Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
blåball
10:52
02.10.2017
#3693

Statoil , Shell og Total med CO2 fangst og lagring i Nordsjøen . ( Mer på E24 i dag . )

Statoil er den olje og gass produsent med mest ambisjon innen fornybar , og gradvis mer investeringer innen energiløsninger , for fremtiden . Bull for Statoil og kursmål på over 200 pluss fremover årene .

DNB Markets tar ut Statoil i sin måneds portofølje...... det har ingen betydning .

Subsea 7 og Aker Solutions er sterke kandidater for mer fremgang innen Subsea og nye oppdrag . ( Hold ) .
highlander
14:49
02.10.2017
#7505

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight:
Vinterens politiske værvarsel: Sol over Europa


Det er nesten bare gode nyheter fra Europa. Det italienske valget er ikke lenger noen trussel. Videre er migrasjonskrisen over. Den politiske risikoen i Kurdistan er derimot økende.

Tidligere i år strømmet det tusenvis av migranter fra Libya til Italia hver måned. Disse ble satt på knapt sjøverdige farkoster og ble deretter plukket opp av skip fra hjelpeorganisasjoner som ventet rett utenfor havnen. Hjelpeorganisasjonene kjørte så migrantene til Italia hvor de ble satt på land.

Bakgrunnen for bråstansen siden august er at den libyske kystvakten nå blir trent og betalt av EU for å stanse menneskesmuglingen og skremme vekk de ventende redningsskipene.

Videre blir migranter som tas av kystvakten, sendt tilbake til Libya og internert under særdeles krevende forhold. Dette gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å finne nye kunder.

Skyfri himmel
Som en følge av at både Tyrkia- og Libya-ruten nå er stengt, har antallet asylsøkere som kommer til EU falt til det laveste nivået på mange år. Dette er godt nytt for den politiske stabiliteten i Europa og betyr trolig at oppslutningen om høyreekstreme, EU-skeptiske partier har passert toppen i denne omgang.

De gode nyhetene stopper ikke her. I Italia har lederne av de to største populistiske partiene, Femstjernersbevegelsen og Lega Nord, snudd i synet på euroen.

Partiene ivrer ikke lenger for utmelding fra eurosonen, men sier nå at dette er siste utvei. Helomvendingen skyldes at populariteten til EU har økt etter Trump og Brexit. «Nei til euro» er ikke lenger noen valgvinner.

Det forannevnte betyr at Italia ikke lenger er noen risikofaktor på kort til mellomlang sikt. Dette sammen med sterke konjunkturer og lave renter gjør himmelen blåere enn på lenge over eurosonen.

På kollisjonskurs
I Kurdistan og Irak feires seieren mot IS i disse dager. Kurdistan har som en følge av krigen doblet sitt areal og kontrollerer nå blant annet oljehovedstaden i Nord-Irak, Kirkuk.

Kurderne stemte for en uke siden for løsrivelse. Sannsynligheten for uavhengighet er imidlertid minimal ettersom ingen i nabolaget aksepterer det.

Eneste konsekvens av folkeavstemningen så langt er at Baghdad har lagt ned forbud mot internasjonale flyvninger til Kurdistan for å vise hvem som er sjef.

Det er bare et spørsmål om tid før den Iran-støttede regjeringen i Baghdad krever Kirkuk og andre områder som ble okkupert under IS-offensiven tilbake. Dette vil utvilsomt falle i dårlig jord hos kurderne som har betalt en høy pris i form av blod.

Det er lite som tyder på at seieren mot IS vil gi fred i Irak. Tvert imot er den gryende konflikten mellom Kurdistan og sentralregjeringen i Baghdad potensielt mye farligere for oljemarkedet og selskaper som DNO enn krigen mot IS var.

Verden trenger både økt irakisk produksjon og mer amerikansk skiferolje for å dekke den ventede forbruksveksten. Dessverre for Irak har både Russland, Iran og Saudi-Arabia en egeninteresse av at landet forblir ustabilt slik at produksjonen holdes nede og oljeprisen stiger.

Det har sin pris å bo i et dårlig nabolag.

[fortsetter]
highlander
14:50
02.10.2017
#7506

[fortsatt]

Spillteori i praksis
Vil Nord-Korea sette en stopper for børsfesten? Jeg tviler på det. Trump forsøker nå å tvinge Kim Jong-un til forhandlingsbordet ved å følge læreboken i spillteori.

For at status quo skal brytes, må Nord-Korea tro at Trump seriøst vurderer et overraskelsesangrep. Trump vil derfor fortsette å trappe opp krigsretorikken i håp om at nord-koreanerne snart får nervøst sammenbrudd og gir etter.

Sannsynligheten for en krig er imidlertid minimal forutsatt at Trump og Kim Jong-un opptrer rasjonelt. Årsaken er at kostnaden ved en militær løsning vil være uakseptabelt høy for USA og dets allierte, mens hele det nord-koreanske lederskapet vil bli utslettet.

Den gode nyheten er at Kina nå også strammer til gjennom å strupe samhandelen. Forhåpentligvis betyr summen av økende økonomisk og militært press at nord-koreanerne snart ser seg tjent med forhandlinger og en diplomatisk løsning.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Noreco
Scatec Solar
TTS Group
Norwegian Property
TGS
blåball
00:05
03.10.2017
#3697

Oljemarkedet er strammere enn på flere år , gradvise trekk oljelager ned mot 5 års snitt er innen rekkevidde .

OPEC er samlet , og Russland bidrar . ( 11 samarbeidende land utenfor OPEC ) .

Uroligheter i Libya og Nigeria og Kurdistan gir grunnlag sterk oljepris økning på kort og mellomlang sikt . ( Ca 4 måneder grunnet skiferolje , samt en eventuell produksjons økning i OPEC . )

Konsensus er moderate oljepriser på Brent Olje rundt 55 Dollar fatet , stigende til 60 Dollar , videre 10 % økning grunnet service kostnader , hvert år fremover globalt .

Endret 03.10.2017 00:23 av blåball
blåball
00:22
03.10.2017
#3698

Etterspørsel etter olje og gass er av flere grunner underestimert . ( Og skiferoljen er overestimert av like mange grunner . )
MERLOT
08:11
03.10.2017
#113

Storebrandforvalter trekker frem Nel som et av de hotteste selskapene fremover....

Selvsagt nå når de fikk solgt 8 millioner aksje til rundt 2.80 og fikk kjøpt samme antall på 2.50.
Bare på Oschlo børs dette går.

Så lenge det er til gagn for Oschloklysene selvsagt.
blåball
09:51
03.10.2017
#3699

Ja , NEL Hydrogen får flere oppdrag etter hvert . ( Bull ) .

AkerBP med nytt oljefunn , mer på nyheter / E24 .
Produksjonsprofil fremover årene , som er sterkt stigende , gir AKER ASA muligheter til mer utbytte . ( Kjøp og salg av lisenser , samt oppkjøp og salg av virksomheter . ) Og 30 % av AKER ASA har finansielle inntekter . ( BULL for begge selskaper ) .

Statoil har også tatt ned kostnader og har CO2 som en fremtidig ressurs , lagring , og mer olje ut av oljefelt , av den grunn . ( Bull . )

Philly Shipyard . ( Bull. )
blåball
08:50
04.10.2017
#3707

NEL og Nikola .
Statoil og Scatec Solar .

En trend , selv om Volvo Lastebiler satser på LNG gass i sine nye modeller . Og har også Euro Clean Diesel som også stadig blir bedre på avgasser og effektivitet .

Statoil satser riktig med 200 millioner i Brasil , sammen med Scatec Solar . ( Se børsmeldinger i dag / E24 m.v. )

Ett mye mer effektivt Statoil , satser gradvis innen flere energiformer .
Olje og Gass med CO2 fangst bidrar innen mijøprofil , og får samtidig mindre CO2 avgifter .

Olje og Gassforbruk stiger i Verden , renere motorer og hybride løsninger , samt petrokjemisk industri som krever mye mer olje fremover , selv om 8 millioner fat forsvinner til El biler i år 2030 .

Dette stiller krav til Norsk Olje Industri .

Endret 04.10.2017 08:51 av blåball
blåball
11:31
05.10.2017
#3715

Statoil øker sin verdi som energiselskap .
Kostnader er tatt vesentlig ned over 4 år .
Gjeldsnivå er vesentlig ned .
Opp mot 20 % i investeringer innen fornybar og CO2 rens innen år 2030 ?

Verdens energi mix i endring , og energiforbruk øker med 28 % fremover tiårene .

Philly Shipyard og NEL Hydrogen er BULL .

Aker BP og Statoil er bull ved moderate oljepriser fremover .
blåball
15:10
05.10.2017
#3717

Seabird SBX sine A aksjer , gruser dagens . ( Følg med XI debatt ) .

Videre er den Europeiske Sentralbank bra enig om " kvantative lettelser " , som vil reduseres meget gradvis og fleksibelt om nødvendig . ( Se mer på nyheter i dag ) .

Fremdeles høg andel utenfor arbeide i Eurosone , samt lav lønnsvekst . Det gir fortsatt muligheter for høgere kapasitets utnyttelse .

USA øker sitt BNP mye , og mer enn forventet .
Inntjening for børsnoterte er meget god og stiger dette kvartalet også .

Behovet for skattelettelser er mindre i USA , men infrastruktur er gammel og trenger fornyelse .

Norsk Hydro og Alcoa og AkerASA med gode utbytter i syklisk oppgang på Verdensmarkedet . ( AkerASA med mest oppside her . )

Kjøp og Salg av eiendeler gir utbytte , ved riktige valg industrielt og finansielt .
blåball
15:35
05.10.2017
#3718

Sett fra en litt annen side , skal SBX selskapet brukes til noe fornuftig .
blåball
22:33
05.10.2017
#3719

40 % av kraften i energimarkedet kommer fra Kullkraft i Tyskland , forurensing er stor både på miljø og klimamål .
Økte stømpriser ved CO2 avgifter og gradvis utfasning av Kull har sin pris .
( Mer på E24 om Grønt parti , og økte strømpriser ) .

28 % økning av energiforbruk Globalt dei neste tiårene .

blåball
22:48
05.10.2017
#3720

Nye rene og teknologisk drevne olje og gassfyrte kraftverk er nærmere en løsning ?

blåball
09:43
06.10.2017
#3722

AkerBP og Hess mot Valhall flanke vest . ( På Hegnar.no ) .

Samarbeid mellom Aker Solutions , Subsea 7 og AkerBP gir oppside .

Og Borr drilling viser også nye takter i dag . ( Se Børsmelding ) .
Dividenten
13:02
06.10.2017
#16617

Herregud.

blåball
17:47
06.10.2017
#3725

Og Borr Drilling kjøper mer rigger for 10,4 Milliarder Norske Kroner , noe som indikerer en utflatning i kurs . ( Se børsmelding etter kl. 16.30 i dag ) .
highlander
14:13
07.10.2017
#7525

Citis aksjestrateger spår ytterligere 10 % oppgang i globale aksjer innen utgangen av 2018, de tror på 6 % i USA og 24 % i Europa (målt i en antatt fallende dollar).

Av Citis 18 indikatorer mener de kun en varsler rødt lys - nettogjelden til amerikanske selskaper i forhold til EBITDA som er på på 1,6 mot 1,4 i oktober 2007.

Tre indikatorer har gult varsel; høy prising av både historisk og forventet inntjening og høy tilstrømming til globale aksjefond de siste 12 måneder. (Kilde: FA/Xi)
blåball
21:41
08.10.2017
#3729

Nå er Dollaren noe styrket i senere tid , lønns stigning er noe opp , men inflasjon er fortsatt lav i USA .
Fortsatt god inntjeningsvekst preger aksjemarkedet i USA .
( Tesla tjener ikke penger , selv med subisidiert skatt og store fordeler av dette . Og Batterikostnader kan stige markert ved dyrere råvarer til denne produksjon ) .

Olje og Gass i stigende trend , oljelager globalt er markert ned .
Og OPEC er sterkere med Russland som medspiller . ( Og Kurdistan er nok en gang en Joker . )

Skiferolje og Oljesand er fremdeles høykost produsenter .

Moderat bull fremover på oljeservice og oljeproduserende , men fremdeles kun utvalgte selskaper .

Det er fremdeles omstilling i Norge . Og lav inflasjon .

blåball
11:07
09.10.2017
#3730

Riksrevisjonen er på ballen innen skiferolje / oljesand / Statoil m.v. ( Mer på DN.no i dag . )

Store avskrivninger og fremtidige oljepriser er tema .

Hufsa derimot ; er en posetiv trigger for Lundin og AkerBP , den ligger rundt Johan Castbergfeltet . ( Dette oljefeltet har mer oppside ) .

Alta / Gotha feltet er også i nærheten , med sannsynlig selvstendig utbygging .

Statoil har flere valg fremover , fordi Barentshavet ligger frem i tid , og Statoil har behov for flere oljereserver . ( Statoil har en del av Lundin , øker denne ? )

Aker BP med meget sterk stigende produksjons profil , BP del gir oppside .

NAS gir mer løft på Børsen , fremover årene . Det sammen med frakt av Laks / Sjømat .
highlander
14:13
09.10.2017
#7526

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstens viktigste begivenhet

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

Skepsisen råder
Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

Mot Trump-seier
Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

[fortsetter]
highlander
14:14
09.10.2017
#7527

[fortsatt]

Gåten om lønnsveksten
Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

Syklisk fest
Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
TTS Group
Norwegian Property
TGS
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Scatec Solar
blåball
20:32
09.10.2017
#3731

Oljepris stiger på historisk kutt fra Saudi Arabia i November måned . ( Mer på DN.no / E24 nå . )

Aftenposten melder om ett Statoil i endring , det vil si mer produksjon av Statoil olje , og ett breiere Energiselskap , der fornybar har 15 til 20 % i totale investeringer innen fornybar i år 2030 . ( Det vil si om lag 8 millliarder i fornybar og ca 90 milliarder i olje ) .

CO 2 rens på produksjonside og forbrukerside ved bruk av olje og gass er nok ett mål .

NEL Hydrogen bør være bull fremover . ( Bruk av vesentlig mindre batterier , og industriellle løsninger . )blåball
20:48
09.10.2017
#3732

( Hegnar og Hegnar TV synes børsen er kjedelig for tiden , det kan være riktig for noen selskaper , men mer anbud og tre deling av Hurtigrute konsesjoner i fremtiden , kan gi mer fart i diskusjon der......... ) .

Men " Borr Drilling " levnes muligheter på ett eller flere år fremover.......
blåball
08:48
10.10.2017
#3733

NEL Hydrogen med forside i Finansavisen .
North Energy ASA med oppside i SBX . ( Mer som ett investerings selskap ) .
Statoil ett bredere Energiselskap ( Men mer olje og mulige oppkjøp fremover . )
AKER ASA øker sin verdi , både fundamentalt og innen inntjening .

Kjerne inflasjon i Norge er lavere enn forventet , og konsumpris indeks er også lavere enn forventet . Moderate lønnsoppgjør ligger i kortene .

En oljepris som blir moderat fremover årene , gir Kværner mer oppdrag , og Aker Solutions har kapasitet innen flere områder .

Dagens aksje blir ?
blåball
09:40
10.10.2017
#3735

Boligpriser flater også ut fremover , lavere innvandring og strengere regler for boliglån , gir / bidrar også til lavere inflasjon i Norge .

Norsk Hydro har kvalitetsprodukter til moderat pris , men i Japan er det ett selskap som ikke leverer etter standard . ( Mer på E24 i dag ) .

Økt Nettleige på strøm til forbruker en trend , dette ser man også i Europa . ( Og med en forventet utfasning av Kull i Europa , blir det ikke bedre på den fronten . ( Både vind og sol er subsidiert ) .

Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter