Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Fastrente eller ikke
Fastrente eller ikke
gorwell
16:11 14.12.2011
#19489

Flere tabbet seg ut....

Renten ble satt ned med 50 bp`s. I tillegg til å fjerne noen incitamenter for kronestyrking, dette vil bidra til at bankene reduserer sin plassering av penger på NB`s foliokonto. Ettersom pengene uansett må finne en avkastning, dette bidrar i sin tur til et velfungerende utlånsmarked mellom bankene.

Pengemarkedsrenten vil stupe ettersom tilliten tiltar til at intrabank-markedet fungerer som det skal. Subsidiært tar utlånende bank for stor risiko?

gorwell
tåka
16:17 14.12.2011
#9061

Hvor fort følger bankene etter ? Eller er det på tide og hente inn tilbud fra flere ?
gorwell
17:17 14.12.2011
#19491

Holde seg oppdatert på markedsrenten (intrabank-renten)?

Ved nærmere ettertanke:

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter - NIBOR
Fastsatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor 14.04.2011.


Det er NIBOR-tilbyderne selv som fastsetter regelverket for NIBOR-beregning.

NIBOR beregnes som et simpelt gjennomsnitt av de renter panelbankene for NIBOR har publisert for hver løpetid, etter utelatelse av lave og høye renter etter bestemmelser fastsatt i regelverket. Rentene som panelbankene publiserer skal reflektere de renter den enkelte bank vil kreve for utlån i norske kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet. Rentene skal kunne betraktes som de beste anslag på markedsrenter, men ikke som bindende tilbud.

Uvektet. Uten leveringsplikt. Sannsynligvis kan det også avtales og leveres kontrakter med lavere prising enn "beregningen". Uten at det reflekteres i NIBOR.

Med andre ord, NIBOR kan manipuleres av bankene for å høyne sin egen rentemargin og kan ikke stoles på. Så her er det behov for adskillig innstramming av krav til transparency.

Tro hva HavreBukken Bruce flagget for NIBOR-rente i dag som snakket rentemarginen opp i går? Og KAM som snakket den ned?

StockLink inviteres til å innhente informasjon og tidsserier fra NIBOR-bankene på hviklet rentenivå de faktisk har levert NIBOR-kontrakter og sjekke differanse til NIBOR som opplyst av NB.

Tro om det går an å avsløres at NIBOR er fake og fake til langt over grensen til manipulativ svindel?

gorwell

Endret 14.12.2011 17:21 av gorwell
tåka
08:41 15.12.2011
#9062

- Boligrente på 2,5-3 % til sommeren

Lånerentene dine skal ned, sier sjeføkonom.

Bjørn-Egil Mikalsen

Publisert: 15.12.2011 - 08:20 Oppdatert: 15.12.2011 - 08:20

Norges Bank kuttet igår styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent. Grunnen er blant annet at sentralbanken vil gardere seg mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst.
AdTech Ad

En rekke analytikere mener kuttet i i styringsrenten kan ha hindret en videre oppgang i bankenes utlånsrenter. Men sjeføkonom Jan L. Andreassen i Terra-Gruppen tror sentralbanken blir tvunget til å sette ned renten ytterligere.

Les saken: - Kan kutte renten til 1 %

Dessuten mener han i motsetning til mange andre analytikere at boligrentene også skal kuttes.

- Til sommeren får vi boliglånsrente 2,5 til 3 prosent, og der vil den ligge noen år, sier Andreassen.
Jan L. Andreassen.

Foto: Gunnar Lier

Jan L. Andreassen.

I dag ligger beste flytende boliglånsrente på rundt 3,5 prosent.

- Lavt mislighold styrer renten
Terra-økonomen mener at det ikke er så dyrt med bolig her til lands - også det i motsetning til en del andre analytikere. Og i siste instans mener han at det er det lave misligholdet som holder norske boligrenter i sjakk.

- Og det henger igjen sammen med at boligprisene ikke er spesielt høye i Norge - med unntak av noen få byer og bygder. Det er heller ikke mange spekulanter i dagens marked, i motsetning til i 2007. Da blir misligholdsratene veldig lave. Så tidvis kan vi få rentepåslag av hensyn til bankenes utvikling, men over tid er det misligholdsratene som styrer boliglånsrentene, sier Andreassen.

Hvis vi får en ny normalisering av økonomien i eurosonen tror han norske renter kan stige litt igjen, men selv da tror han normale renter vil være mye lavere enn de etablerte miljøene har spådd.

- Boligrentene vil stige til 3,5 til 4 prosent når konjunkturbildet i Europa normaliseres i 2015 eller senere, sier sjeføkonomen.

- Ny, lav normalrente
Andreassen mener tiden er forbi da normalrenten på folks boliglån skal ligge på 5-6 prosent.

- 3-4 prosent er den nye normalrenten for boliglån, mener Andreassen.

Bakgrunnen for resonnementet er at sjeføkonomen mener at det nye normalnivået for tremåneders Nibor - pengemarkedsrenten - skal på 2,5-3 prosent.

Banker er helt avhengige av tilgang på lån i markedet. I tillegg til ordinære innskudd fra kunder, finansierer bankene sine utlån til kunder ved å hente inn penger i kapitalmarkedene. Dersom prisen på disse lånene øker, må bankene ta seg bedre betalt for sine utlån.

Pengemarkedsrenten danner grunnlaget for prisingen av slike lån. I tillegg må bankene betale et individuelt kredittpåslag når de låner penger over lengre tid i markedet. Både pengemarkedsrenten og de individuelle påslagene har økt markert denne høsten.

- Boligprisene skal opp
- Hvordan vil en ytterligere rentenedgang påvirke boligprisene?

- I mine prognoser legger jeg til grunn en boligprisvekst på 6-7 prosent neste år. Det er bare neste år vi får rentenedgang, så årene etter får vi en stigningsrate på rundt fire prosent. Men det avhenger av at vi ikke får spekulative bølger inn i boligmarked, sier Andreassen.

DN.no/kalkulator:
Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

Sist uke la Statistisk sentralbyrå frem renteprognoser i rapporten «Økonomiske analyser». Slår tallknusernes prognoser til, blir lånerentene i 2014 kun 0,8 prosentpoeng høyere enn dagens nivå.

Les saken: Rentehoppene utsettes - igjen

Faktisk ser situasjonen enda lysere ut for neglebitere med høye boliglån. For ifølge rapporten blir realrenten - den reelle lånekostnaden - praktisk talt stående på stedet hvil i tre år fremover.

Kort forklart er realrenten her den nominelle lånerenten justert for inflasjon og rentefradraget.
tjobingas
09:26 15.12.2011
#755

Den ene dagen er det artikler overalt hvor det poengteres boligrenten IKKE skal ned fordi bankene IKKE låner til rente satt av NB, men av hverandre hvor det er press på tilgang til penger og andre rentesatser som gjelder.

Den andre dagen skal boligrenten ned alikavel.

Dette samtidig som det skrives om hvor mye penger utlendingene overfører til norske banker pga. usikre tider i Europa, som igjen burde bety lett tilgang til penger for norske banker.

Er det rart man blir forvirret?motbedreviten
10:58 15.12.2011
#2216


Vel ikke umulig at det blir et Japans rente-nivå på kapital , også her om en liten stund.

.
gorwell
11:25 15.12.2011
#19502

tjobingas, det er intet å bli forvirret over om du legger til grunn at samtlige aktører har en agenda; den er å snakke for sin egen syke mor.

Slik sett snakker Bruce et al låntakernes renteforventninger opp og Mork et al innskyternes renteforventninger ned.

gorwell
gorwell
14:52 14.01.2012
#19584

Renta er lavere enn noensinne siden tidenes morgen

Tiårsrenten var igår ettermiddag 1,77 prosent - det laveste nivået som er registrert i statistikken som går tilbake til 1820.

Hvor lenge varer det? Noen få år, en dekade eller like lenge som japs`en?

gorwell

Endret 14.01.2012 14:53 av gorwell
tjobingas
11:00 19.01.2012
#756

3 års fastrente fra DnB til 3,44, under nåværende flytente rente, men ingen roping og skriking i media om hvor smart/lurt/fornuftig det er å binde renten, som det var en stund før Jul.

"Samtidig som bankene strammer inn, så øker husholdningenes etterspørsel etter lån - og stadig flere etterspør fastrentelån."
(http://www.dn.no/privatokonomi/article2313126.ece)

Tro om dette veddemålet mot bankene er mulig å vinne??

Flytende rente endres anytime now..
engam64
11:15 19.01.2012
#4025

Veddemål mot bankene?

Nei. Bankene låner inn på samme løpetid.
Mort1
11:51 19.01.2012
#8464

Gorwell, det varte ikke lenge. Over 2% igjen nå vel, tiåringen?
dr. Stockman
09:35 20.01.2012
#15838

Lite å vinne og mye å tape på flytende rente nå. Har selv 5 års binding som starter nå (KLP).
gorwell
10:29 07.03.2012
#19665

Se innlegget mitt 14.12.2011 17:17 #19491

NIBOR kan manipuleres av bankene for å høyne sin egen rentemargin og kan ikke stoles på. Så her er det behov for adskillig innstramming av krav til transparency. Tro om det går an å avsløres at NIBOR er fake og fake til langt over grensen til manipulativ svindel?

Norges Bank vurderer tiltak mot rentejuks

Nå vurderer Norges Bank og Finansdepartementet nye regler for å hindre interessekonflikter i fastsettelsen av norske pengemarkedsrenter, skriver DN.

Det tok tre måneder fra NB ble tipset... Eller de var allerede i ferd med å se på det?

Riktig NIBOR er den rente som NB omtaler som NOWA. Norwegian Overnight Weighted Average. Den rente som bankene faktisk betaler og får betalt. Og som ligger en kvarting lavere enn NIBOR (week, korteste kontrakt) eller om du vil og mye mer relevant, på nivå med foliorenten.

Dette ligger skyhøyt over NB`s reserverate (0,75%) og like langt under døgnlånsrate (2,5%). Faktisk NIBOR ligger på kvote-innskudds rentenivået i NB, på 1,75% give or take 5 bp`s.

Dette er "NIBOR" som den faktisk blir betalt. NIBOR som den blir opplyst av panelbankene, er svindlersk juks og fake som fane. Panelbankene har sikret seg ca en hel -1- prosent ekstrarente ved sitt å opplyse en NIBOR som ligger samme hele prosenten over det nivået de faktisk inngår interbank-kontrakter på.

De har altså overpriset sin LIBOR med sånn 50%.

gorwell

Endret 07.03.2012 10:38 av gorwell
rug_0573
10:35 07.03.2012
#13518

Hehe, ikke redd for hestehue i senga?
highlander
13:17 12.03.2015
#4000

Det har helt klart vært rimeligst å la renta flyte... og slik vil det nok også bli i fortsettelsen, i hvert fall de nærmeste årene.

SSB venter kraftig nedbremsing for Norge, og spår to rentekutt før sommeren...
gorwell
09:13 09.02.2016
#22230

Rente over lang tidgorwell

Endret 09.02.2016 09:14 av gorwell
highlander
14:44 29.01.2018
#8035

Stigende renter har fått oppmerksomhet i markedene i det siste, og sist ut med en liten milepæl er Tyskland.

Ifølge Financial Times klatrer den tyske femårs statsrenten opp over nullstreken for første gang siden slutten av 2015.

De siste to årene har denne tyske statsrenten vært negativ, mye på grunn av Den europeiske sentralbankens ekstraordinære rentepolitikk.

I markedene er det imidlertid gryende forventninger til at ESB og andre sentralbanker etter hvert vil heve rentene igjen i takt med et økonomiene rister av seg tidligere kriseår.

Tidligere mandag brøt den amerikanske ti års statsrenten opp gjennom 2,7 prosent, et nivå sist sett våren 2014, mens toåringen nådde det høyeste siden 2008. (Kilde: Financial Times, E24)
highlander
15:52 09.05.2018
#9881

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:35 15.05.2018
#9996

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:50 15.06.2018
#10530

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:37 21.06.2018
#10633

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:04 21.06.2018
#10646

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:03 27.06.2018
#10749

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:43 06.07.2018
#10943

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:51 10.07.2018
#10996

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter