Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Grieg Seafood
Grieg Seafood
uturen
11:07 13.05.2012
#6945

Kjell T. Ringen

Det stemmer at Pareto i sin forhåndsvurdering av GSF sin kvartalsrapport, som kommer til uka, har oppgitt et kursmål på 10 kroner.

Pareto baserer sine analyser på en forutsetning om at snittprisen spot vil være 28 kroner både i Q2 og Q3.
Så langt har Pareto vært aleine om å forutsette at økt volum vil finne kjøpere til priser oppdretterne tjener penger på, og Pareto har følgelig var den enste som så langt i år har vurdert laksemarkedet riktig.

I sin oppdatering fra sist torsdag venter Pareto at spotprisen vil løfte seg 1 - 2 kroner kommende uke og holde seg i området +/- 30 kroner ut måneden.
For egen del tilføyes at spotprisen pleier å falle fra månedsskiftet mai/juni og utover sommeren, for å løfte seg igjen utpå høsten. Om dette blir mønsteret i år gjenstår å se.

Pareto begrunner prisstigningen denne måneden med stor etterspørsel i alle markeder. Dette overrasker de fleste, sett på bakgrunn av at Kina i praksis har innført inportforbud for norsk laks og at Russland på ny og på ny finner bakterier i norsk laks som ingen andre importland har klart å finne.
Når andre produsenter som Færøyene og Skotland finner salgsmuligheter i eksempelvis Kina, skal disse landenes tidligere kunder han norsk laks, så over tid synes ikke de tvilsomme tiltakene fra Kina og Russland å ha betydning for forbruket og prisene.

Tilbake til GSF, som med en børsverdi på ca 700 mill, basert på fredagens sluttkurs, prises selsksapet til 10 - 12 kroner pr produsert kilo i år.
Dette er latterlig lavt og priser selskaper som om det vil tape penger i lang tid framover.
Etter at selskapet er refinansiert er det lagt et godt grunnlag for å utnytte selskapets store produksjonsreserver med lønnsomhet.
Jeg mener at en mer riktig pris for GSF, basert på markedet så langt i år, burde vært 8 - 10 kroner.
Når markedet stabiliserer seg med spotpriser over 30 kroner vil GSF sitt "riktige" kursnivå være 12 - 15 kroner.
Provence
12:51 16.05.2012
#7106

Det var vel heller mager kost fra GSF i dag

Low salmon prices caused weak profitability

Hadde det ikke vært for upåklagelig kjøpsinteresse på en dag som i dag, hadde vi sett en solid nedtur

Men hyggelig at noen ser fremover
Kjell T. Ringen
12:55 16.05.2012
#9910

Provence

de fleste forventet mager kost. Og derfor blir det vel ikke så store utslag.

Hva forventet du?
Provence
13:11 16.05.2012
#7107

kjeltringen, legg merke til at jeg skriver heller som er et formildende uttrykk men jeg hadde forventet det noe bedre ja.

Men vi ser fremover nå ja ..

uturen
13:29 18.05.2012
#6953

Enig, GSF b urde ha prestert bedre, selv om Pareto øyensynlig finner Q1-rapporte helt på line med sine forventninger.
Jeg står på det jeg skrev den 13. mai, og så får vi se hvem som får rett:

Her er Pareto sin kommentar:

"Buy - Target NOK 10.0 / Share price NOK 6.2

We make small changes to our estimates post report. 2012e
EBITA pre biomass estimates remain almost unchanged as
underlying costs improvements in Canada compensate for lower
expected volumes for the remaining 2012e. Expected 2012e
harvest volumes are adjusted to updated regional and quarterly
company guidance. Grieg Seafood remains one of the more
levered plays on an improving salmon market, and given our
NOK 28/kg prices estimate we reiterated our BUY
recommendation with a TP of NOK 10/share."
Kjell T. Ringen
10:33 12.06.2012
#9955

en liten oppdatering mhp kursmål fra First.

Kursmålet i siste oppdatering er 9,00

Historikken over firsts kusrmål:
Mai: 7,00
april: 4,50
februar: 3,00
uturen
16:50 13.07.2012
#6987

Uvanlig stunt i aksjen.

FOF kjøpte alle aksjer som lå på salg og krysset deretter 300k på dagens høyeste kurs, 8,50

Blir neppe enkelt å finne noen som vil selge til lavere kurs, men å tro at det blir kjøp på nåværende laveste selger - 9,99 - er å tro på julenissen!
OldNick
10:06 08.11.2017
#19661

Legger inn Q2-rapporten også (mangler her).

GSF: Grieg Seafood ASA - Q2-2017, nok et sterkt resultat fra Grieg Seafood

Børsmelding
24.08.2017GSF: Q2-2017 Rapport (PDF)

GSF: Q2-2017 Presentation (PDF)
______

Arctic nedgraderte Grieg Seafood før Q3-rapporten.

Begrunnelsen var: Forventet lavere laksepriser. GSF har den høyeste sensitiviteten mot lakseprisen av de store selskapene.

GSF: ARCTIC SECURITIES NEDGRADERER TIL SELG, KURSMÅL 70

TDN Finans
06.11.2017

Oslo - Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Grieg Seafood-aksjen til selg fra hold, og nedjusterer kursmålet til 70 kroner fra tidligere 74, ifølge en oppdatering datert mandag 6. november.

Meglerhuset senker sine fjerdekvartalsestimater 2017 og helårsanslag for 2018 på bakgrunn av lavere lakseprisestimat ettersom volumene ligger an til å hente seg inn.

«Selv om Grieg fortsatt kan levere på kostnadsforbedringer og organisk vekst, tilbyr også selskapet den høyeste giringen mot laksesalgsprisen, som vi tror vil bli lavere enn konsensusforventningene på kort og mellomlang sikt», skriver Arctic Securities.
______

Det synes kanskje ikke så smart når vi har fått rapporten.

For den er meget bra, or markedet sender aksjen opp over 10%.
Selskapet viser kraftig vekst, og det bidrar til at enhetskostnadene vil gå ned, noe som vil senke "gearingen" til GSF, som jo Arctic bruker som argument for å nedjustere aksjen.

GSF: Grieg Seafood ASA - Beste Q3 resultat i historien

Børsmelding
08.11.2017

Hovedtrekk - 3. kvartal 2017

- Resultatforbedring drevet av høyere volum
- Marginer opprettholdt av god prisoppnåelse med positivt bidra fra kontrakter
- EBIT-margin påvirket av planlagt slaktestopp i Rogaland
- Stabil produksjon i Norge og BC, fortsatt utfordringer på Shetland
- Tildelt en ny lokalitet i Finnmark (to i 2017)
- Tilleggsutbytte NOK 1.00 per aksje
- Planlagt volumvekst på 17 % til 77 000 tonn i 2018

Resultat 3. kvartal 2017

Grieg Seafood-konsernet slaktet 16 875 tonn laks i tredje kvartal 2017, opp fra 13 911 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 21 %.

Kombinert med høyere realiserte priser ga dette driftsinntekter på NOK 1 855 millioner, en økning på 19 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 13,60 i perioden, mot NOK 13,30 per kilo i andre kvartal 2016. Gjennomsnittlig spot-pris var ned NOK 3,92 per kilo sammenlignet med tredje kvartal i fjor, mens Grieg Seafoods realiserte pris var opp NOK 2,79 per kilo. Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 30 % i tredje kvartal.

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, økte kostandene NOK 2,50 per kilo i perioden. Kostnadsøkningen er dels en følge av lavere slaktevolum i Rogaland, samt fortsatt svak biologisk utvikling på Shetland. Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte således på NOK 229 millioner i perioden, opp fra NOK 186 millioner i tredje kvartal 2016.

«Grieg Seafood har mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Samtidig har vi en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Vi jobber kontinuerlig med forbedringsprosesser på tvers av hele organisasjonen for å nå disse målene, og den positive utviklingen i tredje kvartal gir klare indikasjoner på at vi er på riktig vei», sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Sikker tilgang til smolt er kritisk både for å sikre vekst og for å redusere kostnadsnivået, i tillegg til at utsett av større smolt gi kortere produksjonstid i sjø, og bidrar til redusert biologisk risiko. Grieg Seafood har i løpet av året inngått strategiske samarbeid med andre aktører for å bedre smolt kapasiteten. For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av tredje kvartal 2017, er det satt ut 18 millioner smolt som er i henhold til plan. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god lokalitetsfleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere denne.

Konsernets mål er å yte en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene, dels gjennom økning i aksjekursen og dels gjennom utbytte. Selskapets finansielle stilling anses som god og konsernet har god fri likviditet ved utgangen av kvartalet. Styret har derfor besluttet å utdele tilleggsutbytte på NOK 1,00 per aksje.

Markedsutvikling

Lakseprisene gikk noe ned i tredje kvartal 2017. Dette er normalt for perioden, da produksjonen, spesielt i Norge, øker mot slutten av dette kvartalet og legger press på prisene. Etterspørselen tar seg imidlertid normalt opp inn mot julesesongen, med tilhørende prisøkninger som ventet følge. I Nord-Amerika var markedet for atlantisk laks stabilt gjennom kvartalet.

Framtidsutsikter

Det forventes at etterspørselen etter laks vil øke inn mot julesesongen, noe som normalt vil øke prisene i fjerde kvartal. På lengre sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden er stabil, noe som gir grunnlag for forventninger om fortsatt gode markedspriser for laks.

Grieg Seafood kontraktsandelen for fjerde kvartal anslås til 18 %. Selskapet jobber løpende med reforhandling av leveringskontrakter, og så langt er det inngått kontrakter for 22 % av det norske slaktevolumet for 2018. Slaktevolumet for Q4-2017 forventes å bli 22 100 tonn, noe som gir et samlet slaktevolum for hele 2017 på rundt 66 000 tonn. For 2018 ventes økt utsett av smolt å øke slaktevolumet til rundt 77 000 tonn.

Endret 08.11.2017 10:19 av OldNick
OldNick
10:06 08.11.2017
#19662

Kontaktinformasjon:
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 9077 1441
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 9084 5252


GSF: Q3-2017 Rapport (PDF)

GSF: Q3-2017 Presentation (PDF)
______

GSF: Grieg Seafood ASA: Utbytte NOK 1 per aksje

Børsmelding
08.11.2017

Styret i Grieg Seafood ASA har den 7. november 2017 vedtatt å utbetale utbytte på NOK 1 per aksje iht. fullmakt vedtatt på ordinær generalforsamling 7. juni 2017. Etter styrets vurdering er det forsvarlig å utbetale et utbytte basert på god kontantstrøm og styrket balanse.

Grieg Seafood ASAs aksjer som er notert på Oslo Børs vil bli omsatt inklusiv utbytte til og med den 15. november 2017. Grieg Seafood ASAs aksjer vil bli omsatt ex utbytte fra og med 16. november 2017. Eierregisterdato vil være 17. november 2017. Forventet utbetalingsdato er 30. november 2017.

Endret 08.11.2017 10:08 av OldNick
OldNick
12:47 04.01.2018
#19790

Per Grieg jr. "lettet litt på sløret" under en SYSLA-konferanse i des.


Til tross for stans i konsesjonstillatelsen i sommer, håper Grieg jr. på oppstart av oppdrettssatsingen tidlig i 2018.

Planene for Grieg-gruppens storsatsing på oppdrett langs den canadiske øst-kysten ble for første gang omtalt i 2015. Selskapet har fått konsesjon til å drive oppdrett uten innblanding fra andre i en fjord i Placentia Bay i Newfoundland.

Styreleder Per Grieg jr. har holdt kortene tett til brystet, men under Sysla Live på Ocean 2017-konferansen lettet han på sløret. Gjennom holdingsselskapet har oppdrettstoppen store planer.

- Det er snakk om et av verdens største post-smoltanlegg. Bare dét er en investering på en halv milliard. Vi forventer å kunne produsere mellom 4-5000 tonn ved dette anlegget hvert år, noe som er betydelig mer enn det som produseres ved de fleste norske anlegg i dag, sier Grieg.

Selskapet har store forventninger til satsingen, og Grieg jr. forteller at det nord amerikanske markedet er blant de raskest voksende i verden, akkurat nå.

- På konsumer-siden i det europeiske markedet har vi sett en fordobling de siste ti år. Vi tror det samme vil skje i dette markedet, sier Grieg jr.

Selskapet skal bruke det såkalte Midgardsystemet fra Aqualine som er testet for syv meter høye bølger. Ifølge Grieg jr. vil det gi en revolusjon i kostnadsbruk.

- Det vil være en stor investering i startfasen, men samlet vil det bli betydelig billigere å produsere på denne måten, sier Grieg.

Sommeren 2017 ble prosjektet utsatt for en midlertidig stans av en Canadisk domstol, til tross for at selskapet hadde fått konsesjon av lokale myndigheter. Årsaken var at det ikke var utført en konsekvensanalyse på forhånd.

- Vi tror og håper at byggingen er i gang i løpet av første halvår 2018, sier Grieg jr.
Profitt
15:16 04.01.2018
#14910

Hva er Grieg- gruppen?
Er det Gsf det snakkes om her eller er det andre i gruppen som skal melke dette ??

Endret 04.01.2018 15:16 av Profitt
OldNick
17:11 04.01.2018
#19791

re. profitt #14910,


Det er et godt spørsmål.
Jeg reflekterte ikke på akkurat den detaljen der når jeg leste nyhets-mail'en fra SYSLA, og la det naturlig inn un der Grieg Seafood.

Men, det er sannsynligvis ikke et Grieg-prosjekt de har lagt under GSF, men som eies av holdingselskapet (eller et annet datterselskap).

GSF har andre anlegg/farmer i Canada, men er vel kun eid drøyt 50% av Grieg's holdingselskap+familie.
Kjell T. Ringen
17:17 04.01.2018
#13352

Dette har ingenting med Grieg Seafood å gjøre.
Profitt
19:40 05.01.2018
#14912

Attention: God fart på fiskeaksjene nå- hjelper på når Kina åpner opp !!
highlander
10:55 06.02.2018
#8118

Nordea Markets gjentar salg av Grieg Seafood i en analyseoppdatering.

Samtidig nedjusterer meglerhuset kursmålet på aksjen fra 55 til 50 kr.
highlander
14:13 15.02.2018
#8276

Grieg Seafood faller på dagens kvartalspresentasjon:

Selskapets salgsinntekter falt til 1,72 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 2,05 milliarder i samme periode i 2016.

De totale driftsinntektene endte på 1,73 milliarder kroner.

EBITDA før virkelig verdijustering falt til 204,3 millioner korner og driftsresultat etter verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt til 279,17 millioner kroner.

Resultat før skatt falt til 292,6 millioner kroner, ned fra 683,6 millioner kroner og på bunnlinjen satt selskapet igjen med 208,1 millioner kroner.

Selskapet skriver at resultatnedgangen kommer som følge av lavere markedspriser og redusert slaktevolum. Slaktevolumet i fjerde kvartal endte på 18.667 tonn laks, ned fra 20.917 tonn i samme periode i fjor, men 3.000 tonn slaktevolum flyttet fra 2017 til 2018.

Selskapet skriver at de venter et slaktevolum på 80.000 tonn i 2018, opp 28 prosent fra 2017.

Resultat etter skatt for hele 2017 endte på 585,15 millioner kroner. (Kilde: E24)
highlander
14:01 16.02.2018
#8290

Nordea Markets øker estimert laksepris for 2018-2019 fra 48 til 50 NOK pr kg på grunn av sterkere Euro vs. NOK.

På denne bakgrunn øker meglerhuset kursmålet i Grieg Seafood fra 50 til 55 kr, men gjentar sin salgsanbefaling.
highlander
14:06 16.02.2018
#8293

"Pliktmessig" innsidekjøp foretatt i dag:

16/02-2018 13:33:57: (GSF) Grieg Seafood ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Atle Harald Sandtorv, CFO i Grieg Seafood AAS, har den 16. februar 2018 kjøpt
2.250 aksjer i Grieg Seafood ASA til kurs NOK 66,81 per aksje. Total
aksjebeholdning etter kjøpet er 24.043 aksjer.

Atle Harald Sandtorv er en del av Grieg Seafood ASAs syntetiske opsjonsprogram
og har i den forbindelse en aksjeeierplikt.
highlander
09:41 05.04.2018
#8832

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:24 17.04.2018
#9223

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:40 02.05.2018
#9664

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
07:41 15.05.2018
#20142

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:06 16.05.2018
#10028

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:15 07.06.2018
#20241

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:49 20.06.2018
#10625

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter