Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
08:35
10.07.2017
#7306

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,63 prosent i dag. Sterk avslutning på Wall Street fredag gav børsløft i Asia i natt. Det er naturlig å anta at den positive stemningen vil smitte over på de europeiske børsene også. Investorene venter nå på en ny resultatsesong. Av de store norske selskapene er disse først ut; Aker Solutions, Entra og DNB (tirsdag), Norwegian Air Shuttle, Nordic Semiconductor og Storebrand (torsdag), Aker BP, Gjensidige, Orkla og Atea (fredag)."
blåball
10:36
11.07.2017
#3543

Oljepris legger en demper på Statoils kursutvikling , men det viktigeste for Statoil er fortsatt omstilling , og bruk av kapital og teknologi . ( Hold ) .

Shale oil i Amerika : er og blir ett pengesluk i flere år til . Fradrag på skatten på fremtidig produksjon gir dog mindre tap , men stort nok på innskutt kapital , for Statoil .

North Energy ASA med pluss 200 milloner igjen på skatt , er Bull for aksjonerer . ( Videre oppside blir avkastning i investerte eiendeler i andre selskaper . ) Her selger man ikke . ( sterk Bull ) .

Philly og NEL med stor oppside . ( Bull. )

Endret 11.07.2017 10:37 av blåball
blåball
08:05
13.07.2017
#3552

Kværner leverer knallsterke resultater , bonuser for kvalitet og levering . ( Se for øvrig børsmelding i dag / 2. kvartal ) .

Høytrykk over Bergen By og Bergen Group fortsetter jakten på bedre marginer på fremtidig arbeid . ( Hold eller kjøp her ) .

Donald Trump " Junior " krever mer luftkjøling for rebublikanere , og Senior Trump mener Putin tross alt ....... ville foretrukket Clinton som President . ( Cinton var jo for Vindmøller . )

Kina og Asia er i god vekst .
highlander
10:45
17.07.2017
#7316

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Krone rammet av heteslag

Sydenferien svir ekstra godt i pungen i år. Vår hjemlige valuta har aldri vært så svak mot euroen på denne tiden av året. Hva skyldes formsvikten?

Norske kroner sliter med populariteten. Utenlandske banker har vært storselgere de siste månedene, noe som har gitt kraftig press nedover i kursen.

Vi må halvannet år tilbake da oljeprisen vaket rundt 30 for å finne en like svak krone mot euro. Hvorfor handles vår kjære valuta på krisenivåer på tross av at oljeprisen er 50 prosent høyere?

En viktig grunn er bekymringer rundt boligmarkedet og det høye gjeldsnivået i husholdningene. Boligprisene faller markert i Oslo, og tror du på et fullblods krakk, er short-posisjoner i kroner en av de beste måtene å uttrykke et slikt syn på.

Gode nyheter fra eurosonen
En annen drivkraft er økt tiltro til eurosonen. Valgseieren til Macron har ført til en ny giv i integrasjonsprosessen. Tyskland og Frankrike diskuterer nå endringer i EU-traktaten som skal gjøre eurosonen sterkere og mer sammensveiset.

Videre er konjunkturoppsvinget overraskende robust, og dette har ført til økt kjøpsinteresse for eurosone-aksjer med en styrket valuta som resultat.

Den underliggende eurostyrken gjenspeiles ved at kronen er rekordsvak mot euro samtidig som den nærmer seg årsbeste mot dollar.

Bolig og olje
Hvilke sprell kan vi vente oss fremover? Svaret avhenger primært av boligmarkedet og oljeprisen.

Nivåer på 40-tallet for Brent-olje er neppe bærekraftig over tid. Vedtar OPEC et nytt kutt for å utlikne den økte produksjonen til Libya og Nigeria, vil oljeprisen raskt gjenvinne det tapte. Uten nye tiltak vil innhentingen ta lengre tid ettersom veksten i den amerikanske skiferproduksjonen da må strupes på den harde måten gjennom lave priser.

Stiger oljeprisen, skal kronen opp så fremt bunnen ikke ramler ut av boligmarkedet.

Selv om rekordhøy byggeaktivitet er et varsku, er det viktig å huske på at produksjonen av nye boliger til enhver tid er liten sett i forhold til den samlede beholdningen av eksisterende boliger. Å bygge boligmarkedet i hjel er ikke gjort over natten.

Den viktigst faktoren i eiendomsmarkedet på kort til mellomlang sikt har alltid vært psykologi, og den tipper jeg fortsatt vil være understøttende. Så lenge renten er lav, vil Ola Nordmanns forkjærlighet for mørtel og stein neppe gi seg med det første.

[fortsetter]
highlander
10:46
17.07.2017
#7317

[fortsatt]

Dollarmotvind
Hva betyr valutabevegelsene for Oslo Børs? Den sterke euroen er godt nytt for oppdrettsnæringen. Det samme kan sies om et knippe andre bedrifter som Kongsberg Automotive, Norske Skog og B2 Holding.

Dollaren er imidlertid den klart viktigste valutaen, og denne beveger seg for tiden i gal retning. Dette skaper motvinder for råvareprodusenter, oljeservice og shipping.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
highlander
08:42
18.07.2017
#7318

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,55 prosent i dag. OBX selskapene, Schibsted og Yara har levert tall før børsåpning i dag. Schibsteds slo analytikernes forventninger og bør, etter våre beregninger, åpne opp 2,1 %. Yaras tall, derimot, var mindre gode. Vi tror aksjen åpner ned 5,3 % på skuffelsen. Samlet sett, vil dette gi et negativt bidrag på OBX indeksen på 0,32 % i åpningsminuttene. De asiatiske og amerikanske børsene har for øvrig utviklet seg blandet etter at Oslo Børs stengte i går, dermed er det ingen drahjelp å få fra disse regionene i dag. Når det er sagt, den generelle stemmingen på Oslo Børs er fortsatt god om dagen, takket være sterke kvartalstall fra flere av de store selskapene."
blåball
12:19
18.07.2017
#3562

Sterk inntjeningvekst i USA på børsnoterte , Netflix overgår forventinger kraftig for eksempel . ( teknologiutvikling generelt gir godartet lav inflasjon ).

Marginer for Banker er god til bedre , tross ett lavt rentenivå .

Oljepris i stigende trend , tross forventet økning innen shale i USA . ( Her er marginer sterkt presset , noen produsenter pris sikrer , men fremtidige kontrakter er lavere enn tidligere , grunnet OPEC kapasitet innen produksjon . )

Oljelagre viser tegn til store trekk globalt , samt att etterspørsel er god .
blåball
12:42
18.07.2017
#3563

Kina øker bruttonasjonal produkt for andre kvartal på rad , reguleringer innen bank og finans , som også Federal Reserve i USA regulerer , er av det gode .

EU følger samme prinsipp i stor grad , også her leverer Bankene bedre resultater , etter store bøter er betalt .

Island har for mange turister , det gir eiendomsmarkedet ett for stort løft .
Lavere priser i Oslo er å foretrekke , over 6000 tusen studenter venter på hybelplass . ( Statlige studentboliger er forsømt over flere tiår . )

Aker ASA øker sin verdi fremover . ( Philly med størst oppside i USA , AkerBP fortsetter sine forbedringer i BP del . )
highlander
08:52
21.07.2017
#7319

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,23 prosent i dag. XXL har, i dag, levert svakere tall for 2. kvartal enn ventet. Vi forventer at aksjen åpner ned 2,47 %. Når det er sagt, dette vil påvirke hovedindeksen (OSEBX) marginalt (-0,02%), gitt at selskapet ikke er så stort. I neste uke slippes det flere viktige kvartalstall, deriblant fra; Norsk Hydro, Subsea 7 og Statoil. De asiatiske børsene endte for øvrig opp fredag, mens de amerikanske endte blandet i torsdag kveld. I tillegg til det har oljeprisen falt litt tilbake fra gårsdagens nivåer. "

God helg!
highlander
09:47
24.07.2017
#7321

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvordan ender eventyret?

Norsk økonomi har hatt en eventyrlig utvikling siden årtusenskiftet, spesielt sammenlignet med våre naboland. Eventyret er nå inne i siste akt, og enden blir neppe god.

Etter sekelskiftet dro Norge nytte av en fantastisk bedring i bytteforholdet noe som gjorde oss alle rikere. Mens verdien av eksportvarer som olje og gass økte kraftig, falt prisen på importerte klær, elektronikk og så videre.

Første trinn i raketten, råvarerallyet, tok norsk økonomi til nye høyder frem mot finanskrisen. Finanskrisen ble en kortvarig affære for oss, ettersom andre trinn fyrte opp nesten umiddelbart etter at første trinn var utbrent.

Drivstoffet i det andre trinnet var kraftig rentefall, sterk innvandring og finanspolitiske stimulanser. Å kjøpe eiendom med lånte penger ble en sikker vinneroppskrift.

Da oljeprisen knakk i 2014, var rentevåpenet brukt opp, og norsk økonomi kunne fort styrtet mot bakken om ikke raketten hadde hatt en tredje trinn.

I det tredje trinnet slo den finanspolitiske turboen inn for fullt samtidig som minimerte renter fortsatte å fyre opp under boligmarkedet og låneetterspørselen.

Største siden Vikingtiden
I sum har denne tretrinnsraketten gitt den største og lengste festen siden Vikingtiden. Raketten er fortsatt stigende drevet av vedvarende opplåning i husholdningene, høy boligbygging og sterke internasjonale konjunkturer.

Det korte bildet for norsk økonomi er rimelig lyst. Kredittinnstramninger har riktignok gitt et tilbakeslag i boligprisene i Oslo, men samtidig sørger bedre tider i våre naboland for solide medvinder.

Det høyt prisede norske boligmarkedet og en sterkt forgjeldet husholdningssektor er elefanten i rommet. Gjeldsgraden kan umulig stige til evig tid, og boligprisene kan heller ikke løpe fra lønnsveksten i det lange løp.

Når verden rammes av den neste krisen, er det lett å forestille seg at vår ultralange fest ender med forferdelse. Oppvasken kan bli lang, tung og kostbar.

Bolig- og gjeldsdynamikken kan fort gå i revers. Begynner husholdningene å prioritere gjeldsnedbetaling fremfor opplåning, vil det skape et sterkt press nedover i konjunkturene på et tidspunkt da ammunisjonen i stor grad er brukt opp i penge- og finanspolitikken. Raketten har ikke noe fjerde trinn.

[fortsetter]
highlander
09:48
24.07.2017
#7322

[fortsatt]

Stabilitetsparadokset
Det er mulig det går bra, men historien viser dessverre at oddsene for at sterkt utagerende gjeldsfester som den norske ender godt, er heller dårlige.

Troen på at det alltid vil gå bra, har gitt høy lånevillighet og ført til en kraftig økning i gjeldsgraden til husholdningene. Dette har i neste omgang gitt økt sårbarhet noe som bereder grunnen for fremtidig ustabilitet.

Det er dette paradokset som økonomen Hyman Minsky oppdaget. Stabilitet avler ustabilitet i alle sosioøkonomiske markeder, mens ustabilitet gir motstandskraft mot negative sjokk. Krigen mot finansielle og økonomiske kriser kan med andre ord aldri vinnes.

The Big Short
Storparten av selskapene på Oslo Børs er i liten grad eksponert mot norske konjunkturer. Unntaket er bank-, eiendoms- og entreprenørsektoren.

Trolig kan festen i disse bransjene fortsette litt til, ettersom lånetørsten neppe er slukket ennå. Når husholdningene bestemmer seg for eller tvinges til å nedbetale gjeld, vil imidlertid varsellampene tennes for disse næringene samt boligmarkedet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
22:49
24.07.2017
#3571Philly Shipyard med utbytte på 4 Containerskip ?

NEL med større kontrakter ?


blåball
08:16
25.07.2017
#3572

Norsk Hydro , Yara , NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling internasonalt . ( NEL Hydrogen kan være oppkjøpskandidat for større kjemiske selskaper , og eller industrielle aktører . )

Oppkjøpet av Sapa gir Norsk Hydro bedre bunnlinje . ( Se resultater i dag ) .

En oljepris i stigende trend , men ikke over 60 Dollar dette året , eller neste år må påregnes . ( Big Oil holder fortsatt investeringer på moderat nivå ) .
highlander
08:55
25.07.2017
#7323

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. Gårsdagens OPEC møte i St. Petersburg gikk som vi forventet, da det ble signalisert ytterligere begrensinger i oljeproduksjon fremover. Oljeprisen reagert naturlig nok positivt på dette. Oslo Børs bør, gitt dets oljeavhengighet, stige i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, Norsk Hydro har levert tall for 2. kvartal, som var marginalt svakere enn ventet i dag. Etter våre beregninger bør aksjen åpne ned 0,65 %. OBX indeksen, vil påvirkes negativt med 0,06 %."
highlander
08:54
26.07.2017
#7324

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,41 prosent i dag. Oljeprisen passerte 50 dollar per fat i gårsdagens handel. Normalt sett skal oljeprisoppgang gi positive utslag på Oslo Børs. Optimismen i oljemarkedet skyldes mandagens OPEC møte, der det ble signalisert ytterligere begrensninger i oljeproduksjonen. Når det er sagt, de asiatiske børsene endte blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene her hjemme, venter nå på Statoils Q2 tall, som slippes i morgen."
highlander
08:34
28.07.2017
#7328

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. De asiatiske børsene endte alle ned fredag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Svake teknologiaksjer i USA torsdag (NASDAQ ned 0,63%), er hovedgrunnen til aksjefallet i Asia. Oslo Børs derimot, bør klare seg noe bedre i åpningsminuttene, da teknologiaksjene utgjør en minimal del av den samlede markedsverdien på hovedindeksen. Dessuten er oljeprisen noe opp fra i går. Det slippes for øvrig ingen store kvartalsrapporter her hjemme i dag, men gårsdagens sterke rapport fra Statoil kan prege utviklingen på Oslo Børs også i dag."
highlander
08:31
31.07.2017
#7332

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Boble eller revolusjon?

Det globale salget av hybrider og elbiler økte med 45 prosent i fjor, og den positive trenden ser ut til å fortsette. Konsekvensene kan bli betydelige for mange råvarer og næringer.

Juli har vært en begivenhetsrik måned for bilindustrien. Både Frankrike og Storbritannia har annonsert forbud mot salg av fossilbiler fra 2040.

Videre har den første massemarkedsbilen til Tesla, Model 3, rullet av samlebåndet. Som om ikke dette var nok, har Volvo varslet at alle deres biler vil ha elektrisk motor fra 2019.

Den mest interessante utviklingen finner sted i Kina. Du trodde kanskje at elbiler er et luksusgode som bare rike land har råd til?

Tar Kina ledelsen?
Kina stod for 44 prosent av det globale salget av elbiler og hybrider i fjor, og landet er i ferd med å ta ledelsen i bransjen. Myndighetene satser tungt på elbiler, både gjennom subsidier, produksjonskrav og økende restriksjoner på bruken av fossilbiler.

Hvem gidder å kjøpe fossilbil om du ikke kan bruke den på dager med høy luftforurensning?

Det er ikke bare kineserne som tar grep for å bekjempe lokal forurensning. Flere europeiske storbyer vurderer restriksjoner eller totalforbud mot dieselbiler.

Mot kostnadsparitet
Selv om politisk støtte betyr mye, er økonomi og teknologi den viktigste suksessfaktoren på lang sikt. Den gode nyheten er at utviklingen her går raskere enn ventet.

Større og mer effektive batterier har løst rekkeviddeproblemet, mens utbyggingen av ladestasjoner skyter fart. Videre er prisgapet mot fossilbiler raskt krympende drevet av fallende batterikostnader.

0,9 prosent av alle biler solgt globalt i fjor var helt eller delvis elektriske. Det tilsvarende tallet i Kina og Europa er 1,4 prosent, mens USA og Japan henger etter med henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. Norge stiller i en særklasse med 30 prosent.

Andelen elbiler av det globale salget ventes å øke til seks prosent i 2025. Selv om dette representerer en seksdobling, vil den negative effekten på den globale oljeetterspørselen være under en halv million fat per dag.

{fortsetter]
highlander
08:35
31.07.2017
#7333

{fortsatt]

Langsiktig usikkerhet
Sagt på en annen måte er det liten fare for at elbilrevolusjonen vil føre til etterspørselssvikt etter råolje på kort til mellomlang sikt. Etter 2025 blir imidlertid prognosene mer usikre.

Betyr dette at norsk oljeindustri kan puste lettet ut? Ikke nødvendigvis. Fra du starter leteboring i Barentshavet til produksjonen begynner, tar det gjerne ti år. Å få tilbakebetalt investeringen, krever fort ti nye år.

Det er lett å tenke seg at oljeselskaper vil kvie seg for å vedta kostbare utbygginger med lang tilbakebetalingstid dersom de frykter at markedet for råolje vil kollapse en gang på 2020-tallet. Da er det tryggere å satse på skiferolje hvor payback-tiden måles i måneder og ikke tiår.

En annen risikofaktor er hvordan sjeiker med lavkost-olje i bakken for hundre års produksjon vil respondere. Kanskje de vil pumpe på før kundene blir borte?

Litium og nikkel
For litium og nikkel er effektene av elbilrevolusjonen langt større og mer umiddelbare. Forbruket av litium vil vokse eksponentielt i årene fremover, men prisen skal likevel ned ettersom dagens høye spotpriser er langt over marginal produksjonskostnad. Langsiktig likevektspris er trolig nærmere 6-7 dollar per kilo, mens spotprisen er på det tredobbelte.

Nikkelprisen ligger for tiden nede for telling og er godt under marginal produksjonskostnad. Innen 2025 kan imidlertid etterspørselen etter høykvalitetsnikkel til batteriproduksjon vokse til 15 prosent av verdensproduksjonen fra et par prosent i dag. Innen 2035 kan tallet ha økt videre til 70 prosent.

Elbil-revolusjonen kan gi en 20-årig supersykel i nikkel. Da blir aksjer som Norilsk Nickel langsiktige vinnere.

Dollarvinner
Mens 60 prosent av driftskostnadene er i dollar, er under ti prosent av inntektene i Norwegian det. Det kraftige dollarfallet i sommer kan gi positive resultatoverraskelser fremover, og det sikrer aksjen en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Songa Bulk
highlander
08:37
31.07.2017
#7335

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. De kinesiske PMI tallene kom inn litt svakere enn ventet i natt, dog dette gav ikke store negative utslag på børsene i regionen (Asia). Investorene er tilsynelatende mer opptatt av selskapsresultater om dagen, enn noe annet. Når det er sagt, det slippes ingen viktige resultater på Oslo Børs denne uken, utenom TGS Nopec sine tall på torsdag. I sum derimot, har resultatsesongen vært svært oppløftende. I tillegg har oljeprisen utviklet seg positivt de siste ukene. I skrivende stund handles oljen til 52 dollar per fat, etter å ha vært nede i 44 dollar tidligere i år."
highlander
08:27
01.08.2017
#7336

En noe mer optimistisk åpningsprognose fra Netfonds i dag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,48 prosent i dag. De asiatiske børsene, med Kina i spissen, steg tirsdag, dermed er det håp for at det blir oppgang også i Europa i dag. Positive makrotall, samt høyere oljepris var to viktige faktorer for investorene i Asia. Oljeprisen (brent blend) nærmer seg nå 53 dollar per fat. Dette er godt nytt, spesielt for Oslo Børs, som er en av verdens mest oljeavhengige børser. Når det er sagt, oljeprisen er fremdeles ned over 7 % i 2017. Vi tror for øvrig at prisen på olje vil passere 60 USD i løpet av året."
highlander
08:30
02.08.2017
#7338

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. Apple, verdens største børsnoterte selskap, leverte kvartalstall, som var vesentlig bedre enn ventet, i går kveld. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de globale aksjemarkedene positivt i dag. Når det er sagt, oljeprisen har korrigert noe ned gjennom natten, dermed er det ikke gitt at Oslo Børs vil klare seg like bra som de andre europeiske børsene i dag, i alle fall ikke i åpningsminuttene."
blåball
07:17
04.08.2017
#3574

Philly Shipyard er aksje med oppside og utbytte over gjennomsnittet det senere år .

AKER ASA er en aksje som dekker flere gode selskaper . Bull .

North Energy ASA investerer i andre selskaper , utbytte her bør være bankers fremover .

NEL Hydrogen har fremdeles oppside , mens Spetalen pleier sine offshore investeringer .

Sterk Resultatsesong i USA .

Japan med lavere lønnsutvikling , tross god aktivitet og god yrkesdeltagelse .

Teknologi utvikling og moderat inflasjon en trend . ( Offshore i Norge fortsetter forbedringer , Kværner og Aibel er vinnere i omstilling ) . Bull .

highlander
09:05
07.08.2017
#7340

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) bidro til at de amerikanske børsene, Dow Jones og S&P500, steg til ny all-time high fredag kveld. Optimismen i USA smittet dessuten over på de asiatiske børsene mandag. Når det er sagt, rentene steg også som en følge av jobbtallene, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene. Dvs. aksjemarkedene vil, litt lengre frem i tid, måtte håndtere effektene av høyere renter."
blåball
09:08
07.08.2017
#3580

Råvarer stiger i verdi , men laksepriser viser tendenser til utflatning fra høye nivåer .
Industriproduksjon i Norge er ned i seinere tid , og inflasjon er lav , boligpriser er ned fra høye nivåer .

Bedre teknologi og bruk i Nordsjøen gir Statoil bedre inntjening og utbytte . ( Noe omgjøres i aksjer som utbytte , den trenden blir brutt ved oljepriser på 60 Dollar fatet , noe som kan være den langsiktige pris på Brent Olje . )

Forbruket av oljeprodukter er stigende selv i ett fornybart samfunn gobalt , renere gass med hydrogen gir NEL oppside for eksempel.

Endret 07.08.2017 09:15 av blåball
highlander
09:12
07.08.2017
#7341

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Jakten på de gode investeringene

Med elendige renter, høye eiendomspriser og børser inne i sitt åttende oppgangsår er det neimen ikke lett å vite hvor man skal plassere pengene sine. Fremvoksende markeder kan være løsningen.

Det finnes to teorier akkurat nå. Den ene er at vi har en boble i alt. Både statsobligasjoner, aksjer og eiendom er farlig overpriset, og penger i banken er det eneste som gjelder.

Mange investorer sitter for tiden med eleverte kontantbeholdninger i påvente av en kjøpsmulighet etter et krakk. I mellomtiden spises kapitalen sakte men sikkert opp av inflasjon.

Den andre teorien er at det har skjedd et strukturelt skift oppover i prisingen av alle aktivaklasser etter årtusenskiftet. I så fall finnes det fortsatt gode muligheter.

Trolig strukturelt skift
Hvilke av disse teoriene som stemmer, kan vanskelig vites med sikkerhet. Personlig heller jeg mest mot den sistnevnte.

Dette tiåret har vært kjennetegnet av lav men stabil økonomisk vekst, lav men stabil inflasjon og eksepsjonelt lave renter. Stabiliteten i makrodataene har muliggjort reduserte risikopremier. Dette sammen med minimerte risikofrie renter har økt nåverdien av fremtidige kontantstrømmer dramatisk.

Inntil dette bakteppet endres vesentlig, tipper jeg at alle aktivaklasser vil svinge rundt et permanent høyere prisingsnivå.

En dag vil nok volatiliteten i BNP-veksten vende tilbake og renter og inflasjon skyte i været, men akkurat nå synes det forhastet å forskuttere slike sorger. Makroklimaet og rentebildet vil neppe endre seg vesentlig det nærmeste året.

Fremvoksende markeder
Så hvor kan man investere? Min favoritt-aktivaklasse er for tiden fremvoksende markeder. Rabatten mot vestlige børser er historisk høy, og dette gir et solid opphentingspotensial.

Her kan nevnes at mens MSCI verdensindeks handles til en forward P/E på 16,6 og pris/bok på 2,3, er de tilsvarende tallene for MSCI Emerging Markets Index 12,7 og 1,7.

Husk ellers at fremvoksende markeder ikke er noen homogen gruppe. Alle land må vurderes separat. Det er spesielt viktig å være på utkikk etter tegn til valuta- og gjeldskriser. Sådanne kan påføre smertefulle tap.

Kina og Tyrkia peker seg i så måte ut som farlige grunnet gjeldsfesten det siste tiåret. Her ville jeg ikke satset noe.

[fortsetter]

Endret 07.08.2017 09:12 av highlander
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter