeidsplass, og skal i tillegg tenke seg godt om før de takker ja til et lite selskap i Norge, sier Sandnes.

På generalforsamlingen onsdag ble det fremmet tydelig motstand fra et mindretall av de tilstedeværende aksjonærene mot forslaget om å tildele prestasjonsbaserte aksjeenheter (PSUer) til ledelsen, noe styreleder Sandnes mener er nødvendig for å kunne rekruttere en kompetent leder. Analytiker Morten Larsen i ABG Sundal Collier mener selskapet tidligere har gikk for gode kompensasjonsordninger til ledelsen i selskapet og forstår aksjonærenes misnøye.

Sandnes sier selskapet kun vurderer internasjonale kandidater til konsernsjefstillingen. (TDN)
highlander
12:46 31.05.2018
#10280

31/05-2018 12:14:15: (NANO, NANOO.ST) Nordic Nanovector to present preclinical study of Betalutin® effect on NHL cells at European Hematology Association meeting

Oslo, Norway, 31 May 2018

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) announces that it will present a poster describing a preclinical analysis of genetic factors that correlate with the responsiveness of non-Hodgkin's lymphoma (NHL) cell lines to Betalutin® (177Lu-lilotomab satetraxetan) at the 23rd annual meeting of the European Hematology Association (EHA) (Stockholm, Sweden, 14-17 June). This preclinical study highlights the generally promising activity of Betalutin® against diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines.

The abstract is available online (click here (https://learningcenter.ehaweb.org/eha/2018/stockholm/215084/sebastian.patzke.systems.biology.analysis.of.responsiveness.of.non-hodgkin.html?f=topic=1574*media=3)) and the poster will be available on the company's website at: www.nordicnanovector.com following the presentation on 15 June.

Poster details

Abstract PF642

Abstract title: Systems biology analysis of responsiveness of non-Hodgkin lymphoma B-cell lines to CD37 targeting radioimmunotherapy

Authors: Melhus, KB et al.

Date: Friday 15 June

Time: 17:30-19:00 (CEST)
highlander
14:25 01.06.2018
#10305

Dette ble en spennende uke for NANO.

Etter innlegg fra alan #5136 sist helg [når det er voldsom negativitet på Hegnar Online er det ofte lurt å kjøpe] og yemaya 2 #9151 på mandag [bare "flisespikkeri" fra REK sin side] bestemte jeg meg for å legge opp en kjøper i NANO på mandag, og jeg antok at støtte 45ish ville holde, men jeg lå et par tiøringer for lavt til å få kjøpt aksjer.

Tirsdag steg NANO først på gjentatt kjøpsanbefaling fra DNB Markets, og så gikk aksjen i taket på meldingen om at alle tillatelser vedrørende paradigme i Norge nå er på plass, slik at aksjen toppet ut rundt 59 kr [motstanden rundt 60 kr er fortsatt intakt]. Ifølge E24 utførte børsen undersøkelser fordi aksjen steg før meldingen om REK's godkjennelse av Paradigme-studien kom, men som sagt skyldtes dette kjøpsanbefalingen fra DNM, så dette foranlediget ingen reaksjon. Ledelsen er profesjonell og lekker ikke.

Det er verdt å se onsdagens kvartalspresentasjon, eller i det minste notere seg følgende [referat jeg har fått oversendt fra en kollega, jeg er p.t. i Havanna, og har treg internettlinje]:

* Lisa gjør en særdeles god figur og fremstår selvsikker og klar i talen.

* Første pasient er dosert i løpet av juni, og det åpnes 3 siter i Norge nå som REK-godkjenningen er i boks

* Archer1 godkjenning er like om hjørnet, kun småflikking på bedre/mer lettfattelig pasientinformasjon som gjenstår, og som Lisa sa: dette er "quick fix".

* Guidence på timeline er on track (ref. siste update i april 18)

* H2 2018 blir meget spennende, med flere avlesinger på foreløpige resultater

* På spørsmål om NANO vil søke fast track, BTD etc. i løpet av 2018 på Betalutin, er svaret entydig JA på spørsmålet om de vil søke det, men alt avhenger av timingen på hva som fremgår av resultater, og kan bli både i 2018 og 2019.

* Prosessen med ny CEO er godt i gang, og Tone formidler at de vil finne en meget dyktig kandidat

------> med andre ord kan det komme flere potensielle triggere fremover, og på neste forsøk er det meget mulig at motstanden rundt 60 penetreres...

Etter tirsdagens nyhet og onsdagens helt greie presentasjon, mener jeg at mye risiko er tatt bort, og jeg hadde på forhånd bestemt meg for å kjøpe tilbake NANO ved pullback [aksjen er fortsatt meget volatil]. Kjøpte en del aksjer rett i overkant av 50,00 - som nå bør være støtte, og kjøper flere på 48-tallet [intervallet 48-50 bør nå fungere som støtte] og enda flere om den mot min formodning skulle falle tilbake til 45-tallet.
highlander
14:05 04.06.2018
#10331

Det at man får lastet opp NANO igjen på 48-tallet i dag sier i grunnen alt om hvor rare mange av aktørene som handler i denne aksjen er...

Dette trodde jeg aldri skulle bli mulig bare 4 handledager etter at aksjen var oppe på rundt 59 kr.

Takker og bukker!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter