Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Schibsted - god og gammel
Schibsted - god og gammel
OldNick
22.06.2015 16:56
#16978

Flere innsidehandler i Schibsted i det siste


SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Meldepliktig handel

Børsmelding
22.06.2015

Primærinnsider Olivier Aizac har 22. juni 2015 solgt 4.000 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 252,25 pr. aksje og 2.000 B-aksjer til kurs NOK 240,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Aizac 2.191 A-aksjer og 941 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 22. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer
______

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Meldepliktig handel

Børsmelding
19.06.2015

Primærinnsider Pierre-Francois Marteau har 19. juni 2015 solgt 1.996 A-aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 246,99 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Marteau 536 A-aksjer og 536 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 19. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer
______

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Meldepliktig handel

Børsmelding
19.06.2015

Primærinnsider Frode Nordseth har 18. juni 2015 solgt 3.500 A-aksjer i Schibsted
ASA til kurs NOK 244,55 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Nordseth 2.855 A-
aksjer og 65 B-aksjer aksjer i Schibsted ASA.

Oslo, 19. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer
______

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Schibsted styrker sin ledende posisjon i Mexico gjennom oppkjøp av rubrikknettsiden Anumex

Børsmelding
18.06.2015

Schibsted Media Group har kjøpt den meksikanske online rubrikktjenesten Anumex. Schibsteds eksisterende, heleide rubrikknettside Segundamano.mx er den største online rubrikktjenesten i Mexico målt etter trafikk, innhold og merkekjennskap. Anumex vil bidra til å styrke denne posisjonen.

Anumex har en ledende posisjon i enkelte av Mexicos 31 delstater. Nettsiden ble lansert i 2004, og har frem til Schibsteds oppkjøp vært eid av grunnleggerne og finansielle investorer. Segundamano.mx ble lansert av Schibsted i juli 2012, og har siden opplevd solid vekst.

- Ved å slå sammen disse to nettsidene er vi i stand til å skape økt verdi til kjøpere og selgere gjennom en større og mer likvid markedsplass. Dette oppkjøpet representerer et nytt steg mot vårt mål om å skape sterke, markedsledende digitale rubrikkposisjoner i attraktive markeder. For å nå dette målet investerer vi både organisk og gjennom oppkjøp og strukturelle avtaler," sier Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef i Schibsted Media Group.

Schibsted anser det meksikanske markedet som svært attraktivt, selv om det er relativt umodent. Internettpenetrasjon og generell økonomisk vekst vokser raskt.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre verdien på Anumex, og transaksjonen er gjennomført.

Oslo, 18. juni 2015
SCHIBSTED ASA

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 9168 6695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør
______

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Meldepliktig handel - Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Børsmelding
17.06.2015Aksjespareprogram i Schibsted (PDF)
OldNick
17.07.2015 09:50
#17099

Schibsted kom med Q2-2015 resultat idag.

Den tok markedet godt imot.

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Delårsrapport 2. kvartal 2015

Børsmelding
17.07.2015

- 2. kvartal 2015 var et godt kvartal for Schibsted. Online rubrikk-virksomheten vår økte inntektene med 16 prosent, og brutto driftsresultat økte med 32 prosent. I løpet av de siste kvartalene har vi hatt stor fremgang når det gjelder organisk vekst, strukturelle avtaler og oppkjøp av virksomheter. Vi ser at det er potensial for god verdiskapning gjennom konsolidering i eksisterende markeder, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

- Virksomhetene i de fleste markedene våre gikk godt i 2. kvartal. Utviklingen var positiv i etablerte europeiske markeder som Frankrike, Norge og Sverige. Spania var blant våre virksomheter som viste best fremgang, med tiltagende inntektsvekst og god bedring av marginene. Dette skyldes ikke bare bedrede makroøkonomiske forhold, men også stor innsats fra de ansatte, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Gjennom 2. kvartal, og så langt i 3. kvartal, har vi styrket våre posisjoner i en rekke rubrikkmarkeder gjennom oppkjøp og samarbeidsavtaler. I Irland har vi inngått samarbeid med Distilled Media, noe som har gitt oss en ledende posisjon i det irske eiendomsmarkedet samt en solid nummer én-posisjon i generalist- og bilmarkedet. I Mexico har vi styrket vår ledende posisjon gjennom oppkjøpet av Anumex, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Vi er godt forberedt på å fortsette å være med på konsolideringen av online- rubrikkmarkedene. Den vellykkede etableringen av B-aksjer i 2. kvartal øker vårt handlingsrom betydelig i så måte, sier Rolv Erik Ryssdal.

- I mediehusene ser vi fortsatt vekst i onlineinntekter fra de fleste av virksomhetene våre, men det raske fallet for papiravisene kombinert med hurtige endringer i det digitale markedet skaper uro for mediehusenes lønnsomhet. Våre konkurrenter er i økende grad globale plattformer og vi må fortsatt fokusere på å utvikle produktene våre raskt. Uavhengig journalistikk av høy kvalitet er, og vil forbli, grunnlaget for vår suksess, sier Rolv Erik Ryssdal.

- Annonsemarkedene er i rask utvikling og det er nødvendig med fortsatt kontinuerlig videreutvikling av produktene våre. Schibsted jobber med å skape nye teknologiplattformer, og dette vil bidra til at vi senere i år og i 2016 vil kunne levere datadrevne, målrettede produkter med høy kvalitet, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 2. kvartal 2015

mer på link

Oslo, 17. juli 2015.
SCHIBSTED ASA


Kontaktpersoner:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mob: +47 9168 6695
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mob: +47 4150 8733
Anders Christian Rønning, Investor Relations Officer. Mob: +47 9160 5660

SCHA/SCHB: Q2-2015 Presentasjon (PDF)

SCHA/SCHB: Q2-2015 Rapport (PDF)

SCHA/SCHB: Resultat og analytisk informasjon Q2-2015 (PDF)

Endret 17.07.2015 09:50 av OldNick
OldNick
17.07.2015 09:51
#17100

Tillater meg å legge inn kommentar fra DNB Markets:

SCH Q2: Sterk resultat for Online Rubrikk

Overall profitability from online classifieds came in ahead of expectations
, although on a net basis the majority of the higher-than-expected profitability is expected to be short lived as it was a function of lower-than-expected marketing activity in Q2, likely to be reversed over the next quarters.

Group EBITDA excluding new venture losses ~10% above consensus. Sales came ~2% below consensus and our estimate, EBITDA excluding new venture losses came in ~10% above consensus and ~6% above our estimate.

Online classifieds EBITDA excluding new ventures ~11% above consensus. For the online classifieds area, sales came in ~1% above consensus and our estimate, while EBITDA excl. new ventures came in ~11% above consensus and ~7% above our estimate. Compared to consensus, Finn came in ~1% above on sales and ~12% above on EBITDA; Blocket came in ~2% above on sales and ~3% below on EBITDA; Leboncoin came in ~3 below on sales and ~8% below on EBITDA, Spain came in ~5% above on sales and NOK33m (109%) above on EBITDA, and EBITDA from other established international operations came in NOK24m ahead of consensus (mainly due to Italy). Schibsted suggests that marketing activities will be higher again in Spain and Italy in H2 and Finn profitability likely to be lumpy, so the higher than expected profitability for online classifieds is not likely to be sustained over the next quarters.

Media houses and other operations EBITDA in-line with expectations. While sales from the media houses and other operations came in ~3% below consensus and our estimate, EBITDA came in mostly as expected on both consensus and our estimates. In terms of EBITDA, Norway and "other and headquarters" were weaker than expected, offset by higher profitability in Sweden.
OldNick
10.09.2015 07:53
#17312

Schibsted fikk i går kveld/natt plassert 10 800 361 SCHB-aksjer til NOK246/aksje. Det var ~6% under sluttkurs igår på 262/aksje.

Antallet tilsvarte 5% av utestående kapital (SCHA+SCHB aksjer), eller 10% av utestående SCHB-aksjer før emisjonen.

SCHA/SCHB: Schibsted ASA - Vellykket emisjon av B-aksjer

Børsmelding
10.09.2015

Schibsted ASA ("Schibsted" eller "Selskapet") offentliggjør en vellykket
gjennomføring av emisjonen av 10.800.361 B-aksjer som ble gjort kjent i går.
Emisjonen tilsvarer 5,0 prosent av eksisterende total aksjekapital i Selskapet,
eller 10,0 prosent av utestående B-aksjer. Emisjonen ble gjennomført som en
rettet emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt.
Emisjonen ble godt mottatt, og gjennomført med en tegningskurs på NOK 246 pr.
aksje, som ble fastsatt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess. Oppgjør er
ventet å finne sted på eller rundt 14. september 2015.

Brutto proveny fra Emisjonen var NOK 2.656.888.806 millioner, eller ca. USD 323
mill., gitt en NOK/USD valutakurs på 8,22. Nettoprovenyet vil styrke Selskapets
kapitalbase og vil bli brukt til å finansiere strategiske oppkjøp, først og
fremst innenfor Online rubrikk- segmentet. Selskapets overordnede strategi står
fast; fortsatt vekst innenfor Online rubrikk, å utvikle mediehus i verdensklasse
og å utnytte digitale økosystemer for å stimulere tilknyttede vekstkonsepter.
Selskapet bygger opp sin teknologiportefølje og kompetanse for å være i stand
til å ta ut det fulle potensialet for synergier på tvers av alle
forretningsområder.

Schibsted har engasjert Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ.) filial Oslo
(«SEB») og Goldman Sachs International (GS) som joint bookrunners i forbindelse
med Emisjonen («Tilretteleggerne»).

I tråd med fullmakten som Schibsteds styre fikk på Selskapets ordinære
generalforsamling 8. mai 2015, har styret godkjent en utstedelse av 10.800.361
millioner nye aksjer («Nye Aksjer») til en kurs pr. aksje lik tegningskursen i
Emisjonen.

Når Emisjonen er gjennomført vil Schibsteds aksjekapital øke med NOK
5.400.180,5 til NOK 113.403.795,5, bestående av 108.003.615 A-aksjer og
118.803.976 B-aksjer med en nominell kurs på NOK 0,50 pr. aksje.

Schibsted og Blommenholm Industrier AS har inngått avtale om lån av aksjer for å
besørge at aksjene som blir tildelt i Emisjonen kan leveres ved betaling. Som et
resultat av dette vil Emisjonen bli gjort opp i form av eksisterende og
heftelsesfrie aksjer i Selskapet, som allerede er notert på Oslo Børs, lånt av
Blommenholm Industrier AS. Så snart oppgjøret i Emisjonen er fullført vil
kapitalutvidelsen bli søkt gjennomført i Foretaksregisteret. Det er ventet at de
Nye Aksjene vil bli utstedt på eller rundt oppgjørsdatoen for Emisjonen. Når
aksjene er utstedt vil de bli levert til Blommenholm Industrier AS for å innfri
forpliktelsene i aksjelånsavtalen.

I forbindelse med Emisjonen har Selskapets styre besluttet å sette til side
eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Styret mener dette er i Selskapets og
aksjonærenes beste interesse, ettersom det vil gi mulighet for Selskapet å reise
kapital raskere, med en lavere rabatt og med betydelig lavere
transaksjonskostnader enn hva en fortrinnsrettsemisjon ville medført.

Schibsted har avtalt med Tilretteleggerne at det ikke vil bli utstedt eller
solgt ytterligere B-aksjer eller verdipapirer som kan konverteres til B-aksjer i
en periode på 90 dager fra Emisjonens oppgjørsdato. Unntak fra denne avtalen kan
gjøres, i henhold til markedsmessige vilkår.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Trond Berger, CFO. Tel: +47 9168 6695

Oslo, 10. september 2015
Schibsted ASA

Endret 10.09.2015 07:53 av OldNick
highlander
26.10.2015 14:47
#5004

SCH er tatt inn i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Vi slipper denne uken Schibsted inn i varmen. Selskapet gir en eksponering mot det raskt voksende online rubrikk-markedet på verdensbasis og er Norges største teknologi-suksess.

Nyhetsstrømmen fra bransjen er preget av høy vekst og transaksjoner gjennomført på stadig høyere multipler. Vi tror det er mer å hente i Schibsted-aksjen!"
highlander
02.11.2015 01:07
#5026

Det ble en kortvarig fornøyelse... SCH tas ut av Dovreporteføljen allerede etter én uke.
Changes
02.11.2015 14:24
#22068

Ein kan skjere seg breie reimar av annan manns rygg.
Schibsteds leiaren Rolv Erik Ryssdal har ei fastlønn på 3.388.000 kroner. Til dette kjem ca. 4,5 millioner i bonusar og andre tilegg, så summen tippar 8 mill. Flere titalls journalister mister jobben i denne verksemda. Men på toppen held dei stand. Det er klart at dei som har mage og skjemdavit til slikt, dei er verd si løn.
OldNick
02.11.2015 16:17
#17503

DNB Market's kommentar etter Q3-rapporten:


Selg Schibsted

2. nov. 2015

Q3-resultatene fra Schibsted kom inn over estimatene, men reduserte forventninger til salgsveksten i den franske virksomheten Leboncoin etter hvert som flere brukere velger å benytte mobilplattformen, tynget kursreaksjonen. Vi har redusert EBITDA-estimatene for 2016-2017 med rundt 4% etter rapporten og gjentar en salgsanbefaling. Kursmålet er ned fra NOK 190 til NOK 180 pr aksje. Kursen stengte fredag på NOK 285 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: 08940
E-post: ah.markets@dnb.no
highlander
01.02.2016 09:54
#5529

Ved å øke eierandelen i Finn.no fra 89,99% til 90,12% kan Schibsted unngå en årlig skatt på over 100 millioner kroner, ifølge Xi.
highlander
09.02.2016 09:48
#5613

Nordea Markets har sett på Schibsted i en oppdatering, og oppgraderer anbefalingen fra hold til kjøp. Pussig nok reduseres kursmålet samtidig, fra 315 til 285 kr pr aksje...
highlander
20.02.2016 13:28
#5696

Pareto anbefaler salg av Schibsted, med kursmål 225 kr for A-aksjen.
highlander
23.02.2016 09:12
#5733

Nordea Markets har i en analyseoppdatering kuttet kursmålet i Schibsted fra 285 til 275 kr pr aksje.
highlander
15.03.2016 09:39
#5879

DNB Markets anbefaler nå salg av Schibsted med kursmål 177 kr pr aksje.

Meglerhuset peker på at aksjen verdsettes med en betydelig premie i forhold til sammenlignbare europeiske aktører.
highlander
12.05.2016 11:45
#6170

Aksjen steg kraftig i går - opp drøye 12 prosent - etter kvartalstall langt bedre enn ventet, først og fremst fra rubrikktjenesten i Frankrike.

Noen analytikere mener Schibsted fikk vel god uttelling på børsen og påpeker at tallene i Frankrike for kommende kvartal vil bli svakere, at det er en voldsom valutaeffekt som slår inn og at det kommer konkurranse fra nye rubrikk-apper som Wallapop og Letgo, skriver DN.

Meglerhusene er imidlertid uenige om ferden videre: Pareto Securities nedgraderer Schibsted til selg etter kursoppgangen, og opererer med et kursmål på 225 kr pr aksje. Nordea Markets, derimot, øker kursmålet fra 275 til 300 kr pr aksje.
highlander
19.09.2016 10:26
#6425

Pareto Securities har endret syn på Schibsted i en oppdatering:

Meglerhuset oppjusterer aksjen fra salg til hold, og øker samtidig kursmålet fra 225 til 240 kr.
highlander
30.09.2016 16:32
#6453

Under kapitalmarkedsdagene til Schibsted tidligere denne uken uttalte Sverige-sjef Raoul Gruntal at det i hvert fall gjenstår tre-fire år med kostnadskutt i mediehusene i Sverige og Norge.

En del av kostnadsbesparelsene skal kunne tas ut på trykkeridelen etter hvert som opplagene faller. Schibsteds mål for driftsmargin for abonnementhusene er mellom null og ti prosent, mens målet for VG og Aftenposten er mellom ti og femten prosent.

Sparebank 1 Markets reduserer sine inntjeningsestimater for Schibsted grunnet lavere forventninger til rubrikkvekst og marginer. De tror konsensusestimater vil kuttes ca 15% etter informasjonen på kapitalmarkedsdagen.

Meglerhuset anbefaler salg med kursmål kr 200 pr aksje.
highlander
07.10.2016 18:10
#6467

Facebook har lansert Marketplace som vil kunne bli en betydelig konkurrent innen rubrikkmarkedet, dette kan muligens få følger for finn.no. Facebook har allerede 450 millioner brukere som besøker ulike kjøp og salg grupper innen nettverket.

finn.no har imidlertid en særstilling i Norge - og er det desidert største og foretrukne rubrikkmarkedet. Det med å være størst og først er et kjempefortrinn, men man skal ikke sove i timen.
highlander
07.11.2016 16:09
#6565

Sparebank 1 Markets har kommet med en analyseoppdatering på Schibsted etter tredjekvartalsrapporten, der aksjen oppgraderes til kjøp.

Meglerhuset oppjusterer samtidig kursmålet fra 220 til 250 kr.
OldNick
03.11.2017 08:48
#19647

Schibsted har kommet med Q3-rapport idag.

Og den ser meget bra ut.


SCHA/B: Schibsted ASA - Interim Financial Statement Q3-2017

Børsmelding
03.11.2017

Today, Schibsted Media Group released its Q3-2017 report. Revenues grew 10% to NOK 4,161 million, whereas the EBITDA was NOK 783 million (572 million).

"We are happy to present a strong Q3 result for Schibsted, with an EBITDA increase of 37%. As earlier this year, the growth is a result of achievements in both Online classifieds, Publishing and Schibsted Growth," CEO Rolv Erik Ryssdal says.

"In Online classifieds, the third quarter was evidence of the strength of the online classifieds business model. With strong brands and market positions, the earnings power is significant. Going forward, we aim to continue the good development by taking further advantage of our competitive strengths - strong local presence leveraged by joint, scalable product and tech platforms," CEO Rolv Erik Ryssdal says.

"In Q3, we continued to see solid growth in the online classifieds verticals. This was driven by product innovations, price optimizations and good market conditions in most of our major operations. We have continued to decrease the Investment phase losses. This is a result of strong growth in monetization in emerging markets and very favorable operational metrics for Shpock, which has reduced the need for marketing investments," Ryssdal says.

"The publishing activities in Schibsted continue to deliver impressing results. For the first time in many years, they grew revenues compared to last year. We are successful in signing up digital subscribers, and are approaching a total of 600,000. Once again, VG is the star performer among our publishing operations, with a revenue growth of 7 percent and an EBITDA margin of 20 percent," Ryssdal says.

"I would also like to highlight the great development of Schibsted Growth, and in particular continued good growth for our personal finance business Lendo in Sweden. Revenue growth accelerated to 55% in Q3, and EBITDA margins exceeded 50%," Ryssdal says.

"In Q3 we announced an adjusted organizational structure, where Media and Marketplaces will be organized in two separate divisions. At the same time responsibility for most of our common product & tech initiatives will be moved much closer to the operations. This will help us gain even more speed of development and increasingly leverage our local competence and strong brands," CEO Rolv Erik Ryssdal says.

Highlights of Q3-2017

(Online classifieds pro forma numbers include proportional consolidation of joint ventures and associates)

- EBITDA ex. Investment phase of NOK 903 million, a growth of 19 percent
- Online classifieds pro forma revenue growth of 22 percent, adjusted for currency fluctuations. -
- Total Online classifieds EBITDA ex. Investment phase grew 19 percent to NOK 800 million
- Continued good development in Developed phase, Online Classifieds
- 23% revenue growth and increased margins in France, driven by good growth in car and real estate, initiated monetization of jobs and the acquisition of MB Diffusion
- 21% revenue growth in Norway driven by verticals and personal finance
- 27% revenue growth in Spain. Strengthened trend in jobs and cars
- 2% revenue growth in Sweden affected positively by cars and jobs, whereas display advertising and Services contributed negatively
- 80% revenue growth and significantly reduced losses in Investment phase operations
- Continued revenue growth in OLX Brazil in Q3. Clear aim to reach break-even during 2017
- Strong growth in operational metrics for Shpock. Investments reduced in Q3 vs previous quarters
- Tight cost control and digital product innovation leads to improved EBITDA margins in publishing activities
- Positive revenue growth in publishing operations in Q3
- Continued high growth rate in the Schibsted Growth portfolio in Sweden. Personal finance portal -
Lendo.se grew reve nues 50%
- New organizational model designed to strengthen local execution and global scale. Operations to be streamlined and organized in two divisions; Marketplaces and Media

Schibsted Media Group

(MNOK), Q3-2016, Q3-2017, 9M-2017, 9M-2016, 12M-2016
Operating revenues 3 798, 4 161, 12 488, 11 795, 15854
Gross operating profit (EBITDA) 572, 783, 1 911, 1 630, 2 131
EBITDA margin 15%, 19%, 15%, 14%, 13%
Gross operating profit (EBITDA) ex. Investment phase 756, 903, 2 454, 2 222, 2 904
EBITDA margin ex. Investment phase 20%, 22%, 20%, 19%, 19%

Contact persons:
Trond Berger, CFO. Tel: +47 9168 6695
Jo Christian Steigedal, Head of IR. Tel: +47 4150 8733


SCHA/B: Q3-2017 Report (PDF)

SCHA/B: Q3-2017 Presentation (PDF)
highlander
22.11.2017 10:30
#7677

Schibsted varslet etter børsslutt tirsdag en emisjon på inntil 11.880.397 B-aksjer, noe som tilsvarer 5,2 prosent av aksjekapitalen og 10 prosent av de utestående B-aksjene.

Emisjonen er i boks, og 11.880.397 B-aksjer blir utstedet til kurs 211 kroner.

Dette gir et bruttoproveny på 2,5 milliarder kroner, som er hentet inn med 7,5 prosent rabatt i forhold til gårsdagens sluttkurs (på 228 kroner).

Carnegie spør i en oppdatering med tittelen «Tell me why?» hvorfor Schibsted samler inn kapital uten en spesifikk grunn.

Meglerhuset mener dette definitivt setter spørsmålstegn ved 4. kvartal, samt videre kostnadskontroll, og påpeker at det ville ha solgt aksjer på nyheten.

- Det er etter vår oppfatning ingen mål i sikte som krever innhenting av penger nå. Faktisk ser det ut som selskapet samler inn penger kun for å være på den sikre siden dersom en mulighet skulle materialisere seg, skriver Carnegie.

Carnegie endrer ikke sitt syn på langtidspotensialet i Schibsted, men kuttet ifølge TDN Finans estimatene for resultat per aksje i 2018 og 2019 med fire prosent. Videre kuttes seks måneders kursmål til 300 kroner. (Kilde: TDN)

Aksjen straffes knallhardt: B-aksjen handles i skrivende stund på 208 kr, ned 8,8 prosent fra i går og faktisk lavere enn emisjonskursen. Jeg tror dette kan være en helt grei kjøpsanledning.
highlander
26.11.2017 09:02
#7689

Barclays har oppjustert kursmålet fra 220 til 270 kr.

Endret 26.11.2017 09:15 av highlander
highlander
23.01.2018 15:18
#7980

Schibsted har en god dag på børsen i dag.

Ifølge Reuters har storbanken Goldman Sachs tirsdag lagt aksjen i sin «Conviction Buy List». Banken har et kursmål på 339 kroner per aksje, noe som tilsvarer en oppside på 32 prosent fra dagens nivå.

Banken venter at marginene vil vokse de neste to årene gjennom redusert tap på investeringsfasen og lavere teknologikostnader.

Ifølge Goldman Sachs har truslene fra mobile apper falt tilbake, selv om Facebook Marketplace innebærer en langsiktig risiko. (Kilde: Reuters, HO)
highlander
25.01.2018 12:58
#7997

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.02.2018 13:56
#8157

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.04.2018 10:22
#9153

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter