Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Veidekke
Veidekke
JUICEitUP
11.01.2012 14:27
#4913

Kan vanskelig tolkes negativt i alle fall:

11/01-2012 09:35:00: (VEI) Veidekke ASA: Boligsalg i 4. kvartal 2011
På en investorkonferanse i København i dag offentliggjør Veidekke salgstallet
for boliger i 4. kvartal 2011, som er 193 boliger fordelt på 156 i Norge, 36 i
Sverige og 1 i Danmark. Til sammenligning ble det i 4. kvartal 2010 solgt i alt
146 boliger, fordelt på 82 i Norge, 61 i Sverige og 3 i Danmark. Totalt ble det
solgt 693 boliger i 2011 mot 628 i 2010.

Salgstallet ville normalt blitt offentliggjort ved fremleggelsen av resultatet
for 4. kvartal som er torsdag 16. februar 2012.

For ytterligere informasjon kontakt finansdirektør Jørgen G. Michelet, mobil
917 43 856, jorgen.michelet@veidekke.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients.
JUICEitUP
12.01.2012 09:57
#4914

MLI fornekter seg ikke. Forsøkene på å trykke ned kursen virker nesten paniske.

VEI er sterk om dagen og de begynner å få betalt for massiv kontraktssignering de siste par månedene. Samtidig sier vel meldingen om boligsalg litt om hva vi kan forvente oss av Q4 res. Normalt er dette som kjent det beste resultatet for entrepresnør selskap. Blir spennende å se hva de lander på. Tipper vi ser 45 før resultatet slippes.
JUICEitUP
16.01.2012 15:56
#4919

Her tror jeg Veidekke og OBOS har gjort et skikkelig kupp. Bare tenk på hva leiligheter i dette området vil kunne gå for.


16/01-2012 08:46:00: (VEI) Veidekke ASA : Endelig avtale om kjøp av Middelthuns gate 17 inngått

Med referanse til børsmelding den 03.11.2011 har et selskap eiet 50/50 av
Veidekke Eiendom AS og OBOS Nye Hjem AS nå inngått bindene avtale om kjøp av
eiendommen Middelthuns gate 17 i Oslo fra Norwegian Property ASA. Brutto
eiendomsverdier som tidligere kommunisert avtalt til NOK 700 millioner. Det
største potensialet for eiendommen Middelthuns gate 17 ligger trolig innenfor
boligkonvertering og eiendommen er kjøpt med sikte på utvikling til boligformål.

Eiendommen er fullt utleid til Nordea Bank Norge ASA frem til 2016 noe som
sikrer god kontantstrøm i utviklingsperioden, til en nettoyield for 2012
tilsvarer ca. 6,1 %. Eiendommen vil bli overtatt 20. mars 2012.

"Dette er en unik utviklingseiendom i et etablert og meget attraktivt
boligområde, og et av få kommende store boligprosjekter i Oslo Vest," sier
administrerende direktør for Veidekke Eiendom AS, Arne Giske. "Gledelig er det
også at vi nok en gang har funnet sammen med OBOS. Erfaringen fra vårt samarbeid om utviklingen av Sjølyststranda, og andre mindre prosjekter, har vist at vår felles kompetanse og erfaring bidrar til å sikre attraktive boliger og gir positive synergier," legger Giske til.

For ytterligere informasjon kontakt: Emil Paaske, tlf. 21 05 76 60 eller
958 19 170. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Phoebus
16.01.2012 16:23
#9925

Aha, det er derfor NPRO stiger som besatt.
JUICEitUP
16.01.2012 16:27
#4920

Come again?
Phoebus
16.01.2012 16:31
#9928

:-)
Phoebus
19.01.2012 17:09
#9946

Juice

Det tar litt tid med NPRO, men den kom i dag :-)
JUICEitUP
19.01.2012 20:20
#4922

Ja den gjorde det. Var nok en Win Win deal. NPRO trengte sikkert pengene og VEI/OBOS har sikret seg en av de beste tomtene i byen til boligformål. VEI har også fått godt "betalt" kurmessig de siste dagene.
JUICEitUP
24.01.2012 15:41
#4926

Og VEI fyller på med ordre på ordre og bygger sten på sten. Gleder meg til res. fremleggelsen.


"24/01-2012 10:20:00: (VEI) Veidekke ASA : Veidekke skal bygge mer på Tjuvholmen i Oslo

Veidekke Entreprenør har inngått avtale om nok et byggeoppdrag med Tjuvholmen
Utvikling AS. Bygget som skal oppføres skal inneholde boliger og næringslokaler, og kontraktverdien er 90 millioner kroner ekskl. mva. Til sammen har Veidekke siden 2005 hatt byggeoppdrag på Tjuvholmen for over en milliard kroner ekskl. mva.

Veidekkes oppdrag i vannkanten på Tjuvholmen startet i 2005 med omfattende
grunnarbeider og bygging av en parkeringskjeller. Det neste oppdraget var
utgraving og støping av vegger til kanalen som går gjennom området. Så fulgte et kontor- og næringsbygg på ni etasjer, deretter to bygg på åtte og ni etasjer som er under oppføring i disse dager. Her blir det næringslokaler i de to nederste etasjene og boliger i resten.

Det nye oppdraget er en totalentreprise der det skal oppføres et bygg på elleve
etasjer. Også i dette bygget blir det næringsarealer i de første og andre etasje og leiligheter i de øvrige etasjene. Bygget skal oppføres i plasstøpt betong med fasader av tegl. Arbeidene starter opp medio mars og avsluttes i oktober 2013.

For mer informasjon kontakt:
Prosjektleder Kristoffer Jansen, Veidekke Entreprenør AS, tlf. 950 31 365, kristoffer.jansen@veidekke.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf. 21 05 77 91 / 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no
Prosjektsjef Trond Erik Sveen, Tjuvholmen Utvikling AS, tlf. 971 95 177, tes@tjuvholmen.no

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.100 ansatte og
en omsetning på 16,3 milliarder kroner (2010). Virksomheten omfatter bygge- og
anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt
veivedlikehold. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og
grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med
de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert
organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av
medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til
sammen nær 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har
siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
JUICEitUP
31.01.2012 15:18
#4932

30/01-2012 08:55:00: (VEI) Veidekke bygger boliger og næringslokaler på Vulkan
Veidekke Entreprenør er av Aspelin Ramm tildelt oppdraget med bygging av Nordre
kvartal på Vulkan i Oslo. Prosjektet er på totalt 29.000 kvadratmeter og skal
utføres i total­entreprise. Kontraktssummen er 458 millioner kroner eksklusive
mva.

Prosjektet består av et parkeringsanlegg i de fire nedre etasjene, 5.000
kvadratmeter næringsareal i form av kontorer og forretninger ut mot
Maridalsveien, og øverst kommer det 117 boliger med takterrasser på toppen.
Bygget skal oppføres i prefabrikkerte stål- og betongelementer der sokkelen mot
Vulkan og fasaden mot Maridalsveien blir kledd med tegl, mens boligenes fasade
på toppen blir lys for å bidra til å reflektere dagslyset ned mot Vulkan.

Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet nord for Møllerveien i Oslo,
mellom Maridalsveien og Akerselva. Området er under full ombygging fra gammel
stålindustri til ny nærings- og kulturarena samt boliger. Med prosjekt Nordre
kvartal vil Vulkan bli ferdigstilt.

Arbeidene startet opp mai 2011 og skal ferdigstilles til jul 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
JUICEitUP
31.01.2012 15:19
#4933

31/01-2012 13:00:00: (VEI) Veidekke ASA : Ny låneavtale og økte kredittrammer
Veidekke ASA har i dag signert ny låneavtale med DNB Bank ASA. Avtalen omfatter
en kredittramme på 3,1 mrd. kroner, med forfall 2. november 2015. Den nye
avtalen erstatter tilsvarende avtale fra 2005, men rammen er nå forhøyet med 1
mrd. kroner.

Veidekke forventer vekst innen både entreprenør- og eiendomsvirksomheten i årene som kommer og ønsker derfor å ha høy finansiell fleksibilitet. Avtalen med DNB, inklusive økningen i kredittrammen, gir et godt grunnlag for å realisere denne vekststrategien.

Veidekke har inngått en Nibor-basert låneavtale med en avtalt lånemargin.
Lånemarginen reforhandles årlig, første gang i november 2012. Pr i dag er det
trukket 0,8 mrd. kroner på kredittrammen, slik at ledige lånerammer for Veidekke er 2,3 mrd. kroner. Veidekke står fritt til å emittere sertifikater i
låneperioden og således bruke kredittrammen som en garantifasilitet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
JUICEitUP
03.02.2012 13:41
#4934

Som sagt, store kontrakter hagler inn som perler på en snor, mens kursen står på stedet hvil. Er nok mer interessant med selskaper med ultrahøy risiko uten noen form for inntjening eller eiendeler. Forstå det den som kan.


"03/02-2012 12:40:00: (VEI) Storkontrakt til Veidekke på City Lade i Trondheim
Veidekke Entreprenør har i dag blitt tildelt oppdraget om å bygge om og utvide
City Lade kjøpesenter i Trondheim for Trondos SA. Prosjektet er på totalt
44.000 kvadratmeter, og skal utføres i totalentreprise. Kontraktssummen er 342
MNOK ekskl. mva.

Prosjektet består av ny parkeringskjeller, samt ett nybygg på 10.000 m(2)
fordelt på to plan. Nybygget utføres i prefabrikkert betong, med fasader av
tegl. Eksisterende butikkarealer vil bli pusset opp, inklusive etablering av en
ny mezzaninetasje. Etter utvidelsen vil senteret ha 70 butikker. Forutsatt offentlig godkjenning starter grunnarbeidene i månedsskiftet februar/mars, med overlevering av tilbygget i september 2013. Resterende arealer skal overleveres i september 2014.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12"
JUICEitUP
16.02.2012 16:35
#4939

Fantastisk resultat for Veidekke tross vanskelige markedsforhold med marginpress. Med kurs 45 har VEI en P/E på 9,2. Selv for et industriselskap er det lavt, spesielt når man mener at man er i bunnen av en syklus og at man får en ytterligere bedring i 2012. I tillegg er selskapet en utbytte maskin. Skjønner ikke at ikke flere får øynene opp for dette selskapet.
blink
18.02.2012 18:13
#22005

Veidekke vannt anbudet

Men betviler om jubelen er særlig høy.
JUICEitUP
28.02.2012 11:30
#4943

Fra iMarkedet

Dagens kjøpskandidat: Veidekke

Publisert: 28.02.2012 08:47:19 - Oppdatert: 28.02.2012 10:25:44

Analysehuset trekker frem Veidekke som dagens kjøpskandidat

Analysehuset Investtech trekker frem Veidekke som dagens kjøpskandidat og skriver at aksjen har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs.

- Aksjen har tatt ut objektivet ved 45.15 kroner etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 44.70 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 44.70 kroner vil utløse et salgssignal.

- Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
LFM
17.09.2012 15:24
#341

- Utsiktene er gode, bedyrer Veidekke-sjef Terje Venold og minner om at Veidekke har hatt en gjennomsnittlig vekst på over 12 prosent i året de siste 25 årene.

- Kvaliteteten på de kontraktene vi har nå er bedre enn de vi hadde for et halvt år siden, sier Venold positiv.


Veidekke: Dette kan aksjonærer håpe på

Endret 17.09.2012 15:24 av LFM
highlander
08.04.2015 15:36
#4161

Rekordhøyt boligsalg for Veidekke

Veidekke mer enn tredoblet boligsalget i første kvartal, hvor entreprenøren solgte boliger for 1,69 milliarder kroner.

- Vi har lykkes godt med alle våre nye prosjekter i både Norge og Sverige, og salget er nå svært godt. Det betyr at vi fremover vil starte byggingen av flere nye prosjekter, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

I årets tre første måneder solgte Veidekke brutto 462 boliger, fordelt på 244 enheter i Norge og 218 i Sverige. Salget er sterkeste for Veidekke i et enkelt kvartal noensinne.

Til sammenligning ble det solgt 130 boliger i tilsvarende kvartal i fjor, hvorav 68 i Norge og 62 i Sverige.

- Sverige har fortsatt å øke boligsalget med Stockholm som det viktigste markedet. Etter flere kvartaler med lavere aktivitet i Norge, gir økt salg grunnlag for flere boliger i produksjon de kommende kvartalene, sier Giske.
highlander
24.08.2015 14:51
#4858

Stig Myrseth har tatt Veidekke inn i Dovre-porteføljen i dag med følgende begrunnelse:

"Vi tipper at regjeringen vil trappe opp infrastrukturinvesteringene fremover, noe som vil komme entreprenørselskaper som Veidekke til gode."
highlander
27.08.2015 15:47
#4878

Veidekke kjøper seg større i bygg og anlegg

Veidekke har signert en avtale om å kjøpe den landbaserte bygge- og anleggsvirksomheten til Reinertsen AS for 77 millioner kroner.

- Vi har høy aktivitet og stort behov for kompetansen Reinertsen har både innen bygg og anlegg. Det er i denne sammenheng meget god match mellom Veidekke og Reinertsen, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kjøpsprosessen ble offentliggjort i juli.

Oppkjøpet får effekt fra fra første september og gjennomføres som et innmatskjøp, opplyser Veidekke.

- Reinertsen Entreprenør styrker vår gjennomføringsevne og øker vår konkurransekraft, sier Andresen.

Morselskapet Reinertsen AS vil fremover fokusere på kjernevirksomheter. Selskapets rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhet berøres ikke av salget, ei heller Reinertsens olje- og gassvirksomhet.
highlander
16.09.2015 16:08
#4917

OBOS casher inn over 600 MNOK i VEI, samtidig som Folketrygdfondet kjøpte en del av disse aksjene:

"16/09-2015 08:11:00: (VEI) Mandatory notification of trade and disclosure of shareholding

Reference is made to the stock exchange announcement
on 15 September 2015 regarding the potential sale of
between 6,000,000 and 7,000,000 shares in Veidekke
ASA ("VEI") by OBOS BBL ("OBOS").
OBOS has today sold 7,000,000 shares in VEI at a
price of NOK 93.50 per share.
As a consequence of the transaction OBOS has passed
the threshold of 20 percent of the outstanding share
capital in VEI, cf. The Securities Trading Act
section 4-3 first paragraph.
After the transaction, OBOS owns 23,769,440 shares in
VEI, corresponding to approximately 17.8 per cent of
the share capital in VEI. OBOS is committed to
continue to be a significant and strategic long-term
owner and represented on the Board of VEI.
Arctic Securities AS has acted as manager and
bookrunner for the transaction.
OBOS is represented on the Board of Directors of VEI
by Martin Mæland, the CEO of OBOS, who acts as Non-
executive Director and Chairman of the Board."

"16/09-2015 08:47:59: (VEI) Flagging i Veidekke ASA

Folketrygdfondet har i dag, 16. september 2015,
kjøpt 1.604.000 aksjer i Veidekke ASA og eier etter
dette 14.709.787 aksjer i selskapet, tilsvarende en
eierandel på 11,0 %."

highlander
05.11.2015 14:53
#5042

Resultatfremgang for Veidekke:

Solgt boliger for fem milliarder i år

Entreprenøren Veidekke kan vise til bedre resultater i tredje kvartal, tross lavere omsetning.

- Vi har lagt bak oss et kvartal med resultatfremgang, økt ordrebeholdning og godt boligsalg. I tillegg har vi styrket våre posisjoner gjennom strategiske oppkjøp og nye eiendomsprosjekter, sier konsernsjef Arne Giske.

I kvartalet endte inntektene på 5,9 milliarder kroner mot 6 milliarder i tredje kvartal i fjor, mens resultatet før skatt steg til 390 fra 370 millioner kroner, viser tallene fra segmentregnskapet.

Resultatmarginen steg dermed til 6,6 fra 6,2 prosent.

Konsernet kan også vise til solid økning i ordrereservene. Siden årsskiftet er oppgangen på 51 prosent til 25,3 milliarder kroner.

Solgt boliger for fem mrd. i år
I eiendomsvirksomheten var omsetningen på 479 millioner kroner, med et resultat før skatt på 52 millioner kroner.

- Vi har også dette kvartalet hatt et godt boligsalg, og spesielt i Sverige opplever vi markedet som svært godt. Hittil i år har vi solgt boliger for fem milliarder kroner. Dette vil igjen gi økt produksjon i de kommende periodene, noe vi så effektene av i 3. kvartal med en økning på over 20 prosent på antall boliger i produksjon, sier Giske.

Ved kvartalsslutt var det totalt 2.289 boliger i produksjon og Veidekkes andel var 1.684.
highlander
29.11.2015 16:14
#5113

Veidekke tas ut av Dovreporteføljen kommende uke, etter å ha vært med 5 uker.
highlander
12.08.2016 10:20
#6327

Veidekke leverte i går et bra Q2-resultat med omsetning og EBITDA henholdsvis 6,5 % og 10,6 % over konsensus.

På denne bakgrunn har DNB Markets økt kursmålet fra 110 til 120 kr pr aksje, men opprettholder holdanbefalingen.

Aksjekursen er i skrivende stund 115,50, etter at den løftet seg fra "stabilt sideleie" rundt 108,00 i forbindelse med gårsdagens tallslipp.
highlander
05.01.2018 14:54
#7860

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
16.01.2018 14:21
#7930

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter