Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Bergen Group ASA
Bergen Group ASA
highlander
13:05
02.05.2016
#6149

Nå har den automatiske applikasjonen til Provence oppdatert aksjonærlistene - slik at ST's brukere kan holde seg oppdatert over endringene blant de 30 største aksjonærene - se tabellen i innlegget rett over dette.

Listene er nå ajour i VPS pr i dag, inkludert handler t.o.m. 27.04.16.

Verdt å merke seg at investoren Frank Robert Sunde har kastet ut 200.000 aksjer til.
skipper*
23:23
27.10.2016
#12344

Bergen Group får slettet 180 mill i gjeld

Ny kapital

I tillegg til at de største kreditorene har gått med på å stryke minst 180 millioner av den totale gjelden på 280 millioner kroner, går aksjonærene Magnus Stangeland og Brian Chang inn med rundt 13 millioner i ny egenkapital, mens lederne i konsernet har forpliktet seg til å tegne nye aksjer for 7,5 millioner kroner.

Bergen Group får også et kortsiktig lån fra Brian Cheng og Magnus Stangeland på 20 millioner kroner. Det skal tilbakebetales i løpet av et halvt år.

- Det er veldig positivt og en stor lettelse for de ansatte, sier Kristoffer Hope, tillitsvalgt for de ansatte og styremedlem i Bergen Group.
skipper*
10:26
28.12.2016
#12404

Bergen Group er i mål med refinansieringen

Får ettergitt 182 mill. i gjeld

I meldingen heter det at konsernsjefen er ydmyk til den forståelsen som en har møtt fra kreditorer når det gjelder å få på plass en samlet gjeldsettergivelse i på 182 millioner kroner.

Endret 28.12.2016 10:26 av skipper*
renud
11:44
14.02.2017
#14811

Gode tall, og veldig bra oppdateringer i Q4.
Highlights veldig godt oppsummert i denne Maritim.no-artikkelen.

Bergen Group har snudd tallene. Nå er planen å vokse.- Tallene går riktig vei for konsernet, med økt omsetning, ordrevekst og forbedret balanse sammenlignet med året før. Maritim Økonomi 07.02.2017

BERGEN har nå igjen blitt min største post.
renud
16:40
16.02.2017
#14818

Gevinstsikret noe på 3,24 og 3,39 i dag, men fremdeles min største post og større i kroner enn sist jeg nevnte BERGEN. Sluttet meget sterkt på 3,40 i dag.
highlander
12:31
17.02.2017
#6944

Fint driv i aksjen, selv på en negativ dag.

Ser dog ut som om 4,00 er toppish...
renud
16:06
17.02.2017
#14834

Så ut som at 4,00 var toppish.
Foreløpig HOD i dag, 3,38.

Har redusert noe, men sitter fremdeles på drøye 2/3.
highlander
17:31
17.02.2017
#6945

Regner med at du mente 4,38, renud. :)

Gratulerer med en hyggelig avkastning så langt.

skipper*
18:12
22.06.2017
#12729

Bergen Group tapte kontrakt

Selskapet er lokalisert Laksevåg utenfor Bergen, og en del av OneCo AS som har hovedkontor i Kristiansand. Selskapet overtar kontrakten fra nåværende leverandør Bergen Group Services AS, når denne går ut 30.juni. Den nåværende vedlikeholdsavtale på fregattene utgjør per dato det største enkeltprosjektet som Bergen Group Services As har gående.
blåball
19:03
22.06.2017
#3495

Utleige av personell til OneCo AS ? ( ikke uvanlig ved skifte av Hovedlevrandør )
highlander
13:14
17.09.2017
#7455

Norne Securities har startet analysedekning av Bergen Group.

Meglerhuset konkluderte med en kjøpsanbefaling og kursmål kr 2,60.
highlander
22:41
27.02.2018
#8399

Denne kom etter at børsen stengte på tirsdag:

27/02-2018 17:12:57: (BERGEN) Bergen Group ASA ekspanderer innen havbruk;
kjøper integrert fôrflåteproduksjon og tørrdokk-kapasitet.

Bergen Group ASA har inngått aksjekjøpsavtale med Backe Bergen AS om kjøp av
tørrdokk med tilhørende virksomhet på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen.
Konsernet styrker dermed sin posisjon inn mot havbruksnæringen ved å overta en
ledende produsent av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen i Norge.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og
marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group vil overta eiendom og anlegg som
blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og
90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning.

-Denne tørrdokken gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime
virksomhet til også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen,
påpeker konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA. Han viser til at Bergen
Group ASA kjøper en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i
produksjon av integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen.

- Vi overtar en produksjon som i fjor omsatte for rundt 50 millioner kroner og
som i dag går for fullt. Markedsinteressen for produktene vurderes som gode også
de kommende årene, sier Nærø og peker på at det også foreligger synergier inn
mot konsernets eksisterende engineering-, fabrikasjons- og aggregatvirksomhet.

- Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov
kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet,
påpeker Torgeir Nærø.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA er godt fornøyd med at en nå
har landet en viktig brikke i den pågående prosessen med å videreutvikle
konsernet.

-Vi har i vår vekststrategi vært tydelige på at Bergen Group skal vokse til å
bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern med gode posisjoner i markeder
som har et spennende vekstpotensial. Kjøpet av Stamsneset er et viktig og rett
delmål i denne prosessen, sier Eikeland.

Overtagelsesdatoen av Stamsneset forventes gjennomført innen utgangen av 2.
kvartal 2018, og er betinget av at pågående selskapsgjennomgang sluttføres uten
vesentlige avvik. En utvidet børsmelding rundt transaksjonen vil bli
distribuert senest fredag 2. mars 2018 før børsåpning, i tråd med løpende
forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert
leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim,
Forsvar og Tilkomstteknikk. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og
lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten
utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK AS med
til sammen rundt 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no

Backe Bergen AS er en del av Backegruppen som er en landsomfattende prosjekt- og
entreprenørvirksomhet med base i Oslo. Backe Bergen AS har hatt Bergen og omegn
som sitt marked siden 1963. Selskapet er en totalentreprenør med hovedfokus på
betongfaget som egenproduksjon. Ved siden av tradisjonell entreprenørvirksomhet
har Backe Bergen i over 40 år produsert betongflåter, betongflytekaier og
bølgedempere til oppdrettsnæringen, olje / offshoremiljøet samt til offentlige
og private aktører / byggherrer. Mere info om Backe Bergen og Stamsneset er
tilgjengelig på http://backegruppen.no/selskaper/backe-bergen
highlander
09:25
28.02.2018
#8408

28/02-2018 08:58:46: (BERGEN) Bergen Group ASA - rapport for 4. kvartal 2017
Bergen Group ASA hadde i 4. kvartal 2017 en omsetning på NOK 63 millioner og en
netto positiv kontantstrøm på NOK 4 millioner. Ordrereserven er i løpet av
kvartalet økt med NOK 15 millioner kroner til NOK 152 millioner.
Driftsresultatet (EBITDA) er negativt med NOK 9 millioner.

Underskuddet i kvartalet er i hovedsak relatert til en lavere aktivitet inn mot
Forsvaret enn forventet, samt et fortsatt konkurransepreget marked på
prefabrikasjon. Kvartalet inkludere også kostnader knyttet til den vekst- og
oppkjøpsfasen som konsernet er inne i.

Konsernsjef Torgeir Nærø oppsummerer 4. kvartal som utfordrende, men på ingen
måte urovekkende.

-Vi har klart å styrke ordreboken i et konkurransepreget marked. Vi er også
fornøyde med at vi har gjort investeringer i strategiske prosesser og
organisatoriske tiltak som fremover vil bidra til å gjøre konsernet både mere
lønnsomt og mere robust, sier Nærø og viser blant annet til de oppkjøpene som
denne uken har blitt offentliggjort.

-Vi styrker vår posisjon mot akvakultursektoren ved å overta en ledende
produsent av integrerte fôringsflåter, inkludert tørrdokk for akvakultur og
maritim industri. Samtidig tilfører dette anlegget oss også en langsiktig
strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige
aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

I tillegg har konsernet gjort avtale om kjøp av bergensbaserte Vitek AS som har
opparbeidet seg en ettertraktet spesialkompetanse innenfor rørinspeksjon,
rørfornying og avfallshåndtering.

-Kjøpet av Vitek bidrar til å forsterke og diversifisere vår operasjonelle
aktivitet ytterligere, både markedsmessig og geografisk. Vi får ombord et godt
etablert og lønnsomt selskap som er markedsleder innen det som for oss er nye
markedsområder og som åpner opp for synergier inn mot eksisterende drift, sier
Nærø.

Konsernsjefen opplever deler av 4. kvartalstallene som preget av en investering
i å tilpasse konsernet til en fremtidsrettet markedsposisjon.

Vi har nå et dedikert fokus på å sikre at kostnadene ved de organisatoriske
tiltakene som ble iverksatt i slutten av 2017 og ved inngangen til 2018, snarest
mulig gir en positiv effekt på eksisterende drift. Vi opprettholder og
forsterker vår kjernekompetanse og godt etablerte posisjon i forhold til å være
en ledende leverandør av maritim service og avansert tilkomstteknikk. Samtidig
har vi nå ferdigstilt nødvendige grep som gjør det mulig å ha en lønnsom
prefabrikasjon innenfor de markedsområder vi opplever som levedyktige også i
fremtiden, og som i større grad kan integreres i øvrig virksomhet, sier Nærø.
blåball
11:33
28.02.2018
#4063

Bergen Group ASA følger trenden : flere datterselskaper : og mer tverrfaglig kompetanse gir teknologi utvikling og bruk av den . ( Se diverse børsmeldinger i dag , og ny investor / Jørgensen ) .

Moderat bull fremover .
highlander
11:00
12.03.2018
#8557

Bergen Group har nylig meldt om to oppkjøp, og dette krever kapital.

Norne Securities antar at selskapet må hente inn anslagsvis 30 millioner kroner via en emisjon.

Til tross for dette emisjonsbehovet gjentar Norne kjøpsanbefalingen, samtidig som meglerhuset øker kursmålet fra 2,60 til 2,80 kr.
highlander
22:45
13.04.2018
#9112

Etter at børsen stengte fredag meldte Bergen Group at det ikke ble noe av dette oppkjøpet:

13/04-2018 17:53:10: (BERGEN) Bergen Group ASA:
terminering av aksjekjøpsavtale med VITEK AS

Det vises til børsmelding sendt 28. februar 2018 der det ble informert om at det
var inngått aksjekjøpsavtale mellom Bergen Group ASA (kjøper) og Tertnes Holding
AS (selger) om kjøp av selskapet Vitek AS og det heleide datterselskapet Vitek
Miljø AS.

Partene har i prosessen ikke oppnådd den nødvendige enighet på punkter som anses
nødvendige for å sluttføre en tilfredsstillende transaksjon for begge parter, og
det er derfor gjort beslutning om å terminere avtalen.
Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA beklager at partene ikke klarte
målsettingen om en transaksjon.

-Bergen Group har lært VITEK å kjenne som et selskap med sterkt fotfeste i et
fremtidsrettet marked med stort vekstpotensiale. Vi ser fortsatt synergieffekter
som det kan være aktuelt å samarbeide om, uavhengig av eierskap, sier Nærø.

Bergen Group ASA er et Vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert
leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim,
Forsvar og Tilkomssteknikk. Konsernet har vedtatt en dedikert vekststrategi som
omfatter både organiske og strukturelle tiltak. For tiden er konsernet i ferd
med å ekspandere sin virksomhet innen havbruk. I forbindelse med dette
kunngjorde konsernet nylig en inngått avtale om å kjøpe den integrerte
fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten til Backe Bergen AS på Stamsneset
ved Grimstadfjorden i Bergen. For ytterligere informasjon: www.newsweb.no og
www.bergengroup.no
highlander
19:28
09.05.2018
#9899

Bergen Group leverte sin rapport for første kvartal i går.

Selskapet hadde driftsinntekter på NOK 55.0 millioner i 1. kvartal 2018, sammenlignet med NOK 71.8 millioner i 1. kvartal 2017. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. kvartal 2018 utgjorde negative NOK 7.7 millioner, sammenlignet med NOK 5.0 millioner i 1. kvartal 2017.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA konstaterer et svakt 1. kvartal 2018 i forhold til både omsetning og inntjening. Samtidig er han trygg på vekstsignaler som gir grunn til optimisme.

- Vi har lagt bak oss et kvartal preget av svært lav aktivitet innenfor deler av våre satsingsområder, og da spesielt Forsvaret. Selskapet har likevel vurdert det som strategisk viktig å opprettholde en tilfredsstillende kapasitet og kompetanse inn mot dette området med tanke på forventet fremtidig vekst., Derfor er det gledelig å registrere positive vekstsignaler, sier Nærø og viser til en svak økning i ordrereservene inn mot Forsvaret.

Maritim service inn mot det sivile markedet, som i dag er den viktigste motoren i konsernets eksisterende virksomhet, har lagt bak seg et sterkt 1. kvartal med høy aktivitet og god kapasitetsutnyttelse.

- Vi opprettholder en robust og lønnsom virksomhet knyttet til selskapets gjennomføring og kompetanse i komplekse maritime serviceprosjekter i det sivile markedet. Her vurderes markedsutsiktene fortsatt som gode, sier Nærø.

- Forsvaret har i tillegg varslet avklaringer på ulike langsiktige rammeavtaler i løpet av 3. kvartal 2018. Vi ser frem til å delta i disse prosessene med en konkurransedyktig, kompetent og sulten organisasjon, sier Nærø.

Bergen Group har de siste kvartalene lagt ned betydelige ressurser på tilrettelegging for en vekstfase som også inkluderer strukturelle tiltak og relevante oppkjøp som kan bidra til å gjøre Bergen Group til et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Kjøpet av den integrerte fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten fra Backe Bergen er et viktig steg i denne prosessen.

Konsernsjefen ser frem til overtagelsen av tørrdokk og flåteproduksjonen innen utgangen av 2. kvartal 2018.

- Dette oppkjøpet styrker vår posisjon mot akvakultursektoren, Vi overtar en ledende produsent av integrerte fôringsflåter, og har fått et sterkt utgangspunkt til å vokse videre inn mot havbruk. Samtidig tilfører dette anlegget oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.
highlander
19:32
09.05.2018
#9900

Norne har kommet med to nedjusteringer av Bergen Group i det siste:

I en oppdatering før Q1-rapporten nedjusterte meglerhuset aksjens kursmål fra 2,80 til 2,30 kr.

Etter offentliggjøringen av førstekvartalstallene endret meglerhuset kursmålet fra 2,30 til 1,80 kr.

Norne gjentar imidlertid sin hold-anbefaling på aksjen.
highlander
14:15
10.07.2018
#10989

10/07-2018 07:53:07: (BERGEN) Bergen Group ASA: Gjennomført kjøp av tørrdokk og virksomhet fra Backe Bergen AS

Bergen Group ASA har sluttført kjøpet av Backe Bergen sin eiendom (Sjøsterk AS)
og virksomhet (Sjøsterk II AS) på Stamsneset ved Grimstadfjorden i Bergen.
Kjøpet er gjort i henhold til de vilkår som er kommunisert i tidligere
børsmeldinger 27. februar og 2. mars i år.

Virksomhetene endrer navn til henholdsvis Bergen Group Sjøsterk Eiendom AS og
Bergen Group Sjøsterk AS, og vil inngå som datterselskaper i konsernet på lik
linje med Bergen Group AAK og Bergen Group Services.

Konsernsjef Torgeir Nærø vurderer overtagelsen som en viktig milepæl i
konsernets strategi om å vokse til å bli et attraktivt vestlandsbasert
industrikonsern.

-Kjøpet gir oss en mulighet til å utvide og utvikle vår maritime virksomhet til
også å gjelde produktleveranser inn mot akvakulturnæringen. Vi har i dag
overtatt en godt etablert virksomhet med en omfattende erfaring i produksjon av
integrerte fórflåter til oppdrettsnæringen. Denne markedsposisjonen ønsker vi å
videreutvikle. Anlegget tilfører oss også en langsiktig strategisk kapasitet som
ved behov kan utnyttes inn mot konsernets maritime virksomhet, sier Nærø som
påpeker at det også er synergier inn mot Bergen Group sin eksisterende
operasjonelle aktivitet.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og
marineanlegget på Haakonsvern. Bergen Group har overtatt eiendom og anlegg som
blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og
90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning.
highlander
14:16
10.07.2018
#10990

10/07-2018 08:18:20: (BERGEN) Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt på produksjon av betonglekter til havbruksnæringen.

Bergen Group Sjøsterk AS har blitt tildelt kontrakt med Osland Havbruk AS på
bygging av en betonglekter med lagerkapasitet på inntil 600 tonn. Kontrakten
har en estimer verdi på 12-14 millioner, og arbeidet er allerede startet opp.
Flåten får en dimensjon på 40 x 17 meter og skal leveres 1. kvartal 2019.

Osland Havbruk AS er blant landets eldste oppdrettsselskaper, og har sin
hovedbase i Bjordal ved Sognefjorden. Selskapet har gjennom tre generasjoner
utviklet en solid produksjonskompetanse og kapasitet gjennom hele verdikjeden,
og har godt etablerte anlegg for både stamfisk, settefisk og matfiskproduksjon
av laks og ørret. Osland Havbruk AS har også tidligere fått produsert fôrflåter
i betong fra Sjøsterk.

Konsernsjef Torgeir Nærø er meget godt fornøyd med at Bergen Group Sjøsterk har
fått landet sin første produksjonsordre samtidig som konsernet nå har overtatt
eierskapet til betongflåteprodusenten Sjøsterk fra Backe Bergen AS.

-Bergen Group har sett veldig frem til å overta Sjøsterk og produksjonsanlegget
på Stamsneset ved Grimstadfjorden. Vi har kjøpt en godt etablert virksomhet med
en omfattende erfaring innen produksjon av integrerte fórflåter til
oppdrettsnæringen. Kontrakten med Osland Havbruk sikrer oss god
kapasitetsutnyttelse av anlegget fra dag en etter overtagelsen, og vil være
viktig i arbeidet med å styrke Bergen Group Sjøsterk sin markedsposisjonen i
havbruksnæringen, sier Nærø.

Stamsneset ligger i fjordbassenget som skiller flyplassen på Flesland og
Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. Bergen Group har overtatt eiendom og anlegg
som blant annet inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde
og 90 meteres lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning.
highlander
11:43
23.08.2018
#11833

Bergen Group ASA leberte en litt skuffende rapport for andre kvartal onsdag.

Norne Securities skriver i en oppdatering torsdag at de kutter kursmålet i Bergen Group-aksjen fra 1,80 til 1,70 kroner. Meglerhuset opprettholder en hold-anbefaling.

Det tilsier en oppside på 13,33 prosent fra dagens kurs på 1,50 kroner aksjen.

– Bergen Groups resultat i andre kvartal var enda svakere enn vi ventet, påvirket av lav aktivitet mot marinen og en mangel på store kontrakter generelt, heter det i meldingen.
Norne peker imidlertid på at utviklingen i ordreboken er positiv, og at selskapet ser forbedring i kommende kvartaler.

– Likevel må selskapet vinne noen større kontrakter for å få betydelig bedre resultater, skriver Norne. (E24)
highlander
13:03
27.08.2018
#11889

Bergen Group er opp 10% så langt denne mandagen (HOD 1,898, LOD 1,60, siste 1,694) etter at selskapet har inngått en avtale med oljeserviceselskapet Endúr Fabricom om en fusjon, ifølge en børsmelding mandag.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group sier avtalen har full støtte fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 prosent av aksjene i selskapet, samt eierne bak Endùr Fabricom. Eikeland er tiltenkt styreleder-rollen i det nye selskapet som fortsatt vil være børsnotert.

Fusjonen planlegges gjennomført mellom Endúr Holding (som er 100 prosent eier av Endúr Fabricom) og Bergen Group Management AS som er 100 prosent eid av Bergen Group. I forbindelse med fusjonen planlegges det en utvidelse av aksjekapitalen i Bergen Group ASA. Aksjonærene i Endúr Holding vil motta aksjer i Bergen Group ASA som fusjonsvederlag. Etter gjennomført transaksjon vil aksjonærene i Endúr Holding eie 51 prosent av samtlige aksjer i Bergen Group.

Fusjonsavtalen ventes å danne et selskap med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på én milliard kroner.

Videre opplyses det at fusjonen utløser ingen tilbudsplikt til eksisterende aksjonærer i Bergen Group ASA.

- Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap, samt at det ikke foreligger materielle funn i pågående selskapsgjennomgang (Due Diligence). Fusjonen forutsetter også en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforhold er basert på en markedsverdi som vurderes som tilfredsstillende, heter det i meldingen.

Fusjonen planlegges sluttført innen utgangen av fjerde kvartal 2018.
blåball
13:17
27.08.2018
#4611

re:highlander #11889:

Bra highlander . ( Det er godt att noen holder system på oppdateringer / børsmeldinger ) .

Ett fortsatt Bergen Group ASA er notert . ( Hva mener Norne S. denne gang ? ).


400 ansatte og en næring i vekst og fagarbeidere med kompetanse særs viktig . )


Moderat bull , og større oppdrag og langsiktige avtaler er sterk bull . ( innfusjonerte selskap har en del av oppdrag for større aktører allerede . )

Endret 13:19 27.08.2018 av blåball
highlander
09:32
11.09.2018
#12290

11/09-2018 08:40:01: (BERGEN) Bergen Group Sjøsterk inngår kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS

Bergen Group Sjøsterk har inngått en kommersialiseringsavtale med Engesund
Fiskeoppdrett AS om videreutvikling og produksjon av et nyutviklet lukket
betongmerd for produksjon av større smolt. Det første pilot-anlegget vil i løpet
av oktober settes i drift på egen lokalitet i Masfjorden, og har en kapasitet på
inntil 100.000 smolt på opp til 400-500 gram.

Samarbeidet med Engesund Fiskeoppdrett er knyttet til salg og produksjon av den
såkalte «Engesundmerden» som er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid i
regi av Engesund Fiskeoppdrett, sammen med blant annet Multiconsult og med god
støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget er bygget av Bergen Group Sjøsterk
(tidligere eid av Backe Bergen) på Stamsneset ved Grimstadfjorden mellom
Flesland og Haakonsvern.

«Engesundmerden» gir muligheter for produksjon av større smolt i et lukket
anlegg før den settes ut i åpen sjø. Et slik postsmolt-anlegg sikrer fisken
oppvekst i et beskyttet miljø i en tidlig fase der fisken er mere sårbar. I
tillegg vil bruk av et postsmolt-anlegg redusere lusepresset vesentlig ved at
produksjonstiden i åpne merdanlegg i sjøen blir redusert. Det flytende
betong-anlegget har en dimensjon på 20x30 meter og et basseng på 1.000
kubikkmeter. Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg der vannet hentes
fra 20 meter og filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Utviklingen av
anlegget baserer seg på en grønn konsesjon som Engesund Fiskeoppdrett fikk
tildelt i 2014.

Daglig leder Svein Eivind Gilje ser frem til å få det nye anlegget på plass og i
produksjon i løpet av de kommende månedene.

-Vår klare målsetting er å sikre en robust og lusefri produksjon av fisken i den
sårbare tiden etter smoltifiseringen og frem til en mere robust størrelse,
forklarer Svein Eivind Gilje som har stor tro på konseptet.

-Den omfattende utviklingsfasen bak dette anlegget har gitt oss viktige
erfaringer som vi ønsker å dra med oss videre i arbeidet med å sikre næringen
økt en bærekraft gjennom en redusert biologisk produksjonsrisiko, sier Gilje.
Han viser til at selskapet har søkt myndighetene om en ny utviklingskonsesjon
for et tilsvarende lukket anlegg med vesentlig høyere kapasitet.

-Men en utviklingstillatelse ser vi muligheten til å kunne realisere en
vesentlig større flåte som åpner opp for å holde laksen i lukket
produksjonssystem frem til 1,5 kilo, og således kunne redusere de biologiske og
miljømessige utfordringene ytterligere. Denne flåten vil i tilfelle få et
produksjonsvolum som er rundt fire ganger større enn den «Engesundmerden» vi nå
snart skal ta i bruk, sier Gilje.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ser store muligheter i den inngåtte
kommersialiseringsavtalen med Engesund Fiskeoppdrett.

-Teknologien bak «Engesundmerden» representerer en betydelig invasjon basert på
tekniske løsninger vi som flåteprodusent og maritim serviceaktør vurderer som
både robust og velbegrunnet. Avtalen med Engesund Fiskeoppdrett gir oss
muligheten til å utvide og videreutvikle den godt etablerte fôrflåteproduksjonen
i Bergen Group Sjøsterk i takt med de økte kravene som stilles til
havbruksnæringen i forhold til en miljøvennlig og framtidsrettet vekst, sier
konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA.

Bergen Group Sjøsterk er et heleid datterselskap av børsnoterte Bergen Group
ASA, og bygger på den godt etablerte virksomheten på Stamsneset ved
Grimstadfjord som Bergen Group overtok fra Backe Bergen i juli i år. Dette
inkluderer en moderne og oppgradert tørrdokk på 22 meters bredde og 90 meteres
lengde, god krankapasitet, produksjonshall og en oppgradert
administrasjonsbygning. Bergen Group Sjøsterk har siden overtagelsen av anlegget
på Stamsneset i juli 2018 blitt tildelt kontrakter på bygging av fire nye
betongflåter til oppdrettsnæringen.
highlander
13:12
21.11.2018
#13730

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter