Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oljepris VI
Oljepris VI
eshuse
17:48
04.10.2017
#2573

Totale lagre i USA ned 7 millioner fat og er nå på det laveste siden november 2015.
OldNick
19:02
04.10.2017
#19571

re. beins #11219,

Det kan du lese om i Bloomberg-artikkel som jeg linket inn i OldNick #19555 :-)

Norske copycats har ofte en lang forsinkelse (dessverre).
______

Data for the week ending Sep. 29, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x, +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Oct. 03, 2017

Crude: -4.08 mb
Gasoline: +4.19 mb
Distillates: -0.58 mb
Cushing: +2.08 mb
______

EIA Oct. 04, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Sep. 29, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Sep. 29, 2017
______

Crude: -6.00 mb
Gasoline: +1.60 mb
Distillate: -2.60 mb
Total petroleum: -6.1 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

07/14/2017: 490.6, 231.2, 151.4, 1324.7
07/21/2017: 483.4, 230.2, 149.6, 1315.3
07/28/2017: 481.9, 227.7, 149.4, 1316.4
08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

07/14/2017: 20.8, +2.1%, 9.7, -0.8%
07/21/2017: 21.2, +4.8%, 9.7, -0.3%
07/28/2017: 20.8, +1.4%, 9.8, +0.1%
08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

07/14/2017: 57.5, -0.1
07/21/2017: 55.8, -1.7
07/28/2017: 55.8, +0.0
08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

07/14/2017: 8.970, 0.459, 9.429, +0.032
07/21/2017: 9.005, 0.405, 9.410, -0.019
07/28/2017: 9.030, 0.400, 9.430, +0.020
08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

07/14/2017: 17.119, -0.125, 94.0%
07/21/2017: 17.285, +0.166, 94.3%
07/28/2017: 17.408, +0.123, 95.4%
08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

07/14/2017: 7.268, +0.576
07/21/2017: 7.014, -0.254
07/28/2017: 7.551, +0.537
08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059

Endret 04.10.2017 19:06 av OldNick
OldNick
19:07
04.10.2017
#19572

08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

07/14/2017: 0.524, 0.493, 0, 0.556, 0, 0.019, 0.176, 0.241, 0.624, 0, 2.633
07/21/2017: 0.932, 0.823, 0, 0.056, 0, 0.275, 0.143, 0.319, 0.669, 0, 3.217
07/28/2017: 1.174, 1.096, 0, 0.000, 0, 0.200, 0.235, 0.093, 0.820, 0, 3.618
08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

07/14/2017: 4.435, +0.634
07/21/2017: 4.588, +0.153
07/28/2017: 5.000, +0.412
08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
______

Råolje-lagrene (-6.0m fat), destillat- (-2.6m fat) og totale petroleums-lagre (-6.1m) falt, mens bensin- (+1.6m fat) steg. Cushing-lagrene (+1.5m fat) steg også forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje lagre skyldes en kombinasjon redusert import og økt eksport av råolje, dvs. kraftig redusert netto-import, noe motvirket av lavere inntak til raffineriene. 1.0m fat levert fra SPR-lager forrige uke.

Produktlagrene var nesten uendret forrige uke. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -8.0m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke opp (+14k f/d). "Lower-48" var uendret mens Alaska steg (+14k f/d).

Forrige uke var etterspørselen etter totale petr.produkter og bensin betydelig ned, mens destillat var opp. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for alle.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC noe opp fra uken før, +0.35m f/d (til 2.3m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var omtrernt uendret fra uken før.

Import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører) var betydelig ned forrige uke.

Rapporten synes bullish, og oljeprisene steg innledningsvis. Siste timen har de imidlertid falt litt tilbake, og WTI spot er nå såvidt under $50. Spread'en mellom Brent og WTI er fortsatt høy (ca. US$5.7 i øyeblikket).

Rent teknisk så er også fallet i Brent siste uken, tilbake under $56 også en svakhet. Den er tilbake i trading-range ca. $44-57, som den har vært i siste året. (tilsvarende for WTI $42-53).______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)

Endret 04.10.2017 19:11 av OldNick
OldNick
01:01
05.10.2017
#19573

ref. EIA-rapporten.

USA så rekordlav netto-import forrige uke, nede på bare 2.75m f/d (skal vi tro tallene).

Det er visstnok laveste på over 30 år.


______

Saudi Aramco IPO carries significant execution risk, top regulator says

- The proposed sale of 5 percent of Aramco is likely to be the biggest IPO of all time
- The Saudi government is yet to select an international bourse for the listing
- An earlier report suggested the IPO date could be pushed back from late 2018 to sometime in 2019

Eilidh Wagstaff, CNBC.com
Oct. 01, 2017

______

Oil Stocks Are Now The Smart Play on Higher Oil Prices Says Goldman Sachs

Total, RSP Permian and Chevron are poised to gain as oil stocks close the gap on recent oil price rises.

Paul Whitfield, The Street
Oct. 02, 2017

______

Islamic State torches oil wells in northern Iraq: officials

Reuters
Oct. 02, 2017

______

OPEC Oil Output Climbed in September as Libya, Nigeria Recover

- Group supply rose 120,000 barrels a day in September: survey
- Saudi and Kuwaiti production also increased from August

Angelina Rascouet, Julian Lee, Bloomberg
02.10.2017

______

Shale Revolution in Perspective: Tight Oil & Long-Term Debt Cycle

Art Berman, Investor Almanac
Oct. 03, 2017

______

3 geopolitiske risiki som analytikere mener ikke er bakt inn i dagens oljepriser.

Iran: Hvis Trump-adm. velger å kansellere avtalen med Iran, kan 1m f/d bli borte fra eksportmarkedet. I tillegg vil nye forsøk på å tiltrekke seg utenlandske investeringer (fra f.eks. Total) bli ødelagt.

Venezuela: Her kan en aksellerert decline komme, men ikke noe plutselig kollaps (tror analytikerne). Årsak: PDvSA har sluttet å vedlikeholde og erstatte ødelagt utstyr.

Iraq/Kurdistan: som vi kjenner godt til, ca. 550k f/d kan plutselig bli borte dersom Tyrkia/Erdogan bestemmer seg for å stenge ned eksportrørledningen til Ceyhan.

The 'October surprise' that threatens to turn the oil market on its head

Ambrose Evans-Pritchard, The Telegraph
Oct. 02, 2017

Three geostrategic crises threaten to erupt in the petroleum world at the same time this month, raising the risk of a sudden loss of oil supply just as the global economic expansion drives up demand.

Unrelated dramas swirling around the OPEC states of Iran, Iraq, and Venezuela are coming to a head, potentially locking in 2 million barrels a day (b/d) of crude deliveries and profoundly altering the market mechanics.

"People have not been paying any attention to geopolitical risk. We could be looking at an 'October Surprise'," said Helima Croft, commodity chief at RBC and a former U.S. intelligence -analyst.

"Any one of these three could be incredibly bullish for oil prices, and you cannot rule them out," said David Fyfe, chief economist for the oil trading giant Gunvor.

Brent crude prices are flirting with a 30-month high near US$58 as output cuts by OPEC and a Russia-led group of producers gradually clear the global crude glut. Excess inventories in the OECD states have dropped by 35 per cent since February.

Synchronised recovery in all major areas of the world economy has lifted demand growth to 1.6m b/d this year.

Endret 05.10.2017 01:09 av OldNick
blåball
10:53
05.10.2017
#3713

En bedre og mer langsiktig strategi fra OPEC og samarbeidende land , gir løft i oljepris .
Spotpris øker , mens langsiktige priser holdes moderate .

Det gir økt balansering av oljemarkedet , og høykost produsenter må ta nødvendige revideringer , og utsette prosjekter mye lengre .

Dagens møte i Moskva er historisk .
Kong Saleman og Saudi Arabia .

Bull .

Endret 05.10.2017 10:57 av blåball
OldNick
17:18
05.10.2017
#19575

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Sept. 29, 2017

Oct. 05, 2017

Totalt US-lager: 3 508Bscf
Endring w-o-w: +42BscfStocks were 161Bscf less than last year at this time and 8Bscf below the five-year average of 3 516Bscf.

Vi ser lager-volumene nå er omtrent på 5-års snitt. Det er bra, men prisene vil nå påvirkes av værmeldingene fremover.

Det er meldt om at det utvikler seg en La Nina-syklus i Stillehavet. Tiden får vise hvor sterk den blir, men det kan føre til kaldere vær
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

Putin Says Oil Pact With OPEC May Be Extended to End of 2018

- Russian leader says deal good for consumers, producers
- Putin says to consider deal at end of current pact in March

Ilya Arkhipov, Elena Mazneva, Bloomberg
04.10.2017

______

Russian FM: Saudi king's visit a 'turning point' in relations

Arab News
04.10.2017

______

Analytikere i storbanker og analysehus ser ut til å senke oljepris-anslaget for 2018 noe.

- Noen mener etterspørselsveksten er overvurdert,
- andre at det kommer mye ny non-OPEC olje,
- andre igjen kombinasjoner av effekter.
- I snitt mener de 15 som er forespurt at anslaget er $53 i 2018, økende til $57.90 i 2019 (les: Brent). Dette er en reduksjon på ca. $1 fra forrige måned.
- Norske/nordiske analysehus har høyere anslag.

Frykter fri flyt av oljefat: Eksperter jekker ned oljeprisen

De store bankene jekker fortsatt ned anslagene for oljeprisen, til tross for et lite rally og årsbeste for oljeprisen i forrige uke. Frykten er fortsatt overkapasitet.

Kjell M. Hovland, E24.no
04.10.2017

______

Oil steady as talk of new OPEC deal balances U.S. exports

Christopher Johnson, Reuters
Oct. 05, 2017

______

Store, lange rørledninger for å pumpe bitumen og tungolje fra Alberta til markedene er blitt et sårt tema i Canada.

Nå har rørledningsselskapet Transcanada (som jo også jobber med Keystone XL til Cushing, USA) besluttet å legge ned prosjektet for å bygge (ut) en rørledning tvers over Canada som forbinder Alberta helt til Atlanterhavskysten, N.Brunswick og byen St.Johns.

I St.John's ligger selskapet Irving Oil's store raffineri (Canada's største, 300+k b/d), som nå kjøper importert olje fra USA, Saudi og andre kvaliteter.

Det er miljøvern-organisasjoner i de liberale provinsene Ontario og Quebec som yter sterk motstand mot disse rørledningsprosjektene. Litt surreliastisk med tanke på at alternativet er jernbane-transport. Det er nok noen som lurer på argumentasjonen om risiko for miljø og mennesker, når man minnes den katastrofale ulykken som skjedde i Quebec-byen Lac Megantic, hvor et stort godstog med over 74 vogner lastet med råolje fra N.Dakota på vei til irving's raffineri sporet av, eksploderte, brant opp og tok 47 menneskeliv.

TransCanada kills plan for Energy East pipeline

Katie Dangerfield, National Online Journalist, Global News
Oct. 05, 2017

Endret 05.10.2017 17:18 av OldNick
Beins
17:57
05.10.2017
#11226

Jernbane er dyrene og denne canadiske olja blir dermed rimeligere og kanskje ulønnsom? Den enes død den andres brød, som det heter. Om ikke annet enn en viss bremse på utbygginger i området?
blåball
10:56
06.10.2017
#3723

( Skiferolje har en break even rundt 60 Dollar fatet , over tid vel å merke , og service kostnader stiger globalt framover . Variasjon i break even fra felt til felt. )

OPEC mener oljelager er gradvis på veg ned , og etterspørsel er god til bedre fremover .

Ett mer fleksibelt OPEC og Russland og 9 andre samarbeidende land : gir fremdeles moderate oljepriser , men kan stige høgere på Spotpris .

Fordel : OPEC .

Bull.
blåball
11:14
06.10.2017
#3724

Det er helt tydlig att estimater ukentlig fra skiferolje er feil over siste halvår , og blir revidert ned månedlig og over kvartaler .

Moodys overslag over 39 skiferselskaper i Nord Amerika viser tydlig att inntjening er kraftig i minus . ( Mens Banker og Finans spillere og oljetradere gir motsatte signaler , i hovedsak ) .

Etterspørsel etter olje er kraftig stigende , og oljelager ned mot 5 års snitt . ( Oljelager over siste 5 år har vært høgt , dog...... )

Moderat Bull fremover .

Endret 06.10.2017 11:14 av blåball
gorwell
10:15
10.10.2017
#22702

Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle

Morsomt. Er det e24.no's journalist eller Harald som er økonomisk analfabet? Er dette den verbatime teksten fra en økonomisk-dyslektisk regjering?

For her er det ingenting om at oljeinntektene vil falle, tvertimot. Her er det løfte om fortsatt økte oljeinntekter dog slik at øknings-raten avtar (den annenderiverte).

Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid.

Hva sier loven om tvungen pensjonering ved 70/72 år, montro?

gorwell

Endret 10.10.2017 10:15 av gorwell
blåball
11:53
10.10.2017
#3736

USA og OPEC med en form for avtale i oljemarkedet ?
OldNick
14:15
10.10.2017
#19578

Fredagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Oct. 06, 2017 (PDF)

I fredagens rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -8 enheter i uke 40-2017, av disse steg antallet med +4 både i USA og Canada.

I USA falt antall landrigger med -3 enheter mens antall offshore-rigger var uendret.

I USA falt antall oljerigger med -2 enheter, mens antall gassrigger også falt med -2. Antall horisontale rigger falt med -2 enheter, mens antall vertikale rigger steg med +1. Antall oljerigger i USA er nå 748 enheter, mens antall gassrigger er 187. Antall landrigger er 913 enheter, mens antall rigger offshore er 22 i USA.

I Canada falt antall oljerigger med -1 enhet, mens antall gassrigger falt med -3. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket Oklahoma, Pennsylvania, Wyoming og Texas seg med en endring på +3, -2, -2 og -3 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA steg E.Ford med +1 enhet, Bakken var uendret mens Permian falt med -1 rigg.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 06Oct2017 (PDF)
______

Månedens internasjonale riggstatistikk fra Baker Hughes

World-wide Rotary Rig Count Summary, Sep-2017 (PDF)

I September falt antall rigger i drift i verden med -35 enheter sammenlignet med måneden før, drevet av et fall i USA og Canada med -7 enheter hver.

I resten av verden falt riggantallet med -21 enheter. Midt-Østen steg (+4), Europa var uendret, mens Latin Am. (-14), Afrika og Asia.

Siste 12 mnd. er rigg-antallet opp +497 enheter (+31%), hovedsakelig drevet av USA (+85%) og Canada (+49%), mens resten av verden har tilsammen sett et fall på -3 rigger (-0%).

Vi er nå +676 rigger (ca. +48%) over bunnen i Mai-2016.
______

Aramco CEO Amin Nasser

Saudi Aramco IPO on track for 2018: officials

Olesya Astakhova, Katya Golubkova, Reuters
Oct. 05, 2017

______

OPEC pushes Russia to Continue Helping on Oil Prices

WSJ
Oct. 05, 2017

______

Saudi says 'flexible' on Russian idea to extend oil cuts to end-2018

Jack Stubbs, Katya Golubkova, Vladimir Soldatkin, Reuters
Oct. 05, 2017

______

OPEC should not be happy with oil at $60

Wael Mahdi, Arab News
Oct. 03, 2017

______

U.S. shale oil production might be hitting a wall as pace of innovation slows, costs rise

WSJ
Oct. 05, 2017
______

Som vi har kunnet lese om tidligere, investorene i US skifer-fracking industri vil nå kreve avkastning fremfor vekst.

Det kan bare applauderes.
Mange selskap har blitt solgt ned hardt de siste månedene, og det er mange interessante børsnoterte case å finne på NYSE/NASDAQ.

No More Free Lunch Is the Big Change Under Way in the Oil Market

Tracy Alloway, Bloomberg
09.10.2017


Endret 10.10.2017 14:17 av OldNick
OldNick
09:54
11.10.2017
#19581

OPEC Finds an Unlikely Savior

Julian Lee, Bloomberg Gadfly
Oct. 08, 2017

______

Iraq and Iran Boost Oil Exports in Sales Battle With Saudis

- Saudi production cuts create opportunity for rivals: Mallinson
- Iraqi shipments to U.S. exceed Saudi sales for second month

Anthony Dipaola, Julian Lee, Bloomberg
09.10.2017


Iraq and Iran boosted crude exports in September, taking advantage of a slower pace of shipments from rival Saudi Arabia to win buyers in key markets like China and the U.S.

Iraq shipped 3.98 million barrels of crude a day, the highest since December, while Iran's exports rose to 2.28 million barrels a day, the most since February, according to ship-tracking data compiled by Bloomberg. Saudi Arabia's exports were 6.68 million barrels a day, the second-lowest for this year, the data show.mer på link
______

Selv om Barkindo er i India på CERAWeek, så har han levert en vide-presentasjon til en Reuters råvare-konferanse også.

Og der forteller han at OPEC mener rebalanseringen er nesten kommet halvveis mot 5-års snitt globalt.

OPEC secretary general sees clear signs of oil rebalancing, upbeat on demand

Alex Lawler, Reuters
Oct. 09, 2017

______

OPEC gen.sekr. Barkindo har talt på en CERAWeek-konf. i India, der han bl.a. sa:

- Har appelerte også til US skifer-industri å ta problemene med å balansere markedet på alvor (les: holde tilbake investeringer fremover. Akkurat dette er ufruktbart, heller show for media, da US E&P-selskaps om aktivt går inn for å begrense produksjonen kan/vil bli tiltalt for kartellvirksomhet)
- De siste 4 mnd. har markeds-balansen blitt forbedret tilsv. 130mill f/d (her tror jeg Reuters har feil-sitert Barkindo :-)
- For 2017 forventer OEPC global etterspørsels-vekst på 1.45m f/d (gj.snitt)
- For H2-2017 +2m f/d
- For 2018 +1.5m f/d

OPEC Secretary General urges U.S. shale oil producers to help cap global supply

Reuters
10.10.2017

______

S.Arbia opprettholder kutt på 560k f/d i November, på tross av betydelig høyere etterspørsel.

Eksporten vil allikevel øke noe (ift. oktober)

Saudi Arabia cuts November oil allocations, but exports to rise

Rania El Gamal, Reuters
Oct. 10, 2017

______

Platts om Barkindo

OPEC's Barkindo admits 'extraordinary measures' needed to sustain oil rebalancing

Platts
10.10.2017

______

OPEC can't 'afford to letup' as 2018 supplies rise: Gunvor CEO

Ahmad Ghaddar, Reuters
Oct. 10, 2017

______

Feast or famine? Oil market in 2018

John Kemp, Reuters columnist
Oct. 10, 2017

lengre artikkel på link
______

Pr. 10 okt.:‏ @HFI_Research

Total of 7.248 mil bbls lost from GOM production offline so far.
______

OPEC-Russia Shouldn't Extend Cuts If Oil at $60, Lukoil CEO Says

- Producers should not allow market to move into supply deficit
- Oil at $55-$60 a barrel suits everyone,

Endret 11.10.2017 09:56 av OldNick
Provence
11:27
15.10.2017
#9815

Testing...OK

Endret 15.10.2017 11:27 av Provence
highlander
07:30
16.10.2017
#7552

Sakset fra Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Det saudi-arabiske kongehuset besøkte nylig Moskva. Tilnærmingen mellom disse to petro-supermaktene markerer et signifikant geopolitisk skift og er godt nytt for oljeprisen.

Saudi-Arabia og USA har tradisjonelt vært nære allierte. I en ustabil region har sjeikene kunnet lene seg på den amerikanske militærmakten, mens gulfolje har smurt hjulene i amerikansk økonomi.

Et geopolitisk skift med vidtrekkende konsekvenser er imidlertid på gang. Det saudi-arabiske kongehuset har i høst besøkt Russland for første gang i historien, og under oppholdet ble det inngått avtaler som innvarsler et tettere samarbeid både på det økonomiske og militære området.

Det er flere grunner til at disse gamle fiendene nå snakker sammen. For det første har USA mistet interessen for Midtøsten etter at skiferrevolusjonen har redusert oljeavhengigheten. Det manglende engasjementet fra både Obama og Trump gjør at gulf-kongedømmene ikke lenger stoler fullt ut på de amerikanske sikkerhetsgarantiene.

Sammenfallende interesser
Dernest har Russland og Saudi-Arabia sammenfallende interesser i oljemarkedet. Begge landene trenger desperat høyere priser og er dypt bekymret over den amerikanske skiferrevolusjonen samt den kraftige veksten i iransk og irakisk produksjon.

Samarbeidet mellom Russland og Saudi-Arabia startet i det små for knapt ett år siden med kuttavtalen mellom OPEC og Russland. Så langt har overholdelsen vært bemerkelsesverdig god. Særlig interessant er det at Russland som tidligere har vært en notorisk juksemaker, har levert til punkt og prikke.

Den gode kvotedisiplinen sammen med de tettere båndene mellom verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, gjør at vi nå aner konturene av et nytt og sterkere kartell, OPEC 2.0.

Utsatt rebalansering
Selv om etterlevelsen har vært upåklagelig, har den ett år gamle kuttavtalen så langt ikke gitt høyere oljepriser. Årsaken er det overraskende hoppet i den libyske produksjonen sammen med robust amerikansk skifervekst. Dette har bidratt til å utsette den ønskede rebalanseringen.

Den amerikanske boreiveren viser imidlertid tegn til å dabbe av. Antall boresøknader har falt kraftig i høst, mens riggaktiviteten har flatet ut. Dette peker mot en oppbremsing i skiferveksten fremover.

Videre er risikoen for forsyningsavbrudd fortsatt betydelig i Venezuela, Irak, Libya og Nigeria.

Mot forlengelse
Den nåværende avtalen mellom OPEC og Russland går ut i mars 2018. Jeg vurderer imidlertid oddsene for en forlengelse som gode.

Videreføres kuttene, vil vi se systematiske tilbudsunderskudd som bringer globale oljelagre ned mot normalnivåer innen midten eller slutten av neste år.

Dette betyr likevel ikke at oljeprisen skal kraftig opp ettersom OPEC 2.0 ikke har noen interesse av å stimulere skiferindustrien for mye. En bevegelse fra midten av 50-tallet til lavt 60-tall bør imidlertid være oppnåelig.
highlander
15:59
16.10.2017
#7554

Dette synet er etter mitt syn alt for bearish:

Den elektriske bilrevolusjonen gjør at Saudi-Arabia begynner å få panikk, ifølge britisk sjefstrateg. – Saudi-Arabia må skynde seg og bli kvitt det før oljeprisen ramler til 10 dollar, sier Chris Watling, sjefstrateg og grunnlegger av Longview Economics, et uavhengig analysebyrå til CNBC.

Det skjer en rekke spennende ting i 2018 for oljeprisen, men de to sentrale faktorene som vil få mye plass er presidentvalget i Russland og at Saudi-Arabia skal børsnotere Saudi Aramco i andre halvdel av neste år. Watling tror det haster. Han mener araberne har skjønt hvor markedet er på vei.

– Peak oil for etterspørsel kan fort bli 2023 eller 2025, sier han. Deretter vil etterspørselen bli stadig mindre. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
19:41
16.10.2017
#19589

Siste uke's data fra EIA-rapporten forsvant i Server-byttet til ST.

Data for the week ending Oct. 06, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x, +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Oct. 11, 2017

Crude: +3.10 mb
Gasoline: -1.58 mb
Distillates: +2.03 mb
Cushing: +1.22 mb
______

EIA Oct. 12, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 06, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 06, 2017
______

Crude: -2.70 mb
Gasoline: +2.50 mb
Distillate: -1.50 mb
Total petroleum: -1.7 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

07/21/2017: 483.4, 230.2, 149.6, 1315.3
07/28/2017: 481.9, 227.7, 149.4, 1316.4
08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

07/21/2017: 21.2, +4.8%, 9.7, -0.3%
07/28/2017: 20.8, +1.4%, 9.8, +0.1%
08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

07/21/2017: 55.8, -1.7
07/28/2017: 55.8, +0.0
08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

07/21/2017: 9.005, 0.405, 9.410, -0.019
07/28/2017: 9.030, 0.400, 9.430, +0.020
08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

07/21/2017: 17.285, +0.166, 94.3%
07/28/2017: 17.408, +0.123, 95.4%
08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

07/21/2017: 7.014, -0.254
07/28/2017: 7.551, +0.537
08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059
08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

07/21/2017: 0.932, 0.823, 0, 0.056, 0, 0.275, 0.143, 0.319, 0.669, 0, 3.217
07/28/2017: 1.174, 1.096, 0, 0.000, 0, 0.200, 0.235, 0.093, 0.820, 0, 3.618
08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

07/21/2017: 4.588, +0.153
07/28/2017: 5.000, +0.412
08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
______

Råolje-lagrene (-2.7m fat), destillat- (-1.5m fat) og totale petroleums-lagre (-1.7m) falt, mens bensin- (+2.5m fat) steg. Cushing-lagrene (+1.3m fat) steg også forrige uke. Dårlig overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje lagre er vanskelig å forklare denne uken, da nettoimporten steg kraftig, og kunne ikke kompenseres med fall i innenlands produksjon sammen med økt inntak til raffineriene. 1.2m fat levert fra SPR-lager forrige uke.

Produktlagrene så en svak stigning forrige uke. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -2.9m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke ned (-81k f/d). "Lower-48" falt (-87k f/d), mens mens Alaska steg (+6k f/d).

Forrige uke var etterspørselen etter totale petr.produkter uendret, mens bensin var opp og destillat ned. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for alle.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC noe opp fra uken før, +0.22m f/d (til 2.5m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var litt opp fra uken før (canada), det samme var import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører).

Rapporten var ganske nøytrel, men oljeprisene steg, dog av andre grunner (hovedsakelig Iraq/Kurdistan). Spread'en mellom Brent og WTI er fortsatt høy (ca. US$5.9 i øyeblikket).
______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Oct. 06, 2017

Oct. 12, 2017

Totalt US-lager: 3 595Bscf
Endring w-o-w: +87BscfStocks were 153Bscf less than last year at this time and 8Bscf below the five-year average of 3 603Bscf.
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

Fredagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Oct. 13, 2017 (PDF)

I fredagens rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -5 enheter i uke 41-2017, av disse falt antallet med -8 enheter i USA, og steg med +3 i Canada.

I USA falt antall landrigger med -6 enheter mens antall offshore-rigger falt med -2.

I USA falt antall oljerigger med -5 enheter, mens antall gassrigger falt med -2. Antall horisontale rigger falt med -6 enheter, mens antall vertikale rigger falt med -2. Antall oljerigger i USA er nå 743 enheter, mens antall gassrigger er 185. Antall landrigger er 907 enheter, mens antall rigger offshore er 20 i USA.

I Canada var antall oljerigger uendret, mens antall gassrigger steg med +3 enheter. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket Texas, Oklahoma og California seg med en endring på -4, -3 og -2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA falt E.Ford med -6 enheter, mens Permian og Bakken steg med +1 rigg hver.

Tendensen er at rigg-antallet trender langsomt nedover.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 13Oct2017 (PDF)
______

Glencore sees record oil trading volumes as margins shrink

Julia Payne, Libby George, Reuters
Oct. 11, 2017

______

IEA kom med sin månedsrapport (MOMR) for oktober i forrige uke.

IEA: Monthly Oil Market Report

Oct. 12, 2017

Following very strong year-on-year demand growth of 2.2 mb/d in Q2-2017, the pace slowed to 1.2 mb/d in Q3-2017, reflecting relatively weak July and August data and the impact of hurricanes in September. Our forecast of global demand growth remains unchanged at 1.6 mb/d in 2017 (or 1.6%) and 1.4 mb/d in 2018 (or 1.4%).

Global oil supply rose 90 kb/d in September to 97.5 mb/d as non-OPEC output edged higher. Output stands 620 kb/d higher than last year. In 2017, non-OPEC supplies are expected to grow by 0.7 mb/d, followed by a 1.5 mb/d increase in 2018.

OPEC crude output was virtually unchanged in September as slightly higher flows from Libya and Iraq offset lower supply from Venezuela. Output of 32.65 mb/d was down 400 kb/d on a year ago. Compliance with supply cuts for the year-to-date is 86%.

OECD commercial stocks fell 14.2 mb in August from an upwardly revised July. The surplus over the five-year average fell to 170 mb. Global stocks are likely to have drawn in Q3-2017 as reductions in floating storage and the OECD outweighed net builds in China.

Benchmark crude prices rose by $2-4/bbl in September versus August, marking the third straight month of gains. Middle distillate prices increased almost twice as fast as crude, reflecting lower refinery throughputs and higher demand.

For Q4-2017, our refinery throughput forecast edges up to 80.9 mb/d, up 0.1 mb/d quarter-on-quarter. Our first forecast for January 2018 implies 1.2 mb/d year-on-year growth, although runs decline by 0.4 mb/d from December to just under 82 mb/d.

Our global crude and product balances show inventories drawing in 2017 by 0.1 mb/d and 0.2 mb/d, respectively. For next year, the crude and product markets look broadly balanced, assuming OPEC holds output steady at around current levels.
mer på link
______

Hegnar sin oppsummering av IEA's MOMR

Nye prognoser om oljemarkedet fra IEA

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport


Are Strandli, Hegnar.no
12.10.2017

IEA tar ned det tidligere anslaget for oljeproduksjonen i landene utenfor OPEC i 2018 til 59,60 millioner fat pr, fra det forrige anslaget på 59,62 millioner fat pr dag, fremgår det av den ferske rapporten.

For 2017 kuttes anslaget til 58,05 millioner fat pr dag, fra tidligere 58,13 millioner fat pr dag.

Videre ventes det at den amerikanske produksjonen av olje vil være på 13,01 millioner fat pr dag i 2017, før den vil stige til 14,12 millioner fat pr dag i 2018.

IEA anslår at den globale oljeproduksjonen var på 97,46 millioner fat i september, opp fra 97,37 millioner fat pr dag i august.

OPEC, inkludert NGL, skal ha stått for 39,59 millioner fat av den totale produksjonen i verden, marginalt opp fra 39,58 millioner fat i måneden før.

Saudi-Arabia produserte 9,94 millioner fat pr dag i september, ifølge IEA.

Når det gjelder forpliktelsene til OPEC-landene om å anerkjenne kuttavtalen, mener IEA at det nå er liten tvil om Saudi Arabias og Russlands forpliktelse til kutt etter at de to landene har tatt flere grep for å styrke tilliten i markedet.

De to oljegigantene har blant annet hatt flere møter, gjort avtaler og kommet med uttalelser som styrker tilliten til at de vil fortsette å anerkjenne kutt-avtalen.

OPEC-landene samles til et møte i Wien 30. november.

Etterspørselen

Når det gjelder etterspørselen, venter IEA at denne vil falle med 100.000 fat pr dag i fjerde kvartal 2017, men at den vil øke med 100.000 fat pr dag i både andre og tredje kvartal neste år.

I fjerde kvartal 2018 vil den riktignok falle igjen med 100.000 fat pr dag, anslår energibyrået.
______

S.Aramco vurderer privat salg av Aramco-aksjer til statsfond (les: Oljefondet vårt f.eks.) og andre institusjonelle investorer istedet for å gå på børs.

Det fikk oljeprisene til å falle 1/2 dollar fredag kveld.

Saudi Aramco considers shelving international IPO

Oil company could turn to private share placement as doubts grow about going public.

Anjli Raval in London, James Fontanella-Khan, Arash Massoudi in New York, Simeon Kerr in Dubai, FT.com
Oct. 13, 2017

______

Dette tilbakeviser dog Aramco, og sier planene med en børsnotering og IPO går videre.

Aramco Says No Plans To Shelve IPO

Irina Slav, Oilprice.com
Oct. 16, 2017

______

Iflg. Tweet fra Lee Saks, så har statseide kinesiske olje-selskaper (som er Petrochina, Sinopec og CNOOC, usikkert hvilken/hvilke) tilbudt seg å kjøpe 5%-posten i Aramco.

@Lee_Saks: CHINESE STATE OIL FIRMS OFFER IN LETTER TO BUY UP TO 5 PCT OF #SAUDI ARAMCO DIRECTLY - INDUSTRY SOURCES: RTRS
______

Platts tror OECD's råolje-lager nå kun er ca. 50m fat over 5-års snitt, mens OPEC anslår det til 170m fat.

Denne differansen er betydelig.

Oil at US$80 in sight as long-term fears are ‘killing investment’

Alex Nussbaum, Bloomberg News
Oct. 13, 2017

______

Litt datert, men aktuell.

Skal vi tro denne artikkelen, går det en bølge gjennom den katolske kirke å selge seg ut av investeringer innenfor fossil energi.

de henger seg på bølgen som ser ut til å bre om seg blant institusjonelle investorer, å selge seg ut av slike.

Ikke bare kullselskaper (produsenter og forbrukere av kull til varmekraftverk, men også ditto selskaper innenfor andre deler av fossil-energi bransjene.

Dette kan være en smart mediastrategi for kirken, som jo lider under alle avsløringer av pedofile og perverse som ser ut til å finnes "an mass" innenfor kirken. Refokusering på noe "positivt" kan gjøre at utmeldingsbølgene som har kommet i etterkant kan stoppes/reduseres.

Catholic Institutions Make Record Divestment from Fossil Fuel Holdings

Thomas D. Williams, Breitbart News
Ovt. 5, 2017[Kommentarer:

Når en ser på utviklingen innen forbruk av fossile brensler globalt, ser man følgende:

Kull: Toppet foreløpig i årene 2012-14, hovedsakelig fordi forbruket i China toppet i samme periode. USA, den nest største forbrukeren har sett fall i forbrukset de siste 10 årene, hovedsakelig erstattet av NG (varmekraftverk) og vind/sol-kraft. Fallet i etterspørsel var i 2016 ca. -2% p.a. (regnet i olje-ekv./i tonn var fallet større).

Olje: Ingen fall i etterspørselen, veksten har tatt seg opp siden priskrasjet, og er nå ca. +1.5m f/d, "høyere enn noensinne". 10-års veksten er 1.2% p.a.

NG: Veksten er upåklagelig, 1.5% i 2016. 10-års veksten er 2.3% p.a.

En av konsekvensene av dette kan være at aksjekursene på olje/energi-selskap legger seg på et lavere nivå og lavere P/E-multipler enn om de ikke ble skygget unna.

Man har sammenlignbare eksempler innen f.eks. tobakksindustrien, som betaler høye utbytter for å tiltrekke seg investorer som ikke har eliminert slike sektorer i sin investeringsfære.]
______

Trump's Iran move and oil

The market should not ignore the geopolitical risks if the nuclear deal now unravels.

Derek Brower, Petroleum Economist
13.10.2017

______

WORLD’S LARGEST OIL COMPANIES: Deep Trouble As Profits Vaporize While Debts Skyrocket

SRSROCCO Report
Oct. 14, 2017

______

Iflg. Al Jazeera så har Irakisk militære gått til angrep på kurdisk holdte posisjoner, og mange skal være drept allerede.

Iraqi forces launch 'major' Kirkuk operation

Al Jazeera
16.10.2017


Og iflg "Breaking News" fra samme nettsted påstås det at den irakiske hæren melder om at hele Kirkuk er overtatt og under kontroll.
______

Det er også blitt meldt at KRG har stengt ned ca. 350k f/d produksjon utenfor Kirkuk.

KRG ceases operations at major oil fields near Kirkuk

Reuters
Oct. 16, 2017

______

Men det benekter KRG selv.

@Lee_Saks: KRG MINISTRY OF NATURAL RESOURCES DENIES SHUTTING IN 350KBD OF CRUDE #OIL PRODUCTION: MNR TWTR


Endret 16.10.2017 19:45 av OldNick
eshuse
17:12
18.10.2017
#2579

Hva skjer med oljeproduksjonen i USA? Er det feil i den ukentlige rapporten?

Forrige uke falt produksjonen i lower 48 med 87 tusen fat/dag og denne uke er produksjonen rapportert ytterligere ned med hele 1,03 millioner fat/dag - laveste produksjon siden mai 2014 hvis det skulle stemme...
eshuse
17:19
18.10.2017
#2580

Totale lagre forøvrig ned 9,4 millioner fat og lagrene er på det laveste siden september 2015.
eshuse
20:07
18.10.2017
#2581

Jeg har nok fulgt for lite med på været i USA. Orkanen Nate stengte ned det meste av oljeproduksjonen i Mexico-gulfen.

Hurricane Nate shuts down about 90% of Gulf of Mexico oil production
OldNick
00:08
19.10.2017
#19595

re. ehuse #2579/80/81,

Da fant du ut av det.

Ca. 8m fat råolje stengt ned av NATE.
______

Data for the week ending Oct. 13, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: -3.4, -4.8, +x.x
Gasoline: -0.3, -1.0, +x.x
Distillates: -2.0, -1.5, +x.x
______

API Oct. 17, 2017

Crude: -7.13 mb
Gasoline: +1.94 mb
Distillates: +1.64 mb
Cushing: -0.13 mb
______

EIA Oct. 18, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 13, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 13, 2017
______

Crude: -5.70 mb
Gasoline: +0.90 mb
Distillate: -0.50 mb
Total petroleum: -8.7 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

07/28/2017: 481.9, 227.7, 149.4, 1316.4
08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

07/28/2017: 20.8, +1.4%, 9.8, +0.1%
08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

07/28/2017: 55.8, +0.0
08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

07/28/2017: 9.030, 0.400, 9.430, +0.020
08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

07/28/2017: 17.408, +0.123, 95.4%
08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

07/28/2017: 7.551, +0.537
08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059
08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

07/28/2017: 1.174, 1.096, 0, 0.000, 0, 0.200, 0.235, 0.093, 0.820, 0, 3.618
08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

07/28/2017: 5.000, +0.412
08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
______

Råolje- (-5.7m fat) og totale petroleums-lagre (-8.7m) falt, mens bensin- (+0.9m fat) og destillat-lagre (+0.5m fat) steg. Cushing-lagrene (+0.2m fat) steg også forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje skyldes en kombinasjon av lavere import og innenlandsk råolje-produksjon, noe motvirket av lavere inntak til raffineriene. Fallet kunne vært betydelig større, da EIA endret sine justeringsfaktor tilsvarende nesten +4m fat over uken. Det kan borge for noe som vi kan "nyte godt av" de neste ukene. 0.8m fat levert fra SPR-lager forrige uke (og akkumulert salg/levering fra SPR er >23m fat todate i 2018).

Produktlagrene så et lite fall forrige uke, hovedsakelig forårsaket av økt netto-eksport av produkter. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -5.1m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke ned (-1074k f/d). "Lower-48" falt (-1083k f/d), mens Alaska steg (+9k f/d). Hoverårsaken til fallet i Lower-48 var nedstengningen i GoM-produksjonsplattformer. Ca. 8m fat ble ikke produsert forrige uke og uken før.

Forrige uke var etterspørselen etter både totale petr.produkter, bensin og destillat betydelig ned. 4 ukers snitt y-o-y er negativ for totale og destillater, positiv for bensin.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC ned fra uken før, -0.50m f/d (til 2.0m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var ned fra uken før (Canada), mens import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører) var betydelig opp.

Rapporten var blandet, og markedet sendte oljeprisene svakt ned. Spread'en mellom Brent og WTI har fortsatt å øke de siste dagene (ca. US$6.1 i øyeblikket). Det er et insentiv for å øke eksporten av lett skiferolje, som raffineriene allerede nok har for mye av. De trenger mer tyngre kvaliteter, som nå kommer i mindre volum fra OPEC-, Mexico- og Venezuela-import f.eks.. Canada holder imidlertid sin eksport til USA oppe.

Det påstås at i det -1.074m f/d fall i råolje-produksjon, så har EIA også inkludert et tillegg på 99k f/d, som de gjør for å samordne ukes-estimater med tall i månedsrapporten (som jo har spriket mellom 2-300k f/d de siste måedene).


______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

OPEC compliance with oil output cut deal at 86 percent: IEA head

Reuters
17.10.2017

______

Mexico Locks In $46 Per Barrel In 2018 Oil Hedge

Irina Slav, Oilprice.com
Oct. 17, 2017

____________

Mer rørledningskapasitet ut av Alberta for Enbridge og oljesand-industrien.

Denne ledningen går til Superior, Wisconsin i USA.

Donald Trump comes through for Alberta again with a presidential permit for a second Canadian oil pipeline

Enbridge says it welcomes the news, which will allow it to ramp up the flow on the line — also know as Alberta Clipper — to as much as 890,000 barrels per day from the 450,000 capacity of the old permit.

National Post
Oct. 16, 2017

______

Interessant artikkel fra Phil Flynn.

Tough Making a Shale Buck

The Energy Report 10/18/17

Phil Flynn, The PRICE Futures Group
Oct. 18, 2017

Oil producers in shale and oil sands are finding it tough to make a buck and keep production levels rising. While the oil trade has been betting on ever rising shale production the truth is that production has leveled off. Some are saying there is a “shale band” at $60 basis Brent crude, that the market cannot cross without getting a flood of shale oil. The truth is that even if oil prices go up the market will be disappointed with increases in shale oil production. That goes for oil sands as well. In the short-term oil will be focused on the resurgent U.S. dollar and oil inventories that may show another big oil supply draw down but big picture oil fortunes may be driven by the markets misreading of shale oil production and production projections.

mer på link
______

PdVSA/Venezuela har problemer med å selge råoljen sin til USA og andre land, veldig dårlig kvalitet.

Tydelig at utstyret anleggene er i ferd med å svikte.

Venezuela's deteriorating oil quality riles major refiners

Alexandra Ulmer, Marianna Parraga, Reuters
18.10.2017

______

Forsiden av et nytt Goldman-artikkel om at med de nye konfrontasjonene i Irak og Trump/Iran kontroversene kan geopolitisk risiko ha Re-entret oljemarkedet.

GOLDMAN SACHS: The return of oil’s geopolitical risks

Oct. 17, 2017

______

It's Decision Time in the Shale Patch

E&P firms should use this earnings season to get realistic about targets.

Liam Denning, Bloomberg Business Week
Oct. 17, 2017

______

CEO i Vitol (verden største oljetrader, har ca. 7m f/d på sine skip verden rundt), Ian Taylor spår priscrash igjen i 2018.

Årsak: Sterk vekst i US skifer-produksjon i 2018

Priscrashet vil bli etterfulgt av fall i produksjonen (igjen), som ikke vil

The World's Top Crude Trader Sees Brent Crashing To $45

Julianne Geiger, Oilprice.com
Oct. 18, 2017

The world’s largest oil trader sees the price of the Brent barrel falling almost $14 to $45 in 2018, from its current price of $58.01, according to Ian Taylor, CEO of Vitol Group.

Taylor is predicting a surge in oil production from US drillers—an event that would likely drag oil prices downward in 2018 to $45 per barrel.

Despite the general optimism in the industry regarding oil prices, Taylor sees this optimism as false hope.

“I think there’s a chance oil could fall closer to $40 than $50, because I think there’s still one more big surge coming from U.S., which will knock prices down.”

Vitol’s CEO just last week offered up his opinion that US oil production will continue to increase in 2018—its final production spike before prices dip too far and production slumps once again.

mer på link
______

Det spås at videre utvikling i oljesand-industrien i Alberta blir et spill for gigantene, som majors (om de kommer tilbake), samt hjemlige champions som Suncor, CNRL, Cenovus, Imperial Oil/Exxon etc.

Canada's oil sands survive, but can't thrive in a $50 oil world

Nia Williams, Reuters
Oct. 17, 2017

______

Drilled, but Un-completed shale wells (DUC's):

Endret 19.10.2017 00:51 av OldNick
OldNick
20:47
24.10.2017
#19608


______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Oct. 13, 2017

Oct. 19, 2017

Totalt US-lager: 3 646Bscf
Endring w-o-w: +51BscfStocks were 179Bscf less than last year at this time and 35Bscf below the five-year average of 3 681Bscf.
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

Fredagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Oct. 20, 2017 (PDF)
I fredagens rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -25 enheter i uke 42-2017, av disse falt antallet med -15 både i USA og -10 enheter i Canada.

I USA falt antall landrigger med -15 enheter mens antall offshore-rigger var uendret.

I USA falt antall oljerigger med -7 enheter, mens antall gassrigger falt med -8. Antall horisontale rigger falt med -15 enheter, mens antall vertikale rigger falt med -1. Antall oljerigger i USA er nå 736 enheter, mens antall gassrigger er 177. Antall landrigger er 892 enheter, mens antall rigger offshore er 20 i USA.

I Canada falt antall oljerigger med -5 enheter, mens antall gassrigger også falt med -5. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket Texas, Wyoming og Alaska seg med en endring på -8, -2 og -2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA steg E.Ford med +2 enheter, Bakken var uendret mens Permian falt med -6 rigger.

Etterat rapporten kom, har oljeprisene løftet seg marginalt. Og det er det mening i, dagens riggrapport var ganske bearish, særlig for Permian.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 20Oct2017 (PDF)
______

Gjennomgang av produksjon, reserver og vekst (decline).

Recent Production: Colombia, Mexico and Brazil

George Kaplan, PeakOilBarrel.com
Oct. 18, 2017

______

Globale råvare-trading selskap er veldig usikre på oljemarkedet fremover i tid, og prøver å finne ut om og når etterspørselen vil toppe ut.

Where's the money? oil traders ask as peak demand looms

Ron Bousso, Julia Payne, Reuters
Oct. 16, 2017

______

Ulike analytikeres oppfatninger om den nye, geopolitiske uroen som kan påvirke oljemarkedet.

Oljeprisene faller

Hva skjer med «the fragile five»?

Odd S. Parr, Hegnar.no
19.10.2017

____________

Schlumberger (NYSE:SLB) med sin "norske" sjef, Kibsgaard ser manglende fortsatt manglende investeringer og nedadgående lager som et godt fundament for høyere oljepriser fremover.

Oil market trends are setting the foundation for higher crude prices, Schlumberger says

- Positive oil market trends and declining crude stockpiles are "creating the required foundation" for higher commodity prices, according to Schlumberger CEO Paal Kibsgaard.
- Financial discipline in the U.S. oil patch, a likely extension of OPEC-led production cuts and underinvestment in future crude output further underpin Kibsgaard's outlook.
- The world's largest oilfield services company reported third-quarter profits grew 65% and revenues jumped 13% year over year.

Tom DiChristopher, CNBC.com
Oct. 20, 2017


SLB kom med resultat torsdag, som var langt bedre enn samme Q. i fjor.
Markedet var dog ikke overvettes begeistret, og sendte aksjen ned 3%.

SLB: Q3-2017 Report
______

Det begynner å bli voksne olje-import volum til India også.

4.83m f/d i Sept., det er betydelig.

India's oil imports hit record high in September - trade

Nidhi Verma, Reuters
Oct. 20, 2017

______

OPEC melder om 120% overholdelse av kuttavtalen i Sept. fra OPEC

JMMC reports highest conformity level ever

OPEC, PR No 48/2017
21.10.2017

Vienna, Austria - The OPEC-Non-OPEC producing countries’ Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) stated that based on the report of its Joint Technical Committee (JTC) for the month of September 2017, OPEC and participating Non-OPEC producing countries have achieved a record high conformity level with the voluntary production adjustments, reaching 120%.

mer på link
______

T.Kjus maner til edruelighet for analytikere/investorer/forvaltere som kappes om å spå peak-oil-demand pga. "elbil-revolusjonen".


Tar oppgjør med «kokkeliko» prognoser

Torbjørn Kjus slår tilbake mot dem som spår en snarlig dommedag for oljeprisen som følge av elbil-revolusjonen.

Sophie Lorch-Falck, E24.no
23.10.2017

______

Noen eksempler på at "big oil" bruker kapitalen på fornybar-prosjekt, istedenfor nye olje- og gass-prosjekter.

Statoil er nevnt med sitt Hywind-prosjekt utenfor Skottland.

Big Oil is investing billions to gain foothold in clean energy

Anna Hirtenstein, Bloomberg
Oct. 24, 2017

______

IEA sees Southeast Asia oil demand growing until at least 2040

Florence Tan, Reuters
Oct. 24, 2017

______

Seen From Space, China's Oil Demand Looks Stronger Than Expected

Aaron Clark, Bloomberg
23.10.2017

______

John Kemp om oljepriser og futures strip

Backwardation beckons for WTI as crude stocks fall

John Kemp, Reuters
Oct. 24, 2017John Kemp: U.S. crude prices and stocks. Selected indicators (PDF)

John Kemp: U.S. crude oil stocks – regional distribution

Selected indicators from the EIA Weekly Petroleum Status Report (PDF)

______

eshuse
20:47
25.10.2017
#2589

Råoljelagre marginalt opp i USA, mens totale lagre minker stadig raskere; ned 12,5 millioner fat sist uke. Totale oljelagre på sitt laveste siden august 2015.

Oljeproduksjonen nesten tilbake etter orkanen Nate.
OldNick
08:55
26.10.2017
#19612

Data for the week ending Oct. 20, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, -2.5, +x.x
Gasoline: +x.x, -1.5, +x.x
Distillates: +x.x, -1.9, +x.x
______

API Oct. 24, 2017

Crude: +0.52 mb
Gasoline: -5.75 mb
Distillates: -4.95 mb
Cushing: -0.06 mb
______

EIA Oct. 25, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 20, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 20, 2017
______

Crude: +0.90 mb
Gasoline: -5.50 mb
Distillate: -5.20 mb
Total petroleum: -12.2 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
10/20/2017: 457.3, 216.9, 129.2, 1271.9
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
10/20/2017: 20.0, -3.6%, 9.3, +1.6%, 3.8, -6.5%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
10/20/2017: 63.7, -0.3
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
10/20/2017: 9.003, 0.504, 9.507, +1.101
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
10/20/2017: 16.025, +0.586, 87.8%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059
08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
10/20/2017: 6.199, +0.514, 8.123, +0.640, 1.924, +0.126
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
10/20/2017: 0.569, 1.072, 0, 0.043, 0, 0.041, 0.222, 0.210, 0.565, 0, 2.722
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
10/20/2017: 2.156, -0.714
______

Råolje-lagrene (+0.9m fat) steg, mens bensin- (-5.5m fat), destillat-lagre (-5.2m fat) og totale petroleums-lagre (-12.2m) falt. Cushing-lagrene (-0.3m fat) falt også forrige uke. OK overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Økningen i rå-olje var marginal, og skyldes en kombinasjon av økt netto-import sammen med økt innenlandsk råolje-produksjon (GoM-plattformer kom i produksjon igjen etterat stormen "Nate" hadde passert), motvirket av økt inntak til raffineriene. 0.3m fat levert fra SPR-lager forrige uke.

Endret 26.10.2017 08:58 av OldNick
OldNick
08:59
26.10.2017
#19613

Produktlagrene så et kraftig fall forrige uke, forårsaket av en kombinasjon av økt etterspørsel/levering til markedet samt økt netto-eksport av produkter, noe motvirket av økt. produksjon fra raffineriene. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -10.1m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke opp (-1101k f/d). "Lower-48" steg (+1109k f/d), mens Alaska falt (-8k f/d). Hoverårsaken til økningen i Lower-48 var oppstarten avnedstengte GoM-produksjonsplattformer.

Forrige uke var etterspørselen etter både totale petr.produkter, bensin og destillat betydelig opp. 4 ukers snitt y-o-y er negativ for totale og destillater, positiv for bensin.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC opp fra uken før, +0.72m f/d (til 2.7m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var noe opp fra uken før (Mexico+Colombia), mens import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører) var noe ned.

Rapporten var i sum bullish (selv om oljelager-fall var ventet), men markedet sendte oljeprisene svakt ned. Spread'en mellom Brent og WTI er fortsatt høy (ca. US$6.1 i øyeblikket).______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

Super-majors forventes å øke overskuddet 30% Q-Q

ig Oil Set for Bumper Profits Despite Cheap Crude

Looking for whether oil and gas production may be easing in U.S.

Christopher M. Matthews, WSJ.com
Oct. 21, 2017

______

raq increases oil exports from south to make up for Kirkuk shortfall

Ahmed Rasheed, Reuters
Oct. 21, 2017

______

Som skrevet om også i OldNick #19608, Schlumberger har sett reduserte investeringer i skiferolje/E&P-selskap i Q3, det samme ser også Baker Hughes som kom med rapport i forrige uke.

Oil Patch Gets Frugal as Investors Urge Profits Over Boom

- Baker Hughes misses estimates, Schlumberger just matches them
- Rigs drilling for crude in the Permian drop most in 19 months

David Wethe, Alex Nussbaum, Bloomberg
20.10.2017

______

US shale outlook seen at risk from more intensive fracking

Platts
Oct. 20, 2017

US shale oil production is unlikely to peak before the middle of next decade, but current fracking techniques may be risking the prospect of faster decline rates from tight oil than many are forecasting, a top oil industry event was told this week.

- New techniques may offer short-lived gains
- Shale well productivity rates slipping
- Others more upbeat over late-life declines

mer på link
______

Back from the brink: Europe’s oil economy

Platts blog
Oct. 16, 2017

Europe has long been assumed to play a declining role in the world of oil, a reflection of political and economic stagnation, dwindling North Sea production and efforts to banish fossil fuels.

But a run of strong oil consumption statistics together with stable North Sea production suggest a more buoyant picture for the region’s hydrocarbon industry.

In terms of European oil demand, the International Energy Agency has revised upward its assessments several times in recent months, putting in doubt its best-guess scenario in March of a half-million b/d drop in consumption in European OECD countries between 2018 and 2022.mer på link
______

Endret 26.10.2017 09:15 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter