Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Salmar
Salmar
delta
11:01 09.05.2017
#22338

ABG Sundal Collier har i dag oppgradert flere lakseaksjer, deriblant SALM til KJØP fra HOLD, og beholder kursmålet på NOK 242.
delta
00:26 11.05.2017
#22344

Aksjekursen ned nesten 5% på meget sterk Q-rapport 10. mai inkl. utsikter framover. Er det nedjustering av volumguiding for MHG Norge SALM reagerer negativt på?

Salmar guider ikke ned, men står ved sine 131k tonn slakting i 2017. Jeg har estimat for SALM 128k tonn i 2017. De slaktet en del ut i første del av 2016 bl.a. pga. biologien, men slaktet lite i 2. halvår og brukte det til å bygge opp biomasse slik at biomassen deres steg 11% i løpet av året mens den i Norge var uendret. SALM sier også de har en del mer fisk i stk pr. 31.12.16 enn 12 mnd tidligere, og at de tror de skal kunne øke slaktevolumet noe fra 115,6k tonn i fjor etter en nedgang fra 136,4k tonn i 2015. Ved forrige årsskifte er biomassen deres oppe på det nivået de hadde ved utgangen av både 2014 og 2013. I 2014 slaktet de ca. 135k tonn (når man i 2014 tar med 50% av Villa Organic i 1. halvår - i 2. halvår ble Villa Organic delt mellom eierne LSG og SALM).


EBIT pr. kg for SALM kom på NOK 25,50 i Q1'17, nær mitt estimat på NOK 24,92. Slaktevolum på 26,3k tonn, nær mitt estimat på 26,5k tonn. De analytikerne som har kommentert resultatet for Q1'17 venter oppjustering av konsensus EPS for 2017. Og de ventet kursstigning i dag. I stedet har aksjen tatt et dykk ned.

EBIT pr. kg for SALM kom som sagt på NOK 25,50. MHG Norway til sammenligning kom på EUR 2,52*EURNOK 9= NOK 22,68. Altså NOK 2,82 høyere for SALM. For MHG Norway inngår oppdrett, marketing og VAP (Feed kom ut i null) slik at jeg tror det er sammenlignbart mellom de to selskapene. For 2016 totalt kom SALM ut NOK 1,92 pr. kg høyere enn MHG Norway ut fra mine anslag. Fiskefôrproduksjonen for MHG er da holdt utenfor.

Endret 11.05.2017 00:30 av delta
delta
20:03 20.05.2017
#22355TDN Finans 19.5.17
SALM:PLANLEGGER NYTT SLAKTERI- OG VIDEREFOREDLINGSANLEGG TIL 600M -ILAKS

Oslo (TDN Finans): Salmar planlegger å bygge nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg som innebærer en investeringsramme på rundt 600 millioner. Anlegget skal helst ligge nord for Harstad, skriver iLaks fredag
Konsernsjef Trond Williksen i Salmar sa på en åpningsfest i Gjøvika torsdag at selskapet ikke ønsker å si mye rundt detaljene i planene.
-Det er fremdeles veldig tidlig, og akkurat hvor det blir har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Williksen til iLaks.
Samtidig som det er knyttet noe usikkerhet til tidshorisonten for prosjektet, ser Williksen for seg at et eventuelt anlegg står klart innen to til tre år.

------
Nedenfor fra TND Finans 19.5.17. Fisken, som etter hva jeg forstår er stor fisk, er allerede slaktet og solgt.

SALM:ILA-MISTANKE I OPPDRETTSANLEGG I TRANØY KOMMUNE -MATTILSYNET

Oslo (TDN Finans): Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms fylke.
Eier av lokaliteten er Salmar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, melder Mattilsynet i en melding fredag.
«Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 18. mai om positive laboratoriefunn for ILA. På bakgrunn av mistanken har Mattilsynet båndlagt lokaliteten. Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager», heter det.
Lokaliteten Kvitfloget er tømt for fisk. Siste fisk ble slaktet ut 16. mai, opplyses det videre.

highlander
15:34 02.02.2018
#8091

Etter kursfallet i det siste oppgraderer Nordea Markets Salmar fra selg til kjøp.

Imidlertid reduserer meglerhuset kursmålet fra 245 til 235 kr.
highlander
16:10 05.02.2018
#8107

DNB Markets følger i Nordeas fotspor og oppgraderer Salmar til kjøp fra hold, etter den siste tidens kursfall.

Meglerhuset holder kursmålet uendret på 260 kr og gir samtidig aksjen en plass i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.
highlander
14:10 15.02.2018
#8274

Oppdrettsselskapet Salmar leverte en omsetning på 2,78 milliarder kroner i fjerde kvartal, på forhånd var det ventet en omsetning på 2,64 milliarder kroner ifølge SME Direkt.

Operasjonelt driftsresultat endte på 707,2 millioner kroner mot ventede 693 millioner kroner. Og driftsresultat etter verdijustering endte på 336,6 millioner kroner

Resultat før skatt endte på 294,7 millioner kroner, og etter skatt satt selskapet igjen med 301 millioner kroner.

Analytikernes anslag på forhånd var et resultat før skatt på 715 millioner kroner og en bunnlinje på 542 millioner kroner. (Kilde: E24)

Selskapet foreslår utbytte på 19 kroner per aksje.

Selv om resultatet kom inn under forventningene til flere meglerhus stiger aksjen, trolig pga det økte utbyttet.

DNB Markets spådde at Salmar kom til å stige ved åpning.

Meglerhuset presiserer at det ikke er selve resultatet som gjør at de har tro på aksjen, i og med at selskapet la frem en oppdatering i begynnelsen av januar.

Derimot har Salmar foreslått et utbytte på 19 kroner per aksje, mens DNB Markets hadde ventet et utbytte på er 12 kroner. Meglerhuset fremholder:

«Med utgangspunkt i blant annet guidet investeringsnivå fremover, og dermed stigende utbytteforventninger, ser rapporten etter en første gjennomgang ut til å kunne gi en positiv reaksjon ved åpning. Kursen stengte i går på NOK 242 pr aksje og vi har her en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 260 pr aksje.»
highlander
14:02 16.02.2018
#8291

Nordea Markets øker estimert laksepris for 2018-2019 fra 48 til 50 NOK pr kg på grunn av sterkere Euro vs. NOK.

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på Salmar, samtidig som kursmålet økes fra 235 til 255 kr.
highlander
13:05 06.03.2018
#8503

Etter kursoppgangen i det siste har ABG Sundal Collier nedgradert Salmar fra kjøp til hold.
highlander
10:29 13.03.2018
#8569

En liten oppdatering fra Sparebank1 Markets:

"Our conclusion is that the sector has rallied too much in the short term, but some stocks (LSG, NRS and GSF) looks attractive with 2018 salmon prices from NOK 55/kg and above. SALM and BAKKA looks very expensive even at prices in the high NOK 50s."
highlander
10:41 13.03.2018
#8572

Salmar hadde steget drøye 50 % fra slutten av januar til gårsdagens sluttkurs på 312,80. Da er det naturlig med en korreksjon...

For øvrig har Carnegie i dag nedgradert aksjen fra "kjøp" til "hold", samtidig som meglerhuset opprettholder sitt kursmål på 280 kr.
highlander
20:14 25.03.2018
#8719

Nordea Markets tok fredag ned sin anbefaling på Salmar fra kjøp til salg, til tross for at kursmålet holdes uendret på 255 kroner per aksje.

Nedgraderingen var dermed en konsekvens av at Salmars markedsverdi har økt med 42 prosent siden meglerhusets forrige oppdatering i februar.
OldNick
09:43 07.04.2018
#20004

Dette kan bli mer alvorlig båd for norsk sjømat generelt, og Salmar spesiellt (forutsatt meldingene fra China medfører ritighet).

Dersom de første uttalelsene fra Salmar medfører riktighet, oppgav de uriktige opplysninger.

I denne artikkelen erkjenner de at den aktuelle kvinnen faktisk hadde et forretningsmessig forhold til Salmar, og ikke bare var en fiskekjøper.

Så får vi avvente hva kinesiske myndigheter vil foreta seg videre i dene saken.
Men, god PR er det ikke for norsk sjømatnæring i Kina.

Salmar og arrestert kvinne driver selskap sammen

Salmar-sjef Trond Williksen vedgår at selskapet har samarbeidet med kvinnen som er fengslet i Kina, siktet for smugling av laks


E24.no
06.04.2018

– Hun har kjøpt fisk av oss og videresolgt den i flere markeder i Asia. Vi har samarbeidet og over tid har vi utvekslet ideeer og utviklet planer for hvordan vi eventuelt kunne ta samarbeidet videre, skriver Salmar-toppsjef Trond Williksen til Fiskeribladet.

Han bekrefter dessuten at Salmar og kvinnen nylig etablerte et selskap sammen.

Kvinnen som er arrestert i Kina er varetektsfengslet i 30 dager med brev- og besøksforbud. Hun er siktet for laksesmugling inn i Kina for 150–180 millioner kroner.

Tidligere fredag skrev Fiskeribladet at kvinnen har operert på vegne av Salmar og oppgitt seg selv som Salmars Kina-sjef.

Først hevdet Salmar at den arresterte kvinnen var en kunde som ikke representerte selskapet, men ifølge Fiskeribladet stemmer ikke dette med offisielle lister til Norges sjømatråd.
OldNick
11:39 10.04.2018
#20017

CEO i Salmar tar hatten sin og går, bare dager etter smugler-skandalen i China.

Ingen sammenheng sier han og selskapet, det er personlige årsaker (sykdom etc.).

Vi får tro ham på det.
Uansett, aksjen stiger sammen med resten av de børsnoterte sjømat-aksjene, men mindre.


Salmars konsernsjef går av - erstattes av Olav-Andreas Ervik

Mandag kom børsmeldingen om at Trond Williksen har sin siste dag som konsernsjef i selskapet, etter en krevende periode med sykdom.

Andreas Fosse, E24.no
09.04.2018
highlander
12:56 19.04.2018
#9282

Danske Bank Markets nedgraderer anbefaling på Salmar til selg fra kjøp, mens Bakkafrost kuttes til hold.

Dette fremgår av en analyseoppdatering, der det særlig pekes på aksjenes sterke kursutvikling i det siste.

Om Bakkafrost skriver meglerhuset at de har et positivt syn på lakseprisen på lang sikt, men antar at de fleste øvrige aktørene drar mer nytte av dette gitt at prispremien fra Færøyene presses når spotprisene er høye, ifølge TDN.
highlander
09:43 30.04.2018
#9609

DNB Markets har nedgradert sin anbefaling på Salmar til salg fra hold som følge av at meglerhuset ser bedre muligheter andre steder.

Meglerhuset gjør ingen endringer i sine Salmar-estimater og fastholder kursmålet på 320 krokner, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Vi har nedgradert Salmar etter et kursrally på 95 prosent på tre måneder. Etter vårt syn er dagens premieverdsettelse sammenlignet med andre sjømataksjer ikke berettiget og vi ser bedre muligheter andre steder, skriver meglerhuset. (DNM, TDN)
highlander
10:42 02.05.2018
#9666

Som nevnt i sjømat-tråden på StockTalk har ABG Sundal Collier i dag nedjustert flere lakseaksjer (se begrunnelse i sjømat-tråden).

Meglerhuset har i denne sammenheng nedgradert Salmar til salg fra hold, kursmål 290 kr.
highlander
08:03 16.05.2018
#10026

Salmar kom tirsdag med sin rapport for første kvartal.

Jeg mener at forventningene var skrudd alt for høyt ettersom aksjen falt markant på et "tilfredsstillende resultat".

I dag har Pareto Securities kommet med en salgsanbefaling, og mener at aksjekursen er "streched" og trader 16x EPS for18e, mens snittet på de andre lakseselskapene ligger på 12,5x.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 320 kr.
OldNick
08:44 16.05.2018
#20146

Den høye prisingen har tydeligvis fristet en av innsiderne i Salmar å selge ut en større aksjebeholdning.

Bjørn Ivar Flatgård har solgt SALM-aksjer for nesten 400 mill. gjennom selskapet Glomar AS.

SALM: SUCCESSFUL SALE OF SHARES IN SALMAR ASA - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE

Børsmelding
16.05.2018

Reference is made to the stock exchange release on 15 May 2018 regarding the contemplated sale by Glomar AS ("Glomar") of shares in SalMar ASA (the "Share Sale"). The Share Sale has been successfully completed. In the Share Sale, which was significantly oversubscribed, a total of 1,063,863 SalMar shares were sold at a price of NOK 364 per share (corresponding to a discount of 4.21% to close price on 15 May 2018).

Following the Share Sale referred to above, Glomar AS will not own any shares in SalMar ASA, and Kverva Industrier AS will hold 59,436,137 shares (52.46%) in SalMar ASA.

Kvarv AS, Kverva AS and Kverva Industrier AS are directly and indirectly controlled by Gustav Witzøe who is Director of Strategic Projects and a primary insider in SalMar ASA.

Kverva Industrier AS is represented on the Board of Directors of SalMar ASA by Atle Eide (chairman) and Helge Moen. Atle Eide is a board member of Kverva AS and Helge Moen is a board member of Kverva Industrier AS.

Glomar AS is a company owned by Bjørn Ivar Flatgård and his son. Bjørn Ivar Flatgård is the chairman of Kverva AS.

DNB Markets and Nordea Bank AB (publ), filial i Norge acted as Joint Bookrunners in the Private Placement.

Endret 16.05.2018 08:45 av OldNick
OldNick
13:17 06.07.2018
#20372

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:39 23.08.2018
#11832

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:48 24.08.2018
#11852

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:56 24.08.2018
#11858

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:26 29.08.2018
#11951

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:01 03.09.2018
#12040

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:29 04.09.2018
#12091

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter