Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Grieg Seafood
Grieg Seafood
Profitt
15:16 04.01.2018
#14910

Hva er Grieg- gruppen?
Er det Gsf det snakkes om her eller er det andre i gruppen som skal melke dette ??

Endret 04.01.2018 15:16 av Profitt
OldNick
17:11 04.01.2018
#19791

re. profitt #14910,


Det er et godt spørsmål.
Jeg reflekterte ikke på akkurat den detaljen der når jeg leste nyhets-mail'en fra SYSLA, og la det naturlig inn un der Grieg Seafood.

Men, det er sannsynligvis ikke et Grieg-prosjekt de har lagt under GSF, men som eies av holdingselskapet (eller et annet datterselskap).

GSF har andre anlegg/farmer i Canada, men er vel kun eid drøyt 50% av Grieg's holdingselskap+familie.
Kjell T. Ringen
17:17 04.01.2018
#13352

Dette har ingenting med Grieg Seafood å gjøre.
Profitt
19:40 05.01.2018
#14912

Attention: God fart på fiskeaksjene nå- hjelper på når Kina åpner opp !!
highlander
10:55 06.02.2018
#8118

Nordea Markets gjentar salg av Grieg Seafood i en analyseoppdatering.

Samtidig nedjusterer meglerhuset kursmålet på aksjen fra 55 til 50 kr.
highlander
14:13 15.02.2018
#8276

Grieg Seafood faller på dagens kvartalspresentasjon:

Selskapets salgsinntekter falt til 1,72 milliarder kroner i fjerde kvartal, ned fra 2,05 milliarder i samme periode i 2016.

De totale driftsinntektene endte på 1,73 milliarder kroner.

EBITDA før virkelig verdijustering falt til 204,3 millioner korner og driftsresultat etter verdijustering knyttet til biologiske eiendeler falt til 279,17 millioner kroner.

Resultat før skatt falt til 292,6 millioner kroner, ned fra 683,6 millioner kroner og på bunnlinjen satt selskapet igjen med 208,1 millioner kroner.

Selskapet skriver at resultatnedgangen kommer som følge av lavere markedspriser og redusert slaktevolum. Slaktevolumet i fjerde kvartal endte på 18.667 tonn laks, ned fra 20.917 tonn i samme periode i fjor, men 3.000 tonn slaktevolum flyttet fra 2017 til 2018.

Selskapet skriver at de venter et slaktevolum på 80.000 tonn i 2018, opp 28 prosent fra 2017.

Resultat etter skatt for hele 2017 endte på 585,15 millioner kroner. (Kilde: E24)
highlander
14:01 16.02.2018
#8290

Nordea Markets øker estimert laksepris for 2018-2019 fra 48 til 50 NOK pr kg på grunn av sterkere Euro vs. NOK.

På denne bakgrunn øker meglerhuset kursmålet i Grieg Seafood fra 50 til 55 kr, men gjentar sin salgsanbefaling.
highlander
14:06 16.02.2018
#8293

"Pliktmessig" innsidekjøp foretatt i dag:

16/02-2018 13:33:57: (GSF) Grieg Seafood ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Atle Harald Sandtorv, CFO i Grieg Seafood AAS, har den 16. februar 2018 kjøpt
2.250 aksjer i Grieg Seafood ASA til kurs NOK 66,81 per aksje. Total
aksjebeholdning etter kjøpet er 24.043 aksjer.

Atle Harald Sandtorv er en del av Grieg Seafood ASAs syntetiske opsjonsprogram
og har i den forbindelse en aksjeeierplikt.
highlander
09:41 05.04.2018
#8832

Oppdrettsselskapene har begynt å slippe slaktetall for første kvartal og onsdag informerte Salmar om totalt 31.900 slaktetonn i kvartalet, noe som er ned fra 39.950 tonn i fjerde kvartal i fjor, og fra 33.950 tonn i tredje kvartal.

- Dette var fortsatt 7 prosent over konsensus, skriver DNB Markets, som påpeker at kursutslaget, der Salmar falt 1,82 prosent på Oslo Børs, er en illustrasjon på «hva som kan skje når verdsettelsen og forventningene løper foran en underliggende positiv utvikling.»

– Når det gjelder utsiktene for hele 2018 gjenstår det å se om denne volumøkningen i hovedsak skyldes en forskyvning mellom kvartalene eller om den impliserer at vi får en oppjustering av guidingen for hele inneværende år, skriver meglerhuset, som opererer med en hold-anbefaling og kursmål på 320 kroner per aksje.

Blant de største selskapene innen oppdrett ser DNB Markets på Austevoll og Lerøy som de foretrukne kandidatene.

– For sektoren samlet sett mener at Grieg Seafood tilbyr den beste kombinasjonen av blant annet attraktiv verdsettelse og potensial knyttet til driftsmessig forbedring, skriver DNB.

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på Austevoll og Grieg Seafood med kursmål på henholdsvis 92 og 90 kroner per aksje.
highlander
20:24 17.04.2018
#9223

Styret i Grieg Seafood foreslår at det utbetales et utbytte på to kroner pr aksje for 2017, fremgår det av en melding til årsrapporten tirsdag.

Videre opplyses det at styret i selskapet har besluttet å be generalforsamlingen om å videreføre fullmakten fra 2017 til å kunne betale tilleggsutbytte i løpet av året.
highlander
10:40 02.05.2018
#9664

Som nevnt i sjømat-tråden på StockTalk har ABG Sundal Collier i dag nedjustert flere lakseaksjer (se begrunnelse i sjømat-tråden).

Meglerhuset har i denne sammenheng nedgradert Grieg Seafood fra kjøp til hold, kursmål 97 kr.
OldNick
07:41 15.05.2018
#20142

Grieg Seafood kom med Q1-2018 resultat idag.

Ikke noe stort kvartal, de slaktet 11 433 tonn i Q1-2018, men tross alt, det er høyere enn forventet i forrige Q-rapport, og opp 34% fra Q1-2017.

De forventer fortsatt å få slaktet 80 000 tonn i 2018. i 2017 slaktet de 62 598 tonn, men skrev i Q4-2017 rapporten at ca. 3 000 tonn slakting ble forskøvet fra 2017 til 2018.

Og planen er fortsatt å vokse til 100 000 tonn i 2020. Ambisiøst, vi får se hvordan utviklingen i dette kritiske året går. Da vil de få en veldig stor divisor å fordele faste kostnader på, det bør løfte EBIT/kg betydelig.


GSF: Grieg Seafood ASA - Q1 2018 - Stabil biologi, godt grunnlag for videre vekst

Børsmelding
15.05.2018

Hovedtrekk - 1. kvartal 2018

- God produksjon i Finnmark, BC og UK
- Rogaland påvirket av lave sjøtemperaturer og PD
- Lavt slaktevolum og derav høy kostnad per kg
- Økende markedspriser gjennom kvartalet
- EBIT/kg NOK 14,18
- Ventet slaktevolum på rundt 80 000 tonn i 2018 opprettholdes, opp 28 % fra 2017
- Styret har foreslått et utbytte på NOK 2,00 per aksje som besluttes på årets generalforsamling

Resultat 1. kvartal 2018

Grieg Seafood konsernet slaktet 11 433 tonn laks i første kvartal 2018, opp fra 8 552 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 34 %. Snittprisen i kvartalet var ned NOK 5,36 kg fra samme periode i fjor. Realisert pris for Grieg Seafood var imidlertid ned kun NOK 2,70 per kg, blant annet som følge av mye slakting mot slutten av kvartalet, da prisene var på det høyeste.

Følgelig endte Grieg Seafoods samlede driftsinntekter for første kvartal 2018 på NOK 1 493 millioner, en økning på 5 % sammenlignet med samme periode i 2017.

Konsernets driftskostnader per kilo ble redusert med NOK 1,00 i kvartalet, hovedsakelig som følge av høyere slaktevolum, i tillegg til en stabil biologisk situasjon. De lavere kostandene kombinert med god prisoppnåelse ga en EBIT per kilo NOK 14,20 i perioden, mot NOK 15,40 per kilo i første kvartal 2017.

Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte på NOK 162,1 millioner i kvartalet, sammenlignet med NOK 131,5 millioner i første kvartal 2017.

Strategiske prioriteringer

Grieg Seafood har et overordnet mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til 2020. Videre har selskapet en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen.

Sikker tilgang til smolt er kritisk for å sikre fremtidig vekst, og utsett av større smolt skal gi kortere produksjonstid i sjø og bidra til redusert biologisk risiko. Sentralt i vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre denne er det viktig med god fleksibilitet, og Grieg Seafood jobber kontinuerlig med lokale myndigheter for å sikre tilgang til nye, gode lokaliteter.

Høyere slaktevolumer, bedret kapasitetsutnyttelse og kortere produksjonstid gir også økt effektivitet og reduserte produksjonskostnader. Videre jobber selskapet kontinuerlig med kostnadsreduserende tiltak, og konsernet har etablert et internt forbedringsprogram som skal gå frem mot 2020.

Markedsutvikling

Lakseprisene gikk opp i første kvartal 2018 sammenliknet med fjerde kvartal 2017. Tilbudet av laks har så langt i år vært noe lavere enn tidligere forventet, noe som bør sees i sammenheng med lavere sjøtemperaturer i Norge enn normalt. Ovennevnte prisoppgang er likevel et tegn på at den underliggende etterspørselen etter laks er god.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 46 % i første kvartal 2018. Den høye andelen skyldes lavt slaktevolum i perioden. For andre kvartal 2018 anslås kontraktsandelen til 27 %, mens det for 2018 som helhet ventes en kontraktsandel på rundt 28 %.

Framtidsutsikter

Lavere global produksjon enn forventet har øket lakseprisene gjennom Q1. På lang sikt forventes det at forholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden for laks normaliseres, noe som gir grunnlag for gode markedspriser fremover.

For andre kvartal 2018 forventer Grieg Seafood å slakte rundt 21 400 tonn. For hele 2018 ventes et slaktevolum på rundt 80 000 tonn, tilsvarende en økning på 28 % i forhold til 2017.

Vedlagt følger selskapets rapport og presentasjon for Q1-2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
- CEO Andreas Kvame, mob: +47 9077 1441
- CFO Atle Harald Sandtorv, mob: +47 9084 5252


GSF: Q1-2018 Rapport (PDF)

GSF: Q1-2018 Presentation (PDF)

Endret 15.05.2018 07:43 av OldNick
highlander
08:06 16.05.2018
#10028

Pareto Securities har kommet med en oppdatert analyse på Grieg Seafood etter Q1-rapporten:

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling, og oppjusterer samtidig kursmålet fra 100 til 105 kr.
OldNick
08:15 07.06.2018
#20241

Grieg Seafood melder om tap av rundt 1 000 tonn laks i 2 lokasjoner i B.C., Canada pga. algeoppblomstring.


GSF: Grieg Seafood ASA: Harmful algal bloom caused mortalities at two sites in BC

Børsmelding
07.06.2018

Grieg Seafood has experienced acute mortality at two of its BC locations in the Jervis Inlet following harmful algal blooms (HAB) in the area. Total mortality is estimated to 250,000 fish or approximately 1,000 tons. This represents some 50 percent of the total biomass from the two locations.

Grieg Seafood continuously works to improve biosecurity and all of Grieg Seafood's sites perform algal monitoring by taking daily samples which are analyzed using advanced image analysis techniques. This allows for the identification of the species, prevalence and depth distribution of any algae present.

The HAB in Jervis consisted of Heterosigma, a species of microscopic algae that cause acute mortality in fish. Due to extraordinarily high concentration and spread throughout the entire water column, use of Aeration treatments or other protective measures could not prevent the incident.

Grieg Seafood has insurances covering such incidents, and estimated costs including individual share of insurance are limited to NOK 25 million. The costs will be charged the Q2 2018 results.

The fish affected was scheduled to be harvested in the second half of 2018.

Contact information:
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252
highlander
15:49 20.06.2018
#10625

Nordea Markets antar en ekstra lakseskatt med NOK 2 per kilo fra 2021, og kutter kursmålene i lakseselskapene i en fersk oppdatering (forrige kursmål i parentes):

NRS 215 (230), MHG 180 (190), AUSS 112 (120), GSF 95 (110), LSG 61 (65)
OldNick
09:40 14.08.2018
#20523

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
23:46 22.08.2018
#20563

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:22 23.08.2018
#11830

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
09:48 05.09.2018
#20625

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:30 06.09.2018
#12182

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
10:49 07.09.2018
#12454

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
12:10 11.09.2018
#12460

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
22:25 17.09.2018
#20658

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
14:33 20.09.2018
#12469

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:18 24.09.2018
#12570

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter