Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DnB
DnB
highlander
10:06 09.02.2018
#8177

E24: Nordiske storbanker klekker ut betalingsplan

Kan bli verdens første system for betaling med flere valutaer over landegrenser, og DNB er med i denne "alliansen"...
highlander
14:04 14.02.2018
#8256

Resultatet for fjerde kvartal viste økte inntekter og overskudd for DNB: Banken fikk et resultat før skatt på 6,82 milliarder kroner i fjerde kvartal, noe som var en økning fra 5,64 milliarder året før. DNB foreslo også et utbytte på 7,10 kroner aksjen, noe som var høyere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Etter dette har den franske storbanken Societe Generale anbefalt kjøp av DNB-aksjen, samtidig som kursmålet ble løftet fra 155 til 185 kr.
highlander
16:32 22.02.2018
#8344

Goldman Sachs har nedgradert sin anbefaling på DNB fra nøytral til salg.

I analyseoppdateringen datert i går peker meglergiganten på at selv om DNB overrasket positivt frem til fjerde kvartal sammenlignet med selskapsinnhentede konsensus, tror de ikke at dette vil fortsette.

- Våre resultatestimater er ti prosent under forventningene for 2019 i gjennomsnitt: Vi anslår lavere volumvekst enn selskapets målsetting og konsensus og lavere fees ettersom rundt 15 prosent av bankens gebyr kommer fra boligmegling, skriver meglerhuset.

Goldman Sachs venter også høyere kostnader som følge av inflasjon i Norge, som meglerhuset venter til to prosent i 2018.

Kursmålet ble samtidig redusert fra 173 til 143 kr.
highlander
08:56 06.03.2018
#8489

JP Morgan nedgraderer DNB-aksjen fra "overweight" til "neutral", kursmål 165 kr.

Endret 06.03.2018 11:07 av highlander
highlander
10:40 22.03.2018
#8689

Som nevnt i en annen tråd innleder Kepler Cheuvreux dekning av flere norske banker:

DNB får en reduser-anbefaling og kursmål NOK 146. Analytiker Christoffer Adams venter at rentenettoen, som er den største inntektskilden for DNB, vil komme under press med lavere volumvekst og økende konkurranse.

Endret 22.03.2018 10:41 av highlander
highlander
10:19 26.04.2018
#9484

DNB gikk eks. utbytte kr 7,10 per aksje i går - og i dag løfter aksjen seg mer enn den gikk eks. utbytte i går. Aksjen er i skrivende stund opp kr 8,80 (6,34 %) til 147,70. Dette etter at aksjen i dag la frem bedre Q1-tall enn analytikerne hadde forventet:

DNB fikk et resultat før skatt på 7.066 millioner kroner i første kvartal 2018, mot 5.923 millioner kroner i samme periode året før. Det var på forhånd ventet et resultat før skatt på 6.618 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Direkt.

Netto renteinntekter ble 9.007 millioner kroner i kvartalet (8.521). Det var på forhånd ventet renteinntekter på 8.735 millioner kroner.

Nedskrivninger på utlån og garantier utgjorde 330 millioner kroner (562), mot ventet 604 millioner kroner. Selskapet opplyser at det var lave tap i første kvartal. Noen av nedskrivningene som tidligere er blitt gjort, er dessuten tilbakeført. Først og fremst gjelder dette oljerelatert virksomhet, der flere bedrifter har kommet seg gjennom vellykkede restruktureringer. I sum er derfor denne regnskapsposten positiv med 330 millioner kroner, heter det i pressemeldingen fra DNB.

-Optimismen er tilbake i oljesektoren, og tapene er kraftig redusert. For DNB gjør det at storkundeområdet har størst økning i fortjeneste blant våre forretningsområder, sier konsernsjef Rune Bjerke i en kommentar.

DNB hadde en ren kjernekapitaldekning med overgangsregler på 16,6 prosent ved utgangen av første kvartal 2018, fra 16,4 prosent ved utgangen av første kvartal 2018. Ifølge estimater innhentet av Inquiry var det på forhånd ventet en ren kjernekapitaldekning på 16,3 prosent. (TDN)
highlander
11:13 26.04.2018
#9498

DNBs konsernsjef Rune Bjerke advarer mot å skape forvirring rundt pengepolitikken.

Det skjer etter at et flertall i Stortingets finanskomité onsdag erklærte seg uenige i regjeringens senking av Norges Banks inflasjonsmål fra 2,5 prosent til to prosent.

– Det jeg tenker er at det er viktig at det ikke skapes usikkerhet og forvirring rundt norsk pengepolitikk, og at det er viktig at man har en tydelig og klar inndeling av roller og ansvar for den, sier Bjerke til E24.

Regjeringen sier målet ble senket fordi Norge ikke lenger skal fase inn like mye oljepenger i økonomien. Kritikerne frykter at lavere inflasjonsmål kan gi raskere rentehevinger og sterkere krone som kan true arbeidsplasser. (E24)
highlander
11:46 26.04.2018
#9505

Flere analytikere mener at DNB rapporterte solide tall for første kvartal 2018 torsdag, og venter oppjusteringer av estimater etter rapporten.

Pareto Securities venter å gjøre oppjusteringer av resultatestimater på 5-10 prosent som følge av høyere renteinntekter, provisjonsinntekter og spesielt lavere skatteguiding, ifølge en oppdatering.

DNB opplyste torsdag at banken endrer skatteguidingen for årene 2018 og 2019 fra 23 til 20 prosent (TDN Direkt-artikkel klokken 07:46).

DNB Markets mener at EPS-estimatene på DNB bør komme opp 4-5 prosent når man inkluderer endret skatteguiding. Meglerhuset mener DNB rapporterte sterke førstekvartalsresultater, med et resultat pr aksje på 3,4 kroner, 8 prosent høyere enn DNB Markets estimat og 12 prosent over konsensus.

Norne Research mener DNB leverte solide resultater for første kvartal med en bedret egenkapitalavkastning, og meglerhuset vil sannsynligvis gjøre positive estimatendringer etter rapporten.

DNB rapporterte om en egenkapitalavkastning på 11,0 prosent i første kvartal 2018, opp fra 9,1 prosent i første kvartal 2017. (TDN)
highlander
11:48 26.04.2018
#9507

DNB venter hardere konkurranse og mer til de beste bankene som effekter av Mifid II, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

-Vi venter at den totale kaken vil bli litt mindre, men de beste bankene kan få en større del av kaken, sier han.

Bjerke understreker imidlertid at det er for tidlig å konkludere om effektene. Han sier det de siste kvartalene har vært forvirring om forholdet mellom bank og klient, men at det nå ser det ut som forholdet normaliseres.

Bjerke sier hovedendringen etter Mifid II er mer gjennomsiktighet.

-Mifid vil trolig føre til hardere konkurranse, sier Bjerke ifølge TDN.
highlander
12:07 26.04.2018
#9514

DNB sier situasjonen i offshorebransjen fortsatt er krevende, men ser tegn til bedring, ifølge finansdirektør Kjerstin Braathen.

Hun sier DNB har hatt bevegelser begge veier i offshore-sektoren.

-Vi har noen større eksponeringer der vi har tatt individuelle tap. Det er tre kunder som har beveget seg i negativ retning dette kvartalet. Men det skaper ikke netto tap for oss som gruppe, siden vi er konservative og har satt av for dette under IFRS 9. Så har vi flere positive effekter. Noen av de restruktureringene vi har hatt gående har løst seg og kunden har blitt sunn, og så har vi en positiv effekt på tap fra redusert volum, sier Braathen.

Hun understreker at markedssituasjonen fortsatt er krevende for aktørene i offshore.

-Det kommer til å ta tid før ratene er på et nivå de kan leve av over tid, men så har vi også sett positive bevegelser som nye kontrakter, salg av eiendeler og transaksjoner i kapitalmarkedet. Så det er økt dynamikk i markedet, sier Braathen.

For personkunder og SMB omtaler hun tapene som svært lave, og viser til et godt makrobilde.

-Vi ser ingen trender eller tendenser i makrobildet vi er bekymret for, sier Braathen. (TDN)
highlander
10:36 27.04.2018
#9570

Både Carnegie og Handelsbanken Capital Markets oppgraderer anbefalingene på DNB-aksjen og høyner kursmålene, ifølge oppdateringer fredag.

Carnegie oppgraderer anbefalingen til hold fra selg, og høyner kursmålet til 154 kroner pr aksje (147). Meglerhuset øker estimatene med 5-6 prosent på lavere tap på utlån i 2018 og lavere skatt i 2018 og 2019.

Handelsbanken oppgraderer anbefalingen til kjøp fra akkumuler, og høyner kursmålet til 185 kroner (180). Meglerhuset oppjusterer ventet resultat pr aksje for 2019 og 2020 med 6,8 prosent, hovedsakelig på grunn av lavere skattekostnad, fortsatt sterkt momentum i netto renteinntekter og bedring i kredittkvaliteten.

DNBs utlånskvalitet forbedret seg mer enn vi ventet i første kvartal, drevet av tilbakeføringer av avsetninger i olje- og offshoresegmentet på grunn av vellykkede restruktureringer, skriver Handelsbanken. (TDN)
highlander
10:42 27.04.2018
#9571

Det har også vært et aldri så lite innsidekjøp i aksjen i dag:

27/04-2018 09:39:34: (DNB) MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE

Olaug Svarva, styreleder i DNB ASA, har gjennom sitt investeringsselskap
Primecon AS den 27. april 2018 kjøpt 7 000 aksjer i DNB ASA, til kurs på 150,24
kroner. Etter transaksjonen eier Olaug Svarva og nærstående 7 000 aksjer i DNB
ASA.
highlander
11:23 23.05.2018
#10157

Morgan Stanley har DNB, UBS, Santander, CaixaBank og HSBC som sine toppvalg.

Det skriver Morgan Stanley i en sektoroppdatering onsdag om europeiske banker etter rapportene for første kvartal 2018.

Analytikerne mener totalt sett bankenes førstekvartalsrapporter ikke var imponerende, og nedjusterer sine eps-estimater med en prosent for 2018 og 2019 i snitt.

DNBs førstekvartalsresultat var imidlertid blant unntakene, ifølge Morgan Stanley-analytikerne, som har oppjustert ventet resultat pr aksje for banken med tre prosent for 2019 og med fire prosent for 2020. (TDN)
OldNick
08:57 05.06.2018
#20225

DNB: Finanstilsynet godkjenner kapitalnedsettelse og nytt tilbakekjøp av aksjer

Børsmelding
05.06.2018

Godkjennelse av kapitalnedsettelse:

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogram som ble gjennomført av DNB ASA i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i henholdsvis 2017 og 2018, vedtok den ordinære generalforsamlingen i DNB ASA 24. april 2018 at selskapets aksjekapital skal reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287 988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 24 431 973 aksjer.

Finanstilsynet har nå godkjent kapitalnedsettelsen, som vil bli meldt til Foretaksregisteret innen kort tid. Dette vil utløse en seks ukers kreditorfrist hvoretter kapitalnedsettelsen kan gjennomføres, forutsatt at forholdet til selskapets kreditorer som eventuelt reiser innsigelser, er avklart.

Godkjennelse av nye tilbakekjøp av aksjer:
I generalforsamlingen 24. april 2018 ble det også vedtatt at styret i DNB Bank ASA skulle gis en ny fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer. Fullmakten har en ramme på opp til 4,0 prosent av selskapets aksjekapital beregnet etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen er gjennomført, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.

I etterkant av generalforsamlingen sendte DNB søknad til Finanstilsynet om godkjennelse av tilbakekjøp av egne aksjer begrenset oppad til 2,5 prosent fullmakten gitt av generalforsamlingen, hvorav 0,5 prosent vil bli forbeholdt til sikringsformål i DNB Markets. Finanstilsynet har nå gitt sin godkjennelse i tråd med DNBs søknad, under forutsetning av at kapitaldekningsmålet vil være oppfylt etter tilbakekjøpet.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Investorkontakt: Rune Helland, leder for IR, tlf. 2326 8400/9771 325
OldNick
08:36 06.06.2018
#20231

Så kom meldingen om at tilbakekjøpene vil starte.

Opptil 24.1 mill. aksjer, av disse skal 15.9 mill. kjøpes i det åpne markedet (= over børs), mens de siste 8.2 mill. skal de kjøpe av Staten (slik at de opprettholder sin kontrollerende, 34% eierandel i DNB).

DNB: DNB ASA iverksetter nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer

Børsmelding
06.06.2018

For å legge til rette for en optimalisering av selskapets kapitalsituasjon, har DNB ASA besluttet å iverksette et nytt tilbakekjøpsprogram. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 1,5 % av aksjene i DNB ASA beregnet etter gjennomføring av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før den ordinære generalforsamlingen i 2018, noe som tilsvarer ca. 24,1 millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra DNB ASAs ordinære generalforsamling gitt 24. april 2018 og godkjennelse fra Finanstilsynet gitt 4. juni 2018. Generalforsamlingen besluttet at DNB ASA kan kjøpe tilbake opp til 3,5 % av selskapets aksjer, kalkulert på grunnlag av aksjekapitalen etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen. I medhold av fullmakten fra generalforsamlingen og godkjennelsen fra Finanstilsynet kan DNB ASA på et senere tidspunkt beslutte å iverksette nye tilbakekjøpsprogram, som kan omfatte opptil 0,5 % av selskapets aksjer. Ytterligere tilbakekjøpsprogram, opp til den øvre grensen på 3,5 %, kan iverksettes dersom det først innhentes tillatelse fra Finanstilsynet.

Opp til ca. 15,9 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. I tillegg vil det i henhold til en avtale mellom DNB ASA og staten bli innløst et forholdsmessig antall på opp til ca. 8,2 millioner aksjer fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Innløsningen av statens aksjer forutsetter vedtak om sletting fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2019. Ifølge avtalen, skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2019 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet, samt innløsning av et proporsjonalt antall aksjer fra staten. Innløsningen av aksjer eiet av staten vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.

For mer informasjon, henviser DNB ASA til protokoll fra DNB ASAs ordinære generalforsamling den 24. april 2018, tilgjengelig på www.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for IR, tlf. 2326 8400 / 9771 3250
highlander
15:25 11.06.2018
#10439

Goldman Sachs oppgraderer DNB-aksjen til nøytral fra selg, ifølge Reuters.
highlander
14:12 05.07.2018
#10906

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:12 10.07.2018
#10987

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:43 12.07.2018
#20400

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:36 12.07.2018
#11021

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:10 06.08.2018
#11488

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:50 09.08.2018
#11587

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:30 22.08.2018
#11801

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:12 13.09.2018
#12357

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:48 19.09.2018
#12468

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter