Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Gjødselgiganten Yara
Gjødselgiganten Yara
highlander
03:55 11.02.2018
#8187

Ikke overraskende har det kommet flere nedjusteringer av kursmål etter Yaras kvartalsrapport:

Norne Research har kuttet kursmålet fra 380 til 360 kr.

DNB Markets har nedjustert fra 430 til 420 kr.

Credit Suisse, som er et av meglerhusene med lavest kursmål på aksjen, har kuttet dette fra 350 til 340 kr.

ABG Sundal Collier og BMO Capital Markets har også redusert med en 10-er hver, fra hhv. 430 og 410 kr til hhv. 420 og 400 kr.

Imidlertid indikerer de fleste meglerhusene at aksjen har oppside, gitt nåværende kurs på 348,80 kr.

Den mest påfallende endringen står SEB Equity Research for. Meglerhuset oppgraderer Yara fra hold til kjøp etter kvartalsrapporten, og løfter kursmålet fra 360 til 400 kr.

SEB oppgir følgende begrunnelse: «Dette skyldes at vi tror de positive langsiktige fundamentale forholdene i markedet og Yaras lovende kostnadsprogram og motsykliske investeringer vil trumfe det kortsikte negative momentumet».

Fine ord, men jeg er tilbøyelig til å være enig med SEB, og har Yara som en av aksjene som det kan være lurt å kjøpe til en langsiktig portefølje på relativt rimelige kurser under den siste tidens korreksjonsmodus på børsen.
highlander
23:12 13.02.2018
#8243

Yara gjorde det dårlig i dag, og en optimal inngang til en langsiktig portefølje kan trolig gjøres med hell senere.

Nedgangen kom etter at UBS har nedjustert kursmålet på Yara til 310 kr fra tidligere 320, samtidig som salgsanbefalingen ble gjentatt.

UBS ser risiko både for selskapets nedstrømmarginer og volumveksten.

Etter at børsen stengte tirsdag ble det kjent at Yara har inngått en intensjonsavtale med Arab Potash Company (APC), der de to selskapene skal samarbeide om produksjon og salg av kaliumnitrat (potassium nitrate).

Selskapene skal vurdere en dobling av produksjonskapasiteten ved Kemapco, et datterselskap av APC som produserer kaliumnitrat. Yara kan også ta en minoritetsposisjon på 30 prosent i Kemapcom ifølge børsmeldingen.

Kaliumnitrat er et viktig produkt i løsninger for gjødsel og kunstig vanning (fertigation), som er et raskt voksende segment som selskapene vil utvikle gjennom dette samarbeidet.
highlander
12:59 03.04.2018
#8792

Nordea Markets gjentar kjøp av Yara i en analyseoppdatering.

Imidlertid reduserer meglerhuset kursmålet fra 420 til 390 kr.
highlander
08:29 12.04.2018
#9009

Yara International og BASF åpner torsdag en storskala ammoniakkfabrikk i Freeport, Texas, USA. Fabrikken har en verdi på om lag 600 millioner dollar og benytter en produksjonsprosess basert hydrogen som råstoff istedenfor naturgass, skriver Yara i en børsmelding onsdag kveld.

Fabrikken eies 68 prosent av Yara og 32 prosent av BASF. Fabrikken har en kapasitet på 750.000 tonn ammoniakk per år. Hver partner vil kjøpe ammoniakk fra fabrikken tilsvarende egen eierandel.

Konvensjonelle ammoniakkfabrikker bruker naturgass for å produsere hydrogen til ammoniakkproduksjonen. Yara Freeports hydrogenbaserte teknologi gjør at man slipper dette første produksjonstrinnet, noe som gir betydelig lavere investeringer og utgifter til vedlikehold. Ved å bruke hydrogen som kommer fra produksjonen til ulike petrokjemiske fabrikker i nærheten, benytter Yara Freeport tilgjengelige ressurser og reduserer miljømessig påvirkning, skriver selskapet.

En langsiktig leveranseavtale for hydrogen og nitrogen er signert med industrigasselskapet Praxair Inc, og knytter råstoffprisen til de fordelaktige naturgassprisene i USA. (TDN)
highlander
09:56 12.04.2018
#9024

Kepler Cheuvreux nedgraderer Yara til reduser fra hold og nedjusterer kursmålet på aksjen til 300 fra 320 kroner, ifølge en sektoranalyse torsdag.

Yaras aksjekurs har lidt den seneste tiden, og med rette etter vårt syn. Uheldigvis har dette noe å gjøre med ukontrollerbare hendelser, som det ulmende handelskrigen Kina og USA hvor Yara etter vårt syn vil være en netto taper. Dette er årsaken til at vi nedgraderer til reduser, skriver meglerhuset i analysen.

Kepler Cheuvreux venter at Yaras konkurrent OCI vil komme bedre ut av handelskonflikten ettersom selskapet er mer eksponert mot regioner som faktisk kan dra nytte av den. (TDN)
highlander
10:47 13.04.2018
#9081

Ureaprisene har steget noe den seneste uken, samtidig som India har annonsert nok et nytt importanbud.

Tirsdag lanserte Indian Potash Limited (IPL) et nytt ureaanbud for skipninger frem til 28. mai, men sammenlignet med forrige ukes anbud var prisene lavere.

Totalt var det faste tilbudet på 1,65 millioner tonn urea, og de laveste prisene som ble tilbudt var på om lag 260 dollar pr tonn cfr. Det ble imidlertid booket om lag en million tonn urea.

Pareto Securities mener anbudet har gitt produsenter sunne ordrebøker for april/mai, og tror det burde støtte prisene på kort sikt.

Mengden urea som ble booket av India oversteg analysetjenesten Profercys forventninger.

AG-prisene lå torsdag på 245-250 dollar pr tonn fob, opp fra 237-245 en uke tidligere. Svartehavsprisene er opp om lag 5 dollar pr tonn til 225-230 dollar.

Andre kvartal er en sesongmessig svak periode for ureaprisene, og Profercy mener overordnet sett at det indiske anbudet trolig ikke vil reversere denne trenden. (TDN)
highlander
20:25 18.04.2018
#9245

Norne Securities har i en analyseoppdatering kuttet kursmålet på Yara fra 360 til 340 kr.

Imidlertid opprettholder meglerhuset nøytralanbefalingen.
highlander
10:14 20.04.2018
#9300

Skuffende Q1-tall fra Yara International i dag:

Selskapet fikk et resultat før skatt på 147 millioner dollar i første kvartal 2018, mot 259 millioner dollar i samme periode året før. På forhånd var det i gjennomsnitt ventet et resultat før skatt på 174 millioner dollar, ifølge estimater hentet inn av SME Direkt for TDN Direkt.

Samlet omsetning var på 2.856 millioner dollar (2.683), mot ventet 3.003 millioner dollar. (TDN)

Ebitda før eksklusive poster ble 377 millioner dollar (395). Rapportert ebitda ble 370 millioner dollar (381).

Selskapet opplyser å ha har realisert 275 millioner dollar i årlig ebitda-bedring pr første kvartal 2018 i sitt forbedringsprogram på minst 500 millioner dollar i årlig ebitda-bedring innen 2020.

Yara planlegger flere store ammoniakkvedlikeholdsprosjekter i år, med en ventet netto volumeffekt på rundt 200.000 tonn sammenlignet med 2017. Rundt 50.000 tonn vil påvirke i andre kvartal 2018, opplyses det.

Yara International venter en 3-5 prosents nedgang i markedets nitrogenleveranser i Europa for gjødselsesongen 2017/18.
highlander
07:41 23.04.2018
#9342

Norne Securities beholder «hold» anbefalingen på Yara-aksjen etter at gjødsel-kjempen la frem kvartalstall forrige fredag.

Samtidig hever de kursmålet med 10 kroner, til 350 kroner per aksje. Det gir en oppside på 6,8 prosent mot sluttkurs fredag.

Tross de skuffende tallene for første kvartal ser meglerhuset heller inn i 2019, hvor de tror det vil se bedre ut for selskapet.

– Selskapets imponerende vekst, og forbedringsprogrammer vil sannsynligvis bli mer synlige på inntjeningen i 2019. De positive og negative sidene vil i stor grad jevne ut hverandre, og derfor holder vi anbefalingen uendret. (E24)
highlander
10:48 23.04.2018
#9354

Handelsbanken Capital Markets er nå helt på linje med Norne Securities hva angår Yaras kursmål:

Handelsbaken nedjusterer kursmålet på aksjen til 350 kroner fra tidligere 380, men fastholder akkumuler-anbefalingen, ifølge en analyseoppdatering mandag.

- Vi ser ingen indikasjon på at inntjeningsmomentet vil snu til det positive på kort sikt, selv om førstekvartalsvolumene var ekstraordinært lave grunnet værforhold, fremholder meglerhuset.
highlander
01:28 05.05.2018
#9816

Ureaprisene har falt videre også denne uken, og markedet forblir svakt med lav aktivitet.

Den nåværende utviklingen er ikke umiddelbart bekymringsfull for produsenter i Midtøsten, da disse har solgt komfortable volumer i mai til India, Etiopia og Sudan, ifølge Pareto Securities.

Meglerhuset menter imidlertid at det vil komme justeringer i prisene for juni, da behovet for spot-laster og en større avhengighet av Brasil slår inn.

AG-prisene var torsdag på 230-237 dollar pr tonn fob, ned fra 233-242 en uke tidligere. Svartehavsprisene er ned om lag 5 dollar pr tonn til 217-222 dollar.

Profercy venter at et nytt indisk ureaanbud vil komme, og mener dette vil være positivt for markedet. I det store og hele fortsetter imidlertid ureamarkedet å tendere nedover og gulvet for prisene har enda ikke blitt nådd, skriver analysehuset.

Under CF Industries kvartalspresentasjon torsdag sier konsernsjef Anthony Will at gjødselprisene har begynt den sykliske innhentingen. Han påpeker at ureamarkedet generelt alltid er i en overtilbudssituasjon, men at nyanser som gasskostnader, logistikkostnader og innenlands konsum spiller inn.

Ellers, i Storbritannia, har CF Industries redusert mai-prisene på ammoniumnitrat og blandede NPK-produkter, ettersom importerte volumer av disse produktene har blitt handlet til en vesentlig rabatt til CFs produkter, melder råvaretraderen Gleadell. (TDN)
highlander
16:39 09.05.2018
#9898

Yara gikk ex. utbytte kr 6,50 i dag. Selskapet sendte i tillegg ut denne børsmeldingen i ettermiddag:

09/05-2018 16:11:09: (YAR) Yaras kjøp av Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget i Brasil godkjent

Brasilianske konkurransemyndigheter, Brazilian Administrative Council for Economic Defence (CADE), har godkjent Yaras oppkjøp av Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget i Brasil, og Yara kan nå gjennomføre transaksjonen på USD 255 millioner og den påfølgende integrasjonsprosessen. Yara forventer å gjennomføre transaksjonen innen utgangen av mai.

Endret 09.05.2018 16:39 av highlander
highlander
13:05 11.05.2018
#9944

Ureaprisene fortsetter den nedadgående trenden, men har bare falt marginalt den seneste uken.

De fleste ureaprodusentenes ordrebøker for juni synes ikke solide, og ifølge Pareto Securities vil dette trolig føre til videre lavere priser.

AG-prisene var torsdag på 225-235 dollar pr tonn fob, ned fra 230-237 en uke tidligere. Svartehavsprisene er ned om lag 2 dollar pr tonn til 215-218 dollar.

Videre venter Profercy at de neste indiske importanbudet ventes i første halvdel av juni, med skipninger gjennom juli.

Tilbyderne håper på et stort kjøp på en millioner tonn pluss som absorberer iranske og andre produkter, for å stanse den nåværende nedadgående pristrenden og stimulere etterspørselen ved midten av året fra andre markeder, skriver analysehuset.

Ellers viste det amerikanske landbruksdepartementet (USDA) seneste rapport at de globale kornlagrene ventes være på 594,46 millioner tonn ved utgangen av landbruksåret 2018/2019.

Pareto mener æraen med stigende kornlagre endelig kan være over. (TDN)
highlander
06:53 16.05.2018
#10018

Denne meldingen kom sent tirsdag kveld:

15.05.2018, 23:00:20 Yara sluttfører oppkjøp av Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget i Brasil

Oslo, 15. mai 2018: Yara International ASA har sluttført oppkjøpet av Vale Cubatão Fertilizantes-anlegget og styrker med dette Yaras integrerte posisjon i Brasil.

"Dette oppkjøpet starter en ny og spennende fase i Brasil for Yara. Dette tilfører for første gang nitrogenproduksjon til vår voksende portefølje i Brasil, og vil styrke og fremme vår integrerte posisjon innenfor både gjødsel- og industriprodukter," sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Cubatão-virksomheten består av nitrogen- og fosfatanlegg med en årlig produksjonskapasitet på cirka 200 kilotonn ammoniakk, 500 kilotonn nitrater og 700 kilotonn fosfatgjødsel. Anlegget sysselsetter om lag 1.015 fast ansatte og 970 kontraktører.

Transaksjonen er verdsatt til USD 255 millioner, og endelig kjøpesum vil bli justert for avvik mellom driftskapital på oppkjøpstidspunktet og et normalisert driftskapitalnivå.

Den oppkjøpte virksomheten konsolideres i Yaras konsernregnskaper fra og med 15. mai 2018, inkludert mulig goodwill, og alle eiendeler og forpliktelser i virksomheten vil bli verdsatt til virkelig verdi på oppkjøpsdato.
highlander
11:26 25.05.2018
#10222

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:58 25.05.2018
#10227

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:07 04.06.2018
#10323

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:43 06.06.2018
#10377

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:32 08.06.2018
#10409

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:32 08.06.2018
#10410

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:36 13.06.2018
#10478

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:11 15.06.2018
#10519

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:25 19.06.2018
#10591

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:06 22.06.2018
#10673

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:40 22.06.2018
#10683

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter