Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Veidekke
Veidekke
highlander
10:20 12.08.2016
#6327

Veidekke leverte i går et bra Q2-resultat med omsetning og EBITDA henholdsvis 6,5 % og 10,6 % over konsensus.

På denne bakgrunn har DNB Markets økt kursmålet fra 110 til 120 kr pr aksje, men opprettholder holdanbefalingen.

Aksjekursen er i skrivende stund 115,50, etter at den løftet seg fra "stabilt sideleie" rundt 108,00 i forbindelse med gårsdagens tallslipp.
highlander
14:54 05.01.2018
#7860

05/01-2018 12:00:02: (VEI) Veidekke bygger vindparker for Eolus Vind

Eolus Vind AB har gitt Veidekke i oppdrag å bygge to vindparker utenfor
Sundsvall i Sverige. Oppdraget er en totalentreprise med en verdi på 325
millioner svenske kroner.

Arbeidet inkluderer bygging av veier, kranplaner, komplett strømnett og 61
betongfundamenter. Arbeidet med prosjektet starter umiddelbart, og prosjektet
skal være ferdigstilt våren 2019.

- Veidekke og Eolus har bygget en rekke vindparker sammen med gode resultater.
Med Veidekkes involverende arbeidsmetoder kan vi bruke all kompetanse og skape
de beste løsningene for prosjektet sammen med kunden, sier Mathias Rönnholm,
regionsjef Veidekke Anläggning Nord.

- Veidekke er en bedrift med lang erfaring fra å bygge vindparker i komplisert
terreng ved hjelp av gode og effektive løsninger, og de har god kunnskap om
hvilket produkt Eolus ønsker, sier Thomas Andersson, byggeleder hos Eolus.

Veidekkes Anläggning Nord, Öst og Veidekke Grundläggning kommer til å samarbeide
i prosjektet. Veidekke Grundläggning er spesialister på å forankre
betongfundament i fjell.
highlander
14:21 16.01.2018
#7930

16/01-2018 10:00:01: (VEI) Veidekke bygger 107 studentboliger i Stockholm

Robutz Krediten 2 AB har gitt Veidekkes svenske byggvirksomhet i oppdrag å bygge
107 studentboliger for 192 studenter i Hägersten i Stockholm. Prosjektet er en
totalentreprise med en totalverdi på 125 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Bygningen på ni etasjer har et bruttoareal på 6 540 kvadratmeter. Byggestart er
januar 2018, og studentboligene forventes ferdigstilt sommeren 2019.

Prosjektet blir VDC-prosjektert (Virtual Design Construction) - en metode som
brukes for å effektivisere prosesser innen design, bygging og drift. Deretter
tas VDC-arbeidet med ut i produksjonen med blant annet digital håndtering av
tegninger. VDC er en del av Veidekkes involverende arbeidsmetode for effektiv
arbeidsflyt.

- Dette er Veidekkes andre studentboligprosjekt med den samme
prosjektorganisasjonen. Vi har gode erfaringer og forutsetninger for å bruke den
kollektive kunnskapen vår, sier Arne Svensson i Veidekke.

Leilighetene har plass til inntil tre studenter med egne, låsbare rom og felles
kjøkken og oppholdsrom. Studenboligene får en moderne, hvit fasade.

- Vi gleder oss til å starte produksjonen av Hägerstensåsens første
studentboliger sammen med Veidekke etter flere år med planlegging. Vi vil tilby
studentboliger med gode planløsninger, kort vei til offentlig kommunikasjon og
en fantastisk utsikt over Stockholm, sier Gustav Preutz, eiendomssjef hos Robutz
Fastigheter.

Robutz Krediten 2 AB er et heleid datterselskap av Robutz Fastigheter AB.
Konsernet har hatt virksomhet i to generasjoner som både eiere og forvaltere av
eiendommer i Stockholm.

Kontrakten inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal 2017.
highlander
15:50 08.02.2018
#8159

Veidekke ASA kom før børsen åpnet i dag med kvartalstall som viser fortsatt vekst og rekordhøy ordrereserve:

Veidekke økte omsetningen med 5 % i 2017, til 31,6 milliarder kroner, mens resultatet før skatt for året var 1,4 milliarder kroner, på nivå med 2016. Resultat per aksje var 9,4 kroner i henhold til segmentregnskapet. Ordreinngangen har vært høy i alle tre land, og resulterte i en historisk høy ordrereserve. Med bakgrunn i selskapets resultater og utsikter, foreslår styret et ordinært utbytte på 5,0 kroner per aksje for regnskapsåret 2017.

- Veidekke leverer både vekst og gode resultater i 2017 og går inn i det nye året med en rekordhøy ordrereserve. Veksten kommer på tross av mer varierende markedsforhold og viser at Veidekkes størrelse og geografiske og faglige bredde gjør oss mer robuste i møte med endringer i markeder og rammebetingelser, sier konsernsjef Arne Giske.

For konsernet som helhet lå omsetning og resultat for 2017 noe over foregående år. Omsetningen i 2017 var 31,6 milliarder kroner, en økning på 5 % fra 2016. Resultat før skatt økte med 6 % i 2017. Resultatet per aksje var 9,4 (9,3) kroner.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal 2017 var 8,8 (8,7) milliarder kroner, mens resultatet før skatt ble 437 (429) millioner kroner. Resultatet per aksje var 3,2 (3,1) kroner i henhold til segmentregnskapet.

Konsernets samlede ordrereserve ved årsslutt økte med 33 % fra 2016 til 2017, til 32,6 (24,4) milliarder kroner, hvorav om lag 20 milliarder kroner kommer til omsetning i 2018. Ordreinngangen i fjerde kvartal 2017 utgjorde 8,5 milliarder kroner, eller en økning på 37 %, mot 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2016.

Veidekkes entreprenørvirksomhet omsatte for 7,4 (6,9) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Veksten på 7 % sammenliknet med fjerde kvartal 2016, kom i Sverige og Danmark. I Norge svekkes resultatet av lav aktivitet og svak lønnsomhet på Sør- og Vestlandet. Resultat før skatt for entreprenørvirksomheten er styrket med 37 %, til 254 (185) millioner kroner.

- Entreprenørvirksomheten har oppnådd solide resultater i alle de tre landene, med stigende resultatmargin og økte ordrereserver, etter tiltak både i bygg- og anleggsvirksomheten. Mens Sverige og Danmark har hatt god omsetningsutvikling, er bildet i Norge mer differensiert, med god lønnsomhet for bygg på Østlandet og i Midt-Norge, men utfordringer i sør og vest. Anleggssegmentet er i bedring, men har fortsatt svak lønnsomhet, sier Giske.

Eiendomsvirksomheten omsatte for 863 millioner kroner i fjerde kvartal 2017. Dette er betydelig mindre enn i tilsvarende periode i 2016 (1,3 milliarder kroner), som hadde ekstraordinært høy omsetning. Resultat før skatt av eiendomsvirksomheten var 114 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 226 millioner kroner i fjerde kvartal 2016, da utviklingsgevinster og et særskilt prosjektbidrag medførte at også resultatet lå uvanlig høyt.

I fjerde kvartal 2017 ble det, inklusive felleseide prosjekter, solgt 213 boliger, mot 417 i fjerde kvartal 2016. Veidekke hadde 2 620 (2 422) boliger i produksjon ved kvartalets utgang. Samlet salgsgrad for prosjekter i produksjon i kvartalet er fremdeles høy, med 83 %, selv om den er noe redusert fra samme periode i fjor (91 %).

- Boligmarkedet falt som ventet i både Norge og Sverige i fjor, etter at tre år med oppgang kulminerte i toppåret 2016. Antall boliger i produksjon er allikevel høyere enn for et år siden og salgsgraden er fremdeles høy. Selv om markedsusikkerheten gjør boligkjøperne mer avventende, ser vi positive trekk i en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Arne Giske.

Industrivirksomheten omsatte for 1,3 (1,1) milliarder kroner i fjerde kvartal 2017. Resultatet før skatt på 87 (34) millioner kroner inkluderer blant annet 70 millioner kroner fra salg av en næringstomt ved Gardermoen. Økningen i omsetning kom primært fra asfaltvirksomheten, der en kombinasjon av lavere priser og høyere kostnader likevel bidro til å svekke resultatet.

- Omsetningsveksten i asfaltvirksomheten ble utliknet av lavere priser og høyere kostnader, bl.a. på råvarer, men salget av Hovinmoen bidro likevel til et sterkt resultat for kvartalet. Dette er et godt eksempel på hvordan Veidekke skaper merverdi og kapitaliserer på hele verdikjeden av kapasitet og kompetanse, fra prosjektutvikling til entreprenør- og industrivirksomhet, sier Arne Giske.

I tråd med Veidekkes ambisiøse HMS-mål, ble antall alvorlige skader redusert med 46 % og antall skader totalt med 23 % i 2017. Konsernets samlede H-verdi (antall skader per million arbeidstimer) gikk i fjerde kvartal ned til 4,2, sammenliknet med 4,6 i foregående kvartal og 4,5 i fjerde kvartal 2016. Sykefraværet gikk noe opp, til 4,0 %, mot 3,6 % i foregående kvartal og 3,7 % i fjerde kvartal 2016.
highlander
15:52 08.02.2018
#8160

Aksjen steg kraftig på tallene, og løfter seg ytterligere etter dette innsidekjøpet:

08/02-2018 12:52:53:
VEI: Meldepliktig handel primærinnside

Martin Mæland, styreleder i Veidekke ASA, har 8. Februar 2018 kjøpt 10.000
aksjer til kurs 86,4733 kroner per aksje i Veidekke ASA. Etter transaksjonen
innehar Martin Mæland inkludert nærstående) 40.000 aksjer i Veidekke ASA.
highlander
14:05 16.02.2018
#8292

16/02-2018 13:10:00: (VEI) Veidekke har kjøpt Grande Entreprenør AS

Veidekke Entreprenør har inngått endelig avtale om å kjøpe 80 % av aksjene i
Grande Entreprenør AS i Verdal. - Grande er den ledende byggentreprenøren nord i
Trøndelag, og dette styrker vår posisjon i Midt-Norge betydelig. Grande passer
perfekt inn i vår satsing i denne viktige regionen, sier adm. direktør Dag
Andresen i Veidekke Entreprenør.

Grande Entreprenør har siden starten i 1953 vært en lokal entreprenør i Verdal
og Nord-Trøndelag med samfunnsengasjement og fokus på utvikling av
lokalsamfunnet og regionen. Med sine 200 ansatte har de erfaring med alle typer
entrepriser og kompetanse på prosjektutvikling og prosjektgjennomføring. Grande
Entreprenør AS legger vekt på seriøsitet og soliditet, og omsetningen de siste
årene har ligget på om lag 550 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi er veldig godt fornøyd med at dette nå er i orden, og vi gleder oss
voldsomt til å kunne arbeide sammen med Veidekke for å rigge Grande for
fremtiden. Veidekke er den riksentreprenøren der forretningsfilosofien
harmonerer mest med våre egne verdier, menneskesyn, arbeid mot sosial dumping og
satsning på fagkompetanse. Med Norges største entreprenør som hovedeier får vi
økt kompetanse, en styrket posisjon fremover og vi er trygge på at Grande
Entreprenør kan utvikles videre, sier daglig leder Morten Hynne i Grande
Entreprenør AS.

- I Midt-Norge har Veidekke de siste årene styrket posisjonen ved kjøpet av Tore
Løkke AS (80 %) og Reinertsen. Med Grande Entreprenør på laget vil vi dekke hele
Trøndelag fylke. Vi får en samlet entreprenøromsetning på mer enn to milliarder
kroner i landsdelen, i tillegg til Veidekkes omfattende eiendom-, asfalt- pukk
og grusvirksomhet, sa distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør
Trøndelag da intensjonsavtalen ble inngått i oktober.

Overtagelsen skjer med virkning fra 16. februar. Kjøpesummen utgjør 80 millioner
kroner.
highlander
16:47 02.03.2018
#8456

02/03-2018 11:33:14: (VEI) Veidekke bygger Nærbyen senter i Trondheim

Veidekke har fått i oppdrag å bygge Nærbyen senter med 154 leiligheter, butikker
og parkeringsanlegg ved Lerkendal sentralt i Trondheim. Oppdragsgiver er
Sorgenfri Utbyggingsselskap som er eid 50/50 av Frost Holding og Veidekke
Eiendom.
Kontrakten er en totalentreprise verdt 308 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge åtte blokker på tre til åtte etasjer med totalt 154
leiligheter fra 1-roms på 24 m2 til 3-roms på 115 m2. I tillegg skal det bygges
nær 3.000 m2 næringsarealer som skal inneholde 4-5 mindre butikker, et spisested
og en Kiwi dagligvarebutikk samt et parkeringsanlegg med 200 innvendige
parkeringsplasser.

- Dette blir et flott senter med kort vei til det meste og moderne og varierte
leiligheter. Det blir en omfattende betongjobb under byggingen som vi gleder oss
til å starte på. Alle vi som skal være med og bygge har sammen med
oppdragsgiveren vært med på planleggingen helt fra starten av. Dette sikrer en
god byggeprosess som igjen skal komme sluttkundene til gode, sier distriktsleder
Ståle Brovold i Veidekke Entreprenør Trøndelag.

Ved byggestart er 50 % av leilighetene solgt og 70 % av næringslokalene utleid.
Byggearbeidene starter opp i løpet av mars måned. Boligene skal stå klare til
innflytting etter jul 2019, mens dagligvarebutikken skal åpne i november 2019.

Les gjerne mer om prosjektet her: https://veidekkebolig.no/naerbyen/
highlander
08:44 14.03.2018
#8585

Det har kommet en del nye kontrakter til Veidekke de siste dagene:

12/03-2018 12:52:44: (VEI) Veidekke bygger mer på Lilleby i Trondheim

Veidekke har inngått avtale om bygging av 15 rekkehus og 39 leiligheter på
boligprosjektet Nye Lilleby i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise verdt
130 millioner kroner ekskl. mva. Byggingen utføres på oppdrag fra Lilleby
Eiendom AS som er eid 50/50 av Veidekke Eiendom og øvrige samarbeidspartnere.

På Nye Lilleby skal det totalt bygges 1100 boliger i form av leiligheter og
rekkehus. Disse vil være omgitt av hele 38 mål med parkområder når det står
ferdig. Omgivelsene skal være bilfrie med parkeringsplasser i kjeller eller
utenfor boligområdet, sentralt beliggende i Trondheim med kort avstand til
butikker, skoler og barnehager.

Dette nye oppdraget innebærer oppføring av to nye byggetrinn på prosjektet.
Konsul Lorcks Hage 2 som består av 15 rekkehus i henholdsvis to eller tre
etasjer, og Fabrikkløkka 1 som blir en åtte etasjers blokk med 39 leiligheter.

Grunnarbeid og riving av eksisterende bygg på tomten er allerede igangsatt, og
boligene skal være klare for innflytting til sommeren 2019.


...og...


13/03-2018 17:48:15: (VEI) Veidekke bygger Levre skole i Bærum

Bærum kommune har tildelt Veidekke oppdraget med å bygge nye Levre barneskole.
Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende
samspillsfase. Totalentreprisen er verdt 236 millioner kroner ekskl. mva.

Nye Levre skole bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt
for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Det er lagt til
rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for
ulike undervisningsmetoder. I tillegg til lyse og moderne undervisningslokaler,
legges skoleanlegget til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg. Idrettshall,
forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom osv. er plassert med
enkel atkomst fra vestibylen utenom skoletid. Utearealene er utformet for å
stimulere til aktivitet, læring og sosialt samvær, godt egnet til arrangementer
og rekreasjon for nærmiljøet.

Prosjektet har klare miljøambisjoner. Det skal etableres fasadeintegrert
solcelleanlegg på deler av bygget og det skal benyttes fjernvarme for uttørking
og oppvarming i byggeperioden. I samarbeid med kommunen skal det testes ut nytt
verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, dette for
miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

- Prosjektet er gjennom samspillsfasen videreutviklet i nært samarbeid med Bærum
kommune. Prosjektgruppen har jobbet tett med både byggherre og skolevirksomheten
for å sikre at skolen og uteområdene blir i tråd med kundens og brukernes
ønsker, behov og krav. Det å bygge gode undervisningsbygg med tydelige
miljøambisjoner er noe vi setter svært høyt i Veidekke sier Erik Økland,
avdelingsleder for offentlige bygg. Vi takker Bærum kommune for tilliten, det
gode samarbeidet så langt og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende
prosjektet avslutter Økland.

Rivningen av gamle Levre skole startet i februar, og oppføring av den nye skolen
starter primo mai 2018. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke
skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år.

Les gjerne mer om Levre skole her:
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/gront-lys-for-levre-skole/


...og...

14/03-2018 07:00:02: (VEI) Veidekke bygger Bergen Business Park

Veidekke har fått i oppdrag å oppføre de to første kontorbyggene i Bergen
Business Park på Flesland. Utbygger er Bergen Lufthavn Utvikling AS (50/50
Linstow AS og Flesland Holding AS). Kontrakten er en totalentreprise verdt rundt
220 millioner kroner ekskl. mva.

Veidekke skal bygge to fem-etasjers kontorblokker kalt «Expo-bygget» og
«Midt-bygget» på totalt 14.000 m2 over en felles parkeringskjeller. Dette er
starten på utviklingen av en moderne og ambisiøs næringsby like ved den nye
terminalen på Bergen lufthavn Flesland. Utbyggingen har høye miljøambisjoner og
vil skje fasevis, basert på leietakernes behov.

- Det har vært utrolig kjekt å få være med på utviklingen av de to første
kontorbyggene i den nye Bergen Business Park, og vi gleder oss over at
prosjektet nå realiseres. Godt samspill mellom utbygger, Veidekke, våre
leverandører og arkitekter/rådgivere har gitt spennende bygg med moderne
uttrykksform, høye kvaliteter, god funksjonalitet og fleksibilitet. Byggene blir
miljøsertifisert (BREEAM), noe som også gjelder alle de andre kontorprosjektene
vi jobber med i Veidekke Bergen for tiden, sier distriktsleder Erlend Bygnes i
Veidekke Entreprenør Bergen.

Byggestart blir like over påske, og den første kontorblokken («Expo-bygget»)
skal stå klart til innflytting i løpet av september 2019.

Les gjerne mer om prosjektet her: http://www.bergenbusinesspark.no/
highlander
14:31 11.04.2018
#8991

11/04-2018 13:00:01: (VEI) Arcona bygger dobbel idrettshall i Älvsjö i Stockholm
Stockholm by har gitt Veidekkes datterselskap Arcona i oppdrag å bygge
Kämpetorpshallarna, en dobbel idrettshall på 4 000 kvm med tilhørende
kunstgressbane i Älvsjö i Stockholm. Kontrakten er en totalentreprise med
kontraktsverdi på 127 millioner svenske kroner ekskl. mva. Byggingen startet i
mars og skal være ferdig i august 2019.

Kämpetorpshallarna er en dobbel idrettshall med tilhørende kunstgressbane ved
Kämpetorpsskolan i Älvsjö. Hallen blir på ca 4 000 kvm og omfatter to fullstore
idrettshaller med tilhørende garderober, samt garderobe for utendørsaktiviteter.
I inngangspartiet blir det kafé og fellesarealer.

Idrettshallen skal sertifiseres etter Miljöbyggnad Guld. Fasaden blir i gul
teglstein og bygget får sedumtak slik at den passer inn i omgivelsene sammen med
skolen. Bygningene er tegnet av AIX Arkitekter og blir et blikkfang ved
Älvsjövägen, der det også skal settes opp et gjerde som skal utsmykkes av Edith
Lundebrekke.

- Det er med stolthet vi tar på oss det flotte prosjektet Kämpetorpshallarna.
Tilgang til halltider er mangelvare hos idrettslagene i dag, så vi er glade for
at vi kan bygge nok en hall som kan gi ungdommer mulighet til fysisk aktivitet,
sier Ella Bringle, projektsjef i Arcona.

Arcona bygger i disse dager også Hägerneholmshallen i Täby og Glömstahallen i
Huddinge.
De siste årene har Arcona bygget flere idrettshaller som er sertifisert etter
Miljöbyggnad Guld eller Silver. Eksempler er Sätrahallen, Grimstahallen,
Mötesplats Stuvsta og Vintervikshallen. Mer informasjon fins på
www.arconahallen.se.

highlander
16:01 02.05.2018
#9694

02/05-2018 14:25:01: (VEI) Veidekke bygger laboratoriebygg for Danmarks Tekniske Universitet

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann har inngått kontrakt med Danmarks
Tekniske Universitet (DTU) om å bygge en 6 000 kvadratmeter stor
laboratoriebygning. Team Hoffmann består i tillegg av Link Arkitektur A/S og Moe
og Mikkelsen Arkitekter A/S.

Prosjektet har blitt til gjennom en intensiv utviklingsfase det siste halvåret,
og med sterk involvering fra brukerne av de nye byggene har teamet lykkes med å
designe et bygg som møter fremtidige brukeres behov.

- Dette er nok et godt eksempel på at Hoffmann sammen med rådgivere, kunder og
brukere har prosjektert et fantastisk prosjekt som vi nå skal realisere.
Prosjektets verdi øker ved at alle har relevante ressurser med fra start, sier
administrerende direktør i Hoffmann, Torben Bjørk Nielsen.

Det nye bygget på 6 000 kvadratmeter betyr at DTU Kemiteknik kan utvide rammene
for forskning, undervisning og innovasjon. Bygningen kommer til å inneholde
forsøkshaller, laboratorier, undervisningslokaler, verkstedhaller samt
kontorarealer og fellesområder.

Byggearbeidet begynner i mai 2018.

DTUs campusområde i Lyngby er et område som forsterkes og fortettes med flere
store nybygg som skal understøtte DTU som et internasjonalt eliteuniversitet med
førsteklasses forskningsfasiliteter og innovasjonsfremmende undervisningsrom.
highlander
16:02 02.05.2018
#9695

I tillegg har det kommet melding om et delvis oppkjøp i dag:

02/05-2018 15:30:01: (VEI) Veidekke kjøper Hande AS i Oslo

Veidekke har inngått intensjonsavtale om å kjøpe 68 % av aksjene i Hande AS i
Oslo, et selskap spesialisert på rehabilitering og innredning av kontorlokaler.
- Hande AS er et meget veldrevet selskap. Med dette kjøpet blir vi en betydelig
aktør i et spennende marked i vekst, sier adm. dir. Dag Andresen i Veidekke
Entreprenør.

Hande AS er en tredje generasjons familiebedrift fra 1936 som påtar seg
totalentrepriser for profesjonelle eiendomsforvaltere av kontorbygg i
Oslo-området. De 25 ansatte består av svært erfarne håndverkere og
prosjektledere. I tillegg har selskapet en stabil base med gode
samarbeidspartnere. Hande AS hadde i 2017 en omsetning på i overkant av 200
millioner kroner.

- Vi ønsker å utvikle vår virksomhet videre, og vi er derfor veldig fornøyd med
at vårt førstevalg Veidekke nå kommer inn på eiersiden. Dette sikrer langsiktig
utvikling, kapasitet og gjennomføringsevne til glede for våre kunder og ansatte.
Vi skal fortsatt operere som et eget selskap, men kan nå dra veksler på langt
større ressurser enn tidligere med Norges største entreprenør i ryggen, sier
prosjektleder, partner og styreleder Lars Hande i Hande AS.

- Hande AS vil tilføre oss kompetanse og komplettere vår virksomhet. Ombygging
og innredning av kontorlokaler er et stort og voksende marked i Oslo-området, og
Veidekke har i liten grad utført denne type tjenester tidligere. I tillegg har
Hande og Veidekke flere av de samme solide kundene i våre porteføljer og vi ser
mange synergier i et strategisk samarbeid. Allerede fra det første møte med
Hande merket vi at både verdigrunnlag og forretningsideer stemte veldig godt
overens og jeg gleder meg til å få Hande inn i Veidekke-familien, sier
regionsdirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Entreprenør.

Det forventes at endelig avtale inngås i løpet av august under forutsetning av
Konkurransetilsynets godkjennelse.

Endret 02.05.2018 16:02 av highlander
highlander
08:48 03.05.2018
#9740

Veidekke har torsdag kommet med rapporten for første kvartal. Selskapet rapporterer omsetningsvekst i et mer krevende marked; "mer krevende" gjenspeiler seg i bunnlinjen:

Veidekke fikk et resultat før skatt på -11 millioner kroner i første kvartal 2018, mot et resultat på 47 millioner kroner i samme periode året før, i henhold til segmentregnskapet.

Omsetningen, i henhold til segmentresultatet, var 7.107 millioner kroner i kvartalet, mot 6.520 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Veidekke hadde en samlet ordrereserve på 31.930 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, mot 27.397 millioner kroner ved utgangen av samme periode året før.

I henhold til IFRS-regnskapet fikk Veidekke et resultat før skatt på -67 millioner kroner i første kvartal 2018, mot et resultat før skatt på -3 millioner kroner i samme periode året før. (TDN)
highlander
08:49 03.05.2018
#9741

Veidekke anslår fortsatt en vekst i produksjonen i bygg og anlegg i Norge på to prosent i 2018 og en nedgang på fem prosent i 2019, ifølge en selskapets kvartalsrapport torsdag.

Helt konkret venter selskapet fortsatt følgende utvikling i virksomhetene i Norge:
================================================
2018 2019
Vekst Vekst
------------------------------------------------
Bolig -2% -12%
Yrkesbygg, privat 6% -4%
Yrkesbygg, offentlig -4% 6%
Anlegg 9% 4%
B&A TOTALT 2% -5%
================================================

I Sverige venter selskapet fortsatt en vekst på 5 prosent i bygg- og anleggsmarkedet i 2018 og -3 prosent i 2019.

Helt konkret venter selskapet følgende utvikling i virksomhetene i Sverige:
================================================
2018 2019
Vekst Vekst
------------------------------------------------
Bolig 3% -12%
Yrkesbygg, privat 9% 3%
Yrkesbygg, offentlig 9% 5%
Anlegg 6% 4%
B&A TOTALT 5% -3%
================================================

I Danmark venter selskapet fortsatt en vekst på 7 prosent i bygg- og anleggsmarkedet i 2018 og 7 prosent i 2019. (TDN)
highlander
09:48 03.05.2018
#9746

E24 sier dette:

"Veidekke er ned ni prosent etter svakt resultat

13 minutter siden · Sindre Hopland

Entreprenøren faller fra start og er et av selskapene som faller mest på Oslo Børs etter en halvtimes handel.

Selskapet er ned 8,90 prosent til 89,3 kroner aksjen, ifølge Infront.

Veidekke leverte et resultat før skatt på minus 11 millioner kroner i første kvartal, ned fra 47 millioner kroner i samme periode i fjor."

Men han glemmer i farten at aksjen har gått ex. utbytte i dag.

Jeg sendte ham følgende kommentar:

"Nå krisemaksimerer du. Ikke glem at 5 kroner av nedgangen skyldes at aksjen har gått ex. utbytte i dag." - men den ser ikke ut til å ha blitt tatt til etterretning.

For øvrig er jeg enig i at VEI fortjener litt bank i dag på bakgrunn av det dårlige resultatet; ref. selskapet vokser i et "mer krevende marked" --> og med økte kostnader og minus på bunnlinjen er dette et klassisk eksempel på "voksesyke".

Endret 03.05.2018 09:56 av highlander
blåball
10:23 03.05.2018
#4264

re:highlander #9746:

Boligbrems og yrkesbyggbrems virker inn på resultater i Veidekke , Norges innvandring er lavere og digitale teknologier krever noe mindre kontorplass , og Bankvesenet nedlegger stadig flere " terminaler og bygg " .

En del ombygging foretas imidlertid innen nærings areal .
highlander
11:29 03.05.2018
#9762

Styrelederen benyttet kursfallet i dag til å kjøpe noen aksjer:

03/05-2018 11:05:48: (VEI) Meldepliktig handel primærinnsider

Martin Mæland, styreleder i Veidekke ASA, har 3. Mai 2018 kjøpt 2.500 aksjer til
kurs 89,50 kroner per aksje i Veidekke ASA. Etter transaksjonen innehar Martin
Mæland inkludert nærstående 42.500 aksjer i Veidekke ASA.
highlander
15:28 11.06.2018
#10441

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:09 12.06.2018
#10464

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:09 15.06.2018
#10517

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:10 15.06.2018
#10518

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:38 15.06.2018
#10527

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:06 04.07.2018
#10884

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:08 05.07.2018
#10904

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:13 10.07.2018
#10988

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:38 13.08.2018
#11674

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter