Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
26.04.2017 07:58
#7161

Den forrige tråden har rundet 1000 innlegg og er derfor stengt. Lenke til forrige tråd:

Oslo Børs (OSE) nr 25
highlander
26.04.2017 08:02
#7162

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. Sterke selskapsresultater fra USA bidro til børsoppgang i Europa og USA i går, samt Asia i natt. I dag derimot, starter resultatsesongen her hjemme. Først ut blant de store er Yara (i dag), Entra, Norwegian, Storebrand, Subsea 7 (torsdag), Aker BP, Hydro, DNB, Tomra (fredag). Mao. blir det noen spennende dager fremover. Vi for venter for øvrig at selskapene, i snitt, vil levere bedre enn ventet, da forholdene (oljepris, rentenivå og kronekurs) er fordelaktige for de fleste selskapene."
blåball
27.04.2017 15:10
#3342

DNO er tilbake i Norsk oljebransje , dagens nyhet på flere måter .

Statoil tjener svært lite på sine investeringer i utlandet . Flere grunner til det i følge Statoil selv . Blant annet relative nye investeringer i utlandet , sett i ett langsiktig avkastnings perspektiv , da ting tar tid før utbygginger og cashflow starter .

North Energy med innsidekjøp så det holder , er ett investerings selskap med utbytte for tiden . ( Bytte for en større aktør aktuelt ? Vel selskapet klarer seg på egne finanser og posisjoner . )

NAS er dagens vinner , shortposisjoner letter fint.........
blåball
28.04.2017 08:33
#3343

Norsk Hydro melder om vekst i aluminium og metaller fremover , god drift og klar bedring i resultater . ( se børsmelding i dag . )

AkerBP øker sin produksjon og leverer utbytte som forventet . ( Mer på E24 i dag ).

Kursmål på NEL kan settes høgere , til kroner 5 ? ( Norrne S......... ).

DNB bank satser på digital bank , vel , der er det flere beinet , bedre rentemarginer og finanser gir godt utbytte .
highlander
28.04.2017 08:43
#7171

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,3 prosent i dag. Oljeprisen steg markant i går kveld, på meldinger (rykter) om at OPEC og Russland vil forlenge fjorårets kuttavtale med nye 6 måneder. Dette er for øvrig i tråd med de antakelsene vi har hatt gjennom hele vinteren. Uansett, høyere oljepris er positivt for Oslo Børs. I dag derimot, vil markedet også påvirkes av flere viktige resultatfremleggelser, deriblant fra DNB, Tomra, Aker BP og Norsk Hydro. Merk! på dager med store resultatfremleggelser, som i dag, vil åpningsestimatet bli mindre treffsikkert, da vi ikke har tid til å gjøre de nødvendige justeringer i forhold til de enkelte selskapenes resultater."
blåball
28.04.2017 08:56
#3344

Jarand Rystad ( Rystad Energy ) meldte før Påske om etterspørselsvekst i minst 15 år fremover , når det gjelder olje . )

Videre er Lng og Hydrogen noe av fremtiden innen industri og transport på lang sikt . Spetalen og Sissner satser videre på NEL , og ikke bare oljerelatert ?

Tid er penger..........og rett kapitalforvaltning .
blåball
29.04.2017 12:22
#3346

Fra ABC nyheter i dag : det brygger opp til kamp om Norsk vannkraft . ( Ny leder etter Leif A Sande .
Johan Castberg , Wisting , Altha / Gotha feltet er nevnt .

Arbeiderpartiet er også for olje og landbasert industri .

Norsk Hydro og annen kraftbasert industri må ha rammevilkår lenge nok ...... og ikke bare subsidiere fornybar og resten av Europas industri og forbruk ellers .

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus om oljemarkedet uten att Trygve Hegnar er til stede , har sine fordeler , på Hegnar TV fredag denne uke . ( Se og hør 3 ganger , og bank i bordet tre ganger . )

God Helg og en stigende oljepris til uken og fremover .
blåball
30.04.2017 09:04
#3347

Oslo Børs ligger fremdeles i stigende hovedtrend , sykliske aksjer som Norsk Hydro bidrar til det , Yara kommer på stigende neste år og blir priset inn nå ? ( tidlig fase i høykonjektur ennå ).

Viktigere er oljen som blir moderat priset noen år fremover , og det er ikke gitt att den stiger til høye nivåer dei neste 4 år og fremover .

Til det er teknologiutvikling for stor . ( Statoil tar ned kostnader på varig basis , og følger Norsk Hydro sine strategier m.v. )
highlander
02.05.2017 07:42
#7185

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Historien om renteflyktningene

Etter finanskrisen har renten falt til eksepsjonelt lave nivåer. Dette har gitt solid medvind for aksjer og eiendom. Hva kan vi vente oss fremover?

Regjeringen vedtok i vinter å øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent i oljefondet. Denne endringen skyldes ikke at Siv Jensen har forelsket seg i børsen. Den er i stedet en direkte konsekvens av de lave rentene.

Man trenger ikke være finansminister for å skjønne at det er umulig å oppnå en avkastning på tre prosent etter inflasjon ved å investere i tyske statsobligasjoner som gir negativ rente før inflasjon.

Renteflyktninger
De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom. Så lenge denne strømmen av renteflyktninger fortsetter, er minste motstands vei oppover på børsen.

For ti år siden var styringsrenten i Norge på femtallet, og låntakere betalte gladelig seks prosent rente på boliglånet. Seks prosent høres uvirkelig mye ut for mange i dag.

Renten kan vel aldri komme opp til slike nivåer igjen? Eller hva? Dette er spørsmål jeg ofte hører fra unge håpefulle som er i ferd med å kjøpe sin første bolig med tung belåning.

Demografi og inntektsulikhet
Dagens lave renter er en konsekvens av flere sterke strukturelle krefter. Den ene er demografi. Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år samtidig som det har vært få pensjonister.

Den andre er tiltakende økonomiske ulikheter. Så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet har tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder.

Mens de ti prosent rikeste har en sparerate på ca. 40 prosent på sine merinntekter, er den tilnærmet null for resten av befolkningen.

Begge disse forholdene har ledet til en situasjon med elevert sparing og svak etterspørsel. Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer.

Det er dette fenomenet, sparingens paradoks, som John Maynard Keynes oppdaget på 1930-tallet. Økonomien tåler ikke at alle spinker og sparer samtidig. Da sparer man seg til fant.

Andre faktorer har også bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk. Innlemmelsen av Kina og Øst-Europa i verdensøkonomien, globalisering og ny teknologi har alle svekket arbeidernes forhandlingskraft og muliggjort økte overskudd i næringslivet til glede for bedriftseierne.

[fortsetter]
highlander
02.05.2017 07:43
#7186

[fortsatt]

Ved et veiskille?
Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere. De store barnekullene fra etterkrigsårene glir sakte men sikkert over i pensjonistenes rekker. Det vil gi systematisk fallende sparing og økende offentlige utgifter i tiårene fremover.

Det er vanskeligere å si hva som vil skje med de økonomiske ulikhetene. Vil gevinstene av den økonomiske veksten fortsette å akkumulere seg hos de rikeste eller klarer vi å lage en økonomi som fungerer for alle?

Tror du på det sistnevnte, skal renten opp, mens det førstnevnte gi mer av det samme - lave renter og svak etterspørsel, også kalt sekulær stagnasjon.

Høy politisk kostnad
Fremveksten av populistiske partier tyder på at den politiske kostnaden ved de økonomiske ulikhetene nå har blitt høy. Velgerne er sinte og krever en ny kurs.

Dette har gitt vind i seilene for politikere som skylder på utlendinger eller de rike - i USA representert ved henholdsvis Donald Trump og Bernie Sanders.

Mye tyder på at toppen i globalisering og frihandel er passert og at verden vil bli mer proteksjonistisk. Blir det i tillegg en jevnere inntektsfordeling, er risikoen i både renter og inflasjon på oppsiden.

Dovre-porteføljen (ingen endringer)

Telenor
Yara
Songa Bulk
Norwegian
Skandiabanken
highlander
02.05.2017 07:55
#7187

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Denne uken, som i forrige, vil preges av resultatfremleggelser (Onsdag: Borregaard og REC Silicon. Torsdag: Statoil, Telenor og Gjensidige). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp tirsdag, dog ettersom Oslo Børs holdt stengt i går, er det ikke gitt at dette vil påvirke investorene nevneverdig. Oljeprisen derimot, som har korrigert ned i løpet av helgen, vil med stor sannsynlighet påvirke investorene mer i dag."
blåball
02.05.2017 09:42
#3349

Aker Solutions og Akastor .
highlander
03.05.2017 08:04
#7193

Ja, hva med AKSO og AKA, blåball? :D

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,19 prosent i dag. I dag er det rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken), dog markedet venter ingen renteendring. Uansett, rentemøte i Fed, er uten tvil en av de viktigste begivenhetene i finansverdenen, gitt størrelsen på amerikansk økonomi (ca. 25 % av verdensøkonomien, målt i BNP). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp i natt, men ettersom oljeprisen har svekket seg noe fra i går, skal det mye til for at Oslo Børs ikke åpner ned. Følgende selskaper leverer tall i dag (utvalg): REC Silicon, Borregaard, Akastor og Hafslund."
Stockamateur
03.05.2017 10:10
#11883

blåball
30.04.2017 09:04
#3347

Etter 4 måneder sideveis, kan man ikke påstå at OSE ligger i "stigende hovedtrend".
blåball
03.05.2017 12:57
#3353

Fred Olsen Energy og Seadrill er fremdeles klare shortkandidater . ( Men hvor langt ned ? )

( DN.no har mere om Fred Olsen Energy i dag . )

Sekundær trend på Oslo Børs noe ned siste måneder , men holder stigende hovedtrend .

OPEC møte 25 mai , bestemmer videre retning i all hovedsak . Statoil med flere .

Etterspørsel etter olje stiger år for år , men omstilling og reduserte kostnader gir Statoil ett bedre resultat på lengre sikt .

Oppkjøp av deler av Aker Solutions og Akastor er en trigger for aksjonærer og Aker .

Endret 03.05.2017 13:08 av blåball
blåball
04.05.2017 09:10
#3354

Statoil forbedrer resultat kraftig , inntekter fra Norge og Utland er nå nærmere hverandre . ( Videre strategi er gradvis sol , vind og fortsatt sterkt fokus på Norsk Oljesokkel . )

DNO kjøper seg opp i Norge og Storbritania. ( Se børsmelding i dag ).

Bull.
highlander
06.05.2017 13:04
#7218

Fra 1.juni går Grieg Seafood, SR-Bank, Gaming Innovation og Link Mobility inn i hovedindeksen (OSEBX).

Ut går Bank Norwegian, American Shipping Company, Multiconsult og Biotec Pharmacon.
blåball
07.05.2017 22:37
#3359

Valuta : Euroen styrker seg mot Dollar .
Ny President i Frankrike som er for EU , og ett samlet Frankrike .

Moderat oljepris noen år fremover , er godt nytt for videre omstilling i Statoil . ( Statoil leverte ett sterkt kvartals resultat , der kostnader og gjeldsgrad er betydlig ned . )

Stigende oljepris til uken , sterke oljelager trekk fremover .
Og stigende forbruk , hvert kvartal fremover , er konsensus .

OPEC stategi fungerer , olje frem i tid leveres til moderate priser .
highlander
08.05.2017 08:56
#7227

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Det ble, som ventet, en overbevisende seier til Emmanuel Macron (pro EU) over Marine Le Pen (anti-EU), i gårsdagens franske presidentvalg. Når det er sagt, dette utfallet var i tråd med markedets forventninger. De asiatiske børsene (utenom Kina) endte for øvrig opp mandag. Oljeprisen er dessuten også opp fra fredagens nivåer. Mao. ligger forholdene til rette for en positiv start på Oslo Børs. Denne uken fortsetter resultatslippet her hjemme med blant annet flere lakseselskaper (Marine Harvest, SalMar og Grieg Seafood), samt Orkla, Schibsted, PGS, TGS og Aker Solutions."
highlander
08.05.2017 10:09
#7228

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Investeringsråd i urolige tider

Populismen er på defensiven. Mens Trump har bevegd seg mot sentrum i det republikanske partiet, står Frankrike foran en frimarkedsrevolusjon. I 2018 kan imidlertid politisk risiko prestere et smertefullt comeback.

Populistene har hatt en dårlig start på året. I Østerrike og Nederland tapte de valget, mens oddsene i skrivende stund er overveldende for at Macron blir Frankrikes neste president.

Det som skjer i Frankrike, er bemerkelsesverdig. For det første er det oppsiktsvekkende at ingen av de tradisjonelle, statsbærende partiene har maktet å få en kandidat med i den siste og avgjørende runden. Dernest vil en Macron-seier bane vei for en økonomisk liberalisering og frimarkedsrevolusjon.
I USA har Trump bevegd seg mot «the establishment» i det republikanske partiet. Til stor lettelse for mange land i Europa har han inntatt et mer tradisjonelt syn på Nato. Videre er faren for proteksjonisme og handelskriger redusert.

De politiske medvindene kan bli med oss en stund til. Trump vil trolig få gjennomslag for tidenes skattelettelse senere i år. I så fall skal inntjeningsestimatene heves, noe som normalt innebærer at børsen skal opp.

Leker med ild
Den politiske risikoen kan imidlertid blusse opp igjen allerede neste år. Det går mot nyvalg i Italia i februar, og skal vi dømme etter meningsmålingene, vil Femstjernersbevegelsen vinne.
I så fall kan Europas tredje største økonomi og største gjeldsmarked snart ha en euroskeptisk regjering.
Av alle landene i eurosonen ligner Italia mest på Storbritannia. Velgerne er lunkne til EU og euroen, og mange mener landet er stort nok til å klare seg alene.

Oppstår det tvil rundt euromedlemskapet, er veien til greske tilstander med stengte banker kort. Fordi skilsmissekostnaden er så høy, har Italia i praksis få andre valg enn å fortsette i det dårlige ekteskapet.

Det store spørsmålet er imidlertid om velgerne må gjennom en runde med voksenopplæring i form av køståing foran minibankene før de skjønner dette.
Får vi en italiensk bank- og gjeldskrise utløst av tvil rundt eurosone-medlemskapet, vil de globale aksjemarkedene få smake pisken.

[fortsetter]
highlander
08.05.2017 10:11
#7229

[fortsatt]

Flørt med «the establishment»
Faren for handelsfriksjoner vil likeledes tilta i 2018. Akkurat nå har Trump røkt fredspipe med Xi fordi han trenger Kinas hjelp i den koreanske atomkrisen.
Når Nord-Korea-problemet er bak oss, vil imidlertid fokus fort vende tilbake til de enorme amerikanske handelsunderskuddene. Faren for en handelskrig med Kina er ikke over. Den er kun utsatt.

Et annet dilemma er at Trump neppe har sjanse til å bli gjenvalgt om tre år dersom han ikke leverer på noen av de populistiske løftene. Dette advarer mot at hans flørt med «the establishment» neppe ender opp med et varig forhold.
Oppryddingsjobben starter neste år

I Kina skal president Xi gjenvelges for en ny fireårsperiode i høst, og han vil samtidig konsolidere sin makt ved å få støttespillere inn i nøkkelposisjoner.
I forkant av høstens partikongress har økonomien beleilig nok blitt pumpet opp av gjeldsfinansierte investeringer til glede for blant andre norske bulkrederier. Veien fra gjeldsfinansiert vekst til resesjon og krise er imidlertid kort.

I 2018 vil Xi føle seg trygg nok på sin egen maktposisjon til at han våger å trappe opp smertefulle men hardt tiltrengte strukturelle reformer. Det kan påvirke Kinas råvareetterspørsel og dermed Oslo Børs negativt.

Positive nyheter på lur?
Skottlands største oppdretter, The Scottish Salmon Company, slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Sykdomsproblemer gav skuffende resultater i fjor, men fås situasjonen under kontroll, er aksjen en doblingskandidat.

Selskapet inviterte nylig til en investorpresentasjon i Oslo. Dette er ikke noe ledelsen har for vane å gjøre, og jeg satser på at positive nyheter er på lur.

Dovre-porteføljen
Yara
Songa Bulk
Norwegian
Skandiabanken
Bank Norwegian
The Scottish Salmon Company
Inn: The Scottish Salmon Company
Ut: Telenor
blåball
09.05.2017 09:35
#3362

Inn : Aker ASA
: Kværner pluss Aker Solutions
: Bergen Group
: North Energy
: Philly Shipyard
: Orkla og Norsk Hydro

Statoil / Aker BP / Lundin kursmål dette året fra 160 kroner til 2OO pluss .
blåball
11.05.2017 08:51
#3377

Solpanel produsenten Solarworld i Tyskland søker om konkurs , fordi enhetskostnader er større enn markedspris . ( Dei har 3000 ansatte og en av det første større produsenter , overbelånt , og obligasjonseigere har fått nok . ) Mer på DN.no i dag ) .

Dei som tar over driften er nok vinnere .

Oljepris tilbake i stigende hovedtrend , etter att sekundærtrend ble preget av maskinhandel og tradere og papirhandel .

Det fysiske oljemarkedet strammer seg til , oppkjøp og fusjoner og allianser , kontanter og godt utbytte i AKER ASA . ( Følg selskapet fremover , en fot innenfor er en fordel og bedre enn bankrente . ) BULL.
highlander
11.05.2017 09:08
#7234

Netfonds analysesjef Roger Berntsen traff bra med sin åpningsprognose i dag, han forventer også ny ATH:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,24 prosent i dag. Høyere oljepris, samt positiv stemning i Asia, vil med stor sannsynlighet gi ny all-time high på Oslo Børs i dag. Hovedindeksen er for øvrig opp 5,2 % så langt i år. Slik vi ser det, har det norske aksjemarkedet mer å gå på gitt at oljeprisen skulle utvikle seg i tråd med våre spådommer (over 60 dollar innen utgangen av 2017). Enn så lenge er det de kortsiktige spekulantene som styrer oljeprisen (frem til det kommende OPEC møte). Det er naturlig å anta at OPEC, med Saudi Arabia i spissen, velger å forlenge, eller faktisk kutte sin produksjon ytterligere, når de møtes til offisielle samtaler 25. mai. Poenget er at Saudi Arabia skal børsnotere sitt statlige oljeselskap, Aramco, i 2018. En børsintroduksjon med "lav" oljepris vil neppe være aktuelt."
blåball
11.05.2017 12:39
#3379

Og oljepris stiger jevnt oppover , Irak melder om oppnådd konsensus om videreføring kutt i oljeproduksjon i 6 måneder fra OPEC og samarbeidende land utenfor . ( se mer på Hegnar.no for en stund siden / og XI nettforum om " capsen " blir tatt på........ ).

Omstilling fortsetter , IKM Group intet unntak ..........

Hunter Group og NEL er i startgropen på noe stort ?
blåball
15.05.2017 09:38
#3380

Bergen Group ett selskap med bedre resultater , er kandidat for ytterligere oppdrag . Bull .

Polarcus , er en kandidat for bedre tider innen seismikk , gradvis bedring i markedet .

North Energy . Bull.

Statoil , Aker , Lundin stiger på øket oljepris . ( Russland og Saudi Arabia forlenger til Mars 2018 , OPEC og 11 samarbeidende land ser ut til å være enige før OPEC møte 24-25 Mai dette år . )

Det er moderat Bull . ( 60 Dollar fatet fremover årene ).

Omstilling fortsetter i Norge .
blåball
16.05.2017 08:37
#3382

Og det er tid for Statoil oppgang , selskapet er forandret , og drar i retning av Norsk Hydro sin strategi : best på kostnader og utvikling i ett langt løp .
( ett gradvis mer fokus på investeringer innen , sol og vind i en fremtidig energimix ; er ingen hindring for utvikling av olje og gassmarkedet for Statoil. ) Kursmål er 160 kroner i det korte bildet , stigende på nye oljefunn i Barentshavet m.v. ).
Stockamateur
18.05.2017 12:02
#11966

"Sell in may and stay away!" het det i "gamle" dager. Oljeprisen er på full fart nedover igjen etter å ha prøvd seg på 52+. På tross av gjentatte spådommer i et drøyt års tid om at den skal til 60!

Jeg har nå knapt long posisjoner, den eneste av betydning er i SSO. Er short i NSG, FRO, FOE og selvfølgelig SDRL, og sover meget godt om natta med det. Det er faktisk long posisjonene, som jeg nå stort sett har kvittet meg med, som har bekymret meg i det siste.
yemaya 2
18.05.2017 12:57
#8302

Markedet har funnet et påskudd for å ta en etterlengtet korreksjon.
Den kan vare noen dager og den kan være over i morgen.
Stockamateur
18.05.2017 13:01
#11967

Eller den kan vare i noen måneder. Lenge siden det var bear market nå.
highlander
18.05.2017 13:32
#7252

Jeg driver ikke med backtrading, men kan nevne at jeg på spekk kjøpte OBXEXDBEAR ("bjørnefond" - 2 ganger OBX-ens utslag) tirsdag. Dessverre hadde jeg veldig tight stop loss, så da markedet styrket seg videre rett etter at jeg hadde kjøpt, føyk de ut. I dag hadde de gitt uttelling, og de nærmeste dagene også avkastning på avkastningen om korreksjonen hadde fortsatt.

En mix av "sell in May and stay away" + Donald Trump-effekt, denne gangen med negativt fortegn, tynger markedene i dag, men størrelsen på korreksjonen og hvorvidt det eventuelt er en tidlig fase på et nytt bearmarked, er det alt for tidlig å si noe sikkert om.

For øvrig har jeg bestemt meg for å trappe ned mine skriverier på ST i påvente av avklaring på sitens fremtid, så den nærmeste tiden blir jeg lite aktiv her.

Lykke til med deres investeringer, uansett om dere er long eller short. :)

Endret 18.05.2017 13:54 av highlander
Stockamateur
18.05.2017 14:16
#11969

Å sette et fornuftig stopp nivå syntes jeg er noe av det vanskeligste i aksjemarkedet.
yemaya 2
18.05.2017 21:02
#8303

Huff Huff Ikke nevn bearmarket da stokkis. Jeg får vondt i magen av sånt.
Stockamateur
19.05.2017 09:42
#11974

y2

Nå har jeg vært med i så mange år at bearmarket er blitt en naturlig del av dette skuespillet. (Du er vel også en gammel traver mener jeg å huske.) Jeg får vondt i magan når vi er i den usikre fasen mellom bull- og bearmarket, altså når jeg er i tvil om hvorvidt bull fortsetter, eller om det snur. Der er jeg nå. Når vi først er fullt inne i det, blir det akkurat som å trade bullmarket, bare med motsatt fortegn. Volatiliteten er oftest høyere i bearmarket, og det kan man dra nytte av.

For sikkerhets skyld prøver jeg å plukke innlysende tapere, så får shorting av STL og andre børslokomotiver vente. (FRO er ikke en "innlysende" taper, men denne shorten har jeg sittet på i månedsvis, så lar den gå.)

Endret 19.05.2017 09:46 av Stockamateur
blåball
20.05.2017 21:00
#3393

Aibel , Kværner , Aker Solutions med ett års oppdrag , med oppsjon på flere , innen utvikling / omstilling . ( Nyheter på Radio og DAB pluss for noen dager siden . )

AKER har hatt en bindingstid på 10 år , på sine levrandørbedrifter med Staten .
Nye oppkjøp og salg kan forventes fremover .

OPEC med 9 måneders forlengelse gir moderate oljepriser rundt 60 Dollar fatet på spotpris Brent , etterspørsel avgjør videre oppgang på lengre sikt , fremtidspriser noe lavere enn spotpriser en trend fremover .

Bull.
blåball
22.05.2017 09:13
#3395

Telenor , Yara , Gjensidige , Statoil vekter Oslo Børs høgere .
blåball
23.05.2017 10:28
#3396

Bergen Group med oppkjøp . ( Mer på Hegnar.no i dag / og børsmelding . ) Bull .

Oljepris i stigende hovedtrend . Bull . ( Noe ned før OPEC møte onsdag denne uke . )

Statoil digitaliserer . Bull .

Telenor og Yara øker sin verdi fremover .
blåball
24.05.2017 10:16
#3400

Bergen Group har mer oppside . ( Fregattkontrakter er på anbud , tildeling før sommeren . )

Oljepris buller , totale oljelager skal ned . Bull .

Seadrill aksjer kjøpes tilbake . ( Foreløpig i små mengder ) .

REC og NEL med større oppside . Bull .
blåball
26.05.2017 09:29
#3406

Bergen Group med 3 årig rammekontrakt , med årlige oppsjoner videre , Siemens Vindkraft er oppdragsgiver . ( SE børsmelding i dag . )
Bull.

Oljepris forblir moderat noen år , men trekk i oljelagre drar den til 60 Dollar fatet fremover . ( OPEC og 11 samarbeidende land forlenger kutt avtale med 9 måneder til og med 1.kvatal 2018 . Deretter er det nye reguleringer . )
Totalt sett moderat bull , og omstilling / samarbeid må fortsette i Norge .

North Energy og AkerBP er best rustet til omstilling , Statoil følger nå godt på " ballen " .

Telenor og NEL og Norsk Hydro har oppside .
Stockamateur
26.05.2017 09:54
#12012

Hvem kjøper tilbake SDRL aksjer? Ikke de med vettet i behold ihvertfall.
blåball
28.05.2017 10:03
#3410

En stigende oljepris fremover , gir Statoil fordeler i en fortsatt omstilling til gradvis satsing på fornybar energi .
NEL er ett selskap i gradvis vekst og utvikling . ( Oppkjøpskandidat innen ny fornybar industri . Statoil inn her ? )

Norrh Energy ett lite selskap med kapital , tar av andre selskaper , og skaper verdier med kjøp og salg . ( Bull . )

Rent teknisk er Oslo Børs i fortsatt stigende trend .
Men rigg , supply , seismikk har flere utfordringer fremover . ( Oljeselskapene holder igjen investeringer på Verdensbasis noen år til . )

blåball
31.05.2017 12:00
#3415

En negativ oljepris frem mot nye oljelagertall i kveld , samt en allerede sommerslapp Oslo Børs gir muligheter for gode kjøp . ( Noen anbefalinger fra short og derivat markedet ? . )
Norsk Hydro har etter optimistiske analyser og anbefalinger fra Goldman S . i USA for en stund tilbake , resultert i gevinst sikring i markedet .

Når da Goldman S. mener flate oljepriser på 50 Dollar fatet er konsensus i 5 år fremover , noe som skal stabelisere oljemarkedet i følge Deres analyse .

Bull på Statoil fra 140 kroner .

Endret 31.05.2017 12:00 av blåball
blåball
07.06.2017 10:40
#3451

Statoil styrker sin posisjon i enegimarkedet . ( Olje og fornybar m.v. )

Aker Solutions kjøper Rosenberg Verft ? ( eller en fusjon ? ) .

Bergen Group var en gang eier , men er nå mer innen forsvar / vedlikehold og fornybar service . Men fremdeles sevice til olje og gass .

Oljenæring inn i byggebransje en trend .

( Oppmøte på Rosenberg verft i dag........... for moderate optimister ) .
blåball
09.06.2017 11:57
#3457

Philly Shipyard er i forhandlinger om 4 Containerskip . ( Se Hjemmesider til selskapet . )

Oljelager globalt ned til 5 års snitt ; er OPCC sitt hovedmål .

Moderate oljepriser fremover mot 60 Dollar fatet .

Odfjell Drilling og Songa er to selskaper , som er over værste fase .

Bergen Group fortsetter god utvikling .

Endret 09.06.2017 11:59 av blåball
blåball
09.06.2017 15:31
#3460

Statoil med samarbeidsavtale med meget stort Olje og Gass selskap i Kina . ( Mer på nyheter i dag . )

blåball
12.06.2017 09:48
#3466

Akastor bygger mer kontanter : 700 millioner norske kroner denne gang . ( Se børsmelding i dag ) .

Finans fikk ett løft etter Tordagens lettelser i USA , mens " markedet " fulgte FBI høring i USA .

Energi og Oljemarkedet er i utvikling . ( Statoil beholder sterk posisjon i Norge og utland . ( Shale / skifer er fremdeles en dårlig investering , minimal inntjening , men trekker fra tap på skatten i flere år fremover ...... ) .

Cash flow er bedre i Norge .

Statoil og Aker er under god utvikling .

Philly Shipyard er blant vinnere fremover .

Noen med bedre forslag ?
blåball
13.06.2017 08:14
#3469

NEL med gigantisk rammekontrakt . ( Mer på DN.no / Børsmelding i dag . )
blåball
16.06.2017 11:44
#3482

Oppkjøp fra Kinesiske Investorer er aktuelt på OBX listen Oslo Børs , samt mindre selskap utenfor .

Oljepris er medium lav for tiden , men Verden trenger mer olje og gass , og riktige energiløsninger . ( teknologi og kunnskap ) .

Sjømat sektor gir inntekter og proteiner .

Rammekontrakter til NEL er ikke priset inn , ting tar tid , noen måneder , slutten av året .

Rigg Seismikk Supply fremdeles under sterkt press .

Levrandørerer som Aibel , Kværner , Aker gruppen er posisjonert best innen offshore og teknologi , samt sterke eigere .

Statoil er ett godt kjøp på 140 tallet . ( Det gir utbytte for Store investorer , mindre investorer kan trade videre......... )

blåball
19.06.2017 08:08
#3484

Yara og Hydro to solide Norske selskaper , avleggeren NEL er i en tidlig fase for videre vekst .

Tomra og NEL oppkjøpskandidater for Kinesere ?

Japan øker sin energi import , atomkraft er for risikabelt i øyriket .

Miljøeffekt per krone ignoreres , ressurs sløsing , og er da " Klima pluss vekst : sant ? ( Referanse NTNU Handelshøyskole : John Olaf Olaussen / DN.no i dag . )

Vannkraft er fremdeles best på klima og miljø , samtidig med att Norsk olje og gass er nødvendig neste 50 til 100 år .

Mer riktig bruk av energi gir Kinesere fordeler .
Aker gruppen har flere teknologier og kunnskap . ( Kjøp og salg når AKER mener tiden er inne . )

Oljepris holdes flat foreløpig , en oljepris på 60 Dollar når Lofoten åpner..... ? ( 4 milliarder hvert år og 750 kroner til hver Nordmann....., man kan få " Klaus " av mindre enn det..... ).

Bull.
blåball
20.06.2017 09:28
#3488

Lave renter er en trend internasjonalt , nå også i Norge .

Aldrende befolkning nevnes , teknologiutvikling som i mange tilfeller gir moderat til lav inflasjon . Roboter gir anledning til mer fritid og eventuelt sette ressurser inn på nye områder .

Bergen Group ett selskap innen vedlikehold : offshore , onshore , forsvar . ( Bull . )

NEL i startgropen på noe større . ( Rammekontrakter er meget store ) , ( Bull ) .

Statoil ett energiselskap . ( Hold ).

AkerBP . ( Hold ) .

Spekulasjon på oljepris gir oppside fremover i tid , Statoil og AkerBP gir solid utbytte rundt 50 Dollar fat .


blåball
21.06.2017 12:25
#3491

Sektor endring til Sjømat / Laks .
Levrandørindustri innen offshore / havind / landbasert industri er det flere selskaper som bidrar til inntjening og teknologiutvikling . Bull her .

PGS med en mulig emisjon , viser utfordringer her , men 102 nye oljeblokker utlyst av Søkviknes i dag gir merarbeid innen bransjen .

40 % av energimix er fosilt i år 2040 , selv i ett grønt perspektiv . ( Det Internasjonale Energibyrået er referanse ) .

Bergen med 5 mål , sparker Bergen Group til kurs 5 kroner , om " Forsvaret " gir kontrakt i dag , eller om noen dager .

NEL har fremdeles ubegrenset oppside , uten Spetalen .

Endret 21.06.2017 12:26 av blåball
blåball
22.06.2017 12:45
#3494

Selv om olje buller tilbake til 55 Dollar fatet fremover , krever det videre omstilling innen offshore , ellers kommer kostnader tilbake . ( Når alle " rigger " er tilbake fra kaldt og varmt opplag , om en del år .

en god krise skal man ikke sløse vekk........

Bergen Group er gjennom årene beviset på : for sterk ekspansjon . ( Men er nå bull. )

Bull .
blåball
23.06.2017 09:08
#3496

( Forsvaret i Bergen Group ikke like sterkt , kursfall , gir oppside i dag . )

Megaflyplass i Kina , og sterk økning i flyreiser fremover årene , også globalt . ( Mer på DN.no i dag ).

Telenor med ny tjeneste . ( Bull ) .
blåball
26.06.2017 09:10
#3506

Etterspørsel etter olje forblir god i 10 år fremover , med gradvis vekst , deretter en utflatning . Decline offshore blir stor uten investeringer i denne perioden .

Aker Solutions med kontrakt i dag , og har kontroll på videre vekst .

Offshore rigg legger også føringer på supply skip i flere år fremover .

Philly Shipyard i USA inn i Dovre Portofølje denne uke .

Bergen Group inntar forsvarsposisjon , ny oppdrag og bedre timebetalt er målet . ( Finansavisen på Lørdag har mer om dette ) .

Statoil styrker sin posisjon . ( Oppkjøp på Norsk Sokkel får sterkere vern , mer på DN.no i dag om dette med videre ) .

NEL blir oppkjøpskandidat for Kinesere ? ( Konservering og lagring av energi en trend ) .


highlander
26.06.2017 11:11
#7270

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Sommerens værvarsel: Mørke skyer over Norge, sol ellers

Regnskyene henger tungt over råvaremarkedet og råvarerelaterte næringer. Lav inflasjon gir imidlertid fest i obligasjonsmarkedet, mens god vekst fyrer opp under Wall Street som opplever rekordvarme.

Vanligvis går aksjer og statsobligasjoner i motsatt retning. Årsaken er at mens en sterk økonomi og litt inflasjon er bra for aksjer, så trives statsobligasjoner best med deflasjon, resesjon og rentekutt.

Akkurat nå er det imidlertid god stemning i begge leire. Rekordene flyttes stadig høyere på Wall Street samtidig som fall i lange statsrenter gir hyggelige kursgevinster i lommen på eiere av lange obligasjoner. Hva skjer?

La oss starte med obligasjonsmarkedet. Det som får det til å rykke i godfoten der, er et uventet fall i inflasjonen. Oljeprisen stuper, og det samme gjør kornprisen. Det blir billigere å fylle tanken og tygge. Videre har det brutt ut priskrig på mobildata i USA samtidig som kostnaden for helseforsikring har flatet ut.

Fallet i prisstigningen har tatt markedsaktørene på sengen og skapt håp om at USA er på vei mot japanske tilstander med permanent deflasjon. For alle som investerer i lange statsobligasjoner, er Japan den våte drømmen - landet hvor renten kun har gått ned og obligasjonsprisene opp så lenge folk kan huske.

Godartet inflasjonsfall
I aksjeleiren fokuseres det på at amerikansk økonomi vokser bra med liten fare for resesjon de neste tolv månedene. Videre oppfattes fallet i inflasjonen som godartet fordi det er tilbudsdrevet. Oljeprisen er ikke svak fordi etterspørselen svikter, men fordi det pumpes for mye og så videre.

Dette bringer meg inn på råvaremarkedet som er det eneste segmentet hvor starten på sommeren har vært våt og kald. Optimismen ved inngangen til året har definitivt ikke slått til, og årsakene er varierte.

I oljemarkedet er problemet at Nigeria og Libya produserer uventet mye samtidig som skiferprodusentene fortløpende undervurderes. Sistnevnte overrasker hele tiden med sin evne til å produsere stadig mer til stadig lavere priser. Skiferrevolusjonen har ikke mistet revolusjonsgløden.

I kornmarkedet er problemet høye lagre og gode avlinger. Dette har gitt rekordlave realpriser noe som har fått bøndene til å skjære ned på gjødselinnkjøpene. Det har i neste omgang rammet Yara hardt.

Mindre spekulasjon
I industrimetallmarkedet er historien mer kompleks. Etter en meteorisk oppgang gjennom fjoråret og vinteren har jernmalmprisen kollapset siden påske. Tilsvarende kurver gjør seg gjeldende i mange andre industrimetaller.

Hovedårsaken til nedgangen synes å være redusert tilgang på kreditt til spekulasjonsformål i Kina. Dette har i neste omgang ført til likvidasjon av lagre.

Det er vanskelig å si hva som skjer videre i råvaremarkedet. OPEC sitter antakelig i disse dager og teller på fingrene om de skal kutte mer eller fyre av en krigserklæring mot skiferprodusentene ved å åpne kranene for fullt igjen. Gjør de det sistnevnte, kommer verden til å drukne i olje.

Når det gjelder industriråvarer, er Kina elefanten i rommet. Vil kineserne bremse de lånefinansierte investeringene etter høstens partikongress hvor president Xi skal gjenvelges for en ny fireårsperiode?

Tror du på det, kan det bli fortsatt lavtrykk i råvaremarkedet og bulkshipping. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, vil imidlertid hardt prøvede bulkshipping-aksjonærer før eller siden belønnes for sin tålmodighet.

[fortsetter]

Endret 26.06.2017 11:12 av highlander
highlander
26.06.2017 11:12
#7271

[fortsatt]

Mulig gigantkontrakt frister
Philly Shipyard slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Skipsverftet er i utgangspunktet lavt priset sett i forhold til balanseverdiene grunnet frykt for ordretørke.

Nå ryktes det imidlertid at verftet er i ferd med å vinne en kontrakt på bygging av fire Jones Act-containerskip til ca. 200 millioner dollar per stykk. Landes denne, fortjener aksjen en helt annen kurs enn dagens.

Dovre-porteføljen

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Inn: Philly Shipyard

Ut: Skandiabanken
blåball
28.06.2017 10:05
#3515

Lundin med salg av eiendel , inkludert skattebalanser ; over 700 milloner norske kroner fortjeneste . ( Se Børsmelding i dag / Nyheter . )

Selv DNO vill inn på Norsk Sokkel , noen gode grunner for det..... ?

Justeringsfaktor når oljepriser går opp , gir enkelte supply levrandører oppside ? ( Solstad og Fredriksen kan svare på det . Fredriksen øker sin andel i aksjer for tiden . )

Omstilling , fusjoner og oppkjøp fortsetter i oljebransje , den med best kapital og disiplin blir vinnere .

Philly er årets aksje på oppsiden . ( XI følger den , GSI er smarte : selger og kjøper tilbake..... !!! ??? ) .

Utbytte .

Bull.
blåball
28.06.2017 23:17
#3518

Amerikanske Banker får grønt lys for utbyttefest i 4 kvartaler fremover .
Det er Federal Reserve som bestemmer dette hvert år , etter reguleringer og innsyn i kapital og disponeringer m.v .
65 % mer utbytte enn for ett år siden . ( MER PÅ E24 i kveld ) .

Oljepris mot 50 Dollar fatet Brent Olje .

NEL handles lavt i forhold til muligheter i markedet . ( Rammeavtaler m.v. )

Rentemarginer for Norske Banker er god , tross lav rente . ( Slik er det , Europeiske Banker har nok samme marginer . )


OldNick
29.06.2017 10:40
#19248

NHO's nye sjefsøkonom (tidl. DNB) forteller oss at gullalderen i Norge er forbi - økonomisk sett.

Det er greit, men kunne nå endelig blå-blå styre få bukt med veksten i offentlige budsjetter?

Nei, de vokser nesten mer enn noensinne, selv sammenlignet med sosialistisk styre. Slik vil vi havne i ulykken, det offentlige skal overta all økonomisk aktivitet og kvele det private.

Med det følger aksellerert korrupsjon og vanstyre.

Blodfattig vekst

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke norsk økonomi når gamle høyder, selv om den verste oljebremsen trolig er over.

Kjetil M. Hovland, E24.no
27.06.2017
Beins
29.06.2017 11:21
#10820

For å få ned veksten i offentlige utgifter relativt sett, må økonomien begynne å vokse skikkelig igjen. For tiden mangler det vekstsektorer av større omfang.Endret 29.06.2017 11:21 av Beins
blåball
30.06.2017 09:31
#3519

Bergen By er i vekst .
Bergen Group med forlengelse av rammekontrakt ; Skpipsteknisk vedlikehold m.v. ( Se børsmelding i dag . )

Erna Solberg til G20 møte , Norge er invetert på grunn av kunnskap .


Stockamateur
30.06.2017 09:38
#12102

Ikke noen stygge faresignaler foreløbig på OSE, på tross av bear cross 30/5 og svak negativ divergens RSI/kurs. Men fall under mars/april bunnene rundt 680-85 vil være bearish og gi et kraftig salgssignal. Neste under er 625ish.
blåball
30.06.2017 12:10
#3525

Network for NEL . ( Sør Korea , Se børsmelding nå . ) BULL .

Bergen Group med andre børsmelding for dagen . ( BULL ).

Stabil oljepris 50 til 60 Dollar fatet , er bullsignal for enkelte oljeprodusenter i Norden , ikke mange , men noen . ( Kværner tar seg av kvalitet ).

Moderat Bull .
blåball
03.07.2017 10:54
#3527

Oljeindustri på fastlandet i USA er kommet for å bli , Statoil med stategi om lønnsomhet , fremfor økning i produksjon på sine shalefelt . ( Mer på nyheter utover dagen ) .

Oljefunn i Castberg lisens i dag : 25 til 50 milloner utvinnbare oljefat i følge Statoil . North Energy har lisens mellom Castberg og Alta/Gotha lisenser : kan vere bull for North Energy.

NEL kan bli ett industri eventyr , mens Spetalen forsvarer andre investeringer mer . ( Olje service ? ) .

Gode vekstmuligheter i Kina gir oppgang i Asia . ( Både forbruker drevet og industrielt , jevn vekst og moderate energipriser og regulert finansmarked gir resultater i Kina . )


highlander
03.07.2017 11:34
#7293

Stig Myrseth har sendt ut ukens "Dovre insight":

Sykliske aksjer: Valuecase eller valuetrap?

Normalt skal man holde seg milevis unna sykliske aksjer sent i sykelen. Denne sykelen er imidlertid veldig, veldig forskjellig.

Åtte år har gått siden verdensøkonomien passerte bunnen. Selv om lite peker mot et snarlig omslag, er det liten tvil om at oppgangskonjunkturen er godt fremskreden.

Ifølge læreboken skal man være forsiktig med sykliske aksjer sent i sykelen. Da skal man i stedet satse på lite konjunkturutsatte næringer som telekom og farmasi eller bransjer som er i stand til å generere vekst uavhengig av den generelle utviklingen i økonomien så som teknologi.

Denne sykelen er imidlertid veldig ulik det typiske konjunkturoppsvinget i etterkrigstiden. For det første har oppgangen vart uvanlig lenge. Dernest har ekspansjonen vært eksepsjonelt svak.

Den svake veksten har gjort at det sedvanlige, bredt baserte sykliske rallyet har uteblitt. Tidevannet har ikke vært sterkt nok til å løfte alle båter. Det har knapt løftet noen båter.

Tilbudsdrevet lavkonjunktur
For de fleste dypsykliske næringer som bulkshipping, olje, gjødsel og smelteverk har de siste årene vært preget av lavkonjunktur. Mens etterspørselen har steget moderat, har tilbudet vokst eksplosivt noe som har resultert i overkapasitet og svak lønnsomhet.

Klok av skade viser kapitaleierne nå god disiplin. Dette peker mot minimal eller fraværende kapasitetsvekst fremover noe som tilkjennegir at det bare er et spørsmål om tid før en ny høykonjunktur innledes om etterspørselspilene fortsetter å peke oppover.

Motposten er at oppgangskonjunkturen er moden, og blir det resesjon, kan etterspørselen falle brått. Tror du på det, er sykliske aksjer en valuetrap. Da blir det en supersykel med negativt fortegn.

Så skal man kjøpe eller selge sykliske aksjer? Dette er neimen ikke godt å vite, men her er mine tanker.

Når det gjelder oljeselskaper og oljeservice, er jeg skeptisk. Med skiferrevolusjonen ute av kontroll kombinert med stadig billigere solenergi og batterier fremstår dyr offshore-olje som strukturelt presset.

Det blir neppe kroken på døren for norsk oljeindustri, men det er ikke sikkert at tidene da champagnen fløt fritt i Stavanger, kommer tilbake.

Kjøp bulk, gjødsel og aluminium
Innen aluminium og bulkshipping sitter Kina på nøkkelen. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, er den rådende svakheten en kjøpsanledning.

Personlig heller jeg mot det. Hittil har alle som har spådd Kina-krakk, tatt feil. En vakker dag får nok dommedagsprofetene rett, men det blir neppe med det første. Den kinesiske gjeldsboblen er fortsatt ikke sprekkeferdig.

I gjødselindustrien er problemet lave matpriser kombinert med en bølge av ny kapasitet som ble bestilt da tidene var gode. Uansett hvordan konjunkturene utvikler seg, trenger verden mer mat grunnet en stigende befolkning.

Dette sammen med minimal kapasitetsvekst fra neste år gjør meg langsiktig positiv til Yara. Aksjekursen og inntjeningen vil etter alle solemerker passere bunnen i år og deretter innlede et mangeårig oppsving. Den trofaste aksjonær vil neppe bli skuffet.

[fortsetter]
highlander
03.07.2017 11:34
#7294

[fortsatt]

Tja til fly, bank og fisk
Når det gjelder norske bankaksjer, er tvilen min større. Vi har kommet langt ut i kredittsykelen og oppgangen i eiendomsmarkedet.

Bankaksjer ser fortsatt billige ut, men begynner kvaliteten på låneboken å forvitre grunnet vaklende boligpriser og dypt gjeldssatte husholdninger, blir det ingen dans på roser.

Frykten for at festen snart er over og at oppvaskens time nærmer seg, begynner også å gjøre seg gjeldende i oppdrettsbransjen. Den høye lakseprisen har ført til «demand destruction» samtidig som produksjonen vil skyte fart neste år. Kanskje det går bra, men jeg hadde ikke tatt sjansen.

Hva så med den hardt pressede flybransjen? Blir det boom i europeisk økonomi, skal man i utgangspunktet eie Norwegian og SAS.

Så langt har imidlertid kapasitetsøkningen vært mer enn sterk nok til å ta unna passasjerveksten. Det kan vi takke vekstkåte lavprisflyselskaper for.

Mye tyder på at overkapasiteten i flybransjen er strukturell. I så fall er det bedre å være passasjer enn aksjonær.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Endret 03.07.2017 11:34 av highlander
OldNick
03.07.2017 11:45
#19258

Petter Stordalen beyr svært lite fo rOslo Børs, siden alle hans hovedengasjementer er private selskaper.

Men, lenker artikkelen inn fordi Stordalen er en viktig og interessant person for norsk økonomi.

Petter Stordalen: Jeg betyr ikke så mye for selskapet

Petter Stordalen er Norges niende rikeste mann. Alt har imidlertid ikke vært en dans på roser.

Vibeke Vestergård, E24.no
02.07.2017
blåball
04.07.2017 09:38
#3530

Gode kommentarer fra Stordalen .

Skattekart i kritt alder , versus jura alder på Kayak / Castberg / Barenshavet ; gir Statoil , Aker , Lundin oppside . ( Selv North Energy ASA kan revurdere sine strategier . )

Kostnadsnivå er avgjørende i videre utvikling i Norge . ( Men kreative selskaper og personer ser muligheter , fremfor hindringer ...... Rammebetingelser er dog viktige .

Bull på oljepris rundt 55 Dollar fremover . ( OPEC kutter ikke mer nå ) . Forlengelse av avtalen er mer sannsynlig , men kortene holdes tettere til brystet . )

Statoil er på hold .
Aker kjøp.
Lundin kjøp .

Philly og NEL med oppside , kursmål er under vurdering .
OldNick
04.07.2017 16:06
#19266

Nå er dt ikke lenge til Q2-rapporteringssesongen starter.

Her er DNB Markets liste over datoer:

SELSKAPENES RAPPORTERINGSDATOER FOR ANDRE KVARTAL 2017

Andreas Nyheim, DNB Markets
29.06.2017

Rapporteringssesongen for andre kvartal er så vidt i gang. Tabellen under viser forventede rapporteringsdatoer for de børsnoterte selskapene i Norge og Sverige, samt hovedindeksene i Danmark og Finland.

Andre kvartal har bydd på enkelte overraskelser for analyseteamet til DNB Markets. Både oljeprisen og de lange rentene har falt, noe som gir litt blandede signaler. Vi tror derimot at dette vil bli reversert i andre halvår. Estimatene for selskapsinntjeningen har i perioden beveget seg lite. Vi antar derfor at oljeprisestimatene vil justeres ned når analytikere oppdaterer sine tall for andre kvartal, og at inntjeningen for sjømatselskapene justeres opp.

Vi er fortsatt nøytrale til Oslo Børs. Det betyr at vi tror på en moderat positiv utvikling.

Og så følger listen med selskaper - se link over
blåball
07.07.2017 11:07
#3535

Lundin kjøper Lisens 805 av North Energy . ( Se børsmelding nå ) .
Skatte refusjon , og North Energy mer som ett investerings selskap .

For Lundin strategisk viktig lisens ( 805 ) .

Oljepris uendret , tross lager trekk i USA , Rigg telling i kveld gir bedre svar . ( Økt oljeproduksjon i USA denne uke ) .

blåball
08.07.2017 12:16
#3536

Estimater for Oljeproduksjon i USA er litt for høge , endelig fracking blir ikke gjennomført , for lave oljepriser , og fremtidspriser viser en flatere utvikling .
Det posetive for Norsk Oljeindustri , er fortsatt omstilling , og større oljeselskaper , som Lundin f.eks . ( Velger f.eks . Kværner som levrandør , og ikke Asia verft , som overskrider budsjetter i større grad historisk . )

Inntjeningsvekst for 2017 globalt er ca 14 prosent , Asia har enda høgere inntjeningsvekst for børsnoterte .

Lav inflasjon grunnet teknologiutvikling i flere bransjer , samt att lønninger til arbeidere ikke stiger mer grunnet stor ledig arbeids styrke i flere store økonomier , blant annet i USA . Men lavere skattenivå og moderate energipriser gir kjøpekraft .

Etterspørsel etter grafitt , nikkel , aluminium , mangan og olje og gass vil stige frem til år 2040 . ( Pris vekst fra dagens nivå påregnes her ) .

G20 landene er enige om klima strategi , Trump er for renere fossil energi og teknologisk utvikling .

North Energy ASA neste ukes vinner , og NEL inntar flere rammeavtaler ?

Endret 08.07.2017 12:19 av blåball
blåball
09.07.2017 10:42
#3537

Tyrkia kommer ikke til å ratifisere Parisavtalen i landets Nasjonalforsamling . ( Nyheter i dag / Tyrkias President ) .
Det er snakk om økonomisk kompensasjon til utviklingsland m.v..

Donald Trump / USA mener tilgang og bruk av fossil energi må bli renere og mer effektiv .

G20 møtet vedtok retten til straffetoll for å forhindre pris dumping , landene i mellom . ( Godt nytt for Norsk Hydro og REC ) .

NEL Hydrogen til industrielt bruk øker fremover . ( flere muligheter fremover ) .

Norge og Solberg og Jensen ser seg fornøyd med både Parisavtale og G20 møtet . ( Olje og Gass er fremdeles den energi med mest potensiale til å bli renere , forbruket er økende i flere tiår fremover , en uflating i forbruk kommer fra høge nivåer frem i tid . )
highlander
10.07.2017 07:45
#7300

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Niårsjubileet nærmer seg

Trump er langt fra så svekket som norske medier gir inntrykk av. Til høsten vil skattereform klatre til topps på den politiske agendaen, og det kan gi nye rekorder på Wall Street.

Sjelden har en amerikansk president vært så upopulær i Vest-Europa. Mens kjemien med Macron og Merkel er totalt fraværende, har Trump ingen problemer med å finne tonen med Putin.

På helgens G20-sammenkomst varte møtet mellom Trump og Putin så lenge at han kom for sent til avtalen med Japans statsminister.

I Europa sitter mange og bare venter på at Trump skal bli avsatt. Den allmenne oppfatningen er at administrasjonen hans er så inkompetent og skandalerammet at den i praksis er handlingslammet.

Virkeligheten er imidlertid mer nyansert.

Fox News og CNN
Husk at Trump fortsatt nyter godt av støtte fra over 80 prosent av republikanske velgere. Dersom du tror amerikanerne har mistet troen på han, så start dagen med å lese nyheter påfoxnews.comi stedet forcnn.com

USA er for tiden et sterkt polarisert samfunn, og i Norge hører vi stort sett kun fra den ene siden.

Med kontroll over både det hvite hus og kongressen har det republikanske partiet for tiden en unik mulighet til å få gjennomslag for sine hjertesaker. Den viktigste av disse er skattereform.

Tiden går imidlertid fort. Mot slutten av neste år er det mellomvalg, og det er langt fra sikkert at flertallet i nasjonalforsamlingen opprettholdes. Derfor gjelder det å få vedtatt så mye av programmet som mulig innen da.
For å få dette til, kreves husfred innad i partiet, og dette tilkjennegir at Trump foreløpig sitter trygt. Skal han bli avsatt før mellomvalget, må Russland-etterforskningen avdekke bevis for utilgivelige forbrytelser som landsforræderi eller tilsvarende.

Akkurat nå har de fleste markedsaktører gitt opp troen på en skattereform. Sannsynligheten for at republikanerne får gjennom en sådan i god tid før mellomvalget, er imidlertid etter min mening høy.

Årsaken er at skattekutt er langt mindre kontroversielt enn for eksempel å fjerne helseforsikringen til fattige og syke. Videre er skattereform partiets absolutte toppsak som det er bred konsensus om innad.

Resultatpilene peker opp
Innføres et nytt skattesystem, skal inntjeningsestimatene opp i størrelsesorden ti prosent på Wall Street. I eurosonen er likeledes resultatutsiktene gode. Egenkapitalrentabiliteten er godt under historisk snitt, og dette gir stor oppside i inntjeningen etter hvert som konjunkturoppgangen skrider frem.

Egenkapitalrentabiliteten er heller ikke all verdens på Oslo Børs. Utsiktene til en normalisering av lønnsomheten her er imidlertid mer usikker ettersom mye avhenger av oljeprisen. Akkurat nå ser det ikke bra ut på den kanten.

[fortsetter]

Endret 10.07.2017 07:47 av highlander
highlander
10.07.2017 07:47
#7301

[fortsatt]

Hvordan ender det?
Det rådende oppgangsmarkedet på verdens børser er nå inne i sitt åttende år. Alle lengerekorder er slått, og det er bare å gratulere. Hvordan vil bullmarkedet ende?

Jeg tviler på at høy vurdering eller varigheten av oppgangen vil forårsake det neste bearmarkedet. Historien viser at store børsfall nesten alltid utløses av fallende resultater eller frykt for det.

Nå som resultatpilene peker såpass bratt oppover i både Europa og USA, er det vanskelig å se for seg et kursfall. Oddsene for at vi snart kan feire niårsjubileum, virker gode.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]
Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
10.07.2017 08:00
#3542

Sapa : Norsk Hydro blir 100 % eiger . Hydro er da med i hele veridkjeden ; fra gruver til resirkuleringer og " struktuerte produkter " . Norsk Hydro betaler kontant til Orkla . ( Se Børsmelding i dag ) . Bull .

Resultatsesong starter med nå : North Energy ASA er på forskudd med skattefunn :
til " Ola i Venstre partiet " . Bull .

Oljepris stiger på ett mulig tak i produksjonen Nigeria og Libya , eventuelt regulering fra andre land innen den store OPEC avtalen . ( Norge er ikke med , men øker sin omstilling videre ) .

Venter med å sette Bull på Statoil denne uke . ( Den kommer etter ferie ) .
highlander
10.07.2017 08:35
#7306

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,63 prosent i dag. Sterk avslutning på Wall Street fredag gav børsløft i Asia i natt. Det er naturlig å anta at den positive stemningen vil smitte over på de europeiske børsene også. Investorene venter nå på en ny resultatsesong. Av de store norske selskapene er disse først ut; Aker Solutions, Entra og DNB (tirsdag), Norwegian Air Shuttle, Nordic Semiconductor og Storebrand (torsdag), Aker BP, Gjensidige, Orkla og Atea (fredag)."
blåball
11.07.2017 10:36
#3543

Oljepris legger en demper på Statoils kursutvikling , men det viktigeste for Statoil er fortsatt omstilling , og bruk av kapital og teknologi . ( Hold ) .

Shale oil i Amerika : er og blir ett pengesluk i flere år til . Fradrag på skatten på fremtidig produksjon gir dog mindre tap , men stort nok på innskutt kapital , for Statoil .

North Energy ASA med pluss 200 milloner igjen på skatt , er Bull for aksjonerer . ( Videre oppside blir avkastning i investerte eiendeler i andre selskaper . ) Her selger man ikke . ( sterk Bull ) .

Philly og NEL med stor oppside . ( Bull. )

Endret 11.07.2017 10:37 av blåball
blåball
13.07.2017 08:05
#3552

Kværner leverer knallsterke resultater , bonuser for kvalitet og levering . ( Se for øvrig børsmelding i dag / 2. kvartal ) .

Høytrykk over Bergen By og Bergen Group fortsetter jakten på bedre marginer på fremtidig arbeid . ( Hold eller kjøp her ) .

Donald Trump " Junior " krever mer luftkjøling for rebublikanere , og Senior Trump mener Putin tross alt ....... ville foretrukket Clinton som President . ( Cinton var jo for Vindmøller . )

Kina og Asia er i god vekst .
highlander
17.07.2017 10:45
#7316

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Krone rammet av heteslag

Sydenferien svir ekstra godt i pungen i år. Vår hjemlige valuta har aldri vært så svak mot euroen på denne tiden av året. Hva skyldes formsvikten?

Norske kroner sliter med populariteten. Utenlandske banker har vært storselgere de siste månedene, noe som har gitt kraftig press nedover i kursen.

Vi må halvannet år tilbake da oljeprisen vaket rundt 30 for å finne en like svak krone mot euro. Hvorfor handles vår kjære valuta på krisenivåer på tross av at oljeprisen er 50 prosent høyere?

En viktig grunn er bekymringer rundt boligmarkedet og det høye gjeldsnivået i husholdningene. Boligprisene faller markert i Oslo, og tror du på et fullblods krakk, er short-posisjoner i kroner en av de beste måtene å uttrykke et slikt syn på.

Gode nyheter fra eurosonen
En annen drivkraft er økt tiltro til eurosonen. Valgseieren til Macron har ført til en ny giv i integrasjonsprosessen. Tyskland og Frankrike diskuterer nå endringer i EU-traktaten som skal gjøre eurosonen sterkere og mer sammensveiset.

Videre er konjunkturoppsvinget overraskende robust, og dette har ført til økt kjøpsinteresse for eurosone-aksjer med en styrket valuta som resultat.

Den underliggende eurostyrken gjenspeiles ved at kronen er rekordsvak mot euro samtidig som den nærmer seg årsbeste mot dollar.

Bolig og olje
Hvilke sprell kan vi vente oss fremover? Svaret avhenger primært av boligmarkedet og oljeprisen.

Nivåer på 40-tallet for Brent-olje er neppe bærekraftig over tid. Vedtar OPEC et nytt kutt for å utlikne den økte produksjonen til Libya og Nigeria, vil oljeprisen raskt gjenvinne det tapte. Uten nye tiltak vil innhentingen ta lengre tid ettersom veksten i den amerikanske skiferproduksjonen da må strupes på den harde måten gjennom lave priser.

Stiger oljeprisen, skal kronen opp så fremt bunnen ikke ramler ut av boligmarkedet.

Selv om rekordhøy byggeaktivitet er et varsku, er det viktig å huske på at produksjonen av nye boliger til enhver tid er liten sett i forhold til den samlede beholdningen av eksisterende boliger. Å bygge boligmarkedet i hjel er ikke gjort over natten.

Den viktigst faktoren i eiendomsmarkedet på kort til mellomlang sikt har alltid vært psykologi, og den tipper jeg fortsatt vil være understøttende. Så lenge renten er lav, vil Ola Nordmanns forkjærlighet for mørtel og stein neppe gi seg med det første.

[fortsetter]
highlander
17.07.2017 10:46
#7317

[fortsatt]

Dollarmotvind
Hva betyr valutabevegelsene for Oslo Børs? Den sterke euroen er godt nytt for oppdrettsnæringen. Det samme kan sies om et knippe andre bedrifter som Kongsberg Automotive, Norske Skog og B2 Holding.

Dollaren er imidlertid den klart viktigste valutaen, og denne beveger seg for tiden i gal retning. Dette skaper motvinder for råvareprodusenter, oljeservice og shipping.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
highlander
18.07.2017 08:42
#7318

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,55 prosent i dag. OBX selskapene, Schibsted og Yara har levert tall før børsåpning i dag. Schibsteds slo analytikernes forventninger og bør, etter våre beregninger, åpne opp 2,1 %. Yaras tall, derimot, var mindre gode. Vi tror aksjen åpner ned 5,3 % på skuffelsen. Samlet sett, vil dette gi et negativt bidrag på OBX indeksen på 0,32 % i åpningsminuttene. De asiatiske og amerikanske børsene har for øvrig utviklet seg blandet etter at Oslo Børs stengte i går, dermed er det ingen drahjelp å få fra disse regionene i dag. Når det er sagt, den generelle stemmingen på Oslo Børs er fortsatt god om dagen, takket være sterke kvartalstall fra flere av de store selskapene."
blåball
18.07.2017 12:19
#3562

Sterk inntjeningvekst i USA på børsnoterte , Netflix overgår forventinger kraftig for eksempel . ( teknologiutvikling generelt gir godartet lav inflasjon ).

Marginer for Banker er god til bedre , tross ett lavt rentenivå .

Oljepris i stigende trend , tross forventet økning innen shale i USA . ( Her er marginer sterkt presset , noen produsenter pris sikrer , men fremtidige kontrakter er lavere enn tidligere , grunnet OPEC kapasitet innen produksjon . )

Oljelagre viser tegn til store trekk globalt , samt att etterspørsel er god .
blåball
18.07.2017 12:42
#3563

Kina øker bruttonasjonal produkt for andre kvartal på rad , reguleringer innen bank og finans , som også Federal Reserve i USA regulerer , er av det gode .

EU følger samme prinsipp i stor grad , også her leverer Bankene bedre resultater , etter store bøter er betalt .

Island har for mange turister , det gir eiendomsmarkedet ett for stort løft .
Lavere priser i Oslo er å foretrekke , over 6000 tusen studenter venter på hybelplass . ( Statlige studentboliger er forsømt over flere tiår . )

Aker ASA øker sin verdi fremover . ( Philly med størst oppside i USA , AkerBP fortsetter sine forbedringer i BP del . )
highlander
21.07.2017 08:52
#7319

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,23 prosent i dag. XXL har, i dag, levert svakere tall for 2. kvartal enn ventet. Vi forventer at aksjen åpner ned 2,47 %. Når det er sagt, dette vil påvirke hovedindeksen (OSEBX) marginalt (-0,02%), gitt at selskapet ikke er så stort. I neste uke slippes det flere viktige kvartalstall, deriblant fra; Norsk Hydro, Subsea 7 og Statoil. De asiatiske børsene endte for øvrig opp fredag, mens de amerikanske endte blandet i torsdag kveld. I tillegg til det har oljeprisen falt litt tilbake fra gårsdagens nivåer. "

God helg!
highlander
24.07.2017 09:47
#7321

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvordan ender eventyret?

Norsk økonomi har hatt en eventyrlig utvikling siden årtusenskiftet, spesielt sammenlignet med våre naboland. Eventyret er nå inne i siste akt, og enden blir neppe god.

Etter sekelskiftet dro Norge nytte av en fantastisk bedring i bytteforholdet noe som gjorde oss alle rikere. Mens verdien av eksportvarer som olje og gass økte kraftig, falt prisen på importerte klær, elektronikk og så videre.

Første trinn i raketten, råvarerallyet, tok norsk økonomi til nye høyder frem mot finanskrisen. Finanskrisen ble en kortvarig affære for oss, ettersom andre trinn fyrte opp nesten umiddelbart etter at første trinn var utbrent.

Drivstoffet i det andre trinnet var kraftig rentefall, sterk innvandring og finanspolitiske stimulanser. Å kjøpe eiendom med lånte penger ble en sikker vinneroppskrift.

Da oljeprisen knakk i 2014, var rentevåpenet brukt opp, og norsk økonomi kunne fort styrtet mot bakken om ikke raketten hadde hatt en tredje trinn.

I det tredje trinnet slo den finanspolitiske turboen inn for fullt samtidig som minimerte renter fortsatte å fyre opp under boligmarkedet og låneetterspørselen.

Største siden Vikingtiden
I sum har denne tretrinnsraketten gitt den største og lengste festen siden Vikingtiden. Raketten er fortsatt stigende drevet av vedvarende opplåning i husholdningene, høy boligbygging og sterke internasjonale konjunkturer.

Det korte bildet for norsk økonomi er rimelig lyst. Kredittinnstramninger har riktignok gitt et tilbakeslag i boligprisene i Oslo, men samtidig sørger bedre tider i våre naboland for solide medvinder.

Det høyt prisede norske boligmarkedet og en sterkt forgjeldet husholdningssektor er elefanten i rommet. Gjeldsgraden kan umulig stige til evig tid, og boligprisene kan heller ikke løpe fra lønnsveksten i det lange løp.

Når verden rammes av den neste krisen, er det lett å forestille seg at vår ultralange fest ender med forferdelse. Oppvasken kan bli lang, tung og kostbar.

Bolig- og gjeldsdynamikken kan fort gå i revers. Begynner husholdningene å prioritere gjeldsnedbetaling fremfor opplåning, vil det skape et sterkt press nedover i konjunkturene på et tidspunkt da ammunisjonen i stor grad er brukt opp i penge- og finanspolitikken. Raketten har ikke noe fjerde trinn.

[fortsetter]
highlander
24.07.2017 09:48
#7322

[fortsatt]

Stabilitetsparadokset
Det er mulig det går bra, men historien viser dessverre at oddsene for at sterkt utagerende gjeldsfester som den norske ender godt, er heller dårlige.

Troen på at det alltid vil gå bra, har gitt høy lånevillighet og ført til en kraftig økning i gjeldsgraden til husholdningene. Dette har i neste omgang gitt økt sårbarhet noe som bereder grunnen for fremtidig ustabilitet.

Det er dette paradokset som økonomen Hyman Minsky oppdaget. Stabilitet avler ustabilitet i alle sosioøkonomiske markeder, mens ustabilitet gir motstandskraft mot negative sjokk. Krigen mot finansielle og økonomiske kriser kan med andre ord aldri vinnes.

The Big Short
Storparten av selskapene på Oslo Børs er i liten grad eksponert mot norske konjunkturer. Unntaket er bank-, eiendoms- og entreprenørsektoren.

Trolig kan festen i disse bransjene fortsette litt til, ettersom lånetørsten neppe er slukket ennå. Når husholdningene bestemmer seg for eller tvinges til å nedbetale gjeld, vil imidlertid varsellampene tennes for disse næringene samt boligmarkedet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
24.07.2017 22:49
#3571Philly Shipyard med utbytte på 4 Containerskip ?

NEL med større kontrakter ?


blåball
25.07.2017 08:16
#3572

Norsk Hydro , Yara , NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling internasonalt . ( NEL Hydrogen kan være oppkjøpskandidat for større kjemiske selskaper , og eller industrielle aktører . )

Oppkjøpet av Sapa gir Norsk Hydro bedre bunnlinje . ( Se resultater i dag ) .

En oljepris i stigende trend , men ikke over 60 Dollar dette året , eller neste år må påregnes . ( Big Oil holder fortsatt investeringer på moderat nivå ) .
highlander
25.07.2017 08:55
#7323

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. Gårsdagens OPEC møte i St. Petersburg gikk som vi forventet, da det ble signalisert ytterligere begrensinger i oljeproduksjon fremover. Oljeprisen reagert naturlig nok positivt på dette. Oslo Børs bør, gitt dets oljeavhengighet, stige i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, Norsk Hydro har levert tall for 2. kvartal, som var marginalt svakere enn ventet i dag. Etter våre beregninger bør aksjen åpne ned 0,65 %. OBX indeksen, vil påvirkes negativt med 0,06 %."
highlander
26.07.2017 08:54
#7324

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,41 prosent i dag. Oljeprisen passerte 50 dollar per fat i gårsdagens handel. Normalt sett skal oljeprisoppgang gi positive utslag på Oslo Børs. Optimismen i oljemarkedet skyldes mandagens OPEC møte, der det ble signalisert ytterligere begrensninger i oljeproduksjonen. Når det er sagt, de asiatiske børsene endte blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene her hjemme, venter nå på Statoils Q2 tall, som slippes i morgen."
highlander
28.07.2017 08:34
#7328

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. De asiatiske børsene endte alle ned fredag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Svake teknologiaksjer i USA torsdag (NASDAQ ned 0,63%), er hovedgrunnen til aksjefallet i Asia. Oslo Børs derimot, bør klare seg noe bedre i åpningsminuttene, da teknologiaksjene utgjør en minimal del av den samlede markedsverdien på hovedindeksen. Dessuten er oljeprisen noe opp fra i går. Det slippes for øvrig ingen store kvartalsrapporter her hjemme i dag, men gårsdagens sterke rapport fra Statoil kan prege utviklingen på Oslo Børs også i dag."
highlander
31.07.2017 08:31
#7332

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Boble eller revolusjon?

Det globale salget av hybrider og elbiler økte med 45 prosent i fjor, og den positive trenden ser ut til å fortsette. Konsekvensene kan bli betydelige for mange råvarer og næringer.

Juli har vært en begivenhetsrik måned for bilindustrien. Både Frankrike og Storbritannia har annonsert forbud mot salg av fossilbiler fra 2040.

Videre har den første massemarkedsbilen til Tesla, Model 3, rullet av samlebåndet. Som om ikke dette var nok, har Volvo varslet at alle deres biler vil ha elektrisk motor fra 2019.

Den mest interessante utviklingen finner sted i Kina. Du trodde kanskje at elbiler er et luksusgode som bare rike land har råd til?

Tar Kina ledelsen?
Kina stod for 44 prosent av det globale salget av elbiler og hybrider i fjor, og landet er i ferd med å ta ledelsen i bransjen. Myndighetene satser tungt på elbiler, både gjennom subsidier, produksjonskrav og økende restriksjoner på bruken av fossilbiler.

Hvem gidder å kjøpe fossilbil om du ikke kan bruke den på dager med høy luftforurensning?

Det er ikke bare kineserne som tar grep for å bekjempe lokal forurensning. Flere europeiske storbyer vurderer restriksjoner eller totalforbud mot dieselbiler.

Mot kostnadsparitet
Selv om politisk støtte betyr mye, er økonomi og teknologi den viktigste suksessfaktoren på lang sikt. Den gode nyheten er at utviklingen her går raskere enn ventet.

Større og mer effektive batterier har løst rekkeviddeproblemet, mens utbyggingen av ladestasjoner skyter fart. Videre er prisgapet mot fossilbiler raskt krympende drevet av fallende batterikostnader.

0,9 prosent av alle biler solgt globalt i fjor var helt eller delvis elektriske. Det tilsvarende tallet i Kina og Europa er 1,4 prosent, mens USA og Japan henger etter med henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. Norge stiller i en særklasse med 30 prosent.

Andelen elbiler av det globale salget ventes å øke til seks prosent i 2025. Selv om dette representerer en seksdobling, vil den negative effekten på den globale oljeetterspørselen være under en halv million fat per dag.

{fortsetter]
highlander
31.07.2017 08:35
#7333

{fortsatt]

Langsiktig usikkerhet
Sagt på en annen måte er det liten fare for at elbilrevolusjonen vil føre til etterspørselssvikt etter råolje på kort til mellomlang sikt. Etter 2025 blir imidlertid prognosene mer usikre.

Betyr dette at norsk oljeindustri kan puste lettet ut? Ikke nødvendigvis. Fra du starter leteboring i Barentshavet til produksjonen begynner, tar det gjerne ti år. Å få tilbakebetalt investeringen, krever fort ti nye år.

Det er lett å tenke seg at oljeselskaper vil kvie seg for å vedta kostbare utbygginger med lang tilbakebetalingstid dersom de frykter at markedet for råolje vil kollapse en gang på 2020-tallet. Da er det tryggere å satse på skiferolje hvor payback-tiden måles i måneder og ikke tiår.

En annen risikofaktor er hvordan sjeiker med lavkost-olje i bakken for hundre års produksjon vil respondere. Kanskje de vil pumpe på før kundene blir borte?

Litium og nikkel
For litium og nikkel er effektene av elbilrevolusjonen langt større og mer umiddelbare. Forbruket av litium vil vokse eksponentielt i årene fremover, men prisen skal likevel ned ettersom dagens høye spotpriser er langt over marginal produksjonskostnad. Langsiktig likevektspris er trolig nærmere 6-7 dollar per kilo, mens spotprisen er på det tredobbelte.

Nikkelprisen ligger for tiden nede for telling og er godt under marginal produksjonskostnad. Innen 2025 kan imidlertid etterspørselen etter høykvalitetsnikkel til batteriproduksjon vokse til 15 prosent av verdensproduksjonen fra et par prosent i dag. Innen 2035 kan tallet ha økt videre til 70 prosent.

Elbil-revolusjonen kan gi en 20-årig supersykel i nikkel. Da blir aksjer som Norilsk Nickel langsiktige vinnere.

Dollarvinner
Mens 60 prosent av driftskostnadene er i dollar, er under ti prosent av inntektene i Norwegian det. Det kraftige dollarfallet i sommer kan gi positive resultatoverraskelser fremover, og det sikrer aksjen en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Songa Bulk
highlander
31.07.2017 08:37
#7335

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. De kinesiske PMI tallene kom inn litt svakere enn ventet i natt, dog dette gav ikke store negative utslag på børsene i regionen (Asia). Investorene er tilsynelatende mer opptatt av selskapsresultater om dagen, enn noe annet. Når det er sagt, det slippes ingen viktige resultater på Oslo Børs denne uken, utenom TGS Nopec sine tall på torsdag. I sum derimot, har resultatsesongen vært svært oppløftende. I tillegg har oljeprisen utviklet seg positivt de siste ukene. I skrivende stund handles oljen til 52 dollar per fat, etter å ha vært nede i 44 dollar tidligere i år."
highlander
01.08.2017 08:27
#7336

En noe mer optimistisk åpningsprognose fra Netfonds i dag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,48 prosent i dag. De asiatiske børsene, med Kina i spissen, steg tirsdag, dermed er det håp for at det blir oppgang også i Europa i dag. Positive makrotall, samt høyere oljepris var to viktige faktorer for investorene i Asia. Oljeprisen (brent blend) nærmer seg nå 53 dollar per fat. Dette er godt nytt, spesielt for Oslo Børs, som er en av verdens mest oljeavhengige børser. Når det er sagt, oljeprisen er fremdeles ned over 7 % i 2017. Vi tror for øvrig at prisen på olje vil passere 60 USD i løpet av året."
highlander
02.08.2017 08:30
#7338

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. Apple, verdens største børsnoterte selskap, leverte kvartalstall, som var vesentlig bedre enn ventet, i går kveld. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de globale aksjemarkedene positivt i dag. Når det er sagt, oljeprisen har korrigert noe ned gjennom natten, dermed er det ikke gitt at Oslo Børs vil klare seg like bra som de andre europeiske børsene i dag, i alle fall ikke i åpningsminuttene."
blåball
04.08.2017 07:17
#3574

Philly Shipyard er aksje med oppside og utbytte over gjennomsnittet det senere år .

AKER ASA er en aksje som dekker flere gode selskaper . Bull .

North Energy ASA investerer i andre selskaper , utbytte her bør være bankers fremover .

NEL Hydrogen har fremdeles oppside , mens Spetalen pleier sine offshore investeringer .

Sterk Resultatsesong i USA .

Japan med lavere lønnsutvikling , tross god aktivitet og god yrkesdeltagelse .

Teknologi utvikling og moderat inflasjon en trend . ( Offshore i Norge fortsetter forbedringer , Kværner og Aibel er vinnere i omstilling ) . Bull .

highlander
07.08.2017 09:05
#7340

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) bidro til at de amerikanske børsene, Dow Jones og S&P500, steg til ny all-time high fredag kveld. Optimismen i USA smittet dessuten over på de asiatiske børsene mandag. Når det er sagt, rentene steg også som en følge av jobbtallene, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene. Dvs. aksjemarkedene vil, litt lengre frem i tid, måtte håndtere effektene av høyere renter."
blåball
07.08.2017 09:08
#3580

Råvarer stiger i verdi , men laksepriser viser tendenser til utflatning fra høye nivåer .
Industriproduksjon i Norge er ned i seinere tid , og inflasjon er lav , boligpriser er ned fra høye nivåer .

Bedre teknologi og bruk i Nordsjøen gir Statoil bedre inntjening og utbytte . ( Noe omgjøres i aksjer som utbytte , den trenden blir brutt ved oljepriser på 60 Dollar fatet , noe som kan være den langsiktige pris på Brent Olje . )

Forbruket av oljeprodukter er stigende selv i ett fornybart samfunn gobalt , renere gass med hydrogen gir NEL oppside for eksempel.

Endret 07.08.2017 09:15 av blåball
highlander
07.08.2017 09:12
#7341

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Jakten på de gode investeringene

Med elendige renter, høye eiendomspriser og børser inne i sitt åttende oppgangsår er det neimen ikke lett å vite hvor man skal plassere pengene sine. Fremvoksende markeder kan være løsningen.

Det finnes to teorier akkurat nå. Den ene er at vi har en boble i alt. Både statsobligasjoner, aksjer og eiendom er farlig overpriset, og penger i banken er det eneste som gjelder.

Mange investorer sitter for tiden med eleverte kontantbeholdninger i påvente av en kjøpsmulighet etter et krakk. I mellomtiden spises kapitalen sakte men sikkert opp av inflasjon.

Den andre teorien er at det har skjedd et strukturelt skift oppover i prisingen av alle aktivaklasser etter årtusenskiftet. I så fall finnes det fortsatt gode muligheter.

Trolig strukturelt skift
Hvilke av disse teoriene som stemmer, kan vanskelig vites med sikkerhet. Personlig heller jeg mest mot den sistnevnte.

Dette tiåret har vært kjennetegnet av lav men stabil økonomisk vekst, lav men stabil inflasjon og eksepsjonelt lave renter. Stabiliteten i makrodataene har muliggjort reduserte risikopremier. Dette sammen med minimerte risikofrie renter har økt nåverdien av fremtidige kontantstrømmer dramatisk.

Inntil dette bakteppet endres vesentlig, tipper jeg at alle aktivaklasser vil svinge rundt et permanent høyere prisingsnivå.

En dag vil nok volatiliteten i BNP-veksten vende tilbake og renter og inflasjon skyte i været, men akkurat nå synes det forhastet å forskuttere slike sorger. Makroklimaet og rentebildet vil neppe endre seg vesentlig det nærmeste året.

Fremvoksende markeder
Så hvor kan man investere? Min favoritt-aktivaklasse er for tiden fremvoksende markeder. Rabatten mot vestlige børser er historisk høy, og dette gir et solid opphentingspotensial.

Her kan nevnes at mens MSCI verdensindeks handles til en forward P/E på 16,6 og pris/bok på 2,3, er de tilsvarende tallene for MSCI Emerging Markets Index 12,7 og 1,7.

Husk ellers at fremvoksende markeder ikke er noen homogen gruppe. Alle land må vurderes separat. Det er spesielt viktig å være på utkikk etter tegn til valuta- og gjeldskriser. Sådanne kan påføre smertefulle tap.

Kina og Tyrkia peker seg i så måte ut som farlige grunnet gjeldsfesten det siste tiåret. Her ville jeg ikke satset noe.

[fortsetter]

Endret 07.08.2017 09:12 av highlander
highlander
07.08.2017 09:13
#7342

[fortsatt]

India bra, men dyrt
India er derimot en suksesshistorie. Makrobildet er robust, men med en forward P/E på 18,6 på Mumbai-børsen er prisingen i stiveste laget.

Når det gjelder vår korrupte venn i øst, Russland, er makrobildet i ferd med å lysne. Faren for en gjelds- og valutakrise er over, og økonomien viser tegn til opphenting.

Problemene på mikronivå som svak corporate governance er fortsatt formidable. Med en forward P/E på 5,6 og pris/bok på 0,8 samt utsikter til en stigende oljepris i årene fremover er imidlertid Moskva-børsen billig nok til å forsvare en kjøpsanbefaling.

Husk at man som investor primært skal være redd for dårlige priser, ikke dårlige selskaper.

Attraktivt polsk lokomotiv
Den andre store børsen i Øst-Europa, Warszawa-børsen, frister også. Makroforholdene er sunne med lav gjeld, en stabil valuta og fraværende ubalanser.

Det politiske klimaet er dog fiendtlig idet landet styres av en høyrepopulistisk regjering. Jeg heller imidlertid mot at disse problemene er forbigående. Regjeringer kommer og går, i alle fall i demokratier.

Med en pris/bok-faktor på 1,37 mot et langsiktig snitt på 1,57 og en forward P/E på 12,1 er polske aksjer priset 10-15 prosent under historisk snitt i en verden hvor det meste handles langt over normalnivåer.

Med et solid oppsving i inntjeningen underveis og utsikter til en innsnevring av rabatten mot Vest-Europa kan polske aksjer fort gi en avkastning på 50 prosent eller mer de neste tre årene.

En fallhøyde som begrenses av god prisingsstøtte og en lav andel høybeta, dypsykliske næringer som råvareprodusenter underbygger det positive bildet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Norwegian
highlander
08.08.2017 09:01
#7344

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag (-0,05%). Det har ikke skjedd det helt store, hverken i Asia i natt, eller i USA i går kveld, dermed er sannsynligheten stor for at det blir en rolig start på Oslo Børs. Når det er sagt, den generelle stemningen blant investorene er god, takket være sterke kvartalstall (Q2), samt høyere oljepris gjennom sommeren.

Hovedindeksen (OSEBX) er opp 8,5 % til nå i år. Gitt at oljeprisen skulle stige fra dagens 52 dollar til over 60 dollar innen utgangen av året, noe vi tror er mulig, er oppsiden (det neste halve året) på Oslo Børs på mellom 5 og10 %. Vår positive oljesyn skyldes troen på at OPEC, med Saudi Arabia i spissen, ønsker høyest mulig oljepris i forkant av neste års børsnotering av Saudi Aramco (verdens største selskap). 60 dollar per fat er realistisk gitt at OPEC kutter ytterligere i sin produksjons gjennom høsten."
blåball
08.08.2017 11:33
#3581

Solen skinner i Bergen , ny kaiplass for Bergen Group , med flere medarbeidere ?

AKER ASA fortsetter sin omstilling , og stiller sterkt i ett fremtidig oljemarked .

OPEC holder todagers møte med strategier .

Rigg telling i USA viser utflatning og kostnader stiger 10 % , hvert år fremover , teknologiutvikling ja , men etterspørsel etter olje er stigende flere år fremover .

Gamle oljefelt må fornyes og erstattes , Barentshavet gir Lundin og AKER BP oppside , mer enn Statoil .

( Innvannende fusjoner er på agendaen noen år til , moderate oljepriser noen år til , er en fordel for videre omstilling innen olje og gass . )

Lakse aksjer blir shortet for tiden , men etterspørsel etter laks er stigende , 12 prosent mer laks på markedet fremover , gir en flat pris per Laks .

Marine Harvest benytter høsten til oppkjøp ?
highlander
09.08.2017 08:53
#7346

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,36 prosent i dag. Økt geopolitisk spenning (mellom USA og Nord-Korea), samt børsnedgang på Wall Street (tirsdag kveld), er det investorene her hjemme må forholde seg til i dag. Når det er sagt, vår lærdom tilsier at geopolitiske spenninger har liten, eller ingen langsiktig påvirkningskraft på aksjemarkedets utvikling, derfor lar vi oss aldri bekymre for den slags. Oljeprisen er for øvrig også ned litt fra gårsdagens nivåer."
blåball
09.08.2017 09:54
#3582

Aker Biomarine er ikke børsnotert , men krill er med i forproduksjon til laks , økt vekst i kilo 10 til 30 % . ( Oppkjøp av nytt krillselskap gir AKER ASA en sterk posisjon på dette feltet ). Bull for AKER ASA .

Olje etterspørsel er stigende , og mer enn nåværende prognoser . ( Se DN.no i dag / Bjarne S. / SEB . )

OPEC har for øvrig hatt sitt strategi møte .

DNO , AkerBP , Lundin er olje selskaper med oppside .

Statoil er hold for øyeblikket , ny inngang vurderes fremover . ( Utbytte er bra , og stigning i kurs kan forventes fremover året . )

NEL Hydrogen i stigende trend . ( Hold eller kjøp ) .

Endret 09.08.2017 09:54 av blåball
Beins
09.08.2017 10:56
#10959

blåball - en av de som holder liv i ST-piten.

Et eksempel til etterfølgelse.

Nå er det USA som ruler - SPX satte ny "verdensrekord" intradag med hele 2490 poeng i går.

Caldaro tror vi er på tampen av en oppgangsbølge som vil bli av løst av 1-2 mnd nedgang i USA før det snur positivt igjen.

Men først kan vi få noen nye rekorder i løpet av de neste få uker.

Ulempen nå er om Trump og Kim skal krige. Ikke bra for markedene.

Endret 09.08.2017 10:56 av Beins
highlander
10.08.2017 09:02
#7347

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. De asiatiske børsene endte ned torsdag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Økt geopolitisk spenning, kombinert med svak nedgang på Wall Street (USA) onsdag kveld, var nok til å skremme investorene i Asia.

Råvareprisene (olje, gull og aluminium) derimot, har klart seg bedre det siste døgnet, noe er positivt for Oslo Børs. I dag går for øvrig Statoil og TGS ex. utbytte."
highlander
11.08.2017 09:00
#7353

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,75 prosent i dag. De asiatiske børsene endte kraftig ned i natt pga. geopolitisk usikkerhet. Det samme gjorde de amerikanske børsene torsdag kveld. Mao. må vi være forberedt bred nedgang på de europeiske børsene også, i alle fall i åpningsminuttene.

Når det er sagt, mange investorer har også benyttet anledningen til å sikre gevinster etter en lengre periode med oppgang. Dvs. den geopolitiske usikkerheten er ikke nødvendigvis den mest drivende kraften bak børsfallet det siste halve døgnet."
blåball
11.08.2017 13:07
#3584

Trump har Golfferie , og slenger ut advarsler til Kim i Nord Korea , Forsvarsministeren i USA toner ned , og Kina vil ikke ha ett politisk skifte i Nord Korea .

Råvarepriser i stigende trend , og en Dollar som ikke stiger i verdi .
Euro har styrket sin verdi .

Asia er i god vekst , Brasil får mer for sine råvarer og olje .

En litt lavere Dollar kurs en fordel for verdensøkonomi og låntagere .
blåball
13.08.2017 07:54
#3585

Rent teknisk er Oslo børs i stigende trend , langsiktig vel å merke .

Oppkjøp av lakse selskaper og olje selskaper er fremdeles på agendaen , Kina kan være på kjøperen her .

Oljeprisen ventes å være moderat noen år til , selv om oljelager er ned mot 5 års snitt fremover . ( Høykost produsenter innen shale pris sikrer det som går ann , i dagens marked . Prisene er ned på fremtidige kontrakter og spotpris trender noe opp . )

Marine Harvest og Statoil og Norsk Hydro og Yara er tungvektere på Oslo Børs , betaler utbytte år for år .

Godartet lav inflasjon på verdensbasis , lønnsnivå og teknologiutvikling : gir videre lav inflasjon . ( Råvarepriser gradvis opp og en Dollar som ikke stiger i verdi , selv om rentene i USA er ventet litt opp i Desember måned . )

Endret 13.08.2017 07:55 av blåball
highlander
14.08.2017 08:27
#7355

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. En rekke kinesiske makrotall skuffet mandag, dog dette var ikke nok til å skremme investorene på de asiatiske børsene. Når det er sagt, det geopolitiske klimaet i regionen har avtatt gjennom helgen, etter at USAs ministre for utenriks og forsvar, har signalisert behov for diplomati i Nord-Korea konflikten. Det er naturlig å anta at de europeiske børsene også vil preges positivt av dette, i alle fall i åpningsminuttene."
highlander
14.08.2017 08:31
#7356

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hundedagene, Trump og Nord-Korea

Trump og Kim Jong-un truer hverandre med atomkrig og gjensidig utslettelse. Dette har utløst et globalt børsfall, mens gullprisen stiger. Hva bør investorer foreta seg?

Hundedagene er her. Ifølge folketroen blir hunder lett ville og gale i denne perioden, mens vepsen blir ekstra hissig. Videre har ting lett for å «gå på tverke».

Ifølge en artikkel i Washington Post for noen dager siden har Nord-Korea lyktes med å miniatyrisere atomstridshodene slik at de kan plasseres på raketter. Videre kan landet ha opptil 60 atombomber. Dette er visstnok konklusjonen i en hemmeligstemplet rapport utarbeidet av etterretningen.

En av USAs ledende atomeksperter, Sigfried Hecker som arbeider ved Los Alamos National Laboratory, tror at CIA tar feil og at Nord-Korea neppe har mer enn 20-25 atombomber.

Uansett om fasiten er 20 eller 60, er antallet kjernevåpen stort nok til å gi grunn til bekymring. Selv om bare ett av dem skulle slippe gjennom rakettforsvaret og nå en metropol som Tokyo eller Seoul, vil den økonomiske kostnaden bli astronomisk. Et børskrakk og en global resesjon vil da være uunngåelig.

Det er vanskelig å spå utfallet av krisen med sikkerhet, spesielt med to såpass uforutsigbare, lett krenkbare og narsissistiske statsoverhoder i USA og Nord-Korea. Her er mine refleksjoner.

Kjernen i konflikten
Den grunnleggende årsaken til konflikten er at USA ønsker seg regimeskifte, mens Nord-Korea ønsker å sikre regimets eksistens gjennom en fredsavtale samt kjernefysisk avskrekking. Kim Jong-un gjør alt han kan for å unngå samme endelikt som Muammar Gaddafi og Saddam Hussein.

Den nyvalgte regjeringen i Sør-Korea vil ha forhandlinger og diplomati, noe som ikke er overraskende gitt at de står først i skuddlinjen. Kina støttet nylig nye FN-sanksjoner. Det vil gjøre det vanskeligere for USA å ty til militærmakt.

Det mest sannsynlige utfallet er at man kommer frem til en diplomatisk løsning som reduserer spenningene, litt som den såkalte détente fra 1969 til 1979 under den kalde krigen. Nord-Korea vil imidlertid aldri gi fra seg atomvåpnene.

Gavepakke
Den største trusselen utgjøres paradoksalt nok ikke av Kim Jong-un, men Trump som presses av en eskalerende etterforskning og dalende popularitet. For han er Korea-krisen en gave fra himmelen.

Ingenting er bedre enn en utenrikspolitisk krise for å ta oppmerksomheten vekk fra innenrikspolitiske problemer.

Trump kan være tjent med å helle bensin på bålet og holde spenningen høy slik at amerikanerne samler seg rundt flagget og bak lederen sin. Familiekrangler stilner fort når en sulten bjørn klorer på døra og vil inn.

Personlig heller jeg mot at nedturen forårsaket av Korea-krisen vil være kortlivet og at den utgjør en kjøpsmulighet. Årsaken er at Nord-Korea allerede har kommet så langt i atomprogrammet at landet har en troverdig avskrekkingskapasitet.

Trump og Kim Jong-un kan true hverandre og vifte med revolveren, men realiteten er at det ikke finnes noen akseptable og realistiske militære alternativer. Det er de begge klar over innerst inne.

[fortsetter]
highlander
14.08.2017 08:33
#7357

[fortsatt]

Fremførbart underskudd frister
Noreco har hatt en eventyrlig kursutvikling, men festen er ikke nødvendigvis over. Dagens aksjekurs reflekterer kun seieren i rettssaken mot forsikringsselskapene om oppgjøret relatert til feil og skader på Siri-plattformen.

Fremover ser jeg to andre kurstriggere. Den ene er at selskapet gjennomfører transaksjoner som gjør det mulig å utnytte de store fremførbare underskuddene på britisk og dansk sokkel. Disse kan fort være verd like mye som hele dagens børsverdi.

En annen og mer spekulativ trigger er at Noreco har anlagt en ny sak hvor det kreves dekning for skader påført som en følge av rettssaken og den forsinkede utbetalingen av forsikringsoppgjøret. Det antydes beløp i størrelsesorden fire milliarder kroner.

Dovre-porteføljen

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco

Inn: Noreco
Ut: Norwegian
blåball
14.08.2017 12:55
#3586

Råvareuniverset er på agendaen . ( Mer på E24 i dag ) .

Norsk Hydro styrker sin posisjon i markedet , miljøvennelig drift , og høgere priser . ( Kina tar ned en del av sin produksjon av aluminium , og kullgruver stenges ned gradvis fra år 2014 frem til i dag . Kina impoterer mer kull for tiden . Gass erstatter kull ; en trend i Kina. )

Kina har sterk vekst fremdeles , over 6,5 % i Brutto Nasjonal Produkt , er mye i ett stort land og befolkning .

Japan leverer stadig bedre resultater , en trend , OL i Tokyo gir flere " Gull " til Norge......
highlander
15.08.2017 08:24
#7360

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,22 prosent i dag. Oljeprisen falt over 2 % etter at børsen stengte i går, dermed kan det bli vanskelig for mange av de oljerelaterte aksjene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Lavere produksjon fra kinesiske raffinerier, samt sterkere dollar var hovedårsaken til oljeprisnedgangen. Når det er sagt, de generelle impulsene fra de asiatiske og amerikanske børsene, er mer oppløftende tirsdag morgen, derfor bør det bli en relativt kontrollert børsåpning likevel."
highlander
18.08.2017 08:35
#7364

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. Den politiske usikkerheten i USA har nådd nye høyder etter Trumps uttalelser vedr. hendelsen i Charlottesville. Markedet, dvs. investorene, frykter nå at amerikansk politikk vil stå på stedt hvil i fire år, da Trumps muligheter, eller evner, til å gjennomføre konstruktiv politikk virker å være svært liten. Aksjene på Wall Street endte, som en følge av dette, kraftig ned i går (S&P500 -1,5%, NASDAQ -1,9%). Det er naturlig å anta at dette vil prege de europeiske børsene i dag."
highlander
18.08.2017 08:36
#7365

På den annen side ble jo mesteparten av gårsdagens fall på Wall Street diskontert i Europa før stengetid - men psykologien i markedet må aldri undervurderes; frykt og usikkerhet kan i vertse fall være nok til å trigge et nytt bearmarked...
blåball
18.08.2017 09:40
#3590

.....men Philly Shipyard har ny børsmelding . ( sjekk den ) .

Hawai på børsen gir Norske Skogindustrier forsikringer på sin gjeld . ( Sjekk mer på DN.no avis siste dager . ) Det er oppkjøp i utlandet som ble for dyrt , Lundeteigen i Senterpartiet er ikke nådig.....


highlander
21.08.2017 08:41
#7372

God morgen. Ny uke, nye muligheter... Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Lavere oljelagre i USA, samt strammer forhold mellom tilbud og etterspørsel, bidro til rally i oljeprisen fredag kveld (Brent oljen opp 3,5 %). Dette vil, med stor sannsynlighet, sende Oslo Børs opp i dag, i alle fall i åpningsminuttene.

Når det er sagt, de generelle impulsene fra de asiatiske og amerikanske børsene er blandede mandag morgen. Investorene venter nå på det årlige sentralbankmøte i Jackson Hole, som starter på torsdag."
highlander
21.08.2017 09:17
#7373

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Transportbransjens Nokia-øyeblikk

Tre megatrender, elektrifisering, selvkjørende kjøretøy og delingsøkonomien, gir høy disrupsjonsrisiko i transportbransjen. Konsekvensene for bil-, olje-, forsikrings- og eiendomsnæringen kan bli store.

Står vi foran en storstilt elektrifisering av transportbransjen? Elektriske biler, busser og lastebiler er dyrere i innkjøp grunnet høye batterikostnader, men billigere i drift takket være lave drivstoff- og vedlikeholdskostnader.

Foreløpig er kostnadsforskjellen så stor at subsidier er nødvendig for å friste kjøperne. Med systematisk fallende batteripriser er det imidlertid bare et spørsmål om tid før kostnadsparitet passeres mot fossilbiler.

En annen drivkraft som arbeider for elektrifisering, er forurensning. De fleste storbyer sliter i dag med omfattende lokal luftforurensning og dertil hørende helseproblemer. Store utslipp av klimagasser trekker i samme retning.

Lidar kritisk suksessfaktor
Den andre megatrenden som nå treffer næringen, er den raske fremveksten av selvkjørende kjøretøy. Det teknologiske gjennombruddet skjedde for noen år siden da andre generasjon kunstig intelligens og selvlærende algoritmer så dagens lys.

Det gjenstår imidlertid en viktig kommersiell barriere, nemlig prisen på Lidar-systemer. En Lidar er en laser som lager et tredimensjonalt kart av området rundt kjøretøyet opptil en million ganger per sekund.

Lidar representerer det ytterste av sensorteknologi og anses som nødvendig om sjåføren skal kunne erstattes helt. En Lidar koster i dag rundt 8000 dollar, og prisen må ned til en tidel før slike systemer blir standard.

Lidar-prisen har falt 90 prosent de fem siste årene, og ifølge eksperter er det ikke urealistisk med en tilsvarende nedgang de neste fem årene.

Stort markedspotensial
Undersøkelser viser at selvkjørende biler er etterspurte. Mange ønsker å slippe stresset med å kjøre og parkere selv.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten kan bli enorm. Her kan nevnes at tid brukt til bilkjøring kan frigjøres til mer produktive formål.

Videre kan antallet ulykker reduseres med 90 prosent. Bilulykker er i dag den ledende dødsårsaken blant ungdom.

Av andre ringvirkninger kan nevnes at behovet for parkeringsplasser i byer fort blir halvert. Det vil frigjøre store arealer som kan brukes til andre formål.

[fortsetter]
highlander
21.08.2017 09:19
#7374

[fortsatt]

Robot-taxier
Delingsøkonomien er den tredje megatrenden som utfordrer status quo. En gjennomsnittsbil kjøres 20.000 km per år og står parkert 95 prosent av tiden.

Med selvkjørende biler kan behovet for egen bil forsvinne. 80-90 prosent av kostnaden ved en Uber-tur relaterer seg til sjåføren. Med førerløse biler kan prisen for en robot-taxi nærme seg offentlig transport.

Skjer det, vil bileierskap vanskelig kunne begrunnes utfra annet enn emosjonelle og sentimentale grunner.

Robot-taxier kan videre akselerere elektrifiseringen. Grunnen er at de vil kjøres mye mer enn snittet, og det favoriserer kjøretøy med lave brukskostnader.

Snøballeffekter
Miksturen av elektrifisering, selvkjørende teknologier og delingsøkonomien advarer mot at transportsektoren står foran et knekkpunkt. Akkurat når disrupsjonen finner sted, kan vanskelig vites eksakt.

Mye tyder på at vi må et stykke inn på 2020-tallet før Nokia-øyeblikket er her. Snøballeffekter gjør imidlertid at det kan skje før.

Det pågår for tiden et intenst forskningskappløp mellom tradisjonelle bilprodusenter, elbilprodusenter, delingsøkonomiselskaper som Uber og teknologiselskaper som Google og Apple om å utvikle fremtidens transportløsninger.

Den enorme forskningsinnsatsen kan lede til uventede gjennombrudd noe som sammen med tiltakende skalafordeler kan bringe kostnadsparitet frem i tid. Subsidier og politiske virkemidler kan likeledes akselerere utviklingen.

Som investor gjelder det uansett å være føre var, ettersom det er for sent å selge når skriften er på veggen og synlig for alle.

Seilskutene lever på lånt tid, og dampskip er fremtiden. Mang en skipsreder som ikke skjønte dette for hundre år siden, endte opp med å miste formuen sin. Det samme kan skje med dem som ikke ser den kommende transportrevolusjonen.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco
blåball
21.08.2017 10:26
#3591

Philly Shipyard er utbytteselskap for AKER ASA . ( TOTE en en aktør med ambisjoner : Containere til Hawai m.v . )

Oppkjøp er stikkord for Oljeselskapet Total . ( Se børsmelding i dag og Sverdrup 1 får en sterkere eier i Total , selgende selskap får aksjer i Total m.v. ).

Statoil er i gang på Korpfjell , mens ett av Libyas Oljefelt stenges ned , midlertidig ? ( Mer på DN.no nå . ) .

Ca 8 % av Verdens Olje etterspørsel vil en gang mellom år 2030 og år 2040 bli mindre , men fra vesentlig høgere enn i dag . ( Teknologisk utvikling og trender omfatter også olje og gass , bedre rensing av drivstoff og avgasser , hybrider m.v . )

Råvarekostnader er på stigende innen batteriproduksjon , og likhet med olje og gass er ikke ressursene evigvarende .
blåball
21.08.2017 10:42
#3592

Ett konsernativt anslag på 3,5 % på produksjons nedgang i gamle oljefelt på Verdensbasis årlig , gir grunnlag for nye investeringer .
Ojepris i stigende trend , mot 60 Dollar fatet er konsensus i markedet .

Endret 21.08.2017 10:42 av blåball
highlander
22.08.2017 08:39
#7377

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,29 prosent i dag. Positiv stemning i Asia (HANG SENG +1 %, S&P ASIA 50 +0,8 %), kan hjelpe de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. Det er for øvrig lite å hente fra oljeprisen, som mer eller mindre er uforandret fra gårsdagens nivåer.

Når det er sagt, vi forventer at oljemarkedet strammer seg til utover høsten, da vi tror OPEC+ (OPEC landende pluss Russland) vil kutte ytterligere i produksjonen for å styrke oljeprisen i forkant av neste års børsnotering av Saudi Aramco (Saudi Arabias statlige oljeselskap). Et slikt scenario vil kunne løfte Oslo Børs betydelig (5-10 %) pga. dets "tunge" oljesektor."
highlander
23.08.2017 08:35
#7382

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. De asiatiske børsene endte svakt opp onsdag, dermed er det ikke mye drahjelp å få fra den regionen i dag. De amerikanske børsene derimot, steg rundt en prosent tirsdag, på rykter om at Trump administrasjonen jobber for å fremme en skattereform. Når det er sagt, en amerikansk skattereform har liten, eller ingen betydning for selskapene på Oslo Børs. Mao. det er få markedsdrivere å spore onsdag morgen."
highlander
24.08.2017 08:36
#7383

...og dagens:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,14 prosent i dag. Marine Harvest, Lerøy Seafood, SalMar, Olav Thon Gruppen, Opera Software, Seadrill, Kongsberg Gruppen, samt en rekke andre mindre selskaper leverer tall for 2. kvartal i dag. Det er naturlig å anta at dette vil gi ekstra aktivitet på børsen, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, impulsene fra de globale finansmarkedene er begrensede, dermed er det liten drahjelp få fra disse. Senere i dag startet det årlige sentralbankmøtet i Jackson Hole. Det er vanlig at denne samlingen, der flere av verdens sentralbanksjefer deltar, kan gi investorene hint om fremtidig rentesetting."
blåball
24.08.2017 11:05
#3593

... og dagens aksje er DNO , som øker med 20 % i sitt stjernefelt m.v. , dette er som kompensasjon på tidligere fordringer i Kurdistan . ( Mye mer på E24 i dag ) .

Videre oppgang for Philly Shipyard , gir AKER ASA merverdi .
Profitt
24.08.2017 11:05
#14901

-og akkurat nå er det ned 0,14% :-)
blåball
24.08.2017 11:17
#3594

......og dagenes nye Nettavis fra Spetalen med flere sees frem til . ( Alternative nyeheter fra finans og poletikk , som kan gå selv Trump i næringen...... ) .
blåball
25.08.2017 09:58
#3595

NEL Hydrogen og Norsk Hydro driver teknologisk utvikling , begge selskap har posetiv utvikling .
blåball
28.08.2017 09:07
#3598

Bergen Group AAK med nytt vesentlig oppdrag denne vinteren , ved EKOFISK feltet i Nordsjøen . ( Se børsmelding nå like før kl. 09.00 ) .
Jevnere med oppdrag i Nordsjøen for utvalgte selskaper , en trend , service bransje i oppgangs marked , men fra lavt nivå . ( Bull for Bergen Group ) .

highlander
28.08.2017 15:33
#7394

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Kostnaden ved etiske investeringer

Populariteten til etiske fond er økende. Konsekvensen av å ekskludere investeringer i «syndige» bransjer som våpen, alkohol, tobakk og forbrukslån kan bli en vesentlig mindreavkastning.

Hva lønner seg mest på børsen, å leve i synd eller ha høy moral? Mye tyder på at svaret er det førstnevnte. Mitt subjektive inntrykk er at syndige og uglesette næringer har en systematisk høyere lønnsomhet.

Ta bankene som eksempel. Forbrukslån er det mest tvilsomme produktet, mens boliglån innenfor 60 prosent av takst hylles som både ansvarlig og samfunnsnyttig. Gjett hvilket av disse som er det mest lønnsomme? Om du er i tvil, sjekk egenkapitalrentabiliteten til DNB og Bank Norwegian de ti siste årene.

Studier utført av alkohol-, tobakks-, forsvars-, casino- og gamblingbransjen gir liknende resultater.

Synd-premien
Hva skyldes denne synd-premien? Her er mine tanker: For det første er det færre som ønsker å investere i syndige næringer grunnet etisk overbevisning eller renommehensyn. Det reduserer faren for overetablering, marginskvis og lav lønnsomhet.

Dernest er syndige bransjer typisk tungt regulert. Reguleringspresset skaper etableringsbarrierer, noe som gir redusert konkurranseintensitet og høyere marginer.

Generelt synes lønnsomheten negativt korrelert med populariteten til en bransje. Ta begravelsesbyråer og krematorier som eksempel.

Ingen ønsker å arbeide med døde mennesker, men noen må gjøre det. I det kapitalistiske systemet insentiveres slik næringsvirksomhet med en elevert egenkapitalavkastning.

Popularitetsfellen
I motsatt ende av skalaen er fornybar energi, grønn teknologi, elektriske biler, flyindustrien og så videre. Det er ingen mangel på folk som drømmer om eget flyselskap. På grunn av dette er det en jevn strøm av nye flyselskaper hvert år.

Dette sammen med ekspansjonskåthet blant eksisterende aktører skaper en situasjon med tilnærmet permanent overkapasitet, prispress og svak lønnsomhet.

Mang en REC-aksjonær har lært farene ved å investere i populære bransjer på den harde måten. Få næringer har vokst like mye som solindustrien. Likevel har solaksjer vært elendige investeringer over tid.

Forklaringen er den samme som i flyindustrien. Det hjelper lite at etterspørselen eksploderer om produksjonskapasiteten vokser enda hurtigere.

The Big Short?
Dette bringer meg inn på Tesla som kan være «the next big short». Mitt negative syn på aksjen skyldes ikke manglende tro på elbiler, snarere tvert imot.

Det er tre andre forhold som gjør meg betenkt. For det første er prisingen strukket. En 2017-P/Sales på 5,0 for en underskuddsbedrift er stivt.

En god tommelfingerregel er å styre unna selskaper som verdsettes over fem ganger omsetningen. Da er som oftest «blue sky» allerede priset inn.

Den andre utfordringen er populariteten til bransjen. Angela Merkel rettet nylig pekefingeren mot den tyske bilindustrien og bad den satse på elbiler i stedet for dieselmotorer. Tilsvarende legger kinesiske myndigheter hardt press på landets bilprodusenter om å satse elektrisk.

Gjett hva resultatet kommer til å bli? Fabrikker som produserer elbiler, kommer til å skyte opp som sopp etter regnvær.

[fortsetter]
highlander
28.08.2017 15:35
#7395

[fortsatt]

Skjørt konkurransefortrinn

Mitt tredje ankepunkt er lave etableringsbarrierer. Kompetansen som kreves for å bygge en elbil, er i liten grad unik eller patentert. De som tror at tyske og kinesiske ingeniører aldri vil klare å lage like gode elbiler som Tesla, kan få seg en overraskelse.

For ti år siden avfeide REC trusselen fra Kina med at «vi konkurrerer på teknologi, de på pris». Få år senere viste det seg at kineserne hadde hentet inn teknologiforspranget og var konkurransedyktige på både pris og teknologi. Et tilsvarende REC-øyeblikk kan ramme Tesla.

Hovedargumentet mot å shorte nå, kan oppsummeres med «Don't short a dream». Verden flyter over av risikovillig kapital, og Elon Musk har rockestjerne-status på børsen. Ingen pris synes høy nok for hans selskaper.

Før eller siden vil imidlertid tyngdekraften begynne å virke igjen. Usikkerheten er om aksjen vil skyte enda mer over på oppsiden i mellomtiden.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco
blåball
28.08.2017 19:27
#3601

Bergen Group handles fremdeles godt under emisjonskurs , men langtidsvarslet for Bergen viser høytrykk . ( Selskapet er i vekst , service innen fornybar , vei og anlegg fremover . )

Opkjøp fra Kina gir en trigger innen flere bransjer : sjømat , kolonial , ofshore relatert , olje ?

Vedvarende oljepriser på Brent Oljen mellom 50 til 60 Dollar noen år til gir videre omstilling til lavere kostnadsbase for oljeproduserende i Norge .

Marine Harvest og Statoil er solide selskaper , mer oppkjøp i vente ?
blåball
30.08.2017 08:09
#3602

Telenor skal i følge børsmelding i dag kjøpe aksjer av tredjepart , samt over vanlig børs . ( Se mer på børsmelding / E24 m.v. ).

Eksportkreditt til verft , marine selskaper og offshore relatert m.v. , er meget gode nyheter . Ombygging og forbedringer innen ballastvann og eksos er noe av triggere for mer oppdrag innen marine tjenester / service . ( Mer på E24 fra tirsdag . ) Det er internasjonale regler fremover i tid : som krever mer mijøvennelige tiltak innen blant annet skipsfart m.v. ) Bergen Group innen skipsteknisk vedlikehold kan da være en kandidat for flere oppdrag .....bare så det er nevnt .

Ellers er Philly Shipyard og NEL Hydrogen i stigende trend teknisk , fundamentalt er mer oppdrag en trigger .

Statoil og Korpfjell startet med litt gass .... 31 prøveboringer i gamle Nordsjøen ga i sinn tid funn etter hvert .

Oljepris har en flat utvikling , men olje lager viser gradvise trekk . ( Svakt Bull . )
blåball
31.08.2017 11:56
#3603

Rigg og Supply og utvalgte selskaper der , er : Solstad Farstad ( SOFF ) og Odfjell Drilling .

En helgardering innen olje og finans er : AKER ASA .

Av mindre selskaper er North Energy ASA også med i selskaper med stor oppside .

DNO og AKER BP satser begge på Norsk Olje , DNO med meget lave løftekostnader i Kurdistan , setter begge på hold , oppside ved høgere oljepriser , og en litt lavere Dollarkurs . ( Begge selskaper var oppkjøskandidater i sin tid , nå er det heller slik att innvannende oppkjøp er mest nærliggende . ) BULL.

Endret 31.08.2017 11:59 av blåball
blåball
01.09.2017 09:00
#3607

Er det tendenser til att Dollaren igjen styrker seg mot Euro ?

Råvarepriser har vært i stigende trend . ( En utflatning her må påregnes , en Verdensøkonomi i sein og gradvis bedring , men aksje selskaper globalt øker fortsatt sin inntjening og utbytte , jevnt over . )

Men Frontline og Tankrederier har rater under break even . ( Bedre utsikter frem i tid , da olje etterspørsel stiger vesentlig neste 10 års periode . )

Setter AKERBP og STATOIL på kjøp fremover . ( DNO og Lundin er hold eller kjøp , stor oppside her . )

Oljepris viser styrke teknisk og fundamentalt , men OPEC regulerer både oppside og nedside . ( Shale OIL viser utflatning i produksjon , og service kost øker 10 % hvert år fremover ) .
highlander
01.09.2017 15:25
#7410

Pareto Securities gjør følgende endringer i sin modellportefølje for september:

Ut: Archer, DNO, Flex LNG og Bank Norwegian.

Inn: Aker BP, Aker Solution, Questerre og Yara.

Endret 01.09.2017 15:25 av highlander
highlander
04.09.2017 21:03
#7416

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Orkanen Harvey og høststormene

Orkanen Harvey har slått alle nedbørsrekorder og forårsaket enorme skader. Den reduserer imidlertid faren for høststormer på børsen.

Harvey vil gå inn i historien som en av de dyreste naturkatastrofene. Effekten på nasjonaløkonomien vil imidlertid være begrenset.

BNP-veksten vil bli barbert med noen tidels prosentpoeng på kort sikt, mens den vil øke tilsvarende når gjenoppbyggingen kommer i gang. Videre vil inflasjonen gjøre et byks grunnet prishopp på blant annet bensin, men denne effekten vil også bli reversert raskt.

For børsen er Harvey godt nytt. Årsaken er at orkanen så godt som eliminerer en av de største risikofaktorene, nemlig faren for en teknisk statskonkurs og nedstengning av offentlig sektor i USA.

Trumps konkurstrussel
Kongressen må i høst heve gjeldstaket om staten ikke skal gå tom for penger. Trump har tidligere truet med å stenge ned offentlig sektor og misligholde statsgjelden om han ikke får bygge Mexico-muren sin.

Velgerne vil imidlertid utvilsomt straffe politikerne nådeløst om offentlig sektor stenges ned midt under en nasjonal katastrofe. Derfor vil nok hevningen av gjeldstaket skje uten dramatikk denne gangen.

September og oktober er skrekkmånedene for investorer. Med den viktigste risikofaktoren fjernet og grønne lys for øvrig heller jeg mot at høststormene uteblir på børsen i år.

Det er for tiden god driv i verdensøkonomien, lav inflasjon, minimerte renter og en rikelig tilgang på kapital på desperat søken etter avkastning. En sådan miks borger normalt for oppgang.

Det viktigste investeringstemaet
Harvey er ellers en påminnelse om at klimaendringer begynner å bli tiltakende problematiske for kloden og at global oppvarming kan bli det viktigste investeringstemaet i vår tid.

Den grønne økonomien har nå fått kritisk masse, og veksten innen fornybar energi og elbiler har overrasket systematisk på oppsiden dette tiåret. Subsidier er riktignok fortsatt avgjørende, men i løpet av 5-10 år vil både sol- og vindenergi samt elbiler etter alle solemerker bli konkurransedyktige uten offentlig hjelp.

Når det skjer, kan de grønne vekstkurvene bli tilnærmet loddrette. Hvem gidder å kjøpe fossilbil eller bygge kullkraftverk om disse både er dyrere og forurenser mer enn alternativene?

[fortsetter]
highlander
04.09.2017 21:04
#7417

[fortsatt]

Mange fallgruver
På tross av robust vekst har det hittil vært krevende å tjene penger på den grønne økonomien. Dette skyldes flere forhold:

For det første var det en boble innen fornybar energi under opptakten til finanskrisen. Kjøper du til overpris, går det sjelden bra.

Dernest har deler av den grønne økonomien slitt med svak lønnsomhet på tross av solid omsetningsøkning. Solindustrien er beryktet i så måte. Hva skyldes dette?

For det første har teknologien vært relativt enkel og etableringsbarrierene lave. Det har vært vanskelig å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom teknologi eller differensiere produktene sine på andre måter.

Solpaneler har vært et råvaremarked med en fragmentert tilbudsside hvor pris har vært den eneste konkurranseparameteren. En sådan markedsstruktur er sjelden et godt utgangspunkt for store overskudd.

Et annet problem har vært overinvesteringer og overkapasitet, ofte muliggjort av «gratis penger» fra det offentlige. Kinas dumping av solpaneler på verdensmarkedet har kostet mang en REC-aksjonær nattesøvnen og skjorta.

En tredje risiko har vært uforutsigbare endringer i subsidieordningene med tilhørende brå svingninger i etterspørselen.

Kjøp Scatec Solar
Selv om fallgruvene har vært tallrike, bør den grønne økonomien følges tett. For det første har få næringer like gode vekstutsikter. Dernest er industrien i ferd med å modnes idet tiltakende konsolidering bedre forutsetninger for lønnsomhet.

Av enkeltaksjer er jeg negativ til Tesla grunnet en strukket prising. På Oslo Børs er Scatec Solar min grønne favoritt, og aksjen slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. REC kan også være interessant, men først må balansen styrkes.

Danske Vestas er også verd å merke seg. En 2017-P/E på 17 er billig for et selskap med globalt markedslederskap innen vindmøller og overlegne vekstutsikter.

Dovre-porteføljen

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Noreco
Scatec Solar

Inn: Scatec Solar
Ut: Philly Shipyard
highlander
05.09.2017 09:21
#7422

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Økt geopolitisk spenning gav, ikke overraskende, aksjefall i børsåpningen i går. På slutten av dagen derimot, var det meste av fallet allerede innhentet. Lignende bevegelser har vi sett tidligere. Det betyr at aksjemarkedet, dvs. investorene, ikke lar seg skremme så lett.

Når det er sagt, utviklingen i Asia har vært blandet tirsdag, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Ei heller hjalp det at viktige makrotall fra Kina overrasket positivt i natt."
blåball
06.09.2017 08:28
#3610

Philly Shipyard er best på utbytte i seinere år , nye kontrakter innen Containerfrakt gir mer utbytte . ( AKER ASA eiger store deler Philly Shipyard ) .

AKER ASA har 16 Norske Kroner i utbytte for noen måneder siden .

Statoil og Norsk Hydro er utbytte selskaper og i utvikling industrielt . ( Senker kostnader og er med i teknologi utvikling . )

BULL.
OldNick
06.09.2017 11:43
#19469

Nordea Markets kom idag ut med sin Economic Outlook for Norden+Baltic+Russland i dag-

Norsk økonomi snart friskmeldt

Nordea Markets
Sept. 06, 2017

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og utsiktene fremover er gode. Stigende bolig- og næringslivsinvesteringer, god vekst i eksporten og solid forbruksvekst gjør at veksten i 2018 kan bli såpass sterk at vi i løpet av året når full kapasitetsutnytting. I løpet av neste år er dermed norsk økonomi friskmeldt.

Veksten i fastlandsøkonomien i første halvår var relativt sterk. Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, mens resten av økonomien fortsatt vokser i et solid tempo. Arbeidsledigheten faller raskere enn ventet, nå også på Sør-Vestlandet. Kronekursen er fortsatt å regne som svak, og kan komme til å styrke seg i takt med en normalisering av økonomien. Sammen med fortsatt moderate lønnsoppgjør betyr det at inflasjonen holder seg lav. Første renteøkning kommer derfor trolig ikke før rentene settes opp ute en gang i 2019.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag, ser økonomene i Nordea det som lite sannsynlig at vi får kraftig boligprisfall på landsbasis. Derfor vil heller ikke utviklingen i boligmarkedet dempe veksten i privat forbruk i særlig grad.

- Med flere i arbeid og fortsatt lave renter er det svært lite sannsynlig med et boligkrakk. Vi ser for oss en videre korreksjon ned i prisene i Oslo-området gjennom høsten. I store deler av landet forøvrig kan boligprisene øke forsiktig over de neste årene. Prisene her har ikke økt unormalt mye gitt rentefallet og inntektsveksten slik som i Oslo området, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I et eget spesialtema i rapporten tar økonomene i Nordea for seg den kommende robotrevolusjonen. Rask utvikling innen robotteknologi og kunstig intelligens gir stort potensial for at maskiner tar over arbeidsoppgaver tidligere utført av mennesker. Dette har ført til en utbredt frykt over mangel på arbeid og massearbeidsledighet.

- Frykten er antagelig overdrevet. Framtidens utfordring blir ikke mangel på arbeid, men omstilling og økte forskjeller. Disse utfordringene takles best i land med en velutdannet og fleksibel arbeidsstyrke, et effektivt skattesystem og ikke minst med et velferdssystem som omfordeler inntekt. Den norske modellen er særlig godt rustet til å dra nytte av den nye teknologien og møte de utfordringene som kommer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Du kan lese hele rapporten her


For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, Tel: +47 2248 7956 (kol@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, Tel: +47 2248 4449 (erik.bruce@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, Tel: +47 2248 7993 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker Tel: +47 2248 7913 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Christian Steffensen, komm.dir., Tel: +47 4088 2373 (christian.steffensen@nordea.no)
highlander
07.09.2017 08:29
#7429

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,18 prosent i dag. Oppgang i USA onsdag gav aksjeopptur i Asia i natt. Hvorvidt dette er nok til å løfte Oslo Børs i dag, gjenstår å se. Oljeprisen er for øvrig svakt opp fra gårsdagens nivåer, noe som, isolert sett, er positivt for de norske aksjene (de oljerelatert aksjene).

Senere i dag er det rentemøte i ECB (den europeiske sentralbanken). Slike begivenheter opptar de fleste investorer, da eventuelle strategiendringer fra en av verdens viktigste sentralbanker vil kunne påvirke aksjemarkedet i stor grad."
highlander
08.09.2017 08:51
#7430

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. Svak oppgang i Asia i natt kan kanskje hjelpe Oslo Børs i dag. Impulsene fra USA derimot, tilsier en uendret børsåpning, da alle de toneangivende indeksene endte retningsløse torsdag kveld (DOW JONES -0,10%, S&P 500 -0,02% og NASDAQ +0,10%). Når det er sagt, dollaren har fortsatt å svekke seg mot alle valutaer det siste døgnet, noe som er positivt for oljeprisen, som igjen er positivt for vår "oljetunge" børs.

Dollaren har for øvrig svekket seg hele 10,8 % mot den norske kronen i 2017. Denne prosessen (dollarsvekkelsen) kan fortsette i flere år, tror vi, gitt at USAs største långivere, deriblant, Kina, fortsetter nedsalget av sine dollarreserver."
blåball
08.09.2017 10:04
#3615

Vel , nå er USA først i løypen til å heve renten , til tross for lav inflasjon . ( Lavere skatt i USA gir oppsving i økonomi og derved en moderat rentehevning ).

Demokrater og Rebuplikanere bli nok enige om skatte lettelser , men mer moderat enn Trump har signalisert . ( Trump går alltid høgt ut i forkant av forhandlinger , ikke ukjent fra flere enn nåværende President . )

Oljepris i stigende trend , OPEC er i fase 2 av 3 perioder , første periode tok ca ett par år . ( Moderat Bull på oljepris , mot 60 Dollar fatet dette året , Brent Olje . )

Med Erna som Statsminister i Norge , gir også Norske selskaper lavere skatt , og bedre rammevilkår .

Oppkjøp og fusjoner innen olje relatert fortsetter , AKER ASA har flere kandidater . ( Bull. )

Endret 08.09.2017 10:12 av blåball
highlander
11.09.2017 08:33
#7439

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Here we go again!

USA har blitt rammet av uvær av bibelske proporsjoner i høst. Først druknet Harvey Houston og sprengte alle nedbørsrekorder. Nå trues Florida av monsterorkanen Irma.

Irma er den sterkeste orkanen noensinne i Atlanterhavsbassenget, og den holder i skrivende stund stø kurs mot Florida. Selv om regningen etter Harvey og Irma antakelig vil gå inn i historiebøkene, er det foreløpig liten grunn til å endre syn på amerikansk økonomi.

USA er et såpass stort og rikt land at det tåler et knyttneveslag eller to uten å miste balansen.

Årets rekordartede orkansesong reiser imidlertid ubehagelige spørsmål. Skyldes uværet uflaks eller har det sammenheng med menneskeskapte klimaendringer? En av prognosene fra FNs klimapanel er nettopp at frekvensen av ekstremvær vil tilta etter hvert som atmosfæren varmes opp.

Blir monsterorkaner som Harvey og Irma normalen, bør ødelagte områder heller evakueres permanent enn gjenoppbygges. I så fall snakker vi om langt mer alvorlige og langsiktige skadevirkninger for både folk og fe.

Positivt for lavkarbonøkonomien
Trolig vil Irma og Harvey være en oppvekker for mange og lede til økt innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Det vil være godt nytt for den grønne økonomien.

Drivkraften i vind- og solenergimarkedet var lenge rause subsidieordninger. Det førte til en volatil og uforutsigbar etterspørsel som svingte i takt med humøret og dagsformen til politikere.

Det kraftige kostnadsfallet gjør imidlertid at fornybar energi nå er konkurransedyktig uten subsidier i en rekke markeder med rike vind- og solressurser eller høye strømpriser.

For Europa som helhet ventes produksjonskostnaden for fornybar energi å falle under engrosprisen på strøm i 2020, mens det samme inntreffer tre år senere i USA. Når det skjer, vil bransjen gå inn i en supersykel.

Velger politikerne å trappe opp kampen mot klimaendringer, kan ekstremveksten fremskyndes ettersom det i dag kreves minimalt med subsidier for å gjøre en rekke vind- og solprosjekter lønnsomme.

Naturgass profitterer
Lavkarbonteknologier vil i årene fremover utløse en disrupsjon i en rekke viktige markeder og næringer. Kull har mest å tape. Toppen i det globale kullforbruket ble trolig passert i 2014.

For råolje er det liten grunn til å frykte etterspørselssvikt før et godt stykke ut på 2020-tallet. Årsaken er at elektrifiseringen av bilparken ennå er på et tidlig stadium. Elbiler er der sol og vind var i 2007.

For naturgass er utsiktene gode. Årsaken er at behovet for naturgassfyrte kraftverk som svingprodusent vil tilta etter hvert som andelen vind- og solenergi i kraftnettene vokser. På sikt kan batterier overta denne rollen, men foreløpig ligger det frem i tid.

[fortsetter]
highlander
11.09.2017 08:35
#7440

[fortsatt]

Flere tapere enn vinnere
Den teknologidrevne lavkarbon-disrupsjonen vil skape mange tapere og et fåtall vinnere blant de børsnoterte selskapene. Kullprodusenter er en langsiktig short, mens naturgasseksponerte aksjer kan være et kjøp.

Innen bilindustrien vil det ta tid før elbiler overtar markedet, men dette er en fattig trøst for aksjonærer i tradisjonelle bilprodusenter. Disse må investere tungt for å ta igjen teknologiforspranget til Tesla, og det vil legge en demper på både lønnsomhet og kontantstrømmer i årene fremover.

På Oslo Børs er Scatec Solar favoritten min innen lavkarbonøkonomien. Utbyggingen av fornybar energi i den tredje verden vil være det neste store gullrushet, og Scatec er godt posisjonert for å kapitalisere på denne historien.

Skalafordeler avgjørende
Et annet toppcase er danske Vestas. Som global markedsleder er selskapet vel plassert for å profittere på den kommende supersykelen.

Generelt anbefaler jeg å satse på de største selskapene innen produksjon av solpaneler og vindmøller. Årsaken er at når alle har tilgang på samme teknologi, så blir skala den viktigste konkurranseparameteren.

De største produsentene er normalt kostnadsledere. Dette skyldes dels at store fabrikker er mer effektive. Dernest oppnår de bedre innkjøpsbetingelser. Til sist blir FoU- og overheadkostnadene mindre tyngende når de kan fordeles på flere solgte enheter.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Noreco
Scatec Solar
blåball
11.09.2017 10:51
#3628

NEL Hydrogen ett selskap i vekst og teknologisk utvikling .
Hydrogen brukes i dag industrielt i en rekke sammenhenger , renere naturgass til eksempel . ( Selskapet er oppkjøps kandidat for industielle aktører / teknologi aktøerer ) .

blåball
11.09.2017 11:11
#3629

Den teknologi drevne lavkarbon - disupsjonen , gir / gjelder i høyeste grad også utvkling innen avgass rens og nye partikkel filter innen bilindustri m.v , big oil har kapital og inovasjon evne . ( Noe som Miljøvern Organisasjonen Bellona etterlyser og presser på for..... ) .

Godt Valg . ( Med Venstre og Krf rundt sperregrense .... alt for Erna i posisjon for nye 4 år som Stasminister....... ) .

Endret 11.09.2017 11:22 av blåball
blåball
11.09.2017 14:26
#3630

Gode nyheter fra Bergen Group ASA nå . ( Se børsmelding ) . 4 selskaper inngår samarbeid m.v.
blåball
11.09.2017 14:52
#3631

NEL Hydrogen øker med 50 milloner kroner i Shell kontrakt i California . ( Se børsmelding ) .

Aker ASA har gode utbytter for tiden , venter på nyheter her .

Endret 11.09.2017 14:52 av blåball
blåball
12.09.2017 10:45
#3632

Nordea har en del om Aker ASA og " kramboder " på DN.no i dag .

Ett bedre valg for Høyresiden i Norsk Poletikk . Erna er diplomat og ser fremover .

En dreining mot lavere skatt og avgifter , og økt real lønn til borgere og bedrifter . Og IKT og programmering innen det offentlige bør være veien å gå .

Moderate oljepriser krever fortsatt omstilling , og inflasjon er lav i Norge .

Philly Shipyard er en av utbyttemaskinene i AKER ASA . ( BULL. )
blåball
13.09.2017 09:57
#3636

Paerto konferanse i dag : Oljerelatert på agendaen .

858 Sørøst i Barentshavet er en trigger . ( AkerBP ) .

Bilindustrien har en 6 plass innen oljeforbruk . ( Se Old Nick sin oversikt på oljetopic i senere dager . )

Ca 8 % av Verdens Oljeforbruk er innen personbil / vare transport .

Spørsmålet er om clean diesel blir enda renere , med dagens teknologi utvikling .

Big Oil har fremdeles kapital og fornyings evne .

Seadrill kommer tilbake etter Chapter 11 , og Fredriksen vil nok eige like mye av selskapet , om ikke mer .


Beins
13.09.2017 23:00
#11135

SPX nesten 2500 og Brent på 55,10 USD.

Det kan bli et lite løft i morgen igjen.
highlander
14.09.2017 11:34
#7446

Sjefsstrateg Peter Hermanrud i Sparebank1 Markets varsler usikkert aksjemarked neste halvår:

- Ett eller annet kommer til å skje

- Jo lengre tid det går, jo mindre skal til for at vi får en nedtur på børsene. Ett eller annet kommer til å skje det neste halvåret, noe vil utløse en korreksjon, uttaler Hermanrud til Finansavisen.

Oslo Børs er opp 11,34 prosent så langt i år og 4,13 prosent den siste måneden.

Sjefstrategen påpeker at det er unormalt lenge siden forrige korreksjon.

Det er nå 14 måneder siden sist korreksjon, mens det på 2000-tallet aldri har vært mer enn 12 måneder mellom hver gang.

- Aksjer er litt dyrt, det liker jeg ikke. Det er lenge siden en korreksjon, det liker jeg heller ikke. Men på den positive siden er makrobildet bra, og hvis makroen blir akseptabel neste år, tror jeg den sykliske oppturen fortsetter, fortsetter han.

Endret 14.09.2017 11:33 av highlander
blåball
14.09.2017 12:44
#3639

En dreining til fordel for Statoil , AkerBP , samt Subsea 7 og allianse partner Aker Solutions / AkerASA .

Og fortsatt god inntjening innen sjømat sektor .

Oljepris holder seg rundt 60 Dollar fatet Brent olje i flere år til , gir fremdeles omstilling , og fusjoner og oppkjøp . ( Større selskaper blir sterkere , og vil vekte Oslo Børs jevnt høgt ) .

Ett boligmarkedet som er for høyt priset , drar ned inflasjon .

Moderat til svak lønns utvikling , men bedre real lønn , grunnet lavere skatter og avgifter fra Regjering i Norge .

( Selv i USA ser det ut til tverrpolitisk enighet om noe lavere skattetrykk , og Trump samarbeider nå med demokratene i større grad . )

Arbeiderpartiet i Norge fastholder sin oljepoletikk sammen med høyreside .

Moderat Bull .
blåball
15.09.2017 09:13
#3640

Bergen Group ASA er gode på skipsteknisk m.v , maritim næring i vekst . ( Bull frem til 2.5 kroner i denne omgang . )

Philly Shipyard med solid oppside , og utbytte aksje . ( Bull 150 kroner i denne omgang ) .

Noe lavere sjømatpriser , før oppgang i desember .
highlander
15.09.2017 12:47
#7449

Det viktigste fra gårsdagens Pareto-konferanse:

E&P - Focus shifting back to growth
The majority of E&Ps have increasingly shifted focus from cost reductions towards growth opportunities. This largely relates to new developments, which now offers solid returns on the back of significantly reduced break-even prices. Exploration was also in focus, with some companies highlighting that they see more value creation potential in exploration than M&A.

Seismic - Challenging winter, but uptick in 2018 tenders
Visibility remains low for the winter, and the majority of contract players will likely struggle with Q4 utilization. Tendering activity has however picked up recently, but with the majority of contracts for 2018 work. The supply side continues nevertheless to adjust, and could come down further on additional warm stacking. The MC market remains more resilient, in spite of the recent oil price volatility, with licensing rounds triggering some interest in mature regions such as Norway and Brazil.

Drilling - Increasing optimism on improving outlook
Optimism among rig companies is getting increasingly noticeable on the back of bottoming demand. The North Sea floater market is highlighted as the market that is likely to improve first. Consistent with increased optimism from companies we noticed an increased interest for offshore drillers at this year's conference.

Subsea - Uptick in FEED activity, gradual recovery expected
All players report on a continued uptick on early phase and FEED studies, which is an important early indicator for an increase in activity. The market is expected to see a gradual recovery, with longer tie-backs continuing to dominate new awards. The subsea players are benefitting from solid balance sheets and good cash flow generation, and industry focus is now on integration across the supply chain and further cost deflation.

OSV - Market bottoming out, focus is on M&A
The OSV market has bottomed out, with utilization picking up marginally the past six months. Demand is however not expected to pick up materially in the short to medium term, with a supply side adjustment being a more likely catalyst for an improvement in utilization. Focus is on M&A rather than restructurings, with asset values triggering interest for further acquisitions.

FPSO - Tendering activity low, focus on cost deflation
Tendering activity remains low, as oil companies continue to defer greenfield and deepwater developments. Focus remains on standardization and cost deflation, which could trigger improved project economics for deepwater developments. Redeployment of existing units remains key, whilst the longer term market outlook will largely depend on Brazil, and a rebound in activity offshore West Africa.

Shipping - Optimism on historically low orderbooks
Overall sentiment among the shipping companies was relatively optimistic, with most orderbooks now approaching historically low levels as the last vessels from the 14/15 order boom are being delivered. In LNG, owners are reluctant to fix vessels on longer charters as they await the surge in liquefaction capacity coming online. VLGC owners are starting to see some light at the end of the tunnel, though focus remains on maintaining healthy balance sheets and low cash break-evens through at least H1'18. For product tankers, owners expect product stockpiles to be at the 5-year average within YE'17 and did also express reluctance to fix long-term charters at depressed rates as the market is coming into balance.
(Kilde: Pareto Securities/Xi)

Endret 15.09.2017 12:48 av highlander
nerden
16.09.2017 11:14
#34851Er det noen som har svar på hva som skjedde i går kveld, da FUT'ene skjøt til vers etter at børsene stengte i USA?

highlander
18.09.2017 09:00
#7458

Re. nerden

"Skjøt til værs" var vel en overdrivelse, men alt er relativt...


Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. Rekordraset på Wall Street fortsatte fredag, da S&P500 indeksen brøt 2500 poeng. Dette bør gi positive utslag på Oslo Børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene. De asiatiske børsene endte for øvrig også opp i natt (S&P ASIA 50 +1,4%). Investorene venter nå på onsdagens rentebeslutning fra FED (den amerikanske sentralbanken). Hvorvidt kapitaltilgangen blir ytterligere strammet inn, eller ikke, (dvs. om renten settes ytterligere opp, eller ikke), kan få stor betydningen for aksjemarkedet i tiden som kommer. Når det er sagt, markedet forventer uendret rente."


highlander
18.09.2017 09:02
#7459

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstkrakk i digitale valutaer

Kinesiske myndigheter slår nå ned på omsetningen av digitale valutaer, noe som har utløst salgspanikk og skarpe kursfall.

Den samlede verdien av de tre største kryptovalutaene, Bitcoin, Etherum og Bitcoin Cash, er for tiden rundt 70 milliarder dollar. Inkluderes alle andre digitale valutaer, øker tallet til 120 milliarder.

Dette er ingen uvesentlig sum ettersom det tilsvarer to prosent av verdien til alle mynter og sedler i omløp i verden.

Det finnes i dag et stort antall digitale valutaer som alle er basert på den samme grunnteknologien, blockchain. Fordelene med denne er at utviklingen i den utestående pengemengden ikke kan endres underveis. Alt er bestemt på forhånd av algoritmer. For eksempel kan det aldri bli mer enn 21 millioner Bitcoins i omløp.

Videre kan ikke digitale valutaer forfalskes. Dernest gjør de kostnadsfrie overførsler mulig. Til sist tilbyr de full anonymitet.

På grunn av disse unike egenskapene er det ingen tvil om at blockchain har en lys fremtid. Teknologien kommer til å revolusjonere både bankvesenet og kapitalmarkedene.

Positiv etterspørselselastisitet
I alle bobler er det en kjerne av sannhet. Begeistring over den underliggende teknologien er en viktig årsak til interessen for digitale valutaer.

Videre ser man ofte en positiv etterspørselselastisitet i markeder dominert av uprofesjonelle investorer. Dette vil si at kursoppgang avler mer kjøpsinteresse noe som fører til ytterligere oppgang.

Min gjetning er at den positive etterspørselselastisiteten kombinert med blockchain-entusiasme har ledet til en gigantisk boble i kryptovalutaer som i stor grad er drevet av kinesiske spekulanter.

Et kjennetegn ved en vellykket valuta er at den kan brukes til kjøp av varer og tjenester. Mens Bitcoin for ett år siden ble godtatt i fem av de fem hundre største nettbutikkene i USA, er tallet nå nede i tre, og trolig er vi snart i null. Årsaken er at bankene blir stadig mer skeptiske til å ha noe som helst med digitale valutaer å gjøre.

Storparten av transaksjonene i Bitcoin-markedet er i dag mellom spekulanter og ikke betaling for kjøp av varer og tjenester i den legale økonomien.

Understøtter kriminalitet
Der hvor digitale valutaer har fått et solid fotfeste som betalingsmiddel, er i den illegale økonomien. Dette skyldes ikke bare at transaksjoner er umulige å spore. En annen fordel er at det er vanskelig for politiet å ta beslag i dem om du blir arrestert.

Her kan nevnes at Bitcoin nå er det foretrukne oppgjørsmiddelet på «det mørke internettet» hvor narkotika, våpen og andre illegale produkter omsettes. Digitale valutaer brukes også til hvitvasking av penger.

På grunn av den tette koblingen mellom kriminalitet og kryptovalutaer er det bare et spørsmål om tid før myndighetene slår ned på dem. Flere land vil følge etter Kina.

Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer. Disse vil helt sikkert ikke tilby anonymitet, men det er ikke bare en ulempe.

For eksempel vil tyveri gjennom hacking da lett kunne oppklares. I dag finnes det ingen måte å få tilbake stjålne Bitcoins.

[fortsetter}
highlander
18.09.2017 09:03
#7460

[fortsatt]

Sykelbunnen passert
TTS Group leverer utstyr til den marine næringen og offshore-industrien. Selskapet har blitt hardt rammet av de siste års svake markeder, men pilene begynner nå å peke oppover igjen.

Bedre markedsutsikter sammen med interne forbedringer gjør aksjen til et spennende turnaround-case. Dette gir TTS en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Noreco
Scatec Solar
TTS Group

Inn: TTS Group

Ut: Golden Ocean
blåball
18.09.2017 10:13
#3647

AKER ASA er ett sterkt finansielt selskap , og ett industrielt sterkt drevet selskap . Teknolgi bruk i front , bidrar til utbytte og direkte avkastning , samtidig som selskapet øker omsetning , i flere bransjer . ( Bull ) .

Bergen Group ASA ikke i samme divisjon , men reiser kjerringa etter hvert , med den kjærnekompetanse som er igjen , etter fadeser bakover i tid . ( Bull ) .

NEL Hydrogen i startgropen på noe større . ( Hold eller kjøp ) .
highlander
20.09.2017 08:20
#7466

Det ligger an til en rolig dag fra start; Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Det blir etter alt å dømme en rolig børsåpning, slik som i går. Investorene, i både USA, Asia og Europa, avventer nå kveldens rentebeslutning fra FED (den amerikanske sentralbanken). Det er for øvrig ingenting som peker mot en ny rentehevning denne gangen, dog sentralbanken har tidligere antydet en moderat reversering av de kvantitative lettelsene. Detaljer rundt dette kan komme i dag."
blåball
20.09.2017 10:20
#3649

En stigende trend for AKER ASA , fundamentalt og teknisk .
Philly Shipyard ett av selskapene i stigende trend , moderne skipsfart krever både ombygginger og nye skip . ( selskapet er i front med kunnskap og ryggdekning fra AKER ASA . ( Bull ) .

Godartet lav inflasjon preger Oslo Børs , og Yellen ( FED ) i USA ser att skattelettelser i USA blir mer moderate , enn fryktet . ( Trump må samarbeide med Demokrater , og godt er det . )

Oljepris blir moderat fremover , Statoil driver mer effektivt enn noen gang , selv om skiferolje og oljesand ikke øker hverken fortjeneste eller produksjons økning . Skiferolje har ikke økt produksjon siste halvåret , tross riggøkning .

Ett mere balansert oljemarkedet . ( Selv om Seadrill er konkurs i teorien.... , Chapter 11 gir konkurs beskyttelse , så driften går videre . )
blåball
21.09.2017 09:08
#3657

Statoil med FEED kontrakt til Aker Solutions , Trollfeltet . ( Mer på DN.no i dag ) .

Kampen om Seadrill er ikke over , usikrede obligasjons eigere vil ha en tredje del av aksjer ?

Frem i tid er riggmarkedet tilbake , men tiden gir kostnader .

FED ( Yellen ) er forutsigbar , og holder renter moderate frem tid , obligasjoner : Statsobligasjoner , boligobligasjoner , selskapsoblisjoner , selges gradvis ned over mange år , og beholder halvparten .

Godartet lav inflasjon , teknologiutvikling , og sein men gradvis vekst i Verdensøkonomi , gir fortsatt inntjeningsvekst for børsnoterte .

Dreining mot bedre tider for energi relatert ; Statoil , Hydro , AKER med oppside .
Stockamateur
21.09.2017 10:51
#12160

Morsomme greier blåball. Når jeg er bullish på olje (se "Oljepris" topic), så tror du "oljepris blir moderat fremover" ;-)
blåball
21.09.2017 10:59
#3659

Ja , selskaper som går motstrøms i dårlige tider får betalt senere , skattemotiverte kjøp er en del av motivasjonen .
( Rigg , Supply og Seismikk er fremdeles moden for ytterligere oppkjøp og fusjoner , gjeldsforfall kommer en gang til , dei sterkeste på kapital er vinnere . )
blåball
22.09.2017 08:45
#3661

Det spørs om Repsol i Canada , er villig til å utvikle olje og skifergass , med dei priser og miljø utfordringer som følger med denne industri .

Oljepris i stigende trend , men service kostnader øker med 10 % hvert år fremover globalt .

Statoil øker sin inntjening og har mijøprofil , som gir mindre CO2 avgifter . ( Bull ) .

blåball
22.09.2017 09:01
#3662

Og NEL Hydrogen melder om løsninger innen oljeraffenerier . ( Mer på Hegnar.no i dag ) . Bull.
blåball
25.09.2017 08:35
#3668

En kontrakt til for NEL Hydrogen i dag . ( Se børmelding i dag ) .
Er logistikken i orden , og infrastruktur til stede , eller tilrettelagt , er meste mulig . Bull.

AKER ASA blir bare sterkere , etter hvert som tiden går . Bull .

Den burde vært i Dovre Portofølge , men Myrseth ser att Statoil har behov for større oljefelt fremover .

AKERBP har allerede en meget sterk produksjonsprofil fremover . ( Best i klassen ) .


blåball
25.09.2017 11:45
#3673

Akastor med teknisk nyvinning , og 20 % inn i nytt Selskap . ( Se Hegnar.no nå ) . Bull.
highlander
25.09.2017 14:21
#7478

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Tar det helt av?

Det brygger opp til høykonjunktur i mange sykliske næringer. Som investor gjelder det å være i forkant og posisjonere seg ved de første tegn til grønne skudd.

Ledigheten faller jevnt og trutt i kontormarkedet i Oslo hvor leienivået har stått stille i ti år. I Stockholm var det lenge en tilsvarende utvikling før leiene plutselig tok av og klatret 50 prosent på et drøyt år.

Noe lignende kan fort skje i vår egen hovedstad, og da blir aksjer som Entra og Norwegian Property gull verdt. Sistnevnte slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken.

I oljenæringen går det også mot lysere tider. Kontantstrømmen til de store oljeselskapene er bedre i dag på 50 dollar per fat enn da oljeprisen lå på det dobbelte for noen år siden. Årsaken er dype kutt i investeringer og kostnader.

Fallende reserver
Investeringskuttene har imidlertid en pris. Snart kommer investorene til å skifte fokus fra kontantstrømmer til fallende reserver.

Her kan nevnes at Statoil i dag har 1P-reserver tilsvarende 7,4 års produksjon noe som er historisk lavt. Dette gir selskapet få andre valg enn å trappe opp jakten på elefanter i Barentshavet og andre steder i årene fremover.

Begynner oljeindustrien å satse på leting igjen, vil seismikkindustrien, kanskje verdens mest sykliske bransje, få seg et oppsving. Utsikter til dette sikrer TGS en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

Andre segmenter innen oljeservice som subsea, rigg og supply er også interessante. Historisk har fem til sjudoblinger av aksjekursene over en to-treårsperiode ikke vært uvanlig når konjunkturene har snudd innen leverandørindustrien.

Grønne skudd
Ha ellers i mente at den bratteste delen av oppgangen i sykliske aksjer inntreffer når de første grønne skuddene dukker opp og ikke når inntjeningen har slått ut i full blomst.

En annen kritisk suksessfaktor er å satse på selskaper som er robuste nok til å overleve inntil konjunkturoppgangen har festet grepet og bunnlinjen endret farge fra rød til sort.

I aluminiumsindustrien har de grønne skuddene allerede begynt å sprette, noe som har gjort Norsk Hydro til en børsvinner. Selv om den bratteste delen av rallyet ligger bak oss, er det fortsatt mer å hente for langsiktige investorer.

[fortsetter]
highlander
25.09.2017 14:22
#7479

[fortsatt]

Yara nestemann?
I gjødselindustrien skraper konjunkturene for tiden mot bunnen. Kunstgjødsel kan imidlertid være der aluminium var for ett år siden, og dette gjør Yara til en av mine favoritter.

Shippingnæringen synes også attraktiv. Ratene er elendige, men minimal eller fraværende flåtevekst kombinert moderat økning i verdenshandelen gir en systematisk bedring i markedsbalansen innen de fleste segmenter.

Det kinesiske boligmarkedet er dog en ikke ubetydelig risikofaktor for tørrlast. Sprekker boligboblen, skal du verken eie bulkskip eller stålverk.

Ikke alle sykliske næringer er attraktive. Innen fiskeoppdrett skal det godt gjøres at tidene blir bedre. Her er utfallsrommet størst på nedsiden. Et vaklende boligmarked er ellers en trussel mot inntjeningen til både banker og boligbyggere.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
Scatec Solar
TTS Group
Norwegian Property
TGS

Inn: Norwegian Property, TGS
Ut: Bank Norwegian, Protector
blåball
26.09.2017 12:06
#3678

Ett mer rebalansert oljemarked , der høykostprodusenter kan se langt etter pris sikring på høyere nivåer , enn dagens spotpris på 60 Dollar , Brent olje .

Fordi OPEC er i fase 2 av 3 , regulering er påkrevet i flere år ennå .

Rigg , Supply , Seismikk er langt unna inntjening nok , til neste gjelds forfall om noen år . ( Her blir kamp om posisjoner...... ).

Bergen Group ASA derimot , bygger nye arbeidstimer gradvis . ( Bull ) .

Philly Shipyard ASA er BULL . ( Her får man lese seg opp ) .
blåball
26.09.2017 12:58
#3680

NEL Hydrogen er teknologi i fremgang , industrielle løsninger / prosseser , gir mer oppdrag . Toyota og NEL med samarbeid ?

blåball
27.09.2017 10:57
#3681

Laksepriser holder seg godt , etterspørsel er god til bedre . ( Marine Harvest har i tillegg tatt ned sin produksjonskurve , men ligger det oppkjøp på gang i Canada ? )

Det prates posetivt om olje industri for tiden , analytikere som før var bear er nå bull , ikke bra.....

Omstilling fortsetter , kun dei beste prosjekter blir ferdigstilt .
blåball
27.09.2017 11:06
#3682

Videre er det mye fremførbare underskudd , som igjen gir Staten Norge mindre skatte inntekter .
Noen forslag til kandidater for vesentlig oppgang ?

( renud og Old Nick bør svare ) .

Endret 27.09.2017 11:08 av blåball
blåball
29.09.2017 09:10
#3688

Hverdagen er tilbake i oljebransjen , interne lønnsomhetsmål gir Statoil utfordringer i Snorre E. prosjektet .
Oljepris er ned med 2 Dollar , etter gevinst sikring .

Fortsatt omstilling i Norge krever kvalitet til lavest mulig kostnad .

Lundin med tørr brønn på Børselv prosjektet , og bestilt " ankerhåndtering " til " Hufsa " prosjekt er i gang .......... ( DNB med kvalifisert gjetning..... ) .

Gjeldsforfall innen rigg , supply , og seismikk , tilgodeser neppe aksje eigere . ( Bortsett fta gode tradere......) .

Men kursmål på Statoil er 200 pluss fremover årene .

Moderat Bull , og fortsatt dreining til fordel for oljeproduserende .

Endret 29.09.2017 09:17 av blåball
blåball
02.10.2017 09:05
#3691

Aker
AkerBP
NEL Hydrogen

Overnevnte selskaper i vekst og utvikling , med teknologi i front , og sterk oppside innen finans , olje , og fornybare industrielle løsninger .

Oppkjøp av nye virksomheter , gir ofte fremførbare skattemessige goder .

Bull .
blåball
02.10.2017 09:16
#3692

Og finansielle " fornybare " løsninger , gir AKER ASA fordeler fremover . ( Og utbytte er allerede godt . ( BULL ) .
( Finansavisen og DN.no får nok å skrive om fremover ) .

En oljepris i fremgang , men moderat noen år til . ( Selv om etterspørsel stiger sterkt , etter olje og gass ) .
blåball
02.10.2017 10:52
#3693

Statoil , Shell og Total med CO2 fangst og lagring i Nordsjøen . ( Mer på E24 i dag . )

Statoil er den olje og gass produsent med mest ambisjon innen fornybar , og gradvis mer investeringer innen energiløsninger , for fremtiden . Bull for Statoil og kursmål på over 200 pluss fremover årene .

DNB Markets tar ut Statoil i sin måneds portofølje...... det har ingen betydning .

Subsea 7 og Aker Solutions er sterke kandidater for mer fremgang innen Subsea og nye oppdrag . ( Hold ) .
highlander
02.10.2017 14:49
#7505

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight:
Vinterens politiske værvarsel: Sol over Europa


Det er nesten bare gode nyheter fra Europa. Det italienske valget er ikke lenger noen trussel. Videre er migrasjonskrisen over. Den politiske risikoen i Kurdistan er derimot økende.

Tidligere i år strømmet det tusenvis av migranter fra Libya til Italia hver måned. Disse ble satt på knapt sjøverdige farkoster og ble deretter plukket opp av skip fra hjelpeorganisasjoner som ventet rett utenfor havnen. Hjelpeorganisasjonene kjørte så migrantene til Italia hvor de ble satt på land.

Bakgrunnen for bråstansen siden august er at den libyske kystvakten nå blir trent og betalt av EU for å stanse menneskesmuglingen og skremme vekk de ventende redningsskipene.

Videre blir migranter som tas av kystvakten, sendt tilbake til Libya og internert under særdeles krevende forhold. Dette gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å finne nye kunder.

Skyfri himmel
Som en følge av at både Tyrkia- og Libya-ruten nå er stengt, har antallet asylsøkere som kommer til EU falt til det laveste nivået på mange år. Dette er godt nytt for den politiske stabiliteten i Europa og betyr trolig at oppslutningen om høyreekstreme, EU-skeptiske partier har passert toppen i denne omgang.

De gode nyhetene stopper ikke her. I Italia har lederne av de to største populistiske partiene, Femstjernersbevegelsen og Lega Nord, snudd i synet på euroen.

Partiene ivrer ikke lenger for utmelding fra eurosonen, men sier nå at dette er siste utvei. Helomvendingen skyldes at populariteten til EU har økt etter Trump og Brexit. «Nei til euro» er ikke lenger noen valgvinner.

Det forannevnte betyr at Italia ikke lenger er noen risikofaktor på kort til mellomlang sikt. Dette sammen med sterke konjunkturer og lave renter gjør himmelen blåere enn på lenge over eurosonen.

På kollisjonskurs
I Kurdistan og Irak feires seieren mot IS i disse dager. Kurdistan har som en følge av krigen doblet sitt areal og kontrollerer nå blant annet oljehovedstaden i Nord-Irak, Kirkuk.

Kurderne stemte for en uke siden for løsrivelse. Sannsynligheten for uavhengighet er imidlertid minimal ettersom ingen i nabolaget aksepterer det.

Eneste konsekvens av folkeavstemningen så langt er at Baghdad har lagt ned forbud mot internasjonale flyvninger til Kurdistan for å vise hvem som er sjef.

Det er bare et spørsmål om tid før den Iran-støttede regjeringen i Baghdad krever Kirkuk og andre områder som ble okkupert under IS-offensiven tilbake. Dette vil utvilsomt falle i dårlig jord hos kurderne som har betalt en høy pris i form av blod.

Det er lite som tyder på at seieren mot IS vil gi fred i Irak. Tvert imot er den gryende konflikten mellom Kurdistan og sentralregjeringen i Baghdad potensielt mye farligere for oljemarkedet og selskaper som DNO enn krigen mot IS var.

Verden trenger både økt irakisk produksjon og mer amerikansk skiferolje for å dekke den ventede forbruksveksten. Dessverre for Irak har både Russland, Iran og Saudi-Arabia en egeninteresse av at landet forblir ustabilt slik at produksjonen holdes nede og oljeprisen stiger.

Det har sin pris å bo i et dårlig nabolag.

[fortsetter]
highlander
02.10.2017 14:50
#7506

[fortsatt]

Spillteori i praksis
Vil Nord-Korea sette en stopper for børsfesten? Jeg tviler på det. Trump forsøker nå å tvinge Kim Jong-un til forhandlingsbordet ved å følge læreboken i spillteori.

For at status quo skal brytes, må Nord-Korea tro at Trump seriøst vurderer et overraskelsesangrep. Trump vil derfor fortsette å trappe opp krigsretorikken i håp om at nord-koreanerne snart får nervøst sammenbrudd og gir etter.

Sannsynligheten for en krig er imidlertid minimal forutsatt at Trump og Kim Jong-un opptrer rasjonelt. Årsaken er at kostnaden ved en militær løsning vil være uakseptabelt høy for USA og dets allierte, mens hele det nord-koreanske lederskapet vil bli utslettet.

Den gode nyheten er at Kina nå også strammer til gjennom å strupe samhandelen. Forhåpentligvis betyr summen av økende økonomisk og militært press at nord-koreanerne snart ser seg tjent med forhandlinger og en diplomatisk løsning.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Noreco
Scatec Solar
TTS Group
Norwegian Property
TGS
blåball
03.10.2017 00:05
#3697

Oljemarkedet er strammere enn på flere år , gradvise trekk oljelager ned mot 5 års snitt er innen rekkevidde .

OPEC er samlet , og Russland bidrar . ( 11 samarbeidende land utenfor OPEC ) .

Uroligheter i Libya og Nigeria og Kurdistan gir grunnlag sterk oljepris økning på kort og mellomlang sikt . ( Ca 4 måneder grunnet skiferolje , samt en eventuell produksjons økning i OPEC . )

Konsensus er moderate oljepriser på Brent Olje rundt 55 Dollar fatet , stigende til 60 Dollar , videre 10 % økning grunnet service kostnader , hvert år fremover globalt .

Endret 03.10.2017 00:23 av blåball
blåball
03.10.2017 00:22
#3698

Etterspørsel etter olje og gass er av flere grunner underestimert . ( Og skiferoljen er overestimert av like mange grunner . )
MERLOT
03.10.2017 08:11
#113

Storebrandforvalter trekker frem Nel som et av de hotteste selskapene fremover....

Selvsagt nå når de fikk solgt 8 millioner aksje til rundt 2.80 og fikk kjøpt samme antall på 2.50.
Bare på Oschlo børs dette går.

Så lenge det er til gagn for Oschloklysene selvsagt.
blåball
03.10.2017 09:51
#3699

Ja , NEL Hydrogen får flere oppdrag etter hvert . ( Bull ) .

AkerBP med nytt oljefunn , mer på nyheter / E24 .
Produksjonsprofil fremover årene , som er sterkt stigende , gir AKER ASA muligheter til mer utbytte . ( Kjøp og salg av lisenser , samt oppkjøp og salg av virksomheter . ) Og 30 % av AKER ASA har finansielle inntekter . ( BULL for begge selskaper ) .

Statoil har også tatt ned kostnader og har CO2 som en fremtidig ressurs , lagring , og mer olje ut av oljefelt , av den grunn . ( Bull . )

Philly Shipyard . ( Bull. )
blåball
04.10.2017 08:50
#3707

NEL og Nikola .
Statoil og Scatec Solar .

En trend , selv om Volvo Lastebiler satser på LNG gass i sine nye modeller . Og har også Euro Clean Diesel som også stadig blir bedre på avgasser og effektivitet .

Statoil satser riktig med 200 millioner i Brasil , sammen med Scatec Solar . ( Se børsmeldinger i dag / E24 m.v. )

Ett mye mer effektivt Statoil , satser gradvis innen flere energiformer .
Olje og Gass med CO2 fangst bidrar innen mijøprofil , og får samtidig mindre CO2 avgifter .

Olje og Gassforbruk stiger i Verden , renere motorer og hybride løsninger , samt petrokjemisk industri som krever mye mer olje fremover , selv om 8 millioner fat forsvinner til El biler i år 2030 .

Dette stiller krav til Norsk Olje Industri .

Endret 04.10.2017 08:51 av blåball
blåball
05.10.2017 11:31
#3715

Statoil øker sin verdi som energiselskap .
Kostnader er tatt vesentlig ned over 4 år .
Gjeldsnivå er vesentlig ned .
Opp mot 20 % i investeringer innen fornybar og CO2 rens innen år 2030 ?

Verdens energi mix i endring , og energiforbruk øker med 28 % fremover tiårene .

Philly Shipyard og NEL Hydrogen er BULL .

Aker BP og Statoil er bull ved moderate oljepriser fremover .
blåball
05.10.2017 15:10
#3717

Seabird SBX sine A aksjer , gruser dagens . ( Følg med XI debatt ) .

Videre er den Europeiske Sentralbank bra enig om " kvantative lettelser " , som vil reduseres meget gradvis og fleksibelt om nødvendig . ( Se mer på nyheter i dag ) .

Fremdeles høg andel utenfor arbeide i Eurosone , samt lav lønnsvekst . Det gir fortsatt muligheter for høgere kapasitets utnyttelse .

USA øker sitt BNP mye , og mer enn forventet .
Inntjening for børsnoterte er meget god og stiger dette kvartalet også .

Behovet for skattelettelser er mindre i USA , men infrastruktur er gammel og trenger fornyelse .

Norsk Hydro og Alcoa og AkerASA med gode utbytter i syklisk oppgang på Verdensmarkedet . ( AkerASA med mest oppside her . )

Kjøp og Salg av eiendeler gir utbytte , ved riktige valg industrielt og finansielt .
blåball
05.10.2017 15:35
#3718

Sett fra en litt annen side , skal SBX selskapet brukes til noe fornuftig .
blåball
05.10.2017 22:33
#3719

40 % av kraften i energimarkedet kommer fra Kullkraft i Tyskland , forurensing er stor både på miljø og klimamål .
Økte stømpriser ved CO2 avgifter og gradvis utfasning av Kull har sin pris .
( Mer på E24 om Grønt parti , og økte strømpriser ) .

28 % økning av energiforbruk Globalt dei neste tiårene .

blåball
05.10.2017 22:48
#3720

Nye rene og teknologisk drevne olje og gassfyrte kraftverk er nærmere en løsning ?

blåball
06.10.2017 09:43
#3722

AkerBP og Hess mot Valhall flanke vest . ( På Hegnar.no ) .

Samarbeid mellom Aker Solutions , Subsea 7 og AkerBP gir oppside .

Og Borr drilling viser også nye takter i dag . ( Se Børsmelding ) .
Dividenten
06.10.2017 13:02
#16617

Herregud.

blåball
06.10.2017 17:47
#3725

Og Borr Drilling kjøper mer rigger for 10,4 Milliarder Norske Kroner , noe som indikerer en utflatning i kurs . ( Se børsmelding etter kl. 16.30 i dag ) .
highlander
07.10.2017 14:13
#7525

Citis aksjestrateger spår ytterligere 10 % oppgang i globale aksjer innen utgangen av 2018, de tror på 6 % i USA og 24 % i Europa (målt i en antatt fallende dollar).

Av Citis 18 indikatorer mener de kun en varsler rødt lys - nettogjelden til amerikanske selskaper i forhold til EBITDA som er på på 1,6 mot 1,4 i oktober 2007.

Tre indikatorer har gult varsel; høy prising av både historisk og forventet inntjening og høy tilstrømming til globale aksjefond de siste 12 måneder. (Kilde: FA/Xi)
blåball
08.10.2017 21:41
#3729

Nå er Dollaren noe styrket i senere tid , lønns stigning er noe opp , men inflasjon er fortsatt lav i USA .
Fortsatt god inntjeningsvekst preger aksjemarkedet i USA .
( Tesla tjener ikke penger , selv med subisidiert skatt og store fordeler av dette . Og Batterikostnader kan stige markert ved dyrere råvarer til denne produksjon ) .

Olje og Gass i stigende trend , oljelager globalt er markert ned .
Og OPEC er sterkere med Russland som medspiller . ( Og Kurdistan er nok en gang en Joker . )

Skiferolje og Oljesand er fremdeles høykost produsenter .

Moderat bull fremover på oljeservice og oljeproduserende , men fremdeles kun utvalgte selskaper .

Det er fremdeles omstilling i Norge . Og lav inflasjon .

blåball
09.10.2017 11:07
#3730

Riksrevisjonen er på ballen innen skiferolje / oljesand / Statoil m.v. ( Mer på DN.no i dag . )

Store avskrivninger og fremtidige oljepriser er tema .

Hufsa derimot ; er en posetiv trigger for Lundin og AkerBP , den ligger rundt Johan Castbergfeltet . ( Dette oljefeltet har mer oppside ) .

Alta / Gotha feltet er også i nærheten , med sannsynlig selvstendig utbygging .

Statoil har flere valg fremover , fordi Barentshavet ligger frem i tid , og Statoil har behov for flere oljereserver . ( Statoil har en del av Lundin , øker denne ? )

Aker BP med meget sterk stigende produksjons profil , BP del gir oppside .

NAS gir mer løft på Børsen , fremover årene . Det sammen med frakt av Laks / Sjømat .
highlander
09.10.2017 14:13
#7526

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstens viktigste begivenhet

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

Skepsisen råder
Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

Mot Trump-seier
Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

[fortsetter]
highlander
09.10.2017 14:14
#7527

[fortsatt]

Gåten om lønnsveksten
Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

Syklisk fest
Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
TTS Group
Norwegian Property
TGS
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Scatec Solar
blåball
09.10.2017 20:32
#3731

Oljepris stiger på historisk kutt fra Saudi Arabia i November måned . ( Mer på DN.no / E24 nå . )

Aftenposten melder om ett Statoil i endring , det vil si mer produksjon av Statoil olje , og ett breiere Energiselskap , der fornybar har 15 til 20 % i totale investeringer innen fornybar i år 2030 . ( Det vil si om lag 8 millliarder i fornybar og ca 90 milliarder i olje ) .

CO 2 rens på produksjonside og forbrukerside ved bruk av olje og gass er nok ett mål .

NEL Hydrogen bør være bull fremover . ( Bruk av vesentlig mindre batterier , og industriellle løsninger . )blåball
09.10.2017 20:48
#3732

( Hegnar og Hegnar TV synes børsen er kjedelig for tiden , det kan være riktig for noen selskaper , men mer anbud og tre deling av Hurtigrute konsesjoner i fremtiden , kan gi mer fart i diskusjon der......... ) .

Men " Borr Drilling " levnes muligheter på ett eller flere år fremover.......
blåball
10.10.2017 08:48
#3733

NEL Hydrogen med forside i Finansavisen .
North Energy ASA med oppside i SBX . ( Mer som ett investerings selskap ) .
Statoil ett bredere Energiselskap ( Men mer olje og mulige oppkjøp fremover . )
AKER ASA øker sin verdi , både fundamentalt og innen inntjening .

Kjerne inflasjon i Norge er lavere enn forventet , og konsumpris indeks er også lavere enn forventet . Moderate lønnsoppgjør ligger i kortene .

En oljepris som blir moderat fremover årene , gir Kværner mer oppdrag , og Aker Solutions har kapasitet innen flere områder .

Dagens aksje blir ?
blåball
10.10.2017 09:40
#3735

Boligpriser flater også ut fremover , lavere innvandring og strengere regler for boliglån , gir / bidrar også til lavere inflasjon i Norge .

Norsk Hydro har kvalitetsprodukter til moderat pris , men i Japan er det ett selskap som ikke leverer etter standard . ( Mer på E24 i dag ) .

Økt Nettleige på strøm til forbruker en trend , dette ser man også i Europa . ( Og med en forventet utfasning av Kull i Europa , blir det ikke bedre på den fronten . ( Både vind og sol er subsidiert ) .

blåball
10.10.2017 12:03
#3737

Mer digitalisering i oljeindustri , gir mindre arbeidsplasser i Nordsjøen , men bedre " break even " , og fortsatt moderate utbygginger . ( Oljeindustri blir ikke mindre , men mer avansert ) .

Mindre fortjeneste på fornybar , men aktivitet . ( Bergen Group ASA har timer og sevice oppdrag i økende grad , til eksempel . Og fortsatte kontrakter innen Forvarsindustri m.v. ) .

blåball
10.10.2017 12:04
#3738

Kongsbergruppen er Bull .
blåball
10.10.2017 20:25
#3742

Walmart stiger på Ehandel i USA , varehuskjeden melder om 40 % økning i netthandel neste år , 2018 . ( fra DN.no i kveld ) .

Dette viser en del av forklaringen på lav til moderat inflasjon i USA og resten av Verden .

Mer volum og lavere priser til konsumenter / forbrukere .

Oslo Børs viser sektorendring til fordel oljeproduserende Statoil , AkerBP og sterke service / levrandør selskaper som Subsea 7 , AKER ASA , Kværner , Aker Solutions , Akastor .
Yara , Norsk Hydro med flere bidrar mot høykonjektur internasjonalt .


NEL Hydrogen er oppkjøpskandidat for industrielle selskaper .

Norsk Sjømat sektor beholder inntjening , om kostnader er under kontroll , fremover . ( Stigende priser på sjømat fremover mot desember , en trend . )

Rigg , Seismikk , Supply med store utfordringer fremover . ( Borr Drilling kan være kjøpskandidat ) .

Lavere skatt i Norge , en fordel , samt eksportkreditt / GIEK m.v.

Endret 10.10.2017 20:29 av blåball
blåball
11.10.2017 12:08
#3744

Kobe Steel i Japan har ti år levert alluminium med standard avik til over 200 selskaper . ( Mer på E24 i dag ) .

Norsk Hydro kan dra fordeler av dette . ( Det er allerde sterk vekst i etterspørsel globalt , mer og bedre infrastruktuer krever mer metall . )
Norsk Hydro vokser seg større , og har eigerandeler fra gruver til high end produkter . ( Gamle kursmål og all time high , kommer ann på fremtidige utbytter . )

Statoil fortsetter å vekte Oslo Børs høgere fremover , fokus på teknologi og kostnader , samt tett samarbeid med levrandørindustri gir resultater . ( Moderat Bull ) .

Mindre selskaper på børsen har oppside : NEL Hydrogen og Bergen Group ASA har en fot innenfor fornybar og oljerelatert .

Delte meninger om sjømat på Børsen , men som i olje , gjelder det å holde kostnader og teknologiutvikling under oppsyn .
highlander
15.10.2017 16:14
#7545

Øystein Spetalen holdt et innlegg om sine synspunkter på eierstyring under årets forum for norsk eierstyring. Han mener retningslinjene om «uavhengige styremedlemmer» er unødvendig. Så lenge styremedlemmer bidrar med kompetanse trenger de ikke eie aksjer i selskapet, mens adm.dir. bør eier mye aksjer – gjerne lånefinansiert.

Spetalen er videre kritisk til at noen har kapasitet til å sitte i flere enn tre-fire styrer, mener administrasjonen i grunn er imperiebyggere for seg selv og at styret derfor må sette seg grundig inn i og vedta all kjøp og salg av virksomhet.

Meglere bør ikke få tilgang til administrasjonen og styret må håndtere emisjonene. Alle store låneopptak må også vurderes og bestemmes av styret. Han mener Statoils oppkjøpshistorikk er et skrekkeksempel der en M&A avdeling i London vurderte kjøp og salg uavhengig av toppledelsen og uten et styre med kompetanse til å vurdere risikoen. På samme måte fremheves Norske Skog som et fullstendig administrasjonsstyrt selskap. (Kilde: DN/Xi)
highlander
15.10.2017 16:16
#7547

Carnegie-analytiker Preben Rasch-Olsen anbefaler kjøp av XXL, Schibsted og Arcus mens REC Silicon anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)
highlander
16.10.2017 07:27
#7550

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: OPEC 2.0-kartellet styrkes

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

Sammenfallende interesser
Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

Utsatt rebalansering
Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

[fortsetter]
highlander
16.10.2017 07:27
#7551

[fortsatt]

Mot forlengelse
Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.

Nordic Semi og Flex LNG
Nordic Semiconductor og Flex LNG tilbys denne uken plass i Dovre-porteføljen. Førstnevnte er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.

I Flex LNG er det de gode utsiktene for LNG-markedet som frister. Ratene for LNG-skip har lenge vært lave, men det er snart duket for et omslag grunnet oppstarten av flere store LNG-eksportterminaler.

Dovre-porteføljen

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG

Inn: Nordic Semiconductor, Flex LNG

Ut: Noreco, TTS Group
Beins
19.10.2017 13:39
#11245

Hermanrud forventer korreksjon i aksjemarkedet:

DN: Nå er det mer sannsynlig enn vanlig at det kommer en korreksjon i aksjemarkedet, sier aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

– Det er såpass sannsynlig at du bør ha mindre investert i aksjer enn vanlig. Sett ti prosent av pengene dine i banken, så har du litt tørt krutt, anbefaler han.

Torsdag 18. oktober er det 30 år siden krakk på New York-børsen sendte sjokkbølger gjennom finansverden. Dagen etter opplevde Oslo Børs sitt største fall på en enkeltdag noensinne. Den høstdagen alene falt børsen med 19 prosent.

– I 1987 handlet mye om at børsene bare hadde steget og steget. Det går an å lure på om vi er litt i samme fase i dag. Kursene har steget mye mer enn det er mulig å forklare ut ifra selskapenes inntjening, egenkapital og så videre, sier Hermanrud.

Aksjestrategen understreker at han de neste årene ikke venter et krakk på linje med det som utspant seg for 30 år siden. I alle fall ikke de nærmeste årene.

Sist uke skrev Finansavisen at Hermanrud varsler en korreksjon på Oslo Børs.

– Det jeg tror på, er en korreksjon på rundt ti prosent over et par uker. Det ligger an til å komme ganske kjapt – innen noen få måneder.
highlander
19.10.2017 14:26
#7560

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management anbefaler kjøp av SR-Bank, Sparebanken Midt-Norge, Treasure ASA og Helgeland Sparebank, mens Hydro og Statoil anbefales solgt. (Kilde: Xi)
highlander
23.10.2017 14:45
#7565

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Den kinesiske partikongressen og veien videre

Den 19. partikongressen avholdes nå i Kina, og på denne vil Xi bli gjenvalgt som president for en ny femårsperiode. For økonomien markerer kongressen overgangen til en mer risikabel fase.

Delegatene på konferansen har god grunn til å feire seg selv. De gode nyhetene står i kø. Veksten i økonomien er stabil og over det offisielle målet.

Videre er fallet i valutareservene arrestert og yuanen stabilisert. I næringslivet peker inntjeningspilene oppover, og børsen stiger som seg hør og bør når kommunistpartiet møtes.

Det behagelige økonomiske bakteppet passer Xi utmerket. På partikongressen skal han ikke bare gjenvelges. Han vil i tillegg søke å fylle sentralkomiteen og politbyrået opp med støttespillere.

Enorme utfordringer
Xi vil etter alle solemerker komme styrket ut av kongressen, og dette kommer godt med. Årsaken er at Kina står overfor enorme utfordringer selv om alt kan synes bra på overflaten.

Det største problemet er selve motoren i økonomien. Kina har i dag en lite bærekraftig vekstmodell kjennetegnet av rask gjeldsoppbygging, massive investeringer i eiendom og infrastruktur og omfattende boligspekulasjon.

Den andre utfordringen er forurensning. Middelklassen ønsker ikke lenger bare økt kjøpekraft. Den krever i tillegg å kunne puste i luft som ikke dreper.

Løsningen på det første problemet er å gjøre produktivitetsfremmende strukturelle reformer og privat forbruk til den nye motoren. Da myndighetene forsøkte å venne landet av gjeldsavhengigheten i 2014 og 2015, ble imidlertid resultatet en brå og uventet konjunktursvikt.

Regjeringen fikk da panikk og responderte med et nytt kredittfrislipp. Dette trakk temperaturen tilbake til dagens komfortable nivåer.

Ny kredittinnstramming
Et nytt forsøk på å stanse lånefesten synes nå underveis. Dette tilkjennegis av de siste måneders skarpe oppgang i lange statsrenter.

Innstrammingen av penge- og kredittpolitikken vil snart kjøle ned boligmarkedet. Det kan føre til redusert etterspørsel etter byggevarer som stål og sement samt påvirke fraktvolumene innen bulkshipping negativt.

Det er likevel ikke gitt at metallprisene faller. Årsaken er at miljømyndighetene blir stadig mer aggressive.

Her kan nevnes at stålprisen har steget de siste månedene som en følge av nedstengning av forurensende smelteverk mens jernmalmprisen har falt.

Faren er at en strammere pengepolitikk sammen med smertefulle men nødvendige strukturelle reformer kan gi et negativt vekstsjokk på samme måte som i 2015. For å unngå dette, er det viktig at myndighetene gir gass i finanspolitikken så lenge man bremser på andre områder.

Hvorvidt Xi lykkes med denne delikate balansegangen, kan vanskelig vites med sikkerhet. Forhåpentligvis går det bra, men risikoen er helt klart på nedsiden i konjunkturene fremover.

[fortsetter]
highlander
23.10.2017 14:45
#7566

[fortsatt]

Sprekker boligboblen?
Det kinesiske boligmarkedet har hittil trosset alle krakkspådommer. Endrer dette seg i 2018?

Faren for en nedtur er helt klart økende gitt innstrammingen av pengepolitikken, men personlig heller jeg mer mot en myk enn hard landing.

Årsaken er at husholdningens høye sparerate kombinert med få gode plasseringsalternativer skaper en strukturell kapitaloverflod, og dette gir en mer eller mindre permanent støtte for eleverte aktivapriser.

Kinesernes boligkjøp er i stor grad egenkapitalfinansierte, og i en økonomi som vokser med 6-7 prosent i året, skal det godt gjøres at eiendomsinvesteringer ikke kaster mer av seg enn renten på bankinnskudd som er rundt en prosent.

Et annet symptom på kapitaloverfloden er kinesiske bedrifters voksende appetitt på internasjonale oppkjøp. Statistikk fra sentralbanken viser at oppkjøpene så langt har gitt elendig avkastning.

Kineserne betaler overpris når de er på handletur internasjonalt. Det er verd å merke seg for potensielle selgere.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
26.10.2017 17:31
#7575

Odin-forvalter Thomas Nielsen anbefaler kjøp av Protector Forsikring, Eiendomsspar, svenske NP3 og Balder samt sjømatsektoren generelt. (Kilde: Xi)
Provence
27.10.2017 15:15
#9828

Fra Finansavisen i dag 27/10

Tror børsfesten kan bli langvarig

BØRSINTERVJUET: Festen på Oslo Børs avskrekker ikke stjerneforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg. Han tror oppturen kan vare lenge.

Hans Iver Odenrud

– Børsen har vært overraskende sterk de seneste månedene og det er sentralbankene som i stor grad driver utviklingen, sier Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Eriksrød forvalter blant annet suksessfondet Gambak, som i løpet av de fem seneste årene har en annualisert avkastning på over 20 prosent.

Med Oslo Børs på rekordnivåer har blant andre aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets varslet
at en korreksjon kan være nærstående.

Eriksrød tror ikke nødvendigvis på noe krakk i nærmeste fremtid, i alle fall ikke så lenge sentralbankene opprettholder den løse pengepolitikken.

Den europeiske sentralbanken varslet torsdag at renten forblir på dagens nivå, men samtidig at verdipapirkjøpene trappes ned fra neste år. Eriksrød mener det er litt uklart hva nettoeffekten blir siden sentralbanken vil reinvestere obligasjoner som forfaller.

– Oppturen på Oslo Børs har vært langvarig, men stigningstakten er ikke avskrekkende. Dersom takten man har sett de seneste årene fortsetter, kan oppgangen vare lenge, sier han.

Forvalteren har riktignok tillagt aksjer nøytralvekt, og ønsker ikke å tallfeste hvor høyt han tror hovedindeksen kan gå.

– Vi tilpasser oss markedet til enhver tid. Det som trekker ned er prisingen, og det som trekker opp er at alternativene er så dårlige, sier han.

Samtidig understreker han at han er forberedt på en nedtur dersom den skulle komme.
– Når markedene er så høyt priset må man ha «litt tørt krutt» dersom det kommer dårlige tider, sier han.
Satser på finans

SR-Bank og Sparebanken Midt-Norge var forvalterens favoritter i sommer, og får fremdeles plass på kjøpslisten. Bankaksjene er opp henholdsvis 18 og 6,5 prosent på børsen de tre seneste månedene.
I tillegg tas B2Holding inn i varmen etter en opptur på drøye 20 prosent så langt i år.

– Vi liker godt flere av finansaksjene for tiden. Sparebank 1 SMN, B2Holding og SR-Bank ser bra ut. Samtidig er fortsatt sjømatsektoren interessant i et litt lengre bilde, blant annet Lerøy Seafood, sier han.

Tror på aluminiumsgigant

Samtidig trekker han frem aluminiumskjempen Hydro, som onsdag denne uken la frem skuffende kvartalstall.
Selskapet er blitt landets største arbeidsgiver med 35.000 ansatte etter at aluminiumsprofilselskapet Sapa ble en del av konsernet tidligere i år.

– Selskapet har utviklet seg fantastisk etter oppkjøpet av Sapa. Vi kan leve med litt svake tall på kvartalsbasis. Det er det langsiktige bilde som er viktigst for oss, så vi ser litt igjennom «kvartalsstøyen», sier han.

Liker Aker BP

I tillegg trekker han frem Aker BP etter at selskapet nylig kjøpte oljeselskapet Hess Norge for 16 milliarder kroner. Oppkjøpet sendte Aker BP-aksjen opp 6,5 prosent da kjøpet ble kjent tirsdag.
Eriksrød mener avtalen må sees i lys av selskapets tidligere oppkjøpsaktivitet på norsk sokkel.

– Selskapet har lykkes med flere innvannende oppkjøp tidligere og vi mener det seneste oppkjøpet ser bra ut, sier forvalteren.

SR-Bank
Sparebanken 29Midt-Norge
B2Holding
Lerøy Seafood
Hydro
Aker BP
highlander
30.10.2017 12:45
#7584

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Sorte svaner flyr over Øst-Asia

Verden er inne i en fase med tiltakende politisk risiko. Spesielt Øst-Asia utmerker seg som en region som kan gi opphav til ubehagelige overraskelser for finansmarkedene, og det fordrer nøye overvåkning.

Det foregår for tiden et våpenkappløp i Øst-Asia. Den økende kinesiske militærmakten og den nord-koreanske atomtrusselen gjør at selv pasifistiske Japan nå ruster opp og endrer grunnloven sin.

Regionen kjennetegnes ellers av et stort antall frosne konflikter. Nord- og Sør-Korea har aldri undertegnet noen fredsavtale. Det har heller ikke Japan og Russland eller Taiwan og Kina.

En annen kilde til ustabilitet er Øst- og Sørkinahavet. Kina krever herredømme over hele området og følger opp med å bygge kunstige øyer og militære installasjoner til store protester fra nabolandene.

USA bestrider kravet, men kineserne er ikke lenger villige til å danse etter amerikanernes pipe. For å poengtere sin uenighet, flyr og seiler det amerikanske forsvaret jevnlig gjennom de omstridte havområdene.

Det er lett å forestille seg at uhell og misforståelser kan oppstå i slike gråsoner som leder til militære trefninger mellom verdens to mektigste nasjoner. Skjer det, får børsene panikkanfall.

Ulmende handelsfriksjoner
Nok et irritasjonsmoment er divergerende økonomiske interesser. Globalisering og frihandel er i retrett, og i takt med at Kina beveger seg oppover verdikjeden, blir landet i økende grad en konkurrent med USA.

Dette sammen med en begrenset vilje til å åpne hjemmemarkedet for utenlandske selskaper, har ført til tiltakende handelsfriksjoner. Trump ønsker å reforhandle hele den økonomiske relasjonen med Kina. Mislykkes han, er veien kort til en handelskrig.

Som om ikke dette var nok, er også den tiltakende rivaliseringen mellom USA og Kina en kilde til ustabilitet. Kina ser på seg selv som en stormakt som fortjener en plass i solen og som kan ta seg til rette i nærområdet på samme måte som USA har gjort i Latin-Amerika. De mindre landene i regionen kommer under stadig sterkere press for å velge side.

Det er også globale trender som fyrer opp under konfliktfaren. Her kan nevnes fremveksten av karismatiske statsledere som viser liten interesse for globale institusjoner og internasjonal lov og rett.

Nord-Korea-krisen
Av alle ulmebrannene i Øst-Asia er atomkrisen i Nord-Korea den farligste akkurat nå. Strategien til Kim Jong-un er å opprettholde status quo lenge nok til at våpenprogrammet hans har avansert nok til at han kan holde hele fastlands-USA som kjernefysisk gissel. Først da vil han være tjent med å innlede forhandlinger.

USA søker på sin side å tvinge Nord-Korea til forhandlingsbordet nå gjennom økonomiske sanksjoner og trusler om et overraskelsesangrep.

Trumps krigsretorikk er etter alle solemerker tomme trusler ettersom Nord-Korea holder Sør-Korea som gissel. Trolig har forhandlinger allerede startet i det skjulte. Dette kan bety at spenningstoppen snart er passert.

Trumps harde utfall mot sin egen utenriksminister for hans bestrebelser på å oppnå en diplomatisk løsning, kan i så måte være et avtalt og velregissert rollespill hentet ut av læreboken i spillteori.

En alternativ og mindre betryggende forklaring er at USA kan ha blitt grepet av en ekstrem form for nasjonalisme som gjør at Trump faktisk er villig til å ofre gisselet, Sør-Korea, for å redde seg selv og eliminere den gryende nord-koreanske atomtrusselen en gang for alle.

I så fall er risikoen for en storkrig med katastrofale ødeleggelser i Øst-Asia, selve motoren i verdensøkonomien, større enn tidligere antatt.

[fortsetter]
highlander
30.10.2017 12:47
#7585

[fortsatt]

Truer børsfesten
Selv om Nord-Korea-krisen trolig finner en fredelig løsning, er den politiske risikoen i Øst-Asia i alle tilfeller i en sekulær opptrend. Årsaken er at Kina på samme måte som enkelte andre stormakter, søker å etablere et hegemoni i nærområdet.

Dersom USA viker tilbake etter hvert som Kina rykker frem, går alt bra. Det er imidlertid lite som tyder på at Trump er villig til dette, og dette kan lede til spenninger som fort kan smitte over på det økonomiske området.

Potensialet for sorte svaner som en atomkrig på Korea-halvøya eller en gradvis forvitring i de økonomiske relasjonene mellom USA og Kina som til slutt munner ut i en ødeleggende handelskrig, representerer en av de største truslene mot det åtte år gamle oppgangsmarkedet på børsene.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
30.10.2017 13:00
#7588

DNB Markets tar i dag inn Kværner og kaster ut Salmar i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.
highlander
02.11.2017 13:41
#7597

Pareto tar ut Høegh LNG, Bank Norwegian, Protector, Questerre, Salmar, Subsea 7 og Scatec Solar fra sin månedsportefølje i november. Inn kommer Flex LNG, Lerøy Seafood, Norwegian Air, Stolt-Nielsen og Wallenius Wilhelmsen.

I gårsdagens sending på Hegnar TV fremhevet Sparebank 1 analytiker Teodor Sveen-Nilsen TGS og Spectrum som sine toppvalg innen seismikk mens Aker BP, IPC og Faroe Petroleum ble fremhevet blant E&P-selskapene. På salgssiden trakk analytikeren frem PGS, Statoil og Lundin Petroleum. I tillegg nevnte han InterOil som «et av historiens mest overprisede selskaper» der kursen har falt fra NOK 6 til NOK 2 etter at de tok opp dekning med klar salgsanbefaling og kursmål NOK 1. (Kilde: Xi)
highlander
06.11.2017 14:34
#7605

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Siste akt i børsrallyet, første i bolignedturen

Det svake boligmarkedet kan bli et viktig tema på Oslo Børs i 2018, mens internasjonal høykonjunktur blinker sensykliske næringer som råvareindustri og shipping ut som attraktive.

Siden 80-tallet har inflasjonen vært systematisk fallende. En viktig årsak er at økonomien aldri har rukket å bli overopphetet før moroa var over.

Som regel har det inntruffet en finansiell ulykke som har kortsluttet ekspansjonen innen konjunkturoppgangen har sprengt gjennom kapasitetstaket. Tenk finanskrisen i 2008 eller bankkrisene på 90-tallet.

I stedet for å ende med en finanskrise, heller jeg mot at det rådende oppsvinget vil følge en 1960-tallslignende bane. Den gangen vokste amerikansk økonomi jevnt og trutt samtidig som inflasjonen holdt seg bemerkelsesverdig stabil rundt 1,5 prosent lenge.

Dette fikk Federal Reserve til å la foten hvile tungt på gasspedalen gjennom hele oppgangen. Sammenhengen mellom vekst og inflasjon var jo tilsynelatende brutt.

Ting endret seg ikke før i 1966. Da tangerte arbeidsløsheten 3,5 prosent, og kort tid etterpå eksploderte prispresset. Kjerneinflasjonen bykset fra 1,5 prosent i 1966 til fire prosent i 1968 og over seks prosent i 1970.

I 1968 innså Federal Reserve at de hadde vært for sene på avtrekkeren og begynte å heve renten hurtig. Mot slutten av samme år toppet aksjekursene ut på Wall Street.

Hva tilsier at den rådende oppgangen ikke vil kortsluttes av en finanskrise? For at en boblesprekk skal føre til en bredt basert nedgang i økonomien, kreves normalt at banksystemet knekker sammen tynget av råtne lån.

Robuste banker
Lykken i dagens situasjon er at bankene er historisk sterke. Dette skyldes at myndighetene innså den systemkritiske rollen til banksektoren etter finanskrisen og responderte med kraftige tiltak for å hindre en gjentakelse.

Den største risikoen i dag er neppe finansnæringen, men at sentralbankene gjentar feilen fra 60-tallet. Etter finanskrisen har politikerne systematisk byttet ut hauker med duer i styrene, og dette gjør at terskelen for å stramme inn er høy. Noen sentralbanker, deriblant den svenske, synes helt å ha glemt hvor bremsepedalen er.

Holdes pengepolitikken for ekspansiv for lenge, vil økonomien begynne å koke og inflasjonen spinne ut av kontroll. Renten må da heves desto kraftigere i etterkant, og en nedgangstid vil i så fall være vanskelig å unngå.

Mot slutten av 2018 har trolig arbeidsløsheten kommet ned i 3,5 prosent i USA, og på samme måte som i 1966 tipper jeg at inflasjonen da våkner til liv. Dette vil nødvendiggjøre skarpe rentehevninger som kan lede til en nedgangstid i 2019 eller 2020. I så fall vil børsoppgangen ende i slutten av 2018 eller begynnelsen av 2019.

Siste akt i oppgangen
I siste akt av bullmarkedet anbefaler jeg å satse på sensykliske bransjer som råvareindustri og shipping. Dette er næringer som trives best når kapasitetsutnyttelsen nærmer seg spiret.

Motsatt er jeg skeptisk til bransjer som skades av høyere rentenivå. Her kan nevnes obligasjonslignende utbytteaksjer som Orkla samt aksjer hvor inntjeningen ligger langt frem i tid som tidligfase teknologiselskaper.

Jeg er heller ikke begeistret for norske banker. Årsaken er miksturen av et vaklende boligmarked og den særnorske gjeldsfesten etter finanskrisen. Overproduksjon av boliger kombinert med historisk høye priser kan lede til en langvarig nedtur i eiendom.

[fortsetter]
highlander
06.11.2017 14:34
#7606

[fortsatt]

Redusert skifertrussel
Oljeetterspørselen vokser for tiden friskt, og verdens samlede forbruk vil passere 100 millioner fat per dag neste år. Samtidig er Wall Street i ferd med å miste troen på skiferoljeindustrien idet veien til positive kontantstrømmer synes lengre enn tidligere antatt. Det tilkjennegis blant annet av at skiferoljerelaterte aksjer har falt kraftig i år på tross av at oljeprisen har steget.

En mindre potent skiferindustri kombinert med sterk forbruksvekst gjør meg positiv til oljeprisen og offshorenæringen. Borr Drilling slippes denne uken inn i varmen.

Trøims nye riggselskap hamstrer for tiden rigger på billigsalg. Strategien er å kjøpe inntjeningskapasitet billig på bunnen av konjunktursykelen i stedet for å kontrahere dyrt når tidene er gode.

Økende behov for oljetransport sammen med lav ordrebok sikrer også Frontline en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen

· Yara
· TGS
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline

Inn: Frontline, Borr Drilling

Ut: Norwegian, Norwegian Property
highlander
08.11.2017 16:14
#7618

Carnegies analysesjef Frederik Lunde anbefaler Subsea 7, Kværner, Fred Olsen Energy, Akastor, Aker og Northern Drilling. (Kilde: FA)
highlander
13.11.2017 12:16
#7633

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Duften av et oppsving

Offshorenæringen skraper for tiden mot konjunkturbunnen. Et omslag kan komme tidligere og bli sterkere enn ventet, og dette gjør oljeservice til min favorittsektor på Oslo Børs.

Utsiktene for oljeindustrien har lysnet betraktelig i høst, og dette har ført med seg en økende interesse for sektoren. Flere «dødsdømte» aksjer som Fred. Olsen Energy har reist seg fra graven og steget eksplosivt.

Rallyet skyldes flere forhold. For det første har oljeprisen skutt i været. Robust forbruksvekst sammen med økende risiko for materielle forsyningsavbrudd har bidratt til det.

Etter at den felles fienden, IS, ble nedkjempet, har sunni-shia-konflikten blusset opp, og dette har ført med seg en økende krigsrisiko mellom olje-supermaktene Saudi-Arabia og Iran. Videre har Irak tatt tilbake store områder fra kurderne med makt noe som har skadet oljeeksporten fra Kurdistan.

Som om ikke dette var nok, balanserer Venezuela på randen av statskollaps samtidig som krigshandlingene har tatt seg opp igjen i Libya. Fra Nigeria meldes det om økende gerilja-aktivitet i de oljeproduserende regionene.

Konkurransedyktig offshoreolje
En annen drivkraft bak offshore-optimismen er at oppleste og vedtatte sannheter nå revurderes. Frem til i sommer var antakelsen at skifer mer eller mindre hadde utkonkurrert offshore-olje.

Nå har imidlertid pipen fått en annen lyd. Kostnadene har kommet betydelig ned offshore med gjennomsnittlige break-even-nivåer rundt 40 dollar per fat for nye feltutbygginger på norsk sokkel.

Samtidig har Wall Street begynt å tvile på lønnsomheten til skiferoljeindustrien. De positive kontantstrømmene glimrer fortsatt med sitt fravær over fem år etter starten på revolusjonen, og i år har investorene begynt å miste tålmodigheten med fallende aksjekurser som resultat.

Kapitalmarkedsvinduet er nå tilnærmet lukket for skiferindustrien. Dette gjør at nye brønner må finansieres over driften og ikke på Wall Street. Det vil bremse veksten.

Selvforsterkende sykel?
Et siste moment er at sykler gjerne er selvforsterkende. Produksjon av offshoreolje har igjen blitt lukrativt, i stor grad takket være det drastiske kostnadsfallet, og oljeselskapene sitter nå på en rekke lønnsomme investeringsmuligheter.

Før eller siden vil imidlertid riggratene ta seg opp igjen, og opphørssalget på seismikk vil heller ikke vare evig. Om jeg var Statoil, ville jeg «låst inn» det lave kostnadsnivået nå gjennom å kjøpe inn oljeservicetjenester som man uansett vil trenge en gang i fremtiden.

Tenker mange nok på samme måte, blir det fort en ketchup-effekt, og da kommer bransjen til å overraske positivt neste år. Jeg tipper at estimatene for 2018 er for lave og skal opp.

[fortsetter]
highlander
13.11.2017 12:18
#7634

[fortsatt]

Kjøpskandidatene
En utfordring for dem som har et positivt syn på sektoren, er å finne investerbare selskaper på Oslo Børs. En rekke bedrifter sliter fortsatt med bakrusen etter oljekrisen og sitter med begge beina godt plantet i gjeldsmyra.

Øverst på kjøpslisten min er TGS. For det første gir aksjen en eksponering mot det som kanskje verdens mest sykliske bransje, seismikk. Dernest har selskapet en «track record» i verdensklasse.

Trøim og Fredriksens nye riggselskaper, Borr Drilling og Northern Drilling, er også verd å følge. Disse har som strategi å kjøpe inntjeningskapasitet billig på sykelbunnen, og dette gjør dem til vinnerkandidater om riggmarkedet friskmeldes. Northern Drilling slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen.

Subsea 7 er også vanskelig å komme utenom. Det er betydelig volatilitet i resultatene fra kvartal til kvartal. Jeg tipper at kursfallet i etterkant av Q3-rapporten representerer en god kjøpsanledning i det større bildet.

Dovre-porteføljen

· Yara
· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling

Inn: Northern Drilling

Ut: Nordic Semiconductor
highlander
14.11.2017 08:33
#7640

Sparebank1 Markets har denne uken tatt inn Europris og Pareto Bank i sin portefølje over anbefalte aksjer, og kastet ut Link Mobility og Bank Norwegian.
highlander
14.11.2017 08:33
#7641

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,1 prosent i dag. Både de amerikanske og de asiatiske børsene har stått på stedet hvil etter at Oslo Børs stengte mandag, derfor skal det mye til for at investorene her hjemme gjør store grep i åpningsminuttene. Oljeprisen er for øvrig noe ned fra gårsdagens nivåer, noe som isolert sett, er negativt for de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs. Nyhetsbildet, i kjølvannet av resultat sesongen for 3. kvartal, er fremdeles tynt. Mao. må aktørene i markedet smøre seg med tålmodighet inntil neste store begivenhet."
highlander
15.11.2017 08:51
#7648

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,24 prosent i dag. Nervøse investorer i Asia sendte børsene i regionen ned onsdag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Når det er sagt, de siste måneders børsopptur har vært formidabel, derfor er det ikke unaturlig at mange investorer ønsker å sikre noe gevinster. Hvorvidt denne prosessen (gevinst sikringen) fortsetter er vanskelig å si. En av utfordringen for markedet er mangelen på nye impulser etter at resultatsesongen nå er unnagjort."
Beins
15.11.2017 13:04
#11324

E24: : – Markedet trenger en pause
Etter en lang oppgangsperiode peker pilene nedover i det globale aksjemarkedet. Ekspertene tror imidlertid ikke at vi er vitne til noe dramatisk omslag.

Anders Park Framstad(E24) Publisert: 11:45 - 15.11.2017, Oppdatert: 11:45 - 15.11.2017
– Jeg vil nok si at markedet trenger å få tatt seg en pause. Vi har lagt bak oss en unaturlig lang periode der markedet bare har gått og gått. Skal vi få den avslutningen på året som jeg håper på, med nye rekorder, er det helt avgjørende at man henter krefter, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til E24.

Oslo Børs er onsdag inne i den femte dagen med nedgang, og pilene i resten av Europa peker også nedover.

Nedgangen finner sted etter en rød handelsdag i Asia, der Nikkei-indeksen falt drøyt halvannet prosent. Etter en flat start på uken seg Dow Jones-indeksen i New York tilbake i gårsdagens handel.

Til tross for den ferske tilbakegangen er imidlertid aksjemarkedene solid i pluss for året. Oslo Børs, den tyske DAX-indeksen, Nikkei og Dow Jones er opp henholdsvis 16,7 prosent, 12,7 prosent, 15,2 prosent og 18,5 prosent så langt i 2017.
highlander
16.11.2017 08:18
#7656

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,3 prosent i dag. Høyere oljepris, oppgang i Asia, samt positive USA futures er utgangspunktet for dagens børshandel. Når det er sagt, de globale aksjemarkedene har hatt flere vanskelige dager i det siste, derfor forventer vi at mange investorer forholder seg mer passive enn normalt. Oslo Børs (OSEBX) har for øvrig falt fem dager på rad og handles nå under 800 poeng."
highlander
17.11.2017 08:47
#7658

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. De asiatiske børsene endte opp fredag, dog dette var mer en respons på gårsdagens børsoppgang i Europa og USA, enn noe annet. Mao. er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Det er heller ikke mye å hente fra oljeprisen, som er ned fra nivåene vi så da Oslo Børs stengte i går. Når det er sagt, bevegelsene bør ikke bli store i åpningsminuttene, i alle fall ikke gitt situasjonen, slik den er i skrivende stund."
highlander
20.11.2017 08:52
#7662

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Svak utvikling i USA fredag kveld, gav børsfall i Asia i natt. Det er naturlig at dette vil prege de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Oslo Børs derimot, vil dra nytte av at oljeprisen har steget gjennom helgen. I slutten av måneden (30. nov.) skal OPEC avholde sitt årlige toppmøte, der det er ventet at medlemslandene, pluss Russland, vil forlenge den eksisterende kuttavtalen med 6 måneder. Dette er for øvrig i tråd med våre spådommer fra tidligere i år."
highlander
20.11.2017 09:27
#7664

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

"Dovre Insight: De viktigste investeringstemaene i 2018

Verdensøkonomien vokser friskt samtidig som lav inflasjon gjør det vanskelig å heve renten markant. 2018 ligger an til å bli nok et godt børsår med fremvoksende markeder og dypsykliske næringer i tet.

For første gang siden 2010 oppjusteres forventningene til verdensøkonomien. Veksten har overgått analytikernes anslag i år, og utsiktene er lyse.

Det er vanskelig å se en resesjon i horisonten noen steder. Vi er inne i et globalt synkronisert, innbyrdes selvforsterkende oppsving med få motvinder av betydning.

På tross av at konjunkturoppgangen er inne i sitt åttende år, sliter sentralbankene med å innfri inflasjonsmålene sine. Kjerneinflasjonen har i høst falt uventet både i USA og eurosonen, og dette gjør det vanskelig å avvikle de pengepolitiske stimulansene selv om vi ruller i bratt nedoverbakke.

En lavinflatorisk boom representerer det best tenkelige bakteppet for børsen, og denne gunstige miksen av vekst og inflasjon vil ventelig prege store deler av det kommende året også. I så fall blir 2018 nok et investorvennlig år.

Får vi en «blow-off»?
Ha ellers i mente at oppgangsmarkeder pleier å kulminere med en «blow-off». I snitt har S&P 500-indeksen siden 1937 steget med 25 prosent de siste tolv månedene før markedstoppen. Man går glipp av mye om man hopper av for tidlig.

På lang sikt er inflasjonen den store trusselen mot bullmarkedet. Sprenger den gjennom taket, må renten heves aggressivt, og da vil både børsen og økonomien rammes.

Kreftene som holder prispresset i sjakk kan imidlertid være formidable. Dette tilkjennegis blant annet av at inflasjonen har ligget under målsonen nesten hele dette tiåret på tross av ekstraordinær innsats fra sentralbankene for å få den opp.

Det kan tenkes at deflatoriske teknologiske gjennombrudd som AI- og robotrevolusjonen og andre strukturelle trender gjør at prisstigningen vil holde seg lav mye lengre enn allment antatt. I så fall vil oppgangen på børsen og i økonomien forlenges tilsvarende.

[fortsetter]
highlander
20.11.2017 09:29
#7665

[fortsatt]

Korreksjonsfare
Dette betyr likevel ikke at himmelen er skyfri. Her kan nevnes at børsen er overmoden for en korreksjon etter å ha steget i lang tid uten nevneverdige tilbakeslag.

En korreksjon kan allerede være i gang. Det tilkjennegis av uroen i søppelobligasjonsmarkedet samt den største investoroptimismen på lang tid.

Videre skal ikke risikoen for politiske sjokk undervurderes. River Trump NAFTA og andre handelsavtaler i filler? Bryter det ut atomkrig på Korea-halvøya? Blir det storkrig i Midtøsten og oljeprissjokk?

Langt nachspiel?
Dilemmaet for investorer er at vi er sent i sykelen samtidig som mye er dyrt. Skal man tørre å ri oksen helt til toppen av fjellet før man hopper av?

Personlig tror jeg at nachspielet på børsen vil vare såpass lenge at det er for tidlig å gå hjem. For at jeg skal bli bekymret, må vi se atskillig klarere tegn til prispress. Det er vanskelig å være negativ til aksjer så lenge det er en lavinflatorisk boom i verdensøkonomien.

Når det er sagt, bør det utvises en stor grad av selektivitet. Mye er høyt priset som amerikanske aksjer og små leiligheter i Oslo. Alt er imidlertid ikke dyrt.

Billige polske aksjer
Mange fremvoksende markeder er fortsatt nøkternt verdsatt og har betydelig oppsidepotensial. Her kan nevnes at polske aksjer handles til en forward P/E på 11,5 og pris/bok på 1,36. Begge deler er under historisk snitt.

Dagens lave verdsettelse kan vanskelig rettferdiggjøres sett i lys av at polsk økonomi vokser friskt uten nevneverdig prispress eller ubalanser.

Dypsykliske næringer som råvareindustri og shipping har også sine beste dager foran seg. For disse bransjene er nivået på kapasitetsutnyttelsen viktigere enn veksttakten i økonomien.

Disse næringene tjener først de store pengene når kapasitetsutnyttelsen nærmer seg spiret, og det gjør den sjelden før mot slutten av konjunktursykelen. Da kan lønnsomheten til gjengjeld bli ekstrem.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling
highlander
21.11.2017 08:39
#7669

DNB Markets har tatt inn Statoil i sin ukeportefølje, mens Arctic Fund har tatt inn Yara på bekostning av Lerøy Seafood.

Netfonds' åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,11 prosent i dag. De asiatiske børsene steg markert i natt, noe som kan hjelpe de europeiske børsene i dag. Når det er sagt, den politiske situasjonen i Tyskland har svekket seg de siste dagene, da Merkel ikke har lykkes danne en storkoalisjon regjering. Denne situasjonen kan ende opp med nyvalg. Investorer flest liker ikke usikkerhet, derfor blir det spennende å se hvordan dette vil påvirke aksjemarkedene i Europa de kommende dagene. Oljeprisen er for øvrig opp fra gårsdagens nivåer."
highlander
21.11.2017 10:50
#7671

Forvalter Morten Astrup i Storm Capital Management anbefaler kjøp av Bonheur, Fjord 1 og Norwegian Property.

Sparebank1 Markets tar inn Bakkafrost, BW LPG, Norwegian Air og Schibsted i sin portefølje som utledes av utviklingen i aksjenes shortinteresse. DBO og Seadrill anbefales solgt. (Kilde: Xi)
highlander
22.11.2017 07:59
#7676

Netfonds' åpningsprognose onsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,14 prosent i dag. Stemningen på verdens børser har bedret seg de siste dagene, etter noen vanskelige dager i forrige uke. Det samme har stemningen i oljemarkedet. Oslo Børs, målt gjennom OBX indeksen, er igjen opp 20 % for året. Oljeprisen handles dessuten over 63 dollar per fat. Mao. ligger forholdene til rette for høyere aksjekurser fremover.

Investorene venter nå på neste ukes oljetoppmøte i Wien, der det er ventet at OPEC landene (pluss Russland) forlenger den eksisterende kuttavtalen seg imellom. Om så skjer vil det være i tråd med våre forventninger."
highlander
24.11.2017 08:36
#7681

Netfonds' åpningsprognose på "black friday":

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,14 prosent i dag. Til tross for nedgang i Europa i går og stengte USA børser, sendte investorene i Asia aksjemarkedene opp i natt. Dette kan hjelpe Oslo børs i dag, dog sannsynligheten en stor for at åpningsminuttene blir rolige. De amerikanske børsene stenger for øvrig tidlig i dag (halv dag), dermed må vi forvente at den generelle aktiviteten (handelsvolumene) også mindre enn vanlig."
highlander
27.11.2017 13:54
#7692

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Børs og politikk i hundens år

Ifølge den kinesiske kalenderen er 2018 hundens år. Hunden er menneskets beste venn, men kan også bite og angripe. Her er hva du bør følge med på i politikken.

På nyåret er det bære eller briste for den amerikanske skattereformen. Denne må vedtas i god tid før mellomvalget, og det tipper jeg Trump klarer.

Lykkes fremstøtet, vil det være godt nytt for Wall Street, og aksjekursene skal da opp. Motsatt vil et nederlag utløse et fall.

For Trump står mye på spill i høstens mellomvalg. Mister han flertallet i Kongressen, blir han ikke bare handlingslammet resten av perioden. Veien til riksrett blir da også kort.

Kinesisk nedsiderisiko

President Xi Jinping kom styrket ut av høstens partikongress og fikk grønt lys til å intensivere kampen mot forurensning samt å gjøre den økonomiske veksten mer bærekraftig.

Strukturelle reformer står nå høyt på agendaen. Mens sådanne kan gi store langsiktige gevinster, er de gjerne forbundet med betydelige omstillingskostnader på kort sikt. Dette advarer mot at risikoen er på nedsiden i kinesiske konjunkturer i 2018.

Reformarbeidet synes allerede godt i gang. Her kan nevnes at markedsrentene har skutt i været, noe som gjenspeiler at det føres en stram pengepolitikk for å bremse gjeldsoppbyggingen.

Faren er at dette kan lede til en brå avkjøling i boligmarkedet. I så fall vil etterspørselen etter byggevarer rammes, noe som er dårlig nytt for blant annet bulkshipping.

Motposten er at forurensende stålverk og kullgruver samtidig stenges ned. Hva som blir nettoeffekten for industrimetallpriser og råvareimporten, er ikke gitt.

Korea-krisen og verdenshandelen
Atomkrisen på Korea-halvøya er også markedsrelevant. Trolig går det mot forhandlinger og reduserte spenninger i 2018, men dette kan fort bane vei for problemer på andre områder.

Den eneste grunnen til at Trump behandler Xi godt nå, er at han trenger Kinas hjelp for å løse Nord-Korea-krisen. Så snart denne er ryddet av veien, vil faren for en handelskrig mellom USA og Kina tilta.

Det amerikanske handelsunderskuddet er på 40-50 milliarder dollar per måned og viser ingen tegn til bedring selv om skiferrevolusjonen har redusert oljeimporten. Den største ubalansen er mot Kina, og dette gjør landet til et opplagt mål for Trump-administrasjonen.

Midtøsten og Europa
Midtøsten er også vanskelig å komme utenom grunnet en liten men økende risiko for alvorlige forsyningsavbrudd med tilhørende oljeprishopp.

Intensiteten i den kalde krigen mellom Saudi-Arabia, Israel og USA på den ene siden og Iran på den andre er tiltakende, og dette bidrar til å destabilisere hele regionen. Forhåpentligvis unngår man et Sarajevo-øyeblikk, men i denne delen av verden kan ingenting utelukkes.

Mange bekymrer seg over det italienske valget mot slutten av første kvartal. Europeisk politikk vil imidlertid neppe være en kilde til markedsutslag i 2018.

Årsaken er at de populistiske partiene har lært av feilene sine og justert kursen. De promoterer nå en anti-innvandringsagenda i stedet for motstand mot EU og euro. Det førstnevnte er mye mindre markedsrelevant.

[fortsetter]
highlander
27.11.2017 13:54
#7693

[fortsatt]

Kriminaliseres krypto?
Det markedet hvor politikk kan få størst innvirkning i 2018, er kryptovalutaer. Foreløpig har myndighetene vært avventende og latt være å gripe inn. Årsaken er at man ikke vil kvele blockchain-teknologien i fødselen ettersom den kan ha mange samfunnsnyttige anvendelser som vi ikke er klar over ennå.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at myndighetene vil gi slipp på monopolet til å utstede penger uten videre. For det første gir pengeutstedelsen store inntekter til statskassen. Dernest har mange av dagens kryptovalutaer egenskaper som fasiliteter skatteunndragelse og kriminell virksomhet.

En åpenbar risiko er at bruk og eie av mange av dagens kryptovalutaer kan bli kriminalisert i fremtiden.

Fjord1 inn
I Dovre-porteføljen slippes fergeselskapet Fjord1 inn i varmen denne uken. Jeg venter solide Q3-tall samtidig som aksjen er et spill på en svak krone og økt turisme. En 2017-P/E på 7,5 er heller ikke avskrekkende.

Dovre-porteføljen

· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling
· Fjord1

Inn: Fjord1

Ut: Yara
Fanatic
27.11.2017 13:57
#28187

Sensur av meglerstatistikken er jo helt håpløst. OSE i et nøtteskall.

Endret 27.11.2017 13:57 av Fanatic
highlander
27.11.2017 14:04
#7695

Helt enig, Fanatic. Tidligere kunne man regne ut når eksempelvis et meglerhus var i ferd med å tømme siste rest av en salgspost de skulle kvitte seg med på vegne av en stor kunde, og det var i mange tilfeller lurt å kjøpe da. Videre kunne man se når meglerhus (på vegne av kunder) begynte å akkumulere aksjer aggresivt i et selskap. Nå blir det helt håpløst å se konturene av noe som helst på et tidlig tidspunkt. :(

Børsen opplyser at "overordnet markedsandelsstatistikk vil bli publisert på ukentlig og månedlig basis". Det er ikke tilfredsstillende i det hele tatt.
Fanatic
27.11.2017 14:08
#28188

Kan ikke se et eneste godt argument for å sensurere det, annet enn at større aktører ønsker å kunne manipulere aksjer i fred.
yemaya 2
27.11.2017 14:11
#8794

Er ikke dette en EU regel?
Fanatic
27.11.2017 14:14
#28189

Ikke vet jeg, det viser fremdeles på svenske aksjer i dag, ser jeg.
Beins
27.11.2017 14:22
#11362

Tror dette kan være relevant:


Endring av publisering av megler-id med MiFID II

13.06.2017

Ved innføringen av MiFID II vil ikke identitetene til meglerhusene som gjennomfører en aksjehandel bli publisert i realtid.

I dag offentliggjøres alle aksjehandler med megler-identitet på både kjøper og selgersiden umiddelbart etter utførelse. Dette er ikke vanlig praksis ellers i Europa.

Ved innføringen av MiFID II kommer det detaljerte krav til hvilken informasjon som skal publiseres når en handel er utført – og før handelen gjennomføres. Det nye EU-regelverket innebærer at meglerhusenes identitet også vil kunne fremkomme i ordreboken. En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass. Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

MiFID II innføres januar 2018, og fjerningen av megleridentiteten vil bli implementert med MiFID II-releasen av vårt handelssystem, Millennium Exchange, i fjerde kvartal.

Endringen medfører ikke at Oslo Børs vil slutte å offentliggjøre medlemmenes markedsandeler for handelen på Oslo Børs. Publiseringsfrekvens er ennå ikke fastsatt, men vi ser for oss å offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.
Fanatic
27.11.2017 14:31
#28190

"En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass."

Det må være noe av det dummeste jeg har lest noensinne...
yemaya 2
27.11.2017 14:45
#8795

Det kan vel forstås dithen at du og jeg vil ha en fordel av å vite meglerhusenes posisjon både før og etter en handel. Derved svekkes mulighetene til å lure oss, og derved svekkes attraktiviteten til Oslo Børs for større aktører som har mer betydning for omsetningen.
Beins
27.11.2017 15:59
#11363

Ut fra EW og 5-bølgeteori, kan vi si at OSE er i ferd med å fullføre en mini-korreksjon med dobbel bunn rundt 795, og da gjenstår én ny bølge opp som skal gi ny ATH - i hvert fall for børsslutt. Muligens kan intradag 837 også ryke.
Minikorreksjonen vi nå ser er den andre etter at nåværende oppgangsbølge startet i slutten av juni.

Beins
28.11.2017 12:42
#11364

OSE har fortsatt en mindre korreksjonen, i dag ned til 791 - og viser dermed en svakere utvikling enn SPX som har satt ny topp etter sin svakere periode.
Min vurdering var først at OSE ville følge etter SPX opp til ny ATH - det er fremdeles førstevalg.

Men det er og en mulighet for at OSE går først inn i den litt større korreksjonen på mellom 5% og 10% som man og må forvente skal skje på SPX etter lang stigning.
Beins
29.11.2017 12:22
#11367

SPX satte ny ATH med solid margin i går, men OSE reagerer så vidt og ligger rundt 4,5% under sin intradag ATH på 837 fra tidligere i november.
Mnt optimistiske forventning om parallellkjøring oppover må derfor stilles i bero inntil videre.
Fanatic
29.11.2017 13:02
#28192

Er vel OPEC-møtet som tynger (usikkerhet) kanskje.
OldNick
30.11.2017 12:25
#19712

SSB med nye prognooser.

De tror på moderat økonomisk vekst de 2 neste årene, dempet av fortsatt boligprisfall.

Tror boligprisene når bunnen i starten av 2019

SSB tror på en moderat oppgang i norsk økonomi, som dempes av boligbyggingen. I 2019 kommer første renteøkning, mens bunnen i boligprisfallet ikke nås før i starten av samme år, ifølge prognosene.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
30.11.2017
gorwell
02.12.2017 16:56
#22710

Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

Oslo Børs vil offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.


Endringen medfører at meglerhusene ikke kan avsløres at de går short aksjer de ikke eier for ikke å si som ikke eksisterer, jamnfør realtime avsløringen av Tandberg Data.

Etter å ha tittet litt på forskriften på https://www.finanstilsynet.no/contentassets/64dca07374fc4061955330dd3a8e9c9f/mifid-ii-forskrift.pdf kan den se meget bra ut for gjennomsiktighet.

Gis det tillatelse til utsatt og oppaggregert data-presentasjon, er det åpenbart at hensikten er det motsatte, å produsere ugjennomsiktighet.

gorwell
highlander
04.12.2017 13:48
#7705

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Something is rotten in the state of Norway

Valutamarkedet værer at noe er alvorlig galt i norsk økonomi, og kronen faller som en stein. Hvor bekymret bør vi være over det inflaterte boligmarkedet og høye gjeldsnivået?

Vår nasjonale stolthet, kronen, følger normalt oljeprisen tett. Det skulle bare mangle siden olje og gass er vår viktigste eksportartikkel og avgjørende for både velstanden og konjunkturutviklingen.

Siden i høst har imidlertid kart og terreng ikke stemt overens. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på tre år samtidig som kronen har falt til rekordsvake nivåer mot euro.

Valutamarkedet fungerer som en støtdemper som jevner ut konjunkturutviklingen. Her kan nevnes at når økonomien er svak og trenger stimulanser, så svekker valutaen seg. Dette styrker næringslivets konkurransekraft og dermed eksporten.

Fare for takras
Den rekordsvake kronen kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at valutamarkedet frykter at norsk økonomi snart treffes av et takras og trenger all den hjelp som kan fås.

Denne frykten relaterer seg utvilsomt til den ustabile miksturen av eleverte priser og høye gjeldsnivåer i et boligmarked preget av flokkmentalitet og mange amatørinvestorer.

En rekke studier viser at det er en nær sammenheng mellom gjeldsutviklingen i husholdningene og boligmarkedet. Landet jeg selv bor i til daglig, Litauen, er et godt eksempel på det.

Da Baltikum kom inn i NATO og EU i 2004, gjorde utlånskåte skandinaviske banker også sitt inntog. På tross av et dramatisk fall i befolkningen som en følge av utvandring, eksploderte boligprisene drevet av økende opplåning.

Deretter kom finanskrisen. Bankene trykket da inn nødbremsen, og boligmarkedet krakket. I motsetning til Skandinavia har imidlertid bankene holdt bremsepedalen inne etter finanskrisen.

Verdensmester i gjeld
Dette gjenspeiles ved at litauiske husholdningers gjeld som en andel av BNP har falt fra finanskrisetoppen rundt 30 prosent til 20 prosent i dag. Til sammenligning er Norge på det femdobbelte nivået. Ola Nordmann er på god vei til å bli verdensmester i gjeld.

Dette tiåret har boligprisene kun steget nølende i Litauen og knapt holdt tritt med lønnsveksten. Dette viser hvor vanskelig det er å lage boligfest uten gjeldsfest.

En rekke studier bekrefter at gjeldsutviklingen spiller en nøkkelrolle for utviklingen i kredittintensive aktivamarkeder som eiendom. Perioder med stigende gjeldsgrad er assosiert med solid prisoppgang, mens det motsatte er tilfelle når regningens time kommer og gjelden bygges ned.

Videre ser man gjerne at boligmarkedet er retningsgivende for hele økonomien. Grunnen er de store multiplikatoreffektene ved boligbygging.

Mens det ikke er noen øvre grense for hvor mye formue en person kan ha, kan ikke det samme sies om gjeld. Valutamarkedet mener tydeligvis at smertegrensen er nådd og at gjeldsnivået i norske husholdninger skal ned fremover.

Det vil i så fall ha betydelige negative konsekvenser for både boligmarkedet og økonomien, noe som nødvendiggjør motkrefter i form av en svak krone.

Unngå bank
Får valutamarkedet rett, bør du være forsiktig med banksektoren. Det blir riktignok neppe noen bankkrise. Til det er kreditorbeskyttelsen for sterk og bankene for solide. Stigende utlånstap sammen med svak kredittvekst vil imidlertid ikke være bra for aksjekursene.

Ha ellers i mente at det er store forskjeller innad i næringen. Banker som gir lån til boligutviklere som Pareto Bank, er særlig utsatte. Sterkt forgjeldede husholdninger gjør også at bankene som har dårligst sikkerhet, forbruksbankene, kan ende opp med svarteper.

Ett av årets største innsidesalg fant nylig sted i Bank Norwegian. Kanskje innsiderne skimter stormskyer i horisonten?

[fortsetter]
highlander
04.12.2017 13:48
#7706

[fortsatt]

Flytrøbbel?

Flyselskapet Norwegian kan også rammes av turbulens. En rekordsvak krone gjør at flere vil velge Norges-ferie, og det kan ramme etterspørselen. Videre er valuta- og oljeprissensitiviteten stor, og i så måte representerer en svak krone og stigende oljepris den verst tenkelige kombinasjonen.

Boligbyggere som Selvaag Bolig og Veidekke har allerede fått juling på børsen, og mye av skaden er gjort. På den annen side er faren stor for at disse aksjene blir «value traps» i lang tid om boligmarkedet og gjeldsberget skal deflateres.

Detaljhandelsaksjer som XXL ville jeg også holdt meg unna. Økende internettpenetrasjon gjør at fysiske butikker er strukturelt presset.

Som om ikke dette var nok, kan XXL treffes midtskips av konjunktursykelen om husholdningene øker spareraten og kutter ned på diskresjonært konsum som sportsutstyr.

Eksportindustri i medvind
På den positive siden nyter alt av eksportindustri og internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv godt av sterke valutamedvinder.

Av vinnere kan nevnes møbelprodusenten Ekornes som slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E på 17 for i år fallende til 11-tallet neste år er oppsiden stor om analytikernes forventninger slår til.

Dovre-porteføljen

· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Northern Drilling
· Fjord1
· Ekornes

Inn: Ekornes

Ut: Frontline
gorwell
05.12.2017 13:26
#22713

Mer ugjennomsiktighet i kjømda:

https://www.dn.no/nyheter/2017/12/04/1730/Finans/meglerhusene-ma-ta-betalt-for-analysene-sine-fra-nyttar

gorwell
Stockamateur
05.12.2017 13:49
#12196

Beins
27.11.2017 15:59
#11363

Litt mer skeptisk til 5-bølge nå. Men fremdeles kan vel "korreksjonsbølgen" #4, som vi nå er inne i, såvidt godtas som sådan.
Beins
05.12.2017 14:16
#11384

Ja, ut fra EW-skjema er vi muligens inne i en relativt kraftig 4-bølge (intermediate 4) der OSE intradag foreløpig er ned over 5% på det meste. Caldaro forventer at SPX enten har begynt eller snart begynner på sin intermediate 4. Slike bølger korrigerer gjerne 5-10%. OSE er i tilfelle litt i forkant av SPX mht kursutvikling.

Caldaro har truffet godt det siste halvannet året etter en del surr på tampen av forrige store oppgangsbølge.

Endret 05.12.2017 14:17 av Beins
Fanatic
05.12.2017 14:25
#28193

Noen som vet hvor/når de megleroversiktene i enkeltaksjer blir lagt ut? Skulle komme ukentlig ble det sagt.
Og den regelen om at de må ta betalt for analyser, kan de ta 1 øre betalt?

Endret 05.12.2017 14:26 av Fanatic
blåball
07.12.2017 15:59
#3748

En moderat oljepris , der spotpris er høgere enn lengre kontrakter .
Det gir fortsatt omstlling innen oljebransje . ( Rigg , seismikk , supply er fremdeles under stort press , obligasjons eigere har fortinnsrett , og aksjer prises lavt , med god grunn . )

SEB / Bjarne S. har nå ett mer balansert syn på oljemarkedet og mener oljepris front kontrakt : går mot 65 til 67 Dollar fatet Brent Olje , fremover . ( Se Økonominyheter i dag ) .

Asia og Kina spesielt , blir mer forbruker rettet . ( Brutto Nasjonal Produkt er stabilt høgt i Kina ) .

Teknologi utvikling generelt holder inflasjon lav på Verdensbasis .

Mindre toll på Laks og sjømatprodukter til Kina er posetivt , og volum øker gradvis . ( En Verdensbefolkning som øker det neste tiårene , gir Multinasjonale selskaper fordeler , oppkjøp av mindre selskaper fortsetter .

NEL Hydrogen ett selskap i vekst og utvikling .

Endret 07.12.2017 16:01 av blåball
Beins
07.12.2017 16:06
#11390

Oljeservice kan få en renessanse framover men en må være bevisst på valg av selskaper.
Dersom Bjarne Schielderop nå ser 65-67 USD/f er det ganske oppsiktvekkende. han var ganske bearish for en tid tilbake.
Vi har en slags korreksjon på OSE nå, uvisst hvordan den utvikler seg. SPX får bestemme retningen.
OldNick
07.12.2017 18:13
#19738

DNB's Magne Østnor ser varig svekket krone pga. varig svekkede oljeinntekter.

For oss aksjeinvestorer har vi kunnet nyte godt av dette kursfallet ved å investere i selskaper med internasjonalt salg, og gjerne de med mye kostnader i NOK (eks:lakse-selskaper).

Børs-aksjer prises internasjonalt, ingen særprising på OSE.

Men, som oljefondet, alle investorer bør ha deler av porteføljen i utenlandske selskaper.
Man kan investere direkte, eller gjennom fonds. Det siste anbefales for den store majoriteten.

Ser «ny normal» for kronen etter oljeprissjokket

Mens Kinas inntog på verdensmarkedet og høy oljepris ga Norge i pose og sekk, har de siste årenes oljeprisfall gitt oss det som trolig er en varig svekket kronekurs, mener valutastrateg


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
07.12.2017

Den siste tiden har euroen blitt sjeldent dyr målt i norske kroner.

Men det er også gode grunner til å tro at kronekursen har blitt varig svekket etter oljeprissjokket som rammet norsk økonomi, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Meglerhusets økonomer la onsdag frem ferske anslag for norsk og internasjonal økonomi, inkludert en prognose om det meglerhuset kaller «en svakere ny normal» for kronekursen.

– Norsk økonomi skal gå fra å være ganske annerledes til på lang sikt å bli nokså lik en del andre økonomier, sier Østnor til E24.

En svak krone gjør utenlandsferien dyrere for nordmenn, men gir drahjelp til eksportbedriftene.

Kronen har også betydning for oljefondet. Når den norske valutaen svekkes blir fondet mer verdt målt i kroner, noe som gjør at regjeringen har mer penger å rutte med.

Ser varig svekket krone

I den nye normaltilstanden for den norske valutaen regner valutaanalytikerne i DNB Markets seg frem til at euroen burde koste 8,80 kroner på lang sikt, nærmere bestemt om fire år.

Det er nærmere en krone mindre per euro enn dagens nær rekordsvake nivåer på rundt 9,80, men likevel en langt dyrere euro enn før oljeprisen falt.

I årene mellom 2011 og 2013 kostet den felleseuropeiske valutaen mellom 7,8 og 7,5 kroner, viser årlige gjennomsnittstall fra Norges Bank.

Synet på hva som er det normale nivået for kronekursen har også endret seg. Sammenlignet med årene før oljeprisen falt er det nå rimelig å anta en ti prosent dyrere euro på lang sikt, ifølge Østnor.

Senest i 2015 antok meglerhuset at 8,20 var et riktig nivå på lang sikt for kronen mot euro, altså 50 øre mindre enn nå.

– Dette er ingen eksakt vitenskap og kan variere over tid, sier Østnor.

– Vi har i denne perioden med oljeprisfall justert dette langsiktige nivået i flere omganger, sier han.

mer på link
blåball
08.12.2017 09:02
#3749

Mye bedre handelstall fra Kina i dag , både import og eksport er meget god , samt meget stor oljetørst . ) Fra Netfonds / E24 i dag ) .

EU og Storbritannia med en god avtale , og Pundet styrker seg .

Sammenslåing av olje selskaper i Nordsjøen en trend , det gir bedre og jevnere utvikling av oljefelt , AKER ASA profiterer i større og større grad .

NEL Hydrogen oppkjøpskandidat ,
med stor oppside .
highlander
11.12.2017 10:17
#7728

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Råvaremarkedet i 2018

Verdensøkonomien går for full maskin, og dette skaper et gunstig bakteppe for de fleste råvarer. Utsiktene er særlig gode for oljenæringen.

Den globale ekspansjonen er ikke bare robust, men også bredt basert. Ifølge IMF er antallet land i resesjon nå på det laveste nivået noensinne.

Vil renteoppgangen i USA sette en stopper for høykonjunkturen? Neppe med det første. Selv om styringsrenten stiger, har dette så langt blitt mer enn utlignet av krympende kredittspreader og sterke finansmarkeder. Dette medfører at det finansielle klimaet i sum har blitt mer stimulerende.

I eurosonen og Japan gjør en gradvis stigende inflasjon at realrenten faller selv om de nominelle rentene ligger fast. Med andre ord øker trykket på gasspedalen også her.

I Kina er usikkerheten større. Økonomien er inne i en krevende overgang fra gjelds- og investeringsdrevet vekst til ekspansjon støttet av produktivitetsfremmende strukturelle reformer og økt privat forbruk. Hvorvidt denne transformasjonen lykkes, gjenstår å se.

Oljeprisen mot 65-70
I 2018 venter jeg at oljeprisen etablerer seg i beltet 65-70, og alt vil da ligge til rette for et oppsving i norsk oljenæring. Bakgrunnen for det positive synet er tredelt:

For det første vil den globale høykonjunkturen fyre oppunder forbruksveksten. Dernest er produsentdisiplinen til OPEC og Russland god, og globale oljelagre krymper nå systematisk. I tredje kvartal 2018 vil de være nede på femårs snitt.

Den desidert viktigste faktoren er imidlertid skiferoljeproduksjonen. Her tipper jeg at de høye vekstforventningene ikke vil bli innfridd.

Hovedårsaken er kursmassakren i skiferrelaterte aksjer på Wall Street. Disse har halvert seg i år på tross av en stigende oljepris. Det dramatiske kursfallet skyldes økende tvil om hvor lønnsom næringen egentlig er.

En rød tråd i Q3-rapportene fra skiferoljeprodusentene er at lønnsomhet og kontantstrømmer nå har prioritet over vekst og investeringer. Dette taler mot positive produksjonsoverraskelser.

I tillegg til aksjekursene i skifernæringen må boreaktiviteten følges tett. Heller ikke denne innvarsler noen boom.

MIT sår tvil
I en nylig publisert forskningsrapport advarer det anerkjente universitetet MIT mot at energidepartementet, EIA, har overvurdert den fremtidige produksjonen av skiferolje betydelig som en følge av målefeil.

MIT har studert Bakken-feltet og konkludert med at mye av den rapporterte veksten i produksjon per brønn de siste årene skyldes bedre geologi og ikke bedre teknologi. Da oljeprisen kollapset i 2014, ble marginale felt forlatt til fordel for «sweet spots».

Veksten i produksjon per brønn som dette resulterte i, har av EIA blitt tolket som en varig økt produktivitet grunnet bedre teknologi. Den sterke produktivitetsveksten har videre blitt ekstrapolert lineært inn i fremtiden, noe som har ledet til prognoser om en flodbølge av skiferolje og dermed avdempede oljepriser.

Et siste punkt verdt å merke seg, er at barberte lagre og avtakende ledig kapasitet gjør oljemarkedet tiltakende sårbart overfor forsyningsbrudd med tilhørende prisbyks.

[fortsetter]
highlander
11.12.2017 10:17
#7729

[fortsatt]

Aluminium og urea

Når det gjelder aluminium, står og faller alt på om kinesiske myndigheter stenger ned forurensende og ulønnsomme smelteverk. Skjer det, skal prisen opp i 2018, og i så måte er det positivt at president Xi Jinping tar kampen mot forurensning på alvor.

Ha likevel i mente at aluminiumsprisen ikke er langt fra nivåer som gjør det lønnsomt å investere i ny kapasitet. Over 2100 lar utvidelser av eksisterende anlegg seg regne hjem, mens bygging av nye fasiliteter er profitabelt over 2400.

Det forannevnte gjør at Norsk Hydro ikke lenger er noen uimotståelig fristelse. Storparten av kursoppgangen kan være bak oss.

For urea og Yara er bildet lysere. Ureaprisen er langt under nivåer som forsvarer investeringer i ny kapasitet, og dette tilkjennegir at minste motstands vei er opp.

Nyttårsraketter
Tiden rundt jul og nyttår er gjerne glanstiden for børsens mindre selskaper. Jeg satser på at det samme gjentar seg denne gangen og øker small cap-eksponeringen gjennom å slippe inn Self Storage Group (SSG) og Awilco LNG.

Børsnykommeren SSG leier ut minilagre og er en strukturell veksthistorie. Awilco LNG er et spill på megatrenden innen LNG. Blant annet øker Kina importen kraftig som et ledd i kampen mot luftforurensningen, og dette har ført til en rateeksplosjon i vinter.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG

Inn: Self Storage Group, Awilco LNG

Ut: TGS, Northern Drilling
blåball
11.12.2017 12:31
#3762

Subsea 7 og Aker Solutions vinner kontrakter med sin teknologi og sterke posisjoner for utførelse . Se børsmeldinger / E24 i dag . ( Bull ).

Endret 11.12.2017 12:32 av blåball
blåball
12.12.2017 09:26
#3763

AKER ASA med ny investeringsdirektør : Røkke Junior . Olje i stigende trend gir muligheter fremover , men utvalgte selskaper gir best fortjeneste fremover .

Aker Philly Shipyard med stor oppside .
Akastor har flere kort på hånden fremover .

NEL Hydrogen er industrielt nyskapende , flere gode patenter .

Marine Harvest og Sjømat vekter Oslo Børs noe lavere fremover , utflatning i priser på Laks .
blåball
12.12.2017 10:03
#3764

En utflatning i Laksepriser er en fordel for bransjen på lengre sikt , det gir mer konsum / etterspørsel etter dei beste proteinene på Verdensbasis .
KINA blir mer forbruker orientert , men ASIA som helhet øker sine økonomier . ( Kina regulerer sine finanser og finansmarkedet i Kina . ( En forutsetning for stabil vekst fremover ) .

Registrerer att SAS venter en varig sterk Dollar og har sikret deler av oljepris det nærmeste halvåret . ( Mer på DN.no i dag .
blåball
12.12.2017 10:57
#3765

American Shipping Company og Aker Philly Shipyard med stort utbytte utbytte potensial .

Dette er Røkke kontrollerte Selskaper .
blåball
12.12.2017 11:06
#3766

En økt Spotpris på Brent oljen vil forekomme i større grad , etter hvert som oljelager er ned mot 5 års snitt på Verdensbasis , fordelen for oljemarkedet er att den langsiktige oljepris holder seg mer stabilt og moderat . ( Fordel : OPEC strategi ) .

Det gir fortsatt press på rigg , seismikk , supply på verdensbasis flere år fremover .
blåball
13.12.2017 09:29
#3769

AKER ASA og Aker Solutions trender oppover , mer oppdrag i dag til Aker Solutions / Egersund . ( Milliard kontrakt starter med en gang / Se børsmelding i dag / Maersk Drilling / . )

NEL Hydrogen får stadig flere anbefalinger . ( Se E24 i dag ) .

Oljelager trekk i USA fortsetter , også Cushing .

28 % mer energiforbruk dei nærmeste tiårene i Verden , krever mest mulig mijøvennelig produksjon av olje og gass , det krever mer teknologi .

Sektor endring til fordel utvalgte selskaper innen olje og fornybar .
Provence
13.12.2017 12:48
#9891

Global arena

Superforvaltere med krutt så det monner skal slå markedet med aktiv forvaltning av portefølje !

Taper milliarder på aktiv forvaltningOljefondets aktive aksjeforvaltere prøver å gjøre det bedre enn markedet, men taper i snitt ti milliarder kroner hvert år, ifølge en ny analyse.
highlander
13.12.2017 13:24
#7743

Oslo Børs har gjennomført den halvårlige revisjonen av utvalget i OBX-indeksen, som består av børsens 25 mest omsatte aksjer.

Fra 22. desember tas Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) og Questerre Energy Corporation inn i utvalget. Ut forsvinner REC Silicon og Nordic Nanovector. Dette ble kjent i går.

Normalt vil det medføre ekstra etterspørsel etter de nye OBX-aksjene fra fond og investorer som følger OBX-indeksen i dagene rundt effektiviseringsdatoen (i dette tilfelle 22. desember), og et lite salgspress i aksjer som går ut av OBX-indeksen. Mot slutten av året kan dog nevnte salgspress utebli helt eller delvis som følge av at dette sammenfaller med tidspunkt for at mange shortposisjoner tilbakekalles, og aktører som innehar shortposisjoner således må dekke seg inn ved å kjøpe tilbake aksjer i markedet, slik at dette kan utgjøre en utjevnende faktor.

Endret 13.12.2017 13:25 av highlander
blåball
14.12.2017 09:13
#3772

Aker Solutions vinner nok en kontrakt med Statoil , og her er det opptil 20 års kontrakter . ( Dette gir forutsigbare inntekter og kostnads kontroll , og teknologiutvikling for begge parter . )

Mer om kontrakter på E24 i dag .

NEL Hydrogen med sterk posisjon innen industriell utvikling . Investormasse er økende . Bull .
blåball
14.12.2017 11:41
#3776

Ett overpriset boligmarkedet og fallende boligpriser fremover årene gir Norge lavere inflasjon .

Moderate lønnsoppgjør .

Fremførbare underskudd innen Offshore / Onshore gir vesentlige lavere skatte inntekter for staten Norge .

Så hvilke selskaper er Nyttårsraketter ?

OPERA og AKERBP .
blåball
14.12.2017 11:44
#3777

NEL Hydrogen er også kandidat innen fornybare løsninger .
highlander
14.12.2017 13:52
#7756

Investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Fund Management anbefaler kjøp av B2 Holding, NCR Group og Schibsted B. (Kilde: Xi)
highlander
14.12.2017 13:53
#7757

Ifo-instituttet i Tyskland venter at veksten i den globale økonomien vil øke med 3,3 prosent i år. Det er betydelig sterke enn fjoråret, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

Det er også en oppjustering på 0,3 prosent sammenlignet med prognosene fra juni. Samtidig jekkes anslaget for 2018 opp med 0,6 prosent.

De neste to årene spår Ifo en økning på 3,3 og 3,0 prosent.

Det vil i så fall bety at oppgangen verden opplever er den lengste i etterkrigstiden, påpeker Ifo-instituttet. (Kilde: E24)
blåball
14.12.2017 14:31
#3779

Att noen tar inn Seadrill som Nyttårsrakett er noe tvilsomt , GIEK som stiller garantiansvar i en rekke Norske selskaper er neppe fornøyd for tiden .

Norske renter og rentebane er hevet svært lite , etter dagens rentemøte i Norges Bank .

Fortsatte moderate oljepriser : 60 til 70 Dollar fatet fremover årene , gir fortsatt omstilling . ( Fusjoner og oppkjøp fortsetter . )
blåball
14.12.2017 16:21
#3780

Sentralbanksjef i EU forventer også lav inflasjon i flere år fremover , og reviderer samtidig opp BNP vekst .
Videre stimulanser er nødvendige . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det er tydlig att teknologi og digitalisering og serieproduksjon gir godartet lav inflasjon .
Og en moderat oljepris bidrar også , og etterspørsel etter olje og gass trender høgere og må justeres opp .
blåball
15.12.2017 08:46
#3781

AkerBP med 3 Satellitt utbygginger , inntekter 70 Milliarder er stipulert . ( Mer på E24 i dag ) .

Noen selskaper har dermed profitert dei seineste år .

AKER ASA øker sin verdi gradvis .

Goldman S. Banken i USA mener flere store Big Oil selskaper profiterer på bekostning av mindre selskaper....... ( Mer på E24 i dag ) .

Moderat oljepris gir fortsatt press på høykostprodusenter , og rigg , seismikk , supply .

I Japan venter man økte kapital investeringer og BNP er på stigende .
blåball
15.12.2017 10:15
#3782

Subsea 7 tildelt storkontrakter med alliansepartner AkerBP . ( Se børsmelding nå / Dn.no )
AkerBP ser ut til å øke sin produksjon mye mer enn dagens aksjekurs tilsier , over noen år . Inntekter og utbytte kapasitet blir meget stor fremover . Og oppkjøp fra tidligere gir markert lavere skatt . ) BULL .

Aker Solutions med opptil 25 års kontrakt for Subsea service for Statoil er historisk . ( Se Børsmeldinger og kommentarer i media . ) BULL .
blåball
18.12.2017 09:30
#3793

Global innrjeningsvekst for børsnoterte , og ny kvartals sesong nærmer seg .

Her hjemme fremstår Kværner og Aker Solutions stadig sterkere , og allianser gir AkerBP ett stadig sterkere inntjeningvekst og dobbling av produksjon fremover årene , og det til svært lav Break Even .

Oppkjøp innen AKER ASA Gruppen fremstår meget gunstig nå .

Statoil øker i Brasil , det gir Aker Solutions med flere muligheter .

Fortsatte moderate oljepriser er en fordel for videre omstilling og strategier .

Marine Harvest er fremdeles favoritt innen Sjømat Sektor .

I Sum Moderat Bull .
highlander
18.12.2017 14:22
#7772

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Julenissen kommer til gassmarkedet

En eksplosjon i Østerrike og kulde i Kina har sendt gassprisen i Europa og Asia til værs. Den virkelig store nyheten er imidlertid at Kina og India nå satser sterkere på naturgass.

Mens naturgass og kull gradvis kannibaliseres av den raske veksten i vind- og solenergi i det stagnante europeiske energimarkedet, skjer det interessante ting i Asia. Etterspørselen etter naturgass i Kina og India eksploderer, og dette markerer etter alle solemerker startskuddet for en global gassboom.

Luften i Beijing og New Delhi er til tider så dårlig at selv kjederøyking fremstår som helsebringende i sammenligning. Kina og delvis India har imidlertid nå fått nok. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å løse forurensningsproblemene, og naturgass spiller her en nøkkelrolle.

I Kina skjer det blant annet en storstilt overgang fra kull- til gassfyrt boligoppvarming. Dette sammen med vinterkulde i Nord-Kina har ført til akutt gassmangel og galopperende priser de siste ukene.

Denne situasjonen har avstedkommet en skarp økning i LNG-importen noe som forklarer rallyet i LNG-ratene og oppgangen i spotprisen på LNG i Asia til treårs høy.

Gryende megatrend
Selv om ekstraordinære forhold har forsterket utslagene i naturgassmarkedet i det siste, er vi for tiden vitne til et viktig strukturelt skift med vidtrekkende konsekvenser.

Skiftet er drevet av flere krefter. For det første eksploderer energibehovet i Asia. Dernest tar myndighetene kraftige grep for å bekjempe den drepende luftforurensningen.

Følgen av disse to trendene er at naturgass, sol og vind blir energivinnerne fremover, og siden Asia er så stort, vil ringvirkningene merkes globalt.

For gassnasjonen Norge er dette godt nytt. Kina vil absorbere så mye LNG at det ikke bare vil heve gassprisen i Asia, men også i Europa. LNG-laster som skulle vært sendt til Europa, blir i stedet omdirigert til Asia.

Det eneste stedet hvor naturgassprisen forblir lav, er i Nord-Amerika. Takket være skiferrevolusjonen kan USA produsere nærmest ubegrensede mengder gass til lave priser.

Store regionale prisforskjeller
Dermed vil vi i årene fremover få en situasjon hvor en umettelig kinesisk appetitt løfter gassprisen i Europa og Asia, mens den forblir lav i USA. Slike regionale forskjeller vil stimulere fremveksten av et spotmarked for LNG.

LNG-frakt er i utgangspunktet en traust industrivirksomhet. Storparten av verden LNG-flåte går på lange kontrakter, og naturgassen som fraktes, er også solgt på lange kontrakter.

Spotmarkedet innen LNG-frakt har så langt vært beskjedent, og ratene har de siste årene vært lave. Det sistnevnte skyldes forsinkelser i utbyggingen av LNG-eksportterminaler, mens skipene har blitt levert på tiden. Terminalene starter imidlertid nå opp på løpende bånd.

De siste ukene har spotratene for LNG-skip våknet til liv som en følge av at Kina har støvsugd verdensmarkedet for LNG. Denne oppgangen markerer trolig bare første bølge i en mangeårig boom.

[fortsetter]
highlander
18.12.2017 14:22
#7773

[fortsatt]

Mer spot
På grunn av to strukturelle skift, etterspørselsboomen i Asia og dreiningen mot et spotbasert marked, vil behovet for tonnasje som kan seile i spotmarkedet øke kraftig i årene over.

I LNG-markedet er ordreboken av nye skip betydelig, men en nærmere gjennomgang viser at nesten hele denne allerede er sluttet på lange kontrakter. Kun en håndfull skip er uten beskjeftigelse, og vel halvparten av disse er bestilt av Flex LNG.

Stiger spotratene videre, vil profittsultne redere etter hvert bestille nye fartøy. Første mulige leveringstidspunkt er imidlertid i slutten av 2020.

Slik vindene blåser nå, er det duket for full fest innen LNG-shipping fra 2019 og kanskje allerede neste år. Selv om kontraheringsaktiviteten tar seg opp, er det liten fare for at baren stenger før tidligst i 2021.

Doblingskandidater
Hvordan kan man profittere på dette? Både Flex LNG og Awilco LNG er doblingskandidater på 12-24 måneders sikt. Begge rederiene gir en utmerket eksponering mot den ventede tilstramningen i spotmarkedet.

Höegh LNG er jeg mer usikker på. Kontraktstørke og motpartrisiko forpurrer et ellers positivt bilde. For øvrig er naturgassbomen i Asia positivt på marginalen for gassprodusenter som Statoil og Questerre.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
18.12.2017 16:09
#7775

Arctic Fund Management tar ut Golden Ocean Group i sin ukesportefølje.

DNB Markets tar inn Veidekke og B2 Holding i sin anbefalte portefølje, og kaster ut Aker og Storebrand.
blåball
19.12.2017 09:31
#3801

Bergen Group ASA bygger seg sakte opp igjen , og flere arbeidstimer for sitt reiseteam bør påregnes fremover . En sterk levrandørindustri som nå jobber på tvers av tidligere " flaskehalser " .

AKER ASA og AkerBP setter ny standard innen industriell utvikling , og riktige oppkjøp gir store fordeler fremover , både finansielt og styrke til nye felt .

Norske Skog ASA kan være neste mål , om prisen er riktig .

NEL Hydrogen ASA .

BULL .
blåball
19.12.2017 16:03
#3803

IOTA og Bosch og Agder Energi og Tine , førstnevnte : IOTA har teknologi som kan forbedre bedrifters inntjening . ( Mer på E24 nå ) .
blåball
20.12.2017 08:17
#3804

En lavere skatt til alle i USA , og en påtvunget helseforsikring for alle i USA , samt bøter om man ikke har forsikring . ( Noe av dette kan man høre på DAB Radio i Norge , på morgenkvisten . )

Fagforening i Norske Skog ønsker seg Aker som eiger snarest mulig , og mener advokater bruker for lang tid i prosessen . ( Mer på DN.no i dag . )

Philly Shipyard i USA med mulig Isbryterkontrakt kan balansere ett oppkjøp i Norske Skog.... ?

Tar en kaffi til .
blåball
20.12.2017 08:39
#3805

Skal man handle kyptovaluta bør en ta ett stort glass vann ; før kaffi koppen..... stadig flere pyramidespill på internett gir høyere strømforbruk og det er sannsynligvis den eneste fordelen på lengre sikt , før en dehydrert krypto blir helt utvannet .

Teknologien bak kan ha sine fordeler .

Torsdag kommer nye oppdrag til Levrandør Industri i Norge , utvalgte selskaper innen bransjen er flere .
highlander
20.12.2017 14:32
#7781

SEB-analytiker Carl Frederick Bjerke anbefaler kjøp av Høegh LNG, Flex LNG, Wallenius Wilhelmsen og Ocean Yield.

Han anbefaler samtidig Golden Ocean solgt, sistnevnte er tidligere anbefalt solgt av undertegnede i GOGL-tråden.
blåball
21.12.2017 08:31
#3810

AKER ASA og Ocean Yield drives meget godt , her kan man også få orden på Solstad Farstad .

Philly Shipyard i USA vil nyte godt av ett oppsving i Amerikansk Industri , der middelklasse befolkning får skattelette og bedre fradragsmuligheter , det gir reallønns oppgang , og vil holde inflasjon moderat i samme tid .
blåball
21.12.2017 08:42
#3811

Highlander ,
Takker for gode informasjoner som alltid .
Noen forslag til kandidater for oppgang fremover ?
Provence
21.12.2017 09:12
#9900

Finansavisen 21.12.2017

Utbyttebonanza på Oslo Børs

FINANS: Norske børsnoterte selskaper spyttet ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017. – Overraskende mye, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Jonas Sortland Fougner


– Det overrasker meg at utbyttebeløpet er så høyt i år. Jeg trodde det ville være en langt flatere utvikling, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Norske børsnoterte selskaper har samlet delt ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017, viser ferske tall fra Oslo Børs. Det er en økning på 8,5 prosent fra 2016.

Utbyttebeløpet fra norske selskaper i år er det nest høyeste gjennom historien, kun slått av oljegullåret 2014.

Det er Oslo Børs’ tre største selskaper som drar det meste av lasset. Statoil, Telenor og DNB står for nær halvparten av børsens totale utbytte, med til sammen 44,7 milliarder kroner.

Spår økning neste år

Hermanrud påpeker at inntjeningen for selskapene på Oslo Børs har vært lavere i 2017 enn på noen år. Derfor så ikke sjefstrategen for seg noen økning i utbytteutbetalingen fra selskapene på Oslo Børs.

– Med lavere inntjening er det samtidig mindre penger å betale utbytte fra. En stabil utvikling ville ikke vært overraskende, men et hopp på 8,5 prosent er vesentlig mer enn forventet, utdyper Hermanrud.

Han tror imidlertid at selskapene har et mer bevisst forhold til utbytte nå sammenlignet med tidligere. I år var det tolv selskaper som delte ut et milliardbeløp i utbytte.

– Aksjonærene har større fokus på utbytte nå, og det har lagt press på selskapene. De strekker seg derfor lenger for å gi utbytte, sier Hermanrud, og legger til:

– Denne bevisstgjøringen gjør at jeg er ganske sikker på at utbyttet fra norske selskaper vil øke neste år. Jeg ser ingen grunn til at det skal reduseres.

Pengedryss til staten

Staten høster godt av utbytteåret 2017. Som storaksjonær i mange av børsens lokomotiver, har staten dratt inn nærmere 28 milliarder utbyttekroner. Til sammen utgjør det 30 prosent av det totale utbyttet fra Oslo Børs i år.

– Utbyttet til staten vil neppe svekke seg med det første. Selskapene med staten på eiersiden har gode fundamenter, og vil levere minst like godt til neste år. Dermed vil ikke pengesekken til staten bli noe mindre med det første, sier Hermanrud.

Statoil troner soleklart øverst på listen over utbytteutbetalingen i år, med 23,7 milliarder kroner. Staten er hovedaksjonær i selskapet med en eierandel på 67 prosent.

Hermanrud er også positiv til DNB og Telenor. Begge selskapene tror han vil fortsette å levere solide resultater og et høyt utbytte.

– Det vil naturligvis staten profittere på.

Sterk vekst for sjømatsektoren

Energisektoren er den bransjen der selskapene har delt ut mest i utbytte, med totalt 30,3 milliarder kroner. Det er imidlertid i sjømatsektoren at Oslo Børs merker størst fremgang fra i fjor.

– Marine Harvest har gjort det godt den seneste tiden. De er et av selskapene som har økt utbyttet mest, fra 3,9 milliarder kroner i fjor til 6 milliarder i år. Den høye lakseprisen har kommet godt med for selskapets aksjonærer, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

– Sjømataksjer har generelt levert veldig bra, og selskapene har levert solide overskudd.

Hovedindeksen til Oslo Børs har gjort et byks på 15 prosent det seneste halvåret. Aase mener det gjenspeiler de høye utbytteutbetalingene.

– Tallene viser at det har vært et godt år for selskapene på Oslo Børs. Utbytteutbetalingene reflekterer gode resultattall. Flere av selskapene betaler riktignok utbytte på bakgrunn av fjorårsresultatene, som også var et godt år for flere selskaper. Andre, eksempelvis Statoil, deler ut utbytte hvert kvartal, påpeker Aase.
Endret 21.12.2017 09:27 av Provence
Provence
21.12.2017 09:30
#9901

Selskaper rangert i volumutbetalinger (kr)
blåball
22.12.2017 10:31
#3814

Ett overpriset boligmarkedet i Norge , der spekulasjon er en av driverene .
Bitcoin og andre kryptovalutaer er enda mer overpriset .

Sjømat aksjer og bolig aksjer trender nedover , utflatning og nedgang i priser , gir nok en gang fokus på kostnader og effektiv drift .

Aker er sikret profitt i Norske Skog uansett utfall . ( Mer på DN.no i dag ) . Bull for Aker .

Ha en God Jul og ett bedre Nyttår .
blåball
26.12.2017 11:56
#3831

Slik skal den nye Silkeveien bygges . 65 Land og inklusive Japan er med . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det åpner opp for Norske selskaper .

Det vestlige deler av Kina er underutviklet , og her kommer mye av veksten i Brutto Nasjonal Produkt i Kina fremover årene . ( Som nevnt tidligere blir Kina mer forbruker rettet ( mer import ) , men vil også øke sin eksport gradvis . )

ASIA som helhet vil dermed øke sin handel i områder der handel så og si : har vært ikke eksisternede .

Aker er og blir trendsetter i Norge ; Industrielt og Finansielt . ( Bull ) .
highlander
27.12.2017 13:42
#7802

Stig Myrseths nyhetsbrev for romjulen:

Dovre Insight: Gripes Oslo Børs av kryptofeber i 2018?

I år fikk kryptovalutaene sitt store gjennombrudd. Med dette kan et nytt kapittel i pengenes historie være påbegynt.

Penger var gjennom store deler av historien ensbetydende med gull- og sølvmynter. Deretter gjorde papirpengene sitt inntog. I starten var disse støttet av gull.

Koblingen mot gull ble imidlertid svekket under depresjonen og opphevet helt av Nixon i 1971. Siden den gang har lokalt konstruerte valutaer dominert, valutaer som kun støttes av tillit.

Det kan tenkes at kryptovalutaer basert på blockchain-teknologien representerer det neste steget i evolusjonen av penger. I så fall må kryptovalutaene ha klare fortrinn.

Dersom skjuling av formue og gjennomføring av overførsler som er ulovlige i det ordinære banksystemet er de eneste fordelene, er fremtiden mørk. I så fall er det bare et spørsmål om tid før de blir kriminalisert.

Det er imidlertid ikke til å komme fra at blockchain-teknologien har en del egenskaper som gjør den spennende og potensielt revolusjonerende for pengesystemet.

Fire fordeler
For det første gjør teknologien det mulig å eliminere mellommannen. Banker trengs verken for oppbevaring eller overførsler av kryptovalutaer. For bankvesenet representerer bitcoin og andre kryptovalutaer en eksistensiell trussel.

Dernest er det lavere risiko for devalueringer og hyperinflasjon. Årsaken er at det ikke er politikere men matematiske formler som styrer seddelpressen.

For det tredje er et blockchain-basert pengesystem potensielt robust. Et sådan kan ikke lammes ved å sprenge en sentral dataserver. Årsaken er at systemet er desentralisert med kopier liggende på tusenvis av datamaskiner verden over.

Til sist har kryptovalutaer global rekkevidde. De kan brukes alle steder som har tilgang til internett og kan bli vår første verdensvaluta.

Hvorvidt kryptovalutaer makter å utkonkurrere dagens pengesystemer, gjenstår å se. For det første må det demonstreres at fordelene klart overstiger ulempene.

Dernest er motkreftene formidable. Her kan nevnes at statskassen i dag nyter godt av store inntekter fra pengeutstedelsen. Uteblir disse, må skattene heves.

Bitcoin snart utdatert?
Så er det bare å kjøpe bitcoin? Snarere tvert imot. På lang sikt tipper jeg imidlertid den skal i null. Som førstemann ut har bitcoin fått enorm drahjelp av sitt merkenavn.

Ulempen ved å være eldst, er imidlertid at koden begynner å bli utdatert samtidig som det anarkistiske styringssystemet gjør det vanskelig å oppdatere den. Her kan nevnes at transaksjonstiden er for lang og transaksjonskostnadene i form av strømforbruk for høye.

Faren er følgelig overhengende for at bitcoin blir disruptert av nye og forbedrede kryptovalutaer med overlegne tekniske kvaliteter.

[fortsetter]
highlander
27.12.2017 13:42
#7803

[fortsatt]

Kryptofeber på Oslo Børs?
Den meteoriske oppgangen til bitcoin og andre kryptovalutaer har skapt en enorm begeistring og interesse for temaet i brede lag av befolkningen. Få ting er egnet til å pirre fantasien mer enn penger og revolusjonerende teknologier.

Blockchain og kryptovalutaer vil fortsette å prege nyhetsbildet i 2018, og jeg blir ikke overrasket om Oslo Børs gripes av kryptofeber snart.

På Wall Street har man sett aksjekursene gå til himmels i selskaper som endrer navn og strategi til noe som har med blockchain å gjøre. På Oslo Børs har tidligere Intex, nå Element, gjort det samme og blitt belønnet med en kraftig kursoppgang.

Under internettboblen gikk Opticom i løpet av kort tid fra å være et anonymt selskap til å bli børsens mest omsatte aksje. Kanskje et blockchain-relatert selskap vil prestere noe lignende i årene fremover? I 2018 kan det være rasjonelt å være irrasjonell.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
27.12.2017 14:27
#7808

Finansavisens "ekspertpanel" har gitt følgende kjøpsanbefalinger for 2018:

Peter Hermanrud, Sparebank1 Markets: Yara, Golden Ocean, Borregaard, Aker Solutions.

Jan Petter Sissener: Selvaag Bolig, Storebrand.

Vigdis Almestad, Odin: Veidekke, Yara.

Leif Eriksrød, Alfred Berg: Hydro, lakseaksjer.

Merete Opedal, Storebrand: Veidekke, XXL, Scatec Solar.

Så kommer denne analytikeren utenom ovennevnte "ekspertpanel" med sine tips:

Niclas Gehin, DnB Markets: Storebrand, Axactor og B2Holding. Gjensidige anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)

Endret 27.12.2017 14:29 av highlander
highlander
27.12.2017 14:38
#7811

Vi er ikke mange dagene unna at MIFID – som tilsier at institusjonelle kunder må betale for analyser og analytikertilgang samt krav om best execution ved verdipapirhandel – blir gjeldende i Norge og i EU.

Ifølge en undersøkelse fra CFA Institute antar nærmere halvparten av store forvaltningsselskap at summen av trading- og analysekostnader til sammen vil falle. De antar videre at 40 % av deres analysekostnader vil gå til tilgang til analytikere. (Kilde: CFA Institute/Xi)
blåball
28.12.2017 09:06
#3838

80 % av den nye Jaguar XF er i Aluminium , det gir Norsk Hydro med sine high end produkter fordeler . Og eierandeler i Gruvevirksomhet bidrar .

Høy aktivitet i Japan , der industri produksjon øker jevnt over år . Og Japan er nå med i finansiering i den nye Silkeveien i ASIA .

Og Facebook kan bli din nye Bank , grunnet nytt EU Direktiv 13. Januar 2018 . ( Se ABC nyheter i dag ) .

Bitcoins og andre Kryptovaluater trender sterkt nedover , mulige forbud gir nervøse tendenser blant tradere .

Reduserte oljelager gir i perioder høgere Spotpris , men lengre terminer er fortsatt lavere .

Utvalgte olje relaterte selskaper har fordeler .
highlander
30.12.2017 03:43
#7821

Selv om det ble nedgang på 0,44 prosent på årets siste handelsdag, ble året 2017 en voldsom suksess for hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs.

Året sett under ett har indeksen klatret hele 19,09 prosent - og sluttet på 814,45 poeng.

Vi må tilbake til 2005 for å finne et år med flere rekorddager, og kursoppgangen for OSEBX er den høyeste siden 2013.

I løpet av et normalår stiger OSEBX ti prosent, målt med indeksens snittavkastning siden 1996, skriver Børsen i en pressemelding.

Av de større indeksene i Europa er Oslo i en særstilling. Nærmest kom København, der hovedindeksen til sammenligning løftet seg 15,8 prosent.

Godt nytt år!
blåball
30.12.2017 08:04
#3841

Godt Nyttår !

Vår Fiskeriminister Sandberg er på ballen , og mener tydligvis av att " ferskvaren " : kostnader , og spesielt forkostnader m.v . bør ned . ( Se Økonominyheter ) .

Det er med andre ord ; ingen grunn til å ikke holde fokus på videre omstilling i Norge .

Man har også ett boligmarked som er overpriset , som medfører att noe kapital går inn i utvalgte selskaper på Oslo Børs .

Erna Solberg besøker Donald og XI jevnlig i årene fremover , og nye Silkeveger , gir grunnlag for ett : Godt Nyttår .
blåball
01.01.2018 13:16
#3853

Godt Nyttår.

Endret 01.01.2018 13:18 av blåball
blåball
01.01.2018 13:16
#3854

Tar inn NAS i portofølje til tross for massiv shorting , og det er en viss sannsynlighet for oppkjøp av flyselskapet , enten det er Leasingselskapet eller Bankselskapet .

Moderate oljepriser over flere år fremover gir utvalgte selskaper fordeler : Aker og AkerBP , samt flere andre innen AKER ASA .

Av små selskaper kan nevnes Bergen Group og North Energy , liten omsetning i handel av aksjene nå , men det kan forandres .

NANO fordi potensialet er stort , men kursbevegelser er store , og blir mest til trading .

Generelt sterk inntjeningsvekst i multinasjonale selskaper , samt sterk teknologi utvikling gir og bidrar til lav inflasjon og moderate lønns økninger på verdensbasis .

Marine Harvest i Sjømatsektor bør være en kjøpskandidat , men forkostnader m.v kan være til hinder for økte utbytter i sektoren , men kan samtidig begrense tilbudet av Laks .

Endret 01.01.2018 13:17 av blåball
OldNick
02.01.2018 12:47
#19778

Ny info fra Oslo Børs.

Som vi kan se, bl.a. tick size er endret for handelen.


Millennium Exchange Oslo Børs – Implementering av MiFID II og generell informasjon

Oslo Børs PR
27.12.2017

MiFID II implementeres i Norge ved årsskiftet. Nedenfor oppsummeres noen av de største endringene mot Oslo Børs' medlemmer.

Sletting av ordre
I henhold til tidligere publisert implementeringsplan vil Oslo Børs, på grunn av endringer i tick size-tabellene, slette alle overnattende aksjeordre ved handelsdagens slutt 29. desember 2017. Medlemmer kan selv slette egne aksjeordre frem til klokken 16:45. Resterende aksjeordre slettes av Oslo Børs mellom 16:45-17:30. Dersom medlemmet ikke sletter egne ordre selv, er det viktig at medlemmet fortsetter å være logget på, slik at alle kanselleringsmeldinger mottas og interne systemer kan holdes oppdatert.

Overnattende ordre på både aksjer og renteinstrumenter vil slettes på tilsvarende måte mellom 2. og 3. januar på grunn av endringer i regulatoriske krav (Rentemedlemmer må evt. slette egne ordre innen klokken 16.15). Oslo Børs beklager de ulemper det vil måtte medføre.

Tick size
Alle verdipapirer omfattet av MiFID II skal benytte forhåndsdefinerte ticksize-tabeller. Alle aksjeinstrumenter på Oslo Børs skal benytte dette tick size-regimet fra 2. januar 2018. Tick size på Oslo Børs vil derfor ikke lenger være koblet til instrumentets segmenttilhørighet, men være basert på tabellene i MiFID IIs RTS 11.

Oslo Børs vil fortsette å distribuere tick size informasjon gjennom de daglige referansedatafilene. Selv om relevant Tick Table ID ikke vil endre seg intradag, vil selve tick-verdien kunne endres gjennom dagen i henhold til korrekt bruk av MiFID II’s tick size regime. Se detaljer om de daglige referansedatafilene i OSLMIT401 Reference Data.

Market Maker-avtaler
Verdipapirforetak som utfører algoritmisk handel/market making i henhold til MiFID IIs definisjon, må etter 3. januar inngå Market Maker-avtale med markedsplassene de handler på. Oslo Børs har tilgjengelige avtaler for de verdipapirforetakene som omfattes. Det er verdipapirforetakenes ansvar å kontakte Oslo Børs for avtaleinngåelse. Les mer om Market Making på Oslo Børs her. Vennligst kontakt Head of Equities, Torbjørn Vik, (se epost-adresse nedenfor) for avtaleinngåelse.

Approved Publication Arrangement (APA)
Oslo Børs har mottatt konsesjon fra Finanstilsynet som tilbyder av «Godkjent offentliggjøringsordning» (Approved Publication Arrangement – APA). Med innføring av MiFiD II skal alle handler som ikke inngås under reglene på en markedsplass, offentliggjøres via en APA. Dette gjelder både aksjer, obligasjoner og derivater. Oslo Børs’ APA omfatter alle instrumenter som handles på en av Oslo Børs’ markedsplasser. APA’en benytter samme infrastruktur som for rapportering av handler inngått på markedsplassene, hvilket gir kundene mulighet til å ha kostnadseffektive løsninger. Rapportering av handler vil være gratis første 12 måneder.

OB Record Keeping
Fra og med 3. januar må alle medlemmer benytte OB Record Keeping gateway (OBREC) for å oppfylle forpliktelsene i MIFID IIs RTS24. I grensesnittet oversendes mapping mellom kortkoder, som inkluderes i medlemmenes ordre, og reell kunde/algoinformasjon. Grensesnittet for oversendelse av mapping beskrives her. Medlemmer som ennå ikke har opprettet OBREC-brukere bes kontakte enablement@oslobors.no så raskt som mulig.

Lit Auctions-instrumenter planlagt fra 15. januar
Turquoise Lit Auctions ™ på Oslo Børs er designet for å redusere omfanget av negative konsekvenser som MiFID II’s double volume cap (RTS 3) kan få for handelsdeltakerne. Teknisk lansering ble gjort gjennom en bakoverkompatibel oppgradering av Oslo Børs’ version av Millennium lørdag 16. desember. Oslo Børs planlegger å opprette ordrebøker for Turquoise Lit Auctions™ lørdag 13. januar, som medfører at funksjonaliteten kan tas i bruk fra mandag 15. januar. Oppdaterte referansedatafiler for mandag 15. januar vil sendes ut lørdag 13. januar, og igjen om morgenen mandag 15. januar. Oslo Børs Delta web inneholder mer informasjon og en komprimert oversikt over funksjonaliteten Turquoise Lit Auctions™ på Oslo Børs.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, er du alltid velkommen til å kontakte Oslo Børs’ kontaktpersoner (nedenfor).

Medlemmer
Ingvild Resaland, tlf. +47 22 34 19 16, ingvild.resaland@oslobors.no
Torbjørn Vik, tlf + 47 22 34 17 47, torbjorn.vik@oslobors.no
Bodil Østby, tlf. +47 22 34 17 09, bodil.ostby@oslobors.no

Distributører av markedsdata
Line Mauseth, tlf. +47 22 34 18 15, line.mauseth@oslobors.no
Christian Pettersen, tlf. +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no

Teknisk
Alexander Næss, tlf. +47 22 34 17 71, alexander.naess@oslobors.no
Christian Ringstad, tlf. + 47 22 34 17 94, christian.ringstad@oslobors.no
Teknisk Support, tlf. +47 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no
Enablement Team, enablement@oslobors.no

Endret 02.01.2018 12:47 av OldNick
blåball
02.01.2018 12:53
#3859

KLP Banken setter ned renten på boliglån og innskudd , dette er for å tilpasse seg en sterkere konkuranse situasjon . ( Mer på DN.no / børsmelding ) .

Moderate oljepriser en trend , med spotpriser høyere i perioder , og vesentlig høgere etterspørsel etter olje og gass . ( Og OPEC har reserve kapasitet ) .

NAS har dei mest moderne flyene , og drivkostkostnader vestentlig under normalen , voksesmerter noen år betyr ikke att finansering ikke er god , snarere tvert i mot . ( Ett Japansk lån med gode betingelser , gir en kjøper fra ASIA ? )

Vesentlig økt transport med fly og skip , grunnet økonomisk vekst i ASIA m.v .

Sterk teknologi utvikling på verdensbasis , holder oppe aktivitets nivå , og en godartet lav til moderat inflasjon fremover .

Philly Shippyard i USA er en sterk kandidat til årets aksje på Oslo Børs . BULL .

Endret 02.01.2018 12:55 av blåball
highlander
02.01.2018 13:34
#7826

Stig Myrseths første nyhetsbrev i 2018:

Dovre Insight: Ny skjebnetime for euroen

Den italienske presidenten oppløste i romjulen nasjonalforsamlingen og varslet nyvalg 4. mars. Dette valget er en av de viktigste begivenhetene i finansmarkedet i år.

Verdensøkonomien gjorde det skarpt i 2017, og veksten ved inngangen til det nye året er både robust og bredt basert. Så godt som alle land er med på festen.

Har bedringen i det økonomiske klimaet ført med seg en tilsvarende heling av de politiske sårene? Nei. Den politiske risikoen er høy, og politikk er en mye større trussel mot børsen enn økonomi i 2018.

Det italienske valget er i så måte viktig av to årsaker. For det første er EU-skepsisen betydelig. Befolkningen er delt på midten i synet på euroen.

Dernest har Italia en gigantisk statsgjeld samtidig som banksektoren er skjør. Dette gjør veien til en statsfinansiell krise kort samtidig som størrelsen på økonomien gjør den systemkritisk.

Italiensk rulett
Meningsmålingene tilsier at det går mot en svak koalisjonsregjering med utspring fra tradisjonelle partier. Det kan finansmarkedene leve med.

Mye kan imidlertid skje mellom nå og mars, og gjør den EU-skeptiske og populistiske Femstjernersbevegelsen et brakvalg, vil det være grunn til uro.

Femstjernersbevegelsen har riktignok lært av det franske valget og er ikke lenger like tydelig euromotstander. Det heter seg nå at Italia kun skal tre ut av eurosonen dersom landet ikke får større selvråderett, blant annet i finanspolitikken.

Det vil imidlertid Tyskland blankt avvise. Tyskerne er allerede dypt bekymret for at de i realiteten kausjonerer for den enorme italienske statsgjelden gjennom eurosone-samarbeidet.

Skepsisen i Berlin blir ikke mindre av at gjelden som den italienske sentralbanken har overfor ESB, setter nye rekorder nesten hver eneste måned. Den såkalte target2-gjelden er nå på svimlende 436 milliarder euro.

Når går det galt?
Det er ellers verd å merke seg at den populistiske bølgen som har skylt over de vestlige demokratiene de siste årene, viser få tegn til å ebbe ut.

Mistilliten mot den såkalte eliten, det vil si de tradisjonelle statsbærende partiene, pressen og næringslivsledere, er historisk høy, og stadig flere stemmer mot dem som har makten, uansett hvem det måtte være.

Dette advarer mot at mer ekstremisme og populisme er i vente og at EU sine utfordringer langt fra er over. Det er bare et tidsspørsmål før et EU-skeptisk parti vinner makten i en større eurosone-økonomi og utløser en eksistensiell krise.

Rocket Man
Mens vi er inne på politisk risiko, er vanskelig å komme utenom Rocket Man. Spenningen mellom USA og Nord-Korea har eskalert ytterligere i vinter, og det går mot et klimaks av ett eller annet slag i 2018. Hva enden på visen blir, er vanskelig å si, men de fleste alternativene er dårlige.

Ett scenario er at Kina går med på USAs krav om økonomisk blokade. I så fall går det mot regimekollaps eller statskupp noe som ikke er uten risiko i et land med 40-60 atomvåpen.

En annen mulighet er at Kina fortsetter å holde liv i Rocket Man. Skjer det, har Trump varslet at han vil innføre straffetoll på kinesisk import. Faren for en fullblods handelskrig mellom verdens to største økonomier vil da være overhengende.

[fortsetter]

Endret 02.01.2018 13:34 av highlander
highlander
02.01.2018 13:34
#7827

[fortsatt]

Geopolitisk resesjon
Det er heller ikke mye fremgang å spore i verdens øvrige problemområder. Krigshandlingene i Ukraina er igjen oppadgående, og USA varslet nylig at de vil forsyne regjeringen i Kiev med avanserte våpen.

Dermed er det vanskelig å se noen ende på Russland-sanksjonene. Norske oppdrettere, offshore-selskaper og investorer i russiske aksjer må smøre seg med tålmodighet.

De mange krisene i Midtøsten er heller ikke nær noen løsning. Seieren mot IS gjør at Saudi-Arabia og Iran nå kan konsentrere seg om å bekjempe hverandre. Det er en konflikt som er langt farligere for verdensøkonomien og oljeprisen enn krigen mot IS noen gang var.

Summa summarum er verden fortsatt inne i en geopolitisk resesjon selv om økonomien opplever høykonjunktur.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
blåball
02.01.2018 13:54
#3861

Det var da veldig fra Myrseth i Dovre .

En Boligbrems i Norge , drar ned inflasjon , og fortsatte reguleringer i utlån til boliger : er rett medisin .
highlander
02.01.2018 13:57
#7829

Meglerhuset Pareto reduserer antall aksjer i sin anbefalte portefølje i januar.

Ut går Archer, Avance Gas Holding, Flex LNG og Subsea 7. Inn kommer Grieg Seafood Group og Protector Forsikring.

Porteføljen har lagt bak seg en sterk desembermåned med en oppgang på 5,3 prosent. Oslo Børs steg til sammenlikning 2,2 prosent i samme periode.

Paretos anbefalte portefølje består nå av følgende aksjer:

Golden Ocean
Grieg Seafood
Kitron
Komplett Bank
Lerøy Seafood
Protector Forsikring
Statoil
Yara
blåball
03.01.2018 09:25
#3868

Aker øker sin sterke posisjon industrielt og finansielt .
Cognito som Aker eiger mye av , er ett av mange selskaper i Aker ASA gruppen som driver det meget godt .

Norsk Hydro er en av læremesterene innen industriell utvikling , noe som også Statoil omsider oppdaget for noen år siden .

NAS flyselskapet ; Med Bjørn Kjos har tatt innersvingen SAS , i ett krevende marked .
OldNick
03.01.2018 09:51
#19783

Positivt for medisin- og biotec-aksjer på OSE, og forsåvidt globalt.

Innovasjonen ser ut til å øke igjen, og det kommer nå mer og mer fra startups (junior-selskaper), som presser gigantene som er presset.

Her i Norge er fokus på kreft-medisiner, og kanskje spesielt radiologiske teknikker.

Internasjonalt nevnes gen- og celle-terapi.


New drug approvals hit 21-year high in 2017

Ben Hirschler, Reuters
Jan. 02, 2018
highlander
03.01.2018 13:17
#7837

Sparebanken1 Markets opererer med en «quant-portefølje» der anbefalingene tar utgangspunkt i offentlig informasjon om shortinteresse i ulike selskap. I dagens porteføljeforslag anbefales kjøp av Bakkafrost, BW LPG, Norwegian Air og Grieg Seafood, mens DNO anbefales solgt. (Kilde: Xi)
blåball
04.01.2018 10:00
#3874

Japan øker sitt Brutto Nasjonal Produkt , og en tosifret vekst i inntjening på Børsnoterte ventes fremover . ( Mer på Dn.no i dag ) .

Japan har hatt en forholdsvis treg vekst i noen tiår , og problemer med nok energi tilgang , men LNG Gass gir Japan og resten av ASIA bedre energi flyt .

Statoil profiterer på dette , og er langt fremme innen vindkraft , som igjen fortrenger behov for atomkraft som har medført enorme omkostninger for Japan .

Olje og Gassforbruk stiger alikevel noen tiår til , energimix i forandring ja , men energibehovet i Verden stiger med 28 % det neste tiårene , grunnet befolkningsvekst og mer forbruk av mineraler som må utvinnes . ( Ikke på grunn av Kryptovaluta , som mest sannsynlig er ett forbigående fenomen , den blir statlig styrt i så fall . )

Cognito er Aker sitt våpen fremover , ett konsern i vekst og teknologisk utvikling . ( Det gir sterkere utbytte i mange år fremover . Ligner mye på Olav Thon filosofi dette . Røkke er på ballen . ) BULL .

NAS med sine voksesmerter er neste kandidat . Bull .
blåball
04.01.2018 11:47
#3875

Boligpriser i Norge trender nedover , mye lavere innvandring enn ventet en periode .
Kredittrestriksjoner på Boilg 1 og enda mer på Bolig 2 .
Dette drar ned inflasjon i Norge , fordi boliger kan bygges billigere enn i dag . ( Spekulasjon av utbyggere , og " innsidehandel i forkant av boligprosjekter " har bidratt til en million i overpris per bolig / enhet ) i mange tilfeller .

Mindre behov for kontorbyggninger en trend , fordi teknologi overtar arbeidsplasser .

Omstilling krever riktig bruk av teknologi til Industriell utvikling .

Endret 04.01.2018 11:49 av blåball
highlander
04.01.2018 14:12
#7848

First-forvalter Tor Vinje anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Crayon Group, Kværner, NEL og Høegh LNG.
blåball
05.01.2018 09:32
#3877

Kværner er bare ett av flere Aker selskaper som spiller hverandre gode , og jeg venter sterk verdistigning i Aker .
Lundin har vært best på leting .

NAS setter standard i Flybransje .

Bull.
blåball
05.01.2018 12:23
#3880

DN.no har mer NAS i dag . Og DNB Markets .

( Noen vil tydligvis beskytte short avdelingen , og noen påpeker med rette en P / E på 40 . )

Men har man da tatt hensyn til fremtidige verdier og inntjening , og eventuelle salg av avdelinger innen NAS eiendeler .

Nye fly er bestilt i en tid der , andre vegret seg for oppkjøp , nå er verdien større , og bestillingstid er lang .

Derfor er man LONG NAS og BULL .

Endret 05.01.2018 12:28 av blåball
highlander
05.01.2018 14:08
#7854

Analytiker Fredrik Steinslien i Pareto anbefaler ifølge dagens Finansavis kjøp av følgende aksjer:

Schibsted, Selvaag Bolig og Kitron.
Beins
05.01.2018 16:44
#11496

Investechs datamaskiner har plukket tre vinneraksjer i form av Gjensidige, Kongsberggruppen og Kongsberg Automotive.
Beins
05.01.2018 18:44
#11499

Peter Hermanrud i SB1M og Øyvind Fjell i Skagen-fondene har satt opp sine tips for 2018 og vinneraksjer.

Hermanrud:

Golden Ocean Group

Subsea 7

Borr Drilling

Yara

Fjell:

Golden Ocean Group

Norsk Hydro

Wilh. Wilhelmsen

Bonheur

Flex LNG


– Alt tyder på at Oslo blir et godt sted også i år, sa Hermanrud. - Ja, det er blitt dyrere enn før, og vi nærmer oss punktet der markedet snur ned fordi det blir for dyrt, men vi er ikke der ennå. Kanskje om to-tre år.

Ifølge Hermanrud er gjødsel, rigg, LPG/kontainer, seismikk og olje helt i starten på oppgangen i en tradisjonell 5 til 7 års børs-syklus. Bulk har kommet litt lenger opp, men er fortsatt i kraftig vekst. Hermanrud tror aluminium er nær toppen (derfor tok han ikke inn Norsk Hydro i sin portefølje). Laks er over toppen, norske boliger er på full fart nedover, og tank er enda lenger nede.

Endret 05.01.2018 18:47 av Beins
blåball
08.01.2018 09:06
#3889

Aluminium er ikke nær toppen , det er en jevnt økende etterspørsel globalt , og Norsk Hydro som driver internasjonalt er en pådriver innen teknologisk utvikling , og bedre på klima og mijø fokus enn det fleste andre produsenter . ( Hold ) . Fordi utbytte er bra .

Aker øker stadig sin posisjon innen en rekke bransjer , ikke bare olje relatert . ( Bull ) .

Statoil , Lundin , Aker BP er med i teknologiske nyvinninger , Fuglesand Subsea sin nye pumpe er god . ( Mer på E24 søndag ) . ( Bull ).
Provence
08.01.2018 11:19
#9946

Finansavisen 8.1.2018

Spår videre børsoppgang i år

FINANS: Bare to av de ti aksjeekspertene som deltar i Børstempen i Finansavisen tror hovedindeksen skal falle i år. De åtte andre er svært positive.

OLIVER ORSKAUG


2018 er i gang, og som i fjor har Finansavisen spurt ti eksperter om å anbefale hver sin aksje og antyde hvor hovedindeksen ender når året er omme.

Åtte av de ti spurte tror Oslo Børs skal videre opp. I fjor endte hovedindeksen på 814 poeng. Etter én ukes handel har den allerede steget til 832 poeng.

Spenn fra 700 til 913

Mest optimistisk er analytiker Karl Oscar Strøm i Pareto Securities. Han spår hovedindeksen i 913 poeng når året er omme.

– Det er tuftet på inntjenings-veksten våre analytikere venter på de mest betydningsfulle selskapene i indeksen fra 2017 til 2018. Indeksen kan gå 10–11 prosent bare på denne effekt uten å bli noe «dyrere» målt på inntjeningsmultipler, sier Strøm.

Også forvalterne Petter Tusvik i Alfred Berg og Martin Mølsæter i First Fondene tror børsen ser 900-tallet i år.

De to som derimot tror Oslo Børs skal falle i år er investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet og den private investoren Håvard Nesheim. Han vant forøvrig Børs-tempen i fjor når det gjaldt å plukke en vinneraksje.

Frykter korreksjon

– Jeg tror børsen stiger frem til våren, kanskje opp mot 850. Men jeg frykter at stigende renter og frykt for inflasjon i USA samt at global vekst flater ut, vil sende børsene inn i en korreksjon.

Nesheim tror børsen faller til 700 poeng, noe som er 14 prosent ned fra nyttår.

– Etter flere år uten et ordentlig aksjefall og to år uten korreksjon, er markedene nå priset for lave renter, høy vekst og økt inntjening. Markedene er priset som at alt fortsatt skal gå på skinner.

En slik vekst tror han ikke kan vare evig.

– Hva som skjer i 2018 aner jeg ikke, men det er nok av fallgruver til at jeg tror fallet kommer i år, sier han.

IT-optimistene

Når det gjelder aksjetips, skal de ti deltagerne i Børstempen plukke ut et selskap som vil kaste best av seg i år, når utbytter er inkludert.

Mølsæter går for Thin Film Electronics. Kursmålet er 4 kroner. Det var nylig en emisjon i aksjen til kurs 2,50. Selskapet produserer elektroniske etiketter som festes til produkter som så samler inn og utveksler informasjon som analyseres. Teknologien er utviklet i flere år, men det er først i fjor og i år at mulighetene kommersialiseres i større grad.

Selskapet har på et halvår økt kundemassen fra rundt 100 til 400.

– Det mest kritiske å følge med på er om mange av kundene som nå prøver ut produktet kommer tilbake og bestiller mer. Foreløpige tilbakemeldinger er positive, sier Mølsæter.

Treffer forvalteren på sitt kursmål, er oppsiden 61 prosent i 2018.

Finske Markus Larsson sikter seg også inn mot IT-bransjen. Han er adm. direktør og porteføljeforvalter i det svenske fondsselskapet Fondita og har vist teft med å finne vekstaksjer i Finansavisens daglige spalte Børsintervjuet. Nå setter han sin lit til Data Respons.

Aksjen er opp 33 prosent det siste året, men Larsson mener den har mer å gå på.

Data Respons digitaliserer og automatiserer ulike industrier, og knytter også ulike produkter sammen slik at de kan utveksle informasjon som gir nye bruksområder, ofte kjent som IoT (Internet of Things) eller tingenes internett.

– Etterspørselen etter slike tjenester øker og verdsettelsen av Data Respons mener jeg er attraktiv. Aksjen handles på en P/E på 14 for 2018, mens sammenlignbare selskaper i det europeiske markedet handles med en P/E på over 20, sier Larsson.

Kursmålet er 34 kroner aksjen, noe som tilsvarer en vekst på oppunder 40 prosent i år.

Same procedure as last year

Investor Håvard Nesheim anbefalte Storebrand i fjor. Han har fortsatt sterk tro på selskapet og går for samme aksje i år, selv om den steg kraftig i 2017.

– Jeg finner ikke andre kandidater med en tilsvarende forventet risikojustert avkastning, sier han.

Nesheims kursmål er mellom 90 og 100 kroner, og han tror aksjonærene kan høste mer i år.

To går for Subsea 7

Anne Gjøen, analysesjef i Handelsbanken satset på Yara i fjor. I år tror hun på Subsea 7, et selskap også investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet går for.

– Selskapet er godt strategisk posisjonert etter oppkjøp og inngåtte allianser. Selskapet har en sterk finansiell posisjon og har hatt en betydelig fri kontantstrøm etter oljeprisfallet i 2014, sier Gjøen.

Petter Tusvik i Alfred Berg går for Axactor. Selskapet kjøper misligholdt gjeld for en rimelig penge og krever inn utestående.

– I år skal Axactor levere på porteføljekjøpene de gjorde i 2016 og 2017. Multiplene på selskapet ser attraktive ut og vi ser en positiv estimatutvikling for selskapet i år, sier Tusvik.

Karl Oscar Strøm i Pareto satser på noe stort og solid i år.

– I Yara forventer vi en betydelig vekst i inntjeningen, både i 2018 og neste år, sier Strøm.

Hans kursmål er 400 kroner.

– Men slår inntjeningsforventningene til, kan jeg lett se oppside i dette, sier Strøm.

Satser på inntektsvekst

Sjefanalytiker Karl-Johan Molnes i Norne har klokkertro på NEL, som blant annet utvikler hydrogenfyllestasjoner.

Siden det forventes at rentene øker internasjonalt i år, går han for en aksje som er sterkt kursdrivende uavhengig av rentenivået, med et kursmål på 5 kroner.

– NEL er en slik aksje fordi de sannsynligvis vil motta flere store kontrakter som gir grunnlag for en sterk inntektsvekst de neste tre til fem årene, sier Molnes.

I fjor var det tungvekterne på Oslo Børs som dro avkastningen opp.

Fredrik Thoresen i Storebrand Asset Management tror 2018 blir året de mindre selskapene vil skinne.

Han går for Gentian Diagnostics, som omsettes på Merkur Market. Selskapet utvikler, produserer og selger biokjemiske produkter som brukes for å forbedre og kutte kostnader for diagnostiske tester.
highlander
08.01.2018 13:59
#7863

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight:
Blockchain-økonomien: Boom eller bust?


Pengene strømmer inn i blockchain-relaterte selskaper og kryptovalutaer, og den teknologiske utviklingen skjer raskt. En ny milliardindustri er i ferd med å gro frem.

Dagsomsetningen av kryptovalutaer passerte nylig 50 milliarder dollar. Det er ikke langt unna årsomsetningen på Oslo Børs. Samtidig setter den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer nærmest daglig rekorder.

Jeg har sett nærmere på verdikjeden i blockchain-industrien og hvor pengene er å tjene for næringslivet.

Intens ICO-konkurranse
Den mest opplagte forretningsideen er å lansere sin egen kryptovaluta. Det kalles ICO på fagspråket og står for Initial Coin Offering.

Element, tidligere Intex Resources, har hevet seg på denne bølgen. Selskapet meldte i høst at de vil utstede sin egen valuta og registrerte i den forbindelse kryptovalutanavnene «Iron» og «Nickel». På Oslo Børs har kursen firedoblet seg siden børsmeldingen, og aksjen har blitt en traderfavoritt.

Utfordringen med ICO-modellen er at antallet selskaper som ønsker å lage sin egen valuta, har eksplodert, og konkurransen om investorenes gunst blir hardere for hver dag som går. Av de mange ICOene som forsøkes gjennomført nå, vil kun et fåtall lykkes.

Dersom salget av «Iron»- og «Nickel»-mynter feiler, kan aksjekursen i Element falle like brått som den steg.

Mining gunstig i Norge
En annen forretningsmulighet er å drive såkalt kryptomining. I Norge har en rekke privatpersoner og bedrifter satt opp maskiner i kjellere, på låver og i datasentre som driver med utvinning av kryptovalutaer.

Med rett maskinvare og tilgang på billig strøm er dette en lukrativ virksomhet. Rammebetingelsene er i så måte gunstige i Norge. Dette skyldes miksturen av billig strøm, et kjølig klima og politisk stabilitet.

Jeg blir ikke overrasket om kryptomining blir en av våre raskest voksende næringer. Datasentre med høy kapasitet i strømnettet vil bli gull verdt.

Kina er i dag ledende på kryptomining. Kinesiske myndigheter varslet imidlertid nylig at de vil begrense krafttilgangen til mining-selskaper. Dette er godt nytt for den norske mining-næringen.

Hardware
Mining er datakraftintensivt, og dette gir muligheter for selskaper som produserer maskinvaren. Innen bitcoin-mining brukes det i dag kun skreddersydde prosessorer (ASIC).

Tradisjonelle prosessorer kan også anvendes, men konkurransen fra skreddersydde systemer har presset prisen så langt ned at det er ulønnsomt etter strømkostnader. Xilinx og Cadence Design er blant selskapene som utvikler og leverer slike ASIC-løsninger.

Til mining av de fleste nyere kryptovalutaer som Etherum brukes tradisjonelle GPUer. Disse er produsert av AMD og Nvidia. Etterspørselen etter GPU-er har vært så stor i det siste at selskapene er utsolgt for de mest populære modellene.

Nye anvendelser
Blockchain-teknologien har hittil primært vært brukt til å skape kryptvalutaer. Fremover vil vi imidlertid se teknologien anvendt på en rekke andre områder også.

Et eksempel er Filecoin. Selskapet tilbyr datalagring i skyen, mens de som stiller lagringsplass til rådighet, får betaling i coins. Et annet er Golem som gjør det mulig for deg å leie ut ubrukt datakraft på maskinen din i bytte mot coins.

[fortsetter]
highlander
08.01.2018 13:59
#7864

[fortsatt]

For stor til å ignoreres
Blockchain- og kryptovalutaindustrien har blitt for stor til å ignoreres. Risikoen i næringen er høy, og hovedargumentet mot kryptovalutaene er at strømforbruket for å drive infrastrukturen er for høyt samtidig som det tar for lang tid å gjennomføre transaksjoner.

Løses ikke disse utfordringene, kan næringen kollapse. Den gode nyheten er imidlertid at innovasjonstakten er høy. Her kan nevnes at planlagte tekniske oppgraderinger kan gi en transaksjonshastighet og -kapasitet i Etherum som er på linje med Visa og Mastercard.

I Etherum vurderes det likeledes overgang til mining-løsninger som er langt mindre kraftintensive. Minerne spiller en nøkkelrolle i blockchain-teknologien ettersom det er de som bekrefter transaksjonene og drifter det desentraliserte nettverket.

Alderen tynger Bitcoin
Hva med bitcoin? Selv om bitcoin-kursen har steget kraftig det siste året, har bitcoin sin andel av den samlede verdien av kryptouniverset vært systematisk fallende.

Dette skyldes dels at det har kommet stadig nye valutaer til gjennom ICOs. Dernest har flere av de nye kryptovalutaene overlegne tekniske kvaliteter.

Bitcoin har et sterkt varemerke, men teknologien som valutaen er basert på, er gammel og vanskelig å oppgradere. Short bitcoin, long Etherum?

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
08.01.2018 14:00
#7866

Finansavisen har spurt ti aksjeeksperter om deres beste aksjetips for 2018. Tipsene er som følger:

Karl Oscar Strøm, Pareto: Yara.
Karl-Johan Molnes, Norne: NEL.
Markus Larsson, Fondita: Data Respons.
Tom Hauglund, Nordnet: Subsea 7.
Fredrik Thoresen, SEB: Gentian Diagnostics.
Håvard Nesheim, privatinvestor: Storebrand.
Anne Gjøen, Handelsbanken: Subsea 7.
Martin Mølsæter, First: Thin Film.
Petter Tusvik, Alfred Berg: Axactor.
Paul Harper, DNB: BW LPG.

Kun to av ekspertene ser børsfall i 2018 – herunder den eneste privatinvestoren og fjorårets vinner Nesheim.

Et annet interessant fenomen:

I underkant av 70 prosent av alle aktivt forvaltede aksjefond på Oslo Børs ble slått av referanse­indeksen i fjor.

– Et problem for fondsforvaltere i norske aksjer er at de ikke kan overvekte de største børsnoterte selskapene i porteføljen. I perioder der de største selskapene gir høyest avkastning får de dermed en utfordring med å holde følge med indeks og indeksfond, sier analytiker Thomas Furuseth i Morningstar. (Kilde: FA/Xi)
blåball
08.01.2018 15:37
#3892

Av Small Caps som er Bull fremover er : Bergen Group ASA ( Høgt kvalifisert Personell og tradisjoner i ett marked i medvind .

North Energy ASA : Er omorganisert til ett investerings selskap .

NEL Hydrogen : med teknologiske løsninger for industrielt bruk .

Philly Shipyard : Er langt fremme når det gjelder skipsbygging , og har en særdeles sterke eigere , med stor kompetanse : AKER ASA systemet , som gir siste nytt innen utførelse fra A til Å .
highlander
09.01.2018 13:57
#7871

Markedene fortsetter tilsynelatende i bullmodus med uforminsket kraft; fredagens stusslige arbeidsmarkedsrapport la ingen demper på Wall Street. USA og Asia har flere dager med oppgang bak seg på de viktigste indeksene. Også de europeiske børsene viser friske takter.

Jeg tenkte tanken at aksjemarkedene er overmoden for en korreksjon, men så ser jeg meg rundt og konstaterer at kryptovaluta-markedene er enda mer bananas. Når de kan gå til himmelen og opp mot paradis, hvorfor kan ikke aksjer som tross alt har en slags forankring i den virkelige verden og reell inntjening, eller i det minste utsikter til reell inntjening, fortsette oppturen?

Enn så lenge henger jeg med videre. Prøver å omrokkere kapital til sektorer som viser performance – her er biotech i en særklasse – også innad i denne sektoren er det aksjer som henger igjen i oppturen, mens andre for lengst har startet himmelferden. I dag kjøpte jeg Photocure på 27,00. PHO er en aksje som har vært holdt nede av et par selgere i det siste, først High Seas og sist Radiumhospitalets forskningsstiftelse. De skal ikke selge seg ut, bare vekte seg litt ned. Dette tror jeg er en glitrende kjøpsmulighet. Mitt tips for dagen blir derfor:

Kjøp PHO.
blåball
09.01.2018 23:53
#3895

Vel , Arbeidsmarkedet i Eurosonen er i bedring , spesielt i Polen og Spania , men totalt sett innen Eurosone er det Arbeidsledighet på hele 8,7 % , og det er den også i Norge om man rekner med dem som står utenfor , av ulike årsaker . Og USA har veldig mye deltidsjobber .

Erna Solberg vil ha bedre rammebetingelser for Næringslivet , og mye er på grunn av digitalisering og automatisering .

G20 Landene samles i Davos i slutten av denne måned , der kommer også Donald Trump og Erna Solberg som møter hverandre i morgen .

Så kapasitets utnyttelse i økonomien i Verden , er ikke utnyttet .

Kina og Asia bidrar med ny Silkevei og Frankrike har allerede gjort en del avtaler , med Airbus m.v .

Gradvise og samlede og forsiktige rentehevninger Globalt over flere år , gir Norge tid til videre omstilling , og dermed lave renter i Norge i flere år fremover og kredittrestriksjoner på boliglån .

Industri med god finans har Aker , og her er det mye oppside fremover årene .

NAS er fremdeles kandidat , selv om shortandel er stor . ( DN.no ser ut til å fortsette med opplysninger og vinklinger om dette . )

Endret 10.01.2018 00:03 av blåball
highlander
10.01.2018 14:01
#7882

Jakob Vossgård, forvalter i Nordea, anbefaler kjøp av Odfjell Drilling, SR-Bank og Yara, mens Gjensidige anbefales solgt.

Pareto securities, derimot, anbefaler kjøp av Gjensidige, og øker kursmålet fra 150 til 160 kr.
highlander
11.01.2018 13:58
#7892

Skagen Fondene avholdt onsdag sin årlige nyttårskonferanse.

Blant foredragsholderne var sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. Hun mener markedene ikke lenger kan regne med å bli reddet av ekspansiv pengepolitikk.

- Markedene får være markeder igjen i 2018. Det kommer til å føre til høyere usikkerhet og volatilitet i markedene, sa hun ifølge TDN Direkt.

Blomgren spår likevel gode topplinjer for bedriftene, og tror det er litt for tidlig å bli pessimistisk.

Hun karakteriserer ifølge nyhetsbyrået markedet som «ganske fair priset» om man tar hensyn til det lave rentenivået, og ser 13-14 prosent oppside for Norden.

- Vi favoriserer sykliske sektorer for å kunne ta del i oppsvinget vi ser internasjonalt, slik som for eksempel Norsk Hydro, sa SEB-strategen. (Kilde: TDN/HO)
blåball
12.01.2018 08:46
#3901

Inntjeningsvekst er meget god i USA og Europa og ASIA , og Kina har økt sin oljeimport med 10 % i år 2017 .

Lavere skatt og mer volum , og serieproduksjon / automatisering / digitalisering , gir fortsatt godartet lav inflasjon .

G20 Landene har økt sine Brutto Nasjonal Produkter , og mer behov for mineraler / råstoff fra mindre utviklede økonomier gir mer investeringer der .

Multi Nasjonale Selskaper er vinnere .
blåball
14.01.2018 10:15
#3904

Boligbygging i Norge trender nedover og vestentlig lavere boligpriser trekker ned en allerede lav inflasjons rate . ( 20 % lavere boligpriser må påregnes fremover ) .

Laksepriser trender nedover , en tilbudsvekst på om lag 8 % dette året gir mye flatere pris utvikling også på lengre sikt .

Rigg og Supply er ikke ferdig konsolidert , for mange rederier har gjeld til forfall , det tar 2 til 3 år før markedet kan være mer balansert .

OPEC har fremdeles fordel av en høgere spotpris , mens pressede høykostprodusenter må sikre sin pris til vesentlig lavere pris .

Moderate oljepriser er fortsatt trenden i flere år til , men med noe høgere spotpris i perioder .

Selskapet med best omstillings evne er AkerBP , meget gode oppkjøp i tidlig fase ; økt ytbytte og svært sterkt utbytte for eigere , deriblant Aker . ( Bull her ) .

NEL Hydrogen er kandidat til tilsvarende utvikling , på lengre sikt . ( Bull ) .
blåball
15.01.2018 10:01
#3908

Aker BP øker sterkt sine utbytter nå og fremover årene . 300 kroner aksjen er ingen urimlighet frem i tid .

North Energy ASA og Reach Subsea kan trende videre opp , ( Se børsmelding fra Reach Subsea i dag / avtale med Statoil . )

Aker henter inn nye obligasjoner , og mest sannsynlig til svært gode vilkår . ( Se børsmelding i dag ) .

Neste Deal for Aker blir ?

Bull.
highlander
15.01.2018 13:21
#7902

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Er tilbudssidens demning nær ved å briste?

Som investor gjelder det å følge tilbudssiden tett. Akkurat nå blinker varsellampene rødt i kryptovaluta- og boligmarkedet, mens de fortsatt lyser grønt i aksjemarkedet.

Selv om det aldri kan bli mer enn 21 millioner bitcoins, er det ingen grense for hvor mange konkurrerende kryptovalutaer som kan etableres. Investorene kan for tiden velge og vrake mellom hele 1400 av dem. Det er over en dobling på ett år.

Hittil har det vært mindre selskaper og IT-entusiaster som har stått bak utstedelsen av nye kryptovalutaer. Nå begynner imidlertid også børslokomotivene å hive seg på bølgen.

Eastman Kodak meldte for noen dager siden at de vil lansere Kodak-coins. Det fikk aksjekursen til å tredoble seg.

Kanskje får vi snart Facebook- og Amazon-coins også? Gjett hva som skjer med kryptovaluta-kursene når tilbudet til slutt overvelder etterspørselen?

Tyngdeloven
De fleste boblesprekker utløses ikke av stigende renter eller resesjoner, men av at tilbudssiden øker så hurtig at boblen til slutt kollapser under egen tyngde.

Dette gjaldt både tulipanmanien i Nederland i 1637 og dotcom-boblen rundt sekelskiftet. Rundt år 2000 ble det børsnotert så mange dotcom-selskaper at investorene til slutt ikke maktet å ta unna alt.

Det var heller ikke renten som utløste det amerikanske boligkrakket under opptakten til finanskrisen. Den primære årsaken var at markedet ble bygd ihjel.

Nåsituasjonen
Hvordan er tilbudssiden for tiden i de ulike aktivaklassene? Den er mest urovekkende innen kryptovalutamarkedet. Enten må veksten i antallet kryptovalutaer stagges. Ellers så er faren overhengende for at markedet til slutt blir overforsynt med fallende kurser som resultat.

Tilbudssiden i det norske boligmarkedet er også bekymringsfull. Hvorvidt vi får en sunn korreksjon eller et krakk, avhenger i første rekke av byggeaktiviteten. I så måte er juryen fortsatt ute.

Generelt frykter jeg at tilbudssiden innen eiendom vil bli problematisk i mange land fremover. Lave renter og komprimerte yield-nivåer har gitt høye priser som ofte ligger godt over nybyggingskostnaden. Da blir gjerne byggeaktiviteten høy noe som før eller siden gir overkapasitet og fallende priser.

I aksjemarkedet er derimot tilbudssiden fortsatt anemisk på tross av åtte år med bullmarked. Antallet noterte selskaper har riktignok begynt å øke moderat i flere land. Motposten er tilbakekjøpsaktiviteten er høy, og dette gjør at veksten i antallet aksjer i omløp ennå ikke er problematisk.

Selv tipper jeg at oppgangsmarkedet varer helt til aksjetrykkeriet får opp farten. I så fall er børsfesten ennå ikke over.

Henger etter oljeprisen
I Dovre-porteføljen økes eksponeringen mot oljenæringen denne uken gjennom å ta inn Statoil, TGS og Archer. Oljeprisen har steget friskt i høst og vinter, men dette er ennå ikke fullt ut reflektert i aksjekursene.

De fleste oljeselskaper får med dagens oljepris en fantastisk kontantstrøm. Dette er ikke bare godt nytt for Statoil, men også underleverandører som TGS. Seismikkindustrien er kanskje verdens mest sykliske, og med dagens oljepriser er det duket for positive resultatoverraskelser.

Archer er et spill på bedre tider i boremarkedet i Nordsjøen og onshore Argentina samt et vellykket nedsalg i det 36 prosent eide selskapet Quintana Energy Services i USA.

Etter den siste tidens oppgang i oljeprisen blir jeg ikke overrasket om Quintana snart går på børs, noe som vil gjøre det mulig for Archer å selge seg ut. Det vil synliggjøre verdier som i liten grad er reflektert i dagens kurs.

Med høy giring skal det lite til før Archer blir årets oljeservice-vinner.

Dovre-porteføljen

Flex LNG
Borr Drilling
Self Storage Group
Archer
Statoil
TGS

Inn: Archer, Statoil, TGS

Ut: Awilco LNG, Fjord1, Ekornes
highlander
15.01.2018 13:47
#7910

Arctic Fund Management tar inn Aker og PGS, mens Idex og Marine Harvest ryker ut av meglerhusets anbefalte portefølje.
highlander
15.01.2018 13:52
#7913

DNB Markets tar denne uken Veidekke og Grieg Seafood ut av den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer.

Inn i meglerhusets ukeportefølje kommer Wallenius Wilhelmsen.
highlander
16.01.2018 13:58
#7924

Jomar Kilnes i Forte Fondsforvaltning anbefaler kjøp av Aker BP, Subsea 7, BW Offshore, Yara og Nordic Semiconductor. (Kilde: FA/Xi)
blåball
18.01.2018 10:48
#3926

Kina øker stadig sin vekst i Kina og utenfor landet , den nye Silkeveien øker infrastruktur vekst , spesielt i vestlige strøk i Kina . ( Og samtidig holder stamt grep om kredittvekst om nødvendig . )

Erna Solberg ser også vekst i vestlige deler av landet sitt .

Donald Trump får en større bit av Apple i USA , og Ny Skattereform gir hjemføring av skatt , til inntekt , for USA . ( Plassering av ny Apple produksjon midt i Rustbeltet hadde vært en fordel ) .
Mer på nyheter i dag , om det passer NRK og TV2 , og andre medier i USA........

Moderat bull fremover innen Aker gruppen , Kongsberg gruppen og en rekke mindre selskaper som NEL Hydrogen , North Energy ASA , Bergen Group ASA , Phllly Shipyard , Cognito , med videre........

NAS og SAS bestiller nye fly , i en oljedrevet oppgang på børsen .

Endret 18.01.2018 10:49 av blåball
blåball
19.01.2018 09:03
#3932

VIPPS lanseres i utlandet , det fremkommer etter en del møter . ( Se Hegnar.no ) .

bitcoin få en vesentlig sterkere regulering , Frankrike og Tyskland foreslår dette til G20 Møte i mars måned , eller før . ( Kina har allerede sterke begrensninger på dette . )

Statoil og Telenor med 5 G gir mindre arbeidsplasser i Nordsjøen per enhet . ( Bull ) .

Omstilling gir også noe lavere Boligpriser i Norge , nye 10 % ned må påregnes .

Lakse aksjer trender nedover , og en flatere pris utvikling første halvår i år . ( Nøytral ) .

Oljepris preges av sterk etterspørsel globalt . ( Og OPEC som regulerer markedet ) .
blåball
19.01.2018 12:38
#3935

TRS avtaler i NRS Norway Royal Salemon gir flere aksjer til rette eiger . ( Se børsmelding nå i dag ) .
NAS har også flere av disse .

SAS bestiller fly fra Airbus .

Bergen til USA med medvind , gir opptur NAS ? ( Rette kjøper fra Asia kan sette fart i kurs..... ? ) .

Bergen Group ASA vedlikeholder gamle Seilskuter , i påvente av bedre tider . Reiseteam får nok flere oppdrag . Noen med kjennskap til utvikling her ?

5 G gir sanntid .

Endret 19.01.2018 12:40 av blåball
highlander
19.01.2018 14:27
#7954

Leif Eriksrød, forvalter i Alfred Berg, anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Statoil
AkerBP
BW Offshore
Sparebank 1 Midt-Norge
Protector
B2 Holding
OldNick
21.01.2018 15:47
#19846

Fra DNB Markets


Rapporteringsdatoer Oslo Børs - Q4-2017

DNB Markets
15.01.2018Det er noen få selskaper neste uke, men det tar av i uke 5.

Endret 21.01.2018 15:51 av OldNick
blåball
22.01.2018 08:40
#3939

Yara på Herøya øker sin utnyttelse av fosfat , det gir ringvirkninger til flere .

Aker og Norsk Hydro øker også sin bunnlinje vekst .

Sverdrup feltet blir enda mer proffitabelt . ( Lundin og AkerBP øker sin verdi ) .

Oddfjell Drilling har gode allianser .

NEL Hydrogen er oppkjøpskandidat .

Telenor med flere transaksjoner fremover ?
blåball
22.01.2018 09:13
#3940

Lundin øker på Edvard Grieg feltet , samt Luno m.v. som ligger nært i området . ( Ressursanslag ) .
Alta og Gotha feltet revideres noe ned , her må det nok drilles mer . Mer på E24 i dag .

Digitalisering i praktisk bruk , er nøkkelen til mer oppside , samt en ONS Messe til høsten der Energiselskaper som Statoil gis bedre plass . ( Kursmål på Statoil heves av Danske Bank ) .
blåball
22.01.2018 10:43
#3941

Storebrand Vekst anbefaler NEL fremover . ( Fra XI Debatt Forum i dag / Børsanbefalinger for dagen ) .

Endret 22.01.2018 10:46 av blåball
highlander
22.01.2018 13:49
#7961

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Veien mot skifteretten

Venezuela unngår neppe et ublidt møte med skifteretten i 2018. Det blir i så fall den største statskonkursen siden Argentina i 2014 og Hellas i 2011.

Nasjoner med store naturrikdommer som olje gjør det ofte mye dårligere enn ressursfattige land. Dette kalles oljeforbannelsen.

Årsaken er at innbyggerne i slike land lett ender opp som en kostnadspost i regnskapet til den politiske eliten i stedet for å være en ressurs, skattebetalere.

Jo mindre av naturrikdommene eliten slipper å dele med resten av befolkningen, desto mer kan de stikke i egen lomme. Det fører ofte til autoritære, korrupte styresett.

Få land eksemplifiserer dette bedre enn Venezuela. Landet har verdens største oljereserver, og med et slikt utgangspunkt burde det vært en oase av vekst og velstand. Virkeligheten er imidlertid en helt annen.

Oljeproduksjonen stuper
De fleste indikatorer for Venezuela blinker for tiden rødt. Her kan nevnes at oljeproduksjonen stuper. Den har gått ned med en halv million fat per dag det siste året, og falltakten akselererer.

Videre er hyllene i matbutikkene tomme, mens kriminalitet og plyndring brer om seg. Prisene har spunnet helt ut av kontroll, og basert på utviklingen i prisen for en kopp kaffe estimerer Bloomberg at inflasjonstakten nærmer seg 500 000 prosent i året. Myndighetene har sluttet å publisere offisielle statistikker.

Valutareservene nærmer seg raskt null, og dette gir høy fare for en statskonkurs i 2018. Maduro-regimet skylder over 60 milliarder dollar, men har hittil blitt reddet av Russland og Kina hver gang det knepet.

Villigheten til å skrive ut flere sjekker i Moskva og Beijing kan imidlertid være på hell. Her kan nevnes at det kinesiske statsoljeselskapet Sinopec rett før jul saksøkte Venezuela i amerikansk rett for kontraktsbrudd og manglende betaling.

Skyhøye renter
Signalene fra kredittmarkedet lover heller ikke godt. Kursene på obligasjoner utstedt av staten og statsoljeselskapet PDVSA er i fritt fall med tilsvarende byks i markedsrenten. Det er ikke lenger mulig for landet å låne penger i kapitalmarkedet.

Hva skjer om Venezuela går konkurs? På grunn av det dårlige forholdet til Vesten er det stor fare for at en slik konkurs blir ukontrollert og ikke administrert av IMF eller andre internasjonale institusjoner.

I så fall vil nok mange kreditorer velge å gå rettens vei og ta beslag i oljetankere, oljelaster, raffinerier og andre verdier som landet måtte ha utenlands.

I et slikt scenario er det lett å forestille seg at oljeeksporten stanser helt opp. Skjer det, vil oljeprisen skyte i været så fremt OPEC ikke kompenserer ved å åpne kranene.

For oljemarkedet kan imidlertid seigpining, det vil si fortsatt vanstyre og videre produksjonsfall, være bedre enn en statskonkurs med påfølgende samfunnskollaps. Eksploderer Venezuela, vil det bane vei for et regimeskifte som vil være positivt for økonomien og oljeproduksjonen på sikt. Faren for en ødeleggende borgerkrig er lav.

Foreløpig tyder det meste på at president Maduro sitter rimelig trygt. Han har sikret seg kontroll over alle viktige statsinstitusjoner og støttes av militæret. Videre er opposisjonen svekket og splittet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Flex LNG
Borr Drilling
Self Storage Group
Archer
Statoil
TGS
highlander
22.01.2018 14:05
#7966

Fredrik Thoresen, forvalter i Storebrand Vekst, anbefaler kjøp av Gentian, NEL, Link Mobility og Telenor, ifølge Finansavisen.

DNB Markets inn Storebrand i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.

Arctic Fund Management tar inn NRC Group, DNB og Orkla i sin ukesportefølje. Han kaster ut Europris og PGS.
blåball
23.01.2018 08:24
#3946

UBER er definert som Transport Selskap og ikke ett Teknologi Selskap , og må derved skatte og forholde seg til Regler innen EU .

Kryptovaluta som Bitcoin med flere har ikke egenskaper , hverken teknologisk eller sporbarhet / sikkerhet til egnet betalings middel , eller for den til : Skatteinnkreving .

G20 Landene er nok bra enig i dette .

Inntjening fortsetter innen flere bransjer for tiden , best resultat har Dem som har investert Motsyklisk .

Yara og Norsk Hydro med bra resultater , Aker enda bedre .

Aker Solutions vinner stor Subsea Kontrakt i dag , Statoil er oppdragsgiver . ( Se børsmelding i dag / Troll 3 / Askeladden ) .

Endret 23.01.2018 08:28 av blåball
highlander
23.01.2018 14:05
#7975

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities anbefaler kjøp av NEL, Context Vision, Aqua Bio Technology, Borgestad og sparebanker generelt. Yara, Norwegian Air, Gaming Innovation, Otello og lakseaksjer generelt anbefales solgt.

IMF oppjusterer vekstprognosene i rapporten World Economic Outlook. Asia og USA er lokomotivene, og IMF mener den globale veksten i 2018 og 2019 blir på 3,9 prosent årlig, målt i brutto nasjonalproduktet (BNP), en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i høst.

Dette er det største og bredeste globale oppsvinget siden 2010/11, og det er også første gang på syv-åtte år at IMF-økonomene oppjusterer vekstprognosene. (Kilde: DN/Xi)

Endret 23.01.2018 14:06 av highlander
blåball
24.01.2018 11:32
#3952

Rigg , Seismikk , Supply Markedet er ikke i nærheten til å være balansert .

Ett overpriset Boligmarked i Norge . ( Ned nye 10 % dette året ) .

Statoil styrker sin posisjon , og har markedsmakt så det holder . Og vekter Oslo Børs høgere .

Tungvektere som DNB , Yara , Norsk Hydro bidrar .
blåball
24.01.2018 12:04
#3953

Storbanker som Nordea , DNB med flere har nok solgt ut flere av sine " posisjoner " til Oppkjøpsfond / Gribbefond innen rigg, supply , seismikk , og GIEK som stiller garantiansvar : skal nok måtte skrive ned en del .

Brasil markedet er dog gradvis i bedring , og gradvis i Nordsjøen , men effektive riggselskaper borer vesentlig bedre , og bruk av diverse nye metoder gir mer per enhet .

Davos med G20 landene på plass denne uke gir flere svar .
blåball
24.01.2018 13:30
#3954

Subsea 7 med flowline på 53 kilometer og en " rør i rør " på noe kortere avstand : gir Vigra oppdrag . ( Aksjelive E24 / Castberg feltet / nær 1,2 milliarder kroner . )

Stadig bedre allianser gir resultater . ( Mer som " viagra " som gir hevning i " kurs / kusa ".......).

Endret 24.01.2018 13:38 av blåball
highlander
24.01.2018 22:47
#7987

Direktør i SNN Markets, Tom Robin Solstad-Nøis, anbefaler kjøp av følgende aksjer ifølge Finansavisen:

Subsea 7
Golden Ocean
Sparebank 1 Midt-Norge
blåball
25.01.2018 11:49
#3959

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
25.01.2018 14:04
#3960

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.01.2018 15:09
#8016

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
26.01.2018 18:53
#3965

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
StockTalk
28.01.2018 05:28
#1213

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
28.01.2018 16:45
#3969

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
29.01.2018 07:55
#3971

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
29.01.2018 11:57
#3972

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
29.01.2018 13:33
#8031

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
29.01.2018 13:46
#3973

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
29.01.2018 16:19
#11600

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
29.01.2018 16:33
#8041

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
29.01.2018 18:53
#11602

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.01.2018 09:00
#3975

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.01.2018 11:52
#3977

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.01.2018 12:07
#3978

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
31.01.2018 09:23
#3985

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
01.02.2018 06:24
#9992

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.02.2018 14:10
#8074

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
02.02.2018 09:17
#3994

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.02.2018 09:29
#4000

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.02.2018 10:11
#4001

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.02.2018 11:27
#4002

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.02.2018 11:41
#4003

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.02.2018 15:36
#8105

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.02.2018 16:11
#8108

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
05.02.2018 22:53
#11626

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
motbedreviten
06.02.2018 00:56
#2588

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.02.2018 08:32
#4008

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
06.02.2018 08:58
#11628

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
06.02.2018 09:45
#9997

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Fanatic
06.02.2018 09:47
#28209

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
dr. Stockman
06.02.2018 09:53
#17276

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
06.02.2018 10:44
#12289

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
06.02.2018 10:49
#9998

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.02.2018 11:05
#8121

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.02.2018 11:11
#4011

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.02.2018 11:48
#8125

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
06.02.2018 13:27
#11630

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.02.2018 16:16
#8129

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.02.2018 12:42
#8137

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.02.2018 12:43
#8139

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
07.02.2018 13:23
#4016

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
07.02.2018 13:46
#12291

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
08.02.2018 01:23
#11640

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
08.02.2018 08:06
#4020

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
08.02.2018 10:21
#4025

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.02.2018 16:20
#8163

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
08.02.2018 19:30
#10002

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.02.2018 01:44
#8164

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
09.02.2018 08:45
#4027

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.02.2018 09:13
#8167

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.02.2018 09:40
#8172

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
09.02.2018 09:52
#4028

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
09.02.2018 11:16
#11646

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
09.02.2018 13:10
#11647

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.02.2018 23:12
#8183

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.02.2018 03:05
#8192

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
12.02.2018 07:27
#10004

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.02.2018 12:05
#8193

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
12.02.2018 12:14
#4033

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.02.2018 12:50
#8205

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.02.2018 13:58
#8224

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.02.2018 14:45
#8232

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.02.2018 16:54
#8237

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
14.02.2018 08:11
#4039

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
14.02.2018 08:11
#4040

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.02.2018 13:59
#8253

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.02.2018 14:35
#8259

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
dr. Stockman
14.02.2018 15:25
#17293

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.02.2018 22:18
#8264

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
14.02.2018 23:16
#4043

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
15.02.2018 00:38
#11673

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
yemaya 2
15.02.2018 01:16
#8984

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
16.02.2018 07:23
#4046

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.02.2018 14:16
#8294

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
16.02.2018 16:58
#4047

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
18.02.2018 23:52
#8304

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.02.2018 13:31
#8305

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.02.2018 13:32
#8306

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.02.2018 13:33
#8307

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.02.2018 13:35
#8308

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
19.02.2018 16:01
#19917

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
20.02.2018 10:03
#4055

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21.02.2018 08:40
#8316

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22.02.2018 09:19
#8332

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
22.02.2018 09:40
#4056

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
22.02.2018 09:56
#4057

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.02.2018 08:57
#8353

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
23.02.2018 11:15
#11697

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
25.02.2018 20:35
#8370

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.02.2018 06:54
#8373

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
26.02.2018 08:37
#11704

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.02.2018 09:05
#8375

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
26.02.2018 09:18
#4060

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.02.2018 10:53
#8380

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.02.2018 11:29
#8381

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
27.02.2018 07:56
#8387

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 08:09
#8402

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
28.02.2018 11:38
#4064

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
28.02.2018 12:55
#12297

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
28.02.2018 14:06
#10036

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 15:49
#8415

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.02.2018 22:29
#8426

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.03.2018 08:18
#8430

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.03.2018 09:48
#8434

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
02.03.2018 08:26
#8448

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
02.03.2018 11:55
#12303

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
02.03.2018 12:28
#2650

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
02.03.2018 12:29
#2651

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
02.03.2018 12:48
#12304

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
02.03.2018 12:57
#2652

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
02.03.2018 13:22
#2653

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
02.03.2018 13:41
#12306

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
02.03.2018 15:10
#4069

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
03.03.2018 02:06
#11713

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
03.03.2018 02:14
#11714

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
03.03.2018 10:32
#4071

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
04.03.2018 22:10
#8460

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.03.2018 06:54
#8465

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.03.2018 08:08
#8470

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.03.2018 09:54
#4075

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.03.2018 10:30
#8475

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.03.2018 12:31
#8477

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.03.2018 08:03
#8488

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.03.2018 09:01
#4079

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.03.2018 08:49
#8513

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.03.2018 09:05
#8515

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.03.2018 09:20
#8517

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
07.03.2018 09:31
#12308

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
07.03.2018 10:07
#4086

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.03.2018 10:50
#8518

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
07.03.2018 12:40
#4087

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.03.2018 08:03
#8526

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.03.2018 08:17
#8528

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.03.2018 08:32
#8538

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.03.2018 07:47
#8544

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.03.2018 08:30
#8550

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.03.2018 10:17
#8552

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.03.2018 11:15
#8559

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.03.2018 08:37
#8563

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.03.2018 08:23
#8580

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.03.2018 08:49
#8596

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.03.2018 10:03
#8598

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
15.03.2018 10:47
#4095

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.03.2018 08:56
#8612

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.03.2018 08:47
#8627

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.03.2018 08:57
#8629

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.03.2018 09:33
#8636

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.03.2018 09:38
#8637

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
19.03.2018 17:27
#4097

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20.03.2018 09:21
#8644

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20.03.2018 10:57
#8657

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22.03.2018 08:27
#8675

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22.03.2018 10:46
#8691

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
22.03.2018 14:13
#12331

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
22.03.2018 22:56
#19977

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
22.03.2018 23:28
#10051

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.03.2018 08:17
#8707

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Profitt
23.03.2018 09:00
#14923

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
23.03.2018 09:05
#19979

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.03.2018 09:06
#8709

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.03.2018 09:10
#8710

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
23.03.2018 09:32
#4107

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
23.03.2018 09:37
#4108

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
24.03.2018 08:56
#4109

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
25.03.2018 20:30
#8721

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.03.2018 08:50
#8724

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
26.03.2018 09:16
#19983

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
26.03.2018 09:32
#19984

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
26.03.2018 09:34
#8726

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
27.03.2018 09:06
#8735

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
27.03.2018 09:15
#4113

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
27.03.2018 09:15
#4114

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
03.04.2018 08:02
#8778

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
03.04.2018 08:06
#8780

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
03.04.2018 10:40
#8784

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
03.04.2018 11:16
#8788

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
03.04.2018 11:24
#4117

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
03.04.2018 11:24
#4118

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
04.04.2018 08:48
#8803

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
04.04.2018 08:54
#8805

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.04.2018 09:26
#8829

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.04.2018 10:41
#8841

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
05.04.2018 11:09
#4129

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.04.2018 08:26
#4133

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.04.2018 08:43
#4134

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.04.2018 08:44
#8860

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
06.04.2018 09:16
#4136

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.04.2018 13:17
#8905

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08.04.2018 16:09
#20009

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.04.2018 07:33
#8916

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.04.2018 08:06
#8924

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.04.2018 09:20
#8926

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
09.04.2018 11:14
#4141

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
09.04.2018 16:01
#20014

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10.04.2018 08:00
#8945

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11.04.2018 08:26
#8969

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
11.04.2018 08:58
#4151

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11.04.2018 13:27
#8987

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11.04.2018 19:54
#9003

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
11.04.2018 21:18
#11822

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.04.2018 08:16
#9006

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Savepig
12.04.2018 10:39
#636

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.04.2018 08:11
#9060

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
13.04.2018 08:55
#4159

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
13.04.2018 11:59
#12357

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.04.2018 12:02
#9089

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.04.2018 09:29
#9126

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 08:24
#9142

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 10:02
#9147

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 10:12
#9148

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 10:19
#9152

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 10:48
#9154

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
16.04.2018 12:06
#4168

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
16.04.2018 17:54
#20036

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 19:35
#9174

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 08:16
#9181

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
17.04.2018 08:30
#4172

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
17.04.2018 20:22
#9222

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
18.04.2018 07:19
#4179

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
18.04.2018 09:55
#2674

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
18.04.2018 10:34
#4182

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
18.04.2018 15:23
#2675

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
18.04.2018 15:45
#11841

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
18.04.2018 19:38
#9238

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
18.04.2018 20:27
#11842

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.04.2018 07:57
#9254

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.04.2018 08:03
#9256

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
19.04.2018 08:04
#4183

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19.04.2018 08:14
#9262

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
19.04.2018 08:15
#4184

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
19.04.2018 08:28
#4185

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
19.04.2018 10:51
#10087

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20.04.2018 09:33
#9293

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
20.04.2018 09:48
#4187

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
21.04.2018 16:31
#10088

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22.04.2018 15:23
#9332

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
22.04.2018 15:33
#9333

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.04.2018 07:47
#9343

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
23.04.2018 09:00
#4195

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
23.04.2018 09:38
#4196

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
23.04.2018 14:03
#9366

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
24.04.2018 08:20
#9381

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
24.04.2018 09:34
#4201

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
24.04.2018 12:36
#4202

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter