Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Aker BP ASA
Aker BP ASA
highlander
13:56 12.01.2018
#7897

Aker BP har steget i takt med stigende oljepris de siste månedene. Meglerhusene er noe uenige om ferden videre:

- Credit Suisse, som ikke ser på denne aksjen alt for ofte, nedgraderte den fra "outperform" til "neutral" for noen dager siden. Imidlertid oppjusterte meglerhuset kursmålet fra 170 til 180 kr.

- DNB Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold. Imidlertid justerte DNB kursmålet opp fra 203 til 210 kr.

- Også Carnegie har gjort en tilsvarende nedgradering av aksjen etter den siste tidens opptur, fra kjøp til hold. Her kom det også en heving av kursmålet, fra 205 til 215 kr.

- Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen og et kursmål på 235 kroner før oljeselskapets kapitalmarkedsdag den 15. januar.

Meglerhuset venter at Aker BP vil trappe opp leteboringen i 2018 og at selskapet vil annonsere flere brønner øst i Barentshavet. Danske Bank peker ifølge E24 på at Statoil og Lundin boret i området tidligere i 2017. Fjorårets viktigste letebrønn skuffet da de to oljeselskapene fant et lite gassfunn på gigantiske Korpfjell i Barentshavet.

Endret 12.01.2018 13:59 av highlander
blåball
12:14 15.01.2018
#3909

DNB Markets har nå løpt etter AkerBP i flere år , og i seinere måneder og uker , og er like overrasket hver gang , seinest i dag på E24 : utbyttet er vesentlig høgere enn forventet nå og fremover .

Og når man i tillegg kritiserer investeringer , som blir høgere fremover , er man helt på linje med Danske Bank ...... ( selv Jens Evensen hadde reagert..... ) .

Investeringer trekkes av på skatten , og utgjør inntekter fremover , og det med skattefradrag fra tidligere oppkjøp .

Kursmål økes til ?

Bull .
Buckfinder1
08:41 16.01.2018
#286

https://m.nettavisen.no/na24/rkkes-aker-bp-tar-av-pa-brsen/3423406262.html
OldNick
09:35 16.01.2018
#19826

Kanskje legge inn lenke til den gamle tråden som hadde ticker DETNOR, som var "Det Norske Oljeselskap", forløperen til AKER BP (gjennom fusjonen med BP Norge, og nå sist oppkjøp av HESS Norge).

DETNOR: Fra mygg til gigant II


Dette var en gammel tråd, helt tilbake til 2014.

Så får vi tåle at det var blåball som hadde de fleste innleggene.
Her hadde han rett, siden han stort sett bare er bull.


DETNOR: Fra mygg til gigant

Denne gikk helt tilbake til Aug-2011.

Endret 16.01.2018 09:41 av OldNick
blåball
09:42 16.01.2018
#3912

DNB Markets setter kursmål til 251 kroner på AkerBP . ( Ref. Hegnar.no i dag ) .

Aker ASA øker med dette sin sterke finansielle posisjon , og dette gir synergier innen flere allianser internt og øvrige allianser .

Bull .
blåball
12:03 16.01.2018
#3913

Det fleste høyner kursmål i AkerBP .
Og noen feltandeler kan selges i bytte mot noe annet . ( Det gir mer cash enn markedet har priset inn . )

Det er nok flere oljeproduserende som vil inn i AkerBP fremover . ( BP med flere er mer enn fornøyd ) .

Hvem høyner til 300 i kurs ?
highlander
14:01 16.01.2018
#7925

Pareto Securities har gjentatt kjøp av Aker BP i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 250 til 270 kr.
blåball
10:33 17.01.2018
#3921

Artic Securitis høyner til 285 , og Kjøp . ( ref. DN.no i dag ) .

Prm teknologi er ett av flere bidrag til optimalisert utvinning , det vil si tilnærmet 70 % på Sverdrup feltet . ( mer på E24 i dag ) .

Ny halvering av kostnader er kognetiv tenking , og Aker har sikret seg grunnressurser for mange tiår fremover .

Bull . ( takker for det Old Nick # 19826 ) .

Endret 17.01.2018 10:42 av blåball
blåball
11:18 22.01.2018
#3942

Aqualis skal gjennomføre marine sertifiseringstjenester til AkerBP : en rammeavtale på 5 år , og en del andre oppdrag . ( Mer på Nyheter i dag ) .

DN.no har i dag en del om Sverdrup feltet : der økt utvinningsgrad og dernest lavere kostnader gir profitt med videre .

Moderat bull fremover , med mer oppside innen feltutvikling m.v.
Sterk bull det neste årene , eller før .

Endret 22.01.2018 11:20 av blåball
highlander
14:11 30.01.2018
#8047

Jefferies gjentar ifølge Reuters en kjøpsanbefaling på Aker BP tirsdag og hever kursmålet til 270 kroner i forkant av resultatfremleggelsen 2. februar.

Det eksisterer fortsatt ytterligere oppkjøpsmuligheter på norsk sokkel med et begrenset antall potensielle kjøpere, slås det fast.

Dette er i stor grad drevet av den finansielle håndteringen av skattetap, som demonstrert i Aker BPs oppkjøp av Hess Norge, mener Jefferies.

Av totalt 41 selskaper Jefferies har undersøkt, er det kun 11 selskaper som har skattetap på over 150 millioner dollar. Av disse er det bare fire igjen som virkelig er interessante for oppkjøp, skriver meglerhuset. Lundin Norge, Eni Norge, Repsol Norge og KUFPEC Norway trekkes frem som mulige oppkjøpskandidater.

Jefferies skriver ifølge Reuters at konkurranse til Aker BPs strategi kan komme fra Statoil og Norske Shell, mens Conoco Phillips Skandinavia kan være både kjøper og selger. (Kilde: Reuters, HO)
blåball
10:25 02.02.2018
#3996

Kursmål øker markert for AkerBP .
Kvartalvise økte utbytter gir stabelitet .

Og markert økt finansielt spillerom gir oppkjøps muligheter , om nødvendig .

Bull.
highlander
14:45 02.02.2018
#8085

Det så ut til å bli en grei åpning på fredagens børsdag for Aker BP, til tross for at de skuffet i forhold til estimatene da de la frem sitt resultat på morgenkvisten.

Etter 15 minutter var aksjen fortsatt opp 0,44 prosent - men så snudde det. Nå er aksjen kraftig minus - ned 4,5 % i skrivende stund.

Resultatene fra Aker BP steg betydelig i fjerde kvartal i fjor, men analytikerne hadde ventet enda mer. Selskapet innfridde samtidig sin egen produksjonsprognose.

Selskapets brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 509 millioner dollar, selv om dette er opp fra 485 millioner, så er det fortsatt noe lavere enn analytikernes forventning. Det samme er resultat etter skatt som gikk fra -67 millioner i underskudd til 34 millioner dollar i overskudd.
Analytikerne hadde i forkant ventet en omsetning på 713 millioner dollar, et brutto driftsresultat (EBITDA) på 528 millioner og et resultat etter skatt på 107 millioner, ifølge konsensusestimater fra TDN / SME Direkt. (E24)
highlander
12:21 12.02.2018
#8197

En av de mest gullkantede skattefordelene på norsk sokkel er satt i spill:

Dagens Næringsliv skrev fredag og lørdag om at den såkalte leterefusjonsordningen kan ende opp med å bli gransket av Esa, Eftas overvåkningsorgan. Det er Bellona som har klaget inn ordningen, som de mener er ulovlig statsstøtte etter EØS-reglene. Konklusjonen kan bli at ordningen må vrakes og at oljeselskaper må tilbakebetale hele eller deler av beløpene de har mottatt.

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å gjøre det lettere for nye selskaper å starte opp på norsk sokkel. Ordningen sikrer at nykommere og andre selskaper som går med underskudd, kan få utbetalt direkte fra Skatteetaten det fradraget de ellers bare ville kunne trekke fra i skatten først hvis eller når de senere går med overskudd. Selskapene får utbetalt 78 prosent av letekostnadene. Den høye fradragssatsen gjelder all oljevirksomhet, og er satt høyt for å korrespondere med den høye inntektsskattesatsen for oljevirksomhet, også 78 prosent.

I en oppstilling fra Dagens Næringsliv fremkommer at følgende børsnoterte selskap har fått følgende beløp refundert i perioden 2008-2017: Aker BP NOK 9 milliarder, Norwegian Energy Company (NOR) NOK 3,7 milliarder og North Energy NOK 2,6 milliarder. De to sistnevnte har senere terminert sin norske oljeletingsaktivitet.

Hvis Esa kommer til at ordningen rammes av statsstøttereglene, skal den ulovlige statsstøtten betales tilbake. En tiårig foreldelsesregel vil trolig gjøre at utbetalinger før 2008 ikke blir vurdert som ulovlig statsstøtte. (Kilde: DN, Xi)
Buckfinder1
10:43 19.02.2018
#288

Positive nyheter:

http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/02/Aker-BP-fant-mye-mer-olje-enn-foerst-antatt
highlander
14:40 19.02.2018
#8309

Aker BP-funnet i Frosk, letebrønnen i nærheten av Alvheim-feltet, har altså et foreløpig estimat på 30-60 millioner fat sammenlignet med et tidligere estimat på mellom 3-21 millioner fat.

Ifølge DNB Markets' estimater vil dette løfte estimert netto underliggende verdi for Aker BP med rundt 1,50 kr pr. aksje. I skrivende stund er aksjen imidlertid opp 4,80 kr – og handles på 204,60 kr.

Meglerhuset har fra før en kjøpsanbefaling med et kursmål på 251 kr.
highlander
08:43 02.03.2018
#8450

Aker BP har funnet olje rett nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen, melder Oljedirektoratet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom fem og ti millioner standard kubikkmeter med utvinnbar olje. Én standard kubikkmeter olje tilsvarer 6,29 fat. (Kilde: E24)
blåball
09:31 02.03.2018
#4067

Aker øker stadig sine ressurser og BP oppkjøp er svært bra , og det er også resorvar egenskaper på Bøyla feltet i dag .

Aker ASA har også nye Aker Energy ; dette gir store synergi effekter .

Oslo Børs har fått to meget sterke selskaper , med stor oppside .

Endret 02.03.2018 09:33 av blåball
blåball
08:53 06.03.2018
#4078

Moodys oppgraderer AkerBP til Ba1 . ( referanse er DN.no i dag ).
blåball
14:34 07.03.2018
#4088

Sissner opplyser att han dekket inn sin short i Februar måned dette år . ( Ref. Hegnar .no nå i dag / AkerBP ) .

Det er en god kar , og nylig nå i helgen var han i Finansavisen på noen av det første sidene og anbefalte oljeaksjer , produserende selvsagt.........

med økt utbytte og betydlig mer produksjon og oljefunn er kursnivå 300 i år 2019 , eller før .

Endret 07.03.2018 14:41 av blåball
blåball
10:19 09.03.2018
#4091

Lundin meldte for noen dager siden om prøveproduksjon på Alta / Gotha feltet til sommeren 2018 , Leiv Eirikson Rigg er hyret inn som vanlig , horisontal boring . ( ref. Sysla no. og andre ) .

Nye oljefunn ved siden av Alvheim feltet er gode nyheter .

( Når DNB Markets oppgraderer Statoil til 205 , er stadig AkerBP vesentlig bedre på oppside og utbytte fremover ) .

Endret 09.03.2018 10:20 av blåball
blåball
10:42 09.03.2018
#4092

Nå er det videre en klar fordel att Statoil digitaliserer og innoverer i Bergen / Stavanger , samt bestiller skip / tankere : 6 stk. på langtids kontrakter : 2 stk. med LPG og 4 stk. med LNG som fremdrifts form , fordelene er flere og bedre . ( Mer på DN.no i dag ) .

Lundin blir ett trofe å jakte på fremover , Statoil er inne allerede . ( Aker gruppen med ambisjoner ? ) .

Men AkerBP har nok av prosjekter fremover som er svært bærekraftige , break even er bedre enn det fleste .

Endret 09.03.2018 10:43 av blåball
highlander
14:38 06.04.2018
#8879

Kjell Inge Røkkes Aker BP og Statoil har ikke blitt enige om hvordan Noaka-området i Nordsjøen skal bygges ut, skriver bransjenettstedet Upstream.

Nå skal OIje- og energidepartementet megle mellom partene.

– Jeg kan bekrefte at departementet er i dialog med selskapene med mål om å etablere en utviklingsløsning for området, sier oljeminister Terje Søviknes til Upstream.
Oljeselskapene kontrollerer flere funn i Noaka-området, der Aker BP opererer Frøy og Frigg, mens Statoil har Krafla og Askja.

Aker BP vil ha én sentral plattform nær det utdaterte Frigg-feltet. Statoil ønsker på sin side to ubemannede boreplattformer, skriver nettstedet.

Det anslås at Noaka-området inneholder over 500 millioner fat oljeekvivalenter. (Upstream, E24)
highlander
06:27 09.04.2018
#8912

Sparebank1 Markets har oppgradert Aker BP fra nøytral til kjøp i en oppdatering.

Imidlertid holder meglerhuset kursmålet uendret på 242 kr.
highlander
08:39 10.04.2018
#8948

Oljeselskapet Aker BP har boret tørt i lete- og avgrensningsbrønn 6507/5–8 i Norskehavet, ifølge en melding fra Oljedirektoratet.

Brønnen ligger vest for Skarv-feltet til selskapet, og rett ved det nye satellittfeltet Ærfugl som skal bygges ut for 8,5 milliarder kroner.

Ifølge Oljedirektoratet regner man nå med at det ligger mellom 27,6 og 46,8 milliarder standard kubikkmeter med utvinnbar gass i Ærfugl-feltet, gitt de skuffende resultatene i denne siste letebrønnen.

Det var boreriggen Deepsea Stavanger som utførte boringen. Den skal nå utføre en brønnoverhaling på Skarv-feltet for Aker BP. (E24)
blåball
10:29 10.04.2018
#4149

re:highlander #8948:

Vel , her får man hoste opp noen oppgraderinger generelt .

Lundin foretar produksjonstest på Alta feltet denne vår / sommer , og Gotha feltet er like i nærheten . ( Se Sysla .no m.v. ) .

North Energy ASA var for tidlig ute , men Aker og Lundin er vinnere . ( Statoil med mange prosenter i Lundin . AkerBP har nå eierposisjoner i svært mange felt . Bull. ) .
highlander
09:00 11.04.2018
#8976

Barclays nedgraderer Aker BP fra "overweight" til "equal weight", og reduserer samtidig kursmålet fra 225 til 222 kr.
blåball
10:39 11.04.2018
#4152

Blåball oppgraderer til 255 kr , og det er på bakgrunn av utbytte som øker , grunnet gode tidligere oppkjøp , og svært godt drevet selskap . ( Aker ASA og BP har også kompetanse og innovasjon evne , samt kapital og strategiske muskler . )

Bull .
highlander
11:47 13.04.2018
#9086

ABG Sundal Collier har oppgradert Aker BP fra reduser til hold.

Meglerhuset har samtidig justert kursmålet fra 180 til 210 kr.
highlander
08:46 17.04.2018
#9191

Aker BP har boret tørt i letebrønn 34/2–5 S i lisens PL790 i Nordsjøen. Letebrønnen ligger seks kilometer fra Knarr-feltet. Det kommer frem i en melding fra Oljedirektoratet.

– Brønnen er klassifisert som tørr, med spor av petroleum, skriver direktoratet.

Dette er den første letebrønnen som bores i lisens 790, en lisens tom ble tildelt i den årlige lisensrunden TFO 2014.

Boreriggen Transocean Arctic skal nå videre for å bore en letebrønn på Valhall Vestflanken, som er et nytt satellittfelt som Aker BP bygger ut ved Valhall.

De skuffende resultatene fra boringen ved Knarr kommer en uke etter at det ble annonsert at lete- og avgrensningsbrønnen Aker BP boret ved Skarv-feltet også var tørr. (E24)

Endret 17.04.2018 08:46 av highlander
highlander
20:20 17.04.2018
#9221

Aker BP produserte rundt 158.600 fat oljeekvivalenter pr dag i første kvartal 2018, mot rundt 135.600 fat pr dag kvartalet før.

Dette ifølge en melding fra selskapet tirsdag ettermiddag (klikk lenke for å se fordelingen på de forskjellige feltene).
highlander
15:41 03.05.2018
#9780

Aker BP offentliggjør sin kvartalsrapport mandag 7. mai klokken 07:00.

Aker BP ventes å legge frem et driftsresultat på 449 millioner dollar for første kvartal 2018, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans blant *) 10 analytikere.

Ebitda estimeres til 655 millioner dollar i kvartalet, av en omsetning på 888 millioner dollar.

For helåret 2018 ventes ebitda til 2.563 millioner dollar, fallende til 2.362 millioner dollar i 2018 for deretter å stige til 3.295 millioner dollar i 2020.

Total produksjon ventes å bli 158.575 fat oljeekvivalenter pr dag i første kvartal, som er på linje med tall opplyst fra selskapet i april. For helåret 2018 ventes produksjonen å ligge på 158.219 fat oljeekvivalenter pr dag i gjennomsnitt.

I 2019 estimeres en produksjon på 151.458 fat pr dag, mens i 2020 ligger det an til en produksjon på 186.375 fat pr dag.

*) Syv av analytikere har kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen, mens to har hold/nøytral-anbefaling og en salgsanbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 249 kroner, varierende mellom 155 og 285 kroner. (TDN)

*) Deltagere: ABN Amro, Barclays Capital, Exane BNP Paribas, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, RBC Capital Markets, SEB Equities, Societe Generale og Sparebank 1 Markets.
blåball
16:03 03.05.2018
#4269

Driftskostnader til Lundin er vesentlig ned i siste kvartalrapport , og AkerBP jobber med saken etter innvannende oppkjøp over flere år .
AkerASA bidrar med allianser og fundingskost for AkerBP er 2 til 3 % etter skatt .
( Og utbytte økning med 20 % per år : er ett mål for AkerBP fremover og forbi Sverdrup 1 , videre er det grunn til å bemerke flere andre felt som det jobbes intenst med . Og i nåtid )

AkerASA med 40 % av AkerBP ligger fast i noen år til . ( Verdi og utbytte er svært stort her ) .

Endret 03.05.2018 16:13 av blåball
highlander
08:59 05.05.2018
#9822

DNB Markets har etter Aker BP's oppgang i det siste nedgradert aksjen fra kjøp til hold.

Imidlertid har meglerhuset oppjustert kursmålet fra 251 til 273 kr.

Endret 05.05.2018 09:00 av highlander
highlander
09:02 05.05.2018
#9823

Norne Securities har gjort en identisk øvelse som DNB Markets, nemlig negradert aksjen fra kjøp til hold, samtidig som kursmålet økes:

Norne justerer dette fra 240 til 280 kr.

Endret 05.05.2018 09:03 av highlander
OldNick
07:59 07.05.2018
#20096

Ja, AkerBP er priset til perfeksjon.

Men har vært en monsteraksje med mer enn 6-gangen siden den bunnet på under 40/aksje i 2015 (i sin nye tilværelse fusjonert med BP Norge). Dette fenomenet kan beskrives med 2 ord: Johan Sverdrup.

Idag leverte de Q1-2018 rapport, som var bedre enn forventet.

AKERBP: Aker BP Q1-2018 results

Børsmelding
07.05.2018

Aker BP (OSE:AKERBP) reported total income of USD 890 million and operating profit of USD 472 million for the first quarter 2018. Net profit was USD 161 million and earnings per share were USD 0.45. The company paid a dividend of USD 0.3124 (NOK 2.40) per share in the quarter.

Record high production

Total income increased to USD 890 million driven by record high production of 158.6 thousand barrels of oil equivalents per day ("mboepd") and higher oil prices. Production volumes increased primarily due to the acquisition of Hess Norge in late December 2017. Production costs amounted to USD 12.1 per barrel oil equivalents ("boe"), in line with the company's guidance of around USD 12 per boe for 2018.

/b>Oil discovery at Frosk

Exploration spend totalled USD 80 million, of which USD 55 million was expensed. Three exploration wells were drilled in the quarter, resulting in a 30-60 mmboe oil discovery on the Frosk prospect and a positive appraisal of the Ærfugl field. The company was also awarded 23 new licences, of which 14 with Aker BP as operator, in the 2017 APA licensing round.

Strong financial results

Net profit amounted to USD 161 million in the first quarter, reflecting operating profit (EBIT) of USD 472 million, net financial expenses of USD 47 million and USD 264 million in taxes.

Cash flow to investment activities was USD 378 million. Investments in fixed assets amounted to USD 257 million, mainly related to the fields Johan Sverdrup, Valhall and Tambar. Abandonment expenditures were USD 82 million, driven by the ongoing campaign to plug and abandon old wells on the Valhall field.

The company's net interest-bearing debt was USD 3.0 billion at the end of the first quarter. Total available liquidity was USD 3.5 billion. During the first quarter, Aker BP issued a new USD 500 million senior note due in 2025. The proceeds were used to reduce the drawn amount under the company's reserve-based lending ("RBL") facility.

Increasing dividends

In February, the company paid a quarterly dividend of USD 112.5 million or USD 0.3124 per share, and the Board has resolved to pay the same amount in dividends in May. The plan is to maintain this level for the remaining quarters of 2018, implying total annual dividends of USD 450 million. The Board's ambition is to increase the annual dividends by USD 100 million per year from 2019 to 2021.

Field developments on track

The Johan Sverdrup Phase 1 development project is progressing according to plan, and the capex estimate was further reduced in the first quarter. The operator's new capex estimate is NOK 88 billion (nominal at project currency), down NOK 4 billion from the previous update, and the break-even oil price for the project is now estimated to be below USD 15 per barrel.

The Aker BP-operated field developments of Ærfugl, Valhall Flank West and Skogul have all been approved by the authorities and are progressing according to plan. During the first quarter, new production wells were brought on stream at the Alvheim and Tambar fields. The Valhall Flank North Water Injection project was also sanctioned in the quarter.

Ambition to develop NOAKA as the first zero emission field on the NCS

The NOAKA area represents a significant new growth opportunity for Aker BP, with gross resources of more than 500 mmboe. Two different development concepts have been proposed, one involving unmanned platforms with host support, and one involving a central hub platform.

The premise defined by the authorities, and confirmed in recent dialogue, has been that a development should capture all discovered resources in the area and facilitate for future tie-ins of new discoveries.

Aker BP recommends developing NOAKA with a new hub platform, which would ensure production from all discoveries in the area as well as higher resource recovery and socio-economic benefits than the alternative. NOAKA will be a new major field development on the Norwegian Continental Shelf ("NCS"). Building on the positive experience from the alliance model, the ambition is to set a new standard in terms of cost per installed ton on the NCS. The company is targeting a concept selection in 2018.

Presentation and webcast

The full report and presentation are attached, and can also be found on www.akerbp.com.

A live webcast is available at www.akerbp.com/en from 08:30 CEST.

Investor contact:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 9188 9889

Media contact:
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 9077 7841
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 4022 4217


AKERBP: Q1-2018 Report

AKERBP: Q1-2018 Presentation
______

Media:

Hegnar.no: Aker BP mer enn doblet overskuddet

E24.no: Mer enn doblet resultatet på ett år: Nå vil Aker BP bruke havvind i Nordsjøen

Endret 07.05.2018 08:06 av OldNick
Provence
15:01 08.05.2018
#10118

Finansavisen 8.5.2018

Aker BP er mer verdt enn Hydro'

OLJE:Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet Aker BP har passert 100 milliarder kroner i børsverdi.

CHRISTER TEIGEN


Etter å ha lagt frem gode resultater for første kvartal mandag, passerte oljeselskapet for første gang 100 milliarder kroner i verdsettelse. Med det passerte det også Norsk Hydro i verdsettelse, som falt i verdi fordi den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs kuttet anbefalingen til salg. Aker BP er nå fjerde mest verdifulle selskap på Oslo Børs, bak Statoil Telenor og DNB, og det desidert største av de helprivate selskapene.

Aker BP-kursen steg hele 8,7 prosent på Børsen mandag. Oljeselskapet fikk et resultat før skatt på 425 millioner dollar, opp fra 227 millioner i samme kvartal i fjor. Den store forskjellen skyldes i hovedsak høstens oppkjøp av Hess Norge nå er med i regnskapene, men også høyere oljepriser.

Dobling på kort tid

425 millioner var også 21 millioner bedre enn det analytikerne ventet i forkant, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Direkt.

Gode tall og en oljepris på over 75 dollar fatet, bragte oljeselskapet til ny toppnotering på 290,40 kroner. Senest i oktober, rett før kjøpet av Hess og mens oljeprisen var rundt 55 kroner, ble aksjen handlet til kun det halve. Og allerede på det tidspunktet hadde selskapet lagt bak seg en formidabel kursoppgang som begynte da oljeselskapet, mens det fortsatt het «Det norske oljeselskap», fusjonerte med BP Norge i juni 2016, da kursen lå rundt 80 kroner.

27 mrd. for Røkke

Største eier i Aker BP er Akers heleide datterselskap Aker Capital med 40 prosent av aksjene. Gjennom TRG Holding eier Røkke og hans familie 67 prosent av aksjene i Aker. Hans verdier i Aker er nå på 27 milliarder kroner. Men når det regner på presten, drypper det på klokkeren:

Fusjonen i 2016 gjorde det britiske oljeselskapet BP til nest største aksjonær med 30 prosent av aksjene. Tredje størst er Folketrygdfondet med 4,1 prosent av aksjene. Neste på listen eier under én prosent av aksjekapitalen. Torstein Tvenge figurerer fortsatt med sine én million aksjer, noe som gir ham en 22. plass på aksjonærlisten. Tvenges aksjer er i dag verdt rundt 290 millioner kroner.

Et annet Røkke-selskap, Aker Solutions, har også gjort det bra på Børsen siden bunnen ble nådd for et par år siden, men Aker BP er nå seks ganger mer verdt enn oljeservicegiganten.

Høyere produksjon

I første kvartal var produksjonen på 158.649 fat om dagen i snitt. Produksjonen kommer i hovedsak fra Alvheim-feltet, Ivar Aasen, Skarv, Valhall og Volund. Realisert oljepris var 69 dollar fatet, mot 54 dollar i samme kvartal året før.

– Dette er den høyeste produksjonen dette selskapet har hatt, men vi er på ingen måte ferdige. Vi jobber med et stort antall prosjekter, sa adm. direktør Karl Johnny Hersvik på kvartalspresentasjonen i selskapets lokaler på Fornebu mandag.

Men mens vi venter på Johan Sverdrup-produksjonen, virker det ikke som produksjonen skal øke noe mer i år. Selskapet fastholdt guidingen på mellom 155.000 og 160.000 fat pr. dag for helåret.

P/E på 22

I tråd med planene har selskapet økt det kvartalsvise utbytte til 112,5 millioner dollar, slik at årets utbytte blir på 450 millioner dollar. Det gir en utbytteavkastning på rundt 3,6 prosent. Men for de neste årene er denne avkastningen høyere basert på dagens aksjekurs. For ambisjonen er å øke utbyttet med 100 millioner dollar i året frem til 2021. Med en markedsverdi på 100 milliarder kroner, prises selskapet til 22 ganger estimert inntjening i år, som enkelte mener er litt drøyt – selv for et ­vellykket ­oljeselskap i vekst.

Aker Bp

Børsens ti største selskaper

Børsens ti største

selskaper
highlander
19:37 09.05.2018
#9901

Barclays sa dette om Aker BP etter kvartalsrapporten:

"We have updated our valuation and estimates to reflect Q1 financial results that were broadly in line with our own and consensus expectations. We have also increased our price target to NOK280 from NOK255."

Pareto Securities er mer positiv og sa dette i sin oppdatering etter tallene:

"Aker BP today traded up 9% despite reporting Q1 results in line with expectations. We find the share price reaction unwarranted but reiterate our BUY recommendation and lift our TP to NOK 325 (270)"
highlander
19:48 09.05.2018
#9904

...og her er oppdateringen fra DNB Markets etter Q1-rapporten:

"Unwarranted share price reaction
We reiterate our HOLD recommendation following the Q1 results, and believe the +10% share price reaction was unwarranted. The Q1 results were largely in line with consensus, and management reiterated the fullyear guidance despite a Q1 capex run-rate ~20% below the guidance. We are impressed by Aker BP’s ability to react quickly to add interesting exploration wells to the 2018 programme, adding NOK3/share to our NAV. We have raised our target price to NOK280 (273) to reflect the dip in the oil majors' dividend yield."

Endret 09.05.2018 19:48 av highlander
highlander
09:07 11.05.2018
#9942

Norske energimyndigheter sies å favoriserer Aker BPs plan om å installere en plattform hub på NOAKA-området, ifølge Upstream fredag.

Bransjekilder sier ingen beslutning er tatt ennå, men sier at Aker BPs løsning får mer støtte enn Statoils forslag, skriver bransjeavisen.

En rekke kilder sier til Upstream at møte som ble holdt mellom myndighetene, Statoil og Aker BP forrige måned ga uttrykk for at myndighetene foretrekker Aker BPs løsning, ettersom denne vil skape størst verdier og har størst oppsidepotensial. (Upstream, TDN)
highlander
08:09 16.05.2018
#10029

Sparebank1 Markets har oppgradert aksjen til kjøp i en analyseoppdatering.

Meglerhuset har samtidig løftet kursmålet fra 280 til 325 kr.
OldNick
18:12 19.05.2018
#20155

Goldman Sachs og UBS tar grep i Røkke-aksje

Meglerhusene Goldman Sachs og UBS ser nærmere på Aker BP


Marianne L. Skarsgård, Hegnar.no
18.05.2018

Goldman Sachs gjenopptar ifølge en analyse dekning av Aker BP med en nøytralanbefaling og kursmål på 264,90 kroner, skriver TDN Direkt.

Samtidig oppgraderer UBS aksjen til en kjøpsanbefaling fra en nøytralanbefaling med kursmål på 340 kroner.

Vil ikke holde tritt

Goldman Sachs viser ifølge nyhetsbyrået til at Aker BP har lykkes med oppkjøp og å få mer ut av eksisterende felt.

Ettersom selskapet nå er i ferd med å bruke opp fremførbart skatteunderskudd, ventes ikke veksten i kontantstrømmen å holde tritt med produksjonsveksten.

Meglerhuset mener det nå er vanskeligere for Aker BP å finne attraktive oppkjøp som vesentlig endrer verdsettelsen av selskapet, både på grunn av at selskapets markedsverdi nå er større og det faktum at oljeprisene har steget mye.

Samtidig mener Goldman Sachs at de er «aggressive» i sine antagelser om hva som kan skvises ut at Aker BPs eiendeler.

Leder til oppgradering

UBS skriver på sin side ifølge TDN Direkt at Aker BPs «progressive utbyttepolitikk» og deres estimater for produksjonsvekst i 2019-2020, som ligger rundt ni prosent høyere enn konsensus, leder til oppgradering av anbefaling.

Goldman Sachs nedgraderer for øvrig Lundin Petroleum til nøytral fra kjøp, mens Cairn Energy og Tullow oppgraderes til kjøp.

Endret 18:13 19.05.2018 av OldNick
highlander
08:58 22.05.2018
#10114

RBC Capital Markets nedgraderer Aker BP til "Sector Perform" fra "Outperform", mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 320 kroner fra 270 kroner. Det fremgår av en analyse tirsdag.

Selv om meglerhuset fortsatt mener at Aker BP er en best i klassen-produsent og operatør, tror de ytterligere oppside i aksjen krever at selskapet slår meglerhusets allerede svært positive prognoser eller gjør et stort funn.

Som et resultat av at aksjen har steget gjennom mai etter å ha blitt innlemmet i MSCI Norway-indeksen og ettersom selskapets progressive utbytte har blitt priset inn, nedgraderer vi til Sector Perform, skriver RBC Capital Markets. (TDN)
highlander
13:00 01.06.2018
#10303

UBS gjentar kjøp av Aker BP i en fersk analyseoppdatering.

Samtidig løftes kursmålet fra 340 til 350 kr.
highlander
21:03 07.06.2018
#10399

DNB Markets har sett nærmere på flere oljeaksjer i en oppdatering.

Ifølge meglerhuset må Aker BP og Lundin ha en oljepris over dagens nivå for forsvare markedsverdien, mens oljepriser på USD 63-66 pr fat vil være tilstrekkelig til å forsvare kursnivået for Faroe Petroleum, DNO og Statoil/Equinor.
oge
23:17 07.06.2018
#18339

Ok, hikghlander. De kan tro hva de vil. Aker BP har jeg tro på. Jeg har altså sett hvordan selskapet jobber. Ivar Aasen, Og deleier i Sverdrup. Jeg har ikke aksjer der pt, men skulle gjerne hatt.
Keg tipper dette blir et utbytteselskap der Røkke drar inn på sikt.
highlander
13:34 08.06.2018
#10411

Societe Generale er fortsatt negative til Aker BP, og gjentar salgsanbefalingen i en oppdatering fredag.

Imidlertid løftes kursmålet fra 155 til 185 kr.
highlander
12:55 26.06.2018
#10724

Pareto Securities oppjusterer sine oljeprisanslag på kort og lang sikt drevet av oljelagertrekk og sterkere enn forventet oljeetterspørsel. Samtidig økes kursmålene for oljeselskapene under meglerhusets dekning med 12 prosent i gjennomsnitt.

Det fremkommer av en sektoroppdatering fra selskapet tirsdag.

For årene 2019 til 2021 løfter Pareto sine oljeprisanslag til 80-85 dollar pr fat, fra tidligere 70 dollar pr fat.

Meglerhuset har DNO som en av toppvalgene, og begrunner dette med sikre betalinger fra KRG, som sammen med økt oljepris vil gi en positiv utvikling i aksjekursen. Kursmålet på DNO økes til 20 kroner fra 18 kroner.

Av andre oljeproduserende selskaper på Oslo Børs gjør Pareto en endring i anbefalingen på AkerBP som nedjusteres til hold fra tidligere kjøp med uendret kursmål på 325 kroner. (TDN)
blåball
12:00 02.07.2018
#4449

AkerBP fortsetter sin optimalisering og kjøper seg nok en gang inn med aksjer og en samarbeidsavtale . ( Se børsmelding i dag ) .

Dett bidrar til å øke Aker ASA sine verdier . Og det nye AkerEnergy i Ghana er fortsatt en kraftig trigger fremover årene .

High Tech Vision danner også sterke fundamenter . ( ENI / Goliat og ett nytt stort selskap ) .
Se børsmelding i dag .

Her er det bare å lese seg opp .

Bull.
highlander
14:22 05.07.2018
#10908

Aker BP produserte rundt 157.800 fat oljeekvivalenter pr dag i andre kvartal 2018, mot rundt 156.800 fat pr dag kvartalet før, ifølge en børsmelding torsdag.

Dette er imidlertid litt lavere enn i første kvartal, da produksjonen lå på 158.600 fat per dag.

Endret 14:30 05.07.2018 av highlander
highlander
13:58 10.07.2018
#10984

Aker BP og Aker Solutions inngår en allianse for levering av modifikasjonsprosjekter på tre av Aker BPs felt.
Det opplyser Aker BP i en melding.

Allianseavtalen er basert på rammeavtalen BP Norge og Aker Solutions signerte i 2015, og innebærer alt av modifikasjonsarbeid på offshoreinstallasjonene på Valhall, Ula og Skarv.

Aker Solutions’ fabrikasjonsverksteder i Egersund og Sandnessjøen vil også levere arbeid gjennom alliansen.
En organisasjon for modifikasjonsalliansen ble etablert i april, og består av nærmere 500 personer, lokalisert i Stavanger.

– Vi har jobbet tett med Aker Solutions i mange år og er stolte av å etablere alliansen – kanskje den første og største av sitt slag på norsk sokkel. Avtalen er i tråd med Aker BPs strategi om å inngå langsiktige, forutsigbare avtaler med partnere, skriver prosjektdirektør i Aker BP, Olav Henriksen, i meldingen. (E24)
highlander
14:20 10.07.2018
#10992

Aker BP offentliggjør sin kvartalsrapport fredag 13. juli klokken 07:00.

Aker BP ventes å legge frem et driftsresultat på 573 millioner dollar for andre kvartal 2018, ifølge gjennomsnittet av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Direkt blant *) 13 analytikere.

Ebitda estimeres til 777 millioner dollar i kvartalet, av en omsetning på 1.001 millioner dollar.

For helåret 2018 ventes ebitda til 3.100 millioner dollar, stigende til 3.311 millioner dollar i 2019 og til 4.225 millioner dollar i 2020.

*) Syv analytikere har kjøpsanbefaling på Aker BP-aksjen, mens tre har hold/nøytral-anbefaling og to salgs/reduser-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 313 kroner, varierende mellom 185 og 350 kroner. (TDN)

*) Deltagere: ABN Amro, Barclays Capital, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Fearnley Securities, Handelsbanken Capital Markets, Jefferies International, Pareto Securities, RBC Capital Markets, SEB Equities, Societe Generale, Sparebank 1 Markets og UBS.
highlander
14:02 11.07.2018
#11008

DNB Markets gjentar sin-hold anbefaling i Aker BP i en oppdatering.

Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 280 til 301 kr.
OldNick
08:11 13.07.2018
#20410

Aker BP har levert Q2-2018 resultat, som ser ut til å komme inn godt under analytikernes anslag.

Men selskapet betaler ut nær alle netto overskudd i utbytte, og erklærer at det skal fortsette, med betydelig årlig økning frem mot 2021.

Dette gir en klar støtte til aksjekursen.

AKERBP: Aker BP ASA - Second Quarter and First Half Year 2018 Report

Børsmelding
13.07.2018

Aker BP ASA ("the company" or "Aker BP") reports total income of USD 975 million and operating profit of USD 552 million for the second quarter 2018. Net profit was USD 136 million and earnings per share were USD 0.38. The company paid a dividend of USD 0.3124 (NOK 2.51718) per share in the quarter.

The company's net production in the second quarter was 157.8 (142.7) thousand barrels of oil equivalents per day ("mboepd"). The increase was primarily a result of the acquisition of Hess Norge in December 2017. The company remains on track to reach its full-year production estimate of 155-160 mboepd.

Revenues were positively impacted by increased oil and gas prices. Average realised prices were USD 76 (51) per barrel of oil, and USD 0.28 (0.18) per standard cubic metre ("scm") of natural gas.

Production costs amounted to USD 164 (121) million or USD 11.4 (9.3) per barrel oil equivalents ("boe"). For the first six months, production cost per boe averaged USD 11.8, and remains in line with the company's estimate of USD 12 per boe for the full year.

Exploration expenses amounted to USD 75 (75) million. One exploration well was drilled in the quarter, which resulted in a non-commercial discovery. Exploration expenses were also impacted by two seismic surveys in the Barents Sea. Total exploration spend for 2018 is now estimated to be USD 425 (previously 350) million due to increased activity following the Frosk discovery and recent license awards.

Operating profit (EBIT) was USD 552 (210) million, after depreciation of USD 183 (184) million or USD 12.7 (14.2) per boe. Net financial expenses were USD 22 (84) million, while taxes amounted to USD 395 (67) million. Net profit was USD 136 (60) million for the second quarter.

Investments in fixed assets amounted to USD 302 (271) million, driven by field development projects across the company's portfolio. The Aker BP-operated field developments of Ærfugl, Valhall Flank West and Skogul as well as the Johan Sverdrup development are all progressing according to plan. The company's capex estimate for 2018 remains unchanged at around USD 1.3 billion.

Abandonment expenditures were USD 72 (20) million, driven by the ongoing campaign to plug and abandon old wells on the Valhall field. The abandonment program has progressed ahead of plan, and the rig will in the fourth quarter be re-allocated to production drilling. The total estimated abandonment spend for 2018 has consequently been reduced to USD 250 (previously 350) million.

The company's net interest-bearing debt was USD 3.0 billion at the end of the second quarter. Total available liquidity was USD 3.6 billion.

In May, the company paid a quarterly dividend of USD 112.5 million or USD 0.3124 per share, and the Board of directors has resolved to pay the same dividend in August. The plan is to maintain this level for the remainder of 2018, implying total annual dividends of USD 450 million. The Board's ambition is to increase the annual dividends by USD 100 million per year until 2021.

Presentation and webcast

The full report and presentation are attached, and can also be found on www.akerbp.com.

A live webcast is available at www.akerbp.com/en from 08:30 CEST.


Investor contact: Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 9188 9889
Media contact: Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 9077 7841


AKERBP: Q2-2018 Report (PDF)

AKERBP: Q2-2018 Presentation (PDF)
highlander
14:17 13.07.2018
#11060

Også Aker BP faller kraftig i dag, i skrivende stund ned 6,4%. Dette etter at selskapet meldte om et driftsresultat på 552 millioner dollar, mot ventede 573 millioner dollar.

I rapporten melder selskapet at de øker letekostnadsguidingen for 2018 til 425 millioner dollar, fra tidligere 350 millioner. Denne kostnadsøkningen blir dog motvirket av at selskapet kutter avviklingskostnadsestimatet for året med 100 millioner dollar, til 250 millioner.

Pareto Securities mener at leting nå gir en svært høy kapitalavkastningen, da oljeprisene er høye og kostnadene er lave, og tror Aker BP gjør rett i øke letekostnadene dersom man har et langsiktig syn.

Meglerhuset peker på at den totale pengebruken for 2018 guides ned og pengebruken flyttes fra aktiviteter med null fremtidig verdiskapingspotensial til leting, som ventes å gi høy kapitalavkastning over tid.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP sier under dagens kvartalspresentasjon at de økte letekostnadene ikke betyr at selskapet utelukker vekst gjennom M&A-aktivitet.

- At vi øker leteinvesteringene betyr ikke at vi ikke ser på uorganiske vekstmuligheter, det betyr at vi forsøker å dra nytte av de lisensene vi har, sier han.

Oljeprisen falt noe tilbake i formiddag, og Pareto mener dette kan være med på å påvirke den negative kursutviklingen i Aker BP-aksjen i dag. Meglerhuset mener likevel den negative kursreaksjon i aksjen er overdrevet, og ser kursfallet som en attraktiv kjøpsmulighet ifølge TDN.
highlander
13:52 19.07.2018
#11151

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:57 31.07.2018
#11382

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:44 07.08.2018
#11513

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:00 07.08.2018
#11524

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:51 07.09.2018
#12196

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:09 13.09.2018
#12372

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
13:14 13.09.2018
#4665

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
22:42 13.09.2018
#4667

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
11:34 21.09.2018
#4713

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
11:34 21.09.2018
#4714

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:50 03.10.2018
#12766

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:16 05.10.2018
#12792

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:58 10.10.2018
#12860

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
12:26 15.10.2018
#4857

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:20 15.10.2018
#12969

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:46 17.10.2018
#13034

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter