Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
highlander
16:37 06.02.2018
#8134

MEDI sluttet på 77,00, og var for andre dag på rad helt immun mot korreksjonen i markedet.
highlander
12:23 12.02.2018
#8198

Sparebank1 Markets gjentar kjøp av Medistim i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 75 til 80 kr.
Provence
17:42 14.02.2018
#10007

MEDI kommer med tall i morgen. Forhåpentlig er denne problemstillingen rundt probeproduksjonen nå løst og ikke tynger regnskapet som i Q4/2016. Børsfallet vi opplevde i det siste påvirket aksjen lite og det er et godt tegn. Men det ligger i kortene at selskapet leverer bra resultater nå.
Provence
08:25 15.02.2018
#10008

Medistim legger frem gode tall i dag

Medisitim med rekordomsetning

Artikkel av: Martine Holøien
15. februar 2018 - 08.17


Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 5,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble 18,3 millioner kroner, sammenlignet med 8,6 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 16,4 millioner kroner, mot 9,7 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 82,2 millioner kroner, som er en rekordomsetning, sammenlignet med 67,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.

Styret foreslår et utbytte på 2 kroner per aksje, sammenlignet med 1,75 kroner per aksje i fjor.

Selskapet opplyser i sin kvartalsrapport at kapasitetsutfordringen innen produksjon av prober er løst, og at det har inngått samarbeid for utvikling av ny produksjonsteknologi delfinansiert av Norges Forskningsråd.


.. et stødig skip !
highlander
13:05 15.02.2018
#8269

Gratulerer med dagen, Provence og andre Medistim-aksjonærer!

Aksjen går i skrivende stund på 85,00 - og er høyt oppe på vinnerlisten med en oppgang på 7,59 %.
Provence
09:46 02.03.2018
#10038

MEDI er helt upåvirket av dette, skal vi si markedshysteriet :)


Omsetningen etter fremleggelsen av Q4 resultater har i snitt vært på 84,17 kr @ 133.107 aksjer

Kjøpsbildet med sprik så det monner kan skremme vettet av den kortsiktige. Nå venter vi på kommende utbytte på 2kr/aksjen.
Provence
17:48 03.03.2018
#10039

Det kom inn en post omsatt på 84kr @ 101.659 aksjer i et temmelig dårlig børsklima fredag. Noen er temmelig sultne på denne aksjen !
Provence
14:01 08.03.2018
#10044

MEDI - aksjen for spesielt interesserte :)

Historikk

Endring siste måned 8.83%
Endring i fjor -2.04%
Endring siste tolv måneder 28.92%
Endring siden nyttår 16.39%
Høyeste i år 86.00
Laveste i år 72.40
Høyeste siden 28/05-2004 86.00
Laveste siden 28/05-2004 9.00


Endring fra topp -2.56%


Det har ligget en skjult ordre på salg 85-86 men når denne er ute og selskapet viser til fortsatt gode kvartallsresulteter så vil denne trende oppover.

Endret 08.03.2018 14:03 av Provence
Provence
09:31 16.03.2018
#10046

15/03-2018 09:30:01: (MEDI) Resultatene fra Medistim REQUEST multisenter registerstudie presenteres på AATS i april


(Oslo, 15. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at
pasientinnrulleringen i REQUEST registerstudien er fullført og at de endelige
resultatene har blitt akseptert for presentasjon under sesjonen «Late-Breaking
Clinical Trial» på AATS konferansen i San Diego fra 28. april til 1. Mai 2018.

Formålet med REQUEST studien er å dokumentere hvor ofte kombinert bruk av
høyoppløselig ultralydavbildning og 'Transit Time Flow Measurement' (TTFM)
utført med Medistims VeriQC eller MiraQ systemer vil endre den kirurgiske
prosedyren. Protokollen for hjerte-bypass kirurgien som ble fulgt i studien
inkluderer ultralyd skanning av aorta, ledningsårene, koronararteriene og
anastomosene, i tillegg til TTFM graft flow måling.
Mer enn 1000 hjerte-bypass pasienter ble inkludert i denne prospektive
multisenter registerstudien mellom februar 2015 og desember 2017. Syv ledende
hjertesentere i Europa, USA og Canada deltok, under ledelse av Professor David
Taggart fra Universitetet i Oxford.

Foreløpige resultater fra 776 pasienter viste at 26% av pasientpopulasjonen
hadde en eller flere endringer av den kirurgiske prosedyren basert på
ultralydavbildning og flow data. Nå vil de endelige resultatene fra mer enn
1000 pasienter bli presentert under sesjonen «Late-Breaking Clinical Trial»
under den 98. konferansen til American Association for Thoracic Surgery (AATS)
som finner sted i San Diego mellom 28.april og 1.mai 2018.

«For Medistim betyr det svært mye å nå denne viktige milepælen", sier
konsernsjef Kari E. Krogstad. "For første gang er et stort pasientmateriale
tilgjengelig for å dokumentere antall og type endringer av den kirurgiske
prosedyren som gjøres basert på informasjon hentet fra den kombinerte
anvendelsen av Medistims TTFM og høyoppløselige ultralydavbildning. Det er vår
overbevisning at REQUEST studieresultatene vil gi ny innsikt som kan bedre de
kliniske resultatene av denne kirurgien og videre bidra til å sette en ny
standard for klinisk praksis i fremtiden."

Fra tidligere melding 30/06-2016:
Japan innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi
Provence
09:47 16.03.2018
#10047

Her kom det en melding til:


16/03-2018 09:30:00: (MEDI) Fornyet NICE anbefaling for bruk av Medistims teknologi i Storbritannia
(Oslo, 16. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at NICE
anbefaler rutinemessig bruk av Medistims MiraQ system i det britisk helsevesenet
(NHS) for intraoperativ graft flow målinger i pasienter som gjennomgår
hjerte-bypass kirurgi.

Rundt 17,000 rene hjerte-bypass operasjoner utføres i Storbritannia hvert år. I
tillegg gjøres hjerte-bypass også ofte i sammenheng med andre typer
hjertekirurgi. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) lager
nasjonale retningslinjer og gir råd for å forbedre helse- og sosialomsorgen i
Storbritannia. I deres seneste oppdatering av retningslinjene for medisinsk
teknologi, MTG8, slår de fast at basert på et så stort antall pasienter vil en
reduksjon av antall okkluderte (fortettede) grafter under hjerte-bypass kirurgi
potensielt gi signifikante kostnadsbesparelser for helsevesenet, National Health
System (NHS).

I rapporten sier NICE at "det foreligger kliniske bevis som tilsier at MiraQ
systemet bør anvendes i NHS for å måle graft flow under hjerte-bypass kirurgi.
Bevisene tilsier at intraoperativ Transit Time Flow Measurement (TTFM) er
effektiv for å detektere feil som kan korrigeres ved revisjon av graftet. Dette
kan redusere insidensraten for graft okklusjoner og dermed redusere perioperativ
morbiditet (sykelighet) og dødelighet. Rutinemessig bruk av MiraQ systemet under
hjerte-bypass kirurgi er assosiert med en estimert kostnadsbesparelse på £141
per pasient sammenlignet med klinisk vurdering alene dersom TTFM brukes
rutinemessig i alle pasienter. "

Kari E. Krogstad, konsernsjef i Medistim sier at, «den fornyede anbefalingen fra
NICE er svært oppmuntrende og viktig for selskapet», og videre at «det er
gledelig at den estimerte kostnadsbesparelsen per pasient har økt fra £115 til
£141 fra de opprinnelige retningslinjene fra 2011. Storbritannia er et svært
viktig marked for oss, med stor vekstmulighet, og vi har derfor etablert
datterselskap med direkte salgskonsulenter i landet. Denne anbefalingen støtter
og forsterker våre pågående tiltak for å øke adopsjonen av bade TTFM og
høyfrekvent ultralydavbildning i dette nøkkelmarkedet. I tillegg har en NICE
anbefaling høy anerkjennelse også i det globale markedet."


Storbritannia er et marked som Medistim så langt har fått liten penetrasjon i. Tyskland har i en årrekke vært den største 'kunden' for Medistim i Europa.

Endret 16.03.2018 09:51 av Provence
Provence
23:41 22.03.2018
#10052

DNB: Small and medium enterprises conference 21. mars 2018Forøvrig årsrapport for 2017:Endret 22.03.2018 23:46 av Provence
Provence
15:23 26.03.2018
#10054

MEDI som en illikvid aksje ? Omsatt volum 16,4k aksjer så langt. Ikke mye men disiplin på selgersiden

Aksjonæroversiktene som en tjeneste på Stocktalk kan gi et innblikk i hva som skjer for uten denne kan man mose inn i en vegg og få ettertanker.

Siste aksjonæroppdatering og aktør som ligger skjult på 84-85 (?)


Rank Aksjonær Andel Verdi Antall aksjer endring endring
14 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 1.47% 22 493 202 270 351 -15 024 285 375 -9 478
Provence
15:51 06.04.2018
#10083

Bra omsetning i MEDI i dag .. hmm.. bra omsetning ?. Men MEDI er fri fra tradingelementer for noen tar sikte på å ta ut JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON - kveilen som ligger rundt aksjen nå slik jeg forstår det.

JPMORGAN har solgt 14 310 aksjer siden hva jeg refererte til i forrige kommentar.

Aksjonæroversikter som en tjeneste på stocktalk for å skjønne hva som foregår ..
Provence
15:27 25.04.2018
#10093

MEDI holder en stabil kurs

Iflg. akjonæroversiker er det JPMorgan som selger og holder en kveil rundt denne mht. kursutviklingen og videre ferd. Har faktisk klart å redusere sin beholdning fra 450k aksjer etter kunngjøring 4Q resultater 2017 Ingen øverige dominerende aktørerer selger !

Siste oppdatering

26 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 0.78% 142 215

JP en nå sannsynligvis under 100k aksjer .. presumptivt 76K aksjer etter påfølgende salg siste VPS utskrift.

Verdien i å få tilgang til aksjonæroversikter hva stocktalk tilbyr !

I morgen går aksjen ex. utbytte 2kr.. tror på det sedvanlige ingen dupp i kursen

Endret 25.04.2018 15:28 av Provence
highlander
10:41 26.04.2018
#9487

Medistim ASA har i dag levert rapport og resultat for første kvartal.

Omsetning for 1. kvartal ble MNOK 74,1 (MNOK 74,4). Antall prosedyrer i USA økte med 5,7 %, men salget gikk ned med 6,3 % i NOK som effekt av svekket dollarkurs. Valutanøytral omsetning av egne produkter viste en nedgang på 2,7 %.

Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,6 (MNOK 16,0). Medistims utstyr fikk fornyet anbefaling av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia. Datainnsamlingen i REQUEST- studien er fullført og de første resultatene presenteres på AATS i mai.

Som Provence påpekte i går er aksjen notert ex. utbytte med 2 kroner i dag. Så langt i dag er det handlet en post utenom børs, hele 55.000 aksjer på kurs 82 kr.

Endret 26.04.2018 10:41 av highlander
Provence
20:00 15.05.2018
#10125

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
13:25 04.06.2018
#10147

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
20:56 04.06.2018
#10148

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
16:05 11.07.2018
#10187

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
23:44 13.07.2018
#10190

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
19:36 01.08.2018
#10213

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
23:01 13.08.2018
#10217

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
09:01 15.08.2018
#10219

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
11:04 15.08.2018
#10220

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
11:18 15.08.2018
#10221

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter