Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
10:17
12.03.2018
#8552

DNB Markets har i dag byttet ut olje med bolig i ukeporteføljen:

Selvaag Bolig kommer inn i varmen på bekostning av Statoil.

Meglerhusets portefølje av anbefalte aksjer ser dermed slik ut:

B2 Holding
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen
Austevoll
Sparebank1 SR Bank
Selvaag Bolig
Storebrand
Grieg Seafood
highlander
11:15
12.03.2018
#8559

Finansdepartementet tror veksten i norsk økonomi vil akselerere i år.

Det fremkommer i departementets nye anslag i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse.
Fastlandsøkonomien er antatt å vokse med 2,5 prosent i år, opp fra 1,8 prosent i 2017, mens arbeidsledigheten slik Nav måler den er antatt å falle fra 2,7 til 2,3 prosent.

«Aktiviteten i norsk økonomi tar seg videre opp, og arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Oppgangen er bredt basert. Det private forbruket tiltar, og bedriftene investerer mer, både i og utenfor oljesektoren», skriver finansdepartementet.

«Nedgangskonjunkturen etter oljeprisfallet er bak oss», konkluderer departementet. (Kilde: E24)
highlander
08:37
13.03.2018
#8563

Netfonds' åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,4]%. Både de amerikanske børsene, samt de asiatiske, endte blandet i går kveld/natt, dermed er det liten drahjelp å få fa disse regionene i dag. Når det er sagt, teknologiaksjene i USA, med Apple i spissen, steg videre mandag kveld, noe som gjorde at Nasdaq indeksen endte i ny all-time high. Dette innebærer at Nasdaq indeksen offisielt sett, er ute av korreksjonsmodus. Resten av det amerikanske aksjemarkedet derimot, er et godt stykke unna samme bragd (Dow Jones indeksen er ned 6 % fra toppen). Oljeprisen handles for øvrig til 64,9 dollar, nær vårt 2018 estimat på 65 dollar. Telekom- og Helse aksjene gjorde det hhv, best og dårligst på de asiatiske børsene i natt."

Vil ellers vise til det jeg skrev i USA-tråden: Det virker som om markedene er veldig avventende før den amerikanske konsumprisindeksen offentliggjøres i ettermiddag...
highlander
08:23
14.03.2018
#8580

Netfonds sjefsanalytiker Roger Berntsen sier dette i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. USAs utenriksminister, Rex Tillerson, ble sparket av Trump i går, noe som har gitt negative utslag på verdens børser (i går kveld og i natt). Investorene frykter at den amerikanske presidenten, ved å sparke Tillerson (tidligere sjef for Exxon Mobil), forbereder innføring av flere proteksjonistiske tiltak. Som tidligere nevn, er vi ikke særlig bekymret for Trumps utallige krumspring som President, det være seg ansettelser, avskjedigelser og trusler om proteksjonistiske tiltak. Grunnen til det er USAs "gjeldsberg", som er større enn noen sinne, mest sannsynlig vil holde "alle parter" i sjakk (enkel spill teori tilsier dette).

Med "alle parter" mener vi hovedsakelig USA og dets långivere (Kina, Japan og til dels Norge mfl.). EU derimot, er i en annen situasjon. Trump har, slik vi ser det, ingen, eller liten "edge", i forhandlinger med EU. Mao. tror vi det er stor sannsynlighet for at det bli innført straffetoll på mindre viktige varer, mot de som har lånt USA mest penger, og at dette vil bli akseptert av "alle parter". Mao. vi frykter ikke Trump. Material- og konsum aksjer gjorde det best i Asia i natt, mens finans og teknologi gjorde det svakest."
highlander
08:49
15.03.2018
#8596

...og dette er torsdagens melding fra Roger Berntsen:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. De asiatiske børsene endte svakt ned torsdag (i natt), dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Stemningen i Asia var preget av frykt for en fremtidig handelskrig, der USA presser flere av sine handelspartnere til å kjøpe flere varer produsert på amerikansk jord, for å unngå økte tollsatser. De amerikanske børsene, med Dow Jones indeksen i spissen, falt på tilsvarende frykt. Når det er sagt, teknologiaksjene har klart seg bra gjennom den siste tids uro, dog ikke uventet da de fleste IT gigantene er globale spillere der produksjonen av deres tjenester i mindre grad vil påvirkes av Trumps harde linje på handel.

Når det er sagt, vi forventer at denne situasjonen løser seg på en god måte ved at de landene som har lånt USA mest penger (Kina, Japan, Norge mfl.) vil beslutte å kjøpe mer av USA i årene som kommer. Det er for øvrig naturlig at merkjøpene vil komme innen militært utstyr og forsvarstjenester, samt olje (for Kinas del). Det er rentemøte i Norges Bank i dag. Vi venter uendret rente. I følge sentralbankens rentebane kommer det en rentehevning på 0,25 % poeng i slutten av året. Styringsrenten står nå i 0,5 %."
highlander
10:03
15.03.2018
#8598

Fearnley-analytiker Kim André Uggedal anbefaler kjøp av TGS, mens PGS og Subsea 7 anbefales solgt.
blåball
10:47
15.03.2018
#4095

Subsea 7 med nytt millard oppdrag på grunt vann i dag . ( Se børsmelding i dag ) . Bull .
Aker ASA øker stadig sine verdier , Ghana er meget verdi økende , og nye Aker Energy er navnet . Bull .

Statoil skifter navn , og er allerde ett bredt teknologiselskap innen flere energiformer . Bull .
NEL Hydrogen og Norsk Hydro er bull fremover . ( Lavt priset i forhold til fremtidig inntjening og innovasjon ) .

Lange renter er preget av teknologisk utvikling og innovasjon , som gir gradvis vekst og utvikling i mange økonomier . ( Og den gir og tar arbeidsplasser ) .

USA og Kina har god vekst og utvikling .

Europa og Asia samlet sett har stor arbeidsstyrke som ikke er utnyttet .

Endret 15.03.2018 10:48 av blåball
highlander
08:56
16.03.2018
#8612

Netfonds v/ Roger Berntsen sier dette om børsen i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. Det har vært små bevegelser på de utenlandske børsene det siste halve døgnet (etter at Oslo Børs stengte torsdag). Når det er sagt, investorene er fremdeles opptatt av den potensielle handelskrigen mellom USA og "resten av verden". I denne forbindelse ønsker vi å gjenta oss til det kjedsommelige om at det ordner seg, gitt kombinasjonen av USAs enorme gjeldsberg og tilsvarende "enormt rike" handelspartnere (Kina, Norge mfl.). "alle parter vil enes om en god løsning på situasjonen, tror vi. Noe annet vil være idioti.

I går var det for øvrig rentemøte i Norges bank, der sentralbanksjefen signaliserte at første rentehevning kommer etter sommeren en gang. Vi derimot, gitt at vekstimpulsene i EU (vår viktigste handelspartner) er sterke enn her hjemme, tror renteutviklingen i Norge vil speile ECBs evt. innstrammingspolitikk. Mao. det blir neppe de store renteutslagene i overskuelig fremtid.

Avslutningsvis, vil vi gi Statoil ros for sitt navnebytte (equinor), da vi har ventet på dette en god stund allerede. Navnet, logoen og fargevalg vil gjøre det vesentlig enklere å forankre selskapets fremtidsvisjoner og utviklingsprosesser både internt og eksternt."

Selv er jeg enig med Rogers betraktninger i forhold til aksjemarkedene og rentenivået, men jeg deler ikke hans begeistring hva angår Statoils navnebytte.
highlander
08:47
19.03.2018
#8627

...og slik forventer Berntsen at børsen åpner denne uken:

" Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,1]%. Denne uken er det rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken). Det er naturlig å anta at dette vil oppta de fleste investorer de neste dagene. Selve rentebeslutningen, med tilhørende pressekonferanse, er onsdag kveld (norsk tid). Det er for øvrig priset inn at renten settes opp med 25 punkter (0,25% poeng). Styringsrenten i USA står i dag, i 1,25%.

Når det er sagt, impulsene fra Asia i natt, er blandede (Hang Seng indeksen opp 0,1% og Nikkei225 ned 0,9%). Oljeprisen derimot, er opp fra fredagens nivåer, noe som, isolert sett, kan hjelpe de oljerelaterte aksjene på Oslo børs. Det var aksjer innen helse og finans som klarte seg best i Asia i natt."
highlander
08:57
19.03.2018
#8629

Sakset fra Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Nervegift, Putin-valget og russiske aksjer

Russland har lenge hatt den tvilsomme æren av å ha verdens billigste børs. Er tiden moden for å kjøpe russiske aksjer?

Moskva-børsen handles for tiden til 0,8 ganger bokført egenkapital og 6,3 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene. Ingen andre land kan varte opp med slike nøkkeltall.

Russland ligger også i tetsjiktet på rentesiden. Her kan nevnes at mens styringsrenten er på 7,5 prosent, så er inflasjonen 2,2 prosent. Det gir en realrente på sensasjonelle fem prosent, et nivå som rentenister bare kan drømme om andre steder.

Så er Moskva-børsen et kjøp? Svaret avhenger av hva som skjer med sanksjonene, oljeprisen og reformarbeidet.

Nervegift
Russland ble straffet med sanksjoner etter Ukraina-krisen, og disse er en viktig årsak til den lave verdsettelsen av russiske aktiva. Faren er at sanksjonskrigen kan bli trappet ytterligere opp som en følge av forgiftningen av dobbeltagenten Skripal og hans datter med nervegiften Novichok.

Storbritannia har reagert skarpt på hendelsen, og så langt er 23 russiske diplomater utvist. Videre har Storbritannia, Tyskland, Frankrike og USA lagt skylden på Putin-regimet i en felles uttalelse.

Det er vanskelig å spå utfallet at Skripal-saken, men en mulighet er at nye sanksjoner innføres. Disse kan i verste fall bli meget potente så som å kaste Russland ut av Swift-betalingssystemet.

Motargumentet er at aggressive sanksjoner også vil ramme Vesten hardt. Videre vil Putin gjøre sitt ytterste for å unngå nye straffetiltak ettersom det gryende oppsvinget i økonomien da vil trues.

Putin-valget
Reformarbeidet er en annen viktig faktor å overvåke. Med helgens gjenvalg av Putin har en ny politisk syklus startet.

En omrokkering av regjeringen kan ventes, og det er også duket for nye initiativer i den økonomiske politikken. Nøyaktig hva som vil skje, er vanskelig å ha noen formening om ettersom Putin vanen tro holder kortene tett inntil brystet.

Personlig heller jeg mot at rammebetingelsene for næringslivet vil bedres. En grunn er at Russland i likhet med andre petrostater som Saudi-Arabia ikke har noen andre valg enn å modernisere seg i et klima med permanent reduserte oljeinntekter.

Så langt er signalene oppmuntrende. Her kan nevnes at regjeringen har lyktes med å gjenopprette makroøkonomisk stabilitet takket være en imponerende disiplinert penge- og finanspolitikk.

Fremover vil Putin fokusere på tre områder. Det ene er å bevege seg vekk fra et statskapitalistisk system til noe som ligner på en velferdsstat.

Dernest vil en pensjonsreform tvinge seg frem. En pensjonsalder på 55 år for kvinner og 60 år for menn er lavt.

Statsmafiaen
Til sist må kampen mot korrupsjonen intensiveres. Putin har selv tatt til orde for å slå ned på «statsmafiaen» som opptrer rovdyraktig overfor næringslivet.

Med «statsmafia» menes korrupt politi, dommere og andre offentlige tjenestemenn som stikker kjepper i hjulene for bedrifter i håp om å kunne hente ut bestikkelser.

Selv om Putin sier mange av de riktige ordene, gjenstår handling. Kreftene som motsetter seg endringer, skal ikke undervurderes. Spesielt kampen mot korrupsjon kan gi mange mektige fiender i egne rekker.

Summa summarum er brikkene i ferd med å falle på plass for en langsiktig kjøpsmulighet på Moskva-børsen. Seieren i kampen mot inflasjonen og friskmeldingen av statsfinansene betyr at pengepolitikken snart kan legges om i ekspansiv retning samtidig som tempoet i de strukturelle reformene ventes å ta seg opp.

Inntil vi ser det endelige utfallet av Skripal-saken, anbefaler jeg likevel å avvente en inntreden i russiske verdipapirer og fond.

Tankratene nær bunnen
I Dovre-porteføljen slippes Frontline inn i varmen denne uken. Tankratene er riktignok lave, men det er duket for en klar markedsbedring i 2019 og 2020.

Det tilkjennegis av høy skraping kombinert med en robust vekst i fraktbehovet. For det første er den globale forbruksveksten av råolje høy.

Dernest er transportdistansene økende. Det skyldes at USA er drivkraften på produksjonssiden, mens Asia dominerer forbruksveksten.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Spectrum
· Avance Gas
· Frontline

Inn: Frontline

Ut: Golden Ocean
highlander
09:33
19.03.2018
#8636

Atea tas i dag inn i DnB Markets ukesportefølje med anbefalte aksjer.

– Det er en aksje vi burde tatt inn for lenge siden, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i en kommentar, og viser til behovet for diversifisering; han peker på at en teknologiaksje er en god bidragsyter til å holde bredden i bransjene som er representert.

Ut går B2 Holding, som gjorde det svakt i forrige uke, særlig på grunn av en emisjon.

DNBs portefølje består nå av følgende aksjer:

Austevoll Seafood
Sparebank 1 SR-Bank
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen Logistics
Storebrand
Grieg Seafood
Atea

Endret 19.03.2018 09:35 av highlander
highlander
09:38
19.03.2018
#8637

Nordea Markets henter inn tre oljeserviceselskaper i sin nordiske portefølje denne uken.

– Oljeserviceindustrien er etter vår vurdering i bunnen av syklusen og en ny opptur er i sikte, skriver meglerhuset.

De tre aksjene det er snakk om, er Subsea 7, BW Offshore og Petroleum Geo-services.

I Subsea 7 vurderes den operasjonelle risikoen som høy, da selskapet trenger flere ordre, men den finansielle risikoen som lav. Situasjonen er motsatt i BW Offshore, som har høy gjeld, men lange kontrakter.

– PGS er det mest risikable av de tre selskapene, skriver Nordea, men viser blant annet til oppgraderingen fra kredittvurderingsbyrået Moody’s i forrige uke. (E24)
blåball
17:27
19.03.2018
#4097

Svenske Vattenfall kutter 1600 ansatte og selv om virksomheten tjener penger : er dette nødvendig for å få rom for fremtidige investeringer . ( Mer på Aksjelive E24 i dag ) .

Hva som gjør dette er enkelt : mer digitalisering og " tvillinger " ..........

Statoil har nå Total deal i boks . Martin Lingefeltet m.v. ( referanse er E24 ) .

Tesla i USA produserer for lite , og blir trolig utkonkurert på bilsiden .
highlander
09:21
20.03.2018
#8644

Netfonds' traff bra på dagens åpningsprognose, litt opp - til tross for fallet i USA i går kveld:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2]%. Wall Street endte kraftig ned i går, dog dette skyldes hovedsakelig selskap spesifikke hendelser, med FAANG aksjene i spissen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google). De asiatiske børsene derimot, klarte seg mye bedre, da de endte relativt flatt i natt.

Investorene venter på morgendagens rentebeslutning fra Fed (den amerikanske sentralbanken. Sannsynligheten for at styringsrenten (Fed Funds Rate) settes opp fra 1,5% til 1,75% er stor (over 90% sannsynlighet). Mao. pressekonferansen, der sentralbanksjefen utdyper rentebeslutningen, blir desto viktigere for investorene.

Investorene her hjemme må også forholde seg til en mulig regjeringskrise i dag, da flertallet i stortinget er innstilt på å stemme for mistillit til Sylvia Listhaug (justisministeren), for hennes personlige meninger. Denne saken, er for oss helt absurd, da stortingsflertallet med med KrF i spissen, gjennom å fremme mistillit, i bunn og grunn stemmer for å begrense ytringsfriheten til enkeltpersoner. Dette er farligere for demokratiet enn noe annet, da ytringsfriheten er selve bærebjelken i vårt samfunn. "
highlander
10:57
20.03.2018
#8657

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities anbefaler kjøp av Telenor, NEL og sparebanker generelt, mens Kongsberg Gruppen, Gaming Innovation og Norwegian Air anbefales solgt. (Xi)

Endret 20.03.2018 10:57 av highlander
highlander
08:27
22.03.2018
#8675

Nok en dag der Roger Berntsen spår en flat åpning:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. Den amerikanske sentralbanken satte, som ventet, opp renten med 25 basis punkter i går. Dette sammen med en oppdatert rentebane, som indikerer to rentehevinger til i år, gav en umiddelbar positiv reaksjon i aksjemarkedet. I kjølvannet av sentralbanksjefens pressekonferanse derimot, ble denne oppgangen reversert. Spørsmålet om potensielle økte handelsbarrierer (fare for en større handelskrig) ble naturlig nok drøftet i denne seansen. Sentralbanksjefen poengterte at medlemmene av rentekomiteen hadde brukt tid på temaet, samt at signalene fra næringslivet var at de var bekymret for utviklingen rundt dette. De asiatiske børsene, eks. Japan, endte for øvrig ned i natt, mens oljeprisen er noe opp. Samlet sett bør dette ikke gi de helt store utslagene på Oslo Børs i åpningsminuttene."
highlander
10:46
22.03.2018
#8691

Analytiker Glenn Kringhaug i ABG Sundal Collier anbefaler ifølge Finansavisen kjøp av følgende aksjer:

Veidekke
NRC Group
Selvaag Bolig
Solon Eiendom

Tydelig at Kringshaug har stor tro på byggebransjen og boligmarkedet...
Stockamateur
14:13
22.03.2018
#12331

Eiendom er vel ganske defensive aksjer? Flere enn meg som lukter elendighet?

Hvis OSE detter ned gjennom hals i HS ved 780, reduserer jeg aksjeandelen ytterligere fra 50% (nå) til 25. Har noe bear på OSE og FOE, så det bør kompensere noe hvis det går ordentlig gæli.

Endret 22.03.2018 14:16 av Stockamateur
OldNick
22:56
22.03.2018
#19977

DNB avholdt en nordisk SMB-konferanse i går (hovedsakelig norske selskap som deltok).


40 deltagende bedrifter i 4 sesjoner.


Presentasjonsfiler finnes her
Provence
23:28
22.03.2018
#10051

re:OldNick #19977:

Takk for den oversikten. Ser at Medistim også er med i den kolleksjonen.

Legger over underlaget til MEDI tråden
highlander
08:17
23.03.2018
#8707

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,8 %, eller innenfor intervallet [-1, -0,7] %. Frykt for en eskalerende handelskrig mellom USA og en rekke andre land (deriblant Kina), bidro til kraftig børsfall i Asia i natt og i USA i går kveld. Det er naturlig å anta at denne frykten vil forplante seg til Europa i dag. Mao. må vi belage oss på stort salgs press i åpningsminuttene.

Når det er sagt, hvorvidt denne situasjonen vil utvikle seg til en fullskala handelskrig er ikke gitt. Vi ser på utviklingstrekkene i denne saken mer som klassiske forhandlingsutspill, enn noe annet. I så tilfelle, er sannsynligheten stor for at denne prekære situasjonen vil løse seg på en god måte for alle parter. Poenget, slik vi ser det, er at Kina og USA er så avhengige av hverandre pga. USAs enorme gjeld til Kina og USAs enorme appetitt for "billige" kinesiske varer. Det ville være idioti om landende ikke kommer til en minnelig løsning der Kina ender opp med å kjøpe litt flere varer av USA i årene som kommer. Det samme vil andre land som har lånt USA mye penger, som f. eks. Norge, måtte belage seg på å gjøre."

Jeg vil si at Roger Berntsen i dag er vel optimistisk i åpningsprognosen - med sin spådom om "bare" 0,8 % fall, hensyntatt utviklingen i USA i går kveld (ca. 2,5-3 % ned på de viktigste indeksene) og i Asia i natt (Kina ned over 3 % og Japan ned 4,5 % i skrivende stund).

Ellers liker jeg optimismen hans; vi får håpe at dette bare er "klassiske forhandlingsutspill" og at man etter hvert finner minnelige løsninger.

3 kvarter til åpningsbjellen ringer på Oslo Børs. Det blir en spennede dag...
Profitt
09:00
23.03.2018
#14923

Spørs hvilke aksjer man sitter i 😇
OldNick
09:05
23.03.2018
#19979

Roger'n traff bra her.

Highlander, du har kanskje misset denne nyheten?

S.Arabia's energiminsteren Al-Falih har vært ute i media og varslet forlengelse av kuttavtalen.

Det støtter oljeprisene, selvsagt, som løfter seg over $65/69 (WTI/BRENT) igjen.

Oil rises more than 1 percent as Saudi says production curbs could last into 2019

Henning Gloystein, Reuters
Mar. 23, 2018


Endret 23.03.2018 09:15 av OldNick
highlander
09:06
23.03.2018
#8709

Jammen fikk ikke Roger'n rett i dag også; OSEBX åpnet ned temmelig nøyaktig 0,8 %.

Men dagen er fortsatt ung...
highlander
09:10
23.03.2018
#8710

Re. OldNick #19979

Vi kommenterte Roger omtrent samtidig :)

Takk for nyheten. Det legger nok en demper på fallet her hjemme på bjerget, ja.

Det at Saudia-Arabia ønsker å forlenge kuttavtalen, har nok sammenheng med at de skal børsnotere statsoljeselskapet sitt. Det kribler nok veldig i arbaberfingrene med hensyn til å skru opp kranene, for å staffe USA som i år ligger an til å bli verdens største oljeprodusent, men først skal de hente hjem "arvesølvet" sitt.

Ha en fin dag!

Endret 23.03.2018 09:15 av highlander
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter