Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
blåball
12:25
21.06.2017
#3491

Sektor endring til Sjømat / Laks .
Levrandørindustri innen offshore / havind / landbasert industri er det flere selskaper som bidrar til inntjening og teknologiutvikling . Bull her .

PGS med en mulig emisjon , viser utfordringer her , men 102 nye oljeblokker utlyst av Søkviknes i dag gir merarbeid innen bransjen .

40 % av energimix er fosilt i år 2040 , selv i ett grønt perspektiv . ( Det Internasjonale Energibyrået er referanse ) .

Bergen med 5 mål , sparker Bergen Group til kurs 5 kroner , om " Forsvaret " gir kontrakt i dag , eller om noen dager .

NEL har fremdeles ubegrenset oppside , uten Spetalen .

Endret 21.06.2017 12:26 av blåball
blåball
12:45
22.06.2017
#3494

Selv om olje buller tilbake til 55 Dollar fatet fremover , krever det videre omstilling innen offshore , ellers kommer kostnader tilbake . ( Når alle " rigger " er tilbake fra kaldt og varmt opplag , om en del år .

en god krise skal man ikke sløse vekk........

Bergen Group er gjennom årene beviset på : for sterk ekspansjon . ( Men er nå bull. )

Bull .
blåball
09:08
23.06.2017
#3496

( Forsvaret i Bergen Group ikke like sterkt , kursfall , gir oppside i dag . )

Megaflyplass i Kina , og sterk økning i flyreiser fremover årene , også globalt . ( Mer på DN.no i dag ).

Telenor med ny tjeneste . ( Bull ) .
blåball
09:10
26.06.2017
#3506

Etterspørsel etter olje forblir god i 10 år fremover , med gradvis vekst , deretter en utflatning . Decline offshore blir stor uten investeringer i denne perioden .

Aker Solutions med kontrakt i dag , og har kontroll på videre vekst .

Offshore rigg legger også føringer på supply skip i flere år fremover .

Philly Shipyard i USA inn i Dovre Portofølje denne uke .

Bergen Group inntar forsvarsposisjon , ny oppdrag og bedre timebetalt er målet . ( Finansavisen på Lørdag har mer om dette ) .

Statoil styrker sin posisjon . ( Oppkjøp på Norsk Sokkel får sterkere vern , mer på DN.no i dag om dette med videre ) .

NEL blir oppkjøpskandidat for Kinesere ? ( Konservering og lagring av energi en trend ) .


highlander
11:11
26.06.2017
#7270

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Sommerens værvarsel: Mørke skyer over Norge, sol ellers

Regnskyene henger tungt over råvaremarkedet og råvarerelaterte næringer. Lav inflasjon gir imidlertid fest i obligasjonsmarkedet, mens god vekst fyrer opp under Wall Street som opplever rekordvarme.

Vanligvis går aksjer og statsobligasjoner i motsatt retning. Årsaken er at mens en sterk økonomi og litt inflasjon er bra for aksjer, så trives statsobligasjoner best med deflasjon, resesjon og rentekutt.

Akkurat nå er det imidlertid god stemning i begge leire. Rekordene flyttes stadig høyere på Wall Street samtidig som fall i lange statsrenter gir hyggelige kursgevinster i lommen på eiere av lange obligasjoner. Hva skjer?

La oss starte med obligasjonsmarkedet. Det som får det til å rykke i godfoten der, er et uventet fall i inflasjonen. Oljeprisen stuper, og det samme gjør kornprisen. Det blir billigere å fylle tanken og tygge. Videre har det brutt ut priskrig på mobildata i USA samtidig som kostnaden for helseforsikring har flatet ut.

Fallet i prisstigningen har tatt markedsaktørene på sengen og skapt håp om at USA er på vei mot japanske tilstander med permanent deflasjon. For alle som investerer i lange statsobligasjoner, er Japan den våte drømmen - landet hvor renten kun har gått ned og obligasjonsprisene opp så lenge folk kan huske.

Godartet inflasjonsfall
I aksjeleiren fokuseres det på at amerikansk økonomi vokser bra med liten fare for resesjon de neste tolv månedene. Videre oppfattes fallet i inflasjonen som godartet fordi det er tilbudsdrevet. Oljeprisen er ikke svak fordi etterspørselen svikter, men fordi det pumpes for mye og så videre.

Dette bringer meg inn på råvaremarkedet som er det eneste segmentet hvor starten på sommeren har vært våt og kald. Optimismen ved inngangen til året har definitivt ikke slått til, og årsakene er varierte.

I oljemarkedet er problemet at Nigeria og Libya produserer uventet mye samtidig som skiferprodusentene fortløpende undervurderes. Sistnevnte overrasker hele tiden med sin evne til å produsere stadig mer til stadig lavere priser. Skiferrevolusjonen har ikke mistet revolusjonsgløden.

I kornmarkedet er problemet høye lagre og gode avlinger. Dette har gitt rekordlave realpriser noe som har fått bøndene til å skjære ned på gjødselinnkjøpene. Det har i neste omgang rammet Yara hardt.

Mindre spekulasjon
I industrimetallmarkedet er historien mer kompleks. Etter en meteorisk oppgang gjennom fjoråret og vinteren har jernmalmprisen kollapset siden påske. Tilsvarende kurver gjør seg gjeldende i mange andre industrimetaller.

Hovedårsaken til nedgangen synes å være redusert tilgang på kreditt til spekulasjonsformål i Kina. Dette har i neste omgang ført til likvidasjon av lagre.

Det er vanskelig å si hva som skjer videre i råvaremarkedet. OPEC sitter antakelig i disse dager og teller på fingrene om de skal kutte mer eller fyre av en krigserklæring mot skiferprodusentene ved å åpne kranene for fullt igjen. Gjør de det sistnevnte, kommer verden til å drukne i olje.

Når det gjelder industriråvarer, er Kina elefanten i rommet. Vil kineserne bremse de lånefinansierte investeringene etter høstens partikongress hvor president Xi skal gjenvelges for en ny fireårsperiode?

Tror du på det, kan det bli fortsatt lavtrykk i råvaremarkedet og bulkshipping. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, vil imidlertid hardt prøvede bulkshipping-aksjonærer før eller siden belønnes for sin tålmodighet.

[fortsetter]

Endret 26.06.2017 11:12 av highlander
highlander
11:12
26.06.2017
#7271

[fortsatt]

Mulig gigantkontrakt frister
Philly Shipyard slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Skipsverftet er i utgangspunktet lavt priset sett i forhold til balanseverdiene grunnet frykt for ordretørke.

Nå ryktes det imidlertid at verftet er i ferd med å vinne en kontrakt på bygging av fire Jones Act-containerskip til ca. 200 millioner dollar per stykk. Landes denne, fortjener aksjen en helt annen kurs enn dagens.

Dovre-porteføljen

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Inn: Philly Shipyard

Ut: Skandiabanken
blåball
10:05
28.06.2017
#3515

Lundin med salg av eiendel , inkludert skattebalanser ; over 700 milloner norske kroner fortjeneste . ( Se Børsmelding i dag / Nyheter . )

Selv DNO vill inn på Norsk Sokkel , noen gode grunner for det..... ?

Justeringsfaktor når oljepriser går opp , gir enkelte supply levrandører oppside ? ( Solstad og Fredriksen kan svare på det . Fredriksen øker sin andel i aksjer for tiden . )

Omstilling , fusjoner og oppkjøp fortsetter i oljebransje , den med best kapital og disiplin blir vinnere .

Philly er årets aksje på oppsiden . ( XI følger den , GSI er smarte : selger og kjøper tilbake..... !!! ??? ) .

Utbytte .

Bull.
blåball
23:17
28.06.2017
#3518

Amerikanske Banker får grønt lys for utbyttefest i 4 kvartaler fremover .
Det er Federal Reserve som bestemmer dette hvert år , etter reguleringer og innsyn i kapital og disponeringer m.v .
65 % mer utbytte enn for ett år siden . ( MER PÅ E24 i kveld ) .

Oljepris mot 50 Dollar fatet Brent Olje .

NEL handles lavt i forhold til muligheter i markedet . ( Rammeavtaler m.v. )

Rentemarginer for Norske Banker er god , tross lav rente . ( Slik er det , Europeiske Banker har nok samme marginer . )


OldNick
10:40
29.06.2017
#19248

NHO's nye sjefsøkonom (tidl. DNB) forteller oss at gullalderen i Norge er forbi - økonomisk sett.

Det er greit, men kunne nå endelig blå-blå styre få bukt med veksten i offentlige budsjetter?

Nei, de vokser nesten mer enn noensinne, selv sammenlignet med sosialistisk styre. Slik vil vi havne i ulykken, det offentlige skal overta all økonomisk aktivitet og kvele det private.

Med det følger aksellerert korrupsjon og vanstyre.

Blodfattig vekst

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke norsk økonomi når gamle høyder, selv om den verste oljebremsen trolig er over.

Kjetil M. Hovland, E24.no
27.06.2017
Beins
11:21
29.06.2017
#10820

For å få ned veksten i offentlige utgifter relativt sett, må økonomien begynne å vokse skikkelig igjen. For tiden mangler det vekstsektorer av større omfang.Endret 29.06.2017 11:21 av Beins
blåball
09:31
30.06.2017
#3519

Bergen By er i vekst .
Bergen Group med forlengelse av rammekontrakt ; Skpipsteknisk vedlikehold m.v. ( Se børsmelding i dag . )

Erna Solberg til G20 møte , Norge er invetert på grunn av kunnskap .


Stockamateur
09:38
30.06.2017
#12102

Ikke noen stygge faresignaler foreløbig på OSE, på tross av bear cross 30/5 og svak negativ divergens RSI/kurs. Men fall under mars/april bunnene rundt 680-85 vil være bearish og gi et kraftig salgssignal. Neste under er 625ish.
blåball
12:10
30.06.2017
#3525

Network for NEL . ( Sør Korea , Se børsmelding nå . ) BULL .

Bergen Group med andre børsmelding for dagen . ( BULL ).

Stabil oljepris 50 til 60 Dollar fatet , er bullsignal for enkelte oljeprodusenter i Norden , ikke mange , men noen . ( Kværner tar seg av kvalitet ).

Moderat Bull .
blåball
10:54
03.07.2017
#3527

Oljeindustri på fastlandet i USA er kommet for å bli , Statoil med stategi om lønnsomhet , fremfor økning i produksjon på sine shalefelt . ( Mer på nyheter utover dagen ) .

Oljefunn i Castberg lisens i dag : 25 til 50 milloner utvinnbare oljefat i følge Statoil . North Energy har lisens mellom Castberg og Alta/Gotha lisenser : kan vere bull for North Energy.

NEL kan bli ett industri eventyr , mens Spetalen forsvarer andre investeringer mer . ( Olje service ? ) .

Gode vekstmuligheter i Kina gir oppgang i Asia . ( Både forbruker drevet og industrielt , jevn vekst og moderate energipriser og regulert finansmarked gir resultater i Kina . )


highlander
11:34
03.07.2017
#7293

Stig Myrseth har sendt ut ukens "Dovre insight":

Sykliske aksjer: Valuecase eller valuetrap?

Normalt skal man holde seg milevis unna sykliske aksjer sent i sykelen. Denne sykelen er imidlertid veldig, veldig forskjellig.

Åtte år har gått siden verdensøkonomien passerte bunnen. Selv om lite peker mot et snarlig omslag, er det liten tvil om at oppgangskonjunkturen er godt fremskreden.

Ifølge læreboken skal man være forsiktig med sykliske aksjer sent i sykelen. Da skal man i stedet satse på lite konjunkturutsatte næringer som telekom og farmasi eller bransjer som er i stand til å generere vekst uavhengig av den generelle utviklingen i økonomien så som teknologi.

Denne sykelen er imidlertid veldig ulik det typiske konjunkturoppsvinget i etterkrigstiden. For det første har oppgangen vart uvanlig lenge. Dernest har ekspansjonen vært eksepsjonelt svak.

Den svake veksten har gjort at det sedvanlige, bredt baserte sykliske rallyet har uteblitt. Tidevannet har ikke vært sterkt nok til å løfte alle båter. Det har knapt løftet noen båter.

Tilbudsdrevet lavkonjunktur
For de fleste dypsykliske næringer som bulkshipping, olje, gjødsel og smelteverk har de siste årene vært preget av lavkonjunktur. Mens etterspørselen har steget moderat, har tilbudet vokst eksplosivt noe som har resultert i overkapasitet og svak lønnsomhet.

Klok av skade viser kapitaleierne nå god disiplin. Dette peker mot minimal eller fraværende kapasitetsvekst fremover noe som tilkjennegir at det bare er et spørsmål om tid før en ny høykonjunktur innledes om etterspørselspilene fortsetter å peke oppover.

Motposten er at oppgangskonjunkturen er moden, og blir det resesjon, kan etterspørselen falle brått. Tror du på det, er sykliske aksjer en valuetrap. Da blir det en supersykel med negativt fortegn.

Så skal man kjøpe eller selge sykliske aksjer? Dette er neimen ikke godt å vite, men her er mine tanker.

Når det gjelder oljeselskaper og oljeservice, er jeg skeptisk. Med skiferrevolusjonen ute av kontroll kombinert med stadig billigere solenergi og batterier fremstår dyr offshore-olje som strukturelt presset.

Det blir neppe kroken på døren for norsk oljeindustri, men det er ikke sikkert at tidene da champagnen fløt fritt i Stavanger, kommer tilbake.

Kjøp bulk, gjødsel og aluminium
Innen aluminium og bulkshipping sitter Kina på nøkkelen. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, er den rådende svakheten en kjøpsanledning.

Personlig heller jeg mot det. Hittil har alle som har spådd Kina-krakk, tatt feil. En vakker dag får nok dommedagsprofetene rett, men det blir neppe med det første. Den kinesiske gjeldsboblen er fortsatt ikke sprekkeferdig.

I gjødselindustrien er problemet lave matpriser kombinert med en bølge av ny kapasitet som ble bestilt da tidene var gode. Uansett hvordan konjunkturene utvikler seg, trenger verden mer mat grunnet en stigende befolkning.

Dette sammen med minimal kapasitetsvekst fra neste år gjør meg langsiktig positiv til Yara. Aksjekursen og inntjeningen vil etter alle solemerker passere bunnen i år og deretter innlede et mangeårig oppsving. Den trofaste aksjonær vil neppe bli skuffet.

[fortsetter]
highlander
11:34
03.07.2017
#7294

[fortsatt]

Tja til fly, bank og fisk
Når det gjelder norske bankaksjer, er tvilen min større. Vi har kommet langt ut i kredittsykelen og oppgangen i eiendomsmarkedet.

Bankaksjer ser fortsatt billige ut, men begynner kvaliteten på låneboken å forvitre grunnet vaklende boligpriser og dypt gjeldssatte husholdninger, blir det ingen dans på roser.

Frykten for at festen snart er over og at oppvaskens time nærmer seg, begynner også å gjøre seg gjeldende i oppdrettsbransjen. Den høye lakseprisen har ført til «demand destruction» samtidig som produksjonen vil skyte fart neste år. Kanskje det går bra, men jeg hadde ikke tatt sjansen.

Hva så med den hardt pressede flybransjen? Blir det boom i europeisk økonomi, skal man i utgangspunktet eie Norwegian og SAS.

Så langt har imidlertid kapasitetsøkningen vært mer enn sterk nok til å ta unna passasjerveksten. Det kan vi takke vekstkåte lavprisflyselskaper for.

Mye tyder på at overkapasiteten i flybransjen er strukturell. I så fall er det bedre å være passasjer enn aksjonær.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Endret 03.07.2017 11:34 av highlander
OldNick
11:45
03.07.2017
#19258

Petter Stordalen beyr svært lite fo rOslo Børs, siden alle hans hovedengasjementer er private selskaper.

Men, lenker artikkelen inn fordi Stordalen er en viktig og interessant person for norsk økonomi.

Petter Stordalen: Jeg betyr ikke så mye for selskapet

Petter Stordalen er Norges niende rikeste mann. Alt har imidlertid ikke vært en dans på roser.

Vibeke Vestergård, E24.no
02.07.2017
blåball
09:38
04.07.2017
#3530

Gode kommentarer fra Stordalen .

Skattekart i kritt alder , versus jura alder på Kayak / Castberg / Barenshavet ; gir Statoil , Aker , Lundin oppside . ( Selv North Energy ASA kan revurdere sine strategier . )

Kostnadsnivå er avgjørende i videre utvikling i Norge . ( Men kreative selskaper og personer ser muligheter , fremfor hindringer ...... Rammebetingelser er dog viktige .

Bull på oljepris rundt 55 Dollar fremover . ( OPEC kutter ikke mer nå ) . Forlengelse av avtalen er mer sannsynlig , men kortene holdes tettere til brystet . )

Statoil er på hold .
Aker kjøp.
Lundin kjøp .

Philly og NEL med oppside , kursmål er under vurdering .
OldNick
16:06
04.07.2017
#19266

Nå er dt ikke lenge til Q2-rapporteringssesongen starter.

Her er DNB Markets liste over datoer:

SELSKAPENES RAPPORTERINGSDATOER FOR ANDRE KVARTAL 2017

Andreas Nyheim, DNB Markets
29.06.2017

Rapporteringssesongen for andre kvartal er så vidt i gang. Tabellen under viser forventede rapporteringsdatoer for de børsnoterte selskapene i Norge og Sverige, samt hovedindeksene i Danmark og Finland.

Andre kvartal har bydd på enkelte overraskelser for analyseteamet til DNB Markets. Både oljeprisen og de lange rentene har falt, noe som gir litt blandede signaler. Vi tror derimot at dette vil bli reversert i andre halvår. Estimatene for selskapsinntjeningen har i perioden beveget seg lite. Vi antar derfor at oljeprisestimatene vil justeres ned når analytikere oppdaterer sine tall for andre kvartal, og at inntjeningen for sjømatselskapene justeres opp.

Vi er fortsatt nøytrale til Oslo Børs. Det betyr at vi tror på en moderat positiv utvikling.

Og så følger listen med selskaper - se link over
blåball
11:07
07.07.2017
#3535

Lundin kjøper Lisens 805 av North Energy . ( Se børsmelding nå ) .
Skatte refusjon , og North Energy mer som ett investerings selskap .

For Lundin strategisk viktig lisens ( 805 ) .

Oljepris uendret , tross lager trekk i USA , Rigg telling i kveld gir bedre svar . ( Økt oljeproduksjon i USA denne uke ) .

blåball
12:16
08.07.2017
#3536

Estimater for Oljeproduksjon i USA er litt for høge , endelig fracking blir ikke gjennomført , for lave oljepriser , og fremtidspriser viser en flatere utvikling .
Det posetive for Norsk Oljeindustri , er fortsatt omstilling , og større oljeselskaper , som Lundin f.eks . ( Velger f.eks . Kværner som levrandør , og ikke Asia verft , som overskrider budsjetter i større grad historisk . )

Inntjeningsvekst for 2017 globalt er ca 14 prosent , Asia har enda høgere inntjeningsvekst for børsnoterte .

Lav inflasjon grunnet teknologiutvikling i flere bransjer , samt att lønninger til arbeidere ikke stiger mer grunnet stor ledig arbeids styrke i flere store økonomier , blant annet i USA . Men lavere skattenivå og moderate energipriser gir kjøpekraft .

Etterspørsel etter grafitt , nikkel , aluminium , mangan og olje og gass vil stige frem til år 2040 . ( Pris vekst fra dagens nivå påregnes her ) .

G20 landene er enige om klima strategi , Trump er for renere fossil energi og teknologisk utvikling .

North Energy ASA neste ukes vinner , og NEL inntar flere rammeavtaler ?

Endret 08.07.2017 12:19 av blåball
blåball
10:42
09.07.2017
#3537

Tyrkia kommer ikke til å ratifisere Parisavtalen i landets Nasjonalforsamling . ( Nyheter i dag / Tyrkias President ) .
Det er snakk om økonomisk kompensasjon til utviklingsland m.v..

Donald Trump / USA mener tilgang og bruk av fossil energi må bli renere og mer effektiv .

G20 møtet vedtok retten til straffetoll for å forhindre pris dumping , landene i mellom . ( Godt nytt for Norsk Hydro og REC ) .

NEL Hydrogen til industrielt bruk øker fremover . ( flere muligheter fremover ) .

Norge og Solberg og Jensen ser seg fornøyd med både Parisavtale og G20 møtet . ( Olje og Gass er fremdeles den energi med mest potensiale til å bli renere , forbruket er økende i flere tiår fremover , en uflating i forbruk kommer fra høge nivåer frem i tid . )
highlander
07:45
10.07.2017
#7300

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Niårsjubileet nærmer seg

Trump er langt fra så svekket som norske medier gir inntrykk av. Til høsten vil skattereform klatre til topps på den politiske agendaen, og det kan gi nye rekorder på Wall Street.

Sjelden har en amerikansk president vært så upopulær i Vest-Europa. Mens kjemien med Macron og Merkel er totalt fraværende, har Trump ingen problemer med å finne tonen med Putin.

På helgens G20-sammenkomst varte møtet mellom Trump og Putin så lenge at han kom for sent til avtalen med Japans statsminister.

I Europa sitter mange og bare venter på at Trump skal bli avsatt. Den allmenne oppfatningen er at administrasjonen hans er så inkompetent og skandalerammet at den i praksis er handlingslammet.

Virkeligheten er imidlertid mer nyansert.

Fox News og CNN
Husk at Trump fortsatt nyter godt av støtte fra over 80 prosent av republikanske velgere. Dersom du tror amerikanerne har mistet troen på han, så start dagen med å lese nyheter påfoxnews.comi stedet forcnn.com

USA er for tiden et sterkt polarisert samfunn, og i Norge hører vi stort sett kun fra den ene siden.

Med kontroll over både det hvite hus og kongressen har det republikanske partiet for tiden en unik mulighet til å få gjennomslag for sine hjertesaker. Den viktigste av disse er skattereform.

Tiden går imidlertid fort. Mot slutten av neste år er det mellomvalg, og det er langt fra sikkert at flertallet i nasjonalforsamlingen opprettholdes. Derfor gjelder det å få vedtatt så mye av programmet som mulig innen da.
For å få dette til, kreves husfred innad i partiet, og dette tilkjennegir at Trump foreløpig sitter trygt. Skal han bli avsatt før mellomvalget, må Russland-etterforskningen avdekke bevis for utilgivelige forbrytelser som landsforræderi eller tilsvarende.

Akkurat nå har de fleste markedsaktører gitt opp troen på en skattereform. Sannsynligheten for at republikanerne får gjennom en sådan i god tid før mellomvalget, er imidlertid etter min mening høy.

Årsaken er at skattekutt er langt mindre kontroversielt enn for eksempel å fjerne helseforsikringen til fattige og syke. Videre er skattereform partiets absolutte toppsak som det er bred konsensus om innad.

Resultatpilene peker opp
Innføres et nytt skattesystem, skal inntjeningsestimatene opp i størrelsesorden ti prosent på Wall Street. I eurosonen er likeledes resultatutsiktene gode. Egenkapitalrentabiliteten er godt under historisk snitt, og dette gir stor oppside i inntjeningen etter hvert som konjunkturoppgangen skrider frem.

Egenkapitalrentabiliteten er heller ikke all verdens på Oslo Børs. Utsiktene til en normalisering av lønnsomheten her er imidlertid mer usikker ettersom mye avhenger av oljeprisen. Akkurat nå ser det ikke bra ut på den kanten.

[fortsetter]

Endret 10.07.2017 07:47 av highlander
highlander
07:47
10.07.2017
#7301

[fortsatt]

Hvordan ender det?
Det rådende oppgangsmarkedet på verdens børser er nå inne i sitt åttende år. Alle lengerekorder er slått, og det er bare å gratulere. Hvordan vil bullmarkedet ende?

Jeg tviler på at høy vurdering eller varigheten av oppgangen vil forårsake det neste bearmarkedet. Historien viser at store børsfall nesten alltid utløses av fallende resultater eller frykt for det.

Nå som resultatpilene peker såpass bratt oppover i både Europa og USA, er det vanskelig å se for seg et kursfall. Oddsene for at vi snart kan feire niårsjubileum, virker gode.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]
Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
08:00
10.07.2017
#3542

Sapa : Norsk Hydro blir 100 % eiger . Hydro er da med i hele veridkjeden ; fra gruver til resirkuleringer og " struktuerte produkter " . Norsk Hydro betaler kontant til Orkla . ( Se Børsmelding i dag ) . Bull .

Resultatsesong starter med nå : North Energy ASA er på forskudd med skattefunn :
til " Ola i Venstre partiet " . Bull .

Oljepris stiger på ett mulig tak i produksjonen Nigeria og Libya , eventuelt regulering fra andre land innen den store OPEC avtalen . ( Norge er ikke med , men øker sin omstilling videre ) .

Venter med å sette Bull på Statoil denne uke . ( Den kommer etter ferie ) .
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter