Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
10:21
29.08.2018
#11941

Peter Hermanrud anbefaler kjøp av Bank Norwegian, Yara, Golden Ocean, Subsea 7 og enkelte riggaksjer som Borr Drilling, Odfjell og Awilco Drilling.

Han vil holde seg unna Equinor og Aker BP samt lakseoppdretterne.

Hermanrud mener pris/bok på 2.1 innebærer at et større crash er sannsynlig innen 2-3 år. Det vil bli moderat hvis det starter nå og alvorlig hvis det starter med OSEBX over 1000-1100.

Han påpeker at Shiller P/E indikerer mer umiddelbar risiko, men at det nøkkeltallet muligens kan forklares av rentenivå. (FA, Xi)
blåball
10:51
29.08.2018
#4620

re:highlander #11941:

Hermanrud ville tidligere kjøpe Marine Harvest ned mot 100 aksjen ved nyttårstider for 7 måneder siden .


Brasil feltene til Equinor har mellom 300.000 til 500.000 millioner oljefat påvist per i dag , og 5 andre felt er under lupen det neste tiåret . ( Mye mer på DN.no i dag ) .

Og denne Theodor N . som analytiker er i samme kategori som Hermanrud er til visse tider...…………


Att man ikke er investert i Equinor eller AkerBP og Marine Harvest er en tabbe . ( Men man vil inn når det passer seg . ) Bull . ( Levrandører til Brasil er bull , men ikke seismikk nødvendigvis . )


Generelt moderat bull fremover . ( med normalavkastning på hovedindekser , der tidligere oppkjøp og fusjoner gir sterkere selskaper og utbytte . )


Og man skifter ut selskaper på hovedindekser etter omsetning på aktuell aksje og verdi jevnlig .


Ett oppkjøp av NEL kan være på agendaen ?
blåball
11:02
29.08.2018
#4621

Videre trend kan riktig nok være en konsoldering innen sjømat næring , der også levrandørindustri blir med på bedre samarbeid og innovasjon m.v .

Endret 11:03 29.08.2018 av blåball
blåball
15:17
29.08.2018
#4622

Om Niki Lauda og Bergen Group Sjøsterk ( ASA ) har noe til felles skal være usagt , men begge ekspanderer for tiden : mer Air Bus fly og 3 kontrakter på betongflåter / forflåter / 60 millioner . ( mer på Hegnar .no / børsmeldinger nå . )


Bull for Bergen Group ASA .


NAS og NOFI er nok også moderat bull fremover , der selger man en del fly : som en del av sin strategi .

Endret 15:18 29.08.2018 av blåball
highlander
08:08
30.08.2018
#11965

Roger Berntsen, Netfonds, spår en lten oppgang fra start torsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. De asiatiske børsene endte blandet i natt, til tross for solid oppgang på Wall Street onsdag kveld. Når det er sagt, investorene i Asia er tilsynelatende mer bekymret for hvordan høstens forhandlinger mellom USA og Kina skal gå, enn de amerikanske investorene er. Både S&P 500 og NASDAQ indeksene (NASDAQ Composite og NASDAQ 100) steg til ny all-time high i går. OBX indeksen og hovedindeksen her hjemme endte også i ny all-time high onsdag. Oljeprisen er for øvrig opp 1,3 dollar fra gårsdagens nivåer. Mao. ligger forholdene til rette for oppgang fra start.
highlander
08:22
30.08.2018
#11969

Noen ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB):

Detaljomsetningen steg med 0,7 prosent. fra juni til juli.

På forhånd hadde DNB spådd en vekst for juli på 0,8 prosent, mens konsensus hos Bloomberg var på 1 prosent.

Ifølge SSB viser den langsiktige trenden nå en jevn økning siden starten av 2017, men de siste månedene har det variert mye. I mai økte detaljhandelen med 2 prosent, for så å falle med 2,9 prosent i juni.

Det var salget av klær som bidro spesielt til økningen fra juni til juli. Møbler og denslags gikk derimot tilbake.

Husholdningenes varekonsum falt 2,1 prosent fra juli til august 2018, viser sesongjusterte tall.

Fallet skyldes i stor grad at kjøp av biler og drivstoff falt 12,6 prosent i juli. SSB skriver at bilkjøpene har vært volatile i 2018, og spesielt høy i desember 2017.

Varekonsumet utenom biler og energi økte med 0,4 prosent. Mat- og drikkevarer steg med 0,6 prosent. (SSB, E24)
blåball
10:15
30.08.2018
#4625

Aker Energy selskapet er ennå ikke børsnotert . ( Hvordan dette påvirker AkerASA blir en trigger . ) Bull .

Lundin og AkerBP har fremdeles oppside . ( Feltutvikling innovasjon på egne opererte felt er svært god , og AkerBP hanker nok inn en del milliarder ved å selge seg ned på ett av feltene ; der dem eiger for mye . )

Norsk Hydro er ett stadig bredere selskap , oppside fremover , og Trump ser ut til å komme med gode løsninger for handel globalt . ( Det er som kjent mellomvalg i USA , og gode avtaler er en fordel før velgere bestemmer sin valg : på valgbare kandidater . )

Rebublikanere og deres forhandlere har en bedre innsikt enn : President .

Moderat bull.
blåball
11:40
30.08.2018
#4626

Reach Subsea med rammeavtale på 3 pluss 4 år ; med Wintershall . ( Se børsmelding ) . Bull .


North Energy ASA har for øvrig en del aksjer i Reach Subsea. Bull .


ONS messe i Stavanger viste gode innovasjoner , og slangeroboter og diverse inspeksjons løsninger tar ned kostnadsnivå for oljeproduserende . Det er en fordel at Equinor som dagens største aktør er med på dette .


Brasil gir mer .
highlander
08:27
31.08.2018
#11990

Roger Berntsen sier dette denne fredagen:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,2, 0]%. Trump truer nå med å forlate WTO da han mener USA behandles dårlig av handelsorganisasjonen. Uttalelsene har bidratt til aksjefall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke utviklingen på de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Vi tror forøvrig Trump har et godt poeng gitt at WTO fremdeles klassifiserer Kina som et land under utvikling og derfor gir dem bedre betingelser en vestlige land i forhold til internasjonal handel. Gitt Kinas stadig økende globale økonomiske slagkraft er det, slik vi også ser det, naturlig at WTO vil måtte reklassifisere Kina på ett eller annet tidspunkt. Mao. vi tror Trump har svært gode kort på hånden når han angriper WTO. Oljeprisen er for øvrig opp 0,4 dollar fra gårsdagens nivåer.
highlander
13:06
31.08.2018
#12006

Helt greie arbeidsledighetstall:

I august var det registrert 67.086 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge tall fra Nav. Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighetsrate på 2,4 prosent.

Arbeidssøkere på tiltak var 12.354 personer i perioden, som er en nedgang på 21 prosent på årsbasis.

Til sammen var 81.349 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i august, mot 83.781 personer i foregående måned.

Nav viser til at arbeidsledighetstallene falt i august i år etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt med om lag 1.700 personer i løpet av de siste to månedene.

- Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminning til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen, opplyses det.

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor. (NAV, TDN)
highlander
13:09
31.08.2018
#12008

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var 7,7 poeng i august, fra 7,0 i juli. Det viser målingen til Opinion, fremlagt fredag.

For første gang siden desember i fjor var indikatoren knyttet til folks tro på landets økonomi negativ i juli, og tilliten faller ytterligere i august. Det vil si at det er flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder, opplyses det.

Troen på det norske arbeidsmarkedet er derimot god, og selv om optimismen har avtatt noe de siste månedene, er det fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, heter det videre.

Mange opplever også at egen økonomi er god, og det er flere som tror at privatøkonomien vil være bedre enn dårligere om 12 måneder, ifølge meldingen. (Opinion, TDN)
highlander
15:51
02.09.2018
#12020

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Utviklingen fredag var litt urovekkende. Det er ikke sikkert at det blir oppgang kommende uke heller.
Hovedindeksen falt marginalt sist uke, fra 907,41 906,69.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,7 prosent og ligger 0,9 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 11,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24,2 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Videre oppover?
Det ble en liten nedgang sist uke. Omsetningen var flat gjennom uken, mens da fredagens nedgang kom på økte omsetningen.

Utviklingen fredag var litt urovekkende, og den nye fallende tendensen i toppen av RSI-chartet likeså. Det kan signalisere at kommende uke blir litt mer usikker. Et fall kan ikke utelukkes.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet både på kort og lang sikt. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 900- og 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som en positiv undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes ut. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og 865 - 870 viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden.

Oppgang må fremdeles komme på stigende omsetning for å gi oppgangen substans. Nedgang på fallende omsetning kommer ofte før ny oppgang. Oppgang på fallende omsetning kan også signalisere fall. Nedgang på økende omsetning varsler ofte videre nedgang.

For å signalisere videre oppgang mot 930 - 935 må 915-nivået brytes på stigende omsetning.

Positive undertoner
Trenden er fremdeles sterk og hovedindeksen må falle under 855 før bunnlinjen i den blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert her) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 900-nivået, og dernest på 890-, 880-, 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av det kommende året. (HO)
highlander
08:37
03.09.2018
#12033

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en flat børsåpning i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. De asiatiske børsene er alle ned mandag morgen, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene i Asia er opptatt av utviklingen i forhandlingene mellom USA og Kina vedrørende handel. Når det er sagt, det ligger i kortene at disse forhandlingene kan dra ut i tid. USA og Canada forhandler også om nye handelsbetingelser som skal erstatte NAFTA (North American Free Trade Agreement). Disse forhandlingene er for øvrig ventet å komme i havn i løpet av uken. Oljeprisen er, i skrivende stund, ned 0,5 dollar fra fredagens nivåer.
highlander
10:05
03.09.2018
#12041

Ukesporteføljene i Dagens Næringslivs "føljetong" er nå som følger:

DNB Markets gjør ingen endringer og deres portefølje består av følgende aksjer: Gjensidige, Elkem, Borregaard, Lerøy Seafood, Storebrand, Yara, BW Offshore og Evry.

Arctic Fund Management gjør flere endringer, og meglerhusets anbefalte portefølje består nå av: Borregaard, Lerøy Seafood, Yara International, BW Offsjore, Storebrand, Evry, Elkem og Gjensidige Forsikring.

Sparebank1 Markets tar inn Ocean Yield i porteføljen, og kaster ut Norwegian Finans Holding. Meglerhusets portefølje består nå av Ocean Yield, Golden Ocean Group, Norwegian Air Shuttle, Subsea 7, Evry, Seadrill, Odfjell Drilling, B2Holding og Norsk Hydro. (DN)
OldNick
16:23
03.09.2018
#20618

Norsk PMI stiger hele 11,6 poeng

Det har ikke vært en større bevegelse i indeksen siden målingene startet. DNB sier at de store svingningene den siste tiden gjør at man må være varsom når man tolker tallene.

Sigrid Moe, Hans H. Torgersen, E24.no
03.09.2018
highlander
07:06
04.09.2018
#12048

Pareto Securities gjorde flere endringer i sin månedsportefølje i går:

For september tas aksjene til Komplett Bank, Odfjell Drilling og Schibsted ut av porteføljen, mens DNO, Flex LNG, Seadrill og Scatec Solar slippes inn i varmen.

Månedsporteføljen består dermed av følgende ti aksjer:

Akva Group
DNO
Equinor
Flex LNG
Golden Ocean
Grieg Seafood
Northern Drilling
Seadrill
Scatec Solar
Subsea 7

Avlastningen i Paretos månedsportefølje er på 33,8% så langt i år vs. 11,4% for OSEBX.
highlander
08:19
04.09.2018
#12061

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en flat børsåpning også i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1]%. Det er få impulser å spore fra verdens finansmarkeder i dag (Flat utvikling både i USA i går kveld, samt i Asia i natt). Når det er sagt, makroforholdene i fremvoksende økonomier (deriblant Kina) fortsetter å vise svakheter i kjølvannet av USAs pågående "handelskrig" mot alt og alle. "Handelskrigen" så langt, har gitt en betydelig sterkere dollar, noe som er en byrde for alle med mye utestående gjeld i dollar. Tilsynelatende kan dette være en fordel for Trump i forhandlinger, dog skulle denne situasjonen vare ved vil verdensøkonomien, og dermed også USA lide betydelig. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 0,3 dollar fra fredagens nivåer.

He-he, Berntsen. Hvorfor sammenligner du med fredagens nivåer på oljeprisen når det var mandag i går?

Og vet du hvorfor USA var helt flat i går kveld, Roger'n? USA-børsen holdt nemlig stengt! Men du har for så vidt et poeng. Børsene beveger seg knapt p.t.
highlander
08:13
05.09.2018
#12100

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en liten nedgang fra start onsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0]%. Netthandel -og skytjenestegiganten Amazon passerte i går 1000 milliarder dollar i markedsverdi. Det var for øvrig ventet at Amazon skulle bryte denne grensen gitt selskapets heftige resultatutvikling den senere tid. De amerikanske børsene endte for øvrig ned i går kveld, det samme gjorde de asiatiske børsene i natt. Mao. er det ingen lyspunkter å spore for de europeiske investorene i dag. Stemningen på verdens finansmarkeder preges negativt av den sterke dollaren. Dollarens styrke skyldes hovedsakelig to forhold; FEDs rentehevninger, samt Trumps "handelskrig" og frykten for denne. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 0,8 dollar fra gårsdagens nivåer.

Selv tror jeg nedgangen vil eskalere i løpet av dagen...
highlander
14:03
05.09.2018
#12133

Nordea Markets tror Norges Bank vil sette opp renten i september 2018, samt at det vil komme tre renteøkninger i både 2019 og 2020.

Det fremgår av den seneste utgaven av Nordeas Nordea Economic Outlook-rapport, publisert onsdag.

- Vårt bilde av norsk økonomi er vel så sterkt som Norges Banks. Vekstanslaget for neste år er høyere. Vi har også problemer med å forstå hvorfor arbeidsledigheten snart skal bunne ut slik Norges Bank anslår, skriver meglerhuset.

Videre mener Nordea at kronen er overraskende svak. Meglerhuset mener det fortsatt er god grunn til å tro at kronen vil styrke seg når sentralbanken gradvis øker rentene, mens ECB og Riksbanken holder renten uendret.

- Men basert på valutamarkedets mangel på reaksjon på sterke nyheter fra norsk økonomi og Norges Bank regner vi med at det skal mer til for å styrke NOK enn vi trodde. Det er en grunn til at NOK-anslaget vårt på litt lengre sikt er lite endret på tross av at vi har oppjustert renteprognosen, heter det i rapporten.

Nordea venter en relativt markant kronestyrking gjennom 2019, og tror deretter at kronen vil stabilisere seg gjennom 2020. Meglerhuset viser til at ECB vil heve rentene i 2020 og at norske renter vil bevege seg mer i takt med rentene internasjonalt. (Nordea, TDN)
highlander
14:05
05.09.2018
#12134

Nordea Markets anslår veksten i Fastlands-BNP i Norge til 2,4 prosent i 2018 og til 2,7 prosent i 2019.

Dermed fastholdes tidligere 2018-anslag, mens 2019-estimatet oppjusteres fra tidligere anslag på 2,4 prosent.

Økonomene mener fornyet vekst i oljeinvesteringene, sterk vekst i fastlandseksporten, bra forbruksvekst, økende investeringer i bedriftene på fastlandet og, etter hvert, vekst igjen i boliginvesteringene vil sørge for at veksten blir sterk.

- Arbeidsmarkedet vil stramme seg ytterligere til og lønns- og prisveksten vil tilta. Som svar på tiltagende kapasitetsutnytting vil Norges Bank sette opp rentene noe som vil bidra til at NOK stryker seg, heter det i rapporten. (Nordea, TDN)
highlander
07:57
06.09.2018
#12155

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en relativt flat børsåpning også i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [0, 0,2]%. Teknologiaksjene på Wall Street, med FANG aksjene i spissen, falt kraftig onsdag kveld, noe som gav negative ringvirkninger til Asia i natt. FANG aksjene består av Facebook, Amazon, Netflix og Google, selskaper hvis kjennetegnes gjennom sin enorme verdiutvikling og sosiale innflytelse i perioden etter finanskrisen. Når det er sagt, Oslo Børs, gitt fraværet av teknologiaksjer, bør ikke påvirkes like mye av gårsdagens fall i USA. Oljeprisen er i skrivende stund, opp 0,1 dollar fra gårsdagens nivåer.

Endret 07:57 06.09.2018 av highlander
highlander
10:18
06.09.2018
#12175

Nordnets nye investeringsøkonom, Mads Johannesen, anbefaler kjøp av følgende aksjer, ifølge dagens utgave av Finansavisen:

Sparebank1 Midt-Norge
Pareto Bank
Olav Thon Eiendomsselskap
Wallenius Wilhelmsen Logistics
RAK Petroleum
Seabird Exploration (FA)
highlander
08:48
07.09.2018
#12195

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en liten nedgang fra start fredag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,4, 0]%. Teknologiaksjene på Wall Street, samt i Asia, fortsette nedover hhv. torsdag kveld og i natt. I tillegg har oljeprisen falt det siste halve døgnet. Vi antar at denne miksen er nok til å sende Oslo Børs ned i dag. Når det er sagt, det er mye som tyder på fallet i teknologisektoren skyldes gevinstsikring mer enn noe annet, da mange andre sektorer har steget i samme periode. Dette kalles sektorrotasjon. Nyhetsbildet preges for øvrig fremdeles av den pågående amerikanske "handelskrigen", dermed er det intet nytt å forholde seg til for den jevne investor. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 1,2 dollar fra gårsdagens nivåer.
highlander
09:14
07.09.2018
#12200

Norsk industriproduksjonen steg 0,9 prosent i juli, ifølge tall fra SSB. Ifølge DNB Markets var konsensus blant økonomene en produksjonsvekst på 1,0 prosent.

Oppgangen kommer etter det som har vært en svakere periode for industrien enn mange hadde ventet.

«Når det kommer til industriproduksjonen, er det en kjensgjerning at utviklingen hittil i år har vært svakere enn forventet», var Handelsbankens vurdering tidligere i uken.

Selv med en positiv vekst i andre kvartal er ikke dette nok til å oppveie for produksjonsnedgangen i første kvartal, påpekte Handelsbanken.

I oppgangen for juli er det ifølge SSB oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrar mest.
Derimot bidro flere av gruppene innen oljeleverandørnæringen til å dempe oppgangen, skriver SSB.

Blant sistnevnte er dataindustri, elektrisk utstyrsindustri og maskinindustrien. (SSB, E24)
Stockamateur
10:38
07.09.2018
#12453

OSE tester topplinjen i rektangelet som diskutert tidligere. "Bruddet" opp har skjedd i 2 omganger, med en liten nedtur 10/8-15/8. Noe urovekkende i seg selv, bl.a. ble det bear kryss ut av det. Kryssene kommer imidlertid tett som hagl på OSE, så jeg er noe skeptisk til deres prediksjonsverdi. Viktigste er kanskje at det har vært negativ divergens RSI/kurs siden midten av mai. Kanskje litt make or break i dagene som kommer. Ryker 900ish, har jeg liten tro på at det stopper før 870.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter