Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DnB
DnB
highlander
11:48
26.04.2018
#9507

DNB venter hardere konkurranse og mer til de beste bankene som effekter av Mifid II, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

-Vi venter at den totale kaken vil bli litt mindre, men de beste bankene kan få en større del av kaken, sier han.

Bjerke understreker imidlertid at det er for tidlig å konkludere om effektene. Han sier det de siste kvartalene har vært forvirring om forholdet mellom bank og klient, men at det nå ser det ut som forholdet normaliseres.

Bjerke sier hovedendringen etter Mifid II er mer gjennomsiktighet.

-Mifid vil trolig føre til hardere konkurranse, sier Bjerke ifølge TDN.
highlander
12:07
26.04.2018
#9514

DNB sier situasjonen i offshorebransjen fortsatt er krevende, men ser tegn til bedring, ifølge finansdirektør Kjerstin Braathen.

Hun sier DNB har hatt bevegelser begge veier i offshore-sektoren.

-Vi har noen større eksponeringer der vi har tatt individuelle tap. Det er tre kunder som har beveget seg i negativ retning dette kvartalet. Men det skaper ikke netto tap for oss som gruppe, siden vi er konservative og har satt av for dette under IFRS 9. Så har vi flere positive effekter. Noen av de restruktureringene vi har hatt gående har løst seg og kunden har blitt sunn, og så har vi en positiv effekt på tap fra redusert volum, sier Braathen.

Hun understreker at markedssituasjonen fortsatt er krevende for aktørene i offshore.

-Det kommer til å ta tid før ratene er på et nivå de kan leve av over tid, men så har vi også sett positive bevegelser som nye kontrakter, salg av eiendeler og transaksjoner i kapitalmarkedet. Så det er økt dynamikk i markedet, sier Braathen.

For personkunder og SMB omtaler hun tapene som svært lave, og viser til et godt makrobilde.

-Vi ser ingen trender eller tendenser i makrobildet vi er bekymret for, sier Braathen. (TDN)
highlander
10:36
27.04.2018
#9570

Både Carnegie og Handelsbanken Capital Markets oppgraderer anbefalingene på DNB-aksjen og høyner kursmålene, ifølge oppdateringer fredag.

Carnegie oppgraderer anbefalingen til hold fra selg, og høyner kursmålet til 154 kroner pr aksje (147). Meglerhuset øker estimatene med 5-6 prosent på lavere tap på utlån i 2018 og lavere skatt i 2018 og 2019.

Handelsbanken oppgraderer anbefalingen til kjøp fra akkumuler, og høyner kursmålet til 185 kroner (180). Meglerhuset oppjusterer ventet resultat pr aksje for 2019 og 2020 med 6,8 prosent, hovedsakelig på grunn av lavere skattekostnad, fortsatt sterkt momentum i netto renteinntekter og bedring i kredittkvaliteten.

DNBs utlånskvalitet forbedret seg mer enn vi ventet i første kvartal, drevet av tilbakeføringer av avsetninger i olje- og offshoresegmentet på grunn av vellykkede restruktureringer, skriver Handelsbanken. (TDN)
highlander
10:42
27.04.2018
#9571

Det har også vært et aldri så lite innsidekjøp i aksjen i dag:

27/04-2018 09:39:34: (DNB) MELDEPLIKTIG HANDEL FOR PRIMÆRINNSIDERE

Olaug Svarva, styreleder i DNB ASA, har gjennom sitt investeringsselskap
Primecon AS den 27. april 2018 kjøpt 7 000 aksjer i DNB ASA, til kurs på 150,24
kroner. Etter transaksjonen eier Olaug Svarva og nærstående 7 000 aksjer i DNB
ASA.
highlander
11:23
23.05.2018
#10157

Morgan Stanley har DNB, UBS, Santander, CaixaBank og HSBC som sine toppvalg.

Det skriver Morgan Stanley i en sektoroppdatering onsdag om europeiske banker etter rapportene for første kvartal 2018.

Analytikerne mener totalt sett bankenes førstekvartalsrapporter ikke var imponerende, og nedjusterer sine eps-estimater med en prosent for 2018 og 2019 i snitt.

DNBs førstekvartalsresultat var imidlertid blant unntakene, ifølge Morgan Stanley-analytikerne, som har oppjustert ventet resultat pr aksje for banken med tre prosent for 2019 og med fire prosent for 2020. (TDN)
OldNick
08:57
05.06.2018
#20225

DNB: Finanstilsynet godkjenner kapitalnedsettelse og nytt tilbakekjøp av aksjer

Børsmelding
05.06.2018

Godkjennelse av kapitalnedsettelse:

I tråd med formålet for tilbakekjøpsprogram som ble gjennomført av DNB ASA i perioden mellom de ordinære generalforsamlingene i henholdsvis 2017 og 2018, vedtok den ordinære generalforsamlingen i DNB ASA 24. april 2018 at selskapets aksjekapital skal reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287 988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner, ved sletting eller innløsning av totalt 24 431 973 aksjer.

Finanstilsynet har nå godkjent kapitalnedsettelsen, som vil bli meldt til Foretaksregisteret innen kort tid. Dette vil utløse en seks ukers kreditorfrist hvoretter kapitalnedsettelsen kan gjennomføres, forutsatt at forholdet til selskapets kreditorer som eventuelt reiser innsigelser, er avklart.

Godkjennelse av nye tilbakekjøp av aksjer:
I generalforsamlingen 24. april 2018 ble det også vedtatt at styret i DNB Bank ASA skulle gis en ny fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer. Fullmakten har en ramme på opp til 4,0 prosent av selskapets aksjekapital beregnet etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen er gjennomført, hvorav 0,5 prosent bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål i DNB Markets.

I etterkant av generalforsamlingen sendte DNB søknad til Finanstilsynet om godkjennelse av tilbakekjøp av egne aksjer begrenset oppad til 2,5 prosent fullmakten gitt av generalforsamlingen, hvorav 0,5 prosent vil bli forbeholdt til sikringsformål i DNB Markets. Finanstilsynet har nå gitt sin godkjennelse i tråd med DNBs søknad, under forutsetning av at kapitaldekningsmålet vil være oppfylt etter tilbakekjøpet.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Investorkontakt: Rune Helland, leder for IR, tlf. 2326 8400/9771 325
OldNick
08:36
06.06.2018
#20231

Så kom meldingen om at tilbakekjøpene vil starte.

Opptil 24.1 mill. aksjer, av disse skal 15.9 mill. kjøpes i det åpne markedet (= over børs), mens de siste 8.2 mill. skal de kjøpe av Staten (slik at de opprettholder sin kontrollerende, 34% eierandel i DNB).

DNB: DNB ASA iverksetter nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer

Børsmelding
06.06.2018

For å legge til rette for en optimalisering av selskapets kapitalsituasjon, har DNB ASA besluttet å iverksette et nytt tilbakekjøpsprogram. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 1,5 % av aksjene i DNB ASA beregnet etter gjennomføring av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før den ordinære generalforsamlingen i 2018, noe som tilsvarer ca. 24,1 millioner aksjer.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra DNB ASAs ordinære generalforsamling gitt 24. april 2018 og godkjennelse fra Finanstilsynet gitt 4. juni 2018. Generalforsamlingen besluttet at DNB ASA kan kjøpe tilbake opp til 3,5 % av selskapets aksjer, kalkulert på grunnlag av aksjekapitalen etter gjennomføringen av den vedtatte kapitalnedsettelsen. I medhold av fullmakten fra generalforsamlingen og godkjennelsen fra Finanstilsynet kan DNB ASA på et senere tidspunkt beslutte å iverksette nye tilbakekjøpsprogram, som kan omfatte opptil 0,5 % av selskapets aksjer. Ytterligere tilbakekjøpsprogram, opp til den øvre grensen på 3,5 %, kan iverksettes dersom det først innhentes tillatelse fra Finanstilsynet.

Opp til ca. 15,9 millioner av aksjene i tilbakekjøpsprogrammet kan bli kjøpt tilbake i det åpne markedet. I tillegg vil det i henhold til en avtale mellom DNB ASA og staten bli innløst et forholdsmessig antall på opp til ca. 8,2 millioner aksjer fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Innløsningen av statens aksjer forutsetter vedtak om sletting fra DNB ASAs ordinære generalforsamling i 2019. Ifølge avtalen, skal staten innløse aksjer på proporsjonal basis, slik at statens nåværende eierandel i DNB ASA på 34,00 % forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

DNB ASA vil be den ordinære generalforsamlingen i 2019 om godkjennelse til å slette aksjene som blir kjøpt tilbake i det åpne markedet, samt innløsning av et proporsjonalt antall aksjer fra staten. Innløsningen av aksjer eiet av staten vil bli gjort mot betaling tilsvarende den volumvektede gjennomsnittsprisen på aksjene som har blitt kjøpt tilbake i det åpne markedet som ledd i tilbakekjøpsprogrammet, inkludert en rentekompensasjon og en avtalt justering for eventuelt utbytte på de innløste aksjene i tilbakekjøpsperioden.

For mer informasjon, henviser DNB ASA til protokoll fra DNB ASAs ordinære generalforsamling den 24. april 2018, tilgjengelig på www.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for IR, tlf. 2326 8400 / 9771 3250
highlander
15:25
11.06.2018
#10439

Goldman Sachs oppgraderer DNB-aksjen til nøytral fra selg, ifølge Reuters.
highlander
14:12
05.07.2018
#10906

Pareto Securities sier følgende om DNB i en oppdatering før resultatsesongen: «Financial gains support Q2’18»

Meglerhuset har en hold-anbefaling, kursmål 165 kr.
highlander
14:12
10.07.2018
#10987

DNB legger frem kvartalsrapporten torsdag 12. juli klokken 07:30 og avholder presentasjon på selskapets hovedkontor i Bjørvika klokken 09:30.

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 7.803 millioner kroner i andre kvartal 2018, sammenlignet med et resultat før skatt på 6.819 millioner kroner i samme periode året før.

Det viser gjennomsnittet av estimater Inquiry Financial har innhentet fra *) 17 analytikere for TDN Direkt.

Anslagene for resultatet før skatt varierer fra 7.207 millioner kroner til 8.621 millioner kroner, med en median på 7.782 millioner kroner.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 480 millioner kroner i perioden, mens i samme kvartal året før var det nedskrivninger på 597 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet venter analytikerne at DNB vil rapportere en ren kjernekapitaldekning på 16,6 prosent, hvor anslagene varierer mellom 16,3 og 17,4 prosent.

*) Av de 14 analytikerne som oppgir anbefaling, har fem kjøps- eller overweight-anbefaling på DNB-aksjen, mens åtte har hold og en har underweight-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål er på 170 kroner, varierende mellom 148 og 203 kroner. (TDN)

*) Deltagere: Autonomous Research, Barclays Capital, Citi Investment Research, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB Markets, Exane BNP Paribas, Goldman Sachs & Co, Keefe Bruyette & Woods, Kepler Cheuvreux, Mediobanca, Nordea Markets, Norne Securities, Pareto Securities, Societe Generale, Sparebank 1 Markets og UBS.
OldNick
08:43
12.07.2018
#20400

DNB har kommet med sin Q2-2018 rapport idag.

Ser ut som om resultatene før skatt kom inn litt lavere enn forventet, mens det etterskatt slo forventningene.

Resultat-veksten skyldes en kombinasjon av lavere tap og billigere drift.

Resultatet er hjulpet av gevinst etter VIPSS-fusjonen, hvor DNB nå eier nå 44.3% av VIPPS.

Økte markedrenter har senket rentemarginen.

Ellers kom resultatet fra meglervirksomheten inn betydelig under forventning.

DNB: Personkunder og bedrifter låner mer

Børsmelding
12.07.2018

DNBs resultat for andre kvartal 2018 var 6 084 millioner kroner, en økning på 847 millioner fra andre kvartal 2017. Utlånene til personkunder har økt med 36 milliarder kroner det siste året.

Norsk økonomi er fortsatt på rett kurs og bidrar til nok et stødig resultat for DNB. Lave tap og stabile inntekter er hovedingrediensene i resultatet for første halvår.

- Selv om det er gode tider, så kommer ikke resultatene av seg selv. Vi er glade for at vi er en attraktiv bank for dem som skal realisere boligdrømmen, og for dem som tar sjansen på å starte egen bedrift. For å opprettholde denne posisjonen må vi fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Folk og bedrifter låner mer

Flere personkunder kommer til DNB for å låne penger til boligkjøp og andre formål. De siste 12 månedene har utlånene til personkunder økt med 36 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på 5.0%. I andre kvartal var veksten på drøyt 6 milliarder kroner.

Også bedriftene låner mer hos DNB. Utlån til SMB-segmentet har økt med 23 milliarder kroner det siste året, og i andre kvartal økte også utlånene til de største bedriftskundene. Det ga en samlet utlånsvekst på 16 milliarder kroner til bedriftene i kvartalet.

- Vi vokser som planlagt i personmarkedet. Samtidig tar vi av oss hatten for alle bedriftseierne som gir gass. I en tid med internasjonal uro er det skikkelig god fart i norsk næringsliv. Gledelig er det også at 40% av dem som starter bedrifter i Norge, velger DNB som bank, sier Bjerke.

DNBs utlån til SMB-segmentet passerte for første gang 300 milliarder kroner ved utgangen av juni.

God underliggende aktivitet

Fusjonen mellom Vipps, BankID og BankAxept er nå gjennomført, og transaksjonen har hatt en positiv resultateffekt på 464 millioner kroner. DNB eier 44.3% av det nye selskapet.

Renteinntektene øker i takt med utlånsporteføljen. I andre kvartal var økningen på 21 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. For første halvår totalt sett var økningen på 507 millioner kroner. Utlånsmarginen falt noe i andre kvartal grunnet økte pengemarkedsrenter.

Andre inntekter ble redusert med 538 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en negativ verdiutvikling for bankens basisswapper. Provisjonsinntekter fra DNB Markets og eiendomsmegling bidro positivt i et aktivt kvartal for disse enhetene.

Kostnadene var 231 millioner kroner lavere enn i andre kvartal i fjor. Dette skyldes i hovedsak at virksomheten i Baltikum ikke lenger utgjør en del av regnskapet. Lavere IT- og markedsføringskostnader er også en del av forklaringen.

Lavere tap

De makroøkonomiske utsiktene har også ført til at flere bedrifter klarer seg godt. Selv om enkelte bedrifter i offshorenæringen fortsatt er sårbare, har utviklingen totalt sett gitt tilbakeføringer av regnskapsmessige tap for DNB.

Lavere tap bidrar også til høyere avkastning på egenkapitalen, som i kvartalet var på 11.8%.

- Totalt sett er vi godt fornøyde med kvartalet. Vi strekker oss fortsatt mot vårt mål om å levere en avkastning over 12%, men har aldri lagt skjul på at listen ligger høyt. Fortsatt sunn vekst og lavere tap gjør imidlertid at målet er innen rekkevidde, sier Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2018:

- Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7.1 milliarder kroner (7.4)
- Resultatet var 6.1 milliarder kroner (5.2)
- Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16.2% (15.8)
- Resultat per aksje ble 3,65 kroner (3.07)
- Egenkapitalavkastningen ble 11.8% (10.4)
- Kostnadsgraden var 43.1% (43.1)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2017 i parentes.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tel. 2326 8400 / 9771 3250
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tel. 9623 2017


DNB: Q2-2018 Report (PDF)

DNB: Q2-2018 Presentation (PDF)
______

Media:

E24.no: DNB med knallresultat i andre kvartal. Banken øker bunnlinjen med 847 millioner kroner og slår analytikernes forventninger

Hegnar: Resultatfest - DNB: 2. kvartal. DNB leverer tall for 2. kvartal 2018
highlander
12:36
12.07.2018
#11021

Meget volatil utvikling for aksjen på disse tallene. Så langt i dag er DNB ned hele 4,73% til 154,95 men aksjen har svingt mellom LOD 152,90 og HOD 159,10.

DNB gjentar ventet vekst i utlån på tre til fire prosent i 2018 og 2019. Det fremgår av presentasjonsmaterialet til bankens kvartalsrapport fremlagt torsdag.

I denne perioden ventes høyere vekst i utlån til personkunder og små og mellomstore selskaper, mens gruppen vil fortsette å aktivt redusere volumene til store selskaper og internasjonale selskaper i sykliske bransjer.

DNB venter fortsatt en skattesats på 20 prosent for 2018 og 2019 og DNB-gruppens overordnede finansielle mål er egenkapitalavkastning over 13 prosent mot slutten av 2019.

Sammenslåingen av skadeforsikringsvirksomhetene til Sparebank 1 Gruppen og DNB vil gi en negativ kapitaleffekt i tidligst første kvartal 2019 ifølge konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

- Vi får en 40 prosent andel, men i et større selskap. Da må vi i realiteten betale for posisjonen vår og da bruker vi kapital. Det vil gi en negativ kapitaleffekt, men den vil ikke komme før tidligst i første kvartal 2019, sier han til TDN Direkt.

I juni inngikk SpareBank 1 Gruppen og DNB en intensjonsavtale om å slå sammen sine virksomheter innen skadeforsikring. Den gang ble det opplyst at tentativ fusjonsdato var 1. januar 2019, forutsatt godkjenning fra myndighetene.

Bjerke sier videre at konsernet har vært bortskjemte med sterke resultater fra DNB Markets i mange kvartaler, og poengterer at det viktigste er kvalitetsinntekter fra konsernets meglerhus.

DNB Markets leverte et resultat før skatt på 710 millioner kroner i andre kvartal 2018, sammenlignet med et resultat før skatt på 1,05 milliarder kroner i første kvartal.

- Vi har vært bortskjemt i mange kvartaler. Det er viktig å si at sammensetningen av de inntektene som kommer fra DNB Markets er like viktig som om det havner på en milliard, sier han til TDN Direkt i etterkant av andrekvartalspresentasjonen torsdag.

Konsernsjefen poengterer at DNB har hatt vekst i inntekter som kommer fra det han omtaler som kvalitetsinntekter, kundedrevne aktiviteter, som for eksempel investment banking.

- Der har vi hatt en fantastisk vekst, og dersom de leverer på kvalitetsinntekter, er det det aller viktigste, sier han.

Han innrømmer allikevel at det har vært noen skuffelser, og nevner blant annet tradingsiden i DNB Markets og at det har vært mindre sikringsforretninger gjort av kunder, enn det man hadde håpet.

- Man har ikke vært så opptatt av å sikre seg mot valutasvingninger som vi kanskje hadde forutsatt, og som det har vært i tidligere kvartaler. Det har også med trading og pengemarkedsinntjeningen å gjøre, som har operert under andre rammebetingelser enn tidligere år, sier konsernsjefen.

Videre mener Rune Bjerke at trading ikke bør være fundamentet for investeringsbanken i konsernet.

- Trading er volatilt, noen kvartaler gjør man det bra, og noen kvartaler leverer man null eller minus. Over tid har det vært lønnsomt, og jeg tror at trading vil vise positive tall over tid fremover også, men dette bør ikke være fundamentet for investeringsbankaktiviteten vår. Det som er kundedrevet er mye viktigere, sier Bjerke.

Relatert til Mifid II sier konsernsjefen at DNB ikke har blitt rammet som følge av dette foreløpig.

- Vi var redde for å miste inntekter i forkant, og at den samlede inntektskaken til alle meglerforretninger kom til å bli mindre, men vi håpet at vi skulle få en større bit av den. Det har faktisk skjedd, sier han avslutningsvis. (TDN)
highlander
10:10
06.08.2018
#11488

Jefferies nedgraderer sin anbefaling på DNB-aksjen fra "kjøp" til "hold" i en fersk analyseoppdatering ifølge TDN.

Jefferies-analytikerne ser en begrenset oppside i DNB og mener avkastningsutsikter og inntjeningsoppgraderingssyklus allerede er reflektert i aksjekursen.

Imidlertid oppjusteres kursmålet fra tidligere 153 til 174 kr.
highlander
20:50
09.08.2018
#11587

EU godkjenner at DNB og Orkla går sammen om selskap. Det nye selskapet har fått navnet Optimizd AS, ifølge en melding fra EU-kommisjonen.

Selskapet skal drive med datadrevet markedsføring gjennom egne kanaler og medieplasseringer, samt gjennomføring av analyse av data for markedsføringsbruk, opplyser kommisjonen.

EU har konkludert med at samarbeidet ikke vil medføre noen konkurransemessige bekymringer innen EU-området fordi selskapets aktivitet her vil være ubetydelig. (NTB, E24)
highlander
10:30
22.08.2018
#11801

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:12
13.09.2018
#12357

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:48
19.09.2018
#12468

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:27
24.09.2018
#12578

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:57
24.09.2018
#12579

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:43
11.10.2018
#12894

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:44
19.10.2018
#13094

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:40
25.10.2018
#13163

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:42
25.10.2018
#13164

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:34
26.10.2018
#13186

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:09
05.11.2018
#13355

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter