Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
blåball
11:06
12.12.2017
#3766

En økt Spotpris på Brent oljen vil forekomme i større grad , etter hvert som oljelager er ned mot 5 års snitt på Verdensbasis , fordelen for oljemarkedet er att den langsiktige oljepris holder seg mer stabilt og moderat . ( Fordel : OPEC strategi ) .

Det gir fortsatt press på rigg , seismikk , supply på verdensbasis flere år fremover .
blåball
09:29
13.12.2017
#3769

AKER ASA og Aker Solutions trender oppover , mer oppdrag i dag til Aker Solutions / Egersund . ( Milliard kontrakt starter med en gang / Se børsmelding i dag / Maersk Drilling / . )

NEL Hydrogen får stadig flere anbefalinger . ( Se E24 i dag ) .

Oljelager trekk i USA fortsetter , også Cushing .

28 % mer energiforbruk dei nærmeste tiårene i Verden , krever mest mulig mijøvennelig produksjon av olje og gass , det krever mer teknologi .

Sektor endring til fordel utvalgte selskaper innen olje og fornybar .
Provence
12:48
13.12.2017
#9891

Global arena

Superforvaltere med krutt så det monner skal slå markedet med aktiv forvaltning av portefølje !

Taper milliarder på aktiv forvaltningOljefondets aktive aksjeforvaltere prøver å gjøre det bedre enn markedet, men taper i snitt ti milliarder kroner hvert år, ifølge en ny analyse.
highlander
13:24
13.12.2017
#7743

Oslo Børs har gjennomført den halvårlige revisjonen av utvalget i OBX-indeksen, som består av børsens 25 mest omsatte aksjer.

Fra 22. desember tas Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) og Questerre Energy Corporation inn i utvalget. Ut forsvinner REC Silicon og Nordic Nanovector. Dette ble kjent i går.

Normalt vil det medføre ekstra etterspørsel etter de nye OBX-aksjene fra fond og investorer som følger OBX-indeksen i dagene rundt effektiviseringsdatoen (i dette tilfelle 22. desember), og et lite salgspress i aksjer som går ut av OBX-indeksen. Mot slutten av året kan dog nevnte salgspress utebli helt eller delvis som følge av at dette sammenfaller med tidspunkt for at mange shortposisjoner tilbakekalles, og aktører som innehar shortposisjoner således må dekke seg inn ved å kjøpe tilbake aksjer i markedet, slik at dette kan utgjøre en utjevnende faktor.

Endret 13.12.2017 13:25 av highlander
blåball
09:13
14.12.2017
#3772

Aker Solutions vinner nok en kontrakt med Statoil , og her er det opptil 20 års kontrakter . ( Dette gir forutsigbare inntekter og kostnads kontroll , og teknologiutvikling for begge parter . )

Mer om kontrakter på E24 i dag .

NEL Hydrogen med sterk posisjon innen industriell utvikling . Investormasse er økende . Bull .
blåball
11:41
14.12.2017
#3776

Ett overpriset boligmarkedet og fallende boligpriser fremover årene gir Norge lavere inflasjon .

Moderate lønnsoppgjør .

Fremførbare underskudd innen Offshore / Onshore gir vesentlige lavere skatte inntekter for staten Norge .

Så hvilke selskaper er Nyttårsraketter ?

OPERA og AKERBP .
blåball
11:44
14.12.2017
#3777

NEL Hydrogen er også kandidat innen fornybare løsninger .
highlander
13:52
14.12.2017
#7756

Investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Fund Management anbefaler kjøp av B2 Holding, NCR Group og Schibsted B. (Kilde: Xi)
highlander
13:53
14.12.2017
#7757

Ifo-instituttet i Tyskland venter at veksten i den globale økonomien vil øke med 3,3 prosent i år. Det er betydelig sterke enn fjoråret, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

Det er også en oppjustering på 0,3 prosent sammenlignet med prognosene fra juni. Samtidig jekkes anslaget for 2018 opp med 0,6 prosent.

De neste to årene spår Ifo en økning på 3,3 og 3,0 prosent.

Det vil i så fall bety at oppgangen verden opplever er den lengste i etterkrigstiden, påpeker Ifo-instituttet. (Kilde: E24)
blåball
14:31
14.12.2017
#3779

Att noen tar inn Seadrill som Nyttårsrakett er noe tvilsomt , GIEK som stiller garantiansvar i en rekke Norske selskaper er neppe fornøyd for tiden .

Norske renter og rentebane er hevet svært lite , etter dagens rentemøte i Norges Bank .

Fortsatte moderate oljepriser : 60 til 70 Dollar fatet fremover årene , gir fortsatt omstilling . ( Fusjoner og oppkjøp fortsetter . )
blåball
16:21
14.12.2017
#3780

Sentralbanksjef i EU forventer også lav inflasjon i flere år fremover , og reviderer samtidig opp BNP vekst .
Videre stimulanser er nødvendige . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det er tydlig att teknologi og digitalisering og serieproduksjon gir godartet lav inflasjon .
Og en moderat oljepris bidrar også , og etterspørsel etter olje og gass trender høgere og må justeres opp .
blåball
08:46
15.12.2017
#3781

AkerBP med 3 Satellitt utbygginger , inntekter 70 Milliarder er stipulert . ( Mer på E24 i dag ) .

Noen selskaper har dermed profitert dei seineste år .

AKER ASA øker sin verdi gradvis .

Goldman S. Banken i USA mener flere store Big Oil selskaper profiterer på bekostning av mindre selskaper....... ( Mer på E24 i dag ) .

Moderat oljepris gir fortsatt press på høykostprodusenter , og rigg , seismikk , supply .

I Japan venter man økte kapital investeringer og BNP er på stigende .
blåball
10:15
15.12.2017
#3782

Subsea 7 tildelt storkontrakter med alliansepartner AkerBP . ( Se børsmelding nå / Dn.no )
AkerBP ser ut til å øke sin produksjon mye mer enn dagens aksjekurs tilsier , over noen år . Inntekter og utbytte kapasitet blir meget stor fremover . Og oppkjøp fra tidligere gir markert lavere skatt . ) BULL .

Aker Solutions med opptil 25 års kontrakt for Subsea service for Statoil er historisk . ( Se Børsmeldinger og kommentarer i media . ) BULL .
blåball
09:30
18.12.2017
#3793

Global innrjeningsvekst for børsnoterte , og ny kvartals sesong nærmer seg .

Her hjemme fremstår Kværner og Aker Solutions stadig sterkere , og allianser gir AkerBP ett stadig sterkere inntjeningvekst og dobbling av produksjon fremover årene , og det til svært lav Break Even .

Oppkjøp innen AKER ASA Gruppen fremstår meget gunstig nå .

Statoil øker i Brasil , det gir Aker Solutions med flere muligheter .

Fortsatte moderate oljepriser er en fordel for videre omstilling og strategier .

Marine Harvest er fremdeles favoritt innen Sjømat Sektor .

I Sum Moderat Bull .
highlander
14:22
18.12.2017
#7772

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Julenissen kommer til gassmarkedet

En eksplosjon i Østerrike og kulde i Kina har sendt gassprisen i Europa og Asia til værs. Den virkelig store nyheten er imidlertid at Kina og India nå satser sterkere på naturgass.

Mens naturgass og kull gradvis kannibaliseres av den raske veksten i vind- og solenergi i det stagnante europeiske energimarkedet, skjer det interessante ting i Asia. Etterspørselen etter naturgass i Kina og India eksploderer, og dette markerer etter alle solemerker startskuddet for en global gassboom.

Luften i Beijing og New Delhi er til tider så dårlig at selv kjederøyking fremstår som helsebringende i sammenligning. Kina og delvis India har imidlertid nå fått nok. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å løse forurensningsproblemene, og naturgass spiller her en nøkkelrolle.

I Kina skjer det blant annet en storstilt overgang fra kull- til gassfyrt boligoppvarming. Dette sammen med vinterkulde i Nord-Kina har ført til akutt gassmangel og galopperende priser de siste ukene.

Denne situasjonen har avstedkommet en skarp økning i LNG-importen noe som forklarer rallyet i LNG-ratene og oppgangen i spotprisen på LNG i Asia til treårs høy.

Gryende megatrend
Selv om ekstraordinære forhold har forsterket utslagene i naturgassmarkedet i det siste, er vi for tiden vitne til et viktig strukturelt skift med vidtrekkende konsekvenser.

Skiftet er drevet av flere krefter. For det første eksploderer energibehovet i Asia. Dernest tar myndighetene kraftige grep for å bekjempe den drepende luftforurensningen.

Følgen av disse to trendene er at naturgass, sol og vind blir energivinnerne fremover, og siden Asia er så stort, vil ringvirkningene merkes globalt.

For gassnasjonen Norge er dette godt nytt. Kina vil absorbere så mye LNG at det ikke bare vil heve gassprisen i Asia, men også i Europa. LNG-laster som skulle vært sendt til Europa, blir i stedet omdirigert til Asia.

Det eneste stedet hvor naturgassprisen forblir lav, er i Nord-Amerika. Takket være skiferrevolusjonen kan USA produsere nærmest ubegrensede mengder gass til lave priser.

Store regionale prisforskjeller
Dermed vil vi i årene fremover få en situasjon hvor en umettelig kinesisk appetitt løfter gassprisen i Europa og Asia, mens den forblir lav i USA. Slike regionale forskjeller vil stimulere fremveksten av et spotmarked for LNG.

LNG-frakt er i utgangspunktet en traust industrivirksomhet. Storparten av verden LNG-flåte går på lange kontrakter, og naturgassen som fraktes, er også solgt på lange kontrakter.

Spotmarkedet innen LNG-frakt har så langt vært beskjedent, og ratene har de siste årene vært lave. Det sistnevnte skyldes forsinkelser i utbyggingen av LNG-eksportterminaler, mens skipene har blitt levert på tiden. Terminalene starter imidlertid nå opp på løpende bånd.

De siste ukene har spotratene for LNG-skip våknet til liv som en følge av at Kina har støvsugd verdensmarkedet for LNG. Denne oppgangen markerer trolig bare første bølge i en mangeårig boom.

[fortsetter]
highlander
14:22
18.12.2017
#7773

[fortsatt]

Mer spot
På grunn av to strukturelle skift, etterspørselsboomen i Asia og dreiningen mot et spotbasert marked, vil behovet for tonnasje som kan seile i spotmarkedet øke kraftig i årene over.

I LNG-markedet er ordreboken av nye skip betydelig, men en nærmere gjennomgang viser at nesten hele denne allerede er sluttet på lange kontrakter. Kun en håndfull skip er uten beskjeftigelse, og vel halvparten av disse er bestilt av Flex LNG.

Stiger spotratene videre, vil profittsultne redere etter hvert bestille nye fartøy. Første mulige leveringstidspunkt er imidlertid i slutten av 2020.

Slik vindene blåser nå, er det duket for full fest innen LNG-shipping fra 2019 og kanskje allerede neste år. Selv om kontraheringsaktiviteten tar seg opp, er det liten fare for at baren stenger før tidligst i 2021.

Doblingskandidater
Hvordan kan man profittere på dette? Både Flex LNG og Awilco LNG er doblingskandidater på 12-24 måneders sikt. Begge rederiene gir en utmerket eksponering mot den ventede tilstramningen i spotmarkedet.

Höegh LNG er jeg mer usikker på. Kontraktstørke og motpartrisiko forpurrer et ellers positivt bilde. For øvrig er naturgassbomen i Asia positivt på marginalen for gassprodusenter som Statoil og Questerre.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
16:09
18.12.2017
#7775

Arctic Fund Management tar ut Golden Ocean Group i sin ukesportefølje.

DNB Markets tar inn Veidekke og B2 Holding i sin anbefalte portefølje, og kaster ut Aker og Storebrand.
blåball
09:31
19.12.2017
#3801

Bergen Group ASA bygger seg sakte opp igjen , og flere arbeidstimer for sitt reiseteam bør påregnes fremover . En sterk levrandørindustri som nå jobber på tvers av tidligere " flaskehalser " .

AKER ASA og AkerBP setter ny standard innen industriell utvikling , og riktige oppkjøp gir store fordeler fremover , både finansielt og styrke til nye felt .

Norske Skog ASA kan være neste mål , om prisen er riktig .

NEL Hydrogen ASA .

BULL .
blåball
16:03
19.12.2017
#3803

IOTA og Bosch og Agder Energi og Tine , førstnevnte : IOTA har teknologi som kan forbedre bedrifters inntjening . ( Mer på E24 nå ) .
blåball
08:17
20.12.2017
#3804

En lavere skatt til alle i USA , og en påtvunget helseforsikring for alle i USA , samt bøter om man ikke har forsikring . ( Noe av dette kan man høre på DAB Radio i Norge , på morgenkvisten . )

Fagforening i Norske Skog ønsker seg Aker som eiger snarest mulig , og mener advokater bruker for lang tid i prosessen . ( Mer på DN.no i dag . )

Philly Shipyard i USA med mulig Isbryterkontrakt kan balansere ett oppkjøp i Norske Skog.... ?

Tar en kaffi til .
blåball
08:39
20.12.2017
#3805

Skal man handle kyptovaluta bør en ta ett stort glass vann ; før kaffi koppen..... stadig flere pyramidespill på internett gir høyere strømforbruk og det er sannsynligvis den eneste fordelen på lengre sikt , før en dehydrert krypto blir helt utvannet .

Teknologien bak kan ha sine fordeler .

Torsdag kommer nye oppdrag til Levrandør Industri i Norge , utvalgte selskaper innen bransjen er flere .
highlander
14:32
20.12.2017
#7781

SEB-analytiker Carl Frederick Bjerke anbefaler kjøp av Høegh LNG, Flex LNG, Wallenius Wilhelmsen og Ocean Yield.

Han anbefaler samtidig Golden Ocean solgt, sistnevnte er tidligere anbefalt solgt av undertegnede i GOGL-tråden.
blåball
08:31
21.12.2017
#3810

AKER ASA og Ocean Yield drives meget godt , her kan man også få orden på Solstad Farstad .

Philly Shipyard i USA vil nyte godt av ett oppsving i Amerikansk Industri , der middelklasse befolkning får skattelette og bedre fradragsmuligheter , det gir reallønns oppgang , og vil holde inflasjon moderat i samme tid .
blåball
08:42
21.12.2017
#3811

Highlander ,
Takker for gode informasjoner som alltid .
Noen forslag til kandidater for oppgang fremover ?
Provence
09:12
21.12.2017
#9900

Finansavisen 21.12.2017

Utbyttebonanza på Oslo Børs

FINANS: Norske børsnoterte selskaper spyttet ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017. – Overraskende mye, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Jonas Sortland Fougner


– Det overrasker meg at utbyttebeløpet er så høyt i år. Jeg trodde det ville være en langt flatere utvikling, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Norske børsnoterte selskaper har samlet delt ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017, viser ferske tall fra Oslo Børs. Det er en økning på 8,5 prosent fra 2016.

Utbyttebeløpet fra norske selskaper i år er det nest høyeste gjennom historien, kun slått av oljegullåret 2014.

Det er Oslo Børs’ tre største selskaper som drar det meste av lasset. Statoil, Telenor og DNB står for nær halvparten av børsens totale utbytte, med til sammen 44,7 milliarder kroner.

Spår økning neste år

Hermanrud påpeker at inntjeningen for selskapene på Oslo Børs har vært lavere i 2017 enn på noen år. Derfor så ikke sjefstrategen for seg noen økning i utbytteutbetalingen fra selskapene på Oslo Børs.

– Med lavere inntjening er det samtidig mindre penger å betale utbytte fra. En stabil utvikling ville ikke vært overraskende, men et hopp på 8,5 prosent er vesentlig mer enn forventet, utdyper Hermanrud.

Han tror imidlertid at selskapene har et mer bevisst forhold til utbytte nå sammenlignet med tidligere. I år var det tolv selskaper som delte ut et milliardbeløp i utbytte.

– Aksjonærene har større fokus på utbytte nå, og det har lagt press på selskapene. De strekker seg derfor lenger for å gi utbytte, sier Hermanrud, og legger til:

– Denne bevisstgjøringen gjør at jeg er ganske sikker på at utbyttet fra norske selskaper vil øke neste år. Jeg ser ingen grunn til at det skal reduseres.

Pengedryss til staten

Staten høster godt av utbytteåret 2017. Som storaksjonær i mange av børsens lokomotiver, har staten dratt inn nærmere 28 milliarder utbyttekroner. Til sammen utgjør det 30 prosent av det totale utbyttet fra Oslo Børs i år.

– Utbyttet til staten vil neppe svekke seg med det første. Selskapene med staten på eiersiden har gode fundamenter, og vil levere minst like godt til neste år. Dermed vil ikke pengesekken til staten bli noe mindre med det første, sier Hermanrud.

Statoil troner soleklart øverst på listen over utbytteutbetalingen i år, med 23,7 milliarder kroner. Staten er hovedaksjonær i selskapet med en eierandel på 67 prosent.

Hermanrud er også positiv til DNB og Telenor. Begge selskapene tror han vil fortsette å levere solide resultater og et høyt utbytte.

– Det vil naturligvis staten profittere på.

Sterk vekst for sjømatsektoren

Energisektoren er den bransjen der selskapene har delt ut mest i utbytte, med totalt 30,3 milliarder kroner. Det er imidlertid i sjømatsektoren at Oslo Børs merker størst fremgang fra i fjor.

– Marine Harvest har gjort det godt den seneste tiden. De er et av selskapene som har økt utbyttet mest, fra 3,9 milliarder kroner i fjor til 6 milliarder i år. Den høye lakseprisen har kommet godt med for selskapets aksjonærer, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

– Sjømataksjer har generelt levert veldig bra, og selskapene har levert solide overskudd.

Hovedindeksen til Oslo Børs har gjort et byks på 15 prosent det seneste halvåret. Aase mener det gjenspeiler de høye utbytteutbetalingene.

– Tallene viser at det har vært et godt år for selskapene på Oslo Børs. Utbytteutbetalingene reflekterer gode resultattall. Flere av selskapene betaler riktignok utbytte på bakgrunn av fjorårsresultatene, som også var et godt år for flere selskaper. Andre, eksempelvis Statoil, deler ut utbytte hvert kvartal, påpeker Aase.
Endret 21.12.2017 09:27 av Provence
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter