Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oljepris VI
Oljepris VI
OldNick
10:09
21.12.2017
#19767

Data for the week ending Dec. 15, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Dec. 19, 2017

Crude: -5.22 mb
Gasoline: +2.00 mb
Distillates: -2.85 mb
Cushing: +0.07 mb
______

EIA Dec. 20, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 15, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 158, 2017
______

Crude: -6.50 mb
Gasoline: +1.20 mb
Distillate: +0.80 mb
Total petroleum: -14.2 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
10/20/2017: 457.3, 216.9, 129.2, 1271.9
10/27/2017: 454.9, 212.8, 128.9, 1266.1
11/03/2017: 457.1, 209.5, 125.6, 1257.0
11/10/2017: 459.0, 210.4, 124.8, 1259.8
11/17/2017: 457.1, 210.5, 125.0, 1259.7
11/24/2017: 453.7, 214.1, 127.8, 1252.1
12/01/2017: 448.1, 220.9, 129.4, 1249.6
12/08/2017: 443.0, 226.5, 128.1, 1247.1
12/15/2017: 436.5, 227.8, 128.8, 1232.9
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
10/20/2017: 20.0, -3.6%, 9.3, +1.6%, 3.8, -6.5%
10/27/2017: 19.5, -3.4%, 9.3, +2.8%, 3.7, -9.3%
11/03/2017: 19.9, -0.8%, 9.4, +3.0%, 3.9, -2.9%
11/10/2017: 20.1, +0.5%, 9.4, +1.5%, 4.0, +0.8%
11/17/2017: 19.9, +0.1%, 9.4, +2.6%, 4.0, +0.8%
11/24/2017: 20.0, +0.9%, 9.2, +0.8%, 4.1, +3.2%
12/01/2017: 19.7, +0.5%, 9.1, +0.5%, 3.9, +0.6%
12/08/2017: 19.8, +2.1%, 9.1, +1.6%, 4.0, +2.3%
12/15/2017: 20.3, +2.6%, 9.0, +0.4%, 4.0, -1.2%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
10/20/2017: 63.7, -0.3
10/27/2017: 63.8, +0.1
11/03/2017: 64.6, +0.8
11/10/2017: 63.1, -1.5
11/17/2017: 61.2, -1.9
11/24/2017: 58.3, -2.9
12/01/2017: 55.6, -2.7
12/08/2017: 52.2, -3.4
12/15/2017: 53.0, +0.8

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
10/20/2017: 9.003, 0.504, 9.507, +1.101
10/27/2017: 9.046, 0.507, 9.553, +0.046
11/03/2017: 9.111, 0.509, 9.620, +0.067
11/10/2017: 9.131, 0.514, 9.645, +0.025
11/17/2017: 9.151, 0.507, 9.658, +0.013
11/24/2017: 9.171, 0.511, 9.682, +0.024
12/01/2017: 9.191, 0.516, 9.707, +0.025
12/08/2017: 9.256, 0.524, 9.780, +0.073
12/15/2017: 9.271, 0.518, 9.789, +0.009
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
10/20/2017: 16.025, +0.586, 87.8%
10/27/2017: 16.015, -0.010, 88.1%
11/03/2017: 16.305, +0.290, 89.6%
11/10/2017: 16.639, +0.334, 91.0%
11/17/2017: 16.838, +0.199, 91.3%
11/24/2017: 17.003, +0.165, 92.6%
12/01/2017: 17.195, +0.192, 93.8%
12/08/2017: 16.952, -0.243, 93.4%
12/15/2017: 17.063, +0.111, 94.1%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
10/20/2017: 6.199, +0.514, 8.123, +0.640, 1.924, +0.126
10/27/2017: 5.438, -0.761, 7.571, -0.552, 2.133, +0.209
11/03/2017: 6.508, +1.070, 7.377, -0.194, 0.869, -1.264
11/10/2017: 6.769, +0.261, 7.898, +0.521, 1.129, +0.260
11/17/2017: 6.282, -0.487, 7.873, -0.025, 1.591, +0.462
11/24/2017: 5.917, -0.365, 7.329, -0.544, 1.412, -0.179
12/01/2017: 5.844, -0.073, 7.202, -0.127, 1.358, -0.054
12/08/2017: 6.277, +0.433, 7.363, +0.161, 1.086, -0.272
12/15/2017: 5.976, -0.301, 7.834, +0.471, 1.858, +0.772
______

Imports from OPEC, S.Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
10/20/2017: 0.569, 1.072, 0, 0.043, 0, 0.041, 0.222, 0.210, 0.565, 0, 2.722
10/27/2017: 0.415, 0.921, 0, 0.079, 0, 0.186, 0.155, 0.533, 0.447, 0, 2.736
11/03/2017: 0.816, 0.635, 0, 0.128, 0, 0.037, 0.236, 0.436, 0.478, 0, 2.766
11/10/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
11/17/2017: 0.715, 0.321, 0, 0.070, 0, 0.067, 0.161, 0.602, 0.462, 0, 2.428
11/24/2017: 0.758, 0.456, 0, 0.151, 0, 0.000, 0.160, 0.415, 0.339, 0, 2.279
12/01/2017: 0.707, 0.561, 0, 0.093, 0, 0.097, 0.196, 0.212, 0.455, 0, 2.321
12/08/2017: 0.578, 0.402, 0, 0.143, 0, 0.151, 0.139, 0.448, 0.628, 0, 2.489
12/15/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
10/20/2017: 2.156, -0.714
10/27/2017: 1.951, -0.205
11/03/2017: 3.696, +1.745
11/10/2017: 3.839, +0.143
11/17/2017: 2.783, -1.056
11/24/2017: 1.772, -1.011
12/01/2017: 2.771, +0.999
12/08/2017: 3.991, +1.220
12/15/2017: 2.762, -1.229
______

Råolje- (-6.5m fat) og totale petroleums-lagre (-14.2m fat) falt, mens bensin- (+1.2m fat) og destillat-lagrene (+0.8m fat) steg. Cushing-lagrene (+0.8m fat) steg forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Stigningen i rå-olje lagre er hovedsakelig forårsaket av økt råolje-eksport, litt hjulpet av økte inntak til raffineriene og noe motvirket av økt innenlandsk produksjon. 0.4m fat ble levert til SPR-lager også forrige uke.
OldNick
10:12
21.12.2017
#19768

Produktlagrene så en kraftig reduksjon forrige uke, noe som skyldes trekk i other oils og propan-lagre (begge liquids til fyrings-formål) på tross av at både bensin- og destillat-lagrene faktisk steg. Netto eksport av produkter økte betydelig forrige uke. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -4.1m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat økte forrige uke svakt (+9k f/d). Produksjon fra "Lower-48" fortsatte å øke (+15k f/d) mens Alaska (-6k f/d) falt.

I forrige uke steg etterspørselen etter både totale petr.produkter og bensin, mens tilsvarende etterspørsel etter destillater falt. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for de 2 første, negativt for destillater.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC betydelig opp fra uken før, +0.51m f/d (til 3.0m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var betydelig ned fra uken før (-0.63m f/d, Colombia og Mexico ned, mens Canada var svakt opp), mens import fra andre, mindre eksportører (av "ikke-rapportert opprinnelse") har jeg ikke.

Rapporten var bullish. Spread Brent-WTI er ca. $5.3.______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

Thina Saltvedt skal skifte beite (internt i Nordea).

Det blir nok som Jon Leirfall skrev om i sine humorist bøker på 70-tallet, politikere skiftet beite fra et parti til et annet og Leirfall skrev at det var nok en styrke for begge leire.

Så toskete som han var ble det bedre når han dro (fra den komptente leiren), men samtidig hevet han også nivået i den inkomptente leiren også. Slik ble det til gangs for alle.

Frk. Saltvedt har dog en kvalitet ved seg som ikke Leirfall hadde: Utseendet :-)

Og så har hun klippekort hos NRK nyheter, på tross av sviktende kompetanse.

Thina Saltvedt slutter som oljeanalytiker i Nordea Markets

Ole Martin Skaug, Aksjelive.e24.no
Dec. 15, 2017

Neste år går Nordea Markets oljeanalytiker Thina Saltvedt over i ny stilling i meglerhuset, skriver Dagens Næringsliv.

Hun skal nå jobbe med grønn energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling.
______

Som jeg skrev i en tidligere post, PdVSA management blir handlingslammet pga. pengemangel og Maduro-regjeringens forsøk på å konsoilidere makten, som også inkluderer PdVSA.

Det gjør at fallet i oljeproduksjon og petroleumsindustrien fortsetter å falle med aksellererende fart.

IEA anslår at Venezuela kommer til å produsere 1.5m f/d (i gj.snitt) for 2018.
Det er et fall på 0.5m f/d fra gj.snitt for 2017.

Da kan vi enkelt se at produksjonsraten ved utgangen av 2018 er lavere enn 1.5m f/d.

Paralysis at PDVSA: Venezuela's oil purge cripples company

Alexandra Ulmer, Marianna Parraga, Reuters
Dec. 15, 2017

______

Venezuela's impact on oil markets could be far worse than expected, RBC's Helima Croft says

- RBC Capital Markets analysts said while oil production in Venezuela is poised to "plunge" in 2018, the extent of its losses could be far worse than investors were anticipating
- Venezuela has witnessed steadily declining production levels in recent years as the oil-dependent state slogs through an economic crisis
- At the start of the month, Goldman lifted its Brent price forecast for next year to $62 a barrel and its WTI projection to $57.50 a barrel

Sam Meredith, CNBC.com
Dec. 18, 2017

______

Oljeindustrien ser store flaskehalser i transportkapasitet ut av Alberta.

Med Keystone-rørledningen som har vært ute og stadig økende oljeproduksjon, så er det nå for lite rørledningdskapasitet tilgjengelig.

Og fortsatt vil produksjonen øke fra Canada.

I år: ca. +110k f/d
2018: ca. +315k f/d
2019: ca. +180k f/d

Oil sands price discounts expected to rise as output exceeds pipeline capacity

Globe and Mail
Dec. 16, 2017

The oil-sands glut is about to get worse.

Major producers face a darkening outlook for the year ahead as a flood of new production swamps markets, overwhelming space on pipelines, according to a new report by Royal Bank of Canada.

The surge reflects a series of big-ticket investments made before global oil prices crashed in 2014, led by Suncor Energy Inc.'s $17-billion Fort Hills mine and Canadian Natural Resources Ltd.'s expanding Horizon complex.

It points to a period of sustained price weakness for benchmark Western Canadian select, with implications for corporate revenues and provincial government finances that rely on energy royalties to fund spending on education and health care.

For weeks, rising supplies of the extra-thick oil have backed up in Alberta because of restricted flows on key pipelines that ship most of the province's oil to refineries in the United States, sending prices to multiyear lows.

Some of that pressure should lift as short-term constraints ease on TransCanada Corp.'s Keystone pipeline and Enbridge Inc.'s mainline conduit.

But prices are expected to turn sharply lower again early next year without new export capacity as more crude flows on trains, the bank says.

forts

Endret 21.12.2017 10:13 av OldNick
OldNick
10:32
21.12.2017
#19769

Oil sands producers are poised to pump another 315,000 barrels a day of supplies into the market next year, followed by 180,000 barrels a day in 2019. That follows growth of 250,000 barrels per day this year, according to data compiled by the bank. Total oil sands production is forecast to jump to 3.3 million barrels a day by 2021.

"Based on our analysis, Western Canada's oil exports are set to materially exceed export pipeline capacity in the first quarter of 2018," analysts led by Greg Pardy said in the report.

Barrels of the heavy crude changed hands for roughly $33.02 (U.S.) in midday trading on Friday, about $24.30 less than the headline North American oil price, according to broker Net Energy Inc.

RBC forecasts the key price gap will tighten in 2018 to around $15.50 per barrel, before widening again to $17.50 in 2019. But even little movements in the spread, known as the differential, can have big impacts on corporate cash flows.

Shares of companies with production heavily skewed toward bitumen fell sharply in Friday's session on the Toronto Stock Exchange, on a day that saw U.S. West Texas intermediate climb.

Big losers were Cenovus Energy Inc. (down 3.55 per cent), MEG Energy Corp. (down 5.43 per cent) and Baytex Energy Corp. (down 4.53 per cent).

While each has boosted financial hedges this year in a bid to offset impacts from weaker prices, they are seen as particularly exposed to a widening spread between WCS and the U.S. benchmark price.

Indeed, a $3 (Canadian) increase in the price gap translates to a 26-per-cent reduction in MEG's cash flow, according to RBC, compared with a 1-per-cent impact for Suncor, whose refining operations serve as a buffer against big swings.

The industry argues it needs more pipelines to fetch better prices, but Kinder Morgan Canada Ltd.'s Trans Mountain expansion to the West Coast and TransCanada's Keystone XL are years from being built.

For now, storage levels have increased and producers have turned to rail, a pricier mode of transport that eats into already thin margins.

Shipments increased to an average of 87,000 barrels per day in November, up from an average 50,000 barrels a day in July, according to data firm Genscape Inc.
______

Enbridge, en annen av Transcanada's konkurrenter forteller deres rørledninger er også smekk fulle.

Chock full': Enbridge warns its pipelines near maximum capacity as Canadian oil prices crash

It has led to a doubling of the discount Canadian producers must accept for their barrels, as they miss out on the oil price rally.

Geoffrey Morgan, Financial Post
Dec. 12, 2017

______

IEA kom med sin månedsrapport i forrige uke.

IEA: Monthly Oil Market Report

Dec. 14, 2017

Our forecast for global demand growth remains unchanged at 1.5 mb/d in 2017 (or 1.6%) and 1.3 mb/d in 2018 (or 1.3%). Revisions have been made to data for Nigeria, Germany and Iraq. The baseline for oil demand has been raised by roughly 0.2 mb/d.

Global oil supply rose 0.2 mb/d in November to 97.8 mb/d, the highest in a year, on the back of rising US production. Output was nonetheless down 1.1 mb/d on a year ago when Russia and Middle East OPEC producers pumped at record rates. Non-OPEC supply is set to rise by 0.6 mb/d in 2017 and 1.6 mb/d next year.

OPEC crude supply fell in November for the fourth consecutive month to 32.36 mb/d, down 1.3 mb/d on a year ago. Output was lower in Saudi Arabia, Angola and Venezuela. Compliance with agreed cuts rose to 115%, the highest this year, and lifted the 2017 average to 91%.

OECD commercial stocks fell 40.3 mb in October to 2 940 mb, their lowest level since July 2015. They are now 111 mb above the five-year average. Chinese crude stocks likely fell in October for the first time in a year. Preliminary global stocks data for November shows a mixed picture.

Benchmark crude prices rose by $4-5/bbl on average in November and traded at their highest level in more than two years in early December. The extension of the OPEC/non-OPEC output cuts and, latterly, the closure of the Forties pipeline system were factors.

Global refinery throughput in 3Q17 reached a record high at 81.2 mb/d, even including the impact of Hurricane Harvey, but has fallen back in Q4-2017 due to maintenance. Global margins declined in November, losing almost $1/bbl.

mer kommentare rogdiskusjon på link


______

IEA Dashes Bullish Sentiment In Oil

Tom Kool, OilPrice.com
Dec. 15, 2017

______

EIA's månedsrapport kom også forrige uke

De reviderte ned sine anslag over kommersielle OECD-lager til å være mer på nivå med IEA’s tall. Revideringen (ift. forrige EIA-rapport) var betydelig, dvs. over -70m fat i de seneste månedene

EIA: Short Term Energy Outlook

Dec. 12, 2017

______

EIA kom også med sin Drilling Productivity Report denne uken.

De forventer økt produktivitet spesielt fra E.Ford, men også Bakken i Jan-2018.

EIA: Drilling Productivity Report

Dec. 18, 2017
highlander
14:32
27.12.2017
#7809

Et "ekspertpanel" i Finansavisen tror på følgende gjennomsnittpris for Brent i 2018:

Torbjørn Kjus, DNB Markets: USD 60.

John Olaisen, ABG Sundal Collier: 55.

Teodor Sveen-Nilsen, Sparebank1 Markets: 60.

Berge Gerdt Larsen: 56.

Kristian Johansen, TGS: 62.

Robert Hvide MacLeod, Frontline: 66.

Trond Omdal, Pareto: 60.

Anders Kobbernagel, Norwegian Oil Trading: 62. (Kilde: FA/Xi)
Beins
15:06
27.12.2017
#11452

Kjusern er litt spesiell da han ikke gjetter på årsgjennomsnitt, men på årsslutt der han har 60 USD/f per 31.12, 2018, jfr FA.

Som topp og bunn i 2018 har han 69 USD og 49 USD per fat.

OPEC-samhold og US skiferolje er de to store usikkerhetsfaktorene.

Endret 27.12.2017 15:13 av Beins
Eid
18:46
29.12.2017
#319

Limer inn litt informasjon fra peakoilbarrel.com, om EIA 914 Survey Okt 2017 tall. Forskjellen i produksjonsanslagene mellom statsdata og EIA data er nå i ferd med å bli latterlige i Texas. 462 000 fat/d forskjell i Texas (okt) i forhold til Deans estimater (som har estimert statsdata i Texas i flerfoldige år, og gir sin kommentar under), mens oktobertallene for Nord-Dakota går videre bratt oppover + 83k fat/d på grunnlag av antatt høyere brønnkompletteringstall. For meg lukter det at enten EIA ønsker å holde oljeprisen lav (organisasjonen er statsstøttet), eller at produsentene som rapporterer inn til 914 surveys ser seg tjent med å rapportere for høyt. Og det første er min hovedhypotese; stoler ikke på Trump ledet administrasjon. Ikke så lenge før dette rakner, oljeprisene reagerer opp og jeg sover utmerket godt med mine long posisjoner. Godt nyttår!


EIA 914 Survey, October crude oil production 9,637 kb/day, +167 kb/day m/m. September revised down -11 kb/d to 9,470 kb/day
Texas October 3,767 kb/day, September 3,561 kb/day revised down -13 kb/d
Gulf of Mexico October (Hurricane Nate) 1,449 kb/day, September 1,649 kb/day, revised -1 kb/d
https://www.eia.gov/petroleum/production/#oil-tab
Reply

EIA estimated Texas production at 3767000 bpd vs Dr Dean’s above estimate of 3305000 bpd a difference of 462000 bpd. Wow that is a big difference.

Reply
Dean
Ignored
says:
12/29/2017 at 12:13 pm

Yes, it is unreal: either at the Texas RRC they had really HUGE problems in the past months collecting data, or the EIA used only model estimates without any form of revision.

The correcting factors of the Texas RRC have not changed much and they showed they usual variability, so that I cannot explain why there is such a big divergence between corrected RRC data and EIA. They only problem that I can think of (on the part of the RRC) is that the hurricane completely disrupted their work: does anyone know whether the offices and data servers of the Texas RRC were damaged during the hurricane? Thanks for the information.

Kilder: Texas update, Oct 2017
Eia okt 2017 produksjon USA

Endret 29.12.2017 19:02 av Eid
Eid
20:13
29.12.2017
#320

Mitt eget tilsvar på peakoilbarrel.com (comments). Gir ganske så konsist uttrykk for mitt syn, så får tiden vise om det er rett.

"Politics is a major part of oil markets, and keeping Russia at bay is a goal for the administration I guess. And so is the target of 3% gdp growth for the president. But the profound backwardation in the futures market for Brent at the moment tells me that reality is storage withdrawal until shortage for oil. Especially distillates is under scrutiny because of lack of Venezuela heavy oil and too much light oil from Texas. Conventional oil worldwide is suffering from underinvestment and OPEC policy is as expected to serve their own interests. The main problem is easy oil mid API range (too much exploitation)."

Endret 29.12.2017 20:14 av Eid
Beins
20:47
29.12.2017
#11463

Eid.

Hva tror du om dette innlegget fra Dean:

Dean

12/29/2017 AT 1:55 PM

I had a very interesting discussion on Twitter: operators in Texas confirmed me that the RRC offices were not affected by the hurricane and data reporting proceeded normally. At this point the only (legal) reason left to explain the divergence is that the EIA has started including NGL into their numbers:

https://twitter.com/ZmansEnrgyBrain/status/946796541406208000
Eid
21:20
29.12.2017
#321

Beins

Jeg tror det er helt rett. Tror også det hele er litt "brennbart" og at sensur heldigvis ikke gjelder for meg som er investor totalt "long" i olje, men for ganske mange rundt om i den vestlige verden.

En som kaller seg SRSrocco (Steve) på peakoilbarrel.com har gått langt i å antyde at produsentene i North Dakota lyver om produksjonen og at dette skulle bli avslørt før jul (noe det ikke ble), men mente at han allerede hadde sagt for mye (søk selv om du vil). Texas produksjonen er uten enhver logikk, ettersom mangel på oljeservice personell sammen med orkan kaos gjør produksjonsvekst er veldig usannsynlig. Samtidig, at EIAs ukesrapport unnlater å justere for problemer med pipeline til Canada og åpenbar nedstenging av Shell fasiliteter i gulfen ifbm den siste orkanen, i motsetning til lignende situasjoner tidligere, viste med all tydelighet at organisasjonen ikke ble helt troverdig i mine øyne. Så jeg er i mot i å tro på Trump administrasjonen som jeg setter lik EIA for øyeblikket, men de påvirker som kjent hele medieverden. Og hele synspunktet er sikkert stikk i strid med konvensjonelt syn. Men til slutt gjelder realitetene, og jeg har ingen problem med å vente så lenge.

Endret 29.12.2017 21:26 av Eid
Beins
23:04
29.12.2017
#11465

Interessante problemstillinger dette - det har skurret lenge mellom Weekly og Monthly tall fra EIA før Monthly plutselig skvatt i været på sensommeren og kuttet ned på den store differansen opp til Weekly.

Men dette som kommer fram på tråden er enda mer brennbart stoff. Uansett kommer sannheten for en dag.
oljemarkedet virker uansett å ha god tro framover.
blåball
07:33
30.12.2017
#3840

Kritisk søkelys på inntjening innen skiferolje er på sin plass , diverse meldinger fra for eksempel Statoil ; tyder på att store deler av skiferoljefelt i Nord Amerika ikke har slike produksjon / kompletterings fordeler : ved nye forsøk dette året .

Oljeservice kostnader øker 10 % hvert år fremover : Globalt . ( Og lave kostnader er ferskvare . )

Endret 30.12.2017 07:42 av blåball
OldNick
10:09
04.01.2018
#19785

Her følger noe forsinket ukes-statstikk fra EIA (pga. ferie :-)
_______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Dec. 15, 2017

Dec. 21, 2017

Totalt US-lager: 3 444Bscf
Endring w-o-w: -182BscfStocks were 183Bscf less than last year at this time and 84Bscf below the five-year average of 3 528Bscf.

Vintersesongens første, skikkelige lagertrekk. Hjelper til å støtte prisene.
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

Forrige fredags nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Dec. 22, 2017 (PDF)

I forrige fredags rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -27 enheter i uke 51-2017, av disse steg antallet med +1 enhet i USA og falt med -28 enheter i Canada.

I USA steg antall landrigger med +1 enhet mens antall offshore-rigger var uendret.

I USA var antall oljerigger uendret mens antall gassrigger steg med +1 enhet. Antall horisontale rigger var uendret mens antall vertikale rigger steg med +4 enheter. Antall oljerigger i USA er nå 747 enheter, mens antall gassrigger er 184. Antall landrigger er 910 enheter, mens antall rigger offshore er 19 i USA.

I Canada falt antall oljerigger med -14 enheter mens antall gassrigger også falt med -14 enheter. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket N.Mexico, Texas og Wyoming seg med en endring på +4, -2 og -2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA steg Bakken og Permian med +1 rigg hver mens E.Ford var uendret.

Vi ser en stabil utvikling for riggantallet i de store oljeskifer-feltene, hvilket innebærer at stigningen for oljeprisene hittil ikke har trigget økt aktivitet. Fallet i rigg-antall i Canada er et årlig end-of-year fenomen.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 22Dec2017 (PDF)
______

Data for the week ending Dec. 22, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Dec. 27, 2017

Crude: -6.00 mb
Gasoline: +3.10 mb
Distillates: +2.80 mb
Cushing: -1.30 mb
______

EIA Dec. 28, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 22, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 22, 2017
______

Crude: -4.60 mb
Gasoline: +0.60 mb
Distillate: +1.10 mb
Total petroleum: -8.8 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
10/20/2017: 457.3, 216.9, 129.2, 1271.9
10/27/2017: 454.9, 212.8, 128.9, 1266.1
11/03/2017: 457.1, 209.5, 125.6, 1257.0
11/10/2017: 459.0, 210.4, 124.8, 1259.8
11/17/2017: 457.1, 210.5, 125.0, 1259.7
11/24/2017: 453.7, 214.1, 127.8, 1252.1
12/01/2017: 448.1, 220.9, 129.4, 1249.6
12/08/2017: 443.0, 226.5, 128.1, 1247.1
12/15/2017: 436.5, 227.8, 128.8, 1232.9
12/22/2017: 431.9, 228.4, 129.9, 1224.1
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
10/20/2017: 20.0, -3.6%, 9.3, +1.6%, 3.8, -6.5%
10/27/2017: 19.5, -3.4%, 9.3, +2.8%, 3.7, -9.3%
11/03/2017: 19.9, -0.8%, 9.4, +3.0%, 3.9, -2.9%
11/10/2017: 20.1, +0.5%, 9.4, +1.5%, 4.0, +0.8%
11/17/2017: 19.9, +0.1%, 9.4, +2.6%, 4.0, +0.8%
11/24/2017: 20.0, +0.9%, 9.2, +0.8%, 4.1, +3.2%
12/01/2017: 19.7, +0.5%, 9.1, +0.5%, 3.9, +0.6%
12/08/2017: 19.8, +2.1%, 9.1, +1.6%, 4.0, +2.3%
12/15/2017: 20.3, +2.6%, 9.0, +0.4%, 4.0, -1.2%
12/22/2017: 20.6, +3.5%, 9.2, +2.0%, 4.1, +0.7%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
10/20/2017: 63.7, -0.3
10/27/2017: 63.8, +0.1
11/03/2017: 64.6, +0.8
11/10/2017: 63.1, -1.5
11/17/2017: 61.2, -1.9
11/24/2017: 58.3, -2.9
12/01/2017: 55.6, -2.7
12/08/2017: 52.2, -3.4
12/15/2017: 53.0, +0.8
12/22/2017: 51.4, -1.6
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
10/20/2017: 9.003, 0.504, 9.507, +1.101
10/27/2017: 9.046, 0.507, 9.553, +0.046
11/03/2017: 9.111, 0.509, 9.620, +0.067
11/10/2017: 9.131, 0.514, 9.645, +0.025
11/17/2017: 9.151, 0.507, 9.658, +0.013
11/24/2017: 9.171, 0.511, 9.682, +0.024
12/01/2017: 9.191, 0.516, 9.707, +0.025
12/08/2017: 9.256, 0.524, 9.780, +0.073
12/15/2017: 9.271, 0.518, 9.789, +0.009
12/22/2017: 9.247, 0.507, 9.754, -0.035
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
10/20/2017: 16.025, +0.586, 87.8%
10/27/2017: 16.015, -0.010, 88.1%
11/03/2017: 16.305, +0.290, 89.6%
11/10/2017: 16.639, +0.334, 91.0%
11/17/2017: 16.838, +0.199, 91.3%
11/24/2017: 17.003, +0.165, 92.6%
12/01/2017: 17.195, +0.192, 93.8%
12/08/2017: 16.952, -0.243, 93.4%
12/15/2017: 17.063, +0.111, 94.1%
12/22/2017: 17.398, +0.335, 95.7%
OldNick
10:12
04.01.2018
#19786

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
10/20/2017: 6.199, +0.514, 8.123, +0.640, 1.924, +0.126
10/27/2017: 5.438, -0.761, 7.571, -0.552, 2.133, +0.209
11/03/2017: 6.508, +1.070, 7.377, -0.194, 0.869, -1.264
11/10/2017: 6.769, +0.261, 7.898, +0.521, 1.129, +0.260
11/17/2017: 6.282, -0.487, 7.873, -0.025, 1.591, +0.462
11/24/2017: 5.917, -0.365, 7.329, -0.544, 1.412, -0.179
12/01/2017: 5.844, -0.073, 7.202, -0.127, 1.358, -0.054
12/08/2017: 6.277, +0.433, 7.363, +0.161, 1.086, -0.272
12/15/2017: 5.976, -0.301, 7.834, +0.471, 1.858, +0.772
12/22/2017: 6.783, +0.807, 7.993, +0.159, 1.210, -0.648
______

Imports from OPEC, S.Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
10/20/2017: 0.569, 1.072, 0, 0.043, 0, 0.041, 0.222, 0.210, 0.565, 0, 2.722
10/27/2017: 0.415, 0.921, 0, 0.079, 0, 0.186, 0.155, 0.533, 0.447, 0, 2.736
11/03/2017: 0.816, 0.635, 0, 0.128, 0, 0.037, 0.236, 0.436, 0.478, 0, 2.766
11/10/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
11/17/2017: 0.715, 0.321, 0, 0.070, 0, 0.067, 0.161, 0.602, 0.462, 0, 2.428
11/24/2017: 0.758, 0.456, 0, 0.151, 0, 0.000, 0.160, 0.415, 0.339, 0, 2.279
12/01/2017: 0.707, 0.561, 0, 0.093, 0, 0.097, 0.196, 0.212, 0.455, 0, 2.321
12/08/2017: 0.578, 0.402, 0, 0.143, 0, 0.151, 0.139, 0.448, 0.628, 0, 2.489
12/15/2017: 0.512, 0.706, 0, 0.063, 0, 0.084, 0.146, 0.195, 0.514, 0, 2.220
12/22/2017: 1.002, 0.682, 0, 0.047, 0, 0.254, 0.217, 0.116, 0.664, 0, 2.982
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
10/20/2017: 2.156, -0.714
10/27/2017: 1.951, -0.205
11/03/2017: 3.696, +1.745
11/10/2017: 3.839, +0.143
11/17/2017: 2.783, -1.056
11/24/2017: 1.772, -1.011
12/01/2017: 2.771, +0.999
12/08/2017: 3.991, +1.220
12/15/2017: 2.762, -1.229
12/22/2017: 3.360, +0.598
______

Råolje- (-4.6m fat) og totale petroleums-lagre (-8.8m fat) falt, mens bensin- (+0.6m fat) og destillat-lagrene (+1.1m fat) steg. Cushing-lagrene (-1.6m fat) falt forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje lagre er litt vanskelig å forklare siden netto-importen av råolje er høyere enn økt inntak og fall i innenlandsk råolje-produksjon. Det synes nok også EIA, som endret kusteringsfaktoren sin betydelig for å få balanse i forrige ukes lagertall. 0.1m fat ble levert til SPR-lager også forrige uke.

Produktlagrene så en stigning forrige uke, noe som hovedsakelig skyldtes en kombinasjon av økt produksjon fra raffineriene sammen med lavere leveranse til markedet, noe motvirket av økt nettoeksport av produkter. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -2.8m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat falt forrige uke (-35k f/d). Produksjon fra "Lower-48" (-24k f/d) falt, det samme for mens Alaska (-11k f/d).

I forrige uke falt etterspørselen etter totale petr.produkter, mens tilsvarende for bensin og destillater steg. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for alle 3 kategorier.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC betydelig opp fra uken før, +0.76m f/d (til 3.0m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var ned fra uken før (-0.41m f/d, Mexico, Colombia, Canada ned), mens import fra andre, mindre eksportører (av "ikke-rapportert opprinnelse") også var svakt ned.______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Dec. 22, 2017

Dec. 28, 2017

Totalt US-lager: 3 332Bscf
Endring w-o-w: -112BscfStocks were 62Bscf less than last year at this time and 85Bscf below the five-year average of 3 417Bscf.

Det er iskaldt på øst-kysten i USA og nord i Canada. Det hjelper veldig på NG-etterspørselen. Mulig engros-prisene (les: Henry Hub) vil holde seg over $3 for NG utover?
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

EIA's månedsrapport over olje- og NG-produksjon i USA kom også fredag.

Rapporten er omtalt i innleggene til Eid og beins tidligere.

Vi kan fra produksjonschartet over se at EIA's månedstall nå "har tatt igjen" og gått forbi ukes-estimatene som jeg legger inn (hver uke). Så har EIA korrigert dette avviket.

Det er nok ikke lenge til vi passerer 10m f/d for USA totalt.
OldNick
10:14
04.01.2018
#19787

Fredagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Dec. 29, 2017 (PDF)

I fredagens rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -76 enheter i uke 52-2017, av disse falt antallet med -2 enhet i USA og falt med -74 enheter i Canada.

I USA falt antall landrigger med -1 enhet mens antall offshore-rigger også falt med -1 enhet.

I USA var antall oljerigger uendret mens antall gassrigger falt med -2 enheter. Antall horisontale rigger falt med -5 enheter mens antall vertikale rigger steg med +1 enhet. Antall oljerigger i USA er nå 747 enheter, mens antall gassrigger er 182. Antall landrigger er 909 enheter, mens antall rigger offshore er 18 i USA.

I Canada falt antall oljerigger med -58 enheter mens antall gassrigger også falt med -16 enheter. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket N.Dakota og Texas seg med en endring på -2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA var Permian og E.Ford uendret, mens Bakken falt med -2 rigger.

Fallet i rigg-antall i Canada er et årlig end-of-year fenomen. De har nå de siste par ukene tatt ut over 1/2-parten av oljeriggene i drift, men de fleste av dem vil være i drift igjen i løpet av Jan.______

BMO: Rotary Rig Count charts per 29Dec2017 (PDF)
______

Så følger en samling artikler jeg har lest i jule- og nyttårs-ferien. Det har blitt litt lite tid til å følge med disse dagene, men det skjer fortsatt ting både i oljemarkedet og industrien, men også geopolitisk som påvirker markedets oppfatning av en økende risiko nå som lageroverhenget er i ferd med å forsvinne og vi vet at "reservekapasiteten" er syltynn (OPEC/S.A. og Russland), og vi ser utslagene i oljeprisene.

Personlig synes jeg markedet nå reagerer for sterkt med hensyn til at det forklares primært med uro i Iran. Iran er ikke en stor risiko enda. Jeg tror det vil evt. være et kollaps i Venezuela som er nærmere, men de kan fortsatt "hjelpes" av sine tidligere allierte, Russland og China, selv om de også ser at Maduro-regjeringen nå er som "et svart hull".

Dette tror IEA om oljemarkedet i 2018

IEA tviler på at nyttårsønsket om et strammere oljemarked i 2018 vil bli oppfylt


John Inge Seljehaug, Hegnar.no
14.12.2017

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 59,60 millioner fat pr dag i 2018, opp fra det tidligere anslaget på 59,50 millioner fat pr dag. For 2017 justeres estimatet til 58,02 millioner fat pr dag fra tidligere 58,06 millioner fat pr dag.

Det fremgår av IEAs seneste månedsrapport publisert tirsdag, sammenlignet med forrige månedsrapport, ifølge TDN Direkt.

Byrået gjentar samtidig vekstanslaget i verdens oljeetterspørsel for 2017 på 1,53 millioner fat pr dag. For 2018 oppjusteres vekstanslaget fra 1,28 millioner fat pr dag til 1,29 millioner fat pr dag.

Verdens oljeetterspørsel i 2017 anslås nå til 97,85 millioner fat pr dag, som er oppjustert fra 97,65 millioner fat pr dag i forrige rapport.

IEA tror heller ikke nyttårsønsket til de som vil ha et strammere oljemarked i 2018 vil bli oppfylt.

- Total tilbudsvekst kan overstige etterspørselsveksten. Riktignok, i første halvår kan overskuddet være 200.000 fat pr dag før det går til en underskudd på 200.000 fat pr dag i andre halvår, som leder til at 2018 sett under ett vil være nær balansert marked. Mye kan endre seg de kommende månedene, men det ser ut som om produsentenes håp om godt nyttår hvor nedbygging av lagre fortsetter inn i 2018 i samme fart som med de 500.000 fat pr dag vi har sett i 2017 ikke vil bli oppfylt, skriver IEA.
______

Som jeg har skrevet noen ganger her, autonome biler og bildelingstjenster kommer til å øke etterspørselen etter transport-tjenester betydelig i fremtiden, og dermed indirekte øke etterspørselen etter drivstoff.

Peak oil demand er langt inn i fremtiden, slik Daniel Yergin, vise-formann hos IHS Markit, et stort analysebyrå på bl.a energi-industrien og energi-markedene også ser.

The Trillion Dollar Industry That Boosts Oil Consumption

Jon LeSage, OilPrice.com
Dec. 16, 2017

______

Saudiske landrigger over 35 år:


______

Strategist Jim Paulsen on the biggest risk to the market in 2018

CNBC video
Dec. 19, 2017


Jim Paulsen, chief investment strategist with the Leuthold Group, discusses the market and the 10-year Treasury yield with Brian Sullivan.

Sakser: "I like the energy side of that bet. And, it's a hard one because tech is going straight north," Paulsen said. "By our estimates, crude oil stocks are now about 32 percent undervalued — the deepest they've been in this recovery relative to the price of crude oil. And, if you change that dynamic a little bit, there could be a lot of funds coming from high-growth, high-momentum technology back into the under-owned energy sector."
OldNick
10:17
04.01.2018
#19788

All-time low for discovered resources in 2017: Around 7 billion barrels of oil equivalent was discovered

Rystad Energy PR
Dec. 21, 2017

Rystad Energy concluded this week that 2017 was yet another record low year for discovered conventional volumes globally. Less than seven billion barrels of oil equivalent has been discovered YTD.

“We haven’t seen anything like this since the 1940s,” says Sonia Mladá Passos, Senior Analyst at Rystad Energy. “The discovered volumes averaged at ~550 million barrels of oil equivalent per month. The most worrisome is the fact that the reserve replacement ratio* in the current year reached only 11% (for oil and gas combined) - compared to over 50% in 2012.” According to Rystad’s analysis, 2006 was the last year when reserve replacement ratio reached 100%; largely thanks to the giant onshore gas field Galkynysh in Turkmenistan.

Not only did the total volume of discovered resources decrease – so did the resources per discovered field. An average offshore discovery in 2017 held ~100 million barrels of oil equivalent, compared to 150 million boe in 2012. “Low resources per discovered field can influence its commerciality. Under our current base case price scenario, we estimate that over 1 billion boe discovered during 2017 might never be developed”, says Passos.
mer på link
______

Forties rørledning som bringer mye av rå-oljen fra britisk sektor (ca. 40%) inn til Skottland er ferdig reparert og i oppstartsfasen (se ellers OldNick #19747 fra 11 des. og fremover).

UK's Forties North Sea oil pipeline should fully restart in early Jan -Ineos

Reuters
Dec. 21, 2017

______

Bob Dudley, BP's CEO om skiferoljen i USA:Utdrag fra en FT.com-artikkel.
______

PEMEX's lett-olje produksjon synker, og nå er det gått så langt at Mexico ar begynt å importere lett skiferolje fra Permian-feltene.

Mexico Light Oil Vanishes From Markets, Leaving U.S. to Plug Gap

- Pemex sends Isthmus crude to its refineries and Maya abroad
- Falling Mexico crude output is opportunity for U.S. shale oil

Amy Stillman, Bloomberg
Dec. 22, 2017

______

Venezuela’s Oil Giant Is Struggling in the Caribbean

- Company risks losing close to 16% of its refining capacity
- PDVSA owes about $14 billion to bondholders in 2018-2020

Lucia Kassai, Sheela Tobben, Bloomberg
Dec. 22, 2017

______

Goldman: Oil Markets To Balance Sooner Than Expected

Tsvetana Paraskova, OilPrice.com
Dec. 23, 2017

One of the biggest investment banks is one of the most bullish voices in predicting the state of the oil market next year. Goldman Sachs is more optimistic about the speed of the oil market rebalancing than many experts and other banks, and OPEC itself.

Goldman Sachs expects that the global oil overhang will have cleared by the middle of 2018, accelerating OPEC’s exit from the production cut pact that is currently set to expire at the end of 2018.

“The oil re-balancing continued its progress through November,” thanks to factors including “stellar” oil demand growth, Goldman Sachs analysts said in a note this week, as carried by Bloomberg.

“Global inventories will have re-balanced by mid-2018, leading to a gradual exit from the cuts,” Goldman’s analysts noted.

The U.S. investment bank also expects backwardation—the market structure of near-term oil futures trading at a premium to longer-dated contracts—to strengthen in the second quarter of 2018 when OECD oil inventories will drop to their five-year average.

Backwardation, a sign of a tighter oil market, was one of OPEC’s goals in the production cut deal.

mer på link
______

Sentiment Setup: How Will The Oil Rally Play Out In 2018?

- We discuss why Q1 2018 will surprise to the upside via global oil storage balance.
- OPEC exports on a year-over-year comparison basis are materially lower.
- Sentiment shows that investors have never been more bearish on energy stocks.
- We are forecasting WTI to average $70/bbl in 2018 with upside to $80/bbl.

HFIR, SeekingAlpha.com
Dec. 27, 2017

______

US crude oil production capacity has reached 10 million barrels per day

Rystad Energy
Dec. 29, 2017


Endret 04.01.2018 10:19 av OldNick
OldNick
18:36
04.01.2018
#19793

Data for the week ending Dec. 29, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Jan. 03, 2018

Crude: -5.00 mb
Gasoline: +1.90 mb
Distillates: +4.30 mb
Cushing: -2.10 mb
______

EIA Jan. 04, 2018

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 29, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Dec. 29, 2017
______

Crude: -7.40 mb
Gasoline: +4.80 mb
Distillate: +8.90 mb
Total petroleum: +1.2 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
10/20/2017: 457.3, 216.9, 129.2, 1271.9
10/27/2017: 454.9, 212.8, 128.9, 1266.1
11/03/2017: 457.1, 209.5, 125.6, 1257.0
11/10/2017: 459.0, 210.4, 124.8, 1259.8
11/17/2017: 457.1, 210.5, 125.0, 1259.7
11/24/2017: 453.7, 214.1, 127.8, 1252.1
12/01/2017: 448.1, 220.9, 129.4, 1249.6
12/08/2017: 443.0, 226.5, 128.1, 1247.1
12/15/2017: 436.5, 227.8, 128.8, 1232.9
12/22/2017: 431.9, 228.4, 129.9, 1224.1
12/29/2017: 425.4, 233.2, 138.8, 1225.3
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
10/20/2017: 20.0, -3.6%, 9.3, +1.6%, 3.8, -6.5%
10/27/2017: 19.5, -3.4%, 9.3, +2.8%, 3.7, -9.3%
11/03/2017: 19.9, -0.8%, 9.4, +3.0%, 3.9, -2.9%
11/10/2017: 20.1, +0.5%, 9.4, +1.5%, 4.0, +0.8%
11/17/2017: 19.9, +0.1%, 9.4, +2.6%, 4.0, +0.8%
11/24/2017: 20.0, +0.9%, 9.2, +0.8%, 4.1, +3.2%
12/01/2017: 19.7, +0.5%, 9.1, +0.5%, 3.9, +0.6%
12/08/2017: 19.8, +2.1%, 9.1, +1.6%, 4.0, +2.3%
12/15/2017: 20.3, +2.6%, 9.0, +0.4%, 4.0, -1.2%
12/22/2017: 20.6, +3.5%, 9.2, +2.0%, 4.1, +0.7%
12/29/2017: 20.6, +5.0%, 9.2, +2.1%, 4.1, +5.8%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

10/13/2017: 64.0, +0.2
10/20/2017: 63.7, -0.3
10/27/2017: 63.8, +0.1
11/03/2017: 64.6, +0.8
11/10/2017: 63.1, -1.5
11/17/2017: 61.2, -1.9
11/24/2017: 58.3, -2.9
12/01/2017: 55.6, -2.7
12/08/2017: 52.2, -3.4
12/15/2017: 53.0, +0.8
12/22/2017: 51.4, -1.6
12/29/2017: 49.0, -2.6
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
10/20/2017: 9.003, 0.504, 9.507, +1.101
10/27/2017: 9.046, 0.507, 9.553, +0.046
11/03/2017: 9.111, 0.509, 9.620, +0.067
11/10/2017: 9.131, 0.514, 9.645, +0.025
11/17/2017: 9.151, 0.507, 9.658, +0.013
11/24/2017: 9.171, 0.511, 9.682, +0.024
12/01/2017: 9.191, 0.516, 9.707, +0.025
12/08/2017: 9.256, 0.524, 9.780, +0.073
12/15/2017: 9.271, 0.518, 9.789, +0.009
12/22/2017: 9.247, 0.507, 9.754, -0.035
12/29/2017: 9.272, 0.510, 9.782, +0.028
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
10/20/2017: 16.025, +0.586, 87.8%
10/27/2017: 16.015, -0.010, 88.1%
11/03/2017: 16.305, +0.290, 89.6%
11/10/2017: 16.639, +0.334, 91.0%
11/17/2017: 16.838, +0.199, 91.3%
11/24/2017: 17.003, +0.165, 92.6%
12/01/2017: 17.195, +0.192, 93.8%
12/08/2017: 16.952, -0.243, 93.4%
12/15/2017: 17.063, +0.111, 94.1%
12/22/2017: 17.398, +0.335, 95.7%
12/29/2017: 17.398, +0.335, 96.7%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
10/20/2017: 6.199, +0.514, 8.123, +0.640, 1.924, +0.126
10/27/2017: 5.438, -0.761, 7.571, -0.552, 2.133, +0.209
11/03/2017: 6.508, +1.070, 7.377, -0.194, 0.869, -1.264
11/10/2017: 6.769, +0.261, 7.898, +0.521, 1.129, +0.260
11/17/2017: 6.282, -0.487, 7.873, -0.025, 1.591, +0.462
11/24/2017: 5.917, -0.365, 7.329, -0.544, 1.412, -0.179
12/01/2017: 5.844, -0.073, 7.202, -0.127, 1.358, -0.054
12/08/2017: 6.277, +0.433, 7.363, +0.161, 1.086, -0.272
12/15/2017: 5.976, -0.301, 7.834, +0.471, 1.858, +0.772
12/22/2017: 6.783, +0.807, 7.993, +0.159, 1.210, -0.648
12/29/2017: 6.491, -0.292, 7.966, -0.027, 1.475, +0.265
______

Imports from OPEC, S.Arabia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
10/20/2017: 0.569, 1.072, 0, 0.043, 0, 0.041, 0.222, 0.210, 0.565, 0, 2.722
10/27/2017: 0.415, 0.921, 0, 0.079, 0, 0.186, 0.155, 0.533, 0.447, 0, 2.736
11/03/2017: 0.816, 0.635, 0, 0.128, 0, 0.037, 0.236, 0.436, 0.478, 0, 2.766
11/10/2017: 0.718, 0.649, 0, 0.115, 0, 0.132, 0.191, 0.459, 0.732, 0, 2.996
11/17/2017: 0.715, 0.321, 0, 0.070, 0, 0.067, 0.161, 0.602, 0.462, 0, 2.428
11/24/2017: 0.758, 0.456, 0, 0.151, 0, 0.000, 0.160, 0.415, 0.339, 0, 2.279
12/01/2017: 0.707, 0.561, 0, 0.093, 0, 0.097, 0.196, 0.212, 0.455, 0, 2.321
12/08/2017: 0.578, 0.402, 0, 0.143, 0, 0.151, 0.139, 0.448, 0.628, 0, 2.489
12/15/2017: 0.512, 0.706, 0, 0.063, 0, 0.084, 0.146, 0.195, 0.514, 0, 2.220
12/22/2017: 1.002, 0.682, 0, 0.047, 0, 0.254, 0.217, 0.116, 0.664, 0, 2.982
12/29/2017: 0.766, 0.746, 0, 0.089, 0, 0.120, 0.386, 0.164, 0.416, 0, 2.687
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

10/13/2017: 2.870, -0.986
10/20/2017: 2.156, -0.714
10/27/2017: 1.951, -0.205
11/03/2017: 3.696, +1.745
11/10/2017: 3.839, +0.143
11/17/2017: 2.783, -1.056
11/24/2017: 1.772, -1.011
12/01/2017: 2.771, +0.999
12/08/2017: 3.991, +1.220
12/15/2017: 2.762, -1.229
12/22/2017: 3.360, +0.598
12/29/2017: 3.898, +0.538
______

Råolje-lagrene (-7.4m fat) falt, mens bensin- (+4.8m fat), destillat- (+8.9m fat) og totale petroleums-lagre (+1.2m fat) steg. Cushing-lagrene (-2.6m fat) falt forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje skyldes en kombinasjon av økt råolje-inntak til raffineriene og redusert netto-import, noe motvirket av økt, innenlandsk råolje-produksjon. 0.4m fat ble levert til SPR-lager forrige uke.
OldNick
18:39
04.01.2018
#19794

Produktlagrene så en betydelig stigning forrige uke, noe som hovedsakelig skyldtes redusert nettoeksport, hjulpet av redusert leveranser til markedet og noe økt produksjon fra raffineriene. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene opp med +6.7m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat steg forrige uke (+28k f/d). Produksjonen fra både "Lower-48" (+25k f/d) og Alaska (+3k f/d) steg.

I forrige uke falt etterspørselen etter totale petr.produkter, bensin og destillater betydelig. 4 ukers snitt y-o-y er dog positiv for alle 3 kategorier.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC noe ned fra uken før, -0.30m f/d (til 2.7m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var opp fra uken før (+0.24m f/d, Canada og Mexico opp, Colombia ned), mens import fra andre, mindre eksportører (av "ikke-rapportert opprinnelse") var svakt opp.

Rapporten var blandet, men markedet tolker nok at den store økningen i produkter skyldes været, og ikke markedet primært, og de tross alt gode etterspørselsdataene var positive. Raffineri-utnyttelsen ligger også på rekord-nivåer.

Nå begynner oljeprisene å nærme seg luftige nivåer (Brent over $68, WTI $62), og spread'en holder seg fortsatt høyt ($6/fat). Er en korreksjon nært forestående?______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Dec. 29, 2017

Jan. 04, 2018

Totalt US-lager: 3 126Bscf
Endring w-o-w: -206BscfStocks were 192Bscf less than last year at this time and 192Bscf below the five-year average of 3 318Bscf.
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

PetroBras har inngått et rekordforlik med et massesøksmål fra investorer i selskapet i USA med bakgrunn i korrupsjons-saken som har plaget selskapet nå i flere år.

Ser dog ikke ut som om markedet selger av aksjen, så det var da ikke verre enn fryktet.

Petrobras to pay $2.95 billion to settle U.S. class action over corruption

Brendan Pierson, Reuters
Jan. 03, 2017

New York - Brazil’s state-controlled oil company, Petroleo Brasileiro SA (PETR4.SA, PBR.N), said on Wednesday that it has agreed to pay $2.95 billion to settle a U.S. class action brought by investors who claim they lost money as a result of a corruption scandal.

Petrobras, as the company is known, denied any wrongdoing under the deal, which is one of the largest securities class action settlements in the United States. U.S. District Judge Jed Rakoff in Manhattan must approve the settlement.

The company said the settlement will be paid in three roughly equal installments and will affect fourth quarter results.

Investors sued Petrobras after prosecutors in Brazil accused former executives at the company of accepting more than $2 billion in bribes over a decade, mainly from construction and engineering companies.

Petrobras claimed it was itself a victim, and it expressly denied wrongdoing in a securities filing on Wednesday. But its market value has plunged as the so-called Lava Jato or “car wash” corruption scandal has deepened.

Petrobras said that it hoped the settlement would resolve all investor claims in the United States over the scandal.

The deal does not include investors who bought non-U.S.-based Petrobras securities outside the United States, according to the company.

The deal came just days after Brazil’s securities regulator CVM formally accused eight former Petrobras executives of corruption.

According to a legal filing by the regulator on Friday, the accusations relate to possible irregularities in the contracting process for three drill ships.

Among the accused in CVM’s filing are former Petrobras chief executives Maria das Gracas Foster and Jose Sergio Gabrielli.

mer på link
______

Bjarne Schieldrop, SEB om det som foregår i Iran.

Det kan sende oljeprisen over 100 dollar fatet

Stian Jacobsen, Hegnar.no
02.01.2018


Endret 04.01.2018 18:39 av OldNick
highlander
14:50
05.01.2018
#7858

Fra fjorårets bunnpunkt på 44 dollar fatet i juni har oljeprisen steget med 52 prosent, og bare den siste måneden har prisene steget med ni prosent.

– Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle stige så mye som nå. Jeg hadde sett for meg 60-tallet i fjerde kvartal. Dette har steget mer enn alle estimatene jeg kan huske å ha sett, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

DNB Markets har en prognose på 60 dollar fatet i 2018, mens Pareto i dag oppgraderte sin prognose til 63 (60). (Kilde: DN/Xi)
OldNick
13:43
06.01.2018
#19799

Dagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Jan. 05, 2018 (PDF)

I dagens rapport fra Baker Hughes steg antall rigger i nord-Amerika med +33 enheter i uke 1-2018, av disse falt antallet med -5 enheter i USA og steg med +38 enheter i Canada.

I USA falt antall landrigger med -3 enhet mens antall offshore-rigger falt med -1 enhet.

I USA falt antall oljerigger med -5 enheter mens antall gassrigger var uendret. Antall horisontale rigger steg med +2 enheter mens antall vertikale rigger falt med -3 enheter. Antall oljerigger i USA er nå 742 enheter, mens antall gassrigger er 182. Antall landrigger er 906 enheter, mens antall rigger offshore er 17 i USA.

I Canada steg antall oljerigger med +36 enheter mens antall gassrigger steg med +2 enheter. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket Louisiana, Oklahoma og Wyoming seg med en endring på -6, -2 og +2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA steg antall rigger i Permian med +2, E.Ford var uendret, mens Bakken falt med -1 rigg.

Vi ser ingen effekt av rapporten på oljeprisene. Rigg-antallet ser ut til å ha stabilisert seg. Det ligger på omtrent samme nivå som i fjor sommer, og det er litt oppsiktsvekkende, siden oljeprisene har steget $15 siden dengang.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 05Jan2018 (PDF)
______

Ser ikke ut som om den varslede EV-revolusjonen vil påvirke veksten i olje-etterspørselen med det første.
Men, en kraftig vekst i oljeprisen kan senke veksten. Dette er markedabalansen.

Fjorårets bilsalg var rekord - igjen.

Car Sales to Top 90 Million Globally for First Time

WSJ
Jan. 03, 2018

A recovery in emerging markets such as Russia helped fuel the latest results. Global sales of passenger cars and trucks likely surpassed 90 million for the first time in 2017, the latest indicator that demand for conventional automobiles remains strong even as driverless cars and ride sharing get increasing attention. The results, based on preliminary data provided by WardsAuto.com, were fueled in part by a continued rebound in Western Europe and recovery in major emerging markets, including Brazil and Russia. Asian buyers are the main engine for sales growth with more than a quarter of the cars sold last year going to Chinese customers, up from less than 15% a decade ago. The North American market is the world’s most profitable for auto makers, but American dealership traffic has slowed after several years of momentum. Analysts expect U.S. sales in 2017 to fall short of a record 2016...

og resten finnes bak en betalingstjeneste
______

Venezuela har opplevd branner i flere av sine oljeraffinerier, senest i det største Amuay - et av verden største, med en nominell kapasitet b>over 0.9 mill f/d. Men, det er mange år siden de kjørte med den raten.

Raffineriet sies å være helt nedkjørt og har produsert på ca. 1/3-del av kapasitet de siste årene pga. av mangel på vedlikehold og investeringer. I artikkelen nevnes det at de siste månedene har raffineriet operert på lusne 40 000 f/d.

Det er så dårlig stelt at raffineriet til og med ikke har hatt brannskum for å dempe/slukke oljebranner.

Venezuela styrer rett mot kaos.

Oil-Rich Venezuela Is Out Of Gasoline

Zerohedge.com
Jan. 03, 2017

______

Once a cash cow, Venezuela’s state-owned oil company Pdvsa now verges on collapse

Kirk Semple, Clifford Krauss, New York Times
Jan. 02, 2017

______

Dallas Fed undersøkelse: Oljeselskapene forventer ingen riggboom med WTI under $60/fat.

Higher oil prices needed to sharply boost U.S. drilling -Dallas Fed

Liz Hampton, Reuters
Dec. 28, 2017

______

Suncor Energy og Teck Resources oppdaterer markedet om Fort Hills Oil Sand project, det største, pågående greenfield prosjekt i Alberta's oljesandindustri.

Dette er vel et ca. US$14 mrd. prosjekt, og skal produsere 180k f/d bitumen for salg (ikke oppgraderingsanlegg).

- First oil forventet senere i Jan.
- Anlegget skal være på 90% av kapasitet ved utgangen av 2018.
- Suncor er seniorpartner (ca. 53% andel),
- Teck juniorpartner (ca. 21%). Dette er deres første prosjekt innen olje. De er gruve-selskap med Zn, Cu og metallurgisk kull som hovedprodukter.

Teck Provides Update on Fort Hills Project

Marketwired
Jan. 03, 2017
Buckfinder1
10:02
09.01.2018
#285

Tyskland gir opp klimamålene.

http://www.klimarealistene.com/2018/01/09/tyskland-gir-opp-klimamalene-for-2020/
eshuse
10:24
09.01.2018
#2633

Feil topic..

Endret 09.01.2018 10:25 av eshuse
gorwell
13:41
09.01.2018
#22717

Nice find, Buck. Sett den på klima-piss tråden med en spekulasjon hvor lenge Merkel klarer å opprettholde maktmonopol-koallisjonen sin?

gorwell
highlander
13:05
10.01.2018
#7876

«Opec-landene er ikke interessert i en oljepris over 60 dollar pr. fat på grunn av skiferolje,» sier oljeministeren i et intervju med det iranske nyhetsbyrået Shana, ifølge Bloomberg.

Han gjør også sitt for å snakke ned prisen ved å forklare at den seneste prisoppgangen skyldes midlertidige faktorer som kaldt vær og økt behov for fyringsolje.

Estimatene for veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon i 2018 har blitt oppjustert betydelig de seneste månedene i takt med prisoppgangen. (Kilde: Bloomberg/FA/Xi)
Beins
13:53
10.01.2018
#11529

En Forbes-artikkel om hvorfor kostnaden ved utvinning av skiferolje vil gå opp - oljeservice må få bedre betalt og flaskehalsene øker.
Eid
17:07
10.01.2018
#322

Og der kom justeringen for US domestic production i EIA sin ukesrapport. 9492 kfat/d mot 9782 kfat/d forrige uke. -290 kfat/d justering av produksjonsestimatet. Det var jo en kraftig justering, bedre sent enn aldri....
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter