Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Aker BP ASA
Aker BP ASA
highlander
13:56 12.01.2018
#7897

Aker BP har steget i takt med stigende oljepris de siste månedene. Meglerhusene er noe uenige om ferden videre:

- Credit Suisse, som ikke ser på denne aksjen alt for ofte, nedgraderte den fra "outperform" til "neutral" for noen dager siden. Imidlertid oppjusterte meglerhuset kursmålet fra 170 til 180 kr.

- DNB Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Imidlertid justerte DNB kursmålet opp fra 203 til 210 kr.

- Også Carnegie har gjort en tilsvarende nedgradering av aksjen etter den siste tidens opptur, fra kjøp til hold. Her kom det også en heving av kursmålet, fra 205 til 215 kr.

- Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen og et kursmål på 235 kroner før oljeselskapets kapitalmarkedsdag den 15. januar.

Meglerhuset venter at Aker BP vil trappe opp leteboringen i 2018 og at selskapet vil annonsere flere brønner øst i Barentshavet. Danske Bank peker ifølge E24 på at Statoil og Lundin boret i området tidligere i 2017. Fjorårets viktigste letebrønn skuffet da de to oljeselskapene fant et lite gassfunn på gigantiske Korpfjell i Barentshavet.

Endret 12.01.2018 13:59 av highlander
blåball
12:14 15.01.2018
#3909

DNB Markets har nå løpt etter AkerBP i flere år , og i seinere måneder og uker , og er like overrasket hver gang , seinest i dag på E24 : utbyttet er vesentlig høgere enn forventet nå og fremover .

Og når man i tillegg kritiserer investeringer , som blir høgere fremover , er man helt på linje med Danske Bank ...... ( selv Jens Evensen hadde reagert..... ) .

Investeringer trekkes av på skatten , og utgjør inntekter fremover , og det med skattefradrag fra tidligere oppkjøp .

Kursmål økes til ?

Bull .
Buckfinder1
08:41 16.01.2018
#286

https://m.nettavisen.no/na24/rkkes-aker-bp-tar-av-pa-brsen/3423406262.html
OldNick
09:35 16.01.2018
#19826

Kanskje legge inn lenke til den gamle tråden som hadde ticker DETNOR, som var "Det Norske Oljeselskap", forløperen til AKER BP (gjennom fusjonen med BP Norge, og nå sist oppkjøp av HESS Norge).

DETNOR: Fra mygg til gigant II


Dette var en gammel tråd, helt tilbake til 2014.

Så får vi tåle at det var blåball som hadde de fleste innleggene.
Her hadde han rett, siden han stort sett bare er bull.


DETNOR: Fra mygg til gigant

Denne gikk helt tilbake til Aug-2011.

Endret 16.01.2018 09:41 av OldNick
blåball
09:42 16.01.2018
#3912

DNB Markets setter kursmål til 251 kroner på AkerBP . ( Ref. Hegnar.no i dag ) .

Aker ASA øker med dette sin sterke finansielle posisjon , og dette gir synergier innen flere allianser internt og øvrige allianser .

Bull .
blåball
12:03 16.01.2018
#3913

Det fleste høyner kursmål i AkerBP .
Og noen feltandeler kan selges i bytte mot noe annet . ( Det gir mer cash enn markedet har priset inn . )

Det er nok flere oljeproduserende som vil inn i AkerBP fremover . ( BP med flere er mer enn fornøyd ) .

Hvem høyner til 300 i kurs ?
highlander
14:01 16.01.2018
#7925

Pareto Securities har gjentatt kjøp av Aker BP i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 250 til 270 kr.
blåball
10:33 17.01.2018
#3921

Artic Securitis høyner til 285 , og Kjøp . ( ref. DN.no i dag ) .

Prm teknologi er ett av flere bidrag til optimalisert utvinning , det vil si tilnærmet 70 % på Sverdrup feltet . ( mer på E24 i dag ) .

Ny halvering av kostnader er kognetiv tenking , og Aker har sikret seg grunnressurser for mange tiår fremover .

Bull . ( takker for det Old Nick # 19826 ) .

Endret 17.01.2018 10:42 av blåball
blåball
11:18 22.01.2018
#3942

Aqualis skal gjennomføre marine sertifiseringstjenester til AkerBP : en rammeavtale på 5 år , og en del andre oppdrag . ( Mer på Nyheter i dag ) .

DN.no har i dag en del om Sverdrup feltet : der økt utvinningsgrad og dernest lavere kostnader gir profitt med videre .

Moderat bull fremover , med mer oppside innen feltutvikling m.v.
Sterk bull det neste årene , eller før .

Endret 22.01.2018 11:20 av blåball
highlander
14:11 30.01.2018
#8047

Jefferies gjentar ifølge Reuters en kjøpsanbefaling på Aker BP tirsdag og hever kursmålet til 270 kroner i forkant av resultatfremleggelsen 2. februar.

Det eksisterer fortsatt ytterligere oppkjøpsmuligheter på norsk sokkel med et begrenset antall potensielle kjøpere, slås det fast.

Dette er i stor grad drevet av den finansielle håndteringen av skattetap, som demonstrert i Aker BPs oppkjøp av Hess Norge, mener Jefferies.

Av totalt 41 selskaper Jefferies har undersøkt, er det kun 11 selskaper som har skattetap på over 150 millioner dollar. Av disse er det bare fire igjen som virkelig er interessante for oppkjøp, skriver meglerhuset. Lundin Norge, Eni Norge, Repsol Norge og KUFPEC Norway trekkes frem som mulige oppkjøpskandidater.

Jefferies skriver ifølge Reuters at konkurranse til Aker BPs strategi kan komme fra Statoil og Norske Shell, mens Conoco Phillips Skandinavia kan være både kjøper og selger. (Kilde: Reuters, HO)
blåball
10:25 02.02.2018
#3996

Kursmål øker markert for AkerBP .
Kvartalvise økte utbytter gir stabelitet .

Og markert økt finansielt spillerom gir oppkjøps muligheter , om nødvendig .

Bull.
highlander
14:45 02.02.2018
#8085

Det så ut til å bli en grei åpning på fredagens børsdag for Aker BP, til tross for at de skuffet i forhold til estimatene da de la frem sitt resultat på morgenkvisten.

Etter 15 minutter var aksjen fortsatt opp 0,44 prosent - men så snudde det. Nå er aksjen kraftig minus - ned 4,5 % i skrivende stund.

Resultatene fra Aker BP steg betydelig i fjerde kvartal i fjor, men analytikerne hadde ventet enda mer. Selskapet innfridde samtidig sin egen produksjonsprognose.

Selskapets brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 509 millioner dollar, selv om dette er opp fra 485 millioner, så er det fortsatt noe lavere enn analytikernes forventning. Det samme er resultat etter skatt som gikk fra -67 millioner i underskudd til 34 millioner dollar i overskudd.
Analytikerne hadde i forkant ventet en omsetning på 713 millioner dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 528 millioner og et resultat etter skatt på 107 millioner, ifølge konsensusestimater fra TDN / SME Direkt. (E24)
highlander
12:21 12.02.2018
#8197

En av de mest gullkantede skattefordelene på norsk sokkel er satt i spill:

Dagens Næringsliv skrev fredag og lørdag om at den såkalte leterefusjonsordningen kan ende opp med å bli gransket av Esa, Eftas overvåkningsorgan. Det er Bellona som har klaget inn ordningen, som de mener er ulovlig statsstøtte etter EØS-reglene. Konklusjonen kan bli at ordningen må vrakes og at oljeselskaper må tilbakebetale hele eller deler av beløpene de har mottatt.

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å gjøre det lettere for nye selskaper å starte opp på norsk sokkel. Ordningen sikrer at nykommere og andre selskaper som går med underskudd, kan få utbetalt direkte fra Skatteetaten det fradraget de ellers bare ville kunne trekke fra i skatten først hvis eller når de senere går med overskudd. Selskapene får utbetalt 78 prosent av letekostnadene. Den høye fradragssatsen gjelder all oljevirksomhet, og er satt høyt for å korrespondere med den høye inntektsskattesatsen for oljevirksomhet, også 78 prosent.

I en oppstilling fra Dagens Næringsliv fremkommer at følgende børsnoterte selskap har fått følgende beløp refundert i perioden 2008-2017: Aker BP NOK 9 milliarder, Norwegian Energy Company (NOR) NOK 3,7 milliarder og North Energy NOK 2,6 milliarder. De to sistnevnte har senere terminert sin norske oljeletingsaktivitet.

Hvis Esa kommer til at ordningen rammes av statsstøttereglene, skal den ulovlige statsstøtten betales tilbake. En tiårig foreldelsesregel vil trolig gjøre at utbetalinger før 2008 ikke blir vurdert som ulovlig statsstøtte. (Kilde: DN, Xi)
Buckfinder1
10:43 19.02.2018
#288

Positive nyheter:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/02/Aker-BP-fant-mye-mer-olje-enn-foerst-antatt
highlander
14:40 19.02.2018
#8309

Aker BP-funnet i Frosk, letebrønnen i nærheten av Alvheim-feltet, har altså et foreløpig estimat på 30-60 millioner fat sammenlignet med et tidligere estimat på mellom 3-21 millioner fat.

Ifølge DNB Markets' estimater vil dette løfte estimert netto underliggende verdi for Aker BP med rundt 1,50 kr pr. aksje. I skrivende stund er aksjen imidlertid opp 4,80 kr – og handles på 204,60 kr.

Meglerhuset har fra før en kjøpsanbefaling med et kursmål på 251 kr.
highlander
08:43 02.03.2018
#8450

Aker BP har funnet olje rett nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter med utvinnbar olje. Én standard kubikkmeter olje tilsvarer 6,29 fat. (Kilde: E24)
blåball
09:31 02.03.2018
#4067

Aker øker stadig sine ressurser og BP oppkjøp er svært bra , og det er også resorvar egenskaper på Bøyla feltet i dag .

Aker ASA har også nye Aker Energy ; dette gir store synergi effekter .

Oslo Børs har fått to meget sterke selskaper , med stor oppside .

Endret 02.03.2018 09:33 av blåball
blåball
08:53 06.03.2018
#4078

Moodys oppgraderer AkerBP til Ba1 . ( referanse er DN.no i dag ).
blåball
14:34 07.03.2018
#4088

Sissner opplyser att han dekket inn sin short i Februar måned dette år . ( Ref. Hegnar .no nå i dag / AkerBP ) .

Det er en god kar , og nylig nå i helgen var han i Finansavisen på noen av det første sidene og anbefalte oljeaksjer , produserende selvsagt.........

med økt utbytte og betydlig mer produksjon og oljefunn er kursnivå 300 i år 2019 , eller før .

Endret 07.03.2018 14:41 av blåball
blåball
10:19 09.03.2018
#4091

Lundin meldte for noen dager siden om prøveproduksjon på Alta / Gotha feltet til sommeren 2018 , Leiv Eirikson Rigg er hyret inn som vanlig , horisontal boring . ( ref. Sysla no. og andre ) .

Nye oljefunn ved siden av Alvheim feltet er gode nyheter .

( Når DNB Markets oppgraderer Statoil til 205 , er stadig AkerBP vesentlig bedre på oppside og utbytte fremover ) .

Endret 09.03.2018 10:20 av blåball
blåball
10:42 09.03.2018
#4092

Nå er det videre en klar fordel att Statoil digitaliserer og innoverer i Bergen / Stavanger , samt bestiller skip / tankere : 6 stk. på langtids kontrakter : 2 stk. med LPG og 4 stk. med LNG som fremdrifts form , fordelene er flere og bedre . ( Mer på DN.no i dag ) .

Lundin blir ett trofe å jakte på fremover , Statoil er inne allerede . ( Aker gruppen med ambisjoner ? ) .

Men AkerBP har nok av prosjekter fremover som er svært bærekraftige , break even er bedre enn det fleste .

Endret 09.03.2018 10:43 av blåball
highlander
14:38 06.04.2018
#8879

Kjell Inge Røkkes Aker BP og Statoil har ikke blitt enige om hvordan Noaka-området i Nordsjøen skal bygges ut, skriver bransjenettstedet Upstream.

Nå skal OIje- og energidepartementet megle mellom partene.

– Jeg kan bekrefte at departementet er i dialog med selskapene med mål om å etablere en utviklingsløsning for området, sier oljeminister Terje Søviknes til Upstream.
Oljeselskapene kontrollerer flere funn i Noaka-området, der Aker BP opererer Frøy og Frigg, mens Statoil har Krafla og Askja.

Aker BP vil ha én sentral plattform nær det utdaterte Frigg-feltet. Statoil ønsker på sin side to ubemannede boreplattformer, skriver nettstedet.

Det anslås at Noaka-området inneholder over 500 millioner fat oljeekvivalenter. (Upstream, E24)
highlander
06:27 09.04.2018
#8912

Sparebank1 Markets har oppgradert Aker BP fra nøytral til kjøp i en oppdatering.

Imidlertid holder meglerhuset kursmålet uendret på 242 kr.
highlander
08:39 10.04.2018
#8948

Oljeselskapet Aker BP har boret tørt i lete- og avgrensningsbrønn 6507/5–8 i Norskehavet, ifølge en melding fra Oljedirektoratet.

Brønnen ligger vest for Skarv-feltet til selskapet, og rett ved det nye satellittfeltet Ærfugl som skal bygges ut for 8,5 milliarder kroner.

Ifølge Oljedirektoratet regner man nå med at det ligger mellom 27,6 og 46,8 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass i Ærfugl-feltet, gitt de skuffende resultatene i denne siste letebrønnen.

Det var boreriggen Deepsea Stavanger som utførte boringen. Den skal nå utføre en brønnoverhaling på Skarv-feltet for Aker BP. (E24)
blåball
10:29 10.04.2018
#4149

re:highlander #8948:

Vel , her får man hoste opp noen oppgraderinger generelt .

Lundin foretar produksjonstest på Alta feltet denne vår / sommer , og Gotha feltet er like i nærheten . ( Se Sysla .no m.v. ) .

North Energy ASA var for tidlig ute , men Aker og Lundin er vinnere . ( Statoil med mange prosenter i Lundin . AkerBP har nå eierposisjoner i svært mange felt . Bull. ) .
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter