Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
08:57
23.02.2018
#8353

Netfonds' åpningsprognose fredag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,5 prosent i dag. De asiatiske børsene endte opp fredag, dermed kan vi håpe på litt drahjelp fra den regionen i dag. I tillegg klarte de amerikanske børsene (ex. NASDAQ) å karre seg i pluss torsdag kveld, godt hjulpet av oljerelaterte aksjer. De oljerelaterte aksjene reagerte positivt på oljeprisoppgang torsdag. Brent oljen står, i skrivende stund, i 66,3 dollar. Det er naturlig å anta at våre egne oljeaksjer (Statoil og Aker BP) vil kunne dra nytte av dette i dag, i alle fall i åpningsminuttene.

Det kan for øvrig være verdt å merke seg at den amerikanske 10-åringen (lange renter) nærmer seg 3 %, dog dette bør ikke, slik vi ser det, skremme de mest langsiktige investorene nevneverdig."
Beins
11:15
23.02.2018
#11697

OSLO Børs er sterk nå - går opp mot 819 poeng og kun 25 poeng opp til ATH som tilsvarer drøye 3%.
OSE er nå relativt sterkere enn SPX og der er nok oljeprisen helt sentral, pluss meldingen fra SSB om sterk oppgang i oljeinvesteringene.

Dersom SPX skikker seg bra, kan vi gå mot nye toppnivåer om ikke altfor lenge.
highlander
20:35
25.02.2018
#8370

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Hovedindeksen steg 1,6 prosent sist uke, fra 809,90 til 822,48.

Fra all-time high er nedgangen da på 2,2 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,1 prosent og siden nyttår er det en oppgang på 1,0 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 18,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Spennende uke
Oppgangen fortsatte sist uke og den kom etter at hovedindeksen testet 200-dagers glidende gjennomsnitt for knappe to uker siden.

50-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt sist uke, og det utløste et nytt, lite kjøpssignal.

Da blir det den tekniske motstanden på 822-823 som kan avgjøre den videre utviklingen, og den testes nå. Stopper det her kan det utvikle seg til en hode-skulder. Brytes denne motstanden på stigende omsetning kan det åpne for et støt mot toppen igjen.

Faren for en ny nedtur er ikke over enda, og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan fremdeles bremse stigningstakten, men kanskje ikke før hovedindeksen nærmer seg 840-844.

Skulle det utvikle seg til en hode-skulder eller en dobbel-topp, og indeksene faller under 780-nivået, vil 200-dagers glidende gjennomsnitt og trenden bli brutt. Det vil i så fall varsle at hovedindeksen kan falle videre til 740- og 720-nivået.

Positiv undertone
Det er imidlertid fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet og forsetter den kan det signalisere videre oppgang.

RSI har brutt gjennom 50-nivået igjen, noe som kan signalisere at det kan være litt mer å gå på.

For å hindre at det blir utviklet en vendepunktformasjon - en hode-skulder eller en dobbel-topp - må hovedindeksen fortsette forbi 823 og tidligere all-time high på stigende omsetning.
highlander
06:54
26.02.2018
#8373

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Løypemelding fra seismikkmarkedet

Seismikkindustrien er kanskje verdens mest sykliske næring. Utsikter til et syklisk oppsving, Trump og teknologisk disrupsjon skaper mange muligheter for våkne investorer.

Seismikkmarkedet har vært gjennom en av de dypeste og lengste nedturene noensinne. Overkontrahering kombinert med drastiske kutt i letebudsjettene har gitt den perfekte stormen.

Daggry har imidlertid kommet. Oljeselskapene har den sterkeste kontantstrømmen på ti år samtidig som antallet nye oljefunn er på et historisk lavmål. Tidligere har denne miksturen alltid ledet til en markedsbedring i seismikk.

«Sweet spot»
Tradisjonelt tar multiklient seg opp før kontraktsseismikk. Man bestiller ikke nye varer før lageret er tømt for gamle.

«Sweet spot» i konjunktursykelen synes nært forestående for multiklient-aktørene, og dette blinker Spectrum og TGS ut som børsvinnere fremover.

For de skipseiende selskapene er bildet mer nyansert. Mange av disse har gjeld til over pipen, og det er dermed usikkert hvor mye glede dagens aksjonærer får av den ventede markedsbedringen.

Dernest er det viktig å skille mellom store og små seismikkskip. Den siste mannsalderen har alt handlet om å bygge stadig større fartøyer som kan taue stadig flere og lengre streamere.

Stor ubalanse
I markedet for store seismikkskip, såkalte 3D-skip, ligger kapasitetsutnyttelsen for tiden på 35 prosent, mens ratene er rundt driftskostnad. Veien til et balansert marked synes både lang og kronglete. Overkapasiteten er formidabel samtidig som en lav gjennomsnittsalder gir begrenset skrapepotensial.

Dette bringer meg inn på markedet for små seismikkskip som primært er 2D-skip. 2D-seismikk er billigere enn 3D og brukes typisk til utforsking av jomfruelige områder. Oppdages interessante formasjoner, kjører man etterpå over med 3D-skip som gir mer detaljerte data men til en høyere kostnad.

Etterspørselen etter 2D-seismikk har de siste årene vært minimal. «Frontier exploration» har vært lavt prioritert hos oljeselskapene.

Trump-trigger
Dette kan imidlertid snart endre seg takket være Trump. Han vil åpne nesten alle amerikanske havområder for oljevirksomhet, deriblant østkysten. Går alt som planlagt, gis det grønt lys for skyting av seismikk allerede til høsten, og det vil i så fall skape behov for et betydelig antall 2D-skip.

I likhet med 3D-markedet er det imidlertid så mange ledige 2D-skip at et oppsving i leteaktiviteten må være formidabelt om markedet skal bli stramt.

Motposten er at potensialet for skraping er større. Det siste rendyrkede 2D-skipet ble levert i 2009, og gjennomsnittsalderen for flåten er på midten av tjuetallet.

Nytt anvendelsesområde
Små seismikkskip har imidlertid de siste årene funnet et nytt anvendelsesområde, nemlig som skyteskip i forbindelse med havbunnsseismikk-undersøkelser. Skipene er velegnet til jobben da de er mye billigere i drift enn storebrødrene i 3D-markedet.

Havbunnsseismikk brukes primært på produserende felt da teknologien er dyr. Fordelen med å ha hydrofonene på havbunnen i stedet for i streamere like under havoverflaten, er at kvaliteten på dataene blir vesentlig bedre.

Man oppnår flere piksler i bildet. Dermed kan produksjonsbrønnene plasseres bedre noe som muliggjør økt utvinningsgrad på feltet.

Teknologisk gjennombrudd
De siste ti årene har havbunnsseismikknæringen gjort store fremskritt i å forbedre teknologien samt senke kostnadene, og dette har ledet til økende anvendelse. Markedet for havbunnsseismikk vil ventelig vokse til to milliarder dollar i 2020 noe som er det dobbelte av forrige topp i 2014.

Av selskaper som er godt posisjonert for å dra nytte av denne megatrenden, kan nevnes Magseis. Selskapet har en sterk posisjon i teknologi- og kostnadskappløpet som nå utspiller seg i bransjen.

Fortsetter veksten i havbunnsseismikk, vil en stadig større andel av 2D-seismikkflåten låses opp som skyteskip. Behovet vil ventelig overstige tjue skip allerede i 2020.

Slår dette til, kan dette alene være nok til å gi et langvarig stramt 2D-skipsmarked, en supersykel, fra 2020. Tar etterspørselen etter tradisjonell 2D-seismikk seg opp i tillegg, vil det være en ekstra bonus.

På Oslo Børs er *) SeaBird best posisjonert for å dra nytte av en sådan tilstramning som det eneste skipseiende 2D-selskapet. [*) Artikkelforfatteren Stig Myrseth er styremedlem og indirekte aksjonær i Seabird Exploration.]

Dovre-porteføljen

Flex LNG
Archer
TGS
Bank Norwegian
Golden Ocean
Spectrum

Inn: Spectrum

Ut: Borr Drilling
Beins
08:37
26.02.2018
#11704

Roger'n trør virkelig til og venter OSE opp 1,1% ved start. Det betyr kurser rundt 830 på indeksen. Time will tell.
highlander
09:05
26.02.2018
#8375

Re. Beins #11704

Ja, det blir en spennende dag, med oppgang i hvert fall fra start... og her er for øvrig hele åpningsprognosen til Roger i Netfonds:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 1,1 prosent i dag. Oppgang på de asiatiske og amerikanske børsene, hhv. i natt og fredag kveld, vil gi børsoppgang i Europa i dag. I tillegg er oljeprisen vesentlig høyere enn den var ved stengetid fredag ettermiddag. Mao. peker alle piler oppover i dag.

Når det er sagt, investorene må fortsatt regne med stor volatilitet i finansmarkedene fremover, da de fleste børsene, fremdeles, handles et godt stykke unna rekordnoteringene fra tidligere i år (aksjemarkedene, slik vi ser det, er i korreksjonsmodus inntil nye toppnoteringer settes)."
blåball
09:18
26.02.2018
#4060

Og North Energy ASA blir da vinneren fremover : highlander .

Fordi selskapet er eksponert innen en rekke olje relaterte investeringer og cash er stor og blir bedre .

Aker favner om det meste og øker sine utbytter gradvis fremover årene .

Stalltips blir ett stadig sterkere Statoil og Norsk Hydro , som vil vekte Oslo Børs stabilt .

NEL Hydrogen er en joker fremover , flere større kontrakter kan gi saftig kursøkning .

Elkem vil trolig tilbake på børs . ( Mer på E24 i dag ) .
highlander
10:53
26.02.2018
#8380

Teknisk beregningsutvalg la mandag frem tall på lønnsveksten i fjor og anslag på prisveksten i 2018, for å legge grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Norges konkurranseevne kan være noe svekket, påpeker utvalget.

Rapporten anslår årslønnsveksten til 2,5 prosent fra 2016 til 2017, både for industriarbeidere, industrifunksjonærer og industrien samlet i NHO-bedrifter. TBU anslår en prisvekst på 2 prosent fra 2017 til 2018.

Rapporten er nøytral for Norges Banks rentesetting, skriver Handelsbanken i en Twitter-melding.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 15. mars, og da legger også sentralbanken frem en ny pengepolitisk rapport. (Kilde: E24)
highlander
11:29
26.02.2018
#8381

DNB Markets kaster Yara ut av sin ukesportefølje over anbefalte aksjer. Dette gjøres kun én uke etter at aksjen ble tatt inn i porteføljen.

Meglerhusets ukesportfølje består dermed av følgende aksjer:

Austevoll Seafood
B2 Holding
BW Offshore
Sparebank1 SR-Bank
Statoil
Storebrand
Wallenius Wilhelmsen Logistics
highlander
07:56
27.02.2018
#8387

Roger Berntsen i Netfonds har følgende åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,5 prosent i dag. Rally på Wall Street mandag kveld ga aksjeløft i Asia i natt, dog ikke over hele linjen (Hang Seng indeksen endte svakt ned). Det er naturlig å anta at investorene i Europa vil la seg inspirere av utviklingen i disse to regionene.

Når det er sagt, Jerome Powell, USA nye sentralbanksjef, skal tale til kongressen i dag, noe som potensielt sett kan påvirke både rente- og aksjemarkedet. Den amerikanske 10-åringe statsrenten står, i skrivende stund, i 2,86 %. Vi, i likhet med de fleste andre markedsaktører, venter at denne vil passere 3 % i løpet av relativt kort tid."
highlander
08:09
28.02.2018
#8402

...og dette sier Berntsen om Oslo Børs onsdag morgen:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -1 prosent i dag. Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, uttalte i går, ovenfor kongressen, at det kan bli fire rentehevninger inneværende år (en mer enn forventet). Når det er sagt, Powells renteprognose avhenger av at økonomien fortsetter å utvikle seg i positiv retning, samt at inflasjonspresset tiltar ytterligere. Aksjeinvestorene reagerte negativt på sentralbanksjefens uttalelse (S&P500 endte ned 1,2 %), mens lange renter (US 10Y GOVERNMENT BONDS) steg til 2,9 %. Det er naturlig å anta at dette vil prege Oslo Børs i dag. De asiatiske børsene, samt oljeprisen, har for øvrig falt gjennom natten."
blåball
11:38
28.02.2018
#4064

Omstlling i oljebransjen fortsetter , Akastor inn i riggselskap , og en del borepakker på kjøpet . Bull .
( Se børmeldinger i dag . )

Aker gruppen fortsetter sin strategi . Bull.
Stockamateur
12:55
28.02.2018
#12297

Vel, foreløbig ser det ut til at HS bygges, som diskutert 15/2 på US topic. Høyre skulder er ferdig, men OSE skal eventuellt ned til hals, bryte den og teste nedenfra før formasjonen er ferdig. Mange selger når høyre skulder er ferdig, hvis HS fullføres er det mye penger å tjene på det. Jeg velger en mellomting, og kvitter meg med ca. 50% av fondsandeler, aksjer o.l.

Provence
14:06
28.02.2018
#10036

Finansavisen 27.2.2018

Eier norsk næringsliv for 55 milliarder

NÆRINGSLIV: Siden 2003 har kinesiske investorer kjøpt opp norske bedrifter for rundt 55 milliarder kroner, ifølge to Nupi-forskere.

ANDERS HORNTVEDT


– En børsnotering av Elkem bekrefter at selskapet har hatt god utvikling siden kinesiske eiere tok over, og er sånn sett en positiv historie som kan inspirere både kinesiske og norske interesser til å gjøre mer. Men strategiske, kinesiske investorer vurderer hvert selskap individuelt, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Siden 2003 har kinesiske investorer kjøpt opp norske bedrifter for rundt 55 milliarder kroner, ifølge to Nupi-forskere.

De to Nupi-forskerne Hans Jørgen Gåsemyr og Bjørnar Sverdup-Thygeson har nå utarbeidet en rapport der de tar for seg omfanget av kinesiske investeringer i norsk næringsliv.

Forskerne har funnet åtte direkteinvesteringer over 100 millioner dollar, i tillegg til en rekke mindre investeringer.

Direkteinvesteringene og oppkjøpene som er gjort beløper seg til rundt 7 milliarder dollar, konkluderer Nupi-forskerne.

– Kan skape frykt og reaksjoner

– Kinesiske investeringer bør interessere norsk offentlighet fordi de har økt i omfang. De kinesiske investeringene i Europa øker, og Norge er ett av landene som tiltrekker seg relativt store mengder kinesisk kapital, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Han plasserer Kina på et sted mellom tiende- og femtendeplass blant de landene med størst aktivitet når det gjelder direkteinvesteringer i Norge.

– Kinesiske investeringer er relativt moderate sammenlignet med Sverige, Storbritannia, USA og andre land Norge har et godt utbygget samarbeid med. Men vi har begrenset sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina, og når de blir så store, gir det en ny situasjon som kan skape frykt og reaksjoner blant mange.

– Vi skal ta sikkerhetspolitiske vurderinger på alvor, men ikke agere ut fra redsel, mener han.

– Høyner nivået i Kina

Gåsemyr har jobbet med Kina og kinesisk økonomi og politikk siden 2010, og som student og yrkesaktiv siden tidlig på 2000-tallet. Han snakker kinesisk, har bodd til sammen syv år i Kina og besøker landet flere ganger i året.

Hans viktigste budskap er at norske myndigheter og næringslivsorganisasjoner kan innstille seg på at interessen fra kinesiske investorer fortsatt vil være betydelig, og trolig øke.

– Kinesiske selskaper stimuleres av myndighetene til å reise ut av Kina for å høyne det teknologiske nivået i kinesisk økonomi. Dessuten har det lenge vært et mål om å bygge seg opp i strategiske næringer, sier Gåsemyr.

– Bredden øker

I rapporten skriver forskerne at de kinesiske investeringene har vært gjennom flere faser. Det startet tidlig på 2000-tallet med råvareselskaper. Senere er det høyteknologi som har fanget interessen til kapitalmiljøene i Midtens rike.

Hel- og halvstatlige konglomerater er de viktigste investorene, men private aktører har også meldt seg.

Kapital skrev i mai 2017 om den meritterte kinesiske investoren Xi Pei, som kort tid før gikk av som sjef for Goldman Sachs Beijing, etter syv år i toppvervet.

I fjor vår gikk han inn med 1 million dollar i den norske gründerbedriften Blueye Robotics, som er et hitech-gründerselskapene fra NTNU-miljøet i Trondheim. De har utviklet en undervannsdrone som de kaller Blueye Pioneer.

Også under Oslo Innovation Week i august 2017 var asiatiske gjester tydelig tilstede i salen. 80 delegater fra Kina var påmeldt.

– Hva forteller det oss?

– Det forteller oss at bredden i de kinesiske investeringene øker, og at noen av de kinesiske selskapene nærmer seg et høyt internasjonalt nivå. Selskaper som Baidu, Tencent og Alibaba gjør store investeringer innen digital infrastruktur og sosiale medier, sier Gåsemyr.

– Svært gode erfaringer

– Hva er de største farene ved et større kinesisk eierskap i norsk næringsliv?

– Spørsmålet er om det er så mange farer. Vi skal være bevisste på hva de strategiske sektorene i norsk nærings- og samfunnsliv er, og vurdere å tilrettelegge for norsk eller kontrollert eierskap der. Hvis ikke det skjer, vil det fort dukke opp bekymring knyttet til kinesiske aktører.

– Det vil også kunne rydde unna bekymring for bånd mellom staten, private og militære. Slike bånd finnes i Kina, men enhver bedrift har ikke bånd til militæret. Flere bedrifter i Norge har svært gode erfaringer med kinesisk eierskap, sier han.

Kinesiske direkteinvesteringer i Norge

1) Prisen er for 60 prosent andel.

2) Prisen er for 55 prosent andel.

3) Prisen er ikke offentlig, men ventes å være «betydelig». ↔KILDE: NUPI

Endret 28.02.2018 14:13 av Provence
highlander
15:49
28.02.2018
#8415

Re. Stockamateur #12297

Foreløpig kan det se ut som en mulig HS-formasjon på OSE, men selv er jeg veldig usikker. Viser til det jeg skrev på USA-topicen i går. De amerikanske markedene har ikke en tilsvarende HS-formasjon under oppseiling, som du selv har påpekt tidligere, og fremstår som overraskende sterke. Jeg blir derfor ikke overrasket om også Oslo Børs kan finne på å gå i nye topper om ikke lenge.
highlander
22:29
28.02.2018
#8426

Etter at USA snudde fra pluss til betydelig minus i kveld, med til dels kraftig fall for olje- og oljservice-aksjer er sannsynligheten for en HS-formasjon på OSE økende...

Endret 28.02.2018 22:30 av highlander
highlander
08:18
01.03.2018
#8430

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -1,2 prosent i dag. De amerikanske børsene, med Dow Jones indeksen i spissen, falt tungt i går kveld (ned 1,5 %). Markedet, dvs. investorene, frykter ytterligere renteoppgang etter sentralbanksjef, Jerome Powell, sine seneste uttalelser. "Rentespøkelset" bidro for øvrig til aksjefall i Asia i natt, dog ikke like bredt som det vi så i USA. Oljeprisen har i tillegg svekket seg med over 2 % fra gårsdagens nivåer. Alt tatt i betrakting, blir det vanskelig å unngå lavere aksjekurser på Oslo Børs i dag."
highlander
09:48
01.03.2018
#8434

Pareto Securities bytter ut tre aksjer i porteføljen for mars. Meglerhuset kvitter seg med Komplett Bank, PGS og Yara til fordel for Aker BP, Akva Group og BW LPG.

Slik ser porteføljen for mars ut:

Aker BP
Akva Group
BW LPG
Golden Ocean
Lerøy Seafood
Northern Drilling
Schibsted A
Scatec Solar
Statoil
Wallenius Wilhelmsen

Paretoporteføljen klatret 0,3 prosent i februar, mens Hovedindeksen steg 1,1 prosent. (Kilde: E24)
highlander
08:26
02.03.2018
#8448

Roger Berntsen, Netfonds, sier dette om dagens åpning på Oslo Børs:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,6 prosent i dag. Trump, USAs President, varslet i går at han vil innføre straffetoll på stål og aluminium på hhv. 25- og 10 %. Naturlig nok reagerte aksjemarkedene i USA og Asia kraftig ned på dette, da betydelige proteksjonistiske tiltak, som dette, ansees å være svært ødeleggende for verdensøkonomien (ingen er tjent med proteksjonistiske tiltak). EU, Japan og Canada har allerede uttalt at de vil respondere på tiltaket med egne tiltak."
Stockamateur
11:55
02.03.2018
#12303

highlander
28.02.2018 15:49
#8415

Ad HS på OSE versus andre formasjoner.

Det er egentlig bare på OSE det er klart oppsett for HS, ja. Brent f.eks. minner mye mer om SPX, dog er det antydning til venstre skulder i Brent chartet a la OSE i november. DAX ser styggere ut, DT med 2 topper tilsvarende (i tid) venstre skulder og hodet i OSE. DAX har tatt ut potensialet i DT og ser ut til å teste bunn fra august i fjor. Noe av det samme for CAC. FTSE verre, er nå nede på LOY. Wall street har ridd på Trump-bølgen lenge nå, kanskje litt for lenge?

Dette blir i sum bearish! Den alvorlige testen på OSE blir ved 785, ryker dette nivået er det 720 neste.
eshuse
12:28
02.03.2018
#2650

Regjeringen setter inflasjonsmålet til 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent

Regjeringen senker inflasjonsmålet i pengepolitikken til to prosent. Kronen styrker seg markant på beskjeden.

...
eshuse
12:29
02.03.2018
#2651

Vi har hatt et inflasjonsmål på 2,5% i 17 år. Siste 17 år har prisstigningen vært 1,9% prosent i snitt ...

Endret 02.03.2018 12:29 av eshuse
Stockamateur
12:48
02.03.2018
#12304

eshuse

Kronestyrking skyldes vel forventninger om at renten skal opp. Rentehevinger kommer tidligere med et lavere inflasjonsmål.

Og rentehevinger er det bl.a. som skremmer vannet av aksjeinvestorer om dagen.
eshuse
12:57
02.03.2018
#2652

De første rentehevingene kommer nok nærmere, men det er jo kun snakk om å sette målet til det som har vært praksis. Norges Bank har ikke lagt særlig stor vekt på å nå målet om 2,5% prisstigning.
eshuse
13:22
02.03.2018
#2653

Stigende rente går som regel sammen med stigende børser. Det er når renter topper ut det er fare på ferde.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter