Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
Beins
14:22
27.11.2017
#11362

Tror dette kan være relevant:


Endring av publisering av megler-id med MiFID II

13.06.2017

Ved innføringen av MiFID II vil ikke identitetene til meglerhusene som gjennomfører en aksjehandel bli publisert i realtid.

I dag offentliggjøres alle aksjehandler med megler-identitet på både kjøper og selgersiden umiddelbart etter utførelse. Dette er ikke vanlig praksis ellers i Europa.

Ved innføringen av MiFID II kommer det detaljerte krav til hvilken informasjon som skal publiseres når en handel er utført – og før handelen gjennomføres. Det nye EU-regelverket innebærer at meglerhusenes identitet også vil kunne fremkomme i ordreboken. En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass. Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

MiFID II innføres januar 2018, og fjerningen av megleridentiteten vil bli implementert med MiFID II-releasen av vårt handelssystem, Millennium Exchange, i fjerde kvartal.

Endringen medfører ikke at Oslo Børs vil slutte å offentliggjøre medlemmenes markedsandeler for handelen på Oslo Børs. Publiseringsfrekvens er ennå ikke fastsatt, men vi ser for oss å offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.
Fanatic
14:31
27.11.2017
#28190

"En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass."

Det må være noe av det dummeste jeg har lest noensinne...
yemaya 2
14:45
27.11.2017
#8795

Det kan vel forstås dithen at du og jeg vil ha en fordel av å vite meglerhusenes posisjon både før og etter en handel. Derved svekkes mulighetene til å lure oss, og derved svekkes attraktiviteten til Oslo Børs for større aktører som har mer betydning for omsetningen.
Beins
15:59
27.11.2017
#11363

Ut fra EW og 5-bølgeteori, kan vi si at OSE er i ferd med å fullføre en mini-korreksjon med dobbel bunn rundt 795, og da gjenstår én ny bølge opp som skal gi ny ATH - i hvert fall for børsslutt. Muligens kan intradag 837 også ryke.
Minikorreksjonen vi nå ser er den andre etter at nåværende oppgangsbølge startet i slutten av juni.

Beins
12:42
28.11.2017
#11364

OSE har fortsatt en mindre korreksjonen, i dag ned til 791 - og viser dermed en svakere utvikling enn SPX som har satt ny topp etter sin svakere periode.
Min vurdering var først at OSE ville følge etter SPX opp til ny ATH - det er fremdeles førstevalg.

Men det er og en mulighet for at OSE går først inn i den litt større korreksjonen på mellom 5% og 10% som man og må forvente skal skje på SPX etter lang stigning.
Beins
12:22
29.11.2017
#11367

SPX satte ny ATH med solid margin i går, men OSE reagerer så vidt og ligger rundt 4,5% under sin intradag ATH på 837 fra tidligere i november.
Mnt optimistiske forventning om parallellkjøring oppover må derfor stilles i bero inntil videre.
Fanatic
13:02
29.11.2017
#28192

Er vel OPEC-møtet som tynger (usikkerhet) kanskje.
OldNick
12:25
30.11.2017
#19712

gorwell
16:56
02.12.2017
#22710

Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

Oslo Børs vil offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.


Endringen medfører at meglerhusene ikke kan avsløres at de går short aksjer de ikke eier for ikke å si som ikke eksisterer, jamnfør realtime avsløringen av Tandberg Data.

Etter å ha tittet litt på forskriften på https://www.finanstilsynet.no/contentassets/64dca07374fc4061955330dd3a8e9c9f/mifid-ii-forskrift.pdf kan den se meget bra ut for gjennomsiktighet.

Gis det tillatelse til utsatt og oppaggregert data-presentasjon, er det åpenbart at hensikten er det motsatte, å produsere ugjennomsiktighet.

gorwell
highlander
13:48
04.12.2017
#7705

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Something is rotten in the state of Norway

Valutamarkedet værer at noe er alvorlig galt i norsk økonomi, og kronen faller som en stein. Hvor bekymret bør vi være over det inflaterte boligmarkedet og høye gjeldsnivået?

Vår nasjonale stolthet, kronen, følger normalt oljeprisen tett. Det skulle bare mangle siden olje og gass er vår viktigste eksportartikkel og avgjørende for både velstanden og konjunkturutviklingen.

Siden i høst har imidlertid kart og terreng ikke stemt overens. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på tre år samtidig som kronen har falt til rekordsvake nivåer mot euro.

Valutamarkedet fungerer som en støtdemper som jevner ut konjunkturutviklingen. Her kan nevnes at når økonomien er svak og trenger stimulanser, så svekker valutaen seg. Dette styrker næringslivets konkurransekraft og dermed eksporten.

Fare for takras
Den rekordsvake kronen kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at valutamarkedet frykter at norsk økonomi snart treffes av et takras og trenger all den hjelp som kan fås.

Denne frykten relaterer seg utvilsomt til den ustabile miksturen av eleverte priser og høye gjeldsnivåer i et boligmarked preget av flokkmentalitet og mange amatørinvestorer.

En rekke studier viser at det er en nær sammenheng mellom gjeldsutviklingen i husholdningene og boligmarkedet. Landet jeg selv bor i til daglig, Litauen, er et godt eksempel på det.

Da Baltikum kom inn i NATO og EU i 2004, gjorde utlånskåte skandinaviske banker også sitt inntog. På tross av et dramatisk fall i befolkningen som en følge av utvandring, eksploderte boligprisene drevet av økende opplåning.

Deretter kom finanskrisen. Bankene trykket da inn nødbremsen, og boligmarkedet krakket. I motsetning til Skandinavia har imidlertid bankene holdt bremsepedalen inne etter finanskrisen.

Verdensmester i gjeld
Dette gjenspeiles ved at litauiske husholdningers gjeld som en andel av BNP har falt fra finanskrisetoppen rundt 30 prosent til 20 prosent i dag. Til sammenligning er Norge på det femdobbelte nivået. Ola Nordmann er på god vei til å bli verdensmester i gjeld.

Dette tiåret har boligprisene kun steget nølende i Litauen og knapt holdt tritt med lønnsveksten. Dette viser hvor vanskelig det er å lage boligfest uten gjeldsfest.

En rekke studier bekrefter at gjeldsutviklingen spiller en nøkkelrolle for utviklingen i kredittintensive aktivamarkeder som eiendom. Perioder med stigende gjeldsgrad er assosiert med solid prisoppgang, mens det motsatte er tilfelle når regningens time kommer og gjelden bygges ned.

Videre ser man gjerne at boligmarkedet er retningsgivende for hele økonomien. Grunnen er de store multiplikatoreffektene ved boligbygging.

Mens det ikke er noen øvre grense for hvor mye formue en person kan ha, kan ikke det samme sies om gjeld. Valutamarkedet mener tydeligvis at smertegrensen er nådd og at gjeldsnivået i norske husholdninger skal ned fremover.

Det vil i så fall ha betydelige negative konsekvenser for både boligmarkedet og økonomien, noe som nødvendiggjør motkrefter i form av en svak krone.

Unngå bank
Får valutamarkedet rett, bør du være forsiktig med banksektoren. Det blir riktignok neppe noen bankkrise. Til det er kreditorbeskyttelsen for sterk og bankene for solide. Stigende utlånstap sammen med svak kredittvekst vil imidlertid ikke være bra for aksjekursene.

Ha ellers i mente at det er store forskjeller innad i næringen. Banker som gir lån til boligutviklere som Pareto Bank, er særlig utsatte. Sterkt forgjeldede husholdninger gjør også at bankene som har dårligst sikkerhet, forbruksbankene, kan ende opp med svarteper.

Ett av årets største innsidesalg fant nylig sted i Bank Norwegian. Kanskje innsiderne skimter stormskyer i horisonten?

[fortsetter]
highlander
13:48
04.12.2017
#7706

[fortsatt]

Flytrøbbel?

Flyselskapet Norwegian kan også rammes av turbulens. En rekordsvak krone gjør at flere vil velge Norges-ferie, og det kan ramme etterspørselen. Videre er valuta- og oljeprissensitiviteten stor, og i så måte representerer en svak krone og stigende oljepris den verst tenkelige kombinasjonen.

Boligbyggere som Selvaag Bolig og Veidekke har allerede fått juling på børsen, og mye av skaden er gjort. På den annen side er faren stor for at disse aksjene blir «value traps» i lang tid om boligmarkedet og gjeldsberget skal deflateres.

Detaljhandelsaksjer som XXL ville jeg også holdt meg unna. Økende internettpenetrasjon gjør at fysiske butikker er strukturelt presset.

Som om ikke dette var nok, kan XXL treffes midtskips av konjunktursykelen om husholdningene øker spareraten og kutter ned på diskresjonært konsum som sportsutstyr.

Eksportindustri i medvind
På den positive siden nyter alt av eksportindustri og internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv godt av sterke valutamedvinder.

Av vinnere kan nevnes møbelprodusenten Ekornes som slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E på 17 for i år fallende til 11-tallet neste år er oppsiden stor om analytikernes forventninger slår til.

Dovre-porteføljen

· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Northern Drilling
· Fjord1
· Ekornes

Inn: Ekornes

Ut: Frontline
gorwell
13:26
05.12.2017
#22713

Mer ugjennomsiktighet i kjømda:

https://www.dn.no/nyheter/2017/12/04/1730/Finans/meglerhusene-ma-ta-betalt-for-analysene-sine-fra-nyttar

gorwell
Stockamateur
13:49
05.12.2017
#12196

Beins
27.11.2017 15:59
#11363

Litt mer skeptisk til 5-bølge nå. Men fremdeles kan vel "korreksjonsbølgen" #4, som vi nå er inne i, såvidt godtas som sådan.
Beins
14:16
05.12.2017
#11384

Ja, ut fra EW-skjema er vi muligens inne i en relativt kraftig 4-bølge (intermediate 4) der OSE intradag foreløpig er ned over 5% på det meste. Caldaro forventer at SPX enten har begynt eller snart begynner på sin intermediate 4. Slike bølger korrigerer gjerne 5-10%. OSE er i tilfelle litt i forkant av SPX mht kursutvikling.

Caldaro har truffet godt det siste halvannet året etter en del surr på tampen av forrige store oppgangsbølge.

Endret 05.12.2017 14:17 av Beins
Fanatic
14:25
05.12.2017
#28193

Noen som vet hvor/når de megleroversiktene i enkeltaksjer blir lagt ut? Skulle komme ukentlig ble det sagt.
Og den regelen om at de må ta betalt for analyser, kan de ta 1 øre betalt?

Endret 05.12.2017 14:26 av Fanatic
blåball
15:59
07.12.2017
#3748

En moderat oljepris , der spotpris er høgere enn lengre kontrakter .
Det gir fortsatt omstlling innen oljebransje . ( Rigg , seismikk , supply er fremdeles under stort press , obligasjons eigere har fortinnsrett , og aksjer prises lavt , med god grunn . )

SEB / Bjarne S. har nå ett mer balansert syn på oljemarkedet og mener oljepris front kontrakt : går mot 65 til 67 Dollar fatet Brent Olje , fremover . ( Se Økonominyheter i dag ) .

Asia og Kina spesielt , blir mer forbruker rettet . ( Brutto Nasjonal Produkt er stabilt høgt i Kina ) .

Teknologi utvikling generelt holder inflasjon lav på Verdensbasis .

Mindre toll på Laks og sjømatprodukter til Kina er posetivt , og volum øker gradvis . ( En Verdensbefolkning som øker det neste tiårene , gir Multinasjonale selskaper fordeler , oppkjøp av mindre selskaper fortsetter .

NEL Hydrogen ett selskap i vekst og utvikling .

Endret 07.12.2017 16:01 av blåball
Beins
16:06
07.12.2017
#11390

Oljeservice kan få en renessanse framover men en må være bevisst på valg av selskaper.
Dersom Bjarne Schielderop nå ser 65-67 USD/f er det ganske oppsiktvekkende. han var ganske bearish for en tid tilbake.
Vi har en slags korreksjon på OSE nå, uvisst hvordan den utvikler seg. SPX får bestemme retningen.
OldNick
18:13
07.12.2017
#19738

DNB's Magne Østnor ser varig svekket krone pga. varig svekkede oljeinntekter.

For oss aksjeinvestorer har vi kunnet nyte godt av dette kursfallet ved å investere i selskaper med internasjonalt salg, og gjerne de med mye kostnader i NOK (eks:lakse-selskaper).

Børs-aksjer prises internasjonalt, ingen særprising på OSE.

Men, som oljefondet, alle investorer bør ha deler av porteføljen i utenlandske selskaper.
Man kan investere direkte, eller gjennom fonds. Det siste anbefales for den store majoriteten.

Ser «ny normal» for kronen etter oljeprissjokket

Mens Kinas inntog på verdensmarkedet og høy oljepris ga Norge i pose og sekk, har de siste årenes oljeprisfall gitt oss det som trolig er en varig svekket kronekurs, mener valutastrateg


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
07.12.2017

Den siste tiden har euroen blitt sjeldent dyr målt i norske kroner.

Men det er også gode grunner til å tro at kronekursen har blitt varig svekket etter oljeprissjokket som rammet norsk økonomi, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Meglerhusets økonomer la onsdag frem ferske anslag for norsk og internasjonal økonomi, inkludert en prognose om det meglerhuset kaller «en svakere ny normal» for kronekursen.

– Norsk økonomi skal gå fra å være ganske annerledes til på lang sikt å bli nokså lik en del andre økonomier, sier Østnor til E24.

En svak krone gjør utenlandsferien dyrere for nordmenn, men gir drahjelp til eksportbedriftene.

Kronen har også betydning for oljefondet. Når den norske valutaen svekkes blir fondet mer verdt målt i kroner, noe som gjør at regjeringen har mer penger å rutte med.

Ser varig svekket krone

I den nye normaltilstanden for den norske valutaen regner valutaanalytikerne i DNB Markets seg frem til at euroen burde koste 8,80 kroner på lang sikt, nærmere bestemt om fire år.

Det er nærmere en krone mindre per euro enn dagens nær rekordsvake nivåer på rundt 9,80, men likevel en langt dyrere euro enn før oljeprisen falt.

I årene mellom 2011 og 2013 kostet den felleseuropeiske valutaen mellom 7,8 og 7,5 kroner, viser årlige gjennomsnittstall fra Norges Bank.

Synet på hva som er det normale nivået for kronekursen har også endret seg. Sammenlignet med årene før oljeprisen falt er det nå rimelig å anta en ti prosent dyrere euro på lang sikt, ifølge Østnor.

Senest i 2015 antok meglerhuset at 8,20 var et riktig nivå på lang sikt for kronen mot euro, altså 50 øre mindre enn nå.

– Dette er ingen eksakt vitenskap og kan variere over tid, sier Østnor.

– Vi har i denne perioden med oljeprisfall justert dette langsiktige nivået i flere omganger, sier han.

mer på link
blåball
09:02
08.12.2017
#3749

Mye bedre handelstall fra Kina i dag , både import og eksport er meget god , samt meget stor oljetørst . ) Fra Netfonds / E24 i dag ) .

EU og Storbritannia med en god avtale , og Pundet styrker seg .

Sammenslåing av olje selskaper i Nordsjøen en trend , det gir bedre og jevnere utvikling av oljefelt , AKER ASA profiterer i større og større grad .

NEL Hydrogen oppkjøpskandidat ,
med stor oppside .
highlander
10:17
11.12.2017
#7728

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Råvaremarkedet i 2018

Verdensøkonomien går for full maskin, og dette skaper et gunstig bakteppe for de fleste råvarer. Utsiktene er særlig gode for oljenæringen.

Den globale ekspansjonen er ikke bare robust, men også bredt basert. Ifølge IMF er antallet land i resesjon nå på det laveste nivået noensinne.

Vil renteoppgangen i USA sette en stopper for høykonjunkturen? Neppe med det første. Selv om styringsrenten stiger, har dette så langt blitt mer enn utlignet av krympende kredittspreader og sterke finansmarkeder. Dette medfører at det finansielle klimaet i sum har blitt mer stimulerende.

I eurosonen og Japan gjør en gradvis stigende inflasjon at realrenten faller selv om de nominelle rentene ligger fast. Med andre ord øker trykket på gasspedalen også her.

I Kina er usikkerheten større. Økonomien er inne i en krevende overgang fra gjelds- og investeringsdrevet vekst til ekspansjon støttet av produktivitetsfremmende strukturelle reformer og økt privat forbruk. Hvorvidt denne transformasjonen lykkes, gjenstår å se.

Oljeprisen mot 65-70
I 2018 venter jeg at oljeprisen etablerer seg i beltet 65-70, og alt vil da ligge til rette for et oppsving i norsk oljenæring. Bakgrunnen for det positive synet er tredelt:

For det første vil den globale høykonjunkturen fyre oppunder forbruksveksten. Dernest er produsentdisiplinen til OPEC og Russland god, og globale oljelagre krymper nå systematisk. I tredje kvartal 2018 vil de være nede på femårs snitt.

Den desidert viktigste faktoren er imidlertid skiferoljeproduksjonen. Her tipper jeg at de høye vekstforventningene ikke vil bli innfridd.

Hovedårsaken er kursmassakren i skiferrelaterte aksjer på Wall Street. Disse har halvert seg i år på tross av en stigende oljepris. Det dramatiske kursfallet skyldes økende tvil om hvor lønnsom næringen egentlig er.

En rød tråd i Q3-rapportene fra skiferoljeprodusentene er at lønnsomhet og kontantstrømmer nå har prioritet over vekst og investeringer. Dette taler mot positive produksjonsoverraskelser.

I tillegg til aksjekursene i skifernæringen må boreaktiviteten følges tett. Heller ikke denne innvarsler noen boom.

MIT sår tvil
I en nylig publisert forskningsrapport advarer det anerkjente universitetet MIT mot at energidepartementet, EIA, har overvurdert den fremtidige produksjonen av skiferolje betydelig som en følge av målefeil.

MIT har studert Bakken-feltet og konkludert med at mye av den rapporterte veksten i produksjon per brønn de siste årene skyldes bedre geologi og ikke bedre teknologi. Da oljeprisen kollapset i 2014, ble marginale felt forlatt til fordel for «sweet spots».

Veksten i produksjon per brønn som dette resulterte i, har av EIA blitt tolket som en varig økt produktivitet grunnet bedre teknologi. Den sterke produktivitetsveksten har videre blitt ekstrapolert lineært inn i fremtiden, noe som har ledet til prognoser om en flodbølge av skiferolje og dermed avdempede oljepriser.

Et siste punkt verdt å merke seg, er at barberte lagre og avtakende ledig kapasitet gjør oljemarkedet tiltakende sårbart overfor forsyningsbrudd med tilhørende prisbyks.

[fortsetter]
highlander
10:17
11.12.2017
#7729

[fortsatt]

Aluminium og urea

Når det gjelder aluminium, står og faller alt på om kinesiske myndigheter stenger ned forurensende og ulønnsomme smelteverk. Skjer det, skal prisen opp i 2018, og i så måte er det positivt at president Xi Jinping tar kampen mot forurensning på alvor.

Ha likevel i mente at aluminiumsprisen ikke er langt fra nivåer som gjør det lønnsomt å investere i ny kapasitet. Over 2100 lar utvidelser av eksisterende anlegg seg regne hjem, mens bygging av nye fasiliteter er profitabelt over 2400.

Det forannevnte gjør at Norsk Hydro ikke lenger er noen uimotståelig fristelse. Storparten av kursoppgangen kan være bak oss.

For urea og Yara er bildet lysere. Ureaprisen er langt under nivåer som forsvarer investeringer i ny kapasitet, og dette tilkjennegir at minste motstands vei er opp.

Nyttårsraketter
Tiden rundt jul og nyttår er gjerne glanstiden for børsens mindre selskaper. Jeg satser på at det samme gjentar seg denne gangen og øker small cap-eksponeringen gjennom å slippe inn Self Storage Group (SSG) og Awilco LNG.

Børsnykommeren SSG leier ut minilagre og er en strukturell veksthistorie. Awilco LNG er et spill på megatrenden innen LNG. Blant annet øker Kina importen kraftig som et ledd i kampen mot luftforurensningen, og dette har ført til en rateeksplosjon i vinter.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG

Inn: Self Storage Group, Awilco LNG

Ut: TGS, Northern Drilling
blåball
12:31
11.12.2017
#3762

Subsea 7 og Aker Solutions vinner kontrakter med sin teknologi og sterke posisjoner for utførelse . Se børsmeldinger / E24 i dag . ( Bull ).

Endret 11.12.2017 12:32 av blåball
blåball
09:26
12.12.2017
#3763

AKER ASA med ny investeringsdirektør : Røkke Junior . Olje i stigende trend gir muligheter fremover , men utvalgte selskaper gir best fortjeneste fremover .

Aker Philly Shipyard med stor oppside .
Akastor har flere kort på hånden fremover .

NEL Hydrogen er industrielt nyskapende , flere gode patenter .

Marine Harvest og Sjømat vekter Oslo Børs noe lavere fremover , utflatning i priser på Laks .
blåball
10:03
12.12.2017
#3764

En utflatning i Laksepriser er en fordel for bransjen på lengre sikt , det gir mer konsum / etterspørsel etter dei beste proteinene på Verdensbasis .
KINA blir mer forbruker orientert , men ASIA som helhet øker sine økonomier . ( Kina regulerer sine finanser og finansmarkedet i Kina . ( En forutsetning for stabil vekst fremover ) .

Registrerer att SAS venter en varig sterk Dollar og har sikret deler av oljepris det nærmeste halvåret . ( Mer på DN.no i dag .
blåball
10:57
12.12.2017
#3765

American Shipping Company og Aker Philly Shipyard med stort utbytte utbytte potensial .

Dette er Røkke kontrollerte Selskaper .
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter