Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Gjødselgiganten Yara
Gjødselgiganten Yara
nerden
18:07 13.11.2013
#34872

.

Endret 13.11.2013 18:21 av nerden
nerden
22:02 25.11.2013
#34872

Nov 26, 2013
Yara Capital Markets Day

Oslo


nerden
17:34 28.11.2013
#34872Yara har midlertidig mistet eksportlisensen sin ut fra Libya - tjener ca 20 mill på dette i kvartalet - ikke viktig for inntjeningen.Samtidig så er balansen i urea-markedet meeget stram, så dette bortfallet impliserer en oppgang i ureaprisen på ca 5-10%!!

nerden
22:59 28.11.2013
#34872

Dette skriver noen:

YARA

YAR har kapitalmarkedsdag denne uken de meldte om oppkjøp i Sør America som øker EPS med 60-80 øre.

Vi tok opp kursmål på aksjen etter kapitalmarkeds dag til 283 KR. Aksjen falt i går, høyst sannsynlig på grunn av at de ikke betalte ut ekstra utbytte

Og gjorde oppkjøp i stedet. YAR har vist at de kjøper billig og gode investeringer med en avkastning på kapitalen på 15, så bør dette tolkes positivt.

I tillegg er det kvartalsvis vekting mellom YAR og SDRL, stengningskurs på fredag

Bestemmer hvilken aksje som beholder vektingen. Men etter fallet i SDRL i går, er det nå 90 prosent sannsynlig at YAR øker vektingen

Fra 4,6% til 9%. Forventer derfor at aksjen vil handle mye opp, med tanke på den sterke kapitalmarkedsdagen pluss vektingen bør aksjen handle opp mot 275-280

Urea markedet er sterkt, forventer prisene skal opp mot 350 usd/t til jul.

Ligger nå på 320 USD.

YARA har i snitt steget 12% fra 10 handelsdager før kapitalmarkedsdagen til 10 dager etter.

KJØP

Endret 28.11.2013 23:00 av nerden
nerden
20:04 05.01.2014
#34872Skal det brytes opp:javelda
15:39 07.04.2014
#6023

Kanskje på tide å gå inn i Yara. Russland varslet i forrige uke to prisøkninger på naturgass til Ukraina som til sammen beløper seg til drastiske 80 prosent.

Dersom russerne mener alvor og prisøkningene blir gjennomført i praksis, kan det bli dødsstøtet for den ukrainske nitrogengjødselindustrien. Ukraina produserer etter det jeg forstår for tiden ca ni prosent av verdens urea.
nerden
17:23 02.07.2014
#34872

Deutsche Bank høyner kursmålet sitt fra 230 kroner til 250, men beholder sin salgsanbefaling på aksjen.
TDN Finans

Det fremgår av en rapport fra Deutsche Bank tirsdag.

Meglerhuset estimerer en oppgang i EBITDA på åtte prosent i andre kvartal, drevet av den sterke premien på nitrater og lavere energikostnader. De tror også at synergieffekter fra Bunge vil oppveie lavere ureapriser.

«Vi tror ledelsen vil fortsette å være optimistiske til nitrogengjødselsmarkedet, selv om vi venter et signal om usikkerhet rundt ureaeksport til Kina», skriver Deutsche.

Deutsche Bank fortsetter å se på aksjen som dyr på bakgrunn av tilbudsrisikoen knyttet til ureamarkedet og Yaras relativt høye posisjon på nitrogenkostnadskurven. De holder derfor salgsanbefalingen uendret.

Endret 02.07.2014 17:23 av nerden
OldNick
09:52 18.07.2014
#19885

Yara leverer bra resultat, men markedet likte det ikke.

Skuffet over Urea-prisene, som er betydelig ned det første halvåret i år?
Da hjelper det mindre at resultatet er bedre pga. lavere gasspriser i Europa.

YAR: Yara rapporterer et sterkt resultat for andre kvartal med forbedrede marginer

Børsmelding
18.07.2014

Oslo: Yara International ASA leverte et sterkt resultat for andre kvartal med forbedrede europeiske råvaremarginer som følge av lavere gasspris. Resultatet ble påvirket av lavere nitratleveranser, men NPK-leveransene og marginene for Yaras høyverdigjødsel holdt seg sterke.

"Yara rapporterer et sterkt andre kvartal med forbedrede marginer, som veier opp for lavere leveranser på grunn av en tidligere sesongavslutning i Europa," sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara International ASA.

"Vår NPK-virksomhet fortsetter å levere gode resultater, og jeg er glad for å kunngjøre en 250.000 tonns utvidelse av vår NPK-kapasitet i Uusikaupunki i Finland, planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2015," sier Jørgen Ole Haslestad.

Yaras resultat etter skatt i andre kvartal ble 2.285 millioner kroner (8,26 kroner per aksje) sammenliknet med 1.867 millioner kroner (6,69 kroner per aksje) ett år tidligere. Korrigert for valutatap og spesielle poster, var resultatet 7,74 kroner per aksje sammenliknet med 7,97 kroner per aksje i andre kvartal 2013. EBITDA for andre kvartal eksklusive spesielle poster var 4.185 millioner kroner sammenliknet med 4.103 millioner kroner ett år tidligere.

Yaras globale gjødselleveranser var opp 2% i forhold til andre kvartal 2013. Ekskludert leveranser til Brasil var Yaras globale gjødselleveranser ned med 17%, i hovedsak på grunn av lavere nitrat- og NPK-leveranser i Europa, etter at rekordleveranser i første kvartal reduserte lagrene i forkant av andre kvartal. Industrisegmentet økte leveransene med 6% sammenliknet med andre kvartal i
2013, inkludert 29% vekst for Air(1).

Yaras gjennomsnittlige realiserte priser for urea var 9% lavere enn for ett år siden. Realiserte nitratpriser var opp 5%, noe som øker oppgraderingsmarginen. NPK-prisene var på linje med fjoråret, noe som forbedrer premien sammenlignet med urea og annen råvaregjødsel. Industrisegmentets marginer økte for alle produktgrupper unntatt teknisk ammoniumnitrat.

Nitrogenindustriens gjødselleveranser i Vest-Europa var ned 8% i andre kvartal sammenliknet med fjoråret, etter at gjødselforbruket ble avsluttet tidligere på grunn av en tidlig vår. Industrileveransene økte med 2% totalt for sesongen som endte 30. juni 2014, og så langt i juli er Yaras europeiske leveranser på linje med fjoråret.

Lavere europeiske gasspriser har forbedret den relative konkurranseevnen til Yaras europeiske ammoniakk- og ureafabrikker. Basert på nåværende terminkontrakter for olje- og gassprodukter, forventes Yaras europeiske energikostnader for andre halvår samlet å bli 1,65 milliarder kroner lavere sammenlignet med ett år tidligere.

Kontakter
Thor Giæver, investorkontakt
Tlf.: (+47) 24 15 72 95
Mobil: (+47) 48 07 53 56
E-mail thor.giaver@yara.com

Esben Tuman, pressekontakt
Mobil (+47) 90 50 84 00
E-mail esben.tuman@yara.com


Yara: Q2-2014 Report (PDF)

Yara: Q2-2014 Presentation (PDF)

Lenke til webcast 18. juli kl. 09:30
______

Media:

E24: Bedre marginer gir resultatløft for Yara

Hegnar: Sterke Yara-tall
OldNick
12:51 18.10.2014
#19885

Nå har vi fått en (slags) forklaring på at YARA-CEO J.Haslestad ble sparket på dagen.

Skal vi forstå det slik at Haslestad saborterte fusjons-samtalene, gjorde det han for noen andre eller var det noe annet personlig?

YAR: Yara International ASA - Torgeir Kvidal utnevnt som konstituert konsernsjef

Børsmelding
7 okt. 2014

Oslo - Torgeir Kvidal utnevnes som konstituert konsernsjef med virkning fra 7. oktober 2014, og Jørgen Ole Haslestad går av som Yaras konsernsjef.

Yaras styre har konkludert med at Haslestad ikke er den rette til å lede selskapet fremover, blant annet i lys av fusjonssamtalene med CF Industries. Haslestad ville ikke ha en rolle i et eventuelt fusjonert selskap, sier Leif Teksum, styreleder i Yara.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Jørgen Ole Haslestad for hans innsats for Yara, først som styremedlem og siden 2008 som konsernsjef. Yara har hatt betydelig fremgang under Haslestads ledelse, sier Teksum.

Samtalene med CF Industries fortsetter nå med Kvidal som leder for forhandlingene, med støtte fra styret og især fra meg som styreleder, sier Teksum.

Torgeir Kvidal (født 1965) har vært finansdirektør i Yara siden mai 2012 og var konserndirektør med ansvar for Supply & Trade fra 2011 til 2012. Kvidal ble ansatt i Norsk Hydro i 1991, og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Kontakt:
Thor Giæver, investorkontakt, Tlf.: (+47) 2415 7295, Mobil: (+47) 4807 5356, E-post: thor.giaver@yara.com
Esben Tuman, pressekontakt, Mobil (+47) 9050 8400, E-mail esben.tuman@yara.com
______

Så kom meldingen om at CF Industries avslutter fusjons-samtalene

Amerikanske CF dropper Yara-fusjon

Den norske gjødselgiganten mistet først Svein Richard Brandtzæg. Så måtte Jørgen Ole Haslestad gå. Nå starter jakten på en toppsjef på nytt


Marita E. Valvik, Eirik Winsnes, Aftenposten
17 okt. 2014

I slutten av september ble det kjent at det statseide norske gjødselsselskapet Yara var i fusjonssamtaler med det amerikanske selskapet CF Industries.

I morgentimene fredag ble la CF Industries ut en melding om at fusjonssamtalene av avbrutt fordi de ikke kunne bli enige om betingelsene.

Jeg fikk en telefon sent i går kveld fra styreformann i CF Industries, han ville oppdatere meg etter deres styremøte. Han ga uttrykk for at de hadde funnet samtalene veldig konstruktive, men at de likevel mente det ikke var riktig med videre diskusjoner på nåværende tidspunkt, sier Yaras styreleder, Leif Teksum, til Aftenposten.

Det har ikke blitt uttrykt så tydelig, men vi tror at det henger sammen med diskusjonene den siste tiden om forventet markedsutvikling. Her har det vært uenighet mellom selskapene, dette kom til overflaten da vi bestemte oss for å gå mer i dybden. Dette kunne fått betydning blant annet for verdifastsettelsen dersom vi hadde kommet så langt, sier han videre.

Så de innser at styrkeforholdet mellom selskapene har endret seg den siste tiden og at dette ville slått dårlig ut for dem?

Det er de som burde svare for det, men dette er vår tolkning. Aksjekursen endrer seg jo hele tiden, det må vi bare forholde oss til, sier Teksum, som medgir at det var overraskende at CF valgte å avslutte samtalene allerede nå.

mer på link

Endret 18.10.2014 12:51 av OldNick
OldNick
12:51 18.10.2014
#19885

Så kom en tvetydig melding om hvorfor Haslestad ble sparket, en melding som egentlig gir flere spørsmpl enn svar.

Derfor måtte Yara-sjefen gå

Styret mistenkte Jørgen Ole Haslestad for å kjøre dobbeltløp i forhandlingene med CF


Øyvind L. Knudsen, Hegnar.no
18.10.2014

Yaras styreleder Leif Teksum mistenkte Jørgen Ole Haslestad for å kjøre dobbeltløp i forhandlingene om ­gigantfusjon. Derfor fikk Haslestad sparken, skriver DN.

Forrige mandag ringte Teksum konsernsjefen og ga ham sparken på dagen. I pressemeldingen fra Yara-styret dagen etter het det at Haslestad, som har sittet seks år som konsernsjef, ikke var rett mann til å lede selskapet videre.

DN skriver at troverdige kilder bekrefter at de alvorlige anklagene mot Haslestad var grunnen.

- Det var mitt inntrykk at han hadde sin egen agenda i forhandlingene med CF Industries. Det er klart at jeg ikke kan bevise det. Men jeg har sagt at det er mitt inntrykk. Og det er klart at når vi er i en så viktig dialog, er det en uholdbar situasjon. Også for en person som ikke var tiltenkt en rolle dersom det ble gjennomført en fusjon, sier styreleder Leif Teksum.

Han vil imidlertid ikke kommentere hvilken agenda han mistenkte.

Jeg har ikke lyst til å utbrodere mer om det, sier Teksum til DN.
______

Meglerhusene delt om Yara

Meglerhusene er uenige om effekten av samtalebruddet med CF


Øyvind L. Knudsen, Hegnar.no
17.10.2014

Bernstein Research venter ifølge en fersk oppdatering at Yara-aksjen vil utvikle seg svakt, tynget av at en mulig fusjonspremie i aksjen tas ut.

Handelsbanken mener på sin side at de avsluttede fusjonssamtalene med CF er en god nyhet for Yara.

Yara og CF har avsluttet samtalene om sammenslåing av selskapene. Selskapene begrunnet dette med at de ikke kunne bli enige om betingelser som ville være akseptable for alle interessenter, skriver TDN Finans.

Yaras investorkontakt Anders Lerstad opplyser til nyhetstjenesten at beslutning om å avslutte samtalene ble tatt av CF Industries.

«Denne kunngjøringen bør ikke ha vesentlig påvirkning på Yaras aksjekurs, ettersom begrensede synergier allerede var priset inn, etter vårt syn», skriver Pareto.

Meglerhuset har en salgsanbefaling på Yara med kursmål 260 kroner per aksje.

DNB Markets viser også til at Yara-kursoppgangen ved annonseringen av forhandlingene i stor grad allerede var reversert, skriver TDN.
nerden
10:21 24.12.2014
#34872


Skal det brytes opp, eller:highlander
04:00 12.02.2015
#8102

YAR's kvartalsrapport tirsdag var en hyggelig overraskelse:
Yara kan vise til sterk bedring i fjerde kvartal og topper analytikernes forventninger.

Både lavere europeiske gasspriser som betyr lavere kostander og en sterkere amerikansk dollar bidrar til økt lønnsomhet, rapporterer Yara.

- Yara rapporterer et sterkt resultat i fjerde kvartal, med økte marginer, noe som gjenspeiler lavere pris på naturgass i Europa og en sterkere dollar, sier Torgeir Kvidal, konstituert konsernsjef i Yara.

Slår forventningene

For kvartalet fikk Yara inntekter på 26,2 milliarder kroner, opp fra 20,6 milliarder kroner i tilsvarende kvartal året før, mens brutto driftsresultat (EBITDA) steg til 4,63 fra 1,86 milliarder kroner.

Det innfrir analytikernes forventninger med god margin. Ifølge estimater fra SME Direkt var det ventet inntekter på 24,7 milliarder kroner og et EBITDA på 3,90 milliarder kroner.

Før skatt tjente Yara 2,53 milliarder kroner mot 138 millioner året før, mot ventet 2,33 milliarder kroner.

Lavere kostnader, høyere priser
I perioden økte Yaras lobale gjødselleveranser med 7 prosent, som følge av oppkjøp i Latin-Amerika. Utenom oppkjøpet var leveransene opp med 2 prosent, drevet av en økning på 7 prosent i leveransene utenfor Europa.

I kvartalet falt Yaras globale gjennomsnittlige olje- og gasskostnader med 17 prosent, og de gjennomsnittlige realiserte prisene for urea var opp 5 prosent fra året før.

Samtidig var realiserte nitrat-og NPK-priser var på samme nivå som forrige år.

I Europa har svekkelsen av euroen lavere gasspriser har forbedret den relative konkurransekraften, opplyser Yara, som venter at de europeiske
energikostnadene for de neste to kvartaler samlet vil bli bli 2 milliarder kroner lavere sammenlignet med ett år tidligere.

For 2014 vil Yara foreslå et utbytte på 13 kroner per aksje.

Endret 12.02.2015 04:01 av highlander
highlander
10:17 19.02.2015
#8102

Yara investerer milliarder i ny fabrikk

Yara og kjemikalieprodusenten BASF Group har inngått avtale om bygging av en ammoniakkfabrikk ved BASFs anlegg i Freeport, Texas.

Yaras eierandel i ammoniakkfabrikken vil være 68 prosent, mens BASF vil eie 32 prosent, opplyser Yara i en melding.

Fabrikken skal ha en kapasitet på om lag 750.000 tonn per år og partnerne vil kjøpe ammoniakk fra fabrikken tilsvarende egen eierandel.

De totale investeringene for fabrikken er på rundt 600 millioner dollar, tilsvarende rundt 4,5 milliarder kroner. Yara, som tillegg vil bygge en amoniakktank på fabrikkområdet, skal investere totalt rundt 490 millioner dollar.

Fabrikken er ventet ferdigstilt innen utgangen av 2017. Yara vil være ansvarlige for byggingen, mens BASF vil drifte fabrikken og eksportterminalen etter ferdigstilling.

KBR Inc, Houston, Texas har fått oppdraget med å levere et nøkkelferdig anlegg til en fastpris, inkludert planlegging, byggeledelse, innkjøp og konstruksjon.

- Det er svært gledelig å kunne annonsere dette meget lønnsomme prosjektet i fellesskap med BASF. Bruken av hydrogen som råstoff gir betydelig lavere investeringer, vedlikehold og CO(2)-utslipp. Prosjektet styrker Yaras posisjon i det globale ammoniakkmarkedet ytterligere, samt at det øker tilstedeværelsen vårt i USA, sier konsernsjef i Yara Torgeir Kvidal.

- Gjennom denne fellesinvesteringen med Yara utnytter vi fordelene ved storskalaproduksjon samt den attraktive prissettingen på råstoff i USA, sier Wayne T. Smith, medlem av BASF SEs konsernledelse og ansvarlig for kjemikaliesegmentet.
highlander
13:39 18.03.2015
#8102

Oi, regnet med at de ville få en reaksjon, men her var straffepåstandene i drøyeste laget:

Ber om fengsel i seks år for Thorleif Enger

OSLO TINGRETT (NRK): Påtalemyndigheten mener at Yara-saken er den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge noensinne.

Økokrim la onsdag frem sin straffepåstand i Yara-saken i Oslo tingrett.

Tidligere konsernsjef Thorlef Enger og de andre tiltalte var tydelig preget av stundens alvor, da aktor fremsatte sin påstand om straff.

- Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. For tre av de tiltalte er det snakk om to tilfeller av grov korrupsjon. Det er ingen tvil om at forholdene i denne saken er grove, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Hun la ned følgende påstander:

* Kendrick Wallace, tidligere juridisk direktør - fengsel i sju år
* Daniel Clauw, tidligere konserndirrektør - fengsel i seks år
* Thorleif Enger, tidligere konsernsjef - fengsel i seks år
* Tor Holba, tidligere konserndirektør - fengsel i tre år

- Denne saken er den mest alvorlige korrupsjonssaken vi har hatt i Norge så langt. Både arten av korrupsjonen og beløpenes størrelse tilsier det, sier førstestatsadvokaten.

Alle fire nekter straffskyld.

Når det gjelder Libya-forholdet vet vi at Ken Wallace var den som utførte betalingen, mens Daniel Clauw bisto i arbeidet med å holde den skjult. Tor Holba var i egenskap av å være prosjekteier den som var nærmest til å sette foten ned, sier Djupesland.

Han sier at Wallace bør dømmes strengere enn de andre fordi han var mest aktiv i å lage de konkrete avtalene.

- Thorleif Engers tilskyndelser trolig helt avgjørende
- Når det gjelder Thorleif Enger er det ingen tvil om han ikke har hatt direkte kunnskap om konkrete betalinger og møter. Men han har gitt sin tilslutning til dette, og det er svært grovt. Han hadde alle fullmakter knyttet til den daglige driften. Han hadde som toppleder et særlig ansvar for å sende et signal til sine nærmeste ansatte.

- Engers tilskyndelser var trolig helt avgjørende for at korrupsjonen fant sted, sier Djupesland.

Hun sier at selv om bestikkelsene har skjedd i utlandet og ikke i Norge, skal straffereaksjonen være like streng.

Aktor sier at bestikkelsene har skjedd til høytstående offentlige tjenestemenn, og at det bør vektlegges i skjerpende retning. Shukri Ghanem satt svært nær maktens tinde, i Ghadaffi-regimet.

- Det som er trist i denne saken, er at beslutningen om å begå bestikkelsene, er at de er forankret i selskapets toppledelse. Selskapets øverste leder har dermed misbrukt den tilliten som styret og aksjonærene har vist ham.

Hun sier at det er et knippe av selskapets konserndirektører som har forestått korrupsjonen, og at betalingene har vært svært godt skjult i regnskapsbøkene.

- Jeg tror at Ken Wallace har sine ord i behold når han sa at betalingene var skjult så godt at selv ikke gud kunne finne dem, sier Djupesland.

Hun ber retten legge til grunn at det var snakk om bestikkelser til sammen 7,5 millioner dollar, tilsvarende over 60 millioner kroner. Økokrim mener 4,5 millioner dollar ble tilbudt i bestikkelser i Libya, mens 1,5 millioner dollar faktisk ble utbetalt.

Tilsvarende beløp når det gjelder India, var tre millioner dollar, hvorav en million ble utbetalt.

- Særlig i Libya-forholdet ble det utvist stor kløkt for å holde betalingene skjult. Dette bør retten vektlegge ved straffeutmålingen, sier Djupesland.

De tiltalte er tidligere konsernsjef, Thorleif Enger, tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef, Daniel Clauw, tidligere juridisk direktør, Kendrick Wallace, og tidligere konserndirektør for oppstrømssegmentet, Tor Holba.

1,5 millioner dollar skal urettmessig blitt utbetalt i forbindelse med byggingen av en gjødselfabrikk i Libya, mens en million dollar skal ha blitt utbetalt urettmessig for å sikre seg en kontrakt i Indi
highlander
13:41 18.03.2015
#8102

Oi, regnet med at de ville få en reaksjon, men her var straffepåstandene i drøyeste laget:

Ber om fengsel i seks år for Thorleif Enger

OSLO TINGRETT (NRK): Påtalemyndigheten mener at Yara-saken er den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge noensinne.

Økokrim la onsdag frem sin straffepåstand i Yara-saken i Oslo tingrett.

Tidligere konsernsjef Thorlef Enger og de andre tiltalte var tydelig preget av stundens alvor, da aktor fremsatte sin påstand om straff.

- Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel. For tre av de tiltalte er det snakk om to tilfeller av grov korrupsjon. Det er ingen tvil om at forholdene i denne saken er grove, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Hun la ned følgende påstander:

* Kendrick Wallace, tidligere juridisk direktør - fengsel i sju år
* Daniel Clauw, tidligere konserndirrektør - fengsel i seks år
* Thorleif Enger, tidligere konsernsjef - fengsel i seks år
* Tor Holba, tidligere konserndirektør - fengsel i tre år

- Denne saken er den mest alvorlige korrupsjonssaken vi har hatt i Norge så langt. Både arten av korrupsjonen og beløpenes størrelse tilsier det, sier førstestatsadvokaten.

Alle fire nekter straffskyld.

Når det gjelder Libya-forholdet vet vi at Ken Wallace var den som utførte betalingen, mens Daniel Clauw bisto i arbeidet med å holde den skjult. Tor Holba var i egenskap av å være prosjekteier den som var nærmest til å sette foten ned, sier Djupesland.

Han sier at Wallace bør dømmes strengere enn de andre fordi han var mest aktiv i å lage de konkrete avtalene.

- Thorleif Engers tilskyndelser trolig helt avgjørende
- Når det gjelder Thorleif Enger er det ingen tvil om han ikke har hatt direkte kunnskap om konkrete betalinger og møter. Men han har gitt sin tilslutning til dette, og det er svært grovt. Han hadde alle fullmakter knyttet til den daglige driften. Han hadde som toppleder et særlig ansvar for å sende et signal til sine nærmeste ansatte.

- Engers tilskyndelser var trolig helt avgjørende for at korrupsjonen fant sted, sier Djupesland.

Hun sier at selv om bestikkelsene har skjedd i utlandet og ikke i Norge, skal straffereaksjonen være like streng.

Aktor sier at bestikkelsene har skjedd til høytstående offentlige tjenestemenn, og at det bør vektlegges i skjerpende retning. Shukri Ghanem satt svært nær maktens tinde, i Ghadaffi-regimet.

- Det som er trist i denne saken, er at beslutningen om å begå bestikkelsene, er at de er forankret i selskapets toppledelse. Selskapets øverste leder har dermed misbrukt den tilliten som styret og aksjonærene har vist ham.

Hun sier at det er et knippe av selskapets konserndirektører som har forestått korrupsjonen, og at betalingene har vært svært godt skjult i regnskapsbøkene.

- Jeg tror at Ken Wallace har sine ord i behold når han sa at betalingene var skjult så godt at selv ikke gud kunne finne dem, sier Djupesland.

Hun ber retten legge til grunn at det var snakk om bestikkelser til sammen 7,5 millioner dollar, tilsvarende over 60 millioner kroner. Økokrim mener 4,5 millioner dollar ble tilbudt i bestikkelser i Libya, mens 1,5 millioner dollar faktisk ble utbetalt.

Tilsvarende beløp når det gjelder India, var tre millioner dollar, hvorav en million ble utbetalt.

- Særlig i Libya-forholdet ble det utvist stor kløkt for å holde betalingene skjult. Dette bør retten vektlegge ved straffeutmålingen, sier Djupesland.

De tiltalte er tidligere konsernsjef, Thorleif Enger, tidligere driftsdirektør og visekonsernsjef, Daniel Clauw, tidligere juridisk direktør, Kendrick Wallace, og tidligere konserndirektør for oppstrømssegmentet, Tor Holba.
highlander
09:53 10.04.2015
#8102

(Oslo, 10. april 2015) Yara International ASA har utpekt Terje Knutsen som ny
leder for Downstream. Han etterfølger Egil Hogna, som har sagt opp sin stilling.
Knutsen tiltrer stillingen med virkning 1. mai 2015. Downstream er
forretningssegmentet som håndterer Yaras globale salg, markedsføring og
distribusjon av mineralgjødsel.

Terje Knutsen leder nå Yaras forretningsenhet for Downstream i Nord- og Øst-
Europa. Tidligere ledet han Downstreams virksomhet i Asia. Knutsen har en
mastergrad i økonomi og forretningsadministrasjon fra Norges Handelshøyskole
(NHH). Han er 52 år og ble ansatt i Yara i 1987, og han har hatt en omfattende
internasjonal karriere med tolv år i forretningsenheter utenlands. Knutsen blir
en del av Yaras konsernledelse og vil rapportere til konsernsjefen.

«Terje Knutsen har betydelig erfaring fra arbeid i Yara, fra ledelse av
utenlandske forretningsenheter til lederstillinger ved hovedkontoret. Hans
kompetanse vil bli meget verdifull i en periode der Yara fortsetter å støtte en
mer effektiv og klimavennlig landbrukssektor,» sa fungerende konsernsjef i Yara
Torgeir Kvidal.

Egil Hogna har jobbet i Yara siden 1999, og han har vært en del av Yaras
konsernledelse siden august 2008, først som konserndirektør for finans og
deretter som konserndirektør for Downstream siden august 2009. Hogna er ansatt i
Yara til 31. juli 2015.

«Jeg har konkludert at tiden er moden for å søke nye utfordringer, og jeg ser
fram til å utforske muligheter. Min tid i Downstream og Yara har vært spennende,
og jeg er særlig stolt over innsatsen og resultatene vi har levert innenfor
sikkerhet, markedsføring og innovasjon, og de betydelige investeringene og
integreringsprosessene vi har fullført, særlig i Latin-Amerika,» sa Egil Hogna.

«Egil Hogna har vært en verdifull bidragsyter i konsernledelsen, og det er synd
at han forlater selskapet. Jeg setter pris på det gode og nære samarbeidet vi
har hatt gjennom de siste årene, og jeg ønsker ham fortsatt suksess,» sa Torgeir
Kvidal.
highlander
09:22 17.04.2015
#8102

Fra innkallingen til årets GF, som er berammet til 11. mai:

Styret foreslår at det eksisterende tilbakekjøpsprogrammet erstattes av et nytt
program som gir Styret fullmakt til tilbakekjøp av inntil 5 % av Yaras aksjer
før neste ordinære generalforsamling. Minste og høyeste beløp som kan betales
per aksje skal være henholdsvis 10 kroner og 1.000 kroner. Aksjene kan enten
brukes til sletting eller som betalingsmiddel i forretningsmessige
transaksjoner. Selskapet har inngått en ny avtale med den norske Staten om
proporsjonal innløsning av aksjer slik at Statens eierandel ikke endres hvis
tilbakekjøpte aksjer slettes.

Komplett innkalling til generalforsamlingen vil bli distribuert til Yaras
registrerte aksjonærer og er tilgjengelig på selskapets nettsted:

http://www.yara.com/investor_relations/index.aspx

Aksjene i Yara International ASA noteres eks utbytte fra og med 12. mai 2015.
highlander
11:45 20.04.2015
#8102

Yara tar nedskrivning i Libya

Gjødselprodusenten Yara tar en nedskrivning på 112 millioner dollar på anlegget Lifeco i Libya.

Forverrede sikkerhetsutsikter i Libya gjør at sannsynligheten for en forverring av driftsforholdene ved anlegget er stor, opplyser Yara.

- Tatt i betraktning en allerede krevende situasjon for samarbeidsselskapet, både når det gjelder tilgang på gass og finansiell situasjon, har Yara derfor besluttet å skrive ned verdien på sin investering i Lifeco med 112 millioner dollar, heter det i meldingen.

Driften av anlegget vurderes fortløpende av Yara sammen med partnerne.

- Yara vil fortsette å delta i styringen av Lifeco, med et mål om å gjenoppta full produksjon så snart den sikkerhetsmessige og politiske situasjonen i Libya muliggjør varige, forbedrede driftsforhold for Lifeco, melder gjødselprodusenten.

Nedskrivningen vil bli tatt i regnskapet for første kvartal. Den gjenstående bokførte verdien er 18 millioner dollar.
highlander
09:14 12.05.2015
#8102

Just for the record:

Yara noteres ex. utbytte kr 13 pr aksje i dag.
highlander
23:16 20.05.2015
#8102

DNB Markets tar opp dekningen på gjødselprodusenten Yara med en salgsanbefaling og kursmål på 350 kroner.

- Etter vårt syn vil 2015 ut gjøre inntjeningstoppen i denne syklusen og våre EBITDA-estimater for 2016 og 2017 ligger henholdsvis 11 prosent og 8 prosent under konsensus, skriver meglerhuset i en aksjerapport.

Fremover venter DNB Markets prispress i ureamarkedet:

- Vi venter at en årlig kapasitetsvekst innen ureamarkedet på 5.5 prosent i kombinasjon med en tilsvarende etterspørselsvekst på rundt 2 prosent vil legge press på prisene, og at disse gjennom perioden 2015-2017 vil bevege seg ned mot kontantkostnaden for marginale kinesiske produsenter på 260 -270 dollar per tonn.
highlander
11:42 01.07.2015
#8102

Selger seg ut av gjødselprodusent

Yara selger sin eierandel på 50 prosent i den britiske gjødselprodusenten GrowHow for 5,1 milliarder kroner.

Yara og CF Industries har hatt en eierandel på 50 prosent hver i GrowHow, men nå overtar CF Industries også Yaras andel.

GrowHow har to fabrikker i Ince og Billingham der selskapet produserer ammoniakk, ammoniumnitrat og fullgjødsel. Varene leveres i hovedsak til det britiske gjødselmarkedet.

Yaras eierandel selges for en selskapsverdi tilvarende 648 millioner dollar, tilsvarende 5,1 milliarder kroner.

- Det siste budet fra CF representerer en attraktiv verdi for Yara, sier Torgeir Kvidal, konsernsjef i Yara. (NTB)
highlander
11:41 08.07.2015
#8102

Viser til mitt innlegg 18.03.2015 13:41 #4045. Jeg syntes da at aktors straffepåstander på mellom tre og syv års fengsel var i drøyeste laget. Nå har "fasit" kommet:

Tidligere Yara-topper får opptil tre års fengsel

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger er dømt til tre års fengsel for grov korrupsjon. Oslo tingrett dømmer også tre tidligere direktører til mellom to og to og et halvt års fengsel.

Retten finner det bevist at de fire tidligere toppene i gjødselgiganten gjorde seg skyldig i grov korrupsjon i forbindelse med Yaras framstøt i Libya og India på 2000-tallet. Saken er ifølge aktoratet den alvorligste korrupsjonssaken i norsk rettshistorie.

Tidligere konserndirektør Tor Holba er bare domfelt for medvirkning til korrupsjon i Libya, men hans daværende sjef, konsernsjef Thorleif Enger, er funnet skyldig også etter India-posten i tiltalen.

Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace er dømt til to og et halvt års fengsel for å ha spilt avgjørende rolle i begge forholdene. Daniel Clauw, daværende direktør for Yaras vekststrategi, er frikjent for en av postene i tiltalen, men dømmes til to års fengsel for India-forholdet.

Retten mener overføringer på flere millioner kroner til sønnene til to høytstående tjenestemenn, samt avtaler om honorarer på flere titalls millioner kroner, i realiteten var betaling for «utilbørlige fordeler», slik det heter i loven. Kilde: NTB
highlander
08:53 21.07.2015
#8102

YAR leverer et sterkt resultat, bedre enn forventningene: (fra HO / TDN Finans)

Yara melder om et resultat etter skatt for 2. kvartal på 3.009 millioner kroner, opp fra 2.378 millioner kroner samme kvartal i 2014. Ifølge TDN Finans var det ventet 2.830 millioner kroner.

Dette ga en fortjeneste per aksje på 10,59 kroner i årets 2. kvartal, mot 8,26 kroner ved samme korsvei i fjor og konsensus på 10,27 kroner.

Resultat før skatt var opp fra 3.095 millioner kroner i fjorårets 2. kvartal til 3.952 millioner kroner i årets 2. kvartal. Her var det ventet 3.735 millioner.

- Yara rapporterer sterke resultater i andre kvartal med økte leveranser og forbedrede marginer som følge av lavere gasskostnader og en sterkere amerikansk dollar, sier konstituert konsernsjef i Yara Torgeir Kvidal.

Kvartalets inntekter beløp seg til 27.723 millioner kroner, opp fra 23.264 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Konsensus lå på 27.180 millioner kroner.

EBIT var på 3.836 millioner kroner i 2. kvartal i år, mot 3.191 millioner ved samme korsvei for ett år siden og et snittestimat på 3.778 millioner kroner.

EBITDA fratrukket spesielle poster ble 5.055 millioner kroner i årets 2. kvartal, mot 4.185 millioner tilsvarende periode i fjor.

Yaras globale gjødselleveranser økte 6 prosent i forhold til andre kvartal 2014, i hovedsak på grunn av oppkjøpene av OFD i Latin-Amerika og Galvani i Brasil.

- Marginenene dro nytte av lavere energikostnader og en sterkere amerikansk dollar. Mens Yaras gjennomsnittlige globale gasskostnader var ned 17 prosent sammenliknet med året før, var realiserte ureapriser ned 12 prosent, realiserte nitratpriser ned 20 prosent og NPK-priser gikk ned i snitt 8 prosent sammenliknet med andre kvartal 2014, opplyser selskapet i en pressemelding.

Endret 21.07.2015 08:53 av highlander
OldNick
12:44 21.07.2015
#19885

YAR: Yara rapporterer sterkt resultat for andre kvartal

Børsmelding
21.07.2015YARA: Q2-2015 Report (PDF)

YARA: Q2-2015 Presentation (PDF)
highlander
10:11 21.10.2015
#8102

Oppkjøp og sterk dollar løfter Yara

Yara kan vise til kraftig bedring i tredje kvartal, noe gjødselprodusenten forklarer med sterkere amerikansk dollar og høyere salgsvolum som følge av oppkjøp.

- Jeg er glad for å se fortsatt vekst i leveransene av våre premiumprodukter, med sterkest vekst utenfor Europa, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, i en kommentar.

Løftet av oppkjøp
Sammenlignet med tredje kvartal i fjor økte Yara de globale gjødselleveranser med 1 prosent, som følge av oppkjøpene av OFD i Latin-Amerika og Galvani i Brasil.

I Europa var gjødselleveransene 5 prosent lavere enn i fjor. Mens nitratleveransene økte sammenliknet med året før, falt salget av NPK fullgjødsel og urea med mer enn 10 prosent sammenliknet med fjoråret, opplyser Yara.

I perioden falt Yaras marginer etter at realiserte priser falt mer enn energikostnadene. R ealiserte ureapriser falt 15 prosent, realiserte nitratpriser var ned 17 prosent og NPK fullgjødsel-priser falt 12 prosent, mens gjennomsnittlige globale gasskostnader var ned 13 gjennomsnittlige globale gasskostnader var ned 13 prosent.

Yara forventer at europeiske energikostnader for de neste to kvartaler samlet vil bli 850 millioner kroner lavere sammenlignet med ett år tidligere.

Mer enn dobler overskuddet
For tredje kvartal fikk Yara totale inntekter på 30,5 milliarder kroner, mot 24,1 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Samtidig steg driftsresultatet til 6,2 milliarder kroner fra 2,8 milliarder, mens overskuddet før skatt økte til 4,4 fra 2 milliarder kroner.

På forhånd hadde analytikerne i en undersøkelse fra SME Direkt ventet inntekter og driftsresultat på henholdsvis 30,4 og 6,2 milliarder kroner, mens resultatet før skatt var ventet å bli 5,4 milliarder kroner.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter