Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
blåball
09:32
23.03.2018
#4107

Kina har allerede gitt signaler om en oppmykning i forhold til vestlige selskaper i Kina , og en oppmykning innen finans . ( Og dette er før Trump sine foreløpige protokoller . )

EU er allerde innvilget en del unntak fra diverse tollsatser . ( Det er ikke bare snakk om toll , men også att EU må bidra med 2 % av brutto nasjonal produkt innen forsvar / Nato ) .

Ha en god Påske .
blåball
09:37
23.03.2018
#4108

Så får Donald Trump vise hvor god Diplomat han er .
blåball
08:56
24.03.2018
#4109

MBS er på besøk i USA , og Saudi Arabia / USA har mange felles økonomiske mål . ( Mer på E24 i dag ) .

Fortsatt god utvikling for oljeproduserende og enkelte levrandører i Norge . ( Se dagens godkjennelser ) .

Norsk Hydro får en nøytral anbefaling fremover , men legger kjøp lavere en dagens kurs .
highlander
20:30
25.03.2018
#8721

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Det skjedde ikke veldig mye i chartene, men det lille som skjedde var ikke til det bedre...Hovedindeksen falt 0,8 prosent sist uke, fra 806,72 til 800,29

Fra all-time high er nedgangen da på 4,8 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,5 prosent og siden nyttår er den ned 1,7 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 15,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Fra lyst til mørkt?
Det ble et nytt, lite fall på Oslo Børs sist uke. Som sist søndag betyr det at høyre skulder i hode-skulder formasjonen fremdeles kan være under utvikling. Og det blir ikke bedre av at høyre skulder ligner på en dobbel topp.

Uansett er det for tidlig å avblåse faren for at hode-skulder formasjonen slår til og varsler at hovedindeksen kan falle til 720.

Faller hovedindeksen under 800-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt, og halslinjen på 795-nivået, vil sannsynligheten for et fall til 720 øke betraktelig.

RSI brøt de korte positive undertonen. Da er det ikke sikkert det blir mulig å unngå en (forbigående) nedgang mot 720.

200-dagers glidende gjennomsnitt har tatt imot flere ganger den siste måneden og tester det nå nok en gang.

Sist uke ble det et lite brudd både på bunnlinjen i RSI-chartet og i hovedchartet. Det var et par svakhetstegn som økte sannsynligheten for et nytt fall.

Det kan komme forbigående oppturer, men så lenge hovedindeksen ikke bryter 823-nivået, og stiger til ny all-time high på høyere omsetning, er det fremdeles fare for en ny nedtur.

Positiv undertone
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Forsetter den kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Sannsynligheten for et fall til 745, og kanskje 720, er imidlertid ikke blitt mindre i løpet av uken som gikk.
highlander
08:50
26.03.2018
#8724

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,6%, eller innenfor intervallet [-0,8, -0,5]%. Det er få positive nyheter å melde om mandag morgen, annet enn at oljeprisen handles over 70 dollar per fat. Mao. er impulsene fra Asia i natt, samt USA fredag kveld, svake. Investorene er, slik de har vært de seneste ukene, bekymret for Trumps hardkjør hva angår straffetoll mot Kina mfl. De viktigste indeksene i USA (Dow Jones, S&P500 og NASDAQ) falt to prosent i snitt fredag.

Når det er sagt, verdens aksjemarkeder er fremdeles i korreksjonsmodus, noe de for øvrig har vært i to måneder allerede, derfor er det naturlig at svingningene i finansmarkedene er ekstra store om dagen. I denne sammenhengen kan det være verdt å vite at gjennomsnittskorreksjonen på Oslo Børs (de siste 20 årene) har vært på 7 måneder. Dvs. basert på disse tallene må vi belage oss på mer av det samme (stor volatilitet) i flere måneder til. De fundamentale forholdene derimot, er, slik vi ser det, gode. Det være seg globale vekstimpulser, samt inntjeningsevnen i selskapene."
OldNick
09:16
26.03.2018
#19983

Rogern's tok feil idag.

Hovedindeksen var stort sett uendret fra start.

Mange dommedags-spåmenn som også tok feil.

Den sterke oljeprisen, som viser at OEPC og S.Arabia fortsatt mener alvor, er en sterk støtte til OSE.

Trump og Xi vil nok inngå forhandlinger om å la USA få bedret tilgangen til kinesiske markeder.


Ikke mye skjedde i østen idag heller.

MSCI Asia-Pacific indeks (ex. Japan ned -0.2%)

Asian shares stumble as trade war fears roil global markets

Endret 26.03.2018 09:20 av OldNick
OldNick
09:32
26.03.2018
#19984

USA og Kina forhandler i skyggene for å unngå handelskrig

Sabelraslingen mellom de to stormaktene fortsetter for fullt – og kan lede til handelskrig og økonomisk krise. Men bak den tøffe retorikken forhandles det om en mulig utvei.

Eirik B. Elvevold, E24.no
26.03.2018
highlander
09:34
26.03.2018
#8726

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvem myrdet likviditeten?

Anatomien til kapitalmarkedene har endret seg radikalt dette tiåret drevet av både teknologisk innovasjon og nye reguleringer. Den rådende markedsarkitekturen kan være skjørere enn antatt.

Alle større børsfall med unntak av ett, krakket i 1987, ble utløst av økonomiske nedgangstider. Hva var problemet i 1987? Markedet selv.

Utover 1980-tallet gjorde datamaskinene sitt inntog på Wall Street, og dette førte med seg store endringer i markedenes virkemåte. Spesielt en innovasjon spilte en nøkkelrolle i 87-kollapsen, nemlig porteføljeforsikring.

Kloke hoder fant på 80-tallet ut at man kunne tilby aksjeinvestorer beskyttelse mot store verdifall. Denne porteføljeforsikringen fungerte ved at datamaskiner overvåket kursutviklingen fortløpende, og dersom børsen falt under en på forhånd definert «smertegrense», ble det automatisk spyttet ut salgsordrer i S&P 500-futures.

Short-posisjonene i indeksfutures var av en slik størrelse at de utlignet kundenes long-eksponering i aksjeporteføljen, og sim-sala-bim var man beskyttet mot ytterligere nedgang. Hvem ville vel ikke ha en slik forsikring?

Vissheten om at man hadde porteføljeforsikring gjorde at investorene sov godt om natten i trygg forvisning om at tapene aldri kunne bli uhåndterlig store om 80-tallets ville oppgangsmarked skulle spore av. Det var bare en hake.

Black Monday
Etter et kraftfullt rally rullet New York-børsen over i en velfortjent korreksjonsfase i oktober 1987. Mandag 19. oktober var en vindfull dag på Wall Street med gløtt av sol. Da skjedde noe ingen hadde forutsett.

Plutselig ble indeksfuturesmarkedet truffet av en tsunami av salgsordrer som overveldet kjøpersiden fullstendig og førte til en momentan børskollaps.

Etter 1987-krakket fryktet mange at en depresjon ville følge. Dette skjedde imidlertid ikke. En grunn er at fallet primært skyldtes en konstruksjonsfeil i markedsarkitekturen.

Miksturen av porteføljeforsikring, automatiske datamaskin-genererte salgsordrer og børser som opererte uten «circuit breakers» hadde skapt et system som var iboende ustabilt. Litt som å leke med håndgranater i mørket måtte det ende med forferdelse.

Flash crashes
Dette tiåret har markedsarkitekturen endret seg mer enn noen gang, men faren er at man på samme måte som på 80-tallet har skapt et system med skjør grunnmur. De siste års mange «flash crashes» kan være et varsku.

Det er særlig ett forhold som bekymrer meg, nemlig likviditeten. Omsetningshastigheten i både aksjer og obligasjoner har vært systematisk fallende dette tiåret. En årsak er at nye reguleringer har gjort det vanskelig for banker og meglerhus å sitte med verdipapirer på egen balanse.

Det store fallet i omsetningshastigheten er i seg selv urovekkende. Virkeligheten kan imidlertid være enda verre enn som så. Årsaken er at kvaliteten på likviditeten i tillegg kan ha forvitret betydelig.

I dag står datastyrt høyfrekvenshandel for brorparten av omsetningen på børsen. Denne høyfrekvenshandelen kjennetegnes av hastighet og ikke dybde. Datamaskiner kan i dag lett snurre en million kroner hundre ganger i løpet av en handelsdag, noe som vil generere en dagsomsetning på 100 millioner.

Optisk bedrag
Normalt betyr en slik dagsomsetning at det er lett å komme seg inn og ut med betydelige poster. Dersom storparten av volumet er høyfrekvenshandel, er imidlertid denne likviditeten kun et optisk bedrag.

Faren med lite likvidide markeder er at disse mye lettere kan bringes ut av likevekt med tilhørende abnorme kursutslag. Risikoen med lav likviditet forsterkes av en annen trend, nemlig den økende populariteten til indeksfond og ETF-er. Når disse har kapitalinngang, kjøper alle mekanisk de samme aksjene og vice versa når midler trekkes ut.

Det er lett å forestille seg at investorer som i økende grad går i takt samtidig som likviditeten er lav og fallende, kan forsterke utslagene både på opp- og nedsiden.

Kanskje kulminerer det rådende bullmarkedet med en «melt-up» og en aksjeboble av dotcom-proporsjoner før kursene ruller over og ned og treffer en luftlomme hvor det knapt finnes kjøpere? Dette er noe å gruble over i påskeferien.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Spectrum
· Avance Gas
· Frontline
highlander
09:06
27.03.2018
#8735

Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 1%, eller innenfor intervallet [0,8, 1,2]%. Uoffisielle meldinger om at Kina nå tilbyr å kjøpe flere varer av USA for å bedre handelsbalansen mellom landene, gav solide utslag på Wall Street mandag kveld.

De toneangivende indeksene (Dow Jones, S&P500 og Nasdaq) steg hele 3 prosent på ryktene. Dette kommer ikke overraskende på oss, da vi har fremhevet et slikt utfall fra første dag (helt siden Trump startet prosessen med økning av tollsatser). De asiatiske børsene steg naturlig nok også på dette. Mao. er stemningen i verdens finansmarkeder svært god tirsdag morgen, noe som lover godt for de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs."

I dag traff han ganske bra; med OSEBX opp 0,92 % kl 09:05.
blåball
09:15
27.03.2018
#4113

Mer og bedre forhandlinger og en bedre dialog ; basert på handelsbalanse som utgangspunkt , og dernest sikring av stålindustri i USA og EU og Kina / Asia : Er viktig for det fleste ledende nasjoner .

WTO og G20 landene har felles fordeler av kvoter og reguleringer for å hindre prisdumping og nasjonal sikkerhet over lang tid . ?

Statoil og Norsk Hydro er med i verdikjeden på sine produkter , og har sine produkter spredt over hele verden . ( Bull ) .

Aker øker stadig sine verdier . ( Bull ) .
blåball
09:15
27.03.2018
#4114Endret 27.03.2018 09:17 av blåball
highlander
08:02
03.04.2018
#8778

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Ekko fra årtusenskiftet

Korreksjonen nærmer seg trolig slutten, og startskuddet for den neste og siste etappen i det langsiktige oppgangsmarkedet kan snart bli fyrt av. Her er hvordan nachspielet på børsen kan arte seg.

En reise tilbake til 90-tallet kan gi en pekepinn på hva vi har i vente. Den gangen dro også teknologisektoren lasset i det spektakulære oppgangsmarkedet.

Videre var råvareprisene svake gjennom store deler av perioden samtidig som oppsvinget i verdensøkonomien var langvarig men anemisk.

I mars 2000 toppet S&P 500-indeksen ut, tolv måneder før en grunn resesjon startet i mars 2001. Normalt vender børsen ned 3-12 måneder før neste nedgangstid.

Turboen slår inn
Konjunkturoppsvinget er mest fremskredent i USA, og dette taler for at omslaget vil komme først her. De neste to årene slår imidlertid den finanspolitiske turboen inn for fullt, og dette argumenterer mot en snarlig resesjon.

Her kan nevnes at de finanspolitiske stimulansene eskalerer fra 0,3 prosent av BNP i 2017 til 0,8 prosent i år og solide 1,3 prosent i 2019. Det er populisme i praksis.

Får vi en handelskrig, kan det kortslutte festen, men faren for det er neppe høy. Trump synes primært å fokusere på Kina, og det mest sannsynlige utfallet av de pågående friksjonene er at kineserne gir etter og åpner opp det gigantiske innenlandske markedet. Det vil være godt nytt for amerikansk og europeisk næringsliv.

Bakgrunnen for det optimistiske synet er at det vil være irrasjonelt av kineserne å gå inn i en fullblods handelskrig som vil ramme dem fire ganger hardere enn USA. Videre gjør den historisk lave arbeidsløsheten at Trump har lite å tjene på proteksjonisme akkurat nå.

Back to the future
Starter den neste nedgangstiden i 2020, er vi nå i 1999 for å bruke 90-tallsanalogien. Gjennom 1999 og inn i det nye årtusenet steg børsene eksplosivt ledet an av teknologiaksjer før S&P 500 nådde toppen i mars 2000.

Den tilsvarende rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000. Hva skyldes etterslepet?

Forklaringen ligger i sektorsammensetningen. Mens teknologi er største bransje på Wall Street, er dypsykliske næringer som råvareindustri og shipping tungt representert i Norge.

Fordi storparten av inntjeningen ligger et godt stykke frem i tid, er teknologisektoren rentefølsom. Rundt årtusenskiftet tvang den sterke økonomien Federal Reserve til å stramme inn pengepolitikken markant, og dette førte til at smertegrensen for teknologiaksjene til slutt ble overskredet med et trendskifte som resultat.

Nachspiel-vinnerne
Dypsykliske næringer som shipping og råvareindustri er derimot lite rentesensitive. Årsaken er at inntjeningen er «front-loaded».

Videre er kapasitetsutnyttelsen den viktigste resultatdriveren, og siden denne når toppen helt i slutten av konjunkturoppgangen, har inntjeningen og aksjekursene en tendens til å eksplodere først når festen har kommet til nachspiel-stadiet.

Dette skjedde også rundt årtusenskiftet. Mens teknologi-aksjene var i fritt fall fra mars 2000, fortsatte rallyet i syklisk råvareindustri helt til våren 2001.

At rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000, gjenspeiler de motstridende kreftene fra en teknologisektor i utforbakke og en råvaresektor i medvind.

Tilsvarende takter utspant seg på Wall Street. Her kan nevnes at S&P 500-indeksen eksklusiv teknologi først toppet ut i mai 2001.

Det er lett å forestille seg at vi får en liknende utvikling denne gangen. Kanskje teknologi-sektoren topper ut i andre halvår, mens det sykliske rallyet fortsetter et godt stykke ut i 2019? Ikke vet jeg, men det er min beste gjetning akkurat nå.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Flex LNG
Archer
TGS
Spectrum
Avance Gas
Frontline
highlander
08:06
03.04.2018
#8780

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,7%, eller innenfor intervallet [-1, -0,5]%. Impulsene fra verdens finansmarkeder er svake tirsdag morgen, dermed ligger det i kortene at Oslo Børs åpner ned i dag. Blant annet har oljeprisen svekket seg over 3% fra nivåene før påske. Investorene er fremdeles, dog ikke uventet, opptatt av den spente handelssituasjonen mellom USA og Kina (stadige økninger av tollsatser), samt det faktum at en rekke aksjer og børsindekser er i korreksjonsmodus. Mao. er markedsforholdene relativt lik slik de var i forrige uke."
highlander
10:40
03.04.2018
#8784

Meglerhuset følger utviklingen i markedet og vil ifølge TDN Direkt snart tilby salg av oppdragsfinansierte analyser, skriver Hegnar.

Tjenesten startes opp første halvår 2018, og blir et tillegg til tradisjonelle analyser.

Analysene vil ikke inneholde anbefalinger, men meglerhusets syn på selskaper og hva man tenker aksjen kan være verdt.

Årsaken er som kjent Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (Mifid 2), som sier at meglerhusene vil måtte ta direkte betalt for sine finansielle analyser, og de kan ikke lenger bake dette inn i kurtasjen.

Aksjesjef i Nordea Gaute Ulltveit-Moe uttalte til E24 i vinter at analysemarkedet er presset.

– Det oppleves nok et prispress i bransjen, og et økt fokus fra investorene på å virkelig forstå hva de betaler for, samt at man krever tilgang på erfarne analytikere med resultater å vise til, forklarer aksjesjefen.

E24 skrev nylig om Odin-fondene som har ansatt egne analytikere fremfor å kjøpe tjenester fra meglerhus. (HO, E24)
highlander
11:16
03.04.2018
#8788

Pareto Securities bytter ut hele seks aksjer i den anbefalte månedsporteføljen for april, ifølge en oppdatering.

Meglerhuset kvitter seg med Akva Group, BW LPG, Golden Ocean, Schibsted A, Statoil og Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Samtidig henter Pareto inn Komplett Bank, Marine Harvest, Norwegian, Odfjell Drilling, Stolt-Nielsen og Sparebanken Østlandet.

Slik ser Paretoporteføljen ut for april:

Aker BP
Lerøy Seafood
Northern Drilling
Scatec Solar
Komplett Bank
Marine Harvest
Norwegian
Odfjell Drilling
Stolt-Nielsen
Sparebanken Østlandet

Paretoporteføljen falt 0,4 prosent i mars, mens Hovedindeksen falt 1,8 prosent. (E24)
blåball
11:24
03.04.2018
#4117Endret 03.04.2018 11:24 av blåball
blåball
11:24
03.04.2018
#4118

re:highlander #8784:

Det er nok flere aksjer som trenger en verdi vurdering .

Ocean Yield leverer stadig gode og gradvise økte utbytter til eksempel .

Statoil er omstilt til det bedre .

Oppkjøpskandidaten NEL får inn nye ordre med Nikola . ( Se Børsmelding i dag ) .

Energi sektor viser stigende utvikling , og omstilling fortsetter .
highlander
08:48
04.04.2018
#8803

Netfonds åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,5%, eller innenfor intervallet [0,3, 0,6]%. De amerikanske børsene gjorde et aldri så lite comeback i går kveld, da bl.a. Dow Jones indeksen steg 389 poeng, eller 1,6 %. Når det er sagt, den toneangivende indeksen er ned hele 10% fra toppen. Mao. må investorene smøre seg med tålmodighet i påvente av bedre markedsforhold. Oslo Børs derimot, har klart seg relativt sett bra gjennom markedsuroen, da OBX indeksen kun er ned 3% fra toppen. Sterke lakseaksjer, samt høyere oljepris har bidratt til dette. Børsene i Asia endte for øvrig blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag."
highlander
08:54
04.04.2018
#8805

Den norske PMI-indeksen har falt to måneder på rad fra en topp i januar, og vi ser også bred nedgang i Europa og Asia. I eurosonen viste tirsdagens endelige PMI-tall for industrien at indeksen fortsatte ned 2,0 poeng i mars etter en nedgang på 1,0 poeng måneden i februar.

Det er dog ingen grunn til å bekymre seg for at farten er på vei nedover, skriver DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

– Nedgangen i innkjøpsjefindeksene må ses i lys av de svært høye nivåene i siste del av fjoråret. Det er naturlig med en liten korreksjon ned i PMI-ene etter en periode med sterk oppgang, skriver Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten.

Hun skriver videre at fallet i PMI-ene også delvis kan være knyttet til frykt for handelskrig mellom USA og Kina, noe som kan gi lavere vekst i handel.

– Enn så lenge ser vi på dette som en nedsiderisikofaktor, og tror at det sykliske oppsvinget fortsetter en god stund til, skriver hun ifølge E24.
highlander
09:26
05.04.2018
#8829

Roger Berntsen, Netfonds, traff på desimalen i dagens åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 1,2%, eller innenfor intervallet [1, 1,3]%. Alle piler peker oppover torsdag morgen, det være seg de asiatiske børsene (ex. Kina og Hong Kong som er stengt), oljeprisen og de amerikanske børsene. Når det er sagt, oppgangen vi forventer i dag tilsvarer mer eller mindre den nedgangen vi hadde i går, dessuten har det skjedd lite nytt hva angår situasjonen mellom USA og Kina (Frykt for en eskalerende handelskrig). Vi derimot, forventer at denne situasjonen vil løse seg pga. realiteten i saken (USA skylder Kina 1,2 billioner dollar). Mao. det vil være ren og skjær idioti om partene ikke klarer å enes om en god løsning, derfor frykter vi ikke den situasjonen som har oppstått."
highlander
10:41
05.04.2018
#8841

Som Berntsen påpekte i går har Oslo Børs gjort det bedre enn veldig mange andre børser så langt i år.

Fristende å peke på utviklingen i oljeprisen og ikke minst lakseaksjene, men innenfor mange sektorer har Oslo Børs gjort det bedre enn utenlandske aksjer har gjort det.

Sparebank1 Markets fremholder at aksjene på OSEBX har gjort det 7% bedre enn sammenlignbare aksjer i 2018 justert for lakseaksjene.

Hele 3,5% av dette har kommet siden påsken startet. De mener følgelig at de utenlandske sammenlignbare selskapene vil ha en sterkere utvikling fremover.

DNB fremheves som en aksje som har gjort det spesielt godt i forhold til sammenlignbare aksjer den siste måneden.
blåball
11:09
05.04.2018
#4129

Ett åpnere marked til Kina bidrar , og Myndigheter i Kina har signalisert bedre vilkår for utenlandske selskaper i Kina . ( dette var før Trump / USA satte i gang " forhandlingskort " med tollsatser som ett signal om mer fortgang i mer rettferdige handelsbalanser og finansielle forhold .

Og det er ikke noe nytt att Stål og aluminium har vært under diskusjon over mange år . ( Mer reformer innen WTO kan med fordel moderniseres og utvikles slik att produksjon blir jevnere fordelt mellom USA / Europa / Asia ) .
blåball
08:26
06.04.2018
#4133

Konstruktive forhandlinger mellom USA og Kina er i gang ?

Det er ikke første gang Donald Trump forhandler som handelsmann , men som President i USA er også Rebublikanere og Amerikansk Industri / selskaper med i diskusjon : om riktige tiltak som bør være forutsigbare .

En Handelsminister som argumenterer for dialog . ( Mens Donald Trump fortsetter med Twitter meldinger.... ) .
blåball
08:43
06.04.2018
#4134

Aibel / Kværner / Aker Solutions har gode forutsetninger for videre fremgang . ( Bull ) .
highlander
08:44
06.04.2018
#8860

Here we go again...

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,6%, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,5]%.

De asiatiske børsene endte ned i natt, etter at Trump (USAs president) varslet innføring av ytterligere tollbarrierer (hovedsakelig rettet mot Kina). Mao. er alt som normalt, gitt at markedet har blitt bombardert med slike meldinger de siste ukene. Det er naturlig å anta at Kina vil varsle mottiltak innen kort tid.

Når det er sagt, strategien som Trump og Kina spiller ut ligner mer på forhandlingsteknikk enn noe annet, noe som kan bety at landene allerede (antakeligvis) er i konstruktive forhandlinger hva angår USAs store handelsunderskudd til Kina."
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter