Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Ekornes. Stormskritt mot 130 +
Ekornes. Stormskritt mot 130 +
antikristian
23:00 24.01.2005
#344

Hei.

Noen som har peiling på amerikanske referanseaksjer til Ekornes? Ticker+Navn.

Takknemlig for innspill:-)

Info
10:10 29.04.2005
#5714

feil klikk annulert


[Endret 29.04.05 10:14 av Info]
lister
13:42 10.05.2006
#449

Et litt glemt selskap, men fantastisk loennsomt, og god utbyttepolitikk. Maa ikke glemmes, og passer perfekt for en langsiktig poss.


12:08 10May2006 HGN-Ekornes ASA - Report for the first quarter 2006

Strong performance from EkornesNorway, 10 May 2006, (Hugin) - Ekornes, (EKO):Financial results
Ekornes had gross operating revenues of NOK 651.3 million in thefirst quarter 2006, an increase of NOK 57.0 million or 9.6 per centcompared with 2005.
At the end of the first quarter 2006 the Group had made an operatingprofit of NOK 122.0 million (18.7 per cent), compared with NOK 100.8million (17.0 per cent) in 2005. This corresponds to an increase of21.0 per cent.
Profit before tax totalled NOK 123.1 million (18.9 per cent),compared with NOK 103.0 million (17.3 per cent) in 2005. Thiscorresponds to an increase of 19.5 per cent.
Net profit after tax totalled NOK 81.8 million, compared with NOK71.0 million in 2005. This gives earnings per share of NOK 2.22,compared with NOK 1.93 in 2005.
Employee bonuses
The profit margin achieved in the first quarter indicates thatemployees will qualify for bonus payments corresponding to 90 percent of their monthly salary, in accordance with the previouslyestablished share bonus scheme. As a result, provisions for ordinarybonus payments to employees for the first quarter amount to NOK 10.0million, compared with NOK 7.5 million in the same quarter of 2005.
Ekornes ASA's board of directors has also approved a new long-termincentive scheme for management and employees of the Ekornes Groupwhich comes into effect when the company's share pricereaches/exceeds NOK 170. The scheme takes the form of a bonus whichthe individual may convert into an option to buy shares in Ekornes ata price of NOK 140 per share. This is a renewal of the scheme whichwas terminated in 2004. The scheme is valid for the years 2005, 2006and 2007. Any payouts with respect to the scheme will take placeafter the end of 2007 and before the end of 2008. In accordance withIFRS, provisions to cover the cost of the scheme are made on anongoing basis. A provision of NOK 5.0 million was made in the firstquarter 2006, compared with a provision of NOK 4.5 million in thesame quarter last year. The conditions for payment of the bonus havenot been met.
Further details regarding the scheme can be found at www.ekornes.no.Please also refer to the relevant notice sent to the Oslo StockExchange.
Provisions totalling NOK 15.0 million have been made in the firstquarter with respect to the two bonus schemes, compared with NOK 12.0million in the first quarter 2005. This figure includes employers'national insurance contributions.Order receipts
In the first quarter 2006 the company received orders worth NOK 671million, compared with NOK 673 million in 2005. As at 31 March 2006the company had an order reserve of NOK 281 million, compared withNOK 168 million (+67 per cent) at the same point in 2005.
Accounting principles
The consolidated financial statements for the first quarter 2006cover Ekornes ASA and its subsidiaries. The 2005 annual report, whichcontains the financial statements for the group as a whole and theparent company Ekornes ASA, can be obtained upon request from thecompany's head office, or from its website: www.ekornes.no.
The consolidated financial statements for the first quarter have beenprepared in accordance with the statutory regulations governing theStock Exchange, the Oslo Stock Exchange's own rules and IAS 34"Interim Reporting". The interim financial statements do not includeall the information that is required of a complete set of year-endfinancial statements, and should therefore be read in conjunctionwith the consolidated annual financial statements for 2005.
The accounting principles used in the preparation of these interimaccounts are the same as those applied to the consolidated financialstatements for 2005 and are described therein. The consolidatedfinancial statements for 2005 were prepared in accordance with theprovisions of the Norwegian Accounting Act and internationalstandards for financial reporting as laid down by the EU. Please alsosee the company's interim reports for 2005.
Markets
Furniture markets in general
The general European furniture market remains weak, though there areclear signs of improvement in Central Europe, where furniture demandhas picked up. This is particularly true for Germany. Furnitureretailers in the USA are reporting a weak furniture market, and manyare having difficulty maintaining profitability due to increasedimports of furniture from low-cost countries, which are puttingpressure on margins. The situation in the Canadian market seems to beslightly better than in the USA. The Norwegian furniture market madegood progress during the first quarter. The market is characterisedby increased imports from low-cost countries and fierce competitionbetween the furniture retail chains. Demand in the other Nordiccountries varied, with Demark still clearly the strongest market.Demand for furniture in Japan is rising.
Ekornes
The trend for Ekornes in the first quarter 2006 has been extremelysatisfactory, with strong growth in sales resulting from aconsiderable order reserve at the start of the year and a high volumeof order receipts during the quarter. The company has made progressin the majority of its markets.
The full report including tables can be downloaded from the followinglink:Attachments/Links:http://hugin.info/42/R/1050300/173712.pdf
N-6222 Ikornnes, 10. mai 2005/10 May 2006Styret i Ekornes ASA/The Board of Ekornes ASA
Olav Kjell HoltanEkornes Styreleder/Chair
Carl Graff-WangTorger ReveJens Petter EkornesBerit SvendsenTone Helen HankenArnstein JohannessenRagna Skarshaug
Nils-Fredrik DrabløsAdm. direktør/Man. Director (CEO)
For Related News, Double Click on one of these codes:
[HGN] [CNR] [CNRE] [WEU] [EUROPE] [NORD] [NEWR] [MIS] [NO] [LEN] [EKO.OL]

For Relevant Price Information, Double Click on one of these codes:

Wednesday, 10 May 2006 12:08:21HGN [nHGU100064
Jørn O
13:28 18.05.2006
#1075

Ekornes har fått i overkant for hard medfart de siste dagene. Hvis dollaren snur litt opp, så kommer denne fort tilbake.114 nå. Dagens bunn på 108,75 er også LOY.


[Endret 18.05.06 13:28 av Jørn O]
[Endret 18.05.06 13:31 av Jørn O]
Jørn O
10:57 20.05.2006
#1077

Den spratt opp igjen til ca. 122.

:o))
highlander
14:04 10.11.2009
#1717

Q3: Bedre i Ekornes; gjør det bra i et tøft møbel-marked.
highlander
17:43 22.12.2009
#2083

Ekornes omsetter for ca 2,55 milliarder i 2009; omsetningen faller litt fra 2008 til 2009, men ordre-inngangen og -reserven er bedre.
highlander
23:33 21.02.2010
#2505

hever kursmål på Ekornes
OldNick
16:00 04.07.2013
#14717

Ekornes sliter litt for tiden.

Overkjøres av IKEA?
Mange etablerere som sliter med å lånefinansiere, bolig, innbo (og feriereiser) må kanskje ned et par prishakk for å møblere den nye leiligheten og må forsake Ekornes høykvalitetsmøbler for IKEA's billigvarianter?

EKO: Sommermelding fra Ekornes

Børsmelding
02.07.2013

Ekornes sender i dag ut en sommermelding til alle ansatte i konsernet hvor det bl.a. gis en oppdatering vedr. ordreinngang og produksjon i 2. kvartal 2013 og hittil i år. Hovedpunktene i denne informasjonen er følgende:

Markedssituasjonen fortsetter å være utfordrende. Imidlertid viser ordreinngangen for Ekornes en liten økning (+3 %) i 2. kvartal forhold til samme kvartal i fjor (i faste valutakurser). Møbelområdet viser svak fremgang, mens det er en tilbakegang for madrasser (i Norge).

Omstillingsprosessen for Svane (madrasser) går etter planen, med omlegginger i produksjonen, markedsaktiviteter og stor innsats innenfor produktutvikling. Disse investeringene kostnadsføres løpende, og vil pr. Q2 framstå som kostnadsøkninger.

Ordreinngangen siste 2 måneder i Q2 har vært svakere enn forventet, og lavere enn den løpende kapasitet. Noe som har ført til at ordrereserven ved utgangen av juni er på NOK 205 mill., mot 302 mill. til samme tid i fjor. Avhengig av ordreinngang i løpet av sommeren, kan det bli nødvendig med kapasitets- tilpasninger i løpet av høsten. Omsetningen pr. 1. halvår er på nivå med
fjoråret.

Selskapets fabrikker i Norge vil som normalt ta 4 ukers sommerferie, og vil starte opp igjen 05.08.2013. Selskapets ordrekontorer i de forskjellige markeder er åpne for service og ordreregistrering gjennom hele denne perioden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til CEO Nils-Fredrik Drabløs på tlf. +47 900 17 892, eller
CFO Robert Svendsen, tlf + 47 918 95 024.
highlander
21:21 14.08.2014
#3548

Svakere fra Ekornes

Fortsatt krevende markedssituasjon for møbelprodusenten...
highlander
19:28 07.12.2014
#3607

Ekornes tas nå inn i Dovreporteføljen. Ettersom aksjen er relativt illikvid, kommer det nok en merkbar "Myrseth-effekt" de nærmeste dagene...

Endret 07.12.2014 19:32 av highlander
highlander
16:50 08.12.2014
#3610

Myrseth-effekten ble "bare" 5 % i dag, men må nok ses i lys av generelt fall på børsen...
highlander
23:11 20.05.2015
#4384

Ekornes-aksjen gikk ex utbytte med 4 kr i går. I dag kom det gode tall, men aksjen hadde en veldig volatil oppførsel: fra minus 2 kr på åpningen endte aksjen opp hele 7 kr (7 %) og endte på 107.

Oppkjøp løfter Ekornes

Møbelprodusenten Ekornes kan vise til bedring på bunnlinjen i årets tre første måneder etter solid salg og bidrag fra oppkjøp.

Spesielt bidro store markeder som USA og Norge til de økte inntektene, opplyser Ekornes.

- Vi er tilfredse med omsetningsutviklingen i kvartalet. Økningen i omsetning kommer både fra viktige marked for Stressless og fra IMG, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes. Møbelprodusenten IMG ble kjøpt av Ekornes i fjor, og leverte en omsetning på 107 millioner kroner i kvartalet.

Samlet sett fikk Ekornes et driftsresultat på 83 millioner kroner, opp fra 67 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, mens inntektene steg til 899 fra 672 millioner kroner.

Lønnsomhetene, målt ved driftsmarginen, falt dermed til 9,2 fra 10 prosent.

- Driftsresultatet har ikke utviklet seg i takt med omsetningsøkningen. Det er vi ikke fornøyde med og det er iverksatt tiltak for å effektivisere den samlede driften i konsernet, sier Holst-Dyrnes.

Før skatt steg overskuddet til 102 millioner kroner fra 63 millioner i fjor, etter positive bidrag fra de finansielle postene.

Endret 21.05.2015 15:36 av highlander
highlander
15:39 21.05.2015
#4395

Teknisk analyse fra Aksjeanalyser.com:"Ekornes viser en sterk utvikling innenfor en stigende trend som er etablert siden slutten av 2014, og hvor videre oppgang for aksjen signaliseres i tiden fremover.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå videre oppgang for aksjen i tiden fremover.

Aksjen har nå også brutt opp gjennom, og etablert seg over, et viktig teknisk motstandsnivå i overkant av 100,00 kroner.

Det er nå begrenset med motstand for videre oppgang for aksjen før opp mot øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 130,00 kroner på 3-6 måneders sikt.

Vi har kursmål for Ekornes ved 130,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser altså en oppside for Ekornes på rundt 20 prosent opp fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt. "
highlander
09:17 04.01.2016
#5274

Ekornes tas i dag inn i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Vi starter året med å slippe Ekornes inn i Dovre-porteføljen. I en verden med fallende råvarepriser er konsumenten vinneren, og dette sammen med den svake kronen skaper et gunstig makroklima for møbelprodusenten."
highlander
09:00 18.01.2016
#5392

Etter kun to uker inne i varmen, kastes Ekornes ut av Dovreporteføljen i dag...
highlander
07:56 17.02.2016
#5685

Møbelprodusenten Ekornes kunne i dag rapportere om at deres foreløpige driftsresultat for 2015 ble på hele 311,3 millioner kroner. Det er en opptur på 45,4 millioner kroner fra 2014. I fjerde kvartal regner selskapet med at driftsresultatet vil ende på 70,6 millioner kroner, ned fra 73,1 millioner i samme kvartal året før.

Selskapet er imidlertid ikke helt fornøyd med resultatet og understreker i børsmeldingen at de vil fortsette arbeidet med å forbedre lønnsomheten i selskapet.

"Vi leverer omsetningsvekst både i fjerde kvartal isolert og for året som helhet sammenlignet med 2014. Det er i hovedsak kjøpet av IMG og valutaendringer som driver veksten i omsetning. I vårt viktigste forretningsområde, Stressless er den underliggende omsetningen stabil. Lønnsomheten innenfor Stressless-området er for lav, særlig i kvartalet, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i børsmeldingen.
OldNick
20:37 04.04.2017
#18967

Ekornes sliter med å øke lønnsomheten og gi aksjonærene avkastning (i form av kurs-stigning, som kurstrenden under viser).

Styret foreslår å endre kapitalstrukturen, og ta en "Fredriksen".

Øke opplåningen og senke EH-andelen fra min 50% til min. 30%, og utbetale "overskudds-kapitalen" til aksjonærene i form av ekstrautbytte.

Pr. idag et EK-andel ca. 71%.

Styret har foreslått et ordinært utbytte ved ordinær GF i vår på NOK 6/aksje.

Den siste meldingen i ettermiddag foreslår de å utbetale et ekstraordinært utbytte til høsten på NOK 19/aksje.

EKO: Foreslår utbytte med senere utbetaling på NOK 19 per aksje, endrer utbyttepolitikk

Børsmelding
04.04.2017

I resultatrapporten for fjerde kvartal 2016 publisert 16. februar 2017 annonserte styret i Ekornes ASA at det vil foreslå et utbytte på NOK 6,00 per aksje for 2016, tilsvarende en utbytteutbetaling på NOK 221 millioner. Styret opplyste videre at det ville arbeide videre med selskapets utbyttepolitikk og kapitalstruktur frem mot generalforsamlingen i mai i år.

Ekornes har over tid iverksatt en rekke tiltak for å bedre selskapets drift, lønnsomhet og vekst. Dette er viktig for selskapets konkurransekraft og økonomiske bærekraft, men også for evnen til å levere attraktiv avkastning til selskapets eiere.

Inn i 2017 har Ekornes en sterk finansiell stiling og kontantstrøm og forbedringsprogrammet som har pågått gjennom 2015 og 2016 begynner å gi positive resultater, som kommunisert ved fremleggelsen av fjerdekvartalsresultatet. Styret har derfor besluttet å foreslå utbetaling av ytterligere utbytte, med senere utbetaling, på NOK 19,00 per aksje, tilsvarende 700 millioner kroner. Planlagt utbetaling er tredje kvartal 2017.

Videre har styret beslutte å endre selskapets utbyttepolitikk. Intensjonen framover er å utbetale minst 50 % av selskapets resultat etter skatt (tidligere 30-50 %), og samtidig opprettholde en egenkapital på minst 30 % (tidligere 50 %). Selskapet har videre en ambisjon om å utbetale stabilt og stigende utbytte. Ved fastsettelse av utbytte vil styret ta hensyn til selskapets vekstplaner og finansielle fleksibilitet, samt sikre selskapets kapasitet til å utnytte gode forretningsmuligheter.

«Våre prioriteringer har være tydelige over tid. For det første må vi styrke Ekornes' lønnsomhet, konkurransekraft og vekst for å sikre at vi har nødvendig kapasitet til å forvalte og videreutvikle våre merkevarer og markedsposisjoner. For det andre ønsker vi å tilpasse vår kapitalstruktur og levere attraktiv avkastning til våre eiere over tid. Samtidig opprettholder vi god fleksibilitet til å investere i fortsatte driftsforbedringer, innovasjon, merkevarebygging, samt til å forfølge andre vekstmuligheter», sier styreleder Nora Förisdal Larssen i Ekornes.

For helåret 2016 rapporterte Ekornes samlede driftsinntekter på NOK 3 143,4 millioner, et resultat etter skatt på NOK 320,3 millioner og en netto kontantstrøm fra driften på NOK 494,8 millioner. Ved utgangen av året var selskapets samlede rentebærende gjeld NOK 11,8 millioner, mens beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter utgjorde NOK 230,2 millioner. Konsernets egenkapitalandel per 31. desember 2016 var på 70,1%.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Olav Holst-Dyrnes, konsernsjef, Tlf: +47 7025 5200

20 års historikk for OSE:EKO
highlander
13:49 04.12.2017
#7707

Stig Myrseth har i dag tatt inn Ekornes i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Eksportindustri i medvind
På den positive siden nyter alt av eksportindustri og internasjonalt konkurranseutsatt næringsliv godt av sterke valutamedvinder.

Av vinnere kan nevnes møbelprodusenten Ekornes som slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken. Med en P/E på 17 for i år fallende til 11-tallet neste år er oppsiden stor om analytikernes forventninger slår til."
highlander
13:26 15.01.2018
#7906

Stig Myrseth hoppet i dag ut av stresslessen og kastet Ekornes ut av Dovreporteføljen.
highlander
21:33 24.04.2018
#9402

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:50 26.04.2018
#9476

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:49 23.05.2018
#10152

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:58 20.06.2018
#10629

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:21 12.07.2018
#11036

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter