Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > DnB
DnB
OldNick
08:57 12.07.2017
#19303

Bra resultat fra DNB i Q2-2017

DNB: Mer sparing, mindre tap

Børsmelding
12.07.2017

DNBs resultat for andre kvartal 2017 var 5 237 millioner kroner, en økning på 669 millioner fra samme kvartal året før. Økningen skyldes en kombinasjon av høyere inntekter og lavere nedskrivninger på utlån.

Tillit er helt eksistensielt for DNB og andre banker i en stadig mer åpen og digitalisert konkurranse­situasjon. I andre kvartal var det flere kunder som viste DNB denne tilliten, noe som bidro til høy aktivitet.

Bankdriften viser en stabil og god vekst. Boliglån og andre personkundelån har vokst med 5,5 prosent det siste året, mens utlån til små og mellomstore bedrifter har økt med over 7 prosent. Høy kunde­aktivitet innen eiendomsmegling, fondsforvaltning og transaksjonsrådgivning bidro også positivt til DNBs resultat i andre kvartal.

- Vi har lønnsom vekst i alle kundesegmenter, og kundene sørger for at vi har mye å gjøre over hele «fjøla». Det ser vi på som en stor tillitserklæring. I kombinasjon med lave tap dette kvartalet gjør det at vi er godt fornøyde med kvartalsresultatet, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Sparer som aldri før

DNB har også kommet med flere digitale nyheter som skal gjøre hverdagen enklere for kundene.

Vipps-appen har gått fra vennebetaling til butikkbetaling. Nyvinningen VippsGO skal gi alle idrettslag, butikker og bedrifter muligheten til å sette opp sin egen mobilbutikk på under 30 minutter. Nærmere 6 000 har allerede tatt i bruk denne tjenesten.

Spare er en app som samler banksparing, aksjer, fond og pensjon på samme sted. Den skal bidra til å gi kundene bedre oversikt over sparingen sin og gjøre det enklere å etablere gode sparevaner. Spare ble lansert i mai, og over 180 000 nordmenn har allerede tatt appen i bruk. Det er også opprettet sparemål for over 2 milliarder kroner.

- Spare er et nytt bevis på at kundene ønsker seg enkle og oversiktlige tjenester. Vi skal lede an i denne utviklingen og inspirere kundene til å gjøre smarte og riktige valg. Fortsatt er det slik at fire av ti nordmenn ikke sparer fast, men heller litt tilfeldig, men det gledelige er at utviklingen går i riktig retning. Totalt opprettet kundene våre 84 000 spareavtaler i kvartalet, sier Bjerke.

Lavere tap

DNBs regnskap for andre kvartal viste en økning i netto renteinntekter på 487 millioner kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høyere volumer på både utlån og innskudd er den viktigste forklaringen, i tillegg til lavere finansieringskostnader.

Andre inntekter falt med 970 millioner kroner, noe som forklares med ekstraordinære inntekter knyttet til salget av Visa Norges eierandel i Visa Europe i andre kvartal i fjor. Korrigert for denne engangseffekten var andre inntekter 158 millioner høyere enn i samme kvartal i fjor.

Nedskrivninger på utlån og garantier endte på 597 millioner kroner i andre kvartal, markant ned fra 2 321 millioner i tilsvarende kvartal i 2016. Bedringen tilskrives i første rekke at det i perioden ble gjennomført vellykkede restruktureringer innen olje, offshore og shipping. Hovedvekten av misligholdte lån er fortsatt knyttet til de samme sektorene, og banken ser så langt ingen smitteeffekt til andre næringer.

- Vi er heller ikke bekymret for at vi skal få tap på boliglån. Vi vil fortsatt ha lav rente og lav arbeidsledighet lenge i Norge, og det er de viktigste faktorene vi ser på. Det er positivt med en normalisering av boligmarkedet etter flere år med en prisvekst som ikke er bærekraftig, sier Bjerke.

Kostnadene steg med 230 millioner kroner som følge av økt aktivitet og markedsføring av digitale utviklingsprosjekter. Finansskatt, som ble innført i 2017, trakk også opp.

Endret 12.07.2017 08:57 av OldNick
OldNick
08:57 12.07.2017
#19304

Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2017

- Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (8,1)
- Resultatet var 5,2 milliarder kroner (4,6)
- Resultat per aksje ble 3,07 kroner (2,74)
- Egenkapitalavkastningen ble 10,4 prosent (9,9)
- Kostnadsgraden var 43,1 prosent (39,9)
- Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 15,8 prosent (15,2)

Sammenlignbare tall for andre kvartal 2016 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Kommunikasjon, mobil +47 9623 2017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 9771 3250

Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

DNB: Q2-2017 Rapport (PDF)

DNB: Q2-2017 Presentasjon (PDF)

DNB: Q2-2017 Fact book (PDF)

______

Media:

Hegnar.no: Sterke DNB-tall. DNB leverer overraskende sterke tall

E24.no: DNB slår forventningene. Storbanken har levert fasiten for andre kvartal. Den viser økt overskudd, mindre tap og slår analytikernes forventninger

Endret 26.10.2017 07:45 av eshuse
eshuse
07:44 26.10.2017
#2590

DNB knuser forventningene

Øker resultatet med 1,5 milliard kroner.

DNB melder om et resultat etter skatt på 5.648 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 4.080 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 4.666 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 3,34 kroner, mot 2,43 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,87 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 7.292 millioner kroner, sammenlignet med 5.209 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 6.311 millioner kroner.

Netto renteinntekter beløp seg til 9.007 millioner kroner, sammenlignet med 8.481 millioner kroner i 3. kvartal 2016. Analytikernes forventninger lå her på 9.051 millioner kroner.

Totale inntekter endte på 12.929 millioner kroner, mot 12.409 millioner kroner i fjor. Her var forventningen 12.661 millioner kroner.

- DNB er på mange måter et speilbilde av norsk økonomi. Når det går bra for AS Norge, så går det også bra for banken. Det er akkurat det som skjer nå. Optimismen har fått et bredt og godt fotfeste i norsk økonomi. DNB opplever en positiv resultatutvikling i alle kundesegmenter, fra privatpersoner til de største bedriftene, sier konsernsjef Rune Bjerke i DNB.
highlander
10:48 21.11.2017
#7670

I Norgeshistoriens største gruppesøksmål krever Forbrukerrådet tilbakebetalt gebyrer for 690 millioner kroner på vegne av 180.000 kunder i tre DNB Norge-fond.

Forbrukerrådet mener fondene ble markedsført og priset som et aktivt fond, mens det i realiteten var et passivt fond. I fondene denne saken gjelder, var såkalt active share på 12 prosent i snitt i den aktuelle perioden, mens tracking error lå på 1,3 prosent. Til sammenligning er det vanlig å operere med et krav om minst 50 prosents active share og 3 prosents tracking record i aktiv forvaltning, ifølge Forbrukerrådets advokat. Forbrukerrådet vil ha minstekrav til aktiv forvaltning uten at DNB mener det er en god ide.

- Nei. Jeg tror det er viktig at en forvalter har frihet til å kunne variere risikotagningen etter hvilken overbevisning han har i markedet, sier adm. direktør Torkild Varran i DNB Asset Management. (Kilde: FA/Xi)
highlander
14:53 02.02.2018
#8087

JP Morgan har gjort en liten justering av kursmålet i DNB, fra 170 til 172 kr.
highlander
10:06 09.02.2018
#8177

E24: Nordiske storbanker klekker ut betalingsplan

Kan bli verdens første system for betaling med flere valutaer over landegrenser, og DNB er med i denne "alliansen"...
highlander
14:04 14.02.2018
#8256

Resultatet for fjerde kvartal viste økte inntekter og overskudd for DNB: Banken fikk et resultat før skatt på 6,82 milliarder kroner i fjerde kvartal, noe som var en økning fra 5,64 milliarder året før. DNB foreslo også et utbytte på 7,10 kroner aksjen, noe som var høyere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Etter dette har den franske storbanken Societe Generale anbefalt kjøp av DNB-aksjen, samtidig som kursmålet ble løftet fra 155 til 185 kr.
highlander
16:32 22.02.2018
#8344

Goldman Sachs har nedgradert sin anbefaling på DNB fra nøytral til salg.

I analyseoppdateringen datert i går peker meglergiganten på at selv om DNB overrasket positivt frem til fjerde kvartal sammenlignet med selskapsinnhentede konsensus, tror de ikke at dette vil fortsette.

- Våre resultatestimater er ti prosent under forventningene for 2019 i gjennomsnitt: Vi anslår lavere volumvekst enn selskapets målsetting og konsensus og lavere fees ettersom rundt 15 prosent av bankens gebyr kommer fra boligmegling, skriver meglerhuset.

Goldman Sachs venter også høyere kostnader som følge av inflasjon i Norge, som meglerhuset venter til to prosent i 2018.

Kursmålet ble samtidig redusert fra 173 til 143 kr.
highlander
08:56 06.03.2018
#8489

JP Morgan nedgraderer DNB-aksjen fra "overweight" til "neutral", kursmål 165 kr.

Endret 06.03.2018 11:07 av highlander
highlander
10:40 22.03.2018
#8689

Som nevnt i en annen tråd innleder Kepler Cheuvreux dekning av flere norske banker:

DNB får en reduser-anbefaling og kursmål NOK 146. Analytiker Christoffer Adams venter at rentenettoen, som er den største inntektskilden for DNB, vil komme under press med lavere volumvekst og økende konkurranse.

Endret 22.03.2018 10:41 av highlander
highlander
10:19 26.04.2018
#9484

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:13 26.04.2018
#9498

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:46 26.04.2018
#9505

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:48 26.04.2018
#9507

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:07 26.04.2018
#9514

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:36 27.04.2018
#9570

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:42 27.04.2018
#9571

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:23 23.05.2018
#10157

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:57 05.06.2018
#20225

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:36 06.06.2018
#20231

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:25 11.06.2018
#10439

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:12 05.07.2018
#10906

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:12 10.07.2018
#10987

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:43 12.07.2018
#20400

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:36 12.07.2018
#11021

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter