Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
07:58
26.04.2017
#7161

Den forrige tråden har rundet 1000 innlegg og er derfor stengt. Lenke til forrige tråd:

Oslo Børs (OSE) nr 25
highlander
08:02
26.04.2017
#7162

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. Sterke selskapsresultater fra USA bidro til børsoppgang i Europa og USA i går, samt Asia i natt. I dag derimot, starter resultatsesongen her hjemme. Først ut blant de store er Yara (i dag), Entra, Norwegian, Storebrand, Subsea 7 (torsdag), Aker BP, Hydro, DNB, Tomra (fredag). Mao. blir det noen spennende dager fremover. Vi for venter for øvrig at selskapene, i snitt, vil levere bedre enn ventet, da forholdene (oljepris, rentenivå og kronekurs) er fordelaktige for de fleste selskapene."
blåball
15:10
27.04.2017
#3342

DNO er tilbake i Norsk oljebransje , dagens nyhet på flere måter .

Statoil tjener svært lite på sine investeringer i utlandet . Flere grunner til det i følge Statoil selv . Blant annet relative nye investeringer i utlandet , sett i ett langsiktig avkastnings perspektiv , da ting tar tid før utbygginger og cashflow starter .

North Energy med innsidekjøp så det holder , er ett investerings selskap med utbytte for tiden . ( Bytte for en større aktør aktuelt ? Vel selskapet klarer seg på egne finanser og posisjoner . )

NAS er dagens vinner , shortposisjoner letter fint.........
blåball
08:33
28.04.2017
#3343

Norsk Hydro melder om vekst i aluminium og metaller fremover , god drift og klar bedring i resultater . ( se børsmelding i dag . )

AkerBP øker sin produksjon og leverer utbytte som forventet . ( Mer på E24 i dag ).

Kursmål på NEL kan settes høgere , til kroner 5 ? ( Norrne S......... ).

DNB bank satser på digital bank , vel , der er det flere beinet , bedre rentemarginer og finanser gir godt utbytte .
highlander
08:43
28.04.2017
#7171

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,3 prosent i dag. Oljeprisen steg markant i går kveld, på meldinger (rykter) om at OPEC og Russland vil forlenge fjorårets kuttavtale med nye 6 måneder. Dette er for øvrig i tråd med de antakelsene vi har hatt gjennom hele vinteren. Uansett, høyere oljepris er positivt for Oslo Børs. I dag derimot, vil markedet også påvirkes av flere viktige resultatfremleggelser, deriblant fra DNB, Tomra, Aker BP og Norsk Hydro. Merk! på dager med store resultatfremleggelser, som i dag, vil åpningsestimatet bli mindre treffsikkert, da vi ikke har tid til å gjøre de nødvendige justeringer i forhold til de enkelte selskapenes resultater."
blåball
08:56
28.04.2017
#3344

Jarand Rystad ( Rystad Energy ) meldte før Påske om etterspørselsvekst i minst 15 år fremover , når det gjelder olje . )

Videre er Lng og Hydrogen noe av fremtiden innen industri og transport på lang sikt . Spetalen og Sissner satser videre på NEL , og ikke bare oljerelatert ?

Tid er penger..........og rett kapitalforvaltning .
blåball
12:22
29.04.2017
#3346

Fra ABC nyheter i dag : det brygger opp til kamp om Norsk vannkraft . ( Ny leder etter Leif A Sande .
Johan Castberg , Wisting , Altha / Gotha feltet er nevnt .

Arbeiderpartiet er også for olje og landbasert industri .

Norsk Hydro og annen kraftbasert industri må ha rammevilkår lenge nok ...... og ikke bare subsidiere fornybar og resten av Europas industri og forbruk ellers .

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus om oljemarkedet uten att Trygve Hegnar er til stede , har sine fordeler , på Hegnar TV fredag denne uke . ( Se og hør 3 ganger , og bank i bordet tre ganger . )

God Helg og en stigende oljepris til uken og fremover .
blåball
09:04
30.04.2017
#3347

Oslo Børs ligger fremdeles i stigende hovedtrend , sykliske aksjer som Norsk Hydro bidrar til det , Yara kommer på stigende neste år og blir priset inn nå ? ( tidlig fase i høykonjektur ennå ).

Viktigere er oljen som blir moderat priset noen år fremover , og det er ikke gitt att den stiger til høye nivåer dei neste 4 år og fremover .

Til det er teknologiutvikling for stor . ( Statoil tar ned kostnader på varig basis , og følger Norsk Hydro sine strategier m.v. )
highlander
07:42
02.05.2017
#7185

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Historien om renteflyktningene

Etter finanskrisen har renten falt til eksepsjonelt lave nivåer. Dette har gitt solid medvind for aksjer og eiendom. Hva kan vi vente oss fremover?

Regjeringen vedtok i vinter å øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent i oljefondet. Denne endringen skyldes ikke at Siv Jensen har forelsket seg i børsen. Den er i stedet en direkte konsekvens av de lave rentene.

Man trenger ikke være finansminister for å skjønne at det er umulig å oppnå en avkastning på tre prosent etter inflasjon ved å investere i tyske statsobligasjoner som gir negativ rente før inflasjon.

Renteflyktninger
De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom. Så lenge denne strømmen av renteflyktninger fortsetter, er minste motstands vei oppover på børsen.

For ti år siden var styringsrenten i Norge på femtallet, og låntakere betalte gladelig seks prosent rente på boliglånet. Seks prosent høres uvirkelig mye ut for mange i dag.

Renten kan vel aldri komme opp til slike nivåer igjen? Eller hva? Dette er spørsmål jeg ofte hører fra unge håpefulle som er i ferd med å kjøpe sin første bolig med tung belåning.

Demografi og inntektsulikhet
Dagens lave renter er en konsekvens av flere sterke strukturelle krefter. Den ene er demografi. Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år samtidig som det har vært få pensjonister.

Den andre er tiltakende økonomiske ulikheter. Så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet har tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder.

Mens de ti prosent rikeste har en sparerate på ca. 40 prosent på sine merinntekter, er den tilnærmet null for resten av befolkningen.

Begge disse forholdene har ledet til en situasjon med elevert sparing og svak etterspørsel. Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer.

Det er dette fenomenet, sparingens paradoks, som John Maynard Keynes oppdaget på 1930-tallet. Økonomien tåler ikke at alle spinker og sparer samtidig. Da sparer man seg til fant.

Andre faktorer har også bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk. Innlemmelsen av Kina og Øst-Europa i verdensøkonomien, globalisering og ny teknologi har alle svekket arbeidernes forhandlingskraft og muliggjort økte overskudd i næringslivet til glede for bedriftseierne.

[fortsetter]
highlander
07:43
02.05.2017
#7186

[fortsatt]

Ved et veiskille?
Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere. De store barnekullene fra etterkrigsårene glir sakte men sikkert over i pensjonistenes rekker. Det vil gi systematisk fallende sparing og økende offentlige utgifter i tiårene fremover.

Det er vanskeligere å si hva som vil skje med de økonomiske ulikhetene. Vil gevinstene av den økonomiske veksten fortsette å akkumulere seg hos de rikeste eller klarer vi å lage en økonomi som fungerer for alle?

Tror du på det sistnevnte, skal renten opp, mens det førstnevnte gi mer av det samme - lave renter og svak etterspørsel, også kalt sekulær stagnasjon.

Høy politisk kostnad
Fremveksten av populistiske partier tyder på at den politiske kostnaden ved de økonomiske ulikhetene nå har blitt høy. Velgerne er sinte og krever en ny kurs.

Dette har gitt vind i seilene for politikere som skylder på utlendinger eller de rike - i USA representert ved henholdsvis Donald Trump og Bernie Sanders.

Mye tyder på at toppen i globalisering og frihandel er passert og at verden vil bli mer proteksjonistisk. Blir det i tillegg en jevnere inntektsfordeling, er risikoen i både renter og inflasjon på oppsiden.

Dovre-porteføljen (ingen endringer)

Telenor
Yara
Songa Bulk
Norwegian
Skandiabanken
highlander
07:55
02.05.2017
#7187

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Denne uken, som i forrige, vil preges av resultatfremleggelser (Onsdag: Borregaard og REC Silicon. Torsdag: Statoil, Telenor og Gjensidige). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp tirsdag, dog ettersom Oslo Børs holdt stengt i går, er det ikke gitt at dette vil påvirke investorene nevneverdig. Oljeprisen derimot, som har korrigert ned i løpet av helgen, vil med stor sannsynlighet påvirke investorene mer i dag."
blåball
09:42
02.05.2017
#3349

Aker Solutions og Akastor .
highlander
08:04
03.05.2017
#7193

Ja, hva med AKSO og AKA, blåball? :D

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,19 prosent i dag. I dag er det rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken), dog markedet venter ingen renteendring. Uansett, rentemøte i Fed, er uten tvil en av de viktigste begivenhetene i finansverdenen, gitt størrelsen på amerikansk økonomi (ca. 25 % av verdensøkonomien, målt i BNP). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp i natt, men ettersom oljeprisen har svekket seg noe fra i går, skal det mye til for at Oslo Børs ikke åpner ned. Følgende selskaper leverer tall i dag (utvalg): REC Silicon, Borregaard, Akastor og Hafslund."
Stockamateur
10:10
03.05.2017
#11883

blåball
30.04.2017 09:04
#3347

Etter 4 måneder sideveis, kan man ikke påstå at OSE ligger i "stigende hovedtrend".
blåball
12:57
03.05.2017
#3353

Fred Olsen Energy og Seadrill er fremdeles klare shortkandidater . ( Men hvor langt ned ? )

( DN.no har mere om Fred Olsen Energy i dag . )

Sekundær trend på Oslo Børs noe ned siste måneder , men holder stigende hovedtrend .

OPEC møte 25 mai , bestemmer videre retning i all hovedsak . Statoil med flere .

Etterspørsel etter olje stiger år for år , men omstilling og reduserte kostnader gir Statoil ett bedre resultat på lengre sikt .

Oppkjøp av deler av Aker Solutions og Akastor er en trigger for aksjonærer og Aker .

Endret 03.05.2017 13:08 av blåball
blåball
09:10
04.05.2017
#3354

Statoil forbedrer resultat kraftig , inntekter fra Norge og Utland er nå nærmere hverandre . ( Videre strategi er gradvis sol , vind og fortsatt sterkt fokus på Norsk Oljesokkel . )

DNO kjøper seg opp i Norge og Storbritania. ( Se børsmelding i dag ).

Bull.
highlander
13:04
06.05.2017
#7218

Fra 1.juni går Grieg Seafood, SR-Bank, Gaming Innovation og Link Mobility inn i hovedindeksen (OSEBX).

Ut går Bank Norwegian, American Shipping Company, Multiconsult og Biotec Pharmacon.
blåball
22:37
07.05.2017
#3359

Valuta : Euroen styrker seg mot Dollar .
Ny President i Frankrike som er for EU , og ett samlet Frankrike .

Moderat oljepris noen år fremover , er godt nytt for videre omstilling i Statoil . ( Statoil leverte ett sterkt kvartals resultat , der kostnader og gjeldsgrad er betydlig ned . )

Stigende oljepris til uken , sterke oljelager trekk fremover .
Og stigende forbruk , hvert kvartal fremover , er konsensus .

OPEC stategi fungerer , olje frem i tid leveres til moderate priser .
highlander
08:56
08.05.2017
#7227

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Det ble, som ventet, en overbevisende seier til Emmanuel Macron (pro EU) over Marine Le Pen (anti-EU), i gårsdagens franske presidentvalg. Når det er sagt, dette utfallet var i tråd med markedets forventninger. De asiatiske børsene (utenom Kina) endte for øvrig opp mandag. Oljeprisen er dessuten også opp fra fredagens nivåer. Mao. ligger forholdene til rette for en positiv start på Oslo Børs. Denne uken fortsetter resultatslippet her hjemme med blant annet flere lakseselskaper (Marine Harvest, SalMar og Grieg Seafood), samt Orkla, Schibsted, PGS, TGS og Aker Solutions."
highlander
10:09
08.05.2017
#7228

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Investeringsråd i urolige tider

Populismen er på defensiven. Mens Trump har bevegd seg mot sentrum i det republikanske partiet, står Frankrike foran en frimarkedsrevolusjon. I 2018 kan imidlertid politisk risiko prestere et smertefullt comeback.

Populistene har hatt en dårlig start på året. I Østerrike og Nederland tapte de valget, mens oddsene i skrivende stund er overveldende for at Macron blir Frankrikes neste president.

Det som skjer i Frankrike, er bemerkelsesverdig. For det første er det oppsiktsvekkende at ingen av de tradisjonelle, statsbærende partiene har maktet å få en kandidat med i den siste og avgjørende runden. Dernest vil en Macron-seier bane vei for en økonomisk liberalisering og frimarkedsrevolusjon.
I USA har Trump bevegd seg mot «the establishment» i det republikanske partiet. Til stor lettelse for mange land i Europa har han inntatt et mer tradisjonelt syn på Nato. Videre er faren for proteksjonisme og handelskriger redusert.

De politiske medvindene kan bli med oss en stund til. Trump vil trolig få gjennomslag for tidenes skattelettelse senere i år. I så fall skal inntjeningsestimatene heves, noe som normalt innebærer at børsen skal opp.

Leker med ild
Den politiske risikoen kan imidlertid blusse opp igjen allerede neste år. Det går mot nyvalg i Italia i februar, og skal vi dømme etter meningsmålingene, vil Femstjernersbevegelsen vinne.
I så fall kan Europas tredje største økonomi og største gjeldsmarked snart ha en euroskeptisk regjering.
Av alle landene i eurosonen ligner Italia mest på Storbritannia. Velgerne er lunkne til EU og euroen, og mange mener landet er stort nok til å klare seg alene.

Oppstår det tvil rundt euromedlemskapet, er veien til greske tilstander med stengte banker kort. Fordi skilsmissekostnaden er så høy, har Italia i praksis få andre valg enn å fortsette i det dårlige ekteskapet.

Det store spørsmålet er imidlertid om velgerne må gjennom en runde med voksenopplæring i form av køståing foran minibankene før de skjønner dette.
Får vi en italiensk bank- og gjeldskrise utløst av tvil rundt eurosone-medlemskapet, vil de globale aksjemarkedene få smake pisken.

[fortsetter]
highlander
10:11
08.05.2017
#7229

[fortsatt]

Flørt med «the establishment»
Faren for handelsfriksjoner vil likeledes tilta i 2018. Akkurat nå har Trump røkt fredspipe med Xi fordi han trenger Kinas hjelp i den koreanske atomkrisen.
Når Nord-Korea-problemet er bak oss, vil imidlertid fokus fort vende tilbake til de enorme amerikanske handelsunderskuddene. Faren for en handelskrig med Kina er ikke over. Den er kun utsatt.

Et annet dilemma er at Trump neppe har sjanse til å bli gjenvalgt om tre år dersom han ikke leverer på noen av de populistiske løftene. Dette advarer mot at hans flørt med «the establishment» neppe ender opp med et varig forhold.
Oppryddingsjobben starter neste år

I Kina skal president Xi gjenvelges for en ny fireårsperiode i høst, og han vil samtidig konsolidere sin makt ved å få støttespillere inn i nøkkelposisjoner.
I forkant av høstens partikongress har økonomien beleilig nok blitt pumpet opp av gjeldsfinansierte investeringer til glede for blant andre norske bulkrederier. Veien fra gjeldsfinansiert vekst til resesjon og krise er imidlertid kort.

I 2018 vil Xi føle seg trygg nok på sin egen maktposisjon til at han våger å trappe opp smertefulle men hardt tiltrengte strukturelle reformer. Det kan påvirke Kinas råvareetterspørsel og dermed Oslo Børs negativt.

Positive nyheter på lur?
Skottlands største oppdretter, The Scottish Salmon Company, slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Sykdomsproblemer gav skuffende resultater i fjor, men fås situasjonen under kontroll, er aksjen en doblingskandidat.

Selskapet inviterte nylig til en investorpresentasjon i Oslo. Dette er ikke noe ledelsen har for vane å gjøre, og jeg satser på at positive nyheter er på lur.

Dovre-porteføljen
Yara
Songa Bulk
Norwegian
Skandiabanken
Bank Norwegian
The Scottish Salmon Company
Inn: The Scottish Salmon Company
Ut: Telenor
blåball
09:35
09.05.2017
#3362

Inn : Aker ASA
: Kværner pluss Aker Solutions
: Bergen Group
: North Energy
: Philly Shipyard
: Orkla og Norsk Hydro

Statoil / Aker BP / Lundin kursmål dette året fra 160 kroner til 2OO pluss .
blåball
08:51
11.05.2017
#3377

Solpanel produsenten Solarworld i Tyskland søker om konkurs , fordi enhetskostnader er større enn markedspris . ( Dei har 3000 ansatte og en av det første større produsenter , overbelånt , og obligasjonseigere har fått nok . ) Mer på DN.no i dag ) .

Dei som tar over driften er nok vinnere .

Oljepris tilbake i stigende hovedtrend , etter att sekundærtrend ble preget av maskinhandel og tradere og papirhandel .

Det fysiske oljemarkedet strammer seg til , oppkjøp og fusjoner og allianser , kontanter og godt utbytte i AKER ASA . ( Følg selskapet fremover , en fot innenfor er en fordel og bedre enn bankrente . ) BULL.
highlander
09:08
11.05.2017
#7234

Netfonds analysesjef Roger Berntsen traff bra med sin åpningsprognose i dag, han forventer også ny ATH:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,24 prosent i dag. Høyere oljepris, samt positiv stemning i Asia, vil med stor sannsynlighet gi ny all-time high på Oslo Børs i dag. Hovedindeksen er for øvrig opp 5,2 % så langt i år. Slik vi ser det, har det norske aksjemarkedet mer å gå på gitt at oljeprisen skulle utvikle seg i tråd med våre spådommer (over 60 dollar innen utgangen av 2017). Enn så lenge er det de kortsiktige spekulantene som styrer oljeprisen (frem til det kommende OPEC møte). Det er naturlig å anta at OPEC, med Saudi Arabia i spissen, velger å forlenge, eller faktisk kutte sin produksjon ytterligere, når de møtes til offisielle samtaler 25. mai. Poenget er at Saudi Arabia skal børsnotere sitt statlige oljeselskap, Aramco, i 2018. En børsintroduksjon med "lav" oljepris vil neppe være aktuelt."
blåball
12:39
11.05.2017
#3379

Og oljepris stiger jevnt oppover , Irak melder om oppnådd konsensus om videreføring kutt i oljeproduksjon i 6 måneder fra OPEC og samarbeidende land utenfor . ( se mer på Hegnar.no for en stund siden / og XI nettforum om " capsen " blir tatt på........ ).

Omstilling fortsetter , IKM Group intet unntak ..........

Hunter Group og NEL er i startgropen på noe stort ?
blåball
09:38
15.05.2017
#3380

Bergen Group ett selskap med bedre resultater , er kandidat for ytterligere oppdrag . Bull .

Polarcus , er en kandidat for bedre tider innen seismikk , gradvis bedring i markedet .

North Energy . Bull.

Statoil , Aker , Lundin stiger på øket oljepris . ( Russland og Saudi Arabia forlenger til Mars 2018 , OPEC og 11 samarbeidende land ser ut til å være enige før OPEC møte 24-25 Mai dette år . )

Det er moderat Bull . ( 60 Dollar fatet fremover årene ).

Omstilling fortsetter i Norge .
blåball
08:37
16.05.2017
#3382

Og det er tid for Statoil oppgang , selskapet er forandret , og drar i retning av Norsk Hydro sin strategi : best på kostnader og utvikling i ett langt løp .
( ett gradvis mer fokus på investeringer innen , sol og vind i en fremtidig energimix ; er ingen hindring for utvikling av olje og gassmarkedet for Statoil. ) Kursmål er 160 kroner i det korte bildet , stigende på nye oljefunn i Barentshavet m.v. ).
Stockamateur
12:02
18.05.2017
#11966

"Sell in may and stay away!" het det i "gamle" dager. Oljeprisen er på full fart nedover igjen etter å ha prøvd seg på 52+. På tross av gjentatte spådommer i et drøyt års tid om at den skal til 60!

Jeg har nå knapt long posisjoner, den eneste av betydning er i SSO. Er short i NSG, FRO, FOE og selvfølgelig SDRL, og sover meget godt om natta med det. Det er faktisk long posisjonene, som jeg nå stort sett har kvittet meg med, som har bekymret meg i det siste.
yemaya 2
12:57
18.05.2017
#8302

Markedet har funnet et påskudd for å ta en etterlengtet korreksjon.
Den kan vare noen dager og den kan være over i morgen.
Stockamateur
13:01
18.05.2017
#11967

Eller den kan vare i noen måneder. Lenge siden det var bear market nå.
highlander
13:32
18.05.2017
#7252

Jeg driver ikke med backtrading, men kan nevne at jeg på spekk kjøpte OBXEXDBEAR ("bjørnefond" - 2 ganger OBX-ens utslag) tirsdag. Dessverre hadde jeg veldig tight stop loss, så da markedet styrket seg videre rett etter at jeg hadde kjøpt, føyk de ut. I dag hadde de gitt uttelling, og de nærmeste dagene også avkastning på avkastningen om korreksjonen hadde fortsatt.

En mix av "sell in May and stay away" + Donald Trump-effekt, denne gangen med negativt fortegn, tynger markedene i dag, men størrelsen på korreksjonen og hvorvidt det eventuelt er en tidlig fase på et nytt bearmarked, er det alt for tidlig å si noe sikkert om.

For øvrig har jeg bestemt meg for å trappe ned mine skriverier på ST i påvente av avklaring på sitens fremtid, så den nærmeste tiden blir jeg lite aktiv her.

Lykke til med deres investeringer, uansett om dere er long eller short. :)

Endret 18.05.2017 13:54 av highlander
Stockamateur
14:16
18.05.2017
#11969

Å sette et fornuftig stopp nivå syntes jeg er noe av det vanskeligste i aksjemarkedet.
yemaya 2
21:02
18.05.2017
#8303

Huff Huff Ikke nevn bearmarket da stokkis. Jeg får vondt i magen av sånt.
Stockamateur
09:42
19.05.2017
#11974

y2

Nå har jeg vært med i så mange år at bearmarket er blitt en naturlig del av dette skuespillet. (Du er vel også en gammel traver mener jeg å huske.) Jeg får vondt i magan når vi er i den usikre fasen mellom bull- og bearmarket, altså når jeg er i tvil om hvorvidt bull fortsetter, eller om det snur. Der er jeg nå. Når vi først er fullt inne i det, blir det akkurat som å trade bullmarket, bare med motsatt fortegn. Volatiliteten er oftest høyere i bearmarket, og det kan man dra nytte av.

For sikkerhets skyld prøver jeg å plukke innlysende tapere, så får shorting av STL og andre børslokomotiver vente. (FRO er ikke en "innlysende" taper, men denne shorten har jeg sittet på i månedsvis, så lar den gå.)

Endret 19.05.2017 09:46 av Stockamateur
blåball
21:00
20.05.2017
#3393

Aibel , Kværner , Aker Solutions med ett års oppdrag , med oppsjon på flere , innen utvikling / omstilling . ( Nyheter på Radio og DAB pluss for noen dager siden . )

AKER har hatt en bindingstid på 10 år , på sine levrandørbedrifter med Staten .
Nye oppkjøp og salg kan forventes fremover .

OPEC med 9 måneders forlengelse gir moderate oljepriser rundt 60 Dollar fatet på spotpris Brent , etterspørsel avgjør videre oppgang på lengre sikt , fremtidspriser noe lavere enn spotpriser en trend fremover .

Bull.
blåball
09:13
22.05.2017
#3395

Telenor , Yara , Gjensidige , Statoil vekter Oslo Børs høgere .
blåball
10:28
23.05.2017
#3396

Bergen Group med oppkjøp . ( Mer på Hegnar.no i dag / og børsmelding . ) Bull .

Oljepris i stigende hovedtrend . Bull . ( Noe ned før OPEC møte onsdag denne uke . )

Statoil digitaliserer . Bull .

Telenor og Yara øker sin verdi fremover .
blåball
10:16
24.05.2017
#3400

Bergen Group har mer oppside . ( Fregattkontrakter er på anbud , tildeling før sommeren . )

Oljepris buller , totale oljelager skal ned . Bull .

Seadrill aksjer kjøpes tilbake . ( Foreløpig i små mengder ) .

REC og NEL med større oppside . Bull .
blåball
09:29
26.05.2017
#3406

Bergen Group med 3 årig rammekontrakt , med årlige oppsjoner videre , Siemens Vindkraft er oppdragsgiver . ( SE børsmelding i dag . )
Bull.

Oljepris forblir moderat noen år , men trekk i oljelagre drar den til 60 Dollar fatet fremover . ( OPEC og 11 samarbeidende land forlenger kutt avtale med 9 måneder til og med 1.kvatal 2018 . Deretter er det nye reguleringer . )
Totalt sett moderat bull , og omstilling / samarbeid må fortsette i Norge .

North Energy og AkerBP er best rustet til omstilling , Statoil følger nå godt på " ballen " .

Telenor og NEL og Norsk Hydro har oppside .
Stockamateur
09:54
26.05.2017
#12012

Hvem kjøper tilbake SDRL aksjer? Ikke de med vettet i behold ihvertfall.
blåball
10:03
28.05.2017
#3410

En stigende oljepris fremover , gir Statoil fordeler i en fortsatt omstilling til gradvis satsing på fornybar energi .
NEL er ett selskap i gradvis vekst og utvikling . ( Oppkjøpskandidat innen ny fornybar industri . Statoil inn her ? )

Norrh Energy ett lite selskap med kapital , tar av andre selskaper , og skaper verdier med kjøp og salg . ( Bull . )

Rent teknisk er Oslo Børs i fortsatt stigende trend .
Men rigg , supply , seismikk har flere utfordringer fremover . ( Oljeselskapene holder igjen investeringer på Verdensbasis noen år til . )

blåball
12:00
31.05.2017
#3415

En negativ oljepris frem mot nye oljelagertall i kveld , samt en allerede sommerslapp Oslo Børs gir muligheter for gode kjøp . ( Noen anbefalinger fra short og derivat markedet ? . )
Norsk Hydro har etter optimistiske analyser og anbefalinger fra Goldman S . i USA for en stund tilbake , resultert i gevinst sikring i markedet .

Når da Goldman S. mener flate oljepriser på 50 Dollar fatet er konsensus i 5 år fremover , noe som skal stabelisere oljemarkedet i følge Deres analyse .

Bull på Statoil fra 140 kroner .

Endret 31.05.2017 12:00 av blåball
blåball
10:40
07.06.2017
#3451

Statoil styrker sin posisjon i enegimarkedet . ( Olje og fornybar m.v. )

Aker Solutions kjøper Rosenberg Verft ? ( eller en fusjon ? ) .

Bergen Group var en gang eier , men er nå mer innen forsvar / vedlikehold og fornybar service . Men fremdeles sevice til olje og gass .

Oljenæring inn i byggebransje en trend .

( Oppmøte på Rosenberg verft i dag........... for moderate optimister ) .
blåball
11:57
09.06.2017
#3457

Philly Shipyard er i forhandlinger om 4 Containerskip . ( Se Hjemmesider til selskapet . )

Oljelager globalt ned til 5 års snitt ; er OPCC sitt hovedmål .

Moderate oljepriser fremover mot 60 Dollar fatet .

Odfjell Drilling og Songa er to selskaper , som er over værste fase .

Bergen Group fortsetter god utvikling .

Endret 09.06.2017 11:59 av blåball
blåball
15:31
09.06.2017
#3460

Statoil med samarbeidsavtale med meget stort Olje og Gass selskap i Kina . ( Mer på nyheter i dag . )

blåball
09:48
12.06.2017
#3466

Akastor bygger mer kontanter : 700 millioner norske kroner denne gang . ( Se børsmelding i dag ) .

Finans fikk ett løft etter Tordagens lettelser i USA , mens " markedet " fulgte FBI høring i USA .

Energi og Oljemarkedet er i utvikling . ( Statoil beholder sterk posisjon i Norge og utland . ( Shale / skifer er fremdeles en dårlig investering , minimal inntjening , men trekker fra tap på skatten i flere år fremover ...... ) .

Cash flow er bedre i Norge .

Statoil og Aker er under god utvikling .

Philly Shipyard er blant vinnere fremover .

Noen med bedre forslag ?
blåball
08:14
13.06.2017
#3469

NEL med gigantisk rammekontrakt . ( Mer på DN.no / Børsmelding i dag . )
blåball
11:44
16.06.2017
#3482

Oppkjøp fra Kinesiske Investorer er aktuelt på OBX listen Oslo Børs , samt mindre selskap utenfor .

Oljepris er medium lav for tiden , men Verden trenger mer olje og gass , og riktige energiløsninger . ( teknologi og kunnskap ) .

Sjømat sektor gir inntekter og proteiner .

Rammekontrakter til NEL er ikke priset inn , ting tar tid , noen måneder , slutten av året .

Rigg Seismikk Supply fremdeles under sterkt press .

Levrandørerer som Aibel , Kværner , Aker gruppen er posisjonert best innen offshore og teknologi , samt sterke eigere .

Statoil er ett godt kjøp på 140 tallet . ( Det gir utbytte for Store investorer , mindre investorer kan trade videre......... )

blåball
08:08
19.06.2017
#3484

Yara og Hydro to solide Norske selskaper , avleggeren NEL er i en tidlig fase for videre vekst .

Tomra og NEL oppkjøpskandidater for Kinesere ?

Japan øker sin energi import , atomkraft er for risikabelt i øyriket .

Miljøeffekt per krone ignoreres , ressurs sløsing , og er da " Klima pluss vekst : sant ? ( Referanse NTNU Handelshøyskole : John Olaf Olaussen / DN.no i dag . )

Vannkraft er fremdeles best på klima og miljø , samtidig med att Norsk olje og gass er nødvendig neste 50 til 100 år .

Mer riktig bruk av energi gir Kinesere fordeler .
Aker gruppen har flere teknologier og kunnskap . ( Kjøp og salg når AKER mener tiden er inne . )

Oljepris holdes flat foreløpig , en oljepris på 60 Dollar når Lofoten åpner..... ? ( 4 milliarder hvert år og 750 kroner til hver Nordmann....., man kan få " Klaus " av mindre enn det..... ).

Bull.
blåball
09:28
20.06.2017
#3488

Lave renter er en trend internasjonalt , nå også i Norge .

Aldrende befolkning nevnes , teknologiutvikling som i mange tilfeller gir moderat til lav inflasjon . Roboter gir anledning til mer fritid og eventuelt sette ressurser inn på nye områder .

Bergen Group ett selskap innen vedlikehold : offshore , onshore , forsvar . ( Bull . )

NEL i startgropen på noe større . ( Rammekontrakter er meget store ) , ( Bull ) .

Statoil ett energiselskap . ( Hold ).

AkerBP . ( Hold ) .

Spekulasjon på oljepris gir oppside fremover i tid , Statoil og AkerBP gir solid utbytte rundt 50 Dollar fat .


blåball
12:25
21.06.2017
#3491

Sektor endring til Sjømat / Laks .
Levrandørindustri innen offshore / havind / landbasert industri er det flere selskaper som bidrar til inntjening og teknologiutvikling . Bull her .

PGS med en mulig emisjon , viser utfordringer her , men 102 nye oljeblokker utlyst av Søkviknes i dag gir merarbeid innen bransjen .

40 % av energimix er fosilt i år 2040 , selv i ett grønt perspektiv . ( Det Internasjonale Energibyrået er referanse ) .

Bergen med 5 mål , sparker Bergen Group til kurs 5 kroner , om " Forsvaret " gir kontrakt i dag , eller om noen dager .

NEL har fremdeles ubegrenset oppside , uten Spetalen .

Endret 21.06.2017 12:26 av blåball
blåball
12:45
22.06.2017
#3494

Selv om olje buller tilbake til 55 Dollar fatet fremover , krever det videre omstilling innen offshore , ellers kommer kostnader tilbake . ( Når alle " rigger " er tilbake fra kaldt og varmt opplag , om en del år .

en god krise skal man ikke sløse vekk........

Bergen Group er gjennom årene beviset på : for sterk ekspansjon . ( Men er nå bull. )

Bull .
blåball
09:08
23.06.2017
#3496

( Forsvaret i Bergen Group ikke like sterkt , kursfall , gir oppside i dag . )

Megaflyplass i Kina , og sterk økning i flyreiser fremover årene , også globalt . ( Mer på DN.no i dag ).

Telenor med ny tjeneste . ( Bull ) .
blåball
09:10
26.06.2017
#3506

Etterspørsel etter olje forblir god i 10 år fremover , med gradvis vekst , deretter en utflatning . Decline offshore blir stor uten investeringer i denne perioden .

Aker Solutions med kontrakt i dag , og har kontroll på videre vekst .

Offshore rigg legger også føringer på supply skip i flere år fremover .

Philly Shipyard i USA inn i Dovre Portofølje denne uke .

Bergen Group inntar forsvarsposisjon , ny oppdrag og bedre timebetalt er målet . ( Finansavisen på Lørdag har mer om dette ) .

Statoil styrker sin posisjon . ( Oppkjøp på Norsk Sokkel får sterkere vern , mer på DN.no i dag om dette med videre ) .

NEL blir oppkjøpskandidat for Kinesere ? ( Konservering og lagring av energi en trend ) .


highlander
11:11
26.06.2017
#7270

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Sommerens værvarsel: Mørke skyer over Norge, sol ellers

Regnskyene henger tungt over råvaremarkedet og råvarerelaterte næringer. Lav inflasjon gir imidlertid fest i obligasjonsmarkedet, mens god vekst fyrer opp under Wall Street som opplever rekordvarme.

Vanligvis går aksjer og statsobligasjoner i motsatt retning. Årsaken er at mens en sterk økonomi og litt inflasjon er bra for aksjer, så trives statsobligasjoner best med deflasjon, resesjon og rentekutt.

Akkurat nå er det imidlertid god stemning i begge leire. Rekordene flyttes stadig høyere på Wall Street samtidig som fall i lange statsrenter gir hyggelige kursgevinster i lommen på eiere av lange obligasjoner. Hva skjer?

La oss starte med obligasjonsmarkedet. Det som får det til å rykke i godfoten der, er et uventet fall i inflasjonen. Oljeprisen stuper, og det samme gjør kornprisen. Det blir billigere å fylle tanken og tygge. Videre har det brutt ut priskrig på mobildata i USA samtidig som kostnaden for helseforsikring har flatet ut.

Fallet i prisstigningen har tatt markedsaktørene på sengen og skapt håp om at USA er på vei mot japanske tilstander med permanent deflasjon. For alle som investerer i lange statsobligasjoner, er Japan den våte drømmen - landet hvor renten kun har gått ned og obligasjonsprisene opp så lenge folk kan huske.

Godartet inflasjonsfall
I aksjeleiren fokuseres det på at amerikansk økonomi vokser bra med liten fare for resesjon de neste tolv månedene. Videre oppfattes fallet i inflasjonen som godartet fordi det er tilbudsdrevet. Oljeprisen er ikke svak fordi etterspørselen svikter, men fordi det pumpes for mye og så videre.

Dette bringer meg inn på råvaremarkedet som er det eneste segmentet hvor starten på sommeren har vært våt og kald. Optimismen ved inngangen til året har definitivt ikke slått til, og årsakene er varierte.

I oljemarkedet er problemet at Nigeria og Libya produserer uventet mye samtidig som skiferprodusentene fortløpende undervurderes. Sistnevnte overrasker hele tiden med sin evne til å produsere stadig mer til stadig lavere priser. Skiferrevolusjonen har ikke mistet revolusjonsgløden.

I kornmarkedet er problemet høye lagre og gode avlinger. Dette har gitt rekordlave realpriser noe som har fått bøndene til å skjære ned på gjødselinnkjøpene. Det har i neste omgang rammet Yara hardt.

Mindre spekulasjon
I industrimetallmarkedet er historien mer kompleks. Etter en meteorisk oppgang gjennom fjoråret og vinteren har jernmalmprisen kollapset siden påske. Tilsvarende kurver gjør seg gjeldende i mange andre industrimetaller.

Hovedårsaken til nedgangen synes å være redusert tilgang på kreditt til spekulasjonsformål i Kina. Dette har i neste omgang ført til likvidasjon av lagre.

Det er vanskelig å si hva som skjer videre i råvaremarkedet. OPEC sitter antakelig i disse dager og teller på fingrene om de skal kutte mer eller fyre av en krigserklæring mot skiferprodusentene ved å åpne kranene for fullt igjen. Gjør de det sistnevnte, kommer verden til å drukne i olje.

Når det gjelder industriråvarer, er Kina elefanten i rommet. Vil kineserne bremse de lånefinansierte investeringene etter høstens partikongress hvor president Xi skal gjenvelges for en ny fireårsperiode?

Tror du på det, kan det bli fortsatt lavtrykk i råvaremarkedet og bulkshipping. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, vil imidlertid hardt prøvede bulkshipping-aksjonærer før eller siden belønnes for sin tålmodighet.

[fortsetter]

Endret 26.06.2017 11:12 av highlander
highlander
11:12
26.06.2017
#7271

[fortsatt]

Mulig gigantkontrakt frister
Philly Shipyard slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Skipsverftet er i utgangspunktet lavt priset sett i forhold til balanseverdiene grunnet frykt for ordretørke.

Nå ryktes det imidlertid at verftet er i ferd med å vinne en kontrakt på bygging av fire Jones Act-containerskip til ca. 200 millioner dollar per stykk. Landes denne, fortjener aksjen en helt annen kurs enn dagens.

Dovre-porteføljen

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Inn: Philly Shipyard

Ut: Skandiabanken
blåball
10:05
28.06.2017
#3515

Lundin med salg av eiendel , inkludert skattebalanser ; over 700 milloner norske kroner fortjeneste . ( Se Børsmelding i dag / Nyheter . )

Selv DNO vill inn på Norsk Sokkel , noen gode grunner for det..... ?

Justeringsfaktor når oljepriser går opp , gir enkelte supply levrandører oppside ? ( Solstad og Fredriksen kan svare på det . Fredriksen øker sin andel i aksjer for tiden . )

Omstilling , fusjoner og oppkjøp fortsetter i oljebransje , den med best kapital og disiplin blir vinnere .

Philly er årets aksje på oppsiden . ( XI følger den , GSI er smarte : selger og kjøper tilbake..... !!! ??? ) .

Utbytte .

Bull.
blåball
23:17
28.06.2017
#3518

Amerikanske Banker får grønt lys for utbyttefest i 4 kvartaler fremover .
Det er Federal Reserve som bestemmer dette hvert år , etter reguleringer og innsyn i kapital og disponeringer m.v .
65 % mer utbytte enn for ett år siden . ( MER PÅ E24 i kveld ) .

Oljepris mot 50 Dollar fatet Brent Olje .

NEL handles lavt i forhold til muligheter i markedet . ( Rammeavtaler m.v. )

Rentemarginer for Norske Banker er god , tross lav rente . ( Slik er det , Europeiske Banker har nok samme marginer . )


OldNick
10:40
29.06.2017
#19248

NHO's nye sjefsøkonom (tidl. DNB) forteller oss at gullalderen i Norge er forbi - økonomisk sett.

Det er greit, men kunne nå endelig blå-blå styre få bukt med veksten i offentlige budsjetter?

Nei, de vokser nesten mer enn noensinne, selv sammenlignet med sosialistisk styre. Slik vil vi havne i ulykken, det offentlige skal overta all økonomisk aktivitet og kvele det private.

Med det følger aksellerert korrupsjon og vanstyre.

Blodfattig vekst

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke norsk økonomi når gamle høyder, selv om den verste oljebremsen trolig er over.

Kjetil M. Hovland, E24.no
27.06.2017
Beins
11:21
29.06.2017
#10820

For å få ned veksten i offentlige utgifter relativt sett, må økonomien begynne å vokse skikkelig igjen. For tiden mangler det vekstsektorer av større omfang.Endret 29.06.2017 11:21 av Beins
blåball
09:31
30.06.2017
#3519

Bergen By er i vekst .
Bergen Group med forlengelse av rammekontrakt ; Skpipsteknisk vedlikehold m.v. ( Se børsmelding i dag . )

Erna Solberg til G20 møte , Norge er invetert på grunn av kunnskap .


Stockamateur
09:38
30.06.2017
#12102

Ikke noen stygge faresignaler foreløbig på OSE, på tross av bear cross 30/5 og svak negativ divergens RSI/kurs. Men fall under mars/april bunnene rundt 680-85 vil være bearish og gi et kraftig salgssignal. Neste under er 625ish.
blåball
12:10
30.06.2017
#3525

Network for NEL . ( Sør Korea , Se børsmelding nå . ) BULL .

Bergen Group med andre børsmelding for dagen . ( BULL ).

Stabil oljepris 50 til 60 Dollar fatet , er bullsignal for enkelte oljeprodusenter i Norden , ikke mange , men noen . ( Kværner tar seg av kvalitet ).

Moderat Bull .
blåball
10:54
03.07.2017
#3527

Oljeindustri på fastlandet i USA er kommet for å bli , Statoil med stategi om lønnsomhet , fremfor økning i produksjon på sine shalefelt . ( Mer på nyheter utover dagen ) .

Oljefunn i Castberg lisens i dag : 25 til 50 milloner utvinnbare oljefat i følge Statoil . North Energy har lisens mellom Castberg og Alta/Gotha lisenser : kan vere bull for North Energy.

NEL kan bli ett industri eventyr , mens Spetalen forsvarer andre investeringer mer . ( Olje service ? ) .

Gode vekstmuligheter i Kina gir oppgang i Asia . ( Både forbruker drevet og industrielt , jevn vekst og moderate energipriser og regulert finansmarked gir resultater i Kina . )


highlander
11:34
03.07.2017
#7293

Stig Myrseth har sendt ut ukens "Dovre insight":

Sykliske aksjer: Valuecase eller valuetrap?

Normalt skal man holde seg milevis unna sykliske aksjer sent i sykelen. Denne sykelen er imidlertid veldig, veldig forskjellig.

Åtte år har gått siden verdensøkonomien passerte bunnen. Selv om lite peker mot et snarlig omslag, er det liten tvil om at oppgangskonjunkturen er godt fremskreden.

Ifølge læreboken skal man være forsiktig med sykliske aksjer sent i sykelen. Da skal man i stedet satse på lite konjunkturutsatte næringer som telekom og farmasi eller bransjer som er i stand til å generere vekst uavhengig av den generelle utviklingen i økonomien så som teknologi.

Denne sykelen er imidlertid veldig ulik det typiske konjunkturoppsvinget i etterkrigstiden. For det første har oppgangen vart uvanlig lenge. Dernest har ekspansjonen vært eksepsjonelt svak.

Den svake veksten har gjort at det sedvanlige, bredt baserte sykliske rallyet har uteblitt. Tidevannet har ikke vært sterkt nok til å løfte alle båter. Det har knapt løftet noen båter.

Tilbudsdrevet lavkonjunktur
For de fleste dypsykliske næringer som bulkshipping, olje, gjødsel og smelteverk har de siste årene vært preget av lavkonjunktur. Mens etterspørselen har steget moderat, har tilbudet vokst eksplosivt noe som har resultert i overkapasitet og svak lønnsomhet.

Klok av skade viser kapitaleierne nå god disiplin. Dette peker mot minimal eller fraværende kapasitetsvekst fremover noe som tilkjennegir at det bare er et spørsmål om tid før en ny høykonjunktur innledes om etterspørselspilene fortsetter å peke oppover.

Motposten er at oppgangskonjunkturen er moden, og blir det resesjon, kan etterspørselen falle brått. Tror du på det, er sykliske aksjer en valuetrap. Da blir det en supersykel med negativt fortegn.

Så skal man kjøpe eller selge sykliske aksjer? Dette er neimen ikke godt å vite, men her er mine tanker.

Når det gjelder oljeselskaper og oljeservice, er jeg skeptisk. Med skiferrevolusjonen ute av kontroll kombinert med stadig billigere solenergi og batterier fremstår dyr offshore-olje som strukturelt presset.

Det blir neppe kroken på døren for norsk oljeindustri, men det er ikke sikkert at tidene da champagnen fløt fritt i Stavanger, kommer tilbake.

Kjøp bulk, gjødsel og aluminium
Innen aluminium og bulkshipping sitter Kina på nøkkelen. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, er den rådende svakheten en kjøpsanledning.

Personlig heller jeg mot det. Hittil har alle som har spådd Kina-krakk, tatt feil. En vakker dag får nok dommedagsprofetene rett, men det blir neppe med det første. Den kinesiske gjeldsboblen er fortsatt ikke sprekkeferdig.

I gjødselindustrien er problemet lave matpriser kombinert med en bølge av ny kapasitet som ble bestilt da tidene var gode. Uansett hvordan konjunkturene utvikler seg, trenger verden mer mat grunnet en stigende befolkning.

Dette sammen med minimal kapasitetsvekst fra neste år gjør meg langsiktig positiv til Yara. Aksjekursen og inntjeningen vil etter alle solemerker passere bunnen i år og deretter innlede et mangeårig oppsving. Den trofaste aksjonær vil neppe bli skuffet.

[fortsetter]
highlander
11:34
03.07.2017
#7294

[fortsatt]

Tja til fly, bank og fisk
Når det gjelder norske bankaksjer, er tvilen min større. Vi har kommet langt ut i kredittsykelen og oppgangen i eiendomsmarkedet.

Bankaksjer ser fortsatt billige ut, men begynner kvaliteten på låneboken å forvitre grunnet vaklende boligpriser og dypt gjeldssatte husholdninger, blir det ingen dans på roser.

Frykten for at festen snart er over og at oppvaskens time nærmer seg, begynner også å gjøre seg gjeldende i oppdrettsbransjen. Den høye lakseprisen har ført til «demand destruction» samtidig som produksjonen vil skyte fart neste år. Kanskje det går bra, men jeg hadde ikke tatt sjansen.

Hva så med den hardt pressede flybransjen? Blir det boom i europeisk økonomi, skal man i utgangspunktet eie Norwegian og SAS.

Så langt har imidlertid kapasitetsøkningen vært mer enn sterk nok til å ta unna passasjerveksten. Det kan vi takke vekstkåte lavprisflyselskaper for.

Mye tyder på at overkapasiteten i flybransjen er strukturell. I så fall er det bedre å være passasjer enn aksjonær.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Endret 03.07.2017 11:34 av highlander
OldNick
11:45
03.07.2017
#19258

Petter Stordalen beyr svært lite fo rOslo Børs, siden alle hans hovedengasjementer er private selskaper.

Men, lenker artikkelen inn fordi Stordalen er en viktig og interessant person for norsk økonomi.

Petter Stordalen: Jeg betyr ikke så mye for selskapet

Petter Stordalen er Norges niende rikeste mann. Alt har imidlertid ikke vært en dans på roser.

Vibeke Vestergård, E24.no
02.07.2017
blåball
09:38
04.07.2017
#3530

Gode kommentarer fra Stordalen .

Skattekart i kritt alder , versus jura alder på Kayak / Castberg / Barenshavet ; gir Statoil , Aker , Lundin oppside . ( Selv North Energy ASA kan revurdere sine strategier . )

Kostnadsnivå er avgjørende i videre utvikling i Norge . ( Men kreative selskaper og personer ser muligheter , fremfor hindringer ...... Rammebetingelser er dog viktige .

Bull på oljepris rundt 55 Dollar fremover . ( OPEC kutter ikke mer nå ) . Forlengelse av avtalen er mer sannsynlig , men kortene holdes tettere til brystet . )

Statoil er på hold .
Aker kjøp.
Lundin kjøp .

Philly og NEL med oppside , kursmål er under vurdering .
OldNick
16:06
04.07.2017
#19266

Nå er dt ikke lenge til Q2-rapporteringssesongen starter.

Her er DNB Markets liste over datoer:

SELSKAPENES RAPPORTERINGSDATOER FOR ANDRE KVARTAL 2017

Andreas Nyheim, DNB Markets
29.06.2017

Rapporteringssesongen for andre kvartal er så vidt i gang. Tabellen under viser forventede rapporteringsdatoer for de børsnoterte selskapene i Norge og Sverige, samt hovedindeksene i Danmark og Finland.

Andre kvartal har bydd på enkelte overraskelser for analyseteamet til DNB Markets. Både oljeprisen og de lange rentene har falt, noe som gir litt blandede signaler. Vi tror derimot at dette vil bli reversert i andre halvår. Estimatene for selskapsinntjeningen har i perioden beveget seg lite. Vi antar derfor at oljeprisestimatene vil justeres ned når analytikere oppdaterer sine tall for andre kvartal, og at inntjeningen for sjømatselskapene justeres opp.

Vi er fortsatt nøytrale til Oslo Børs. Det betyr at vi tror på en moderat positiv utvikling.

Og så følger listen med selskaper - se link over
blåball
11:07
07.07.2017
#3535

Lundin kjøper Lisens 805 av North Energy . ( Se børsmelding nå ) .
Skatte refusjon , og North Energy mer som ett investerings selskap .

For Lundin strategisk viktig lisens ( 805 ) .

Oljepris uendret , tross lager trekk i USA , Rigg telling i kveld gir bedre svar . ( Økt oljeproduksjon i USA denne uke ) .

blåball
12:16
08.07.2017
#3536

Estimater for Oljeproduksjon i USA er litt for høge , endelig fracking blir ikke gjennomført , for lave oljepriser , og fremtidspriser viser en flatere utvikling .
Det posetive for Norsk Oljeindustri , er fortsatt omstilling , og større oljeselskaper , som Lundin f.eks . ( Velger f.eks . Kværner som levrandør , og ikke Asia verft , som overskrider budsjetter i større grad historisk . )

Inntjeningsvekst for 2017 globalt er ca 14 prosent , Asia har enda høgere inntjeningsvekst for børsnoterte .

Lav inflasjon grunnet teknologiutvikling i flere bransjer , samt att lønninger til arbeidere ikke stiger mer grunnet stor ledig arbeids styrke i flere store økonomier , blant annet i USA . Men lavere skattenivå og moderate energipriser gir kjøpekraft .

Etterspørsel etter grafitt , nikkel , aluminium , mangan og olje og gass vil stige frem til år 2040 . ( Pris vekst fra dagens nivå påregnes her ) .

G20 landene er enige om klima strategi , Trump er for renere fossil energi og teknologisk utvikling .

North Energy ASA neste ukes vinner , og NEL inntar flere rammeavtaler ?

Endret 08.07.2017 12:19 av blåball
blåball
10:42
09.07.2017
#3537

Tyrkia kommer ikke til å ratifisere Parisavtalen i landets Nasjonalforsamling . ( Nyheter i dag / Tyrkias President ) .
Det er snakk om økonomisk kompensasjon til utviklingsland m.v..

Donald Trump / USA mener tilgang og bruk av fossil energi må bli renere og mer effektiv .

G20 møtet vedtok retten til straffetoll for å forhindre pris dumping , landene i mellom . ( Godt nytt for Norsk Hydro og REC ) .

NEL Hydrogen til industrielt bruk øker fremover . ( flere muligheter fremover ) .

Norge og Solberg og Jensen ser seg fornøyd med både Parisavtale og G20 møtet . ( Olje og Gass er fremdeles den energi med mest potensiale til å bli renere , forbruket er økende i flere tiår fremover , en uflating i forbruk kommer fra høge nivåer frem i tid . )
highlander
07:45
10.07.2017
#7300

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Niårsjubileet nærmer seg

Trump er langt fra så svekket som norske medier gir inntrykk av. Til høsten vil skattereform klatre til topps på den politiske agendaen, og det kan gi nye rekorder på Wall Street.

Sjelden har en amerikansk president vært så upopulær i Vest-Europa. Mens kjemien med Macron og Merkel er totalt fraværende, har Trump ingen problemer med å finne tonen med Putin.

På helgens G20-sammenkomst varte møtet mellom Trump og Putin så lenge at han kom for sent til avtalen med Japans statsminister.

I Europa sitter mange og bare venter på at Trump skal bli avsatt. Den allmenne oppfatningen er at administrasjonen hans er så inkompetent og skandalerammet at den i praksis er handlingslammet.

Virkeligheten er imidlertid mer nyansert.

Fox News og CNN
Husk at Trump fortsatt nyter godt av støtte fra over 80 prosent av republikanske velgere. Dersom du tror amerikanerne har mistet troen på han, så start dagen med å lese nyheter påfoxnews.comi stedet forcnn.com

USA er for tiden et sterkt polarisert samfunn, og i Norge hører vi stort sett kun fra den ene siden.

Med kontroll over både det hvite hus og kongressen har det republikanske partiet for tiden en unik mulighet til å få gjennomslag for sine hjertesaker. Den viktigste av disse er skattereform.

Tiden går imidlertid fort. Mot slutten av neste år er det mellomvalg, og det er langt fra sikkert at flertallet i nasjonalforsamlingen opprettholdes. Derfor gjelder det å få vedtatt så mye av programmet som mulig innen da.
For å få dette til, kreves husfred innad i partiet, og dette tilkjennegir at Trump foreløpig sitter trygt. Skal han bli avsatt før mellomvalget, må Russland-etterforskningen avdekke bevis for utilgivelige forbrytelser som landsforræderi eller tilsvarende.

Akkurat nå har de fleste markedsaktører gitt opp troen på en skattereform. Sannsynligheten for at republikanerne får gjennom en sådan i god tid før mellomvalget, er imidlertid etter min mening høy.

Årsaken er at skattekutt er langt mindre kontroversielt enn for eksempel å fjerne helseforsikringen til fattige og syke. Videre er skattereform partiets absolutte toppsak som det er bred konsensus om innad.

Resultatpilene peker opp
Innføres et nytt skattesystem, skal inntjeningsestimatene opp i størrelsesorden ti prosent på Wall Street. I eurosonen er likeledes resultatutsiktene gode. Egenkapitalrentabiliteten er godt under historisk snitt, og dette gir stor oppside i inntjeningen etter hvert som konjunkturoppgangen skrider frem.

Egenkapitalrentabiliteten er heller ikke all verdens på Oslo Børs. Utsiktene til en normalisering av lønnsomheten her er imidlertid mer usikker ettersom mye avhenger av oljeprisen. Akkurat nå ser det ikke bra ut på den kanten.

[fortsetter]

Endret 10.07.2017 07:47 av highlander
highlander
07:47
10.07.2017
#7301

[fortsatt]

Hvordan ender det?
Det rådende oppgangsmarkedet på verdens børser er nå inne i sitt åttende år. Alle lengerekorder er slått, og det er bare å gratulere. Hvordan vil bullmarkedet ende?

Jeg tviler på at høy vurdering eller varigheten av oppgangen vil forårsake det neste bearmarkedet. Historien viser at store børsfall nesten alltid utløses av fallende resultater eller frykt for det.

Nå som resultatpilene peker såpass bratt oppover i både Europa og USA, er det vanskelig å se for seg et kursfall. Oddsene for at vi snart kan feire niårsjubileum, virker gode.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]
Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
08:00
10.07.2017
#3542

Sapa : Norsk Hydro blir 100 % eiger . Hydro er da med i hele veridkjeden ; fra gruver til resirkuleringer og " struktuerte produkter " . Norsk Hydro betaler kontant til Orkla . ( Se Børsmelding i dag ) . Bull .

Resultatsesong starter med nå : North Energy ASA er på forskudd med skattefunn :
til " Ola i Venstre partiet " . Bull .

Oljepris stiger på ett mulig tak i produksjonen Nigeria og Libya , eventuelt regulering fra andre land innen den store OPEC avtalen . ( Norge er ikke med , men øker sin omstilling videre ) .

Venter med å sette Bull på Statoil denne uke . ( Den kommer etter ferie ) .
highlander
08:35
10.07.2017
#7306

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,63 prosent i dag. Sterk avslutning på Wall Street fredag gav børsløft i Asia i natt. Det er naturlig å anta at den positive stemningen vil smitte over på de europeiske børsene også. Investorene venter nå på en ny resultatsesong. Av de store norske selskapene er disse først ut; Aker Solutions, Entra og DNB (tirsdag), Norwegian Air Shuttle, Nordic Semiconductor og Storebrand (torsdag), Aker BP, Gjensidige, Orkla og Atea (fredag)."
blåball
10:36
11.07.2017
#3543

Oljepris legger en demper på Statoils kursutvikling , men det viktigeste for Statoil er fortsatt omstilling , og bruk av kapital og teknologi . ( Hold ) .

Shale oil i Amerika : er og blir ett pengesluk i flere år til . Fradrag på skatten på fremtidig produksjon gir dog mindre tap , men stort nok på innskutt kapital , for Statoil .

North Energy ASA med pluss 200 milloner igjen på skatt , er Bull for aksjonerer . ( Videre oppside blir avkastning i investerte eiendeler i andre selskaper . ) Her selger man ikke . ( sterk Bull ) .

Philly og NEL med stor oppside . ( Bull. )

Endret 11.07.2017 10:37 av blåball
blåball
08:05
13.07.2017
#3552

Kværner leverer knallsterke resultater , bonuser for kvalitet og levering . ( Se for øvrig børsmelding i dag / 2. kvartal ) .

Høytrykk over Bergen By og Bergen Group fortsetter jakten på bedre marginer på fremtidig arbeid . ( Hold eller kjøp her ) .

Donald Trump " Junior " krever mer luftkjøling for rebublikanere , og Senior Trump mener Putin tross alt ....... ville foretrukket Clinton som President . ( Cinton var jo for Vindmøller . )

Kina og Asia er i god vekst .
highlander
10:45
17.07.2017
#7316

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Krone rammet av heteslag

Sydenferien svir ekstra godt i pungen i år. Vår hjemlige valuta har aldri vært så svak mot euroen på denne tiden av året. Hva skyldes formsvikten?

Norske kroner sliter med populariteten. Utenlandske banker har vært storselgere de siste månedene, noe som har gitt kraftig press nedover i kursen.

Vi må halvannet år tilbake da oljeprisen vaket rundt 30 for å finne en like svak krone mot euro. Hvorfor handles vår kjære valuta på krisenivåer på tross av at oljeprisen er 50 prosent høyere?

En viktig grunn er bekymringer rundt boligmarkedet og det høye gjeldsnivået i husholdningene. Boligprisene faller markert i Oslo, og tror du på et fullblods krakk, er short-posisjoner i kroner en av de beste måtene å uttrykke et slikt syn på.

Gode nyheter fra eurosonen
En annen drivkraft er økt tiltro til eurosonen. Valgseieren til Macron har ført til en ny giv i integrasjonsprosessen. Tyskland og Frankrike diskuterer nå endringer i EU-traktaten som skal gjøre eurosonen sterkere og mer sammensveiset.

Videre er konjunkturoppsvinget overraskende robust, og dette har ført til økt kjøpsinteresse for eurosone-aksjer med en styrket valuta som resultat.

Den underliggende eurostyrken gjenspeiles ved at kronen er rekordsvak mot euro samtidig som den nærmer seg årsbeste mot dollar.

Bolig og olje
Hvilke sprell kan vi vente oss fremover? Svaret avhenger primært av boligmarkedet og oljeprisen.

Nivåer på 40-tallet for Brent-olje er neppe bærekraftig over tid. Vedtar OPEC et nytt kutt for å utlikne den økte produksjonen til Libya og Nigeria, vil oljeprisen raskt gjenvinne det tapte. Uten nye tiltak vil innhentingen ta lengre tid ettersom veksten i den amerikanske skiferproduksjonen da må strupes på den harde måten gjennom lave priser.

Stiger oljeprisen, skal kronen opp så fremt bunnen ikke ramler ut av boligmarkedet.

Selv om rekordhøy byggeaktivitet er et varsku, er det viktig å huske på at produksjonen av nye boliger til enhver tid er liten sett i forhold til den samlede beholdningen av eksisterende boliger. Å bygge boligmarkedet i hjel er ikke gjort over natten.

Den viktigst faktoren i eiendomsmarkedet på kort til mellomlang sikt har alltid vært psykologi, og den tipper jeg fortsatt vil være understøttende. Så lenge renten er lav, vil Ola Nordmanns forkjærlighet for mørtel og stein neppe gi seg med det første.

[fortsetter]
highlander
10:46
17.07.2017
#7317

[fortsatt]

Dollarmotvind
Hva betyr valutabevegelsene for Oslo Børs? Den sterke euroen er godt nytt for oppdrettsnæringen. Det samme kan sies om et knippe andre bedrifter som Kongsberg Automotive, Norske Skog og B2 Holding.

Dollaren er imidlertid den klart viktigste valutaen, og denne beveger seg for tiden i gal retning. Dette skaper motvinder for råvareprodusenter, oljeservice og shipping.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
highlander
08:42
18.07.2017
#7318

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,55 prosent i dag. OBX selskapene, Schibsted og Yara har levert tall før børsåpning i dag. Schibsteds slo analytikernes forventninger og bør, etter våre beregninger, åpne opp 2,1 %. Yaras tall, derimot, var mindre gode. Vi tror aksjen åpner ned 5,3 % på skuffelsen. Samlet sett, vil dette gi et negativt bidrag på OBX indeksen på 0,32 % i åpningsminuttene. De asiatiske og amerikanske børsene har for øvrig utviklet seg blandet etter at Oslo Børs stengte i går, dermed er det ingen drahjelp å få fra disse regionene i dag. Når det er sagt, den generelle stemmingen på Oslo Børs er fortsatt god om dagen, takket være sterke kvartalstall fra flere av de store selskapene."
blåball
12:19
18.07.2017
#3562

Sterk inntjeningvekst i USA på børsnoterte , Netflix overgår forventinger kraftig for eksempel . ( teknologiutvikling generelt gir godartet lav inflasjon ).

Marginer for Banker er god til bedre , tross ett lavt rentenivå .

Oljepris i stigende trend , tross forventet økning innen shale i USA . ( Her er marginer sterkt presset , noen produsenter pris sikrer , men fremtidige kontrakter er lavere enn tidligere , grunnet OPEC kapasitet innen produksjon . )

Oljelagre viser tegn til store trekk globalt , samt att etterspørsel er god .
blåball
12:42
18.07.2017
#3563

Kina øker bruttonasjonal produkt for andre kvartal på rad , reguleringer innen bank og finans , som også Federal Reserve i USA regulerer , er av det gode .

EU følger samme prinsipp i stor grad , også her leverer Bankene bedre resultater , etter store bøter er betalt .

Island har for mange turister , det gir eiendomsmarkedet ett for stort løft .
Lavere priser i Oslo er å foretrekke , over 6000 tusen studenter venter på hybelplass . ( Statlige studentboliger er forsømt over flere tiår . )

Aker ASA øker sin verdi fremover . ( Philly med størst oppside i USA , AkerBP fortsetter sine forbedringer i BP del . )
highlander
08:52
21.07.2017
#7319

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,23 prosent i dag. XXL har, i dag, levert svakere tall for 2. kvartal enn ventet. Vi forventer at aksjen åpner ned 2,47 %. Når det er sagt, dette vil påvirke hovedindeksen (OSEBX) marginalt (-0,02%), gitt at selskapet ikke er så stort. I neste uke slippes det flere viktige kvartalstall, deriblant fra; Norsk Hydro, Subsea 7 og Statoil. De asiatiske børsene endte for øvrig opp fredag, mens de amerikanske endte blandet i torsdag kveld. I tillegg til det har oljeprisen falt litt tilbake fra gårsdagens nivåer. "

God helg!
highlander
09:47
24.07.2017
#7321

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvordan ender eventyret?

Norsk økonomi har hatt en eventyrlig utvikling siden årtusenskiftet, spesielt sammenlignet med våre naboland. Eventyret er nå inne i siste akt, og enden blir neppe god.

Etter sekelskiftet dro Norge nytte av en fantastisk bedring i bytteforholdet noe som gjorde oss alle rikere. Mens verdien av eksportvarer som olje og gass økte kraftig, falt prisen på importerte klær, elektronikk og så videre.

Første trinn i raketten, råvarerallyet, tok norsk økonomi til nye høyder frem mot finanskrisen. Finanskrisen ble en kortvarig affære for oss, ettersom andre trinn fyrte opp nesten umiddelbart etter at første trinn var utbrent.

Drivstoffet i det andre trinnet var kraftig rentefall, sterk innvandring og finanspolitiske stimulanser. Å kjøpe eiendom med lånte penger ble en sikker vinneroppskrift.

Da oljeprisen knakk i 2014, var rentevåpenet brukt opp, og norsk økonomi kunne fort styrtet mot bakken om ikke raketten hadde hatt en tredje trinn.

I det tredje trinnet slo den finanspolitiske turboen inn for fullt samtidig som minimerte renter fortsatte å fyre opp under boligmarkedet og låneetterspørselen.

Største siden Vikingtiden
I sum har denne tretrinnsraketten gitt den største og lengste festen siden Vikingtiden. Raketten er fortsatt stigende drevet av vedvarende opplåning i husholdningene, høy boligbygging og sterke internasjonale konjunkturer.

Det korte bildet for norsk økonomi er rimelig lyst. Kredittinnstramninger har riktignok gitt et tilbakeslag i boligprisene i Oslo, men samtidig sørger bedre tider i våre naboland for solide medvinder.

Det høyt prisede norske boligmarkedet og en sterkt forgjeldet husholdningssektor er elefanten i rommet. Gjeldsgraden kan umulig stige til evig tid, og boligprisene kan heller ikke løpe fra lønnsveksten i det lange løp.

Når verden rammes av den neste krisen, er det lett å forestille seg at vår ultralange fest ender med forferdelse. Oppvasken kan bli lang, tung og kostbar.

Bolig- og gjeldsdynamikken kan fort gå i revers. Begynner husholdningene å prioritere gjeldsnedbetaling fremfor opplåning, vil det skape et sterkt press nedover i konjunkturene på et tidspunkt da ammunisjonen i stor grad er brukt opp i penge- og finanspolitikken. Raketten har ikke noe fjerde trinn.

[fortsetter]
highlander
09:48
24.07.2017
#7322

[fortsatt]

Stabilitetsparadokset
Det er mulig det går bra, men historien viser dessverre at oddsene for at sterkt utagerende gjeldsfester som den norske ender godt, er heller dårlige.

Troen på at det alltid vil gå bra, har gitt høy lånevillighet og ført til en kraftig økning i gjeldsgraden til husholdningene. Dette har i neste omgang gitt økt sårbarhet noe som bereder grunnen for fremtidig ustabilitet.

Det er dette paradokset som økonomen Hyman Minsky oppdaget. Stabilitet avler ustabilitet i alle sosioøkonomiske markeder, mens ustabilitet gir motstandskraft mot negative sjokk. Krigen mot finansielle og økonomiske kriser kan med andre ord aldri vinnes.

The Big Short
Storparten av selskapene på Oslo Børs er i liten grad eksponert mot norske konjunkturer. Unntaket er bank-, eiendoms- og entreprenørsektoren.

Trolig kan festen i disse bransjene fortsette litt til, ettersom lånetørsten neppe er slukket ennå. Når husholdningene bestemmer seg for eller tvinges til å nedbetale gjeld, vil imidlertid varsellampene tennes for disse næringene samt boligmarkedet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
blåball
22:49
24.07.2017
#3571Philly Shipyard med utbytte på 4 Containerskip ?

NEL med større kontrakter ?


blåball
08:16
25.07.2017
#3572

Norsk Hydro , Yara , NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling internasonalt . ( NEL Hydrogen kan være oppkjøpskandidat for større kjemiske selskaper , og eller industrielle aktører . )

Oppkjøpet av Sapa gir Norsk Hydro bedre bunnlinje . ( Se resultater i dag ) .

En oljepris i stigende trend , men ikke over 60 Dollar dette året , eller neste år må påregnes . ( Big Oil holder fortsatt investeringer på moderat nivå ) .
highlander
08:55
25.07.2017
#7323

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. Gårsdagens OPEC møte i St. Petersburg gikk som vi forventet, da det ble signalisert ytterligere begrensinger i oljeproduksjon fremover. Oljeprisen reagert naturlig nok positivt på dette. Oslo Børs bør, gitt dets oljeavhengighet, stige i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, Norsk Hydro har levert tall for 2. kvartal, som var marginalt svakere enn ventet i dag. Etter våre beregninger bør aksjen åpne ned 0,65 %. OBX indeksen, vil påvirkes negativt med 0,06 %."
highlander
08:54
26.07.2017
#7324

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,41 prosent i dag. Oljeprisen passerte 50 dollar per fat i gårsdagens handel. Normalt sett skal oljeprisoppgang gi positive utslag på Oslo Børs. Optimismen i oljemarkedet skyldes mandagens OPEC møte, der det ble signalisert ytterligere begrensninger i oljeproduksjonen. Når det er sagt, de asiatiske børsene endte blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene her hjemme, venter nå på Statoils Q2 tall, som slippes i morgen."
highlander
08:34
28.07.2017
#7328

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. De asiatiske børsene endte alle ned fredag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Svake teknologiaksjer i USA torsdag (NASDAQ ned 0,63%), er hovedgrunnen til aksjefallet i Asia. Oslo Børs derimot, bør klare seg noe bedre i åpningsminuttene, da teknologiaksjene utgjør en minimal del av den samlede markedsverdien på hovedindeksen. Dessuten er oljeprisen noe opp fra i går. Det slippes for øvrig ingen store kvartalsrapporter her hjemme i dag, men gårsdagens sterke rapport fra Statoil kan prege utviklingen på Oslo Børs også i dag."
highlander
08:31
31.07.2017
#7332

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Boble eller revolusjon?

Det globale salget av hybrider og elbiler økte med 45 prosent i fjor, og den positive trenden ser ut til å fortsette. Konsekvensene kan bli betydelige for mange råvarer og næringer.

Juli har vært en begivenhetsrik måned for bilindustrien. Både Frankrike og Storbritannia har annonsert forbud mot salg av fossilbiler fra 2040.

Videre har den første massemarkedsbilen til Tesla, Model 3, rullet av samlebåndet. Som om ikke dette var nok, har Volvo varslet at alle deres biler vil ha elektrisk motor fra 2019.

Den mest interessante utviklingen finner sted i Kina. Du trodde kanskje at elbiler er et luksusgode som bare rike land har råd til?

Tar Kina ledelsen?
Kina stod for 44 prosent av det globale salget av elbiler og hybrider i fjor, og landet er i ferd med å ta ledelsen i bransjen. Myndighetene satser tungt på elbiler, både gjennom subsidier, produksjonskrav og økende restriksjoner på bruken av fossilbiler.

Hvem gidder å kjøpe fossilbil om du ikke kan bruke den på dager med høy luftforurensning?

Det er ikke bare kineserne som tar grep for å bekjempe lokal forurensning. Flere europeiske storbyer vurderer restriksjoner eller totalforbud mot dieselbiler.

Mot kostnadsparitet
Selv om politisk støtte betyr mye, er økonomi og teknologi den viktigste suksessfaktoren på lang sikt. Den gode nyheten er at utviklingen her går raskere enn ventet.

Større og mer effektive batterier har løst rekkeviddeproblemet, mens utbyggingen av ladestasjoner skyter fart. Videre er prisgapet mot fossilbiler raskt krympende drevet av fallende batterikostnader.

0,9 prosent av alle biler solgt globalt i fjor var helt eller delvis elektriske. Det tilsvarende tallet i Kina og Europa er 1,4 prosent, mens USA og Japan henger etter med henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. Norge stiller i en særklasse med 30 prosent.

Andelen elbiler av det globale salget ventes å øke til seks prosent i 2025. Selv om dette representerer en seksdobling, vil den negative effekten på den globale oljeetterspørselen være under en halv million fat per dag.

{fortsetter]
highlander
08:35
31.07.2017
#7333

{fortsatt]

Langsiktig usikkerhet
Sagt på en annen måte er det liten fare for at elbilrevolusjonen vil føre til etterspørselssvikt etter råolje på kort til mellomlang sikt. Etter 2025 blir imidlertid prognosene mer usikre.

Betyr dette at norsk oljeindustri kan puste lettet ut? Ikke nødvendigvis. Fra du starter leteboring i Barentshavet til produksjonen begynner, tar det gjerne ti år. Å få tilbakebetalt investeringen, krever fort ti nye år.

Det er lett å tenke seg at oljeselskaper vil kvie seg for å vedta kostbare utbygginger med lang tilbakebetalingstid dersom de frykter at markedet for råolje vil kollapse en gang på 2020-tallet. Da er det tryggere å satse på skiferolje hvor payback-tiden måles i måneder og ikke tiår.

En annen risikofaktor er hvordan sjeiker med lavkost-olje i bakken for hundre års produksjon vil respondere. Kanskje de vil pumpe på før kundene blir borte?

Litium og nikkel
For litium og nikkel er effektene av elbilrevolusjonen langt større og mer umiddelbare. Forbruket av litium vil vokse eksponentielt i årene fremover, men prisen skal likevel ned ettersom dagens høye spotpriser er langt over marginal produksjonskostnad. Langsiktig likevektspris er trolig nærmere 6-7 dollar per kilo, mens spotprisen er på det tredobbelte.

Nikkelprisen ligger for tiden nede for telling og er godt under marginal produksjonskostnad. Innen 2025 kan imidlertid etterspørselen etter høykvalitetsnikkel til batteriproduksjon vokse til 15 prosent av verdensproduksjonen fra et par prosent i dag. Innen 2035 kan tallet ha økt videre til 70 prosent.

Elbil-revolusjonen kan gi en 20-årig supersykel i nikkel. Da blir aksjer som Norilsk Nickel langsiktige vinnere.

Dollarvinner
Mens 60 prosent av driftskostnadene er i dollar, er under ti prosent av inntektene i Norwegian det. Det kraftige dollarfallet i sommer kan gi positive resultatoverraskelser fremover, og det sikrer aksjen en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Songa Bulk
highlander
08:37
31.07.2017
#7335

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. De kinesiske PMI tallene kom inn litt svakere enn ventet i natt, dog dette gav ikke store negative utslag på børsene i regionen (Asia). Investorene er tilsynelatende mer opptatt av selskapsresultater om dagen, enn noe annet. Når det er sagt, det slippes ingen viktige resultater på Oslo Børs denne uken, utenom TGS Nopec sine tall på torsdag. I sum derimot, har resultatsesongen vært svært oppløftende. I tillegg har oljeprisen utviklet seg positivt de siste ukene. I skrivende stund handles oljen til 52 dollar per fat, etter å ha vært nede i 44 dollar tidligere i år."
highlander
08:27
01.08.2017
#7336

En noe mer optimistisk åpningsprognose fra Netfonds i dag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,48 prosent i dag. De asiatiske børsene, med Kina i spissen, steg tirsdag, dermed er det håp for at det blir oppgang også i Europa i dag. Positive makrotall, samt høyere oljepris var to viktige faktorer for investorene i Asia. Oljeprisen (brent blend) nærmer seg nå 53 dollar per fat. Dette er godt nytt, spesielt for Oslo Børs, som er en av verdens mest oljeavhengige børser. Når det er sagt, oljeprisen er fremdeles ned over 7 % i 2017. Vi tror for øvrig at prisen på olje vil passere 60 USD i løpet av året."
highlander
08:30
02.08.2017
#7338

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. Apple, verdens største børsnoterte selskap, leverte kvartalstall, som var vesentlig bedre enn ventet, i går kveld. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de globale aksjemarkedene positivt i dag. Når det er sagt, oljeprisen har korrigert noe ned gjennom natten, dermed er det ikke gitt at Oslo Børs vil klare seg like bra som de andre europeiske børsene i dag, i alle fall ikke i åpningsminuttene."
blåball
07:17
04.08.2017
#3574

Philly Shipyard er aksje med oppside og utbytte over gjennomsnittet det senere år .

AKER ASA er en aksje som dekker flere gode selskaper . Bull .

North Energy ASA investerer i andre selskaper , utbytte her bør være bankers fremover .

NEL Hydrogen har fremdeles oppside , mens Spetalen pleier sine offshore investeringer .

Sterk Resultatsesong i USA .

Japan med lavere lønnsutvikling , tross god aktivitet og god yrkesdeltagelse .

Teknologi utvikling og moderat inflasjon en trend . ( Offshore i Norge fortsetter forbedringer , Kværner og Aibel er vinnere i omstilling ) . Bull .

highlander
09:05
07.08.2017
#7340

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) bidro til at de amerikanske børsene, Dow Jones og S&P500, steg til ny all-time high fredag kveld. Optimismen i USA smittet dessuten over på de asiatiske børsene mandag. Når det er sagt, rentene steg også som en følge av jobbtallene, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene. Dvs. aksjemarkedene vil, litt lengre frem i tid, måtte håndtere effektene av høyere renter."
blåball
09:08
07.08.2017
#3580

Råvarer stiger i verdi , men laksepriser viser tendenser til utflatning fra høye nivåer .
Industriproduksjon i Norge er ned i seinere tid , og inflasjon er lav , boligpriser er ned fra høye nivåer .

Bedre teknologi og bruk i Nordsjøen gir Statoil bedre inntjening og utbytte . ( Noe omgjøres i aksjer som utbytte , den trenden blir brutt ved oljepriser på 60 Dollar fatet , noe som kan være den langsiktige pris på Brent Olje . )

Forbruket av oljeprodukter er stigende selv i ett fornybart samfunn gobalt , renere gass med hydrogen gir NEL oppside for eksempel.

Endret 07.08.2017 09:15 av blåball
highlander
09:12
07.08.2017
#7341

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Jakten på de gode investeringene

Med elendige renter, høye eiendomspriser og børser inne i sitt åttende oppgangsår er det neimen ikke lett å vite hvor man skal plassere pengene sine. Fremvoksende markeder kan være løsningen.

Det finnes to teorier akkurat nå. Den ene er at vi har en boble i alt. Både statsobligasjoner, aksjer og eiendom er farlig overpriset, og penger i banken er det eneste som gjelder.

Mange investorer sitter for tiden med eleverte kontantbeholdninger i påvente av en kjøpsmulighet etter et krakk. I mellomtiden spises kapitalen sakte men sikkert opp av inflasjon.

Den andre teorien er at det har skjedd et strukturelt skift oppover i prisingen av alle aktivaklasser etter årtusenskiftet. I så fall finnes det fortsatt gode muligheter.

Trolig strukturelt skift
Hvilke av disse teoriene som stemmer, kan vanskelig vites med sikkerhet. Personlig heller jeg mest mot den sistnevnte.

Dette tiåret har vært kjennetegnet av lav men stabil økonomisk vekst, lav men stabil inflasjon og eksepsjonelt lave renter. Stabiliteten i makrodataene har muliggjort reduserte risikopremier. Dette sammen med minimerte risikofrie renter har økt nåverdien av fremtidige kontantstrømmer dramatisk.

Inntil dette bakteppet endres vesentlig, tipper jeg at alle aktivaklasser vil svinge rundt et permanent høyere prisingsnivå.

En dag vil nok volatiliteten i BNP-veksten vende tilbake og renter og inflasjon skyte i været, men akkurat nå synes det forhastet å forskuttere slike sorger. Makroklimaet og rentebildet vil neppe endre seg vesentlig det nærmeste året.

Fremvoksende markeder
Så hvor kan man investere? Min favoritt-aktivaklasse er for tiden fremvoksende markeder. Rabatten mot vestlige børser er historisk høy, og dette gir et solid opphentingspotensial.

Her kan nevnes at mens MSCI verdensindeks handles til en forward P/E på 16,6 og pris/bok på 2,3, er de tilsvarende tallene for MSCI Emerging Markets Index 12,7 og 1,7.

Husk ellers at fremvoksende markeder ikke er noen homogen gruppe. Alle land må vurderes separat. Det er spesielt viktig å være på utkikk etter tegn til valuta- og gjeldskriser. Sådanne kan påføre smertefulle tap.

Kina og Tyrkia peker seg i så måte ut som farlige grunnet gjeldsfesten det siste tiåret. Her ville jeg ikke satset noe.

[fortsetter]

Endret 07.08.2017 09:12 av highlander
highlander
09:13
07.08.2017
#7342

[fortsatt]

India bra, men dyrt
India er derimot en suksesshistorie. Makrobildet er robust, men med en forward P/E på 18,6 på Mumbai-børsen er prisingen i stiveste laget.

Når det gjelder vår korrupte venn i øst, Russland, er makrobildet i ferd med å lysne. Faren for en gjelds- og valutakrise er over, og økonomien viser tegn til opphenting.

Problemene på mikronivå som svak corporate governance er fortsatt formidable. Med en forward P/E på 5,6 og pris/bok på 0,8 samt utsikter til en stigende oljepris i årene fremover er imidlertid Moskva-børsen billig nok til å forsvare en kjøpsanbefaling.

Husk at man som investor primært skal være redd for dårlige priser, ikke dårlige selskaper.

Attraktivt polsk lokomotiv
Den andre store børsen i Øst-Europa, Warszawa-børsen, frister også. Makroforholdene er sunne med lav gjeld, en stabil valuta og fraværende ubalanser.

Det politiske klimaet er dog fiendtlig idet landet styres av en høyrepopulistisk regjering. Jeg heller imidlertid mot at disse problemene er forbigående. Regjeringer kommer og går, i alle fall i demokratier.

Med en pris/bok-faktor på 1,37 mot et langsiktig snitt på 1,57 og en forward P/E på 12,1 er polske aksjer priset 10-15 prosent under historisk snitt i en verden hvor det meste handles langt over normalnivåer.

Med et solid oppsving i inntjeningen underveis og utsikter til en innsnevring av rabatten mot Vest-Europa kan polske aksjer fort gi en avkastning på 50 prosent eller mer de neste tre årene.

En fallhøyde som begrenses av god prisingsstøtte og en lav andel høybeta, dypsykliske næringer som råvareprodusenter underbygger det positive bildet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Norwegian
highlander
09:01
08.08.2017
#7344

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag (-0,05%). Det har ikke skjedd det helt store, hverken i Asia i natt, eller i USA i går kveld, dermed er sannsynligheten stor for at det blir en rolig start på Oslo Børs. Når det er sagt, den generelle stemningen blant investorene er god, takket være sterke kvartalstall (Q2), samt høyere oljepris gjennom sommeren.

Hovedindeksen (OSEBX) er opp 8,5 % til nå i år. Gitt at oljeprisen skulle stige fra dagens 52 dollar til over 60 dollar innen utgangen av året, noe vi tror er mulig, er oppsiden (det neste halve året) på Oslo Børs på mellom 5 og10 %. Vår positive oljesyn skyldes troen på at OPEC, med Saudi Arabia i spissen, ønsker høyest mulig oljepris i forkant av neste års børsnotering av Saudi Aramco (verdens største selskap). 60 dollar per fat er realistisk gitt at OPEC kutter ytterligere i sin produksjons gjennom høsten."
blåball
11:33
08.08.2017
#3581

Solen skinner i Bergen , ny kaiplass for Bergen Group , med flere medarbeidere ?

AKER ASA fortsetter sin omstilling , og stiller sterkt i ett fremtidig oljemarked .

OPEC holder todagers møte med strategier .

Rigg telling i USA viser utflatning og kostnader stiger 10 % , hvert år fremover , teknologiutvikling ja , men etterspørsel etter olje er stigende flere år fremover .

Gamle oljefelt må fornyes og erstattes , Barentshavet gir Lundin og AKER BP oppside , mer enn Statoil .

( Innvannende fusjoner er på agendaen noen år til , moderate oljepriser noen år til , er en fordel for videre omstilling innen olje og gass . )

Lakse aksjer blir shortet for tiden , men etterspørsel etter laks er stigende , 12 prosent mer laks på markedet fremover , gir en flat pris per Laks .

Marine Harvest benytter høsten til oppkjøp ?
highlander
08:53
09.08.2017
#7346

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,36 prosent i dag. Økt geopolitisk spenning (mellom USA og Nord-Korea), samt børsnedgang på Wall Street (tirsdag kveld), er det investorene her hjemme må forholde seg til i dag. Når det er sagt, vår lærdom tilsier at geopolitiske spenninger har liten, eller ingen langsiktig påvirkningskraft på aksjemarkedets utvikling, derfor lar vi oss aldri bekymre for den slags. Oljeprisen er for øvrig også ned litt fra gårsdagens nivåer."
blåball
09:54
09.08.2017
#3582

Aker Biomarine er ikke børsnotert , men krill er med i forproduksjon til laks , økt vekst i kilo 10 til 30 % . ( Oppkjøp av nytt krillselskap gir AKER ASA en sterk posisjon på dette feltet ). Bull for AKER ASA .

Olje etterspørsel er stigende , og mer enn nåværende prognoser . ( Se DN.no i dag / Bjarne S. / SEB . )

OPEC har for øvrig hatt sitt strategi møte .

DNO , AkerBP , Lundin er olje selskaper med oppside .

Statoil er hold for øyeblikket , ny inngang vurderes fremover . ( Utbytte er bra , og stigning i kurs kan forventes fremover året . )

NEL Hydrogen i stigende trend . ( Hold eller kjøp ) .

Endret 09.08.2017 09:54 av blåball
Beins
10:56
09.08.2017
#10959

blåball - en av de som holder liv i ST-piten.

Et eksempel til etterfølgelse.

Nå er det USA som ruler - SPX satte ny "verdensrekord" intradag med hele 2490 poeng i går.

Caldaro tror vi er på tampen av en oppgangsbølge som vil bli av løst av 1-2 mnd nedgang i USA før det snur positivt igjen.

Men først kan vi få noen nye rekorder i løpet av de neste få uker.

Ulempen nå er om Trump og Kim skal krige. Ikke bra for markedene.

Endret 09.08.2017 10:56 av Beins
highlander
09:02
10.08.2017
#7347

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. De asiatiske børsene endte ned torsdag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Økt geopolitisk spenning, kombinert med svak nedgang på Wall Street (USA) onsdag kveld, var nok til å skremme investorene i Asia.

Råvareprisene (olje, gull og aluminium) derimot, har klart seg bedre det siste døgnet, noe er positivt for Oslo Børs. I dag går for øvrig Statoil og TGS ex. utbytte."
highlander
09:00
11.08.2017
#7353

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,75 prosent i dag. De asiatiske børsene endte kraftig ned i natt pga. geopolitisk usikkerhet. Det samme gjorde de amerikanske børsene torsdag kveld. Mao. må vi være forberedt bred nedgang på de europeiske børsene også, i alle fall i åpningsminuttene.

Når det er sagt, mange investorer har også benyttet anledningen til å sikre gevinster etter en lengre periode med oppgang. Dvs. den geopolitiske usikkerheten er ikke nødvendigvis den mest drivende kraften bak børsfallet det siste halve døgnet."
blåball
13:07
11.08.2017
#3584

Trump har Golfferie , og slenger ut advarsler til Kim i Nord Korea , Forsvarsministeren i USA toner ned , og Kina vil ikke ha ett politisk skifte i Nord Korea .

Råvarepriser i stigende trend , og en Dollar som ikke stiger i verdi .
Euro har styrket sin verdi .

Asia er i god vekst , Brasil får mer for sine råvarer og olje .

En litt lavere Dollar kurs en fordel for verdensøkonomi og låntagere .
blåball
07:54
13.08.2017
#3585

Rent teknisk er Oslo børs i stigende trend , langsiktig vel å merke .

Oppkjøp av lakse selskaper og olje selskaper er fremdeles på agendaen , Kina kan være på kjøperen her .

Oljeprisen ventes å være moderat noen år til , selv om oljelager er ned mot 5 års snitt fremover . ( Høykost produsenter innen shale pris sikrer det som går ann , i dagens marked . Prisene er ned på fremtidige kontrakter og spotpris trender noe opp . )

Marine Harvest og Statoil og Norsk Hydro og Yara er tungvektere på Oslo Børs , betaler utbytte år for år .

Godartet lav inflasjon på verdensbasis , lønnsnivå og teknologiutvikling : gir videre lav inflasjon . ( Råvarepriser gradvis opp og en Dollar som ikke stiger i verdi , selv om rentene i USA er ventet litt opp i Desember måned . )

Endret 13.08.2017 07:55 av blåball
highlander
08:27
14.08.2017
#7355

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. En rekke kinesiske makrotall skuffet mandag, dog dette var ikke nok til å skremme investorene på de asiatiske børsene. Når det er sagt, det geopolitiske klimaet i regionen har avtatt gjennom helgen, etter at USAs ministre for utenriks og forsvar, har signalisert behov for diplomati i Nord-Korea konflikten. Det er naturlig å anta at de europeiske børsene også vil preges positivt av dette, i alle fall i åpningsminuttene."
highlander
08:31
14.08.2017
#7356

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hundedagene, Trump og Nord-Korea

Trump og Kim Jong-un truer hverandre med atomkrig og gjensidig utslettelse. Dette har utløst et globalt børsfall, mens gullprisen stiger. Hva bør investorer foreta seg?

Hundedagene er her. Ifølge folketroen blir hunder lett ville og gale i denne perioden, mens vepsen blir ekstra hissig. Videre har ting lett for å «gå på tverke».

Ifølge en artikkel i Washington Post for noen dager siden har Nord-Korea lyktes med å miniatyrisere atomstridshodene slik at de kan plasseres på raketter. Videre kan landet ha opptil 60 atombomber. Dette er visstnok konklusjonen i en hemmeligstemplet rapport utarbeidet av etterretningen.

En av USAs ledende atomeksperter, Sigfried Hecker som arbeider ved Los Alamos National Laboratory, tror at CIA tar feil og at Nord-Korea neppe har mer enn 20-25 atombomber.

Uansett om fasiten er 20 eller 60, er antallet kjernevåpen stort nok til å gi grunn til bekymring. Selv om bare ett av dem skulle slippe gjennom rakettforsvaret og nå en metropol som Tokyo eller Seoul, vil den økonomiske kostnaden bli astronomisk. Et børskrakk og en global resesjon vil da være uunngåelig.

Det er vanskelig å spå utfallet av krisen med sikkerhet, spesielt med to såpass uforutsigbare, lett krenkbare og narsissistiske statsoverhoder i USA og Nord-Korea. Her er mine refleksjoner.

Kjernen i konflikten
Den grunnleggende årsaken til konflikten er at USA ønsker seg regimeskifte, mens Nord-Korea ønsker å sikre regimets eksistens gjennom en fredsavtale samt kjernefysisk avskrekking. Kim Jong-un gjør alt han kan for å unngå samme endelikt som Muammar Gaddafi og Saddam Hussein.

Den nyvalgte regjeringen i Sør-Korea vil ha forhandlinger og diplomati, noe som ikke er overraskende gitt at de står først i skuddlinjen. Kina støttet nylig nye FN-sanksjoner. Det vil gjøre det vanskeligere for USA å ty til militærmakt.

Det mest sannsynlige utfallet er at man kommer frem til en diplomatisk løsning som reduserer spenningene, litt som den såkalte détente fra 1969 til 1979 under den kalde krigen. Nord-Korea vil imidlertid aldri gi fra seg atomvåpnene.

Gavepakke
Den største trusselen utgjøres paradoksalt nok ikke av Kim Jong-un, men Trump som presses av en eskalerende etterforskning og dalende popularitet. For han er Korea-krisen en gave fra himmelen.

Ingenting er bedre enn en utenrikspolitisk krise for å ta oppmerksomheten vekk fra innenrikspolitiske problemer.

Trump kan være tjent med å helle bensin på bålet og holde spenningen høy slik at amerikanerne samler seg rundt flagget og bak lederen sin. Familiekrangler stilner fort når en sulten bjørn klorer på døra og vil inn.

Personlig heller jeg mot at nedturen forårsaket av Korea-krisen vil være kortlivet og at den utgjør en kjøpsmulighet. Årsaken er at Nord-Korea allerede har kommet så langt i atomprogrammet at landet har en troverdig avskrekkingskapasitet.

Trump og Kim Jong-un kan true hverandre og vifte med revolveren, men realiteten er at det ikke finnes noen akseptable og realistiske militære alternativer. Det er de begge klar over innerst inne.

[fortsetter]
highlander
08:33
14.08.2017
#7357

[fortsatt]

Fremførbart underskudd frister
Noreco har hatt en eventyrlig kursutvikling, men festen er ikke nødvendigvis over. Dagens aksjekurs reflekterer kun seieren i rettssaken mot forsikringsselskapene om oppgjøret relatert til feil og skader på Siri-plattformen.

Fremover ser jeg to andre kurstriggere. Den ene er at selskapet gjennomfører transaksjoner som gjør det mulig å utnytte de store fremførbare underskuddene på britisk og dansk sokkel. Disse kan fort være verd like mye som hele dagens børsverdi.

En annen og mer spekulativ trigger er at Noreco har anlagt en ny sak hvor det kreves dekning for skader påført som en følge av rettssaken og den forsinkede utbetalingen av forsikringsoppgjøret. Det antydes beløp i størrelsesorden fire milliarder kroner.

Dovre-porteføljen

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco

Inn: Noreco
Ut: Norwegian
blåball
12:55
14.08.2017
#3586

Råvareuniverset er på agendaen . ( Mer på E24 i dag ) .

Norsk Hydro styrker sin posisjon i markedet , miljøvennelig drift , og høgere priser . ( Kina tar ned en del av sin produksjon av aluminium , og kullgruver stenges ned gradvis fra år 2014 frem til i dag . Kina impoterer mer kull for tiden . Gass erstatter kull ; en trend i Kina. )

Kina har sterk vekst fremdeles , over 6,5 % i Brutto Nasjonal Produkt , er mye i ett stort land og befolkning .

Japan leverer stadig bedre resultater , en trend , OL i Tokyo gir flere " Gull " til Norge......
highlander
08:24
15.08.2017
#7360

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,22 prosent i dag. Oljeprisen falt over 2 % etter at børsen stengte i går, dermed kan det bli vanskelig for mange av de oljerelaterte aksjene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Lavere produksjon fra kinesiske raffinerier, samt sterkere dollar var hovedårsaken til oljeprisnedgangen. Når det er sagt, de generelle impulsene fra de asiatiske og amerikanske børsene, er mer oppløftende tirsdag morgen, derfor bør det bli en relativt kontrollert børsåpning likevel."
highlander
08:35
18.08.2017
#7364

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. Den politiske usikkerheten i USA har nådd nye høyder etter Trumps uttalelser vedr. hendelsen i Charlottesville. Markedet, dvs. investorene, frykter nå at amerikansk politikk vil stå på stedt hvil i fire år, da Trumps muligheter, eller evner, til å gjennomføre konstruktiv politikk virker å være svært liten. Aksjene på Wall Street endte, som en følge av dette, kraftig ned i går (S&P500 -1,5%, NASDAQ -1,9%). Det er naturlig å anta at dette vil prege de europeiske børsene i dag."
highlander
08:36
18.08.2017
#7365

På den annen side ble jo mesteparten av gårsdagens fall på Wall Street diskontert i Europa før stengetid - men psykologien i markedet må aldri undervurderes; frykt og usikkerhet kan i vertse fall være nok til å trigge et nytt bearmarked...
blåball
09:40
18.08.2017
#3590

.....men Philly Shipyard har ny børsmelding . ( sjekk den ) .

Hawai på børsen gir Norske Skogindustrier forsikringer på sin gjeld . ( Sjekk mer på DN.no avis siste dager . ) Det er oppkjøp i utlandet som ble for dyrt , Lundeteigen i Senterpartiet er ikke nådig.....


highlander
08:41
21.08.2017
#7372

God morgen. Ny uke, nye muligheter... Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Lavere oljelagre i USA, samt strammer forhold mellom tilbud og etterspørsel, bidro til rally i oljeprisen fredag kveld (Brent oljen opp 3,5 %). Dette vil, med stor sannsynlighet, sende Oslo Børs opp i dag, i alle fall i åpningsminuttene.

Når det er sagt, de generelle impulsene fra de asiatiske og amerikanske børsene er blandede mandag morgen. Investorene venter nå på det årlige sentralbankmøte i Jackson Hole, som starter på torsdag."
highlander
09:17
21.08.2017
#7373

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Transportbransjens Nokia-øyeblikk

Tre megatrender, elektrifisering, selvkjørende kjøretøy og delingsøkonomien, gir høy disrupsjonsrisiko i transportbransjen. Konsekvensene for bil-, olje-, forsikrings- og eiendomsnæringen kan bli store.

Står vi foran en storstilt elektrifisering av transportbransjen? Elektriske biler, busser og lastebiler er dyrere i innkjøp grunnet høye batterikostnader, men billigere i drift takket være lave drivstoff- og vedlikeholdskostnader.

Foreløpig er kostnadsforskjellen så stor at subsidier er nødvendig for å friste kjøperne. Med systematisk fallende batteripriser er det imidlertid bare et spørsmål om tid før kostnadsparitet passeres mot fossilbiler.

En annen drivkraft som arbeider for elektrifisering, er forurensning. De fleste storbyer sliter i dag med omfattende lokal luftforurensning og dertil hørende helseproblemer. Store utslipp av klimagasser trekker i samme retning.

Lidar kritisk suksessfaktor
Den andre megatrenden som nå treffer næringen, er den raske fremveksten av selvkjørende kjøretøy. Det teknologiske gjennombruddet skjedde for noen år siden da andre generasjon kunstig intelligens og selvlærende algoritmer så dagens lys.

Det gjenstår imidlertid en viktig kommersiell barriere, nemlig prisen på Lidar-systemer. En Lidar er en laser som lager et tredimensjonalt kart av området rundt kjøretøyet opptil en million ganger per sekund.

Lidar representerer det ytterste av sensorteknologi og anses som nødvendig om sjåføren skal kunne erstattes helt. En Lidar koster i dag rundt 8000 dollar, og prisen må ned til en tidel før slike systemer blir standard.

Lidar-prisen har falt 90 prosent de fem siste årene, og ifølge eksperter er det ikke urealistisk med en tilsvarende nedgang de neste fem årene.

Stort markedspotensial
Undersøkelser viser at selvkjørende biler er etterspurte. Mange ønsker å slippe stresset med å kjøre og parkere selv.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten kan bli enorm. Her kan nevnes at tid brukt til bilkjøring kan frigjøres til mer produktive formål.

Videre kan antallet ulykker reduseres med 90 prosent. Bilulykker er i dag den ledende dødsårsaken blant ungdom.

Av andre ringvirkninger kan nevnes at behovet for parkeringsplasser i byer fort blir halvert. Det vil frigjøre store arealer som kan brukes til andre formål.

[fortsetter]
highlander
09:19
21.08.2017
#7374

[fortsatt]

Robot-taxier
Delingsøkonomien er den tredje megatrenden som utfordrer status quo. En gjennomsnittsbil kjøres 20.000 km per år og står parkert 95 prosent av tiden.

Med selvkjørende biler kan behovet for egen bil forsvinne. 80-90 prosent av kostnaden ved en Uber-tur relaterer seg til sjåføren. Med førerløse biler kan prisen for en robot-taxi nærme seg offentlig transport.

Skjer det, vil bileierskap vanskelig kunne begrunnes utfra annet enn emosjonelle og sentimentale grunner.

Robot-taxier kan videre akselerere elektrifiseringen. Grunnen er at de vil kjøres mye mer enn snittet, og det favoriserer kjøretøy med lave brukskostnader.

Snøballeffekter
Miksturen av elektrifisering, selvkjørende teknologier og delingsøkonomien advarer mot at transportsektoren står foran et knekkpunkt. Akkurat når disrupsjonen finner sted, kan vanskelig vites eksakt.

Mye tyder på at vi må et stykke inn på 2020-tallet før Nokia-øyeblikket er her. Snøballeffekter gjør imidlertid at det kan skje før.

Det pågår for tiden et intenst forskningskappløp mellom tradisjonelle bilprodusenter, elbilprodusenter, delingsøkonomiselskaper som Uber og teknologiselskaper som Google og Apple om å utvikle fremtidens transportløsninger.

Den enorme forskningsinnsatsen kan lede til uventede gjennombrudd noe som sammen med tiltakende skalafordeler kan bringe kostnadsparitet frem i tid. Subsidier og politiske virkemidler kan likeledes akselerere utviklingen.

Som investor gjelder det uansett å være føre var, ettersom det er for sent å selge når skriften er på veggen og synlig for alle.

Seilskutene lever på lånt tid, og dampskip er fremtiden. Mang en skipsreder som ikke skjønte dette for hundre år siden, endte opp med å miste formuen sin. Det samme kan skje med dem som ikke ser den kommende transportrevolusjonen.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco
blåball
10:26
21.08.2017
#3591

Philly Shipyard er utbytteselskap for AKER ASA . ( TOTE en en aktør med ambisjoner : Containere til Hawai m.v . )

Oppkjøp er stikkord for Oljeselskapet Total . ( Se børsmelding i dag og Sverdrup 1 får en sterkere eier i Total , selgende selskap får aksjer i Total m.v. ).

Statoil er i gang på Korpfjell , mens ett av Libyas Oljefelt stenges ned , midlertidig ? ( Mer på DN.no nå . ) .

Ca 8 % av Verdens Olje etterspørsel vil en gang mellom år 2030 og år 2040 bli mindre , men fra vesentlig høgere enn i dag . ( Teknologisk utvikling og trender omfatter også olje og gass , bedre rensing av drivstoff og avgasser , hybrider m.v . )

Råvarekostnader er på stigende innen batteriproduksjon , og likhet med olje og gass er ikke ressursene evigvarende .
blåball
10:42
21.08.2017
#3592

Ett konsernativt anslag på 3,5 % på produksjons nedgang i gamle oljefelt på Verdensbasis årlig , gir grunnlag for nye investeringer .
Ojepris i stigende trend , mot 60 Dollar fatet er konsensus i markedet .

Endret 21.08.2017 10:42 av blåball
highlander
08:39
22.08.2017
#7377

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,29 prosent i dag. Positiv stemning i Asia (HANG SENG +1 %, S&P ASIA 50 +0,8 %), kan hjelpe de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. Det er for øvrig lite å hente fra oljeprisen, som mer eller mindre er uforandret fra gårsdagens nivåer.

Når det er sagt, vi forventer at oljemarkedet strammer seg til utover høsten, da vi tror OPEC+ (OPEC landende pluss Russland) vil kutte ytterligere i produksjonen for å styrke oljeprisen i forkant av neste års børsnotering av Saudi Aramco (Saudi Arabias statlige oljeselskap). Et slikt scenario vil kunne løfte Oslo Børs betydelig (5-10 %) pga. dets "tunge" oljesektor."
highlander
08:35
23.08.2017
#7382

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. De asiatiske børsene endte svakt opp onsdag, dermed er det ikke mye drahjelp å få fra den regionen i dag. De amerikanske børsene derimot, steg rundt en prosent tirsdag, på rykter om at Trump administrasjonen jobber for å fremme en skattereform. Når det er sagt, en amerikansk skattereform har liten, eller ingen betydning for selskapene på Oslo Børs. Mao. det er få markedsdrivere å spore onsdag morgen."
highlander
08:36
24.08.2017
#7383

...og dagens:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,14 prosent i dag. Marine Harvest, Lerøy Seafood, SalMar, Olav Thon Gruppen, Opera Software, Seadrill, Kongsberg Gruppen, samt en rekke andre mindre selskaper leverer tall for 2. kvartal i dag. Det er naturlig å anta at dette vil gi ekstra aktivitet på børsen, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, impulsene fra de globale finansmarkedene er begrensede, dermed er det liten drahjelp få fra disse. Senere i dag startet det årlige sentralbankmøtet i Jackson Hole. Det er vanlig at denne samlingen, der flere av verdens sentralbanksjefer deltar, kan gi investorene hint om fremtidig rentesetting."
blåball
11:05
24.08.2017
#3593

... og dagens aksje er DNO , som øker med 20 % i sitt stjernefelt m.v. , dette er som kompensasjon på tidligere fordringer i Kurdistan . ( Mye mer på E24 i dag ) .

Videre oppgang for Philly Shipyard , gir AKER ASA merverdi .
Profitt
11:05
24.08.2017
#14901

-og akkurat nå er det ned 0,14% :-)
blåball
11:17
24.08.2017
#3594

......og dagenes nye Nettavis fra Spetalen med flere sees frem til . ( Alternative nyeheter fra finans og poletikk , som kan gå selv Trump i næringen...... ) .
blåball
09:58
25.08.2017
#3595

NEL Hydrogen og Norsk Hydro driver teknologisk utvikling , begge selskap har posetiv utvikling .
blåball
09:07
28.08.2017
#3598

Bergen Group AAK med nytt vesentlig oppdrag denne vinteren , ved EKOFISK feltet i Nordsjøen . ( Se børsmelding nå like før kl. 09.00 ) .
Jevnere med oppdrag i Nordsjøen for utvalgte selskaper , en trend , service bransje i oppgangs marked , men fra lavt nivå . ( Bull for Bergen Group ) .

highlander
15:33
28.08.2017
#7394

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Kostnaden ved etiske investeringer

Populariteten til etiske fond er økende. Konsekvensen av å ekskludere investeringer i «syndige» bransjer som våpen, alkohol, tobakk og forbrukslån kan bli en vesentlig mindreavkastning.

Hva lønner seg mest på børsen, å leve i synd eller ha høy moral? Mye tyder på at svaret er det førstnevnte. Mitt subjektive inntrykk er at syndige og uglesette næringer har en systematisk høyere lønnsomhet.

Ta bankene som eksempel. Forbrukslån er det mest tvilsomme produktet, mens boliglån innenfor 60 prosent av takst hylles som både ansvarlig og samfunnsnyttig. Gjett hvilket av disse som er det mest lønnsomme? Om du er i tvil, sjekk egenkapitalrentabiliteten til DNB og Bank Norwegian de ti siste årene.

Studier utført av alkohol-, tobakks-, forsvars-, casino- og gamblingbransjen gir liknende resultater.

Synd-premien
Hva skyldes denne synd-premien? Her er mine tanker: For det første er det færre som ønsker å investere i syndige næringer grunnet etisk overbevisning eller renommehensyn. Det reduserer faren for overetablering, marginskvis og lav lønnsomhet.

Dernest er syndige bransjer typisk tungt regulert. Reguleringspresset skaper etableringsbarrierer, noe som gir redusert konkurranseintensitet og høyere marginer.

Generelt synes lønnsomheten negativt korrelert med populariteten til en bransje. Ta begravelsesbyråer og krematorier som eksempel.

Ingen ønsker å arbeide med døde mennesker, men noen må gjøre det. I det kapitalistiske systemet insentiveres slik næringsvirksomhet med en elevert egenkapitalavkastning.

Popularitetsfellen
I motsatt ende av skalaen er fornybar energi, grønn teknologi, elektriske biler, flyindustrien og så videre. Det er ingen mangel på folk som drømmer om eget flyselskap. På grunn av dette er det en jevn strøm av nye flyselskaper hvert år.

Dette sammen med ekspansjonskåthet blant eksisterende aktører skaper en situasjon med tilnærmet permanent overkapasitet, prispress og svak lønnsomhet.

Mang en REC-aksjonær har lært farene ved å investere i populære bransjer på den harde måten. Få næringer har vokst like mye som solindustrien. Likevel har solaksjer vært elendige investeringer over tid.

Forklaringen er den samme som i flyindustrien. Det hjelper lite at etterspørselen eksploderer om produksjonskapasiteten vokser enda hurtigere.

The Big Short?
Dette bringer meg inn på Tesla som kan være «the next big short». Mitt negative syn på aksjen skyldes ikke manglende tro på elbiler, snarere tvert imot.

Det er tre andre forhold som gjør meg betenkt. For det første er prisingen strukket. En 2017-P/Sales på 5,0 for en underskuddsbedrift er stivt.

En god tommelfingerregel er å styre unna selskaper som verdsettes over fem ganger omsetningen. Da er som oftest «blue sky» allerede priset inn.

Den andre utfordringen er populariteten til bransjen. Angela Merkel rettet nylig pekefingeren mot den tyske bilindustrien og bad den satse på elbiler i stedet for dieselmotorer. Tilsvarende legger kinesiske myndigheter hardt press på landets bilprodusenter om å satse elektrisk.

Gjett hva resultatet kommer til å bli? Fabrikker som produserer elbiler, kommer til å skyte opp som sopp etter regnvær.

[fortsetter]
highlander
15:35
28.08.2017
#7395

[fortsatt]

Skjørt konkurransefortrinn

Mitt tredje ankepunkt er lave etableringsbarrierer. Kompetansen som kreves for å bygge en elbil, er i liten grad unik eller patentert. De som tror at tyske og kinesiske ingeniører aldri vil klare å lage like gode elbiler som Tesla, kan få seg en overraskelse.

For ti år siden avfeide REC trusselen fra Kina med at «vi konkurrerer på teknologi, de på pris». Få år senere viste det seg at kineserne hadde hentet inn teknologiforspranget og var konkurransedyktige på både pris og teknologi. Et tilsvarende REC-øyeblikk kan ramme Tesla.

Hovedargumentet mot å shorte nå, kan oppsummeres med «Don't short a dream». Verden flyter over av risikovillig kapital, og Elon Musk har rockestjerne-status på børsen. Ingen pris synes høy nok for hans selskaper.

Før eller siden vil imidlertid tyngdekraften begynne å virke igjen. Usikkerheten er om aksjen vil skyte enda mer over på oppsiden i mellomtiden.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
Noreco
blåball
19:27
28.08.2017
#3601

Bergen Group handles fremdeles godt under emisjonskurs , men langtidsvarslet for Bergen viser høytrykk . ( Selskapet er i vekst , service innen fornybar , vei og anlegg fremover . )

Opkjøp fra Kina gir en trigger innen flere bransjer : sjømat , kolonial , ofshore relatert , olje ?

Vedvarende oljepriser på Brent Oljen mellom 50 til 60 Dollar noen år til gir videre omstilling til lavere kostnadsbase for oljeproduserende i Norge .

Marine Harvest og Statoil er solide selskaper , mer oppkjøp i vente ?
blåball
08:09
30.08.2017
#3602

Telenor skal i følge børsmelding i dag kjøpe aksjer av tredjepart , samt over vanlig børs . ( Se mer på børsmelding / E24 m.v. ).

Eksportkreditt til verft , marine selskaper og offshore relatert m.v. , er meget gode nyheter . Ombygging og forbedringer innen ballastvann og eksos er noe av triggere for mer oppdrag innen marine tjenester / service . ( Mer på E24 fra tirsdag . ) Det er internasjonale regler fremover i tid : som krever mer mijøvennelige tiltak innen blant annet skipsfart m.v. ) Bergen Group innen skipsteknisk vedlikehold kan da være en kandidat for flere oppdrag .....bare så det er nevnt .

Ellers er Philly Shipyard og NEL Hydrogen i stigende trend teknisk , fundamentalt er mer oppdrag en trigger .

Statoil og Korpfjell startet med litt gass .... 31 prøveboringer i gamle Nordsjøen ga i sinn tid funn etter hvert .

Oljepris har en flat utvikling , men olje lager viser gradvise trekk . ( Svakt Bull . )
blåball
11:56
31.08.2017
#3603

Rigg og Supply og utvalgte selskaper der , er : Solstad Farstad ( SOFF ) og Odfjell Drilling .

En helgardering innen olje og finans er : AKER ASA .

Av mindre selskaper er North Energy ASA også med i selskaper med stor oppside .

DNO og AKER BP satser begge på Norsk Olje , DNO med meget lave løftekostnader i Kurdistan , setter begge på hold , oppside ved høgere oljepriser , og en litt lavere Dollarkurs . ( Begge selskaper var oppkjøskandidater i sin tid , nå er det heller slik att innvannende oppkjøp er mest nærliggende . ) BULL.

Endret 31.08.2017 11:59 av blåball
blåball
09:00
01.09.2017
#3607

Er det tendenser til att Dollaren igjen styrker seg mot Euro ?

Råvarepriser har vært i stigende trend . ( En utflatning her må påregnes , en Verdensøkonomi i sein og gradvis bedring , men aksje selskaper globalt øker fortsatt sin inntjening og utbytte , jevnt over . )

Men Frontline og Tankrederier har rater under break even . ( Bedre utsikter frem i tid , da olje etterspørsel stiger vesentlig neste 10 års periode . )

Setter AKERBP og STATOIL på kjøp fremover . ( DNO og Lundin er hold eller kjøp , stor oppside her . )

Oljepris viser styrke teknisk og fundamentalt , men OPEC regulerer både oppside og nedside . ( Shale OIL viser utflatning i produksjon , og service kost øker 10 % hvert år fremover ) .
highlander
15:25
01.09.2017
#7410

Pareto Securities gjør følgende endringer i sin modellportefølje for september:

Ut: Archer, DNO, Flex LNG og Bank Norwegian.

Inn: Aker BP, Aker Solution, Questerre og Yara.

Endret 01.09.2017 15:25 av highlander
highlander
21:03
04.09.2017
#7416

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Orkanen Harvey og høststormene

Orkanen Harvey har slått alle nedbørsrekorder og forårsaket enorme skader. Den reduserer imidlertid faren for høststormer på børsen.

Harvey vil gå inn i historien som en av de dyreste naturkatastrofene. Effekten på nasjonaløkonomien vil imidlertid være begrenset.

BNP-veksten vil bli barbert med noen tidels prosentpoeng på kort sikt, mens den vil øke tilsvarende når gjenoppbyggingen kommer i gang. Videre vil inflasjonen gjøre et byks grunnet prishopp på blant annet bensin, men denne effekten vil også bli reversert raskt.

For børsen er Harvey godt nytt. Årsaken er at orkanen så godt som eliminerer en av de største risikofaktorene, nemlig faren for en teknisk statskonkurs og nedstengning av offentlig sektor i USA.

Trumps konkurstrussel
Kongressen må i høst heve gjeldstaket om staten ikke skal gå tom for penger. Trump har tidligere truet med å stenge ned offentlig sektor og misligholde statsgjelden om han ikke får bygge Mexico-muren sin.

Velgerne vil imidlertid utvilsomt straffe politikerne nådeløst om offentlig sektor stenges ned midt under en nasjonal katastrofe. Derfor vil nok hevningen av gjeldstaket skje uten dramatikk denne gangen.

September og oktober er skrekkmånedene for investorer. Med den viktigste risikofaktoren fjernet og grønne lys for øvrig heller jeg mot at høststormene uteblir på børsen i år.

Det er for tiden god driv i verdensøkonomien, lav inflasjon, minimerte renter og en rikelig tilgang på kapital på desperat søken etter avkastning. En sådan miks borger normalt for oppgang.

Det viktigste investeringstemaet
Harvey er ellers en påminnelse om at klimaendringer begynner å bli tiltakende problematiske for kloden og at global oppvarming kan bli det viktigste investeringstemaet i vår tid.

Den grønne økonomien har nå fått kritisk masse, og veksten innen fornybar energi og elbiler har overrasket systematisk på oppsiden dette tiåret. Subsidier er riktignok fortsatt avgjørende, men i løpet av 5-10 år vil både sol- og vindenergi samt elbiler etter alle solemerker bli konkurransedyktige uten offentlig hjelp.

Når det skjer, kan de grønne vekstkurvene bli tilnærmet loddrette. Hvem gidder å kjøpe fossilbil eller bygge kullkraftverk om disse både er dyrere og forurenser mer enn alternativene?

[fortsetter]
highlander
21:04
04.09.2017
#7417

[fortsatt]

Mange fallgruver
På tross av robust vekst har det hittil vært krevende å tjene penger på den grønne økonomien. Dette skyldes flere forhold:

For det første var det en boble innen fornybar energi under opptakten til finanskrisen. Kjøper du til overpris, går det sjelden bra.

Dernest har deler av den grønne økonomien slitt med svak lønnsomhet på tross av solid omsetningsøkning. Solindustrien er beryktet i så måte. Hva skyldes dette?

For det første har teknologien vært relativt enkel og etableringsbarrierene lave. Det har vært vanskelig å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom teknologi eller differensiere produktene sine på andre måter.

Solpaneler har vært et råvaremarked med en fragmentert tilbudsside hvor pris har vært den eneste konkurranseparameteren. En sådan markedsstruktur er sjelden et godt utgangspunkt for store overskudd.

Et annet problem har vært overinvesteringer og overkapasitet, ofte muliggjort av «gratis penger» fra det offentlige. Kinas dumping av solpaneler på verdensmarkedet har kostet mang en REC-aksjonær nattesøvnen og skjorta.

En tredje risiko har vært uforutsigbare endringer i subsidieordningene med tilhørende brå svingninger i etterspørselen.

Kjøp Scatec Solar
Selv om fallgruvene har vært tallrike, bør den grønne økonomien følges tett. For det første har få næringer like gode vekstutsikter. Dernest er industrien i ferd med å modnes idet tiltakende konsolidering bedre forutsetninger for lønnsomhet.

Av enkeltaksjer er jeg negativ til Tesla grunnet en strukket prising. På Oslo Børs er Scatec Solar min grønne favoritt, og aksjen slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. REC kan også være interessant, men først må balansen styrkes.

Danske Vestas er også verd å merke seg. En 2017-P/E på 17 er billig for et selskap med globalt markedslederskap innen vindmøller og overlegne vekstutsikter.

Dovre-porteføljen

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Noreco
Scatec Solar

Inn: Scatec Solar
Ut: Philly Shipyard
highlander
09:21
05.09.2017
#7422

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Økt geopolitisk spenning gav, ikke overraskende, aksjefall i børsåpningen i går. På slutten av dagen derimot, var det meste av fallet allerede innhentet. Lignende bevegelser har vi sett tidligere. Det betyr at aksjemarkedet, dvs. investorene, ikke lar seg skremme så lett.

Når det er sagt, utviklingen i Asia har vært blandet tirsdag, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Ei heller hjalp det at viktige makrotall fra Kina overrasket positivt i natt."
blåball
08:28
06.09.2017
#3610

Philly Shipyard er best på utbytte i seinere år , nye kontrakter innen Containerfrakt gir mer utbytte . ( AKER ASA eiger store deler Philly Shipyard ) .

AKER ASA har 16 Norske Kroner i utbytte for noen måneder siden .

Statoil og Norsk Hydro er utbytte selskaper og i utvikling industrielt . ( Senker kostnader og er med i teknologi utvikling . )

BULL.
OldNick
11:43
06.09.2017
#19469

Nordea Markets kom idag ut med sin Economic Outlook for Norden+Baltic+Russland i dag-

Norsk økonomi snart friskmeldt

Nordea Markets
Sept. 06, 2017

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og utsiktene fremover er gode. Stigende bolig- og næringslivsinvesteringer, god vekst i eksporten og solid forbruksvekst gjør at veksten i 2018 kan bli såpass sterk at vi i løpet av året når full kapasitetsutnytting. I løpet av neste år er dermed norsk økonomi friskmeldt.

Veksten i fastlandsøkonomien i første halvår var relativt sterk. Fallet i de oljetunge næringene har stoppet opp, mens resten av økonomien fortsatt vokser i et solid tempo. Arbeidsledigheten faller raskere enn ventet, nå også på Sør-Vestlandet. Kronekursen er fortsatt å regne som svak, og kan komme til å styrke seg i takt med en normalisering av økonomien. Sammen med fortsatt moderate lønnsoppgjør betyr det at inflasjonen holder seg lav. Første renteøkning kommer derfor trolig ikke før rentene settes opp ute en gang i 2019.

I den nye utgaven av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som publiseres i dag, ser økonomene i Nordea det som lite sannsynlig at vi får kraftig boligprisfall på landsbasis. Derfor vil heller ikke utviklingen i boligmarkedet dempe veksten i privat forbruk i særlig grad.

- Med flere i arbeid og fortsatt lave renter er det svært lite sannsynlig med et boligkrakk. Vi ser for oss en videre korreksjon ned i prisene i Oslo-området gjennom høsten. I store deler av landet forøvrig kan boligprisene øke forsiktig over de neste årene. Prisene her har ikke økt unormalt mye gitt rentefallet og inntektsveksten slik som i Oslo området, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

I et eget spesialtema i rapporten tar økonomene i Nordea for seg den kommende robotrevolusjonen. Rask utvikling innen robotteknologi og kunstig intelligens gir stort potensial for at maskiner tar over arbeidsoppgaver tidligere utført av mennesker. Dette har ført til en utbredt frykt over mangel på arbeid og massearbeidsledighet.

- Frykten er antagelig overdrevet. Framtidens utfordring blir ikke mangel på arbeid, men omstilling og økte forskjeller. Disse utfordringene takles best i land med en velutdannet og fleksibel arbeidsstyrke, et effektivt skattesystem og ikke minst med et velferdssystem som omfordeler inntekt. Den norske modellen er særlig godt rustet til å dra nytte av den nye teknologien og møte de utfordringene som kommer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

Du kan lese hele rapporten her


For mer informasjon:
Kjetil Olsen, sjeføkonom, Tel: +47 2248 7956 (kol@nordea.com)
Erik Bruce, sjefanalytiker, Tel: +47 2248 4449 (erik.bruce@nordea.com)
Thina M. Saltvedt, sjefanalytiker, Tel: +47 2248 7993 (thina.margrethe.saltvedt@nordea.com)
Joachim Bernhardsen, analytiker Tel: +47 2248 7913 (joachim.bernhardsen@nordea.com)
Christian Steffensen, komm.dir., Tel: +47 4088 2373 (christian.steffensen@nordea.no)
highlander
08:29
07.09.2017
#7429

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,18 prosent i dag. Oppgang i USA onsdag gav aksjeopptur i Asia i natt. Hvorvidt dette er nok til å løfte Oslo Børs i dag, gjenstår å se. Oljeprisen er for øvrig svakt opp fra gårsdagens nivåer, noe som, isolert sett, er positivt for de norske aksjene (de oljerelatert aksjene).

Senere i dag er det rentemøte i ECB (den europeiske sentralbanken). Slike begivenheter opptar de fleste investorer, da eventuelle strategiendringer fra en av verdens viktigste sentralbanker vil kunne påvirke aksjemarkedet i stor grad."
highlander
08:51
08.09.2017
#7430

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. Svak oppgang i Asia i natt kan kanskje hjelpe Oslo Børs i dag. Impulsene fra USA derimot, tilsier en uendret børsåpning, da alle de toneangivende indeksene endte retningsløse torsdag kveld (DOW JONES -0,10%, S&P 500 -0,02% og NASDAQ +0,10%). Når det er sagt, dollaren har fortsatt å svekke seg mot alle valutaer det siste døgnet, noe som er positivt for oljeprisen, som igjen er positivt for vår "oljetunge" børs.

Dollaren har for øvrig svekket seg hele 10,8 % mot den norske kronen i 2017. Denne prosessen (dollarsvekkelsen) kan fortsette i flere år, tror vi, gitt at USAs største långivere, deriblant, Kina, fortsetter nedsalget av sine dollarreserver."
blåball
10:04
08.09.2017
#3615

Vel , nå er USA først i løypen til å heve renten , til tross for lav inflasjon . ( Lavere skatt i USA gir oppsving i økonomi og derved en moderat rentehevning ).

Demokrater og Rebuplikanere bli nok enige om skatte lettelser , men mer moderat enn Trump har signalisert . ( Trump går alltid høgt ut i forkant av forhandlinger , ikke ukjent fra flere enn nåværende President . )

Oljepris i stigende trend , OPEC er i fase 2 av 3 perioder , første periode tok ca ett par år . ( Moderat Bull på oljepris , mot 60 Dollar fatet dette året , Brent Olje . )

Med Erna som Statsminister i Norge , gir også Norske selskaper lavere skatt , og bedre rammevilkår .

Oppkjøp og fusjoner innen olje relatert fortsetter , AKER ASA har flere kandidater . ( Bull. )

Endret 08.09.2017 10:12 av blåball
highlander
08:33
11.09.2017
#7439

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Here we go again!

USA har blitt rammet av uvær av bibelske proporsjoner i høst. Først druknet Harvey Houston og sprengte alle nedbørsrekorder. Nå trues Florida av monsterorkanen Irma.

Irma er den sterkeste orkanen noensinne i Atlanterhavsbassenget, og den holder i skrivende stund stø kurs mot Florida. Selv om regningen etter Harvey og Irma antakelig vil gå inn i historiebøkene, er det foreløpig liten grunn til å endre syn på amerikansk økonomi.

USA er et såpass stort og rikt land at det tåler et knyttneveslag eller to uten å miste balansen.

Årets rekordartede orkansesong reiser imidlertid ubehagelige spørsmål. Skyldes uværet uflaks eller har det sammenheng med menneskeskapte klimaendringer? En av prognosene fra FNs klimapanel er nettopp at frekvensen av ekstremvær vil tilta etter hvert som atmosfæren varmes opp.

Blir monsterorkaner som Harvey og Irma normalen, bør ødelagte områder heller evakueres permanent enn gjenoppbygges. I så fall snakker vi om langt mer alvorlige og langsiktige skadevirkninger for både folk og fe.

Positivt for lavkarbonøkonomien
Trolig vil Irma og Harvey være en oppvekker for mange og lede til økt innsats for å bremse den globale oppvarmingen. Det vil være godt nytt for den grønne økonomien.

Drivkraften i vind- og solenergimarkedet var lenge rause subsidieordninger. Det førte til en volatil og uforutsigbar etterspørsel som svingte i takt med humøret og dagsformen til politikere.

Det kraftige kostnadsfallet gjør imidlertid at fornybar energi nå er konkurransedyktig uten subsidier i en rekke markeder med rike vind- og solressurser eller høye strømpriser.

For Europa som helhet ventes produksjonskostnaden for fornybar energi å falle under engrosprisen på strøm i 2020, mens det samme inntreffer tre år senere i USA. Når det skjer, vil bransjen gå inn i en supersykel.

Velger politikerne å trappe opp kampen mot klimaendringer, kan ekstremveksten fremskyndes ettersom det i dag kreves minimalt med subsidier for å gjøre en rekke vind- og solprosjekter lønnsomme.

Naturgass profitterer
Lavkarbonteknologier vil i årene fremover utløse en disrupsjon i en rekke viktige markeder og næringer. Kull har mest å tape. Toppen i det globale kullforbruket ble trolig passert i 2014.

For råolje er det liten grunn til å frykte etterspørselssvikt før et godt stykke ut på 2020-tallet. Årsaken er at elektrifiseringen av bilparken ennå er på et tidlig stadium. Elbiler er der sol og vind var i 2007.

For naturgass er utsiktene gode. Årsaken er at behovet for naturgassfyrte kraftverk som svingprodusent vil tilta etter hvert som andelen vind- og solenergi i kraftnettene vokser. På sikt kan batterier overta denne rollen, men foreløpig ligger det frem i tid.

[fortsetter]
highlander
08:35
11.09.2017
#7440

[fortsatt]

Flere tapere enn vinnere
Den teknologidrevne lavkarbon-disrupsjonen vil skape mange tapere og et fåtall vinnere blant de børsnoterte selskapene. Kullprodusenter er en langsiktig short, mens naturgasseksponerte aksjer kan være et kjøp.

Innen bilindustrien vil det ta tid før elbiler overtar markedet, men dette er en fattig trøst for aksjonærer i tradisjonelle bilprodusenter. Disse må investere tungt for å ta igjen teknologiforspranget til Tesla, og det vil legge en demper på både lønnsomhet og kontantstrømmer i årene fremover.

På Oslo Børs er Scatec Solar favoritten min innen lavkarbonøkonomien. Utbyggingen av fornybar energi i den tredje verden vil være det neste store gullrushet, og Scatec er godt posisjonert for å kapitalisere på denne historien.

Skalafordeler avgjørende
Et annet toppcase er danske Vestas. Som global markedsleder er selskapet vel plassert for å profittere på den kommende supersykelen.

Generelt anbefaler jeg å satse på de største selskapene innen produksjon av solpaneler og vindmøller. Årsaken er at når alle har tilgang på samme teknologi, så blir skala den viktigste konkurranseparameteren.

De største produsentene er normalt kostnadsledere. Dette skyldes dels at store fabrikker er mer effektive. Dernest oppnår de bedre innkjøpsbetingelser. Til sist blir FoU- og overheadkostnadene mindre tyngende når de kan fordeles på flere solgte enheter.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Noreco
Scatec Solar
blåball
10:51
11.09.2017
#3628

NEL Hydrogen ett selskap i vekst og teknologisk utvikling .
Hydrogen brukes i dag industrielt i en rekke sammenhenger , renere naturgass til eksempel . ( Selskapet er oppkjøps kandidat for industielle aktører / teknologi aktøerer ) .

blåball
11:11
11.09.2017
#3629

Den teknologi drevne lavkarbon - disupsjonen , gir / gjelder i høyeste grad også utvkling innen avgass rens og nye partikkel filter innen bilindustri m.v , big oil har kapital og inovasjon evne . ( Noe som Miljøvern Organisasjonen Bellona etterlyser og presser på for..... ) .

Godt Valg . ( Med Venstre og Krf rundt sperregrense .... alt for Erna i posisjon for nye 4 år som Stasminister....... ) .

Endret 11.09.2017 11:22 av blåball
blåball
14:26
11.09.2017
#3630

Gode nyheter fra Bergen Group ASA nå . ( Se børsmelding ) . 4 selskaper inngår samarbeid m.v.
blåball
14:52
11.09.2017
#3631

NEL Hydrogen øker med 50 milloner kroner i Shell kontrakt i California . ( Se børsmelding ) .

Aker ASA har gode utbytter for tiden , venter på nyheter her .

Endret 11.09.2017 14:52 av blåball
blåball
10:45
12.09.2017
#3632

Nordea har en del om Aker ASA og " kramboder " på DN.no i dag .

Ett bedre valg for Høyresiden i Norsk Poletikk . Erna er diplomat og ser fremover .

En dreining mot lavere skatt og avgifter , og økt real lønn til borgere og bedrifter . Og IKT og programmering innen det offentlige bør være veien å gå .

Moderate oljepriser krever fortsatt omstilling , og inflasjon er lav i Norge .

Philly Shipyard er en av utbyttemaskinene i AKER ASA . ( BULL. )
blåball
09:57
13.09.2017
#3636

Paerto konferanse i dag : Oljerelatert på agendaen .

858 Sørøst i Barentshavet er en trigger . ( AkerBP ) .

Bilindustrien har en 6 plass innen oljeforbruk . ( Se Old Nick sin oversikt på oljetopic i senere dager . )

Ca 8 % av Verdens Oljeforbruk er innen personbil / vare transport .

Spørsmålet er om clean diesel blir enda renere , med dagens teknologi utvikling .

Big Oil har fremdeles kapital og fornyings evne .

Seadrill kommer tilbake etter Chapter 11 , og Fredriksen vil nok eige like mye av selskapet , om ikke mer .


Beins
23:00
13.09.2017
#11135

SPX nesten 2500 og Brent på 55,10 USD.

Det kan bli et lite løft i morgen igjen.
highlander
11:34
14.09.2017
#7446

Sjefsstrateg Peter Hermanrud i Sparebank1 Markets varsler usikkert aksjemarked neste halvår:

- Ett eller annet kommer til å skje

- Jo lengre tid det går, jo mindre skal til for at vi får en nedtur på børsene. Ett eller annet kommer til å skje det neste halvåret, noe vil utløse en korreksjon, uttaler Hermanrud til Finansavisen.

Oslo Børs er opp 11,34 prosent så langt i år og 4,13 prosent den siste måneden.

Sjefstrategen påpeker at det er unormalt lenge siden forrige korreksjon.

Det er nå 14 måneder siden sist korreksjon, mens det på 2000-tallet aldri har vært mer enn 12 måneder mellom hver gang.

- Aksjer er litt dyrt, det liker jeg ikke. Det er lenge siden en korreksjon, det liker jeg heller ikke. Men på den positive siden er makrobildet bra, og hvis makroen blir akseptabel neste år, tror jeg den sykliske oppturen fortsetter, fortsetter han.

Endret 14.09.2017 11:33 av highlander
blåball
12:44
14.09.2017
#3639

En dreining til fordel for Statoil , AkerBP , samt Subsea 7 og allianse partner Aker Solutions / AkerASA .

Og fortsatt god inntjening innen sjømat sektor .

Oljepris holder seg rundt 60 Dollar fatet Brent olje i flere år til , gir fremdeles omstilling , og fusjoner og oppkjøp . ( Større selskaper blir sterkere , og vil vekte Oslo Børs jevnt høgt ) .

Ett boligmarkedet som er for høyt priset , drar ned inflasjon .

Moderat til svak lønns utvikling , men bedre real lønn , grunnet lavere skatter og avgifter fra Regjering i Norge .

( Selv i USA ser det ut til tverrpolitisk enighet om noe lavere skattetrykk , og Trump samarbeider nå med demokratene i større grad . )

Arbeiderpartiet i Norge fastholder sin oljepoletikk sammen med høyreside .

Moderat Bull .
blåball
09:13
15.09.2017
#3640

Bergen Group ASA er gode på skipsteknisk m.v , maritim næring i vekst . ( Bull frem til 2.5 kroner i denne omgang . )

Philly Shipyard med solid oppside , og utbytte aksje . ( Bull 150 kroner i denne omgang ) .

Noe lavere sjømatpriser , før oppgang i desember .
highlander
12:47
15.09.2017
#7449

Det viktigste fra gårsdagens Pareto-konferanse:

E&P - Focus shifting back to growth
The majority of E&Ps have increasingly shifted focus from cost reductions towards growth opportunities. This largely relates to new developments, which now offers solid returns on the back of significantly reduced break-even prices. Exploration was also in focus, with some companies highlighting that they see more value creation potential in exploration than M&A.

Seismic - Challenging winter, but uptick in 2018 tenders
Visibility remains low for the winter, and the majority of contract players will likely struggle with Q4 utilization. Tendering activity has however picked up recently, but with the majority of contracts for 2018 work. The supply side continues nevertheless to adjust, and could come down further on additional warm stacking. The MC market remains more resilient, in spite of the recent oil price volatility, with licensing rounds triggering some interest in mature regions such as Norway and Brazil.

Drilling - Increasing optimism on improving outlook
Optimism among rig companies is getting increasingly noticeable on the back of bottoming demand. The North Sea floater market is highlighted as the market that is likely to improve first. Consistent with increased optimism from companies we noticed an increased interest for offshore drillers at this year's conference.

Subsea - Uptick in FEED activity, gradual recovery expected
All players report on a continued uptick on early phase and FEED studies, which is an important early indicator for an increase in activity. The market is expected to see a gradual recovery, with longer tie-backs continuing to dominate new awards. The subsea players are benefitting from solid balance sheets and good cash flow generation, and industry focus is now on integration across the supply chain and further cost deflation.

OSV - Market bottoming out, focus is on M&A
The OSV market has bottomed out, with utilization picking up marginally the past six months. Demand is however not expected to pick up materially in the short to medium term, with a supply side adjustment being a more likely catalyst for an improvement in utilization. Focus is on M&A rather than restructurings, with asset values triggering interest for further acquisitions.

FPSO - Tendering activity low, focus on cost deflation
Tendering activity remains low, as oil companies continue to defer greenfield and deepwater developments. Focus remains on standardization and cost deflation, which could trigger improved project economics for deepwater developments. Redeployment of existing units remains key, whilst the longer term market outlook will largely depend on Brazil, and a rebound in activity offshore West Africa.

Shipping - Optimism on historically low orderbooks
Overall sentiment among the shipping companies was relatively optimistic, with most orderbooks now approaching historically low levels as the last vessels from the 14/15 order boom are being delivered. In LNG, owners are reluctant to fix vessels on longer charters as they await the surge in liquefaction capacity coming online. VLGC owners are starting to see some light at the end of the tunnel, though focus remains on maintaining healthy balance sheets and low cash break-evens through at least H1'18. For product tankers, owners expect product stockpiles to be at the 5-year average within YE'17 and did also express reluctance to fix long-term charters at depressed rates as the market is coming into balance.
(Kilde: Pareto Securities/Xi)

Endret 15.09.2017 12:48 av highlander
nerden
11:14
16.09.2017
#34851Er det noen som har svar på hva som skjedde i går kveld, da FUT'ene skjøt til vers etter at børsene stengte i USA?

highlander
09:00
18.09.2017
#7458

Re. nerden

"Skjøt til værs" var vel en overdrivelse, men alt er relativt...


Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,27 prosent i dag. Rekordraset på Wall Street fortsatte fredag, da S&P500 indeksen brøt 2500 poeng. Dette bør gi positive utslag på Oslo Børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene. De asiatiske børsene endte for øvrig også opp i natt (S&P ASIA 50 +1,4%). Investorene venter nå på onsdagens rentebeslutning fra FED (den amerikanske sentralbanken). Hvorvidt kapitaltilgangen blir ytterligere strammet inn, eller ikke, (dvs. om renten settes ytterligere opp, eller ikke), kan få stor betydningen for aksjemarkedet i tiden som kommer. Når det er sagt, markedet forventer uendret rente."


highlander
09:02
18.09.2017
#7459

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstkrakk i digitale valutaer

Kinesiske myndigheter slår nå ned på omsetningen av digitale valutaer, noe som har utløst salgspanikk og skarpe kursfall.

Den samlede verdien av de tre største kryptovalutaene, Bitcoin, Etherum og Bitcoin Cash, er for tiden rundt 70 milliarder dollar. Inkluderes alle andre digitale valutaer, øker tallet til 120 milliarder.

Dette er ingen uvesentlig sum ettersom det tilsvarer to prosent av verdien til alle mynter og sedler i omløp i verden.

Det finnes i dag et stort antall digitale valutaer som alle er basert på den samme grunnteknologien, blockchain. Fordelene med denne er at utviklingen i den utestående pengemengden ikke kan endres underveis. Alt er bestemt på forhånd av algoritmer. For eksempel kan det aldri bli mer enn 21 millioner Bitcoins i omløp.

Videre kan ikke digitale valutaer forfalskes. Dernest gjør de kostnadsfrie overførsler mulig. Til sist tilbyr de full anonymitet.

På grunn av disse unike egenskapene er det ingen tvil om at blockchain har en lys fremtid. Teknologien kommer til å revolusjonere både bankvesenet og kapitalmarkedene.

Positiv etterspørselselastisitet
I alle bobler er det en kjerne av sannhet. Begeistring over den underliggende teknologien er en viktig årsak til interessen for digitale valutaer.

Videre ser man ofte en positiv etterspørselselastisitet i markeder dominert av uprofesjonelle investorer. Dette vil si at kursoppgang avler mer kjøpsinteresse noe som fører til ytterligere oppgang.

Min gjetning er at den positive etterspørselselastisiteten kombinert med blockchain-entusiasme har ledet til en gigantisk boble i kryptovalutaer som i stor grad er drevet av kinesiske spekulanter.

Et kjennetegn ved en vellykket valuta er at den kan brukes til kjøp av varer og tjenester. Mens Bitcoin for ett år siden ble godtatt i fem av de fem hundre største nettbutikkene i USA, er tallet nå nede i tre, og trolig er vi snart i null. Årsaken er at bankene blir stadig mer skeptiske til å ha noe som helst med digitale valutaer å gjøre.

Storparten av transaksjonene i Bitcoin-markedet er i dag mellom spekulanter og ikke betaling for kjøp av varer og tjenester i den legale økonomien.

Understøtter kriminalitet
Der hvor digitale valutaer har fått et solid fotfeste som betalingsmiddel, er i den illegale økonomien. Dette skyldes ikke bare at transaksjoner er umulige å spore. En annen fordel er at det er vanskelig for politiet å ta beslag i dem om du blir arrestert.

Her kan nevnes at Bitcoin nå er det foretrukne oppgjørsmiddelet på «det mørke internettet» hvor narkotika, våpen og andre illegale produkter omsettes. Digitale valutaer brukes også til hvitvasking av penger.

På grunn av den tette koblingen mellom kriminalitet og kryptovalutaer er det bare et spørsmål om tid før myndighetene slår ned på dem. Flere land vil følge etter Kina.

Fremtiden innen digitale valutaer er ikke Bitcoin eller Etherum, men sentralbanksponsede eller myndighetsgodkjente valutaer. Disse vil helt sikkert ikke tilby anonymitet, men det er ikke bare en ulempe.

For eksempel vil tyveri gjennom hacking da lett kunne oppklares. I dag finnes det ingen måte å få tilbake stjålne Bitcoins.

[fortsetter}
highlander
09:03
18.09.2017
#7460

[fortsatt]

Sykelbunnen passert
TTS Group leverer utstyr til den marine næringen og offshore-industrien. Selskapet har blitt hardt rammet av de siste års svake markeder, men pilene begynner nå å peke oppover igjen.

Bedre markedsutsikter sammen med interne forbedringer gjør aksjen til et spennende turnaround-case. Dette gir TTS en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
Yara
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Noreco
Scatec Solar
TTS Group

Inn: TTS Group

Ut: Golden Ocean
blåball
10:13
18.09.2017
#3647

AKER ASA er ett sterkt finansielt selskap , og ett industrielt sterkt drevet selskap . Teknolgi bruk i front , bidrar til utbytte og direkte avkastning , samtidig som selskapet øker omsetning , i flere bransjer . ( Bull ) .

Bergen Group ASA ikke i samme divisjon , men reiser kjerringa etter hvert , med den kjærnekompetanse som er igjen , etter fadeser bakover i tid . ( Bull ) .

NEL Hydrogen i startgropen på noe større . ( Hold eller kjøp ) .
highlander
08:20
20.09.2017
#7466

Det ligger an til en rolig dag fra start; Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Det blir etter alt å dømme en rolig børsåpning, slik som i går. Investorene, i både USA, Asia og Europa, avventer nå kveldens rentebeslutning fra FED (den amerikanske sentralbanken). Det er for øvrig ingenting som peker mot en ny rentehevning denne gangen, dog sentralbanken har tidligere antydet en moderat reversering av de kvantitative lettelsene. Detaljer rundt dette kan komme i dag."
blåball
10:20
20.09.2017
#3649

En stigende trend for AKER ASA , fundamentalt og teknisk .
Philly Shipyard ett av selskapene i stigende trend , moderne skipsfart krever både ombygginger og nye skip . ( selskapet er i front med kunnskap og ryggdekning fra AKER ASA . ( Bull ) .

Godartet lav inflasjon preger Oslo Børs , og Yellen ( FED ) i USA ser att skattelettelser i USA blir mer moderate , enn fryktet . ( Trump må samarbeide med Demokrater , og godt er det . )

Oljepris blir moderat fremover , Statoil driver mer effektivt enn noen gang , selv om skiferolje og oljesand ikke øker hverken fortjeneste eller produksjons økning . Skiferolje har ikke økt produksjon siste halvåret , tross riggøkning .

Ett mere balansert oljemarkedet . ( Selv om Seadrill er konkurs i teorien.... , Chapter 11 gir konkurs beskyttelse , så driften går videre . )
blåball
09:08
21.09.2017
#3657

Statoil med FEED kontrakt til Aker Solutions , Trollfeltet . ( Mer på DN.no i dag ) .

Kampen om Seadrill er ikke over , usikrede obligasjons eigere vil ha en tredje del av aksjer ?

Frem i tid er riggmarkedet tilbake , men tiden gir kostnader .

FED ( Yellen ) er forutsigbar , og holder renter moderate frem tid , obligasjoner : Statsobligasjoner , boligobligasjoner , selskapsoblisjoner , selges gradvis ned over mange år , og beholder halvparten .

Godartet lav inflasjon , teknologiutvikling , og sein men gradvis vekst i Verdensøkonomi , gir fortsatt inntjeningsvekst for børsnoterte .

Dreining mot bedre tider for energi relatert ; Statoil , Hydro , AKER med oppside .
Stockamateur
10:51
21.09.2017
#12160

Morsomme greier blåball. Når jeg er bullish på olje (se "Oljepris" topic), så tror du "oljepris blir moderat fremover" ;-)
blåball
10:59
21.09.2017
#3659

Ja , selskaper som går motstrøms i dårlige tider får betalt senere , skattemotiverte kjøp er en del av motivasjonen .
( Rigg , Supply og Seismikk er fremdeles moden for ytterligere oppkjøp og fusjoner , gjeldsforfall kommer en gang til , dei sterkeste på kapital er vinnere . )
blåball
08:45
22.09.2017
#3661

Det spørs om Repsol i Canada , er villig til å utvikle olje og skifergass , med dei priser og miljø utfordringer som følger med denne industri .

Oljepris i stigende trend , men service kostnader øker med 10 % hvert år fremover globalt .

Statoil øker sin inntjening og har mijøprofil , som gir mindre CO2 avgifter . ( Bull ) .

blåball
09:01
22.09.2017
#3662

Og NEL Hydrogen melder om løsninger innen oljeraffenerier . ( Mer på Hegnar.no i dag ) . Bull.
blåball
08:35
25.09.2017
#3668

En kontrakt til for NEL Hydrogen i dag . ( Se børmelding i dag ) .
Er logistikken i orden , og infrastruktur til stede , eller tilrettelagt , er meste mulig . Bull.

AKER ASA blir bare sterkere , etter hvert som tiden går . Bull .

Den burde vært i Dovre Portofølge , men Myrseth ser att Statoil har behov for større oljefelt fremover .

AKERBP har allerede en meget sterk produksjonsprofil fremover . ( Best i klassen ) .


blåball
11:45
25.09.2017
#3673

Akastor med teknisk nyvinning , og 20 % inn i nytt Selskap . ( Se Hegnar.no nå ) . Bull.
highlander
14:21
25.09.2017
#7478

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Tar det helt av?

Det brygger opp til høykonjunktur i mange sykliske næringer. Som investor gjelder det å være i forkant og posisjonere seg ved de første tegn til grønne skudd.

Ledigheten faller jevnt og trutt i kontormarkedet i Oslo hvor leienivået har stått stille i ti år. I Stockholm var det lenge en tilsvarende utvikling før leiene plutselig tok av og klatret 50 prosent på et drøyt år.

Noe lignende kan fort skje i vår egen hovedstad, og da blir aksjer som Entra og Norwegian Property gull verdt. Sistnevnte slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken.

I oljenæringen går det også mot lysere tider. Kontantstrømmen til de store oljeselskapene er bedre i dag på 50 dollar per fat enn da oljeprisen lå på det dobbelte for noen år siden. Årsaken er dype kutt i investeringer og kostnader.

Fallende reserver
Investeringskuttene har imidlertid en pris. Snart kommer investorene til å skifte fokus fra kontantstrømmer til fallende reserver.

Her kan nevnes at Statoil i dag har 1P-reserver tilsvarende 7,4 års produksjon noe som er historisk lavt. Dette gir selskapet få andre valg enn å trappe opp jakten på elefanter i Barentshavet og andre steder i årene fremover.

Begynner oljeindustrien å satse på leting igjen, vil seismikkindustrien, kanskje verdens mest sykliske bransje, få seg et oppsving. Utsikter til dette sikrer TGS en plass i Dovre-porteføljen denne uken.

Andre segmenter innen oljeservice som subsea, rigg og supply er også interessante. Historisk har fem til sjudoblinger av aksjekursene over en to-treårsperiode ikke vært uvanlig når konjunkturene har snudd innen leverandørindustrien.

Grønne skudd
Ha ellers i mente at den bratteste delen av oppgangen i sykliske aksjer inntreffer når de første grønne skuddene dukker opp og ikke når inntjeningen har slått ut i full blomst.

En annen kritisk suksessfaktor er å satse på selskaper som er robuste nok til å overleve inntil konjunkturoppgangen har festet grepet og bunnlinjen endret farge fra rød til sort.

I aluminiumsindustrien har de grønne skuddene allerede begynt å sprette, noe som har gjort Norsk Hydro til en børsvinner. Selv om den bratteste delen av rallyet ligger bak oss, er det fortsatt mer å hente for langsiktige investorer.

[fortsetter]
highlander
14:22
25.09.2017
#7479

[fortsatt]

Yara nestemann?
I gjødselindustrien skraper konjunkturene for tiden mot bunnen. Kunstgjødsel kan imidlertid være der aluminium var for ett år siden, og dette gjør Yara til en av mine favoritter.

Shippingnæringen synes også attraktiv. Ratene er elendige, men minimal eller fraværende flåtevekst kombinert moderat økning i verdenshandelen gir en systematisk bedring i markedsbalansen innen de fleste segmenter.

Det kinesiske boligmarkedet er dog en ikke ubetydelig risikofaktor for tørrlast. Sprekker boligboblen, skal du verken eie bulkskip eller stålverk.

Ikke alle sykliske næringer er attraktive. Innen fiskeoppdrett skal det godt gjøres at tidene blir bedre. Her er utfallsrommet størst på nedsiden. Et vaklende boligmarked er ellers en trussel mot inntjeningen til både banker og boligbyggere.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
Scatec Solar
TTS Group
Norwegian Property
TGS

Inn: Norwegian Property, TGS
Ut: Bank Norwegian, Protector
blåball
12:06
26.09.2017
#3678

Ett mer rebalansert oljemarked , der høykostprodusenter kan se langt etter pris sikring på høyere nivåer , enn dagens spotpris på 60 Dollar , Brent olje .

Fordi OPEC er i fase 2 av 3 , regulering er påkrevet i flere år ennå .

Rigg , Supply , Seismikk er langt unna inntjening nok , til neste gjelds forfall om noen år . ( Her blir kamp om posisjoner...... ).

Bergen Group ASA derimot , bygger nye arbeidstimer gradvis . ( Bull ) .

Philly Shipyard ASA er BULL . ( Her får man lese seg opp ) .
blåball
12:58
26.09.2017
#3680

NEL Hydrogen er teknologi i fremgang , industrielle løsninger / prosseser , gir mer oppdrag . Toyota og NEL med samarbeid ?

blåball
10:57
27.09.2017
#3681

Laksepriser holder seg godt , etterspørsel er god til bedre . ( Marine Harvest har i tillegg tatt ned sin produksjonskurve , men ligger det oppkjøp på gang i Canada ? )

Det prates posetivt om olje industri for tiden , analytikere som før var bear er nå bull , ikke bra.....

Omstilling fortsetter , kun dei beste prosjekter blir ferdigstilt .
blåball
11:06
27.09.2017
#3682

Videre er det mye fremførbare underskudd , som igjen gir Staten Norge mindre skatte inntekter .
Noen forslag til kandidater for vesentlig oppgang ?

( renud og Old Nick bør svare ) .

Endret 27.09.2017 11:08 av blåball
blåball
09:10
29.09.2017
#3688

Hverdagen er tilbake i oljebransjen , interne lønnsomhetsmål gir Statoil utfordringer i Snorre E. prosjektet .
Oljepris er ned med 2 Dollar , etter gevinst sikring .

Fortsatt omstilling i Norge krever kvalitet til lavest mulig kostnad .

Lundin med tørr brønn på Børselv prosjektet , og bestilt " ankerhåndtering " til " Hufsa " prosjekt er i gang .......... ( DNB med kvalifisert gjetning..... ) .

Gjeldsforfall innen rigg , supply , og seismikk , tilgodeser neppe aksje eigere . ( Bortsett fta gode tradere......) .

Men kursmål på Statoil er 200 pluss fremover årene .

Moderat Bull , og fortsatt dreining til fordel for oljeproduserende .

Endret 29.09.2017 09:17 av blåball
blåball
09:05
02.10.2017
#3691

Aker
AkerBP
NEL Hydrogen

Overnevnte selskaper i vekst og utvikling , med teknologi i front , og sterk oppside innen finans , olje , og fornybare industrielle løsninger .

Oppkjøp av nye virksomheter , gir ofte fremførbare skattemessige goder .

Bull .
blåball
09:16
02.10.2017
#3692

Og finansielle " fornybare " løsninger , gir AKER ASA fordeler fremover . ( Og utbytte er allerede godt . ( BULL ) .
( Finansavisen og DN.no får nok å skrive om fremover ) .

En oljepris i fremgang , men moderat noen år til . ( Selv om etterspørsel stiger sterkt , etter olje og gass ) .
blåball
10:52
02.10.2017
#3693

Statoil , Shell og Total med CO2 fangst og lagring i Nordsjøen . ( Mer på E24 i dag . )

Statoil er den olje og gass produsent med mest ambisjon innen fornybar , og gradvis mer investeringer innen energiløsninger , for fremtiden . Bull for Statoil og kursmål på over 200 pluss fremover årene .

DNB Markets tar ut Statoil i sin måneds portofølje...... det har ingen betydning .

Subsea 7 og Aker Solutions er sterke kandidater for mer fremgang innen Subsea og nye oppdrag . ( Hold ) .
highlander
14:49
02.10.2017
#7505

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight:
Vinterens politiske værvarsel: Sol over Europa


Det er nesten bare gode nyheter fra Europa. Det italienske valget er ikke lenger noen trussel. Videre er migrasjonskrisen over. Den politiske risikoen i Kurdistan er derimot økende.

Tidligere i år strømmet det tusenvis av migranter fra Libya til Italia hver måned. Disse ble satt på knapt sjøverdige farkoster og ble deretter plukket opp av skip fra hjelpeorganisasjoner som ventet rett utenfor havnen. Hjelpeorganisasjonene kjørte så migrantene til Italia hvor de ble satt på land.

Bakgrunnen for bråstansen siden august er at den libyske kystvakten nå blir trent og betalt av EU for å stanse menneskesmuglingen og skremme vekk de ventende redningsskipene.

Videre blir migranter som tas av kystvakten, sendt tilbake til Libya og internert under særdeles krevende forhold. Dette gjør det vanskeligere for menneskesmuglerne å finne nye kunder.

Skyfri himmel
Som en følge av at både Tyrkia- og Libya-ruten nå er stengt, har antallet asylsøkere som kommer til EU falt til det laveste nivået på mange år. Dette er godt nytt for den politiske stabiliteten i Europa og betyr trolig at oppslutningen om høyreekstreme, EU-skeptiske partier har passert toppen i denne omgang.

De gode nyhetene stopper ikke her. I Italia har lederne av de to største populistiske partiene, Femstjernersbevegelsen og Lega Nord, snudd i synet på euroen.

Partiene ivrer ikke lenger for utmelding fra eurosonen, men sier nå at dette er siste utvei. Helomvendingen skyldes at populariteten til EU har økt etter Trump og Brexit. «Nei til euro» er ikke lenger noen valgvinner.

Det forannevnte betyr at Italia ikke lenger er noen risikofaktor på kort til mellomlang sikt. Dette sammen med sterke konjunkturer og lave renter gjør himmelen blåere enn på lenge over eurosonen.

På kollisjonskurs
I Kurdistan og Irak feires seieren mot IS i disse dager. Kurdistan har som en følge av krigen doblet sitt areal og kontrollerer nå blant annet oljehovedstaden i Nord-Irak, Kirkuk.

Kurderne stemte for en uke siden for løsrivelse. Sannsynligheten for uavhengighet er imidlertid minimal ettersom ingen i nabolaget aksepterer det.

Eneste konsekvens av folkeavstemningen så langt er at Baghdad har lagt ned forbud mot internasjonale flyvninger til Kurdistan for å vise hvem som er sjef.

Det er bare et spørsmål om tid før den Iran-støttede regjeringen i Baghdad krever Kirkuk og andre områder som ble okkupert under IS-offensiven tilbake. Dette vil utvilsomt falle i dårlig jord hos kurderne som har betalt en høy pris i form av blod.

Det er lite som tyder på at seieren mot IS vil gi fred i Irak. Tvert imot er den gryende konflikten mellom Kurdistan og sentralregjeringen i Baghdad potensielt mye farligere for oljemarkedet og selskaper som DNO enn krigen mot IS var.

Verden trenger både økt irakisk produksjon og mer amerikansk skiferolje for å dekke den ventede forbruksveksten. Dessverre for Irak har både Russland, Iran og Saudi-Arabia en egeninteresse av at landet forblir ustabilt slik at produksjonen holdes nede og oljeprisen stiger.

Det har sin pris å bo i et dårlig nabolag.

[fortsetter]
highlander
14:50
02.10.2017
#7506

[fortsatt]

Spillteori i praksis
Vil Nord-Korea sette en stopper for børsfesten? Jeg tviler på det. Trump forsøker nå å tvinge Kim Jong-un til forhandlingsbordet ved å følge læreboken i spillteori.

For at status quo skal brytes, må Nord-Korea tro at Trump seriøst vurderer et overraskelsesangrep. Trump vil derfor fortsette å trappe opp krigsretorikken i håp om at nord-koreanerne snart får nervøst sammenbrudd og gir etter.

Sannsynligheten for en krig er imidlertid minimal forutsatt at Trump og Kim Jong-un opptrer rasjonelt. Årsaken er at kostnaden ved en militær løsning vil være uakseptabelt høy for USA og dets allierte, mens hele det nord-koreanske lederskapet vil bli utslettet.

Den gode nyheten er at Kina nå også strammer til gjennom å strupe samhandelen. Forhåpentligvis betyr summen av økende økonomisk og militært press at nord-koreanerne snart ser seg tjent med forhandlinger og en diplomatisk løsning.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Noreco
Scatec Solar
TTS Group
Norwegian Property
TGS
blåball
00:05
03.10.2017
#3697

Oljemarkedet er strammere enn på flere år , gradvise trekk oljelager ned mot 5 års snitt er innen rekkevidde .

OPEC er samlet , og Russland bidrar . ( 11 samarbeidende land utenfor OPEC ) .

Uroligheter i Libya og Nigeria og Kurdistan gir grunnlag sterk oljepris økning på kort og mellomlang sikt . ( Ca 4 måneder grunnet skiferolje , samt en eventuell produksjons økning i OPEC . )

Konsensus er moderate oljepriser på Brent Olje rundt 55 Dollar fatet , stigende til 60 Dollar , videre 10 % økning grunnet service kostnader , hvert år fremover globalt .

Endret 03.10.2017 00:23 av blåball
blåball
00:22
03.10.2017
#3698

Etterspørsel etter olje og gass er av flere grunner underestimert . ( Og skiferoljen er overestimert av like mange grunner . )
MERLOT
08:11
03.10.2017
#113

Storebrandforvalter trekker frem Nel som et av de hotteste selskapene fremover....

Selvsagt nå når de fikk solgt 8 millioner aksje til rundt 2.80 og fikk kjøpt samme antall på 2.50.
Bare på Oschlo børs dette går.

Så lenge det er til gagn for Oschloklysene selvsagt.
blåball
09:51
03.10.2017
#3699

Ja , NEL Hydrogen får flere oppdrag etter hvert . ( Bull ) .

AkerBP med nytt oljefunn , mer på nyheter / E24 .
Produksjonsprofil fremover årene , som er sterkt stigende , gir AKER ASA muligheter til mer utbytte . ( Kjøp og salg av lisenser , samt oppkjøp og salg av virksomheter . ) Og 30 % av AKER ASA har finansielle inntekter . ( BULL for begge selskaper ) .

Statoil har også tatt ned kostnader og har CO2 som en fremtidig ressurs , lagring , og mer olje ut av oljefelt , av den grunn . ( Bull . )

Philly Shipyard . ( Bull. )
blåball
08:50
04.10.2017
#3707

NEL og Nikola .
Statoil og Scatec Solar .

En trend , selv om Volvo Lastebiler satser på LNG gass i sine nye modeller . Og har også Euro Clean Diesel som også stadig blir bedre på avgasser og effektivitet .

Statoil satser riktig med 200 millioner i Brasil , sammen med Scatec Solar . ( Se børsmeldinger i dag / E24 m.v. )

Ett mye mer effektivt Statoil , satser gradvis innen flere energiformer .
Olje og Gass med CO2 fangst bidrar innen mijøprofil , og får samtidig mindre CO2 avgifter .

Olje og Gassforbruk stiger i Verden , renere motorer og hybride løsninger , samt petrokjemisk industri som krever mye mer olje fremover , selv om 8 millioner fat forsvinner til El biler i år 2030 .

Dette stiller krav til Norsk Olje Industri .

Endret 04.10.2017 08:51 av blåball
blåball
11:31
05.10.2017
#3715

Statoil øker sin verdi som energiselskap .
Kostnader er tatt vesentlig ned over 4 år .
Gjeldsnivå er vesentlig ned .
Opp mot 20 % i investeringer innen fornybar og CO2 rens innen år 2030 ?

Verdens energi mix i endring , og energiforbruk øker med 28 % fremover tiårene .

Philly Shipyard og NEL Hydrogen er BULL .

Aker BP og Statoil er bull ved moderate oljepriser fremover .
blåball
15:10
05.10.2017
#3717

Seabird SBX sine A aksjer , gruser dagens . ( Følg med XI debatt ) .

Videre er den Europeiske Sentralbank bra enig om " kvantative lettelser " , som vil reduseres meget gradvis og fleksibelt om nødvendig . ( Se mer på nyheter i dag ) .

Fremdeles høg andel utenfor arbeide i Eurosone , samt lav lønnsvekst . Det gir fortsatt muligheter for høgere kapasitets utnyttelse .

USA øker sitt BNP mye , og mer enn forventet .
Inntjening for børsnoterte er meget god og stiger dette kvartalet også .

Behovet for skattelettelser er mindre i USA , men infrastruktur er gammel og trenger fornyelse .

Norsk Hydro og Alcoa og AkerASA med gode utbytter i syklisk oppgang på Verdensmarkedet . ( AkerASA med mest oppside her . )

Kjøp og Salg av eiendeler gir utbytte , ved riktige valg industrielt og finansielt .
blåball
15:35
05.10.2017
#3718

Sett fra en litt annen side , skal SBX selskapet brukes til noe fornuftig .
blåball
22:33
05.10.2017
#3719

40 % av kraften i energimarkedet kommer fra Kullkraft i Tyskland , forurensing er stor både på miljø og klimamål .
Økte stømpriser ved CO2 avgifter og gradvis utfasning av Kull har sin pris .
( Mer på E24 om Grønt parti , og økte strømpriser ) .

28 % økning av energiforbruk Globalt dei neste tiårene .

blåball
22:48
05.10.2017
#3720

Nye rene og teknologisk drevne olje og gassfyrte kraftverk er nærmere en løsning ?

blåball
09:43
06.10.2017
#3722

AkerBP og Hess mot Valhall flanke vest . ( På Hegnar.no ) .

Samarbeid mellom Aker Solutions , Subsea 7 og AkerBP gir oppside .

Og Borr drilling viser også nye takter i dag . ( Se Børsmelding ) .
Dividenten
13:02
06.10.2017
#16617

Herregud.

blåball
17:47
06.10.2017
#3725

Og Borr Drilling kjøper mer rigger for 10,4 Milliarder Norske Kroner , noe som indikerer en utflatning i kurs . ( Se børsmelding etter kl. 16.30 i dag ) .
highlander
14:13
07.10.2017
#7525

Citis aksjestrateger spår ytterligere 10 % oppgang i globale aksjer innen utgangen av 2018, de tror på 6 % i USA og 24 % i Europa (målt i en antatt fallende dollar).

Av Citis 18 indikatorer mener de kun en varsler rødt lys - nettogjelden til amerikanske selskaper i forhold til EBITDA som er på på 1,6 mot 1,4 i oktober 2007.

Tre indikatorer har gult varsel; høy prising av både historisk og forventet inntjening og høy tilstrømming til globale aksjefond de siste 12 måneder. (Kilde: FA/Xi)
blåball
21:41
08.10.2017
#3729

Nå er Dollaren noe styrket i senere tid , lønns stigning er noe opp , men inflasjon er fortsatt lav i USA .
Fortsatt god inntjeningsvekst preger aksjemarkedet i USA .
( Tesla tjener ikke penger , selv med subisidiert skatt og store fordeler av dette . Og Batterikostnader kan stige markert ved dyrere råvarer til denne produksjon ) .

Olje og Gass i stigende trend , oljelager globalt er markert ned .
Og OPEC er sterkere med Russland som medspiller . ( Og Kurdistan er nok en gang en Joker . )

Skiferolje og Oljesand er fremdeles høykost produsenter .

Moderat bull fremover på oljeservice og oljeproduserende , men fremdeles kun utvalgte selskaper .

Det er fremdeles omstilling i Norge . Og lav inflasjon .

blåball
11:07
09.10.2017
#3730

Riksrevisjonen er på ballen innen skiferolje / oljesand / Statoil m.v. ( Mer på DN.no i dag . )

Store avskrivninger og fremtidige oljepriser er tema .

Hufsa derimot ; er en posetiv trigger for Lundin og AkerBP , den ligger rundt Johan Castbergfeltet . ( Dette oljefeltet har mer oppside ) .

Alta / Gotha feltet er også i nærheten , med sannsynlig selvstendig utbygging .

Statoil har flere valg fremover , fordi Barentshavet ligger frem i tid , og Statoil har behov for flere oljereserver . ( Statoil har en del av Lundin , øker denne ? )

Aker BP med meget sterk stigende produksjons profil , BP del gir oppside .

NAS gir mer løft på Børsen , fremover årene . Det sammen med frakt av Laks / Sjømat .
highlander
14:13
09.10.2017
#7526

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Høstens viktigste begivenhet

Skattereform har klatret til topps på den politiske agendaen i USA. Dette har gitt rally og rekordnoteringer i fleng i stedet for høststormer. Mer kan være i vente.

I slutten av september la Trump frem en ambisiøs skatteplan, og siden den gang har kursene kun gått en vei på Wall Street. Det er flere grunner til det:

For det første inneholder den foreslåtte reformen rause skattelettelser til næringslivet. Dernest vil USA bevege seg bort fra et uoversiktlig system med høye satser men store fradragsmuligheter.

Videre er ikke skattereformen budsjettnøytral. En markant økning i allerede voksne underskudd vil bli konsekvensen noe som vil fyre opp under konjunkturoppgangen.

En annen gladnyhet er at det ikke innføres grenseskatter. Sådanne kunne fort utløst en global handelskrig.

Skepsisen råder
Selv om børsen allerede har steget en del, stiller de fleste seg fortsatt tvilende til Trumps gjennomføringsevne. Skattereformen er derfor ikke fullt priset inn ennå. Det er flere aspekter som kan gi motbør:

For det første er skattereformen mer skattelette enn reform. Mange frykter at større budsjettunderskudd vil være en rød klut for Tea Party-fløyen i det republikanske partiet.

Dernest er den sosiale profilen uheldig. Storparten av lettelsene går til de som allerede har mest, og dette gjør at få demokrater vil støtte den.

Til sist er det uklart om velgerne ønsker skatteletter. Meningsmålinger viser at folk flest ikke synes skattene er for høye, men at systemet er for komplisert.

Mot Trump-seier
Sett i lys av det forannevnte frykter mange at Trump vil lide nok et nederlag i Kongressen. Personlig er jeg langt mer optimistisk, og her er grunnen:

For det første er det en myte at det republikanske partiet er finanspolitisk konservativt. Både under Bush og Reagan svekket statsfinansene seg drastisk. Det er lite som tilsier at republikanerne vil stemme ned skattekutt bare fordi de er underskuddsfinansierte.

Dernest trenger partiet desperat en seier før mellomvalget neste år. Hva er bedre enn skatteletter som gir mer i lommen til de fleste, mens regningen kommer en gang i fremtiden?

Lykkes Trump med skattefremstøtet sitt, vil det være godt nytt for både selskapsresultatene og økonomien i det korte bildet. I så fall skal aksjekursene videre opp.

Motposten er at resesjonsfaren vil øke på lang sikt. En høykonjunktur turboladet med underskudd kan fort fremskynde en overopphetning og et inflasjonsutbrudd. Det vil i neste omgang nødvendiggjøre aggressive rentehevninger noe som vil utløse en resesjon.

[fortsetter]
highlander
14:14
09.10.2017
#7527

[fortsatt]

Gåten om lønnsveksten
Så langt har riktignok inflasjonen og lønnsveksten vært bemerkelsesverdig avdempet på tross av at arbeidsløsheten har falt til historisk lave nivåer. Dette er ett av de store mysteriene i økonomifaget i disse tider.

Selv tipper jeg at loven om tilbud og etterspørsel fortsatt gjelder i arbeidsmarkedet. Internett kan imidlertid ha senket friksjonsledigheten til lavere nivåer enn allment antatt.

Videre er ikke sammenhengen mellom lønnsvekst og arbeidsledighet lineær. Som alle rigg- og skipseiere vet, er det først når kapasitetsutnyttelsen klatrer over 85-90 prosent at du får prismakt og det blir fest.

Jeg blir ikke overrasket om lønnsveksten forblir lav inntil arbeidsløsheten treffer grunnfjellet. Når det skjer, kan imidlertid lønns- og prispresset eskalere hurtig.

Syklisk fest
Enn så lenge nyter imidlertid børsen godt av det best tenkelige makrobakteppet. Veksten i verdensøkonomien er robust og bredt basert, mens inflasjonen er fraværende. Det sistnevnte gjør det vanskelig for sentralbankene å stenge baren og stanse alkoholserveringen.

Jeg venter mer av det samme de neste 6-12 månedene. I et klima med tiltakende rødglødende konjunkturer ligger de største gevinstmulighetene i dypsykliske næringer som råvareindustri, reiseliv, shipping og oljeservice.

Denne uken flyr Norwegian inn i Dovre-porteføljen. Det gigantiske innsidekjøpet til Kjos og Kiese for en knapp måned siden frister. Sterke konjunkturer taler også til aksjens fordel.

Dovre-porteføljen

Yara
Noreco
TTS Group
Norwegian Property
TGS
Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Scatec Solar
blåball
20:32
09.10.2017
#3731

Oljepris stiger på historisk kutt fra Saudi Arabia i November måned . ( Mer på DN.no / E24 nå . )

Aftenposten melder om ett Statoil i endring , det vil si mer produksjon av Statoil olje , og ett breiere Energiselskap , der fornybar har 15 til 20 % i totale investeringer innen fornybar i år 2030 . ( Det vil si om lag 8 millliarder i fornybar og ca 90 milliarder i olje ) .

CO 2 rens på produksjonside og forbrukerside ved bruk av olje og gass er nok ett mål .

NEL Hydrogen bør være bull fremover . ( Bruk av vesentlig mindre batterier , og industriellle løsninger . )blåball
20:48
09.10.2017
#3732

( Hegnar og Hegnar TV synes børsen er kjedelig for tiden , det kan være riktig for noen selskaper , men mer anbud og tre deling av Hurtigrute konsesjoner i fremtiden , kan gi mer fart i diskusjon der......... ) .

Men " Borr Drilling " levnes muligheter på ett eller flere år fremover.......
blåball
08:48
10.10.2017
#3733

NEL Hydrogen med forside i Finansavisen .
North Energy ASA med oppside i SBX . ( Mer som ett investerings selskap ) .
Statoil ett bredere Energiselskap ( Men mer olje og mulige oppkjøp fremover . )
AKER ASA øker sin verdi , både fundamentalt og innen inntjening .

Kjerne inflasjon i Norge er lavere enn forventet , og konsumpris indeks er også lavere enn forventet . Moderate lønnsoppgjør ligger i kortene .

En oljepris som blir moderat fremover årene , gir Kværner mer oppdrag , og Aker Solutions har kapasitet innen flere områder .

Dagens aksje blir ?
blåball
09:40
10.10.2017
#3735

Boligpriser flater også ut fremover , lavere innvandring og strengere regler for boliglån , gir / bidrar også til lavere inflasjon i Norge .

Norsk Hydro har kvalitetsprodukter til moderat pris , men i Japan er det ett selskap som ikke leverer etter standard . ( Mer på E24 i dag ) .

Økt Nettleige på strøm til forbruker en trend , dette ser man også i Europa . ( Og med en forventet utfasning av Kull i Europa , blir det ikke bedre på den fronten . ( Både vind og sol er subsidiert ) .

blåball
12:03
10.10.2017
#3737

Mer digitalisering i oljeindustri , gir mindre arbeidsplasser i Nordsjøen , men bedre " break even " , og fortsatt moderate utbygginger . ( Oljeindustri blir ikke mindre , men mer avansert ) .

Mindre fortjeneste på fornybar , men aktivitet . ( Bergen Group ASA har timer og sevice oppdrag i økende grad , til eksempel . Og fortsatte kontrakter innen Forvarsindustri m.v. ) .

blåball
12:04
10.10.2017
#3738

Kongsbergruppen er Bull .
blåball
20:25
10.10.2017
#3742

Walmart stiger på Ehandel i USA , varehuskjeden melder om 40 % økning i netthandel neste år , 2018 . ( fra DN.no i kveld ) .

Dette viser en del av forklaringen på lav til moderat inflasjon i USA og resten av Verden .

Mer volum og lavere priser til konsumenter / forbrukere .

Oslo Børs viser sektorendring til fordel oljeproduserende Statoil , AkerBP og sterke service / levrandør selskaper som Subsea 7 , AKER ASA , Kværner , Aker Solutions , Akastor .
Yara , Norsk Hydro med flere bidrar mot høykonjektur internasjonalt .


NEL Hydrogen er oppkjøpskandidat for industrielle selskaper .

Norsk Sjømat sektor beholder inntjening , om kostnader er under kontroll , fremover . ( Stigende priser på sjømat fremover mot desember , en trend . )

Rigg , Seismikk , Supply med store utfordringer fremover . ( Borr Drilling kan være kjøpskandidat ) .

Lavere skatt i Norge , en fordel , samt eksportkreditt / GIEK m.v.

Endret 10.10.2017 20:29 av blåball
blåball
12:08
11.10.2017
#3744

Kobe Steel i Japan har ti år levert alluminium med standard avik til over 200 selskaper . ( Mer på E24 i dag ) .

Norsk Hydro kan dra fordeler av dette . ( Det er allerde sterk vekst i etterspørsel globalt , mer og bedre infrastruktuer krever mer metall . )
Norsk Hydro vokser seg større , og har eigerandeler fra gruver til high end produkter . ( Gamle kursmål og all time high , kommer ann på fremtidige utbytter . )

Statoil fortsetter å vekte Oslo Børs høgere fremover , fokus på teknologi og kostnader , samt tett samarbeid med levrandørindustri gir resultater . ( Moderat Bull ) .

Mindre selskaper på børsen har oppside : NEL Hydrogen og Bergen Group ASA har en fot innenfor fornybar og oljerelatert .

Delte meninger om sjømat på Børsen , men som i olje , gjelder det å holde kostnader og teknologiutvikling under oppsyn .
highlander
16:14
15.10.2017
#7545

Øystein Spetalen holdt et innlegg om sine synspunkter på eierstyring under årets forum for norsk eierstyring. Han mener retningslinjene om «uavhengige styremedlemmer» er unødvendig. Så lenge styremedlemmer bidrar med kompetanse trenger de ikke eie aksjer i selskapet, mens adm.dir. bør eier mye aksjer – gjerne lånefinansiert.

Spetalen er videre kritisk til at noen har kapasitet til å sitte i flere enn tre-fire styrer, mener administrasjonen i grunn er imperiebyggere for seg selv og at styret derfor må sette seg grundig inn i og vedta all kjøp og salg av virksomhet.

Meglere bør ikke få tilgang til administrasjonen og styret må håndtere emisjonene. Alle store låneopptak må også vurderes og bestemmes av styret. Han mener Statoils oppkjøpshistorikk er et skrekkeksempel der en M&A avdeling i London vurderte kjøp og salg uavhengig av toppledelsen og uten et styre med kompetanse til å vurdere risikoen. På samme måte fremheves Norske Skog som et fullstendig administrasjonsstyrt selskap. (Kilde: DN/Xi)
highlander
16:16
15.10.2017
#7547

Carnegie-analytiker Preben Rasch-Olsen anbefaler kjøp av XXL, Schibsted og Arcus mens REC Silicon anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)
highlander
07:27
16.10.2017
#7550

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: OPEC 2.0-kartellet styrkes

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

Sammenfallende interesser
Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

Utsatt rebalansering
Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

[fortsetter]
highlander
07:27
16.10.2017
#7551

[fortsatt]

Mot forlengelse
Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.

Nordic Semi og Flex LNG
Nordic Semiconductor og Flex LNG tilbys denne uken plass i Dovre-porteføljen. Førstnevnte er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.

I Flex LNG er det de gode utsiktene for LNG-markedet som frister. Ratene for LNG-skip har lenge vært lave, men det er snart duket for et omslag grunnet oppstarten av flere store LNG-eksportterminaler.

Dovre-porteføljen

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG

Inn: Nordic Semiconductor, Flex LNG

Ut: Noreco, TTS Group
Beins
13:39
19.10.2017
#11245

Hermanrud forventer korreksjon i aksjemarkedet:

DN: Nå er det mer sannsynlig enn vanlig at det kommer en korreksjon i aksjemarkedet, sier aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

– Det er såpass sannsynlig at du bør ha mindre investert i aksjer enn vanlig. Sett ti prosent av pengene dine i banken, så har du litt tørt krutt, anbefaler han.

Torsdag 18. oktober er det 30 år siden krakk på New York-børsen sendte sjokkbølger gjennom finansverden. Dagen etter opplevde Oslo Børs sitt største fall på en enkeltdag noensinne. Den høstdagen alene falt børsen med 19 prosent.

– I 1987 handlet mye om at børsene bare hadde steget og steget. Det går an å lure på om vi er litt i samme fase i dag. Kursene har steget mye mer enn det er mulig å forklare ut ifra selskapenes inntjening, egenkapital og så videre, sier Hermanrud.

Aksjestrategen understreker at han de neste årene ikke venter et krakk på linje med det som utspant seg for 30 år siden. I alle fall ikke de nærmeste årene.

Sist uke skrev Finansavisen at Hermanrud varsler en korreksjon på Oslo Børs.

– Det jeg tror på, er en korreksjon på rundt ti prosent over et par uker. Det ligger an til å komme ganske kjapt – innen noen få måneder.
highlander
14:26
19.10.2017
#7560

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management anbefaler kjøp av SR-Bank, Sparebanken Midt-Norge, Treasure ASA og Helgeland Sparebank, mens Hydro og Statoil anbefales solgt. (Kilde: Xi)
highlander
14:45
23.10.2017
#7565

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Den kinesiske partikongressen og veien videre

Den 19. partikongressen avholdes nå i Kina, og på denne vil Xi bli gjenvalgt som president for en ny femårsperiode. For økonomien markerer kongressen overgangen til en mer risikabel fase.

Delegatene på konferansen har god grunn til å feire seg selv. De gode nyhetene står i kø. Veksten i økonomien er stabil og over det offisielle målet.

Videre er fallet i valutareservene arrestert og yuanen stabilisert. I næringslivet peker inntjeningspilene oppover, og børsen stiger som seg hør og bør når kommunistpartiet møtes.

Det behagelige økonomiske bakteppet passer Xi utmerket. På partikongressen skal han ikke bare gjenvelges. Han vil i tillegg søke å fylle sentralkomiteen og politbyrået opp med støttespillere.

Enorme utfordringer
Xi vil etter alle solemerker komme styrket ut av kongressen, og dette kommer godt med. Årsaken er at Kina står overfor enorme utfordringer selv om alt kan synes bra på overflaten.

Det største problemet er selve motoren i økonomien. Kina har i dag en lite bærekraftig vekstmodell kjennetegnet av rask gjeldsoppbygging, massive investeringer i eiendom og infrastruktur og omfattende boligspekulasjon.

Den andre utfordringen er forurensning. Middelklassen ønsker ikke lenger bare økt kjøpekraft. Den krever i tillegg å kunne puste i luft som ikke dreper.

Løsningen på det første problemet er å gjøre produktivitetsfremmende strukturelle reformer og privat forbruk til den nye motoren. Da myndighetene forsøkte å venne landet av gjeldsavhengigheten i 2014 og 2015, ble imidlertid resultatet en brå og uventet konjunktursvikt.

Regjeringen fikk da panikk og responderte med et nytt kredittfrislipp. Dette trakk temperaturen tilbake til dagens komfortable nivåer.

Ny kredittinnstramming
Et nytt forsøk på å stanse lånefesten synes nå underveis. Dette tilkjennegis av de siste måneders skarpe oppgang i lange statsrenter.

Innstrammingen av penge- og kredittpolitikken vil snart kjøle ned boligmarkedet. Det kan føre til redusert etterspørsel etter byggevarer som stål og sement samt påvirke fraktvolumene innen bulkshipping negativt.

Det er likevel ikke gitt at metallprisene faller. Årsaken er at miljømyndighetene blir stadig mer aggressive.

Her kan nevnes at stålprisen har steget de siste månedene som en følge av nedstengning av forurensende smelteverk mens jernmalmprisen har falt.

Faren er at en strammere pengepolitikk sammen med smertefulle men nødvendige strukturelle reformer kan gi et negativt vekstsjokk på samme måte som i 2015. For å unngå dette, er det viktig at myndighetene gir gass i finanspolitikken så lenge man bremser på andre områder.

Hvorvidt Xi lykkes med denne delikate balansegangen, kan vanskelig vites med sikkerhet. Forhåpentligvis går det bra, men risikoen er helt klart på nedsiden i konjunkturene fremover.

[fortsetter]
highlander
14:45
23.10.2017
#7566

[fortsatt]

Sprekker boligboblen?
Det kinesiske boligmarkedet har hittil trosset alle krakkspådommer. Endrer dette seg i 2018?

Faren for en nedtur er helt klart økende gitt innstrammingen av pengepolitikken, men personlig heller jeg mer mot en myk enn hard landing.

Årsaken er at husholdningens høye sparerate kombinert med få gode plasseringsalternativer skaper en strukturell kapitaloverflod, og dette gir en mer eller mindre permanent støtte for eleverte aktivapriser.

Kinesernes boligkjøp er i stor grad egenkapitalfinansierte, og i en økonomi som vokser med 6-7 prosent i året, skal det godt gjøres at eiendomsinvesteringer ikke kaster mer av seg enn renten på bankinnskudd som er rundt en prosent.

Et annet symptom på kapitaloverfloden er kinesiske bedrifters voksende appetitt på internasjonale oppkjøp. Statistikk fra sentralbanken viser at oppkjøpene så langt har gitt elendig avkastning.

Kineserne betaler overpris når de er på handletur internasjonalt. Det er verd å merke seg for potensielle selgere.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
17:31
26.10.2017
#7575

Odin-forvalter Thomas Nielsen anbefaler kjøp av Protector Forsikring, Eiendomsspar, svenske NP3 og Balder samt sjømatsektoren generelt. (Kilde: Xi)
Provence
15:15
27.10.2017
#9828

Fra Finansavisen i dag 27/10

Tror børsfesten kan bli langvarig

BØRSINTERVJUET: Festen på Oslo Børs avskrekker ikke stjerneforvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg. Han tror oppturen kan vare lenge.

Hans Iver Odenrud

– Børsen har vært overraskende sterk de seneste månedene og det er sentralbankene som i stor grad driver utviklingen, sier Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Eriksrød forvalter blant annet suksessfondet Gambak, som i løpet av de fem seneste årene har en annualisert avkastning på over 20 prosent.

Med Oslo Børs på rekordnivåer har blant andre aksjestrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets varslet
at en korreksjon kan være nærstående.

Eriksrød tror ikke nødvendigvis på noe krakk i nærmeste fremtid, i alle fall ikke så lenge sentralbankene opprettholder den løse pengepolitikken.

Den europeiske sentralbanken varslet torsdag at renten forblir på dagens nivå, men samtidig at verdipapirkjøpene trappes ned fra neste år. Eriksrød mener det er litt uklart hva nettoeffekten blir siden sentralbanken vil reinvestere obligasjoner som forfaller.

– Oppturen på Oslo Børs har vært langvarig, men stigningstakten er ikke avskrekkende. Dersom takten man har sett de seneste årene fortsetter, kan oppgangen vare lenge, sier han.

Forvalteren har riktignok tillagt aksjer nøytralvekt, og ønsker ikke å tallfeste hvor høyt han tror hovedindeksen kan gå.

– Vi tilpasser oss markedet til enhver tid. Det som trekker ned er prisingen, og det som trekker opp er at alternativene er så dårlige, sier han.

Samtidig understreker han at han er forberedt på en nedtur dersom den skulle komme.
– Når markedene er så høyt priset må man ha «litt tørt krutt» dersom det kommer dårlige tider, sier han.
Satser på finans

SR-Bank og Sparebanken Midt-Norge var forvalterens favoritter i sommer, og får fremdeles plass på kjøpslisten. Bankaksjene er opp henholdsvis 18 og 6,5 prosent på børsen de tre seneste månedene.
I tillegg tas B2Holding inn i varmen etter en opptur på drøye 20 prosent så langt i år.

– Vi liker godt flere av finansaksjene for tiden. Sparebank 1 SMN, B2Holding og SR-Bank ser bra ut. Samtidig er fortsatt sjømatsektoren interessant i et litt lengre bilde, blant annet Lerøy Seafood, sier han.

Tror på aluminiumsgigant

Samtidig trekker han frem aluminiumskjempen Hydro, som onsdag denne uken la frem skuffende kvartalstall.
Selskapet er blitt landets største arbeidsgiver med 35.000 ansatte etter at aluminiumsprofilselskapet Sapa ble en del av konsernet tidligere i år.

– Selskapet har utviklet seg fantastisk etter oppkjøpet av Sapa. Vi kan leve med litt svake tall på kvartalsbasis. Det er det langsiktige bilde som er viktigst for oss, så vi ser litt igjennom «kvartalsstøyen», sier han.

Liker Aker BP

I tillegg trekker han frem Aker BP etter at selskapet nylig kjøpte oljeselskapet Hess Norge for 16 milliarder kroner. Oppkjøpet sendte Aker BP-aksjen opp 6,5 prosent da kjøpet ble kjent tirsdag.
Eriksrød mener avtalen må sees i lys av selskapets tidligere oppkjøpsaktivitet på norsk sokkel.

– Selskapet har lykkes med flere innvannende oppkjøp tidligere og vi mener det seneste oppkjøpet ser bra ut, sier forvalteren.

SR-Bank
Sparebanken 29Midt-Norge
B2Holding
Lerøy Seafood
Hydro
Aker BP
highlander
12:45
30.10.2017
#7584

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Sorte svaner flyr over Øst-Asia

Verden er inne i en fase med tiltakende politisk risiko. Spesielt Øst-Asia utmerker seg som en region som kan gi opphav til ubehagelige overraskelser for finansmarkedene, og det fordrer nøye overvåkning.

Det foregår for tiden et våpenkappløp i Øst-Asia. Den økende kinesiske militærmakten og den nord-koreanske atomtrusselen gjør at selv pasifistiske Japan nå ruster opp og endrer grunnloven sin.

Regionen kjennetegnes ellers av et stort antall frosne konflikter. Nord- og Sør-Korea har aldri undertegnet noen fredsavtale. Det har heller ikke Japan og Russland eller Taiwan og Kina.

En annen kilde til ustabilitet er Øst- og Sørkinahavet. Kina krever herredømme over hele området og følger opp med å bygge kunstige øyer og militære installasjoner til store protester fra nabolandene.

USA bestrider kravet, men kineserne er ikke lenger villige til å danse etter amerikanernes pipe. For å poengtere sin uenighet, flyr og seiler det amerikanske forsvaret jevnlig gjennom de omstridte havområdene.

Det er lett å forestille seg at uhell og misforståelser kan oppstå i slike gråsoner som leder til militære trefninger mellom verdens to mektigste nasjoner. Skjer det, får børsene panikkanfall.

Ulmende handelsfriksjoner
Nok et irritasjonsmoment er divergerende økonomiske interesser. Globalisering og frihandel er i retrett, og i takt med at Kina beveger seg oppover verdikjeden, blir landet i økende grad en konkurrent med USA.

Dette sammen med en begrenset vilje til å åpne hjemmemarkedet for utenlandske selskaper, har ført til tiltakende handelsfriksjoner. Trump ønsker å reforhandle hele den økonomiske relasjonen med Kina. Mislykkes han, er veien kort til en handelskrig.

Som om ikke dette var nok, er også den tiltakende rivaliseringen mellom USA og Kina en kilde til ustabilitet. Kina ser på seg selv som en stormakt som fortjener en plass i solen og som kan ta seg til rette i nærområdet på samme måte som USA har gjort i Latin-Amerika. De mindre landene i regionen kommer under stadig sterkere press for å velge side.

Det er også globale trender som fyrer opp under konfliktfaren. Her kan nevnes fremveksten av karismatiske statsledere som viser liten interesse for globale institusjoner og internasjonal lov og rett.

Nord-Korea-krisen
Av alle ulmebrannene i Øst-Asia er atomkrisen i Nord-Korea den farligste akkurat nå. Strategien til Kim Jong-un er å opprettholde status quo lenge nok til at våpenprogrammet hans har avansert nok til at han kan holde hele fastlands-USA som kjernefysisk gissel. Først da vil han være tjent med å innlede forhandlinger.

USA søker på sin side å tvinge Nord-Korea til forhandlingsbordet nå gjennom økonomiske sanksjoner og trusler om et overraskelsesangrep.

Trumps krigsretorikk er etter alle solemerker tomme trusler ettersom Nord-Korea holder Sør-Korea som gissel. Trolig har forhandlinger allerede startet i det skjulte. Dette kan bety at spenningstoppen snart er passert.

Trumps harde utfall mot sin egen utenriksminister for hans bestrebelser på å oppnå en diplomatisk løsning, kan i så måte være et avtalt og velregissert rollespill hentet ut av læreboken i spillteori.

En alternativ og mindre betryggende forklaring er at USA kan ha blitt grepet av en ekstrem form for nasjonalisme som gjør at Trump faktisk er villig til å ofre gisselet, Sør-Korea, for å redde seg selv og eliminere den gryende nord-koreanske atomtrusselen en gang for alle.

I så fall er risikoen for en storkrig med katastrofale ødeleggelser i Øst-Asia, selve motoren i verdensøkonomien, større enn tidligere antatt.

[fortsetter]
highlander
12:47
30.10.2017
#7585

[fortsatt]

Truer børsfesten
Selv om Nord-Korea-krisen trolig finner en fredelig løsning, er den politiske risikoen i Øst-Asia i alle tilfeller i en sekulær opptrend. Årsaken er at Kina på samme måte som enkelte andre stormakter, søker å etablere et hegemoni i nærområdet.

Dersom USA viker tilbake etter hvert som Kina rykker frem, går alt bra. Det er imidlertid lite som tyder på at Trump er villig til dette, og dette kan lede til spenninger som fort kan smitte over på det økonomiske området.

Potensialet for sorte svaner som en atomkrig på Korea-halvøya eller en gradvis forvitring i de økonomiske relasjonene mellom USA og Kina som til slutt munner ut i en ødeleggende handelskrig, representerer en av de største truslene mot det åtte år gamle oppgangsmarkedet på børsene.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Norwegian Property
· TGS
· Norwegian
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
highlander
13:00
30.10.2017
#7588

DNB Markets tar i dag inn Kværner og kaster ut Salmar i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.
highlander
13:41
02.11.2017
#7597

Pareto tar ut Høegh LNG, Bank Norwegian, Protector, Questerre, Salmar, Subsea 7 og Scatec Solar fra sin månedsportefølje i november. Inn kommer Flex LNG, Lerøy Seafood, Norwegian Air, Stolt-Nielsen og Wallenius Wilhelmsen.

I gårsdagens sending på Hegnar TV fremhevet Sparebank 1 analytiker Teodor Sveen-Nilsen TGS og Spectrum som sine toppvalg innen seismikk mens Aker BP, IPC og Faroe Petroleum ble fremhevet blant E&P-selskapene. På salgssiden trakk analytikeren frem PGS, Statoil og Lundin Petroleum. I tillegg nevnte han InterOil som «et av historiens mest overprisede selskaper» der kursen har falt fra NOK 6 til NOK 2 etter at de tok opp dekning med klar salgsanbefaling og kursmål NOK 1. (Kilde: Xi)
highlander
14:34
06.11.2017
#7605

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Siste akt i børsrallyet, første i bolignedturen

Det svake boligmarkedet kan bli et viktig tema på Oslo Børs i 2018, mens internasjonal høykonjunktur blinker sensykliske næringer som råvareindustri og shipping ut som attraktive.

Siden 80-tallet har inflasjonen vært systematisk fallende. En viktig årsak er at økonomien aldri har rukket å bli overopphetet før moroa var over.

Som regel har det inntruffet en finansiell ulykke som har kortsluttet ekspansjonen innen konjunkturoppgangen har sprengt gjennom kapasitetstaket. Tenk finanskrisen i 2008 eller bankkrisene på 90-tallet.

I stedet for å ende med en finanskrise, heller jeg mot at det rådende oppsvinget vil følge en 1960-tallslignende bane. Den gangen vokste amerikansk økonomi jevnt og trutt samtidig som inflasjonen holdt seg bemerkelsesverdig stabil rundt 1,5 prosent lenge.

Dette fikk Federal Reserve til å la foten hvile tungt på gasspedalen gjennom hele oppgangen. Sammenhengen mellom vekst og inflasjon var jo tilsynelatende brutt.

Ting endret seg ikke før i 1966. Da tangerte arbeidsløsheten 3,5 prosent, og kort tid etterpå eksploderte prispresset. Kjerneinflasjonen bykset fra 1,5 prosent i 1966 til fire prosent i 1968 og over seks prosent i 1970.

I 1968 innså Federal Reserve at de hadde vært for sene på avtrekkeren og begynte å heve renten hurtig. Mot slutten av samme år toppet aksjekursene ut på Wall Street.

Hva tilsier at den rådende oppgangen ikke vil kortsluttes av en finanskrise? For at en boblesprekk skal føre til en bredt basert nedgang i økonomien, kreves normalt at banksystemet knekker sammen tynget av råtne lån.

Robuste banker
Lykken i dagens situasjon er at bankene er historisk sterke. Dette skyldes at myndighetene innså den systemkritiske rollen til banksektoren etter finanskrisen og responderte med kraftige tiltak for å hindre en gjentakelse.

Den største risikoen i dag er neppe finansnæringen, men at sentralbankene gjentar feilen fra 60-tallet. Etter finanskrisen har politikerne systematisk byttet ut hauker med duer i styrene, og dette gjør at terskelen for å stramme inn er høy. Noen sentralbanker, deriblant den svenske, synes helt å ha glemt hvor bremsepedalen er.

Holdes pengepolitikken for ekspansiv for lenge, vil økonomien begynne å koke og inflasjonen spinne ut av kontroll. Renten må da heves desto kraftigere i etterkant, og en nedgangstid vil i så fall være vanskelig å unngå.

Mot slutten av 2018 har trolig arbeidsløsheten kommet ned i 3,5 prosent i USA, og på samme måte som i 1966 tipper jeg at inflasjonen da våkner til liv. Dette vil nødvendiggjøre skarpe rentehevninger som kan lede til en nedgangstid i 2019 eller 2020. I så fall vil børsoppgangen ende i slutten av 2018 eller begynnelsen av 2019.

Siste akt i oppgangen
I siste akt av bullmarkedet anbefaler jeg å satse på sensykliske bransjer som råvareindustri og shipping. Dette er næringer som trives best når kapasitetsutnyttelsen nærmer seg spiret.

Motsatt er jeg skeptisk til bransjer som skades av høyere rentenivå. Her kan nevnes obligasjonslignende utbytteaksjer som Orkla samt aksjer hvor inntjeningen ligger langt frem i tid som tidligfase teknologiselskaper.

Jeg er heller ikke begeistret for norske banker. Årsaken er miksturen av et vaklende boligmarked og den særnorske gjeldsfesten etter finanskrisen. Overproduksjon av boliger kombinert med historisk høye priser kan lede til en langvarig nedtur i eiendom.

[fortsetter]
highlander
14:34
06.11.2017
#7606

[fortsatt]

Redusert skifertrussel
Oljeetterspørselen vokser for tiden friskt, og verdens samlede forbruk vil passere 100 millioner fat per dag neste år. Samtidig er Wall Street i ferd med å miste troen på skiferoljeindustrien idet veien til positive kontantstrømmer synes lengre enn tidligere antatt. Det tilkjennegis blant annet av at skiferoljerelaterte aksjer har falt kraftig i år på tross av at oljeprisen har steget.

En mindre potent skiferindustri kombinert med sterk forbruksvekst gjør meg positiv til oljeprisen og offshorenæringen. Borr Drilling slippes denne uken inn i varmen.

Trøims nye riggselskap hamstrer for tiden rigger på billigsalg. Strategien er å kjøpe inntjeningskapasitet billig på bunnen av konjunktursykelen i stedet for å kontrahere dyrt når tidene er gode.

Økende behov for oljetransport sammen med lav ordrebok sikrer også Frontline en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen

· Yara
· TGS
· Nordic Semiconductor
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline

Inn: Frontline, Borr Drilling

Ut: Norwegian, Norwegian Property
highlander
16:14
08.11.2017
#7618

Carnegies analysesjef Frederik Lunde anbefaler Subsea 7, Kværner, Fred Olsen Energy, Akastor, Aker og Northern Drilling. (Kilde: FA)
highlander
12:16
13.11.2017
#7633

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Duften av et oppsving

Offshorenæringen skraper for tiden mot konjunkturbunnen. Et omslag kan komme tidligere og bli sterkere enn ventet, og dette gjør oljeservice til min favorittsektor på Oslo Børs.

Utsiktene for oljeindustrien har lysnet betraktelig i høst, og dette har ført med seg en økende interesse for sektoren. Flere «dødsdømte» aksjer som Fred. Olsen Energy har reist seg fra graven og steget eksplosivt.

Rallyet skyldes flere forhold. For det første har oljeprisen skutt i været. Robust forbruksvekst sammen med økende risiko for materielle forsyningsavbrudd har bidratt til det.

Etter at den felles fienden, IS, ble nedkjempet, har sunni-shia-konflikten blusset opp, og dette har ført med seg en økende krigsrisiko mellom olje-supermaktene Saudi-Arabia og Iran. Videre har Irak tatt tilbake store områder fra kurderne med makt noe som har skadet oljeeksporten fra Kurdistan.

Som om ikke dette var nok, balanserer Venezuela på randen av statskollaps samtidig som krigshandlingene har tatt seg opp igjen i Libya. Fra Nigeria meldes det om økende gerilja-aktivitet i de oljeproduserende regionene.

Konkurransedyktig offshoreolje
En annen drivkraft bak offshore-optimismen er at oppleste og vedtatte sannheter nå revurderes. Frem til i sommer var antakelsen at skifer mer eller mindre hadde utkonkurrert offshore-olje.

Nå har imidlertid pipen fått en annen lyd. Kostnadene har kommet betydelig ned offshore med gjennomsnittlige break-even-nivåer rundt 40 dollar per fat for nye feltutbygginger på norsk sokkel.

Samtidig har Wall Street begynt å tvile på lønnsomheten til skiferoljeindustrien. De positive kontantstrømmene glimrer fortsatt med sitt fravær over fem år etter starten på revolusjonen, og i år har investorene begynt å miste tålmodigheten med fallende aksjekurser som resultat.

Kapitalmarkedsvinduet er nå tilnærmet lukket for skiferindustrien. Dette gjør at nye brønner må finansieres over driften og ikke på Wall Street. Det vil bremse veksten.

Selvforsterkende sykel?
Et siste moment er at sykler gjerne er selvforsterkende. Produksjon av offshoreolje har igjen blitt lukrativt, i stor grad takket være det drastiske kostnadsfallet, og oljeselskapene sitter nå på en rekke lønnsomme investeringsmuligheter.

Før eller siden vil imidlertid riggratene ta seg opp igjen, og opphørssalget på seismikk vil heller ikke vare evig. Om jeg var Statoil, ville jeg «låst inn» det lave kostnadsnivået nå gjennom å kjøpe inn oljeservicetjenester som man uansett vil trenge en gang i fremtiden.

Tenker mange nok på samme måte, blir det fort en ketchup-effekt, og da kommer bransjen til å overraske positivt neste år. Jeg tipper at estimatene for 2018 er for lave og skal opp.

[fortsetter]
highlander
12:18
13.11.2017
#7634

[fortsatt]

Kjøpskandidatene
En utfordring for dem som har et positivt syn på sektoren, er å finne investerbare selskaper på Oslo Børs. En rekke bedrifter sliter fortsatt med bakrusen etter oljekrisen og sitter med begge beina godt plantet i gjeldsmyra.

Øverst på kjøpslisten min er TGS. For det første gir aksjen en eksponering mot det som kanskje verdens mest sykliske bransje, seismikk. Dernest har selskapet en «track record» i verdensklasse.

Trøim og Fredriksens nye riggselskaper, Borr Drilling og Northern Drilling, er også verd å følge. Disse har som strategi å kjøpe inntjeningskapasitet billig på sykelbunnen, og dette gjør dem til vinnerkandidater om riggmarkedet friskmeldes. Northern Drilling slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen.

Subsea 7 er også vanskelig å komme utenom. Det er betydelig volatilitet i resultatene fra kvartal til kvartal. Jeg tipper at kursfallet i etterkant av Q3-rapporten representerer en god kjøpsanledning i det større bildet.

Dovre-porteføljen

· Yara
· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling

Inn: Northern Drilling

Ut: Nordic Semiconductor
highlander
08:33
14.11.2017
#7640

Sparebank1 Markets har denne uken tatt inn Europris og Pareto Bank i sin portefølje over anbefalte aksjer, og kastet ut Link Mobility og Bank Norwegian.
highlander
08:33
14.11.2017
#7641

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,1 prosent i dag. Både de amerikanske og de asiatiske børsene har stått på stedet hvil etter at Oslo Børs stengte mandag, derfor skal det mye til for at investorene her hjemme gjør store grep i åpningsminuttene. Oljeprisen er for øvrig noe ned fra gårsdagens nivåer, noe som isolert sett, er negativt for de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs. Nyhetsbildet, i kjølvannet av resultat sesongen for 3. kvartal, er fremdeles tynt. Mao. må aktørene i markedet smøre seg med tålmodighet inntil neste store begivenhet."
highlander
08:51
15.11.2017
#7648

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,24 prosent i dag. Nervøse investorer i Asia sendte børsene i regionen ned onsdag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Når det er sagt, de siste måneders børsopptur har vært formidabel, derfor er det ikke unaturlig at mange investorer ønsker å sikre noe gevinster. Hvorvidt denne prosessen (gevinst sikringen) fortsetter er vanskelig å si. En av utfordringen for markedet er mangelen på nye impulser etter at resultatsesongen nå er unnagjort."
Beins
13:04
15.11.2017
#11324

E24: : – Markedet trenger en pause
Etter en lang oppgangsperiode peker pilene nedover i det globale aksjemarkedet. Ekspertene tror imidlertid ikke at vi er vitne til noe dramatisk omslag.

Anders Park Framstad(E24) Publisert: 11:45 - 15.11.2017, Oppdatert: 11:45 - 15.11.2017
– Jeg vil nok si at markedet trenger å få tatt seg en pause. Vi har lagt bak oss en unaturlig lang periode der markedet bare har gått og gått. Skal vi få den avslutningen på året som jeg håper på, med nye rekorder, er det helt avgjørende at man henter krefter, sier investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet til E24.

Oslo Børs er onsdag inne i den femte dagen med nedgang, og pilene i resten av Europa peker også nedover.

Nedgangen finner sted etter en rød handelsdag i Asia, der Nikkei-indeksen falt drøyt halvannet prosent. Etter en flat start på uken seg Dow Jones-indeksen i New York tilbake i gårsdagens handel.

Til tross for den ferske tilbakegangen er imidlertid aksjemarkedene solid i pluss for året. Oslo Børs, den tyske DAX-indeksen, Nikkei og Dow Jones er opp henholdsvis 16,7 prosent, 12,7 prosent, 15,2 prosent og 18,5 prosent så langt i 2017.
highlander
08:18
16.11.2017
#7656

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,3 prosent i dag. Høyere oljepris, oppgang i Asia, samt positive USA futures er utgangspunktet for dagens børshandel. Når det er sagt, de globale aksjemarkedene har hatt flere vanskelige dager i det siste, derfor forventer vi at mange investorer forholder seg mer passive enn normalt. Oslo Børs (OSEBX) har for øvrig falt fem dager på rad og handles nå under 800 poeng."
highlander
08:47
17.11.2017
#7658

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. De asiatiske børsene endte opp fredag, dog dette var mer en respons på gårsdagens børsoppgang i Europa og USA, enn noe annet. Mao. er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Det er heller ikke mye å hente fra oljeprisen, som er ned fra nivåene vi så da Oslo Børs stengte i går. Når det er sagt, bevegelsene bør ikke bli store i åpningsminuttene, i alle fall ikke gitt situasjonen, slik den er i skrivende stund."
highlander
08:52
20.11.2017
#7662

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Svak utvikling i USA fredag kveld, gav børsfall i Asia i natt. Det er naturlig at dette vil prege de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Oslo Børs derimot, vil dra nytte av at oljeprisen har steget gjennom helgen. I slutten av måneden (30. nov.) skal OPEC avholde sitt årlige toppmøte, der det er ventet at medlemslandene, pluss Russland, vil forlenge den eksisterende kuttavtalen med 6 måneder. Dette er for øvrig i tråd med våre spådommer fra tidligere i år."
highlander
09:27
20.11.2017
#7664

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

"Dovre Insight: De viktigste investeringstemaene i 2018

Verdensøkonomien vokser friskt samtidig som lav inflasjon gjør det vanskelig å heve renten markant. 2018 ligger an til å bli nok et godt børsår med fremvoksende markeder og dypsykliske næringer i tet.

For første gang siden 2010 oppjusteres forventningene til verdensøkonomien. Veksten har overgått analytikernes anslag i år, og utsiktene er lyse.

Det er vanskelig å se en resesjon i horisonten noen steder. Vi er inne i et globalt synkronisert, innbyrdes selvforsterkende oppsving med få motvinder av betydning.

På tross av at konjunkturoppgangen er inne i sitt åttende år, sliter sentralbankene med å innfri inflasjonsmålene sine. Kjerneinflasjonen har i høst falt uventet både i USA og eurosonen, og dette gjør det vanskelig å avvikle de pengepolitiske stimulansene selv om vi ruller i bratt nedoverbakke.

En lavinflatorisk boom representerer det best tenkelige bakteppet for børsen, og denne gunstige miksen av vekst og inflasjon vil ventelig prege store deler av det kommende året også. I så fall blir 2018 nok et investorvennlig år.

Får vi en «blow-off»?
Ha ellers i mente at oppgangsmarkeder pleier å kulminere med en «blow-off». I snitt har S&P 500-indeksen siden 1937 steget med 25 prosent de siste tolv månedene før markedstoppen. Man går glipp av mye om man hopper av for tidlig.

På lang sikt er inflasjonen den store trusselen mot bullmarkedet. Sprenger den gjennom taket, må renten heves aggressivt, og da vil både børsen og økonomien rammes.

Kreftene som holder prispresset i sjakk kan imidlertid være formidable. Dette tilkjennegis blant annet av at inflasjonen har ligget under målsonen nesten hele dette tiåret på tross av ekstraordinær innsats fra sentralbankene for å få den opp.

Det kan tenkes at deflatoriske teknologiske gjennombrudd som AI- og robotrevolusjonen og andre strukturelle trender gjør at prisstigningen vil holde seg lav mye lengre enn allment antatt. I så fall vil oppgangen på børsen og i økonomien forlenges tilsvarende.

[fortsetter]
highlander
09:29
20.11.2017
#7665

[fortsatt]

Korreksjonsfare
Dette betyr likevel ikke at himmelen er skyfri. Her kan nevnes at børsen er overmoden for en korreksjon etter å ha steget i lang tid uten nevneverdige tilbakeslag.

En korreksjon kan allerede være i gang. Det tilkjennegis av uroen i søppelobligasjonsmarkedet samt den største investoroptimismen på lang tid.

Videre skal ikke risikoen for politiske sjokk undervurderes. River Trump NAFTA og andre handelsavtaler i filler? Bryter det ut atomkrig på Korea-halvøya? Blir det storkrig i Midtøsten og oljeprissjokk?

Langt nachspiel?
Dilemmaet for investorer er at vi er sent i sykelen samtidig som mye er dyrt. Skal man tørre å ri oksen helt til toppen av fjellet før man hopper av?

Personlig tror jeg at nachspielet på børsen vil vare såpass lenge at det er for tidlig å gå hjem. For at jeg skal bli bekymret, må vi se atskillig klarere tegn til prispress. Det er vanskelig å være negativ til aksjer så lenge det er en lavinflatorisk boom i verdensøkonomien.

Når det er sagt, bør det utvises en stor grad av selektivitet. Mye er høyt priset som amerikanske aksjer og små leiligheter i Oslo. Alt er imidlertid ikke dyrt.

Billige polske aksjer
Mange fremvoksende markeder er fortsatt nøkternt verdsatt og har betydelig oppsidepotensial. Her kan nevnes at polske aksjer handles til en forward P/E på 11,5 og pris/bok på 1,36. Begge deler er under historisk snitt.

Dagens lave verdsettelse kan vanskelig rettferdiggjøres sett i lys av at polsk økonomi vokser friskt uten nevneverdig prispress eller ubalanser.

Dypsykliske næringer som råvareindustri og shipping har også sine beste dager foran seg. For disse bransjene er nivået på kapasitetsutnyttelsen viktigere enn veksttakten i økonomien.

Disse næringene tjener først de store pengene når kapasitetsutnyttelsen nærmer seg spiret, og det gjør den sjelden før mot slutten av konjunktursykelen. Da kan lønnsomheten til gjengjeld bli ekstrem.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling
highlander
08:39
21.11.2017
#7669

DNB Markets har tatt inn Statoil i sin ukeportefølje, mens Arctic Fund har tatt inn Yara på bekostning av Lerøy Seafood.

Netfonds' åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,11 prosent i dag. De asiatiske børsene steg markert i natt, noe som kan hjelpe de europeiske børsene i dag. Når det er sagt, den politiske situasjonen i Tyskland har svekket seg de siste dagene, da Merkel ikke har lykkes danne en storkoalisjon regjering. Denne situasjonen kan ende opp med nyvalg. Investorer flest liker ikke usikkerhet, derfor blir det spennende å se hvordan dette vil påvirke aksjemarkedene i Europa de kommende dagene. Oljeprisen er for øvrig opp fra gårsdagens nivåer."
highlander
10:50
21.11.2017
#7671

Forvalter Morten Astrup i Storm Capital Management anbefaler kjøp av Bonheur, Fjord 1 og Norwegian Property.

Sparebank1 Markets tar inn Bakkafrost, BW LPG, Norwegian Air og Schibsted i sin portefølje som utledes av utviklingen i aksjenes shortinteresse. DBO og Seadrill anbefales solgt. (Kilde: Xi)
highlander
07:59
22.11.2017
#7676

Netfonds' åpningsprognose onsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,14 prosent i dag. Stemningen på verdens børser har bedret seg de siste dagene, etter noen vanskelige dager i forrige uke. Det samme har stemningen i oljemarkedet. Oslo Børs, målt gjennom OBX indeksen, er igjen opp 20 % for året. Oljeprisen handles dessuten over 63 dollar per fat. Mao. ligger forholdene til rette for høyere aksjekurser fremover.

Investorene venter nå på neste ukes oljetoppmøte i Wien, der det er ventet at OPEC landene (pluss Russland) forlenger den eksisterende kuttavtalen seg imellom. Om så skjer vil det være i tråd med våre forventninger."
highlander
08:36
24.11.2017
#7681

Netfonds' åpningsprognose på "black friday":

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,14 prosent i dag. Til tross for nedgang i Europa i går og stengte USA børser, sendte investorene i Asia aksjemarkedene opp i natt. Dette kan hjelpe Oslo børs i dag, dog sannsynligheten en stor for at åpningsminuttene blir rolige. De amerikanske børsene stenger for øvrig tidlig i dag (halv dag), dermed må vi forvente at den generelle aktiviteten (handelsvolumene) også mindre enn vanlig."
highlander
13:54
27.11.2017
#7692

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Børs og politikk i hundens år

Ifølge den kinesiske kalenderen er 2018 hundens år. Hunden er menneskets beste venn, men kan også bite og angripe. Her er hva du bør følge med på i politikken.

På nyåret er det bære eller briste for den amerikanske skattereformen. Denne må vedtas i god tid før mellomvalget, og det tipper jeg Trump klarer.

Lykkes fremstøtet, vil det være godt nytt for Wall Street, og aksjekursene skal da opp. Motsatt vil et nederlag utløse et fall.

For Trump står mye på spill i høstens mellomvalg. Mister han flertallet i Kongressen, blir han ikke bare handlingslammet resten av perioden. Veien til riksrett blir da også kort.

Kinesisk nedsiderisiko

President Xi Jinping kom styrket ut av høstens partikongress og fikk grønt lys til å intensivere kampen mot forurensning samt å gjøre den økonomiske veksten mer bærekraftig.

Strukturelle reformer står nå høyt på agendaen. Mens sådanne kan gi store langsiktige gevinster, er de gjerne forbundet med betydelige omstillingskostnader på kort sikt. Dette advarer mot at risikoen er på nedsiden i kinesiske konjunkturer i 2018.

Reformarbeidet synes allerede godt i gang. Her kan nevnes at markedsrentene har skutt i været, noe som gjenspeiler at det føres en stram pengepolitikk for å bremse gjeldsoppbyggingen.

Faren er at dette kan lede til en brå avkjøling i boligmarkedet. I så fall vil etterspørselen etter byggevarer rammes, noe som er dårlig nytt for blant annet bulkshipping.

Motposten er at forurensende stålverk og kullgruver samtidig stenges ned. Hva som blir nettoeffekten for industrimetallpriser og råvareimporten, er ikke gitt.

Korea-krisen og verdenshandelen
Atomkrisen på Korea-halvøya er også markedsrelevant. Trolig går det mot forhandlinger og reduserte spenninger i 2018, men dette kan fort bane vei for problemer på andre områder.

Den eneste grunnen til at Trump behandler Xi godt nå, er at han trenger Kinas hjelp for å løse Nord-Korea-krisen. Så snart denne er ryddet av veien, vil faren for en handelskrig mellom USA og Kina tilta.

Det amerikanske handelsunderskuddet er på 40-50 milliarder dollar per måned og viser ingen tegn til bedring selv om skiferrevolusjonen har redusert oljeimporten. Den største ubalansen er mot Kina, og dette gjør landet til et opplagt mål for Trump-administrasjonen.

Midtøsten og Europa
Midtøsten er også vanskelig å komme utenom grunnet en liten men økende risiko for alvorlige forsyningsavbrudd med tilhørende oljeprishopp.

Intensiteten i den kalde krigen mellom Saudi-Arabia, Israel og USA på den ene siden og Iran på den andre er tiltakende, og dette bidrar til å destabilisere hele regionen. Forhåpentligvis unngår man et Sarajevo-øyeblikk, men i denne delen av verden kan ingenting utelukkes.

Mange bekymrer seg over det italienske valget mot slutten av første kvartal. Europeisk politikk vil imidlertid neppe være en kilde til markedsutslag i 2018.

Årsaken er at de populistiske partiene har lært av feilene sine og justert kursen. De promoterer nå en anti-innvandringsagenda i stedet for motstand mot EU og euro. Det førstnevnte er mye mindre markedsrelevant.

[fortsetter]
highlander
13:54
27.11.2017
#7693

[fortsatt]

Kriminaliseres krypto?
Det markedet hvor politikk kan få størst innvirkning i 2018, er kryptovalutaer. Foreløpig har myndighetene vært avventende og latt være å gripe inn. Årsaken er at man ikke vil kvele blockchain-teknologien i fødselen ettersom den kan ha mange samfunnsnyttige anvendelser som vi ikke er klar over ennå.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at myndighetene vil gi slipp på monopolet til å utstede penger uten videre. For det første gir pengeutstedelsen store inntekter til statskassen. Dernest har mange av dagens kryptovalutaer egenskaper som fasiliteter skatteunndragelse og kriminell virksomhet.

En åpenbar risiko er at bruk og eie av mange av dagens kryptovalutaer kan bli kriminalisert i fremtiden.

Fjord1 inn
I Dovre-porteføljen slippes fergeselskapet Fjord1 inn i varmen denne uken. Jeg venter solide Q3-tall samtidig som aksjen er et spill på en svak krone og økt turisme. En 2017-P/E på 7,5 er heller ikke avskrekkende.

Dovre-porteføljen

· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Frontline
· Northern Drilling
· Fjord1

Inn: Fjord1

Ut: Yara
Fanatic
13:57
27.11.2017
#28187

Sensur av meglerstatistikken er jo helt håpløst. OSE i et nøtteskall.

Endret 27.11.2017 13:57 av Fanatic
highlander
14:04
27.11.2017
#7695

Helt enig, Fanatic. Tidligere kunne man regne ut når eksempelvis et meglerhus var i ferd med å tømme siste rest av en salgspost de skulle kvitte seg med på vegne av en stor kunde, og det var i mange tilfeller lurt å kjøpe da. Videre kunne man se når meglerhus (på vegne av kunder) begynte å akkumulere aksjer aggresivt i et selskap. Nå blir det helt håpløst å se konturene av noe som helst på et tidlig tidspunkt. :(

Børsen opplyser at "overordnet markedsandelsstatistikk vil bli publisert på ukentlig og månedlig basis". Det er ikke tilfredsstillende i det hele tatt.
Fanatic
14:08
27.11.2017
#28188

Kan ikke se et eneste godt argument for å sensurere det, annet enn at større aktører ønsker å kunne manipulere aksjer i fred.
yemaya 2
14:11
27.11.2017
#8794

Er ikke dette en EU regel?
Fanatic
14:14
27.11.2017
#28189

Ikke vet jeg, det viser fremdeles på svenske aksjer i dag, ser jeg.
Beins
14:22
27.11.2017
#11362

Tror dette kan være relevant:


Endring av publisering av megler-id med MiFID II

13.06.2017

Ved innføringen av MiFID II vil ikke identitetene til meglerhusene som gjennomfører en aksjehandel bli publisert i realtid.

I dag offentliggjøres alle aksjehandler med megler-identitet på både kjøper og selgersiden umiddelbart etter utførelse. Dette er ikke vanlig praksis ellers i Europa.

Ved innføringen av MiFID II kommer det detaljerte krav til hvilken informasjon som skal publiseres når en handel er utført – og før handelen gjennomføres. Det nye EU-regelverket innebærer at meglerhusenes identitet også vil kunne fremkomme i ordreboken. En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass. Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

MiFID II innføres januar 2018, og fjerningen av megleridentiteten vil bli implementert med MiFID II-releasen av vårt handelssystem, Millennium Exchange, i fjerde kvartal.

Endringen medfører ikke at Oslo Børs vil slutte å offentliggjøre medlemmenes markedsandeler for handelen på Oslo Børs. Publiseringsfrekvens er ennå ikke fastsatt, men vi ser for oss å offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.
Fanatic
14:31
27.11.2017
#28190

"En offentliggjøring av meglerhusenes posisjoner i ordreboken i realtid kan utnyttes til andre aktørers fordel, og vil svekke attraktiviteten til Oslo Børs som markedsplass."

Det må være noe av det dummeste jeg har lest noensinne...
yemaya 2
14:45
27.11.2017
#8795

Det kan vel forstås dithen at du og jeg vil ha en fordel av å vite meglerhusenes posisjon både før og etter en handel. Derved svekkes mulighetene til å lure oss, og derved svekkes attraktiviteten til Oslo Børs for større aktører som har mer betydning for omsetningen.
Beins
15:59
27.11.2017
#11363

Ut fra EW og 5-bølgeteori, kan vi si at OSE er i ferd med å fullføre en mini-korreksjon med dobbel bunn rundt 795, og da gjenstår én ny bølge opp som skal gi ny ATH - i hvert fall for børsslutt. Muligens kan intradag 837 også ryke.
Minikorreksjonen vi nå ser er den andre etter at nåværende oppgangsbølge startet i slutten av juni.

Beins
12:42
28.11.2017
#11364

OSE har fortsatt en mindre korreksjonen, i dag ned til 791 - og viser dermed en svakere utvikling enn SPX som har satt ny topp etter sin svakere periode.
Min vurdering var først at OSE ville følge etter SPX opp til ny ATH - det er fremdeles førstevalg.

Men det er og en mulighet for at OSE går først inn i den litt større korreksjonen på mellom 5% og 10% som man og må forvente skal skje på SPX etter lang stigning.
Beins
12:22
29.11.2017
#11367

SPX satte ny ATH med solid margin i går, men OSE reagerer så vidt og ligger rundt 4,5% under sin intradag ATH på 837 fra tidligere i november.
Mnt optimistiske forventning om parallellkjøring oppover må derfor stilles i bero inntil videre.
Fanatic
13:02
29.11.2017
#28192

Er vel OPEC-møtet som tynger (usikkerhet) kanskje.
OldNick
12:25
30.11.2017
#19712

gorwell
16:56
02.12.2017
#22710

Konsekvensen er at også Oslo Børs innfører «post trade»-anonymitet ved å fjerne megler-id på gjennomførte handler, i harmoni med andre europeiske markedsplasser.

Oslo Børs vil offentliggjøre statistikk på samme frekvens som andre regulerte markeder, det vil si ukentlig, i tillegg til månedlig statistikk som i dag.


Endringen medfører at meglerhusene ikke kan avsløres at de går short aksjer de ikke eier for ikke å si som ikke eksisterer, jamnfør realtime avsløringen av Tandberg Data.

Etter å ha tittet litt på forskriften på https://www.finanstilsynet.no/contentassets/64dca07374fc4061955330dd3a8e9c9f/mifid-ii-forskrift.pdf kan den se meget bra ut for gjennomsiktighet.

Gis det tillatelse til utsatt og oppaggregert data-presentasjon, er det åpenbart at hensikten er det motsatte, å produsere ugjennomsiktighet.

gorwell
highlander
13:48
04.12.2017
#7705

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Something is rotten in the state of Norway

Valutamarkedet værer at noe er alvorlig galt i norsk økonomi, og kronen faller som en stein. Hvor bekymret bør vi være over det inflaterte boligmarkedet og høye gjeldsnivået?

Vår nasjonale stolthet, kronen, følger normalt oljeprisen tett. Det skulle bare mangle siden olje og gass er vår viktigste eksportartikkel og avgjørende for både velstanden og konjunkturutviklingen.

Siden i høst har imidlertid kart og terreng ikke stemt overens. Oljeprisen har steget til det høyeste nivået på tre år samtidig som kronen har falt til rekordsvake nivåer mot euro.

Valutamarkedet fungerer som en støtdemper som jevner ut konjunkturutviklingen. Her kan nevnes at når økonomien er svak og trenger stimulanser, så svekker valutaen seg. Dette styrker næringslivets konkurransekraft og dermed eksporten.

Fare for takras
Den rekordsvake kronen kan vanskelig tolkes på noen annen måte enn at valutamarkedet frykter at norsk økonomi snart treffes av et takras og trenger all den hjelp som kan fås.

Denne frykten relaterer seg utvilsomt til den ustabile miksturen av eleverte priser og høye gjeldsnivåer i et boligmarked preget av flokkmentalitet og mange amatørinvestorer.

En rekke studier viser at det er en nær sammenheng mellom gjeldsutviklingen i husholdningene og boligmarkedet. Landet jeg selv bor i til daglig, Litauen, er et godt eksempel på det.

Da Baltikum kom inn i NATO og EU i 2004, gjorde utlånskåte skandinaviske banker også sitt inntog. På tross av et dramatisk fall i befolkningen som en følge av utvandring, eksploderte boligprisene drevet av økende opplåning.

Deretter kom finanskrisen. Bankene trykket da inn nødbremsen, og boligmarkedet krakket. I motsetning til Skandinavia har imidlertid bankene holdt bremsepedalen inne etter finanskrisen.

Verdensmester i gjeld
Dette gjenspeiles ved at litauiske husholdningers gjeld som en andel av BNP har falt fra finanskrisetoppen rundt 30 prosent til 20 prosent i dag. Til sammenligning er Norge på det femdobbelte nivået. Ola Nordmann er på god vei til å bli verdensmester i gjeld.

Dette tiåret har boligprisene kun steget nølende i Litauen og knapt holdt tritt med lønnsveksten. Dette viser hvor vanskelig det er å lage boligfest uten gjeldsfest.

En rekke studier bekrefter at gjeldsutviklingen spiller en nøkkelrolle for utviklingen i kredittintensive aktivamarkeder som eiendom. Perioder med stigende gjeldsgrad er assosiert med solid prisoppgang, mens det motsatte er tilfelle når regningens time kommer og gjelden bygges ned.

Videre ser man gjerne at boligmarkedet er retningsgivende for hele økonomien. Grunnen er de store multiplikatoreffektene ved boligbygging.

Mens det ikke er noen øvre grense for hvor mye formue en person kan ha, kan ikke det samme sies om gjeld. Valutamarkedet mener tydeligvis at smertegrensen er nådd og at gjeldsnivået i norske husholdninger skal ned fremover.

Det vil i så fall ha betydelige negative konsekvenser for både boligmarkedet og økonomien, noe som nødvendiggjør motkrefter i form av en svak krone.

Unngå bank
Får valutamarkedet rett, bør du være forsiktig med banksektoren. Det blir riktignok neppe noen bankkrise. Til det er kreditorbeskyttelsen for sterk og bankene for solide. Stigende utlånstap sammen med svak kredittvekst vil imidlertid ikke være bra for aksjekursene.

Ha ellers i mente at det er store forskjeller innad i næringen. Banker som gir lån til boligutviklere som Pareto Bank, er særlig utsatte. Sterkt forgjeldede husholdninger gjør også at bankene som har dårligst sikkerhet, forbruksbankene, kan ende opp med svarteper.

Ett av årets største innsidesalg fant nylig sted i Bank Norwegian. Kanskje innsiderne skimter stormskyer i horisonten?

[fortsetter]
highlander
13:48
04.12.2017
#7706

[fortsatt]

Flytrøbbel?

Flyselskapet Norwegian kan også rammes av turbulens. En rekordsvak krone gjør at flere vil velge Norges-ferie, og det kan ramme etterspørselen. Videre er valuta- og oljeprissensitiviteten stor, og i så måte representerer en svak krone og stigende oljepris den verst tenkelige kombinasjonen.

Boligbyggere som Selvaag Bolig og Veidekke har allerede fått juling på børsen, og mye av skaden er gjort. På den annen side er faren stor for at disse aksjene blir «value traps» i lang tid om boligmarkedet og gjeldsberget skal deflateres.

Detaljhandelsaksjer som XXL ville jeg også holdt meg unna. Økende internettpenetrasjon gjør at fysiske butikker er strukturelt presset.

Som om ikke dette var nok, kan XXL treffes midtskips av konjunktursykelen om husholdningene øker spareraten og kutter ned på diskresjonært konsum som sportsutstyr.

Eksportindustri i medvind
På den positive siden nyter alt av eksportindustri og internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv godt av sterke valutamedvinder.

Av vinnere kan nevnes møbelprodusenten Ekornes som slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E på 17 for i år fallende til 11-tallet neste år er oppsiden stor om analytikernes forventninger slår til.

Dovre-porteføljen

· TGS
· Flex LNG
· Borr Drilling
· Northern Drilling
· Fjord1
· Ekornes

Inn: Ekornes

Ut: Frontline
gorwell
13:26
05.12.2017
#22713

Mer ugjennomsiktighet i kjømda:

https://www.dn.no/nyheter/2017/12/04/1730/Finans/meglerhusene-ma-ta-betalt-for-analysene-sine-fra-nyttar

gorwell
Stockamateur
13:49
05.12.2017
#12196

Beins
27.11.2017 15:59
#11363

Litt mer skeptisk til 5-bølge nå. Men fremdeles kan vel "korreksjonsbølgen" #4, som vi nå er inne i, såvidt godtas som sådan.
Beins
14:16
05.12.2017
#11384

Ja, ut fra EW-skjema er vi muligens inne i en relativt kraftig 4-bølge (intermediate 4) der OSE intradag foreløpig er ned over 5% på det meste. Caldaro forventer at SPX enten har begynt eller snart begynner på sin intermediate 4. Slike bølger korrigerer gjerne 5-10%. OSE er i tilfelle litt i forkant av SPX mht kursutvikling.

Caldaro har truffet godt det siste halvannet året etter en del surr på tampen av forrige store oppgangsbølge.

Endret 05.12.2017 14:17 av Beins
Fanatic
14:25
05.12.2017
#28193

Noen som vet hvor/når de megleroversiktene i enkeltaksjer blir lagt ut? Skulle komme ukentlig ble det sagt.
Og den regelen om at de må ta betalt for analyser, kan de ta 1 øre betalt?

Endret 05.12.2017 14:26 av Fanatic
blåball
15:59
07.12.2017
#3748

En moderat oljepris , der spotpris er høgere enn lengre kontrakter .
Det gir fortsatt omstlling innen oljebransje . ( Rigg , seismikk , supply er fremdeles under stort press , obligasjons eigere har fortinnsrett , og aksjer prises lavt , med god grunn . )

SEB / Bjarne S. har nå ett mer balansert syn på oljemarkedet og mener oljepris front kontrakt : går mot 65 til 67 Dollar fatet Brent Olje , fremover . ( Se Økonominyheter i dag ) .

Asia og Kina spesielt , blir mer forbruker rettet . ( Brutto Nasjonal Produkt er stabilt høgt i Kina ) .

Teknologi utvikling generelt holder inflasjon lav på Verdensbasis .

Mindre toll på Laks og sjømatprodukter til Kina er posetivt , og volum øker gradvis . ( En Verdensbefolkning som øker det neste tiårene , gir Multinasjonale selskaper fordeler , oppkjøp av mindre selskaper fortsetter .

NEL Hydrogen ett selskap i vekst og utvikling .

Endret 07.12.2017 16:01 av blåball
Beins
16:06
07.12.2017
#11390

Oljeservice kan få en renessanse framover men en må være bevisst på valg av selskaper.
Dersom Bjarne Schielderop nå ser 65-67 USD/f er det ganske oppsiktvekkende. han var ganske bearish for en tid tilbake.
Vi har en slags korreksjon på OSE nå, uvisst hvordan den utvikler seg. SPX får bestemme retningen.
OldNick
18:13
07.12.2017
#19738

DNB's Magne Østnor ser varig svekket krone pga. varig svekkede oljeinntekter.

For oss aksjeinvestorer har vi kunnet nyte godt av dette kursfallet ved å investere i selskaper med internasjonalt salg, og gjerne de med mye kostnader i NOK (eks:lakse-selskaper).

Børs-aksjer prises internasjonalt, ingen særprising på OSE.

Men, som oljefondet, alle investorer bør ha deler av porteføljen i utenlandske selskaper.
Man kan investere direkte, eller gjennom fonds. Det siste anbefales for den store majoriteten.

Ser «ny normal» for kronen etter oljeprissjokket

Mens Kinas inntog på verdensmarkedet og høy oljepris ga Norge i pose og sekk, har de siste årenes oljeprisfall gitt oss det som trolig er en varig svekket kronekurs, mener valutastrateg


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
07.12.2017

Den siste tiden har euroen blitt sjeldent dyr målt i norske kroner.

Men det er også gode grunner til å tro at kronekursen har blitt varig svekket etter oljeprissjokket som rammet norsk økonomi, ifølge valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Meglerhusets økonomer la onsdag frem ferske anslag for norsk og internasjonal økonomi, inkludert en prognose om det meglerhuset kaller «en svakere ny normal» for kronekursen.

– Norsk økonomi skal gå fra å være ganske annerledes til på lang sikt å bli nokså lik en del andre økonomier, sier Østnor til E24.

En svak krone gjør utenlandsferien dyrere for nordmenn, men gir drahjelp til eksportbedriftene.

Kronen har også betydning for oljefondet. Når den norske valutaen svekkes blir fondet mer verdt målt i kroner, noe som gjør at regjeringen har mer penger å rutte med.

Ser varig svekket krone

I den nye normaltilstanden for den norske valutaen regner valutaanalytikerne i DNB Markets seg frem til at euroen burde koste 8,80 kroner på lang sikt, nærmere bestemt om fire år.

Det er nærmere en krone mindre per euro enn dagens nær rekordsvake nivåer på rundt 9,80, men likevel en langt dyrere euro enn før oljeprisen falt.

I årene mellom 2011 og 2013 kostet den felleseuropeiske valutaen mellom 7,8 og 7,5 kroner, viser årlige gjennomsnittstall fra Norges Bank.

Synet på hva som er det normale nivået for kronekursen har også endret seg. Sammenlignet med årene før oljeprisen falt er det nå rimelig å anta en ti prosent dyrere euro på lang sikt, ifølge Østnor.

Senest i 2015 antok meglerhuset at 8,20 var et riktig nivå på lang sikt for kronen mot euro, altså 50 øre mindre enn nå.

– Dette er ingen eksakt vitenskap og kan variere over tid, sier Østnor.

– Vi har i denne perioden med oljeprisfall justert dette langsiktige nivået i flere omganger, sier han.

mer på link
blåball
09:02
08.12.2017
#3749

Mye bedre handelstall fra Kina i dag , både import og eksport er meget god , samt meget stor oljetørst . ) Fra Netfonds / E24 i dag ) .

EU og Storbritannia med en god avtale , og Pundet styrker seg .

Sammenslåing av olje selskaper i Nordsjøen en trend , det gir bedre og jevnere utvikling av oljefelt , AKER ASA profiterer i større og større grad .

NEL Hydrogen oppkjøpskandidat ,
med stor oppside .
highlander
10:17
11.12.2017
#7728

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Råvaremarkedet i 2018

Verdensøkonomien går for full maskin, og dette skaper et gunstig bakteppe for de fleste råvarer. Utsiktene er særlig gode for oljenæringen.

Den globale ekspansjonen er ikke bare robust, men også bredt basert. Ifølge IMF er antallet land i resesjon nå på det laveste nivået noensinne.

Vil renteoppgangen i USA sette en stopper for høykonjunkturen? Neppe med det første. Selv om styringsrenten stiger, har dette så langt blitt mer enn utlignet av krympende kredittspreader og sterke finansmarkeder. Dette medfører at det finansielle klimaet i sum har blitt mer stimulerende.

I eurosonen og Japan gjør en gradvis stigende inflasjon at realrenten faller selv om de nominelle rentene ligger fast. Med andre ord øker trykket på gasspedalen også her.

I Kina er usikkerheten større. Økonomien er inne i en krevende overgang fra gjelds- og investeringsdrevet vekst til ekspansjon støttet av produktivitetsfremmende strukturelle reformer og økt privat forbruk. Hvorvidt denne transformasjonen lykkes, gjenstår å se.

Oljeprisen mot 65-70
I 2018 venter jeg at oljeprisen etablerer seg i beltet 65-70, og alt vil da ligge til rette for et oppsving i norsk oljenæring. Bakgrunnen for det positive synet er tredelt:

For det første vil den globale høykonjunkturen fyre oppunder forbruksveksten. Dernest er produsentdisiplinen til OPEC og Russland god, og globale oljelagre krymper nå systematisk. I tredje kvartal 2018 vil de være nede på femårs snitt.

Den desidert viktigste faktoren er imidlertid skiferoljeproduksjonen. Her tipper jeg at de høye vekstforventningene ikke vil bli innfridd.

Hovedårsaken er kursmassakren i skiferrelaterte aksjer på Wall Street. Disse har halvert seg i år på tross av en stigende oljepris. Det dramatiske kursfallet skyldes økende tvil om hvor lønnsom næringen egentlig er.

En rød tråd i Q3-rapportene fra skiferoljeprodusentene er at lønnsomhet og kontantstrømmer nå har prioritet over vekst og investeringer. Dette taler mot positive produksjonsoverraskelser.

I tillegg til aksjekursene i skifernæringen må boreaktiviteten følges tett. Heller ikke denne innvarsler noen boom.

MIT sår tvil
I en nylig publisert forskningsrapport advarer det anerkjente universitetet MIT mot at energidepartementet, EIA, har overvurdert den fremtidige produksjonen av skiferolje betydelig som en følge av målefeil.

MIT har studert Bakken-feltet og konkludert med at mye av den rapporterte veksten i produksjon per brønn de siste årene skyldes bedre geologi og ikke bedre teknologi. Da oljeprisen kollapset i 2014, ble marginale felt forlatt til fordel for «sweet spots».

Veksten i produksjon per brønn som dette resulterte i, har av EIA blitt tolket som en varig økt produktivitet grunnet bedre teknologi. Den sterke produktivitetsveksten har videre blitt ekstrapolert lineært inn i fremtiden, noe som har ledet til prognoser om en flodbølge av skiferolje og dermed avdempede oljepriser.

Et siste punkt verdt å merke seg, er at barberte lagre og avtakende ledig kapasitet gjør oljemarkedet tiltakende sårbart overfor forsyningsbrudd med tilhørende prisbyks.

[fortsetter]
highlander
10:17
11.12.2017
#7729

[fortsatt]

Aluminium og urea

Når det gjelder aluminium, står og faller alt på om kinesiske myndigheter stenger ned forurensende og ulønnsomme smelteverk. Skjer det, skal prisen opp i 2018, og i så måte er det positivt at president Xi Jinping tar kampen mot forurensning på alvor.

Ha likevel i mente at aluminiumsprisen ikke er langt fra nivåer som gjør det lønnsomt å investere i ny kapasitet. Over 2100 lar utvidelser av eksisterende anlegg seg regne hjem, mens bygging av nye fasiliteter er profitabelt over 2400.

Det forannevnte gjør at Norsk Hydro ikke lenger er noen uimotståelig fristelse. Storparten av kursoppgangen kan være bak oss.

For urea og Yara er bildet lysere. Ureaprisen er langt under nivåer som forsvarer investeringer i ny kapasitet, og dette tilkjennegir at minste motstands vei er opp.

Nyttårsraketter
Tiden rundt jul og nyttår er gjerne glanstiden for børsens mindre selskaper. Jeg satser på at det samme gjentar seg denne gangen og øker small cap-eksponeringen gjennom å slippe inn Self Storage Group (SSG) og Awilco LNG.

Børsnykommeren SSG leier ut minilagre og er en strukturell veksthistorie. Awilco LNG er et spill på megatrenden innen LNG. Blant annet øker Kina importen kraftig som et ledd i kampen mot luftforurensningen, og dette har ført til en rateeksplosjon i vinter.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG

Inn: Self Storage Group, Awilco LNG

Ut: TGS, Northern Drilling
blåball
12:31
11.12.2017
#3762

Subsea 7 og Aker Solutions vinner kontrakter med sin teknologi og sterke posisjoner for utførelse . Se børsmeldinger / E24 i dag . ( Bull ).

Endret 11.12.2017 12:32 av blåball
blåball
09:26
12.12.2017
#3763

AKER ASA med ny investeringsdirektør : Røkke Junior . Olje i stigende trend gir muligheter fremover , men utvalgte selskaper gir best fortjeneste fremover .

Aker Philly Shipyard med stor oppside .
Akastor har flere kort på hånden fremover .

NEL Hydrogen er industrielt nyskapende , flere gode patenter .

Marine Harvest og Sjømat vekter Oslo Børs noe lavere fremover , utflatning i priser på Laks .
blåball
10:03
12.12.2017
#3764

En utflatning i Laksepriser er en fordel for bransjen på lengre sikt , det gir mer konsum / etterspørsel etter dei beste proteinene på Verdensbasis .
KINA blir mer forbruker orientert , men ASIA som helhet øker sine økonomier . ( Kina regulerer sine finanser og finansmarkedet i Kina . ( En forutsetning for stabil vekst fremover ) .

Registrerer att SAS venter en varig sterk Dollar og har sikret deler av oljepris det nærmeste halvåret . ( Mer på DN.no i dag .
blåball
10:57
12.12.2017
#3765

American Shipping Company og Aker Philly Shipyard med stort utbytte utbytte potensial .

Dette er Røkke kontrollerte Selskaper .
blåball
11:06
12.12.2017
#3766

En økt Spotpris på Brent oljen vil forekomme i større grad , etter hvert som oljelager er ned mot 5 års snitt på Verdensbasis , fordelen for oljemarkedet er att den langsiktige oljepris holder seg mer stabilt og moderat . ( Fordel : OPEC strategi ) .

Det gir fortsatt press på rigg , seismikk , supply på verdensbasis flere år fremover .
blåball
09:29
13.12.2017
#3769

AKER ASA og Aker Solutions trender oppover , mer oppdrag i dag til Aker Solutions / Egersund . ( Milliard kontrakt starter med en gang / Se børsmelding i dag / Maersk Drilling / . )

NEL Hydrogen får stadig flere anbefalinger . ( Se E24 i dag ) .

Oljelager trekk i USA fortsetter , også Cushing .

28 % mer energiforbruk dei nærmeste tiårene i Verden , krever mest mulig mijøvennelig produksjon av olje og gass , det krever mer teknologi .

Sektor endring til fordel utvalgte selskaper innen olje og fornybar .
Provence
12:48
13.12.2017
#9891

Global arena

Superforvaltere med krutt så det monner skal slå markedet med aktiv forvaltning av portefølje !

Taper milliarder på aktiv forvaltningOljefondets aktive aksjeforvaltere prøver å gjøre det bedre enn markedet, men taper i snitt ti milliarder kroner hvert år, ifølge en ny analyse.
highlander
13:24
13.12.2017
#7743

Oslo Børs har gjennomført den halvårlige revisjonen av utvalget i OBX-indeksen, som består av børsens 25 mest omsatte aksjer.

Fra 22. desember tas Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian) og Questerre Energy Corporation inn i utvalget. Ut forsvinner REC Silicon og Nordic Nanovector. Dette ble kjent i går.

Normalt vil det medføre ekstra etterspørsel etter de nye OBX-aksjene fra fond og investorer som følger OBX-indeksen i dagene rundt effektiviseringsdatoen (i dette tilfelle 22. desember), og et lite salgspress i aksjer som går ut av OBX-indeksen. Mot slutten av året kan dog nevnte salgspress utebli helt eller delvis som følge av at dette sammenfaller med tidspunkt for at mange shortposisjoner tilbakekalles, og aktører som innehar shortposisjoner således må dekke seg inn ved å kjøpe tilbake aksjer i markedet, slik at dette kan utgjøre en utjevnende faktor.

Endret 13.12.2017 13:25 av highlander
blåball
09:13
14.12.2017
#3772

Aker Solutions vinner nok en kontrakt med Statoil , og her er det opptil 20 års kontrakter . ( Dette gir forutsigbare inntekter og kostnads kontroll , og teknologiutvikling for begge parter . )

Mer om kontrakter på E24 i dag .

NEL Hydrogen med sterk posisjon innen industriell utvikling . Investormasse er økende . Bull .
blåball
11:41
14.12.2017
#3776

Ett overpriset boligmarkedet og fallende boligpriser fremover årene gir Norge lavere inflasjon .

Moderate lønnsoppgjør .

Fremførbare underskudd innen Offshore / Onshore gir vesentlige lavere skatte inntekter for staten Norge .

Så hvilke selskaper er Nyttårsraketter ?

OPERA og AKERBP .
blåball
11:44
14.12.2017
#3777

NEL Hydrogen er også kandidat innen fornybare løsninger .
highlander
13:52
14.12.2017
#7756

Investeringsdirektør Albert Collett i Arctic Fund Management anbefaler kjøp av B2 Holding, NCR Group og Schibsted B. (Kilde: Xi)
highlander
13:53
14.12.2017
#7757

Ifo-instituttet i Tyskland venter at veksten i den globale økonomien vil øke med 3,3 prosent i år. Det er betydelig sterke enn fjoråret, skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

Det er også en oppjustering på 0,3 prosent sammenlignet med prognosene fra juni. Samtidig jekkes anslaget for 2018 opp med 0,6 prosent.

De neste to årene spår Ifo en økning på 3,3 og 3,0 prosent.

Det vil i så fall bety at oppgangen verden opplever er den lengste i etterkrigstiden, påpeker Ifo-instituttet. (Kilde: E24)
blåball
14:31
14.12.2017
#3779

Att noen tar inn Seadrill som Nyttårsrakett er noe tvilsomt , GIEK som stiller garantiansvar i en rekke Norske selskaper er neppe fornøyd for tiden .

Norske renter og rentebane er hevet svært lite , etter dagens rentemøte i Norges Bank .

Fortsatte moderate oljepriser : 60 til 70 Dollar fatet fremover årene , gir fortsatt omstilling . ( Fusjoner og oppkjøp fortsetter . )
blåball
16:21
14.12.2017
#3780

Sentralbanksjef i EU forventer også lav inflasjon i flere år fremover , og reviderer samtidig opp BNP vekst .
Videre stimulanser er nødvendige . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det er tydlig att teknologi og digitalisering og serieproduksjon gir godartet lav inflasjon .
Og en moderat oljepris bidrar også , og etterspørsel etter olje og gass trender høgere og må justeres opp .
blåball
08:46
15.12.2017
#3781

AkerBP med 3 Satellitt utbygginger , inntekter 70 Milliarder er stipulert . ( Mer på E24 i dag ) .

Noen selskaper har dermed profitert dei seineste år .

AKER ASA øker sin verdi gradvis .

Goldman S. Banken i USA mener flere store Big Oil selskaper profiterer på bekostning av mindre selskaper....... ( Mer på E24 i dag ) .

Moderat oljepris gir fortsatt press på høykostprodusenter , og rigg , seismikk , supply .

I Japan venter man økte kapital investeringer og BNP er på stigende .
blåball
10:15
15.12.2017
#3782

Subsea 7 tildelt storkontrakter med alliansepartner AkerBP . ( Se børsmelding nå / Dn.no )
AkerBP ser ut til å øke sin produksjon mye mer enn dagens aksjekurs tilsier , over noen år . Inntekter og utbytte kapasitet blir meget stor fremover . Og oppkjøp fra tidligere gir markert lavere skatt . ) BULL .

Aker Solutions med opptil 25 års kontrakt for Subsea service for Statoil er historisk . ( Se Børsmeldinger og kommentarer i media . ) BULL .
blåball
09:30
18.12.2017
#3793

Global innrjeningsvekst for børsnoterte , og ny kvartals sesong nærmer seg .

Her hjemme fremstår Kværner og Aker Solutions stadig sterkere , og allianser gir AkerBP ett stadig sterkere inntjeningvekst og dobbling av produksjon fremover årene , og det til svært lav Break Even .

Oppkjøp innen AKER ASA Gruppen fremstår meget gunstig nå .

Statoil øker i Brasil , det gir Aker Solutions med flere muligheter .

Fortsatte moderate oljepriser er en fordel for videre omstilling og strategier .

Marine Harvest er fremdeles favoritt innen Sjømat Sektor .

I Sum Moderat Bull .
highlander
14:22
18.12.2017
#7772

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Julenissen kommer til gassmarkedet

En eksplosjon i Østerrike og kulde i Kina har sendt gassprisen i Europa og Asia til værs. Den virkelig store nyheten er imidlertid at Kina og India nå satser sterkere på naturgass.

Mens naturgass og kull gradvis kannibaliseres av den raske veksten i vind- og solenergi i det stagnante europeiske energimarkedet, skjer det interessante ting i Asia. Etterspørselen etter naturgass i Kina og India eksploderer, og dette markerer etter alle solemerker startskuddet for en global gassboom.

Luften i Beijing og New Delhi er til tider så dårlig at selv kjederøyking fremstår som helsebringende i sammenligning. Kina og delvis India har imidlertid nå fått nok. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å løse forurensningsproblemene, og naturgass spiller her en nøkkelrolle.

I Kina skjer det blant annet en storstilt overgang fra kull- til gassfyrt boligoppvarming. Dette sammen med vinterkulde i Nord-Kina har ført til akutt gassmangel og galopperende priser de siste ukene.

Denne situasjonen har avstedkommet en skarp økning i LNG-importen noe som forklarer rallyet i LNG-ratene og oppgangen i spotprisen på LNG i Asia til treårs høy.

Gryende megatrend
Selv om ekstraordinære forhold har forsterket utslagene i naturgassmarkedet i det siste, er vi for tiden vitne til et viktig strukturelt skift med vidtrekkende konsekvenser.

Skiftet er drevet av flere krefter. For det første eksploderer energibehovet i Asia. Dernest tar myndighetene kraftige grep for å bekjempe den drepende luftforurensningen.

Følgen av disse to trendene er at naturgass, sol og vind blir energivinnerne fremover, og siden Asia er så stort, vil ringvirkningene merkes globalt.

For gassnasjonen Norge er dette godt nytt. Kina vil absorbere så mye LNG at det ikke bare vil heve gassprisen i Asia, men også i Europa. LNG-laster som skulle vært sendt til Europa, blir i stedet omdirigert til Asia.

Det eneste stedet hvor naturgassprisen forblir lav, er i Nord-Amerika. Takket være skiferrevolusjonen kan USA produsere nærmest ubegrensede mengder gass til lave priser.

Store regionale prisforskjeller
Dermed vil vi i årene fremover få en situasjon hvor en umettelig kinesisk appetitt løfter gassprisen i Europa og Asia, mens den forblir lav i USA. Slike regionale forskjeller vil stimulere fremveksten av et spotmarked for LNG.

LNG-frakt er i utgangspunktet en traust industrivirksomhet. Storparten av verden LNG-flåte går på lange kontrakter, og naturgassen som fraktes, er også solgt på lange kontrakter.

Spotmarkedet innen LNG-frakt har så langt vært beskjedent, og ratene har de siste årene vært lave. Det sistnevnte skyldes forsinkelser i utbyggingen av LNG-eksportterminaler, mens skipene har blitt levert på tiden. Terminalene starter imidlertid nå opp på løpende bånd.

De siste ukene har spotratene for LNG-skip våknet til liv som en følge av at Kina har støvsugd verdensmarkedet for LNG. Denne oppgangen markerer trolig bare første bølge i en mangeårig boom.

[fortsetter]
highlander
14:22
18.12.2017
#7773

[fortsatt]

Mer spot
På grunn av to strukturelle skift, etterspørselsboomen i Asia og dreiningen mot et spotbasert marked, vil behovet for tonnasje som kan seile i spotmarkedet øke kraftig i årene over.

I LNG-markedet er ordreboken av nye skip betydelig, men en nærmere gjennomgang viser at nesten hele denne allerede er sluttet på lange kontrakter. Kun en håndfull skip er uten beskjeftigelse, og vel halvparten av disse er bestilt av Flex LNG.

Stiger spotratene videre, vil profittsultne redere etter hvert bestille nye fartøy. Første mulige leveringstidspunkt er imidlertid i slutten av 2020.

Slik vindene blåser nå, er det duket for full fest innen LNG-shipping fra 2019 og kanskje allerede neste år. Selv om kontraheringsaktiviteten tar seg opp, er det liten fare for at baren stenger før tidligst i 2021.

Doblingskandidater
Hvordan kan man profittere på dette? Både Flex LNG og Awilco LNG er doblingskandidater på 12-24 måneders sikt. Begge rederiene gir en utmerket eksponering mot den ventede tilstramningen i spotmarkedet.

Höegh LNG er jeg mer usikker på. Kontraktstørke og motpartrisiko forpurrer et ellers positivt bilde. For øvrig er naturgassbomen i Asia positivt på marginalen for gassprodusenter som Statoil og Questerre.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
16:09
18.12.2017
#7775

Arctic Fund Management tar ut Golden Ocean Group i sin ukesportefølje.

DNB Markets tar inn Veidekke og B2 Holding i sin anbefalte portefølje, og kaster ut Aker og Storebrand.
blåball
09:31
19.12.2017
#3801

Bergen Group ASA bygger seg sakte opp igjen , og flere arbeidstimer for sitt reiseteam bør påregnes fremover . En sterk levrandørindustri som nå jobber på tvers av tidligere " flaskehalser " .

AKER ASA og AkerBP setter ny standard innen industriell utvikling , og riktige oppkjøp gir store fordeler fremover , både finansielt og styrke til nye felt .

Norske Skog ASA kan være neste mål , om prisen er riktig .

NEL Hydrogen ASA .

BULL .
blåball
16:03
19.12.2017
#3803

IOTA og Bosch og Agder Energi og Tine , førstnevnte : IOTA har teknologi som kan forbedre bedrifters inntjening . ( Mer på E24 nå ) .
blåball
08:17
20.12.2017
#3804

En lavere skatt til alle i USA , og en påtvunget helseforsikring for alle i USA , samt bøter om man ikke har forsikring . ( Noe av dette kan man høre på DAB Radio i Norge , på morgenkvisten . )

Fagforening i Norske Skog ønsker seg Aker som eiger snarest mulig , og mener advokater bruker for lang tid i prosessen . ( Mer på DN.no i dag . )

Philly Shipyard i USA med mulig Isbryterkontrakt kan balansere ett oppkjøp i Norske Skog.... ?

Tar en kaffi til .
blåball
08:39
20.12.2017
#3805

Skal man handle kyptovaluta bør en ta ett stort glass vann ; før kaffi koppen..... stadig flere pyramidespill på internett gir høyere strømforbruk og det er sannsynligvis den eneste fordelen på lengre sikt , før en dehydrert krypto blir helt utvannet .

Teknologien bak kan ha sine fordeler .

Torsdag kommer nye oppdrag til Levrandør Industri i Norge , utvalgte selskaper innen bransjen er flere .
highlander
14:32
20.12.2017
#7781

SEB-analytiker Carl Frederick Bjerke anbefaler kjøp av Høegh LNG, Flex LNG, Wallenius Wilhelmsen og Ocean Yield.

Han anbefaler samtidig Golden Ocean solgt, sistnevnte er tidligere anbefalt solgt av undertegnede i GOGL-tråden.
blåball
08:31
21.12.2017
#3810

AKER ASA og Ocean Yield drives meget godt , her kan man også få orden på Solstad Farstad .

Philly Shipyard i USA vil nyte godt av ett oppsving i Amerikansk Industri , der middelklasse befolkning får skattelette og bedre fradragsmuligheter , det gir reallønns oppgang , og vil holde inflasjon moderat i samme tid .
blåball
08:42
21.12.2017
#3811

Highlander ,
Takker for gode informasjoner som alltid .
Noen forslag til kandidater for oppgang fremover ?
Provence
09:12
21.12.2017
#9900

Finansavisen 21.12.2017

Utbyttebonanza på Oslo Børs

FINANS: Norske børsnoterte selskaper spyttet ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017. – Overraskende mye, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Jonas Sortland Fougner


– Det overrasker meg at utbyttebeløpet er så høyt i år. Jeg trodde det ville være en langt flatere utvikling, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i SpareBank 1 Markets.

Norske børsnoterte selskaper har samlet delt ut 92,2 milliarder kroner i utbytte i 2017, viser ferske tall fra Oslo Børs. Det er en økning på 8,5 prosent fra 2016.

Utbyttebeløpet fra norske selskaper i år er det nest høyeste gjennom historien, kun slått av oljegullåret 2014.

Det er Oslo Børs’ tre største selskaper som drar det meste av lasset. Statoil, Telenor og DNB står for nær halvparten av børsens totale utbytte, med til sammen 44,7 milliarder kroner.

Spår økning neste år

Hermanrud påpeker at inntjeningen for selskapene på Oslo Børs har vært lavere i 2017 enn på noen år. Derfor så ikke sjefstrategen for seg noen økning i utbytteutbetalingen fra selskapene på Oslo Børs.

– Med lavere inntjening er det samtidig mindre penger å betale utbytte fra. En stabil utvikling ville ikke vært overraskende, men et hopp på 8,5 prosent er vesentlig mer enn forventet, utdyper Hermanrud.

Han tror imidlertid at selskapene har et mer bevisst forhold til utbytte nå sammenlignet med tidligere. I år var det tolv selskaper som delte ut et milliardbeløp i utbytte.

– Aksjonærene har større fokus på utbytte nå, og det har lagt press på selskapene. De strekker seg derfor lenger for å gi utbytte, sier Hermanrud, og legger til:

– Denne bevisstgjøringen gjør at jeg er ganske sikker på at utbyttet fra norske selskaper vil øke neste år. Jeg ser ingen grunn til at det skal reduseres.

Pengedryss til staten

Staten høster godt av utbytteåret 2017. Som storaksjonær i mange av børsens lokomotiver, har staten dratt inn nærmere 28 milliarder utbyttekroner. Til sammen utgjør det 30 prosent av det totale utbyttet fra Oslo Børs i år.

– Utbyttet til staten vil neppe svekke seg med det første. Selskapene med staten på eiersiden har gode fundamenter, og vil levere minst like godt til neste år. Dermed vil ikke pengesekken til staten bli noe mindre med det første, sier Hermanrud.

Statoil troner soleklart øverst på listen over utbytteutbetalingen i år, med 23,7 milliarder kroner. Staten er hovedaksjonær i selskapet med en eierandel på 67 prosent.

Hermanrud er også positiv til DNB og Telenor. Begge selskapene tror han vil fortsette å levere solide resultater og et høyt utbytte.

– Det vil naturligvis staten profittere på.

Sterk vekst for sjømatsektoren

Energisektoren er den bransjen der selskapene har delt ut mest i utbytte, med totalt 30,3 milliarder kroner. Det er imidlertid i sjømatsektoren at Oslo Børs merker størst fremgang fra i fjor.

– Marine Harvest har gjort det godt den seneste tiden. De er et av selskapene som har økt utbyttet mest, fra 3,9 milliarder kroner i fjor til 6 milliarder i år. Den høye lakseprisen har kommet godt med for selskapets aksjonærer, sier kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

– Sjømataksjer har generelt levert veldig bra, og selskapene har levert solide overskudd.

Hovedindeksen til Oslo Børs har gjort et byks på 15 prosent det seneste halvåret. Aase mener det gjenspeiler de høye utbytteutbetalingene.

– Tallene viser at det har vært et godt år for selskapene på Oslo Børs. Utbytteutbetalingene reflekterer gode resultattall. Flere av selskapene betaler riktignok utbytte på bakgrunn av fjorårsresultatene, som også var et godt år for flere selskaper. Andre, eksempelvis Statoil, deler ut utbytte hvert kvartal, påpeker Aase.
Endret 21.12.2017 09:27 av Provence
Provence
09:30
21.12.2017
#9901

Selskaper rangert i volumutbetalinger (kr)
blåball
10:31
22.12.2017
#3814

Ett overpriset boligmarkedet i Norge , der spekulasjon er en av driverene .
Bitcoin og andre kryptovalutaer er enda mer overpriset .

Sjømat aksjer og bolig aksjer trender nedover , utflatning og nedgang i priser , gir nok en gang fokus på kostnader og effektiv drift .

Aker er sikret profitt i Norske Skog uansett utfall . ( Mer på DN.no i dag ) . Bull for Aker .

Ha en God Jul og ett bedre Nyttår .
blåball
11:56
26.12.2017
#3831

Slik skal den nye Silkeveien bygges . 65 Land og inklusive Japan er med . ( Mer på DN.no i dag ) .

Det åpner opp for Norske selskaper .

Det vestlige deler av Kina er underutviklet , og her kommer mye av veksten i Brutto Nasjonal Produkt i Kina fremover årene . ( Som nevnt tidligere blir Kina mer forbruker rettet ( mer import ) , men vil også øke sin eksport gradvis . )

ASIA som helhet vil dermed øke sin handel i områder der handel så og si : har vært ikke eksisternede .

Aker er og blir trendsetter i Norge ; Industrielt og Finansielt . ( Bull ) .
highlander
13:42
27.12.2017
#7802

Stig Myrseths nyhetsbrev for romjulen:

Dovre Insight: Gripes Oslo Børs av kryptofeber i 2018?

I år fikk kryptovalutaene sitt store gjennombrudd. Med dette kan et nytt kapittel i pengenes historie være påbegynt.

Penger var gjennom store deler av historien ensbetydende med gull- og sølvmynter. Deretter gjorde papirpengene sitt inntog. I starten var disse støttet av gull.

Koblingen mot gull ble imidlertid svekket under depresjonen og opphevet helt av Nixon i 1971. Siden den gang har lokalt konstruerte valutaer dominert, valutaer som kun støttes av tillit.

Det kan tenkes at kryptovalutaer basert på blockchain-teknologien representerer det neste steget i evolusjonen av penger. I så fall må kryptovalutaene ha klare fortrinn.

Dersom skjuling av formue og gjennomføring av overførsler som er ulovlige i det ordinære banksystemet er de eneste fordelene, er fremtiden mørk. I så fall er det bare et spørsmål om tid før de blir kriminalisert.

Det er imidlertid ikke til å komme fra at blockchain-teknologien har en del egenskaper som gjør den spennende og potensielt revolusjonerende for pengesystemet.

Fire fordeler
For det første gjør teknologien det mulig å eliminere mellommannen. Banker trengs verken for oppbevaring eller overførsler av kryptovalutaer. For bankvesenet representerer bitcoin og andre kryptovalutaer en eksistensiell trussel.

Dernest er det lavere risiko for devalueringer og hyperinflasjon. Årsaken er at det ikke er politikere men matematiske formler som styrer seddelpressen.

For det tredje er et blockchain-basert pengesystem potensielt robust. Et sådan kan ikke lammes ved å sprenge en sentral dataserver. Årsaken er at systemet er desentralisert med kopier liggende på tusenvis av datamaskiner verden over.

Til sist har kryptovalutaer global rekkevidde. De kan brukes alle steder som har tilgang til internett og kan bli vår første verdensvaluta.

Hvorvidt kryptovalutaer makter å utkonkurrere dagens pengesystemer, gjenstår å se. For det første må det demonstreres at fordelene klart overstiger ulempene.

Dernest er motkreftene formidable. Her kan nevnes at statskassen i dag nyter godt av store inntekter fra pengeutstedelsen. Uteblir disse, må skattene heves.

Bitcoin snart utdatert?
Så er det bare å kjøpe bitcoin? Snarere tvert imot. På lang sikt tipper jeg imidlertid den skal i null. Som førstemann ut har bitcoin fått enorm drahjelp av sitt merkenavn.

Ulempen ved å være eldst, er imidlertid at koden begynner å bli utdatert samtidig som det anarkistiske styringssystemet gjør det vanskelig å oppdatere den. Her kan nevnes at transaksjonstiden er for lang og transaksjonskostnadene i form av strømforbruk for høye.

Faren er følgelig overhengende for at bitcoin blir disruptert av nye og forbedrede kryptovalutaer med overlegne tekniske kvaliteter.

[fortsetter]
highlander
13:42
27.12.2017
#7803

[fortsatt]

Kryptofeber på Oslo Børs?
Den meteoriske oppgangen til bitcoin og andre kryptovalutaer har skapt en enorm begeistring og interesse for temaet i brede lag av befolkningen. Få ting er egnet til å pirre fantasien mer enn penger og revolusjonerende teknologier.

Blockchain og kryptovalutaer vil fortsette å prege nyhetsbildet i 2018, og jeg blir ikke overrasket om Oslo Børs gripes av kryptofeber snart.

På Wall Street har man sett aksjekursene gå til himmels i selskaper som endrer navn og strategi til noe som har med blockchain å gjøre. På Oslo Børs har tidligere Intex, nå Element, gjort det samme og blitt belønnet med en kraftig kursoppgang.

Under internettboblen gikk Opticom i løpet av kort tid fra å være et anonymt selskap til å bli børsens mest omsatte aksje. Kanskje et blockchain-relatert selskap vil prestere noe lignende i årene fremover? I 2018 kan det være rasjonelt å være irrasjonell.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
14:27
27.12.2017
#7808

Finansavisens "ekspertpanel" har gitt følgende kjøpsanbefalinger for 2018:

Peter Hermanrud, Sparebank1 Markets: Yara, Golden Ocean, Borregaard, Aker Solutions.

Jan Petter Sissener: Selvaag Bolig, Storebrand.

Vigdis Almestad, Odin: Veidekke, Yara.

Leif Eriksrød, Alfred Berg: Hydro, lakseaksjer.

Merete Opedal, Storebrand: Veidekke, XXL, Scatec Solar.

Så kommer denne analytikeren utenom ovennevnte "ekspertpanel" med sine tips:

Niclas Gehin, DnB Markets: Storebrand, Axactor og B2Holding. Gjensidige anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)

Endret 27.12.2017 14:29 av highlander
highlander
14:38
27.12.2017
#7811

Vi er ikke mange dagene unna at MIFID – som tilsier at institusjonelle kunder må betale for analyser og analytikertilgang samt krav om best execution ved verdipapirhandel – blir gjeldende i Norge og i EU.

Ifølge en undersøkelse fra CFA Institute antar nærmere halvparten av store forvaltningsselskap at summen av trading- og analysekostnader til sammen vil falle. De antar videre at 40 % av deres analysekostnader vil gå til tilgang til analytikere. (Kilde: CFA Institute/Xi)
blåball
09:06
28.12.2017
#3838

80 % av den nye Jaguar XF er i Aluminium , det gir Norsk Hydro med sine high end produkter fordeler . Og eierandeler i Gruvevirksomhet bidrar .

Høy aktivitet i Japan , der industri produksjon øker jevnt over år . Og Japan er nå med i finansiering i den nye Silkeveien i ASIA .

Og Facebook kan bli din nye Bank , grunnet nytt EU Direktiv 13. Januar 2018 . ( Se ABC nyheter i dag ) .

Bitcoins og andre Kryptovaluater trender sterkt nedover , mulige forbud gir nervøse tendenser blant tradere .

Reduserte oljelager gir i perioder høgere Spotpris , men lengre terminer er fortsatt lavere .

Utvalgte olje relaterte selskaper har fordeler .
highlander
03:43
30.12.2017
#7821

Selv om det ble nedgang på 0,44 prosent på årets siste handelsdag, ble året 2017 en voldsom suksess for hovedindeksen (OSEBX) på Oslo Børs.

Året sett under ett har indeksen klatret hele 19,09 prosent - og sluttet på 814,45 poeng.

Vi må tilbake til 2005 for å finne et år med flere rekorddager, og kursoppgangen for OSEBX er den høyeste siden 2013.

I løpet av et normalår stiger OSEBX ti prosent, målt med indeksens snittavkastning siden 1996, skriver Børsen i en pressemelding.

Av de større indeksene i Europa er Oslo i en særstilling. Nærmest kom København, der hovedindeksen til sammenligning løftet seg 15,8 prosent.

Godt nytt år!
blåball
08:04
30.12.2017
#3841

Godt Nyttår !

Vår Fiskeriminister Sandberg er på ballen , og mener tydligvis av att " ferskvaren " : kostnader , og spesielt forkostnader m.v . bør ned . ( Se Økonominyheter ) .

Det er med andre ord ; ingen grunn til å ikke holde fokus på videre omstilling i Norge .

Man har også ett boligmarked som er overpriset , som medfører att noe kapital går inn i utvalgte selskaper på Oslo Børs .

Erna Solberg besøker Donald og XI jevnlig i årene fremover , og nye Silkeveger , gir grunnlag for ett : Godt Nyttår .
blåball
13:16
01.01.2018
#3853

Godt Nyttår.

Endret 01.01.2018 13:18 av blåball
blåball
13:16
01.01.2018
#3854

Tar inn NAS i portofølje til tross for massiv shorting , og det er en viss sannsynlighet for oppkjøp av flyselskapet , enten det er Leasingselskapet eller Bankselskapet .

Moderate oljepriser over flere år fremover gir utvalgte selskaper fordeler : Aker og AkerBP , samt flere andre innen AKER ASA .

Av små selskaper kan nevnes Bergen Group og North Energy , liten omsetning i handel av aksjene nå , men det kan forandres .

NANO fordi potensialet er stort , men kursbevegelser er store , og blir mest til trading .

Generelt sterk inntjeningsvekst i multinasjonale selskaper , samt sterk teknologi utvikling gir og bidrar til lav inflasjon og moderate lønns økninger på verdensbasis .

Marine Harvest i Sjømatsektor bør være en kjøpskandidat , men forkostnader m.v kan være til hinder for økte utbytter i sektoren , men kan samtidig begrense tilbudet av Laks .

Endret 01.01.2018 13:17 av blåball
OldNick
12:47
02.01.2018
#19778

Ny info fra Oslo Børs.

Som vi kan se, bl.a. tick size er endret for handelen.


Millennium Exchange Oslo Børs – Implementering av MiFID II og generell informasjon

Oslo Børs PR
27.12.2017

MiFID II implementeres i Norge ved årsskiftet. Nedenfor oppsummeres noen av de største endringene mot Oslo Børs' medlemmer.

Sletting av ordre
I henhold til tidligere publisert implementeringsplan vil Oslo Børs, på grunn av endringer i tick size-tabellene, slette alle overnattende aksjeordre ved handelsdagens slutt 29. desember 2017. Medlemmer kan selv slette egne aksjeordre frem til klokken 16:45. Resterende aksjeordre slettes av Oslo Børs mellom 16:45-17:30. Dersom medlemmet ikke sletter egne ordre selv, er det viktig at medlemmet fortsetter å være logget på, slik at alle kanselleringsmeldinger mottas og interne systemer kan holdes oppdatert.

Overnattende ordre på både aksjer og renteinstrumenter vil slettes på tilsvarende måte mellom 2. og 3. januar på grunn av endringer i regulatoriske krav (Rentemedlemmer må evt. slette egne ordre innen klokken 16.15). Oslo Børs beklager de ulemper det vil måtte medføre.

Tick size
Alle verdipapirer omfattet av MiFID II skal benytte forhåndsdefinerte ticksize-tabeller. Alle aksjeinstrumenter på Oslo Børs skal benytte dette tick size-regimet fra 2. januar 2018. Tick size på Oslo Børs vil derfor ikke lenger være koblet til instrumentets segmenttilhørighet, men være basert på tabellene i MiFID IIs RTS 11.

Oslo Børs vil fortsette å distribuere tick size informasjon gjennom de daglige referansedatafilene. Selv om relevant Tick Table ID ikke vil endre seg intradag, vil selve tick-verdien kunne endres gjennom dagen i henhold til korrekt bruk av MiFID II’s tick size regime. Se detaljer om de daglige referansedatafilene i OSLMIT401 Reference Data.

Market Maker-avtaler
Verdipapirforetak som utfører algoritmisk handel/market making i henhold til MiFID IIs definisjon, må etter 3. januar inngå Market Maker-avtale med markedsplassene de handler på. Oslo Børs har tilgjengelige avtaler for de verdipapirforetakene som omfattes. Det er verdipapirforetakenes ansvar å kontakte Oslo Børs for avtaleinngåelse. Les mer om Market Making på Oslo Børs her. Vennligst kontakt Head of Equities, Torbjørn Vik, (se epost-adresse nedenfor) for avtaleinngåelse.

Approved Publication Arrangement (APA)
Oslo Børs har mottatt konsesjon fra Finanstilsynet som tilbyder av «Godkjent offentliggjøringsordning» (Approved Publication Arrangement – APA). Med innføring av MiFiD II skal alle handler som ikke inngås under reglene på en markedsplass, offentliggjøres via en APA. Dette gjelder både aksjer, obligasjoner og derivater. Oslo Børs’ APA omfatter alle instrumenter som handles på en av Oslo Børs’ markedsplasser. APA’en benytter samme infrastruktur som for rapportering av handler inngått på markedsplassene, hvilket gir kundene mulighet til å ha kostnadseffektive løsninger. Rapportering av handler vil være gratis første 12 måneder.

OB Record Keeping
Fra og med 3. januar må alle medlemmer benytte OB Record Keeping gateway (OBREC) for å oppfylle forpliktelsene i MIFID IIs RTS24. I grensesnittet oversendes mapping mellom kortkoder, som inkluderes i medlemmenes ordre, og reell kunde/algoinformasjon. Grensesnittet for oversendelse av mapping beskrives her. Medlemmer som ennå ikke har opprettet OBREC-brukere bes kontakte enablement@oslobors.no så raskt som mulig.

Lit Auctions-instrumenter planlagt fra 15. januar
Turquoise Lit Auctions ™ på Oslo Børs er designet for å redusere omfanget av negative konsekvenser som MiFID II’s double volume cap (RTS 3) kan få for handelsdeltakerne. Teknisk lansering ble gjort gjennom en bakoverkompatibel oppgradering av Oslo Børs’ version av Millennium lørdag 16. desember. Oslo Børs planlegger å opprette ordrebøker for Turquoise Lit Auctions™ lørdag 13. januar, som medfører at funksjonaliteten kan tas i bruk fra mandag 15. januar. Oppdaterte referansedatafiler for mandag 15. januar vil sendes ut lørdag 13. januar, og igjen om morgenen mandag 15. januar. Oslo Børs Delta web inneholder mer informasjon og en komprimert oversikt over funksjonaliteten Turquoise Lit Auctions™ på Oslo Børs.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, er du alltid velkommen til å kontakte Oslo Børs’ kontaktpersoner (nedenfor).

Medlemmer
Ingvild Resaland, tlf. +47 22 34 19 16, ingvild.resaland@oslobors.no
Torbjørn Vik, tlf + 47 22 34 17 47, torbjorn.vik@oslobors.no
Bodil Østby, tlf. +47 22 34 17 09, bodil.ostby@oslobors.no

Distributører av markedsdata
Line Mauseth, tlf. +47 22 34 18 15, line.mauseth@oslobors.no
Christian Pettersen, tlf. +47 22 34 18 08, christian.pettersen@oslobors.no

Teknisk
Alexander Næss, tlf. +47 22 34 17 71, alexander.naess@oslobors.no
Christian Ringstad, tlf. + 47 22 34 17 94, christian.ringstad@oslobors.no
Teknisk Support, tlf. +47 22 34 19 90, technicalsupport@oslobors.no
Enablement Team, enablement@oslobors.no

Endret 02.01.2018 12:47 av OldNick
blåball
12:53
02.01.2018
#3859

KLP Banken setter ned renten på boliglån og innskudd , dette er for å tilpasse seg en sterkere konkuranse situasjon . ( Mer på DN.no / børsmelding ) .

Moderate oljepriser en trend , med spotpriser høyere i perioder , og vesentlig høgere etterspørsel etter olje og gass . ( Og OPEC har reserve kapasitet ) .

NAS har dei mest moderne flyene , og drivkostkostnader vestentlig under normalen , voksesmerter noen år betyr ikke att finansering ikke er god , snarere tvert i mot . ( Ett Japansk lån med gode betingelser , gir en kjøper fra ASIA ? )

Vesentlig økt transport med fly og skip , grunnet økonomisk vekst i ASIA m.v .

Sterk teknologi utvikling på verdensbasis , holder oppe aktivitets nivå , og en godartet lav til moderat inflasjon fremover .

Philly Shippyard i USA er en sterk kandidat til årets aksje på Oslo Børs . BULL .

Endret 02.01.2018 12:55 av blåball
highlander
13:34
02.01.2018
#7826

Stig Myrseths første nyhetsbrev i 2018:

Dovre Insight: Ny skjebnetime for euroen

Den italienske presidenten oppløste i romjulen nasjonalforsamlingen og varslet nyvalg 4. mars. Dette valget er en av de viktigste begivenhetene i finansmarkedet i år.

Verdensøkonomien gjorde det skarpt i 2017, og veksten ved inngangen til det nye året er både robust og bredt basert. Så godt som alle land er med på festen.

Har bedringen i det økonomiske klimaet ført med seg en tilsvarende heling av de politiske sårene? Nei. Den politiske risikoen er høy, og politikk er en mye større trussel mot børsen enn økonomi i 2018.

Det italienske valget er i så måte viktig av to årsaker. For det første er EU-skepsisen betydelig. Befolkningen er delt på midten i synet på euroen.

Dernest har Italia en gigantisk statsgjeld samtidig som banksektoren er skjør. Dette gjør veien til en statsfinansiell krise kort samtidig som størrelsen på økonomien gjør den systemkritisk.

Italiensk rulett
Meningsmålingene tilsier at det går mot en svak koalisjonsregjering med utspring fra tradisjonelle partier. Det kan finansmarkedene leve med.

Mye kan imidlertid skje mellom nå og mars, og gjør den EU-skeptiske og populistiske Femstjernersbevegelsen et brakvalg, vil det være grunn til uro.

Femstjernersbevegelsen har riktignok lært av det franske valget og er ikke lenger like tydelig euromotstander. Det heter seg nå at Italia kun skal tre ut av eurosonen dersom landet ikke får større selvråderett, blant annet i finanspolitikken.

Det vil imidlertid Tyskland blankt avvise. Tyskerne er allerede dypt bekymret for at de i realiteten kausjonerer for den enorme italienske statsgjelden gjennom eurosone-samarbeidet.

Skepsisen i Berlin blir ikke mindre av at gjelden som den italienske sentralbanken har overfor ESB, setter nye rekorder nesten hver eneste måned. Den såkalte target2-gjelden er nå på svimlende 436 milliarder euro.

Når går det galt?
Det er ellers verd å merke seg at den populistiske bølgen som har skylt over de vestlige demokratiene de siste årene, viser få tegn til å ebbe ut.

Mistilliten mot den såkalte eliten, det vil si de tradisjonelle statsbærende partiene, pressen og næringslivsledere, er historisk høy, og stadig flere stemmer mot dem som har makten, uansett hvem det måtte være.

Dette advarer mot at mer ekstremisme og populisme er i vente og at EU sine utfordringer langt fra er over. Det er bare et tidsspørsmål før et EU-skeptisk parti vinner makten i en større eurosone-økonomi og utløser en eksistensiell krise.

Rocket Man
Mens vi er inne på politisk risiko, er vanskelig å komme utenom Rocket Man. Spenningen mellom USA og Nord-Korea har eskalert ytterligere i vinter, og det går mot et klimaks av ett eller annet slag i 2018. Hva enden på visen blir, er vanskelig å si, men de fleste alternativene er dårlige.

Ett scenario er at Kina går med på USAs krav om økonomisk blokade. I så fall går det mot regimekollaps eller statskupp noe som ikke er uten risiko i et land med 40-60 atomvåpen.

En annen mulighet er at Kina fortsetter å holde liv i Rocket Man. Skjer det, har Trump varslet at han vil innføre straffetoll på kinesisk import. Faren for en fullblods handelskrig mellom verdens to største økonomier vil da være overhengende.

[fortsetter]

Endret 02.01.2018 13:34 av highlander
highlander
13:34
02.01.2018
#7827

[fortsatt]

Geopolitisk resesjon
Det er heller ikke mye fremgang å spore i verdens øvrige problemområder. Krigshandlingene i Ukraina er igjen oppadgående, og USA varslet nylig at de vil forsyne regjeringen i Kiev med avanserte våpen.

Dermed er det vanskelig å se noen ende på Russland-sanksjonene. Norske oppdrettere, offshore-selskaper og investorer i russiske aksjer må smøre seg med tålmodighet.

De mange krisene i Midtøsten er heller ikke nær noen løsning. Seieren mot IS gjør at Saudi-Arabia og Iran nå kan konsentrere seg om å bekjempe hverandre. Det er en konflikt som er langt farligere for verdensøkonomien og oljeprisen enn krigen mot IS noen gang var.

Summa summarum er verden fortsatt inne i en geopolitisk resesjon selv om økonomien opplever høykonjunktur.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
blåball
13:54
02.01.2018
#3861

Det var da veldig fra Myrseth i Dovre .

En Boligbrems i Norge , drar ned inflasjon , og fortsatte reguleringer i utlån til boliger : er rett medisin .
highlander
13:57
02.01.2018
#7829

Meglerhuset Pareto reduserer antall aksjer i sin anbefalte portefølje i januar.

Ut går Archer, Avance Gas Holding, Flex LNG og Subsea 7. Inn kommer Grieg Seafood Group og Protector Forsikring.

Porteføljen har lagt bak seg en sterk desembermåned med en oppgang på 5,3 prosent. Oslo Børs steg til sammenlikning 2,2 prosent i samme periode.

Paretos anbefalte portefølje består nå av følgende aksjer:

Golden Ocean
Grieg Seafood
Kitron
Komplett Bank
Lerøy Seafood
Protector Forsikring
Statoil
Yara
blåball
09:25
03.01.2018
#3868

Aker øker sin sterke posisjon industrielt og finansielt .
Cognito som Aker eiger mye av , er ett av mange selskaper i Aker ASA gruppen som driver det meget godt .

Norsk Hydro er en av læremesterene innen industriell utvikling , noe som også Statoil omsider oppdaget for noen år siden .

NAS flyselskapet ; Med Bjørn Kjos har tatt innersvingen SAS , i ett krevende marked .
OldNick
09:51
03.01.2018
#19783

Positivt for medisin- og biotec-aksjer på OSE, og forsåvidt globalt.

Innovasjonen ser ut til å øke igjen, og det kommer nå mer og mer fra startups (junior-selskaper), som presser gigantene som er presset.

Her i Norge er fokus på kreft-medisiner, og kanskje spesielt radiologiske teknikker.

Internasjonalt nevnes gen- og celle-terapi.


New drug approvals hit 21-year high in 2017

Ben Hirschler, Reuters
Jan. 02, 2018
highlander
13:17
03.01.2018
#7837

Sparebanken1 Markets opererer med en «quant-portefølje» der anbefalingene tar utgangspunkt i offentlig informasjon om shortinteresse i ulike selskap. I dagens porteføljeforslag anbefales kjøp av Bakkafrost, BW LPG, Norwegian Air og Grieg Seafood, mens DNO anbefales solgt. (Kilde: Xi)
blåball
10:00
04.01.2018
#3874

Japan øker sitt Brutto Nasjonal Produkt , og en tosifret vekst i inntjening på Børsnoterte ventes fremover . ( Mer på Dn.no i dag ) .

Japan har hatt en forholdsvis treg vekst i noen tiår , og problemer med nok energi tilgang , men LNG Gass gir Japan og resten av ASIA bedre energi flyt .

Statoil profiterer på dette , og er langt fremme innen vindkraft , som igjen fortrenger behov for atomkraft som har medført enorme omkostninger for Japan .

Olje og Gassforbruk stiger alikevel noen tiår til , energimix i forandring ja , men energibehovet i Verden stiger med 28 % det neste tiårene , grunnet befolkningsvekst og mer forbruk av mineraler som må utvinnes . ( Ikke på grunn av Kryptovaluta , som mest sannsynlig er ett forbigående fenomen , den blir statlig styrt i så fall . )

Cognito er Aker sitt våpen fremover , ett konsern i vekst og teknologisk utvikling . ( Det gir sterkere utbytte i mange år fremover . Ligner mye på Olav Thon filosofi dette . Røkke er på ballen . ) BULL .

NAS med sine voksesmerter er neste kandidat . Bull .
blåball
11:47
04.01.2018
#3875

Boligpriser i Norge trender nedover , mye lavere innvandring enn ventet en periode .
Kredittrestriksjoner på Boilg 1 og enda mer på Bolig 2 .
Dette drar ned inflasjon i Norge , fordi boliger kan bygges billigere enn i dag . ( Spekulasjon av utbyggere , og " innsidehandel i forkant av boligprosjekter " har bidratt til en million i overpris per bolig / enhet ) i mange tilfeller .

Mindre behov for kontorbyggninger en trend , fordi teknologi overtar arbeidsplasser .

Omstilling krever riktig bruk av teknologi til Industriell utvikling .

Endret 04.01.2018 11:49 av blåball
highlander
14:12
04.01.2018
#7848

First-forvalter Tor Vinje anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Crayon Group, Kværner, NEL og Høegh LNG.
blåball
09:32
05.01.2018
#3877

Kværner er bare ett av flere Aker selskaper som spiller hverandre gode , og jeg venter sterk verdistigning i Aker .
Lundin har vært best på leting .

NAS setter standard i Flybransje .

Bull.
blåball
12:23
05.01.2018
#3880

DN.no har mer NAS i dag . Og DNB Markets .

( Noen vil tydligvis beskytte short avdelingen , og noen påpeker med rette en P / E på 40 . )

Men har man da tatt hensyn til fremtidige verdier og inntjening , og eventuelle salg av avdelinger innen NAS eiendeler .

Nye fly er bestilt i en tid der , andre vegret seg for oppkjøp , nå er verdien større , og bestillingstid er lang .

Derfor er man LONG NAS og BULL .

Endret 05.01.2018 12:28 av blåball
highlander
14:08
05.01.2018
#7854

Analytiker Fredrik Steinslien i Pareto anbefaler ifølge dagens Finansavis kjøp av følgende aksjer:

Schibsted, Selvaag Bolig og Kitron.
Beins
16:44
05.01.2018
#11496

Beins
18:44
05.01.2018
#11499

Peter Hermanrud i SB1M og Øyvind Fjell i Skagen-fondene har satt opp sine tips for 2018 og vinneraksjer.

Hermanrud:

Golden Ocean Group

Subsea 7

Borr Drilling

Yara

Fjell:

Golden Ocean Group

Norsk Hydro

Wilh. Wilhelmsen

Bonheur

Flex LNG


– Alt tyder på at Oslo blir et godt sted også i år, sa Hermanrud. - Ja, det er blitt dyrere enn før, og vi nærmer oss punktet der markedet snur ned fordi det blir for dyrt, men vi er ikke der ennå. Kanskje om to-tre år.

Ifølge Hermanrud er gjødsel, rigg, LPG/kontainer, seismikk og olje helt i starten på oppgangen i en tradisjonell 5 til 7 års børs-syklus. Bulk har kommet litt lenger opp, men er fortsatt i kraftig vekst. Hermanrud tror aluminium er nær toppen (derfor tok han ikke inn Norsk Hydro i sin portefølje). Laks er over toppen, norske boliger er på full fart nedover, og tank er enda lenger nede.

Endret 05.01.2018 18:47 av Beins
blåball
09:06
08.01.2018
#3889

Aluminium er ikke nær toppen , det er en jevnt økende etterspørsel globalt , og Norsk Hydro som driver internasjonalt er en pådriver innen teknologisk utvikling , og bedre på klima og mijø fokus enn det fleste andre produsenter . ( Hold ) . Fordi utbytte er bra .

Aker øker stadig sin posisjon innen en rekke bransjer , ikke bare olje relatert . ( Bull ) .

Statoil , Lundin , Aker BP er med i teknologiske nyvinninger , Fuglesand Subsea sin nye pumpe er god . ( Mer på E24 søndag ) . ( Bull ).
Provence
11:19
08.01.2018
#9946

Finansavisen 8.1.2018

Spår videre børsoppgang i år

FINANS: Bare to av de ti aksjeekspertene som deltar i Børstempen i Finansavisen tror hovedindeksen skal falle i år. De åtte andre er svært positive.

OLIVER ORSKAUG


2018 er i gang, og som i fjor har Finansavisen spurt ti eksperter om å anbefale hver sin aksje og antyde hvor hovedindeksen ender når året er omme.

Åtte av de ti spurte tror Oslo Børs skal videre opp. I fjor endte hovedindeksen på 814 poeng. Etter én ukes handel har den allerede steget til 832 poeng.

Spenn fra 700 til 913

Mest optimistisk er analytiker Karl Oscar Strøm i Pareto Securities. Han spår hovedindeksen i 913 poeng når året er omme.

– Det er tuftet på inntjenings-veksten våre analytikere venter på de mest betydningsfulle selskapene i indeksen fra 2017 til 2018. Indeksen kan gå 10–11 prosent bare på denne effekt uten å bli noe «dyrere» målt på inntjeningsmultipler, sier Strøm.

Også forvalterne Petter Tusvik i Alfred Berg og Martin Mølsæter i First Fondene tror børsen ser 900-tallet i år.

De to som derimot tror Oslo Børs skal falle i år er investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet og den private investoren Håvard Nesheim. Han vant forøvrig Børs-tempen i fjor når det gjaldt å plukke en vinneraksje.

Frykter korreksjon

– Jeg tror børsen stiger frem til våren, kanskje opp mot 850. Men jeg frykter at stigende renter og frykt for inflasjon i USA samt at global vekst flater ut, vil sende børsene inn i en korreksjon.

Nesheim tror børsen faller til 700 poeng, noe som er 14 prosent ned fra nyttår.

– Etter flere år uten et ordentlig aksjefall og to år uten korreksjon, er markedene nå priset for lave renter, høy vekst og økt inntjening. Markedene er priset som at alt fortsatt skal gå på skinner.

En slik vekst tror han ikke kan vare evig.

– Hva som skjer i 2018 aner jeg ikke, men det er nok av fallgruver til at jeg tror fallet kommer i år, sier han.

IT-optimistene

Når det gjelder aksjetips, skal de ti deltagerne i Børstempen plukke ut et selskap som vil kaste best av seg i år, når utbytter er inkludert.

Mølsæter går for Thin Film Electronics. Kursmålet er 4 kroner. Det var nylig en emisjon i aksjen til kurs 2,50. Selskapet produserer elektroniske etiketter som festes til produkter som så samler inn og utveksler informasjon som analyseres. Teknologien er utviklet i flere år, men det er først i fjor og i år at mulighetene kommersialiseres i større grad.

Selskapet har på et halvår økt kundemassen fra rundt 100 til 400.

– Det mest kritiske å følge med på er om mange av kundene som nå prøver ut produktet kommer tilbake og bestiller mer. Foreløpige tilbakemeldinger er positive, sier Mølsæter.

Treffer forvalteren på sitt kursmål, er oppsiden 61 prosent i 2018.

Finske Markus Larsson sikter seg også inn mot IT-bransjen. Han er adm. direktør og porteføljeforvalter i det svenske fondsselskapet Fondita og har vist teft med å finne vekstaksjer i Finansavisens daglige spalte Børsintervjuet. Nå setter han sin lit til Data Respons.

Aksjen er opp 33 prosent det siste året, men Larsson mener den har mer å gå på.

Data Respons digitaliserer og automatiserer ulike industrier, og knytter også ulike produkter sammen slik at de kan utveksle informasjon som gir nye bruksområder, ofte kjent som IoT (Internet of Things) eller tingenes internett.

– Etterspørselen etter slike tjenester øker og verdsettelsen av Data Respons mener jeg er attraktiv. Aksjen handles på en P/E på 14 for 2018, mens sammenlignbare selskaper i det europeiske markedet handles med en P/E på over 20, sier Larsson.

Kursmålet er 34 kroner aksjen, noe som tilsvarer en vekst på oppunder 40 prosent i år.

Same procedure as last year

Investor Håvard Nesheim anbefalte Storebrand i fjor. Han har fortsatt sterk tro på selskapet og går for samme aksje i år, selv om den steg kraftig i 2017.

– Jeg finner ikke andre kandidater med en tilsvarende forventet risikojustert avkastning, sier han.

Nesheims kursmål er mellom 90 og 100 kroner, og han tror aksjonærene kan høste mer i år.

To går for Subsea 7

Anne Gjøen, analysesjef i Handelsbanken satset på Yara i fjor. I år tror hun på Subsea 7, et selskap også investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet går for.

– Selskapet er godt strategisk posisjonert etter oppkjøp og inngåtte allianser. Selskapet har en sterk finansiell posisjon og har hatt en betydelig fri kontantstrøm etter oljeprisfallet i 2014, sier Gjøen.

Petter Tusvik i Alfred Berg går for Axactor. Selskapet kjøper misligholdt gjeld for en rimelig penge og krever inn utestående.

– I år skal Axactor levere på porteføljekjøpene de gjorde i 2016 og 2017. Multiplene på selskapet ser attraktive ut og vi ser en positiv estimatutvikling for selskapet i år, sier Tusvik.

Karl Oscar Strøm i Pareto satser på noe stort og solid i år.

– I Yara forventer vi en betydelig vekst i inntjeningen, både i 2018 og neste år, sier Strøm.

Hans kursmål er 400 kroner.

– Men slår inntjeningsforventningene til, kan jeg lett se oppside i dette, sier Strøm.

Satser på inntektsvekst

Sjefanalytiker Karl-Johan Molnes i Norne har klokkertro på NEL, som blant annet utvikler hydrogenfyllestasjoner.

Siden det forventes at rentene øker internasjonalt i år, går han for en aksje som er sterkt kursdrivende uavhengig av rentenivået, med et kursmål på 5 kroner.

– NEL er en slik aksje fordi de sannsynligvis vil motta flere store kontrakter som gir grunnlag for en sterk inntektsvekst de neste tre til fem årene, sier Molnes.

I fjor var det tungvekterne på Oslo Børs som dro avkastningen opp.

Fredrik Thoresen i Storebrand Asset Management tror 2018 blir året de mindre selskapene vil skinne.

Han går for Gentian Diagnostics, som omsettes på Merkur Market. Selskapet utvikler, produserer og selger biokjemiske produkter som brukes for å forbedre og kutte kostnader for diagnostiske tester.
highlander
13:59
08.01.2018
#7863

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight:
Blockchain-økonomien: Boom eller bust?


Pengene strømmer inn i blockchain-relaterte selskaper og kryptovalutaer, og den teknologiske utviklingen skjer raskt. En ny milliardindustri er i ferd med å gro frem.

Dagsomsetningen av kryptovalutaer passerte nylig 50 milliarder dollar. Det er ikke langt unna årsomsetningen på Oslo Børs. Samtidig setter den samlede markedsverdien av verdens kryptovalutaer nærmest daglig rekorder.

Jeg har sett nærmere på verdikjeden i blockchain-industrien og hvor pengene er å tjene for næringslivet.

Intens ICO-konkurranse
Den mest opplagte forretningsideen er å lansere sin egen kryptovaluta. Det kalles ICO på fagspråket og står for Initial Coin Offering.

Element, tidligere Intex Resources, har hevet seg på denne bølgen. Selskapet meldte i høst at de vil utstede sin egen valuta og registrerte i den forbindelse kryptovalutanavnene «Iron» og «Nickel». På Oslo Børs har kursen firedoblet seg siden børsmeldingen, og aksjen har blitt en traderfavoritt.

Utfordringen med ICO-modellen er at antallet selskaper som ønsker å lage sin egen valuta, har eksplodert, og konkurransen om investorenes gunst blir hardere for hver dag som går. Av de mange ICOene som forsøkes gjennomført nå, vil kun et fåtall lykkes.

Dersom salget av «Iron»- og «Nickel»-mynter feiler, kan aksjekursen i Element falle like brått som den steg.

Mining gunstig i Norge
En annen forretningsmulighet er å drive såkalt kryptomining. I Norge har en rekke privatpersoner og bedrifter satt opp maskiner i kjellere, på låver og i datasentre som driver med utvinning av kryptovalutaer.

Med rett maskinvare og tilgang på billig strøm er dette en lukrativ virksomhet. Rammebetingelsene er i så måte gunstige i Norge. Dette skyldes miksturen av billig strøm, et kjølig klima og politisk stabilitet.

Jeg blir ikke overrasket om kryptomining blir en av våre raskest voksende næringer. Datasentre med høy kapasitet i strømnettet vil bli gull verdt.

Kina er i dag ledende på kryptomining. Kinesiske myndigheter varslet imidlertid nylig at de vil begrense krafttilgangen til mining-selskaper. Dette er godt nytt for den norske mining-næringen.

Hardware
Mining er datakraftintensivt, og dette gir muligheter for selskaper som produserer maskinvaren. Innen bitcoin-mining brukes det i dag kun skreddersydde prosessorer (ASIC).

Tradisjonelle prosessorer kan også anvendes, men konkurransen fra skreddersydde systemer har presset prisen så langt ned at det er ulønnsomt etter strømkostnader. Xilinx og Cadence Design er blant selskapene som utvikler og leverer slike ASIC-løsninger.

Til mining av de fleste nyere kryptovalutaer som Etherum brukes tradisjonelle GPUer. Disse er produsert av AMD og Nvidia. Etterspørselen etter GPU-er har vært så stor i det siste at selskapene er utsolgt for de mest populære modellene.

Nye anvendelser
Blockchain-teknologien har hittil primært vært brukt til å skape kryptvalutaer. Fremover vil vi imidlertid se teknologien anvendt på en rekke andre områder også.

Et eksempel er Filecoin. Selskapet tilbyr datalagring i skyen, mens de som stiller lagringsplass til rådighet, får betaling i coins. Et annet er Golem som gjør det mulig for deg å leie ut ubrukt datakraft på maskinen din i bytte mot coins.

[fortsetter]
highlander
13:59
08.01.2018
#7864

[fortsatt]

For stor til å ignoreres
Blockchain- og kryptovalutaindustrien har blitt for stor til å ignoreres. Risikoen i næringen er høy, og hovedargumentet mot kryptovalutaene er at strømforbruket for å drive infrastrukturen er for høyt samtidig som det tar for lang tid å gjennomføre transaksjoner.

Løses ikke disse utfordringene, kan næringen kollapse. Den gode nyheten er imidlertid at innovasjonstakten er høy. Her kan nevnes at planlagte tekniske oppgraderinger kan gi en transaksjonshastighet og -kapasitet i Etherum som er på linje med Visa og Mastercard.

I Etherum vurderes det likeledes overgang til mining-løsninger som er langt mindre kraftintensive. Minerne spiller en nøkkelrolle i blockchain-teknologien ettersom det er de som bekrefter transaksjonene og drifter det desentraliserte nettverket.

Alderen tynger Bitcoin
Hva med bitcoin? Selv om bitcoin-kursen har steget kraftig det siste året, har bitcoin sin andel av den samlede verdien av kryptouniverset vært systematisk fallende.

Dette skyldes dels at det har kommet stadig nye valutaer til gjennom ICOs. Dernest har flere av de nye kryptovalutaene overlegne tekniske kvaliteter.

Bitcoin har et sterkt varemerke, men teknologien som valutaen er basert på, er gammel og vanskelig å oppgradere. Short bitcoin, long Etherum?

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Fjord1
· Ekornes
· Self Storage Group
· Awilco LNG
highlander
14:00
08.01.2018
#7866

Finansavisen har spurt ti aksjeeksperter om deres beste aksjetips for 2018. Tipsene er som følger:

Karl Oscar Strøm, Pareto: Yara.
Karl-Johan Molnes, Norne: NEL.
Markus Larsson, Fondita: Data Respons.
Tom Hauglund, Nordnet: Subsea 7.
Fredrik Thoresen, SEB: Gentian Diagnostics.
Håvard Nesheim, privatinvestor: Storebrand.
Anne Gjøen, Handelsbanken: Subsea 7.
Martin Mølsæter, First: Thin Film.
Petter Tusvik, Alfred Berg: Axactor.
Paul Harper, DNB: BW LPG.

Kun to av ekspertene ser børsfall i 2018 – herunder den eneste privatinvestoren og fjorårets vinner Nesheim.

Et annet interessant fenomen:

I underkant av 70 prosent av alle aktivt forvaltede aksjefond på Oslo Børs ble slått av referanse­indeksen i fjor.

– Et problem for fondsforvaltere i norske aksjer er at de ikke kan overvekte de største børsnoterte selskapene i porteføljen. I perioder der de største selskapene gir høyest avkastning får de dermed en utfordring med å holde følge med indeks og indeksfond, sier analytiker Thomas Furuseth i Morningstar. (Kilde: FA/Xi)
blåball
15:37
08.01.2018
#3892

Av Small Caps som er Bull fremover er : Bergen Group ASA ( Høgt kvalifisert Personell og tradisjoner i ett marked i medvind .

North Energy ASA : Er omorganisert til ett investerings selskap .

NEL Hydrogen : med teknologiske løsninger for industrielt bruk .

Philly Shipyard : Er langt fremme når det gjelder skipsbygging , og har en særdeles sterke eigere , med stor kompetanse : AKER ASA systemet , som gir siste nytt innen utførelse fra A til Å .
highlander
13:57
09.01.2018
#7871

Markedene fortsetter tilsynelatende i bullmodus med uforminsket kraft; fredagens stusslige arbeidsmarkedsrapport la ingen demper på Wall Street. USA og Asia har flere dager med oppgang bak seg på de viktigste indeksene. Også de europeiske børsene viser friske takter.

Jeg tenkte tanken at aksjemarkedene er overmoden for en korreksjon, men så ser jeg meg rundt og konstaterer at kryptovaluta-markedene er enda mer bananas. Når de kan gå til himmelen og opp mot paradis, hvorfor kan ikke aksjer som tross alt har en slags forankring i den virkelige verden og reell inntjening, eller i det minste utsikter til reell inntjening, fortsette oppturen?

Enn så lenge henger jeg med videre. Prøver å omrokkere kapital til sektorer som viser performance – her er biotech i en særklasse – også innad i denne sektoren er det aksjer som henger igjen i oppturen, mens andre for lengst har startet himmelferden. I dag kjøpte jeg Photocure på 27,00. PHO er en aksje som har vært holdt nede av et par selgere i det siste, først High Seas og sist Radiumhospitalets forskningsstiftelse. De skal ikke selge seg ut, bare vekte seg litt ned. Dette tror jeg er en glitrende kjøpsmulighet. Mitt tips for dagen blir derfor:

Kjøp PHO.
blåball
23:53
09.01.2018
#3895

Vel , Arbeidsmarkedet i Eurosonen er i bedring , spesielt i Polen og Spania , men totalt sett innen Eurosone er det Arbeidsledighet på hele 8,7 % , og det er den også i Norge om man rekner med dem som står utenfor , av ulike årsaker . Og USA har veldig mye deltidsjobber .

Erna Solberg vil ha bedre rammebetingelser for Næringslivet , og mye er på grunn av digitalisering og automatisering .

G20 Landene samles i Davos i slutten av denne måned , der kommer også Donald Trump og Erna Solberg som møter hverandre i morgen .

Så kapasitets utnyttelse i økonomien i Verden , er ikke utnyttet .

Kina og Asia bidrar med ny Silkevei og Frankrike har allerede gjort en del avtaler , med Airbus m.v .

Gradvise og samlede og forsiktige rentehevninger Globalt over flere år , gir Norge tid til videre omstilling , og dermed lave renter i Norge i flere år fremover og kredittrestriksjoner på boliglån .

Industri med god finans har Aker , og her er det mye oppside fremover årene .

NAS er fremdeles kandidat , selv om shortandel er stor . ( DN.no ser ut til å fortsette med opplysninger og vinklinger om dette . )

Endret 10.01.2018 00:03 av blåball
highlander
14:01
10.01.2018
#7882

Jakob Vossgård, forvalter i Nordea, anbefaler kjøp av Odfjell Drilling, SR-Bank og Yara, mens Gjensidige anbefales solgt.

Pareto securities, derimot, anbefaler kjøp av Gjensidige, og øker kursmålet fra 150 til 160 kr.
highlander
13:58
11.01.2018
#7892

Skagen Fondene avholdt onsdag sin årlige nyttårskonferanse.

Blant foredragsholderne var sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. Hun mener markedene ikke lenger kan regne med å bli reddet av ekspansiv pengepolitikk.

- Markedene får være markeder igjen i 2018. Det kommer til å føre til høyere usikkerhet og volatilitet i markedene, sa hun ifølge TDN Direkt.

Blomgren spår likevel gode topplinjer for bedriftene, og tror det er litt for tidlig å bli pessimistisk.

Hun karakteriserer ifølge nyhetsbyrået markedet som «ganske fair priset» om man tar hensyn til det lave rentenivået, og ser 13-14 prosent oppside for Norden.

- Vi favoriserer sykliske sektorer for å kunne ta del i oppsvinget vi ser internasjonalt, slik som for eksempel Norsk Hydro, sa SEB-strategen. (Kilde: TDN/HO)
blåball
08:46
12.01.2018
#3901

Inntjeningsvekst er meget god i USA og Europa og ASIA , og Kina har økt sin oljeimport med 10 % i år 2017 .

Lavere skatt og mer volum , og serieproduksjon / automatisering / digitalisering , gir fortsatt godartet lav inflasjon .

G20 Landene har økt sine Brutto Nasjonal Produkter , og mer behov for mineraler / råstoff fra mindre utviklede økonomier gir mer investeringer der .

Multi Nasjonale Selskaper er vinnere .
blåball
10:15
14.01.2018
#3904

Boligbygging i Norge trender nedover og vestentlig lavere boligpriser trekker ned en allerede lav inflasjons rate . ( 20 % lavere boligpriser må påregnes fremover ) .

Laksepriser trender nedover , en tilbudsvekst på om lag 8 % dette året gir mye flatere pris utvikling også på lengre sikt .

Rigg og Supply er ikke ferdig konsolidert , for mange rederier har gjeld til forfall , det tar 2 til 3 år før markedet kan være mer balansert .

OPEC har fremdeles fordel av en høgere spotpris , mens pressede høykostprodusenter må sikre sin pris til vesentlig lavere pris .

Moderate oljepriser er fortsatt trenden i flere år til , men med noe høgere spotpris i perioder .

Selskapet med best omstillings evne er AkerBP , meget gode oppkjøp i tidlig fase ; økt ytbytte og svært sterkt utbytte for eigere , deriblant Aker . ( Bull her ) .

NEL Hydrogen er kandidat til tilsvarende utvikling , på lengre sikt . ( Bull ) .
blåball
10:01
15.01.2018
#3908

Aker BP øker sterkt sine utbytter nå og fremover årene . 300 kroner aksjen er ingen urimlighet frem i tid .

North Energy ASA og Reach Subsea kan trende videre opp , ( Se børsmelding fra Reach Subsea i dag / avtale med Statoil . )

Aker henter inn nye obligasjoner , og mest sannsynlig til svært gode vilkår . ( Se børsmelding i dag ) .

Neste Deal for Aker blir ?

Bull.
highlander
13:21
15.01.2018
#7902

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Er tilbudssidens demning nær ved å briste?

Som investor gjelder det å følge tilbudssiden tett. Akkurat nå blinker varsellampene rødt i kryptovaluta- og boligmarkedet, mens de fortsatt lyser grønt i aksjemarkedet.

Selv om det aldri kan bli mer enn 21 millioner bitcoins, er det ingen grense for hvor mange konkurrerende kryptovalutaer som kan etableres. Investorene kan for tiden velge og vrake mellom hele 1400 av dem. Det er over en dobling på ett år.

Hittil har det vært mindre selskaper og IT-entusiaster som har stått bak utstedelsen av nye kryptovalutaer. Nå begynner imidlertid også børslokomotivene å hive seg på bølgen.

Eastman Kodak meldte for noen dager siden at de vil lansere Kodak-coins. Det fikk aksjekursen til å tredoble seg.

Kanskje får vi snart Facebook- og Amazon-coins også? Gjett hva som skjer med kryptovaluta-kursene når tilbudet til slutt overvelder etterspørselen?

Tyngdeloven
De fleste boblesprekker utløses ikke av stigende renter eller resesjoner, men av at tilbudssiden øker så hurtig at boblen til slutt kollapser under egen tyngde.

Dette gjaldt både tulipanmanien i Nederland i 1637 og dotcom-boblen rundt sekelskiftet. Rundt år 2000 ble det børsnotert så mange dotcom-selskaper at investorene til slutt ikke maktet å ta unna alt.

Det var heller ikke renten som utløste det amerikanske boligkrakket under opptakten til finanskrisen. Den primære årsaken var at markedet ble bygd ihjel.

Nåsituasjonen
Hvordan er tilbudssiden for tiden i de ulike aktivaklassene? Den er mest urovekkende innen kryptovalutamarkedet. Enten må veksten i antallet kryptovalutaer stagges. Ellers så er faren overhengende for at markedet til slutt blir overforsynt med fallende kurser som resultat.

Tilbudssiden i det norske boligmarkedet er også bekymringsfull. Hvorvidt vi får en sunn korreksjon eller et krakk, avhenger i første rekke av byggeaktiviteten. I så måte er juryen fortsatt ute.

Generelt frykter jeg at tilbudssiden innen eiendom vil bli problematisk i mange land fremover. Lave renter og komprimerte yield-nivåer har gitt høye priser som ofte ligger godt over nybyggingskostnaden. Da blir gjerne byggeaktiviteten høy noe som før eller siden gir overkapasitet og fallende priser.

I aksjemarkedet er derimot tilbudssiden fortsatt anemisk på tross av åtte år med bullmarked. Antallet noterte selskaper har riktignok begynt å øke moderat i flere land. Motposten er tilbakekjøpsaktiviteten er høy, og dette gjør at veksten i antallet aksjer i omløp ennå ikke er problematisk.

Selv tipper jeg at oppgangsmarkedet varer helt til aksjetrykkeriet får opp farten. I så fall er børsfesten ennå ikke over.

Henger etter oljeprisen
I Dovre-porteføljen økes eksponeringen mot oljenæringen denne uken gjennom å ta inn Statoil, TGS og Archer. Oljeprisen har steget friskt i høst og vinter, men dette er ennå ikke fullt ut reflektert i aksjekursene.

De fleste oljeselskaper får med dagens oljepris en fantastisk kontantstrøm. Dette er ikke bare godt nytt for Statoil, men også underleverandører som TGS. Seismikkindustrien er kanskje verdens mest sykliske, og med dagens oljepriser er det duket for positive resultatoverraskelser.

Archer er et spill på bedre tider i boremarkedet i Nordsjøen og onshore Argentina samt et vellykket nedsalg i det 36 prosent eide selskapet Quintana Energy Services i USA.

Etter den siste tidens oppgang i oljeprisen blir jeg ikke overrasket om Quintana snart går på børs, noe som vil gjøre det mulig for Archer å selge seg ut. Det vil synliggjøre verdier som i liten grad er reflektert i dagens kurs.

Med høy giring skal det lite til før Archer blir årets oljeservice-vinner.

Dovre-porteføljen

Flex LNG
Borr Drilling
Self Storage Group
Archer
Statoil
TGS

Inn: Archer, Statoil, TGS

Ut: Awilco LNG, Fjord1, Ekornes
highlander
13:47
15.01.2018
#7910

Arctic Fund Management tar inn Aker og PGS, mens Idex og Marine Harvest ryker ut av meglerhusets anbefalte portefølje.
highlander
13:52
15.01.2018
#7913

DNB Markets tar denne uken Veidekke og Grieg Seafood ut av den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer.

Inn i meglerhusets ukeportefølje kommer Wallenius Wilhelmsen.
highlander
13:58
16.01.2018
#7924

Jomar Kilnes i Forte Fondsforvaltning anbefaler kjøp av Aker BP, Subsea 7, BW Offshore, Yara og Nordic Semiconductor. (Kilde: FA/Xi)
blåball
10:48
18.01.2018
#3926

Kina øker stadig sin vekst i Kina og utenfor landet , den nye Silkeveien øker infrastruktur vekst , spesielt i vestlige strøk i Kina . ( Og samtidig holder stamt grep om kredittvekst om nødvendig . )

Erna Solberg ser også vekst i vestlige deler av landet sitt .

Donald Trump får en større bit av Apple i USA , og Ny Skattereform gir hjemføring av skatt , til inntekt , for USA . ( Plassering av ny Apple produksjon midt i Rustbeltet hadde vært en fordel ) .
Mer på nyheter i dag , om det passer NRK og TV2 , og andre medier i USA........

Moderat bull fremover innen Aker gruppen , Kongsberg gruppen og en rekke mindre selskaper som NEL Hydrogen , North Energy ASA , Bergen Group ASA , Phllly Shipyard , Cognito , med videre........

NAS og SAS bestiller nye fly , i en oljedrevet oppgang på børsen .

Endret 18.01.2018 10:49 av blåball
blåball
09:03
19.01.2018
#3932

VIPPS lanseres i utlandet , det fremkommer etter en del møter . ( Se Hegnar.no ) .

bitcoin få en vesentlig sterkere regulering , Frankrike og Tyskland foreslår dette til G20 Møte i mars måned , eller før . ( Kina har allerede sterke begrensninger på dette . )

Statoil og Telenor med 5 G gir mindre arbeidsplasser i Nordsjøen per enhet . ( Bull ) .

Omstilling gir også noe lavere Boligpriser i Norge , nye 10 % ned må påregnes .

Lakse aksjer trender nedover , og en flatere pris utvikling første halvår i år . ( Nøytral ) .

Oljepris preges av sterk etterspørsel globalt . ( Og OPEC som regulerer markedet ) .
blåball
12:38
19.01.2018
#3935

TRS avtaler i NRS Norway Royal Salemon gir flere aksjer til rette eiger . ( Se børsmelding nå i dag ) .
NAS har også flere av disse .

SAS bestiller fly fra Airbus .

Bergen til USA med medvind , gir opptur NAS ? ( Rette kjøper fra Asia kan sette fart i kurs..... ? ) .

Bergen Group ASA vedlikeholder gamle Seilskuter , i påvente av bedre tider . Reiseteam får nok flere oppdrag . Noen med kjennskap til utvikling her ?

5 G gir sanntid .

Endret 19.01.2018 12:40 av blåball
highlander
14:27
19.01.2018
#7954

Leif Eriksrød, forvalter i Alfred Berg, anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Statoil
AkerBP
BW Offshore
Sparebank 1 Midt-Norge
Protector
B2 Holding
OldNick
15:47
21.01.2018
#19846

Fra DNB Markets


Rapporteringsdatoer Oslo Børs - Q4-2017

DNB Markets
15.01.2018Det er noen få selskaper neste uke, men det tar av i uke 5.

Endret 21.01.2018 15:51 av OldNick
blåball
08:40
22.01.2018
#3939

Yara på Herøya øker sin utnyttelse av fosfat , det gir ringvirkninger til flere .

Aker og Norsk Hydro øker også sin bunnlinje vekst .

Sverdrup feltet blir enda mer proffitabelt . ( Lundin og AkerBP øker sin verdi ) .

Oddfjell Drilling har gode allianser .

NEL Hydrogen er oppkjøpskandidat .

Telenor med flere transaksjoner fremover ?
blåball
09:13
22.01.2018
#3940

Lundin øker på Edvard Grieg feltet , samt Luno m.v. som ligger nært i området . ( Ressursanslag ) .
Alta og Gotha feltet revideres noe ned , her må det nok drilles mer . Mer på E24 i dag .

Digitalisering i praktisk bruk , er nøkkelen til mer oppside , samt en ONS Messe til høsten der Energiselskaper som Statoil gis bedre plass . ( Kursmål på Statoil heves av Danske Bank ) .
blåball
10:43
22.01.2018
#3941

Storebrand Vekst anbefaler NEL fremover . ( Fra XI Debatt Forum i dag / Børsanbefalinger for dagen ) .

Endret 22.01.2018 10:46 av blåball
highlander
13:49
22.01.2018
#7961

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Veien mot skifteretten

Venezuela unngår neppe et ublidt møte med skifteretten i 2018. Det blir i så fall den største statskonkursen siden Argentina i 2014 og Hellas i 2011.

Nasjoner med store naturrikdommer som olje gjør det ofte mye dårligere enn ressursfattige land. Dette kalles oljeforbannelsen.

Årsaken er at innbyggerne i slike land lett ender opp som en kostnadspost i regnskapet til den politiske eliten i stedet for å være en ressurs, skattebetalere.

Jo mindre av naturrikdommene eliten slipper å dele med resten av befolkningen, desto mer kan de stikke i egen lomme. Det fører ofte til autoritære, korrupte styresett.

Få land eksemplifiserer dette bedre enn Venezuela. Landet har verdens største oljereserver, og med et slikt utgangspunkt burde det vært en oase av vekst og velstand. Virkeligheten er imidlertid en helt annen.

Oljeproduksjonen stuper
De fleste indikatorer for Venezuela blinker for tiden rødt. Her kan nevnes at oljeproduksjonen stuper. Den har gått ned med en halv million fat per dag det siste året, og falltakten akselererer.

Videre er hyllene i matbutikkene tomme, mens kriminalitet og plyndring brer om seg. Prisene har spunnet helt ut av kontroll, og basert på utviklingen i prisen for en kopp kaffe estimerer Bloomberg at inflasjonstakten nærmer seg 500 000 prosent i året. Myndighetene har sluttet å publisere offisielle statistikker.

Valutareservene nærmer seg raskt null, og dette gir høy fare for en statskonkurs i 2018. Maduro-regimet skylder over 60 milliarder dollar, men har hittil blitt reddet av Russland og Kina hver gang det knepet.

Villigheten til å skrive ut flere sjekker i Moskva og Beijing kan imidlertid være på hell. Her kan nevnes at det kinesiske statsoljeselskapet Sinopec rett før jul saksøkte Venezuela i amerikansk rett for kontraktsbrudd og manglende betaling.

Skyhøye renter
Signalene fra kredittmarkedet lover heller ikke godt. Kursene på obligasjoner utstedt av staten og statsoljeselskapet PDVSA er i fritt fall med tilsvarende byks i markedsrenten. Det er ikke lenger mulig for landet å låne penger i kapitalmarkedet.

Hva skjer om Venezuela går konkurs? På grunn av det dårlige forholdet til Vesten er det stor fare for at en slik konkurs blir ukontrollert og ikke administrert av IMF eller andre internasjonale institusjoner.

I så fall vil nok mange kreditorer velge å gå rettens vei og ta beslag i oljetankere, oljelaster, raffinerier og andre verdier som landet måtte ha utenlands.

I et slikt scenario er det lett å forestille seg at oljeeksporten stanser helt opp. Skjer det, vil oljeprisen skyte i været så fremt OPEC ikke kompenserer ved å åpne kranene.

For oljemarkedet kan imidlertid seigpining, det vil si fortsatt vanstyre og videre produksjonsfall, være bedre enn en statskonkurs med påfølgende samfunnskollaps. Eksploderer Venezuela, vil det bane vei for et regimeskifte som vil være positivt for økonomien og oljeproduksjonen på sikt. Faren for en ødeleggende borgerkrig er lav.

Foreløpig tyder det meste på at president Maduro sitter rimelig trygt. Han har sikret seg kontroll over alle viktige statsinstitusjoner og støttes av militæret. Videre er opposisjonen svekket og splittet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Flex LNG
Borr Drilling
Self Storage Group
Archer
Statoil
TGS
highlander
14:05
22.01.2018
#7966

Fredrik Thoresen, forvalter i Storebrand Vekst, anbefaler kjøp av Gentian, NEL, Link Mobility og Telenor, ifølge Finansavisen.

DNB Markets inn Storebrand i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.

Arctic Fund Management tar inn NRC Group, DNB og Orkla i sin ukesportefølje. Han kaster ut Europris og PGS.
blåball
08:24
23.01.2018
#3946

UBER er definert som Transport Selskap og ikke ett Teknologi Selskap , og må derved skatte og forholde seg til Regler innen EU .

Kryptovaluta som Bitcoin med flere har ikke egenskaper , hverken teknologisk eller sporbarhet / sikkerhet til egnet betalings middel , eller for den til : Skatteinnkreving .

G20 Landene er nok bra enig i dette .

Inntjening fortsetter innen flere bransjer for tiden , best resultat har Dem som har investert Motsyklisk .

Yara og Norsk Hydro med bra resultater , Aker enda bedre .

Aker Solutions vinner stor Subsea Kontrakt i dag , Statoil er oppdragsgiver . ( Se børsmelding i dag / Troll 3 / Askeladden ) .

Endret 23.01.2018 08:28 av blåball
highlander
14:05
23.01.2018
#7975

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities anbefaler kjøp av NEL, Context Vision, Aqua Bio Technology, Borgestad og sparebanker generelt. Yara, Norwegian Air, Gaming Innovation, Otello og lakseaksjer generelt anbefales solgt.

IMF oppjusterer vekstprognosene i rapporten World Economic Outlook. Asia og USA er lokomotivene, og IMF mener den globale veksten i 2018 og 2019 blir på 3,9 prosent årlig, målt i brutto nasjonalproduktet (BNP), en oppjustering på 0,2 prosentpoeng siden i høst.

Dette er det største og bredeste globale oppsvinget siden 2010/11, og det er også første gang på syv-åtte år at IMF-økonomene oppjusterer vekstprognosene. (Kilde: DN/Xi)

Endret 23.01.2018 14:06 av highlander
blåball
11:32
24.01.2018
#3952

Rigg , Seismikk , Supply Markedet er ikke i nærheten til å være balansert .

Ett overpriset Boligmarked i Norge . ( Ned nye 10 % dette året ) .

Statoil styrker sin posisjon , og har markedsmakt så det holder . Og vekter Oslo Børs høgere .

Tungvektere som DNB , Yara , Norsk Hydro bidrar .
blåball
12:04
24.01.2018
#3953

Storbanker som Nordea , DNB med flere har nok solgt ut flere av sine " posisjoner " til Oppkjøpsfond / Gribbefond innen rigg, supply , seismikk , og GIEK som stiller garantiansvar : skal nok måtte skrive ned en del .

Brasil markedet er dog gradvis i bedring , og gradvis i Nordsjøen , men effektive riggselskaper borer vesentlig bedre , og bruk av diverse nye metoder gir mer per enhet .

Davos med G20 landene på plass denne uke gir flere svar .
blåball
13:30
24.01.2018
#3954

Subsea 7 med flowline på 53 kilometer og en " rør i rør " på noe kortere avstand : gir Vigra oppdrag . ( Aksjelive E24 / Castberg feltet / nær 1,2 milliarder kroner . )

Stadig bedre allianser gir resultater . ( Mer som " viagra " som gir hevning i " kurs / kusa ".......).

Endret 24.01.2018 13:38 av blåball
highlander
22:47
24.01.2018
#7987

Direktør i SNN Markets, Tom Robin Solstad-Nøis, anbefaler kjøp av følgende aksjer ifølge Finansavisen:

Subsea 7
Golden Ocean
Sparebank 1 Midt-Norge
blåball
11:49
25.01.2018
#3959

Yara med Banklån fra City og garantier fra GIEK : gir oppgraderinger i Porsgrunn og Glomfjord . Nye mijøvennelige teknologier .

NEL Hydrogen har flere industrielle løsninger blant annet i Frankrike . ( Se Finansavisen m.v. ) .

Aker øker stadig i verdi . ( Her er det store verdier som utvikles videre . )

Norsk Hydro er en gammel læremester , som også fornyer stadig .
blåball
14:04
25.01.2018
#3960

Draghie holder rentene uendret og fortsetter den økonomiske plan . ( Fra E24 / Aksjelive nå ) .

DAX steg noe i forkant av renteprognoser m.v. , så dette var nok rimlig forventet av markedet .

En Verdens Økonomi i gradvis bedring , der også kreditt markeder holdes i ørene ; er en klar fordel .

G20 Landene har også en rimlig samlet strategi , og det har OPEC også .

Trump og Rebublikanere må tross alt gjennom Senatet for sine program erkleringer .

Aker øker stadig sin inntjening , og Sverre Skogen starter eget Oljefirma med to store Energifond . ( Mer DN.no i dag ) .

Man må kjøpe seg inn i produserende oljefelt......... ( Og Aker er program forpliktet til selge seg noe ned i enkelte felt ) . Det gir profitt . BULL.
highlander
15:09
26.01.2018
#8016

Carnegie-forvalter Pernille Skarstein Christensen anbefaler kjøp av Storebrand, Northern Drilling og Schibsted.

Bengt Jonassen, aksjestrateg i ABG Sundal Collier, anbefaler kjøp av Aker Solution, Borr Drilling, Subsea 7, TGS, Yara og Wilh Wilhelmsen. Han mener oljeselskapene generelt er høyt priset. (Kilde: FA/Xi)
blåball
18:53
26.01.2018
#3965

Bergen Group med tosidig samarbeid med Dansker . Det er BULL . ( Se børsmelding i dag ) .


USA med tosidig samarbeid med enkeltvise land Verden over . BULL for USA .

Ole Bull var nok Bergenser , og spilte på rette strenger .Ha en God Helg helt til CUBA..........

Trump er i medvind . Og NAS setter rekorder i allianser , USA neste ? Bull .

Endret 26.01.2018 18:59 av blåball
StockTalk
05:28
28.01.2018
#1213

Til informasjon for alle som bidrar og leser her på StockTalk, så har vi igjen startet opp bull-/bear-barometeret på forsiden. (Det var uvirksomt på «gamle» ST den siste tiden, men vi har nå rettet opp «bugen».)

For å måle stemningen blant oss som er her er det fint om dere kan legge inn deres markedssyn, og oppdatere dette med jevne mellomrom. Tusen takk!
blåball
16:45
28.01.2018
#3969

Oslo Børs beveger seg sidelengs , Lakseaksjer trekker ned fremover , Statoil , Hydro og Yara er i stigende trend .

Aker øker stadig sin posisjon i Norge , og har mulighet til flere gode oppkjøp fremover . Bull .

Bergen Group er mange divisjoner lengre ned , men selskapet bygges gradvis opp igjen . Bull .

Philly Shipyard er en liten Joker , her kan det være kjøpsmuligheter . ( Se for øvrig Børsmelding fra fredag . )
blåball
07:55
29.01.2018
#3971

Bank Norwegian og NAS er fremdeles undervurdert av " markedet " . Argentina gir oppside .

Aker og investerings selskapet TRG har nå en viss oppside i : Offshore Ghana . ( Garantert mer om dette fremover , Sverre Skogen m.v. ).
blåball
11:57
29.01.2018
#3972

NAS stiger markert i dag .
PGS med en vanlig emisjon snarlig ?
Philly Shipyard har mye cash , og nye kontrakter kan reversere dagens kursfall .( Mye trading her ) Bull.

Endret 29.01.2018 11:58 av blåball
highlander
13:33
29.01.2018
#8031

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Noen perler på Oslo Børs

Frykt for nye innstramninger i adgangen til å yte forbrukslån, har sendt aksjekursene i forbruksbanknæringen ned. Markedsleder Bank Norwegian har falt fire prosent hittil i år. Denne svakheten er trolig en kjøpsmulighet.

En grunn er at nye tall viser at boligmarkedet har stabilisert seg. Eiendom Norge reviderte nylig statistikkene sine, og konklusjonen nå er at boligprisene faktisk har vært stabile de fire siste månedene. Dette reduserer faren for tapsbomber i utlånsporteføljen.

Dernest har Bank Norwegian solid verdsettelsesstøtte. En P/E på 8,7 for inneværende år for et selskap som har en egenkapitalrentabilitet rundt 30 prosent og vokser friskt, er billig. Til sist kan rapporten for fjerde kvartal overraske positivt, blant annet på grunn av valutamedvinder.

Hovedrisikoen er at høy lønnsomhet har stimulert til sterk nyetablering, noe som fører til stadig mer intens konkurranse og marginpress. Jeg blir ikke overrasket om noen av de sist ankomne forbruksbankene «brenner» fordi de har lånt ut for mye penger for raskt basert på for dårlige kredittmodeller.

Kommende markedsbedring
Den kommende markedsbedringen gjør LNG-shipping til min favorittbransje på Oslo Børs. Amerikansk vekst i eksportkapasiteten kombinert med økt kinesisk og indisk import vil gi en sterk økning i fraktbehovet i årene fremover.

Slik etterspørselsprognosene og ordreboken ser ut nå, vil verden mangle mellom 40 og 60 LNG-skip i 2020. Normalt ville rederne gått mann av huse for å bestille nye skip med slike utsikter. Så hvorfor er kontraheringsaktiviteten likevel minimal?

Forklaringen er todelt. For det første har de eksisterende LNG-rederiene for svak balanse til å bestille nye skip etter flere år med lave rater.

Dernest er etableringsbarrierene ekstremt høye. En ny LNG-tanker koster i størrelsesorden 190 millioner dollar, og det er kun et fåtall verft i verden som er i stand til å bygge slike skip.

Som om ikke dette var nok, er den tekniske kompleksiteten forbundet med drift av LNG-tankere høy, og det stiller store krav til operatørkompetanse. Hvem som helst kan ikke bli LNG-reder.

For dem som har tro på bransjen, er Flex LNG det beste loddet på Oslo Børs. Aksjen handles 10-15 prosent over stålverdi, men utsikter til stigende nybyggingspriser sammen med en raskt økende inntjening blinker papiret ut som attraktivt.

Billig industriselskap
Kitron er en annen juvel på Oslo Børs. Industriselskapet handles til 11,5 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene. Dette sammen med en sterk balanse blinker aksjen ut som billig på de fleste multipler.

Jeg ser tre faktorer som kan drive kursen inn i tosifret territorium. For det første vil den globale høykonjunkturen understøtte god resultatvekst. Dernest åpner en sterk balanse for ekstraordinære utbytter.

Til sist bør prisingsgapet mot resten av markedet snevres inn. Her kan nevnes at forward P/E er 16,6 på Oslo Børs. Det er 44 prosent over nivået i Kitron.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Archer
· TGS
· Bank Norwegian
· Kitron

Inn: Bank Norwegian, Kitron

Ut: Self Storage Group, Statoil
blåball
13:46
29.01.2018
#3973

re:highlander #8031:

Myrseth i Dovre mener Statoil har for mye cash nå . ( Ref hegnar.no i dag ) .
Må en være profilert kunde for å få det beste analyser , før det vanlige markedet blir innformert ?.......
Beins
16:19
29.01.2018
#11600

Vi ser en fin stigende trend på OSE avbrutte av pull backs med gitte mellomrom.
Spørsmålet nå er om nedgangen fra 844 til 819 (på 3,0%) er en forbigående pull back - eller starten på en lengre korreksjon?
Ut fra mønsteret og takten i nedgangen som er ganske moderat, ser jeg dette primært som en pull back som vil avløses av ny oppgang. Men USA kan snu på dette dersom de også begynner å falle. Derfor er saken ikke avgjort. I tilfelle pull back bør den ikke falle så mye lenger før den snur oppover, eventuelt går noe sideveis først.

highlander
16:33
29.01.2018
#8041

Re. blåball #3973

Nei, og hva Stig Myrseth eller andre analytikere måtte mene til enhver tid er likegyldig i det lange løp. Disse snur ofte kappen etter vinden, og i likhet med oss vanlige dødelige treffer de en gang i blant.


Re. Beins #11600

Takk for en veldig interessant observasjon og vurdering av markedet. Vi står nå altså overfor enten en perfekt kjøpsmulighet nederst i en bullish trendkanal eller "siste" mulighet til å komme seg ut før en korreksjon som kan anta en viss størrelse. Spennende.
Beins
18:53
29.01.2018
#11602

Siden april 2017 har OSE og SPX ligget i en forlenget opptrend som har vakt mye oppsikt med tanke på det amerikanske markedet - det er opp 19,5% i perioden, men OSE har faktisk gått enda sterkere med en vekst på 24,1% (toppunkt) siden april. Oljeprisen er viktig her.

Vi hadde en 5 % pull back før jul på OSE (intradag), normalt skulle denne vi ser nå bli noe mindre.
Men vi får følge SPX der Caldaro forventer enda et rykk oppover før det kommer en mild korreksjon - som betyr mindre enn 10%.

Mild fordi opptrenden er så sterk i dette markedet.
blåball
09:00
30.01.2018
#3975

Boligpriser i Norge trender nedover dette året , med en flatere utvikling neste år .
Detaljhandel viser tegn til sterk utflatning , og ikke vekst dette året .
Svært moderate Lønnsoppgjør ventes til våren , men med korrigering i pensjon m.v.

Storebrand en aktør med fordeler her .
Orkla med 20 Milliarder på bok , kjøper Sjømat og Eldreboliger i samme tid ? ( Marine Harvest i sikte ? ) .

Lav inflasjon i Norge fremover , gir meget lave renter fra Norges Bank fremover årene .

Lange renter noe opp i USA og Europa , er tegn på bedre tider for Finans og Industri i Verden .
blåball
11:52
30.01.2018
#3977

Odfjell Drilling er kandidat til fremgang fremover , Solstad Farstad kan følge på .

Orkla kjøper Gymgrossisten m.v. i Svergie.... ( Se Børsmelding ) . Og Eldreboliger med alle rettigheter ?

En overkjøpt oljepris i det korte bildet ?

Statoil tar grep nok en gang , Mosambikk er ut , for dårlige rammevilkår , og en mer spisset portofølje i Statoil fremover . ( Mer på E24 m.v . ) .

Bull for Aker .
blåball
12:07
30.01.2018
#3978

Jefferis er på Ballen : Kursmål 270 på AkerBP før Resultatfremleggelse . Lundin Norge med flere er nevnt som oppkjøpsmål , 4 aktuelle . ( Mer på Hegnar.no nå ) .
blåball
09:23
31.01.2018
#3985

En rekke gode resultateter fra Telenor , BN Bank med videre , Trumfer det meste .

Samsung leverer sterke resultater i Sør Korea .

Volvo Lastebiler melder om god ordretilgang på bred Verdensbasis . Og igjen : resultater er gode .

Laksepriser preges av en god tilbudsvekst fra produsenter , og andre halvår dette år ; vil vise om etterspørsel følger etter . ( Nøytralanbefaling ) .

Fortsatt omstilling innen olje relatert , gir fremdeles fordeler for oljeproduserende , og allianser med utvalgte oljeservice selskaper .

Sidelengs utvikling på Oslo Børs , der Statoil trender oppover , over tid .
Provence
06:24
01.02.2018
#9992

Finansavisen 1.2.2018

Nordea ser økt inntjening overalt

FINANS:Investeringsstrategene i Nordea er blitt større optimister, men advarer mot optimisme som ikke er basert på inntjening.

JONE FRAFJORD


Globale aksjer steg rundt 4 prosent i januar.

«Våre forventinger om at 2018 ville bli enda et godt år for risikable aktiva har så langt, om noe, styrket seg,» heter det i strategirapporten for februar fra Nordea Wealth Management, som beholder sin overvekt i aksjer.

Veksten i både verdensøkonomi og inntjening er i bedring. I år ventes inntjeningen globalt å øke med 10–15 prosent, delvis som følge av de amerikanske skattelettelsene.

Skattelettelsene får også effekt i inntjeningen utenfor USA, venter investeringsstrateg Ingvild Borgen Gjerde.

– Det er der det har mest potensial, sier hun, og viser til at analytikerne ikke har bakt inn amerikanske skattelettelser i selskapsestimater for resten av verden.

– Risikoen er på oppsiden.

Høyt eksponerte

Usunn optimisme er derimot en av de største risikofaktorene på nedsiden for globale aksjemarkeder på kort sikt, mener Borgen Gjerde:

«Når investorer og markedsaktører blir mer optimistiske som følge av at aksjemarkedet har steget mye, og derfor tror man at det skal stige mer, har sentimentet gått over i det vi kan kalle ’usunn optimisme’. Ulike sentimentindikatorer antyder at vi er på vei dit nå,» skriver hun.

Aksjeeksponering blant institusjonelle investorer er høy. Det samme er andelen private investorer som kjøper aksjer, og andelen blant disse som venter stigende kurser. Det taler for større svingninger fremover, mener Nordea.

«Det er også et av de tydeligste kjennetegnene på at vi er inne i den siste fasen av den nåværende oppgangsperioden i globale aksjemarkeder,» skriver Borgen Gjerde.

Strukturelt eurosonetrøbbel

Det er Asia eks. Japan og Latin-Amerika Nordea Wealth Management tror mest på nå. I Europa, Norge og Japan er regionalvekten nøytral, mens Nordea er undervektet USA, blant annet på grunn av prisingen.

I eurosonen peker de ledende indikatorene mot en vekst på over 3 prosent

– Det går så det griner i økonomien, men det materialiserer seg ikke i europeiske aksjer. Sterk euro er én grunn, sier Borgen Gjerde, som også finner årsaker på sektornivå.

– Europa har nærmest ikke IT-sektor, som er den sektoren som går best. Banksektoren er fortsatt tynget av reguleringer, i motsetning til i USA. Det gir konkurranseforskjeller. Og i energisektoren tjener amerikanske selskaper mer – produksjonskostnadene er høyere i Europa, sier hun.

– Må betydelig opp

Oppgangen i lange renter gjør at avkastningen i aksjer vil være betydelig bedre enn i obligasjoner fremover, venter Borgen Gjerde.

– Når vil oppgangen i lange renter ramme aksjer?

– Ved større bevegelser i obligasjonsmarkedet, sier hun.

– Det sies at når tiårsrenten i USA nærmer seg 4 prosent, når den et nivå som legger en demper på økonomisk vekst og inntjeningsvekst. Jeg har sett ulike anslag på det, både 3,5 prosent og 4 prosent. Den må uansett betydelig opp før det får effekt.

Denne uken har tiårsrenten i USA steget til over 2,70 prosent, det høyeste nivået siden april 2014 og opp rundt 0,30 prosentpoeng fra nyttår.
highlander
14:10
01.02.2018
#8074

Pareto tar ut Grieg Seafood, Kitron og Protector; tar inn Northern Drilling, PGS, Schibsted A og Wallenius Wilhelmsen og beholder Golden Ocean, Komplett Bank, Lerøy Seafood, Statoil og Yara i sin foreslåtte månedsportefølje for februar.

Delphi-forvalter Espen Furnes anbefaler kjøp av EMGS, Odfjell Drilling, Nordic Semiconductor, Tomra og Wallenius Wilhelmsen. AF Gruppen og Veidekke anbefales solgt. (Kilde: Xi)
blåball
09:17
02.02.2018
#3994

Aker øker innen AkerBP , fordi utbytter stiger mer en ventet .
Synergi effekter er store . Bull.

Bergen Group blir også med på opptur , reiseteam styrker sin posisjon . Bull .

Nel Hydrogen med industrielle løsninger er meget undervurdert i " markedet " for tiden . Bull.

Orkla inn sjømat sektor ? , men hvliket selskap ?
blåball
09:29
05.02.2018
#4000

Norsk Hydro er oppgradert av JP Morgan til kursmål 71 . ( Bull ) .

10 årige Amerikanske renter holder seg flatt , etter en stgning i seinere tid , spekulasjon i posisjoner har gitt en økning , men inflasjon i USA er meget moderat , og skattereform på 5 år gir aktivitet i USA .

Posetivt for olje etterspørsel og råvarer .

Statoil styrker sin posisjon , og holder investeringer på moderat nivå , og øker sin inntjening Globalt . ( Bull ) .

Asia har jevn vekst , og sprer vekst i Asia , og lønninger er moderate fremover . ( Økt middel klasse i befolkning gir økt olje etterspørsel . )
blåball
10:11
05.02.2018
#4001

Brasil og Sør Amerika viser igjen vekst , der er Aker Solutions, Solstad Farstad , Statoil , Norsk Hydro med flere , og disse selskaper er kandidater for vekst og inntjening . ) Solstad Farstad er restrukturert for noen år fremover , det blir moderat bull her .
blåball
11:27
05.02.2018
#4002

Boligpriser i Norge fortsetter den svake trenden , det er 10 år siden den har vært like svak . ( Mer på e24 i dag . )

Boligpriser trender fortsatt nedover dette året , og drar ned inflasjon i Norge .

Ett svært moderat lønns oppgjør er ventet , men med fokus på pensjon med streikerett .

Bedre vekst i Eurosone samlet sett , også her sprer veksten seg over større områder innen EU , noe som holder tilbake inflasjon .

DAX Frankfurt stiger på enighet Politisk i Tyskland . ( Selv om forhandlinger er krevende i følge Merkel . )
blåball
11:41
05.02.2018
#4003

Amazon inngår skatte avtale med Frankrike . ( Ref. Hegnar .no i dag ) .

Det er en tydlig trend att " Fang " selskaper må betale mer kilde skatt innen EU og ellers i Verden , og ikke bare " sluse " inn i Skattepardiser , som er lovlige i dag .

Apple øker sine overskudd anyway , og tilbakekjøp av aksjer og økt utbytte . ( Apple tilbake fører store kontanter til USA , til lav skatt , og ny etablering i USA .

Tesla har ingen inntjening , og er historiens mest overprisete Selskap , men Tesla fortsetter sitt Mars program , og utsteder " Kryptovaluta " for mineraler på Mars.........? Det vil ta tid..........
highlander
15:36
05.02.2018
#8105

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Er moroa over for denne gang?

Etter den lengste oppgangen siden 1929 kan en korreksjon ha slått til på Wall Street. Jeg anbefaler å benytte en eventuell nedtur til å akkumulere råvarerelaterte aksjer, mens rentesensitive papirer bør unngås...

Etter å ha steget mer eller mindre sammenhengende i to år, er aksjemarkedene overkjøpte og sårbare overfor en rekyl.

Her kan nevnes at margingjelden på New York Stock Exchange nettopp passerte rekordhøye tre prosent av BNP. Den lave volatiliteten har fristet mange til å belåne investeringene sine. Faren er at tilbakeslag da kan bli selvforsterkende som en følge av tvangssalg av høyt girede posisjoner.

En korreksjon kan allerede være i gang. Den siste uken har kursene falt skarpt på Wall Street som en følge av renteuro. Siden årsskiftet har den amerikanske tiåringen steget fra 2,40 til 2,85 prosent drevet av frykt for økende inflasjon og rentehevninger.

Som regel er korreksjoner skarpe men kortvarige. En typisk sådan er på 10-15 prosent på Wall Street og 15-20 prosent på Oslo Børs, mens varigheten er på 4-8 uker.

Mens faren for en korreksjon er høy, er risikoen for et varig tilbakeslag foreløpig lav. Årsaken er at makro- og likviditetsbakteppet er for understøttende. I en økonomi som boomer og hvor renten fortsatt er så lav at bankinnskudd ikke frister, er aksjer stadig det beste alternativet.

Oljeprisen mot 80?
Så hva bør man kjøpe om det kommer et vintersalg på Oslo Børs? Øverst på ønskelisten min står råvarerelaterte næringer som oljeservice.

Jeg venter at oljeprisen klatrer videre, og det er gode muligheter for at vi ser 80 innen sommeren. Hovedårsaken er den knallsterke etterspørselen.

Verdensøkonomien er inne i en selvforsterkende boom, og i sådanne faser har analytikerne lett for å undervurdere etterspørselen. Jeg tipper at den globale forbruksveksten kommer opp i solide 1,8 millioner fat per dag i år. Til sammenligning er Norges produksjon på 1,5 millioner fat per dag.

En årsak til den sterke etterspørselen er at veksten er på full fart oppover i en rekke fremvoksende økonomier utenom Kina, deriblant Brasil, Russland og flere OPEC-land.

Hvorfor etterslep?
Normalt følger oljeservice-aksjer oljeprisen tett, men med betydelig større utslag. I vinter har de imidlertid steget mindre enn oppgangen i oljeprisen skulle tilsi. Hva skyldes dette?

Forklaringen er at langsiktige oljepriser har hengt etter spotprisen. Her kan nevnes at mens spotprisen er opp 24 prosent de siste tolv månedene, er det tilsvarende tallet for Brent-olje med levering om tre år kun fem prosent.

Fremover venter jeg at også den lange enden av priskurven løfter seg, og skjer det, vil det understøtte et rally i oljeservice. Aksjer som TGS, Spectrum, Subsea 7, Borr Drilling og Archer er verd å merke seg.

Det er ikke bare oljerelaterte aksjer som er attraktive. Jeg er også positiv til Norsk Hydro og Yara.

Utsiktene for aluminiums- og ureaprisen er gode. Dette skyldes ikke bare solid etterspørsel, men også at Kina i økende grad stenger ned forurensende kapasitet.

Unngå durasjonsrisiko
På salgslisten min er den røde tråden rentesensitivitet. Utfallsrommet er særlig skjevt i lange statsobligasjoner, ettersom sentralbankenes massive kjøp de siste årene har presset kursene kunstig i været. Det gir stor fallhøyde om inflasjon og renter normaliseres.

Kanskje den såkalte «widowmaker trade», å shorte japanske statsobligasjoner, blir den store vinneren? I en mannsalder har japanske renter og inflasjon kun gått en vei, nedover. Ingenting varer imidlertid evig.

Eiendom er en annen aktivaklasse med høy durasjonsrisiko. Når diskonteringsrenten stiger, blir som kjent nåverdien av fremtidige leieinntekter redusert. En økende inflasjon vil riktignok påvirke fremtidige leieinntekter positivt, men i det korte perspektivet slår endringer i diskonteringsrenten hardere ut.

Jeg anbefaler også å utvise varsomhet med obligasjonslignende aksjer og lite konjunkturfølsomme næringer. Her kan nevnes at lave renter har gjort Gjensidige-, Orkla- og Telenor-aksjen til vinnere dette tiåret.

Disse selskapene drar imidlertid kun i begrenset grad nytte av de gode tidene i økonomien. Folk spiser ikke mer Pizza Grandiosa eller tegner ekstra brannforsikring på huset bare fordi det er høykonjunktur.

Faren er stor for at de siste års reprisingsdrevne medvinder i disse aksjene vil snu til motvind nå som rentene har bunnet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Archer
· TGS
· Bank Norwegian
· Kitron
highlander
16:11
05.02.2018
#8108

Norne Securities anbefaler investorene å være på vakt i en tid hvor rentene er på vei opp og vekte seg sterkere mot kontanter, korte obligasjoner, fondsobligasjoner, egenkapitalbevis for sparebanker og sterke vekstaksjer. Meglerhusets tre «top picks» er Telenor, Sparebanken Øst og Sparebanken Midt-Norge.

Personlig synes jeg det blir litt feil å vekte seg inn i banker/grunnfondsbevis i en periode med stigende rente (marginene til bankene blir jo dårligere, samtidig som risikoen for tap er økende).

Arctic tar inn Salmar og Lerøy Seafood Group inn i sin ukesportefølje, ut går Orkla og Aker.

Sparebanken1 Markets tar ut Frontline og Crayon fra sin portefølje over anbefalte aksjer, mens Norsk Hydro tas inn i varmen.

DNB Markets kaster ut Golden Ocean og tar inn Salmar, samtidig som aksjen oppgraderes fra hold til kjøp.
Beins
22:53
05.02.2018
#11626Spørsmålet er om 780 holder, eller om vi skal enda lenger nedover. Dit ned er det 2,9%.
Ulempen er at OSE gjerne får sterke utslag når pilene peker ned. På den annen side begynte nedgangen noe før her hjemme, sammenlignet med USA. Morgendagen blir interessant.
motbedreviten
00:56
06.02.2018
#2588

Best å selge når megleren sier at han ikke har panikk.
blåball
08:32
06.02.2018
#4008

En bred og god teknisk nedgang på alle Verdens Børser , borger for en mer normal utvikling i aksjemarkedene på lengre sikt .

Toyota melder om ett sterkt resultat , og prognoser videre er gode . ( Her kan det nevnes att produksjons linjer er forbedret og pris per bil ikke stiger , til kunde , noe som holder inflasjonsnivå lavt . )

Tesla har ikke inntjening , men det har General Motors .

Norsk Hydro er en av få aksjer som ikke er ned , fordi drift og inntjening er god .

Det er fortsatt lav inflasjon i Verden , og rentenivå i G20 land er ikke ventet å stige mer enn nødvendig , dei neste årene .

Kjøpsmulighet for dei rette aksjene .

Ha en god dag .
Beins
08:58
06.02.2018
#11628

Roger Berntsen tipper ned 3,7% ved start på OSE. Det er sikkert ganske nær realitetene.

Nå sto den i 771,5 og -3,93%.Endret 06.02.2018 09:07 av Beins
Provence
09:45
06.02.2018
#9997

Så litt på denne TV kanalen CNBC og en kommentar der som gikk på kategorien meglere som ofte er unge i 20-30 årene som kanskje ikke har opplevd at markedet faktisk kan snu (vi har hatt en langvarig oppgang). Så når det faktisk inntreffer så får man slike dramatiske rekyler og man ikke evner å takle dette.
Fanatic
09:47
06.02.2018
#28209

CNBC er vel støy som alltid. Tror heller det er fordi det er så stor andel som er algoritmehandel og ETFer at når det først faller så blir det selvforsterkende.

Endret 06.02.2018 09:48 av Fanatic
dr. Stockman
09:53
06.02.2018
#17276

Futuren for DOW lå på et tidspunkt i -800, men nå har den gått i pluss. Korreksjoner pleier gjerne å være på 10%, og der er vi jo allerede. Ligger nok litt i kortene at slike korreksjoner oppstår i overkjøpte markeder. Fall utløser mange stoploss-ordrer, og da får man lett en kjedereaksjon. Overbelåning med tvangssalg som følge forsterker trenden, men det slår vel helst inn for alvor først når korreksjonen ender opp som krakk. Alle andre påvirkes av psykologien, hvor frykt plutselig blir en fremtredende faktor i det totale bildet. Ironisk nok er det økonomisk vekst og skattelettelser som har utløst (berettiget) frykt for inflasjon og høyere renter.
Stockamateur
10:44
06.02.2018
#12289

Beins
06.02.2018 08:58
#11628

Fint oppsett for OHS på OSE. Hvis det, ved rekylen som uvilkårlig kommer, butter ved 820, er jeg tilbøyelig til å tro at den kan bli fullført. Holder derfor det meste, foreløbig. Tar/har tatt gevinst på noe shorts i dag.
Provence
10:49
06.02.2018
#9998

Finansavisen 6.2.2018

SPØRSMÅLSSTILLING:


1. Oslo Børs følger internasjonale markeder nedover. Er dette starten på et større fall?

2. Hvordan skal markedet utvikle seg, og hva vil drive det videre?


EKSPERTENE SVARER:

Odd Hellem, investeringsdirektør i Fondsfinans Kapitalforvaltning


1. Sannsynligheten er størst for at det ikke er starten på et større fall, ettersom den underliggende økonomien er bra. Hele oppgangen har i stor grad vært ledet av amerikanske aksjer, hvor indeksene økte kraftig og ble overkjøpt i januar. Samtidig steg lange amerikanske renter veldig kraftig, slik at risikopremien gikk ned, og markedet ble høyere priset. Derfor er det ikke unaturlig at det blir en markedsmessig korrigering nedover.

2. Vårt utgangspunkt er at Oslo Børs skal opp mellom 0 og 10 prosent i år. Sentimentet er egentlig bra, og dette er bare en korreksjon. Rentene stiger og volatiliteten øker, i motsetning de siste årene med vært svært lav volatilitet og lave renter.

Jan Petter Sissener, forvalter


1. Økonomien er for sterk til at dette er starten på et større fall. Det er likevel ingen grunn til å være bråkjekk og kjøpe den første dagen, for det kan godt falle en stund.

2. Det er én ting som kan bringe markedet videre, særlig når rentene stiger, og det er at selskapene leverer og guider minst som forventet eller bedre. Jeg tror markedet kan stige 10 prosent i år, og ser ingen grunn til å endre den oppfatningen, men jeg er veldig vâr på det selskapene leverer.

Egil Stenshagen, investor og tidligere rallycrossfører


1. Har ikke peiling. Vi er opptatt av å følge selskapene vi er investert i, og har ikke fokus på aksjekursene. Vi har hatt en ganske stabil portefølje over lengre tid, og lave kurser byr jo på muligheter for å kjøpe oss ytterligere opp i selskaper vi har tro på.

2. Vet ikke.

Peter Hermanrud, aksjestrateg i SpareBank 1 Markets


1. Jeg tror ikke dette er et varig fall, men et større fall. Det skal nok hvert fall falle 5 prosent til.

2. Nedgangen skyldes at markedet er på så høye nivåer, men den viktigste triggeren er økningen i lange renter. Da kommer psykologien inn, folk er mer på vakt og begynner å tenke at det kanskje skal falle videre.

Kristian Tunaal, aksjestrateg i DNB Markets


1. Dette er ikke begynnelsen på en stor og blodig korreksjon, makrotallene er altfor gode til det. Den konkrete triggeren er de lange amerikanske rentene, som har gått fra 2,40 til 2,85 på bare noen få uker. Det er en ganske naturlig korreksjon som følge av en oppgang som har vært forbausende lang og med overraskende lav volatilitet.

2. Makroøkonomien er solid, så nå må selskapene levere. Verdsettelsen av aksjer er over snittet, men ikke alarmerende høy, ettersom rentene fortsatt er såpass lave. Hvis selskapene leverer gode resultater, har de ingen problemer med å forsvare dagens prising.
highlander
11:05
06.02.2018
#8121

Tusen takk for «ekspertenes» vurderinger, Provence. Tipper at de fleste av dem uttalte seg i går ettermiddag, før minikrakket i USA for alvor hadde startet. Så en god del av de fallene som spås er i stor grad allerede tatt...

Andre «ekspertuttalelser» fra pressen:

– Enhver eiendel, om det er eiendom eller aksje, som er priset som en obligasjon, skal naturligvis få seg en reprising nå. Det er begynnelsen på en normalisering, det er ikke mer dramatisk enn av femårige tyske statsrenter er blitt positive igjen. Historien har vist at perioder med renteoppgang er bra for aksjer. Men det vi skal være redde for er det store rykket, sier kredittanalytiker Ringholm i Sparebank1 Markets.

Og det er nettopp et slikt rykk Ringholm tror på, kanskje ikke et sammenhengende rykk, men innenfor året. Kredittanalytikeren mener den amerikanske tiårsrenten skal fortsette opp, og ser for seg en rente på mellom 3,5 og 4,0 prosent:

– Det er mye større sjanse for at det kan skje enn det markedet priser inn nå. I mitt hode er sannsynligheten over 50 prosent.

Aksjestrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea Wealth Management utelukker ikke at vi kan få en korreksjon i løpet av året, men mener ikke at vi ser starten på en nå. – Jeg vil driste meg til å si det. Vi har hatt en kjempekraftig oppgang i markedet i starten av året. Helt sinnssykt, egentlig. Da er det veldig lite som skal til for at vi får en liten korreksjon, sier hun.

– Nå har det falt fem prosent fra toppen så det kan tenkes at det tar seg en pause, og at dette var korreksjonen vi fikk i denne omgang, sier meglersjef Thomas Breivik i DNB Markets.

Storebrand-forvalter Olav Chen stikker hodet frem og anbefaler kjøp av NEL, Link Mobility, Data Respons og Telenor. (Kilde: FA, DN, Xi)
blåball
11:11
06.02.2018
#4011

re:highlander #8121:

Takker for det .

NEL med ny kontrakt på H2 i Svergie i dag . ( Se børsmelding / Stålindustri / SSAB ) . Bull . ) .

Futures i USA er bedre i dag , men det betyr ikke att korreksjon er over .

Endret 06.02.2018 11:13 av blåball
highlander
11:48
06.02.2018
#8125

Re. Beins #11626

Spennende dag, ja. OSEBX er i skrivende stund 784,30, etter å ha vært 770,76 LOD.

Ser at Karl Oscar Størm i Pareto securities konkluderer med følgende rent teknisk:

"OSEBX (ukentlige candlesticks): 200-dagers glidende snitt og oppadgående trendlinje ligger i området 765. Derfra møter indeksen også gode volumsoner (altså områder der det har vært kjøpt mye før). Første dipp til slik støtte er som regel god anledning til KJØP."

For ham er altså 765 et viktigere nivå enn 780, men det som avgjør ferden videre blir hvordan USA utvikler seg videre...


Re. Stockamateur #12289

Gratulerer med shortgevinster.
Beins
13:27
06.02.2018
#11630

re:Stockamateur #12289:

Ja, den OHS'en kan gå ganske høyt om den slår inn. Godt observert.

Highlander - ja,nå holdt ikke 780, så da får man lete etter nye støttepunkter.
Vi ser ut fra Fibonaccitall ny støtte på 760-nivået, som du nevner.Endret 06.02.2018 13:33 av Beins
highlander
16:16
06.02.2018
#8129

Jeg tenker fortsatt "better safe than sorry" og selger ALT jeg har av aksjer på Oslo Børs på tampen av dagen i dag. Tror ikke dette er over enda.

Kan selvsagt ta feil, men oppturen vi ser i USA as we speak er neppe noe varig, men kun en korreksjon opp på nedturen vi har sett de siste dagene.
highlander
12:42
07.02.2018
#8137

Bengt Jonassen, aksjestrateg i ABG Sundal Collier, tror ikke børsfallet er kortvarig. Han støtter seg til tilsvarende perioder, hvor rentemarkedet har steget og den amerikanske sentralbanken er i innstrammingsmodus, over de siste 30 årene.

– Kjennetegnet er at når de pengepolitiske innstrammingene begynner får man en korreksjon i aksjemarkedet, og underveis i innstramningsperioden får man flere korreksjoner av ulik karakter, sier han.

– Denne gangen er det mest sannsynlig at fallet er av større karakter, på rundt 20 prosent fra toppen, fremholder Jonassen.

P/E på 16 er ikke billig:

– Ifølge mine beregninger er Oslo Børs priset til 16 ganger forventet inntjening i 2018. Det er ikke spesielt attraktivt. Det er samtidig langt fra sikkert at estimatene vil holde seg på dagens nivå. Jeg tror de kan komme litt ned sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management.

Og som vanlig er det noen som tør å stikke hodet frem og komme med konkrete anbefalinger:

Sissener-analytiker Jon Håkon Findreng anbefaler kjøp av Selvaag Bolig, SBanken og Komplett Bank, mens Norwegian Air anbefales solgt. (Kilde: FA, Xi)
highlander
12:43
07.02.2018
#8139

Etter noen dager med til dels bratte fall på verdens børser ser utviklingen ut til å ha stabilisert seg onsdag. I den forbindelse kan det være greit å sette en fot i bakken og se hvor dyrt aksjemarkedet faktisk er, i og med at børsfallet i hvert fall delvis var utløst av såkalt «høydeskrekk».

Vi tar utgangspunkt i de såkalte P/E-multiplene, som viser forholdet mellom pris (aksjekurs) og inntjeningen til selskapene (resultat per aksje):

• Tolv måneders forward P/E på Dow Jones og S&P 500 er henholdsvis 17,1 og 18,26
• Tilsvarende på børsene i London, Frankfurt og Paris er henholdsvis 14,56, 13,73 og 15,79
• P/E-forholdet på den norske storselskapsindeksen OBX er 15,88, mens Hovedindeksen prises til 15,88 ganger forventet inntjening
• Nikkei i Tokyo har en P/E på 14,24 (Kilde: Infront Analytics, E24)
blåball
13:23
07.02.2018
#4016

re:highlander #8139:
Om Hovedindeksen står over eller under 800 Poeng , fremover med en P/ E på rundt 16 , er normalprising .

Det som er viktig er sektor endringer , det vil si høgere prising av Statoil , Aker , Aker BP , Norsk Hydro , Yara , DNB for å nevne noen utvalgte kandidater med utbytte og vekst .

Sjømat aksjer trekker ned Hovedindeks for tiden , men andre halvår 2018 er disse på veg oppover igjen , grunnet bedre etterspørsel .

Robert Næss er en grundig kar med sans for Sparebanker og Egenkapitalbevis , men har AkerBP og dermed Aker under Lupen : fordi smarte løsninger og transaksjoner er gode ?

Man må være profilert kunde for å få rett veiledning .

Både Dovre og DNB kommer som regel etter med oppdateringer ,det holder ikke med ukes portoføljer , ikke på Stocktalk heller......
Stockamateur
13:46
07.02.2018
#12291

Beins, ad min #12289

Det kan bli en OHS ut av det, men OHS var trykkleif i innlegget mitt. Det jeg tenkte på var HS, som typisk forekommer som slutten på opptrender. (Oftere enn OHS, som oftere markerer slutten på nedtrender.)

Altså, venstre skulder: 820 (rundt 7/11), hodet 840 (medio januar), og en potensiell HS hvis OSE snur ned rundt 820 og lager en høyre skulder. Jeg forventet en rekyl nå. Hvis det banger rett gjennom 820 etterhvert, antar jeg at den positive trenden er intakt. Hvis det derimot snur der, er det gode muligheter for at HS fullføres, ihvertfall test av hals ved 780. Strategien er da å holde longs inntil jeg får avklart alternativene. En siste mulighet er at det snur ned ganske raskt (i løpet av en uke eller 2), og bryter ned gjennom 780. Det er i tilfelle ganske negativt.
Beins
01:23
08.02.2018
#11640

SPX falt ca 1,2% etter OSE stengning og olja er nede på 65,33 USD/f - dette borger for fall i morgen her hjemme.
Så får vi se hvilken figur som framtrer etter hvert. Vi skal ikke opp til 820 med det aller første, tror jeg.
blåball
08:06
08.02.2018
#4020

Kina øker kraftig sin import av varer i Januar dette år og eksport øker også , og dette er markert mer enn forventninger . Og Kina har handelsoverskudd , så dermed er økonomi svært solid . ( Mer på Dn.no ) .

Den nye Silkeveien krever enda mer råvarer det kommende årene , og det er mange land som er med i finansiering , og Japan er også med .

Olje og Gass etterspørsel i verden er meget god , og øker markert i 10 år fremover .

TGS og Statoil er vinnere fremover , og vil vekte Oslo Børs til 820 nærmest alene . Statoil vekter ca 25 % .
Og Aker og Kværner øker sine marginer fremover årene .

Endret 08.02.2018 08:14 av blåball
blåball
10:21
08.02.2018
#4025

Nettfonds treffer perfekt og Roger Berntsen har en riktig vurdering av Statoil over flere år .

Men Seadrill blir det trekk for .

Borr Drilling overtar fremover , men Statoil har rigger som borer vesentlig raskere enn før .

Det er slutt på rene ; " rene bestiller kontor innen oljebransje i Norge " .

omstilling fortsetter .

DNB og Nordea har solgt en del gjeld til investeringsfond eller " gribbefond " innen offshore .

Oppkjøp og fusjoner fortsetter .
highlander
16:20
08.02.2018
#8163

Da har jeg tatt plass for nedgang på Oslo Børs, og kjøpt OBXEXDBEAR.

Mitt scenario er som følger:

- USA vil fortsette å falle i takt med stigende renter
- flere norske selskaper sliter med høyere kostnader enn forventet og har levert skuffende resultater, senest i dag YAR og SCH; kostnadsnivået i Norge er for høyt
- oljeprisen toppet ut på 70 USD/fat - og er i dag på det laveste nivået siden i fjor
- får korreksjonen i USA virkelig fart på seg, vil Oslo Børs som vanlig falle mye mer, særlig om oljeprisen samtidig viser en fallende tendens

Endret 08.02.2018 16:28 av highlander
Provence
19:30
08.02.2018
#10002

Det er vel opportunt å dra ned rullegardinen nå og kjøpe seg inn på et lavere nivå. Men når man er tungt vektet i enkeltaksjer så kan det være en utfordring, ikke lett å frikople seg. Så derfor holder jeg meg til denne modellen.

Out of the blue, TTS troner øverst på vinnerne med 55.71% Også Othello som jeg selv har en rest i med oppgang på 25.21% (historisk ikke noe å juble for)

Holder meg til aksjer selektivt som gir vei i vellinga.

Endret 08.02.2018 19:35 av Provence
highlander
01:44
09.02.2018
#8164

Re. Provence

Ja, det er alltid mulig at enkeltaksjer vil hevde seg, selv i dårlige tider, og i det lange løp er det som regel riktig å sitte på vinnerne.

Hadde en følelse av at USA ville svekke seg igjen torsdag kveld, da jeg lastet inn bjørnefondet i 16-tiden i Oslo. Sjelden jeg har fått en slik "pangstart" på en inngang i bjørnefondet, ettersom dette er fasit fra USA torsdag:

Dow 23,860.46 -1,032.89 -4.15%
S&P 500 2,581.00 -100.66 -3.75%
Nasdaq 6,777.16 -274.83 -3.90%

...og oljeprisen svekket seg videre...

Endret 09.02.2018 02:05 av highlander
blåball
08:45
09.02.2018
#4027

Kjerneinflasjon i Norge er nede på kun 1,1 prosent for år 2017 . Mot ventet 1,5 . ( Mer på Hegnar.no i dag ) .

Boligpriser trender fortsatt nedover , der er markedet overpriset , og ned 10 % til må påregnes dette året .

Omstlling i Norge fortsetter , svært moderate lønnsoppgjør er ventet , men med pensjonskrav og reguleringer her .

Og man kan merke seg att inflasjon i Kina er meget moderat .

Så i dag får man plukke småpoteter utover dagen . ( Bull på enkeltvise aksjer / selskaper ) .

USA er ned 10 % fra topp , og nye 10 % gir inngang som er meget god .
highlander
09:13
09.02.2018
#8167

For meg som satt med bjørnefond var det en veldig skuffende åpning i dag...

Lite "guffe" på nedsiden...

Imponert over åpningsprognosen til Netfonds:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -1,5 prosent i dag. Mange av verdens aksjemarkeder (Oslo Børs intet unntak) er for øyeblikket i korreksjonsmodus.

Normalt sett blir mange aksjeeiere skremt til å selge aksjer, selv de av høyeste kvalitet, i slike perioder. Dette gjør at det etter hvert oppstår mange gode kjøp (røverkjøp) for den langsiktige investor. Mao. korreksjoner er, for den langsiktige investor, en fest."

Faktisk var nedgangen så svak at jeg pælmet bjørnefondet ut på åpning med en "ussel" gevinst. Ikke akkurat dette jeg hadde ventet etter USA's kraftige fall i går kveld...

Endret 09.02.2018 09:22 av highlander
highlander
09:40
09.02.2018
#8172

Aksjeforvalter Jan Petter Sissener tror markedet kan falle rundt fem prosent til før det snur...

– Sitt bom stille, for vi skal høyere opp, men vi skal nok litt ned før vi skal opp igjen, sier Sissener til DN.

Den underliggende lønnsomheten i selskapene er viktig i det store bildet:

– På kort og mellomlang sikt, så er det definitivt resultatfremleggelsene og guidingen som vil prege kursfastsettelsen, fremholder Sissener ifølge avisen.
blåball
09:52
09.02.2018
#4028

re:highlander #8167:

Takker først og fremst for en glimrende jobb her på Stocktalk , og det meget viktig att man mener noe om markedet .

Tør jeg spørre om hvilke aksjer som ligger best på listen for oppgang fremover , helst en liste på 10 stk.

Robert Næss har en del Sparebanker på listen for eksempel . ( DN.no ) .

Med hilsen blåball .
Beins
11:16
09.02.2018
#11646

Amerikanske futures og snille europeiske børser bidro til at nedgangen her hjemme ble ganske begrenset. Spørsmålet er om det kommer en ny, negativ runde i USA, eller om det meste er unnagjort.
Beins
13:10
09.02.2018
#11647

DN:

– Sitt på sidelinjen. Det er for sent å selge, men for tidlig å kjøpe.

Det er Peter Hermanruds råd til investorene.

Sjefstrategen i Sparebank 1 Markets sier han ville ventet med å ta sjansen og heller la markedet spille seg ut noen dager før man kjøper.

Oslo Børs har vært omtrent ett prosent i minus siden børsåpning fredag. Det er flere selskaper som gjør det bra på børsen, men mesteparten ligger i rødt terreng.

Les også: Oslo Børs åpner ned halvannet prosent
highlander
23:12
09.02.2018
#8183

Det ser ut som om faren er over i denne omgang, ettersom alle de viktige nøkkelindeksene i USA sluttet godt på plussiden fredag. Det kan dreie seg om at USA-børsen har hatt en relativt "sunn" korreksjon på 10 prosent, men det er ikke dermed sagt at alt skal rett opp igjen. Blant annet konstateres svakhet i oljeprisen, men sett i lys av dollaren har styrket seg de siste dagene, er oljeprisen fortsatt ganske høy i norske kroner.


Re. blåball #4028

Takk for rosende omtale og en interessant utfordring.

Forutsatt at korreksjonen er over og markedet definitivt snur oppover, herunder at oljeprisen holder seg, tror jeg at dette kan være en grei miks med aksjer å sitte på, og jeg tror at denne "porteføljen" uansett vil gjøre det bedre enn hovedindeksen - rekkefølgen på de ti aksjene er vilkårlig:

STL (vårt børslokomotiv som har relativt god kontroll med kostnadene, dog prisgitt oljeprisen)
DNO (har falt relativt mye i det siste - overreaksjon? også avhengig av oljeprisen selvfølgelig)
BON (kjemperabatt på substansverdi pga gamlefar Fred. Olsen, greit utbytte)
GJF (meget god direkteavkastning, men kan bli noe mindre attraktiv om renten fortsetter å stige)
ORK (greit resultat, solid aksje, OK utbytte)
NANO (spennende medisin som virker og som verden trenger, men har to risikofaktorer: generell utvikling for helseaksjer i USA og aksjen er veldig sårbar for eventuelle forsinkelser pga liten kontantbeholdning bak hver aksje)
PHO (aksjen steg ikke under "helsehypen" og er relativt rimelig priset, god oppside)
FRO (aksjen og tankratene må etablere en bunn først, men John. Fredriksen vil sørge for at dette blir en kjempeaksje med store markedsandeler når tankratene snur)
AVANCE (gode gassrater, en av de billigste i klassen)
YAR (historisk grei avkastning, litt skuffende resultat sist, men verden må ha mat og gjødsel)

Jeg sender ballen videre til deg, blåball: Kom gjerne med dine ti foretrukne aksjer.

Hyggelig om dere andre som skriver og leser her på ST også kan komme med en anbefaling på ti aksjer som dere tror vil gjøre det bedre enn totalindeksen fremover. Dere behøver ikke nødvendigvis å begrunne valgene, men det er en bonus om dere tar dere tid til det. :)
highlander
03:05
12.02.2018
#8192

Tillater meg å lime inn "Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online denne uken, da Stein Ove Haugen trekker frem noen nivåer i tillegg til de vi har hatt fokus på som støttenivåer for OSEBX, nemlig 780 og 760-765:Hovedindeksen falt 2,8 prosent sist uke, fra 809,86 til 787,54.

Fra all-time high er nedgangen da på 6,3 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 5,7 prosent og siden nyttår er fallet på 3,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 12,9 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Trenden er intakt, men
Forrige søndag var situasjonen den at om det skulle komme et mer markert brudd på den positive undertonen i RSI-chartet, et fall ned mot 30-nivået og kanskje under, ville det gi rom for fall både til 800-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt, 780-nivået og bunnen i den stigende trenden på rundt 770 i hovedchartet.

RSI dykket under 30-nivået og hovedindeksen brøt 50-dagers glidende gjennomsnitt på 820-nivået. Det utløste salgssignal med potensial ned til 800, 780 og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Intradag falt hovedindeksen til 770,76 før det kom en rekyl opp. Fredag falt den igjen, til 779,26 på det laveste. Dermed er det 780-nivået og bunnen i trenden som blir den store testen kommende uke.

Hvor er bunnen?
Trenden er fremdeles intakt, men faller hovedindeksen gjennom 780-nivået igjen kan den falle videre til 760, bunnen i trenden på 770 og kanskje 740. Da vil i så fall også den stigende trenden blir brutt.

Da er det også mulig at den kan falle videre og de neste tekniske støttenivåene er da 720, 700 og 680.

Om bunnen er 770, 740, 720 eller 680 er for tidlig å si, men hvis den veldig lange trenden er riktig, og den to år lange trenden blir brutt, kan det også åpne for et fall ned mot 660.

Brudd på et eller flere av disse vil signalisere at hovedindeksen kan falle videre til neste nivå.

Det er fremdeles en positiv undertone i det lange RSI-chartet, men det skal ikke mye til før den ryker.

De kommende par ukene
Holder den positive undertonen i RSI-chartet kan bunnen ligge rundt 770. Blir den brutt kan hovedindeksen falle videre mot 760 - og kanskje 740 - i løpet av de kommende ukene.
Provence
07:27
12.02.2018
#10004

Lederartikkel Finansavisen 12.2.2018

Hegnar: Full gass for norsk økonomi

Makro og olje


Oljeprisen fortsetter å falle, og i skrivende stund er lettoljen (WTI) på 59,20 dollar pr. fat og Brent-oljen 62,79 dollar pr. fat. Det er et kraftig fall på et par uker, og normalt slår det rett inn i aksjekursene på Oslo Børs, men fallet på en prosent fredag (til 787 poeng for Hovedindeksen) var moderat.

I USA, hvor markedene er veldig volatile om dagen, endte børsene til slutt opp 1,5 prosent, mens markedene i Asia stupte mellom to og fire prosent. Uroen i finansmarkedene er ikke slutt.

Det mest overraskende forrige uke, var pristallene som Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde. Kjerneinflasjon øker bare med 1,1 prosent, mot Norges Banks anslag på 1,4 prosent. Det er knapt prisvekst, og finansmarkedene sendte kronekursen rett ned, noe som ikke kan tolkes på annen måte enn at troen på at Norges Bank vil øke renten er gått ned.

Og hvis den kommer, er spørsmålet om det skjer i juni, september eller desember i år. Eller kanskje er prisveksten så lav at renteøkningen blir utsatt til neste år. Norges Banks prismål, som banken skal styre etter, er jo 2,5 prosent.

Den svake kronekursen kan bidra til å få prisveksten innenlands opp, men viktigst er kanskje at den tradisjonelle eksportindustrien som har begynt å innstille seg på en vesentlig sterkere kronekurs, igjen får ekstra drahjelp.

Oljepris og prisvekst gir store utslag, så makrotallene betyr stadig mer.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets lar seg ikke påvirke av de lave inflasjonstallene, og han er sikker på at renteøkningen kommer i desember. Det lave tallet nå, sier Bruce, skyldes ekstra store priskutt under salget og billigere flyreiser, men slike salg er det jo hvert år.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror den svake prisveksten kan få Norges Bank til å holde igjen. «Sentralbanken har fortsatt god tid til å vurdere en renteoppgang», sier Aamdal.

Om det er vinter eller sommer som kommer for norsk økonomi, vil trolig sentralbanksjef Øystein Olsen fortelle førstkommende torsdag i sin årlige tale om rikets tilstand.

Han har ikke mye å klage over. Lønnsveksten i fjor endte på 2,3 prosent (under rammen på 2,4 prosent), BNP-veksten er nesten på 2 prosent, sysselsettingen stiger, ledigheten faller, nedgangen i olje- og gassvirksomheten er stoppet opp, reallønnsveksten i fjor var på 0,7 prosent mot et fall på 1,5 prosent i 2016 og partene i arbeidslivet har sagt at det vil bli moderate lønnskrav ved årets tariffoppgjør.

Halleluja.

Da investeringene i olje- og gassindustroen sviktet etter 2014, overtok boligsektoren som den store motoren i norsk økonomi, men dette kan bli reversert nå. Johan Sverdrup-feltet fremstår jo nå som den rene pengemaskinen med en brake even-pris på 15 dollar pr. fat olje.

Det er nesten vanskelig å finne hva sentralbanksjef Olsen skal klage på, men noe vil det bli.

Alltid. Uansett.
highlander
12:05
12.02.2018
#8193

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Mandagsråd i usikre tider

Wall Street har lagt bak seg den verste uken på flere år. Solid resultatvekst skaper imidlertid et konstruktivt bakteppe og gjør meg positiv.

Etter den lengste sammenhengende oppgangen siden 1929 har de amerikanske børsene stupt i februar. I et marked hvor panikken rår, kan alt skje på kort sikt.

På lengre sikt vil imidlertid de fundamentale forholdene skinne gjennom. De store trendene på børsen avgjøres av tre forhold. Disse er prising, resultatutvikling og likviditetsklima. Hva forteller de nå?

Prisingen
Miksturen av stigende resultater og fallende aksjekurser har bedret verdsettelsen av S&P 500-indeksen markant. Her kan nevnes at forward P/E har falt fra 18,5 til 16,5 den siste uken.

En P/E på 16,5 er på linje med nivåene vi har sett de siste årene. Da Kina-devalueringsfrykt utløste forrige tilbakeslag for to år siden, bunnet riktignok multippelen ut på 15,0. Ned dit er det ytterligere ni prosent, men vi skal neppe så langt ned.

For det første er globale konjunkturer mye sterkere nå. For to år siden fløy verdensøkonomien nær «steilehastighet», og et kinesisk devalueringssjokk kunne fort utløst en resesjon. Videre pekte inntjeningspilene nedover.

For det andre er alle aktivaklasser høyt priset på samme tid, men aksjer er det minst dyre alternativet. Her kan nevnes at P/E på tiårige norske statsobligasjoner er 53, mens den er 27 for næringseiendom i Oslo.

Ett sted må folk ha pengene sine, og jeg heller mot at prisingsgapet mellom aksjer og øvrige aktivaklasser heller skal inn enn ut. Dette taler mot en vesentlig multippelkontraksjon på børsen.

Resultatutviklingen
Historien viser at de store børstrendene sammenfaller med resultatutviklingen. I gode tider øker overskuddene i næringslivet og aksjekursene, mens resesjoner gir resultatsvikt og børskollaps.

Mens det var resultatresesjon under børskorreksjonen for to år siden, peker inntjeningspilene nå bratt oppover i hele verden, og resultatfesten ser ut til å fortsette.

Ingenting varer dog evig, inkludert den rådende høykonjunkturen. Det er imidlertid lite som peker mot en nært forestående nedgangstid.

I USA vil en ekspansiv finanspolitikk fyre opp under allerede rødglødende konjunkturer. I Europa vokser økonomien robust samtidig som lav inflasjon gir ESB mulighet til å holde gasspedalen inne en god stund til.

I Kina gir stabiliseringen av valutareservene myndighetene stor handlefrihet i penge- og finanspolitikken. Det taler mot en snarlig smell.

Likviditetsklimaet
Dette bringer meg inn på min største bekymring, likviditetsklimaet. Dette bestemmes av pengepolitikken og kredittmarkedene. Her er hva du må følge med på:

For det første må prispresset overvåkes nøye. Spinner inflasjonen ut av kontroll, er det bare å selge alt av aksjer, eiendom og obligasjoner. Årsaken er at Fed da vil måtte fremprovosere en resesjon gjennom å heve renten drastisk slik at prisstigningen kan bringes tilbake under kontroll.

Jeg heller imidlertid mot at dette er en historie for 2019 eller 2020. Lønnsveksten var riktignok overraskende sterk i januar, men utenom dette enslige datapunktet er det lite som tilsier faretruende prisvekst.

Tvert imot har inflasjonen overrasket systematisk på nedsiden det siste året, og Feds foretrukne prismål, PCE kjerneinflasjonen, er for tiden kun på 1,5 prosent.

Den nye Fed-sjefen, Jerome Powell, er en annen viktig brikke. Er han hauk og overreagerer på tegn til prispress, vil det gjøre meg bekymret. Omvendt blir det børseufori og overopphetning om han er due og gir gass for lenge.

Selv om vi ennå ikke vet hvor Powell står, heller jeg mer mot due enn hauk. Årsaken er det tiltakende populistiske klimaet i Washington. Som alle historikere vet, går populisme hånd i hånd med løssluppen penge- og finanspolitikk.

Det er bare å se på det nylige budsjettforliket. Ingen bryr seg om underskudd lenger.

Fortsatt stimulerende
Selv om Federal Reserve allerede har strammet inn en god del, er pengepolitikken fortsatt stimulerende. Her kan nevnes at styringsrenten er under kjerneinflasjonen.

Årsaken til det nylige børsfallet er ikke nivået på renten, men hurtigheten i oppgangen. Fordi langrentene steg så raskt, fikk Wall Street fordøyelsesproblemer. Fremover venter jeg imidlertid en langsommere klatring, og i så fall er det ikke grunn til uro før renten entrer restriktivt territorium.

Hvor den såkalte nøytrale renten er, strides de lærde om. Personlig heller jeg mot 2,5 prosent. I så fall kan Powell heve fire ganger til før pengepolitikken endrer fortegn fra ekspansiv til kontraktiv.

Summa summarum tviler jeg på at likviditetsklimaet vil spenne bein under børsen i år, men det er gode muligheter for at skjer i 2019. Timingen avhenger av prispresset og om Jerome Powell er hauk eller due.

I Dovre-porteføljen erstattes Kitron med Golden Ocean. Jeg ser større oppside i sistnevnte på kort sikt, selv om jeg er positiv til begge langsiktig. Etter kinesisk nyttår pleier både bulkrater og bulkaksjer å gå i rallymodus.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Archer
· TGS
· Bank Norwegian
· Golden Ocean

Inn: Golden Ocean
Ut: Kitron
blåball
12:14
12.02.2018
#4033

Lundin og AkerBP øker sine estimater for utvinnbar olje , svært gode oppkjøp av Aker gir store verdier fremover . ( Og vesentlig bedre inntjening enn Statoil for Aker / AkerBP ) .
highlander
12:50
12.02.2018
#8205

Arctic Fund Management tar i sin ukesportefølje inn Scatec Solar, mens Schibsted A går ut. (Sistnevnte slapp sist uke dårligere kvartalstall enn forventet.)
highlander
13:58
13.02.2018
#8224

Aksjestrategen Kristian Tunaal, DNB Markets, anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Statoil
Salmar
Grieg Seafood
Sparebank 1 Midt-Norge
Sparebank 1 Nord-Norge
highlander
14:45
13.02.2018
#8232

– Før børskorreksjonen frigjorde vi mye penger i påvente av en korreksjon. Når den nå kommer, bruker vi dem, sier forvalter Martin Mølsæter i fondet First Generator til Dagens Næringsliv.

Mølsæter kjøpte aksjer for 18 millioner kroner på Oslo Børs i forrige uke.

Han satset på oljeselskapet DNO, teknologiselskapet Thin Film Electronics og containerrederiet MPC Container Ships, viser aksjonæroversikter.

Fondet puttet 9,8 millioner kroner i DNO, 3,9 millioner i Thin Film og 4,5 millioner i MPC Container Ships, skriver DN. (Kilde: DN/E24)
highlander
16:54
13.02.2018
#8237

Viser til mitt innlegg i USA-tråden:

Onsdag vil finansmarkedene ha full fokus på nye inflasjonstall fra USA.

Disse inflasjonstallene risikerer å kaste aksjemarkedene inn i et nytt dypdykk, advarer sjef for global valuta- og rentestrategi Andreas Steno i Nordea ifølge børsen.dk.

Selv om inflasjonen målt som konsumprisindeks faller fra desembernivået 2,1 prosent til 2,0 prosent i januar, kan det likevel være en utløsende faktor for en global børsnedgang, ifølge strategen.

– Om inflasjonstallene blir som vi venter oss kommer det å kaste bensin på bålet og øke de amerikanske rentene. Vi har den seneste tiden sett en tett sammenheng mellom stigende renter og fallende aksjekurser, sier Steno. (Kilde: børsen.dk)

Selv er jeg også veldig avventende til disse tallene i morgen, og er p.t. helt ute av markedet. (Har verken long- eller shortposisjoner i skrivende stund.)

Har imidlertid en strategi tenkt ut på forhånd, ved at jeg vil plukke utvalgte aksjer billig til en langsiktig portefølje når jeg ser tydelige konturer av en bunn både ut fra mine tekniske og fundamentale vurderinger.

Dette optimale nivået var vi, slik jeg ser det, IKKE på i forrige uke, men det var riktig å kjøpe aksjer som hadde falt til dels kraftig for så å selge ut på rekylen som startet på fredag og antakelig toppet ut tidlig i dag. Selv solgte mye i går ettermiddag og resten i dag formiddag på Oslo Børs (aksjer kjøpt på fredag formiddag).
blåball
08:11
14.02.2018
#4039

Dagens FED :

Endret 14.02.2018 08:14 av blåball
blåball
08:11
14.02.2018
#4040

Toyota i Japan leverer gode resultater , og Japan finansierer og bygger ny Jern bane i India .

Stålindustri og Aluminiums produkter viser vekst , en verdensøkonomi i gradvis bedring , og FED / sentralbanksjef i USA tar dei grep som er nødvendige fremover . ( NA Nettavisen har mer om FED i USA ) .

Inflasjon er lav til moderat fremover i USA , og 10 års plan for infrastruktur i USA vil ha vesentlig mer privat finansiering enn før , mindre offentlig finansiering med andre ord .

Det kan bety att handelsunderskudd i USA ikke blir så stort som ventet , og att inntekter til Staten USA blir større en ventet .

En Silkevei i USA tar ned kostnader over tid , og er til inntekt for næringslivet .
highlander
13:59
14.02.2018
#8253

Klokken 14.30 offentliggjøres ferske inflasjonstall fra USA. Nå stålsetter markedet seg for hva som kan komme.

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen, mener i dagens morgenrapport at tallene vil være avgjørende for markedet.

– Skulle lønnsveksten og inflasjonen nå begynne å tilta raskere enn ventet øker sannsynligheten for at Fed vil levere flere enn de tre rentehevingene de har signalisert for inneværende år. Derfor vil dagens inflasjonstall være avgjørende på kort sikt for om roen i markedet opprettholdes, skriver Olsen morgenrapporten.

Konsensus forventer en økning i kjerneinflasjonen på 0,2 prosent mot måneden før. Samtidig ventes det en nedgang i årsveksten fra 1,8 til 1,7 prosent, ifølge CNBC.

Tallene kommer uken etter turbulensen som preget markedene forrige uke. Derfor er det ventet at oppdateringen vil bli fulgt spesielt nøye denne gangen.

Usikkerheten er knyttet til at en kominasjon av bra fart i amerikansk økonomi, skattereform og løssluppen budsjettpolitikk kan gi for hete tilstander. (Kilde: CNBC, E24)
highlander
14:35
14.02.2018
#8259

Det ble et relativt kraftig inflasjonshopp fra desember til januar, og dette blir nok negativt mottatt av aksjemarkedene:

Den amerikanske konsumprisindeksen økte med 0,5 prosent fra desember til januar.

Det bringer årsveksten opp til 2,1 prosent, hvilket er over sentralbankens inflasjonsmål.

Prisindeksen ekskludert mat og energivarer økte med 0,3 prosent, hvilket gir en årsvekst på 1,8 prosent.

Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet av konsumprisindeksen skulle stige med 0,3 prosent fra desember til januar, noe som gir en vekst på 2,0 prosent fra januar i fjor til januar i år-

Kjerneinflasjonen uten mat- og energivarer var ventet å stige med 0,2 prosent siste måned, noe som gir en vekst på 1,7 prosent fra januar i fjor.

Men anslagene varierte stor på forhånd. Ifølge Bloomberg variert anslagene for årsveksten i hovedindeksen mellom 1,9 og 2,3 prosent, mens anslagene for kjerneinflasjon lå mellom 1,7 prosent og 2,0 prosent.

Tegn til tiltagende prispress, altså inflasjon, har vært en viktig forklaring på uroen på Wall Street de siste ukene.

Et stramt arbeidsmarked, tiltagende lønnsvekst og økt amerikansk statlig pengebruk har skapt frykt for at inflasjonen skal stige så raskt at den amerikanske sentralbanken må øke rentene raskene enn det man tidligere har lagt til grunn.

Høyere renter kan bremse veksten, men gjør også at aksjer isolert sett fremstår som mindre attraktivt som investeringsobjekt. (Kilde: E24)
dr. Stockman
15:25
14.02.2018
#17293

Var vel verre enn ventet, men bedre enn fryktet, og da kan det nok slå ut begge veier. Og den første reaksjonen behøver ikke være den samme som den som utkrystalliserer seg etter noen dager.
highlander
22:18
14.02.2018
#8264

OSEBX skal nok en del opp på torsdag, i hvert fall fra start.

Dette skyldes kombinasjonen av at oljeprisen vendte opp igjen onsdag kveld og at det mot alle odds kom et løft på Wall Street etter inflasjonstallene, trolig trigget av noe short covering og blind tro på tekniske signaler.

Jeg er fortsatt av den oppfatning at renten skal opp og at den største korreksjonen (med den ultimate kjøpsmulighet) ikke var i forrige uke men ligger foran oss.
blåball
23:16
14.02.2018
#4043

re:highlander #8264:

USA har større og sterkere selskaper enn for 10 år siden , og selskapene som er vektet på børsene har kjøpt opp en god del mindre selskaper , og en del fusjoner er foretatt . ( Og inntjening er markert større ) .

Oslo Børs har også en rekke sterke selskaper , som igjen har blitt større , og vekter dermed høgere enn før .
Beins
00:38
15.02.2018
#11673

Kan bli en bra dag på OSE i morgen grunnet opp gang i USA og stigende oljepris.

Om ting ikke endres med tanke på futures og oljen, bør OSE gå opp 1,5% i hvert fall.
yemaya 2
01:16
15.02.2018
#8984

Jeg tenker litt som deg highlander, og skal selge det jeg kjøpte i dag i morgen.
Hasta la Victoria manana!
Despues hay otros negocios.

Endret 15.02.2018 01:31 av yemaya 2
blåball
07:23
16.02.2018
#4046

NEL og Norsk Hydro med markerte bedre resultater . ( Mer på Hegnar.no og E24 i dag ) .

Aker ASA fortsetter sin ekspansjon i verdi .

Bull .
highlander
14:16
16.02.2018
#8294

Analytiker Halvor Strand Nygård i SEB anbefaler kjøp av følgende aksjer:

Statoil
AkerBP
Hexagon Composites
blåball
16:58
16.02.2018
#4047

Det er som med Tunfisk ... jo større den er ...... desto bedre pris ...... , men kaldt vann er en stor fordel for Laks / Sjømat .

Kinesiske opkjøpere innen både Sjømat og Olje og Gass : gir etterspørsel , samt inngang i aksjer / selskaper .

Mild bris av havluft er like bra som Norsk fjell luft .

Ha en God Helg .
highlander
23:52
18.02.2018
#8304

Søndagens aksjetips fra HO:

Hovedindeksen snudde opp igjen, men det kan være forbigående...Hovedindeksen steg 2,8 prosent sist uke, fra 787,54 til 809,90.

Fra all-time high er nedgangen da på 3,7 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 3,6 prosent og siden nyttår er fallet på 0,6 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 16,6 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Lyspunkter, men...
Etter å ha testet 200-dagers glidende gjennomsnitt snudde hovedindeksen opp igjen og suste gjennom den tekniske motstanden på 800-nivået.

De neste testene kommer da ved 50-dagers glidende gjennomsnitt og på 820-nivået. Brytes også disse på stigende omsetning begynner det å se litt lysere ut. Da kommer tidligere topper også innen rekkevidde igjen.

Faren for en ny nedtur er imidlertid ikke over enda.

Den første, lange positive undertonen er brutt og samtidig er det en fallende trendlinje i toppen av RSI-chartet som kan bremse stigningstakten.

Hvis det nå utvikler seg til en hode-skulder, og indeksene faller under 780-nivået, vil 200-dagers glidende gjennomsnitt og trenden bli brutt. Det vil i så fall varsle at hovedindeksen kan falle videre til 740- og 720-nivået.

Positiv undertone
Det er imidlertid fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet og forsetter den kan det signalisere videre oppgang, ikke bare nok til å danne en høyre skulder.

RSI kan være i ferd med å bryte gjennom 50-nivået igjen, noe som i så fall kan signalisere at det kan være litt mer å gå på. Kanskje videre opp mot 823 i løpet av kommende uke.

Men for å hindre at det blir utviklet en vendepunktformasjon - en hode-skulder eller en dobbel-topp - må hovedindeksen fortsette forbi tidligere all-time high på stigende omsetning.
highlander
13:31
19.02.2018
#8305

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Mot et populistisk inflasjonssjokk?

Den største trusselen som investorer står overfor nå, er et inflasjonsutbrudd. Et sådan kan rasere porteføljen din, men det finnes tilfluktssteder.

Trump gjennomfører for tiden et historisk eksperiment. Med det nylige budsjettforliket og skattereformen vil underskuddet på statsbudsjettet eksplodere fra 3,9 prosent av BNP i 2017 til 6,4 prosent i 2019.

Denne voldsomme finanspolitiske ekspansjonen kommer på et tidspunkt da økonomien allerede opererer nær full kapasitet. Her kan nevnes at arbeidsløsheten er den laveste siden årtusenskiftet.

Trump satser på at økonomien har et skjult gir som kobler seg inn bare hesten piskes hardt nok. Han vedder på at produktivitetsveksten vil ta seg opp og at folk som står utenfor arbeidslivet, vil tre inn.

Jappetid
Foreløpig er det lite som peker i den retningen, og dermed er faren stor for at konsekvensen av å gi gass, ikke blir økt fart men høyere inflasjon og større handelsunderskudd.

Det er ikke bare i USA at finanspolitisk ansvarlighet må vike plassen for en ny jappetid. I Tyskland tvinges Angela Merkel til å øke den offentlige pengebruken betydelig etter det dårlige valget. Dette på et tidspunkt da arbeidsløsheten er den laveste på førti år.

I Japan planlegger myndighetene også å øke allerede kritisk høye budsjettunderskudd på tross av historisk lav arbeidsløshet og et rekordhøyt forholdstall mellom antallet ledige stillinger og arbeidssøkere.

Kortere rullebane?
Det dramatiske skiftet i finanspolitikken er en konsekvens av den populistiske bølgen som skyller over verden. For å stanse blødningen av velgere, adopterer de tradisjonelle, statsbærende partiene nå hjertesakene til populistene, deriblant innvandringsmotstand og overbudspolitikk. Det er ingen ende i sikte for underskuddene.

De eskalerende finanspolitiske stimulansene kan bety at inflasjonsrullebanen er kortere enn antatt. Fortsatt er mitt kjernescenario at prisstigning ikke blir noe problem før i 2019, men faren for at det skjer før, har utvilsomt økt.

For obligasjoner er prisstigning et udelt onde. Fordi renten er så lav, er durasjonsrisikoen ualminnelig høy. Stiger inflasjonen og renten i årene fremover, vil obligasjonsinvestorer påføres kurstap som mangler sidestykke i historien.

Eiendom og aksjer
For eiendom er bildet mer komplisert. Siden de fleste leiekontrakter inflasjonsjusteres, burde en økning i prisstigningen ikke bety noe. Virkeligheten er imidlertid annerledes.

Når inflasjon og nominelle renter stiger, blir nedbetalingsprofilen på eiendomslån i praksis brattere i starten, og dette leder gjerne til likviditetsproblemer for høyt belånte aktører. Det utløser i neste omgang et salgspress som gjør eiendom til et dårlig gjemmested i perioder med oppadgående inflasjon og renter.

For aksjer er prisstigning i prinsipp positivt ettersom det betyr økt omsetning. I virkeligheten gjør imidlertid aksjer det dårlig når inflasjonen er høy og stiger.

Årsaken er at mye av omsetningsgevinsten spises opp av høyere kostnader. Videre gir økte nominelle renter multippelkontraksjon på børsen.

Råvareaksjer
Alle aksjer er imidlertid ikke like, og dette gjelder særlig en gruppe, råvareaksjer. Disse følger noen ganger råvareprisene og andre ganger børsen. Over tidsrom på fem år og lengre er samvariasjonen med børsen tilnærmet null.

Råvareaksjer er ikke bare lite korrelerte med børsen. Studier av Wall Street de siste hundre årene viser at de i perioder med høy prisstigning faktisk er negativt korrelerte.

I tidsrom da inflasjonen oversteg fem prosent, har S&P 500-indeksen i snitt gitt en årlig realavkastning på minus en prosent. I samme periode har imidlertid råvareaksjer gitt en positiv realavkastning på seks prosent. Hva skyldes dette?

Asymmetri
En grunn er at inflasjon rammer inntektene og kostnadene i råvareselskaper asymmetrisk. Fordi råvarebransjen er lite arbeidskraft- og vareinnkjøpsintensiv, får høy prisstigning bare delvis gjennomslag på kostnadssiden, mens den slår fullt gjennom på topplinjen.

En annen forklaring er at bransjen gjennomgående prises lavere enn markedssnittet, og dette gjør den mindre utsatt for multippelkontraksjon.

Det forannevnte blinker råvareaksjer ut som ikke bare et godt gjemmested, men en potensielt lukrativ investering om inflasjonsspøkelset vender tilbake.

Shipping- og offshore-selskaper deler mange av de samme karakteristikkene som råvareselskaper. Disse bør også gi hyggelig uttelling i en høytrykksøkonomi hvor inflasjonen etter hvert tyter ut.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Borr Drilling
· Archer
· TGS
· Bank Norwegian
· Golden Ocean
highlander
13:32
19.02.2018
#8306

DNB Markets tar inn Yara og Austevoll Seafood i denne ukens portefølje over anbefalte aksjer.

Ut går BW LPG og Salmar.

Porteføljen av anbefalte aksjer består etter dette av:

B2 Holding
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen
Austevoll Seafood
Sparebank 1 SR-Bank
Statoil
Yara
Storebrand
highlander
13:33
19.02.2018
#8307

Arctic Fund Management på sin side gjør ingen endringer i sin portefølje denne uken.

Dette betyr at meglerhusets ukeportefølje fortsatt består av følgende aksjer:

Telenor
Statoil
Atea
Scatec Solar
Lerøy Seafood
NRC Group
DNB
Salmar
highlander
13:35
19.02.2018
#8308

Sparebank1 Markets erstatter Kongsberg Gruppen med SAS i sin ukesportefølje.

Meglerhusets portefølje over anbefalte aksjer ser nå slik ut:

Yara
Ocean Yield
DNO
SAS
Golden Ocean
Wallenius Wilhelmsen
BW LPG
Subsea 7
ABG Sundal Collier
Norsk Hydro
OldNick
16:01
19.02.2018
#19917

Interessante tanker fra Myrseth denne uken.
______

Slik har tungvekterne på børs gjort det etterat Q4-tallene ble publisert.

Statoil sørget for jubel, sammen, med Orkla, N.Hydro, DNB og Storebrand, mens spesielt Gjensidige skuffet - på tross av godt utbytte.

Slik ble børskjempenes tallslipp mottatt

Mens børsens største selskap ble belønnet for knalltall, og Orkla hadde den beste børsdagen på fem år, hindret ikke milliardutbytte Gjensidige-smell på Oslo Børs.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
19.02.2018
blåball
10:03
20.02.2018
#4055

Aker ASA øker og sprer vekst og inntjening over flere selskaper .

Aker Energy blir nok ett nytt børsnotert selskap med tiden , og internasjonale selskaper innen Aker gruppens investerings horisont : har helt klart fordeler . Og allianse partnere .

Ett nytt og større selskap innen Aker system er BULL for aksjonærer og eigere .

Marine Harvest har også gode planer innen produksjon og drift / service . ( Bull ) .

Omstilling i Norge fortsetter .
highlander
08:40
21.02.2018
#8316

Netfonds' åpningsprognose onsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,2 prosent i dag. Walmart (verdens største kjøpesenterkjede), falt over 10 prosent på New York børsen i går (skuffende tall for 4. kvartal). Selskapets satsing på netthandel går ikke som ventet. Mange investorer, som forventer at Walmart skal kunne ta opp kampen med Amazon.com på nett, begynner å bli bekymret. Dow Jones indeksen falt over 1 % som en følge av kursfallet i kjøpesentergiganten. Den brede S&P500 indeksen klarte seg litt bedre, da den kun falt 0,5 %.

De asiatiske børsen en før øvrig opp onsdag, mens oljeprisen har svekket seg noe fra gårsdagens nivåer."
highlander
09:19
22.02.2018
#8332

Netfonds' åpningsprognose torsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,7 prosent i dag. De amerikanske rentene, med 10-åringen i spissen, fortsatte oppover i går. Aksjemarkedene derimot, gikk motsatt vei (DOW JONES ned 166 poeng, eller 0,7 %). Det er naturlig å anta at dette vil prege de europeiske børsene negativt i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Investorene er tilsynelatende i villrede hva angår fremtiden, da renteoppgangen de siste ukene har skapt betydelige bevegelser (volatilitet) i verdens finansmarkeder.

Når det er sagt, så lenge aksjemarkedene fremdeles er i korreksjonsmodus, må vi forvente at volatiliteten opprettholdes en god stund til."
blåball
09:40
22.02.2018
#4056

Nettfonds med Roger Berntsen har Statoil og AkerBP som noen av vinnere fremover . ( Se Hegnar TV for noen dager siden . )

Orkla og Marine Harvest er nevnt som solide selskaper .

Det er normalt med noe høgere renter internasjonalt , i en gradvis stigende verdensøkonomi . Men inflasjon er fremdeles lav til moderat i det fleste økonomier , og varer og tjenester prises moderat fremover grunnet digitalisering og bruk av den .

Aker ASA øker stadig sine inntekter og ekspanderer innen flere felt , ikke bare olje . 650 i kursmål fremover for Aker ASA . Gode selskap får beste vilkår innen finans / finasiering .
blåball
09:56
22.02.2018
#4057

Og med inntjenings estimater fremover dette året på USA børser ligger det en P / E på 12 , som er under historisk snitt : om USA børser holder seg omtrent på samme nivå som nå .

Skattereform i USA gir selskaper som Apple meget store fordeler fremover , oppkjøp av kobolt og selskaper fortsetter , samt meget god inntjening , og det trumfer noe høgere renter .
highlander
08:57
23.02.2018
#8353

Netfonds' åpningsprognose fredag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,5 prosent i dag. De asiatiske børsene endte opp fredag, dermed kan vi håpe på litt drahjelp fra den regionen i dag. I tillegg klarte de amerikanske børsene (ex. NASDAQ) å karre seg i pluss torsdag kveld, godt hjulpet av oljerelaterte aksjer. De oljerelaterte aksjene reagerte positivt på oljeprisoppgang torsdag. Brent oljen står, i skrivende stund, i 66,3 dollar. Det er naturlig å anta at våre egne oljeaksjer (Statoil og Aker BP) vil kunne dra nytte av dette i dag, i alle fall i åpningsminuttene.

Det kan for øvrig være verdt å merke seg at den amerikanske 10-åringen (lange renter) nærmer seg 3 %, dog dette bør ikke, slik vi ser det, skremme de mest langsiktige investorene nevneverdig."
Beins
11:15
23.02.2018
#11697

OSLO Børs er sterk nå - går opp mot 819 poeng og kun 25 poeng opp til ATH som tilsvarer drøye 3%.
OSE er nå relativt sterkere enn SPX og der er nok oljeprisen helt sentral, pluss meldingen fra SSB om sterk oppgang i oljeinvesteringene.

Dersom SPX skikker seg bra, kan vi gå mot nye toppnivåer om ikke altfor lenge.
highlander
20:35
25.02.2018
#8370

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Hovedindeksen steg 1,6 prosent sist uke, fra 809,90 til 822,48.

Fra all-time high er nedgangen da på 2,2 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,1 prosent og siden nyttår er det en oppgang på 1,0 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 18,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Spennende uke
Oppgangen fortsatte sist uke og den kom etter at hovedindeksen testet 200-dagers glidende gjennomsnitt for knappe to uker siden.

50-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt sist uke, og det utløste et nytt, lite kjøpssignal.

Da blir det den tekniske motstanden på 822-823 som kan avgjøre den videre utviklingen, og den testes nå. Stopper det her kan det utvikle seg til en hode-skulder. Brytes denne motstanden på stigende omsetning kan det åpne for et støt mot toppen igjen.

Faren for en ny nedtur er ikke over enda, og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan fremdeles bremse stigningstakten, men kanskje ikke før hovedindeksen nærmer seg 840-844.

Skulle det utvikle seg til en hode-skulder eller en dobbel-topp, og indeksene faller under 780-nivået, vil 200-dagers glidende gjennomsnitt og trenden bli brutt. Det vil i så fall varsle at hovedindeksen kan falle videre til 740- og 720-nivået.

Positiv undertone
Det er imidlertid fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet og forsetter den kan det signalisere videre oppgang.

RSI har brutt gjennom 50-nivået igjen, noe som kan signalisere at det kan være litt mer å gå på.

For å hindre at det blir utviklet en vendepunktformasjon - en hode-skulder eller en dobbel-topp - må hovedindeksen fortsette forbi 823 og tidligere all-time high på stigende omsetning.
highlander
06:54
26.02.2018
#8373

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Løypemelding fra seismikkmarkedet

Seismikkindustrien er kanskje verdens mest sykliske næring. Utsikter til et syklisk oppsving, Trump og teknologisk disrupsjon skaper mange muligheter for våkne investorer.

Seismikkmarkedet har vært gjennom en av de dypeste og lengste nedturene noensinne. Overkontrahering kombinert med drastiske kutt i letebudsjettene har gitt den perfekte stormen.

Daggry har imidlertid kommet. Oljeselskapene har den sterkeste kontantstrømmen på ti år samtidig som antallet nye oljefunn er på et historisk lavmål. Tidligere har denne miksturen alltid ledet til en markedsbedring i seismikk.

«Sweet spot»
Tradisjonelt tar multiklient seg opp før kontraktsseismikk. Man bestiller ikke nye varer før lageret er tømt for gamle.

«Sweet spot» i konjunktursykelen synes nært forestående for multiklient-aktørene, og dette blinker Spectrum og TGS ut som børsvinnere fremover.

For de skipseiende selskapene er bildet mer nyansert. Mange av disse har gjeld til over pipen, og det er dermed usikkert hvor mye glede dagens aksjonærer får av den ventede markedsbedringen.

Dernest er det viktig å skille mellom store og små seismikkskip. Den siste mannsalderen har alt handlet om å bygge stadig større fartøyer som kan taue stadig flere og lengre streamere.

Stor ubalanse
I markedet for store seismikkskip, såkalte 3D-skip, ligger kapasitetsutnyttelsen for tiden på 35 prosent, mens ratene er rundt driftskostnad. Veien til et balansert marked synes både lang og kronglete. Overkapasiteten er formidabel samtidig som en lav gjennomsnittsalder gir begrenset skrapepotensial.

Dette bringer meg inn på markedet for små seismikkskip som primært er 2D-skip. 2D-seismikk er billigere enn 3D og brukes typisk til utforsking av jomfruelige områder. Oppdages interessante formasjoner, kjører man etterpå over med 3D-skip som gir mer detaljerte data men til en høyere kostnad.

Etterspørselen etter 2D-seismikk har de siste årene vært minimal. «Frontier exploration» har vært lavt prioritert hos oljeselskapene.

Trump-trigger
Dette kan imidlertid snart endre seg takket være Trump. Han vil åpne nesten alle amerikanske havområder for oljevirksomhet, deriblant østkysten. Går alt som planlagt, gis det grønt lys for skyting av seismikk allerede til høsten, og det vil i så fall skape behov for et betydelig antall 2D-skip.

I likhet med 3D-markedet er det imidlertid så mange ledige 2D-skip at et oppsving i leteaktiviteten må være formidabelt om markedet skal bli stramt.

Motposten er at potensialet for skraping er større. Det siste rendyrkede 2D-skipet ble levert i 2009, og gjennomsnittsalderen for flåten er på midten av tjuetallet.

Nytt anvendelsesområde
Små seismikkskip har imidlertid de siste årene funnet et nytt anvendelsesområde, nemlig som skyteskip i forbindelse med havbunnsseismikk-undersøkelser. Skipene er velegnet til jobben da de er mye billigere i drift enn storebrødrene i 3D-markedet.

Havbunnsseismikk brukes primært på produserende felt da teknologien er dyr. Fordelen med å ha hydrofonene på havbunnen i stedet for i streamere like under havoverflaten, er at kvaliteten på dataene blir vesentlig bedre.

Man oppnår flere piksler i bildet. Dermed kan produksjonsbrønnene plasseres bedre noe som muliggjør økt utvinningsgrad på feltet.

Teknologisk gjennombrudd
De siste ti årene har havbunnsseismikknæringen gjort store fremskritt i å forbedre teknologien samt senke kostnadene, og dette har ledet til økende anvendelse. Markedet for havbunnsseismikk vil ventelig vokse til to milliarder dollar i 2020 noe som er det dobbelte av forrige topp i 2014.

Av selskaper som er godt posisjonert for å dra nytte av denne megatrenden, kan nevnes Magseis. Selskapet har en sterk posisjon i teknologi- og kostnadskappløpet som nå utspiller seg i bransjen.

Fortsetter veksten i havbunnsseismikk, vil en stadig større andel av 2D-seismikkflåten låses opp som skyteskip. Behovet vil ventelig overstige tjue skip allerede i 2020.

Slår dette til, kan dette alene være nok til å gi et langvarig stramt 2D-skipsmarked, en supersykel, fra 2020. Tar etterspørselen etter tradisjonell 2D-seismikk seg opp i tillegg, vil det være en ekstra bonus.

På Oslo Børs er *) SeaBird best posisjonert for å dra nytte av en sådan tilstramning som det eneste skipseiende 2D-selskapet. [*) Artikkelforfatteren Stig Myrseth er styremedlem og indirekte aksjonær i Seabird Exploration.]

Dovre-porteføljen

Flex LNG
Archer
TGS
Bank Norwegian
Golden Ocean
Spectrum

Inn: Spectrum

Ut: Borr Drilling
Beins
08:37
26.02.2018
#11704

Roger'n trør virkelig til og venter OSE opp 1,1% ved start. Det betyr kurser rundt 830 på indeksen. Time will tell.
highlander
09:05
26.02.2018
#8375

Re. Beins #11704

Ja, det blir en spennende dag, med oppgang i hvert fall fra start... og her er for øvrig hele åpningsprognosen til Roger i Netfonds:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 1,1 prosent i dag. Oppgang på de asiatiske og amerikanske børsene, hhv. i natt og fredag kveld, vil gi børsoppgang i Europa i dag. I tillegg er oljeprisen vesentlig høyere enn den var ved stengetid fredag ettermiddag. Mao. peker alle piler oppover i dag.

Når det er sagt, investorene må fortsatt regne med stor volatilitet i finansmarkedene fremover, da de fleste børsene, fremdeles, handles et godt stykke unna rekordnoteringene fra tidligere i år (aksjemarkedene, slik vi ser det, er i korreksjonsmodus inntil nye toppnoteringer settes)."
blåball
09:18
26.02.2018
#4060

Og North Energy ASA blir da vinneren fremover : highlander .

Fordi selskapet er eksponert innen en rekke olje relaterte investeringer og cash er stor og blir bedre .

Aker favner om det meste og øker sine utbytter gradvis fremover årene .

Stalltips blir ett stadig sterkere Statoil og Norsk Hydro , som vil vekte Oslo Børs stabilt .

NEL Hydrogen er en joker fremover , flere større kontrakter kan gi saftig kursøkning .

Elkem vil trolig tilbake på børs . ( Mer på E24 i dag ) .
highlander
10:53
26.02.2018
#8380

Teknisk beregningsutvalg la mandag frem tall på lønnsveksten i fjor og anslag på prisveksten i 2018, for å legge grunnlaget for årets lønnsoppgjør.

Norges konkurranseevne kan være noe svekket, påpeker utvalget.

Rapporten anslår årslønnsveksten til 2,5 prosent fra 2016 til 2017, både for industriarbeidere, industrifunksjonærer og industrien samlet i NHO-bedrifter. TBU anslår en prisvekst på 2 prosent fra 2017 til 2018.

Rapporten er nøytral for Norges Banks rentesetting, skriver Handelsbanken i en Twitter-melding.

Neste rentebeslutning offentliggjøres 15. mars, og da legger også sentralbanken frem en ny pengepolitisk rapport. (Kilde: E24)
highlander
11:29
26.02.2018
#8381

DNB Markets kaster Yara ut av sin ukesportefølje over anbefalte aksjer. Dette gjøres kun én uke etter at aksjen ble tatt inn i porteføljen.

Meglerhusets ukesportfølje består dermed av følgende aksjer:

Austevoll Seafood
B2 Holding
BW Offshore
Sparebank1 SR-Bank
Statoil
Storebrand
Wallenius Wilhelmsen Logistics
highlander
07:56
27.02.2018
#8387

Roger Berntsen i Netfonds har følgende åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,5 prosent i dag. Rally på Wall Street mandag kveld ga aksjeløft i Asia i natt, dog ikke over hele linjen (Hang Seng indeksen endte svakt ned). Det er naturlig å anta at investorene i Europa vil la seg inspirere av utviklingen i disse to regionene.

Når det er sagt, Jerome Powell, USA nye sentralbanksjef, skal tale til kongressen i dag, noe som potensielt sett kan påvirke både rente- og aksjemarkedet. Den amerikanske 10-åringe statsrenten står, i skrivende stund, i 2,86 %. Vi, i likhet med de fleste andre markedsaktører, venter at denne vil passere 3 % i løpet av relativt kort tid."
highlander
08:09
28.02.2018
#8402

...og dette sier Berntsen om Oslo Børs onsdag morgen:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -1 prosent i dag. Sjefen for den amerikanske sentralbanken, Jerome Powell, uttalte i går, ovenfor kongressen, at det kan bli fire rentehevninger inneværende år (en mer enn forventet). Når det er sagt, Powells renteprognose avhenger av at økonomien fortsetter å utvikle seg i positiv retning, samt at inflasjonspresset tiltar ytterligere. Aksjeinvestorene reagerte negativt på sentralbanksjefens uttalelse (S&P500 endte ned 1,2 %), mens lange renter (US 10Y GOVERNMENT BONDS) steg til 2,9 %. Det er naturlig å anta at dette vil prege Oslo Børs i dag. De asiatiske børsene, samt oljeprisen, har for øvrig falt gjennom natten."
blåball
11:38
28.02.2018
#4064

Omstlling i oljebransjen fortsetter , Akastor inn i riggselskap , og en del borepakker på kjøpet . Bull .
( Se børmeldinger i dag . )

Aker gruppen fortsetter sin strategi . Bull.
Stockamateur
12:55
28.02.2018
#12297

Vel, foreløbig ser det ut til at HS bygges, som diskutert 15/2 på US topic. Høyre skulder er ferdig, men OSE skal eventuellt ned til hals, bryte den og teste nedenfra før formasjonen er ferdig. Mange selger når høyre skulder er ferdig, hvis HS fullføres er det mye penger å tjene på det. Jeg velger en mellomting, og kvitter meg med ca. 50% av fondsandeler, aksjer o.l.

Provence
14:06
28.02.2018
#10036

Finansavisen 27.2.2018

Eier norsk næringsliv for 55 milliarder

NÆRINGSLIV: Siden 2003 har kinesiske investorer kjøpt opp norske bedrifter for rundt 55 milliarder kroner, ifølge to Nupi-forskere.

ANDERS HORNTVEDT


– En børsnotering av Elkem bekrefter at selskapet har hatt god utvikling siden kinesiske eiere tok over, og er sånn sett en positiv historie som kan inspirere både kinesiske og norske interesser til å gjøre mer. Men strategiske, kinesiske investorer vurderer hvert selskap individuelt, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Siden 2003 har kinesiske investorer kjøpt opp norske bedrifter for rundt 55 milliarder kroner, ifølge to Nupi-forskere.

De to Nupi-forskerne Hans Jørgen Gåsemyr og Bjørnar Sverdup-Thygeson har nå utarbeidet en rapport der de tar for seg omfanget av kinesiske investeringer i norsk næringsliv.

Forskerne har funnet åtte direkteinvesteringer over 100 millioner dollar, i tillegg til en rekke mindre investeringer.

Direkteinvesteringene og oppkjøpene som er gjort beløper seg til rundt 7 milliarder dollar, konkluderer Nupi-forskerne.

– Kan skape frykt og reaksjoner

– Kinesiske investeringer bør interessere norsk offentlighet fordi de har økt i omfang. De kinesiske investeringene i Europa øker, og Norge er ett av landene som tiltrekker seg relativt store mengder kinesisk kapital, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

Han plasserer Kina på et sted mellom tiende- og femtendeplass blant de landene med størst aktivitet når det gjelder direkteinvesteringer i Norge.

– Kinesiske investeringer er relativt moderate sammenlignet med Sverige, Storbritannia, USA og andre land Norge har et godt utbygget samarbeid med. Men vi har begrenset sikkerhetspolitisk samarbeid med Kina, og når de blir så store, gir det en ny situasjon som kan skape frykt og reaksjoner blant mange.

– Vi skal ta sikkerhetspolitiske vurderinger på alvor, men ikke agere ut fra redsel, mener han.

– Høyner nivået i Kina

Gåsemyr har jobbet med Kina og kinesisk økonomi og politikk siden 2010, og som student og yrkesaktiv siden tidlig på 2000-tallet. Han snakker kinesisk, har bodd til sammen syv år i Kina og besøker landet flere ganger i året.

Hans viktigste budskap er at norske myndigheter og næringslivsorganisasjoner kan innstille seg på at interessen fra kinesiske investorer fortsatt vil være betydelig, og trolig øke.

– Kinesiske selskaper stimuleres av myndighetene til å reise ut av Kina for å høyne det teknologiske nivået i kinesisk økonomi. Dessuten har det lenge vært et mål om å bygge seg opp i strategiske næringer, sier Gåsemyr.

– Bredden øker

I rapporten skriver forskerne at de kinesiske investeringene har vært gjennom flere faser. Det startet tidlig på 2000-tallet med råvareselskaper. Senere er det høyteknologi som har fanget interessen til kapitalmiljøene i Midtens rike.

Hel- og halvstatlige konglomerater er de viktigste investorene, men private aktører har også meldt seg.

Kapital skrev i mai 2017 om den meritterte kinesiske investoren Xi Pei, som kort tid før gikk av som sjef for Goldman Sachs Beijing, etter syv år i toppvervet.

I fjor vår gikk han inn med 1 million dollar i den norske gründerbedriften Blueye Robotics, som er et hitech-gründerselskapene fra NTNU-miljøet i Trondheim. De har utviklet en undervannsdrone som de kaller Blueye Pioneer.

Også under Oslo Innovation Week i august 2017 var asiatiske gjester tydelig tilstede i salen. 80 delegater fra Kina var påmeldt.

– Hva forteller det oss?

– Det forteller oss at bredden i de kinesiske investeringene øker, og at noen av de kinesiske selskapene nærmer seg et høyt internasjonalt nivå. Selskaper som Baidu, Tencent og Alibaba gjør store investeringer innen digital infrastruktur og sosiale medier, sier Gåsemyr.

– Svært gode erfaringer

– Hva er de største farene ved et større kinesisk eierskap i norsk næringsliv?

– Spørsmålet er om det er så mange farer. Vi skal være bevisste på hva de strategiske sektorene i norsk nærings- og samfunnsliv er, og vurdere å tilrettelegge for norsk eller kontrollert eierskap der. Hvis ikke det skjer, vil det fort dukke opp bekymring knyttet til kinesiske aktører.

– Det vil også kunne rydde unna bekymring for bånd mellom staten, private og militære. Slike bånd finnes i Kina, men enhver bedrift har ikke bånd til militæret. Flere bedrifter i Norge har svært gode erfaringer med kinesisk eierskap, sier han.

Kinesiske direkteinvesteringer i Norge

1) Prisen er for 60 prosent andel.

2) Prisen er for 55 prosent andel.

3) Prisen er ikke offentlig, men ventes å være «betydelig». ↔KILDE: NUPI

Endret 28.02.2018 14:13 av Provence
highlander
15:49
28.02.2018
#8415

Re. Stockamateur #12297

Foreløpig kan det se ut som en mulig HS-formasjon på OSE, men selv er jeg veldig usikker. Viser til det jeg skrev på USA-topicen i går. De amerikanske markedene har ikke en tilsvarende HS-formasjon under oppseiling, som du selv har påpekt tidligere, og fremstår som overraskende sterke. Jeg blir derfor ikke overrasket om også Oslo Børs kan finne på å gå i nye topper om ikke lenge.
highlander
22:29
28.02.2018
#8426

Etter at USA snudde fra pluss til betydelig minus i kveld, med til dels kraftig fall for olje- og oljservice-aksjer er sannsynligheten for en HS-formasjon på OSE økende...

Endret 28.02.2018 22:30 av highlander
highlander
08:18
01.03.2018
#8430

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -1,2 prosent i dag. De amerikanske børsene, med Dow Jones indeksen i spissen, falt tungt i går kveld (ned 1,5 %). Markedet, dvs. investorene, frykter ytterligere renteoppgang etter sentralbanksjef, Jerome Powell, sine seneste uttalelser. "Rentespøkelset" bidro for øvrig til aksjefall i Asia i natt, dog ikke like bredt som det vi så i USA. Oljeprisen har i tillegg svekket seg med over 2 % fra gårsdagens nivåer. Alt tatt i betrakting, blir det vanskelig å unngå lavere aksjekurser på Oslo Børs i dag."
highlander
09:48
01.03.2018
#8434

Pareto Securities bytter ut tre aksjer i porteføljen for mars. Meglerhuset kvitter seg med Komplett Bank, PGS og Yara til fordel for Aker BP, Akva Group og BW LPG.

Slik ser porteføljen for mars ut:

Aker BP
Akva Group
BW LPG
Golden Ocean
Lerøy Seafood
Northern Drilling
Schibsted A
Scatec Solar
Statoil
Wallenius Wilhelmsen

Paretoporteføljen klatret 0,3 prosent i februar, mens Hovedindeksen steg 1,1 prosent. (Kilde: E24)
highlander
08:26
02.03.2018
#8448

Roger Berntsen, Netfonds, sier dette om dagens åpning på Oslo Børs:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,6 prosent i dag. Trump, USAs President, varslet i går at han vil innføre straffetoll på stål og aluminium på hhv. 25- og 10 %. Naturlig nok reagerte aksjemarkedene i USA og Asia kraftig ned på dette, da betydelige proteksjonistiske tiltak, som dette, ansees å være svært ødeleggende for verdensøkonomien (ingen er tjent med proteksjonistiske tiltak). EU, Japan og Canada har allerede uttalt at de vil respondere på tiltaket med egne tiltak."
Stockamateur
11:55
02.03.2018
#12303

highlander
28.02.2018 15:49
#8415

Ad HS på OSE versus andre formasjoner.

Det er egentlig bare på OSE det er klart oppsett for HS, ja. Brent f.eks. minner mye mer om SPX, dog er det antydning til venstre skulder i Brent chartet a la OSE i november. DAX ser styggere ut, DT med 2 topper tilsvarende (i tid) venstre skulder og hodet i OSE. DAX har tatt ut potensialet i DT og ser ut til å teste bunn fra august i fjor. Noe av det samme for CAC. FTSE verre, er nå nede på LOY. Wall street har ridd på Trump-bølgen lenge nå, kanskje litt for lenge?

Dette blir i sum bearish! Den alvorlige testen på OSE blir ved 785, ryker dette nivået er det 720 neste.
eshuse
12:28
02.03.2018
#2650

Regjeringen setter inflasjonsmålet til 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent

Regjeringen senker inflasjonsmålet i pengepolitikken til to prosent. Kronen styrker seg markant på beskjeden.

...
eshuse
12:29
02.03.2018
#2651

Vi har hatt et inflasjonsmål på 2,5% i 17 år. Siste 17 år har prisstigningen vært 1,9% prosent i snitt ...

Endret 02.03.2018 12:29 av eshuse
Stockamateur
12:48
02.03.2018
#12304

eshuse

Kronestyrking skyldes vel forventninger om at renten skal opp. Rentehevinger kommer tidligere med et lavere inflasjonsmål.

Og rentehevinger er det bl.a. som skremmer vannet av aksjeinvestorer om dagen.
eshuse
12:57
02.03.2018
#2652

De første rentehevingene kommer nok nærmere, men det er jo kun snakk om å sette målet til det som har vært praksis. Norges Bank har ikke lagt særlig stor vekt på å nå målet om 2,5% prisstigning.
eshuse
13:22
02.03.2018
#2653

Stigende rente går som regel sammen med stigende børser. Det er når renter topper ut det er fare på ferde.
Stockamateur
13:41
02.03.2018
#12306

eshuse

Det må du forklare til aksjeinvestorene! De selger nå på rentefrykt (bl.a.).
blåball
15:10
02.03.2018
#4069

E24 har en del om lange renter , som kan gå ned , og att inflasjons forventninger er lavere på lengre sikt .

Boligpriser er for høge i Norge , og en utflatning av boligpriser fortsetter med bolig kreditt restriksjoner . ( Det er medisin som virker ).

Omfattende digitalisering og bruk av den tar ned kostnader og inflasjon blir dempet .

Kjøps anledning av aksjer nå .

Noen forslag ?
Beins
02:06
03.03.2018
#11713

Nå vil det nok gå opp noe på mandag, og etter en Higher Low på 794, er det tida for en Higher High som må gå over 828, skal det bli system i sakene. En markert Lower High er ikke et bra tegn.Endret 03.03.2018 02:07 av Beins
Beins
02:14
03.03.2018
#11714

Dette har vi da lest om på ST allerede:


Oslo Børs er skarve 8 poeng fra et kraftig salgssignal
3 timer siden · Petter Winther
Oslo Børs falt 1,99 prosent på fredag og stengte på 793,98 poeng. Dersom Børsen faller 8 poeng, og bryter ned gjennom 786 poeng, så vil det gi et salgssignal, skriver Investtech.
Investtech skriver i sitt seneste analysebrev at Oslo Børs er inne i det som kan være en hode-og-skuldre-formasjon, som er en meget sentral teknisk formasjon.
Dagens Næringsliv skriver til og med i sin børskommentar at dette er «alle salgssignalers mor», dersom motstanden ved 786 poeng brytes.
Ifølge avisen nedgraderte Investtech aksjemarkedet til nøytralt på fredag, men de anbefaler enda ikke å selge aksjer. Dersom Oslo Børs faller 8 poeng til, så vi Investtech anbefale salg

Endret 03.03.2018 02:15 av Beins
blåball
10:32
03.03.2018
#4071

Trump i USA har ikke støtte for import toll på stål og aluminium : ikke hos rebublikanere eller demokrater i USA . ( ikke i det omfang som er skissert i presse om media om dagen . )

Men på enkelte produkter innen stål og aluminium er det en skjevfordeling .

Norsk Hydro har en god del industri i USA , noe som er en fordel . Og i Brasil og Island og Norge for å nevne noen . ( her ligger det en kjøpsmulighet fremover for tradere . )

Når det gjelder frykt for inflasjon , er den noe overdrevet på Verdensbasis , digitalisering og automatisering tar like mange jobber som den skaper . ( Italia som er ett stort land i Europa , har 11 % prosent ledighet . )

Så overført kapasitet til Tyskland bør ikke være noe problem . ( Eller overførte fabrikker til Italia ) .

Setter Statoil på kjøp fremover .

Endret 03.03.2018 10:45 av blåball
highlander
22:10
04.03.2018
#8460

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Hovedindeksen falt 3,5 prosent sist uke, fra 822,48 til 793,98

Fra all-time high er nedgangen da på 5,55 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,95 prosent og siden nyttår er den ned 2,5 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 13,9 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.Vendepunktet?
Oppgangen stoppet mot den tekniske motstanden på 822-823-nivået. Det kan bety at et støt opp mot toppen igjen i beste fall blir utsatt på ubestemt tid. I verste fall kan det gå slik vi redegjorde for forrige søndag - at det er i ferd med å utvikles en hode-skulder formasjon, og at høyre skulder er i ferd med å fullføres.

200-dagers glidende gjennomsnitt ble testet fredag. Brytes den øker sannsynligheten for at hovedindeksen i hvert fall kan falle til 780 og bunnen i den stigende trenden på 775-nivået.

Skulle det utvikle seg til en hode-skulder, og indeksene faller under 780-nivået, vil det signalisere at hovedindeksen kan falle til 720.

Positiv undertone
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet, og forsetter den kan nedturen fremdeles bli forbigående.

Med de fallende trendlinjene er det imidlertid mye som tyder på at kommende uke kan bli tung, og det skal ikke mye til før hode-skulder formasjonen slår inn og signaliserer at hovedindeksen kan falle til 720.

Det første signalet om at det ikke skjer, eller at nedturen kan bremse før den stigende trenden blir brutt, er at det etableres en bunn i RSI-chartet over den fra begynnelse av februar.

Det kan skje i løpet av uken som kommer, men det kan være smart å forberede seg på at det ikke skjer.
highlander
06:54
05.03.2018
#8465

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Den italienske svane

Med en gigantisk statsgjeld og EU-skeptisk befolkning er Italia den største trusselen mot eurosonen. Landet gikk til valg i går. Hva kan vi vente oss fremover?

Eurosone-krisen rammet Italia hardt. De siste årene har imidlertid et eksportledet oppsving festet grepet.

Husholdningen er riktignok fortsatt forsiktige. I motsetning til staten som er den mest forgjeldede etter Japan og Hellas, har de en solid finansiell stilling. Her kan nevnes at husholdningsgjelden kun er på 42 prosent av BNP. Det er under halvparten av Norge.

Italienske boligpriser har falt sammenhengende siden 2011. Årsaken er kombinasjonen av nølende husholdninger og et dysfunksjonelt banksystem. Boligmarkedet viser imidlertid nå tegn til å bunne ut og vil snart innlede et oppsving.

Friskmeldt banknæring
Drivkreftene er todelte. For det første breddes konjunkturoppsvinget gradvis ut. Dernest har helsen til banksystemet bedret seg markant det siste året.

Andelen misligholdte lån toppet ut på 19 prosent i 2015, men har nå falt ned i 15 prosent. Viktigst av alt er imidlertid at banknæringen har reist store mengder frisk kapital det seneste året. Dette har hevet egenkapitalandelen til sju prosent noe som er på linje med DNB.

Dermed har italienske banker igjen kapasitet til å øke utlånene. Det er avgjørende for eiendomsmarkedet.

Italiensk politikk
Mens investorene tidligere holdt pusten hver gang stemmelokalene åpnet i et systemkritisk eurosone-land, er det få som bryr seg denne gangen. Stansen i flyktningestrømmen fra Libya og en økonomi i bedring har roet ned velgermassen og redusert faren for drastiske og uforutsigbare endringer.

Det er vanskelig å si hvilken regjering som kommer til makten etter gårsdagens valg. Italiensk politikk er fragmentert, og det går mot en koalisjonsregjering av ett eller annet slag.

Uansett hvem som flytter inn i statsministerkontoret, vil underskuddene på statsbudsjettet øke. En ekspansiv finanspolitikk er et kjennetegn ved populismens tidsalder. Nå som Italia kan låne billigere enn USA, virker heller ikke kapitalmarkedene disiplinerende på politikerne.

Økt underskuddsbudsjettering vil fyre opp under veksten i det korte bildet, men heve faren for en krise på lang sikt.

Få gode alternativer
Det som Italia trenger mest, er strukturelle reformer. Her er det imidlertid liten grunn til optimisme.

Favoritten til å danne den neste regjeringen, er høyrepartiene Lega og Forza. Dette er imidlertid ikke tradisjonelle markedsvennlige høyrepartier, men høyrepopulister.

Her kan nevnes at Silvio Berlusconi, leder av Forza Italia, har lovet å reversere tidligere gjennomførte arbeidsmarkeds- og pensjonsreformer. Videre er Lega Nord euroskeptisk og vil trolig kreve at Italia melder seg ut av EU når den neste nedgangstiden treffer.

Hva med de andre partiene? Femstjernersbevegelsen er Italias største parti. Den startet som et populistisk parti på venstresiden, men har siden bevegd seg mot sentrum. I likhet med andre venstrepopulister langs Middelhavet som Syriza og Podemos har Femstjernersbevegelsen gått fra å være anti- til pro-EU.

Paradoksalt nok kan en valgseier for Femstjernersbevegelsen være det beste utfallet. Årsaken er at den vil føre en mer ansvarlig finanspolitikk enn Berlusconi samtidig som den er mer reformvennlig. Her kan nevnes at en av toppsakene er å trappe opp kampen mot korrupsjon og mafia.

Det siste store partiet er sosialdemokratiske PD som er pro-EU og ledes av Matteo Renzi. Partiet var for inntil ett år siden det største, men har siden blitt forbigått av Femstjernersbevegelsen. Partiet blør velgere både til Femstjernersbevegelsen og høyrepopulistene.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Bank Norwegian
· Golden Ocean
· Spectrum
highlander
08:08
05.03.2018
#8470

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,7 prosent i dag. Verdens aksjemarkeder, inkludert Oslo Børs, sliter med å komme seg ut av korreksjonsmodusen, spesielt etter at den amerikanske presidenten, Trump, i forrige uke, varslet innføring av straffetoll på stål og aluminium på henholdsvis 25- og 10 %. Slike proteksjonistiske tiltak (tiltak av betydelig økonomisk karakter), må forventes å få konsekvenser i form av mottiltak fra resten av verden. De neste dagene vil vise hvorvidt Trump gjør som han sier, og derfor er det naturlig å anta volatilitet i verdens finansmarkeder varer ved."
blåball
09:54
05.03.2018
#4075

Som ventet stiger Statoil , mens Norsk Hydro blir ett bedre kjøp etter hvert .
highlander
10:30
05.03.2018
#8475

DNB Markets gjør bare én endring i ukens portefølje med anbefalte aksjer:

Ingen aksjer tas ut, men Grieg Sefood kommer inn.

Meglerhusets ukesportefølje består nå av følgende aksjer:

B2 Holding
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen
Austevoll
Sparebank1 SR-Bank
Statoil
Storebrand
Grieg Seafood


Så langt i år er avkastningen for DNB Markets ukesportefølje helt flat, mens Oslo Børs til sammenlikning har falt tre prosent.
highlander
12:31
05.03.2018
#8477

Pareto-porteføljen steg 0,3 prosent i februar, hvilket var noe dårligere enn referanseindeksen OSEBX som var opp 1,1 prosent i løpet av måneden.

I marsporteføljen har meglerhuset gjort flere endringer: Aker BP, Akva Group og BW LPG tas inn i varmen, mens Komplett Bank, PGS og Yara kastes ut.

Det betyr at følgende aksjer nå er med i porteføljen:

•Aker BP
•Akva Group
•BW LPG
•Golden Ocean
•Lerøy Seafood
•Northern Drilling
•Schibsted A
•Scatec Solar
•Statoil
•Wallenius Wilhelmsen
highlander
08:03
06.03.2018
#8488

Netfonds' åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,95 prosent i dag. Aksjerally på Wall Street mandag kveld, gav børsløft i Asia i natt, dermed er tonen satt for de europeiske aksjemarkedene i dag. Optimismen i USA skyldes økt tro på at Trumps foreslåtte tollbarriere på stål og aluminium, kun er et utspill ment for å bedre landets forhandlingskortene i fremtidige forhandlinger om handelsavtaler. Hvorvidt denne strategien vil hjelpe USA fremover er mer usikkert. Det vil ikke overraske oss om Asia og Europa vil benytte anledningen til å knytte tettere bånd fremover, gitt Trumps stadige utspill av global negativ karakter."
blåball
09:01
06.03.2018
#4079

AkerBP øker stadig sin posisjon , senere tids oljefunn er gode .

Bedre handel mellom Europa og Asia gir oppgang på det fleste børser .

Norsk Hydro i Brasil har en ryddejobb , miljø relaterte problem stillinger gir kostnader .
highlander
08:49
07.03.2018
#8513

Roger Berntsen, Netfonds, sier følgende om onsdagens åpning:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,9 prosent, eller innenfor intervallet -0,8 og -1 prosent, i dag. De asiatiske børsene endte ned i natt, stikk i strid med utviklingen vi hadde på Wall Street tirsdag kveld. Når det er sagt, pessimismen i Asia skyldes forhold av større global karakter, da det etter stengetid på børsene i USA, tikket inn meldinger om at Trumps økonomi rådgiver, Gary Cohn, hadde sagt opp. Cohns oppsigelse sees på, av markedsaktørene, som negativt hva angår Trumps planer om innføring av straffetoll på stål og aluminium. Mao. frykten for en større handelskrig er tilbake på agendaen. Vi derimot, er ikke like sikre på at dette vil materialisere seg. Vi forventer for øvrig, at defensive aksjer, som Marine Harvest og Orkla vil klare seg, relativt sett, best i åpningen. "
highlander
09:05
07.03.2018
#8515

I dagens nyhetsbrev oppgraderer Investtech Hovedindeksen igjen. Fredag forrige uke nedgraderte de Oslo Børs til nøytral etter at de hadde oppdaget en mulig hode-skulder-formasjon. Oslo Børs har derimot ikke falt denne uken, noe som ville ha utløst et salgssignal.

Etter gårsdagens oppgang, som var den sterkeste siden i fjor sommer, er Hovedindeksen igjen i en stigende trend, noe som gjør at Investtech mener den er en svak kjøpskandidat.

Akkja, dette skrev robotene til Investtech uavhengig av Cohns oppsigelse...
highlander
09:20
07.03.2018
#8517

Stockamateur
09:31
07.03.2018
#12308

Investtech er kjappe i trekket til å skifte bein. Den høyre skulderen er(var) veldig smal. En liten bevegelse ned mot hals holder ikke for å avblåse HS. Sideveis bevegelse er også en opsjon.
blåball
10:07
07.03.2018
#4086

Statoil med Bergen som digitaliserings hovedstad er ikke helt avklart , men trenden er 30 % mindre kostnader på rigg , 15 % på økt utvinningsgrad , og 3 % til på diverse . ( Mer på Dn.no i dag ) Bull .

Telenor ser også effekter i Europa noe som tar ned inflasjon generelt ( Mer på nyheter i dag ) .

Trump agenda preger børsene , politisk agenda er flere . USA har imidlertid ett demokrati : med rebublikanere og demokrater . Senat og Kongress vedtak avgjør mye .

Norge i omstilling fortsatt .

Yara , Hydro , Statoil med flere vekter børsen mer enn andre . Telenor i stigende trend .

Endret 07.03.2018 10:16 av blåball
highlander
10:50
07.03.2018
#8518

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød anbefaler ifølge Finansavisen kjøp av følgende aksjer:

Aker BP
B2 Holding
BW Offshore
Lerøy Seafood
SpareBank 1 ­Midt-Norge
Statoil
blåball
12:40
07.03.2018
#4087

For rette noe på Statoil i Dagens Næringliv avis i dag : Det rette er digitalisering og innovasjon for neste femårs periode . 3 % økt utvinngsgrad . Og 30 % lavere nye utbyggingskostnader m.v.

AkerBP og AkerASA er nok vel så gode på dette fremover . ( DN.no kommenterer boken om Aker i dag ).

Marine Harvest med flere vekter børsen høgere i dag .

Bull for utbytte aksjer og selskaper i vekst og utvikling , samt med innovasjon / digtalisering .
highlander
08:03
08.03.2018
#8526

Roger Berntsen, analytiker i Netfonds, gir denne prognosen for torsdag:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet 0,2 og -0,1 %. De asiatiske børsene endte opp i natt, godt hjulpet av stigende aksjekurser på Wall Street onsdag kveld. Når det er sagt, råvareprisene, med oljen i spissen, har svekket seg fra gårsdagens nivåer. Det er naturlig å anta at dette vil legge en liten demper på Oslo Børs i åpningsminuttene, gitt at Oslo Børs er svært oljeavhengig (oljerelaterte aksjer vekter hele 30 % i OBX indeksen).

Mange investorene venter nå på den europeiske sentralbanken, ECB, som avholder rentemøte senere i dag. Det ventes for øvrig ingen vesentlig strategiendring fra ECB på dette møtet. Som nevnt tidligere, er det naturlig at oljerelaterte aksjer vil gjøre det svakest i åpningen."
highlander
08:17
08.03.2018
#8528

Norsk industriproduksjon falt med 2 prosent i januar, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

DNB Markets skrev i morgenrapporten at både de og konsensus ventet bare en liten korreksjon ned i januar, etter fire måneder med oppgang.

Fra forrige tremånedersperiode har industriproduksjonen steget med sesongjusterte 1,6 prosent.
Den samlede økningen i produksjonen henger sammen med høyere produksjon i både den petroleumsrettede leverandørindustrien og annen industri, skriver SSB i en melding.

Bygging av skip og oljeplattformer var det som bidro mest til den samlede økningen med 4,9 prosent.

Den negative månedsendringen er det i hovedsak næringsmiddelindustrien, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri som bidro mest til. (Kilde: E24)

Endret 08.03.2018 08:17 av highlander
highlander
08:32
09.03.2018
#8538

Ifølge Roger Berntsen, Netfonds, ligger det an til nok en flat til marginalt positiv børsdag, i hvert fall fra start:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [0%, 0,2%]. Trump signerte i går kveld, loven om straffetoll på import av stål og aluminium på henholdsvis 25 -og 10%. Aksjemarkedene hadde for øvrig tatt dette innover seg (etter flere dager med spekulasjoner), dermed ble det liten, eller ingen reaksjoner i markedet. Vi har, som tidligere nevnt, liten tro på at dette vil få noen store konsekvenser på lang sikt, gitt den enkle sammenhengen om at verden nærmest er oversvømt med både stål og aluminium (verden har mer enn nok av disse materialene, til tross for at de er essensielle i viktig industriproduksjon).

De asiatiske børsene endte for øvrig opp i natt. Meldinger om at Trump har takket ja til å møte Nord-Koreas Kim Jong Un, bidro noe til optimismen i regionen. Det kan tenkes at konsumaksjene (laksjeaksjene) vil gjøre det svakere (relativt sett) enn mange andre aksjer i åpningsminuttene."
highlander
07:47
12.03.2018
#8544

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre insight: Still crazy after all this years; Trump har fyrt av det første skuddet i en potensiell handelskrig gjennom sin stål- og aluminiumstariff. Langt kraftigere skyts kan snart rulles ut på slagmarken.

På grunn av de mange «checks and balances» er makten til USAs president sterkt overdrevet. Handelspolitikken er dog et unntak. Gjennom en serie lovvedtak på 1960- og 70-tallet delegerte Kongressen mesteparten av ansvaret for dette viktige området til Det hvite hus.

Mens Trump i sitt første år viste seg mindre proteksjonistisk enn fryktet, ser vi nå tegn til et skift. En årsak er høstens mellomvalg hvor republikanerne går mot et nederlag.

Velgermassen er fortsatt rastløs og ønsker drastiske endringer. Dette skjønner Trump, og derfor børster han støvet av de populistiske fanesakene som fikk han valgt. En av dem er å innføre tollbarrierer for å verne amerikanske industriarbeidsplasser.

Globalistene taper
Globalistene i USA er i stor grad forretningseliten på Wall Street og i Silicon Valley. Disse er liberale på det sosiale plan og konservative på det økonomiske. Problemet er at det kun er en liten andel av velgermassen som har en slik kombinasjon av verdier.

Avgangen til Cohn og degraderingen av Kushner tilkjennegir at globalistene er på defensiven i Det hvite hus og at Trump nå rigger regjeringen om i et populistisk og proteksjonistisk spor.

Aluminiums- og ståltollen er et varsku, men vil neppe lede til en fullskala handelskrig i seg selv. Det pågår imidlertid to andre prosesser som er langt farligere.

Den første er NAFTA-forhandlingene. Kollapser disse, vil det tyde på at Trump har lagt seg på en isolasjonistisk linje hvor broene til selv nære allierte brennes.

Eksplosiv gransking
Enda mer eksplosivt er granskingen av Kinas tyveri av intellektuell eiendom. Kina har systematisk stjålet vestlig teknologi og «know-how» gjennom en årrekke.

Dette vil ventelig snart være dokumentert i en granskingsrapport som Trump har bestilt, og han vil da ha frie tøyler til å straffe Kina med massive sanksjoner.

Holder verden stø kurs mot en ødeleggende handelskrig? Muligheten kan ikke utelukkes, men jeg tviler på det. USA har riktignok en relativt lukket økonomi med stort handelsunderskudd noe som gjør landet nærmest immunt overfor et sammenbrudd i verdenshandelen.

Motposten er at få presidenter er mer opptatt av børsen enn Trump, og blir det en verdensomspennende handelskrig, får vi et børskrakk.

Dernest vil en altomfattende handelskrig ødelegge forholdet til viktige politiske og militære allierte. Det er ikke lett å krige på ett område og samtidig samarbeide på et annet.

Til sist vet alle handelspartnere at Trump sitter på de beste kortene. Det vil være smartere å bøye av og be om godt vær enn å sette hardt mot hardt.

Forhandlingstaktikk
Trumps drastiske utspill bør primært ses på som forhandlingstaktikk. Han følger læreboken i spillteori og satser på at USAs handelspartnere får nerver og svinger unna i siste liten for å unngå en dødelig frontkollisjon.

Summa summarum blir det neppe en global handelskrig. Faren for alvorlige friksjoner med Kina er dog ganske høy, både fordi ubalansene er så store og fordi Xi ikke uten videre vil la seg herse med av Trump.

Så hva bør en investor gjøre? Generelt er næringer eksponert mot innenlandsk konsum så som bank og telekom tryggere enn eksportavhengige virksomheter i det rådende politiske klimaet.

Dernest lever Kina-relaterte selskaper farlig. Bildet er dog ikke uten nyanser. Her kan nevnes at Kina kan komme til å øke importen av LNG fra USA kraftig for å redusere handelsunderskuddet. Det vil i så fall være en gavepakke til Flex LNG.

Ellers er fremvoksende økonomier generelt mer utsatte enn avanserte. Dette gjelder særlig Mexico, Øst-Asia og Brasil.

India har derimot en stor og lukket økonomi, noe som gjør landet mindre sårbart. Det samme gjelder Øst-Europa som både har lite samhandel med USA og minimal eksponering mot kinesisk råvareimport.

I Dovre-porteføljen økes den sykliske eksponeringen denne uken gjennom å bytte ut Bank Norwegian med Avance Gas. Jeg fristes blant annet av utsiktene til et sommeroppsving i LPG-ratene.

Dovre-porteføljen

Flex LNG
Archer
TGS
Golden Ocean
Spectrum
Avance Gas

Inn: Avance Gas

Ut: Bank Norwegian

Endret 12.03.2018 07:59 av highlander
highlander
08:30
12.03.2018
#8550

Roger Berntsen, Netfonds, sier dette om denne mandagen:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,85%, eller innenfor intervallet [0,7, 1] prosent. Knallsterke jobbtall i USA (Non-farm payrolls) gav betydelig aksjeløft på Wall Street fredag kveld. Hele 313 000 arbeidsplasser (utenfor jordbrukssektoren) ble skapt i forrige måned, ifølge den offentlige tellingen. De tre viktigste indeksene, DOW JONES INDUSTRIALS, S&P500 og NASDAQ COMPOSITE, steg mellom 1,7 og 1,8 prosent.

Det er naturlig å anta at dette vil gi vesentlig oppgang på de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. De asiatiske børsene endte for øvrig også opp i natt. Både NIKKEI225 og HANG SENG indeksen steg mellom 1,6 og 1,7 prosent. Aksjene innenfor Telekom, IT og Materialer ledet an oppgangen, mens de innenfor Forsyning, Konsumvarer og Finans gjorde det svakest."
highlander
10:17
12.03.2018
#8552

DNB Markets har i dag byttet ut olje med bolig i ukeporteføljen:

Selvaag Bolig kommer inn i varmen på bekostning av Statoil.

Meglerhusets portefølje av anbefalte aksjer ser dermed slik ut:

B2 Holding
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen
Austevoll
Sparebank1 SR Bank
Selvaag Bolig
Storebrand
Grieg Seafood
highlander
11:15
12.03.2018
#8559

Finansdepartementet tror veksten i norsk økonomi vil akselerere i år.

Det fremkommer i departementets nye anslag i forbindelse med regjeringens budsjettkonferanse.
Fastlandsøkonomien er antatt å vokse med 2,5 prosent i år, opp fra 1,8 prosent i 2017, mens arbeidsledigheten slik Nav måler den er antatt å falle fra 2,7 til 2,3 prosent.

«Aktiviteten i norsk økonomi tar seg videre opp, og arbeidsledigheten fortsetter å gå ned. Oppgangen er bredt basert. Det private forbruket tiltar, og bedriftene investerer mer, både i og utenfor oljesektoren», skriver finansdepartementet.

«Nedgangskonjunkturen etter oljeprisfallet er bak oss», konkluderer departementet. (Kilde: E24)
highlander
08:37
13.03.2018
#8563

Netfonds' åpningsprognose tirsdag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,4]%. Både de amerikanske børsene, samt de asiatiske, endte blandet i går kveld/natt, dermed er det liten drahjelp å få fa disse regionene i dag. Når det er sagt, teknologiaksjene i USA, med Apple i spissen, steg videre mandag kveld, noe som gjorde at Nasdaq indeksen endte i ny all-time high. Dette innebærer at Nasdaq indeksen offisielt sett, er ute av korreksjonsmodus. Resten av det amerikanske aksjemarkedet derimot, er et godt stykke unna samme bragd (Dow Jones indeksen er ned 6 % fra toppen). Oljeprisen handles for øvrig til 64,9 dollar, nær vårt 2018 estimat på 65 dollar. Telekom- og Helse aksjene gjorde det hhv, best og dårligst på de asiatiske børsene i natt."

Vil ellers vise til det jeg skrev i USA-tråden: Det virker som om markedene er veldig avventende før den amerikanske konsumprisindeksen offentliggjøres i ettermiddag...
highlander
08:23
14.03.2018
#8580

Netfonds sjefsanalytiker Roger Berntsen sier dette i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. USAs utenriksminister, Rex Tillerson, ble sparket av Trump i går, noe som har gitt negative utslag på verdens børser (i går kveld og i natt). Investorene frykter at den amerikanske presidenten, ved å sparke Tillerson (tidligere sjef for Exxon Mobil), forbereder innføring av flere proteksjonistiske tiltak. Som tidligere nevn, er vi ikke særlig bekymret for Trumps utallige krumspring som President, det være seg ansettelser, avskjedigelser og trusler om proteksjonistiske tiltak. Grunnen til det er USAs "gjeldsberg", som er større enn noen sinne, mest sannsynlig vil holde "alle parter" i sjakk (enkel spill teori tilsier dette).

Med "alle parter" mener vi hovedsakelig USA og dets långivere (Kina, Japan og til dels Norge mfl.). EU derimot, er i en annen situasjon. Trump har, slik vi ser det, ingen, eller liten "edge", i forhandlinger med EU. Mao. tror vi det er stor sannsynlighet for at det bli innført straffetoll på mindre viktige varer, mot de som har lånt USA mest penger, og at dette vil bli akseptert av "alle parter". Mao. vi frykter ikke Trump. Material- og konsum aksjer gjorde det best i Asia i natt, mens finans og teknologi gjorde det svakest."
highlander
08:49
15.03.2018
#8596

...og dette er torsdagens melding fra Roger Berntsen:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. De asiatiske børsene endte svakt ned torsdag (i natt), dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Stemningen i Asia var preget av frykt for en fremtidig handelskrig, der USA presser flere av sine handelspartnere til å kjøpe flere varer produsert på amerikansk jord, for å unngå økte tollsatser. De amerikanske børsene, med Dow Jones indeksen i spissen, falt på tilsvarende frykt. Når det er sagt, teknologiaksjene har klart seg bra gjennom den siste tids uro, dog ikke uventet da de fleste IT gigantene er globale spillere der produksjonen av deres tjenester i mindre grad vil påvirkes av Trumps harde linje på handel.

Når det er sagt, vi forventer at denne situasjonen løser seg på en god måte ved at de landene som har lånt USA mest penger (Kina, Japan, Norge mfl.) vil beslutte å kjøpe mer av USA i årene som kommer. Det er for øvrig naturlig at merkjøpene vil komme innen militært utstyr og forsvarstjenester, samt olje (for Kinas del). Det er rentemøte i Norges Bank i dag. Vi venter uendret rente. I følge sentralbankens rentebane kommer det en rentehevning på 0,25 % poeng i slutten av året. Styringsrenten står nå i 0,5 %."
highlander
10:03
15.03.2018
#8598

Fearnley-analytiker Kim André Uggedal anbefaler kjøp av TGS, mens PGS og Subsea 7 anbefales solgt.
blåball
10:47
15.03.2018
#4095

Subsea 7 med nytt millard oppdrag på grunt vann i dag . ( Se børsmelding i dag ) . Bull .
Aker ASA øker stadig sine verdier , Ghana er meget verdi økende , og nye Aker Energy er navnet . Bull .

Statoil skifter navn , og er allerde ett bredt teknologiselskap innen flere energiformer . Bull .
NEL Hydrogen og Norsk Hydro er bull fremover . ( Lavt priset i forhold til fremtidig inntjening og innovasjon ) .

Lange renter er preget av teknologisk utvikling og innovasjon , som gir gradvis vekst og utvikling i mange økonomier . ( Og den gir og tar arbeidsplasser ) .

USA og Kina har god vekst og utvikling .

Europa og Asia samlet sett har stor arbeidsstyrke som ikke er utnyttet .

Endret 15.03.2018 10:48 av blåball
highlander
08:56
16.03.2018
#8612

Netfonds v/ Roger Berntsen sier dette om børsen i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. Det har vært små bevegelser på de utenlandske børsene det siste halve døgnet (etter at Oslo Børs stengte torsdag). Når det er sagt, investorene er fremdeles opptatt av den potensielle handelskrigen mellom USA og "resten av verden". I denne forbindelse ønsker vi å gjenta oss til det kjedsommelige om at det ordner seg, gitt kombinasjonen av USAs enorme gjeldsberg og tilsvarende "enormt rike" handelspartnere (Kina, Norge mfl.). "alle parter vil enes om en god løsning på situasjonen, tror vi. Noe annet vil være idioti.

I går var det for øvrig rentemøte i Norges bank, der sentralbanksjefen signaliserte at første rentehevning kommer etter sommeren en gang. Vi derimot, gitt at vekstimpulsene i EU (vår viktigste handelspartner) er sterke enn her hjemme, tror renteutviklingen i Norge vil speile ECBs evt. innstrammingspolitikk. Mao. det blir neppe de store renteutslagene i overskuelig fremtid.

Avslutningsvis, vil vi gi Statoil ros for sitt navnebytte (equinor), da vi har ventet på dette en god stund allerede. Navnet, logoen og fargevalg vil gjøre det vesentlig enklere å forankre selskapets fremtidsvisjoner og utviklingsprosesser både internt og eksternt."

Selv er jeg enig med Rogers betraktninger i forhold til aksjemarkedene og rentenivået, men jeg deler ikke hans begeistring hva angår Statoils navnebytte.
highlander
08:47
19.03.2018
#8627

...og slik forventer Berntsen at børsen åpner denne uken:

" Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,1]%. Denne uken er det rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken). Det er naturlig å anta at dette vil oppta de fleste investorer de neste dagene. Selve rentebeslutningen, med tilhørende pressekonferanse, er onsdag kveld (norsk tid). Det er for øvrig priset inn at renten settes opp med 25 punkter (0,25% poeng). Styringsrenten i USA står i dag, i 1,25%.

Når det er sagt, impulsene fra Asia i natt, er blandede (Hang Seng indeksen opp 0,1% og Nikkei225 ned 0,9%). Oljeprisen derimot, er opp fra fredagens nivåer, noe som, isolert sett, kan hjelpe de oljerelaterte aksjene på Oslo børs. Det var aksjer innen helse og finans som klarte seg best i Asia i natt."
highlander
08:57
19.03.2018
#8629

Sakset fra Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Nervegift, Putin-valget og russiske aksjer

Russland har lenge hatt den tvilsomme æren av å ha verdens billigste børs. Er tiden moden for å kjøpe russiske aksjer?

Moskva-børsen handles for tiden til 0,8 ganger bokført egenkapital og 6,3 ganger estimert inntjening for de kommende tolv månedene. Ingen andre land kan varte opp med slike nøkkeltall.

Russland ligger også i tetsjiktet på rentesiden. Her kan nevnes at mens styringsrenten er på 7,5 prosent, så er inflasjonen 2,2 prosent. Det gir en realrente på sensasjonelle fem prosent, et nivå som rentenister bare kan drømme om andre steder.

Så er Moskva-børsen et kjøp? Svaret avhenger av hva som skjer med sanksjonene, oljeprisen og reformarbeidet.

Nervegift
Russland ble straffet med sanksjoner etter Ukraina-krisen, og disse er en viktig årsak til den lave verdsettelsen av russiske aktiva. Faren er at sanksjonskrigen kan bli trappet ytterligere opp som en følge av forgiftningen av dobbeltagenten Skripal og hans datter med nervegiften Novichok.

Storbritannia har reagert skarpt på hendelsen, og så langt er 23 russiske diplomater utvist. Videre har Storbritannia, Tyskland, Frankrike og USA lagt skylden på Putin-regimet i en felles uttalelse.

Det er vanskelig å spå utfallet at Skripal-saken, men en mulighet er at nye sanksjoner innføres. Disse kan i verste fall bli meget potente så som å kaste Russland ut av Swift-betalingssystemet.

Motargumentet er at aggressive sanksjoner også vil ramme Vesten hardt. Videre vil Putin gjøre sitt ytterste for å unngå nye straffetiltak ettersom det gryende oppsvinget i økonomien da vil trues.

Putin-valget
Reformarbeidet er en annen viktig faktor å overvåke. Med helgens gjenvalg av Putin har en ny politisk syklus startet.

En omrokkering av regjeringen kan ventes, og det er også duket for nye initiativer i den økonomiske politikken. Nøyaktig hva som vil skje, er vanskelig å ha noen formening om ettersom Putin vanen tro holder kortene tett inntil brystet.

Personlig heller jeg mot at rammebetingelsene for næringslivet vil bedres. En grunn er at Russland i likhet med andre petrostater som Saudi-Arabia ikke har noen andre valg enn å modernisere seg i et klima med permanent reduserte oljeinntekter.

Så langt er signalene oppmuntrende. Her kan nevnes at regjeringen har lyktes med å gjenopprette makroøkonomisk stabilitet takket være en imponerende disiplinert penge- og finanspolitikk.

Fremover vil Putin fokusere på tre områder. Det ene er å bevege seg vekk fra et statskapitalistisk system til noe som ligner på en velferdsstat.

Dernest vil en pensjonsreform tvinge seg frem. En pensjonsalder på 55 år for kvinner og 60 år for menn er lavt.

Statsmafiaen
Til sist må kampen mot korrupsjonen intensiveres. Putin har selv tatt til orde for å slå ned på «statsmafiaen» som opptrer rovdyraktig overfor næringslivet.

Med «statsmafia» menes korrupt politi, dommere og andre offentlige tjenestemenn som stikker kjepper i hjulene for bedrifter i håp om å kunne hente ut bestikkelser.

Selv om Putin sier mange av de riktige ordene, gjenstår handling. Kreftene som motsetter seg endringer, skal ikke undervurderes. Spesielt kampen mot korrupsjon kan gi mange mektige fiender i egne rekker.

Summa summarum er brikkene i ferd med å falle på plass for en langsiktig kjøpsmulighet på Moskva-børsen. Seieren i kampen mot inflasjonen og friskmeldingen av statsfinansene betyr at pengepolitikken snart kan legges om i ekspansiv retning samtidig som tempoet i de strukturelle reformene ventes å ta seg opp.

Inntil vi ser det endelige utfallet av Skripal-saken, anbefaler jeg likevel å avvente en inntreden i russiske verdipapirer og fond.

Tankratene nær bunnen
I Dovre-porteføljen slippes Frontline inn i varmen denne uken. Tankratene er riktignok lave, men det er duket for en klar markedsbedring i 2019 og 2020.

Det tilkjennegis av høy skraping kombinert med en robust vekst i fraktbehovet. For det første er den globale forbruksveksten av råolje høy.

Dernest er transportdistansene økende. Det skyldes at USA er drivkraften på produksjonssiden, mens Asia dominerer forbruksveksten.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Spectrum
· Avance Gas
· Frontline

Inn: Frontline

Ut: Golden Ocean
highlander
09:33
19.03.2018
#8636

Atea tas i dag inn i DnB Markets ukesportefølje med anbefalte aksjer.

– Det er en aksje vi burde tatt inn for lenge siden, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i en kommentar, og viser til behovet for diversifisering; han peker på at en teknologiaksje er en god bidragsyter til å holde bredden i bransjene som er representert.

Ut går B2 Holding, som gjorde det svakt i forrige uke, særlig på grunn av en emisjon.

DNBs portefølje består nå av følgende aksjer:

Austevoll Seafood
Sparebank 1 SR-Bank
BW Offshore
Wallenius Wilhelmsen Logistics
Storebrand
Grieg Seafood
Atea

Endret 19.03.2018 09:35 av highlander
highlander
09:38
19.03.2018
#8637

Nordea Markets henter inn tre oljeserviceselskaper i sin nordiske portefølje denne uken.

– Oljeserviceindustrien er etter vår vurdering i bunnen av syklusen og en ny opptur er i sikte, skriver meglerhuset.

De tre aksjene det er snakk om, er Subsea 7, BW Offshore og Petroleum Geo-services.

I Subsea 7 vurderes den operasjonelle risikoen som høy, da selskapet trenger flere ordre, men den finansielle risikoen som lav. Situasjonen er motsatt i BW Offshore, som har høy gjeld, men lange kontrakter.

– PGS er det mest risikable av de tre selskapene, skriver Nordea, men viser blant annet til oppgraderingen fra kredittvurderingsbyrået Moody’s i forrige uke. (E24)
blåball
17:27
19.03.2018
#4097

Svenske Vattenfall kutter 1600 ansatte og selv om virksomheten tjener penger : er dette nødvendig for å få rom for fremtidige investeringer . ( Mer på Aksjelive E24 i dag ) .

Hva som gjør dette er enkelt : mer digitalisering og " tvillinger " ..........

Statoil har nå Total deal i boks . Martin Lingefeltet m.v. ( referanse er E24 ) .

Tesla i USA produserer for lite , og blir trolig utkonkurert på bilsiden .
highlander
09:21
20.03.2018
#8644

Netfonds' traff bra på dagens åpningsprognose, litt opp - til tross for fallet i USA i går kveld:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2]%. Wall Street endte kraftig ned i går, dog dette skyldes hovedsakelig selskap spesifikke hendelser, med FAANG aksjene i spissen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google). De asiatiske børsene derimot, klarte seg mye bedre, da de endte relativt flatt i natt.

Investorene venter på morgendagens rentebeslutning fra Fed (den amerikanske sentralbanken. Sannsynligheten for at styringsrenten (Fed Funds Rate) settes opp fra 1,5% til 1,75% er stor (over 90% sannsynlighet). Mao. pressekonferansen, der sentralbanksjefen utdyper rentebeslutningen, blir desto viktigere for investorene.

Investorene her hjemme må også forholde seg til en mulig regjeringskrise i dag, da flertallet i stortinget er innstilt på å stemme for mistillit til Sylvia Listhaug (justisministeren), for hennes personlige meninger. Denne saken, er for oss helt absurd, da stortingsflertallet med med KrF i spissen, gjennom å fremme mistillit, i bunn og grunn stemmer for å begrense ytringsfriheten til enkeltpersoner. Dette er farligere for demokratiet enn noe annet, da ytringsfriheten er selve bærebjelken i vårt samfunn. "
highlander
10:57
20.03.2018
#8657

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities anbefaler kjøp av Telenor, NEL og sparebanker generelt, mens Kongsberg Gruppen, Gaming Innovation og Norwegian Air anbefales solgt. (Xi)

Endret 20.03.2018 10:57 av highlander
highlander
08:27
22.03.2018
#8675

Nok en dag der Roger Berntsen spår en flat åpning:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. Den amerikanske sentralbanken satte, som ventet, opp renten med 25 basis punkter i går. Dette sammen med en oppdatert rentebane, som indikerer to rentehevinger til i år, gav en umiddelbar positiv reaksjon i aksjemarkedet. I kjølvannet av sentralbanksjefens pressekonferanse derimot, ble denne oppgangen reversert. Spørsmålet om potensielle økte handelsbarrierer (fare for en større handelskrig) ble naturlig nok drøftet i denne seansen. Sentralbanksjefen poengterte at medlemmene av rentekomiteen hadde brukt tid på temaet, samt at signalene fra næringslivet var at de var bekymret for utviklingen rundt dette. De asiatiske børsene, eks. Japan, endte for øvrig ned i natt, mens oljeprisen er noe opp. Samlet sett bør dette ikke gi de helt store utslagene på Oslo Børs i åpningsminuttene."
highlander
10:46
22.03.2018
#8691

Analytiker Glenn Kringhaug i ABG Sundal Collier anbefaler ifølge Finansavisen kjøp av følgende aksjer:

Veidekke
NRC Group
Selvaag Bolig
Solon Eiendom

Tydelig at Kringshaug har stor tro på byggebransjen og boligmarkedet...
Stockamateur
14:13
22.03.2018
#12331

Eiendom er vel ganske defensive aksjer? Flere enn meg som lukter elendighet?

Hvis OSE detter ned gjennom hals i HS ved 780, reduserer jeg aksjeandelen ytterligere fra 50% (nå) til 25. Har noe bear på OSE og FOE, så det bør kompensere noe hvis det går ordentlig gæli.

Endret 22.03.2018 14:16 av Stockamateur
OldNick
22:56
22.03.2018
#19977

DNB avholdt en nordisk SMB-konferanse i går (hovedsakelig norske selskap som deltok).


40 deltagende bedrifter i 4 sesjoner.


Presentasjonsfiler finnes her
Provence
23:28
22.03.2018
#10051

re:OldNick #19977:

Takk for den oversikten. Ser at Medistim også er med i den kolleksjonen.

Legger over underlaget til MEDI tråden
highlander
08:17
23.03.2018
#8707

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,8 %, eller innenfor intervallet [-1, -0,7] %. Frykt for en eskalerende handelskrig mellom USA og en rekke andre land (deriblant Kina), bidro til kraftig børsfall i Asia i natt og i USA i går kveld. Det er naturlig å anta at denne frykten vil forplante seg til Europa i dag. Mao. må vi belage oss på stort salgs press i åpningsminuttene.

Når det er sagt, hvorvidt denne situasjonen vil utvikle seg til en fullskala handelskrig er ikke gitt. Vi ser på utviklingstrekkene i denne saken mer som klassiske forhandlingsutspill, enn noe annet. I så tilfelle, er sannsynligheten stor for at denne prekære situasjonen vil løse seg på en god måte for alle parter. Poenget, slik vi ser det, er at Kina og USA er så avhengige av hverandre pga. USAs enorme gjeld til Kina og USAs enorme appetitt for "billige" kinesiske varer. Det ville være idioti om landende ikke kommer til en minnelig løsning der Kina ender opp med å kjøpe litt flere varer av USA i årene som kommer. Det samme vil andre land som har lånt USA mye penger, som f. eks. Norge, måtte belage seg på å gjøre."

Jeg vil si at Roger Berntsen i dag er vel optimistisk i åpningsprognosen - med sin spådom om "bare" 0,8 % fall, hensyntatt utviklingen i USA i går kveld (ca. 2,5-3 % ned på de viktigste indeksene) og i Asia i natt (Kina ned over 3 % og Japan ned 4,5 % i skrivende stund).

Ellers liker jeg optimismen hans; vi får håpe at dette bare er "klassiske forhandlingsutspill" og at man etter hvert finner minnelige løsninger.

3 kvarter til åpningsbjellen ringer på Oslo Børs. Det blir en spennede dag...
Profitt
09:00
23.03.2018
#14923

Spørs hvilke aksjer man sitter i 😇
OldNick
09:05
23.03.2018
#19979

Roger'n traff bra her.

Highlander, du har kanskje misset denne nyheten?

S.Arabia's energiminsteren Al-Falih har vært ute i media og varslet forlengelse av kuttavtalen.

Det støtter oljeprisene, selvsagt, som løfter seg over $65/69 (WTI/BRENT) igjen.

Oil rises more than 1 percent as Saudi says production curbs could last into 2019

Henning Gloystein, Reuters
Mar. 23, 2018


Endret 23.03.2018 09:15 av OldNick
highlander
09:06
23.03.2018
#8709

Jammen fikk ikke Roger'n rett i dag også; OSEBX åpnet ned temmelig nøyaktig 0,8 %.

Men dagen er fortsatt ung...
highlander
09:10
23.03.2018
#8710

Re. OldNick #19979

Vi kommenterte Roger omtrent samtidig :)

Takk for nyheten. Det legger nok en demper på fallet her hjemme på bjerget, ja.

Det at Saudia-Arabia ønsker å forlenge kuttavtalen, har nok sammenheng med at de skal børsnotere statsoljeselskapet sitt. Det kribler nok veldig i arbaberfingrene med hensyn til å skru opp kranene, for å staffe USA som i år ligger an til å bli verdens største oljeprodusent, men først skal de hente hjem "arvesølvet" sitt.

Ha en fin dag!

Endret 23.03.2018 09:15 av highlander
blåball
09:32
23.03.2018
#4107

Kina har allerede gitt signaler om en oppmykning i forhold til vestlige selskaper i Kina , og en oppmykning innen finans . ( Og dette er før Trump sine foreløpige protokoller . )

EU er allerde innvilget en del unntak fra diverse tollsatser . ( Det er ikke bare snakk om toll , men også att EU må bidra med 2 % av brutto nasjonal produkt innen forsvar / Nato ) .

Ha en god Påske .
blåball
09:37
23.03.2018
#4108

Så får Donald Trump vise hvor god Diplomat han er .
blåball
08:56
24.03.2018
#4109

MBS er på besøk i USA , og Saudi Arabia / USA har mange felles økonomiske mål . ( Mer på E24 i dag ) .

Fortsatt god utvikling for oljeproduserende og enkelte levrandører i Norge . ( Se dagens godkjennelser ) .

Norsk Hydro får en nøytral anbefaling fremover , men legger kjøp lavere en dagens kurs .
highlander
20:30
25.03.2018
#8721

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Det skjedde ikke veldig mye i chartene, men det lille som skjedde var ikke til det bedre...Hovedindeksen falt 0,8 prosent sist uke, fra 806,72 til 800,29

Fra all-time high er nedgangen da på 4,8 prosent. Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,5 prosent og siden nyttår er den ned 1,7 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 15,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Fra lyst til mørkt?
Det ble et nytt, lite fall på Oslo Børs sist uke. Som sist søndag betyr det at høyre skulder i hode-skulder formasjonen fremdeles kan være under utvikling. Og det blir ikke bedre av at høyre skulder ligner på en dobbel topp.

Uansett er det for tidlig å avblåse faren for at hode-skulder formasjonen slår til og varsler at hovedindeksen kan falle til 720.

Faller hovedindeksen under 800-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt, og halslinjen på 795-nivået, vil sannsynligheten for et fall til 720 øke betraktelig.

RSI brøt de korte positive undertonen. Da er det ikke sikkert det blir mulig å unngå en (forbigående) nedgang mot 720.

200-dagers glidende gjennomsnitt har tatt imot flere ganger den siste måneden og tester det nå nok en gang.

Sist uke ble det et lite brudd både på bunnlinjen i RSI-chartet og i hovedchartet. Det var et par svakhetstegn som økte sannsynligheten for et nytt fall.

Det kan komme forbigående oppturer, men så lenge hovedindeksen ikke bryter 823-nivået, og stiger til ny all-time high på høyere omsetning, er det fremdeles fare for en ny nedtur.

Positiv undertone
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Forsetter den kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Sannsynligheten for et fall til 745, og kanskje 720, er imidlertid ikke blitt mindre i løpet av uken som gikk.
highlander
08:50
26.03.2018
#8724

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,6%, eller innenfor intervallet [-0,8, -0,5]%. Det er få positive nyheter å melde om mandag morgen, annet enn at oljeprisen handles over 70 dollar per fat. Mao. er impulsene fra Asia i natt, samt USA fredag kveld, svake. Investorene er, slik de har vært de seneste ukene, bekymret for Trumps hardkjør hva angår straffetoll mot Kina mfl. De viktigste indeksene i USA (Dow Jones, S&P500 og NASDAQ) falt to prosent i snitt fredag.

Når det er sagt, verdens aksjemarkeder er fremdeles i korreksjonsmodus, noe de for øvrig har vært i to måneder allerede, derfor er det naturlig at svingningene i finansmarkedene er ekstra store om dagen. I denne sammenhengen kan det være verdt å vite at gjennomsnittskorreksjonen på Oslo Børs (de siste 20 årene) har vært på 7 måneder. Dvs. basert på disse tallene må vi belage oss på mer av det samme (stor volatilitet) i flere måneder til. De fundamentale forholdene derimot, er, slik vi ser det, gode. Det være seg globale vekstimpulser, samt inntjeningsevnen i selskapene."
OldNick
09:16
26.03.2018
#19983

Rogern's tok feil idag.

Hovedindeksen var stort sett uendret fra start.

Mange dommedags-spåmenn som også tok feil.

Den sterke oljeprisen, som viser at OEPC og S.Arabia fortsatt mener alvor, er en sterk støtte til OSE.

Trump og Xi vil nok inngå forhandlinger om å la USA få bedret tilgangen til kinesiske markeder.


Ikke mye skjedde i østen idag heller.

MSCI Asia-Pacific indeks (ex. Japan ned -0.2%)

Asian shares stumble as trade war fears roil global markets

Endret 26.03.2018 09:20 av OldNick
OldNick
09:32
26.03.2018
#19984

highlander
09:34
26.03.2018
#8726

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvem myrdet likviditeten?

Anatomien til kapitalmarkedene har endret seg radikalt dette tiåret drevet av både teknologisk innovasjon og nye reguleringer. Den rådende markedsarkitekturen kan være skjørere enn antatt.

Alle større børsfall med unntak av ett, krakket i 1987, ble utløst av økonomiske nedgangstider. Hva var problemet i 1987? Markedet selv.

Utover 1980-tallet gjorde datamaskinene sitt inntog på Wall Street, og dette førte med seg store endringer i markedenes virkemåte. Spesielt en innovasjon spilte en nøkkelrolle i 87-kollapsen, nemlig porteføljeforsikring.

Kloke hoder fant på 80-tallet ut at man kunne tilby aksjeinvestorer beskyttelse mot store verdifall. Denne porteføljeforsikringen fungerte ved at datamaskiner overvåket kursutviklingen fortløpende, og dersom børsen falt under en på forhånd definert «smertegrense», ble det automatisk spyttet ut salgsordrer i S&P 500-futures.

Short-posisjonene i indeksfutures var av en slik størrelse at de utlignet kundenes long-eksponering i aksjeporteføljen, og sim-sala-bim var man beskyttet mot ytterligere nedgang. Hvem ville vel ikke ha en slik forsikring?

Vissheten om at man hadde porteføljeforsikring gjorde at investorene sov godt om natten i trygg forvisning om at tapene aldri kunne bli uhåndterlig store om 80-tallets ville oppgangsmarked skulle spore av. Det var bare en hake.

Black Monday
Etter et kraftfullt rally rullet New York-børsen over i en velfortjent korreksjonsfase i oktober 1987. Mandag 19. oktober var en vindfull dag på Wall Street med gløtt av sol. Da skjedde noe ingen hadde forutsett.

Plutselig ble indeksfuturesmarkedet truffet av en tsunami av salgsordrer som overveldet kjøpersiden fullstendig og førte til en momentan børskollaps.

Etter 1987-krakket fryktet mange at en depresjon ville følge. Dette skjedde imidlertid ikke. En grunn er at fallet primært skyldtes en konstruksjonsfeil i markedsarkitekturen.

Miksturen av porteføljeforsikring, automatiske datamaskin-genererte salgsordrer og børser som opererte uten «circuit breakers» hadde skapt et system som var iboende ustabilt. Litt som å leke med håndgranater i mørket måtte det ende med forferdelse.

Flash crashes
Dette tiåret har markedsarkitekturen endret seg mer enn noen gang, men faren er at man på samme måte som på 80-tallet har skapt et system med skjør grunnmur. De siste års mange «flash crashes» kan være et varsku.

Det er særlig ett forhold som bekymrer meg, nemlig likviditeten. Omsetningshastigheten i både aksjer og obligasjoner har vært systematisk fallende dette tiåret. En årsak er at nye reguleringer har gjort det vanskelig for banker og meglerhus å sitte med verdipapirer på egen balanse.

Det store fallet i omsetningshastigheten er i seg selv urovekkende. Virkeligheten kan imidlertid være enda verre enn som så. Årsaken er at kvaliteten på likviditeten i tillegg kan ha forvitret betydelig.

I dag står datastyrt høyfrekvenshandel for brorparten av omsetningen på børsen. Denne høyfrekvenshandelen kjennetegnes av hastighet og ikke dybde. Datamaskiner kan i dag lett snurre en million kroner hundre ganger i løpet av en handelsdag, noe som vil generere en dagsomsetning på 100 millioner.

Optisk bedrag
Normalt betyr en slik dagsomsetning at det er lett å komme seg inn og ut med betydelige poster. Dersom storparten av volumet er høyfrekvenshandel, er imidlertid denne likviditeten kun et optisk bedrag.

Faren med lite likvidide markeder er at disse mye lettere kan bringes ut av likevekt med tilhørende abnorme kursutslag. Risikoen med lav likviditet forsterkes av en annen trend, nemlig den økende populariteten til indeksfond og ETF-er. Når disse har kapitalinngang, kjøper alle mekanisk de samme aksjene og vice versa når midler trekkes ut.

Det er lett å forestille seg at investorer som i økende grad går i takt samtidig som likviditeten er lav og fallende, kan forsterke utslagene både på opp- og nedsiden.

Kanskje kulminerer det rådende bullmarkedet med en «melt-up» og en aksjeboble av dotcom-proporsjoner før kursene ruller over og ned og treffer en luftlomme hvor det knapt finnes kjøpere? Dette er noe å gruble over i påskeferien.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Spectrum
· Avance Gas
· Frontline
highlander
09:06
27.03.2018
#8735

Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 1%, eller innenfor intervallet [0,8, 1,2]%. Uoffisielle meldinger om at Kina nå tilbyr å kjøpe flere varer av USA for å bedre handelsbalansen mellom landene, gav solide utslag på Wall Street mandag kveld.

De toneangivende indeksene (Dow Jones, S&P500 og Nasdaq) steg hele 3 prosent på ryktene. Dette kommer ikke overraskende på oss, da vi har fremhevet et slikt utfall fra første dag (helt siden Trump startet prosessen med økning av tollsatser). De asiatiske børsene steg naturlig nok også på dette. Mao. er stemningen i verdens finansmarkeder svært god tirsdag morgen, noe som lover godt for de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs."

I dag traff han ganske bra; med OSEBX opp 0,92 % kl 09:05.
blåball
09:15
27.03.2018
#4113

Mer og bedre forhandlinger og en bedre dialog ; basert på handelsbalanse som utgangspunkt , og dernest sikring av stålindustri i USA og EU og Kina / Asia : Er viktig for det fleste ledende nasjoner .

WTO og G20 landene har felles fordeler av kvoter og reguleringer for å hindre prisdumping og nasjonal sikkerhet over lang tid . ?

Statoil og Norsk Hydro er med i verdikjeden på sine produkter , og har sine produkter spredt over hele verden . ( Bull ) .

Aker øker stadig sine verdier . ( Bull ) .
blåball
09:15
27.03.2018
#4114Endret 27.03.2018 09:17 av blåball
highlander
08:02
03.04.2018
#8778

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Ekko fra årtusenskiftet

Korreksjonen nærmer seg trolig slutten, og startskuddet for den neste og siste etappen i det langsiktige oppgangsmarkedet kan snart bli fyrt av. Her er hvordan nachspielet på børsen kan arte seg.

En reise tilbake til 90-tallet kan gi en pekepinn på hva vi har i vente. Den gangen dro også teknologisektoren lasset i det spektakulære oppgangsmarkedet.

Videre var råvareprisene svake gjennom store deler av perioden samtidig som oppsvinget i verdensøkonomien var langvarig men anemisk.

I mars 2000 toppet S&P 500-indeksen ut, tolv måneder før en grunn resesjon startet i mars 2001. Normalt vender børsen ned 3-12 måneder før neste nedgangstid.

Turboen slår inn
Konjunkturoppsvinget er mest fremskredent i USA, og dette taler for at omslaget vil komme først her. De neste to årene slår imidlertid den finanspolitiske turboen inn for fullt, og dette argumenterer mot en snarlig resesjon.

Her kan nevnes at de finanspolitiske stimulansene eskalerer fra 0,3 prosent av BNP i 2017 til 0,8 prosent i år og solide 1,3 prosent i 2019. Det er populisme i praksis.

Får vi en handelskrig, kan det kortslutte festen, men faren for det er neppe høy. Trump synes primært å fokusere på Kina, og det mest sannsynlige utfallet av de pågående friksjonene er at kineserne gir etter og åpner opp det gigantiske innenlandske markedet. Det vil være godt nytt for amerikansk og europeisk næringsliv.

Bakgrunnen for det optimistiske synet er at det vil være irrasjonelt av kineserne å gå inn i en fullblods handelskrig som vil ramme dem fire ganger hardere enn USA. Videre gjør den historisk lave arbeidsløsheten at Trump har lite å tjene på proteksjonisme akkurat nå.

Back to the future
Starter den neste nedgangstiden i 2020, er vi nå i 1999 for å bruke 90-tallsanalogien. Gjennom 1999 og inn i det nye årtusenet steg børsene eksplosivt ledet an av teknologiaksjer før S&P 500 nådde toppen i mars 2000.

Den tilsvarende rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000. Hva skyldes etterslepet?

Forklaringen ligger i sektorsammensetningen. Mens teknologi er største bransje på Wall Street, er dypsykliske næringer som råvareindustri og shipping tungt representert i Norge.

Fordi storparten av inntjeningen ligger et godt stykke frem i tid, er teknologisektoren rentefølsom. Rundt årtusenskiftet tvang den sterke økonomien Federal Reserve til å stramme inn pengepolitikken markant, og dette førte til at smertegrensen for teknologiaksjene til slutt ble overskredet med et trendskifte som resultat.

Nachspiel-vinnerne
Dypsykliske næringer som shipping og råvareindustri er derimot lite rentesensitive. Årsaken er at inntjeningen er «front-loaded».

Videre er kapasitetsutnyttelsen den viktigste resultatdriveren, og siden denne når toppen helt i slutten av konjunkturoppgangen, har inntjeningen og aksjekursene en tendens til å eksplodere først når festen har kommet til nachspiel-stadiet.

Dette skjedde også rundt årtusenskiftet. Mens teknologi-aksjene var i fritt fall fra mars 2000, fortsatte rallyet i syklisk råvareindustri helt til våren 2001.

At rekordnoteringen på hovedindeksen kom høsten 2000, gjenspeiler de motstridende kreftene fra en teknologisektor i utforbakke og en råvaresektor i medvind.

Tilsvarende takter utspant seg på Wall Street. Her kan nevnes at S&P 500-indeksen eksklusiv teknologi først toppet ut i mai 2001.

Det er lett å forestille seg at vi får en liknende utvikling denne gangen. Kanskje teknologi-sektoren topper ut i andre halvår, mens det sykliske rallyet fortsetter et godt stykke ut i 2019? Ikke vet jeg, men det er min beste gjetning akkurat nå.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Flex LNG
Archer
TGS
Spectrum
Avance Gas
Frontline
highlander
08:06
03.04.2018
#8780

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,7%, eller innenfor intervallet [-1, -0,5]%. Impulsene fra verdens finansmarkeder er svake tirsdag morgen, dermed ligger det i kortene at Oslo Børs åpner ned i dag. Blant annet har oljeprisen svekket seg over 3% fra nivåene før påske. Investorene er fremdeles, dog ikke uventet, opptatt av den spente handelssituasjonen mellom USA og Kina (stadige økninger av tollsatser), samt det faktum at en rekke aksjer og børsindekser er i korreksjonsmodus. Mao. er markedsforholdene relativt lik slik de var i forrige uke."
highlander
10:40
03.04.2018
#8784

Meglerhuset følger utviklingen i markedet og vil ifølge TDN Direkt snart tilby salg av oppdragsfinansierte analyser, skriver Hegnar.

Tjenesten startes opp første halvår 2018, og blir et tillegg til tradisjonelle analyser.

Analysene vil ikke inneholde anbefalinger, men meglerhusets syn på selskaper og hva man tenker aksjen kan være verdt.

Årsaken er som kjent Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (Mifid 2), som sier at meglerhusene vil måtte ta direkte betalt for sine finansielle analyser, og de kan ikke lenger bake dette inn i kurtasjen.

Aksjesjef i Nordea Gaute Ulltveit-Moe uttalte til E24 i vinter at analysemarkedet er presset.

– Det oppleves nok et prispress i bransjen, og et økt fokus fra investorene på å virkelig forstå hva de betaler for, samt at man krever tilgang på erfarne analytikere med resultater å vise til, forklarer aksjesjefen.

E24 skrev nylig om Odin-fondene som har ansatt egne analytikere fremfor å kjøpe tjenester fra meglerhus. (HO, E24)
highlander
11:16
03.04.2018
#8788

Pareto Securities bytter ut hele seks aksjer i den anbefalte månedsporteføljen for april, ifølge en oppdatering.

Meglerhuset kvitter seg med Akva Group, BW LPG, Golden Ocean, Schibsted A, Statoil og Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Samtidig henter Pareto inn Komplett Bank, Marine Harvest, Norwegian, Odfjell Drilling, Stolt-Nielsen og Sparebanken Østlandet.

Slik ser Paretoporteføljen ut for april:

Aker BP
Lerøy Seafood
Northern Drilling
Scatec Solar
Komplett Bank
Marine Harvest
Norwegian
Odfjell Drilling
Stolt-Nielsen
Sparebanken Østlandet

Paretoporteføljen falt 0,4 prosent i mars, mens Hovedindeksen falt 1,8 prosent. (E24)
blåball
11:24
03.04.2018
#4117Endret 03.04.2018 11:24 av blåball
blåball
11:24
03.04.2018
#4118

re:highlander #8784:

Det er nok flere aksjer som trenger en verdi vurdering .

Ocean Yield leverer stadig gode og gradvise økte utbytter til eksempel .

Statoil er omstilt til det bedre .

Oppkjøpskandidaten NEL får inn nye ordre med Nikola . ( Se Børsmelding i dag ) .

Energi sektor viser stigende utvikling , og omstilling fortsetter .
highlander
08:48
04.04.2018
#8803

Netfonds åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,5%, eller innenfor intervallet [0,3, 0,6]%. De amerikanske børsene gjorde et aldri så lite comeback i går kveld, da bl.a. Dow Jones indeksen steg 389 poeng, eller 1,6 %. Når det er sagt, den toneangivende indeksen er ned hele 10% fra toppen. Mao. må investorene smøre seg med tålmodighet i påvente av bedre markedsforhold. Oslo Børs derimot, har klart seg relativt sett bra gjennom markedsuroen, da OBX indeksen kun er ned 3% fra toppen. Sterke lakseaksjer, samt høyere oljepris har bidratt til dette. Børsene i Asia endte for øvrig blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag."
highlander
08:54
04.04.2018
#8805

Den norske PMI-indeksen har falt to måneder på rad fra en topp i januar, og vi ser også bred nedgang i Europa og Asia. I eurosonen viste tirsdagens endelige PMI-tall for industrien at indeksen fortsatte ned 2,0 poeng i mars etter en nedgang på 1,0 poeng måneden i februar.

Det er dog ingen grunn til å bekymre seg for at farten er på vei nedover, skriver DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

– Nedgangen i innkjøpsjefindeksene må ses i lys av de svært høye nivåene i siste del av fjoråret. Det er naturlig med en liten korreksjon ned i PMI-ene etter en periode med sterk oppgang, skriver Jeanette Strøm Fjære i morgenrapporten.

Hun skriver videre at fallet i PMI-ene også delvis kan være knyttet til frykt for handelskrig mellom USA og Kina, noe som kan gi lavere vekst i handel.

– Enn så lenge ser vi på dette som en nedsiderisikofaktor, og tror at det sykliske oppsvinget fortsetter en god stund til, skriver hun ifølge E24.
highlander
09:26
05.04.2018
#8829

Roger Berntsen, Netfonds, traff på desimalen i dagens åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 1,2%, eller innenfor intervallet [1, 1,3]%. Alle piler peker oppover torsdag morgen, det være seg de asiatiske børsene (ex. Kina og Hong Kong som er stengt), oljeprisen og de amerikanske børsene. Når det er sagt, oppgangen vi forventer i dag tilsvarer mer eller mindre den nedgangen vi hadde i går, dessuten har det skjedd lite nytt hva angår situasjonen mellom USA og Kina (Frykt for en eskalerende handelskrig). Vi derimot, forventer at denne situasjonen vil løse seg pga. realiteten i saken (USA skylder Kina 1,2 billioner dollar). Mao. det vil være ren og skjær idioti om partene ikke klarer å enes om en god løsning, derfor frykter vi ikke den situasjonen som har oppstått."
highlander
10:41
05.04.2018
#8841

Som Berntsen påpekte i går har Oslo Børs gjort det bedre enn veldig mange andre børser så langt i år.

Fristende å peke på utviklingen i oljeprisen og ikke minst lakseaksjene, men innenfor mange sektorer har Oslo Børs gjort det bedre enn utenlandske aksjer har gjort det.

Sparebank1 Markets fremholder at aksjene på OSEBX har gjort det 7% bedre enn sammenlignbare aksjer i 2018 justert for lakseaksjene.

Hele 3,5% av dette har kommet siden påsken startet. De mener følgelig at de utenlandske sammenlignbare selskapene vil ha en sterkere utvikling fremover.

DNB fremheves som en aksje som har gjort det spesielt godt i forhold til sammenlignbare aksjer den siste måneden.
blåball
11:09
05.04.2018
#4129

Ett åpnere marked til Kina bidrar , og Myndigheter i Kina har signalisert bedre vilkår for utenlandske selskaper i Kina . ( dette var før Trump / USA satte i gang " forhandlingskort " med tollsatser som ett signal om mer fortgang i mer rettferdige handelsbalanser og finansielle forhold .

Og det er ikke noe nytt att Stål og aluminium har vært under diskusjon over mange år . ( Mer reformer innen WTO kan med fordel moderniseres og utvikles slik att produksjon blir jevnere fordelt mellom USA / Europa / Asia ) .
blåball
08:26
06.04.2018
#4133

Konstruktive forhandlinger mellom USA og Kina er i gang ?

Det er ikke første gang Donald Trump forhandler som handelsmann , men som President i USA er også Rebublikanere og Amerikansk Industri / selskaper med i diskusjon : om riktige tiltak som bør være forutsigbare .

En Handelsminister som argumenterer for dialog . ( Mens Donald Trump fortsetter med Twitter meldinger.... ) .
blåball
08:43
06.04.2018
#4134

Aibel / Kværner / Aker Solutions har gode forutsetninger for videre fremgang . ( Bull ) .
highlander
08:44
06.04.2018
#8860

Here we go again...

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,6%, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,5]%.

De asiatiske børsene endte ned i natt, etter at Trump (USAs president) varslet innføring av ytterligere tollbarrierer (hovedsakelig rettet mot Kina). Mao. er alt som normalt, gitt at markedet har blitt bombardert med slike meldinger de siste ukene. Det er naturlig å anta at Kina vil varsle mottiltak innen kort tid.

Når det er sagt, strategien som Trump og Kina spiller ut ligner mer på forhandlingsteknikk enn noe annet, noe som kan bety at landene allerede (antakeligvis) er i konstruktive forhandlinger hva angår USAs store handelsunderskudd til Kina."
blåball
09:16
06.04.2018
#4136

re:highlander #8860:

Nå er Kina børs opp i følge E24 .

Fokus på resultat sesong i USA fremover , der selskapene øker sin inntjening markert .

Samsung i Sør Korea ser også ut til å få sitt beste resultat på lenge .

AkerBP er det beste oljevalget , der utbytter øker gradvis fremover . ( Da har jeg ikke medregnet større oljefunn ) .

Nano og NEL er selskaper som kan stige markert fremover . ( Nikola med gode investorer i ryggen , og Nano som en oppkjøpskandidat for en større gruppering ? ) .
highlander
13:17
08.04.2018
#8905

Tillater meg å lime inn "søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:Hovedindeksen steg 1,0 prosent sist uke, fra 805,32 til 813,47.

Fra all-time high er nedgangen da på 3,2 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,5 prosent og siden nyttår er den ned 0,1 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs fremdeles opp 17,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Opp eller ned?
Forrige søndag skrev vi at RSI hadde brutt den korte positive undertonen i forrige uke, og kanskje hadde etablert en ny bunn over den forrige.

Kommer det en oppgang gjennom 50-nivået og den fallende trendlinjen, og 50-dagers glidende gjennomsnitt blir brutt i hovedchartet, kan det signalisere en opptur mot 820-823 igjen.

Det skjedde ikke så mye som endret seg i det tekniske bildet på Oslo Børs sist uke, men det lille som skjedde var positivt.

Og 50-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt og RSI brøt også den fallende trendlinjen og 50-nivået.

Det kan fremdeles bety at det er mer å gå på, men det forutsetter at den positive undertonen i RSI-chartet holder, og aller helst at RSI også holder seg over 50-nivået.

For å avblåse faren for et fall til 720 må hovedindeksen fremdeles bryte den tekniske motstanden i området 820 - 823, og stige til ny all-time high på økende omsetning.

Positiv undertone
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Forsetter den kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Sannsynligheten for et fall til 745, og kanskje 720, ble likevel ikke nevneverdig mindre i løpet av uken som gikk. (HO)
OldNick
16:09
08.04.2018
#20009

Ingen storstreik denne gangen.

Partene kom til enighet på de fleste kravene, og er selvsagt tilfredse med å kunne sende regningen for utvidet AFP til skattebetalerne (som jeg regner med blir resultatet), den stumme parten som alltid deltar, men ingen stemme har.

Generell lønnsøkning for LO's område innen privat sektor er beregnet til 2.8%, 1 krone gis i tillegg, +2.50 ekstra til lavtlønnte, resten kommer i lokale forhandlinger og lønnsglidning.

Storstreiken er avverget

Bjørn Haugan, Therese Ridar, Hallgeir Vågenes, VG.no
08.04.2018
highlander
07:33
09.04.2018
#8916

Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Krakket i kryptovalutamarkedet

Kryptovalutakursene har stupt i år. Er markedet på dødsleiet, eller har vi med en disruptiv teknologi å gjøre som til slutt vil transformere verdens pengesystemer og finansnæringen?

Disruptive teknologier og bobler er siamesiske tvillinger. Tenk på internettboblen rundt årtusenskiftet, boblen i fornybar energi under opptakten til finanskrisen og jernbane-boblen i Storbritannia på 1840-tallet.

Fjorårets kurs- og volumeksplosjon i kryptovalutamarkedet med den påfølgende kollapsen bærer preg av en boblesprekk. Det er flere årsaker til prisraset. En er regulatoriske motvinder. En annen er at svakhetene ved mange av dagens valutaer har blitt tydeligere.

Her kan nevnes at det tok 18 timer å gjennomføre en bitcoin-transaksjon på det verste i vinter. En så lang responstid er lite praktisk om du skal kjøpe en kaffe eller pizza.

Følg pengene
Det pøses for tiden enorme beløp inn i ulike start-ups innen blockchain-økosystemet, og når man kaster milliarder av dollar på et problem, har løsninger en tendens til å tyte ut i den andre enden.

Her kan nevnes at bitcoin i disse dager oppgraderes med et såkalt «lightning network». Dette er et lag på toppen av den ordinære blokkjeden hvis formål er å senke transaksjonstiden og -kostnadene drastisk.

Fremover kan det ventes en flom av teknologiske gjennombrudd, forbedringer og andre innovasjoner i kjølvannet av den massive satsningen på forskning og utvikling. Dette taler for at interessen for segmentet vil holde seg høy.

Så skal man benytte vinterens tilbakeslag til å kjøpe kryptovalutaer?

Kjøpsanledning?
Bitcoin og etherum er de desidert største valutaene. Hvis bitcoin er gull i råvareriket, er etherum olje. Sistnevnte er bygd for å støtte applikasjoner som smartkontrakter, mens bitcoin har få andre bruksområder enn som verdioppbevarer og betalingsmiddel.

Lykkes utrullingen av «lightning network» på bitcoin-plattformen, kan det være en «game changer» og stor kurstrigger. Foreløpig er juryen ute, og det er for tidlig å trekke konklusjoner.

Motposten er at de regulatoriske motvindene neppe er over. For bitcoins langsiktige overlevelse er det viktig at valutaen blir regulert.

Personlig heller jeg mot at en bunn nærmer seg. Ikke minst fordi bitcoin er en utmerket løsning for diktatorer, oljesjeiker og andre som ønsker å gjemme unna verdier i tilfelle alle hus og hoteller brenner på hjemmebane.

Utilsiktede konsekvenser
Trolig vil de fleste tekniske utfordringer relatert til kryptovalutaer snart være løst, og sentralbankene vil da kunne utstede sin egen valuta om de ønsker. Sådanne vil ha mange fordeler sammenlignet med dagens penger. De kan ikke forfalskes eller brukes to ganger og kan også gjøres fullt ut sporbare i motsetning til kontanter.

Den største barrieren for adopsjon av kryptovalutaer er neppe teknologisk men risikoen for utilsiktede konsekvenser. Om Norges Bank lager sin egen kryptokrone, vil ikke folk trenge en bankkonto for å oppbevare dem lenger.

Selv om mange forbrukere vil synes det er flott om mellommannen blir eliminert, kan banknæringen få alvorlige problemer om de mister innskudd som funding-kilde eller taper inntektene fra betalingsformidling. Hele finanssystemet kan måtte bygges om.

Jones Act-rakett?
Tankratene i Jones Act-markedet har doblet seg de ni siste månedene, og OSG, et rederi eksponert mot dette segmentet, er opp over 50 prosent den siste måneden.

På Oslo Børs sover folk i timen ettersom American Shipping Company knapt har beveget seg, mens tilsvarende rederier i USA har gått i taket. Jeg heller mot at gapet skal lukkes, og dette gir aksjen en velfortjent plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen

· Flex LNG
· Archer
· TGS
· Spectrum
· Avance Gas
· American Shipping Company

Inn: American Shipping Company

Ut: Frontline
highlander
08:06
09.04.2018
#8924

Roger Berntsens åpningsprognose er i dag som følger:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,7%, eller innenfor intervallet [-0,9, -0,6]%.

De amerikanske jobbtallene (Non-farm Payrolls) kom inn vesentlig svakere enn ventet fredag (103.000 mot ventet 193.000). Investorene responderte rasjonelt på utfallet da de sendte de lange rentene ned og aksjemarkedet opp. Senere på kvelden derimot, og i påvente av helgen, valgte mange aktører å redusere risikoen i aksjer pga. den pågående frykten for handelskrig mellom USA og Kina.

De asiatiske børsene derimot, endte opp i natt, dermed ligger det an til å bli en spennende dag på de europeiske børsene. Oljeprisen er for øvrig noe ned fra nivåene i forrige uke."
highlander
09:20
09.04.2018
#8926

Industriproduksjonen tikket forsiktig oppover i februar, etter å ha levert et overraskende fall i januar. Dette viser de månedlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå.

På forhånd hadde DNB Markets ventet en oppgang på 0,5 prosent.

Fra desember til januar falt industriproduksjonen med 1,8 prosent.

Til tross for fallet i januar er industriproduksjonen fremdeles opp 0,3 prosent de siste tre månedene.

Utbygging av skip og plattformer var den industrien som bidro mest til oppgangen. På den andre siden var den næringsmiddelindustrien som falt mest, om som bidro til å holde industriproduksjonen nede.

SSB skriver at mens industriproduksjonen i eurosonen har steget jevnt de siste årene, så har den i Norge falt i takt med oljeprisen, før den flatet ut for omtrent et år siden. Industriproduksjonen i februar var bare marginalt lavere enn for ett år siden. (E24)
blåball
11:14
09.04.2018
#4141

Aker Energy har flere gode triggere fremover i Ghana , der også ett Big Oil selskap er etablert .
Synergi effekter for AKER ASA systemet er åpenbare . Bull .

Norsk Hydro kommer med en presse konferanse kl.1400. i dag . ( Mer på økonominyheter / E24 ) .

Bedre vilkår for utenlandske selskap i Kina ? Asia børser stiger bra i dag .

Donald Trump i forhandlinger med Kina : kan gi løft også på USA børser .

Twitter meldinger bestemmer retning foreløpig , men forhandlings resultat er viktigere .
OldNick
16:01
09.04.2018
#20014

Som i fjor, DNB markets har satt opp liste over selskapene GF-dato og utbyttedato (utbetaling), samt forventet utbytte (DNB).


Våren er her! Sjekk når utbyttet kommer

Marius Brun Haugen, DNB Markets
09.04.2018

Generalforsamling og utbetaling av utbytte er to sikre vårtegn på Oslo Børs. Sjekk viktige datoer for de børsnoterte selskapene i oversikten under.

Tabellen viser selskapene som inngår i OSEAX-indeksen, samt sparebankene på børsen. Innholdet er basert på tilgjengelig informasjon fra Bloomberg / selskapene / Oslo Børs.

Så følger listen på linken
highlander
08:00
10.04.2018
#8945

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,6%, eller innenfor intervallet [0,4, 0,7]%.

Kinas president, Xi Jinping, signaliserte, i natt norsk tid, planer om åpne opp landets økonomi for utenlandske investorer ytterligere. Det inkluderer planer om å senke importbarrierene på en rekke varer, deriblant biler, betydelig. Disse uttalelsene har blitt godt mottatt i de asiatiske finansmarkedene, da frykten for en eskalerende handelskrig mellom USA og Kina har preget verdens investorer de siste ukene. Det er naturlig å anta at dette vil gi ny optimisme på børsene i Europa i dag. Når det er sagt, vi er ikke overrasket over denne utviklingen, da det nærmest er naturgitt at Kina og USA vil komme til å enes om et godt langsiktig handelssamarbeid, gitt at USA skylder Kina enorme beløp. Mao. det vil være ren og skjær idioti om så ikke skjer.

Oljeprisen har for øvrig styrket seg noe fra gårsdagens nivåer, noe som isolert sett er positivt for Oslo Børs."
highlander
08:26
11.04.2018
#8969

Roger Berntsens åpningsprognose onsdag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0]%. Verdens aksjemarkeder steg betydelig tirsdag, etter at Kinas president, Xi Jinping, signaliserte en mer økonomisk åpen økonomi, noe som innebærer lavere importbarrierer. Dette er slik mange mener, inkludert oss, et tegn på at Kina ønsker å komme USA i møte hva angår handel mellom landene. Råvareprisene, med oljen i spissen, steg naturlig nok på disse nyhetene, da en mer friksjonsfri handel i verden, er positivt for global vekst. De asiatiske børsene endte for øvrig blandet i natt, dog utslagene endte samlet sett, på den positive siden.

Det kan for øvrig nevenes at Oslo Børs, målt gjennom OBX indeksen, er opp 2,9 % i år, kun slått av Hang Seng indeksen (opp 3,4%). At Oslo Børs gjør det bra er et tegn på at de underliggende vekstimpulsene i verden, er relativt gode."
blåball
08:58
11.04.2018
#4151

Posetive vekst signaler i verdensøkonomi , kombinert med lav til moderat inflasjon , og teknologisk utvikling som kommer stadig flere land og økt befolkning til gode .

Mer energiforbruk og mer avansert energiformidling stiller krav til fortsatt omstilling i Norge . ( Statoil og AkerBP og Lundin fortsetter sin omstilling , og stiller selv strenge krav til fremtidig utbytte . ) Bull her .

Rigg , seismikk , supply og oljetank rederier som for eksempel Frontline har fremdeles store utfordringer økonomisk .

" Hunter Tank " ser strengere krav til store oljetankere . ( Mer på Dn.no. / Hegnar.no i dag ) .

Dette krever også mer raffinering av olje og dernest merforbruk på verdensbasis .

Og også ombygging av skip / motorer / avgassrens .

Philly Shipyard kan gå mot bedre tider ?
highlander
13:27
11.04.2018
#8987

Har stille og rolig trukket meg helt ut av aksjemarkedet i løpet av de siste dagene...

Begrunnelse: Jeg tror ikke det er særlig mer å hente på oppsiden, og ser følgende grunner til at markedet sannsynligvis ikke er høyere på slutten av året enn det er nå:

1. Omvendt QE. Med det mener jeg tilbaketrekking av stimulansepakker og likviditet fra markedet - dette starter for fullt fra mai måned, se FED's hjemmesider hvis dere er interessert. Har skrevet om dette tidligere på USA-tråden, men i korte trekk går det ut på at etter finanskrisen i 2008 har den amerikanske sentralbanken aktivt stimulert markedene, ved å tilføre likviditet og holdt renten kunstig lav. Det er naivt å tro at tilbaketrekking av stimulansepakker ikke vil kunne få en motsatt effekt.

2. Gode resultater, særlig i USA, er i stor grad trigget av skattereformen og at siste bølgen av QE har gjort seg gjeldene. Q1-tallene som kommer de nærmeste dagene og ukene vil derfor være gode, men forventningene om bedring er allerede i stor grad bakt inn i aksjekursene. Om selskapene samtidig tilkjennegir dempede eller dårligere utsikter i sine guidinger, vil det kunne forsterke min antakelse om at markedene er svært nær en topp.

3. "Sell in May and go away". Dette er et gammelt jungelord, som empirisk har vært svært lønnsomt å følge. Investorene ville historisk oppnådd en vesentlig meravkastning ved å holde seg ute av markedet fra mai til oktober/november kontra å sitte på sine aksjer hele tiden. I fjor ble dette uttrykket gjort til skamme, ved at børsene hadde en veldig god mai måned og la på seg ytterligere utover høsten. Dermed mener jeg at det er økt sannsynlighet for at denne effekten for alvor vil gjøre seg gjeldende i år. Påfallende nok sammenfaller dette med de to forannevnte punktene, nemlig at FED intensiverer omvendt QE nettopp i mai, og at selskapene vil legge frem sine beste resultater noensinne, mens fremtidsutsiktene er mer usikre.

4. Frihandel kan få seg et skudd for baugen. Hva som blir utfallet av forhandlingene mellom USA og Kina er foreløpig uavklart, men det er et faktum at toll allerede er innført på enkelte produkter. Mulig at øvrig støy bare er sabelrasling/forhandlingsutspill, men det som i hvert fall er helt på det rene er at en skjør verdensøkonomi er sårbar for slike tiltak, uansett om det blir en full handelskrig eller ikke.

5. Inflasjon. En konsekvens av at konjunkturene er bedre er fare for større inflasjon, og det er normalt ikke gunstig for aksjemarkedene.

6. Stigende rente. For å dempe inflasjonen vil sentralbankene øke rentene om nødvendig. Viser også til det som er skrevet under punkt 1. Økende rente gjør aksjer mindre attraktive enn "risikofrie" investeringer (som f.eks. statsobligasjoner), samtidig som økt rente kan være skjebnesvangert for selskaper med mye gjeld - og alle selskaper med gjeld vil se effekten av økte renter på bunnlinjen.

7. Bobleprising. Aksjer som Facebook, Amazon, Tesla, flere it- og biotech-selskaper m.v. i USA har for lengst fått bobleprising. Det som ofte skjer når bobler sprekker, er at totalmarkedet blir dratt med ned, i hvert fall på kort sikt.

8. Aksjemarkedene er overmodne for korreksjon. Flere av verdens aksjemarkeder har hatt den lengste oppgangsperioden siden depresjonen på 1930-tallet. Børskrakk og større bearmarked inntreffer med jevne mellomrom - uansett hva som er utløsende faktor - og det vil skje igjen. Jeg har ikke sagt at dette vil inntreffe i år, men sannsynligheten er stadig økende etter hvert som tiden går.

9. Oljeprisen er nær en topp. Oppgangen på Oslo Børs i det siste har i stor grad vært oljedrevet (og laksedrevet). USA ligger an til å bli verdens største oljeprodusent i løpet av året. Forrige gang USA økte produksjonen, valgte Saudi Arabia og OPEC å skru opp kranene, for å straffe de amerikanske produsentene og få dem vekk fra markedet. Oljeprisen stupte da fra over 100 dollar fatet til 30-tallet i løpet av noen måneder. Som jeg har nevnt i oljetråden tidligere klør det nok veldig i araberfingrene i forhold til å skru opp kranene igjen, men det ønsker ikke Saudi Arabia å gjøre før de har fått børsnotert Saudi Aramco - sin "Statoil". Så snart "arvesølvet er hentet hjem" er det stor fare for at de igjen gjør hva de kan for at de amerikanske oljeprodusentene skal få en ny wipe out.

10. Oslo børs faller gjerne mer enn andre børser når det først går utforbakke...

Endret 11.04.2018 13:32 av highlander
highlander
19:54
11.04.2018
#9003

Jeg kunne kanskje ha ført opp geopolitisk risiko som et punkt nr 11, men den er jo alltid tilstedeværende, og har som regel bare kortsiktig negativ effekt.

Dessuten er det nettopp den siste geopolitiske trusselen - Donald Trumps utspill vedrørende Syria - som har bidratt til stigende oljepris og at Oslo Børs har hevdet seg relativt bra vs. øvrige børser de siste dagene.
Beins
21:18
11.04.2018
#11822

re:highlander #9003:

Jeg har samme grunnholdning som deg, er avventende til det som skjer kortsiktig og ser mange utfordringer på mellomlang sikt samtidig som markedet er kommet veldig høyt.
highlander
08:16
12.04.2018
#9006

Roger Berntsen spår relativt flat børsåpning i dag, men har i tillegg en del interessant synsing:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,2, 0]%. Tre av våre favorittaksjer var i fokus i går da Statoil ble handlet på 200 kroner og Marine Harvest passerte Orkla i børsverdi. Vi forventer for øvrig at Statoil fortsetter oppover gitt selskapets heftige kontantstrøm. Mao. ny all-time high (216kr) bør være innenfor rekkevidde. Marine Harvest og lakseaksjene generelt, opplever ikke uventet, et solid laksemarkedet. Laksesektoren er, og har vært i mange år, vår foretrukne industri på Oslo Børs . Vi har i tillegg, jevnlig i flere år, gjennom media, oppfordret Orkla og Marine Harvest til å slå seg sammen, alternativt at Orkla burde/bør kjøpe seg kraftig opp i Marine Harvest, gitt begge selskapers fremtidige forretningslogikk (business logic). Marine Harvest, Orkla og Statoil er tre av våre største investeringer i Netfonds Xtra-porteføljene som undertegnende forvalter. De asiatiske børsene endte for øvrig svakt ned torsdag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen."

Berntsen er "alltid" bull, men har tilgode å oppleve et børskrakk, så da får vi se hva han sier når det kommer så langt...
Savepig
10:39
12.04.2018
#636

Jeg synes det er på tide Oslo Børs kommenterer hvordan de synes det nye regelverket for aksjehandel fungerer, ref innlegg på HO i dag:

https://twitter.com/savepiginvest/status/984347620725452800
highlander
08:11
13.04.2018
#9060

Roger Berntsen spår nok en gang en relativt flat børsåpning, men han har veldig mye å si om Norwegian i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0]%.

I 2012, da Norwegian Air Shuttle, med Bjørn kjos i spissen, bestilte 222 fly fra Boeing og Airbus (Europas største fly ordre), gikk vi, gjennom vårt forvaltningsmandat Netfonds Xtra, umiddelbart inn i aksjen. Timingen den gang, virket, i våre øyner, slik det naturlig nok også gjorde for Bjørn Kjos, å være perfekt (og helt avgjørende), for å gi selskapet mulighet for å konkurrere i det internasjonale flymarkedet. Konkurrentene (de fleste) lå den gang med brukket rygg (mange av de gjør det fremdeles).

Når det er sagt, gitt selskapets egenkapitalsituasjon (altfor liten i forhold til de fremtidige forpliktelsene selskapet påtok seg), forventet vi allerede den gang en overveiende sannsynligheten for at selskapet innen fem år (utgangen av 2017), ville bli solgt til en stor aktør.

Det er derfor spennende for oss å registrere at selskapet nå, etter fem år og 4 måneder, er satt i spill, da IAG, i går, meldte at de er interessert i Norwegian. Senere i dag, kl. 13:30, skal undertegnende snakke utelukkende om Norwegian på HegnarTV. Følg med! Det kommer til å bli en spennende sending!"

Endret 13.04.2018 08:31 av highlander
blåball
08:55
13.04.2018
#4159

NAS er ikke ett vekst case , men ett oppkjøps case .

Og noen har også kjøpt obligasjons gjeld .

NAS er en brysom konkurent i flymarkedet , og har verdier og overskudd om 50 kroner mer per passasjer oppnåes .

Og når NAS er kjøpt opp er nettopp prisen på en flyreise 50 kroner mer .

NAS med en oppkjøpsverdi på 340 kroner eller 600 kroner ?

Dagens handel avgjør .

Oljepris og drivstoff priser ligger i en stigende trend , men flater nok ut på lengre sikt .

Moderat bull fremover .
Stockamateur
11:59
13.04.2018
#12357

Det ser ut som HS på OSE, som vi tidligere har diskutert, snart kan avblåses. Dog treffer OSE ATH (hodet i den forhenværende potensielle HS'en) noen få knepp ovenfor. Må regne med litt motstand der.
highlander
12:02
13.04.2018
#9089

Re. Stockamateur #12357

Og skulle ATH så vidt tangeres kan vi fortsatt stå overfor en dobbel topp-formasjon...?

Endret 13.04.2018 12:02 av highlander
highlander
09:29
15.04.2018
#9126

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:

Hovedindeksen steg 3,1 prosent sist uke, fra 813,47 til 838,58

Fra all-time high er nedgangen da på bare 0,25 prosent.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,6 prosent og siden nyttår er den opp 3,0 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 20,3 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Ny rekord snart?
For to uker siden var det flere brikker som begynte å falle på plass og det skulle det ikke mye til før det kom en ny oppgang.

RSI hadde kanskje etablert en ny bunn over den forrige og 200-dagers glidende gjennomsnitt hadde blitt testet igjen.

50-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt og RSI brøt også den fallende trendlinjen og 50-nivået.

Oppgangen kom og det kan fremdeles være mer å gå på, men det forutsetter at den positive undertonen i RSI-chartet holder, og aller helst at RSI også holder seg over 50-nivået.

Sannsynligheten for et fall til 745, og kanskje 720, ble på kort sikt nesten borte. For å avblåse faren for et fall til 720 helt må imidlertid hovedindeksen fremdeles stige til ny all-time high på økende omsetning.

Ved en eventuell korreksjon ned igjen er det god teknisk støtte på 820-nivået.

Positive undertoner
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (ikke markert i chartet under).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

highlander
08:24
16.04.2018
#9142

Roger Berntsen, Netfonds, kommer i dag med følgende åpningsprognose samt en ubetinget hyllest av Kjos:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,2%, eller innenfor intervallet [0, 0,3]%.

Den geopolitiske spenningen mellom Vesten, Russland og Iran, har økt noe gjennom helgen, da USA, Storbritannia og Frankrike, gjennomførte målrettede rakettangrep i Syria lørdag. Rakettangrepet var en direkte respons på Assad regimets bruk av kjemiske våpen. Når det er sagt, USAs president, Trump, hadde langt på vei varslet en slik intervensjon flere dager i forveien, derfor var mange forberedt på helgens hendelse. De asiatiske børsene endte for øvrig blandet i natt. Oljeprisen har dessuten holdt nivåene fra fredag (ca. 72 dollar per fat).

Forrige ukes store selskapsmessige begivenhet, IAGs oppkjøpsflørt med Norwegian, er ventet å prege nyhetsbildet i dagene som kommer. Gitt dynamikken i og rundt Norwegian, tror vi nå at amerikanske aktører kan eller vil, komme på banen. Vårt tips er Amazon og/eller Berkshire Hathaway, gjennom Delta Airlines. Uansett, Norwegian, med Kjos i spissen, har utallige strategiske muligheter å velge mellom for å sikre selskapets fremtid. Kjos er, slik vi ser det, en taktiker av rang, dvs. genial."
highlander
10:02
16.04.2018
#9147

Var interessant å se at OSEBX ble solgt ned med en gang da indeksen prøvde å løfte seg over 840 på fredag.

I dag er ikke OSEBX i nærheten. Jeg fastholder mitt standpunkt i highlander 11.04.2018 13:27 #8987, og har nå kjøpt "bjørnefondet" OBXEXDBEAR.

Endret 16.04.2018 10:11 av highlander
highlander
10:12
16.04.2018
#9148

Nordea Markets gjør ingen endringer i de norske aksjene som er med i Nordisk 20-listen. Dette er aksjene de anbefaler:

BW Offshore
PGS
Subsea 7
Wallenius Wilhelmsen
Europris

– Vi anbefaler fortsatt kjøp av aksjer innenfor oljeservice, slår analytikerne fast, ifølge Hegnar.
Videre skriver meglerhuset at aksjene innenfor oljeservice har høyere risiko enn gjennomsnittet, og at det derfor er lurt å spre investeringene utover flere aksjer i dette segmentet. (E24)
highlander
10:19
16.04.2018
#9152

DNB Markets gjør ingen endringer denne uken, og ukesporteføljen består fremdeles av følgende åtte aksjer:

Atea
BW Offshore
DNO
Wallenius Wilhelmsen
Austevoll
Selvaag Bolih
Storebrand
Grieg Seafood
highlander
10:48
16.04.2018
#9154

Etter 8 år er det slutt på Stig Myrseths populære nyhetsbrev, med sammenfallende mandagsartikler i Finansavisen, der han kom med interessante makro- og bransjebetraktninger og oppdaterte den såkalte Dovre-porteføljen.

Takk for alle tankevekkende og til dels veldig gode bidrag, Stig Myrseth!

Endret 16.04.2018 10:51 av highlander
blåball
12:06
16.04.2018
#4168

re:highlander #9154:

Ja , Myrseth i Dovre er en god strateg , og underbygger sine valg på en rimlig god måte .

Er ikke enig i all argumentasjon . ( Men det skal man heller ikke være , siden aksjevalgene er meget kortsiktige . )

NAS stiger , men flere " rallyførere " låner ut , om nødvendig . ( Formålet med det : er flere ) .

Norsk Hydro i en sterkt stigende trend nå , og langsiktig en vinner globalt . )

Statoil til all time high , ikke på grunn av oljeprisen , men svært god drift .
OldNick
17:54
16.04.2018
#20036

Synd det med Myrseth. Noen begrunnelse?
______

DNB Markets med listen over rapporteringsdatoer for norske (og nordiske) selskaper for Q1-2018.

10 selskaper skal rapportere denne uken, med 5 på fredag.
Ellers starter "rushet" i neste uke.

Rapporteringsdatoer i Norden - Q1-2018

Marius , DNB Markets
16.04.2018
highlander
19:35
16.04.2018
#9174

Re. OldNick #20036

Jeg har stått på mailinglisten til Dovre Insight de siste årene. I dag kom intet ukesbrev, men bare denne mailen:

"Kjære leser av Dovre Insight,

Vår investeringsdirektør, Stig Myrseth, har i åtte år skrevet en ukentlig artikkel, Dovre-porteføljen, hver mandag for Finansavisen. Denne har blitt gjengitt i vår ukesrapport.

I forbindelse med at Stig Myrseth har sluttet å skrive for Finansavisen fra og med denne uken, utgår også vår ukentlige markedsoppdatering.

Kind Regards,
Stig R. Myrseth
Investment Director"

Ingen begrunnelse er oppgitt utover dette, men det er plausibelt at det henger sammen med at Myrseths samarbeide med FA har opphørt, uten at jeg vil spekulere i hvorfor samarbeidet er avsluttet.

Endret 16.04.2018 19:38 av highlander
highlander
08:16
17.04.2018
#9181

Åpningsprognosen fra Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,4%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6]%. Sterke kvartalstall fra Bank of America og Netflix bidro til børsoppgang på Wall Street mandag. Det er naturlig å anta at dette vil hjelpe de europeiske børsene, inkludert Oslo Børs, i dag. Den geopolitiske spenningen rundt Syria derimot, ser, enn så lenge, ut til å ha avtatt i styrke. De asiatiske børsene endte for øvrig blandet i natt, det til tross for offentliggjøring av sterke BNP tall fra Kina i natt. Den kinesiske økonomien vokste med 6,8% siste 12 måneder. Gitt Kinas størrelse, er landets økonomi, slik vi ser det, avgjørende for verdensøkonomiens utvikling, ikke bare i dag, men i årene som kommer."
blåball
08:30
17.04.2018
#4172

Og India bidrar med nær tossifret vekst fremover årene , India er der Kina var for noen år tilbake .

Den nye Silkeveien i Asia skal da avhjelpe en sterk vekst i utbane områder i Kina og India , samt en rekke land i Asia .

Handel mot Europa vil også øke , og gjensidige handelsforbindelser er viktige for god flyt i økonomiene og att maskiner kan bygge veier , flyplasser , havner og annen infrastruktur uten for mye støy fra diverse politikere som Donald Trump m.v.

Røkke og Fredriksen danner Boligselskap og legger grunnlag for videre samarbeid innen flere bransjer ?

Aker øker sin verdi gradvis , og flere oppkjøp og salg vil medfølge : som en strategi for best mulig drift og utbytte inn i fremtiden . ( Bull ) .
highlander
20:22
17.04.2018
#9222

Det internasjonale valutafondet (IMF) oppjusterer reell BNP-vekst i Norge til 2,1 prosent i 2018, fra tidligere 1,6 prosent. For 2019 venter IMF en vekst på 2,1 prosent.

Det fremgår av IMFs World Economic Outlook-rapport (WEO), publisert tirsdag, sammenlignet med WEO-oppdateringen publisert i oktober.

IMF oppjusterer anslaget for KPI-vekst i 2018 til 2,1 prosent fra 1,9 prosent i oktober 2017, mens de anslår en vekst på 2,1 prosent i 2019.

Anslaget for arbeidsledigheten oppjusteres, til 3,9 prosent i 2018 fra 3,8 prosent i oktober, mens anslaget for 2019 er på 3,7 prosent. (TDN)
blåball
07:19
18.04.2018
#4179

Kongsbergruppen øker stadig sin ordre inngang . ( Se mer om milliard kontrakter i dag . )

AkerBP øker stadig sin produksjon , og tidligere oppkjøp gir vesentlig mer produksjon i flere år fremover .

Storebrand med relativt lite utbytte i forhold til forventninger .

Statoil overgår det fleste store selskaper i omstilling . ( Godt samarbeid med enkelte levrandører ) .

Norsk Hydro i en stigende trend , selv om Brasil virksomhet må oppgraderes innen miljø og sikkerhet . ( Noe som før eller siden har ligget i kortene . )
eshuse
09:55
18.04.2018
#2674

Ny ATH intradag på OSEBX nå :-) 844.63 (forrige 843,49)
blåball
10:34
18.04.2018
#4182

re:eshuse #2674:

Ja , det kan også loggføres att India i Asia er sterk vekst i BNP , og har øket middelklasse , samt sterkt økende enegibehov , Statoil hatt ett mulig samarbeid her , og som kjent fra Brasil medfølger en del levrandører , uten att navn skal bli nevnt her .

Petrolia / PDR har ett operatørskap i Norge , og en del lisenser i Norge , og er dagens børsvinner . ( driver med riggutleige m.v. . Larsen kjøper seg noe opp via ett selskap , og har en del oppsjoner i PDR . )

Seadrill blir en brysom spiller i riggmarkedet fremover .

NAS fortsetter sin gode utvikling i aksjekurs opp til 400 kroner per aksje ? ( Flere vil nok ha flyene som har mer verdi dag : enn for en del år tilbake . )

Endret 18.04.2018 10:36 av blåball
eshuse
15:23
18.04.2018
#2675

- Mange får «høydeskrekk» når børsrekordene faller, men...

Det utløses kjøpssignal på Oslo Børs når ny all time high er et faktum.
Beins
15:45
18.04.2018
#11841

Ut fra Caldaro-EW er OSE nå inne i bølge 3 etter at markedet bunnet ut på 770. Den første bølgen gikk opp til 828 intradag. Så kom nedgangen med en sikk-sakk ned til 783. Nå er vi oppe på 850 og ny all time high og 67 poeng stigning.

Den 3. bølgen er normalt sterkest, og vi får bare se hvordan den utvikler seg. Nr 1 var på 58 poeng opp.
Vi kan regne Fibonacci-tall og få 1,382 av nr 1 = 79 som gir 862. 1,5 opp og 870, eller 1,618 og 879.

Det kommer nok noen mindre pull backs også snart, selv om retningen er opp.

Når bølge 3 er ferdig, skal vi få en minor 4 korreksjon, før bølge 5 avslutter denne lange oppgangen, alt ifølge Herr Caldaros notater.Endret 18.04.2018 15:46 av Beins
highlander
19:38
18.04.2018
#9238

Re. Beins #11841

Du solgte deg ut av børsen og inntok et avventende standpunkt selv for få uker siden, fordi du var forbeholden vs. Caldaros vurderinger. Selv tok jeg det samme standpunktet da OSEBX ikke klarte å bryte 840 i slutten av forrige uke, og ser liten grunn til å revidere mitt standpunkt selv om det kom et løft over i dag. Jeg er fortsatt overbevist om at OSEBX på tampen av året er vesentlig lavere enn 840. Noe nytt bullmarked har jeg veldig lite tro på fra disse nivåene. Har du selv gått inn igjen?

Morsomt at Caldaros oppfatning stemmer bedre på OSEBX enn f.eks. SPX.
Beins
20:27
18.04.2018
#11842

Nei, jeg har latt børs være børs den siste tida, selv om det har vært noen svært flotte oppganger på DNO, NANO og PGS. Jeg har tatt ut min gevinst og er fornøyd med det.
Får se etter minor 4 om det kan være noe som frister, men det blir ikke noe stor satsing i tilfelle

Det kan være at OSE er noe tidligere i syklusen enn SPX for tida, eller at den nåværende oppgangen vil slå mer ut på OSE enn SPX, eller begge deler.

Nå må man alltid være forberedt på å revidere ting i denne geskjeften her. Men foreløpig virker Herr Caldaros notater å fungere godt.

Endret 18.04.2018 20:28 av Beins
highlander
07:57
19.04.2018
#9254

Hovedindeksen på Oslo Børs er så langt i år opp 4,28 prosent, men festen er ikke over enda, spår aksjestrateg i Sparebank 1 Markets, Peter Hermanrud.

Han har tro på at vi er i slutten av oppgangssyklusen, men at Oslo skal opp mer før den endelige toppen nås.

– Hvis vi er der kan Hovedindeksen fort stige 20 prosent i år, så det er fristende å sitte en stund til. Jeg gjør det med egne penger også, sier han til Finansavisen.

Da vil man i så fall bikke 1.000 poeng.

Hermanrud tror dog ikke det vil vare, og han sier at makrobildet har svekket seg de siste to månedene.
– I tillegg ser man tegn til økende inflasjon, men markedet nekter å ta noe inn over seg, sier han.

Oslo Bør har skilt seg ut positivt så langt i år om man sammenligner med tyske Dax (-2,53 prosent), Dow Jones (+0,12 prosent) S&P500 (+1,31 prosent) eller de nordiske, S30 i Stockholm (-1,55 prosent) og C20 i København (-4,93 prosent). (FA, E24)
highlander
08:03
19.04.2018
#9256

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. Oppgangen på verdens børser ser ut til å fortsette etter nok en dag med knallsterke kvartalstall fra amerikanske selskaper. I går var det CSX (tog), Alcoa (aluminium), Morgan Stanley (finans) og United Airlines (fly) som overrasket markedet positivt. Oljeprisen steg også etter at Oslo Børs stengte onsdag, noe som bør påvirke stemningen her hjemme.

Brent oljen står i skrivende stund, i 74 dollar per fat. Om dette er en høy oljepris eller ikke, kan diskuteres, gitt at de fleste oljeprisprognoser er lavere. Våre prognoser derimot, peker mot en oljepris på 74 dollar i 2019 og 85 dollar i 2020. Mao. får vi ikke høydeskrekk av den siste tids prisoppgang. Gitt dette bakteppet, er det, slik vi ser det, naturlig at Statoils inntjeningsevne vil løftes til all-time high innen overskuelig fremtid, derfor bør aksjekursen gjøre det samme. All-time high for Statoil er 216,1 kroner, mens aksjen i dag, står i 201,4 kroner."
blåball
08:04
19.04.2018
#4183

Norsk Hydro og Elkem .
NEL Hydrogen og Bergen Group .
Aibel og Aker .
North Energy .
NAS
Statoil .

Alle har oppside og vekter børsen i større eller mindre grad .

Bull.
highlander
08:14
19.04.2018
#9262

- Det er ikke lenger en rabatt på norske aksjer, sier SEB-forvalter Tommi Saukkoriipi ifølge FA.
blåball
08:15
19.04.2018
#4184

Lav til moderat inflasjon globalt gir fortsatte og økte inntjeninger for børsnoterte selskaper .

Og mange selskaper har meget god kapitalbase etter flere år med oppkjøp av selskaper med økonomisk trøbbel .

Det er fremdeles en tidlig fase i oppgangsmarked i en rekke store økonomier , nevnes kan India og store deler av Asia .

Nord og Sør Amerika har stor kapsitets utnyttelse som ledig , og investeringer her ; har man bare sett starten av .

EU utvider stadig sin økonomi i sør og øst , og meget stor arbeids styrke er fremdeles ledig .

Teknologi og Energi og Eigedoms utvikling samt Aker Biomarine og Sjømat , gir f.eks Aker store fordeler fremover .

Bull.
blåball
08:28
19.04.2018
#4185

Yara har også muligheter for oppgang ; her er også teknologi utvikling god , og Aibel er ikke børsnotert ; men VOC anlegg på Njord Oljelager gir Statoil fordeler . ( Det er også muligheter for konsolidering innen levrandør industri ; videre fremover . )

Seadrill inviterer også . ( Er ikke bull på Seadrill for øyeblikket..... ) .

Endret 19.04.2018 08:29 av blåball
Provence
10:51
19.04.2018
#10087

Finansavisen 19.4.2018

Ser børsen i 1000 poeng

FINANS:Oslo Børs stiger til nye rekordnivåer, og selv om aksjestrateg Peter Hermanrud frykter at oppgangen går mot slutten spår han videre børsfest.


HANNE STEENSNÆS
– Etter mange år med børsoppgang skal det mye til for at det snur. Det viser seg denne gangen også, sier Peter Hermanrud, aksjestrateg i Sparebank 1 Markets.

Onsdag nådde hovedindeksen på Oslo Børs ny all-time high. Den endte på 849,31 poeng, etter å ha steget 1,38 prosent fra dagen før. Rundt klokken 16 var den dog enda høyere, på 851,91 poeng. Det er første gang børsen har klatret over 850 poeng.

Forrige gang hovedindeksen nådde all-time high var i begynnelsen av januar i år, da den var oppe i 843,74 poeng. Like etter snudde pilene, og Oslo Børs falt rundt 7 prosent til årets hittil laveste nivå i februar. Men siden slutten av mars har stemningen vært stigende i aksjemarkedet.

Siste fase

Hermanrud tror imidlertid ikke at dette vil vare. Til tross for fortsatt relativt sterke makrotall, påpeker han at makrobildet jevnt over har svekket seg de siste to månedene.

– Det er ikke dårlig, men det er vesentlig dårligere enn det var for bare kort tid siden. I tillegg ser man tegn til økende inflasjon, men markedet nekter å ta noe inn over seg, sier han.

Samtidig truer geopolitisk uro, med spente situasjoner rundt både Nord-Korea og Syria og fare for handelskrig, utviklingen på børsene. Særlig har bekymring for en tollkrig mellom USA og Kina gjort aktørene nervøse. Men de har likevel ikke tatt dette fullt innover seg, ifølge Sparebank 1-strategen.

– Med en gang det ikke er stor uro, glir aksjemarkedet oppover igjen. Mye tyder på at markedet har kommet inn i perioden hvor det stiger mens makrotallene svekker seg. I så fall er det den siste fasen av oppgangsperioden, mener han.

Egne penger i markedet

Hermanrud tror markedet vil stige ytterligere 19 prosent det siste halve året før den endelige toppen nås. Det vil si at hovedindeksen på Oslo Børs passerer 1000 poeng i løpet av 2018.

– Hvis vi er der kan hovedindeksen fort stige 20 prosent i år, så det er fristende å sitte en stund til. Jeg gjør det med egne penger også, sier aksjestrategen.

– Men man skal ikke øke, for det begynner å bli dyrt, og innen et par år er det høy risiko for at indeksen ligger på lavere nivåer enn dette, fortsetter han.

Historikken viser også tre faktorer som tyder på at det nå er starten på slutten.

– Det ene er at pris/bok passerer 2,1, og nå er den på 2,04. Det andre er at makrotallene svekkes de siste seks månedene, og nå har de vært svakere i to. Det tredje er yield-kurven, at den amerikanske tiårsrenten er lavere enn toårsrenten. Nå har forskjellen kommet ned fra 2-3 til 0,4 prosent, men den er fortsatt ikke negativ, sier han.

Ren støy

DNB Markets-strateg Kristian Tunaal er hakket mer positivt enn Hermanrud.

– Grunnholdningen vår er at ting går bra, og at det vil fortsette å gjøre det. Vekstestimatene holder seg bra, og de siste inflasjonstallene fra Norge og Sverige har vært lavere enn fryktet så i den grad dette endrer renteforventingene blir det nedover, sier Tunaal.

Han påpeker at vi har lagt bak oss en periode med geopolitisk uro, men at ingenting har eskalert. Det som måtte komme av tollbarrierer er foreløpig innenfor normale målefeil på BNP, mener han. Dessuten er en eventuell konflikt fra stormaktene rundt Syria tonet ned.

–Vi er tilbake der vi var i månedsskiftet januar/februar, da uroen startet, sier aksjestrategen.

– Hva mener du om korreksjonen vi så tidligere i år?

– Den var ren støy. Vi er blitt bortskjemte i aksjemarkedet ettersom det var uvanlig lite svingninger i 2017. Hva vi har sett hittil i 2018 er ikke noen ny normal, men tilbake til den gamle normalen, da markedet hadde større bevegelser enn det var i løpet av fjoråret, mener Tunaal.

Kan snu fort

Et av selskapene som har trukket Oslo Børs til værs den seneste tiden er Norwegian. Onsdag ettermiddag var kursen opp 6,6 prosent, og siden det i midten av forrige uke ble kjent at International Airlines Group (IAG) vurderer å legge inn bud på flyselskapet har aksjen steget hele 77 prosent.

– Norwegian-kursen driver opp av forhåpninger om et bud som er høyere enn dagens nivå. Strengt tatt er det eneste IAG har gjort hittil å kjøpe 4,6 prosent av aksjene i Norwegian, i tillegg til å si at de er interesserte i selskapet. Det skal ikke mer til enn at Bjørn Kjos sier på resultatfremleggelsen at man ønsker å bygge selskapet videre selv før kursen faller 100 kroner, sier Tunaal.

DNB Markets anbefaler fortsatt salg av Norwegian-aksjen. Årsaken er at det ikke har kommet inn et konkret bud, og at investorer derfor bør se på inntjeningen i stedet.

Også tungvektere som Statoil, Hydro og DNB trekker børsen her hjemme opp, der samme gjør Subsea 7 og Marine Harvest.

Må tjene mer

Fremover er resultatsesongen noe av det som vil prege børsutviklingen.

– Den har akkurat begynt med tall fra amerikanske selskaper, som alltid er tidlig ute. De første selskapene som har lagt frem resultater er flere store amerikanske banker, og der har tallene vært gode, forteller DNB-strategen.

– Det er høye forventinger til resultatvekst i første kvartal i USA, hvis disse forventingene blir møtt er det positivt. Forventingene er adskillig mer moderate i Norge, sier han.

Forvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand Kapitalforvaltning viser i likhet med Tunaal til en veldig god start på resultatsesongen i USA, samt stigende olje- og aluminiumspriser, flere kontraktstildelinger offshore og en uventet høy laksepris.

– Alt dette er gode nyheter for Oslo Børs. Samtidig er multiplene såpass høye at inntjeningen må følge kursoppgangen. Det ligger jo an til å bli et år med svakere makrotall, så selskapene må tjene betydelig mer, sier Thrane Nielsen.

Oslo Børs
highlander
09:33
20.04.2018
#9293

Roger Berntsen traff rimelig greit på åpningsprognosen i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0]%.

Aksjene på Wall Street (USA) falt tilbake i går, etter flere dager med oppgang, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Når det er sagt, de største kursfallene kom innen teknologisektoren, en sektor som er svært liten på Oslo Børs.

I tillegg tok en del investorer inn over seg at den 10-årige amerikanske statsrenten passerte 2,9 % i går. Høyere lange renter er negativt for aksjemarkedet som helhet, gitt at selskapenes fremtidige kontantstrømmer da blir mindre verdt. På en annen side, kan høyere lange renter indikere økt vekst, som igjen betyr økte fremtidige inntekter for selskapene. Mao. rentebevegelser er, eller kan være, vanskelige å tolke riktig fra aksjemarkedets ståsted. De asiatiske børsene endte for øvrig ned i natt, mens oljeprisen har holdt seg relativt stabil fra gårsdagens nivåer."

Endret 20.04.2018 09:33 av highlander
blåball
09:48
20.04.2018
#4187

re:highlander #9293:
Ja , det blir mer vekst i internasjonal handel fremover , det er mange økonomier og land som utvider sin middleklasse av borgere , det vil igjen gi økt enegiforbruk og økt material forbruk .

Den teknologiske utvikling er større enn på lenge , og mange teknologier tar ned kostnader og inflasjon , og dermed lav til moderat inflasjon . ( Og teknologi både gir og tar arbeidsplasser globalt , dermed stiger lønninger sakte opp , eller stabeliseres etter konsumprisvekst m.v. ) .

Akastor har veldig mye kontanter , og her har Aker nok ett selskap som vil bidra til økt inntjening og " service " til Aker gruppen . ( Odfjell Drilling og andre selskap er under lupen...... ) .

Seadrill har også invitert til noe samarbeid inn offshore m.v.

Omstilling fortsetter i Norge .

Og det att Kina vil ha noen Dreamlinere av NAS , bør ikke overraske noen . ( Se for øvrig mer om dette på E24 i dag. )

NAS er nok en brysom aktør for flere i bransjen , og derfor er selskapet også en kjøpskandidat for flere : fordi verdens flyflåte trenger mer moderne fly fremover tiårene .

Endret 20.04.2018 09:55 av blåball
Provence
16:31
21.04.2018
#10088

Finansavisen 21.4.2018

Tror aksjer tåler vekstfall

FINANS:Svakere vekst nå er ikke negativt for aksjer så lenge svekkelsen ikke er overraskende stor, mener Danske-strateg Christian Lie.

JONE FRAFJORD


Sterk økonomisk vekst og høy inntjening i selskapene har ikke vært nok til å gi særlig børsfest i 2018 sett under ett. Globale aksjer er opp 1,6 prosent i lokal valuta, påpeker strateg Christian Lie i Danske Wealth Management, og på grunn av sterkere krone er avkastningen minus 3,6 prosent målt i kroner.

– I begynnelsen av april så vi at risikoviljen var tynget av en gryende handelskonflikt, sier Lie.

Danske Wealth Management anså samtidig sannsynligheten for en omfattende handelskrig med store negative økonomiske konsekvenser som lav, samtidig som prisingen av aksjer så mer attraktiv ut. Dermed økte de overvekten i aksjer fra 50 til 62,5 prosent av maksimal risikoramme.

– Dette har slått heldig ut for oss så langt, ifølge Lie.

Lavere veksttakt

Normalt skulle vekst og inntjening overdøve forstyrrelser fra politikk og geopolitikk, mener han. Lie ser to mulige årsaker til at det ikke har vært tilfelle:

Lie venter at innkjøpssjefsindeksene for amerikansk og europeisk industri vil falle til 54–55 indekspoeng i løpet av de neste tre til seks månedene.

– Det er fortsatt et robust nivå, mener han.

Han peker på tre faktorer som kan bidra til lavere veksttakt:

– En moderat negativ endringstakt i økonomiske nøkkeltall som vi ser nå, trenger ikke føre til dårlig stemning i aksjemarkedene, så fremt ikke vekstutsiktene forverres mer enn ventet, sier Lie.

Derimot kunne fortsatt vekstakselerasjon gitt frykt for overoppheting og aggressiv pengepolitikk, mener han.

Slik det er, venter han økt inflasjon i USA, men dempet inflasjon i eurosonen og Kina. Gitt også svakere vekstmoment ser han ingen tegn til overoppheting.

Likevel regner han med flere perioder med markedsuro nå som vekstakselerasjonen er over, men disse kan være ujevnt fordelt.

– Selv om flere perioder med kursfall på fem til ti prosent ikke kan utelukkes, forventer vi fortsatt positiv avkastning for globale aksjer de neste tolv månedene, sier Lie.

Spår fall i euro-PMI

Mandag kommer Markits innkjøpssjefsindekser for eurosonen.

«Vurdert ut fra vår modellrammeverk kan den samlede PMI-en for eurosonen falle med så mye som 1 prosentpoeng,» skriver seniorstrateg Andreas Steno Larsen i Nordea Markets i et notat.

«Et fall i den størrelsesorden kan gi risikoviljen en ny smell neste uke.»

Nordea forklarer mye av markedsuroen også i februar og mars med svakere vekstmoment i PMI-ene.

– Nivå viktigere enn endring

Nivået på PMI-ene er viktigere enn om de faller eller ei, synes aksjestrategene i Citi. De anbefaler å kjøpe på dupper i aksjemarkedene så lenge PMI-ene er over de 50 som markerer skillet mellom vekst og fall i produksjonsnivået.

«Et fall under 50 ville vært mye mer bekymringsverdig,» mener de.

Til tross for fallene i det siste tyder PMI-ene fortsatt på sunn vekst, mener Citi. Av de store økonomiene har kun Sør-Korea innkjøpssjefsindeks under 50 nå.
highlander
15:23
22.04.2018
#9332

Sakset fra HO:

Søndagens aksjetips

Det er en liten hake ved den nye rekorden på Oslo Børs sist uke. Den forrige toppen i RSI-chartet var høyere...Hovedindeksen steg 0,9 prosent sist uke, fra 838,58 til 846,17 og endte da 0,55 prosent under torsdagens all-time high på 850,86 (intradag høy torsdag var 856,88).

Den siste måneden har hovedindeksen steget 6,0 prosent og siden nyttår er den opp 3,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Korreksjon?
Etter ny all-time high torsdag falt hovedindeksen 0,55 prosent fredag, men det mest interessante var at toppen i RSI-chartet kan ha blitt satt under den foregående. En slik såkalt negativ divergens er som oftest et signal om at det kan komme en korreksjon.

Ved en korreksjon er det en viss teknisk støtte på 840-nivået og mer teknisk støtte på 820-nivået.

Brytes 840-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 820-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Men for den videre utviklingen på lengre sikt skaper den viss usikkerhet. Det kan være et signal om at neste topp i hovedchartet kanskje ligger litt lengre frem i tid en den ellers ville gjort, og at det kan komme en ny korreksjon tilbake mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden.

I løpet av kommende uke kan dette bli litt klarere.

Positive undertoner

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet ovenfor).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.
highlander
15:33
22.04.2018
#9333

...og nå fikk vi grunnen til at Stig Myrseth har sluttet med sine ukentlige nyhetsbrev og oppdateringer av Dovreporteføljen:

Stig Myrseths kryptiske veivalg

(Finansavisen): - Jeg leste en artikkel like før jul. Da tok jeg kontakt med gründerne. Bare siden den gang har bedriften vokst veldig fort. Det er bare å ta av seg hatten. De kom først ut fra startstreken, og har greid å ta en pole position.

Stig Myrseth er mannen bak Dovre Forvaltning og kjent fra sin ukentlige aksjespalte i Finansavisen, der han i åtte år på rad har slått hovedindeksen.

På Follum har det i generasjoner vært drevet med tømmer. I enorme fabrikkbygninger har stokkene kommet inn på den ene siden og gått ut som papir på den andre. Inntil 2012, da Norske Skog la ned virksomheten etter 137 år, skriver Finansavisen.

Ordrebok på én mrd. kroner
I dag holder Kryptovault hus der, et gründerselskap fra Stavanger. I løpet av sine ni måneder lange levetid har selskapet ifølge avisen sikret seg en ordrebok verdt én milliard kroner, hovedsakelig fra asiatiske kunder.

Forretningsideen: Mining av kryptovaluta på vegne av kunder, de fleste av dem fra Asia. Myrseth har kjøpt syv prosent av selskapet og blitt adm. direktør.

Børsnotering
- Vårt langsiktige mål er å bli en one-stop-shop og et powerhouse innen blockchainøkonomien. I den forbindelse kan det bli aktuelt med en børsnotering, blant annet slik at vi kan bruke aksjer som oppgjørsmiddel ved oppkjøp, sier Myrseth til Finansavisen.

Høylytte kjølevifter er montert på det som ser ut som shippingcontainere. Et team på 15 til 20 mann kobler høyspentledninger og lodder fiberkabler. I hver av containerne er det installert en rekke minere, maskiner som utvinner kryptovaluta på vegne av Kryptovaults kunder. De fleste av dem er av typen Antminer s9, kjent som den beste og dyreste mineren det er mulig å få tak i. Markedsprisen er cirka 25.000 kroner.

Fullt utbygget har anlegget ifølge avisen på Follum plass til 25.000 maskiner, til en samlet verdi av 625 millioner kroner.

Minere til over to mrd. kroner
I Kryptovaults hovedanlegg på Dale, mellom Bergen og Voss, skal det ifølge avisen etter planen jobbe 83.000 minere til en samlet verdi av over to milliarder kroner. Alt styres fra en felles, døgnbemannet sentral i Stavanger.

Kryptovault stiller med infrastrukturen, altså «kabinettene» med viftene, administrasjonen og strømtilførselen, som inkluderer store transformatorer, og strengt vakthold. Selve minerne eies av kundene, mens lokalene leies. Derfor mener gründerne at nedsiden er marginal.

- Vi bygget en testsite i Stavanger. Det var slik vi fikk den første kontrakten, sier Rein-Owe Flister, styreleder og gründer i Kryptovault, til Finansavisen.

Sammen med barndomsvennene Stian Førre-Wold og Kjetil Hove Pettersen startet han selskapet etter at Hove Pettersen nevnte kryptovaluta som en mulig inntektskilde i fjor.

Ved juletider, da Myrseth tok opp telefonen og ringte Kryptovault, var markedet rødglødende. Én bitcoin ble verdsatt til over 18.000 dollar. Oppgangen hadde vært på over 1.800 prosent i løpet av ett år, og Saxo Bank spådde en verdi på 60.000 dollar i løpet av 2018.

I skrivende stund er bitcoinkursen på 8.899,34 dollar. (Kilde: HO, FA)

- - - - - -

Så det var altså ikke uten grunn at Stig Myrseth fikk en vridning fra negativitet til Bitcoin og kryptovalutaer til en mer positiv undertone da han de siste gangene har omtalt dette og blockchain...

Jeg ønsker Stig Myrseth lykke til på sitt nye eventyr.
highlander
07:47
23.04.2018
#9343

Dagens åpningsprognose fra Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1]%.

Denne uken starter resultatsesongen her hjemme for fullt. Først ut blant de store er Telenor (tirsdag), mens Gjensidige, Hydro, Orkla, Statoil, Storebrand, Tomra og XXL slipper sine tall på onsdag. På torsdag er det duket for DNB, Norwegian, PGS, REC Silicon, Subsea 7 og Borregaard, mens uken avsluttes med Aker Solutions-tallene på fredag. Mao. blir det en svært spennende uke for investorene på Oslo Børs.

De asiatiske børsene endte for øvrig ned i natt pga. rentebekymringer, mens oljeprisen har klatret over en prosent fra fredagens nivåer."
blåball
09:00
23.04.2018
#4195

10 årige renter på amerikanske statsobligasjons er tilnærmert normalisert , og inflasjon er meget moderat i USA fremdeles .

Mer handel mellom USA og Kina ; der IT selskaper fusjonerer stadig mer fremover ?

Subsea 7 er på kjøpern i en bransje der omstilling og inntjening er økende på lengre sikt . ( Se børmelding i dag .

Mer energi til kryptovaluta gir " Dovre " mer energi..........og omsetning .

Moderat bull fremover .
blåball
09:38
23.04.2018
#4196

Om Aker asa en gang i fremtiden ønsker og ta ned sin eksponering innen levrandør industri : er det gevinster for aksjonærer og Røkke ; svært mye mer enn dagens aksjekurs .
Men om det er tjenelig for Aker , som har AkerBP og Aker Energy som trumfkort fremover , skal man ikke spekulere for mye i . ( Til det er synergi effekter for store i dagens marked . )

BP er tjent med dagens eierforhold i AkerBP , fordi produksjonsprofil er meget sterk fremover årene .

Bull .

Norsk Hydro fortsetter sin sterke utvikling organisk og er mer eksponert i verdikjeden innen aluminium / produkter . ( Brasil oppgraderinger har kostet , og miljø tiltak gir flere kostnader , som må til for en bærekraftig utvikling i Brasil . ) Moderat bull fremover for multinasjonale Norsk Hydro ) .

Endret 23.04.2018 09:45 av blåball
highlander
14:03
23.04.2018
#9366

Sparebank1 Markets gjør ingen endringer i denne ukens aksjeportefølje.

Det etter at meglerhuset portefølje steg 5,3 prosent i forrige uke, mens Hovedindeksen på Oslo Børs "bare" steg 1,5 prosent. En stor del av dette stod forrige ukes opptur i Norwegian for.

Sparebank 1 Markets har stor tro på sykliske aksjer.

– Vi tror usikkerhet og økte risikopremier knyttet til handelskrig gradvis vil komme ned som følge av vår teori om at president Trump i utgangspunktet er ute etter moralske seiere uten (alt) for store økonomiske ringvirkninger, fremholder Sparebank1 Markets.

Meglerhusets anbefalte portefølje består dermed fortsatt av følgende aksjer:
Norwegian
Spectrum
ABG Sundal Collier
Norsk Hydro
Golden Ocean
highlander
08:20
24.04.2018
#9381

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%.

Kvartalstallene, verden over, fortsetter å tikke inn på den positive siden. I går var det Alphabet (tidligere Google) som overrasket positivt.

Her hjemme slipper for øvrig Telenor sine tall for 1. kvartal i dag. Telenor som selskap, har slitt de senere årene med endel feilslåtte ekspanderinger utenlands, deriblant i India. Selskapets ledelse, med Sigve Brekke i spissen, har nå fullt fokus på hjemmemarkedet.

Gitt selskapets dominerende posisjon i Norge, forventer vi at selskapet vil gjøre det de kan for å øke marginene på sine produkter, samt kutte kostnader (effektivisere driften). Denne kombinasjon bør gi positive utslag på aksjekursen og ikke minst utbyttekapasiteten. Selskapet er mao. ikke et vekstcase, men et solid utbyttecase. Våre interne prognoser for selskapets inntjeningsevne de neste tre årene (2018, 2019 og 2020) tilsier en aksjekurs på 185, 200 og 211 kroner."

Endret 24.04.2018 08:21 av highlander
blåball
09:34
24.04.2018
#4201

Verdi økning i Telenor og Aker asa , Telenor ett ubytte case , mens Aker asa er både ett vekst case og utbytte case .

Apple i USA styrker sine posisjoner med databrikke produksjon i " rustbeltet " , og ett Norsk Hydro som får ett sterkt løft internasjonalt og USA ?

BULL.
blåball
12:36
24.04.2018
#4202

Etter hva jeg ser leverer Telenor 10 kroner aksjen dette året i utbytte til aksjonærer , og samtidig øker kontantbeholdning , og fortsetter med å ta ned kostnader . ( Bull . )

NAS får mer posetiv omtale i DN.no i dag..... ( Bull ) . Om salg av selskapet kommer til riktig pris vel å merke .

Aker asa sitter på verdier til langt over dagens aksjekurs , og her er industrielt drevet salg eller kjøp av selskaper en nærmest årlig seanse . ( Bull ) .

Nel Hydrogen er en oppkjøps kandidat med sin teknologi og kompetanse , her bør man ha noe mer tålmodighet .

Det fleste teknologier tar i dag ned kostnader og holder inflasjon nede globalt .

Boligpriser i Norge flater ut , og nye boliger gir prispress nedover noen år til . ( Fortsatt strenge regler for egenkapital bremser prisvekst : som eneste medisin .

Omstilling innen offshore fortsetter , oppkjøp og fusjoner og obligasjons eigere og gribbefond : vil konvertere sine posisjoner til aksjer , i mange tilfeller .

Endret 24.04.2018 12:44 av blåball
highlander
08:25
25.04.2018
#9411

Dagens åpningsprognose fra Roger Berntsen, Netfonds, kom litt senere enn vanlig i dag, men jeg skjønner at også han måtte frem med kalkulatoren. Tipper at han personlig er mest skuffet over Statoil, en av hans store favoritter i flere år. Så langt har han truffet veldig bra på den aksjen, men av og til blir man skuffet og det kommer tilbakeslag. Dette mener Roger'n om dagen i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -1,1%, eller innenfor intervallet [-1,3, -1]%.

OBX selskapene; Statoil, Orkla, Hydro, Storebrand og Gjensidige har alle levert tall for 1. kvartal i dag. Basert på første øyekast tror vi aksjene kommer til å åpne som følger; Statoil ned 2,5%, Orkla ned 1,5%, Hydro opp 0,9%, Storebrand opp 5% og Gjensidige ned 2,5%.

Gitt at vi i skrivende stund kun har sett på hovedtallene i de enkelte rapportene (ikke hensyntatt evt. endringer i selskapenes guiding etc.) kan markedets reaksjon i det enkelt selskap bli annerledes.

I tillegg til resultatfremleggelsene vil markedet i stor grad påvirkes av gårsdagens børsfall i USA. Undertegnede har ingen eierinteresser i selskaper nevnt i denne oppdateringen. Netfonds Xtra Norge-porteføljene derimot, som forvaltes av undertegnende, er investert i alle selskapene."

Selv tror jeg OSEBX vil kunne snuse på 2 % fall i løpet av dagen...
blåball
08:43
25.04.2018
#4210

Statoil har redusert sin gjeldsgrad til om lag 25 % , og kreditt rangering er svært god . Og Statoil øker sin avkastning per aksje .

Finansminister i USA reier til Kina i neste uke . ( Og det er nok handelsavtaler som er viktige for aksjemarkedet , renter er av mindre betydning : gitt att lav til moderat inflasjon fortsetter i en teknologisk utvikling som muliggjør denne trend .
highlander
08:52
25.04.2018
#9416

Handelsbanken spår fallende vekst:

Handelsbanken ser BNP-vekst for Fastlands-Norge på 2,5 prosent i 2018, 2,0 prosent i 2019 og 1,4 prosent i 2020. (Aftenposten side 12 i dag)
highlander
09:48
25.04.2018
#9422

OSEBX tok (midlertidig?) imot støtte på ca. 840, der det var noe motstand på vei oppover. Dagens foreløpige LOD 839,93, mens siste er 843,18. Naturlig med en liten rekyl opp fra 840.

Fortsetter aksjer globalt å falle på resultatene, bør fallet videre nedover, i første omgang til ca. 820, komme etter hvert.

Viser til fall til og med med aksjer som kommer med tilsynelatende gode tall, f.eks. Telenor i går på Oslo Børs - og Caterpillar og 3M på Wall Street. De sistnevnte to leverte gode resultater, men de endte som sagt ned hhv. 6,36 og 6,84 prosent, etter stigning i åpningsminuttene.

Når ikke en gang gode tall klarer å løfte aksjer, mener jeg at det er grunn til å være på vakt, og at et negativt sentiment kan være på vei inn i markedet, selv om det fortsatt kan ta noe tid. Viser også til at mange selskaper fortsatt skuffer resultatmessig i forhold til forventningene og/eller har noe forbeholden/lav guiding i forhold til det analytikere og investorer på forhånd har regnet med. Dette i tråd med det jeg advarte mot før denne resultatsesongen startet - og nå er det heller ikke lenge til mai...

Endret 25.04.2018 09:51 av highlander
blåball
09:52
25.04.2018
#4211

Telenor lar seg ikke stresse av økte utbyttekrav fra en del analytikere . ( Mer på E 24 fra tirsdag ettermiddag ) .

Telenor har i liket med flere andre selskaper på Oslo Børs meget god balanse , og lav gjeldsgrad . ( Bull ).


AkerBP en gjeldsgrad på om lag 17 % og som nevnt i dag Statoil om lag 25 % . ( AkerBP leverer svært godt på det fleste områder , og oppkjøp har gjort Aker asa til en meget stor aktør i Norge , og videre fremoverlente strategier er ventet fremover . Bull . )

Marine Harvest er annen aktør som også bidrar til utvikling og ubytte .

AkerBioMarine er i vekst og utvikling .
blåball
10:28
25.04.2018
#4212

Og det verdt å merke seg Kværners sterke posisjon . ( Mer på ABC nyheter ) . Bull .

XXL som selger sportsustyr har klare vekstsmerter , selv om " toppturer krever mer utstyr " i Norge og Alpene . ( Her er digitalisering og internetthandel som mulig gjør lavere inflasjon på verdensbasis , og ett moderat rentenivå på verdensbasis . )

Digitalisering av Banker og Finans krever vesentlig mindre arbeidsplasser .

Endret 25.04.2018 10:29 av blåball
Stockamateur
11:53
25.04.2018
#12360

OSE tester støtte ved tidligere ATH fra januar.
blåball
12:57
25.04.2018
#4215

Det ser ut som det blir oppgang på Oslo Børs i dag : tungvektere som Statoil , Telenor i en stigende trend , og ikke minst USA børser som starter opp på meget gode kvatalsresultater og resten av året .

Mest sannsynlig blir det ingen handelskrig mellom USA og Kina , men tvert imot ett bedre samarbeid innen økonomi og handel . ( USA sender sin finansminister til Kina neste uke , og det er nok en grunn til det . )

Lav til moderat inflasjon globalt gir rett nok noe høgere renter i USA og EU frem i tid , men veksten i verdensøkonomi er meget sterk , og fordeler seg over stadig større geografisk område .

Bull.

Endret 25.04.2018 13:03 av blåball
highlander
13:04
25.04.2018
#9439

Det går relativt tregt nedover foreløpig, så investorene som følger med har mulighet til å komme seg ut på helt greie kurser.

Januar-ATH som Stockamateur påpeker i #12360 samsvarer med nivået jeg nevnte i #9422. Så en rekyl opp fra dette nivået er bare helt naturlig - men nå er den over, tror jeg.

Tipper nedturen fortsetter når amerikanske investorer våkner og får satt seg inn i kvartalstallene til de norske selskapene som ikke leverte i dag. Alene nedgangen på USA-børsen i går kveld burde ha sendt aksjekursene nedover med én prosent på Oslo Børs i dag. Dårlige tall fra børsens tungvektere burde bidra med en nedgang på mer enn én prosent i tillegg, og det er ikke umulig at OSEBX blir sendt under den antatte støtten ved ca 840 allerede i dag.

Jeg er så sikker i min sak, at jeg økte innehavet i OBXEXDBEAR på 34,20 da børsen var i godt i gang med rekylen tidligere i dag.
Stockamateur
13:07
25.04.2018
#12361

"Det ser ut som det blir oppgang på Oslo Børs i dag" Hva slags briller har du på i dag da blåball?

Jeg tar sjansen på at testen som nevnt over blir nettopp en test. Har derfor skiftet en god del fra cash til aksjer i diverse porteføljer. ATH er kjøpssignal.

Edit:
Så din siste i etterkant av at jeg publiserte min highlander. På hver vår side av gjerdet? (Men jeg sitter på noe bear jeg også...)

Endret 25.04.2018 13:15 av Stockamateur
highlander
13:17
25.04.2018
#9440

Re. Stockamateur #12361

Ser slik ut. Utelukker ikke at du kan få rett på kort sikt, men bjørnefondet mitt går heldigvis ikke ut på dato.

Men med mai rett rundt døren, intensivering av omvendt QE i nettopp mai, og at de beste tallene på sannsynligvis lenge blir offentliggjort i denne resultatsesongen, velger jeg å stole på tyngdekraften og ikke tekniske signaler på Oslo Børs alene. Ingen av de viktigste indeksene på Wall Street viser tilsvarende takter som OSEBX har gjort i det siste - og økende rente vil etter hvert straffe aksjekursene, tror jeg.

Lykke til! Hvor har du stop på aksjeposisjonene når/hvis OSEBX går under 840 igjen...? BEAR er det bare å sitte på, tror jeg. Husker at den steg fra ca. 40 til 270-ettellerannet under finanskrisen i 2008. I mellomtiden har vel OBXEXDBEAR hatt en spleis i forholdet 10:1, så den har falt fra tilsvarende 2700 til 34ish under den vedvarende oppturen. Det geniale med produktet er at det kan bli avkastning på avkastningen om bearmarkedet slår til med full tyngde etter hvert.

Endret 25.04.2018 13:23 av highlander
Stockamateur
13:25
25.04.2018
#12363

Stopp ca. 825. Bear har jeg sittet på en stund (med tap selvfølgelig), så den blir stående.
highlander
08:20
26.04.2018
#9463

Åpningsprognosen fra Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 1,2%, eller innenfor intervallet [1, 1,3]%. OBX selskapene; DNB, Norwegian, DNO, Subsea 7 og PGS har alle levert tall for 1. kvartal i dag. Basert på tallene (første øyekast) tror vi bl.a. at DNB og Norwegian åpner opp hhv. 5,1% og 8,5%. Gitt at vi i skrivende stund kun har sett på hovedtallene i de enkelte rapportene (ikke hensyntatt evt. endringer i selskapenes guiding etc.) kan markedets reaksjon i det enkelt selskap bli annerledes. I tillegg til resultatfremleggelsene vil markedet også påvirkes positivt av gårsdagens børsoppgang i USA."
blåball
09:30
26.04.2018
#4220

re:highlander #9463:

Ja er her stiger Statoil og DNB som en del av flere tungvektere , og DNB og Nordea har brukt årene godt og kvittet seg med utsatte posisjoner innen seismikk , supply og rigg .

Rentemargin er god selv med lave eller moderate renter .

Fortsatt lav inflasjon og strenge reguleringer til lån i boligmarkedet er medisin .

Subsea 7 leverer godt under estimater , men kontantbeholdning er fortsatt god nok . ( Hold ) .

Fusjoner og oppkjøp vil nok fortsette innen offshore .
blåball
09:40
26.04.2018
#4221

NAS og Nel Hydrogen er en av flere oppkjøpskandidater på Oslo Børs .

Noen flere forslag ?
Stockamateur
11:47
26.04.2018
#12367

Og der var vi tilbake på ATH nivåer!
eshuse
13:40
26.04.2018
#2682

Bra fart på børsen idag! Får vi 3% på en dag? +2,41% siste
blåball
15:27
26.04.2018
#4223

DN.no skriver som om NAS ikke har finansiell fleksibiltet , men all god pr ; gir nok lange hårete baller for rette skribent ...........

Airbus og Boeing fly kan selges til høystbydende . ( Mer på E24 i dag ) .

Aker asa øker sine verdier , og er ikke flybransje , men leveres indirekte drivstoff . Bull for Røkke og Kjos .

Det er dagens dobbell .
OldNick
17:27
26.04.2018
#20071

Olje og laks, samt noen andre, enkeltselskaper, det er trenden på OSE i vår.

Og sektor-rotasjon internasjonalt inn i olje/energi vil drive OSE videre oppover, tror undertegnede.

Dog, sikkert med noen korreksjoner underveis.

Mye ATH idag, men ikke på STL enda.

Det er nok kun dager/uker til det skjer, om trenden i olje-sektoren holder seg.

8 x all-time high på rekordbørsen

Heftig DNB-rally, take-off for Norwegian, knallsterke oljeaksjer - og mange glade lakser


Odd S. Parr, Hegnar.no
26.04.2018

Utdrag:
Oslo Børs var i knallform torsdag, og rekordene falt som fluer.

Hovedindeksen endte på 863,02, etter en oppgang på 2,66 prosent.

Indeksen satte dermed en soleklar ny sluttrekord. Ny intradag all-time high lyder på 864,40.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 8.102 millioner kroner.

...

Draghi er fortsatt bull

Toneangivende Europa-børser holder seg inne i positivt terreng i kjølvannet av dagens rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ECB).

ECB holdt som ventet styringsrentene uendret, og kommunikasjonen rundt obligasjonskjøp er også den samme.

På pressekonferansen i kjølvannet av rentemøtet tonet ECB-sjef Mario Draghi ned bekymringene for svakere vekst i eurosonen, og holdt døren åpen for å avslutte obligasjonskjøpene innen utgangen av 2018.

Draghi fastholder ifølge Reuters at økonomien holder seg sterk, men erkjenner tilbakegang fra den eksepsjonelle veksten som ble rapportert rundt årsskiftet.

- Men generelt ventes veksten å holde seg solid og bredt basert. Den underliggende styrken i eurosonens økonomi fortsetter å støtte vårt syn om at inflasjonen vil nærme seg vårt mål «under, men nært 2,0 prosent» på mellomlang sikt, sa Draghi på pressekonferansen.

Stemningen blant investorene er ifølge Reuters lettere nervøs, noe som nok henger sammen med at den amerikanske «10-åringen» brøt gjennom den psykologisk veldig viktige 3 prosent-grensen denne uken.

...

Oljeaksjene viste vei

På Oslo Børs viste Statoil vei med en oppgang på 3,9 prosent til 206,20 kroner på dagens høyeste volum.

Carnegie, DNB Markets og Credit Suisse har alle høynet sine kursmål på aksjen i kjølvannet av gårsdagens kvartalsrapport.

DNO steg 1,7 prosent til 15,70 kroner etter nesten å ha doblet inntektene i 1. kvartal, og har tre brønner som bores på Peshkabir-feltet.

Aker BP la på seg 2,6 prosent til 264,60 kroner. Aksjen har vært oppe i 265 kroner, som er ny intradag all-time high.

Oljeservice viste styrke, og et McDermott-jagende Subsea 7 endte opp 2,7 prosent til 113,80 kroner etter kvartalstall.

PGS spratt opp 14,2 prosent til 33,75 kroner etter kvartalstall, mens seismikkollega og Aasulv Tveitereid-favoritt TGS nøyde seg med å stige 4,6 prosent til 255 kroner.

Sistnevnte var også én av de åtte aksjene som nådde ny all-time high torsdag.

De fleste av de øvrige rekordaksjene finner vi laksesektoren, deriblant Bakkafrost som klatret 4,1 prosent til 462 kroner.

Take-off for Norwegian

Norwegian tar av i dagens handel, og lettet hele 17,7 prosent til 310 kroner til toppen av vinnerlisten - på dagens fjerde høyeste volum.

Lavprisflyselskapet har vært i ordentlig medvind på børsen etter at British Airways-eier IAG kom inn på eiersiden, og ryktene om et oppkjøp startet.

Norwegian tapte penger i 1. kvartal, men mindre enn ventet.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at vurderer salg av inntil 140 fly.

Dette inkluderer fremtidige leveringer, gjennom erstatning av gamle fly, så vel som mulige salg eller overføringer til en leasingstruktur.

I et intervju med Bloomberg opplyser toppsjef og storaksjonær Bjørn Kjos at alt er til salgs, bare prisen er riktig.

DNB-rally, soloppgang

Blant alle dagens tallfremleggere var DNB blant dem som utmerket seg sterkest.

Aksjen smalt opp 6,7 prosent til 148,15 kroner på dagens nest høyeste volum, etter sine kvartalstall.

- Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert, sa konsernsjef Rune Bjerke.

REC Silicon økte både topp- og bunnlinjen i 1. kvartal, og ble belønnet med 5,0 prosent oppgang til 1,44 kroner.

Et resultat etter skatt på pluss 50,5 millioner dollar slo knock-out på analytikernes spådommer.

mer på link
highlander
08:15
27.04.2018
#9548

Roger'n sier dette på morgenkvisten i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,4%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5]%. Det ble en heidundrende dag på Oslo Børs i går, da OBX-indeksen steg hele 3%. Slike dager er svært sjeldne.

Når det er sagt, halve oppgangen skyldes ene og alene knallsterke resultatfremleggelser, deriblant fra DNB. DNB endte til slutt opp 6,7%. I tillegg steg Statoil, det mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, hele 4%. Oppgangen var for øvrig et resultat av at en rekke analytikere (meglerhus) oppjusterte den norske oljekjempen betydelig i går. I denne sammenhengen er det naturlig for oss å nevne at vi, siden 2016, som de eneste, har spådd Statoil i ny all-time high innen børsnoteringen av Saudi Aramco (2. halvår 2018). Statoil kursen står nå i 206 kroner, kun 10 kroner unna forrige toppnotering fra 2008.

Aker Solutions har levert kvartalstall i dag. Basert på disse tallene, tror vi aksjen kommer til å åpne opp 1,6% (merk! dette estimatet har ikke hensynetatt evt. endringer i selskapets guiding etc., derfor kan markedets reaksjon bli noe annerledes)."
highlander
08:40
27.04.2018
#9559

Staten Norge kan få omtrent 60 milliarder ekstra:

Det er duket for en voldsom oppjustering av oljeprisen og oljeinntektene i Revidert nasjonalbudsjett. I halvannen måned har oljeprisen steget nesten uavbrutt, og det fra nivåer som allerede lå klart over hva Finansdepartementet har lagt til grunn for årets statsbudsjett. (FA)
highlander
10:33
27.04.2018
#9569

Som ventet falt arbeidsledigheten til 2,4 prosent i april, ifølge ferske tall fra NAV.

Bruttoledigheten falt med 200 personer. DNB hadde spådd en nedgang på 700 personer, mens Nordea trodde på en nedgang på 1000 personer.

Kronen svekker seg marginalt etter tallene.

– De siste tre månedene har det kun vært små endringer i antallet registrerte ledige når det korrigeres for sesongsvingninger. Det er nå 2,4 prosent av arbeidsstyrken som er registrert som helt ledig. Denne andelen har holdt seg stabil så langt i år, og vi må tilbake til starten av 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

I mars gikk arbeidsledigheten ned fra 2,9 til 2,5 prosent.

Arbeidsledigheten har falt jevnt og trutt siden begynnelsen av 2016, men fallet har bremset opp de siste månedene. (NAV, E24)
highlander
19:49
29.04.2018
#9589

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:Hovedindeksen steg 1,96 prosent sist uke, fra 846,17 til 862,73 og endte da 0,76 prosent under fredagens all-time high intradag på 869,35.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 8,0 prosent og siden nyttår er den opp 5,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 23,5 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

50/50
Forrige søndag antydet vi at det kunne være rom for en korreksjon, men at det kunne bli litt klarere i løpet av uken. Det ble det ikke.

For den videre utviklingen på lengre sikt skaper det imidlertid en viss usikkerhet at det settes nye topper i hovedchartet samtidig som det settes lavere topper i RSI-chartet.

Det kan være et signal om at neste topp i hovedchartet kanskje ligger litt lengre frem i tid en den ellers ville gjort, og at det kan komme en ny korreksjon tilbake mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden.

Det er imidlertid like sannsynlig at hovedindeksen stiger videre som at den faller tilbake mot 850 og 840 kommende uke.

Ved en korreksjon er det teknisk støtte på 850-nivået, og mer teknisk støtte ned mot 840-nivået.

Brytes 850-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 840-nivået - og ved et brudd på 840-nivået vil 50-dagers glidende gjennomsnitt og kanskje 820-nivået være de neste som blir testet.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det imidlertid være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Positive undertoner
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Og ved et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det også, som antydet før jul og i siste Kapital, være rom for at Hovedindeksen stiger til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene.
blåball
21:37
29.04.2018
#4236

Ocean Yield er ett selskap med oppside , og her er det flere triggere .
Ship Finans og Fredriksen er også satt opp på enda flere plattformer...eller rigger .... ?

Rigg , Sypply , Seismikk har fremdeles store utfordringer . ( Med store skattemessige tap for A / S Norge . )

Endret 29.04.2018 21:40 av blåball
highlander
08:00
30.04.2018
#9598

Roger Berntsen, Netfonds, spår en relativt flat børsåpning:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3]%. Redusert geopolitisk frykt, samt sterke kinesiske nøkkeltall gav investorene i Asia ny optimisme mandag. De toneangivende indeksene i regionen (Nikkei225, Hang Seng og S&P Asia 50) steg opp mot 1,5%. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de europeiske børsene positivt når de åpner kl. 9.

Oslo børs derimot, vil også måtte ta inn over seg det faktum at oljeprisen har falt gjennom helgen. Det slippes for øvrig ingen viktige selskapsresultater i dag. Ei heller kommer det mange store fremleggelser senere i uken, bortsett fra Schibsted (torsdag) og Bank Norwegian (fredag)."
highlander
10:14
30.04.2018
#9613

Norsk detaljhandel steg i mars etter svake tall i februar, men trenden er fortsatt svak, ifølge økonomer.

Norsk detaljhandel steg 1,1 prosent på månedsbasis i mars, etter å ha falt tilbake 0,8 prosent i februar. Det var ifølge Handelsbanken Capital Markets ventet en oppgang på 0,6 prosent.

Meglerhuset poengterer at til tross for en markant oppgang i mars, er tallene ned kvartalsvis og understreker at trenden har vært svakere enn forventet, blant annet grunnet høyere sparerate fra husholdningene.

Konsumet holder seg oppe, men utviklingen ser ut til å være svakere enn forventet fra økningen i husholdningenes realinntekt, skriver meglerhuset.

Detaljhandelen falt 0,5 prosent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018.

Nordea Markets understreker det samme i en oppdatering, og viser også til at trenden i detaljhandelen ikke er veldig sterk til tross for en økning i mars-tallene. Samtidig mener meglerhuset utsiktene for privat konsum ser bedre ut i de kommende kvartalene.

De bredere tallene for forbruk steg i et sunt tempo både i tredje og fjerde kvartal. Etter vår oppfatning peker det meste mot en ganske sterk vekst i privat konsum i tiden fremover, skriver meglerhuset.

De mener videre det ikke er noen grunn til å endre synet på Norges Bank vil gjøre, og poengterer at detaljhandelen har utviklet seg positivt siden rentemøtet i mars. (TDN, Nordea)
highlander
10:23
30.04.2018
#9615

DNB Markets kaster i dag Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) ut av sin ukeportefølje.

Meglerhusets anbefalte portefølje består dermed av følgende aksjer:

BW Offshore
Storebrand
Austevoll Seafood
Grieg Seafood
Selvaag Bolig
Atea
blåball
13:02
30.04.2018
#4237

Ocean Yield er anbefalt av flere fremover , gradvise økte utbytter , og en mulig trigger er salg av dette selskapet frem i tid . ( Aker nyter godt av utbytter her , og selskapet er fleksibelt innen mulige konsolideringer innen rigg med videre . ) BULL .

Aker Solutions i stigende trend , kursmål er gradvis høgere . ( Internasjonalt selskap med sterke FEED kontrakter , og verktøy for blant annet Statoil , AkerBP , AkerEnergy . ) Bull .

Marine Harvest er favoritt innen sjømat , og ikke børsnoterte Aker Biomarine .

Telenor , Statoil , Aker har øket sine oppkjøp dei siste fem til ti år , og konsoldiderer sine investeringer til økt utbytte fremover årene . ( Bull i varierende grad og kursmål kan diskuteres av flere på Stocktalk . )

Asia børser i stigende trend etter noen måneder med usikkerhet innen toll og barrierer fra USA .

Moderat bull fremover , sektor endringer i favør oljeproduserende og utvalgte levrandører .

Endret 30.04.2018 13:15 av blåball
highlander
08:22
02.05.2018
#9643

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,4%, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3]%. De asiatiske børsene endte ned i natt, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag.

Tilsvarende utvikling har det vært i de fleste råvaremarkedene også. Blant annet er oljeprisen ned 1% fra mandagens nivåer (Oslo børs var stengt tirsdag).

I går offentliggjorde Apple, verdens mest verdifulle selskap, sine resultater for 1. kvartal. Disse kom inn vesentlig bedre enn analytikerne hadde forventet. Aksjen steg 2% i ordinær handel og 4 % i etterhandelen. Gitt at det ikke finnes noen sammenlignbare selskaper (med Apple) på Oslo børs, vil dette ha liten påvirkning på investorene her hjemme."
blåball
08:46
02.05.2018
#4247

re:highlander #9643:

Telenor er tilnærmet gjeldfritt om ett par år , og utbytte er bra , også her er det planlagt tilbakekjøp av aksjer . ( Investormasse er stabil , og staten er hovedaksjonær , men kan Apple kjøpe seg noe opp ?

Amazon og NAS en trigger for flybransje ?

Aker Solutions i en stigende trend , der triggere er flere . ( AkerASA øker stadig sin verdiskaping i mange selskaper , og noen er ikke børsnoterte som : AkerBioMarine og det nye AkerEnergy . )
blåball
09:50
02.05.2018
#4248

Lundin drar ned sine driftskostnader og planlegger for videre lave driftskostnader . ( Mer på hegnar.no i dag ) .
Alvheim felt er nevnt . Og AkerBP hoster nok sine prognoser videre i samme leia .

Videre kutt for Norsk Hydro i Brasil , gir kjøpsmuligheter her også .

EU børser i stigende trend , men holder nok noe igjen frem til mer avklaringer i diverse handels forhandlinger med Trump / USA . ( Stridens tema er nok fordeling av NATO utgifter og biltoll som ikke er helt balanse . )

Moderat bull fremover .
highlander
11:38
02.05.2018
#9679

Mens mange av verdens børser har slitt noe i det siste, har Oslo Børs hatt en meget oppløftende måned bak seg:

Kursoppgangen i april var den største på Oslo Børs siden 2012. Det skriver Oslo Børs i en pressemelding onsdag.

Også aksjehandelen var rekordhøy. Aldri før er det blitt gjennomført så mange aksjehandler i løpet av en måned, og man må tilbake til august 2011 for å finne en måned med høyere kroneomsetning.

I snitt ble det handlet aksjer for 6,45 milliarder kroner fordelt på 152.800 handler hver dag i april.

Målt i antall handler var omsetningen 59 prosent høyere enn samme måned i fjor, 49 prosent høyere målt i kroner.

Hovedindeksen steg 6,8 prosent i april. Det er den største månedsoppgangen siden februar 2012. (OSE, E24)

Kan dette fortsette? Jeg tror det skal holde hardt, ettersom både lakseaksjene og oljeprisen har vært på svikende front de siste dagene...
Stockamateur
14:11
02.05.2018
#12372

highlander - ad diskusjon som ble avsluttet med ditt #9440.

Det ble vel 1-0 til meg vel? Hva gjorde du med bjørnefondet?
highlander
14:21
02.05.2018
#9688

Re. Stockamateur #12372

Bjørnefondet går ikke ut på dato, så sitter videre.

Har litt samme feeling som før finanskrisen i 2008. Første test av støtte på 840 var vellykket, men mye kan skje utover i mai og i løpet av resten av året.
highlander
16:42
02.05.2018
#9700

Til tross for null drahjelp fra sviktende oljepris, ei heller lakseaksjene, klarte OSEBX å gå i ny ATH i dag = 868,66, etter en oppgang på 1,01 % i dag. Det ble omsatt aksjer for 6,4 milliarder kroner.

Av tungvekterne peker DNB seg ut med en oppgang på 2,52 prosent, sammen med Subsea 7 som steg 2,44 prosent og Yara som steg 3,24 prosent. Ellers er det verdt å nevne at oppturen i PGS fortsetter, i dag med ytterligere 6,64%.
OldNick
18:03
02.05.2018
#20083

Sektor-rotasjon inn i olje og andre råvarer fortsetter.

Ved siden av PGS, så gikk YARA og ELKEM sterkt idag.

Og selv om Bonheur ikke teller særlig i indeksen, så har selskapet igjen vist noe av de skjulte verdiene som finnes med den siste transaksjonen, og underprisingen blir litt mindre åpenbar.
highlander
08:23
03.05.2018
#9729

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,5, -0,2]%. Den amerikanske sentralbanken valgte, som ventet, å holde styringsrenten (Fed Funds Rate) uendret under gårsdagens møte. Inflasjonsforventningen ble, om noe, oppjustert. Aksjemarkedene (de amerikanske) reagerte ned på meldingene, mens dollaren steg i verdi.

Det er naturlig å anta at dette vil gi negative utslag på de europeiske børsene i dag, inkludert Oslo Børs. De asiatiske børsene endte for øvrig også ned i natt. Usikkerhet vedr. utfallet av de kommende møtene mellom USA og Kina, som angår handel, opptok investorene i regionen.

Schibsted har levert kvartalstall som var litt svakere enn ventet i dag. Vi tror selskapets aksjer vil åpne ned 0,7%."
highlander
10:34
03.05.2018
#9753

Xi har i dag sendt ut et nyhetsbrev med litt "voksenopplæring". Dette er såpass godt skrevet og klargjørende at jeg tillater meg å lime det inn her:

EV står for Enterprise Value = Markedsverdi på børsen + rentebærende gjeld i balansen – finansielle tilganger. De to siste delene brukes samles til begrepet netto rentebærende gjeld eller net cash hvis finansielle tilganger (cash, obligasjoner, aksjer) er større enn rentebærende gjeld. EV er spesielt nyttig når man skal sammenligne ulike selskap med ulik belåningsgrad og benyttes gjerne som nøkkeltall i oppkjøpssituasjoner. Det passer videre å bruke EV-baserte nøkkeltall når et selskap har positivt driftsresultat (eller positivt driftsresultat før avskrivninger) mens inntjeningen per aksje er negativ.

Hvorfor bruker man EV ved ulik belåningsgrad?
La oss som eksempel si at du har to selskap i samme bransje; begge omsetter for 600 MNOK og har 15% driftsmargin, dvs et driftsresultat på 90 MNOK. Det ene (A )har 100 MNOK i egenkapital og 200 MNOK i banklån. Det andre (B) har 300 MNOK i egenkapital og 0 i banklån. Begge har 20 MNOK i bankinnskudd/finansielle tilganger. Gitt at bankrenten på lån/innskudd er 5% og skatt 25% vil A ha et resultat etter skatt på 60,75 MNOK mens B vil ha 68,25 MNOK (husk: B har ingen rentekostnader).Hvis man skulle bruke en P/E 10 på begge disse selskapenes resultater ville A vært priset til 607,5 MNOK i markedet mens B ville vært priset til 682,5 MNOK.

Men ville det vært fair å prise selskapet A med 200 MNOK mer i rentebærende lån (og 200 MNOK lavere egenkapital) kun 75 MNOK lavere enn B når alt annet var likt? Nei, ikke for et oppkjøpende selskap som kan tilpasse finansieringsstrukturen.Ved P/E 10 så ville markedsverdien av A være 607,5 MNOK. I tillegg ville det ha 180 MNOK i netto rentebærende gjeld, altså banklån 200 MNOK minus bankinnskudd 20 MNOK. Enterprise Value ville være 787,5 MNOK som altså består av 607,5 MNOK i markedsverdi + 180 MNOK i netto rentebærende gjeld. Om man da bruker EV/EBIT for A (Enterprise Value 787,5 MNOK delt på driftsresultat 90 MNOK) så får man en multippel på 8,75.

For selskap B gir P/E 10 en markedsverdi på 682,5 MNOK. Det har altså null rentebærende gjeld, men 20 MNOK i bankinnskudd – dvs netto cash. Enterprise Value blir 662,5 MNOK (682,5 MNOK i markedsverdi fratrukket net cash 20 MNOK). EV /EBIT blir da 7,4 (EV 662,5 delt på driftsresultat 90 MNOK).

EV/EBIT multippelen viser altså i eksempelet at nøytralisert for belåningsgrad/cash så prises selskap B billigere enn selskap A i markedet når P/E er lik. For at selskapene skal være likeverdige ut fra en EV/EBIT betraktning måtte selskap B øke sin markedsverdi med 125 MNOK eller selskap A’s markedsverdi falle med 125 MNOK.

Som oppkjøper hadde du heller kjøpt B for 75 MNOK høyere pris og unngått 200 MNOK i rentebærende lån som A har. Hvis oppkjøper hadde likt selskap A’s finansstruktur bedre – høyere risiko og bedre avkastning på egenkapitalen – så kunne aktøren ha kjøpt B, belånt selskapet tilsvarende og fått 200 MNOK av kjøpesummen tilbake. Besparingen hadde vært 125 MNOK. Dette er et «naivt» eksempel og i den virkelige verden kan ofte likeartede selskap med samme egenkapital kunne ha ganske forskjellig netto rentebærende lån/net cash. Jo raskere selskapet får betaling inn fra sine kunder, jo mindre og raskere omsettelige varelager, jo mindre anleggsmidler selskapet kan greie seg med og jo bedre betalingsbetingelser fra sine leverandører desto mer cash og mindre lån. Og likeartet jo tregere betalinger fra kundene, jo større og tregere omsettelig varelager, jo større anleggsmidler selskapet må bruke og jo dårligere betalingsbetingelser fra sine leverandører jo mindre cash og mer lån.

Det er etter det jeg har sett litt ulike metoder som brukes når man regner på EV og netto rentebærende gjeld. Siden formålet er å nøytralisere finansieringsstrukturen i sammenligningen gir det best mening for meg kun å forholde meg til alle balanseposter som kun gir finansinntekter og finanskostnader. Det betyr rentebærende gjeld (typisk banklån, obligasjonsgjeld, finansiell leasing) fratrukket finansielle tilganger (typisk bankinnskudd, verdipapir) som altså gir netto rentebærende gjeld (eller netto kontanter dersom finanstilgangene overstiger rentebærende gjeld). Husk ellers i likhet som for P/E at man bør korrigere for opsjoner med innløsningskurs under børskurs. Dette gjør du enkelt ved å øke antallet aksjer som innløsningen vil medføre når du ganger med børskurs for å finne markedsverdi. Tilsvarende øker du finansielle tilganger med det beløp som ville bli innbetalt/konvertert ved utstedelse av disse aksjene.

Det brukes i hovedsak tre nøkkeltall basert på EV:

EV/EBITDA = Enterprise Value / driftsresultat før ned- og avskrivninger

EV/EBIT = Enterprise Value / driftsresultat

EV/Sales = Enterprise Value / selskapets salgsinntekter (Xi)

Dette er anbefalt lesestoff! Særlig for dem som undervurderer gjeld i selskaper. Og særlig for Norwegian-aksjonærer som fantaserer om en noe høy oppkjøpspris, hvis det da i det hele tatt kommer et bud...
highlander
10:37
03.05.2018
#9755

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det opplyser Norges Bank i en pressemelding torsdag.

Forrige renteendring fra Norges Bank var i mars 2016, da sentralbanken besluttet å sette ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt ventet samtlige økonomer på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Beslutningen til hovedstyret i Norges Bank om å holde renten uendret på 0,50 prosent var enstemmig.

Oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke.

- Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Det tilsier å holde styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. (TDN)
highlander
10:43
03.05.2018
#9757

Markedet hadde på forhånd redusert sine renteforventninger, skriver SEB-strateg Erica Blomgren på Twitter.

Hun peker på at den siste tiden har kommet nyheter om lav inflasjon og svake data, i tillegg til duete kommentarer fra Den europeiske sentralbanken (ESB) og Riksbanken. (E24)

For øvrig er Oslo Børs sterk... enn så lenge. Nå er det oljeprisen som slår inn og bidrar til et løft.
highlander
11:30
03.05.2018
#9763

DNB Markets og Nordea Markets venter fortsatt at Norges Bank vil sette opp renten i september og viser til at sentralbanken mener utviklingen i norsk økonomi har fortsatt om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 1/18.

Vi fortsetter å vente første rentehevning i september, som Norges Bank signaliserte i mars, skriver DNB Markets i en oppdatering.

Norges Bank viser i pressemeldingen til at den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den vil øke.

Vi deler Norges Banks syn. Lav inflasjon er midlertidig og Norges Bank vil sette opp renten i september, skriver Nordea Markets. (TDN)
blåball
13:19
03.05.2018
#4268

Marine Harvest og Statoil er internasjonale selskaper i vekst .

Subsea 7 med ambisjoner , og ett oppkjøp av Aker Solutions ?

Konsolideringer innen service til store tungvektere krever allianser , og en del mer en det .

AkerASA med flere muligheter fremover , og har sterke portofølje selskaper som gir synergier allerede . Bull.

Stigende trend for videre oppkjøp innen flere bransjer .

BP med ny styreleder : Helge Lund .

Flybransjen er der hvor konkuransen er størst . ( NAS er i posisjon ) . Hold .

Endret 03.05.2018 13:27 av blåball
highlander
08:20
04.05.2018
#9798

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,7%, eller innenfor intervallet [0,5, 0,8]%. De amerikanske børsene hentet seg kraftig inn før stengetid torsdag. Det er naturlig å anta at de europeiske børsene vil dra nytte av dette i dag, inkludert Oslo Børs. Oljeprisen har i tillegg styrket seg noe fra gårsdagens nivåer. De asiatiske børsene endte for øvrig svakt ned i natt.

I dag, som i går, var investorene mest opptatt av hvorvidt Kina og USA kommer til enighet i spørsmålene om handelen. Vi forventer, som tidligere uttalt, at landene vil enes om et godt fremtidig handelssamarbeid, gitt at den ene (USA) skylder den andre (Kina) enorme beløp. Mao. det vil være ren og skjær idioti om landene ikke skulle komme til enighet."
blåball
09:31
04.05.2018
#4274

NOR aksjen er pauset . ( Se melding )

NEL og NOFI har sterk oppside , så her bør en ha en viss tålmodighet . ( Oppkjøpskandidater m.v. )

Kina og USA har en god dialog ifølge en del kilder .
blåball
14:15
04.05.2018
#4279

Bank Norwegian leverte ett bra resultat , og att utbytte på 4 kroner kan estimeres senere dette året .
Spørsmålet er om NOFI blir solgt : sammen med NAS ? ( Det er en link her ) .
highlander
18:39
06.05.2018
#9828

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:

Det skjedde ingen store endringer i det tekniske bildet, men sannsynligheten for en liten korreksjon økte en smule.

Hovedindeksen steg 1,96 prosent sist uke, fra 862,73 til 864,77 og endte da 0,65 prosent under onsdagens all-time high intradag på 870,39.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 6,6 prosent og siden nyttår er den opp 6,2 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 22,9 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

50/50
De to siste søndagene har vi antydet vi at det kunne være rom for en korreksjon, men at det kunne bli litt klarere i løpet av uken. Det ble litt klarere sist uke.

For den videre utviklingen på lengre sikt skaper det imidlertid en viss usikkerhet at det settes nye topper i hovedchartet samtidig som det settes lavere topper i RSI-chartet.

Det kan være et signal om at neste topp i hovedchartet kanskje ligger litt lengre frem i tid en den ellers ville gjort, og at det kan komme en ny korreksjon tilbake mot bunnlinjen i den stigende hovedtrenden.

I tillegg kan det ha kommet et taktskifte i omsetningen. Den steg riktignok fredag, på en marginal oppgang på 0,02 prosent, men samlet for uken var den lavere enn uken før.

Det er derfor kanskje litt større sannsynlig for at hovedindeksen faller tilbake mot 860, og kanskje 850 de kommende ukene, enn at det blir ny all-time high igjen kommende uke.

Ved en korreksjon er det teknisk støtte på 860- og 850-nivået, og mer teknisk støtte ned mot 840-nivået.

Brytes 860-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 850-nivået - og ved et brudd på 850-nivået vil 50-dagers glidende gjennomsnitt og kanskje 820-nivået være de neste som blir testet.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det imidlertid være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Nytt kjøpssignal ved oppgang forbi all-time high på 870,39 på stigende omsetning.

Positive undertoner
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet over).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Og ved et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det også, som antydet før jul og i siste Kapital, være rom for at Hovedindeksen stiger til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. (HO)
highlander
08:12
07.05.2018
#9829

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,8%, eller innenfor intervallet [0,6, 0,9]%. Sterke børser i USA (fredag), samt høy oljepris (75,6 dollar) bør løfte Oslo Børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene. I tillegg har Aker BP, det 5. største selskapet på børsen, levert bedre tall enn ventet for 1. kvartal. Vi tror aksjen åpner opp 5,2 %.

De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp i natt. Mange investorer i regionen ble for øvrig skuffet over utfallet av møte mellom USA og Kina hva angår handel."
highlander
08:19
07.05.2018
#9830

(sorry, feil topic)

Endret 07.05.2018 08:20 av highlander
OldNick
08:33
08.05.2018
#20102

Netfonds og analysesjef Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1] prosent.

«Det ligger an til å bli en rolig start på de europeiske børsene i dag, da impulsene fra de internasjonale finansmarkedene er begrensede tirsdag morgen. Investorene venter dessuten på USAs beslutning vedrørende Irans atom avtale, noe som kan, eller vil, påvirke aksjemarkedene verden over», skriver analysesjef i Netfonds Roger Berntsen i morgenrapporten.

«Laksekjempen Lerøy, et av våre favorittselskaper, har levert tall i dag. Vi forventer for øvrig ikke store kursutslag i åpningshandelen, da tallene var innenfor det man kunne forvente. Netfonds Xtra-porteføljene (Norge bred og Norge spisset), som undertegnende har forvalteransvar for, er investert i Lerøy. Undertegnede m/ nærstående derimot, eier ingen aksjer i selskapet», fortsetter analysesjefen.

(Pres.Trump vil offentliggjøre sin beslutning om Iran-avtalen kl. 02:00PM / 20:00 norsk tid i kveld.)

Endret 08.05.2018 08:34 av OldNick
OldNick
08:42
08.05.2018
#20103

.

Endret 08.05.2018 08:44 av OldNick
blåball
08:57
08.05.2018
#4295

Iran får sin atomavtale forlenget hver 6 måned , og det er ikke noe nytt som tilsier skroting av avtale .
Men siste tids hendelser i Midtøsten stiller flere spørsmål enn svar .
Iran hoster stadig opp forklaringer på hvor pliktoppfyllende landet er....., men når Trump / USA stiller spørsmål : er motsvarene fra Iran ikke bra . ( Da er det USA som er " synderen eller skurken "..... ) .

Handelsavtaler er fremdeles tema for børsene .
highlander
11:59
09.05.2018
#9863

Austevoll Seafood, BerGenBio, BW Offshore Limited, Fjord1, NEL og PCI Biotec Holding inkluderes i Hovedindeksen fra 1. juni.

Norwegian Property, Treasure og Seadrill går ut, ifølge en melding fra Oslo Børs.
highlander
15:52
09.05.2018
#9880

Fokuset i det norske rente- og valutamarkedet var onsdag rettet mot inflasjonstall for april som kom inn på nedsiden av forventningene.

Kjerneinflasjonen (KPIJAE) steg 1,3 på årsbasis og var opp 0,4 prosent på månedsbasis mens KPI steg 2,4 prosent på årsbasis og opp 0,4 prosent på månedsbasis.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det i snitt ventet en oppgang i KPIJAE på 1,4 prosent mens det for KPI var ventet en oppgang på 2,5 prosent.

Handelsbanken Capital Markets poengterer at inflasjonstallene er godt under Norges Bank sine egne anslag på 1,6 prosent, og meglerhuset mener dette isolert sett taler for lavere rentebane fra sentralbanken.

Til tross for at vi fortsatt forventer at Norges Bank skal heve styringsrenten i september, taler svakere inflasjon isolert sett for en nedjustering av rentebanen, skriver meglerhuset.

Capital Economics tror ikke Norges Bank vil endre styringsrenten før i 2019.

Totalt sett tror vi kjerneinflasjonen kun vil stige sakte mot Norges Banks mål på to prosent, og at Norges Bank vil la styringsrenten være uendret til neste år, skriver analysehuset ifølge TDN.

Endret 09.05.2018 15:53 av highlander
highlander
08:16
11.05.2018
#9925

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,9%, eller innenfor intervallet [0,7, 1]%. Stemningen på verdens børser har bedret seg de siste dagene. Økte vekstimpulser globalt, kombinert med moderate inflasjonsforventninger er det som drar aksjemarkedene for tiden. Det norske aksjemarkedet leder for øvrig an med en oppgang på 9,2% til nå i år. Den finske børsen har også gjort det sterkt (+7,7%). I USA er det teknologiaksjene som er i førersetet (Nasdaq opp 7,3%). Dow Jones indeksen derimot, er flat for året. Oljeprisen har holdt seg sterk i kjølvannet av Trumps beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Gitt at de andre partene, inkludert EU, er tro mot avtalen, bør dette ikke gi økt geopolitisk spenning i regionen (Midtøsten)".
OldNick
17:05
11.05.2018
#20132

OSEBX i ATH (såvidt), sluttet på 878.81.

Ellers, 8 x ATH blant enkelt-aksjene, bl.a. STL igjen, slutt 216.70, og AKERBP, slutt 292.80.

Oljeservicefest og hat-trick for Kjell Inge Røkke

Børsen karret seg til ny rekord

Odd S. Parr, Hegnar.no
11.05.2018
highlander
03:29
14.05.2018
#9963

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:Hovedindeksen steg 1,96 prosent sist uke, fra 864,77 til 878,81 og ny all-time high. Intradag all-time high kom tidlig fredag og lyder på 884,43.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 5,9 prosent og siden nyttår er den opp 7.9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 22,2 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Fortsatt 50/50
De tre siste søndagene har vi antydet at det kunne være rom for en korreksjon, men at det kunne bli litt klarere i løpet av uken. Det ble ikke klarere sist uke heller.

Omsetningen tok seg imidlertid opp igjen og brøt den fallende tendensen fra de to foregående ukene. RSI fortsatte i tillegg litt opp og forbi toppene fra ukene før. Det kan bety at det er rom for videre oppgang kommende uke.

Og skulle den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet bli brutt kan det signalisere at det kommer et støt opp mot 900 og toppen i den stigende trenden.

Men snur RSI ned igjen, og bekrefter den fallende trendlinjen, kan det imidlertid være duket for en korreksjon og testing av tekniske støttenivåer.

Ved en korreksjon er det teknisk støtte på 870-, 860- og 850-nivået, og mer teknisk støtte ned mot 840-nivået.

Brytes 870-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 860-nivået. Ved et eventuelt brudd på 860-nivået vil 850 og 50-dagers glidende gjennomsnitt på 840-nivået være de neste som kan bli testet.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil det imidlertid være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Nytt kjøpssignal ved oppgang forbi all-time high på 884,43 på stigende omsetning.

Positive undertoner
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet ovenfor).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Og ved et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det også, som antydet før jul, være rom for at Hovedindeksen stiger til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. (HO)
highlander
09:30
14.05.2018
#9964

Roger Berntsen spådde dette før børsen åpnet i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3]%. De asiatiske børsen endte opp mandag, dermed kan vi håpe på litt drahjelp fra den regionen i dag. Oljeprisen derimot, har svekket seg noe gjennom helgen (siden Oslo børs stengte fredag). Når det er sagt, det underliggende markedet for olje er sterkt, gitt at prisen (brent blend) har etablert seg på 70-tallet. Mange investorene venter nå på børsnoteringen av Saudi Aramco, verdens største oljeselskap. Enn så lenge er det ikke tatt noen beslutning vedrørende hvilken børs noteringen skal finne sted på. Uansett, tror vi premissene for oljeprisen vil være gode både før og etter en evt. notering, da OPEC, med Saudi Arabia i spissen, har muligheten til påvirke oljebalansen på kort sikt. Høy oljeprisen er for øvrig bra for Oslo børs, samt norsk økonomi generelt. Det slippes ingen viktige selskapstall i dag."

Børsen var opp 5 minutter etter åpning, men er nå over i svakt negativt territorium...
highlander
10:58
14.05.2018
#9976

Fokus i rente- og valutamarkedet vil denne uken trolig være på BNP-tall fra en rekke land.

Tirsdag kommer BNP-tall for første kvartal fra både Norge og Tyskland, som publiseres klokken 08:00.

Norges Bank venter en vekst i fastlands-BNP i Norge på 0,7 prosent i første kvartal, ifølge Nordea Markets, som mener en rekke nøkkeltall den seneste tiden indikerer at veksten i perioden var svakere enn dette.

Produksjonsindeksene og detaljvarehandelen vi har fått så langt indikerer en svak eller fallende produksjon i industri, vare og byggenæringen. Svake nybyggtall var ingen overraskelse gitt boligkorreksjonen, men detaljhandelen og industriproduksjonen er på den svake siden. For tjenestesektoren for øvrig indikerer Norges Banks Regionale nettverk fortsatt god vekst. Dette er hovedgrunnen til at veksten trolig holdt seg oppe tålelig bra. Får vi rett stiller det seg i rekken av skuffende nøkkeltall fra Norge, skriver meglerhuset.

Også Handelsbanken Capital Markets venter at BNP-veksten i første kvartal har vært lavere enn sentralbanken venter grunnet flere negative nøkkeltallsoverraskelser.

Knyttet til når Norges Bank vil gjøre første renteheving skriver meglerhuset de tror at sentralbanken i juni fortsatt ønsker å holde døren åpen for at renten skal opp i september, men at den nok ikke lenger er like skråsikker som i mars.

Ellers vil regjeringen i morgen legge frem revidert nasjonalbudsjett for 2018. DNB Markets peker på at oljeprisen ble handlet til om lag 55 dollar pr fat da det opprinnelige budsjettet ble lagt frem, og mener mye taler for en opprevidering av oljeprisanslagene i morgensdagens budsjett. (TDN)
highlander
10:31
15.05.2018
#9994

Roger Berntsen spådde en relativt flat børsåpning i dag, og det stemte rimelig greit. I skrivende stund er børsen opp 0,35%, noe som antas å ha sammenheng med økningen i oljeprisen.
highlander
10:35
15.05.2018
#9995

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent sesongjustert i første kvartal 2018. Det viser kvartalsvis nasjonalregnskap, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Dette er femte kvartal på rad med vekst mellom 0,6 og 0,7 prosent, ifølge SSB.

Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge ventet å stige 0,4 prosent i kvartalet.

Samlet BNP var 0,6 prosent i kvartalet, mot en nedgang på 0,3 prosent foregående kvartal.

I forbindelse med frigiving av tall for første kvartal 2018 er alle kvartalene i 2017 revidert. De nye tallene viser en oppjustering av kvartalsvis vekst i BNP for Fastlands-Norge på 0,1 prosent i både første og fjerde kvartal i forhold til forrige publisering. Også veksten i BNP Fastlands-Norge i 2017 er oppjustert med 0,1 prosent, fra 1,8 til 1,9 prosent, opplyses det.

Tallene var noe på nedsiden av forventningene til Norges Bank, men i lys av revisjonene mener Handelsbanken Capital Markets at den helhetlige utviklingen på bred basis er på linje med Norges banks vuderinger. Norges Bank ventet en vekst i fastlands-BNP i Norge på 0,7 prosent i første kvartal.

Økt sannsynlighet for renteoppgang i september
Vi legger merke til at registrert ledighet, en viktig kryssjekk, har vært på den svake siden av forventningene. Men dette kan vise seg midlertidig, ettersom nasjonalregnskapet viser solid vekst i sysselsettingen. Oppsummert støtter dataene for realøkonomien saken om en renteøkning i september, skriver meglerhuset om tallene.

Også Nordea Markets mener at dagens tall styrker sjansen for en renteheving i september.

Dagens tall fjernet inntrykket av at tallene for vekst og kapasitetsutnyttelse er på den svake siden av Norges Bank og gjorde oss mer sikre på en renteheving i september, skriver Nordea Markets ifølge TDN.
blåball
12:21
15.05.2018
#4312

Statoil skifter navn : til det bedre . ( Børsmelding i dag ) .
Og fortsatte kostnadsreduksjoner i Statoil , AkerBP og Lundin .

Omstilling fortsetter , og Aker øker sin fortjeneste og eiendeler . ( Og innen levrandør sektor ) .

Wallenberg konsernet 11 store posisjoner innen diverse selskaper .

Bull.
highlander
08:16
16.05.2018
#10033

Dette mener Roger Berntsen, Netfonds, onsdag morgen:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [0, 0,2]%. De amerikanske rentene steg markert i går, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene. De lange rentene i USA (10 års statsrenter) har etablert seg over 3 %. Når det er sagt, dette er fremdeles 1% lavere enn det vi anser for å være normalen. Mao. dagens renteklima er fremdeles fordelaktig for aksjemarkedet. Høyere renter er for øvrig godt nytt for bankaksjer, derfor tror vi DNB vil profitere på denne utviklingen."

Endret 16.05.2018 08:19 av highlander
highlander
08:22
16.05.2018
#10035

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød fremholder i dagens utgave av Finansavisen at det gjelder å være investert innenfor energi.

Han mener at det er mer å hente i både Aker BP og Statoil. (FA)
gorwell
09:03
16.05.2018
#22748

Stanger i taket.

gorwell

Endret 16.05.2018 09:03 av gorwell
gorwell
09:33
16.05.2018
#22749Siden årsskiftet 2016.

gorwell
highlander
08:12
18.05.2018
#10068

Takk for charts, gorwell. I dag er det mulighet for et lite løft over den stigende trendkanalen, i hvert fall fra start, men noe etablert brudd opp og økende stigningstakt har jeg lite tro på...
highlander
08:12
18.05.2018
#10069

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,6%, eller innenfor intervallet [0,4, 0,7]%. Oljeprisen har, etter at Oslo Børs stengte onsdag ettermiddag, blitt handlet over 80 dollar per fat. Det er naturlig å anta at dette vil gi forsterket optimisme her hjemme i dag, da oljerelaterte aksjer utgjør en stor del av det norske aksjemarkedet. Oljeprisen er opp hele 20 % (målt i USD) i 2018, godt hjulpet av flere forhold, deriblant, OPECs begrensning av tilbudet, Venezuelas økonomiske kollaps, usikkerhet vedr. Iran og dets atomavtale, svakere dollar, samt økt økonomisk vekst, spesielt i fremvoksende økonomier. De asiatiske børsene endte svakt opp i natt. Når det er sagt, ettersom Oslo børs holdt stengt torsdag, må investorene ta inn over seg utviklingen i verdens aksjemarkeder de siste to dagene."
blåball
10:26
18.05.2018
#4317

re:highlander #10068:
Vel , når AkerASA går inn i Hovedindeksen løftes den videre .

Ocean Yield i stigende trend , kurs : 80 eller mer fremover .

Norsk Hydro med sine internasjonale virksomheter , med råvarer fra gruve til stadig mer spesialiserte produkter gir kurs og inntjening fremover : kursmål 60 til 70 .

Omstilling til lavere kostnadsnivå og fokus på utbytte gir selskapene merverdi og utbytte .
OldNick
18:41
19.05.2018
#20157


Endret 18:41 19.05.2018 av OldNick
blåball
22:20
19.05.2018
#4320

USA og Kina med en forbedret handelsavtale denne lørdag . ( Mer på E24 i dag ) .

Både Trump og Stoltenberg har poengtert att EU må ta større økonomisk ansvar innen Nato . ( Derfor skryter nok Trump over Stoltenberg . )

Så handelsavtaler mellom USA og EU handler nødvendigvis ikke bare om stål og stålprodukter ; som igjen er en internasjonal handelsvare som det fleste industrier og konsumenter er gjensidig avhengig av .
En skjevfordeling mellom toll på kjøretøy er heller ikke riktig i dag : mellom USA og EU .

Solen skinner i Bergen by , der Bergen Group ASA får mer oppdrag ? ( Gamle seilskuter og service innen vind og moderne motorer og levrandørindustri i medgang bør gi flere ansatte , og inntjening ? )

Fortsatt omstlling til ett lavere kostnads nivå innen olje og sjømat .

AkerASA med mest oppside fremover . ( Og inn i Hovedindeksen ? ) .
highlander
09:59
20.05.2018
#10090

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:

Det er ikke mye som tyder på at det kan komme en korreksjon til uken, men det er en ting som kanskje kan være et tegn...Hovedindeksen steg 1,4 prosent sist uke, fra 878,81 til 891,86 og ny all-time high, og sluttet i tillegg marginalt under intradag all-time high på 892,36.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 6,4 prosent og siden nyttår er den opp 9,5 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 22,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Solid oppgang
De siste søndagene har vi antydet at det kunne være rom for en korreksjon, men at det kunne bli litt klarere i løpet av uken. Det ble ikke klarere sist uke heller. Det er snarere blitt mer sannsynlig med videre oppgang.

Omsetningen fortsatte å øke sist uke også. RSI fortsatte i tillegg litt opp og forbi toppene fra ukene før, og brøt i tillegg den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet. Det kan bety at det er rom for videre oppgang kommende uke også.

Og som vi antydet forrige søndag signaliserer bruddet på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet at det kan være rom for et støt opp mot 900 og toppen i den stigende trenden.

Nytt kjøpssignal ved oppgang forbi all-time high på stigende omsetning.

Korreksjon?
Snur RSI ned igjen, og faller tilbake under den fallende trendlinjen, kan det være duket for en korreksjon og testing av tekniske støttenivåer.

Ved en korreksjon er det teknisk støtte på 880-, 870-, 860- og 850-nivået, og mer teknisk støtte ned mot 840-nivået.

Brytes 880-nivået kan hovedindeksen følgelig falle tilbake mot 870-nivået. Ved et eventuelt brudd på 870-nivået vil 850 og 50-dagers glidende gjennomsnitt være de neste som kan bli testet.

Trendene er imidlertid sterke og foreløpig er det ikke noen andre tegn på en mulig korreksjon enn at RSI på 75,16 tilsier at børsen er i ferd med å bli litt overkjøpt.

Så lenge den positive undertonen i RSI-chartet holder vil imidlertid en eventuell korreksjon være udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet.

Positive undertoner
Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet).

Forsetter de positive undertonene kan eventuelle korreksjoner ned fremdeles bli forbigående.

Og ved et brudd på den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet kan det også, som antydet før jul, være rom for at Hovedindeksen stiger til 900 i løpet av det kommende året og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. (HO)
highlander
10:40
20.05.2018
#10091

Noen vil kanskje hevde at dette er som å sette på rødt på rulletten etter at den har vist sort noen ganger, men jeg mener at i år blir året det er riktig med «sell in May and go away, stay away till *) St. Leger Day», slik det originale ordtaket lyder. *) = Halloweenkvelden, 31. oktober i USA.

Tekniske indikatorer tyder på fortsatt oppgang, og ja, det er meget mulig at det kommer, men ta særlig hensyn til følgende fakta:

* verdens aksjemarkeder har hatt den største oppgangen siden den store depresjonen på 30-tallet

* stigende renter ("risikofrie" investeringer som statsobligasjoner blir mer attraktive, og "overprisede" aksjer, særlig selskaper med lite inntjening og/eller mye gjeld, blir mindre attraktive)

* effekten av omvendt QE har begynt å gjøre seg gjeldende (stimulansepakkene som ble pøst ut i markedet, ga kunstig lav rente og har boostet kursene og til dels gitt bobletendenser; ved tilbaketrekking av disse er det naivt å tro at ikke en motsatt effekt vil kunne gjøre seg gjeldende)

* Oslo Børs har nytt særdeles godt av stigende oljepris og stigende laksepris (jeg tror begge deler er nær en topp...)

La oss si at hovedindeksen passerer 900 poeng til uka - dit er det i skrivende stund bare 0,93 prosent - og så blir det ropt "hallelujah" og man kan eventuelt "tyne ut" noen prosenter til før det hele topper ut, er det da verdt risikoen å sitte videre når man risikerer å miste noen titalls prosenter på nedsiden? Jeg mener "nei", men tåler selvsagt at folk er uenige i dette.

I fjor stemte ikke ordtaket, ei heller i 2013 eller 2014, vil noen "eksperter" trekke frem og le av min uttalelse. Men disse "ekspertene" glemmer å ta hensyn til at det fortsatt ble gitt max. gass av stimulansepakker (QE) disse årene - så sannsynligheten for at det skal komme en større korreksjon - eller nytt bearmarked - i løpet av sommeren eller høsten er økende, slik jeg ser det.

Det faktum at det i skrivende stund er stor overvekt av bullish aktører kontra bearish aktører (se OldNick #20157) støtter også hypotesen dette året. Når konsensus er dominerende den ene eller den andre retning, har konsensus sjelden rett...

Endret 10:49 20.05.2018 av highlander
blåball
10:41
21.05.2018
#4321

re:highlander #10091:

Det er mulig dette er av " akademisk karakter " ; jeg mener Draghie og Sentralbanken i EU har åpnet for å beholde en god del av sine posisjoner innen verdipapirer m.v. ( Det betyr att såkalt " omvendt QE " blir begrenset , og derved holde kapitalmarkedene under kontroll og sikre tilgang til kapital fremover årene . )


Videre har en rekke internasjonale selskaper / konsern økt sin egenkapital , og foretatt oppkjøp og fusjoner , og en del selskaper / konsern har dermed økt sin merverdi og utbytte kapasitet siden år 2008 . ( AkerASA er ett av disse konsern / selskaper og flere kan nevnes : Highlander ) .


Og teknologisk utvikling og luftkondisjonering er bare en av flere trender globalt ; som øker energiforbruk markert det neste tiårene . ( Fremvoksende land og markeder og sterk befolknings økning og øket middelklasse av borgere . )


Det blir moderat bull fremover . ( Og noen selskaper har sterk oppside fremover ) .


Ha en fortsatt god helg .
highlander
07:56
22.05.2018
#10103

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, NetFonds:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. Bred oppgang på Wall Street mandag kveld (Dow Jones indeksen opp 1,2%, S&P 500 opp 0,5% og Nasdaq opp 0,7%) bør gi oppgang på Oslo børs i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Oppløftende meldinger vedrørende "handelskrigen" mellom USA og Kina, var hoved driveren i markedet. Dette kommer ikke overraskende på oss, da vi fra dag en, har sett det som utenkelig at landene ikke skulle klare å enes om god løsning på situasjonen, gitt deres gjensidige avhengighet av hverandre (Kina ønsker å få tilbakebetalt de enorme summene de har lånt USA, mens USA er avhengig at Kina fortsetter låne de penger for å opprettholde global kredittverdighet). Oljeprisen er for øvrig svakt opp fra nivåene på fredag (da Oslo Børs stengte)."
highlander
08:28
23.05.2018
#10145

...og onsdag morgen melder Roger'n dette:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner ned -0,4%, eller innenfor intervallet [-0,6, -0,3]%. Donald Trump senket børsene i USA i går kveld, da han uttalte seg kritisk om helgens møte med kineserne. I kjent stil valgte han å poengtere sin misnøye med forhandlingene. De asiatiske børsene, med Japan og Kina i spissen, lot seg også påvirke av Trumps uttalelser. Mao. må vi belage oss på aksjefall i Europa i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, alle forhold tatt i betrakting, deriblant antall måneder det tar for at evt. økte tollbarrier kan tre i kraft, forventer vi en løsning på handelssituasjonen, i løpet av høsten en gang. Oljeprisen er for øvrig svakt ned fra gårsdagens nivåer."
blåball
10:22
23.05.2018
#4324

Fordelen med Donald Trump er flere : mer rettferdige handels avtaler globalt .
Alcoa og Norsk Hydro i Amerika med ett mulig samarbeid ? ( 10 % økning innen aluminium i USA ) .

Ekornes og Marine Harvest og Aker har fordeler fremover . ( Bull ) .

Kongsberggruppen med fordeler innen forsvar og sikkerhet ? Ja definetivt om Trump får igjennom bedre balanse i forsvars utgifter innen Nato .

Endret 10:23 23.05.2018 av blåball
highlander
16:39
23.05.2018
#10169

Det ligger i kortene at det kan bli nok en minusdag på Oslo Børs i morgen (i tilfelle den tredje på rad):

Det amerikanske energidepartementet melder at oljelagrene i USA økte med 5,8 millioner fat i uken som gikk.

Det er langt over estimatene. De fleste forventet at oljelagrene ville gå tilbake, med minus 2,8 millioner fat som konsensus.

Spotprisen på brentolje faller over én prosent på nyheten, til 78,33 dollar fatet. (E24)
highlander
08:06
24.05.2018
#10179

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds, denne torsdagen:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,2%, eller innenfor intervallet [0, 0,3]%. De største selskapene i Asia, målt gjennom S&P Asia 50 indeksen, endte relativt flatt torsdag. I Japan derimot, falt hovedindeksen, Nikkei225, over en prosent, godt hjulpet av svake bilselskaper. Det er for øvrig lite for investorene å forholde seg til om dagen, annet enn de stadige meldingene som handler om USAs handelsunderskudd til Kina og de pågående forhandlingene mellom landene. Oljeprisen er for øvrig svakt opp fra gårsdagens nivåer."
highlander
08:20
25.05.2018
#10211

Dette mener Roger'n om åpningen på Oslo Børs i dag:

"Vi tror Oslo Børs (OBX Total Return Index) åpner opp 0,4%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6]%. De asiatiske børsene endte blandet fredag, dog utslagene på de respektive børsene var relativt små (innenfor +/-0,3%). Mao. er det liten drahjelp å få fra den regionen i dag. Når det er sagt, de europeiske børsene endte mer ned i gårsdagens handel, da investorene lot seg skremme av Trumps beslutning om å trekke seg fra det avtalte møte med Nord Korea. Vi forventer for øvrig, at mye av torsdagens aksjefall (i Europa) vil reverseres i dag, kanskje allerede i åpningsminuttene. Oljeprisen er svakt ned fra gårsdagens nivåer."
blåball
09:15
25.05.2018
#4329

re:highlander #10211:

Det blir nok forhandlinger om Nord Korea , bedre dialog mellom partene , og erkjennelse fra Nord Koreas ledelse om en mildere retorikk mot USA .


Irans innvirkning i Midtøsten er også på agendaen .


Handelsavtaler der Kina og USA og EU har felles mål : vil gi børsoppgang i nær fremtid .


Moderat bull . ( Tidligere Statoil fortsetter sin fremgang på en rekke områder , og Aker følger på .
highlander
09:30
25.05.2018
#10218

Arbeidskraftundersøkelsen for mars viste en utvikling som er på linje med Norges Banks prognoser.

Sesongjusterte tall for arbeidskraftundersøkelsen (AKU) med tre måneders glidende gjennomsnitt viste at ledigheten var på 108.000 personer i mars, tilsvarende en ledighetsrate på 3,9 prosent, opplyste Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var på forhånd ventet en ledighet på 3,9 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

Handelsbanken Capital Markets fremhever at både de og markedet ventet en uendret ledighetsrate på 3,9 prosent.

Utviklingen er også godt i tråd med Norges Banks prognoser, som har sett for seg at AKU-ledigheten skal ligge rundt 3,9 prosent i andre kvartal. Hittil har imidlertid den registrerte ledigheten vært noe høyere enn anslått, og Norges Bank legger normalt mer vekt på utviklingen i tallene fra NAV når de gjør sine vurderinger rundt stramheten i arbeidsmarkedet og kapasitetsutnyttelsen, skriver meglerhuset.

Ellers viser Nordea Markets til at det viktigste internasjonale nøkkeltallet som kommer fredag er den tyske IFO-indeksen, som bli kunngjort klokken 10:00.

I løpet av førstekvartal har vi hatt en gradvis nedkjøling av sentiment i europeisk økonomi. Sist ut var PMI-indeksen for eurosonen onsdag. Denne endte ned fra april og svakere enn ventet. Likevel er det viktig å huske at disse kommer ned fra ekstremt høye nivåer og predikerer fortsatt grei vekst i europeisk økonomi. Et kraftig fall i IFO vil imidlertid skape frykt for at sentimentet og veksten vil avta ytterligere, skriver meglerhuset. (TDN)
blåball
08:57
28.05.2018
#4337

USA og Kina med dokumentert samarbeid fremover . ( Mer på DN.no i dag / Handelsavtaler ) .
Posetive Asia børser .

EU børser er fremdeles moderat posetive , men det kommer nok en del av avklaringer etter hvert . ( Nato utgifter må fordeles bedre . Der USA betaler for mye . )

Bull .
blåball
08:58
29.05.2018
#4339

Bergen Group AAK får 5 årig kontrakt . ( Se mer på Børsmelding nå i dag ) .

Rosenberg Verft er det gamle navnet , og har hatt nye eigere noen år nå . ( Les mer på DN.no i dag ) .

Internasjonale selskaper som Aker er i posisjon , og nye Aker Energy er fremdeles ikke børsnotert .

Handelsavtaler generelt er på agendaen , og når dei blir mer dokumenterte er det duket for oppgang fremover .
blåball
09:27
29.05.2018
#4340

TGS og PGS med oppdrag i Hammerfest bassenget ; det avansert 3 G fra PGS og prossesering av data fra TGS ; gir resultater i september . ( Se børsmelding i dag / Hegnar.no ) .


Generelt sett er partnerskap , fusjoner og oppkjøp på agendaen fremdeles .


Akastor har en god del milliarder på bok .


Bull for utvalgte selskaper fremover .

Endret 09:27 29.05.2018 av blåball
highlander
15:34
30.05.2018
#10266

Onsdagens sterke detaljhandelstall støtter renteheving i september, mener meglerhusene.

Den sesongjusterte volumindeksen for detaljomsetningen, eksklusive motorvogner, var opp 0,6 prosent på månedsbasis i april 2018, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag.

Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet av TDN Direkt.

I dagens fremleggelse ble videre detaljhandelstallene for mars-måned revidert til en oppgang på 0,4 prosent på månedsbasis.

De nylige framleggelsene viser reviderte tall for de seneste månedene, som nå viser en stødig oppadgående fart. Trenden peker klart oppover, på linje med fundamentene i konsumentenes forbruk. Dataene støtter en renteheving i september, skriver Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.

Nordea Markets mener også dagens tall styrker forventningen om en renteheving i september og poengterer at tallene var høyere enn forventet. Meglerhuset anser nå trenden i detaljomsetningen som stigende.

Dagens tall styrker vårt syn om at de svake tallene for detaljomsetningen i første kvartal var midlertidige. Vi er nå 0,9 prosent høyere enn gjennomsnittet over første kvartal, så dagens tall indikerer anstendig vekst i varekonsumet i andre kvartal, skriver meglerhuset ifølge TDN.
blåball
08:39
01.06.2018
#4343

Alcoa i USA er blant selskaper som stiger i kurs i USA . Norsk Hydro har pressverk i USA og en del produkter til bilindustri i USA . ( 10 % toll på aluminium til USA betyr att aluminiumspriser blir noe høgere , eller rettere sagt holde ett gjennomsnittlig høgere nivå sett over flere år fremover . )

Og man hindrer pris dumping og forurensende produksjon på Verdensbasis , og der er Norsk Hydro best i klassen , om man ser bort fra en del utfordringer i Brasil .

NEL Hydrogen er ett selskap i vekst og utvikling . ( Og er oppkjøpskandidat dess bedre kontrakter blir fremover . ) BULL .
highlander
13:59
03.06.2018
#10314

Søndagens aksjetips fra HO:

Korreksjonen ble ikke stor og nå kan det kanskje være duket for ny rekord - eller?

Hovedindeksen steg 1,9 prosent sist uke, fra 863,98 til 880,53.

I verste fall var denne oppturen bare et blaff. I beste fall var dette den lille korreksjonen som skulle til for å rede grunnen for videre oppgang mot 900.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,4 prosent og siden nyttår er den opp 8,1 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

900 neste?
Minus og minus ble pluss og korreksjonen stoppet (foreløpig) på 860-nivået. Den var nede på 857,24 tirsdag, men sluttet ikke under 860-nivået.

RSI stoppet i tillegg perfekt på 50-nivået og dermed signaliseres det at også stigningstakten kan være på vei opp igjen.

Den stigende sekundærtrenden i hovedchartet ble brutt, men hovedtrenden er intakt med god margin og hovedindeksen må falle helt til 820-nivået før bunnlinjen i den kommer i fare for å bli brutt. Det er foreløpig ikke mye som tyder på at det er nært forestående.

Et annet positivt tegn gjennom den lille korreksjonen var at omsetningen falt, og at den vendte brått opp igjen da hovedindeksen snudde. Den lave omsetningen fredagens oppgang bør ikke uroe, men fortsetter hovedindeksen opp på fallende omsetning, eller faller på stigende omsetning, kan det bety at det kommer en ny korreksjon.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet).

Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet ble brutt for et par uker siden, og som vi antydet før jul i fjor kan det være et signal om at Hovedindeksen, etter en korreksjon, kan stige videre til 900 i løpet av det kommende året (6 måneder er gått) og videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. (HO)
OldNick
11:28
07.06.2018
#20242

highlander
13:15
07.06.2018
#10389

Det internasjonale valutafondet (IMF) anslår at norsk BNP vil vokse med om lag 2,5 prosent i år og neste år, og anser økonomien for å være nær full sysselsetting.

Det kommer frem i en melding fra Finansdepartementet torsdag, i forbindelse med at finansminister Siv Jensen får overlevert IMFs uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

IMF peker videre på at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi, og anbefaler å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet blant annet boliglånsforskriften.

- Jeg deler IMF-delegasjonens syn på at høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere denne risikoen. Vi tar også med oss IMFs betraktninger når vi senere i måneden legger frem vår vurdering av boliglånsforskriften, sier finansminister Siv Jensen i meldingen.

Delegasjonen argumenterer for at en fremover bør konsolidere bruken av oljeinntekter og normalisere pengepolitikken, opplyses det.

- IMF-delegasjonen deler vårt syn på at norsk økonomi nå er inne i en god oppgang. Jeg merker meg at IMF også støtter den økonomiske politikken som regjeringen har lagt opp til, sier finansminister Siv Jensen. (TDN)
Stockamateur
15:16
07.06.2018
#12393

Og så var OSE i ATH.
highlander
15:18
10.06.2018
#10425

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Hovedindeksen steg 1,5 prosent sist uke, fra 880,53 til 893,87 og ny all-time high.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,3 prosent og siden nyttår er den opp 9,75 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25,7 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.
All-time high eller ny korreksjon?

Som vi pekte på forrige søndag stoppet RSI perfekt på 50-nivået og signaliserte at stigningstakten kunne være på vei opp igjen.

Vi har justert den stigende sekundærtrenden i hovedchartet og hovedtrenden er intakt med god margin. Hovedindeksen må falle helt til 820-nivået før bunnlinjen kommer i fare for å bli brutt. Som vi skrev forrige søndag er det foreløpig ikke mye som tyder på at det er nært forestående.

Det er imidlertid et par forhold å se nærmere på.

Omsetningen har vært i all hovedsak vært flat under det siste oppgangen, fra 857 til 893. Det gjør det hele litt mer usikkert på kort sikt. Oppgang bør komme på stigende omsetning for å gi den nødvendig substans.

Hvis det er et signal om at Oslo Børs er nær topp kan det fort utvikle seg til en dobbel-topp. Snur hovedindeksen ned igjen neste uke kan den bli et faktum, med halslinje på 860-nivået. Og skulle den slå inn kan det også signalisere testing av bunnen i den stigende trenden.

Trendene i hovedchartet og RSI-chartet er imidlertid positive og dermed er det foreløpig ikke grunn til å være veldig engstelige. I hvert fall ikke før den den positive undertonen i hovedchartet og RSI-chartet er intakt.

Det er dermed minst like sannsynlig at det kommer et nytt støt mot 900 og ny all-time high, som at det kommer et fall til 860-nivået.

Oppgang mot 900 bør komme på stigende omsetning for å gi oppgangen mer substans.

Ved en eventuell ny korreksjon vil det være teknisk støtte og muligheter til å legge stop loss på 880-nivået, 870 og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet).

Den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet ble brutt for et par uker siden, og som vi antydet før jul i fjor kan det være et signal om at Hovedindeksen, etter en korreksjon, kan stige videre til 900 i løpet av det kommende året (6 måneder er gått) og kanskje videre til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 3 årene. (HO)
blåball
13:01
11.06.2018
#4349

Ny resultatsesong med AkerBP i spissen . Og Aker ASA som fornyer og forbedrer sine selskaper . ( Bull ) .

Solstad Farstad og Hurtigruten med ambisjoner og mer kapital behov ? ..... Kleven Verft er nå under kontroll .

Bergen Group ASA med nye kontrakter fremover ?

Kjærneinflasjon nede på 1,2 % i Norge , og rentesetting og rentebane er fremdeles moderat .


Norsk Hydro og NEL i stigende teknisk trend .
OldNick
17:12
11.06.2018
#20247

Ny ATH igjen på Oslo Børs.

Og hovedindeksen (OSEBX) snuste på nok et rundt tall, denne gangen 900.

Oppgangen skyldtes at de fleste tungvekterne steg +/- 1% idag, anført av Statoil, Telenor, DNB og Yara.

Oljeprisen var ikke opp (om enn stigende i ettermiddag), men ute var børsene i positivt terreng.

Oslo Børs med ny rekord

John I. Seljehaug, Hegnar.no
11.06.2018
blåball
08:59
12.06.2018
#4358

Posetive Asia børser .

Kim og Trump med en historisk avtale som skal signeres , der solidaritet til egne land og andre land er viktigere : enn gamle holdninger .

På lengre sikt kan da Nord Korea ha en sunn økonomisk utvikling , og en bærekraftig ledelse av landet , noe som igjen gir borgere bedre vilkår .

Norsk Hydro i Brasil må nok inn i flere rettsrunder . ( se nyheter E24 i dag ) .
highlander
14:36
12.06.2018
#10462

I løpet av det siste året har statens eierskap i norske selskaper økt i verdi med 130 milliarder kroner. Det viser nye tall fra statens eierberetning tirsdag.

Dermed var samlet verdi av statens forretningsmessige eierskap ved utgangen av fjoråret på om lag 844 milliarder kroner.

Slo Børsen: Statens børsnoterte selskaper ga en avkastning på 25 prosent i 2017. Dette var mye bedre en gjennomsnittlig avkastning på Børsen. Avkastningen for alle børsens selskaper var på 19 prosent.

– 2017 var et godt år for flere av selskapene staten eier. Det er gode nyheter, og det er med på å sikre fremtidige arbeidsplasser samtidig som det også skaper store positive ringvirkninger for samfunnet, sier næringsminister Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Den norske stat eier i dag om lag en tredjedel av verdiene på Oslo Børs.

Statens eierberetning er en årsrapport som viser statens eierskap i 75 forskjellige selskaper. (E24)
blåball
08:50
14.06.2018
#4365

Omstilling innen Offshore Supply fortsetter , der rater fortsatt preges av kortere avtaler , som igjen er en refleksjon av kortere avtaler innen Rigg . ( Mer på Sysla.no i dag ) .

Gamle Statoil skal bore mer på Trestakk feltet . ( Se mer på Sysla.no ) .

Omstilling fortsetter innen olje og energi , der Aker gruppen svært tidlig sikret seg råvare og samtidig omstilte sine virksomheter . Bull fremdeles .

Noe høgere renter er en fordel i USA , fordi etterspørsel etter energi og forbruksvarer og tjenester er sterk . ( Apple og Amazon er selskaper som gjennom oppkjøp har blitt vesentlig sterkere finansielt siste 10 år . Og utbytte og lav gjeldsgrad er en fordel . Og teknologi forsprang ) .
OldNick
17:16
14.06.2018
#20261

Stig Myrseth på "Hegnar Media's Investor-dag" i går:


Hvordan vil dette bullmarkedet ende?

Myrseth om aksjemarkedet

Hvordan vil dette bullmarkedet ende? spør Stig Myrseth. Han peker på tre ulike faktorer


Marianne L. Skarsgård, Hegnar.no
14.06.2018

Akkurat nå er det «good times» i aksjemarkedet. Musikken er god, vi alle har det godt, men vi vet at det sannsynligvis i løpet av det neste året eller to blir litt mer falske toner i finansmarkedsmusikken. Og det vil skje en markedstopp, og etter hvert en nedgang, en ny nedgangstid i økonomien, sa Stig Myrseth da han talte under Hegnar Medias event «Investordagen» i Oslo Konserthus i går.

Det er ifølge Myrseth tre faktorer som kan være viktig å fokusere på, som kan ødelegge for oppgangen i kapitalmarkedet og økonomien.

- Det første er at vi får en finanskrise. Det har vært en tradisjonell avslutning på oppgangsmarkedene de siste 25 årene. Et eller annet har gått galt i banksektoren, som har abortert oppgangen i økonomien typisk før økonomien har rukket å bli rødglødende.

- Men denne gangen her tror jeg at avslutningen av konjunkturoppgangen og bullmarkedet kanskje ikke vil skyldes en finanskrise, men heller at det vil være politiske forhold som spiller inn, politiske hendelser som ryster kapitalmarkedet og økonomien, eller stagflasjon, sa han.

Årsaken til at han ikke tror på noen finanskriseavslutning denne gangen her, er at vi ikke har hatt noen gjeldsfest i husholdningssektoren og i næringslivet i de aller fleste steder - med unntak av Kina, Norge og et par andre land. Stort sett har folk og bedrifter vært veldig edruelige.

- En annen viktig ting er at bankene stort sett er veldig solide. Bare se på egenkapitalandelen i DNB, den har aldri vært så høy som nå siden årtusenskiftet, kommenterte Myrseth.Endret 17:17 14.06.2018 av OldNick
blåball
11:23
15.06.2018
#4371

En mer service basert Kina økonomi får Bundesbank til å ta ned vekstutsikter i Tyskkland , samt noe høgere lønnsutgifter bekymrer .
Handelsflyt bekymrer nok mest . ( Noe USA / Trump kan gjøre noe med . )

Medier er i forkant i dag , men forhandlinger pågår . ( Det er ingen offesielle bekreftelser ennå ) .

E24 dekker godt en del saker om handel for tiden . ( Mer om sakene der . )

Subsea 7 og Aker gruppen har flyt i sine investeringer og oppdrag . ( Bull ).

En utvidelse av Silkeveien i Asia krever mer energi og kompetanse , og en ONS messe i Stavanger har meget flere aktører fra Asia / Kina denne gang .
blåball
12:25
15.06.2018
#4372

Norsk Hydro stiger på Statsadvokat i Brasil som mener en løsning er nærmere . ( Mer på E24 / DN.no nå ) .

Aker Energy er ennå ikke børsnotert . ( Her foregår leteaktivitet ) .
Aker ASA har en sterk oppside her .

Ocean Yield har også en god del triggere fremover . ( En kurs på 80 eller mer ? ) .
blåball
10:13
17.06.2018
#4380

En Eurosone Reform skal i ifølge DN.no / E24 være under oppseiling : Tyskland og Frankrike skal være enige , men par tre punkter skal være definerte og små nok til att enighet burde være klar . ( Tirsdag neste uke blir det mer klarhet ? ).

Toppmøte i Eurosone er 26 Juni .

Fremdeles lav inflasjon i Norge og en Boliglånsforskrift som er streng nok er en fordel . ( Også forbrukslånsbanker kan vente seg strengere regler : dagens praksis virker til å være for slakk.... ) .


Aker Energy i Ghana med oppside .


Norsk Hydro med oppside . ( Brasil og Toll barrierer generelt er noe å følge med på her . )
highlander
14:29
17.06.2018
#10544

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:
Det ble ny all-time high igjen - men det er ikke sikkert det blir det kommende uke.
Hovedindeksen steg 0,2 prosent sist uke, fra 893,87 til 895,41 og det ble satt ny all-time high intradag, på 902,29, mens høyeste slutt ble 899,91.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,7 prosent og siden nyttår er den opp 9,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 28,5 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Liten korreksjon?
For andre gang i løpet av en måned har hovedindeksen stanget mot taket i den stigende trenden og korrigert litt ned.

Omsetningen har også i all hovedsak vært flat under det siste oppgangen, fra 857 til 900. I tillegg kom fredagens fall på markert høyere omsetning. Det gjør det hele litt usikkert på kort sikt. Oppgang bør komme på stigende omsetning for å gi den nødvendig substans.

Det kan være et signal om at Oslo Børs er klar for en liten korreksjon igjen. Kanskje tilbake mot 880 - 875?

Trendene i hovedchartet og RSI-chartet er imidlertid positive og dermed er det foreløpig ikke grunn til å være veldig engstelige. I hvert fall ikke så lenge den positive undertonen i hovedchartet og RSI-chartet er intakt.

Sannsynligheten er imidlertid litt større for at det kommer enn liten korreksjon som at Oslo Børs støter til ny all-time high igjen kommende uke.

Ved en eventuell litt større korreksjon vil det være teknisk støtte og muligheter til å legge stop loss på 890-, 880-nivået og ved 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Hovedindeksen må imidlertid falle helt til 825-nivået før bunnlinjen kommer i fare for å bli brutt.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet).

900 ble nådd raskere enn antydet før jul i fjor. Det tok bare seks måneder. Nå gjenstår det å se om 1.000 kan bli nådd i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
gorwell
20:25
17.06.2018
#22765
gorwell
blåball
09:06
18.06.2018
#4384

Omstilling til lavere kostnader fortsetter innen offshore fortsetter .
Aker ( AKER ) inn i OBX Hovedindeks i dag . ( Trenden med sterkere selskaper fortsetter , og selskaper som er større etter oppkjøp i seinere år ) . Bull.

Handel og vandel mellom USA og Kina fortsetter , 6 Juli er en av flere tidsfrister fremover for bedre samarbeid innen handel . Som begge parter vil tjene på .
blåball
09:46
18.06.2018
#4385

NAS og Lufthansa kan bli ett selskap ? . ( Se mer på E24 i dag ) .

Generelt sett fortsetter fusjoner og oppkjøp innen rekke næringer , som igjen styrker hovedindekser globalt , Norge er intet unntak .

Subsea 7 og Akastor og nye AkerEnergy er selskaper med betydlig oppside .
blåball
10:28
19.06.2018
#4392

Er NAS klar for oppkjøp ?
Stockamateur
10:44
19.06.2018
#12413

Dette kan jo utvikle seg til en HS på OSE, med venstre skulder ~21/5 og hode ~13/6. Eller så er vi bare inne for en liten korreksjon a la den som ble påbegynt 22/5. Oljeprisen toppet omtrent den samme dagen, så det kan jo kanskje tas til inntekt for HS. Svak negativ divergens RSI/kurs. MACD har krysset litt frem og tilbake, så det legger jeg ikke mye vekt på.
highlander
13:30
19.06.2018
#10592

Takk for teknisk oppdatering, Stockamateur.

Jeg lastet inn noen flere bjørnefond (OBXEXDBEAR) på 30,00 her om dagen, da jeg så at Oslo Børs slet med å forsere 900 for andre gang.
blåball
15:03
19.06.2018
#4397

NAS stiger på sterkt stigende omsetning , her øker OBX indeks sterkt .

En avtale mellom USA og Kina er en trigger for oppgang . ( Det pågår forhandlinger . )

Moderat bull fremover .
blåball
09:29
20.06.2018
#4401

Ny resultat sesong i USA der selskapene på hovedindekser tjener gode penger , selskapene er generelt blitt større og bedre kapitalisert . ( Tesla er større men tjener ikke penger ) .

Aker asa er større og tjener penger , og utvikler stadig sine industrielle selskaper .

Forhandlinger mellom USA og Kina går sin gang , Trump skyter fra hoften i flere saker , men agendaen er bedre avtaler . ( E24 har sin vinkling av dette i dag , og en professor som har en mening . )

Bull på utvalgte selskaper fremover .
blåball
11:33
21.06.2018
#4406

Uendret rente fra Norges Sentralbank , og underliggende inflasjon er lav og forventes lav i årene fremover , og dermed er kjerneinflasjon lav i dag og fremover årene .
Noe styrket kronekurs bidrar også til att impotert inflasjon holder seg lav .
Moderate lønns oppgjør bidrar til lav inflasjon .

Omstilling fortsetter , og Equinor og AkerBP tar stadig ned sine kostnader og dermed med lavere inflasjon der . ( AkerBP utvider stadig sine ressurser og egenkapital . Ivar Aasen feltet og nærliggende felt gir oppside m.v. ). Digitalisering fortsetter i Stavanger og Bergen og Microsoft bidrar for gamle Statoil .
highlander
14:10
21.06.2018
#10649

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen frykter uroen for en handelskrig vil kunne utløse en ny nedgangsperiode.

- Økonomien er aldri så lite robust som etter en lang oppgangsperiode, sier han ifølge DN.
blåball
11:26
22.06.2018
#4411

En balansert produksjons økning fra OPEC pluss vil være en fordel for det globale oljemarkedet .

Og fortsatt omstilling for Equinor og AkerBP . ( Bull. )

Rigg / seismikk / supply vil fortsatt lide under overkapasitet noen år til . ( Her er det noen selskaper med oppside ) . Men konsoldering er fortsatt nødvendig .


Aker Energy med svært stor oppside i Ghana . ( Men selskapet er ikke børsnotert , og det er heller ikke nødvendig enda . ) BP og Exxnon med en viss interesse her ? )
highlander
14:42
24.06.2018
#10690

Tillater meg å lime inn "Søndagens aksjetips" - også kjent som "søndagens helgardering" - fra Hegnar Online:

Kommende uke kan begynne med oppgang, men for resten av uken, og de kommende par ukene, er det foreløpig mer usikkert.
Hovedindeksen falt 1,5 prosent sist uke, fra 895,41 til 881,72.

Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,1 prosent og siden nyttår er den opp 8,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 26 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Ferdig korrigert?
Korreksjonen sist uke kom i kjølvannet av at hovedindeksen hadde stanget mot taket i den stigende trenden og korrigert litt ned. Omsetningen hadde i tillegg i all hovedsak vært flat under det siste oppgangen, fra 857 til 900, og den første delen av fallet kom på økt omsetning.

Vi skrev også at det kunne være et signal om at Oslo Børs var klar for en liten korreksjon igjen. Kanskje ned mot 880 - 875.

På det laveste falt hovedindeksen fredag til 868,53 før den altså hentet seg inn og sluttet på ukens høyeste og over den tekniske motstanden på 880-nivået. Det var også nok til såvidt å slutte over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Og det skjedde på økt omsetning. RSI sluttet også såvidt over 50-nivået.

Alt i alt positivt og et godt utgangspunkt for starten på kommende uke. Og holder disse nivåene kommende uke vil det også være positivt for den videre utviklingen.

Selv om de korte trendene i hovedchartet og RSI-chartet er brutt er det foreløpig ikke grunn til å være veldig engstelig. I hvert fall ikke så lenge den positive undertonen i hovedchartet og RSI-chartet er intakt.

Hovedindeksen må også falle under 830-nivået før bunnlinjen kommer i fare for å bli brutt.

For kommende uke er det rom for et løft tilbake mot bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden, opp mot 890 igjen. Det nivået må brytes på økt omsetning for å redusere sannsynligheten for en ny, liten nedtur rundt neste hjørne.

Bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet, kan ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet.

Faller RSI under 50-nivået igjen kan det være et signal om det. Det samme kan et eventuelt brudd på 870-, 860- og 840-nivået bli. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i begynnelsen av juli.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
15:48
25.06.2018
#10712

Norne tar ut Europris av sin anbefalte portefølje av utbytte aksjer, beholder Telenor, Equinor (Statoil), Sparebank 1 BV (SBVG) og Akva Group

DNB Markets tar inn NRC Group og Subsea 7 i sin ukesportefølje, mens Storebrand går ut.

Arctic Fund Management tar inn Equinor og TGS i sin anbefalte ukesportefølje, mens Yara, Olav Thon Eiendomsselskap og Salmar går ut.
blåball
09:47
26.06.2018
#4431

LNG gass forbruk når stadig nye høyder globalt , og dette ventes å fortsette i mange tiår fremover . ( E24 har en del om dette i dag ) .

Eguinor og AkerBP fortsetter sine ambisjoner , og spesielt AkerBP og nye Aker Energy i Ghana har sterk oppside i sine oljefelt .

Trump fortsetter sine forhandlings utspill i en rekke saker , men enkelte produsenter i USA gir nå klar beskjed : om att deler av produksjon blir flyttet til EU , eller Asia . ( Harley D. ga klar beskjed . )

Moderat bull fremover .
blåball
10:19
27.06.2018
#4433

En mindre aggresiv Donald J. Trump . ( Mer på Hegnar.no / Nordea / Erik Buce i dag ) . )

Det gjelder handel og vandel og investeringer og oppkjøp både i Kina og USA .

Moderat bull fremover .

Resultatsesong .
Stockamateur
14:30
27.06.2018
#12416

OSE ca. 10 knuter unna hals i potensiell HS. Hvis det snur opp herfra ser jeg det som bullish. På tross av bear kryss og noe negativ divergens RSI/kurs.

Endret 14:31 27.06.2018 av Stockamateur
blåball
08:46
28.06.2018
#4438

Dagens selskap for posetive nyheter er NEL hydrogen . ( Se nyheter på det fleste kanaler og børsmelding ) .
BULL.

Aker Asa fortsetter sin sterke omstilling til økt inntjening og bygger selskapene gradvis til det bedre : år for år . Aker Energy er bare ett av dem . Synergier er meget gode fremover . Bull .

Ny resultatsesong og bedre handelsavtaler er trigger for oppgang globalt .

Moderat bull fremover .
highlander
18:20
28.06.2018
#10781

Interessant at Oslo Børs fikk fart oppover rett etter at du kom med ditt innlegg i går, Stockamateur #12416.

I dag fikk OSEBX og OBX et rykk nedover igjen, selv om vi ikke var i nærheten av gårsdagens bunnivåer.

Utviklingen i markedet er veldig spennende nå. Nervøsiteten er til å ta og føle på. Jeg heller til USA der det ikke ser bra ut verken for Dow eller S&P500. Omsider kan det se ut som om også Nasdaq bygger på en toppformasjon, men det er for tidlig å konkludere.

Etter en totalvurdering valgte jeg å sitte videre med bjørnefondet da Oslo Børs viste styrke i går.
highlander
13:29
29.06.2018
#10788

I juni var det registrert 60.738 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge foreløpige tall fra Nav.

Arbeidssøkere på tiltak var 15.325 personer i perioden, som er en nedgang på 16 prosent på årsbasis.

Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper, ifølge en pressemelding fra Nav.

- Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5 000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige i juni, det samme som i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juni var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da vi hadde en topp på grunn av nedgangskonjunkturen, skriver NAV.

I løpet av første halvår har antall ledige gått ned i alle fylkene, ifølge sesongjusterte tall. Rogaland, Aust-Agder og Troms er fylkene der den prosentvise nedgangen har vært størst.

Det siste halvåret er det ingeniør- og ikt-fag, fulgt av bygg og anlegg samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten. De andre yrkesgruppene har også hatt en nedgang, med unntak av akademiske yrker, der ledigheten har vært stabil.

Til sammen var 79.977 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i juni, mot 80.342 personer i foregående måned, ifølge tall fra Nav torsdag. (NAV, TDN)
highlander
13:32
29.06.2018
#10792

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var 7,2 poeng i juni, ned 3,4 poeng fra 10,6 i mai.

Det viser målingen til Opinion, fremlagt fredag.

- Det er lite som tilsier at forbrukertilliten skulle falle såpass tydelig nå. Det er ikke uvanlig at tilliten svinger fra en måned til en annen, og vi kan også ha med et tilfeldig utslag å gjøre. Forskjellen mellom første kvartal og andre kvartal er ikke stor, så det er ikke grunnlag for å hevde at tendensen er nedgående, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. (Opinion, TDN)
highlander
13:59
01.07.2018
#10813

Søndagens "helgardering" fra Hegnar online:

En liten oppgang i starten på kommende uke kan innlede en god uke. Men det kan bli en tung uke også.
Hovedindeksen falt 0,3 prosent sist uke, fra 881,72 til 879,14.

Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,2 prosent og siden nyttår er den opp 7,9 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25,8 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Opp igjen?
Ned, opp, ned og opp. Slik kan den litt rotete uken kort oppsummeres. Men det førte til at det ble utviklet en liten omvendt hode-skulder, både i hovedchartet og i RSI-chartet.

Med brudd på halslinjen på 883 vil det bli utløst et kjøpssignal med potensial opp mot 895. Det er ikke sikkert det skjer, men teknisk sett er det mulig.

Brytes 50-nivået i RSI-chartet og den tekniske motstanden på 880- og 885-nivået nivået vil det i så fall utløse små kjøpssignal og øke sannsynligheten for videre oppgang.

Men samtidig som det er en positiv undertone i RSI-chartet på kort sikt, er siste topp satt under den foregående. En oppgang mot de nevnte nivåene må støttes av en tilsvarende oppgang i RSI-chartet, og helst med et brudd på den fallende tendensen. Hvis det ikke skjer kan det gå mot en ny uke med berg og dalbane, der hovedindeksen igjen ender svakt ned.

Nedsiden
Som nevnt de to foregående søndagene kan bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet for et par uker siden, ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet.

Uten et brudd på 50-nivået i RSI-chartet kan det øke sannsynligheten for det. Skulle hovedindeksen falle tilbake vil brudd på 870-, 860- og 840-nivået utløse små salgssignal. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i løpet av juli.

Hovedindeksen må imidlertid falle under 830-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet under). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
15:30
02.07.2018
#10833

Pareto Securities gjør flere endinger i sin anbefalte månedsportefølje for juli:

Meglerhuset kaster ut Gjensidige, Kongsberg-Gruppen, Norwegian Air og Schibsted A, og tar inn Avance Gas, DNO, Protector, Scatec Solar og Subsea 7.
blåball
09:38
04.07.2018
#4453

Aker Solutions forlenger kontrakt i UK med 3 år . ( Se børsmelding i dag ) . Bull .

Brasil er ett flere områder for Aker Solutions , og Equinor øker stadig sin posisjon i landet . Bull.


Generelt sett venter det fleste på mer oppdrag her .

Endret 09:39 04.07.2018 av blåball
blåball
12:09
04.07.2018
#4454

Om det medfører riktighet er dagens nyhet : som kom inn for noen minutter siden gode nyheter .

E24 opplyser om forslag til tollkutt mellom store ekspotører av biler : USA / Sør korea / Japan .

Trump og Europa kommisjon skal ha ett møte senere i Juli .

Med andre ord kan handel bli bedre globalt .

Endret 12:22 04.07.2018 av blåball
OldNick
16:54
04.07.2018
#20359

Rapporterings-sesongen skal snart igang igjen.

Her er DNB Markets liste over selskap om forventet/meldt rapporteringsdato for både norske og nordiske aksjer.

For OSE-aksjer så kommer Stolt Nielsen i morgen (de er som regel først), mens rushet begynner i andre halvdel av neste uke.

Rapporteringsdatoer i Norden - Q2-2018

DNB Markets
02.07.2018

Rapporteringssesongen for andre kvartal er straks i gang. Under har vi samlet OSEAX-selskapenes rapporteringsdatoer for andre kvartal 2018. Klikk her for å se tilsvarende oversikt for hele Norden.

Så følger OSEAX-listen på linken
highlander
14:19
05.07.2018
#10907

Lave renter og sterk vekst har sendt børsene i været over hele verden. Både i Norge og USA er nøkkelindeksene nær rekordhøye nivåer.

Det kommer ikke til å vare, tror aksjesjef Gaute Eie i meglerhuset ABG Sundal Collier.

– Det er bare å spenne seg fast. Jeg vet ikke når neste fall kommer, men jo lenger veksten i verdensøkonomien varer, jo nærmere kommer det, sier han til Dagens Næringsliv.

Når og hvordan krakket kommer, vil han ikke svare på. Valget av Donald Trump som USAs president har vært det siste bidraget til en massiv kursoppgang, der forventninger om økte investeringer i USA har dratt børsene videre oppover. (DN)
blåball
16:10
05.07.2018
#4459

re:highlander #10907:
Spør heller gamle sjefen i AGB Sundal Collier ……… det er helt tydlig hvilke selskaper man satser på , men det nevnes ikke .


Bilaksjer stiger kraftig i USA og Europa . ( Her bør en holde seg oppdatert på E24 , og ikke la seg påvirke av fake News .


Bull .
blåball
09:38
06.07.2018
#4460

Kongsberg gruppen styrker sin posisjon innen marine tjenester . ( Se børsmelding i dag . R / R ) .


Oppkjøp av Nel er neste ?


Trump og Angela Merkel har en god del ting å prate om : biltoll er ett av dem . ( Den er per i dag skjevfordelt ) .


Økonomiske bidrag til NATO fra EU land er bedre nå , enn for ett år siden .


Høykomite møter mellom USA og Kina .


Moderat bull fremover . ( Og Equinor med flere er bull ) .

Endret 09:39 06.07.2018 av blåball
highlander
14:08
06.07.2018
#10932

Delphi-forvalter Espen Furnes anbefaler kjøp av Aker, Subsea 7, TGS, Tomra og Sbanken.
highlander
13:53
08.07.2018
#10953

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Fallet på fredag kan ha vært et signal om hva som kommer.
Hovedindeksen falt 0,2 prosent sist uke, fra 879,14 til 877,34

Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,2 prosent og siden nyttår er den opp 7,7 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 25 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Det tekniske bildet endret seg ikke nevneverdig sist uke, og siden det ikke kom noe brudd på 880- og 885-nivået, gikk det slik vi antydet forrige søndag, at det kunne bli en ny uke med berg- og dalbane, der hovedindeksen ender svakt ned.

Opp eller ned?
Neste uke kan bli en kopi av forrige, men det er fremdeles mulig at et brudd på halslinjen i den lille omvendte hode-skulder formasjonen, på 885-nivået, kan utløse et kjøpssignal med potensial opp mot 895. Det er ikke sikkert det skjer, men teknisk sett er det fremdeles mulig.

Etablerer RSI seg over 50-nivået, og den tekniske motstanden på 880- og 885-nivået blir brutt, vil det i så fall utløse små kjøpssignal og øke sannsynligheten for videre oppgang.

En oppgang mot de nevnte nivåene må støttes av en tilsvarende oppgang i RSI-chartet, og helst med et brudd på den fallende tendensen. Hvis det ikke skjer kan det gå mot en ny uke med berg og dalbane, der hovedindeksen igjen ender svakt ned.

Men det kan også gå enda verre, og fallet på fredag, på tildels kraftig økning i omsetningen, kan ha vært et signal om at det kan gå mot en ny usikker uke på Oslo Børs.

Som nevnt de foregående søndagene kan bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet for et par uker siden, ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet.


Hvis RSI ikke etablerer seg over 50-nivået kan sannsynligheten for det øke. Skulle hovedindeksen falle tilbake vil brudd på 870-, 860- og 840-nivået utløse små salgssignal. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i løpet av juli.

Hovedindeksen må imidlertid falle under 835-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Positive undertoner
Trendene er sterke og så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
13:28
09.07.2018
#10962

DNB Markets tar i dag ut Polarcus fra sin ukesportefølje.

Meglerhusets analytiker Ole-Andreas Krohn anbefaler kjøp av Yara, Hexagon, Storebrand, Grieg Seafood og Scandic Hotels.
OldNick
08:53
10.07.2018
#20386

669 oljearbeidere tas ut i streik. Hvis det ikke blir løsning førhelgen, tas ytterligere 901 ut, slik at det da totalt blir 1570 som streiker fra søndag morgen.

Oljeprisen har styrket seg litt i løpet av natten.

669 offshorearbeidere tas ut i streik

Fagforbundet Safe og Rederiforbundet ble ikke enige om årets lønnsoppgjør. Dermed tas 669 offshorearbeidere ved ni installasjoner på norsk sokkel ut i streik


E24.no/NTB
10.07.2018

Partene hadde frist til midnatt mandag med å komme fram til en løsning, men ble ikke enige, melder Sysla.

– Man er nå i gang med sikring av operasjoner og nedleggelse av arbeidet, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst til nettstedet.

Trolig vil flere installasjoner bli mer eller mindre stengt som følge av streiken.

I første omgang tas 669 arbeidere på ni installasjoner tas ut i streik. Samtidig varsler Saf, ifølge Sysla, at ytterligere 901 medlemmer kan tas ut ved midnatt søndag om det ikke er blitt enighet.

Stridens kjerne er at Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag.

– Vi kunne ikke imøtekomme Safes krav til meklingen. Kravene, når man sammenligner dem med reguleringer for andre yrkesgrupper i næringen og samfunnet for øvrig, er fullstendig urimelige. Safe-ledelsens håndtering av forhandlingen fremstår direkte uansvarlig, sier forhandlingsleder for Rederiforbundet Jakob Korsgaard, administrerende direktør i Maersk Drilling Norge.

Han understreker at konsekvensen av at mekling ikke førte fram, er at næringen sendes ut i en ødeleggende konflikt til enorm skade for renommé, økonomi og arbeidsplasser.

Endret 08:55 10.07.2018 av OldNick
OldNick
16:56
10.07.2018
#20389

Nesten rekord for hovedindeksen OSEBX: slutt-kurs 899.13 (topp 899.91 fra 11/6 i år)

Det skyldes primært at oljeaksjene med EQNR (Statoil) i førersetet til ny ATH: 225.40/aksje.

Ellers bidro også DNB (noen promille fra ny ATH), AKERBP (nær ATH), DNO, TGS (ny ATH på 317/aksje) og PGS.

Slik endte Oslo Børs tirsdag

Børsen klatret på nyheter om streik i oljesektoren - Equinor når nye høyder etter solid vekst

Nicolai C.S. Sivertsen, Hegnar.no
10.07.2018

Endret 16:58 10.07.2018 av OldNick
Provence
09:40
12.07.2018
#10188

Finansavisen 12.7.2018

Ny energidominans på Børsen

ENERGI: Energirelaterte aksjer utgjorde denne uken mer enn 40 prosent av markedsverdien på Oslo Børs for første gang siden før oljeprisstupet i 2014.

Hans Iver Odenrud


Sammensetningen av aksjer på Oslo Børs har svingt svært mye de seneste årene. Mens energiaksjer i mange år utgjorde godt over 50 prosent av markedsverdien på Børsen, dundret andelen ned i takt med oljeprisfallet høsten 2014.

På nyåret 2016, da oljeprisen var nede på 20-tallet, sto energiaksjene for kun 28 prosent av markedsandelen.

Den seneste tiden har imidlertid andelen vokst jevnt, og da børsen stengt tirsdag denne uken var energiaksjene på Oslo Børs verdt i overkant av 1.100 milliarder kroner, tilsvarende 40,2 prosent av verdien av alle noterte aksjer.

Ny toppnotering

– Utviklingen viser veldig tydelig hvordan energiaksjene har hatt en relativt bedre utvikling enn andre sektorer den seneste tiden, sier Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef på Oslo Børs.

Samtidig er det tre selskaper som i all hovedsak har dratt lasset, ifølge Aase.

– Enkeltaksjene som har bidratt mest til oppturen er Equinor, TGS Nopec og Aker BP, forteller han.

Equinor-aksjen var ved børsens stengetid onsdag opp nærmere 26 prosent, mens TGS- og Aker BP-aksjene hadde steget henholdsvis 62 og 56 prosent siden nyttår.

Også energiindeksen hadde denne uken en ny historisk toppnotering etter å ha steget 30,9 prosent. Til sammenligning var hovedindeksen opp 10,4 prosent.

Sektorene forsyning og konsumvare har i samme periode løftet seg med 27,1 og 18,5 prosent, mens materialer og helsevern er i motsatt ende av skalaen etter å ha falt 13,9 og 6,8 prosent i år.

Flere utenlandske aktører

Ifølge Aase er det ingen klar sammenheng mellom handlemønsteret og hvor stor andel energiaksjene utgjør av den samlede markedsverdien på Børsen.

Andelen utenlandske aktører på Oslo Børs har imidlertid vært jevnt økende den seneste tiden, og utenlandsk eierskap utgjør nå 39 prosent – som er det høyeste nivået siden før finanskrisen.

Deretter følger stat og kommuner med 33,4 prosents eierskap, private selskaper med 15,3 prosent og aksjefond på 6,7 prosent. Eierandelen fra privatpersoner har vært relativt stabil mellom 3,6 og 4,1 prosent de ti seneste årene.

– Vi ser også at utenlandske aktører har appetitt for flere sektorer, ikke bare energiaksjene, sier han.

I tillegg til veksten til energiaksjene, har sjømatsektoren, samt bank- og finanssektoren, blitt viktigere på Oslo Børs målt i markedsandel de ti seneste årene, ifølge kommunikasjonssjefen.

Den samlede markedsverdien av aksjene på Oslo Børs er nå på rundt 2.800 milliarder kroner.
blåball
10:26
13.07.2018
#4475

Omstilling fortsetter hos AkerBP , der gamle brønner plugges fortere og erstattes av produksjonsboring . ( Og " menyen er froskelår " og utbytte blir økt år for år . ) Se for øvrig diverse børsmeldinger i seinere tid og i dag . Aker Solutions m.v. og allianser gir synergier . Bull .


E24 har god dekning av AkerBP i dag , DN.no og Nettavisen og Hegnar.no noe mer kortfattig .


Donald J. Trump fortsetter sine klare medinger , og det under frokostmøte i NATO .


Moderat bull fremover .
OldNick
16:06
13.07.2018
#20416

re. blåball,


Aker BP er kraftig overpriset ift. andre oljeaksjer.
Skyldes vel:
- deres eierandel i J.Sverdrup-feltet, samt
- viljen til å betale ut utbytte

Men, nå må de gire opp leting etter nye reserver, og det vil koste dem en del.
______

Tungvektere tynger virkelig børsen og hovedindeksen idag.

Aksjer som AKERBP, GJF og ORK er ned >-6%. I tillegg er andre tunge som EQNR, TEL og DNB ned også.

Da er det "betryggende" å vite at vi har viktige aksjer som INC, FOE og TECH som ved siden av STB og NAS drar opp på den positive siden :-)

Det virker som folk gir opp litt lett

Resultatsesongen påvirker Oslo Børs kraftig fredag. På ingen andre børser er fallet større enn på Oslo Børs.

Eirik Amb Nysveen, Sindre Hopland, E24.no
13.07.2018
blåball
23:20
13.07.2018
#4478

re:OldNick #20416:

Det ligger mer enn 20 % og meget mange millarder på Valhall feltet ; som skal selges til ett annet selskap , og det er tvilsomt om gamle FOE og Fred Olsen Energy har nye nok rigger til fremtidens marked .

Man bør hoste opp bedre forklaringer før man mener ett selskap ikke har nok potensiale fremover .

USA børser er opp 2 % denne uke .
highlander
14:22
15.07.2018
#11073

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:

Starten på uken kan bestemme den videre utviklingen, og det kan gå mot en uke der hovedindeksen faller 3 - 4 prosent.
Hovedindeksen falt 0,3 prosent sist uke, fra 877,34 til 874,36.

Den siste måneden har hovedindeksen falt 2,65 prosent og ligger med det 2,84 prosent under all-time high. Siden nyttår er den fremdeles opp 7,4 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 22 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Etter noen uker med små endringer endret det tekniske bildet seg en del sist uke. Det kom både en oppgang, som forespeilet sist søndag, og for uken endte det nok en gang svakt ned.

Mot det verre?
Brudd på halslinjen i den omvendte hode-skulder formasjonen sendte hovedindeksen opp mot 900-nivået, men så slo det negative, tekniske sentimentet inn igjen. Fallet på fredag kom også på stor omsetning, noe som kan være et signal om at det kan gå mot en ny turbulent uke, det hovedindeksen i beste fall kanskje bare ender svakt ned igjen.

Men som nevnt også forrige søndag, kan det gå enda verre.

Som nevnt de foregående søndagene kan bruddene på de stigende sekundærtrendene, i hovedchartet og RSI-chartet for noen uker siden, ha vært signaler om at også bunnen i de to chartene kan bli testet.

Faresignaler
RSI falt nok en gang tilbake under 50-nivået og bekreftet det tidligere bruddet på den stigende trenden. Samtidig ble det satt en ny topp perfekt mot den fallende trendlinjen i toppen. Det er fremdeles en justert positiv undertone i RSI-chartet, men det skal bare et lite fall til for å bryte denne og signalisere lavere stigningstakt.

I tillegg kan det være i ferd med å utvikle seg en hode-skulder formasjon. Brytes halslinjen, rett under fredagens slutt, kan det signalisere fall til 200-dagers glidende gjennomsnitt, 840-nivået og bunnen i den stigende trenden. Det er så mye som teknisk sett taler for det at det nesten ikke er til å unngå. Om det ikke skjer i neste uke, kan det fremdeles komme i løpet av juli.

Faller hovedindeksen og bryter den tekniske støtten på 870-, 860- og 840-nivået vil det utløse små salgssignal.

Hovedindeksen må falle under 835-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt. Selv om det ikke er veldig sannsynlig, kan det ikke utelukkes at det kan skje kommende uke og for noen kan det derfor kanskje være på sin plass å vurdere en stop loss.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt verre ut enn på en god stund er trendene fremdeles sterke.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)

Endret 14:29 15.07.2018 av highlander
blåball
07:03
16.07.2018
#4482

BNP i Kina er omtrent som forventet , detaljhandel er økende fordi Kina har økonomisk vekst som er stabil .
Behovet for varer og tjenester øker i Kina år for år .


Flytende LNG gass og teknologibaserte mobile kaiplasser er en trend .


Rent teknisk er oppkjøp av selskap med på å styrke flere selskaper på Oslo Børs .


Bull.
blåball
09:32
16.07.2018
#4483

Det som kunne være en oppkjøpskandidat er Aker Solutions , men samarbeidsplattform med AkerBP er nok til fremtidig utvikling i vesentlig større grad enn før .

Nye Aker Energy i Ghana kan også gi en del triggere fremover . ( Bull ) .

EU og Kina har noen møter for tiden . ( Mer på E24 ) .
Beins
13:09
16.07.2018
#12187

Her er det en dobbel topp i egentlig forstand (ATH), og det pleier ikke være noe godt tegn. I hvert fall er det en advarsel om å følge godt med.


highlander
13:42
16.07.2018
#11090

DNB Markets tar inn Storebrand, mens Sbanken går ut av ukesporteføljen, ifølge Dagens Næringsliv mandag.

DNB Markets-porteføljen består dermed av følgende aksjer: Borregaard, Subsea 7, NRC Group, Lerøy Seafood, Storebrand, Grieg Seafood, Yara, BW Offshore.

Sparebank 1 Markets tar inn Gjensidige og Evry i sin portefølje, mens ingen aksjer går ut.

Arctic Fund Management gjør ingen endringer i deres porteføljer. (DN)
blåball
10:14
17.07.2018
#4486

I en fortsatt omstllingsfase innen rigg , seismikk og supply : krangler fagbevegelse / Safe om gavepensjon og lønn med sin arbeidsgiver . Fornuftig eller ikke ? ( Mer på E24 i dag ) .

Omstilling fortsetter i oljebransje , og private PE fond som står bak Pandion Eneergy til eksempel har per i dag 10 % på Valhall og Hod feltet . ( Dn.no har en del om dette i dag . )

Oslo børs på stigende trend .

Bull.
blåball
15:43
17.07.2018
#4487

Frihandels Avtale mellom EU og Japan undertegnes i dag . ( Mer på E24 nå i dag ) .

Det er bull for mer energiforbruk og kornproduksjon m.v.

Mer tilgang på varer og tjenester mellom EU og Japan , som har 600 millioner innbyggere og en tredjedel av Verdenshandel . ( Sterk bull for mange selskaper : Energi og finans m.v.

Det er bull for USA også .
blåball
09:09
18.07.2018
#4490

Aker Asa øker kontantstrøm og dette ventes å fortsette . ( Mer på E24 i dag / Kvartalspresentasjon ) . Bull.

Strategiske grep fremover i Aker er flere , og er forankret i solide verdier .

Marine Harvest og AkerBiomarine er selskaper i vekst og utvikling , så hvem som har best eigedoms utvikling fremover skal være usagt foreløpig . ( men Fornebu er en link her . )

Kina og frihandels avtaler er også noe flere selskaper kan nyte godt av .

Moderat bull fremover generelt på Hovedindeks , der utvalgte selskaper også kjøper tilbake aksjer m.v.

Endret 09:18 18.07.2018 av blåball
highlander
13:21
19.07.2018
#11139

Storbanken Goldman Sachs mener høye boligpriser og gjeld gjør Norge mer sårbar mot fremtidige sjokk.

Videre mener storbanken at den norske kronen er utsatt hvis handelskrigen trappes opp. (DN)
highlander
13:24
19.07.2018
#11143

Hvor dyktig er egentlig sjefstrateg i Peter Hermanrud Sparebank1 Markets?

I et jubelår på børsen opplevde sjefstrategen et fall i aksjene sine på 28 prosent i 2017. Hermanrud selv påpeker at resultatet reddes av utbytter... (FA s. 6)
highlander
14:26
22.07.2018
#11201

"Søndagens aksjetips" fra Hegnar Online:

Forrige uke ble bedre enn fryktet, men det er ikke sikkert det er over riktig enda.
Hovedindeksen steg 0,3 prosent sist uke, fra 874,36 til 876,82.

Den siste måneden har hovedindeksen falt 0,9 prosent og ligger med det 2,6 prosent under all-time high. Siden nyttår er den fremdeles opp 7,7 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 20,4 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Etter noen uker med små endringer endret det tekniske bildet seg for to uker siden. Forrige uke ble bedre enn fryktet, men det er ikke sikkert det er over riktig enda.

Rektangelformasjon?
Hovedindeksen dykket under 870-nivået, men hentet seg inn igjen og sluttet over. RSI brøt også den justerte positive undertonen, men snudde opp igjen. Den holdt seg imidlertid under 50-nivået og trenden i RSI-chartet tilsier fremdeles at det er stor sannsynlighet for at børsen fortsetter å utvikle seg svakt.

Det som kan skje kommende uke er at hovedindeksen tester 50-dagers glidende gjennomsnitt på 880-nivået. For å signalisere videre oppgang må det brytes samtidig som RSI bryter tilbake over 50-nivået.

Hovedindeksen ser ut til å ha utviklet en rektangelformasjon, med bunn rundt 865-870 og topp på 900. Det kan bety at et brudd på bunnen i formasjonen vil signalisere et fall til bunnen i trenden og kanskje 830. Men bryter den opp kan det signalisere videre oppgang mot 935.

Men den fallende tendensen i toppen av RSI-chartet og den lange positive undertonen, er det ene omtrent like sannsynlig som det andre.

På kort sikt er det 880-nivået som blir avgjørende. Et brudd på 880-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, vil signalisere videre oppgang. Men for å gi en oppgang til 900 substans må nok også den korte, fallende trenden i RSI-chartet brytes.

Et fall under 870-865-nivået vil etablere mer usikkerhet og signalisere fall ned mot bunnen i trenden.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 840-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert i charet) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 870-nivået og dernest på 860-nivået. Brytes det kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
14:11
23.07.2018
#11221

Analytiker Morten Normann i Carnegie mener Hydro og Yara handles billig, og tror Nordic Mining-aksjen kan dobles. (Xi)

Ellers tar DNB Markets tar inn Evry, og kaster ut Subsea 7 fra sin anbefalte ukesportefølje.

Artic Fund Management tar også inn Evry i sin ukesportefølje, mens TGS går ut.
highlander
14:11
23.07.2018
#11222

Selskapene på Oslo Børs har i snitt hatt et kursutslag på seks prosent etter å ha lagt frem andrekvartalsrapporter.

– Det er enormt hvor store kursreaksjonene er på rapportene som er blitt lagt frem så langt, sier Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen. Han viser til at relativt små resultatavvik på rundt tre prosent har ført til store kursutslag på syv til ti prosent. Nettopp sommerroen kan ifølge Storebrand-forvalteren være en del av forklaringen på den heftige turbulensen.

– Det kan være at det er et sommertynt marked eller at handelen går gjennom datamaskin. Da ser man noen ganger at det er intradagtrender der reaksjonene blir ekstra store hvis en aksje først begynner å falle, sier Nielsen. (DN, Xi)
blåball
09:15
24.07.2018
#4501

En av flere kandidater for oppgang er Norsk Hydro .
blåball
09:18
24.07.2018
#4502

Aker Biomarine , Aker Energy , Cognite . ( fremtidige vinnere med stor oppside ) . Aker er Bull .
highlander
13:10
24.07.2018
#11237

Fortsatt positiv utvikling i konjunkturindikatoren for industrien i Norge taler for både videre økonomisk vekst og renteheving neste kvartal.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien endte på 9,2 poeng for andre kvartal, og steg dermed fra 6,8 poeng i første kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå tirsdag.

Ordretilgangen var opp for både det hjemlige markedet og eksportmarkedet og det ventes fortsatt vekst i samlet ordretilgang, samt var det også en positiv prisutvikling i begge disse markedene.

Videre ventes det av industrilederne at vedtatte investeringsplaner oppjusteres og økt sysselsetting, og alt i alt er det et generelt positivt syn blant industriledere for tredje kvartal.

Handelsbanken Capital Markets merker seg at dette er det fjerde kvartalet på rad hvor indikatoren var positiv, og at indikatoren fortsetter stigningen over sitt historiske gjennomsnitt, ifølge en oppdatering.

DNB Markets viser til at undersøkelsen befester at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

- Undersøkelsen befester at oppgangen i norsk økonomi fortsetter og at Norges Bank vil trolig heve renten i september, i samsvar med signaler fra juni, skriver DNB ifølge TDN.
OldNick
14:57
25.07.2018
#20439

Widerøe AS er ikke børsnotert (og noen skal kanskje være glad for det), men legger inn et par meldinger fra selskapet allikevel.

De kom med Q2-2018 resultat idag, og det var ikke særlig oppmuntrende lesning, spesielt ikke fra datterselskapet Widerøe Flyveselskap AS (som står for driften av flyparken).

Flyveselskapet reduserte resultatet før skatt fra +247 mill. i Q2-2017 til 0-resultat i Q2-2018.

Selskapet skylder primært på økte avgifter som reduserer selskapets mulighet til å ta ut tilstrekkelige marginer.

Morselskapet, som i tillegg eier drift av bakkevirksomheten, gikk dog med overskudd.

Widerøe skylder på flyseteavgiften etter kraftig resultatfall

Resultatet til Widerøe Flyveselskap gikk fra 247 millioner i pluss i 2016, til hundre tusen i minus i 2017. Selskapet skylder på flypassasjeravgift og et stadig utfordrende marked.

Erik S. Wasberg, E24.no
25.07.2018

______

I tillegg har Widerøe måtte se staten kreve tilbake deler av tilskuddet fordi selskapet ikke har greid å levere tjenesten de skulle ift. kontrakten de har med staten (bl.a. på punktelighet).

Staten vil ha tilbake penger fra Widerøe etter forsinkelser og kanselleringer

Staten vil trekke tilbake deler av statsstøtten til flyselskapet Widerøe fordi selskapet hadde for mange kanselleringer og forsinkelser.

E24.no/NTB
24.07.2018
blåball
08:46
26.07.2018
#4509

En avtale mellom EU og USA er klar .
Juncker og Trump ser begge lavere tollsatser som posetivt , energisamarbeid innen LNG / flytende gass , og en rådgiver komite . ( Det betyr moderat inflasjon og fortsatte gode investeringsmuligheter innen en rekke bransjer globalt ) .


Omstilling i Norge fortsetter , krav til bedre styring av aktiviter ; gjelder også Eguinor som leverer resultat på det jevne .


Moderat bull fremover .
highlander
13:28
29.07.2018
#11336

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online; denne gangen med en vel optimistisk undertone...?

Stiger Oslo Børs like mye neste uke blir det ny rekord med god margin.
Hovedindeksen steg 1,8 prosent sist uke, fra 876,82 til 892,82

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,55 prosent og ligger med det 0,8 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 9,6 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 21,9 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Ny all-time high igjen snart?
Forrige søndag, etter at det hadde gått mye bedre enn fryktet uken før, skrev vi at det på kort sikt var 880-nivået som ville bli avgjørende. Et brudd på 880-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, ville signalisere videre oppgang. Men for å gi en oppgang til 900 substans må nok også den korte, fallende trenden i RSI-chartet brytes.

Vi skrev også at et fall under 870-865-nivået ville etablere mer usikkerhet og signalisere fall ned mot bunnen i trenden.

Det var det første som inntraff, men det kan fremdeles være smart å holde et øye på nedsiden.

Opp til 930 - 935?
Som nevnt forrige søndag ser det ut til at hovedindeksen har utviklet en rektangelformasjon, med bunn rundt 865-870 og topp på 900. Det kan bety at et brudd på bunnen i formasjonen vil signalisere et fall til bunnen i trenden og kanskje 830. Men bryter den opp kan det signalisere videre oppgang mot 930 - 935.

Men den fallende tendensen i toppen av RSI-chartet og den lange positive undertonen, er det ene fremdeles omtrent like sannsynlig som det andre. Et støt over 900-nivået til ny all-time high kan forandre på det.

Det som kan skje kommende uke er at hovedindeksen fortsetter opp mot taket i rektangelformasjonen. For å signalisere videre oppgang må 900-nivået brytes på stigende omsetning, samtidig som RSI bryter den kortsiktig fallende trenden i RSI-chartet.

For å avblåse faren for et tilbakefall bør også den fallende trendlinjen i toppen brytes. Så lenge den forsetter som nå, uten et skikkelig brudd opp, vil den ligge der og bremse stingingstakten.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 850-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert i chartet) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 870-nivået og dernest på 860-nivået. Brytes disse kan det signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet (den langsiktige er ikke markert i chartet). Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles også mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
18:21
30.07.2018
#11368

Norne Securities har i dag tatt Ocean Yield inn i sin utbytteportefølje, og den består nå av følgende aksjer:

Ocean Yield
Telenor
Equinor
Sparbank 1 BV
Akva Group
highlander
07:54
31.07.2018
#11375

Investorene ser oppside i oljeservice og laks, men handelskrigen er det heteste temaet.

- Blir det en fullskala handelskrig, frykter jeg at børsen kan gå ned både 10 og 20 prosent. Man kan aldri gardere seg for at geopolitisk støy blir realiteter, sier forvalter Jan Petter Sissener i Canopus. (FA)
highlander
08:10
31.07.2018
#11379

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten nedgang for Oslo Børs fra start:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,2, 0]%. Teknologiaksjene i USA fortsatte nedover mandag, etter å ha falt både torsdag og fredag i forrige uke. Svake selskapsresultater, eller skyhøye forventninger til disse, er årsaken til de siste dagers nedtur. De asiatiske investorene har dessuten latt seg påvirke av dette, da flere av de toneangivende indeksene i regionen har falt i samme periode.

I kveld norsk tid, slipper for øvrig Apple sine Q2 tall. Gitt at selskapet (Apple) er verdens mest verdifulle med en markedsverdi tilsvarende det norske oljefondet, vil dette kunne påvirke stemningen på verdens børser de kommende dagene.
blåball
11:28
31.07.2018
#4518

Aker og Lundin forseterker stadig sine posisjoner , og drar inntekter opp , gjennom oppkjøp og drivende god kompetanse . ( Bull ) .


Apple og Amazon er meget sterke inntekter , og er med på holde inflasjon lav til moderat i mange år fremover . Netthandel er en del av dette , men også annen teknologi . ( Bull ) .


Selv om Apple og Amazon bør påregne noe global skatt på 2 til 4 % til brukerland , er disse selskaper sterke gjennom oppkjøp av andre selskaper ; der deflasjon og lav vekst var påtrengende for noen år tilbake , i enkelte land vel å merke .


Japan holder sin styrings rente lav i mange år fremover , og kjerne inflasjon er lav , og forventes lav i mange år fremover .


Teknologi er inn , og ikke ut .


Moderat bull fremover .
highlander
08:37
01.08.2018
#11403

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten oppgang for Oslo Børs fra start:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,2%, eller innenfor intervallet [0, 0,3]%. Apple, verdens mest verdifulle selskap, knuste analytikernes forventninger i 3. kvartal (Merk! selskapet har avvikende regnskapsperiode). Aksjen steg hele 4 % i etterhandelen. Det sterke resultatet skyldes økte priser på deres telefoner og nettbrett, derfor tror vi ikke dette vil smitte over på andre selskaper (underleverandører etc.). Børsene i Asia endte for øvrig blandet i natt, til tross for meldinger om at US og Kina jobber for å gjenoppta forhandlinger om handel og toll. Investorene venter også på utfallet av dagens rentemøte i Fed (den amerikanske sentralbanken). Oljeprisen er ned 0,5 dollar (-0,7%) fra gårsdagens nivåer.

Tror ikke Roger Berntsen hadde fått med seg siste utspillet fra Donald Trump når det gjelder "forhandlinger" om handel og toll når han skrev dette.

For øvrig tror jeg vi kan få motsatt utvikling av det vi fikk i går da Roger'n spådde en beskjeden nedtur fra start, og vi endte opp. I dag tror jeg på flat/svakt opp fra start - og så ned. Oljeprisen har falt.

Jeg mener at om man tar seg tid til å analysere Apple-resultatet med salgstall grundig er det ingenting der som skulle tilsi at aksjen stiger 4% i dag. Det var den umiddelbare reaksjonen i markedet etterbørs i går. Det selges færre iPhones enn forventet, samtidig som det er lavere inntekter både fra iPad og Mac-salg.
blåball
09:30
01.08.2018
#4526

re:highlander #11403:

Det er verdt å merke seg att Japan med Toyota i spissen produserer mange millioner biler i USA , med tilhørende arbeidplasser i USA .

Er det forenlig med flere arbeidplasser i USA og eksport fra USA . ( tilgang på stål og aluminium og andre komponenter kommer ofte fra utlandet , og Donald J. Trump har flertall for forhandlinger der gode handels avtaler er avgjørende før mellomvalg i USA ) .

Trump blir ikke gjenvalgt som President med dårlige avtaler .

Moderat bull fremover .

Apple har også fordeler av gode avtaler med utlandet , og etablering av nye arbeidsplasser i USA er på trappene , men da må en forhandle med edrulighet . ( Bull for Apple og nye grener for investeringer : i USA eller utlandet : valget har Trump . )

Endret 09:32 01.08.2018 av blåball
blåball
09:42
01.08.2018
#4527

Videre blir Telenor bull i dag , selskapet øker sin kontantbeholdning . ( Se Børsmelding ) .

Valhall feltet blir også en trigger fremover . ( Bull ) .
highlander
09:56
01.08.2018
#11410

Pareto Securities tar fem aksjer ut av sin månedsportefølje for august 2018, mens fire går inn, ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

Avance Gas Holding, DNO, Lerøy Seafood, Protector Forsikring og Scatec Solar går ut av porteføljen.

AKVA Group, Grieg Seafood, Komplett Bank og Schibsted går inn.

Equinor, Golden Ocean Group, Northern Drilling, Odfjell Drilling og Subsea 7 beholdes i porteføljen, ifølge TDN.
highlander
07:05
02.08.2018
#11423

DNB PMI, som er en norsk innkjøpssjefsindeks, falt markant i juli, ned 6,6 poeng til 49,3. Dette er første gang indeksen faller under 50 siden november 2016.

Mye av nedgangen skyldes nedgang i underindeksen for leverandørenes leveringstid, som falt fra 59,7 til 36,3. Dette tilsier at leveringstiden har blitt mye lengre. DNB Markets viser imidlertid til ferieeffekter, og tror dette vil reverseres i neste måling for august. Også delindeksene for produksjon, ordreinngang, sysselsetting og lager avtok i juli. Swedbank trekker frem at undersøkelsen hadde færre respondenter enn normalt, og advarer mot sommerstøy.

I eurosonen steg i indeksen til 55,1 poeng i juli fra 54,9 i foregående måned. IHS Markit understreker imidlertid at dette er betydelig lavere enn nivåene ved utgangen av 2017, og skriver at veksten i industrien forblir dempet. Sjeføkonom i IHS Markit, Chris Williamson, trekker frem at veksten i nye ordre var lavere enn veksten i produksjonen, og sier at situasjonen kan bli verre fremover.

- Den klare implikasjonen av dette er at produsenter kan komme til å måtte justere produksjonen ned de kommende månedene, dersom ikke etterspørselen tar seg opp, sa han i en pressemelding onsdag ifølge TDN.
highlander
08:15
02.08.2018
#11428

Roger Berntsen, Netfonds, venter en nedgang for Oslo Børs fra start:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. De asiatiske børsene endte ned torsdag etter at Trump hintet om ytterligere økning av tollsatser på import av kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar. Når det er sagt, USA og Kina skal tilsynelatende ha gjenopptatt dialogen for å løse handelsproblematikken landene imellom. Mao. kan det tenkes at det siste utspillet er relatert til dette. Uansett, impulsene fra verdens finansmarkeder er, i skrivende stund, negative. Seismikkselskapet TGS har levert bedre Q2 tall enn ventet. Vi tror aksjen vil åpne opp ca. 3 % på disse tallene. Oljeprisen er for øvrig ned 0,3 dollar (-0,4%) fra gårsdagens nivåer.
mabimb
09:36
02.08.2018
#211

Hvorfår er børsen stengt
blåball
10:15
02.08.2018
#4529

Yara og Adblue og Bosch og flere " Katalysatorer " innen Diesel , som gjør Diesel Nox 90 % prosent ren foreløpig . CO2 er som kjent lavt fra før innen Diesel . ( Mer på E24 i dag . )

Det kan hende att Donald J. Trump har rett i att teknologiske fremganger gjør oljen mye renere , og att dagens klimahysteri er overdrevet...…………

Dagens tollforslag fra Trump er ett forhandlings utspill , der man krever visse innrømmelser fra Kina . ( EU har allerede firet på kravene en del ) .

Amerikanere kan kjøre Pickup lenge : og den kan godt komme fra General Motors og Ford . ( Henry Ford produserte mange i sin tid . )

Moderat bull fremover årene .
highlander
10:53
02.08.2018
#11434

DAX ned 1,61% i skrivende stund. Resten av Europa med markerte fall. Kina og flere asiatiske børser ned rundt 2%. Og her hjemme på bjerget er børsen kun ned 0,2% - og det på en dag med oljeprisfall...

Tror noen er vel optimistiske her for øyeblikket - og at fallet blir mer markert på tampen av dagen. Ypperlig salgsmulighet.
blåball
11:32
02.08.2018
#4530

re:highlander #11434:

Det bør påpekes att næringslivet i USA får komme med innspill på den nye tollen : før den enventuelt iverksettes 6 . November 2018 . ( Dette fremgår av Dn.no i dag ) .


Det er tvilsomt om næringslivet i USA er for en slik toll mot Kina , men Tesla er opp 9 % etter sin kvartals rapport . ( Ett selskap med høg gjeld og fri konkuranse ) .
blåball
10:35
03.08.2018
#4533

Bedre for Marine Harvest i seinere tid .

NAS og SAS blir kjøpt opp før eller siden ?

Netthandel og 60 Supermarkeder i Norge med servering , og Intersport som den store vinner på lengre sikt , og XXL må kaste kortene ?

Aker øker sine verdier og ressurser , og kjøp og salg av selskaper er en del av ett investerings selskap , men industriell utvikling og utbytte kommer først .

Lundin og AkerBP med innovasjon og økte olje ekvivalenter er stadig bull , feltutvikling er svært god . ( En sterk bull for Aker og AkerBP ) . Lundin har Eguinor som en av det største eigere , bra for videre fremdrift . )

Neste oppkjøp blir ?
highlander
10:53
05.08.2018
#11468

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

I beste fall betyr dette at videre oppgang er blitt utsatt.
Hovedindeksen falt 0,1 prosent sist uke, fra 892,82 til 891,83

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,2 prosent og ligger med det 0,9 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 9,5 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 21,3 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Sidelengs?
For to uker siden, etter at det hadde gått mye bedre enn fryktet uken før, skrev vi at det på kort sikt var 880-nivået som ville bli avgjørende. Et brudd på 880-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt, på stigende omsetning, ville signalisere videre oppgang. Men for å gi en oppgang til 900 substans må nok også den korte, fallende trenden i RSI-chartet brytes.

Bruddet på den fallende trenden ble ikke bekreftet, og mot slutten av uken dykket RSI såvidt inn i den fallende trenden igjen. Tilbakefallet kan være forbigående, men fortsetter RSI i den fallende trenden kan det i beste fall utsette et brudd opp - og et brudd på 900-nivået.

Det kan også føre til at hovedindeksen fortsetter sidelengs mellom 900- og 870-nivået en stund til, men det betyr også at faren for et brudd ned ikke er over riktig enda.

Som nevnt forrige søndag ser det ut til at hovedindeksen har utviklet en rektangelformasjon, med bunn rundt 865-870 og topp på 900. Det kan bety at et brudd på bunnen i formasjonen vil signalisere et fall til bunnen i trenden og kanskje 830. Men bryter den opp kan det signalisere videre oppgang mot 930 - 935.

Men den fallende tendensen i toppen av RSI-chartet og den lange positive undertonen, er det ene fremdeles omtrent like sannsynlig som det andre. Et støt over 900-nivået til ny all-time high kan forandre på det.

For å avblåse faren for et tilbakefall må nok den fallende trendlinjen i toppen brytes. Så lenge den forsetter som nå, uten et skikkelig brudd opp, vil den ligge der og bremse stingingstakten. Men det skal heller ikke mye til før bremsen slipper taket.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 845-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 880-nivået, og dernest på 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal og kan signalisere fall til bunnen i trenden.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
OldNick
12:54
05.08.2018
#20482

re. blåball #4530,

Sakser: TESLA. Ett selskap med høg gjeld og fri konkuranse.


TESLA har overlevd til nå på store subsidier. Ikke minst fra norske skattebetalere. Er det fri konkurranse?

Hvilken verden lever du i blåball?
blåball
13:38
05.08.2018
#4537

re:OldNick #20482:

Tesla har konkuranse fra andre bilprodusenter som er bedre .
Videre er Bosch svært langt fremme med ny katalysator for avgasser på biler / maskiner , og Adblue som Yara produserer også bidragsyter på mindre NOX utslipp .


Nye IMO regler for skipsfart krever også vesentlig bedre avgassrens fra år 2020 . Teknologien er der allerede , og der er det nok rom for forbedring i teknologiverden .


Mer raffinering av olje og merforbruk av olje .


Oslo Børs i moderat stigende trend .
blåball
14:45
05.08.2018
#4538

re:OldNick #20482:
Videre er vår blå planet preget av høyere skog grense ; der rødreven overtar for fjellreven det siste tiårene . Og dette bidrar til en varmere tempratur . ( Om dette gjelder bare Norge skal være usagt...….) .

Momentum i Tesla aksjen er nok noe overdrevet , men man kan sikkert forhåndsbestille tur til Mars , men Lars Monsen benytter dagens skoggrense både i over og under .


Omstilling fortsetter ; og lavere kostnadsnivå og høgere teknologi utvikling gir resultater for rette selskaper .

Endret 14:56 05.08.2018 av blåball
highlander
14:05
06.08.2018
#11498

Indeksfondene har knust de aktivt forvaltede fondene med norske aksjer i årets syv første måneder, ifølge analyseselskapet Morningstar, som spesialiserer seg på fond.

Investorer fikk i snitt en vektet avkastning på 8,1 prosent på aktivt forvaltede fond, mens indeksfondenes tilsvarende tall var på 10,3 prosent.

– Med andre ord så ligger det an, mot normalt, til å bli et svakt år for de aktive fondene i denne kategorien, skriver Morningstar i en analyse.

Danske Invest Norge Vekst topper listen over fond med høyeste avkastning så langt i år med 18,6 prosent.
Det er 7,2 prosentpoeng over indeksfondet med høyest avkastning, Nordnet Superfondet Norge, med en avkastning på 11,4 prosent.

Morningstar påpeker at kort historikk betyr mange tilfeldigheter.

– 7 måneder er en altfor kort periode til å trekke de avgjørende konklusjonene, men gir en pekepinn på hvordan trenden så langt i år har vært for de fondene som har norske aksjer som sitt investeringsunivers, skriver selskapet. (Morningstar, E24)
highlander
08:24
07.08.2018
#11508

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten oppgang for Oslo Børs fra start:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,4]%. Alle piler peker oppover tirsdag morgen, dermed kan vi håpe på en ny dag med oppgang, i alle fall i åpningsminuttene.

De asiatiske børsene, med NIKKEI 225 i spissen, steg i natt, det samme gjorde de største indeksene i USA mandag kveld. Investorenes optimisme kan hovedsakelig knyttes til positive selskapsresultater. Når det er sagt, resultatsesongen (for 2. kvartal) nærmer seg slutten, derfor er det naturlig at nyhetsbildet vil endre seg i tiden fremover. Oslo Børs målt gjennom OBX -og OSEBX indeksen, er opp hhv. 11 og 9,6 % i 2018. Oljeprisen er opp 0,2 dollar (+0,3%) fra gårsdagens nivåer.
highlander
08:42
07.08.2018
#11512

Industriproduksjonen i Norge var uendret i juni på månedsbasis, ifølge sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
highlander
08:53
07.08.2018
#11518

Ser i dagens Finansavis at til tross for god selskapsinntjening, et relativt positivt makrobilde og attraktiv verdsettelse er Nordeas strateger avventende til aksjemarkedet.
highlander
11:13
07.08.2018
#11526

Med en tungvekter som Aker BP opp 4,47% i stigende stund, stigende oljepris (men fortsatt et godt stykke opp til forrige topp) og positiv utvikling på verdens børser, sier det seg selv at børsen stiger.

Hovedindeksen (OSEBX) gikk akkurat i ny HOD 903,33. Jeg lar meg ikke begeistre over dette, og ser i hvert fall ingen grunn til å hoppe ned fra gjerdet og kjøpe aksjer nå...
blåball
12:41
07.08.2018
#4542

re:highlander #11526:

Si ikke det .

Når det nye Aker Energy selskapet blir børsnotert , blir ressurserer mest sannsynlig oppgradert for Aker .
( Aker Energy vil nok også gi synergier til andre selskap innen Aker gruppen ) .

Kværners tidligere toppsjef er hyret inn for Aker Energy , som ennå ikke er børsnotert . ( Dette bør være en stor trigger , også for dem som sitter på gjerdet . )


Moderat bull generelt fremover . ( Knølhvalen Donald J. Trump fortsetter nok sine Twitter meldinger . )
Beins
18:20
07.08.2018
#12212

Indeksen kan nok stige noe framover ei tid, men å satse på bred basis er ikke så interessant for meg heller akkurat nå. USA bestemmer mye og vi får se på SPX'en. Caldaro mener den har potensial på + ca 4-5% fra dagens nivå før det skal nedover med stor kraft.
highlander
07:52
08.08.2018
#11536

Roger Berntsen, Netfonds, venter en flat åpning i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. Oslo Børs satte rekord i går da hovedindeksen (OSEBX) stengte på 905 poeng. Olje -og lakseaksjer har vært hoveddriverne bak den seneste tids oppgang, i tillegg har bankaksjene begynt å røre på seg. Bankaksjene beveger seg ofte i takt med det underliggende rentenivået. Mao. høyere renter gir bedre inntjening (rentemarginer) for banksektoren som helhet. De asiatiske børsene endte for øvrig opp i natt. Oljeprisen derimot, er uendret fra gårsdagens nivåer, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra denne i åpningsminuttene.
highlander
08:12
08.08.2018
#11548

NHO-sjef Kristin Skogen Lund avkrefter sommerens medieoppslag og sier NHO ikke vil fjerne skatten på overskudd i bedrifter. (E24)
blåball
08:43
08.08.2018
#4544

re:highlander #11548:

Det kan vel nevnes att selskaps skatt er nødvendig for å finansiere velferd , og att Google og Facebook og Apple , Amazon kan foreløpig se langt etter mer skatt på svært store inntekter globalt . ( En global skatt på 2 til 4 prosent til digitale selskaper er diskutert , og G20 land jobber nok med saken . )

Hva dagens " blåhval " Donald J. Trump mener om dette skal være usagt . ( Twitter bør nok ha en global skatt til brukerland : der også reklame inntekter kan være store ) .

Moderat bull fremover , og normalavkastning på aksjer fremover årene .
highlander
08:04
10.08.2018
#11596

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten nedgang fra åpning i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,5, 0]%. De asiatiske børsene falt fredag, det samme gjorde de amerikanske indeksene torsdag. Investorene venter nå på "noe nytt" ettersom resultatsesongen mer eller mindre er over (90% av selskapene i S&P500 har nå levert sine tall for 2. kvartal).

Vi forventer for øvrig at nyhetsbildet fremover, vil preges av mer rentesnakk, da avstanden mellom korte -og lange renter i USA stadig blir mindre. I tillegg er det naturlig at nyhetsstrømmen rundt "handelskrigen" mellom USA og Kina vil fortsette å prege overskriftene. Oljeprisen er ned 0,6 dollar (-0,8 %) fra gårsdagens nivåer.
OldNick
10:02
10.08.2018
#20511

Overaskende stigning i inflasjonen i juli. Matvarer får skylden.

Mens kronen fortsetter å svekke seg. Ingen endringer i forventningene til N.Bank etter dette, foreløpig.


Kraftig inflasjonsvekst i juli


Oppgang i matvareprisene får skylden for at kjerneinflasjonen stiger langt mer enn ventet i juli


Martin Hagh Høgseth, Erik Steinsbu, E24.no
10.08.2018

Kjerneinflasjonen endte på 1,4 prosent i juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en endring fra juni på 0,6 prosent.

Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fredag.

Kjerneinflasjonen var både av konsensus og Norges Bank på forhånd ventet å komme inn på 1,2 prosent. Nordea Markets og Swedbank på sin side ventet en kjerneinflasjon på 1,1 prosent.

Den totale inflasjonen endte på 3,0 prosent. Fra juni er endringen på 0,7 prosent.

– Det var et høyere utfall en forventet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

mer på link

Endret 10:03 10.08.2018 av OldNick
blåball
10:16
10.08.2018
#4554

Ett våtere klima denne høst tar nok ned kraftpriser og nettleige , som til sammen har steget 37 % .

Langsiktige kraftavtaler er da også nødvendig for Norsk Hydro og Alcoa med flere .


Omstilling i Norge fortsetter ; der lavere kostnader er nødvendig . ( Og noen fusjoner og oppkjøp er på agendaen fortsatt . )


Moderat bull . ( Der enkeltvise selskaper har sterk oppside ) .

Endret 10:17 10.08.2018 av blåball
gorwell
12:34
10.08.2018
#22793

Ett våtere klima denne høst tar nok ned kraftpriser og nettleige , som til sammen har steget 37 % .

Den er nok beklageligvis fullstendig misforstått...

Elspot volum (total etterspørsel) har (forrige uke) ikke vært så lavt siden 2013 mens prisene har ikke vært så høye siden midtvinters 2011 (hvornår etterspørselen var 30+% høyere).

/

Prisene er villet opp. Både for å sikre Statkraft og Statnett inntekter som kan overføres til Statskassen (strøm), som å betale for "oppgraderinger av strømnettet" av typen legge eksportkabel til Tyskland og Storbritannia.

Som du og jeg betaler i tillegg bil fornybarsertifikatene hvor pengene går til å bygge vindkraft i Sverige.

Lese deg litt opp, båball...

gorwell

Endret 12:37 10.08.2018 av gorwell
blåball
14:22
10.08.2018
#4555

re:gorwell #22793:

Det har du nok rett i , men mer vind utover nå og høst gir bedre balanse i markedet , men vi må nok fortsatt betale for sertifikater en del år til . ( Langsiktige kraftavtaler på 20 år eller mer ; er en fordel . )
blåball
14:41
10.08.2018
#4556

re:gorwell #22793:

Videre er vannmagasin og fyllingsgrad på veg opp i Sør Norge . Tørt jordsmonn og myrlendt terreng ga mer rett i magasin . ( Godt over 60 fyllingsgrad nå med andre ord ) .


Norsk Hydro har langsiktige kontrakter , der både vann og vind og CO2 kvoter er bakt inn . Det blir bull .

Endret 14:45 10.08.2018 av blåball
highlander
00:55
11.08.2018
#11637

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand har i løpet av to måneder solgt unna aksjer for 1,78 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Chen peker på at Oslo Børs og mange andre aksjemarkeder er ved «all-time high» igjen, og ser flere faremomenter.

Økende inflasjon, stigende energipriser og lønnsvekst, spesielt i USA, er blant disse momentene. Det er også mindre pengetrykking fra de europeiske og amerikanske sentralbankene ESB og Fed.

Til slutt ligger handelskrigen mellom USA og Kina bak beslutningen om å vekte ned i aksjer.

– Det er fortsatt på blokken å innføre ytterligere toll på kinesiske varer til en verdi av 200 milliarder dollar. Spørsmålet er om tollsatsen blir ti eller 25 prosent, og hvilke mottiltak Kina kommer med, sier Storebrand-forvalteren. (DN, E24)
highlander
11:48
12.08.2018
#11648

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Utviklingen fredag torpederte den fine balansen i oppgangen. Det betyr økt usikkerhet før starten på uken.
Hovedindeksen steg 0,7 prosent sist uke, fra 891,83 til 898,23. Ny all-time lyder på 908,71.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,1 prosent og ligger med det 1,15 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 10,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 21,1 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Minus og pluss gir minus?
Hovedindeksen brøt den tekniske motstanden og toppen i rektangelformasjonen på 900-nivået og signaliserte med det muligheten for videre oppgang til 900-935. Bruddet på den fallende trenden i RSI-chartet på kort sikt ble bekreftet. Det skulle ha signalisert økende stigningstakt og støtte for videre oppgang.

Det buttet i underkant av 910. Omsetningen over Oslo Børs har heller ikke utviklet seg i samme takt og ukens høyeste omsetning kom med fredagens fall tilbake under 900-nivået.

For å gi brudd på tekniske motstandsnivåer substans må også omsetningen utvikle seg i samme retning - pluss og pluss gir pluss. Det utviklet seg i riktig retning gjennom uken.

Samtidig må korreksjoner komme på fallende omsetning, men det skjedde ikke fredag. Børsen falt tilbake på ukens høyeste omsetning - minus og pluss gir minus.

Denne utviklingen skaper i det minste usikkerhet om den videre utviklingen. Utviklingen fredag tilsier at korreksjonen kan forsettet til uken, men dette kan endre seg ved at ny oppgang skjer på stigende omsetning. Og et nytt brudd på 900 på stigende omsetning kan endre på balansen igjen.

Nytt brudd på stigende omsetning kan fremdeles signalisere oppgang til 900-935.

Tre ting
Fortsetter korreksjonen er det tre viktige ting å følge med på. Utviklingen i omsetning, RSI-chartet og den tekniske støtten på 890-nivået.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som den positive undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og bunnen i rektangelformasjonen viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden.

Omsetningen og balansen er også viktig. Minus og pluss gir minus. Minus og minus gir pluss.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 850-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert her) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatisk, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 890-nivået, og dernest på 880- 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
Beins
17:43
12.08.2018
#12216

Strømprisen er opp grunnet markedskreftene, spesielt lavere tilbud av strøm både i/fra Noreg og Danmark. Det presser prisen oppover. Selgerne vil gjerne ha en høy pris hele tida de, men markedet bestemmer. Mer regn og vind vil sende prisen på kraft fra produsent ned.

Nettleien derimot - den blir liggende høyt og verre skal det bli grunnet oppgraderinger av nettet i Norge, et nett som trekker på årene. Men oppgraderingen vil frigi mange TWH som i dag er effekttap. Dette er nettorealinvestering som gir positiv avkastning for norsk økonomi. Netto realinvestering som gir positiv rentabilitet er grunnleggende innen samfunnsøkonomien.

Eit stor spørsmål er om vindkraft til havs kan gi positiv rentabilitet. Det er vona til Statoil. I tilfelle kan me få ei ny kjempenæring. Strøm kan og brukast til hydrogenproduksjon, jfr NEL.

Dette kan gi nye game i flipperspelet på ferjekaien. Men 5-øresautomaten til NRS kjem nok ikkje att.
Provence
06:16
13.08.2018
#10216

Finansavisen 13.08.2017

Markedet handler med to brukne ben

Aksjemarkedet fortsetter oppover til tross for at stadig flere snakker om en snarlig korreksjon. Nå mener også Morgan Stanley at nok er nok.


Morgan Stanley var denne uken ute og advarte investorene. I en ny analyse peker meglergiganten at de store teknologi- og internettaksjene har gått til himmels i noe som beskrives som «a breakdown in both legs of momentum». Man trenger ikke mye fantasi for å forstå at når markedet handler med to brukne ben, er det vanskelig å gå videre. Noe av bakgrunnen for analysen var at Apple passerte 1.000 milliarder dollar i markedsverdi, som det første børsnoterte selskap noensinne, .

Morgan Stanley frykter at en stor korreksjon vil komme fordi momentinvestorene har løftet flere av selskapene langt forbi historisk prising. Dette er også tilfelle på Oslo Børs, hvor det er stadig færre aksjer som drar lasset. Morgan Stanley går så langt som å si at Apples nylige toppnotering lett kan være en historisk topp. Dette vil vi selvfølgelig først få svar på senere, men det kan kanskje trekkes paralleller til hva som skjedde rundt toppnoteringen av Bitcoin på 20.000 dollar. Mange mente dette var et klart signal på at galskapen ville toppe ut, og det stemte veldig godt. I dag handler Bitcoin rundt 6.500 dollar. Selv om det er urettferdig å sammenligne Bitcoin og Apple, mener Morgan Stanley likevel at dagens markedsverdi i Apple i fremtiden kan bli stående som en historisk topp.

Jeg er i den tro at man skal ha stor respekt for hva store aktører som Morgan Stanley mener og tenker. At de store, amerikanske meglerhusene rasler med varsellampene, noe de sjelden gjør ettersom de tjener penger på transaksjoner og børsnoteringer, er signaler som er langt viktigere enn hva bloggere og andre dommedagsprofeter mener. Meglerhuset er forståelig nok mest skeptisk til selskaper med mindre markedsverdi, altså small cap-selskaper, og teknologiselskapene. Disse ble nedgradert i juli av frykt for en korreksjon. Min erfaring er også at det uten tvil er de mindre selskapene som faller mest under korreksjoner og når likviditeten blir dårligere. Dersom man frykter vi står ovenfor en korreksjon, er det ofte smart å bevege seg inn i mer likvide og større selskaper siden det da er enklere å komme seg ut av markedet. Unoterte aksjer og selskaper på Merkur Market vil jeg definitivt vurdert å redusere meg i.

Mye av den samme analysen kan overføres til Oslo Børs, hvor det er noen få selskaper som har løftet børsen. Equinor, Norsk Hydro, Yara, DNB og Telenor utgjør til sammen over 50 prosent av hovedindeksen (OSEBX). I tillegg har sjømatindeksen steget 50 prosent i år, og den er i mine øyne snart priset langt over normalen. Sjømataksjene handles milevis over historisk P/E og den prises snart mer som konsumaksjer enn sykliske aksjer. Jeg registrerer at mange snakker om sektorrotasjon inn i verdiaksjer, for deretter å trekke frem lakseaksjene. Jeg mener optimismen er alt for høy i noen av disse selskapene, noe jeg skal skrive om neste uke.

Jeg er selv veldig forsiktig om dagen med å investere, og magefølelsen sier at vi nærmer oss et marked på overtid. Når korreksjon kommer, kan man imidlertid aldri vite. Jeg er imidlertid fortsatt veldig optimistisk til oljeprisen, og tvinger meg derfor til å ha posisjoner innen denne sektoren. Rådet mitt til andre er derfor å bruke litt ekstra tid på sin portefølje om dagen, legge en strategi og handle i tråd med den. Ikke vent til man står midt i stormen, da blir valgene vanskeligere og beslutningene ofte desto dårligere.
highlander
07:58
13.08.2018
#11657

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten nedgang fra åpning i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1]%. De asiatiske børsene, med Nikkei 225 i spissen, falt i natt pga. nytt kraftig fall i den tyrkiske valutaen. Den tyrkiske valutaen har falt betydelig den senere tid på grunn av politisk uro og store tollskjerpelser fra USA (stål og aluminium). De europeiske børsene falt for øvrig fredag, gitt samme bakteppet. Hvorvidt investorenes frykt for dette (Tyrkia) blir langvarig er vanskelig å si, uansett må vi forvente at nyhetsbildet vil preges av dette fremover. Oljeprisen er mer eller mindre uforandret fra fredagens nivåer.

Selv tror jeg fallet vil eskalere utover dagen...
highlander
09:25
13.08.2018
#11663

DNB Markets kaster denne uken Grieg Seafood og NRC Group ut av sin ukesportefølje.

Meglerhuset tar inn Elkem inn i porteføljen.

DNB Markets ukesportefølje består nå av følgende aksjer:

Borregaard
BW Offshore
Evry
Lerøy Seafood
Storebrand
Yara
blåball
11:03
13.08.2018
#4557

re:Provence #10216:


Det er vel grunn til å minne om att EU og Draghie har ymtet inn på att det skal reinvesteres kapital inn i markedet igjen : etter att såkalte kvantative lettelser gradvis fases ut .


Teknologi tar ned kostnader og inflasjon globalt , og omstilling i Norge fortsetter : der moderat lønnsoppgjør og skattenivå senkes gradvis .


Er moderat bull fremover ; der Kongsberg Gruppen er på kjøp , samt att DNB , Telenor og diverse olje / service er sterke etter gode oppkjøp .
blåball
23:53
13.08.2018
#4560

Reaktivering av rigger , seismikk / utstyr , og sypply skip koster en del kapital , en ny runde med fusjoner og oppkjøp , og obligasjons eigere som krever sitt . ( Fred Olsen Energy har mindre kostnader på gamle rigger , men må klasses på nytt ? Hvert 5. år er normalen her ? ) .


DNB og andre storbanker har nok solgt ned sine posisjoner , men gribbefond er nok på banen fremover .


Omstilling fortsetter , men Telenor og Lundin med flere har fremdeles god nok oppside . Bull .


Aker Energy med nye resultater ?
highlander
08:49
14.08.2018
#11682

Roger Berntsen, Netfonds, venter en liten nedgang fra åpning - også i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,3, -0,1]%. Pilene på de asiatiske børsene (utenom de kinesiske) peker oppover tirsdag. Når det er sagt oppgangen i dag er mer eller mindre lik den nedgangen vi hadde i går. Investorene er tilsynelatende i villrede pga. valutauroen i Tyrkia. Hvilke konsekvenser, om noen, dette vil få for verdens finansmarkeder er vanskelig å si, i alle fall på kort sikt. De amerikanske børsene endte for øvrig ned i går kveld, dog ikke mye (S&P500 falt 0,4%). Oljeprisen er mer eller mindre uforandret fra gårsdagens nivåer.
blåball
10:31
14.08.2018
#4561

NAS stiger og Bank Norwegian er nok en del av oppgangen , ett oppkjøp av begge selskaper kan være en god deal ?

Kunstig intelligens for Telenor og Kongsberg gruppen med flere gir kompetanse senter i Norge . ( Se nyheter i dag / E24 for mer . ) .

Aker er i forkant i det meste . ( Fornebu og en " golfklubb " der …………. ) . Bull .

Kina fortsetter med sin økning innen detaljhandel og forbruker rettet økonomi , og store infrastruktur prosjekter utvider vekst i urbane strøk og nye områder for nye landområder i Kina . ( Og fisk / sjømat på menyen ? ) .

Flyfrakt øker og nye fly er best egnet ; når drivstoff priser er moderate som nå . ( Men mer raffinering må til i årene fremover ; skipsfart øker også og IMO regler globalt krever mer raffinering og råolje i flere tiår fremover . ) Bedre katalysatorer og Adblue / Yara og Bosch med nyvinninger som tar vekk store deler av NOX utslipp . )

Lese seg opp ? Ja .

Moderat bull fremover .
OldNick
11:01
14.08.2018
#20524

highlander
21:55
14.08.2018
#11703

Norge går nå inn i en periode med «varig lavvekst».

Dette er konklusjonen i fersk rapport om landets fremtid som Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har utarbeidet.

Fremover ser NHO for seg at BNP-veksten vil ligge stabilt på i underkant av to prosent, både i Norge og hos våre viktigste handelspartnere. Rapporten tar for seg perioden fra i dag til år 2050.

– Vi har i dag en trippel utfordring: Aldrende befolkning, oljealder på hell og tendenser til at det som har gitt oss mye av vår velstandsvekst i Norge, nemlig globaliseringen, kanskje er på hell, sier sjeføkonom Dørum. For nordmenn vil utviklingen bety lavere lønnsvekst enn hva de er blitt vant med, anslår NHO. (DN, Xi)
blåball
22:55
14.08.2018
#4564

re:highlander #11703:
Trenden går nok i favør selskaper som betaler jevnt utbytte over lange perioder , man ser også att digitalisering tar en del arbeidsplasser i mange land . ( En del utviklingsland kan ha en del fordeler her , og kjøpekraft kan dermed øke fortere enn normalt . )

Moderat bull fremover .
highlander
09:14
15.08.2018
#11710

Roger Berntsen, Netfonds, ventet en liten nedgang fra åpning - også i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1]%. De asiatiske børsene (med få unntak) endte ned mellom 1 og 1,5 % onsdag, uten tilhørende negative nyheter. Når det er sagt, valutauroen i Tyrkia, samt den pågående "handelskrigen" mellom USA og Kina er det investorene har å forholde seg til i øyeblikket. Mao. er det generelle bakteppet negativt. Oljeprisen er ned 1,2 dollar, eller -1,6%, fra gårsdagens nivåer, dog dette skyldes hovedsakelig dollarstyrkelse i samme periode. En sterkere dollar er for øvrig en byrde for fremvoksende økonomier og selskaper som har mye gjeld i dollar og inntekter i andre valutaer. Dollaren er opp 2,8 % mot norske kroner i 2018, mens den har styrket seg ca. 3 % mot euroen.

Foreløpig er OBX ned 0,25% for dagen.
Stockamateur
15:58
15.08.2018
#12424

Den tidligere diskuterte potensielle HS'en ble solid avblåst i slutten av juli. Neste da ble et rektangel med bunn- og topplinje 865 og 900, respektivt. Det kunne virke som det skulle bryte opp 7/8, dog var volumet ikke høyt. Ganske riktig falt OSE tilbake i rektangel 10/8. Da kan vi kanskje forvente kurser i dette området i tiden fremover.
highlander
08:43
16.08.2018
#11727

Roger Berntsen, Netfonds, ventet en liten oppgang fra start i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,5%, eller innenfor intervallet [0,3, 0,6]%. USA og Kina skal etter alt å dømme ta opp igjen forhandlingene om handel og toll. Dette er godt nytt for verdens finansmarkeder som har opplevd store bevegelser den senere tid pga. usikkerhet rundt handelssituasjonen mellom landene. Når det er sagt, det er naturlig at landene kommer til enighet gitt at USA skylder Kina enorme beløp. Kina ønsker naturlig nok å få tilbakebetalt utstående på best mulig måte, mens USA er avhengig at dollarens troverdighet ikke svekkes fremover, da dette vil redusere deres kredittverdighet og øke fremtidig rentekostnad mer enn nødvendig. Mao. situasjonen, slik vi ser det, er såpass fastlåst at landene ikke har annet valg enn å finne en løsning. Oljeprisen er ned 0,2 dollar, eller -0,3%, fra gårsdagens nivåer.
blåball
12:32
16.08.2018
#4574

Jevnt utbytte innen laks og regbueørret forventes , men kostnadsfokus bør skjerpes . Trenden med oppkjøp og fusjoner kan godt intensivers . Orkla har muligheter her . Før Kina kjøper seg inn ?


Aker Solutions har løsninger på det meste , og oppdrag i Kina nå nylig er bull . ( Se for øvrig hjemmesider ) .


Det nye AkerEnergy selskapet er ennå ikke børsnotert , og det er heller ikke nødvendig , fordi arbeidsro er det beste og riktig feltutvikling . ( Ocean Yield kan bidra her , men en oppgradering må nok til om en FPSO taes i bruk . Timing for det kan være bra til bedre . ) Kværner får nok oppdrag nok...……..?


DNO med noe utbytte fremover er bra signal .
blåball
16:07
16.08.2018
#4575

Normalavkastning på aksjer er ett tema fremover ; Eguinor har fremdeles oppside etter magre år og feil investeringer . ( Graden av omstilling og fradrag i rekneskapet er derimot god nok til oppside på 20 % fremover . )


Aker og nye AkerEnegy i Ghana har oppside så det holder . ( Ett nytt AkerBP ? ) .


BP har ambisjoner internasjonalt .


Bull.


Walmart i USA er dagens vinner , der tradisjoner og netthandel gir resultater .

Endret 16:21 16.08.2018 av blåball
highlander
08:24
17.08.2018
#11738

Åpningsprognosen til Roger Berntsen, Netfonds:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,2%, eller innenfor intervallet [0, 0,3]%. Sterke kvartalstall fra Wal-Mart, samt meldinger om at USA og Kina skal gjenoppta forhandlingene om handel og tollsatser, bidro til kraftig børsløft på Wall Street i går kveld. Det er naturlig at dette vil kunne bidra positivt på stemningen blant investorene i Europa i dag. De asiatiske børsene endte for øvrig også opp i natt. Oljeprisen er opp 0,5 dollar, eller +0,8%, fra gårsdagens nivåer. Brentoljen handles til 71,3 dollar, noe som tilsynelatende er lavt i forhold til tidligere nivåer sett i år, dog det er verdt å merke seg at dollar har styrket seg kraftig den senere tid pga. usikkerhet rundt global handel og valutauro i Tyrkia. Mao. oljeprisen målt i norske kroner er fortsatt sterk.
highlander
09:03
19.08.2018
#11753

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Kommende uke kan komme med ny opptur på Oslo Børs. Det skal bare et lite løft til for å utløse et par, små kjøpssignal.
Hovedindeksen falt 0,9 prosent sist uke, fra 898,23 til 889,88.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 2,5 prosent og ligger med det 2,1 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 9,5 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 20,8 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Nytt støt mot 935?
Hovedindeksen ligger omtrent midt i den stigende trenden. Nytt brudd på 900-nivået på stigende omsetning kan fremdeles signalisere oppgang til 930-935.

De første signalene om at det kan skje kommer ved brudd på 50-nivået og den fallende trenden i RSI-chartet, etterfulgt av et brudd opp gjennom 890-nivået igjen på stigende omsetning.

Fortsetter korreksjonen er det tre viktige ting å følge med på. Utviklingen i omsetning, RSI-chartet og den første tekniske støtten på 880-nivået.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som den positive undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og bunnen i rektangelformasjonen i området 865 - 870 viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden.

Positive undertoner
Selv om det tekniske bildet ser litt usikkert ut er trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 850-nivået før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert i chartet ovenfor) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 890-nivået, og dernest på 880- 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)

Mange "kan" her...
highlander
09:07
19.08.2018
#11754

(sorry, dobbel post...)

Endret 09:09 19.08.2018 av highlander
highlander
07:41
20.08.2018
#11765

Roger Berntsen, Netfonds, ventet en liten oppgang fra start i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. Det asiatiske børsene, utenom Japan, steg mandag. Mange investorer venter, eller forventer, at USA og Kina vil komme til enighet hva angår fremtidig handel mellom landene. Gitt forrige ukes signaler vil nye forhandlinger starte snart, dog disse vil mest sannsynlig pågå flere måneder. Mao. kan det ta tid før noe er klart. Uansett, verdens aksjemarkeder har reagert positivt på den siste tids utvikling. Oljeprisen er for øvrig ned 0,4 dollar, eller -0,6%, fra fredagens nivåer.
highlander
08:16
20.08.2018
#11768

Henrik Sommerfelt i CMC-Markets ser indikasjoner på verdensøkonomien bremser ned og at den sterke veksten i aksjer kan ha nådd en topp.

Dersom en global korreksjon skulle inntreffe vil det i alle tilfeller være vanskelig for sentralbankene å forsvare ytterligere rentehevinger, skriver Sommerfelt i markedskommentar. (FA)
blåball
10:07
20.08.2018
#4583

Kvalitets selskaper stiger på Hovedindeksen på Oslo Børs .
Omstilling i flere store selskaper ; der kostnader er tatt ned , og oppkjøp gjennom flere tiår gir resultater . ( Telenor og Aker og Norsk Hydro er gode eksempler . )


NEL er startgropen på noe større ; som levrandør med en del patenter . ( Utvikling innen bransjen går seint , men har en stigende trend . )


Teknologiutvikling generelt borger for borgerlønn mener noen , men det vil nok ta 50 år eller mer . ( Fordi teknologi / digitalisering både gir og tar arbeidsplasser , samt nye varer og tjenester og en del mer flyreiser og handel globalt det nærmeste tiårene . )


Moderat bull fremover , og normalavkastning på aksjer generelt fremover årene .
blåball
10:53
20.08.2018
#4584

Videre trend innen borgerlønn kan finansieres av en global skatt på mellom 2 til 4 prosent til land der inntekter til selskaper som Amazon , Facebook , Apple med langt flere : være aktuelt i årene fremover .
( bransjen selv har tatt til orde for en mer rundhåndet fordeling av inntekter og overskudd til land dei opererer i . G 20 land har nok dette som tema fremover , Davos møte neste gang kan gi flere svar . )Inntjening innen selskapene er god til bedre , og oppkjøp fortsetter : Walmart er på banen i India med videre , selskapet omorganiserer på en god måte , og er i en stigende trend .
highlander
16:24
20.08.2018
#11777

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand sier det er risk on på Oslo Børs, og trekker frem høyere oljepris samt utsikter til samtaler mellom USA og Kina om handelspolitikk for å forklare den positive utviklingen.

- Det er litt risk on-modus i Norge. Jeg tror markedet preges av etterdønninger etter nyhetene fra slutten av forrige uke om mulige samtaler mellom USA og Kina om handelskrigen. I tillegg er det avtagende frykt for Tyrkia der det ikke ser ut til at ting forverrer seg. Men hovedgrunnen er nyhetene rundt forhandlinger med Kina. Oljeprisen er litt opp og jeg tror også det henger sammen med handelskrigutviklingen, sier Chen.

Kronen har svekket seg noe siden rentemøtet torsdag, noe Chen tror bidrar til oppgangen på børsen mandag.

- Jeg skjønner ikke helt hvorfor kronen svekket seg så mye etter rentemøtet. Hvis kronen svekker seg og alt annet er likt kan det bidra til oppgangen i dag, sier Chen.

Forvalteren sier de er normalvektet, som vil si at de venter en normal avkastning på seks til syv prosent de neste 12 månedene.

- Makrobildet har svekket seg i Japan og eurosonen, men holder seg i USA. Vi ser effektene av Trumps ekspansive finanspolitikk, både for bedriftene og husholdningene. Fremover blir det fokus på mellomvalgene i USA, så får vi se hva Trump lanserer av for eksempel infrastrukturinvesteringer for å få gjenvalgt sine republikanske representanter, sier Chen ifølge TDN.
highlander
07:59
21.08.2018
#11785

Roger Berntsen, Netfonds, spår en flat børsåpning i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. Det har vært små bevegelser på verdens finansmarkeder det siste halve døgnet, dermed er det ingen åpenbare retninger for investorene å ta i dag, i alle fall ikke i åpningsminuttene. Når det er sagt, Oslo Børs, med lakseaksjene i spissen, nærmer seg ny all-time high. De amerikanske indeksene er også nær nye rekorder. Økt tro på at USA og Kina skal komme til en felles forståelse hva angår handel har vært hoveddriveren bak de siste dagers børsopptur. Oljeprisen for er for øvig ned 0,4 dollar, eller -0,5%, fra gårsdagens nivåer.
highlander
08:38
22.08.2018
#11798

Roger Berntsen, Netfonds, spår en liten nedgang fra start onsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,3%, eller innenfor intervallet [-0,4, -0,2]%. Impulsene fra USA er svake onsdag morgen, i påvente av nye forhandlinger mellom USA og Kina hva angår handel. Når det er sagt, aksjemarkedene har steget flere dager på rad gitt samme bakteppe. Som tidligere nevnt, det ligger i kortene at forhandlingene vil ta tid, gitt at landenes presidenter først skal møtes til høsten. Mao. investorene må smære seg med tålmodighet. Enn så lenge må man være forberedt på et nyhetsbildet preget av store overskrifter i den ene eller annen retning. Flere lakseselskaper har levert tall i dag, deriblant Marine Harvest (som forventet), Grieg Seafoods (litt bedre enn ventet) og Lerøy (svakere enn ventet). Oljeprisen er opp 0,3 dollar, eller +0,4%, fra gårsdagens nivåer.
blåball
09:30
22.08.2018
#4592

Donald J. Trump driver med sin valgkamp ; der det er helt riktig att EU har toll på 2,5 % på biler til USA i dag . Og motsatt betaler USA 10 % på biler til EU .

Bergen Group ASA fortsetter med sine økte ordrebøker ; fra første kvartal til andre kvartal dette år . ( Se børsmelding i dag ) .


Mer oppkjøp innen seismikk legger press på PGS og andre aktører innen seismikk . ( Lavere kostnadsnivå og slankere organisasjoner er nok nødvendig nå og på lengre sikt . )


Marine Harvest er riktig priset , og fortsetter nok sin inntjening på lengre sikt . ( Orkla har muligheter her . )


Aker øker sin inntjening . ( Tidlige investeringer og organisjons utvikling på det beste . Bull .


Moderat bull generelt .

Endret 09:32 22.08.2018 av blåball
highlander
10:46
22.08.2018
#11803

DNB Markets nedjusterer anslaget for BNP-vekst for fastlandsøkonomien i Norge i 2019 til 2,0 prosent, fra 2,4 prosent i forrige oppdatering i april. For 2020 nedjusteres estimatet til 2,1 prosent (2,2). Det fremgår av meglerhusets ferske Økonomiske utsikter-oppdateringen, sammenlignet med meglerhusets anslag i forrige rapport i april.

For 2018 holdes anslaget uendret på 2,3 prosent vekst, og for 2021 holdes anslaget uendret på 1,4 prosent.

Meglerhuset skriver at veksten fremover er marginalt høyere enn det de anser som den normale veksten i norsk økonomi, og bidrar til at ledigheten kryper videre nedover.

I april oppjusterte DNB Markets anslaget for BNP-vekst for fastlandsøkonomien i Norge i 2018 til 2,3 prosent fra 2,1 prosent i rapporten i januar. Samtidig nedjusterte meglerhuset anslaget for 2019 til 2,1 prosent fra 2,3 prosent.

Meglerhuset skriver at oppsvinget norsk økonomi er ventet å styrke seg i år, på tross av et markant fall i boliginvesteringene.

- Fremover anslår vi at den innenlandske etterspørselen holder seg solid, mens handelskrigen mellom Kina og USA bidrar til å bremse oppgangen gjennom noe svakere eksportvekst og litt lavere vekst i industriinvesteringene. Vi legger imidlertid til grunn at utslagene blir relativt moderate så lenge vi unngår en global handelskrig, skriver meglerhuset ifølge TDN.
blåball
11:48
22.08.2018
#4593

Kværner selskapet og Aker Solutions er kandidater for oppgang fremover .

Om det blir oppkjøp her : er ikke sikkert . ( AkerEnergy og AkerBP trenger nok en tjenester og feltutvikling ).


Flere plattformer for samarbeid er i tjømda ?


Seismikk og oppkjøp der viser videre konsoldidering og omstilling til bedre ressurs utnytting .


Bull.
highlander
08:34
23.08.2018
#11821

Roger Berntsen, Netfonds, spår en liten oppgang fra start torsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. SalMar, en av Norges største lakseselskaper, har levert tall for 2. kvartal som var litt svakere enn markedet hadde ventet. Aksjen kan, etter våre beregninger, komme til å åpne ned 1,3 % på tallene. De asiatiske børsene endte for øvrig ned i natt grunnet politisk usikkerhet i USA. Presset på den amerikanske presidenten (Trump) har tilsynelatende økt de siste dagene da to av hans tidligere rådgivere har enten blitt straffedømt, eller erkjent straffeskyld i flere saker. Hvorvidt dette kan true Trumps presidentembete er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Oljeprisen er opp 0,5 dollar, eller +0,7%, fra gårsdagens nivåer.

Endret 08:44 24.08.2018 av highlander
blåball
09:26
23.08.2018
#4600

Kongsberg Maritime med en god kontrakt i dag . ( Se børsmelding ) .
Omstilling fortsetter og supply , seismikk og rigg har fremdeles en lang vei til balanse .

Moderat bull fremover .
highlander
20:04
23.08.2018
#11843

Selv om det til dels er store bevegelser i enkeltaksjer, i hvert fall i perioder, er det påfallende små utslag i indeksene som helhet.

For eksempel har OBX-indeksen hele inneværende uke (t.o.m. torsdag) beveget seg innenfor ca. 833 og 842 som ytterpunktene, og stort sett ligget mellom 835 og 840 - med andre ord usedvanlig små utslag. Det at OBX falt usle 0,13% torsdag føyer seg pent inn i rekken med flate dager.

Vi har sett det samme i USA og flere andre markeder. Markedene er tilsynelatende retningsløse; vil verken opp eller ned. Men som tidligere nevnt er det stille før stormen... Det er godt gjort om stormen som kommer er i medvind.

Endret 20:41 23.08.2018 av highlander
blåball
21:21
23.08.2018
#4603

re:highlander #11843:

Aksjelive på E24 skriver nå i kveld om 5500 Amerikanske banker som har ett overskudd på 25 % mer i andre kvartal . Skattekutt er medvirkende . Og uten skattekutt hadde stigningen i overskudd vært 11.7 % .

Dette viser inntjening selv med lave til moderate renter .

Ellers kan det nevnes att Kværner har en P / E på 10 til 11 for tiden , men utbytte betales ikke ennå , men selskapet bygger kapital / kontanter , og eventuelle nødvendige oppgraderinger . ( Det er fornuftig , og dette styrker selskapet på lengre sikt ) .

Omstilling er fortsatt nødvendig .

Sjømat og proteiner er fortsatt nødvendig og Marine Harvest er riktig priset . Har internasjonale fordeler gjennom en del oppkjøp det siste tiår . Moderat bull .
highlander
08:43
24.08.2018
#11848

Roger Berntsen, Netfonds, spår en relativt flat børsåpning i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2]%. De asiatiske børsene endte blandet fredag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Nikkei225 (Hovedindeksen i Japan) steg for øvrig 0,7 % på svake inflasjonstall. svake inflasjonstall gir som oftest en svakere valuta, noe som er positivt for Japan, da deres økonomi er sterkt knyttet til eksport. De amerikanske børsene endte ned torsdag kveld. Oljeprisen derimot, har styrket seg de siste dagene. En av grunnene til det er at dollaren har svakket seg i perioden. (Oljeprisen er opp 0,8 dollar, eller +1,1%, fra gårsdagens nivåer.)
blåball
10:13
24.08.2018
#4604

Kongsberg Gruppen og Aker øker stadig sin innovasjon , og har internasjonale prosjekter på blokken . Bull .

North Energy ASA viser overskudd på sine finansielle investeringer . Bull . ( Se børsmelding i dag ) .
Stockamateur
10:41
24.08.2018
#12435

Nytt forsøk på brudd opp fra rektangel på OSE, som ser ut til å mislykkes. Bunnlinje ved 870 neste stopp?

Det lugger både her og der. DAX toppa ved årsskiftet. FTSE og CAC har holdt seg bedre, men kom ikke signifikant over nivåene fra årsskiftet i mai. SP500 toppet 22/1 og har gradvis klart å krabbe seg tilbake, hvilket DJIA ikke har. Nasdaq er mest positiv, men ser ut til å ha mistet moment siste par måneder.

Det betyr at jeg begynner å ta long posisjoner av bordet for å redusere risiko. Har også tatt inn noe bear på indeks for å (til en viss grad) balansere resterende longs.
highlander
16:12
24.08.2018
#11866

Analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier anbefaler nå kjøp av følgende aksjer:

Odfjell Drilling
Northern Drilling
Awilco Drilling
Golden Ocean
Frontline
highlander
16:43
26.08.2018
#11877

Dagens utgave av Søndagens aksjetips er nesten en blåkopi av det Stein Ove Haugen skrev forrige uke, men limer det inn allikevel.

Kommende uke kan komme med ny opptur på Oslo Børs. Det skal bare et lite løft til for å utløse et nytt kjøpssignal.
Hovedindeksen steg 2 prosent sist uke, fra 889,88 til 907,41.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 3,3 prosent og ligger 0,14 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 11,4 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24,5 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Videre oppover?
Det ble oppgang sist uke, men omsetningen var flat, som den har vært i hele august. Det kan være årsaken til at det buttet på 910-nivået.

Det tekniske bildet er stort sett uendret, men for å signalisere videre oppgang mot 930 - 935 må 910-nivået brytes på stigende omsetning.

Ved en eventuell korreksjonen er det fremdeles tre viktige ting å følge med på. Utviklingen i omsetningen, RSI-chartet og den første tekniske støtten på 900-nivået.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 900- og 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som den positive undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes ut. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og bunnen i rektangelformasjonen i området 865 - 870 viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden.

Oppgang må fremdeles komme på stigende omsetning for å gi oppgangen substans. Oppgang på fallende omsetning kan signalisere fall. Nedgang på fallende omsetning kommer ofte før ny oppgang.

Positive undertoner
Trendene fremdeles sterke og hovedindeksen må falle under 855 før bunnlinjen i den stigende trenden blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert her) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 900-nivået, og dernest på 890-, 880-, 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av de kommende 1 - 2 årene. (HO)
highlander
05:34
27.08.2018
#11878

USAs president Donald Trump har antydet at han vil avskaffe kravene for selskapene om å levere kvartalsrapporter. Det synes Skagen-forvalter er en god idé, skriver Dagens Industri (DI).

Hovedforvalter Knut Gezelius i aksjefondet Skagen Global mener halvårsrapportering er veien å gå.

Gezelius mener toppledelsen bør bruke mer tid på selskapet og ikke diskutere desimaler i en kvartalsrapport med investorer.

– Det er selskapet som skaper verdien, ikke forvalterne. Og lederne bruker enormt mye tid på kvartalsrapporter – tid som kan brukes på annet, sier Gezelius ifølge DI.

Skagen-forvalteren peker også på at kvartalsrapportene skaper mye byråkrati, når selskapet må legge frem så mye informasjon som på lengre sikt bare er støy, skriver avisen.

Trump skrev på Twitter 17. august at han har bedt landets finanstilsyn utrede muligheten for å droppe kvartalsrapportering etter å ha pratet med toppledere. (DI, E24)

Jeg mener at dette er en feil vei å gå. Mange selskaper, spesielt de som ikke er flinke med å sende ut profit warnings, kan føre investorene kraftig bak lyset dersom det går hele 6 måneder mellom hver kvartalsrapport...

Endret 05:35 27.08.2018 av highlander
highlander
08:49
27.08.2018
#11882

Roger Berntsen, Netfonds, forventer denne åpningen mandag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,4%, eller innenfor intervallet [0,2, 0,5]%. Jerome Powell, USAs sentralbank sjef, gav under fredagens møte i Jackson Hole, uttrykk for at den amerikanske økonomien vil tåle at styringsrenten (Fed Funds Rate) settes gradvis opp, da økonomien er sterk. Denne tilnærmingen er for øvrig i tråd med sentralbankens rentebane. Investorene responderte med å sende aksjekursene i USA videre oppover fredag kveld (S&P 500 steg 0,6 %, mens Nasdaq indeksen endte opp hele 0,9 %). Investorene i Asia lot seg påvirke av den positive stemningen i USA, da de i løpet av natten, har sendt alle de toneangivende indeksen markant opp. Oljeprisen er ned 0,2 dollar fra fredagens nivåer.
Beins
13:56
27.08.2018
#12241

OSE følger i SPX' fotspor. Ny rekord intradag med 913,88. Løftet i oljeprisen har nok bidratt noe.

.
Beins
13:56
27.08.2018
#12242

Mye oljerelatert på topp-ti lista, men ett viktig unntak er Photocure som jammen har skutt fart siste ukene og gått mer enn 50%.

Endret 13:58 27.08.2018 av Beins
highlander
05:43
28.08.2018
#11898

Finansavisen har kastet ut XXL og tatt inn GC Rieber Shipping i sin innsideportefølje.

Når det gjelder ukesporteføljer, har Sparebank1 Markets tatt inn B2 Holding, mens Arctic Fund Management har tatt Odfjell Drilling inn i varmen, og kvittet seg med Orkla og Gjensidige.
OldNick
07:51
28.08.2018
#20584

Iflg. Finans Norge-meningsmåling om godtfolk's oppfatning av egen og landets økonomi, så spriker de betydelig.

- Tiltroen til landets økonomi er dalende, mens
- tiltroen til egen økonomi er god.

For Norge er det positivt at folk skjønner at man ikke bare kan forsyne seg uhemmet av oljefondet, og at det ikke er bærekraftig at stadig flere har som målsetning å få et sugerør ned i fondet.


Forventningene til landets økonomi stuper

Nordmenn har ikke lenger spesielt stor tro på landets økonomi. Handelskrig og økende uro i verdensøkonomien får skylden.

Hegnar.no/NTB
28.08.2018
blåball
09:00
28.08.2018
#4616

Equinor og AkerBP har havvind som ett potensielt delmål ; lavere utslipp av CO2 og mer effektive produksjons kostnader er målet . ( Kan en formode att Aker Solutions og Kværner har en plan her ? )

Omstilling innen Aker er god til bedre , og nye Aker Energy i Ghana gir nok mere . ( Bull ) .


ONS messe i Stavanger gir en del svar .


Moderat bull generelt .
highlander
09:03
28.08.2018
#11901

Roger Berntsen, Netfonds, forventer denne åpningen tirsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,2%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,3]%. USA og Mexico ble i går enige om en avtale som skal erstatte NAFTA (North American Free Trade Agreement). Avtalen trenger bare godkjennelse fra Kongressen før den kan tre i kraft. Det er ventet at Canada også vil komme til enighet med USA og Mexico om nye handelsbetingelser landene imellom. Aksjemarkedet (investorene) tok nyheten godt imot, og sendte alle de toneangivende indeksene (S&P500, Nasdaq og Dow Jones) opp *) en prosent i går kveld. Det er naturlig å anta at dette vil bidra positivt på stemningen i Europa i dag. Oljeprisen er for øvrig opp 0,1 dollar fra gårsdagens nivåer.

*) red.anm. de korrekte utslagene i går var:

Dow 26,049.64 259.29 1.01%
S&P 500 2,896.74 22.05 0.77%
Nasdaq 8,017.90 71.92 0.91%
highlander
08:05
29.08.2018
#11929

Roger Berntsen, Netfonds, spår en relativt flat åpning onsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2]%. Både *) S&P 500 og Nasdaq indeksen steg til ny all-time high i går på nyheten om at USA og Mexico hadde kommet til enighet om en ny handelsavtale. Også her hjemme ble det satt nye rekorder tirsdag. OBX indeksen er opp 14,2 % i 2018, mens hovedindeksen er opp 12,3 % i samme periode. De asiatiske børsene endte for øvrig opp i natt, dog denne (oppgangen) var ikke vesentlig forskjellig fra oppgangen vi så i Europa og USA i går. Mao. er det ikke gitt at stemningen i Asia vil smitte over til børsene i Europa i dag. Oljeprisen er for øvrig ned 0,4 dollar fra gårsdagens nivåer.

*) red.anm., rekordene kom etter følgende avslutning i USA:

Dow 26,064.02 14.38 0.06%
S&P 500 2,897.52 0.78 0.03%
Nasdaq 8,030.04 12.14 0.15%

Endret 08:05 29.08.2018 av highlander
blåball
08:51
29.08.2018
#4619

Melkesyre bidrar til bedret momentum om man får sprøytet dette under huden ; men vanlig fysisk aktivitet er det beste fremdeles . ( Mer om demens og aktivitet på nyheter / radio i dag ) .

Behovet for bedre plattformer er fremdeles på agendaen offshore , med eller uten havvind .
Aker øker stadig sin innovasjon , og har sikret betydlige ressurser allerede , og lete areal er svært stort til å være ett relativt lite selskap i verdens sammenheng . ( Bull . )

Bergen Group ASA er enda mindre , men 400 ansatte kan bringe både betong og kompetanse til flere bransjer . ( Bull . )

Canada i forhandlinger for sin middelklasse av borgere , en avtale innen fredag er bull .

Endret 08:54 29.08.2018 av blåball
highlander
10:21
29.08.2018
#11941

Peter Hermanrud anbefaler kjøp av Bank Norwegian, Yara, Golden Ocean, Subsea 7 og enkelte riggaksjer som Borr Drilling, Odfjell og Awilco Drilling.

Han vil holde seg unna Equinor og Aker BP samt lakseoppdretterne.

Hermanrud mener pris/bok på 2.1 innebærer at et større crash er sannsynlig innen 2-3 år. Det vil bli moderat hvis det starter nå og alvorlig hvis det starter med OSEBX over 1000-1100.

Han påpeker at Shiller P/E indikerer mer umiddelbar risiko, men at det nøkkeltallet muligens kan forklares av rentenivå. (FA, Xi)
blåball
10:51
29.08.2018
#4620

re:highlander #11941:

Hermanrud ville tidligere kjøpe Marine Harvest ned mot 100 aksjen ved nyttårstider for 7 måneder siden .


Brasil feltene til Equinor har mellom 300.000 til 500.000 millioner oljefat påvist per i dag , og 5 andre felt er under lupen det neste tiåret . ( Mye mer på DN.no i dag ) .

Og denne Theodor N . som analytiker er i samme kategori som Hermanrud er til visse tider...…………


Att man ikke er investert i Equinor eller AkerBP og Marine Harvest er en tabbe . ( Men man vil inn når det passer seg . ) Bull . ( Levrandører til Brasil er bull , men ikke seismikk nødvendigvis . )


Generelt moderat bull fremover . ( med normalavkastning på hovedindekser , der tidligere oppkjøp og fusjoner gir sterkere selskaper og utbytte . )


Og man skifter ut selskaper på hovedindekser etter omsetning på aktuell aksje og verdi jevnlig .


Ett oppkjøp av NEL kan være på agendaen ?
blåball
11:02
29.08.2018
#4621

Videre trend kan riktig nok være en konsoldering innen sjømat næring , der også levrandørindustri blir med på bedre samarbeid og innovasjon m.v .

Endret 11:03 29.08.2018 av blåball
blåball
15:17
29.08.2018
#4622

Om Niki Lauda og Bergen Group Sjøsterk ( ASA ) har noe til felles skal være usagt , men begge ekspanderer for tiden : mer Air Bus fly og 3 kontrakter på betongflåter / forflåter / 60 millioner . ( mer på Hegnar .no / børsmeldinger nå . )


Bull for Bergen Group ASA .


NAS og NOFI er nok også moderat bull fremover , der selger man en del fly : som en del av sin strategi .

Endret 15:18 29.08.2018 av blåball
highlander
08:08
30.08.2018
#11965

Roger Berntsen, Netfonds, spår en lten oppgang fra start torsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,3%, eller innenfor intervallet [0,1, 0,4]%. De asiatiske børsene endte blandet i natt, til tross for solid oppgang på Wall Street onsdag kveld. Når det er sagt, investorene i Asia er tilsynelatende mer bekymret for hvordan høstens forhandlinger mellom USA og Kina skal gå, enn de amerikanske investorene er. Både S&P 500 og NASDAQ indeksene (NASDAQ Composite og NASDAQ 100) steg til ny all-time high i går. OBX indeksen og hovedindeksen her hjemme endte også i ny all-time high onsdag. Oljeprisen er for øvrig opp 1,3 dollar fra gårsdagens nivåer. Mao. ligger forholdene til rette for oppgang fra start.
highlander
08:22
30.08.2018
#11969

Noen ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB):

Detaljomsetningen steg med 0,7 prosent. fra juni til juli.

På forhånd hadde DNB spådd en vekst for juli på 0,8 prosent, mens konsensus hos Bloomberg var på 1 prosent.

Ifølge SSB viser den langsiktige trenden nå en jevn økning siden starten av 2017, men de siste månedene har det variert mye. I mai økte detaljhandelen med 2 prosent, for så å falle med 2,9 prosent i juni.

Det var salget av klær som bidro spesielt til økningen fra juni til juli. Møbler og denslags gikk derimot tilbake.

Husholdningenes varekonsum falt 2,1 prosent fra juli til august 2018, viser sesongjusterte tall.

Fallet skyldes i stor grad at kjøp av biler og drivstoff falt 12,6 prosent i juli. SSB skriver at bilkjøpene har vært volatile i 2018, og spesielt høy i desember 2017.

Varekonsumet utenom biler og energi økte med 0,4 prosent. Mat- og drikkevarer steg med 0,6 prosent. (SSB, E24)
blåball
10:15
30.08.2018
#4625

Aker Energy selskapet er ennå ikke børsnotert . ( Hvordan dette påvirker AkerASA blir en trigger . ) Bull .

Lundin og AkerBP har fremdeles oppside . ( Feltutvikling innovasjon på egne opererte felt er svært god , og AkerBP hanker nok inn en del milliarder ved å selge seg ned på ett av feltene ; der dem eiger for mye . )

Norsk Hydro er ett stadig bredere selskap , oppside fremover , og Trump ser ut til å komme med gode løsninger for handel globalt . ( Det er som kjent mellomvalg i USA , og gode avtaler er en fordel før velgere bestemmer sin valg : på valgbare kandidater . )

Rebublikanere og deres forhandlere har en bedre innsikt enn : President .

Moderat bull.
blåball
11:40
30.08.2018
#4626

Reach Subsea med rammeavtale på 3 pluss 4 år ; med Wintershall . ( Se børsmelding ) . Bull .


North Energy ASA har for øvrig en del aksjer i Reach Subsea. Bull .


ONS messe i Stavanger viste gode innovasjoner , og slangeroboter og diverse inspeksjons løsninger tar ned kostnadsnivå for oljeproduserende . Det er en fordel at Equinor som dagens største aktør er med på dette .


Brasil gir mer .
highlander
08:27
31.08.2018
#11990

Roger Berntsen sier dette denne fredagen:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,2, 0]%. Trump truer nå med å forlate WTO da han mener USA behandles dårlig av handelsorganisasjonen. Uttalelsene har bidratt til aksjefall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke utviklingen på de europeiske børsene i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Vi tror forøvrig Trump har et godt poeng gitt at WTO fremdeles klassifiserer Kina som et land under utvikling og derfor gir dem bedre betingelser en vestlige land i forhold til internasjonal handel. Gitt Kinas stadig økende globale økonomiske slagkraft er det, slik vi også ser det, naturlig at WTO vil måtte reklassifisere Kina på ett eller annet tidspunkt. Mao. vi tror Trump har svært gode kort på hånden når han angriper WTO. Oljeprisen er for øvrig opp 0,4 dollar fra gårsdagens nivåer.
highlander
13:06
31.08.2018
#12006

Helt greie arbeidsledighetstall:

I august var det registrert 67.086 helt arbeidsledige personer, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge tall fra Nav. Ifølge estimater innhentet av TDN Direkt var det på forhånd ventet en arbeidsledighetsrate på 2,4 prosent.

Arbeidssøkere på tiltak var 12.354 personer i perioden, som er en nedgang på 21 prosent på årsbasis.

Til sammen var 81.349 personer registrert som enten helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak i august, mot 83.781 personer i foregående måned.

Nav viser til at arbeidsledighetstallene falt i august i år etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt med om lag 1.700 personer i løpet av de siste to månedene.

- Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminning til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen, opplyses det.

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor. (NAV, TDN)
highlander
13:09
31.08.2018
#12008

Forbrukertilliten (CCI) for Norge var 7,7 poeng i august, fra 7,0 i juli. Det viser målingen til Opinion, fremlagt fredag.

For første gang siden desember i fjor var indikatoren knyttet til folks tro på landets økonomi negativ i juli, og tilliten faller ytterligere i august. Det vil si at det er flere som tror at landets økonomi vil være dårligere enn bedre om 12 måneder, opplyses det.

Troen på det norske arbeidsmarkedet er derimot god, og selv om optimismen har avtatt noe de siste månedene, er det fortsatt flere som tror at arbeidsledigheten vil være lavere enn høyere om 12 måneder, heter det videre.

Mange opplever også at egen økonomi er god, og det er flere som tror at privatøkonomien vil være bedre enn dårligere om 12 måneder, ifølge meldingen. (Opinion, TDN)
highlander
15:51
02.09.2018
#12020

Søndagens aksjetips fra Hegnar Online:

Utviklingen fredag var litt urovekkende. Det er ikke sikkert at det blir oppgang kommende uke heller.
Hovedindeksen falt marginalt sist uke, fra 907,41 906,69.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,7 prosent og ligger 0,9 prosent under all-time high. Siden nyttår er den opp 11,3 prosent. De siste 12 månedene er Oslo Børs opp 24,2 prosent.

Til sammenligning var oppgangen i 2017 på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,9 prosent.

Videre oppover?
Det ble en liten nedgang sist uke. Omsetningen var flat gjennom uken, mens da fredagens nedgang kom på økte omsetningen.

Utviklingen fredag var litt urovekkende, og den nye fallende tendensen i toppen av RSI-chartet likeså. Det kan signalisere at kommende uke blir litt mer usikker. Et fall kan ikke utelukkes.

Det er en positiv undertone i RSI-chartet både på kort og lang sikt. Så lenge den holder kan korreksjoner være en kjøpsmulighet, selv om hovedindeksen skulle dykke under 900- og 890-nivået igjen. Men skjer det samtidig som en positiv undertonen i RSI-chartet blir brutt vil det se annerledes ut. I hvert fall på kort sikt. Da blir 880-nivået og 865 - 870 viktig. Og den bør holde for å unngå videre fall til bunnen i trenden.

Oppgang må fremdeles komme på stigende omsetning for å gi oppgangen substans. Nedgang på fallende omsetning kommer ofte før ny oppgang. Oppgang på fallende omsetning kan også signalisere fall. Nedgang på økende omsetning varsler ofte videre nedgang.

For å signalisere videre oppgang mot 930 - 935 må 915-nivået brytes på stigende omsetning.

Positive undertoner
Trenden er fremdeles sterk og hovedindeksen må falle under 855 før bunnlinjen i den blir brutt.

Så lenge den lange positive undertonen i RSI-chartet (ikke markert her) holder kan korreksjoner fremdeles bli udramatiske, forbigående og en kjøpsmulighet. Men kommer det en ny korreksjon skal man være litt oppmerksom, først på 900-nivået, og dernest på 890-, 880-, 870- og 860-nivået. Brytes disse vil det utløse små salgssignal.

Det er fremdeles en langsiktig, positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den holder er det trolig ikke stor fare for at hovedtrenden skal bli brutt.

Og så lenge den er intakt er det fremdeles mulig at hovedindeksen kan stige til 1.000 i løpet av det kommende året. (HO)
highlander
08:37
03.09.2018
#12033

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en flat børsåpning i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,1]%. De asiatiske børsene er alle ned mandag morgen, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene i Asia er opptatt av utviklingen i forhandlingene mellom USA og Kina vedrørende handel. Når det er sagt, det ligger i kortene at disse forhandlingene kan dra ut i tid. USA og Canada forhandler også om nye handelsbetingelser som skal erstatte NAFTA (North American Free Trade Agreement). Disse forhandlingene er for øvrig ventet å komme i havn i løpet av uken. Oljeprisen er, i skrivende stund, ned 0,5 dollar fra fredagens nivåer.
highlander
10:05
03.09.2018
#12041

Ukesporteføljene i Dagens Næringslivs "føljetong" er nå som følger:

DNB Markets gjør ingen endringer og deres portefølje består av følgende aksjer: Gjensidige, Elkem, Borregaard, Lerøy Seafood, Storebrand, Yara, BW Offshore og Evry.

Arctic Fund Management gjør flere endringer, og meglerhusets anbefalte portefølje består nå av: Borregaard, Lerøy Seafood, Yara International, BW Offsjore, Storebrand, Evry, Elkem og Gjensidige Forsikring.

Sparebank1 Markets tar inn Ocean Yield i porteføljen, og kaster ut Norwegian Finans Holding. Meglerhusets portefølje består nå av Ocean Yield, Golden Ocean Group, Norwegian Air Shuttle, Subsea 7, Evry, Seadrill, Odfjell Drilling, B2Holding og Norsk Hydro. (DN)
OldNick
16:23
03.09.2018
#20618

highlander
07:06
04.09.2018
#12048

Pareto Securities gjorde flere endringer i sin månedsportefølje i går:

For september tas aksjene til Komplett Bank, Odfjell Drilling og Schibsted ut av porteføljen, mens DNO, Flex LNG, Seadrill og Scatec Solar slippes inn i varmen.

Månedsporteføljen består dermed av følgende ti aksjer:

Akva Group
DNO
Equinor
Flex LNG
Golden Ocean
Grieg Seafood
Northern Drilling
Seadrill
Scatec Solar
Subsea 7

Avlastningen i Paretos månedsportefølje er på 33,8% så langt i år vs. 11,4% for OSEBX.
highlander
08:19
04.09.2018
#12061

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en flat børsåpning også i dag:

Vi tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1]%. Det er få impulser å spore fra verdens finansmarkeder i dag (Flat utvikling både i USA i går kveld, samt i Asia i natt). Når det er sagt, makroforholdene i fremvoksende økonomier (deriblant Kina) fortsetter å vise svakheter i kjølvannet av USAs pågående "handelskrig" mot alt og alle. "Handelskrigen" så langt, har gitt en betydelig sterkere dollar, noe som er en byrde for alle med mye utestående gjeld i dollar. Tilsynelatende kan dette være en fordel for Trump i forhandlinger, dog skulle denne situasjonen vare ved vil verdensøkonomien, og dermed også USA lide betydelig. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 0,3 dollar fra fredagens nivåer.

He-he, Berntsen. Hvorfor sammenligner du med fredagens nivåer på oljeprisen når det var mandag i går?

Og vet du hvorfor USA var helt flat i går kveld, Roger'n? USA-børsen holdt nemlig stengt! Men du har for så vidt et poeng. Børsene beveger seg knapt p.t.
highlander
08:13
05.09.2018
#12100

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en liten nedgang fra start onsdag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,1%, eller innenfor intervallet [-0,3, 0]%. Netthandel -og skytjenestegiganten Amazon passerte i går 1000 milliarder dollar i markedsverdi. Det var for øvrig ventet at Amazon skulle bryte denne grensen gitt selskapets heftige resultatutvikling den senere tid. De amerikanske børsene endte for øvrig ned i går kveld, det samme gjorde de asiatiske børsene i natt. Mao. er det ingen lyspunkter å spore for de europeiske investorene i dag. Stemningen på verdens finansmarkeder preges negativt av den sterke dollaren. Dollarens styrke skyldes hovedsakelig to forhold; FEDs rentehevninger, samt Trumps "handelskrig" og frykten for denne. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 0,8 dollar fra gårsdagens nivåer.

Selv tror jeg nedgangen vil eskalere i løpet av dagen...
highlander
14:03
05.09.2018
#12133

Nordea Markets tror Norges Bank vil sette opp renten i september 2018, samt at det vil komme tre renteøkninger i både 2019 og 2020.

Det fremgår av den seneste utgaven av Nordeas Nordea Economic Outlook-rapport, publisert onsdag.

- Vårt bilde av norsk økonomi er vel så sterkt som Norges Banks. Vekstanslaget for neste år er høyere. Vi har også problemer med å forstå hvorfor arbeidsledigheten snart skal bunne ut slik Norges Bank anslår, skriver meglerhuset.

Videre mener Nordea at kronen er overraskende svak. Meglerhuset mener det fortsatt er god grunn til å tro at kronen vil styrke seg når sentralbanken gradvis øker rentene, mens ECB og Riksbanken holder renten uendret.

- Men basert på valutamarkedets mangel på reaksjon på sterke nyheter fra norsk økonomi og Norges Bank regner vi med at det skal mer til for å styrke NOK enn vi trodde. Det er en grunn til at NOK-anslaget vårt på litt lengre sikt er lite endret på tross av at vi har oppjustert renteprognosen, heter det i rapporten.

Nordea venter en relativt markant kronestyrking gjennom 2019, og tror deretter at kronen vil stabilisere seg gjennom 2020. Meglerhuset viser til at ECB vil heve rentene i 2020 og at norske renter vil bevege seg mer i takt med rentene internasjonalt. (Nordea, TDN)
highlander
14:05
05.09.2018
#12134

Nordea Markets anslår veksten i Fastlands-BNP i Norge til 2,4 prosent i 2018 og til 2,7 prosent i 2019.

Dermed fastholdes tidligere 2018-anslag, mens 2019-estimatet oppjusteres fra tidligere anslag på 2,4 prosent.

Økonomene mener fornyet vekst i oljeinvesteringene, sterk vekst i fastlandseksporten, bra forbruksvekst, økende investeringer i bedriftene på fastlandet og, etter hvert, vekst igjen i boliginvesteringene vil sørge for at veksten blir sterk.

- Arbeidsmarkedet vil stramme seg ytterligere til og lønns- og prisveksten vil tilta. Som svar på tiltagende kapasitetsutnytting vil Norges Bank sette opp rentene noe som vil bidra til at NOK stryker seg, heter det i rapporten. (Nordea, TDN)
highlander
07:57
06.09.2018
#12155

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en relativt flat børsåpning også i dag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1%, eller innenfor intervallet [0, 0,2]%. Teknologiaksjene på Wall Street, med FANG aksjene i spissen, falt kraftig onsdag kveld, noe som gav negative ringvirkninger til Asia i natt. FANG aksjene består av Facebook, Amazon, Netflix og Google, selskaper hvis kjennetegnes gjennom sin enorme verdiutvikling og sosiale innflytelse i perioden etter finanskrisen. Når det er sagt, Oslo Børs, gitt fraværet av teknologiaksjer, bør ikke påvirkes like mye av gårsdagens fall i USA. Oljeprisen er i skrivende stund, opp 0,1 dollar fra gårsdagens nivåer.

Endret 07:57 06.09.2018 av highlander
highlander
10:18
06.09.2018
#12175

Nordnets nye investeringsøkonom, Mads Johannesen, anbefaler kjøp av følgende aksjer, ifølge dagens utgave av Finansavisen:

Sparebank1 Midt-Norge
Pareto Bank
Olav Thon Eiendomsselskap
Wallenius Wilhelmsen Logistics
RAK Petroleum
Seabird Exploration (FA)
highlander
08:48
07.09.2018
#12195

Roger Berntsen, Netfonds, forventer en liten nedgang fra start fredag:

Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -0,2%, eller innenfor intervallet [-0,4, 0]%. Teknologiaksjene på Wall Street, samt i Asia, fortsette nedover hhv. torsdag kveld og i natt. I tillegg har oljeprisen falt det siste halve døgnet. Vi antar at denne miksen er nok til å sende Oslo Børs ned i dag. Når det er sagt, det er mye som tyder på fallet i teknologisektoren skyldes gevinstsikring mer enn noe annet, da mange andre sektorer har steget i samme periode. Dette kalles sektorrotasjon. Nyhetsbildet preges for øvrig fremdeles av den pågående amerikanske "handelskrigen", dermed er det intet nytt å forholde seg til for den jevne investor. Oljeprisen er i skrivende stund, ned 1,2 dollar fra gårsdagens nivåer.
highlander
09:14
07.09.2018
#12200

Norsk industriproduksjonen steg 0,9 prosent i juli, ifølge tall fra SSB. Ifølge DNB Markets var konsensus blant økonomene en produksjonsvekst på 1,0 prosent.

Oppgangen kommer etter det som har vært en svakere periode for industrien enn mange hadde ventet.

«Når det kommer til industriproduksjonen, er det en kjensgjerning at utviklingen hittil i år har vært svakere enn forventet», var Handelsbankens vurdering tidligere i uken.

Selv med en positiv vekst i andre kvartal er ikke dette nok til å oppveie for produksjonsnedgangen i første kvartal, påpekte Handelsbanken.

I oppgangen for juli er det ifølge SSB oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidrar mest.
Derimot bidro flere av gruppene innen oljeleverandørnæringen til å dempe oppgangen, skriver SSB.

Blant sistnevnte er dataindustri, elektrisk utstyrsindustri og maskinindustrien. (SSB, E24)
Stockamateur
10:38
07.09.2018
#12453

OSE tester topplinjen i rektangelet som diskutert tidligere. "Bruddet" opp har skjedd i 2 omganger, med en liten nedtur 10/8-15/8. Noe urovekkende i seg selv, bl.a. ble det bear kryss ut av det. Kryssene kommer imidlertid tett som hagl på OSE, så jeg er noe skeptisk til deres prediksjonsverdi. Viktigste er kanskje at det har vært negativ divergens RSI/kurs siden midten av mai. Kanskje litt make or break i dagene som kommer. Ryker 900ish, har jeg liten tro på at det stopper før 870.
highlander
16:11
07.09.2018
#12209

Jeg er veldig usikker i det korte bildet, men forventer fortsatt en større korreksjon i løpet av høsten eller vinteren.

Etter en totalvurdering har jeg allikevel valgt å selge ca. 30% av min beholdning i bjørnefondet OBXEXDBEAR + 100% av tilsvarende produkt på S&P 500 (SPXS).

Endret 16:38 07.09.