Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Medi-Stim en kvalitetsaksje i helsesektoren
Medi-Stim en kvalitetsaksje i helsesektoren
highlander
16:10 15.10.2017
#7543

DNB Markets har oppgradert sin anbefaling på Medistim fra hold til kjøp.

Imidlertid fastholder meglerhuset kursmålet på 74 kr.
Provence
08:16 24.10.2017
#9823


Medistim med rekordinntekter

Medistim leverer gode tall i 3. kvartal 2017.


Medisitm melder om et resultat etter skatt på 13,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 11,2 millioner kroner ved samme periode i fjor.

Resultat før skatt endte på 17,9 millioner i tredje kvartal 2017, mot 15,3 millioner kroner i 2016.

Resultat per aksje ble 0,74 kroner, mot 0,62 kroner ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble 19,4 millioner kroner, opp fra 15,9 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 75,7 millioner kroner millioner kroner, sammenlignet med 67,9 millioner kroner i 3. kvartal 2016.

Omsetningen representerer en vekst på 11,4 prosent og er rekordhøyt, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
Provence
09:24 25.10.2017
#9824

Fikk en oppringing fra meglerkretser om jeg var villig til å selge noen aksjer og jeg takket nei.

Hva skal man satse på om jeg nå skulle selge ? For å sitere hva Warren Buffet fremfører og lykken til sukssess .. "Our favorite holding period is forever"

:)

MEDI er en aksje man bare skal eie, det blir et bra utbytte for 2017
Provence
21:25 08.11.2017
#9853Analysen ble sluppet i forkant av 3. kvarallsresultater. Resultater 3. kvartall bekrefter dette og ettespørselen i 'off' markedet - til forskjell fra hva som fremkommer i kjøpsbildet har vert temmelig stor.

Langsiktige perspektiver .. tar bare ut noe her "– Det er et stødig skip, med egenkapitalandel på 70 prosent"

Jekker opp Medistim igjen

HELSE: Medistim-aksjen har falt 16 prosent fra toppen i sommer, dermed finner DNB-analytiker Ole-Andreas Krohn frem kjøpsanbefalingen på ny.
JEANETTE E. H. HAMMER


– Det er helt udramatisk, aksjen har sklidd ned den siste tiden, dermed ble den billig igjen, sier analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets.

Medistim-aksjen har steget jevnt de siste tre årene. I midten av oktober 2014 ble aksjen handlet for rundt 22 kroner. Dermed har det vært en god opptur for dem som har vært med frem til i år.
I sommer var kursen 81 kroner på det høyeste, men nå er den tilbake på 68 kroner.
– Det er et stødig skip, med egenkapitalandel på 70 prosent. Selskapet har nylig lansert en ny plattform for vaskulær kirurgi, og går dermed inn i et nytt marked. Her er det mer konkurranse og andre priser enn innen hjerte- og karkirurgi, men et stort potensial, sier Krohn.

Stort udekket marked
Medistim utvikler og selger medisinsk utstyr til bruk i hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi. Utstyret brukes blant annet til kirurgiske inngrep hos pasienter som har hatt, eller er i faresonen for å få, hjerteinfarkt.

Selskapets utstyr skiller seg fra konkurrerende produkter ved at det måler blodgjennomstrømningen i blodåren som er eller har vært fortettet, på to ulike måter. Først kvantitativt, ved å måle blodvolumet som slipper gjennom åren, et såkalt Flow-system. Deretter kvalitativt ved hjelp av ultralyd, for å kontrollere at eksempelvis en bypassoperasjon er vellykket.

Globalt utføres det mer enn 700.000 hjertebypassoperasjoner og cirka 600.000 vaskulære operasjoner hvert år.

Medistims utstyr brukes ved cirka 25 prosent av alle bypassoperasjoner som utføres. Konkurrerende utstyr benyttes ved 7 prosent.

Resten av operasjonene utføres uten utstyr for å verifisere blodstrøm. Dette markedet utgjør Medistims største mulighet, ifølge selskapet.
Medistims utstyr brukes ved alle store universitetssykehus i Norge, samt noen mindre sykehus.

– Tar tid

Med den nye plattformen for vaskulær kirurgi, håper Medistim altså å ta andeler av vaskulærmarkedet på cirka 600.000 årlige operasjoner.

– Medistim sikter seg mot en kundegruppe som bruker tid på å bestemme seg, så det tar tid fra selskapet introduserer en ny plattform i markedet til salget begynner å rulle, påpeker Krohn.
Aksjen handles til en P/E på 32 ifølge Bloomberg. Konsensusestimatet tilsier en EBITDA på 22 millioner kroner, og en omsetning på 78,3 millioner kroner i tredje kvartal, mot 67,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet legger frem tall 24. oktober.
Provence
12:22 21.11.2017
#9867

21/11-2017 09:50:50:

(MEDI) Medistim inngår samarbeid med GE Vingmed Ultrasound og Sensocure i utvikling av fremtidens medisinske produksjonsteknologi, støttet av Norges Forskningsråd
(Oslo, 21. november, 2017) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder
innenfor ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger
medisinteknisk utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi,
kunngjør at de inngår samarbeid med GE Vingmed Ultrasound og Sensocure i et
prosjekt for å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi, med
finansiell støtte fra Norges Forskningsråd.
Sensocure, GE Vingmed Ultrasound og Medistim har fått innvilget prosjektstøtte
fra programmet BIA Helse hos Norges Forskningsråd, på MNOK 14,4 over 3 år, for
prosjektet «Advanced Manufacturing Technologies for High Impact Medical
Devices». Prosjektet skal gjennomføres i teknologibedriftene i samarbeid med
blant annet Høgskolen i Sørøst Norge og forskningsinstitusjonene SINTEF og
NORNER. Sensocure, GE Vingmed Utrasound og Medistim har alle etablert
produksjon for egne medisinsk tekniske produkter i Norge, og har gjennom
forprosjekter støttet av NFR BIA Helse, vurdert behov og gjort
konseptutredninger for fremtidens produksjonsteknologier.

Samarbeidet skal utvikle nye og smarte produksjonsteknologier for å muliggjøre
kostnadseffektiv produksjon av avansert medisinsk utstyr også i fremtiden. Norge
har tidligere lykkes i å skape globalt konkurransedyktige produsenter av
komplekst medisinsk utstyr på områder hvor design, utvikling og produksjon
bygger på avansert kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

Erik Swensen, VP R&D i Medistim uttaler at «Medistim ser tildelingen som en unik
mulighet til å utvikle ny produksjonsteknologi som kan bringe dagens produksjon
av ultralydprober til vesentlig høyere nivå når det gjelder effektivitet og
kvalitet. For et selskap med innsatsintensiv produksjon i Norge, kan dette bety
betydelig styrking av konkurransekraften i et globalt marked. Samarbeidet vi
har etablert med GE Vingmed og Sensocure gjennom forprosjekt- og
søknadsprosessen, ser vi som en meget god plattform til å styrke miljøet for
medisinsk produksjonsteknologi i regionen på lenger sikt.»

Prosjektsamarbeidet vil ledes av Sensocure, ved leder for produktutvikling Berit
Brosvik.
Om GE Vingmed Utrasound: GE Vingmed Ultrasound utvikler og produserer high-end
ultralyd utstyr (systemer og TEE prober) for avbildning av hjertet. Selskapet
har eksistert i over 30 år og er verdensledende innenfor kardiovaskulær
ultralyd.
Om Sensocure: Sensocure utvikler og produserer biomedisinske sensorer for tidlig
varsling om alvorlige sykdomstilfeller. Sensorsystemet IscAlert kan tidlig
avdekke manglende oksygentilførsel til kroppens organer, noe som kan bidra til å
redde liv og øke livskvaliteten for pasienter.
Om Medistim: Medistim utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for
kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Selskapet er ledende innen sitt
område, og har sine viktigste markeder i USA, Europa og Japan. Medistim har
hovedkontor i Oslo og produksjonsavdeling i Horten.
Provence
14:50 25.11.2017
#9875

Finansavisen 25.11.12017

Får 14 millioner til teknologiutvikling

HELSE:Tre norske medisinske teknologiselskaper får finansiering fra Forskningsrådet for å samarbeide. – Et kinderegg, sier NHO.

JEANETTE E. H. HAMMER


– Alt av virkemiddelapparat har hatt tro på oss. Det har gjort oss i stand til å løfte oss mot markedet, og få investorer som har turt å satse på oss, sier Trond Herje, adm. direktør i Sensocure.

Selskapet han leder får nå tildelt 14,4 millioner kroner fra Forskningsrådet sammen med GE Vingmed Ultrasound og Medistim. De tre selskapene skal samarbeide om å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi, sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge og forskningsinstitusjonene Sintef og Norner. Herje og kollegene i Sensocure skal lede prosjektet.

Offentlig risikoavlastning

NHO har tidligere anslått at helseindustrien kan skape rundt 10.000 nye arbeidsplasser, og være med på å fylle tomrommet etter at 35.000 arbeidsplasser i oljeindustrien er gått tapt. NHO-sjef Kristin Skogen Lund har tidligere anført at det er betinget av at fremragende forskning gjøres om til næringsliv, og at det legges til rette for produksjon i Norge.

Sensocure har utviklet en sensor som kan stikkes inn i hvilken som helst kroppsdel, og gi informasjon i sanntid om det er tilstrekkelig med blodtilførsel i akkurat det området. Ved en ulykke eller en omfattende operasjon vil det være viktig å sikre tilstrekkelig blodtilførsel til organer og vev, slik at vevet ikke dør – altså hindre at tilstanden iskemi oppstår.

Selskapet ble startet i 2011, basert på Tor Inge Tønnessens idé.
I dag har selskapet 10 ansatte, og produktet er klart for CE-merking. Selskapet har patent i Europa, USA og Asia. I USA er patentet lisensiert ut til et ikke-konkurrerende selskap, noe som har vært med på å finansiere driften. I tillegg har Sensocure fått hjelp av en rekke støtteordninger. Dét har gitt selskapet muskler til å satse, og gjort det enklere for banken og investorene å satse på selskapet, ifølge Herje.
– Vi har hatt DNB med oss i mange år, og det er nært knyttet til at både Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vist at de har tro på oss. For banken har det vært en risikoavlastning, og for oss har det betydd at vi er kommet tidligere til markedet, sier Herje.

– Kinderegg

I alt deler Forskningsrådet ut 41 millioner kroner til tre prosjekter, som får henholdsvis 16, 14,4 og 10,6 millioner kroner i støtte.

– Tallenes tale er klare for helsenæringen. Den eksporterer verdier for 21,5 milliarder kroner årlig, sier Grete Karin Berg, leder av NHOs helsesatsing.

Hun viser til en rapport nylig utarbeidet av Menon, på oppdrag fra NHO.

– Investeringer i helsenæringen skaper flere arbeidsplasser, bedre pasientbehandling, og «mer helse» pr. krone. Vi kaller det et kinderegg, sier Berg.

Hun påpeker at det brukes mye penger på helseforskning, om lag 9 milliarder kroner fra det offentlige og private.

– Det er viktig at forskningen kan kommersialiseres i Norge, og således inngår i næringsbygging i Norge, og ikke forsvinner ut av landet, sier Berg.
Provence
20:27 25.01.2018
#9972

MEDIstim hangler rundt 70 tallet

Spennende med Q4 rapport som er forestående og tradisjonelt har vært i særklasse mht. rapportering

Over Børs har denne fremtonet seg som temmelig illikvid, oversatt interessant for spesielt interessert :)

God inntjening i 2017 gir bra utbytte manifistert i kommende generalforsamling.

Det ligger noe i kortene her, få frem 'Reimbursement' i nye markeder. Senest ble dette innvilget fra japanske helsemyndigheter og bruk av teknologien som Medistim bidrar til.

Bra omsetning i dag !
Provence
01:56 01.02.2018
#9991

Ser at det har kommet noen større kjøpsordrer på denne over børs, et uvanlig syn. For omsetning i større skala har fremkommet fordi meglere ringer rundt og spør om noen er villig til å selge et større antall aksjer. Jeg er selv et vitnesbyrd på dette.

Fra aksjonæroversiktene ser jeg at

31 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

er på ballen. Det ligger i kortene at man forventer et bra Q4 resultat som historisk alltid har vært bra bortsett fra Q4 i 2017. Godt utbytte for 2017 blir det.
highlander
16:53 05.02.2018
#8114

Tendensen med relativt store synlige kjøpere fortsetter i Medistim, og denne aksjen viser relativt styrke, ved at den kan vise til oppgang mens resten av børsen er i korreksjonsmodus. Imponerende!

Dette er mer en teknologiaksje med et nisjeprodukt enn en "vanlig" helseaksje.
highlander
16:37 06.02.2018
#8134

MEDI sluttet på 77,00, og var for andre dag på rad helt immun mot korreksjonen i markedet.
highlander
12:23 12.02.2018
#8198

Sparebank1 Markets gjentar kjøp av Medistim i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 75 til 80 kr.
Provence
17:42 14.02.2018
#10007

MEDI kommer med tall i morgen. Forhåpentlig er denne problemstillingen rundt probeproduksjonen nå løst og ikke tynger regnskapet som i Q4/2016. Børsfallet vi opplevde i det siste påvirket aksjen lite og det er et godt tegn. Men det ligger i kortene at selskapet leverer bra resultater nå.
Provence
08:25 15.02.2018
#10008

Medistim legger frem gode tall i dag

Medisitim med rekordomsetning

Artikkel av: Martine Holøien
15. februar 2018 - 08.17


Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 5,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble 18,3 millioner kroner, sammenlignet med 8,6 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 16,4 millioner kroner, mot 9,7 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 82,2 millioner kroner, som er en rekordomsetning, sammenlignet med 67,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.

Styret foreslår et utbytte på 2 kroner per aksje, sammenlignet med 1,75 kroner per aksje i fjor.

Selskapet opplyser i sin kvartalsrapport at kapasitetsutfordringen innen produksjon av prober er løst, og at det har inngått samarbeid for utvikling av ny produksjonsteknologi delfinansiert av Norges Forskningsråd.


.. et stødig skip !
highlander
13:05 15.02.2018
#8269

Gratulerer med dagen, Provence og andre Medistim-aksjonærer!

Aksjen går i skrivende stund på 85,00 - og er høyt oppe på vinnerlisten med en oppgang på 7,59 %.
Provence
09:46 02.03.2018
#10038

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
17:48 03.03.2018
#10039

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
14:01 08.03.2018
#10044

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
09:31 16.03.2018
#10046

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
09:47 16.03.2018
#10047

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
23:41 22.03.2018
#10052

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
15:23 26.03.2018
#10054

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
15:51 06.04.2018
#10083

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
15:27 25.04.2018
#10093

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:41 26.04.2018
#9487

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
20:00 15.05.2018
#10125

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter