Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
blåball
11:07
09.10.2017
#3730

Riksrevisjonen er på ballen innen skiferolje / oljesand / Statoil m.v. ( Mer på DN.no i dag . )

Store avskrivninger og fremtidige oljepriser er tema .

Hufsa derimot ; er en posetiv trigger for Lundin og AkerBP , den ligger rundt Johan Castbergfeltet . ( Dette oljefeltet har mer oppside ) .

Alta / Gotha feltet er også i nærheten , med sannsynlig selvstendig utbygging .

Statoil har flere valg fremover , fordi Barentshavet ligger frem i tid , og Statoil har behov for flere oljereserver . ( Statoil har en del av Lundin , øker denne ? )

Aker BP med meget sterk stigende produksjons profil , BP del gir oppside .

NAS gir mer løft på Børsen , fremover årene . Det sammen med frakt av Laks / Sjømat .
highlander
14:13
09.10.2017
#7526

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstens viktigste begivenhet

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

Skepsisen råder
Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

Mot Trump-seier
Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

[fortsetter]
highlander
14:14
09.10.2017
#7527

[fortsatt]

Gåten om lønnsveksten
Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

Syklisk fest
Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
TTS Group
Norwegian Property
TGS
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Scatec Solar
blåball
20:32
09.10.2017
#3731

Oljepris stiger på historisk kutt fra Saudi Arabia i November måned . ( Mer på DN.no / E24 nå . )

Aftenposten melder om ett Statoil i endring , det vil si mer produksjon av Statoil olje , og ett breiere Energiselskap , der fornybar har 15 til 20 % i totale investeringer innen fornybar i år 2030 . ( Det vil si om lag 8 millliarder i fornybar og ca 90 milliarder i olje ) .

CO 2 rens på produksjonside og forbrukerside ved bruk av olje og gass er nok ett mål .

NEL Hydrogen bør være bull fremover . ( Bruk av vesentlig mindre batterier , og industriellle løsninger . )blåball
20:48
09.10.2017
#3732

( Hegnar og Hegnar TV synes børsen er kjedelig for tiden , det kan være riktig for noen selskaper , men mer anbud og tre deling av Hurtigrute konsesjoner i fremtiden , kan gi mer fart i diskusjon der......... ) .

Men " Borr Drilling " levnes muligheter på ett eller flere år fremover.......
blåball
08:48
10.10.2017
#3733

NEL Hydrogen med forside i Finansavisen .
North Energy ASA med oppside i SBX . ( Mer som ett investerings selskap ) .
Statoil ett bredere Energiselskap ( Men mer olje og mulige oppkjøp fremover . )
AKER ASA øker sin verdi , både fundamentalt og innen inntjening .

Kjerne inflasjon i Norge er lavere enn forventet , og konsumpris indeks er også lavere enn forventet . Moderate lønnsoppgjør ligger i kortene .

En oljepris som blir moderat fremover årene , gir Kværner mer oppdrag , og Aker Solutions har kapasitet innen flere områder .

Dagens aksje blir ?
blåball
09:40
10.10.2017
#3735

Boligpriser flater også ut fremover , lavere innvandring og strengere regler for boliglån , gir / bidrar også til lavere inflasjon i Norge .

Norsk Hydro har kvalitetsprodukter til moderat pris , men i Japan er det ett selskap som ikke leverer etter standard . ( Mer på E24 i dag ) .

Økt Nettleige på strøm til forbruker en trend , dette ser man også i Europa . ( Og med en forventet utfasning av Kull i Europa , blir det ikke bedre på den fronten . ( Både vind og sol er subsidiert ) .

blåball
12:03
10.10.2017
#3737

Mer digitalisering i oljeindustri , gir mindre arbeidsplasser i Nordsjøen , men bedre " break even " , og fortsatt moderate utbygginger . ( Oljeindustri blir ikke mindre , men mer avansert ) .

Mindre fortjeneste på fornybar , men aktivitet . ( Bergen Group ASA har timer og sevice oppdrag i økende grad , til eksempel . Og fortsatte kontrakter innen Forvarsindustri m.v. ) .

blåball
12:04
10.10.2017
#3738

Kongsbergruppen er Bull .
blåball
20:25
10.10.2017
#3742

Walmart stiger på Ehandel i USA , varehuskjeden melder om 40 % økning i netthandel neste år , 2018 . ( fra DN.no i kveld ) .

Dette viser en del av forklaringen på lav til moderat inflasjon i USA og resten av Verden .

Mer volum og lavere priser til konsumenter / forbrukere .

Oslo Børs viser sektorendring til fordel oljeproduserende Statoil , AkerBP og sterke service / levrandør selskaper som Subsea 7 , AKER ASA , Kværner , Aker Solutions , Akastor .
Yara , Norsk Hydro med flere bidrar mot høykonjektur internasjonalt .


NEL Hydrogen er oppkjøpskandidat for industrielle selskaper .

Norsk Sjømat sektor beholder inntjening , om kostnader er under kontroll , fremover . ( Stigende priser på sjømat fremover mot desember , en trend . )

Rigg , Seismikk , Supply med store utfordringer fremover . ( Borr Drilling kan være kjøpskandidat ) .

Lavere skatt i Norge , en fordel , samt eksportkreditt / GIEK m.v.

Endret 10.10.2017 20:29 av blåball
blåball
12:08
11.10.2017
#3744

Kobe Steel i Japan har ti år levert alluminium med standard avik til over 200 selskaper . ( Mer på E24 i dag ) .

Norsk Hydro kan dra fordeler av dette . ( Det er allerde sterk vekst i etterspørsel globalt , mer og bedre infrastruktuer krever mer metall . )
Norsk Hydro vokser seg større , og har eigerandeler fra gruver til high end produkter . ( Gamle kursmål og all time high , kommer ann på fremtidige utbytter . )

Statoil fortsetter å vekte Oslo Børs høgere fremover , fokus på teknologi og kostnader , samt tett samarbeid med levrandørindustri gir resultater . ( Moderat Bull ) .

Mindre selskaper på børsen har oppside : NEL Hydrogen og Bergen Group ASA har en fot innenfor fornybar og oljerelatert .

Delte meninger om sjømat på Børsen , men som i olje , gjelder det å holde kostnader og teknologiutvikling under oppsyn .
highlander
16:14
15.10.2017
#7545

Øystein Spetalen holdt et innlegg om sine synspunkter på eierstyring under årets forum for norsk eierstyring. Han mener retningslinjene om «uavhengige styremedlemmer» er unødvendig. Så lenge styremedlemmer bidrar med kompetanse trenger de ikke eie aksjer i selskapet, mens adm.dir. bør eier mye aksjer – gjerne lånefinansiert.

Spetalen er videre kritisk til at noen har kapasitet til å sitte i flere enn tre-fire styrer, mener administrasjonen i grunn er imperiebyggere for seg selv og at styret derfor må sette seg grundig inn i og vedta all kjøp og salg av virksomhet.

Meglere bør ikke få tilgang til administrasjonen og styret må håndtere emisjonene. Alle store låneopptak må også vurderes og bestemmes av styret. Han mener Statoils oppkjøpshistorikk er et skrekkeksempel der en M&A avdeling i London vurderte kjøp og salg uavhengig av toppledelsen og uten et styre med kompetanse til å vurdere risikoen. På samme måte fremheves Norske Skog som et fullstendig administrasjonsstyrt selskap. (Kilde: DN/Xi)
highlander
16:16
15.10.2017
#7547

Carnegie-analytiker Preben Rasch-Olsen anbefaler kjøp av XXL, Schibsted og Arcus mens REC Silicon anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)
highlander
07:27
16.10.2017
#7550

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: OPEC 2.0-kartellet styrkes

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

Sammenfallende interesser
Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

Utsatt rebalansering
Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

[fortsetter]
highlander
07:27
16.10.2017
#7551

[fortsatt]

Mot forlengelse
Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.

Nordic Semi og Flex LNG
Nordic Semiconductor og Flex LNG tilbys denne uken plass i Dovre-porteføljen. Førstnevnte er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.

I Flex LNG er det de gode utsiktene for LNG-markedet som frister. Ratene for LNG-skip har lenge vært lave, men det er snart duket for et omslag grunnet oppstarten av flere store LNG-eksportterminaler.

Dovre-porteføljen

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG

Inn: Nordic Semiconductor, Flex LNG

Ut: Noreco, TTS Group
Beins
13:39
19.10.2017
#11245

Hermanrud forventer korreksjon i aksjemarkedet:

DN: Nå er det mer sannsynlig enn vanlig at det kommer en korreksjon i aksjemarkedet, sier aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

– Det er såpass sannsynlig at du bør ha mindre investert i aksjer enn vanlig. Sett ti prosent av pengene dine i banken, så har du litt tørt krutt, anbefaler han.

Torsdag 18. oktober er det 30 år siden krakk på New York-børsen sendte sjokkbølger gjennom finansverden. Dagen etter opplevde Oslo Børs sitt største fall på en enkeltdag noensinne. Den høstdagen alene falt børsen med 19 prosent.

– I 1987 handlet mye om at børsene bare hadde steget og steget. Det går an å lure på om vi er litt i samme fase i dag. Kursene har steget mye mer enn det er mulig å forklare ut ifra selskapenes inntjening, egenkapital og så videre, sier Hermanrud.

Aksjestrategen understreker at han de neste årene ikke venter et krakk på linje med det som utspant seg for 30 år siden. I alle fall ikke de nærmeste årene.

Sist uke skrev Finansavisen at Hermanrud varsler en korreksjon på Oslo Børs.

– Det jeg tror på, er en korreksjon på rundt ti prosent over et par uker. Det ligger an til å komme ganske kjapt – innen noen få måneder.
highlander
14:26
19.10.2017
#7560

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management anbefaler kjøp av SR-Bank, Sparebanken Midt-Norge, Treasure ASA og Helgeland Sparebank, mens Hydro og Statoil anbefales solgt. (Kilde: Xi)
highlander
14:45
23.10.2017
#7565

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Den kinesiske partikongressen og veien videre

Den 19. partikongressen avholdes nå i Kina, og på denne vil Xi bli gjenvalgt som president for en ny femårsperiode. For økonomien markerer kongressen overgangen til en mer risikabel fase.

Delegatene på konferansen har god grunn til å feire seg selv. De gode nyhetene står i kø. Veksten i økonomien er stabil og over det offisielle målet.

Videre er fallet i valutareservene arrestert og yuanen stabilisert. I næringslivet peker inntjeningspilene oppover, og børsen stiger som seg hør og bør når kommunistpartiet møtes.

Det behagelige økonomiske bakteppet passer Xi utmerket. På partikongressen skal han ikke bare gjenvelges. Han vil i tillegg søke å fylle sentralkomiteen og politbyrået opp med støttespillere.

Enorme utfordringer
Xi vil etter alle solemerker komme styrket ut av kongressen, og dette kommer godt med. Årsaken er at Kina står overfor enorme utfordringer selv om alt kan synes bra på overflaten.

Det største problemet er selve motoren i økonomien. Kina har i dag en lite bærekraftig vekstmodell kjennetegnet av rask gjeldsoppbygging, massive investeringer i eiendom og infrastruktur og omfattende boligspekulasjon.

Den andre utfordringen er forurensning. Middelklassen ønsker ikke lenger bare økt kjøpekraft. Den krever i tillegg å kunne puste i luft som ikke dreper.

Løsningen på det første problemet er å gjøre produktivitetsfremmende strukturelle reformer og privat forbruk til den nye motoren. Da myndighetene forsøkte å venne landet av gjeldsavhengigheten i 2014 og 2015, ble imidlertid resultatet en brå og uventet konjunktursvikt.

Regjeringen fikk da panikk og responderte med et nytt kredittfrislipp. Dette trakk temperaturen tilbake til dagens komfortable nivåer.

Ny kredittinnstramming
Et nytt forsøk på å stanse lånefesten synes nå underveis. Dette tilkjennegis av de siste måneders skarpe oppgang i lange statsrenter.

Innstrammingen av penge- og kredittpolitikken vil snart kjøle ned boligmarkedet. Det kan føre til redusert etterspørsel etter byggevarer som stål og sement samt påvirke fraktvolumene innen bulkshipping negativt.

Det er likevel ikke gitt at metallprisene faller. Årsaken er at miljømyndighetene blir stadig mer aggressive.

Her kan nevnes at stålprisen har steget de siste månedene som en følge av nedstengning av forurensende smelteverk mens jernmalmprisen har falt.

Faren er at en strammere pengepolitikk sammen med smertefulle men nødvendige strukturelle reformer kan gi et negativt vekstsjokk på samme måte som i 2015. For å unngå dette, er det viktig at myndighetene gir gass i finanspolitikken så lenge man bremser på andre områder.

Hvorvidt Xi lykkes med denne delikate balansegangen, kan vanskelig vites med sikkerhet. Forhåpentligvis går det bra, men risikoen er helt klart på nedsiden i konjunkturene fremover.

[fortsetter]
highlander
14:45
23.10.2017
#7566

[fortsatt]

Sprekker boligboblen?
Det kinesiske boligmarkedet har hittil trosset alle krakkspådommer. Endrer dette seg i 2018?

Faren for en nedtur er helt klart økende gitt innstrammingen av pengepolitikken, men personlig heller jeg mer mot en myk enn hard landing.

Årsaken er at husholdningens høye sparerate kombinert med få gode plasseringsalternativer skaper en strukturell kapitaloverflod, og dette gir en mer eller mindre permanent støtte for eleverte aktivapriser.

Kinesernes boligkjøp er i stor grad egenkapitalfinansierte, og i en økonomi som vokser med 6-7 prosent i året, skal det godt gjøres at eiendomsinvesteringer ikke kaster mer av seg enn renten på bankinnskudd som er rundt en prosent.

Et annet symptom på kapitaloverfloden er kinesiske bedrifters voksende appetitt på internasjonale oppkjøp. Statistikk fra sentralbanken viser at oppkjøpene så langt har gitt elendig avkastning.

Kineserne betaler overpris når de er på handletur internasjonalt. Det er verd å merke seg for potensielle selgere.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
17:31
26.10.2017
#7575

Odin-forvalter Thomas Nielsen anbefaler kjøp av Protector Forsikring, Eiendomsspar, svenske NP3 og Balder samt sjømatsektoren generelt. (Kilde: Xi)
Provence
15:15
27.10.2017
#9828

Fra Finansavisen i dag 27/10

Tror børsfesten kan bli langvarig

BØRSINTERVJUET: Festen på Oslo Børs avskrekker ikke stjerneforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg. Han tror oppturen kan vare lenge.

Hans Iver Odenrud

– Børsen har vært overraskende sterk de seneste månedene og det er sentralbankene som i stor grad driver utviklingen, sier Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Eriksrød forvalter blant annet suksessfondet Gambak, som i løpet av de fem seneste årene har en annualisert avkastning på over 20 prosent.

Med Oslo Børs på rekordnivåer har blant andre aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets varslet
at en korreksjon kan være nærstående.

Eriksrød tror ikke nødvendigvis på noe krakk i nærmeste fremtid, i alle fall ikke så lenge sentralbankene opprettholder den løse pengepolitikken.

Den europeiske sentralbanken varslet torsdag at renten forblir på dagens nivå, men samtidig at verdipapirkjøpene trappes ned fra neste år. Eriksrød mener det er litt uklart hva nettoeffekten blir siden sentralbanken vil reinvestere obligasjoner som forfaller.

– Oppturen på Oslo Børs har vært langvarig, men stigningstakten er ikke avskrekkende. Dersom takten man har sett de seneste årene fortsetter, kan oppgangen vare lenge, sier han.

Forvalteren har riktignok tillagt aksjer nøytralvekt, og ønsker ikke å tallfeste hvor høyt han tror hovedindeksen kan gå.

– Vi tilpasser oss markedet til enhver tid. Det som trekker ned er prisingen, og det som trekker opp er at alternativene er så dårlige, sier han.

Samtidig understreker han at han er forberedt på en nedtur dersom den skulle komme.
– Når markedene er så høyt priset må man ha «litt tørt krutt» dersom det kommer dårlige tider, sier han.
Satser på finans

SR-Bank og Sparebanken Midt-Norge var forvalterens favoritter i sommer, og får fremdeles plass på kjøpslisten. Bankaksjene er opp henholdsvis 18 og 6,5 prosent på børsen de tre seneste månedene.
I tillegg tas B2Holding inn i varmen etter en opptur på drøye 20 prosent så langt i år.

– Vi liker godt flere av finansaksjene for tiden. Sparebank 1 SMN, B2Holding og SR-Bank ser bra ut. Samtidig er fortsatt sjømatsektoren interessant i et litt lengre bilde, blant annet Lerøy Seafood, sier han.

Tror på aluminiumsgigant

Samtidig trekker han frem aluminiumskjempen Hydro, som onsdag denne uken la frem skuffende kvartalstall.
Selskapet er blitt landets største arbeidsgiver med 35.000 ansatte etter at aluminiumsprofilselskapet Sapa ble en del av konsernet tidligere i år.

– Selskapet har utviklet seg fantastisk etter oppkjøpet av Sapa. Vi kan leve med litt svake tall på kvartalsbasis. Det er det langsiktige bilde som er viktigst for oss, så vi ser litt igjennom «kvartalsstøyen», sier han.

Liker Aker BP

I tillegg trekker han frem Aker BP etter at selskapet nylig kjøpte oljeselskapet Hess Norge for 16 milliarder kroner. Oppkjøpet sendte Aker BP-aksjen opp 6,5 prosent da kjøpet ble kjent tirsdag.
Eriksrød mener avtalen må sees i lys av selskapets tidligere oppkjøpsaktivitet på norsk sokkel.

– Selskapet har lykkes med flere innvannende oppkjøp tidligere og vi mener det seneste oppkjøpet ser bra ut, sier forvalteren.

SR-Bank
Sparebanken 29Midt-Norge
B2Holding
Lerøy Seafood
Hydro
Aker BP
highlander
12:45
30.10.2017
#7584

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Sorte svaner flyr over Øst-Asia

Verden er inne i en fase med tiltakende politisk risiko. Spesielt Øst-Asia utmerker seg som en region som kan gi opphav til ubehagelige overraskelser for finansmarkedene, og det fordrer nøye overvåkning.

Det foregår for tiden et våpenkappløp i Øst-Asia. Den økende kinesiske militærmakten og den nord-koreanske atomtrusselen gjør at selv pasifistiske Japan nå ruster opp og endrer grunnloven sin.

Regionen kjennetegnes ellers av et stort antall frosne konflikter. Nord- og Sør-Korea har aldri undertegnet noen fredsavtale. Det har heller ikke Japan og Russland eller Taiwan og Kina.

En annen kilde til ustabilitet er Øst- og Sørkinahavet. Kina krever herredømme over hele området og følger opp med å bygge kunstige øyer og militære installasjoner til store protester fra nabolandene.

USA bestrider kravet, men kineserne er ikke lenger villige til å danse etter amerikanernes pipe. For å poengtere sin uenighet, flyr og seiler det amerikanske forsvaret jevnlig gjennom de omstridte havområdene.

Det er lett å forestille seg at uhell og misforståelser kan oppstå i slike gråsoner som leder til militære trefninger mellom verdens to mektigste nasjoner. Skjer det, får børsene panikkanfall.

Ulmende handelsfriksjoner
Nok et irritasjonsmoment er divergerende økonomiske interesser. Globalisering og frihandel er i retrett, og i takt med at Kina beveger seg oppover verdikjeden, blir landet i økende grad en konkurrent med USA.

Dette sammen med en begrenset vilje til å åpne hjemmemarkedet for utenlandske selskaper, har ført til tiltakende handelsfriksjoner. Trump ønsker å reforhandle hele den økonomiske relasjonen med Kina. Mislykkes han, er veien kort til en handelskrig.

Som om ikke dette var nok, er også den tiltakende rivaliseringen mellom USA og Kina en kilde til ustabilitet. Kina ser på seg selv som en stormakt som fortjener en plass i solen og som kan ta seg til rette i nærområdet på samme måte som USA har gjort i Latin-Amerika. De mindre landene i regionen kommer under stadig sterkere press for å velge side.

Det er også globale trender som fyrer opp under konfliktfaren. Her kan nevnes fremveksten av karismatiske statsledere som viser liten interesse for globale institusjoner og internasjonal lov og rett.

Nord-Korea-krisen
Av alle ulmebrannene i Øst-Asia er atomkrisen i Nord-Korea den farligste akkurat nå. Strategien til Kim Jong-un er å opprettholde status quo lenge nok til at våpenprogrammet hans har avansert nok til at han kan holde hele fastlands-USA som kjernefysisk gissel. Først da vil han være tjent med å innlede forhandlinger.

USA søker på sin side å tvinge Nord-Korea til forhandlingsbordet nå gjennom økonomiske sanksjoner og trusler om et overraskelsesangrep.

Trumps krigsretorikk er etter alle solemerker tomme trusler ettersom Nord-Korea holder Sør-Korea som gissel. Trolig har forhandlinger allerede startet i det skjulte. Dette kan bety at spenningstoppen snart er passert.

Trumps harde utfall mot sin egen utenriksminister for hans bestrebelser på å oppnå en diplomatisk løsning, kan i så måte være et avtalt og velregissert rollespill hentet ut av læreboken i spillteori.

En alternativ og mindre betryggende forklaring er at USA kan ha blitt grepet av en ekstrem form for nasjonalisme som gjør at Trump faktisk er villig til å ofre gisselet, Sør-Korea, for å redde seg selv og eliminere den gryende nord-koreanske atomtrusselen en gang for alle.

I så fall er risikoen for en storkrig med katastrofale ødeleggelser i Øst-Asia, selve motoren i verdensøkonomien, større enn tidligere antatt.

[fortsetter]
highlander
12:47
30.10.2017
#7585

[fortsatt]

Truer børsfesten
Selv om Nord-Korea-krisen trolig finner en fredelig løsning, er den politiske risikoen i Øst-Asia i alle tilfeller i en sekulær opptrend. Årsaken er at Kina på samme måte som enkelte andre stormakter, søker å etablere et hegemoni i nærområdet.

Dersom USA viker tilbake etter hvert som Kina rykker frem, går alt bra. Det er imidlertid lite som tyder på at Trump er villig til dette, og dette kan lede til spenninger som fort kan smitte over på det økonomiske området.

Potensialet for sorte svaner som en atomkrig på Korea-halvøya eller en gradvis forvitring i de økonomiske relasjonene mellom USA og Kina som til slutt munner ut i en ødeleggende handelskrig, representerer en av de største truslene mot det åtte år gamle oppgangsmarkedet på børsene.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
13:00
30.10.2017
#7588

DNB Markets tar i dag inn Kværner og kaster ut Salmar i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.
highlander
13:41
02.11.2017
#7597

Pareto tar ut Høegh LNG, Bank Norwegian, Protector, Questerre, Salmar, Subsea 7 og Scatec Solar fra sin månedsportefølje i november. Inn kommer Flex LNG, Lerøy Seafood, Norwegian Air, Stolt-Nielsen og Wallenius Wilhelmsen.

I gårsdagens sending på Hegnar TV fremhevet Sparebank 1 analytiker Teodor Sveen-Nilsen TGS og Spectrum som sine toppvalg innen seismikk mens Aker BP, IPC og Faroe Petroleum ble fremhevet blant E&P-selskapene. På salgssiden trakk analytikeren frem PGS, Statoil og Lundin Petroleum. I tillegg nevnte han InterOil som «et av historiens mest overprisede selskaper» der kursen har falt fra NOK 6 til NOK 2 etter at de tok opp dekning med klar salgsanbefaling og kursmål NOK 1. (Kilde: Xi)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter