Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oljepris VI
Oljepris VI
OldNick
21.12.2017 10:09
#19767

Data for the week ending Dec. 15, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Dec. 19, 2017

Crude: -5.22 mb
Gasoline: +2.00 mb
Distillates: -2.85 mb
Cushing: +0.07 mb
______

EIA Dec. 20, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 15, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 158, 2017
______

Crude: -6.50 mb
Gasoline: +1.20 mb
Distillate: +0.80 mb
Total petroleum: -14.2 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
10/20/2017: 457.3, 216.9, 129.2, 1271.9
10/27/2017: 454.9, 212.8, 128.9, 1266.1
11/03/2017: 457.1, 209.5, 125.6, 1257.0
11/10/2017: 459.0, 210.4, 124.8, 1259.8
11/17/2017: 457.1, 210.5, 125.0, 1259.7
11/24/2017: 453.7, 214.1, 127.8, 1252.1
12/01/2017: 448.1, 220.9, 129.4, 1249.6
12/08/2017: 443.0, 226.5, 128.1, 1247.1
12/15/2017: 436.5, 227.8, 128.8, 1232.9
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
10/20/2017: 20.0, -3.6%, 9.3, +1.6%, 3.8, -6.5%
10/27/2017: 19.5, -3.4%, 9.3, +2.8%, 3.7, -9.3%
11/03/2017: 19.9, -0.8%, 9.4, +3.0%, 3.9, -2.9%
11/10/2017: 20.1, +0.5%, 9.4, +1.5%, 4.0, +0.8%
11/17/2017: 19.9, +0.1%, 9.4, +2.6%, 4.0, +0.8%
11/24/2017: 20.0, +0.9%, 9.2, +0.8%, 4.1, +3.2%
12/01/2017: 19.7, +0.5%, 9.1, +0.5%, 3.9, +0.6%
12/08/2017: 19.8, +2.1%, 9.1, +1.6%, 4.0, +2.3%
12/15/2017: 20.3, +2.6%, 9.0, +0.4%, 4.0, -1.2%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
10/20/2017: 63.7, -0.3
10/27/2017: 63.8, +0.1
11/03/2017: 64.6, +0.8
11/10/2017: 63.1, -1.5
11/17/2017: 61.2, -1.9
11/24/2017: 58.3, -2.9
12/01/2017: 55.6, -2.7
12/08/2017: 52.2, -3.4
12/15/2017: 53.0, +0.8

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
10/20/2017: 9.003, 0.504, 9.507, +1.101
10/27/2017: 9.046, 0.507, 9.553, +0.046
11/03/2017: 9.111, 0.509, 9.620, +0.067
11/10/2017: 9.131, 0.514, 9.645, +0.025
11/17/2017: 9.151, 0.507, 9.658, +0.013
11/24/2017: 9.171, 0.511, 9.682, +0.024
12/01/2017: 9.191, 0.516, 9.707, +0.025
12/08/2017: 9.256, 0.524, 9.780, +0.073
12/15/2017: 9.271, 0.518, 9.789, +0.009
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
10/20/2017: 16.025, +0.586, 87.8%
10/27/2017: 16.015, -0.010, 88.1%
11/03/2017: 16.305, +0.290, 89.6%
11/10/2017: 16.639, +0.334, 91.0%
11/17/2017: 16.838, +0.199, 91.3%
11/24/2017: 17.003, +0.165, 92.6%
12/01/2017: 17.195, +0.192, 93.8%
12/08/2017: 16.952, -0.243, 93.4%
12/15/2017: 17.063, +0.111, 94.1%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
10/20/2017: 6.199, +0.514, 8.123, +0.640, 1.924, +0.126
10/27/2017: 5.438, -0.761, 7.571, -0.552, 2.133, +0.209
11/03/2017: 6.508, +1.070, 7.377, -0.194, 0.869, -1.264
11/10/2017: 6.769, +0.261, 7.898, +0.521, 1.129, +0.260
11/17/2017: 6.282, -0.487, 7.873, -0.025, 1.591, +0.462
11/24/2017: 5.917, -0.365, 7.329, -0.544, 1.412, -0.179
12/01/2017: 5.844, -0.073, 7.202, -0.127, 1.358, -0.054
12/08/2017: 6.277, +0.433, 7.363, +0.161, 1.086, -0.272
12/15/2017: 5.976, -0.301, 7.834, +0.471, 1.858, +0.772
______

Imports from OPEC, S.Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
10/20/2017: 0.569, 1.072, 0, 0.043, 0, 0.041, 0.222, 0.210, 0.565, 0, 2.722
10/27/2017: 0.415, 0.921, 0, 0.079, 0, 0.186, 0.155, 0.533, 0.447, 0, 2.736
11/03/2017: 0.816, 0.635, 0, 0.128, 0, 0.037, 0.236, 0.436, 0.478, 0, 2.766
11/10/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
11/17/2017: 0.715, 0.321, 0, 0.070, 0, 0.067, 0.161, 0.602, 0.462, 0, 2.428
11/24/2017: 0.758, 0.456, 0, 0.151, 0, 0.000, 0.160, 0.415, 0.339, 0, 2.279
12/01/2017: 0.707, 0.561, 0, 0.093, 0, 0.097, 0.196, 0.212, 0.455, 0, 2.321
12/08/2017: 0.578, 0.402, 0, 0.143, 0, 0.151, 0.139, 0.448, 0.628, 0, 2.489
12/15/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
10/20/2017: 2.156, -0.714
10/27/2017: 1.951, -0.205
11/03/2017: 3.696, +1.745
11/10/2017: 3.839, +0.143
11/17/2017: 2.783, -1.056
11/24/2017: 1.772, -1.011
12/01/2017: 2.771, +0.999
12/08/2017: 3.991, +1.220
12/15/2017: 2.762, -1.229
______

Råolje- (-6.5m fat) og totale petroleums-lagre (-14.2m fat) falt, mens bensin- (+1.2m fat) og destillat-lagrene (+0.8m fat) steg. Cushing-lagrene (+0.8m fat) steg forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Stigningen i rå-olje lagre er hovedsakelig forårsaket av økt råolje-eksport, litt hjulpet av økte inntak til raffineriene og noe motvirket av økt innenlandsk produksjon. 0.4m fat ble levert til SPR-lager også forrige uke.
OldNick
21.12.2017 10:12
#19768

Produktlagrene så en kraftig reduksjon forrige uke, noe som skyldes trekk i other oils og propan-lagre (begge liquids til fyrings-formål) på tross av at både bensin- og destillat-lagrene faktisk steg. Netto eksport av produkter økte betydelig forrige uke. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -4.1m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat økte forrige uke svakt (+9k f/d). Produksjon fra "Lower-48" fortsatte å øke (+15k f/d) mens Alaska (-6k f/d) falt.

I forrige uke steg etterspørselen etter både totale petr.produkter og bensin, mens tilsvarende etterspørsel etter destillater falt. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for de 2 første, negativt for destillater.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC betydelig opp fra uken før, +0.51m f/d (til 3.0m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var betydelig ned fra uken før (-0.63m f/d, Colombia og Mexico ned, mens Canada var svakt opp), mens import fra andre, mindre eksportører (av "ikke-rapportert opprinnelse") har jeg ikke.

Rapporten var bullish. Spread Brent-WTI er ca. $5.3.______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

Thina Saltvedt skal skifte beite (internt i Nordea).

Det blir nok som Jon Leirfall skrev om i sine humorist bøker på 70-tallet, politikere skiftet beite fra et parti til et annet og Leirfall skrev at det var nok en styrke for begge leire.

Så toskete som han var ble det bedre når han dro (fra den komptente leiren), men samtidig hevet han også nivået i den inkomptente leiren også. Slik ble det til gangs for alle.

Frk. Saltvedt har dog en kvalitet ved seg som ikke Leirfall hadde: Utseendet :-)

Og så har hun klippekort hos NRK nyheter, på tross av sviktende kompetanse.

Thina Saltvedt slutter som oljeanalytiker i Nordea Markets

Ole Martin Skaug, Aksjelive.e24.no
Dec. 15, 2017

Neste år går Nordea Markets oljeanalytiker Thina Saltvedt over i ny stilling i meglerhuset, skriver Dagens Næringsliv.

Hun skal nå jobbe med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling.
______

Som jeg skrev i en tidligere post, PdVSA management blir handlingslammet pga. pengemangel og Maduro-regjeringens forsøk på å konsoilidere makten, som også inkluderer PdVSA.

Det gjør at fallet i oljeproduksjon og petroleumsindustrien fortsetter å falle med aksellererende fart.

IEA anslår at Venezuela kommer til å produsere 1.5m f/d (i gj.snitt) for 2018.
Det er et fall på 0.5m f/d fra gj.snitt for 2017.

Da kan vi enkelt se at produksjonsraten ved utgangen av 2018 er lavere enn 1.5m f/d.

Paralysis at PDVSA: Venezuela's oil purge cripples company

Alexandra Ulmer, Marianna Parraga, Reuters
Dec. 15, 2017

______

Venezuela's impact on oil markets could be far worse than expected, RBC's Helima Croft says

- RBC Capital Markets analysts said while oil production in Venezuela is poised to "plunge" in 2018, the extent of its losses could be far worse than investors were anticipating
- Venezuela has witnessed steadily declining production levels in recent years as the oil-dependent state slogs through an economic crisis
- At the start of the month, Goldman lifted its Brent price forecast for next year to $62 a barrel and its WTI projection to $57.50 a barrel

Sam Meredith, CNBC.com
Dec. 18, 2017

______

Oljeindustrien ser store flaskehalser i transportkapasitet ut av Alberta.

Med Keystone-rørledningen som har vært ute og stadig økende oljeproduksjon, så er det nå for lite rørledningdskapasitet tilgjengelig.

Og fortsatt vil produksjonen øke fra Canada.

I år: ca. +110k f/d
2018: ca. +315k f/d
2019: ca. +180k f/d

Oil sands price discounts expected to rise as output exceeds pipeline capacity

Globe and Mail
Dec. 16, 2017

The oil-sands glut is about to get worse.

Major producers face a darkening outlook for the year ahead as a flood of new production swamps markets, overwhelming space on pipelines, according to a new report by Royal Bank of Canada.

The surge reflects a series of big-ticket investments made before global oil prices crashed in 2014, led by Suncor Energy Inc.'s $17-billion Fort Hills mine and Canadian Natural Resources Ltd.'s expanding Horizon complex.

It points to a period of sustained price weakness for benchmark Western Canadian select, with implications for corporate revenues and provincial government finances that rely on energy royalties to fund spending on education and health care.

For weeks, rising supplies of the extra-thick oil have backed up in Alberta because of restricted flows on key pipelines that ship most of the province's oil to refineries in the United States, sending prices to multiyear lows.

Some of that pressure should lift as short-term constraints ease on TransCanada Corp.'s Keystone pipeline and Enbridge Inc.'s mainline conduit.

But prices are expected to turn sharply lower again early next year without new export capacity as more crude flows on trains, the bank says.

forts

Endret 21.12.2017 10:13 av OldNick
OldNick
21.12.2017 10:32
#19769

Oil sands producers are poised to pump another 315,000 barrels a day of supplies into the market next year, followed by 180,000 barrels a day in 2019. That follows growth of 250,000 barrels per day this year, according to data compiled by the bank. Total oil sands production is forecast to jump to 3.3 million barrels a day by 2021.

"Based on our analysis, Western Canada's oil exports are set to materially exceed export pipeline capacity in the first quarter of 2018," analysts led by Greg Pardy said in the report.

Barrels of the heavy crude changed hands for roughly $33.02 (U.S.) in midday trading on Friday, about $24.30 less than the headline North American oil price, according to broker Net Energy Inc.

RBC forecasts the key price gap will tighten in 2018 to around $15.50 per barrel, before widening again to $17.50 in 2019. But even little movements in the spread, known as the differential, can have big impacts on corporate cash flows.

Shares of companies with production heavily skewed toward bitumen fell sharply in Friday's session on the Toronto Stock Exchange, on a day that saw U.S. West Texas intermediate climb.

Big losers were Cenovus Energy Inc. (down 3.55 per cent), MEG Energy Corp. (down 5.43 per cent) and Baytex Energy Corp. (down 4.53 per cent).

While each has boosted financial hedges this year in a bid to offset impacts from weaker prices, they are seen as particularly exposed to a widening spread between WCS and the U.S. benchmark price.

Indeed, a $3 (Canadian) increase in the price gap translates to a 26-per-cent reduction in MEG's cash flow, according to RBC, compared with a 1-per-cent impact for Suncor, whose refining operations serve as a buffer against big swings.

The industry argues it needs more pipelines to fetch better prices, but Kinder Morgan Canada Ltd.'s Trans Mountain expansion to the West Coast and TransCanada's Keystone XL are years from being built.

For now, storage levels have increased and producers have turned to rail, a pricier mode of transport that eats into already thin margins.

Shipments increased to an average of 87,000 barrels per day in November, up from an average 50,000 barrels a day in July, according to data firm Genscape Inc.
______

Enbridge, en annen av Transcanada's konkurrenter forteller deres rørledninger er også smekk fulle.

Chock full': Enbridge warns its pipelines near maximum capacity as Canadian oil prices crash

It has led to a doubling of the discount Canadian producers must accept for their barrels, as they miss out on the oil price rally.

Geoffrey Morgan, Financial Post
Dec. 12, 2017

______

IEA kom med sin månedsrapport i forrige uke.

IEA: Monthly Oil Market Report

Dec. 14, 2017

Our forecast for global demand growth remains unchanged at 1.5 mb/d in 2017 (or 1.6%) and 1.3 mb/d in 2018 (or 1.3%). Revisions have been made to data for Nigeria, Germany and Iraq. The baseline for oil demand has been raised by roughly 0.2 mb/d.

Global oil supply rose 0.2 mb/d in November to 97.8 mb/d, the highest in a year, on the back of rising US production. Output was nonetheless down 1.1 mb/d on a year ago when Russia and Middle East OPEC producers pumped at record rates. Non-OPEC supply is set to rise by 0.6 mb/d in 2017 and 1.6 mb/d next year.

OPEC crude supply fell in November for the fourth consecutive month to 32.36 mb/d, down 1.3 mb/d on a year ago. Output was lower in Saudi Arabia, Angola and Venezuela. Compliance with agreed cuts rose to 115%, the highest this year, and lifted the 2017 average to 91%.

OECD commercial stocks fell 40.3 mb in October to 2 940 mb, their lowest level since July 2015. They are now 111 mb above the five-year average. Chinese crude stocks likely fell in October for the first time in a year. Preliminary global stocks data for November shows a mixed picture.

Benchmark crude prices rose by $4-5/bbl on average in November and traded at their highest level in more than two years in early December. The extension of the OPEC/non-OPEC output cuts and, latterly, the closure of the Forties pipeline system were factors.

Global refinery throughput in 3Q17 reached a record high at 81.2 mb/d, even including the impact of Hurricane Harvey, but has fallen back in Q4-2017 due to maintenance. Global margins declined in November, losing almost $1/bbl.

mer kommentare rogdiskusjon på link


______

IEA Dashes Bullish Sentiment In Oil

Tom Kool, OilPrice.com
Dec. 15, 2017

______

EIA's månedsrapport kom også forrige uke

De reviderte ned sine anslag over kommersielle OECD-lager til å være mer på nivå med IEA’s tall. Revideringen (ift. forrige EIA-rapport) var betydelig, dvs. over -70m fat i de seneste månedene

EIA: Short Term Energy Outlook

Dec. 12, 2017

______

EIA kom også med sin Drilling Productivity Report denne uken.

De forventer økt produktivitet spesielt fra E.Ford, men også Bakken i Jan-2018.

EIA: Drilling Productivity Report

Dec. 18, 2017
highlander
27.12.2017 14:32
#7809

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
27.12.2017 15:06
#11452

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Eid
29.12.2017 18:46
#319

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Eid
29.12.2017 20:13
#320

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
29.12.2017 20:47
#11463

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Eid
29.12.2017 21:20
#321

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
29.12.2017 23:04
#11465

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
30.12.2017 07:33
#3840

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 10:09
#19785

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 10:12
#19786

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 10:14
#19787

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 10:17
#19788

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 18:36
#19793

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
04.01.2018 18:39
#19794

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.01.2018 14:50
#7858

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
06.01.2018 13:43
#19799

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Buckfinder1
09.01.2018 10:02
#285

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
eshuse
09.01.2018 10:24
#2633

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
09.01.2018 13:41
#22717

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10.01.2018 13:05
#7876

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
10.01.2018 13:53
#11529

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Eid
10.01.2018 17:07
#322

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter