Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DnB
DnB
NetromO
26.02.2016 16:11
#12810

DNB er priset til roughly 0,85x bokført EK. Det er faktisk grisebillig. "Normalprising" ligger på 1,2 - 1,3x EK.

Bokført EK = NOK 190 mrd. Marketcap ca 160 mrd.

Det er inndiskontert rimelig mye olje-/shipping tap i dagens markedsverdi.

Bunnen har ligget på 94/95 i det siste. Jeg tok noen aksjer på 97. Satser på target 110 om noen uker.
highlander
17.06.2016 04:16
#6221

Goldman Sachs gjentar kjøpsanbefaling i DNB og kursmål 140 kr pr aksje, etter møter med DNB-ledelsen, som mener at banken ikke vil se noen ytterligere negative effekter fra en ny runde med lavere oljepris. (Kilde: DN)
NetromO
17.06.2016 14:45
#12901

Et spekulativt kjøp før Brexit avstemmingen kan være noe...

Mye usikkerhet er inndiskontert nå. Hvis UK blir værende i EU så får vi et lettelsesrally.

highlander
02.08.2016 10:14
#6293

Meglergiganten Goldman Sachs - som er negative til markedene dette kvartalet (GS forventer et generelt fall på 10 % i løpet av Q3) har nedgradert DNB fra kjøp til nøytral.
highlander
05.08.2016 09:15
#6295

SEB er derimot positiv til DNB, og mener at aksjen vil gi direkteeavkastning på 6,3% i 2017 (basert på 2016-tallene), 10% i 2018 og 12% i 2019. Meglerhuset ser altså for seg vesentlig vekst i utbyttet de nærmeste årene.

SEB fremholder videre at dagens aksjekurs priser inn 100 milliarder i tap mot guiding på 18 milliarder for 2016-2018. Foruten kjøp av DNB anbefaler meglerhuset enda sterkere kjøp av Sparebanken 1 Nord der kun 2,5% av porteføljen er relatert til oljesektoren. (Kilde: FA)
OldNick
20.09.2016 14:10
#18360

Både styreleder og CEO sparker hardt nedover.

Stygg sak!

Nå burde fokuset rettes mot dem og deres rolle i denne saken.

Granskingen av DNB: Rapport peker på en konserndirektør som visste

Ifølge granskingen av DNBs skatteparadis-skandale var det en av direktørene som visste om praksisen. Hos Åsmund Skår, som satt i leddet nærmest konsernsjef Rune Bjerke, stoppet informasjonsflyten opp.

Kristin Norli, E24.no
19.09.2016
highlander
26.09.2016 16:45
#6441

DNB-aksjen er tatt inn i Dovreporteføljen i dag med følgende begrunnelse:

"DnB har de siste årene kun returnert 20-30 prosent av overskuddet til eierne. Resten har gått med til å øke soliditeten.

Fasen med kapitaloppbygging nærmer seg imidlertid slutten. Soliditeten til DnB er allerede historisk høy, og dette vil ventelig gjøre det mulig å øke utdelingsprosenten til godt over 50 prosent snart.

Estimert direkteavkastning er nå på 5,6 prosent for de neste tolv månedene. Jekkes utdelingsgraden opp, kan dette tallet øke til nærmere ti prosent i løpet av tre år."
highlander
30.09.2016 16:05
#6449

Nordea Markets nedgraderer sin bankkollega DNB fra hold til selg.

Meglerhuset fremholder at DNB's avsetninger til tap på rigger og offshoreskip kan være altfor lave og påpeker også at shippingmarkedet - som utgjør 6,6% av låneporteføljen - har blitt dramatisk forverret den senere tid. Nordea tror derfor at DNB tapsføringer som en følge av dette blir høyere enn det forventningene i markedet skulle tilsi.

Nordea Markets reduserer samtidig kursmålet fra 100 til 93 kr pr aksje.

Endret 30.09.2016 16:06 av highlander
highlander
17.10.2016 23:38
#6490

Goldman Sachs har kommet med en analyseoppdatering på DNB-aksjen før Q3-rapporten, der de opprettholder nøytral-anbefalingen, men reduserer kursmålet fra 116 til 112 kr.
highlander
20.10.2016 17:01
#6503

Norne Securities har økt kursmålet i DNB fra 115 til 128 kr i en analyseoppdatering.

Meglerhuset opprettholder følgelig kjøpsanbefalingen.
highlander
17.11.2016 10:37
#6602

Jeffries har tatt en "helomvending" og oppgradert DNB fra underperform til kjøp.

Samtidig løfter meglerhuset kursmålet kraftig, ved at det økes fra 91 til 142 kr.
highlander
22.11.2016 14:19
#6609

Investeringsbanken HSBC anbefaler kjøp av DNB, samtidig som kursmålet økes fra 121 til 133 kr.

highlander
01.12.2016 14:48
#6640

Goldman Sachs har oppjustert kursmålet på DNB-aksjen fra 114 til 140 kr.

Meglerhuset opprettholder imidlertid nøytral-anbefaling på aksjen.
highlander
14.12.2016 13:55
#6704

Arctic Securities nedgrader te i går DNB fra kjøp til hold i en oppdatering.

Kursmålet ble imidlertid løftet fra 133 til 142 kr.
highlander
05.01.2017 16:10
#6767

Barclays har tatt en revisjon av sin anbefaling på DNB-aksjen:

Meglerhuset oppgraderer DNB til «overweight» fra «equalweight», samtidig som kursmålet oppjusteres fra 115 til 160 kr.
highlander
10.01.2017 14:14
#6788

Credit Suisse har oppgradert DNB fra underperform til nøytral, og samtidig oppjustert kursmålet fra 94 til 122 kr.
highlander
28.03.2017 14:20
#7085

Carnegie har nedgradert DNB fra kjøp til hold i en oppdatering.

Samtidig har meglerhuset nedjustert kursmålet fra 150 til 145 kr.
highlander
03.05.2017 07:54
#7191

Nordea Markets har kommet med en oppgradering av sin bankkollega DNB fra selg til hold.

Meglerhuset har et kursmål på 129 kr.
OldNick
12.07.2017 08:57
#19303

Bra resultat fra DNB i Q2-2017

DNB: Mer sparing, mindre tap

Børsmelding
12.07.2017

DNBs resultat for andre kvartal 2017 var 5 237 millioner kroner, en økning på 669 millioner fra samme kvartal året før. Økningen skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.

Tillit er helt eksistensielt for DNB og andre banker i en stadig mer åpen og digitalisert konkurranse­situasjon. I andre kvartal var det flere kunder som viste DNB denne tilliten, noe som bidro til høy aktivitet.

Bankdriften viser en stabil og god vekst. Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med over 7 prosent. Høy kunde­aktivitet innen eiendomsmegling, fondsforvaltning og transaksjonsrådgivning bidro også positivt til DNBs resultat i andre kvartal.

- Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Sparer som aldri før

DNB har også kommet med flere digitale nyheter som skal gjøre hverdagen enklere for kundene.

Vipps-appen har gått fra vennebetaling til butikkbetaling. Nyvinningen VippsGO skal gi alle idrettslag, butikker og bedrifter muligheten til å sette opp sin egen mobilbutikk på under 30 minutter. Nærmere 6 000 har allerede tatt i bruk denne tjenesten.

Spare er en app som samler banksparing, aksjer, fond og pensjon på samme sted. Den skal bidra til å gi kundene bedre oversikt over sparingen sin og gjøre det enklere å etablere gode sparevaner. Spare ble lansert i mai, og over 180 000 nordmenn har allerede tatt appen i bruk. Det er også opprettet sparemål for over 2 milliarder kroner.

- Spare er et nytt bevis på at kundene ønsker seg enkle og oversiktlige tjenester. Vi skal lede an i denne utviklingen og inspirere kundene til å gjøre smarte og riktige valg. Fortsatt er det slik at fire av ti nordmenn ikke sparer fast, men heller litt tilfeldig, men det gledelige er at utviklingen går i riktig retning. Totalt opprettet kundene våre 84 000 spareavtaler i kvartalet, sier Bjerke.

Lavere tap

DNBs regnskap for andre kvartal viste en økning i netto renteinntekter på 487 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høyere volumer på både utlån og innskudd er den viktigste forklaringen, i tillegg til lavere finansieringskostnader.

Andre inntekter falt med 970 millioner kroner, noe som forklares med ekstraordinære inntekter knyttet til salget av Visa Norges eierandel i Visa Europe i andre kvartal i fjor. Korrigert for denne engangseffekten var andre inntekter 158 millioner høyere enn i samme kvartal i fjor.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 597 millioner kroner i andre kvartal, markant ned fra 2 321 millioner i tilsvarende kvartal i 2016. Bedringen tilskrives i første rekke at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer.

- Vi er heller ikke bekymret for at vi skal få tap på boliglån. Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på. Det er positivt med en normalisering av boligmarkedet etter flere år med en prisvekst som ikke er bærekraftig, sier Bjerke.

Kostnadene steg med 230 millioner kroner som følge av økt aktivitet og markedsføring av digitale utviklingsprosjekter. Finansskatt, som ble innført i 2017, trakk også opp.

Endret 12.07.2017 08:57 av OldNick
OldNick
12.07.2017 08:57
#19304

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2017

- Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (8,1)
- Resultatet var 5,2 milliarder kroner (4,6)
- Resultat per aksje ble 3,07 kroner (2,74)
- Egenkapitalavkastningen ble 10,4 prosent (9,9)
- Kostnadsgraden var 43,1 prosent (39,9)
- Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,8 prosent (15,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2016 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 9623 2017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 9771 3250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

DNB: Q2-2017 Rapport (PDF)

DNB: Q2-2017 Presentasjon (PDF)

DNB: Q2-2017 Fact book (PDF)

______

Media:

Hegnar.no: Sterke DNB-tall. DNB leverer overraskende sterke tall

E24.no: DNB slår forventningene. Storbanken har levert fasiten for andre kvartal. Den viser økt overskudd, mindre tap og slår analytikernes forventninger

Endret 26.10.2017 07:45 av eshuse
eshuse
26.10.2017 07:44
#2590

DNB knuser forventningene

Øker resultatet med 1,5 milliard kroner.

DNB melder om et resultat etter skatt på 5.648 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 4.080 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 4.666 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 3,34 kroner, mot 2,43 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,87 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 7.292 millioner kroner, sammenlignet med 5.209 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6.311 millioner kroner.

Netto renteinntekter beløp seg til 9.007 millioner kroner, sammenlignet med 8.481 millioner kroner i 3. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 9.051 millioner kroner.

Totale inntekter endte på 12.929 millioner kroner, mot 12.409 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 12.661 millioner kroner.

- DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå. Optimismen har fått et bredt og godt fotfeste i norsk økonomi. DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.
highlander
21.11.2017 10:48
#7670

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
02.02.2018 14:53
#8087

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.02.2018 10:06
#8177

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14.02.2018 14:04
#8256

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter