Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Salmar
Salmar
delta
14:15 15.02.2017
#22240

SALM:45% AV SLAKTEVOLUM I 1H, 55% I 2H

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at 45 prosent av selskapets slaktevolum vil komme i i første halvår 2017 og 55 prosent i andre halvår.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein I Salmar i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen.
Selskapet hadde 9.000 tonn mer biomasse ved inngangen til 2017 enn i 2016.
Selskapets slaktevolumgiding i Norge for 2017 på om lag 131.000 tonn, mot tidligere guiding på 128.000 tonn. Oppjusteringen skyldes at noe volum er skjøvet fra 2016 til 2017.

------

Oslo (TDN Finans): Gjennomsnittprisen på kontraktene Salmar har inngått for 2017 er om lag 10 kroner høyere pr kilo enn de var i 2016.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein i Salmar under fjerdekvartalspresentasjonen onsdag.
I 2016 var gjennomsnittprisen i overkant 46 kroner pr kilo.
----

BRIEF-Salmar says 2017 contract prices rising by almost NOK 10 per kilo

Feb 15 (Reuters) - Salmar Asa
* CEO says average 2017 salmon contract price is so far up
by almost NOK 10 per kilo from 2016 average of NOK 46
* Has so far sold 47 percent of H1 2017 output on long-term
contracts, 38 percent for H2 -CEO

-----
SALM:SER GLOBAL TILBUDSVEKST PÅ 2% I 2017, STRAMT MARKED

Oslo (TDN Finans): Salmar venter global tilbudsvekst av atlantisk laks på to prosent i 2017, og et stramt laksemarked.
Det fremkommer fra en pressmelding tilknyttet gjerdekvartalsrapporten.
«Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 2016, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på 2 prosent i 2017. Kombinert med sterk etterspørsel indikerer dette et stramt laksemarked med utsikter til fortsatt høye laksepriser og god inntjening», heter det.

----
SALM:45% AV SLAKTEVOLUM I 1H, 55% I 2H

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at 45 prosent av selskapets slaktevolum vil komme i i første halvår 2017 og 55 prosent i andre halvår.
Det sier finansdirektør Trond Tuvstein I Salmar i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen.
Selskapet hadde 9.000 tonn mer biomasse ved inngangen til 2017 enn i 2016.
Selskapets slaktevolumgiding i Norge for 2017 på om lag 131.000 tonn, mot tidligere guiding på 128.000 tonn. Oppjusteringen skyldes at noe volum er skjøvet fra 2016 til 2017.

.....
SALM:SER POSITIV KOSTNADSUTVIKLING I 1.KV. 2017

Oslo (TDN Finans): Salmars kostnader i første kvartal 2017 ventes å gå ned sammenlignet med fjerde kvartal 2016.
Det skriver selskapet i fjerdekvartalsrapporten onsdag.
«Lusesituasjonen i region Midt-Norge er fremdeles utfordrende, men seneste kvartalers investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har imidlertid styrket kapasitet og beredskap. Siste andel av generasjonen som ble satt i sjøen våren 2015 (V15) ble slaktet ut i løpet av kvartalet. Dette var fisk som hovedsakelig kom fra lokaliteter med relativt store biologiske utfordringer, med tilhørende høy produksjonskost. Den biologiske situasjonen for fisk satt i sjøen høsten 2015 er noe bedre, og det ventes følgelig en positiv kostnadsutvikling for første kvartal 2017. For å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet har SalMar valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017», skriver Salmar.

-----
SALM:KONTRAKSANDEL 1.H 2017 PÅ 47% OG 38% FOR 2.H

Oslo (TDN Finans): Salmar har en kontraktsandel for første halvår på 47 prosent, og en kontraktsandel for andre halvår på 38 prosent pr 15. februar 2017.
Det skriver selskapet i fjerdekvartalsrapporten onsdag.
Selskapet venter en reduksjon av volum solgt på kontrakt for andre halvår 2017.
Snittpris og volum på kontraktsporteføljen er relativt stabilt igjennom hele 2017. Samlet sett ligger snittpris for 2017 under nivået på Fish Pool Forward-pris, opplyses det.
Selskapet skriver også at de har valgt å skyve deler av slaktevolumet fra 2016 til 2017 for å optimalisere produksjonen på stående biomasse i segmentet.

Endret 15.02.2017 14:16 av delta
delta
14:16 15.02.2017
#22241

SALM:VENTER DRIFTSINVSTERINGER PÅ 850M I 2017

Oslo (TDN Finans): Salmar venter driftsinvesteringer (capex) på 850 millioner kroner i 2017, ifølge selskapets fjerdekvartalspresentasjon onsdag.
Capex vil hovedsakelig være relatert til vedlikehold (275 millioner), smolt og rensefisk (260 millioner) og havoppdrett (270 millioner.
delta
23:31 26.04.2017
#22319

SALM:VENTER KOSTPRIS PÅ SLAKTET BIOMASSE SVAKT SYNKENDE I 2017

Oslo (TDN Finans): Salmar venter at venter at kostprisen på slaktet biomasse vil være svakt synkende i 2017 sammenlignet med 2016.
Det fremgår av selskapets årsrapport, offentliggjort onsdag.
Salmar skriver at det så langt ikke er indikasjoner på vesentlige endringer i fôr-prisene for 2017, sammenlignet med 2016. Fôr er den vesentligste kostnadskomponenten i lakseoppdrett og utgjør 55-60 prosent av totale produksjonskostnader.
Videre understrekes det at lusesituasjonen i Midt-Norge er fortsatt krevende. Beredskapen i organisasjonen er derfor satt på høyeste nivå, og denne beredskapen er kostnadskrevende men nødvendig, ifølge rapporten.
«I sum medfører dette at SalMar forventer at kostprisen på slaktet biomasse vil være svakt synkende i 2017 sammenlignet med 2016, heter det.
Salmar venter at rundt 45 prosent av selskapets guidede volum for 2017 slaktes i første halvår. Kontraktsdekningen for 2017 utgjør i skrivende stund i overkant av 40 prosent av forventet slaktevolum, opplyses det.
Selskapet opplyste i fjerdekvartalsrapporten i februar at selskapet hadde en kontraktsandel for første halvår på 47 prosent, og en kontraktsandel for andre halvår på 38 prosent pr 15. februar 2017.
Salmar gjentar i årsrapporten at snittpris og volum på kontraktsporteføljen er relativt stabilt igjennom hele 2017, og samlet sett ligger snittpris for 2017 under nivået på FishPool Forward-pris.
delta
22:06 08.05.2017
#22335

Jeg kan ikke se at TDN Finans eller Reuters har gjengitt analytikerkonsensusestimater for 1. kvartal som legges fram onsdag 10. mai. Jeg gjengir noen få estimater som jeg har kommet over:

Operasjonell EBIT:
DnB: NOK 621 mill., 27k tonn slakting -> EBIT Norge: NOK 23/kg, EPS NOK 4,40/aksje

Pareto: NOK 604 mill., 23k tonn slakting -> EBIT Norge: NOK 26,26/kg, EPS NOK 4,30/aksje

Nordea: Jeg ser de presenterer noen tall, men som vanlig er det mye rot og inkonsistens i presentasjonene deres så jeg vet egentlig ikke hva som er deres prognose. Detaljpresentasjonen deres for Q1'17 (summert opp til NOK 664 mill.) summerer seg opp til hva de har på selskapsnivå for Q3'17. Og det de har på selskapsnivå for Q1'17 (EBIT NOK 694 mill., EPS NOK 4,57/aksje) passer ikke med noen detaljpresentasjoner.

Mitt estimat: NOK 661 mill., 26,5k tonn -> EBIT Norge: NOK 24,92/kg
(Under "Tilknyttet selskap" under finansinntekter har jeg i tillegg operasjonell EBIT for eierandelen på 50% i Norskott i Skottland på NOK 103 mill. (3,75k tonn slakting for 50%-andel -> EBIT NOK 27,54/kg))
Mitt estimat for operasjonell EPS for 1. kvartal er NOK 5 pr. aksje.

Sammenstilling av estimater iht.
www.4-traders.com/SALMAR-ASA-1413264/calendar/

NOK 648 mill.
delta
10:59 09.05.2017
#22336

EARNINGS POLL-Fish farmer Salmar's Q1 operational EBIT seen up 12 pct

* First-quarter results
* Due on May 10

OSLO, May 9 (Reuters) - Following is a summary of analyst estimates for Oslo-listed
salmon farmer Salmar's results for the first quarter of 2017, and full years
2017, 2018 and 2019 (figures in millions of Norwegian crowns, except earnings per
share, dividend and target share price in Norwegian crowns, and harvest volume in
thousand tonnes):
2017:Q1 Yr Change%
Mean Median High Low No Ago Prev.Q
Operating income 2 117 2 064 2 404 1 911 11 2 003 5.68 2 476
EBITDA 711 705 844 600 11 652 9.13 651
Operational EBIT 636 621 743 572 11 567 12.27 557
EBIT 636 621 743 572 11 735 -13.41 1 093
Profit before tax 663 654 731 603 11 780 -15.02 1 218
Net Profit 504 504 549 442 11 590 -14.5 995
EPS 4.47 4.48 4.88 3.93 11 5.24 -14.69 8.84
Harvest volume HOG tonnes 27.0 27.0 31.5 23.0 8 27.3 -1.1 26.5
Target Price 240.0 243.0 277.0 180.0 10

2017 Yr Change%
Mean Median High Low No Ago
Operating income 9 776 9 667 11 561 8 923 10 9 030 8.26
EBITDA 3 325 3 341 3 623 2 923 10 2 790 19.19
Operational EBIT 2 951 2 984 3 243 2 531 10 2 432 21.36
EBIT 2 951 2 984 3 243 2 531 10 3 086 -4.36
Profit before tax 3 052 3 084 3 421 2 610 10 3 342 -8.68
Net Profit 2 321 2 363 2 653 2 002 10 2 637 -11.99
EPS 20.6 21.0 23.6 17.8 10 23.4 -12.08
Dividend per share 13.7 13.0 17.5 12.0 10 12.0 14.17
Harvest volume HOG tonnes 129 129 132 125 8 116 11.59

2018
Mean Median High Low No
Operating income 10 282 10 105 12 522 8 578 10
EBITDA 3 677 3 586 4 300 2 939 10
Operational EBIT 3 293 3 146 3 946 2 563 10
EBIT 3 293 3 146 3 946 2 563 10
Profit before tax 3 401 3 268 4 121 2 482 10
Net Profit 2 584 2 470 3 207 1 861 10
EPS 22.9 21.9 28.5 16.5 10
Dividend per share 15.0 14.5 20.7 10.8 10
Harvest volume HOG tonnes 137 139 142 128 8

Endret 09.05.2017 11:00 av delta
delta
11:00 09.05.2017
#22337

2019
Mean Median High Low No
Operating income 10 502 10 502 11 943 8 478 8
EBITDA 3 808 3 676 4 390 3 234 8
Operational EBIT 3 433 3 354 4 052 2 858 8
EBIT 3 433 3 354 4 052 2 858 8
Profit before tax 3 551 3 508 4 144 2 719 8
Net Profit 2 694 2 655 3 236 2 039 8
EPS 23.9 23.6 28.7 18.1 8
Dividend per share 15.1 15.0 18.0 9.88 8
Harvest volume HOG tonnes 144 145 148 137 6

NOTES:
- Data provided by Inquiry Financial Europe AB()
-"No." denotes the number of estimates
- The following brokerages and investment banks participated in the poll:
Target Outlook
Price

Nordea Markets 180 Sell
Pareto Securities 277 Buy
Handelsbanken Capital Markets 245 Buy
DNB Markets 250 Buy
Carnegie 240 Buy
Fearnley Securities 240 Buy
Danske Bank Markets 265 Buy
SEB Equities n/a Hold
Beringer Finance 250 Buy
Swedbank 230 Hold
Sparebank 1 Markets 225 Hold
delta
11:01 09.05.2017
#22338

ABG Sundal Collier har i dag oppgradert flere lakseaksjer, deriblant SALM til KJØP fra HOLD, og beholder kursmålet på NOK 242.
delta
00:26 11.05.2017
#22344

Aksjekursen ned nesten 5% på meget sterk Q-rapport 10. mai inkl. utsikter framover. Er det nedjustering av volumguiding for MHG Norge SALM reagerer negativt på?

Salmar guider ikke ned, men står ved sine 131k tonn slakting i 2017. Jeg har estimat for SALM 128k tonn i 2017. De slaktet en del ut i første del av 2016 bl.a. pga. biologien, men slaktet lite i 2. halvår og brukte det til å bygge opp biomasse slik at biomassen deres steg 11% i løpet av året mens den i Norge var uendret. SALM sier også de har en del mer fisk i stk pr. 31.12.16 enn 12 mnd tidligere, og at de tror de skal kunne øke slaktevolumet noe fra 115,6k tonn i fjor etter en nedgang fra 136,4k tonn i 2015. Ved forrige årsskifte er biomassen deres oppe på det nivået de hadde ved utgangen av både 2014 og 2013. I 2014 slaktet de ca. 135k tonn (når man i 2014 tar med 50% av Villa Organic i 1. halvår - i 2. halvår ble Villa Organic delt mellom eierne LSG og SALM).


EBIT pr. kg for SALM kom på NOK 25,50 i Q1'17, nær mitt estimat på NOK 24,92. Slaktevolum på 26,3k tonn, nær mitt estimat på 26,5k tonn. De analytikerne som har kommentert resultatet for Q1'17 venter oppjustering av konsensus EPS for 2017. Og de ventet kursstigning i dag. I stedet har aksjen tatt et dykk ned.

EBIT pr. kg for SALM kom som sagt på NOK 25,50. MHG Norway til sammenligning kom på EUR 2,52*EURNOK 9= NOK 22,68. Altså NOK 2,82 høyere for SALM. For MHG Norway inngår oppdrett, marketing og VAP (Feed kom ut i null) slik at jeg tror det er sammenlignbart mellom de to selskapene. For 2016 totalt kom SALM ut NOK 1,92 pr. kg høyere enn MHG Norway ut fra mine anslag. Fiskefôrproduksjonen for MHG er da holdt utenfor.

Endret 11.05.2017 00:30 av delta
delta
20:03 20.05.2017
#22355TDN Finans 19.5.17
SALM:PLANLEGGER NYTT SLAKTERI- OG VIDEREFOREDLINGSANLEGG TIL 600M -ILAKS

Oslo (TDN Finans): Salmar planlegger å bygge nytt slakteri- og videreforedlingsanlegg som innebærer en investeringsramme på rundt 600 millioner. Anlegget skal helst ligge nord for Harstad, skriver iLaks fredag
Konsernsjef Trond Williksen i Salmar sa på en åpningsfest i Gjøvika torsdag at selskapet ikke ønsker å si mye rundt detaljene i planene.
-Det er fremdeles veldig tidlig, og akkurat hvor det blir har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Williksen til iLaks.
Samtidig som det er knyttet noe usikkerhet til tidshorisonten for prosjektet, ser Williksen for seg at et eventuelt anlegg står klart innen to til tre år.

------
Nedenfor fra TND Finans 19.5.17. Fisken, som etter hva jeg forstår er stor fisk, er allerede slaktet og solgt.

SALM:ILA-MISTANKE I OPPDRETTSANLEGG I TRANØY KOMMUNE -MATTILSYNET

Oslo (TDN Finans): Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30216 Kvitfloget i Tranøy kommune i Troms fylke.
Eier av lokaliteten er Salmar Nord AS. Alle som driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås, melder Mattilsynet i en melding fredag.
«Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 18. mai om positive laboratoriefunn for ILA. På bakgrunn av mistanken har Mattilsynet båndlagt lokaliteten. Utfyllende analyseresultater fra Veterinærinstituttet som eventuelt bekrefter ILA-diagnosen kommer om noen dager», heter det.
Lokaliteten Kvitfloget er tømt for fisk. Siste fisk ble slaktet ut 16. mai, opplyses det videre.

highlander
15:34 02.02.2018
#8091

Etter kursfallet i det siste oppgraderer Nordea Markets Salmar fra selg til kjøp.

Imidlertid reduserer meglerhuset kursmålet fra 245 til 235 kr.
highlander
16:10 05.02.2018
#8107

DNB Markets følger i Nordeas fotspor og oppgraderer Salmar til kjøp fra hold, etter den siste tidens kursfall.

Meglerhuset holder kursmålet uendret på 260 kr og gir samtidig aksjen en plass i sin ukesportefølje over anbefalte aksjer.
highlander
14:10 15.02.2018
#8274

Oppdrettsselskapet Salmar leverte en omsetning på 2,78 milliarder kroner i fjerde kvartal, på forhånd var det ventet en omsetning på 2,64 milliarder kroner ifølge SME Direkt.

Operasjonelt driftsresultat endte på 707,2 millioner kroner mot ventede 693 millioner kroner. Og driftsresultat etter verdijustering endte på 336,6 millioner kroner

Resultat før skatt endte på 294,7 millioner kroner, og etter skatt satt selskapet igjen med 301 millioner kroner.

Analytikernes anslag på forhånd var et resultat før skatt på 715 millioner kroner og en bunnlinje på 542 millioner kroner. (Kilde: E24)

Selskapet foreslår utbytte på 19 kroner per aksje.

Selv om resultatet kom inn under forventningene til flere meglerhus stiger aksjen, trolig pga det økte utbyttet.

DNB Markets spådde at Salmar kom til å stige ved åpning.

Meglerhuset presiserer at det ikke er selve resultatet som gjør at de har tro på aksjen, i og med at selskapet la frem en oppdatering i begynnelsen av januar.

Derimot har Salmar foreslått et utbytte på 19 kroner per aksje, mens DNB Markets hadde ventet et utbytte på er 12 kroner. Meglerhuset fremholder:

«Med utgangspunkt i blant annet guidet investeringsnivå fremover, og dermed stigende utbytteforventninger, ser rapporten etter en første gjennomgang ut til å kunne gi en positiv reaksjon ved åpning. Kursen stengte i går på NOK 242 pr aksje og vi har her en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 260 pr aksje.»
highlander
14:02 16.02.2018
#8291

Nordea Markets øker estimert laksepris for 2018-2019 fra 48 til 50 NOK pr kg på grunn av sterkere Euro vs. NOK.

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling på Salmar, samtidig som kursmålet økes fra 235 til 255 kr.
highlander
13:05 06.03.2018
#8503

Etter kursoppgangen i det siste har ABG Sundal Collier nedgradert Salmar fra kjøp til hold.
highlander
10:29 13.03.2018
#8569

En liten oppdatering fra Sparebank1 Markets:

"Our conclusion is that the sector has rallied too much in the short term, but some stocks (LSG, NRS and GSF) looks attractive with 2018 salmon prices from NOK 55/kg and above. SALM and BAKKA looks very expensive even at prices in the high NOK 50s."
highlander
10:41 13.03.2018
#8572

Salmar hadde steget drøye 50 % fra slutten av januar til gårsdagens sluttkurs på 312,80. Da er det naturlig med en korreksjon...

For øvrig har Carnegie i dag nedgradert aksjen fra "kjøp" til "hold", samtidig som meglerhuset opprettholder sitt kursmål på 280 kr.
highlander
20:14 25.03.2018
#8719

Nordea Markets tok fredag ned sin anbefaling på Salmar fra kjøp til salg, til tross for at kursmålet holdes uendret på 255 kroner per aksje.

Nedgraderingen var dermed en konsekvens av at Salmars markedsverdi har økt med 42 prosent siden meglerhusets forrige oppdatering i februar.
OldNick
09:43 07.04.2018
#20004

Dette kan bli mer alvorlig båd for norsk sjømat generelt, og Salmar spesiellt (forutsatt meldingene fra China medfører ritighet).

Dersom de første uttalelsene fra Salmar medfører riktighet, oppgav de uriktige opplysninger.

I denne artikkelen erkjenner de at den aktuelle kvinnen faktisk hadde et forretningsmessig forhold til Salmar, og ikke bare var en fiskekjøper.

Så får vi avvente hva kinesiske myndigheter vil foreta seg videre i dene saken.
Men, god PR er det ikke for norsk sjømatnæring i Kina.

Salmar og arrestert kvinne driver selskap sammen

Salmar-sjef Trond Williksen vedgår at selskapet har samarbeidet med kvinnen som er fengslet i Kina, siktet for smugling av laks


E24.no
06.04.2018

– Hun har kjøpt fisk av oss og videresolgt den i flere markeder i Asia. Vi har samarbeidet og over tid har vi utvekslet ideeer og utviklet planer for hvordan vi eventuelt kunne ta samarbeidet videre, skriver Salmar-toppsjef Trond Williksen til Fiskeribladet.

Han bekrefter dessuten at Salmar og kvinnen nylig etablerte et selskap sammen.

Kvinnen som er arrestert i Kina er varetektsfengslet i 30 dager med brev- og besøksforbud. Hun er siktet for laksesmugling inn i Kina for 150–180 millioner kroner.

Tidligere fredag skrev Fiskeribladet at kvinnen har operert på vegne av Salmar og oppgitt seg selv som Salmars Kina-sjef.

Først hevdet Salmar at den arresterte kvinnen var en kunde som ikke representerte selskapet, men ifølge Fiskeribladet stemmer ikke dette med offisielle lister til Norges sjømatråd.
OldNick
11:39 10.04.2018
#20017

CEO i Salmar tar hatten sin og går, bare dager etter smugler-skandalen i China.

Ingen sammenheng sier han og selskapet, det er personlige årsaker (sykdom etc.).

Vi får tro ham på det.
Uansett, aksjen stiger sammen med resten av de børsnoterte sjømat-aksjene, men mindre.


Salmars konsernsjef går av - erstattes av Olav-Andreas Ervik

Mandag kom børsmeldingen om at Trond Williksen har sin siste dag som konsernsjef i selskapet, etter en krevende periode med sykdom.

Andreas Fosse, E24.no
09.04.2018
highlander
12:56 19.04.2018
#9282

Danske Bank Markets nedgraderer anbefaling på Salmar til selg fra kjøp, mens Bakkafrost kuttes til hold.

Dette fremgår av en analyseoppdatering, der det særlig pekes på aksjenes sterke kursutvikling i det siste.

Om Bakkafrost skriver meglerhuset at de har et positivt syn på lakseprisen på lang sikt, men antar at de fleste øvrige aktørene drar mer nytte av dette gitt at prispremien fra Færøyene presses når spotprisene er høye, ifølge TDN.
highlander
09:43 30.04.2018
#9609

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:42 02.05.2018
#9666

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:03 16.05.2018
#10026

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:44 16.05.2018
#20146

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
13:17 06.07.2018
#20372

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter