Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Rigg-industrien, markedet for on- og off-shore boring for olje- og NG-industrien
Rigg-industrien, markedet for on- og off-shore boring for olje- og NG-industrien
OldNick
16:12 26.10.2016
#18465

Trendene i rigg-rater lokalt og globalt, data fra Fearnley Offshore.


Chartene er tatt fra Fred Olsen Energy's Q3-2016 resultat-presentasjon

OldNick
10:22 14.12.2016
#18613

Full stopp i rigg

Riggmarkedet har stoppet helt opp og tar seg trolig ikke opp før i 2019 - og det er behov for å fase ut minst fem norske rigger, mener Norsk olje og gass


Kjetil M. Hovland, E24.no
12.12.2016

En rekke oljerigger ligger nå i opplag langs norskekysten, uten kontrakt.

Hver rigg sysselsetter rundt 350 personer, så konsekvensene er store.

Men det er flere år i vente med lav riggaktivitet.

Trolig kommer riggmarkedet til å nå bunnen først rundt 2018, ifølge en fersk rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

- Det blir boret færre brønner nå enn det har vært gjort tidligere, selv om 2015 fortsatt var et godt år, sier fagsjef for økonomi Bjørn Harald Martinsen til E24.

Leteaktiviteten på norsk sokkel har falt i 2016.

Rundt 40 letebrønner blir boret i år, mot rundt 60 brønner hvert år i de tre foregående årene, ifølge Norsk olje og gass.

- Nå er det rundt 40 (brønner som bores i året), og det kan bli enda lavere. Det er det typiske håndtaket som selskapene kan ta i når inntektsstrømmen blir for lav, sier Martinsen.

Vanskelig situasjon

Årsaken til overkapasiteten i riggmarkedet er fallende investeringsnivå og aktivitet på norsk sokkel. Det har kommet nye rigger til, mens behovet er lite.

- Jeg vil anse situasjonen på rigg som vanskelig i dag, i og med at du må gå ganske langt ned på pris for å få en kontrakt, sier Martinsen.

- Du kan godt gå ned i 300.000 dollar per dag, og i mange tilfeller har du halvert kostnaden, sier han.

Generelt ligger riggratene fortsatt ganske høyt, på rundt 400.000 dollar per dag i snitt, basert på kontrakter som ble inngått da oljeprisen var høyere og tilgangen på rigger strammere, ifølge rapporten.

Må selge rigger

Men noen av de eldste riggene må ut av markedet for at prisene for leie av rigger skal stige igjen, mener Norsk olje og gass.

For å skape balanse i markedet må minst fem av riggene bort, eller så kommer ratene til å fortsatt være under press, sier organisasjonen.

En del av de eldste riggene i Norge er blant de eldste i verden, ifølge konjunkturrapporten fra Norsk olje og gass.

- Det er jo rigger i dag som ligger i bøyene og ikke har oppdrag, sier Martinsen.

- Hvis du skal få en bedre balanse i markedet så må du ta ut noen rigger, sier han.

Bunn i 2018

Bedringen i riggmarkedet er fortsatt ganske langt unna. Norsk olje og gass antar i rapporten at oljeinvesteringene når en bunn først i 2018, noe som også påvirker etterspørselen etter rigger.

- Det svake anslaget for leteaktivitet som ble gitt i konjunkturrapportene for 2014 og 2015 forventer vi derfor vil vedvare og endatil forsterkes, og vi ser for oss et bunnpunkt i leteaktiviteten rundt år 2018 med svak, men gradvis økning frem mot 2021, skriver Norsk olje og gass i rapporten.

De 11 funnene som er gjort på norsk sokkel i 2016 inneholder mellom 150 millioner og 440 millioner fat oljeekvivalenter, noe som er langt under det Norge produserer hvert år. I fjor produserte Norge noe over 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

Balanse i 2017

Etter hvert tror Norsk olje og gass at oljeprisen vil stige, og da kan riggmarkedet forbedre seg. Men bekymringen er at kostnadene også skal stige igjen.

- Vi ser vel for oss at oljemarkedet er i balanse i løpet av 2017. Det innebærer nok at vi etter hvert vil se en høyere oljepris igjen, sier Martinsen.

- Så vil jeg håpe for næringens egen del at man klarer å beholde det kostnadsfokuset man har i dag, så ikke kostnadene eksploderer igjen på norsk sokkel, legger han til.

Endret 14.12.2016 10:23 av OldNick
javelda
17:02 14.12.2016
#6001

Merkelig at myndighetene ikke blir presset på at ca 3000 brønner må plugges permanent. Det må gjøres en gang uansett og er arbeid for flere rigger i flere år- Det gjelder også ankerhåndteringsbåter, supplyskip, standbyskip osv. Det vil gi mange arbeidsplasser på land også.

Har ikke lest om dette i media, så kanskje jeg har gått glipp av noe.
OldNick
09:56 17.01.2017
#18728

Med henvisning til Norsk Olje og Gass' Konjunktur-rapport 2016 (ref. OldNick #18613, se rapportlink under).

Og nå kommer snart utfasingen, skal vi tro disse ryktene som ble publisert i Upstream i går.

- 3 (4) fra FOE (1 bolig-rigg)?
- 1 (2) fra Songa?
- +1 JU fra COSL (bolig-rigg)?

Det ville hjelpe betydelig på markedet.


Flere norske rigger ligger an til skraping

Flere rigger som nærmer seg femårs-klassing ligger dårlig an.


Helene Kleppe, Hegnar.no
16.01.2017

Fred. Olsen vurderer skraping av tre, og mulig fire, av sine rigger, mens Songa Offshore venter på styregodkjenning for mulig skraping av to rigger av tre rigger som ligger ledige.

Det skriver Upstream mandag, ifølge TDN Finans.

For Fred. Olsen Energy trekkes «Bredford Dolphin», «Borgsten Dolphin» og «Borgholm Dolphin» frem, mens for Songa Offshore er det «Songa Trym» som blir sett på som den mest sannsynlige skrapingskandidaten.

Det ventes en beslutning i løpet av første kvartal, sier en kilde med kjennskap til saken til avisen.

Upstreams kilde sier også, ifølge TDN Finans, at det kan bli aktuelt å skrape jack-up-boligriggen «COSL Drilling Europe» som ligger i opplag i Kristiansand.
______

Norsk Olje og Gass: 'MOT BEDRE TIDER' - Konjunktur-rapport 2016 (PDF)

Endret 17.01.2017 09:56 av OldNick
OldNick
18:22 25.02.2017
#18863

SSB: Norge kan ha tapt 50 milliarder i skatt fra riggselskaper

Nye beregninger viser at riggselskapers muligheter for å føre overskudd ut av landet har gitt Norge et gigantisk skattetap.

Geir Molnes, Karl Wig, E24.no
25.02.2017
OldNick
00:21 30.03.2017
#18947

Ocean Rig søker om konkursbeskyttelse i USA.

Långiverne overtar kommandoen (= aksje-majoriteten)

Riggselskap tar krisegrep - aksjonærene får smuler

Prosessen i Ocean Rig viser hvor tunge restruktureringer kan bli for riggselskapenes aksjonærer


Anders Park Framstad, E24.no
29.03.2017

Ocean Rig UWD søkte tirsdag ettermiddag om konkursbeskyttelse, og opplyser at de har inngått en avtale med kreditorer som sitter på 72 prosent av selskapets gjeld om en finansiell restrukturering.

Bakgrunnen for dette er vanskelige markedsforhold for selskapet, som har 11 ultradypvannsborerigger og -skip i flåten, samt tre nybygg på bestilling.

- Ocean Rig, tilsvarende som alle andre operatører, står overfor en dyp og forlenget nedgang i industrien. Gitt disse forholdene tar Ocean Rig de nødvendige stegene for å komme tilbake som et mye sterkere selskap som dra nytte av muligheter når de oppstår, sier arbeidende styreleder og shippingmagnat George Economu i en kommentar.

Utfordringene til Ocean Rig er langt på vei enestående i bransjen, og flere restruktureringer er ventet. Ikke minst er det fortsatt ikke noe løsning på den lenge pågående restruktureringen i Seadrill.

Seadrill opplyste i slutten av februar at konkursbeskyttelse under amerikansk lovgivning kan bli aktuelt.

Stor utvanning

Seadrill har i rundt et år arbeidet med en omfattende restrukturering, og det er på det rene at prosessen er svært krevende. Det skal stables på beina en løsning som er spiselig både for en myriade av banker og andre finansinstitusjoner, obligasjonseiere og aksjonærer.

I påvente av at en Seadrill-løsning eventuelt foreligger, er det interessant å se på hvordan Ocean Rig-forslaget er strukturert - spesielt når det kommer til hva aksjonærene vil bli sittende igjen med.

«Dersom ordningen blir sanksjonert, vil de eksisterende aksjonærene i selskapet bli utvannet til en ubetydelig andel av egenkapitalen etter restruktureringen av selskapet», skriver selskapet selv i meldingen.

Pareto Securities er enda tydeligere i en kommentar:

Verdifall

Ifølge Vessel Value er den samlede verdien på Ocean Rigs flåte og nybygg på 2,89 milliarder dollar, og denne har hatt et betydelig fall.

E24 får opplyst at verdien av flåten de siste 12 månedene har falt med 40 prosent, hvilket har lagt betydelig press på Ocean Rigs ledelse.

Kypros-baserte Ocean Rig har søkt konkursbeskyttelse under det såkalte kapittel 15 i USA, som gir selskapet beskyttelse mot at kreditorene kan ta deres eiendeler i landet.

Pareto ser imidlertid lys i enden av tunnelen.

«Den omfattende restruktureringsplanen vil gjøre Ocean Rigs balanse til den sterkeste i industrien, med en netto kontantposisjon og betydelig likviditetsbuffer. En viktig usikkerhet i planen er sannsynligvis å sikre tilstrekkelig støtte fra långivere under et usikret obligasjonslån på 131 millioner dollar», skriver meglerhuset.

Ocean Rig UWD har røtter tilbake til Ocean Rig ASA. Selskapet var tidligere en del av Dryships.
OldNick
09:12 06.06.2017
#19166

Stena Drilling benytter klausul i kontrakten med Samsung Heavy Ind. til å kansellere bestilling, og vil også kreve tilbake innbetalt beløp til kontrakten + påløpte renter, tilsvarende US$215+.

Stena Drilling cancels semi-sub newbuilding

Tradewinds
June 5, 2017

Samsung Heavy Industries left with another drilling unit on its hands after owner walks away.
Stena Drilling has become the latest company to cancel a sophisticated drilling rig under construction in South Korea.

The Swedish shipowner said it has "exercised its right" for a semi-submersible newbuilding at Samsung Heavy Industries.

Stena Drilling said the DP-rated harsh environment unit was ordered in June 2013 with a delivery date of March 2016.

"SHI has, however, been unable to complete and deliver the unit within the contractually agreed timeframe," Stena Drilling said in a statement.

Endret 06.06.2017 09:12 av OldNick
OldNick
15:27 21.06.2017
#19223

Egentlig ikke å mye å bli oppglødd over, men men.

Fredriksen-rigg ut av opplag: Ruster opp for økt etterspørsel

Én liten kontrakt sier potensielt veldig mye om riggmarkedet


Are Strandli, Hegnar.no
21.06.2017

Mandag ble det kjent at Seadrill-datteren North Atlantic Drilling er blitt tildelt en kontrakt for Seadrills halvt nedsenkbare flyterigg West Hercules for boring av én brønn vest for Shetland med oppstart 1. april 2018

Kontrakten er med Siccar Point Energy (SPE), og den estimerte kontraktssummen er på minst syv millioner dollar, ble det opplyst.

West Hercules ligger for tiden i opplag i Skipavika i Sogn og Fjordane sammen med flere andre rigger fra North Atlantic Drilling og Songa Offshore, og der har den ligget siden oktober i fjor, en periode på drøye åtte måneder.

Mer arbeid i vente

Før riggen er klar for arbeid må den dermed igjennom en kostbar reaktiveringsprosess, samt en planlagt 5-års klassing som er blitt utsatt på grunn av manglende arbeid.

Også klassingen er meget kostbar. Aktører Hegnar.no har snakket med, sier det er veldig individuelt hva det koster med en femårs-klassing av en 6.generasjons semirigg, og at det kan koste alt fra 20 millioner dollar og opp mot 100 millioner dollar.

Da Odfjell Drilling klasset den 2009-bygde 6.generasjons semiriggen Deepsea Atlantic i 2014 kostet det til sammenligning 55 millioner dollar, ifølge Sysla.

Administrerende direktør i North Atlantic Drilling, Alf Ragnar Løvdal ønsker ikke å kommentere hva det vil koste å gjøre riggen klar igjen, men understreker at selskapet har vært nøye med preserveringen av riggen, og at de derfor ikke venter noen unormale oppstartskostnader.

Selv om klassekostnadene holder seg relativt lave sammenlignet med hva andre må ut med, er det likevel lite trolig at North Atlantic Drilling vil ta på seg kostnadene forbundet med reaktivering og klassing dersom det kun har boring av én brønn til syv millioner dollar på horisonten.

Enten betyr det at riggselskapet har mer arbeid i vente for riggen, eller så er det et signal om en ekstrem stor tro på et oppsving i riggmarkedet.

- Dere bruker en del penger på å få denne riggen i gang igjen, og det er vel ikke bare for å bore én brønn vest for Shetland?

- Du tenker riktig der, svarer Løvdal uten å ville utdype noe mer.

- Er det fordi dere har mer konkret arbeid i vente for denne riggen?

- Det er mer konkret arbeid i markedet som etterspørres, og vi konkurrerer med andre sterke aktører. Vi har tro på markedet, og jobber med flere alternative oppdrag, sier han.

Aker BP, Lundin og Wintershall er etter det Hegnar.no erfarer, alle ute med anbud som kan være aktuelle for en rigg som West Hercules.

Godt posisjonert

Partner i riggmeglerhuset David Carter Shinn, var tidlig ute med å varsle at det potensielt kan oppstå et underskudd av halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger på norsk sokkel.

Løvdal mener North Atlantic Drilling er godt posisjonert for å møte et potensielt riggunderskudd.

- Vi er vel den med størst tilgang til slike rigger gjennom Seadrill og Fredriksen-systemet, så vi føler vi kan møte den fremtiden, sier han.

John Fredriksen kjøpte tidligere i år de to kansellerte nybyggene, West Mira og Bollsta Dolphin gjennom det nystartede selskapet Northern Drilling. Søsterriggene er begge 6. generasjons «harsh environment»-rigger som vil være attraktive for oljeselskapene på norsk sokkel i tiden fremover.

- Vil dere operere riggene til Northern Drilling?

- Det er en av flere muligheter, men det avhenger av hvor de får oppdrag, svarer Løvdal.

North Atlantic Drilling vil primært konsentrere seg om Nordsjøen.
OldNick
10:31 23.06.2017
#19232

Noen analytikere mener at riggmarkedet er i ferd med å snu.

Det støtter ikke denne artikkelen og statistikken.
Riktigere å si at markedet er i ferd med å bunne ut.

Rig Trends: Offshore Rig Market Recovery Reports Premature

Terry Childs, Rigzone
June 22, 2017

For quite some time now, many oilfield analysts have reported the beginning of a recovery in offshore rig demand. Recent report headlines, however, have now started to use phrases like "elusive recovery" or something similar. The fact of the matter is that a recovery never really started. Yes, there have been isolated positive developments in some markets for some rig types, but reports of a recovery have most definitely been overstated.

As seen in the figure below (courtesy of the June 2017 RigOutlook forecast), the competitive jackup, semisubmersible (semi) and drillship rig fleet totaled 700 rigs comprising 431 jackups, 150 semis, and 119 drillships. While this was down by 6.2 percent from 747 in September 2014 (generally recognized as when the current downturn began), the drop in rig demand during the same period was much more severe, falling by over 42 percent to 350 rigs in May 2017. At the time of this writing, the number of rigs under contract rose to 353, certainly not a lot, but any upward movement at this point is welcomed.


Source: RigLogix


Day rates in most regions continue to reflect the low utilization market. While most new fixtures are at or slightly above breakeven levels, the Gulf of Mexico jackup market has been an exception. New rates rose by as much as 37 percent over a six-month period. That helped average jackup fixture rates for 2017 to increase by around $8,000 over the 2016 average. For floating rigs, however, the 2017 average fixture rate of just over $179,000 was down nearly $65,000 from 2016. We should note that rig owners have now reverted to the age-old practice of not disclosing all day rates, a clear indication of which side of breakeven those rates likely reside. The result is that 2017 average fixture rates are likely much lower, but by how much is impossible to know.

Despite industry-wide continued calls for attrition, rig retirements have inexplicably slowed down. Through May 2017, only 16 rigs were removed from service versus 28 for the same period in 2016. As of this writing, there were 273 competitive rigs that were 30 years or older and 76 of those are cold stacked - leaving plenty of candidates. Overall, the cold stacked fleet currently totals 134 units, down from 140 on Jan. 1. Going forward, we expect the attrition pace to pick up, but given the pattern established so far in 2017, hitting the increased attrition levels of 2015 and 2016 is doubtful.

Delivery date deferrals for rigs under construction continue to be the norm as only those rigs with contracts and a few others were delivered. In the first five months of 2017, just five rigs entered service. For the remainder of 2017, there are four rigs with contracts in place, which virtually assures their delivery. Otherwise, we expect no more than five to 10 rigs to enter the fleet with the rest deferred into 2018 or beyond.

Looking forward, the price of oil will clearly dictate what level of activity takes place. So far, the OPEC production cuts have not resulted in a higher sustained oil price, so much so that some are revising price forecasts down. Should the price fall to and remain in the low $40s or worse, there will be little, if any, increase in activity and utilization and day rates will remain in the doldrums. In addition, continued survival for some companies will become questionable. However, with a stable price that is in the mid $40s to low $50s, the few bright spots that have occurred should become more frequent and visible.

Assuming the latter oil price scenario from above occurs, rig demand will rise during

Endret 23.06.2017 10:31 av OldNick
OldNick
15:49 04.07.2017
#19265

Bassøe Offshore har sett nærmere på markedet for offshore borerigger.

De ser for seg en mye sterkere konsolideringsbølge, og at skrapingstakten vil øke.

Riggmarkedet vil endre seg dramatisk

Meglerhus mener offshore riggmarkedet vil se helt annerledes ut i løpet av de neste 1-2 årene


Are Strandli, Hegnar.no
04.07.2017

Den omtalte endringen har allerede begynt, ifølge partner i riggmeglerhuset, David Carter Shinn.

I oppdateringen viser han til hvordan de fleste aktørene satt på gjerdet de første 1,5 årene av nedturen før Tor Olav Trøim og John Fredriksen kom på banen med selskapene Borr Drilling og Northern Drilling.

Samtidig har det skjedd store forandringer i flere andre selskaper, mens noen har forsvunnet.

Ett riggselskap som er «long gone» er Hercules Offshore, den tidligere eieren til Borr Drillings to første jack up-rigger.

Vantage Drilling og Ocean Rig har begge vært gjennom restruktureringer, Transocean har gjennom salget av jack up-flåten sin til Borr Drilling, blitt et rendyrket flyteriggselskap, og riggkjempen Ensco har startet konsolideringen i bransjen gjennom oppkjøpet av Atwood.

Det er bare starten, ifølge Bassøe Offshoe.

Konsolidering

Riggmeglerhuset venter videre konsolideringer, oppkjøp av enkeltstående enheter, store restruktureringer og skrapinger i offshore riggmarkedet fremover.

Videre ventes flere M&A-avtaler i 2017, og riggmeglerhuset tror at minst én riggaktør vil bli fjernet fra markedet som følge av dette.

«I tillegg venter vi at høykvalitets og godt vedlikeholdte enkelteiendeler, som er eid av mindre eller regionale eiere, blir oppkjøpsmål, ettersom eierne har vanskeligheter med å konkurrere i et høyeffektivtetsmiljø med lavere-rater», skriver Shinn.

Konkurransen i riggsektoren vil bli lavere på sikt, tror Bassøe Offshore, ettersom godt finansierte riggeiere vil lete frem og kjøpe opp nøkkeleiendeler, enten gjennom M&A-aktivitet eller anskaffelse av enkeltstående rigger.

Den delen av den totale flåten som er gjenstand for interesse hos kjøperne er høyspesifikasjons jack up-rigger som er eller nylig har vært i aktivitet, «harsh enviroment»-semirigger, samt en liten andel av ultradypvanns boreskipene som ikke ligger i kaldt opplag. Et antall semirigger designet for milde værforhold kan også være i siktet til noen selskaper, ifølge Shinn.

Verdien for disse riggene vil fortsette å stige, og distansere seg fra resten av flåten som inkluderer gamle rigger som har behov for klassing og kostbare oppgraderinger, boreskip i kaldt opplag som krever høye reaktiveringskostnader, og kinesisk-bygde jack up-rigger som er bygget av ikke-etablerte aktører.

- Det kan hende at noen av disse aldri vil se en riggkontrakt igjen, skriver Shinn.

Bassøe venter derfor at offshore riggmarkedet vil se påfallende annerledes ut innen de neste 12 til 24 månedene, i forhold til for ett år siden, og at det vil være færre levedyktige rigger som konkurrerer om et sakte økende antall kontrakter.

«Etter at transformasjonen er ferdig - når nøkkelspillerne har optimalisert flåtene sine (og kapitalstrukturene) og har mindre konkurranse å frykte - vil de være i stand til å forlange dagrater på bærekraftige nivåer igjen», skriver Shinn avslutningsvis.

Endret 04.07.2017 15:49 av OldNick
OldNick
08:54 14.07.2017
#19312

Rigg-beskjeftigelse og -rater, iflg. DNB Markets og Platou Offshore.


Endret 14.07.2017 09:03 av OldNick
OldNick
15:42 04.08.2017
#19397

Nytt riggselskap mot Ch.11 restrukturering.

Litt synd med denne loven er at det tvinger obligasjonseiere og långivere å konvertere gjeld til ny EK.

Det gjær ofte motvillige investorer som har søkt lav-risiko investeringer med fast utbytte/rente til å bli aksjeinvestorer med høy risiko og uten utbytte i perioder. Det liker de ofte ikke, og søker exit umiddelbart (etterat gjelden er konvertert).

Og man får ofte ikke skrapet eller solgt nok og riktig eiendeler, slik at man får en bedre markedsbalanse i samme slengen.

Pacific Drilling er et boreselskap fokusert på dypvanns-rigger.

Pacific Drilling advarer om konkurs

Enda et riggselskap vurderer å søke om konkursbeskyttelse gjennom den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11


Are Strandli, Hegnar.no
04.08.2017

Flere riggselskaper har sett seg nødt til å søke om konkursbeskyttelse for å få til en restrukturering som gjør at de kan komme seg gjennom den dype nedturen riggmarkedet har sett de siste årene, og som etter alt å dømme vil vare en stund til.

De amerikanske riggselskapene Vantage Drilling og Paragon Offshore har begge kommet ut av Chapter 11 med en kraftig forbedret balanse.

Det Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill ligger for tiden i heftige forhandlinger med sine interessenter og har flere ganger advart om at et av de sannsynlige utfallene er å søke om konkursbeskyttelse - Chapter 11 - gjennom den amerikanske konkurslovgivningen.

Nå opplyser nok et USA-basert riggselskap, Pacific Drilling, som utelukkende eier og operer boreskip for operasjoner på ultradypt vann, at det vurderer å søke om konkursbeskyttelse da det ligger an til å bryte med lånebetingelser i slutten av september, ifølge avisen Houston Chronicle.

Selskapet som har en gjeldsbyrde på tre milliarder dollar, tilsvarende i underkant av 24 milliarder kroner, tapte 138 millioner dollar i 2. kvartal, og tidligere denne uken tok konsernsjef, Chris Beckett, hatten sin og gikk.

Pacific Drilling falt 3,6 prosent på børsen torsdag og er dermed ned nesten 70 prosent hittil i år.

Advarsel

I en analyse gjengitt av Finansavisen i mai, oppgraderte meglerhuset Fearnley Securities sitt syn på riggsektoren.

Det positive synet gjaldt imidlertid ikke for alle riggselskapene.

Analysesjef Truls Olsen og analytiker Erling L`Orsa Tveit rådet investorene til å holde seg unna aksjer med svake balanser, som Seadrill, Fred. Olsen Energy og Pacific Drilling, hvor forestående restruktureringer skaper en høy risiko for kraftig egenkapitalutvanning.

Mye tyder på at det rådet kan ha vært lurt å følge.
OldNick
09:41 15.08.2017
#19417

Transocean (NYSE:RIG) kjøper opp Songa Offshore!

Til kurs NOK 47.50/aksje, som verdsetter EK i Songa til NOK 9.1 mrd. (ca. US$1.2 mrd.)

Enterprize value (EK + gjeld) prises da til NOK 26.4 mrd (ca. US$3.4 mrd.)

Oppkjøpet skal betales med en kombinasjon av cash, RIG-aksjer og obligasjoner.

F.Mohn vil etter denne transaksjonen bli RIG's største aksjonær med ca. 12% eierandel. (Mohn's Perestroika eier pr. idag 59 489 590 SONG-aksjer).

Avtalen er bindende fra Songa's side, da 76.6% av eierne har gitt bindende aksept for avtalen.

Det er primært Songa's Cat-D rigger Transocean er ute etter. Selskapet vil vurdere å skrape andre rigger.

Dette burde gjøre opp mye for F.Mohn's hasardiøse inntog i Songa Offshore, altfor tidlig i denne tunge korreksjonen som selskapet og sektoren er inne i.

Meldingen løfter også hele offshore-segmentet, men spesielt rigg og Odfjell Drilling (OSE:ODL), som jo har en solid posisjon med mange kontrakter på norsk sokkel.

Transocean kjøper Songa Offshore

Byr 47,50 kroner pr aksje. Fredrik Mohn eier 59.489.590 aksjer i selskapet


Are Strandli, Hegnar.no
15.08.2017

Transocean har fått til en avtale om å kjøpe riggselskapet Songa Offshore.

Transocean vil by 47,50 kroner pr aksje, noe som representerer en premie på 37 prosent til Songa Offshores femdagers gjennomsnittlige sluttkurs på 34,68 kroner.

76,6 prosent av aksjonærene har gitt forhåndsaksept for budet.

Budet verdsetter Songa Offshore til 9,1 milliarder kroner.

Frederik Mohns investeringsselskap, Perestroika AS, er største aksjonær i Songa Offshore med 59.489.590 aksjer, som dermed har en verdi på 2,8 milliarder kroner. Det er også 800 millioner kroner mer enn de samme aksjene var verdt da Oslo Børs stengte mandag.

Mohn blir største aksjonær i Transocean med en eierandel på rundt 12 prosent og går inn i styret til det kombinerte selskapet som vil opprette et "harsh environment center of excellence" i Norge, i den grad det er mulig, for å støtte andre "harsh environment"-markeder.

Transaksjonene i forbindelse med budet ventes å være fullført i løpet av fjerde kvartal.

Synergier

I tillegg til økt kontantstrøm og ebitda-bidrag, venter Transocean årlige synergieffekter på rundt 40 millioner dollar.

Det kombinerte selskapet vil få en flåte på 51 offshore-rigger med en total ordrebok på 14,3 milliarder dollar.

Flåten vil bestå av 30 ultradypvanns flyterigger, 11 harsh environment flytere, tre dypvannsflytere og syv midwater flytere.

I tillegg har Transocean fire boreskip under bygging.

Songa Offshore er en utmerket strategisk match for Transocean. Med denne kombinasjonen legger vi fire nye "state of the art" CAT-D semirigger til vår eksisterende flåte, noe som styrker vår posisjon i "harsh environment"-markedet ytterligere, sier konsernsjef i Transocean, Jeremy D. Thigpen i en kommentar.

Vi demonstrerer også vår fortsatte forpliktelse til det norske markedet og styrker vår tekniske og operasjonelle tilstedeværelse i regionen, fortsetter han og legger til at de legger på 4,1 milliarder dollar til sin allerede industriledende ordrebok på 10,2 milliarder dollar.

Det gir oss enda mer visibilitet til fremtidige kontanstrømmer i dette utfordrende markedet, sier Thigpen.

Oppkjøpskandidat

Songa Offshore har ved flere anledninger blitt flagget som en het oppkjøpskandidat.

Det ble ytterligere forsterket 24. juli da riggselskapet kunne fortelle at det hadde vunnet frem i voldgiftsrettsaken mot verftet DSME relatert til de to første Cat-D-riggene, «Songa Equinox» og «Songa Endurance».

Samtidig antok selskapet at kjennelsen også gjaldt kravet relatert til de to andre Cat-D-riggene «Songa Encourage» og «Songa Enabler».

Flere meglerhus reagerte med å oppgradere aksjen, og et av disse var Nordea Markets som flagget riggselska

Endret 15.08.2017 09:56 av OldNick
OldNick
19:06 25.09.2017
#19525

Skjer mye innenfor borebransjen offshore for tiden.

Transocean skraper flytere - nedskriver 11 mrd.

Seks flytere skal skrapes


Øystein Byberg, Hegnar.no
22.09.2017

Transocean skriver i en melding at seks flytere skal skrapes. Det dreier seg om GSF Jack Ryan, Sedco Energy, Sedco Express, Cajun Express Deepwater Pathfinder og Transocean Marianas.

Alle flyterne ligger i såkalt kaldt opplag.

Samtidig opplyses det at det tas nedskrivninger på 1,4 milliarder dollar (10,9 milliarder kroner) i 3. kvartal.
______

I samtaler for kjøp av Maersks borevirksomhet

Rowan Companies sies å være i samtaler for kjøp av Maersks borevirksomhet


Martine Holøien, Hegnar.no
25.09.2017

Rowan Companies er i samtaler for kjøp av borevirksomheten til A.P. Møller-Mærsk (Maersk), melder Bloomberg mandag som viser til uttalelser fra personer med kjennskap til saken, ifølge TDN Finans.

Selskapet selger energieiendeler for å fokusere på transport.

Borevirksomheten kan bli verdsatt til rundt fire milliarder dollar, men verdsettelsen kan bli endret, opplyser det.

Samtalene mellom Rowan og Maersk pågår og kan komme til å bli avsluttet uten avtale, ifølge kildene.

Også andre riggselskaper har vist interesse for virksomheten og andre potensielle kjøpere kan bli aktuelle.

Maersk har 24 boreenheter, inklusive boreskip, dypvannsrigger og jackup-rigger, ifølge nettsiden, skriver nyhetsbyrået.
highlander
14:26 27.09.2017
#7495

- Vi ser at riggmarkedet bunner ut og har kommet ut av bjørnehiet. Så er spørsmålet hvor fort og høyt markedet går, sier analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier. Han anbefaler kjøp av Borr, Shelf og Northern Drilling, mens Fred Olsen Energy anbefales solgt.(Kilde: FA/Xi)
OldNick
11:57 20.10.2017
#19599

Artikkel laget med bakgrunn i at Transocean sender boreskipet Pathfinder og flere andre skrap.

Oil’s Biggest Rigs Head to the Junkyard

- Predictions are oil won’t go up enough for offshore boom soon
- ‘Deepwater is going to be playing a much-reduced role’

David Wethe, Bloomberg
18.10.2017
highlander
10:25 24.11.2017
#7686

Tror toppåret for riggetterspørsel blir stående – for alltid:

Oljerådgiver Jarand Rystad ser tre grunner til at verdens etterspørsel etter rigger aldri vil komme tilbake til tidligere høyder.

Både selskaper og analytikere øyner bedre tider i riggmarkedet etter flere år med krise, mens interessen for nye riggprosjekter på Oslo Børs har vært stor den siste tiden.

Men selv om flere tror at bunnen er nådd, er det langt opp til gullårene da oljeprisen lå over 100 dollar fatet og riggratene var skyhøye.

Og toppåret for verdens etterspørsel etter rigger vil trolig ikke bli overgått, ifølge oljerådgiver Jarand Rystad.

– Mye tyder på at 2014 blir stående som toppen for etterspørsel i riggmarkedet globalt, at vi aldri kommer tilbake dit, sier han under et offshoreseminar hos Norges Rederiforbund onsdag.

– Jeg tror det, fordi det var drevet av et enormt pådrag i aktivitet i 2011, 12 og 13. Og så har både produksjonsboring og leteboring gått kraftig ned, sier Rystad til E24.

Tre grunner til at toppen er passert
Selv om oljerådgiveren tror offshoremarkedet skal mye opp igjen, vil tre faktorer virke dempende på riggetterspørselen, deriblant at boringen av brønner har blitt mer effektiv.

– Kombinasjonen av effektivitetsgevinst og at skiferoljen har tatt over såpass mye av veksten i verden, kommer til å gjøre at man kanskje aldri oppnår den etterspørselen.

– Og på sikt, i 2030, 40 og 50, er det mer nedgangen i oljeetterspørsel som kommer til å drive at man trenger å bore færre nye brønner, sier oljerådgiveren.

Den eksplosive produksjonsveksten av olje på land i USA var en viktig årsak til at oljeprisen gikk ned for telling i 2014.

Da oljeprisen stupte gikk også riggaktiviteten kraftig ned, men skiferoljeprodusentene har deretter gjort et solid comeback.

Fra det amerikanske energidepartementet er den siste prognosen at den samlede produksjonen vil nå 9,9 millioner fat olje per dag i 2018, noe som vil overgå rekorden på 9,6 millioner fat per dag i 1970.

Den kraftige økningen i skiferoljeproduksjonen i USA vil fortsette, tror Rystad.

– I 2019 kommer det til å bli enorm vekst i skiferoljen. Alt tyder på det nå.

Tror det verste er unnagjort
Blant dem som tror det verste fallet er unnagjort i riggmarkedet er Mærsk Drilling-sjef Jakob Korsgaard.

– Bunnen ser i alle fall ut til å være nådd, sier han, og viser til flere tegn på økende aktivitet.

Mærsk Drilling sikret senest i forrige uke minst fem år med arbeid for den oppjekkbare riggen (jack up) Mærsk Inspirer. Kontrakten fra Repsol på Yme-feltet skal starte opp i fjerde kvartal 2019.

Denne uken ble det kjent at oljeselskapet Aker BP inngår tette samarbeid med Halliburton, Mærsk Drilling og Odfjell Drilling.

– Så rører det seg en del på anbudssiden. Vi merker at etterspørselen og oppmerksomheten, i alle fall på jack up-segmentet, er stigende på norsk sokkel, sier Korsgaard.

Overkapasiteten i riggmarkedet vil imidlertid gjøre at tar tid før riggeiernes inntjening kommer opp, selv om aktiviteten øker, tror han.

– Dette skjer nok i to omganger. Først ser du overkapasiteten reduserer før ratene for alvor kommer opp på et nivå som kreves for å sjenerer en rimelig avkastning.

– Vil man se det neste år?

– Jeg er ikke så optimistisk. Jeg tror det tar lengre tid.
OldNick
18:15 08.01.2018
#19806

Refererer til et analyse-notat fra David Carter Shinn, partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore.

Han summerer opp med at markedet er på vei mot å bedre seg, men ikke for alle segment.

Han forventer også mer av skraping, fusjoner/oppkjøp, oppkjøp av flere rigger fra verksted ("strandede").

Riggmeglerhus: Sånn blir riggmarkedet i 2018

2017 var et actionfylt år i riggmarkedet med store transaksjoner, restruktureringer og fusjoner. 2018 vil by på mye av det samme, spår riggmeglerhus.

Are Strandli, Hegnar.no
08.01.2018


Endret 08.01.2018 18:16 av OldNick
OldNick
01:17 02.05.2018
#20080

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
21:14 10.05.2018
#20125

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
15:51 28.05.2018
#20189

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
10:13 22.06.2018
#20271

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
09:34 03.07.2018
#20341

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
17:39 03.07.2018
#20346

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
13:59 11.07.2018
#20394

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter