Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Veidekke
Veidekke
highlander
15:47 27.08.2015
#4878

Veidekke kjøper seg større i bygg og anlegg

Veidekke har signert en avtale om å kjøpe den landbaserte bygge- og anleggsvirksomheten til Reinertsen AS for 77 millioner kroner.

- Vi har høy aktivitet og stort behov for kompetansen Reinertsen har både innen bygg og anlegg. Det er i denne sammenheng meget god match mellom Veidekke og Reinertsen, sa administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør da kjøpsprosessen ble offentliggjort i juli.

Oppkjøpet får effekt fra fra første september og gjennomføres som et innmatskjøp, opplyser Veidekke.

- Reinertsen Entreprenør styrker vår gjennomføringsevne og øker vår konkurransekraft, sier Andresen.

Morselskapet Reinertsen AS vil fremover fokusere på kjernevirksomheter. Selskapets rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhet berøres ikke av salget, ei heller Reinertsens olje- og gassvirksomhet.
highlander
16:08 16.09.2015
#4917

OBOS casher inn over 600 MNOK i VEI, samtidig som Folketrygdfondet kjøpte en del av disse aksjene:

"16/09-2015 08:11:00: (VEI) Mandatory notification of trade and disclosure of shareholding

Reference is made to the stock exchange announcement
on 15 September 2015 regarding the potential sale of
between 6,000,000 and 7,000,000 shares in Veidekke
ASA ("VEI") by OBOS BBL ("OBOS").
OBOS has today sold 7,000,000 shares in VEI at a
price of NOK 93.50 per share.
As a consequence of the transaction OBOS has passed
the threshold of 20 percent of the outstanding share
capital in VEI, cf. The Securities Trading Act
section 4-3 first paragraph.
After the transaction, OBOS owns 23,769,440 shares in
VEI, corresponding to approximately 17.8 per cent of
the share capital in VEI. OBOS is committed to
continue to be a significant and strategic long-term
owner and represented on the Board of VEI.
Arctic Securities AS has acted as manager and
bookrunner for the transaction.
OBOS is represented on the Board of Directors of VEI
by Martin Mæland, the CEO of OBOS, who acts as Non-
executive Director and Chairman of the Board."

"16/09-2015 08:47:59: (VEI) Flagging i Veidekke ASA

Folketrygdfondet har i dag, 16. september 2015,
kjøpt 1.604.000 aksjer i Veidekke ASA og eier etter
dette 14.709.787 aksjer i selskapet, tilsvarende en
eierandel på 11,0 %."

highlander
14:53 05.11.2015
#5042

Resultatfremgang for Veidekke:

Solgt boliger for fem milliarder i år

Entreprenøren Veidekke kan vise til bedre resultater i tredje kvartal, tross lavere omsetning.

- Vi har lagt bak oss et kvartal med resultatfremgang, økt ordrebeholdning og godt boligsalg. I tillegg har vi styrket våre posisjoner gjennom strategiske oppkjøp og nye eiendomsprosjekter, sier konsernsjef Arne Giske.

I kvartalet endte inntektene på 5,9 milliarder kroner mot 6 milliarder i tredje kvartal i fjor, mens resultatet før skatt steg til 390 fra 370 millioner kroner, viser tallene fra segmentregnskapet.

Resultatmarginen steg dermed til 6,6 fra 6,2 prosent.

Konsernet kan også vise til solid økning i ordrereservene. Siden årsskiftet er oppgangen på 51 prosent til 25,3 milliarder kroner.

Solgt boliger for fem mrd. i år
I eiendomsvirksomheten var omsetningen på 479 millioner kroner, med et resultat før skatt på 52 millioner kroner.

- Vi har også dette kvartalet hatt et godt boligsalg, og spesielt i Sverige opplever vi markedet som svært godt. Hittil i år har vi solgt boliger for fem milliarder kroner. Dette vil igjen gi økt produksjon i de kommende periodene, noe vi så effektene av i 3. kvartal med en økning på over 20 prosent på antall boliger i produksjon, sier Giske.

Ved kvartalsslutt var det totalt 2.289 boliger i produksjon og Veidekkes andel var 1.684.
highlander
16:14 29.11.2015
#5113

Veidekke tas ut av Dovreporteføljen kommende uke, etter å ha vært med 5 uker.
highlander
10:20 12.08.2016
#6327

Veidekke leverte i går et bra Q2-resultat med omsetning og EBITDA henholdsvis 6,5 % og 10,6 % over konsensus.

På denne bakgrunn har DNB Markets økt kursmålet fra 110 til 120 kr pr aksje, men opprettholder holdanbefalingen.

Aksjekursen er i skrivende stund 115,50, etter at den løftet seg fra "stabilt sideleie" rundt 108,00 i forbindelse med gårsdagens tallslipp.
highlander
14:54 05.01.2018
#7860

05/01-2018 12:00:02: (VEI) Veidekke bygger vindparker for Eolus Vind

Eolus Vind AB har gitt Veidekke i oppdrag å bygge to vindparker utenfor
Sundsvall i Sverige. Oppdraget er en totalentreprise med en verdi på 325
millioner svenske kroner.

Arbeidet inkluderer bygging av veier, kranplaner, komplett strømnett og 61
betongfundamenter. Arbeidet med prosjektet starter umiddelbart, og prosjektet
skal være ferdigstilt våren 2019.

- Veidekke og Eolus har bygget en rekke vindparker sammen med gode resultater.
Med Veidekkes involverende arbeidsmetoder kan vi bruke all kompetanse og skape
de beste løsningene for prosjektet sammen med kunden, sier Mathias Rönnholm,
regionsjef Veidekke Anläggning Nord.

- Veidekke er en bedrift med lang erfaring fra å bygge vindparker i komplisert
terreng ved hjelp av gode og effektive løsninger, og de har god kunnskap om
hvilket produkt Eolus ønsker, sier Thomas Andersson, byggeleder hos Eolus.

Veidekkes Anläggning Nord, Öst og Veidekke Grundläggning kommer til å samarbeide
i prosjektet. Veidekke Grundläggning er spesialister på å forankre
betongfundament i fjell.
highlander
14:21 16.01.2018
#7930

16/01-2018 10:00:01: (VEI) Veidekke bygger 107 studentboliger i Stockholm

Robutz Krediten 2 AB har gitt Veidekkes svenske byggvirksomhet i oppdrag å bygge
107 studentboliger for 192 studenter i Hägersten i Stockholm. Prosjektet er en
totalentreprise med en totalverdi på 125 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Bygningen på ni etasjer har et bruttoareal på 6 540 kvadratmeter. Byggestart er
januar 2018, og studentboligene forventes ferdigstilt sommeren 2019.

Prosjektet blir VDC-prosjektert (Virtual Design Construction) - en metode som
brukes for å effektivisere prosesser innen design, bygging og drift. Deretter
tas VDC-arbeidet med ut i produksjonen med blant annet digital håndtering av
tegninger. VDC er en del av Veidekkes involverende arbeidsmetode for effektiv
arbeidsflyt.

- Dette er Veidekkes andre studentboligprosjekt med den samme
prosjektorganisasjonen. Vi har gode erfaringer og forutsetninger for å bruke den
kollektive kunnskapen vår, sier Arne Svensson i Veidekke.

Leilighetene har plass til inntil tre studenter med egne, låsbare rom og felles
kjøkken og oppholdsrom. Studenboligene får en moderne, hvit fasade.

- Vi gleder oss til å starte produksjonen av Hägerstensåsens første
studentboliger sammen med Veidekke etter flere år med planlegging. Vi vil tilby
studentboliger med gode planløsninger, kort vei til offentlig kommunikasjon og
en fantastisk utsikt over Stockholm, sier Gustav Preutz, eiendomssjef hos Robutz
Fastigheter.

Robutz Krediten 2 AB er et heleid datterselskap av Robutz Fastigheter AB.
Konsernet har hatt virksomhet i to generasjoner som både eiere og forvaltere av
eiendommer i Stockholm.

Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2017.
highlander
15:50 08.02.2018
#8159

Veidekke ASA kom før børsen åpnet i dag med kvartalstall som viser fortsatt vekst og rekordhøy ordrereserve:

Veidekke økte omsetningen med 5 % i 2017, til 31,6 milliarder kroner, mens resultatet før skatt for året var 1,4 milliarder kroner, på nivå med 2016. Resultat per aksje var 9,4 kroner i henhold til segmentregnskapet. Ordreinngangen har vært høy i alle tre land, og resulterte i en historisk høy ordrereserve. Med bakgrunn i selskapets resultater og utsikter, foreslår styret et ordinært utbytte på 5,0 kroner per aksje for regnskapsåret 2017.

- Veidekke leverer både vekst og gode resultater i 2017 og går inn i det nye året med en rekordhøy ordrereserve. Veksten kommer på tross av mer varierende markedsforhold og viser at Veidekkes størrelse og geografiske og faglige bredde gjør oss mer robuste i møte med endringer i markeder og rammebetingelser, sier konsernsjef Arne Giske.

For konsernet som helhet lå omsetning og resultat for 2017 noe over foregående år. Omsetningen i 2017 var 31,6 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 2016. Resultat før skatt økte med 6 % i 2017. Resultatet per aksje var 9,4 (9,3) kroner.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal 2017 var 8,8 (8,7) milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 437 (429) millioner kroner. Resultatet per aksje var 3,2 (3,1) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets samlede ordrereserve ved årsslutt økte med 33 % fra 2016 til 2017, til 32,6 (24,4) milliarder kroner, hvorav om lag 20 milliarder kroner kommer til omsetning i 2018. Ordreinngangen i fjerde kvartal 2017 utgjorde 8,5 milliarder kroner, eller en økning på 37 %, mot 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Veidekkes entreprenørvirksomhet omsatte for 7,4 (6,9) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Veksten på 7 % sammenliknet med fjerde kvartal 2016, kom i Sverige og Danmark. I Norge svekkes resultatet av lav aktivitet og svak lønnsomhet på Sør- og Vestlandet. Resultat før skatt for entreprenørvirksomheten er styrket med 37 %, til 254 (185) millioner kroner.

- Entreprenørvirksomheten har oppnådd solide resultater i alle de tre landene, med stigende resultatmargin og økte ordrereserver, etter tiltak både i bygg- og anleggsvirksomheten. Mens Sverige og Danmark har hatt god omsetningsutvikling, er bildet i Norge mer differensiert, med god lønnsomhet for bygg på Østlandet og i Midt-Norge, men utfordringer i sør og vest. Anleggssegmentet er i bedring, men har fortsatt svak lønnsomhet, sier Giske.

Eiendomsvirksomheten omsatte for 863 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette er betydelig mindre enn i tilsvarende periode i 2016 (1,3 milliarder kroner), som hadde ekstraordinært høy omsetning. Resultat før skatt av eiendomsvirksomheten var 114 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 226 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, da utviklingsgevinster og et særskilt prosjektbidrag medførte at også resultatet lå uvanlig høyt.

I fjerde kvartal 2017 ble det, inklusive felleseide prosjekter, solgt 213 boliger, mot 417 i fjerde kvartal 2016. Veidekke hadde 2 620 (2 422) boliger i produksjon ved kvartalets utgang. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon i kvartalet er fremdeles høy, med 83 %, selv om den er noe redusert fra samme periode i fjor (91 %).

- Boligmarkedet falt som ventet i både Norge og Sverige i fjor, etter at tre år med oppgang kulminerte i toppåret 2016. Antall boliger i produksjon er allikevel høyere enn for et år siden og salgsgraden er fremdeles høy. Selv om markedsusikkerheten gjør boligkjøperne mer avventende, ser vi positive trekk i en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Arne Giske.

Industrivirksomheten omsatte for 1,3 (1,1) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Resultatet før skatt på 87 (34) millioner kroner inkluderer blant annet 70 millioner kroner fra salg av en næringstomt ved Gardermoen. Økningen i omsetning kom primært fra asfaltvirksomheten, der en kombinasjon av lavere priser og høyere kostnader likevel bidro til å svekke resultatet.

- Omsetningsveksten i asfaltvirksomheten ble utliknet av lavere priser og høyere kostnader, bl.a. på råvarer, men salget av Hovinmoen bidro likevel til et sterkt resultat for kvartalet. Dette er et godt eksempel på hvordan Veidekke skaper merverdi og kapitaliserer på hele verdikjeden av kapasitet og kompetanse, fra prosjektutvikling til entreprenør- og industrivirksomhet, sier Arne Giske.

I tråd med Veidekkes ambisiøse HMS-mål, ble antall alvorlige skader redusert med 46 % og antall skader totalt med 23 % i 2017. Konsernets samlede H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) gikk i fjerde kvartal ned til 4,2, sammenliknet med 4,6 i foregående kvartal og 4,5 i fjerde kvartal 2016. Sykefraværet gikk noe opp, til 4,0 %, mot 3,6 % i foregående kvartal og 3,7 % i fjerde kvartal 2016.
highlander
15:52 08.02.2018
#8160

Aksjen steg kraftig på tallene, og løfter seg ytterligere etter dette innsidekjøpet:

08/02-2018 12:52:53:
VEI: Meldepliktig handel primærinnside

Martin Mæland, styreleder i Veidekke ASA, har 8. Februar 2018 kjøpt 10.000
aksjer til kurs 86,4733 kroner per aksje i Veidekke ASA. Etter transaksjonen
innehar Martin Mæland inkludert nærstående) 40.000 aksjer i Veidekke ASA.
highlander
14:05 16.02.2018
#8292

16/02-2018 13:10:00: (VEI) Veidekke har kjøpt Grande Entreprenør AS

Veidekke Entreprenør har inngått endelig avtale om å kjøpe 80 % av aksjene i
Grande Entreprenør AS i Verdal. - Grande er den ledende byggentreprenøren nord i
Trøndelag, og dette styrker vår posisjon i Midt-Norge betydelig. Grande passer
perfekt inn i vår satsing i denne viktige regionen, sier adm. direktør Dag
Andresen i Veidekke Entreprenør.

Grande Entreprenør har siden starten i 1953 vært en lokal entreprenør i Verdal
og Nord-Trøndelag med samfunnsengasjement og fokus på utvikling av
lokalsamfunnet og regionen. Med sine 200 ansatte har de erfaring med alle typer
entrepriser og kompetanse på prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Grande
Entreprenør AS legger vekt på seriøsitet og soliditet, og omsetningen de siste
årene har ligget på om lag 550 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi er veldig godt fornøyd med at dette nå er i orden, og vi gleder oss
voldsomt til å kunne arbeide sammen med Veidekke for å rigge Grande for
fremtiden. Veidekke er den riksentreprenøren der forretningsfilosofien
harmonerer mest med våre egne verdier, menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og
satsning på fagkompetanse. Med Norges største entreprenør som hovedeier får vi
økt kompetanse, en styrket posisjon fremover og vi er trygge på at Grande
Entreprenør kan utvikles videre, sier daglig leder Morten Hynne i Grande
Entreprenør AS.

- I Midt-Norge har Veidekke de siste årene styrket posisjonen ved kjøpet av Tore
Løkke AS (80 %) og Reinertsen. Med Grande Entreprenør på laget vil vi dekke hele
Trøndelag fylke. Vi får en samlet entreprenøromsetning på mer enn to milliarder
kroner i landsdelen, i tillegg til Veidekkes omfattende eiendom-, asfalt- pukk
og grusvirksomhet, sa distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør
Trøndelag da intensjonsavtalen ble inngått i oktober.

Overtagelsen skjer med virkning fra 16. februar. Kjøpesummen utgjør 80 millioner
kroner.
highlander
16:47 02.03.2018
#8456

02/03-2018 11:33:14: (VEI) Veidekke bygger Nærbyen senter i Trondheim

Veidekke har fått i oppdrag å bygge Nærbyen senter med 154 leiligheter, butikker
og parkeringsanlegg ved Lerkendal sentralt i Trondheim. Oppdragsgiver er
Sorgenfri Utbyggingsselskap som er eid 50/50 av Frost Holding og Veidekke
Eiendom.
Kontrakten er en totalentreprise verdt 308 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge åtte blokker på tre til åtte etasjer med totalt 154
leiligheter fra 1-roms på 24 m2 til 3-roms på 115 m2. I tillegg skal det bygges
nær 3.000 m2 næringsarealer som skal inneholde 4-5 mindre butikker, et spisested
og en Kiwi dagligvarebutikk samt et parkeringsanlegg med 200 innvendige
parkeringsplasser.

- Dette blir et flott senter med kort vei til det meste og moderne og varierte
leiligheter. Det blir en omfattende betongjobb under byggingen som vi gleder oss
til å starte på. Alle vi som skal være med og bygge har sammen med
oppdragsgiveren vært med på planleggingen helt fra starten av. Dette sikrer en
god byggeprosess som igjen skal komme sluttkundene til gode, sier distriktsleder
Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag.

Ved byggestart er 50 % av leilighetene solgt og 70 % av næringslokalene utleid.
Byggearbeidene starter opp i løpet av mars måned. Boligene skal stå klare til
innflytting etter jul 2019, mens dagligvarebutikken skal åpne i november 2019.

Les gjerne mer om prosjektet her: https://veidekkebolig.no/naerbyen/
highlander
08:44 14.03.2018
#8585

Det har kommet en del nye kontrakter til Veidekke de siste dagene:

12/03-2018 12:52:44: (VEI) Veidekke bygger mer på Lilleby i Trondheim

Veidekke har inngått avtale om bygging av 15 rekkehus og 39 leiligheter på
boligprosjektet Nye Lilleby i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise verdt
130 millioner kroner ekskl. mva. Byggingen utføres på oppdrag fra Lilleby
Eiendom AS som er eid 50/50 av Veidekke Eiendom og øvrige samarbeidspartnere.

På Nye Lilleby skal det totalt bygges 1100 boliger i form av leiligheter og
rekkehus. Disse vil være omgitt av hele 38 mål med parkområder når det står
ferdig. Omgivelsene skal være bilfrie med parkeringsplasser i kjeller eller
utenfor boligområdet, sentralt beliggende i Trondheim med kort avstand til
butikker, skoler og barnehager.

Dette nye oppdraget innebærer oppføring av to nye byggetrinn på prosjektet.
Konsul Lorcks Hage 2 som består av 15 rekkehus i henholdsvis to eller tre
etasjer, og Fabrikkløkka 1 som blir en åtte etasjers blokk med 39 leiligheter.

Grunnarbeid og riving av eksisterende bygg på tomten er allerede igangsatt, og
boligene skal være klare for innflytting til sommeren 2019.


...og...


13/03-2018 17:48:15: (VEI) Veidekke bygger Levre skole i Bærum

Bærum kommune har tildelt Veidekke oppdraget med å bygge nye Levre barneskole.
Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende
samspillsfase. Totalentreprisen er verdt 236 millioner kroner ekskl. mva.

Nye Levre skole bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt
for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Det er lagt til
rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for
ulike undervisningsmetoder. I tillegg til lyse og moderne undervisningslokaler,
legges skoleanlegget til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg. Idrettshall,
forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom osv. er plassert med
enkel atkomst fra vestibylen utenom skoletid. Utearealene er utformet for å
stimulere til aktivitet, læring og sosialt samvær, godt egnet til arrangementer
og rekreasjon for nærmiljøet.

Prosjektet har klare miljøambisjoner. Det skal etableres fasadeintegrert
solcelleanlegg på deler av bygget og det skal benyttes fjernvarme for uttørking
og oppvarming i byggeperioden. I samarbeid med kommunen skal det testes ut nytt
verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, dette for
miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

- Prosjektet er gjennom samspillsfasen videreutviklet i nært samarbeid med Bærum
kommune. Prosjektgruppen har jobbet tett med både byggherre og skolevirksomheten
for å sikre at skolen og uteområdene blir i tråd med kundens og brukernes
ønsker, behov og krav. Det å bygge gode undervisningsbygg med tydelige
miljøambisjoner er noe vi setter svært høyt i Veidekke sier Erik Økland,
avdelingsleder for offentlige bygg. Vi takker Bærum kommune for tilliten, det
gode samarbeidet så langt og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende
prosjektet avslutter Økland.

Rivningen av gamle Levre skole startet i februar, og oppføring av den nye skolen
starter primo mai 2018. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke
skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.

Les gjerne mer om Levre skole her:
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/gront-lys-for-levre-skole/


...og...

14/03-2018 07:00:02: (VEI) Veidekke bygger Bergen Business Park

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre de to første kontorbyggene i Bergen
Business Park på Flesland. Utbygger er Bergen Lufthavn Utvikling AS (50/50
Linstow AS og Flesland Holding AS). Kontrakten er en totalentreprise verdt rundt
220 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge to fem-etasjers kontorblokker kalt «Expo-bygget» og
«Midt-bygget» på totalt 14.000 m2 over en felles parkeringskjeller. Dette er
starten på utviklingen av en moderne og ambisiøs næringsby like ved den nye
terminalen på Bergen lufthavn Flesland. Utbyggingen har høye miljøambisjoner og
vil skje fasevis, basert på leietakernes behov.

- Det har vært utrolig kjekt å få være med på utviklingen av de to første
kontorbyggene i den nye Bergen Business Park, og vi gleder oss over at
prosjektet nå realiseres. Godt samspill mellom utbygger, Veidekke, våre
leverandører og arkitekter/rådgivere har gitt spennende bygg med moderne
uttrykksform, høye kvaliteter, god funksjonalitet og fleksibilitet. Byggene blir
miljøsertifisert (BREEAM), noe som også gjelder alle de andre kontorprosjektene
vi jobber med i Veidekke Bergen for tiden, sier distriktsleder Erlend Bygnes i
Veidekke Entreprenør Bergen.

Byggestart blir like over påske, og den første kontorblokken («Expo-bygget»)
skal stå klart til innflytting i løpet av september 2019.

Les gjerne mer om prosjektet her: http://www.bergenbusinesspark.no/
highlander
14:31 11.04.2018
#8991

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:01 02.05.2018
#9694

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:02 02.05.2018
#9695

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:48 03.05.2018
#9740

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:49 03.05.2018
#9741

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:48 03.05.2018
#9746

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
blåball
10:23 03.05.2018
#4264

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:29 03.05.2018
#9762

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:28 11.06.2018
#10441

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:09 12.06.2018
#10464

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:09 15.06.2018
#10517

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:10 15.06.2018
#10518

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:38 15.06.2018
#10527

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter