Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Gjødselgiganten Yara
Gjødselgiganten Yara
highlander
14:23
04.07.2018
#10875

DNB Markets er mer optimistisk mht. Yara enn flere andre meglerhus, og sier følgende om aksjen i en oppdatering:

A weak Q2 (report due 17 July at 08:00 CET), driven by higher natgas costs and Brazil, should be well known by now, and we would consider any weakness a buying opportunity. We hosted a roadshow with the new CFO in the US last week and the comments support our view of large internal improvement potential and the higher likelihood of continued nitrogen recovery in H2 2018–2019e. We reiterate BUY and our NOK440 target price.
highlander
13:07
05.07.2018
#10894

UBS nedjusterer kursmålet på Yara International-aksjen til 285 kroner fra tidligere 310 kroner og fastholder en salgsanbefaling, ifølge en oppdatering fra meglerhuset torsdag. (TDN)
highlander
13:43
06.07.2018
#10929

Ureaprisene er fortsatt solide, og produsenter synes nå fornøyde med de eksisterende ordrebøkene. Overordnet sett synes markedet å være stabilt, med utsikter til et strammere marked gjennom tredje kvartal 2018.

Et importanbud ble utstedt av Egypt denne uken, og prisene nådde ikke opp til produsentenes forventninger om priser på 290 dollar pr tonn fob, melder Profercy.

På nåværende tidspunkt oppdager tradere med juli-tonnasje som ikke har blitt solgt til eksport fra Egypt at tyrkiske kjøpere ikke er forberedet på akseptere slike priser, skriver analysehuset.

Egypt-prisene lå torsdag på 280-285 dollar pr tonn fob, mot 283-290 dollar for en uke siden. Videre var AG-prisene på 275-282 dollar pr tonn, som er opp rundt 5 dollar fra en uke tidligere.

Knyttet til det ventede indiske ureaanbudet opplyser Pareto Securites at det spekuleres i om lanseringstidpunkt er blitt utsatt. Årsakene er sunne havnelagernivåer, en svak rupee og tilgang til det iranske ureamarkedet. Likevel ventes det et nytt anbud senere i juli, med skipninger frem til slutten av august.

Ellers er det verdt å merke seg at iransk delegasjon har dratt til India for å diskutere praktiske faktorer knyttet til indiske kjøp av urea fra landet.

Ifølge Pareto er India det eneste åpne marked for Iran, samt at Iran er det eneste store markedet som kan gi India akseptable priser på volumene de trenger. (TDN)
highlander
16:24
11.07.2018
#11014

Yara offentliggjør sin rapport for andre kvartal 17. juli klokken 08:00. Ledelsen har en presentasjon samme dag i selskapets lokaler klokken 09:30.

Yara International ventes å legge frem et resultat før skatt på 106 millioner dollar for andre kvartal 2018.

Det viser gjennomsnittet av estimater SME Direkt har innhentet for TDN Direkt blant *) 13 analytikere.

Ebitda ventes til 326 millioner dollar i kvartalet av driftsinntekter på 2.888 millioner dollar.

Analytikerne har et gjennomsnittlig kursmål på 374 kroner på Yara-aksjen. Syv av dem anbefaler kjøp, mens 4 har hold/nøytral-anbefaling og 2 har salgsanbefaling. (TDN)

*) Deltagere: BMO Capital Markets, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB Markets, Equita SIM, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets, Norne Securities, Pareto Securities, Raymond James Euro Equities, Redburn Partners, SEB Equities, Sparebank 1 Markets og UBS.
highlander
13:20
13.07.2018
#11050

Kjøpsaktiviteten i ureamarkedet har vært begrenset den seneste uken, og prisene har falt noe tilbake.

Profercys tilbud-etterspørselsbalanse impliserer dog ikke en lang periode med et svakt marked, selv om prisfallet man har sett i Brasil er betydelig, og det ventes derfor fortsatt et stramt marked gjennom tredje kvartal 2018.

Brasil-prisene lå torsdag på 285-290 dollar pr tonn cfr, mot 297-305 dollar for en uke siden. Videre var AG-prisene på 270-282 dollar pr tonn, som er ned rundt 2 dollar fra en uke tidligere.

Det har i flere uker vært ventet at India vil annonsere et nytt ureaanbud, men dette har ikke blitt annonsert den seneste uken heller. Profercy peker på at dette skaper noe usikkerhet for utsiktene til iranske ureavolumer, men mener at India trenger disse volumene med august-skipning.

Forrige uke var en iransk delegasjon i India for å diskutere praktiske faktorer knyttet til indiske kjøp av urea fra landet. Pareto pekte i forrige uke på at India er det eneste åpne marked for Iran, samt at Iran er det eneste store markedet som kan gi India akseptable priser på volumene de trenger. (TDN)
highlander
13:29
17.07.2018
#11107

"Blandet drops" fra Yara, men aksjekursen er i skrivende stund noe opp på tallene.

Yara International fikk et resultat før skatt på -261 millioner dollar i andre kvartal 2018, mot 115 millioner dollar i samme periode året før. Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

På forhånd var det i gjennomsnitt ventet et resultat før skatt på 106 millioner dollar, ifølge estimater hentet inn av SME Direkt for TDN Direkt.

Samlet omsetning var på 3.185 millioner dollar (2.744), mot ventet 2.888 millioner dollar.

Ebitda før eksklusive poster ble 321 millioner dollar (338), mot ventet 329 millioner dollar. Rapportert ebitda ble 296 millioner dollar (352), mot ventet 329 millioner dollar.

Det negative resultatet inkluderer en valutaeffekt på -302 millioner dollar i andre kvartal 2018, mot -18 millioner dollar samme periode i fjor.

Yara International har gjennom kostnadskutt og effektiviseringstiltak realisert 310 millioner dollar i ebitda-bedring pr andre kvartal 2018.

Videre opplyses det i presentasjonsmaterialet til kvartalsrapporten at bedringene fortsatt ventes nå et nivå på 350 millioner dollar i 2018, og videre til 450 millioner dollar i 2019.

Bedringene er en del av det flerårige forbedringsprogrammet som planlegges å gi årlige ebitda-økninger på minst 500 millioner dollar i snitt frem til 2020. Dette utgjør en ebitda-bedring på ti kroner pr aksje sammenlignet med 2015 innen 2020.

Programmet baserer seg på lean- og six magma-prinsippene, og er ifølge Yara det mest betydelige forbedringsprogrammet i konsernets historie. (TDN)
highlander
13:50
17.07.2018
#11112

Yara International venter at markedsforholdene i selskapets bransje sannsynligvis vil fortsatt være tøffe i en tid fremover, men balansen i markedet ligger an til å gradvis forbedres etter 2018, opplyser selskapet i forbindelse med fremleggelsen av andrekvartalsrapporten.

- Markedsforholdene i industrien vår vil sannsynligvis fortsatt være tøffe i en tid fremover, men balansen i markedet ligger an til å gradvis forbedres etter 2018. Vi fortsetter å fokusere på våre forbedrings- og vekstprogram, som har forbedret Yaras resultater med mer enn 25 prosent i løpet av de siste 12 månedene, og som kommer til å levere ytterligere resultatforbedringer fremover, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara i en kommentar.

Selskapet opplyser at totale gjødselleveranser var 11 prosent høyere i andre kvartal sammenlignet med et år tidligere, drevet av økte leveranser i Europa og inkluderingen av Babrala-oppkjøpet i India og Cubato-oppkjøpet i Brasil. Leveranser av industriprodukter var 16 prosent høyere enn for et år siden, inklusive Cubato-oppkjøpet. Eksklusive Babrala og Cubato var gjødsel- og industrileveransene opp henholdsvis 6 og 7 syv prosent.

Yaras ammoniakkproduksjon var 13 prosent høyere enn i andre kvartal 2017, mens ferdiggjødselproduksjonen økte med 10 prosent. Justert for porteføljeeffekter var produksjonen på linje med samme periode i fjor. Marginene var lavere enn for et år siden, fordi høyere priser ble utlignet av høyere gasspriser i Europa, opplyses det.

Utover 2018, ser den globale tilbuds- og etterspørselsbalansen for urea ut til å bedre seg gradvis. Tilbudsveksten for nitrogen er anslått å reduseres betydelig etter 2018, og dagens prisnivå på nitrogen gir ikke økonomiske insentiver til nye investeringer. I tillegg ligger etterspørselsveksten an til å ta seg opp, sammenlignet med de siste tre årene, ettersom de globale kornlagrene er relativt lave, spesielt utenom Kina, og økt produksjon er nødvendig for å holde tritt med det økende konsumet, opplyser Yara.

Negativ påvirkning av Brasil-streik
Som følge av streik blant lastebilsjåfører i Brasil fikk Yara International i andre kvartal 2018 en negativ påvirkning på selskapets resultater på 15 millioner dollar, og tilsvarende påvirkning ventes i tredje kvartal. Det sier konsernsjef Svein Tore Holsether under selskapets kvartalspresentasjon, tirsdag.

Knyttet til forbedringsprogrammet sier Holsether at Yara vil innen utgangen av 2018 kun vil ha tre anlegg igjen hvor de ikke har gjennomført sitt forbedringsprogram.

- Men gjennomføring av dette programmet vil ta tid og vi vil se volatilitet. Vi har hatt setbacks, men overordnet sett er vi på rett vei, sier han.

I andrekvartalsrapporten opplyste Yara at de gjennom kostnadskutt og effektiviseringstiltak har realisert 310 millioner dollar i ebitda-bedring pr andre kvartal 2018. Videre opplyses det i presentasjonsmaterialet til kvartalsrapporten at bedringene fortsatt ventes nå et nivå på 350 millioner dollar i 2018, og videre til 450 millioner dollar i 2019.

Bedringene er en del av det flerårige forbedringsprogrammet som planlegges å gi årlige ebitda-økninger på minst 500 millioner dollar i snitt frem til 2020. Dette utgjør en ebitda-bedring på ti kroner pr aksje sammenlignet med 2015 innen 2020.

Indikasjoner på nye urea-anlegg i India
Yara International ser indikasjoner på at noen nye urea-anlegg vil bygges i India, ifølge konsernsjef Svein Tore Holsether.

Videre peker market intelligence-sjef Dag Tore Mo på at CRU melder om at de kan komme fire nye anlegg i India.

- Vi blir overrasket om disse blir satt i produksjon som CRU anslår i sin tidslinje, sier Mo.

Holsether sier videre at dersom man ser tilbake i tid har CRU inkludert nye indiske urea-anlegg i sine utsikter som ikke alle er blitt gjennomført.

- Men noen vil nok bygges, sier konsernsjefen.

Ellers sier Holsether at den ikke-planlagte stengingen av Yaras anlegg i Porsgrunn vil ha ubetydelig påvirkning på selskapets resultater for tredje kvartal 2018.

- Stengingen bidro til CO2-mangel i Europa, men anlegget er nå tilbake i drift, sier han. (TDN)
highlander
13:54
20.07.2018
#11180

Ureaprisene har falt videre tilbake den seneste uken på bakgrunn av begrenset etterspørsel.

Hovedspørsmålet er nå hvor lenge denne korreksjonen vil vare, i forkant av den sterke globale importperioden som varer fra oktober og inn i første kvartal neste år, ifølge Profercy.

Brasil-prisene lå torsdag på 275-282 dollar pr tonn cfr, mot 285-290 dollar for en uke siden. Videre var AG-prisene på 258-270 dollar pr tonn, som er ned rundt 5 dollar fra en uke tidligere.

Det indiske ureaanbudet lar seg fortsatt vente på, og Profercy mener dette er svært negativt for markedet. At et nytt anbud ennå ikke har blitt annonsert fører til at iranske volumer ser etter steder de kan plassere volumene sine, og Pareto Securities mener indisk etterspørsel vil avgjøre hvor lenge den nåværende korreksjonen varer.

Profercys tilbud/etterspørsel-balanse impliserer at en lang periode med et svakt ureamarked er usannsynlig. (Profercy, TDN)
highlander
14:37
25.07.2018
#11273

Fra Pareto Securities:

[...] This combined with Yara specific measures, should in our view be reflected in substantial earnings growth in the coming years. We reiterate Buy and target of NOK 400 for Yara, corresponding to P/E’19e of 13x.

Endret 14:37 25.07.2018 av highlander
highlander
13:33
27.07.2018
#11318

Onsdag kunngjorde India sitt seneste ureaanbud, noe som har ført til bedre stemning i markedet og optimisme rundt prisen den kommende måneden etter den siste tidens priskorreksjon.

Av den grunn har enkelte selgere forsøkt å heve prisene, og en last fra Midtøsten med granulert urea ble ifølge Profercy solgt for 270 dollar pr tonn fob, mens produsenter av prillet urea fra Svartehavet ikke godtar bud under 245 dollar pr tonn fob.

Optimismen hadde trolig vært enda høyere dersom ikke flyten av iranske volumer inn i India hadde vært like sterk, mener analysehuset.

Den sannsynlige bevegelsen av 500.000 tonn eller mer av iransk urea til India i august/første halvdel av september vil bety at forsendelsene til Tyrkia og andre destinasjoner vil falle til svært lave nivåer, skriver Profercy.

Ellers har ammoniakkmarkedet forholdt seg relativt rolig den siste uken, men prisen på varer fra Svartehavet øker stadig, noe som kan vitne om et strammere marked og høyere priser generelt i august, skriver Farm Futures.

Spotprisen på granulert urea lå mellom 262 og 270 dollar pr tonn fob fra AG, mens ammoniakkprisen fra Baltikum noteres mellom 300 og 310 dollar pr tonn fob. (Profercy, Farm Futures, TDN)
highlander
16:46
03.08.2018
#11461

Spekulasjoner om at India snart må returnere til markedet med et nytt anbud samtidig som Europa og Brasil ventes å være store kjøpere fører til optimisme med hensyn til prisene i gjødselmarkedet, og forventninger til høyere priser i fjerde kvartal, ifølge Pareto Securities.

Som ventet vil Iran dominere september-volumene til India i forbindelse med sistnevntes seneste anbud, med priser på 255-260 dollar pr tonn FOB ifølge Profercy. Analysehuset anslår at India vil anskaffe rundt en halv million tonn iransk urea, noe som burde fjerne iransk lagerbeholdning og august-produksjon som vesentlig tilbudskilde til det nordvestlige Europa, Tyrkia og Fjerne-Østen.

- Selv om flyten av iransk produksjon til India er positivt vil det ikke på egenhånd danne grunnlaget for oppgang i det generelle nivået for markedsprisene. Det ville krevd at også andre produsenter fra Midtøsten selger til India og dermed redusert avhengigheten av vestlige markeder i august i en tid der Thailand og det viktige Australia-markedet går inn i en tregere periode, skriver analysehuset.

Pareto mener imidlertid at volumene i anbudet ser utilstrekkelig ut sammenlignet med etterspørselen, og nevner at det derfor spekuleres i at India snart må returnere med et nytt anbud.

Når det gjelder etterspørselen i andre markeder, skriver Pareto at kjøpsinteressen har tatt seg opp i Brasil og ført til oppsving i prisene, mens etterspørselen i Europa og USA forblir treg og fører til flate priser grunnet redusert import.

Profercy skriver dog at det amerikanske markedet har tatt seg noe opp, med priser mellom 248 og 255 dollar pr tonn fob. (TDN)
highlander
11:17
10.08.2018
#11615

Ureaprisene stiger videre igjen, og henter seg inn igjen fra de seneste ukers fall.

Profercy mener prisene nå ligger an til å passere toppnivåene hittil i 2018, og mener en oppadgående trend trolig er et bevis for balansen for året.

Analysehuset tror enhver priskorreksjon fremover vil bli kort i lengde og begrenset i omfang, og mener kjøpere vil ha begrenset rom til å utsette kjøp for våren 2019 brukssesongen i Europa, safrinha-sesongen i Brasil og rabi-sesongen i India.

Egypt-prisene lå torsdag på 280-290 dollar pr tonn fob, mot 277-280 dollar for en uke siden. Videre var AG-prisene på 282-285 dollar pr tonn, som er opp rundt 10 dollar fra en uke tidligere.

Pareto melder at India nå har booket 1,7 millioner tonn urea i to anbud for 2018/2019 året (april-mars), sammenlignet med 3,65 millioner tonn som ble booket for april-januar skipning.

Det ventes et nytt indisk anbud for skipninger gjennom oktober 2018, og Pareto mener USAs sanksjoner mot Iran kan føre til få tilgjengelige kilder å hente volumer fra, og dermed et strammere ureamarked. (TDN)
highlander
09:58
11.08.2018
#11640

Sparebank1 Markets har nedgraderert Yara fra kjøp til nøytral i en analyseoppdatering.

Kursmålet opprettholdes imidlertid på 375 kr. [Nedgraderingen skjedde da Yara hadde løftet seg fra ca. 340 til ca. 370 kr, altså tett på meglerhusets kursmål].
highlander
08:49
24.08.2018
#11853

Ureaprisene har beveget seg sidelengs den seneste uken, og tar dermed en pause fra den seneste tids oppgang.

Profercy melder at den flate utviklingen delvis skyldes feiringen av Id, som har bremset aktiviteten i Midtøsten og Nord-Afrika. Tradere som sitter på laster for september-skipning er ikke bekymret, da de har klart å sikre høyere cfr-priser for salg til Europa og Latin-Amerika, melder analysehuset.

Egypt-prisene lå torsdag på 300-304 dollar pr tonn fob, uendret fra uken før. Videre var AG-prisene på 295-298 dollar pr tonn, som er opp 2 dollar fra en uke tidligere.

På tross av den seneste ukens pause i prisstigningen i noen områder er det ifølge Profercy ingen endring i den fremtidige tilbud/etterspørselsbalansen som tilsier at prisene ikke generelt vil stige i månedene fremover.

Ellers er det verdt å merke seg at Yara International denne uken satt prisen for nye ordre av Yara Bela EXTRAN 33,5 i Frankrike til 298 euro pr tonn cpt bulk, opp fra prisen satt i juli på 275 euro pr tonn cpt bulk.

Selskapet satt også en ny pris for Yarabela Extran 27 i Beneluxlandene til 233 euro tonnet cif bulk, for nye ordre. I juli satt Yara prisen for produktet til 215 euro pr tonn. (TDN)
highlander
09:11
28.08.2018
#11903

Markedsaktører tror at Tor Olav Trøim, gjennom Magni Partners, støvsuger markedet for Yara-aksjer.

En DNB-konto, som fra 6. august har vokst til en aksjepost på 900 millioner kroner i Yara, antydes eid av Magni Partners, og Yara har bekreftet til Finansavisen at Magni Partners er blant selskapets aksjonærer. (FA)
blåball
10:42
28.08.2018
#4617

Yara produserer : Adblue som tilsettes katalysator systemer , og industrikonsernet Bosch har kommet langt innen avgassrens på diesel og videre utvikler dette for tiden . ( 90 % eller 100 % avgassrens er en teknologi sak for oljebransje ) .

Investeringer følger som kjent nyvinninger , og sponsor er selvsagt oljeindustrien selv.


Moderat bull.

Endret 10:46 28.08.2018 av blåball
highlander
14:05
28.08.2018
#11911

Sparebank1 Markets oppgraderer Yara fra nøytral til kjøp i en fersk analyseoppdatering.

Samtidig øker meglerhuset kursmålet fra 375 til 450 kr.
highlander
08:47
29.08.2018
#11935

Oppfølging til highlander #11911:

Med nevnte oppgradering har Sparebank 1 Markets høyest kursmål av alle de 25 meglerhusene som følger Yara, ifølge Bloomberg.
highlander
08:28
30.08.2018
#11971

Fra dagens utgave av Finansavisen:

Analytiker Morten Normann i Carnegie mener Trøim ikke kan gjenta Storebrand-operasjonen i Yara, og sier selskapet er for bra drevet, for rause med utbyttet og for høyt giret.

Analytikeren ser også en svakere utvikling i Yaras aksjekurs fremover. (FA)
highlander
11:23
31.08.2018
#12001

Ureaprisene har steget den seneste uken, etter å ha beveget seg sidelengs foregående uken, på høy markedsaktivitet.

Utsiktene for ureamarkedet synes fast, og optimismen har ført til videre prisoppgang for nitrater, ifølge Pareto Securities.

Anbudsaktiviteten har vært høy, der Bangladesh har anbud ute på 225.000 tonn av både prillet og granulert hver, og Etiopia er i markedet med et anbud på 500.000 tonn granulert produkt, melder Profercy.

Egypt-prisene lå torsdag på 305-308 dollar pr tonn fob, opp fra 300-304 dollar uken før. Videre var AG-prisene på 298-301 dollar pr tonn, som er opp 3 dollar fra en uke tidligere.

Videre har Brasil akseptert høyere priser for september-skipninger, og markedet i landet synes å ligge an til å bevege seg høyere og gi positiv avkastning for tradere med long-posisjoner over de neste 30 dagene.

Pareto viser til de økte Brasil-prisene og den økte anbudsaktiviteten og mener det stramme markedet vil fortsette, med videre prisoppgang. (TDN)
highlander
07:34
04.09.2018
#12052

Yara har lagt på seg pent i løpet av de siste ukene (bunn under 320 kr i midten av juli) - og har stanget inn i motstanden mellom 390-400 kr.

Norne har nedgradert aksjen fra hold til selg etter den siste tidens oppgang, men holder kursmålet uforandret på 350 kr.

Endret 09:58 04.09.2018 av highlander
highlander
10:13
05.09.2018
#12118

Nordea Markets nedgraderer sin anbefaling på Yara International-aksjen til hold fra kjøp, ifølge en oppdatering onsdag.

Meglerhuset nedjusterer estimatene for resultat pr aksje i 2019-2020 på bakgrunn av antakelser om høyere europeiske gasspriser, som nå ventes til 8,5 dollar pr million btu fra tidligere 7,5.

Nordea tror fremdeles at resultatene i selskapet kommer til å øke vesentlig de kommende årene, som følge av ventet bedring i markedsbalansen for gjødselmarkedet samt Yaras forbedringsprogram.

- Etter vårt syn er aksjekursen på linje med vår verdsettelse både mot sammenlignbare selskaper og på enkeltstående basis, skriver Nordea Markets, som tidligere hadde et kursmål på 390 kroner pr aksje. (TDN)
highlander
08:53
07.09.2018
#12197

J.P. Morgan oppgraderer Yara International fra "nøytral" til "overvekt".

Meglerhuset løfter samtidig kursmålet fra 360 til 425 kr.
highlander
08:56
14.09.2018
#12394

Ureaprisene har beveget seg sidelengs i Vesten den seneste uken, mens de i Østen har beveget seg oppover. Markedet synes fortsatt stramt.

Pareto Securities melder at tradere fortsatt har et optimistisk syn på markedsutsiktene, selv om cfr-prisene i Vesten ikke har steget, og billigere september-posisjoner nå likvidert.

Svartehavs-prisene lå torsdag på 270-275 dollar pr tonn fob, uendret fra uken før. Videre var AG-prisene på 305-308 dollar pr tonn, som er opp rundt 4 dollar fra en uke tidligere.

Videre opplyser Profercy at man nå går inn i en periode med stor ureaetterspørsel, selv om prisene i Østen og Vesten ikke beveger seg likt for øyeblikket. Analysehuset mener derfor at den generelt oppadgående pristrenden synes sikret for fjerde kvartal.

Ellers har det heller ikke denne uken kommet nyheter fra India knyttet til det neste ureaimportanbudet. Pareto mener den fortsatte devalueringen av landets valuta forblir en bekymring, samtidig som det ikke er sikkert de vil kunne kjøpe volumer fra Iran. (TDN)
highlander
10:40
21.09.2018
#12537

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter