Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Salmar
Salmar
delta
01.03.2016 13:57
#21966

Nordea Markets har høyest kursmål blant analytikerne. De oppjusterte kursmålet til NOK 210 fra NOK 195 etter kvartalsrapporten etter oppjustering av EPS for 2017 og 2018 bl.a. med begrunnelse i bedre enn forventede vekstutsikter. De skrev bl.a.:

Growth ambitions are clear
SalMar has for years been among the fastest-growing listed Norwegian
salmon companies. By expanding to Iceland and taking fish farming
offshore, it now aims for a new growth in the period 2016-20. We expect
the company can reach 15,000 tonnes in Iceland and 15,000 tonnes from
ocean farming in the same period.

---------

SALM kjøpte i desember seg opp til 22,9% i Arnarlax på Island og beskrev det som et første steg i satsing på Island. Salmar betalte NOK 43,4 mill. for dette, noe som tilsvarer ca. NOK 0,40 pr. SALM-aksje. DCF av posten anslår jeg foreløpig til ca. NOK 1,50 pr. SALM-aksje inkl. kjøpesummen på ca. 0,40. Dette basert på ca. 15 tusen tonn årlig slakting på lang sikt for Arnarlax. Det er antatt at Island kan ha potensial til i alle fall i nærheten av 100 tusen tonn årlig lakseproduksjon hvor dagens samlede volum er bagatellmessig. Så det blir interessant å følge med hvilke grep SALM vil satse videre på på Island. Økt eierandel i Arnarlax kan vel være aktuelt. Og at Arnarlax på sikt blir en del større enn 15 tusen tonn årlig. Da kan det ligge noe mer verdipotensial på Island for SALM-aksjonærene enn mitt foreløpige anslag. Klimatiske forhold for oppdrett på Island skal ligne noe på Finnmark hvor SALM har erfaring fra drift.

Mye interessant om Arnarlax finnes her:

https://www.undercurrentnews.com/2014/07/31/icelandic-salmon-startup-looks-for-industry-investor/

------
Ocean Farming kan også antas å ha ambisjon om videre vekst utover 8 konsesjoner. Investering i merder kan bli lavere ved ekspansjon utover 8 lisenser når de får erfaring med konstruksjon av merdene. På den annen side vil det neppe være snakk om utviklingslisenser ved neste ekspansjon, men heller ordinære lisenser som det kan tenkes at myndighetene vil ha bra betalt for. Lisensene har stor verdi, noe SALM indikerte ved å betale rundt 60 mill. kr pr lisens for 8 grønne lisenser i 2014.

---
SALMs satsing nå på Ocean Farming og Arnarlax anskuliggjør et volumvekstpotensial som samlet fort kan utgjøre rundt en 10-kroning i DCF pr. SALM-aksje.
delta
01.03.2016 14:47
#21967

Her en presentasjon som CEO i Arnarlax har holdt: Presentasjon av Arnarlax
OldNick
20.04.2016 09:23
#18008

Dårlig nytt for Salmar

Det er nå mistanke om trøbbel ved to av Salmars lokaliteter i Sør-Trøndelag


Siri Knutsen Vosgraff, Hegnar.no
20.04.2016

Det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Salmar Farmings sjølokaliteter 12394 Ørnøya og 24696 Ørnøya II i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, melder Mattilsynet.

De mottok mandag 18. april melding fra Salmar Farming om mistanke om ILA på lokaliteten 12394 Ørnøya.

"Meldingen var basert på funn i virksomhetens egne overvåkingsprøver. Salmar har senere meldt om to positive prøver fra fisk på lokaliteten 24696 Ørnøya II", heter det i meldingen.

Mattilsynet har vært på inspeksjon og tatt nytt prøveuttak for å avklare diagnosen.

Lokalitetene ligger med noen få hundre meters avstand, og dersom diagnosen stadfestes vil begge lokaliteter være å oppfatte som smittet. Det er til sammen vel 1,7 millioner fisk på disse anleggene.

"Lokalitetene ligger drøyt 7 kilometer nord for Salmars slakteri på Frøya. De aktuelle lokalitetene ligger i et oppdrettstett området med mange lokaliteter og mye fisk i sjøen. Lokalitetene Ørnøya og Ørnøya II er de sørligste lokalitetene i denne sonen", skriver Mattilsynet.

For å hindre eventuell smittespredning er lokalitetene inntil videre pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot å ta akvatiske dyr ut av eller inn til lokaliteten.

Meldingen fra Mattilsynet
OldNick
05.06.2016 18:47
#18128


Gustav Witzøe. Foto: Finansavisen


Salmar: Vi har mye å gå på

Øyvind L. Knudsen, Hegnar
4. juni 2016

Oppdrettsgründer Gustav Witzøe (62) har skapt ­verdier for 20 milliarder kroner, men er fortsatt ikke fornøyd, skriver DN.

Fra Frøya har han bygget opp investeringsselskapet Kverva, som kontrollerer litt over halvparten av Salmar.

- Vi er ikke så opptatt av tallene. Tallene er et resultat av godt arbeid. Er du tidlig oppe om morgenen og gjør jobben hver dag, så vil tallene komme. Vi er mest opptatt av å utnytte potensialet i fiskeri- og havbruksnæringen. Og det potensialet skaper engasjement for å stå tidlig opp og gjøre jobben, sier Witzøe til avisen.

Verdien av Kvervas aksjepost i Salmar ønsker han ikke å kommentere.

- Jeg har ingen kommentar til det. Gjør vi jobben hver dag, så vil resultatene komme. Det gir oss engasjement til å stå i krigen. Det artige er å være med å utvikle ting i lag med dyktige folk, og så se resultatene og aktivitetene det skaper i hele verdikjeden. Vi har mye å gå på. Du verden, vi har mye å gå på, sier han til DN.
______

Tjener sinnssykt mye

Analytikerne tror på fortsatt oppdrettsfest


Øyvind L. Knudsen, Hegnar
4. juni 2016

Aksjonærene i alle oppdrettsselskapene på Oslo Børs har kunnet gni seg i hendene det seneste året. Nordea Markets-analytiker Kolbjørn Giske­ødegård tror oppturen vil fortsette i minst tre år til, skriver DN.

- Vi har kjøpsanbefaling på hele sektoren. Det er sterke indikasjoner på at vi står overfor en veldig god treårsperiode med priser over 50 kroner, sier Giskeødegård, som har Grieg Seafood, Salmar og Marine Harvest som sine toppvalg i sektoren, til avisen.

Han får støtte av analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets.

- Utsiktene for høye lakseprisnivåer er veldig gode. Min vurdering er at det fortsatt er oppside i disse aksjene, sier han.

- Oppdrettsselskapene ser ikke dyre ut. De tjener helt sinnssykt mye penger nå, sier sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets til DN.

MHG: +17.22% hittil i år
SALM: +65.16% hittil i år
GSF: +58.71% hittil i år

Endret 05.06.2016 18:47 av OldNick
OldNick
25.08.2016 10:44
#18252

Salmar kom med Q2-2016 rapport idag.

SALM: SalMar - Resultat for andre kvartal 2016

Børsmelding
25.08.2016

REKORDRESULTAT FOR SALMAR-KONSERNET

Fortsatt nedgang i samlet tilbud av atlantisk laks ga nye prisrekorder i andre kvartal, noe som bidro til fortsatt vekst i inntekter og resultater for SalMar. Samlet sett oppnådde konsernet et driftsresultat på 22,74 kroner per kilo slaktet fisk, en økning på 9% fra foregående kvartal og en økning på over 136% fra andre kvartal året før.

- SalMars resultater drives hovedsakelig av de høye prisene på laks. Det er fortsatt en utfordrende situasjon knyttet til biologi, og dette kan begrense tilbudsveksten også i kommende kvartaler. Håndteringen av de biologiske utfordringene er fremdeles kostnadsdrivende, særlig i Midt-Norge, men omfattende investeringer i behandlingsutstyr har bedret kapasitet og beredskap, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i SalMar.

Samlede driftsinntekter endte på NOK2,3 mrd. i kvartalet, opp fra NOK1,8 mrd. i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet endte på 32 200 tonn, mot 34 800 tonn i andre kvartal i fjor. Operasjonelt driftsresultat endte på NOK731,8m, opp fra NOK335,1m i andre kvartal 2015. I første kvartal 2016 endte driftsresultatet på NOK566,5m, av et slaktevolum på 27 300 tonn.

Lusesituasjonen er fremdeles en utfordring i segment Midt-Norge. SalMar har kontroll over situasjonen, og opererer innenfor myndighetens lover og krav. I tillegg er det gjort omfattende investeringer i behandlingsutstyr som har bedret kapasiteten og beredskapen ytterligere.

I april ble det påvist tilfeller av ILA ved en av selskapets lokaliteter utenfor Frøya. For å hindre smittespredning ble det gjennomført forsert slakting av totalt 1,7 millioner fisk, noe som påvirket kost og oppnådd pris negativt. Til tross for utfordringene knyttet til ILA, var produksjonen i region Midt-Norge god i andre kvartal.

I segment Nord-Norge er den generelle biologiske situasjonen god, men også her er det gjort investeringer i lusebehandlingskapasitet for å styrke beredskapen. Oppdrettsaktivitetene generelt styres av gjeldende sone-struktur for regionen, noe som igjen legger grunnlaget for drifts- og slakteplaner. For andre kvartal ga disse en noe ugunstig fordeling av slaktevolumene sammenstilt med prisutviklingen gjennom kvartalet.

De biologiske utfordringene for oppdrettsvirksomheten har ringvirkninger for salgs- og prosesseringsaktivitetene. Nedgraderinger og ukurante størrelser påvirker driftseffektiviteten i slakteriet, i tillegg til at det bidrar til lavere prisoppnåelse for salgsaktivitetene. Den biologiske situasjonen bidrar også til en mer kompleks logistikk. Resultatet er videre negativt påvirket av at rundt 45% av volumet ble solgt på kontrakter til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktsandelen for andre halvår 2016 antas å ligge rundt 40%.

Etter interne kontrollprøver ble det i juli påvist ILA ved to av selskapets lokaliteter utenfor Frøya. Kontrollprøver foretatt av Mattilsynet har imidlertid ikke påvist ILA, men status «mistanke» opprettholdes for gjeldende lokaliteter. SalMar overvåker situasjonen nøye.

Basert på anslag over stående biomasse ventes det en reduksjon i samlet utbud av atlantisk laks på i overkant av 140 000 tonn i 2016, tilsvarende en nedgang på 6%. Dette vil normalt tilsi relativt gode priser også fremover. Et stramt laksemarked kombinert med høy betalingsvillighet for laks gjør at selskapet venter sterke resultater også i andre halvår av 2016.

For helåret 2016 venter SalMar å slakte rundt 126 000 tonn i Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventes et volum på 26 000 tonn i 2016.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Leif Inge Nordhammer, konsernsjef, Tel: +47 9168 5250
Trond Tuvstein, finansdirektør, Tel: +47 9185 3139, E-post: trond.tuvstein@salmar.no

Endret 25.08.2016 10:44 av OldNick
OldNick
25.08.2016 11:00
#18253

SALM: Q2-2016 Rapport (PDF)

SALM: Q2-2016 Presentation (PDF)
______

Media:

Hegnar: SalMar overbeviser på driften. SalMar satt igjen med mindre på bunnlinjen enn analytikerne hadde ventet, men både inntektene og driftsresultatet lå solid over

SYSLA: Sterke tall fra Salmar, venter mindre laks fremover

Både inntekter og resultat øker for Salmar. Årsaken er høye laksepriser.

Camilla Aadland, SYSLA.no
25.08.2016

______

Analytiker:

Tror aksje faller etter tall

Det kan gi en god kjøpsmulighet

Analytiker Marius Gaard i Swedbank peker på at kommentarer rundt sterke markedsutsikter samt ledelsens tillit til fortsatt høye laksepriser, gjør at man bør benytte et eventuelt fall til å kjøpe Salmar.

Eline Hvamstad, Hegnar
25.08.2016


Endret 25.08.2016 11:04 av OldNick
delta
25.08.2016 21:49
#22141

SALM:PRISNIVÅ PÅ NYE KONTRAKTER GODT OVER 50 KRONER - NORDHAMMER

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar sier at prisnivået på de nye kontraktene for fremtidig levering av laks, inngått i forrige kvartal, ligger godt over 50 kroner.
-Det er en god del høyere enn de har vært. Mange kontrakter gikk ut ved utgangen i andre kvartal i år, og de nye kontraktene gjelder fra og med tredje kvartal, sier Nordhammer til TDN Finans.
Han sier at kontraktenes varighet typisk er på seks til tolv måneder, og noen av kontraktene dermed går ut først i 2017.

--------

SALM:ANALYTIKERE OVERRASKET OVER KURSFALL - INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Finansanalytikere er overrasket over at Salmar-aksjen falt etter fremleggingen av selskapets kvartalsrapport torsdag.
De mener det var ingen større overraskelser i tallene, men positivt at selskapet har fått oppjustert prisene på kontraktsporteføljen sin.
Det melder Intrafish torsdag.
Salmar rapporterte om et operasjonelt driftsresultat på 731,8 millioner kroner, bedre enn konsensusanslaget på 667 millioner kroner. Samtidig nedjusterte selskapet slakteguidingen for 2016 med 5.000 tonn til 126.000 tonn i den norske virksomheten.
-Det var veldig, veldig sterke oppdrettstall, og imponerende marginer i Midt-Norge til tross for ILA- og luseutfordringer. Det er betryggende at selskapene klarer å forhandle opp prisene på faste kontrakter, sier analytiker Lage Bøhren i Carnegie til IntraFish.
Bøhren er overrasket over kursfallet, og viser også til at aksjen har falt en god del den seneste tiden. Den seneste måneden er aksjen ned 13,4 prosent.
-Det markedet kanskje fokuserer på, er at kostnadene fortsatt ligger på et høyt nivå, og at det ikke ventes å falle noe i nærmeste fremtid, legger han til.
Carnegie har en kjøpsanbefaling på aksjen, med kursmål 267 kroner.
Også Alexander Aukner i DNB Markets er overrasket over kursfallet torsdag morgen.
-De slo estimatene, og volumnedjusteringen burde delvis være kjent med tanke på at alle de andre hadde gjort det. Dessuten var en del av nedjusteringen fordi noen volumer ble skjøvet ut til 2017, sier Aukner.
Av positive overraskelser fra rapporten, viser han til at Salmar har fått reforhandlet fastpriskontrakter til nivåer «godt over 50 kroner pr kilo».
-Det er et stort steg opp, sier Aukner, og viser til at lave kontraktspriser tynget prisoppnåelsen selskapet hadde i første halvår.
Aukner tror muligens også at noen investorer er skuffet over kostnadene, og at det hadde ventet litt lavere i andre halvår.
-Det ser ikke ut til å materialisere seg, i alle fall ikke i tredje kvartal, sier han.
Tore Tønseth, analytiker i Sparebank 1 Markets, synes at aksjen ble «ufortjent hardt straffet» i morges.
-Det var et sterkt kvartal. Det underliggende kostnadsnivået var på et greit nivå, og selv om det var litt tap på foredling var det et sterkt underliggende sitat. Så registrerer jeg at de guider om høyere kostnader i tredje kvartal, men det har de forklaringer på. Jeg tror ikke at en skal opp på et generelt høyere nivå, og andre kvartal var kanskje ekstra lavt, sier Tønseth til IntraFish.
Sparebank 1 Markets har en kjøpsanbefaling med kursmål 260 kroner på Salmar-aksjen.
delta
25.08.2016 21:50
#22142

SALM:IKKE OPTIMIST MED TANKE PÅ LØSNING RUNDT ØKOLOGISK LAKS - NORDHAMMER

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar er ikke spesielt optimistisk med tanke på mulighetene for å få selge økologisk laks til EU.
-Jeg håper vi har tøffe politikere som skal skjære gjennom, men foreløpig ser det ikke slik ut. Jeg er ikke så veldig optimistisk, i alle fall ikke i det korte bildet. Det er nesten ikke til å tro hvordan landbruket har klart å trenere den saken, sier Nordhammer til TDN Finans.
Saken gjelder at Salmar i stadig større grad ikke får merke den økologiske laksen de selger til EU som økologisk. Det skyldes at Norge ikke oppfyller regelverket for økologisk matproduksjon ettersom norske økologiske sauebønder har såkalt spaltet fjøsgulv fremfor heldekkende fjøsgulv. Det sistnevnte er et krav i EUs regelverk.
Det produseres rundt 16.000 tonn økologisk laks i Norge, og kun rundt 600 tonn økologisk sau.
Nordhammer varsler at hvis norske politikere ikke finner en løsning som tillater Salmar å merke den økologiske laksen sin innen nokså kort tid, vil de stoppe produksjonen.
-Vi har ikke satt noen deadline for dette, men vi går og kjenner på dette hver dag. Ikke alle markedene i EU er stengt ennå, men vi ser at vinduet blir smalere og smalere, sier Nordhammer.
Han viser til at det ikke er så mange land i Europa som har bygd opp et marked for økologisk laks.
-Frankrike er allerede stengt og i Storbritannia er det usikkert. Det er noen delstater i Tyskland som er stengt, mens vi selger til andre. Dessuten kan vi selge litt til USA, men det begynner å bli smalt. Det er vanskelig å si når det blir bom stopp, sier han.

-------

SALM:TROR IKKE KOSTNADENE I 4.KV BLIR HØYERE ENN I 3.KV - NORDHAMMER

Oslo (TDN Finans): Salmar venter en viss økning i kostnadene i tredje kvartal, men ingen ytterligere oppgang i fjerde kvartal.
Det sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i Salmar til TDN Finans i anledning selskapets kvartalspresentasjon torsdag.
-Oppgangen i tredje kvartal skyldes at vi nå slakter fra lokaliteter som har vært underlagt et ganske omfattende behandlingsregime. Når det gjelder fjerde kvartal, får vi se, men jeg kan ikke se noe annet foreløpig enn at kostnadene i alle fall ikke blir høyere, sier Nordhammer.


-------
SALM:UTSETTER SLAKTING AV LAKS I NORD TIL 2017

Oslo (TDN Finans): Salmar utsetter slakting av laks i nord fra 2016 til 2017.
Slakteguidingen til Salmar i nord for 2016 reduseres til 49.000 tonn, fra 50.000 tonn for et kvartal siden.
-Dette er fisk som ikke forsvinner, men som vi slakter i januar eller februar 2017 i stedet, sier konsernsjef Leif Tore Nordhammer i Salmar på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.
I Midt-Norge reduserer selskapet slakteguidingen til 77.000 tonn, fra 81.000 tonn. Nordhammer sier dette skyldes to ting. Det ene er tidligere slakting av laks med litt lavere snittvekt for å utnytte det sterke markedet i andre kvartal. Det andre er bortfall av fôringsdager som følge av behandling av laksen for lus.

Endret 25.08.2016 21:52 av delta
delta
15.02.2017 14:09
#22239

SALM:VENTER BEDRING I DEN BIOLOGISKE SITUASJONEN I MIDT-NORGE

Oslo (TDN Finans): Salmar venter en bedring i den biologiske situasjonen i Midt-Norge i år.
-Vi tror på bedring, da lusenivåene er lavere nå enn hva de var for ett år siden, og hva de var for to år siden. Vi er også bedre forberedt og vi har mer erfaring, sier finansdirektør Trond Tuvstein i Salmar til TDN Finans onsdag.
Salmar venter en positiv kostnadsutvikling i første kvartal 2017, men Tuvstein sier at de føler seg komfortable på kostnadsnivået for første halvår.
-Mye av kostnadene på det vi skal slakte i første halvår er allerede påløpt. Når det gjelder det vi skal slakte i andre halvår har det ikke påløpt så mye kostnader ennå, så det er vanskelig å vite, sier han.
delta
15.02.2017 14:15
#22240

SALM:45% AV SLAKTEVOLUM I 1H, 55% I 2H

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at 45 prosent av selskapets slaktevolum vil komme i i første halvår 2017 og 55 prosent i andre halvår.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein I Salmar i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen.
Selskapet hadde 9.000 tonn mer biomasse ved inngangen til 2017 enn i 2016.
Selskapets slaktevolumgiding i Norge for 2017 på om lag 131.000 tonn, mot tidligere guiding på 128.000 tonn. Oppjusteringen skyldes at noe volum er skjøvet fra 2016 til 2017.

------

Oslo (TDN Finans): Gjennomsnittprisen på kontraktene Salmar har inngått for 2017 er om lag 10 kroner høyere pr kilo enn de var i 2016.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein i Salmar under fjerdekvartalspresentasjonen onsdag.
I 2016 var gjennomsnittprisen i overkant 46 kroner pr kilo.
----

BRIEF-Salmar says 2017 contract prices rising by almost NOK 10 per kilo

Feb 15 (Reuters) - Salmar Asa
* CEO says average 2017 salmon contract price is so far up
by almost NOK 10 per kilo from 2016 average of NOK 46
* Has so far sold 47 percent of H1 2017 output on long-term
contracts, 38 percent for H2 -CEO

-----
SALM:SER GLOBAL TILBUDSVEKST PÅ 2% I 2017, STRAMT MARKED

Oslo (TDN Finans): Salmar venter global tilbudsvekst av atlantisk laks på to prosent i 2017, og et stramt laksemarked.
Det fremkommer fra en pressmelding tilknyttet gjerdekvartalsrapporten.
«Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 2016, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på 2 prosent i 2017. Kombinert med sterk etterspørsel indikerer dette et stramt laksemarked med utsikter til fortsatt høye laksepriser og god inntjening», heter det.

----
SALM:45% AV SLAKTEVOLUM I 1H, 55% I 2H

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at 45 prosent av selskapets slaktevolum vil komme i i første halvår 2017 og 55 prosent i andre halvår.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein I Salmar i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen.
Selskapet hadde 9.000 tonn mer biomasse ved inngangen til 2017 enn i 2016.
Selskapets slaktevolumgiding i Norge for 2017 på om lag 131.000 tonn, mot tidligere guiding på 128.000 tonn. Oppjusteringen skyldes at noe volum er skjøvet fra 2016 til 2017.

.....
SALM:SER POSITIV KOSTNADSUTVIKLING I 1.KV. 2017

Oslo (TDN Finans): Salmars kostnader i første kvartal 2017 ventes å gå ned sammenlignet med fjerde kvartal 2016.
Det skriver selskapet i fjerdekvartalsrapporten onsdag.
«Lusesituasjonen i region Midt-Norge er fremdeles utfordrende, men seneste kvartalers investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har imidlertid styrket kapasitet og beredskap. Siste andel av generasjonen som ble satt i sjøen våren 2015 (V15) ble slaktet ut i løpet av kvartalet. Dette var fisk som hovedsakelig kom fra lokaliteter med relativt store biologiske utfordringer, med tilhørende høy produksjonskost. Den biologiske situasjonen for fisk satt i sjøen høsten 2015 er noe bedre, og det ventes følgelig en positiv kostnadsutvikling for første kvartal 2017. For å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet har SalMar valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017», skriver Salmar.

-----
SALM:KONTRAKSANDEL 1.H 2017 PÅ 47% OG 38% FOR 2.H

Oslo (TDN Finans): Salmar har en kontraktsandel for første halvår på 47 prosent, og en kontraktsandel for andre halvår på 38 prosent pr 15. februar 2017.
Det skriver selskapet i fjerdekvartalsrapporten onsdag.
Selskapet venter en reduksjon av volum solgt på kontrakt for andre halvår 2017.
Snittpris og volum på kontraktsporteføljen er relativt stabilt igjennom hele 2017. Samlet sett ligger snittpris for 2017 under nivået på Fish Pool Forward-pris, opplyses det.
Selskapet skriver også at de har valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017 for å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet.

Endret 15.02.2017 14:16 av delta
delta
15.02.2017 14:16
#22241

SALM:VENTER DRIFTSINVSTERINGER PÅ 850M I 2017

Oslo (TDN Finans): Salmar venter driftsinvesteringer (capex) på 850 millioner kroner i 2017, ifølge selskapets fjerdekvartalspresentasjon onsdag.
Capex vil hovedsakelig være relatert til vedlikehold (275 millioner), smolt og rensefisk (260 millioner) og havoppdrett (270 millioner.
delta
26.04.2017 23:31
#22319

SALM:VENTER KOSTPRIS PÅ SLAKTET BIOMASSE SVAKT SYNKENDE I 2017

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at venter at kostprisen på slaktet biomasse vil være svakt synkende i 2017 sammenlignet med 2016.
Det fremgår av selskapets årsrapport, offentliggjort onsdag.
Salmar skriver at det så langt ikke er indikasjoner på vesentlige endringer i fôr-prisene for 2017, sammenlignet med 2016. Fôr er den vesentligste kostnadskomponenten i lakseoppdrett og utgjør 55-60 prosent av totale produksjonskostnader.
Videre understrekes det at lusesituasjonen i Midt-Norge er fortsatt krevende. Beredskapen i organisasjonen er derfor satt på høyeste nivå, og denne beredskapen er kostnadskrevende men nødvendig, ifølge rapporten.
«I sum medfører dette at SalMar forventer at kostprisen på slaktet biomasse vil være svakt synkende i 2017 sammenlignet med 2016, heter det.
Salmar venter at rundt 45 prosent av selskapets guidede volum for 2017 slaktes i første halvår. Kontraktsdekningen for 2017 utgjør i skrivende stund i overkant av 40 prosent av forventet slaktevolum, opplyses det.
Selskapet opplyste i fjerdekvartalsrapporten i februar at selskapet hadde en kontraktsandel for første halvår på 47 prosent, og en kontraktsandel for andre halvår på 38 prosent pr 15. februar 2017.
Salmar gjentar i årsrapporten at snittpris og volum på kontraktsporteføljen er relativt stabilt igjennom hele 2017, og samlet sett ligger snittpris for 2017 under nivået på FishPool Forward-pris.
delta
08.05.2017 22:06
#22335

Jeg kan ikke se at TDN Finans eller Reuters har gjengitt analytikerkonsensusestimater for 1. kvartal som legges fram onsdag 10. mai. Jeg gjengir noen få estimater som jeg har kommet over:

Operasjonell EBIT:
DnB: NOK 621 mill., 27k tonn slakting -> EBIT Norge: NOK 23/kg, EPS NOK 4,40/aksje

Pareto: NOK 604 mill., 23k tonn slakting -> EBIT Norge: NOK 26,26/kg, EPS NOK 4,30/aksje

Nordea: Jeg ser de presenterer noen tall, men som vanlig er det mye rot og inkonsistens i presentasjonene deres så jeg vet egentlig ikke hva som er deres prognose. Detaljpresentasjonen deres for Q1'17 (summert opp til NOK 664 mill.) summerer seg opp til hva de har på selskapsnivå for Q3'17. Og det de har på selskapsnivå for Q1'17 (EBIT NOK 694 mill., EPS NOK 4,57/aksje) passer ikke med noen detaljpresentasjoner.

Mitt estimat: NOK 661 mill., 26,5k tonn -> EBIT Norge: NOK 24,92/kg
(Under "Tilknyttet selskap" under finansinntekter har jeg i tillegg operasjonell EBIT for eierandelen på 50% i Norskott i Skottland på NOK 103 mill. (3,75k tonn slakting for 50%-andel -> EBIT NOK 27,54/kg))
Mitt estimat for operasjonell EPS for 1. kvartal er NOK 5 pr. aksje.

Sammenstilling av estimater iht.
www.4-traders.com/SALMAR-ASA-1413264/calendar/

NOK 648 mill.
delta
09.05.2017 10:59
#22336

EARNINGS POLL-Fish farmer Salmar's Q1 operational EBIT seen up 12 pct

* First-quarter results
* Due on May 10

OSLO, May 9 (Reuters) - Following is a summary of analyst estimates for Oslo-listed
salmon farmer Salmar's results for the first quarter of 2017, and full years
2017, 2018 and 2019 (figures in millions of Norwegian crowns, except earnings per
share, dividend and target share price in Norwegian crowns, and harvest volume in
thousand tonnes):
2017:Q1 Yr Change%
Mean Median High Low No Ago Prev.Q
Operating income 2 117 2 064 2 404 1 911 11 2 003 5.68 2 476
EBITDA 711 705 844 600 11 652 9.13 651
Operational EBIT 636 621 743 572 11 567 12.27 557
EBIT 636 621 743 572 11 735 -13.41 1 093
Profit before tax 663 654 731 603 11 780 -15.02 1 218
Net Profit 504 504 549 442 11 590 -14.5 995
EPS 4.47 4.48 4.88 3.93 11 5.24 -14.69 8.84
Harvest volume HOG tonnes 27.0 27.0 31.5 23.0 8 27.3 -1.1 26.5
Target Price 240.0 243.0 277.0 180.0 10

2017 Yr Change%
Mean Median High Low No Ago
Operating income 9 776 9 667 11 561 8 923 10 9 030 8.26
EBITDA 3 325 3 341 3 623 2 923 10 2 790 19.19
Operational EBIT 2 951 2 984 3 243 2 531 10 2 432 21.36
EBIT 2 951 2 984 3 243 2 531 10 3 086 -4.36
Profit before tax 3 052 3 084 3 421 2 610 10 3 342 -8.68
Net Profit 2 321 2 363 2 653 2 002 10 2 637 -11.99
EPS 20.6 21.0 23.6 17.8 10 23.4 -12.08
Dividend per share 13.7 13.0 17.5 12.0 10 12.0 14.17
Harvest volume HOG tonnes 129 129 132 125 8 116 11.59

2018
Mean Median High Low No
Operating income 10 282 10 105 12 522 8 578 10
EBITDA 3 677 3 586 4 300 2 939 10
Operational EBIT 3 293 3 146 3 946 2 563 10
EBIT 3 293 3 146 3 946 2 563 10
Profit before tax 3 401 3 268 4 121 2 482 10
Net Profit 2 584 2 470 3 207 1 861 10
EPS 22.9 21.9 28.5 16.5 10
Dividend per share 15.0 14.5 20.7 10.8 10
Harvest volume HOG tonnes 137 139 142 128 8

Endret 09.05.2017 11:00 av delta
delta
09.05.2017 11:00
#22337

2019
Mean Median High Low No
Operating income 10 502 10 502 11 943 8 478 8
EBITDA 3 808 3 676 4 390 3 234 8
Operational EBIT 3 433 3 354 4 052 2 858 8
EBIT 3 433 3 354 4 052 2 858 8
Profit before tax 3 551 3 508 4 144 2 719 8
Net Profit 2 694 2 655 3 236 2 039 8
EPS 23.9 23.6 28.7 18.1 8
Dividend per share 15.1 15.0 18.0 9.88 8
Harvest volume HOG tonnes 144 145 148 137 6

NOTES:
- Data provided by Inquiry Financial Europe AB()
-"No." denotes the number of estimates
- The following brokerages and investment banks participated in the poll:
Target Outlook
Price

Nordea Markets 180 Sell
Pareto Securities 277 Buy
Handelsbanken Capital Markets 245 Buy
DNB Markets 250 Buy
Carnegie 240 Buy
Fearnley Securities 240 Buy
Danske Bank Markets 265 Buy
SEB Equities n/a Hold
Beringer Finance 250 Buy
Swedbank 230 Hold
Sparebank 1 Markets 225 Hold
delta
09.05.2017 11:01
#22338

ABG Sundal Collier har i dag oppgradert flere lakseaksjer, deriblant SALM til KJØP fra HOLD, og beholder kursmålet på NOK 242.
delta
11.05.2017 00:26
#22344

Aksjekursen ned nesten 5% på meget sterk Q-rapport 10. mai inkl. utsikter framover. Er det nedjustering av volumguiding for MHG Norge SALM reagerer negativt på?

Salmar guider ikke ned, men står ved sine 131k tonn slakting i 2017. Jeg har estimat for SALM 128k tonn i 2017. De slaktet en del ut i første del av 2016 bl.a. pga. biologien, men slaktet lite i 2. halvår og brukte det til å bygge opp biomasse slik at biomassen deres steg 11% i løpet av året mens den i Norge var uendret. SALM sier også de har en del mer fisk i stk pr. 31.12.16 enn 12 mnd tidligere, og at de tror de skal kunne øke slaktevolumet noe fra 115,6k tonn i fjor etter en nedgang fra 136,4k tonn i 2015. Ved forrige årsskifte er biomassen deres oppe på det nivået de hadde ved utgangen av både 2014 og 2013. I 2014 slaktet de ca. 135k tonn (når man i 2014 tar med 50% av Villa Organic i 1. halvår - i 2. halvår ble Villa Organic delt mellom eierne LSG og SALM).


EBIT pr. kg for SALM kom på NOK 25,50 i Q1'17, nær mitt estimat på NOK 24,92. Slaktevolum på 26,3k tonn, nær mitt estimat på 26,5k tonn. De analytikerne som har kommentert resultatet for Q1'17 venter oppjustering av konsensus EPS for 2017. Og de ventet kursstigning i dag. I stedet har aksjen tatt et dykk ned.

EBIT pr. kg for SALM kom som sagt på NOK 25,50. MHG Norway til sammenligning kom på EUR 2,52*EURNOK 9= NOK 22,68. Altså NOK 2,82 høyere for SALM. For MHG Norway inngår oppdrett, marketing og VAP (Feed kom ut i null) slik at jeg tror det er sammenlignbart mellom de to selskapene. For 2016 totalt kom SALM ut NOK 1,92 pr. kg høyere enn MHG Norway ut fra mine anslag. Fiskefôrproduksjonen for MHG er da holdt utenfor.

Endret 11.05.2017 00:30 av delta
delta
20.05.2017 20:03
#22355TDN Finans 19.5.17
SALM:PLANLEGGER NYTT SLAKTERI- OG VIDEREFOREDLINGSANLEGG TIL 600M -ILAKS

Oslo (TDN Finans): Salmar planlegger å bygge nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg som innebærer en investeringsramme på rundt 600 millioner. Anlegget skal helst ligge nord for Harstad, skriver iLaks fredag
Konsernsjef Trond Williksen i Salmar sa på en åpningsfest i Gjøvika torsdag at selskapet ikke ønsker å si mye rundt detaljene i planene.
-Det er fremdeles veldig tidlig, og akkurat hvor det blir har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Williksen til iLaks.
Samtidig som det er knyttet noe usikkerhet til tidshorisonten for prosjektet, ser Williksen for seg at et eventuelt anlegg står klart innen to til tre år.

------
Nedenfor fra TND Finans 19.5.17. Fisken, som etter hva jeg forstår er stor fisk, er allerede slaktet og solgt.

SALM:ILA-MISTANKE I OPPDRETTSANLEGG I TRANØY KOMMUNE -MATTILSYNET

Oslo (TDN Finans): Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms fylke.
Eier av lokaliteten er Salmar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, melder Mattilsynet i en melding fredag.
«Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 18. mai om positive laboratoriefunn for ILA. På bakgrunn av mistanken har Mattilsynet båndlagt lokaliteten. Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager», heter det.
Lokaliteten Kvitfloget er tømt for fisk. Siste fisk ble slaktet ut 16. mai, opplyses det videre.

highlander
02.02.2018 15:34
#8091

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
05.02.2018 16:10
#8107

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.02.2018 14:10
#8274

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.02.2018 14:02
#8291

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
06.03.2018 13:05
#8503

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.03.2018 10:29
#8569

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.03.2018 10:41
#8572

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter