Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Bakkafrost - Færøyenes største oppdretter av laks
Bakkafrost - Færøyenes største oppdretter av laks
delta
12:57 16.04.2016
#22041

Fristen for levering av selvangivelsen for 2015 nærmer seg. Færøyene trekker skatt på utbytte som Bakkafrost betaler til nordmenn. Det gjør Norge også, og det kan bli en viss dobbelbeskatning dersom man ikke er påpasselig og krever kreditfradrag.

Ved selvangivelsen 2014 gjorde jeg følgende for å unngå dobbelbeskatning for mottatt utbytte i Bakkafrost:

Selvangivelsen pkt. 5.0 Tilleggsopplysninger
"Fradrag for betalt skatt i utlandet (kreditfradrag) kreves for kr. xxxx (vedlegg 1)"

Som vedlegg 1:
Vedlegg 1.1: Skjema fra Skatteetaten RF-1147B Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag 2014

Utfylt i skjemaet pkt. 3 Aksjeutbytte fra utenlandsk selskap
Land der selskapet er hjemmehørende: "Færøyene", Brutto utbytte fra utlandet Beløp i NOK: "yyyy", Skatt betalt i utlandet Beløp i NOK: "xxxx"

Utfylt i skjemaet pkt. 12 Tilleggsopplysninger
"Vedr. pkt. 3: Opplysningene framkommer av min VPS-årsoppgave for min konto i Nordea. Aksjeutbyttet inngår allerede i post 3.1.5 i selvangivelsen"

Vedlegg 1.2: Kopi av VPS-årsoppgave 2014
Her fremgår mine kontoopplysninger, og på side 1 står bl.a.:
Skatt betalt i utlandet: Kildeskatt (Til utfylling av skjema RF-1147) NOK xxxx

På side 2 i min årsoppgave står opplysninger om utbytte fra ulike selskaper. For Bakkafrost står beløp for hhv. utbytte og kildeskatt, og det står også:
Informasjon: Kildeskatt er tilbakeholdt i utstederlandet.


På basis av dette ble skatteoppgjøret mitt for 2014 korrekt med det jeg skulle betale av skatt til Norge. Og Færøyene hadde fått sitt.

Endret 16.04.2016 13:10 av delta
delta
12:23 15.07.2016
#22115

BAKKA:FALL PÅ 6% EN FAIR KURSREAKSJON -ANALYTIKERE

Oslo (TDN Finans): Fredag har Bakkafrost mistet børsverdi på over én milliard kroner. - En fair kursreaksjon, sier analytikere til Intrafish og TDN Finans.
Bakkafrost faller 6,3 prosent på Oslo Børs fredag. Fallet kommer etter at selskapet meldte om mistanke om ILA på lokaliteten Hvannasund Nordur.
- Det er bekymringsfullt og klart negativt for selskapet at det er mistanke om ILA. Det viktige nå er å få en avklaring og unngå spredning av eventuell sykdom, sier analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken til TDN Finans.
Han mener det er grunn til å tro at Bakkafrost vil klare å håndtere smitte.
-Effekten kan slik sett bli begrenset for Bakkafrost som selskap og Færøyene som oppdrettsregion, sier han.
Han vurderer dagens kursutslag som rimelig.
-Dette øker risikoen for selskapet betydelig, sier analytiker Lage Bøhren i Carnegie til Intrafish.
På lokaliteten er det 1,2 millioner fisk med en snittvekt på 0,54 kg.
- Om de må ta ut alt reduseres fortjenesten i 2017 med rundt 10 prosent per aksje. Sett i forhold til hva dette kan gjøre med 2017-volumet, og hvor høyt aksjen var priset, mener vi dagens fall er en fair reaksjon, sier han.
Også analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets mener det er naturlig at aksjen faller såpass i dag.
- Aksjekursen var i all time high i går. Så kom meldingen om ILA, sier Giskeødegård til Intrafish.
Denne gangen kan slaktevolumene i verste fall reduseres med 7.000 tonn i 2017, ifølge Giskeødegård.
- Men det forutsetter at fisken ikke kan erstattes. I praksis kan man kompensere og justere produksjonen. 1,2 millioner fisk er uansett et betydelig antall, og over 10 prosent av det Bakkafrost setter ut hvert år.
Verken Bøhren eller Giskeødegård tror det kan bli en ny ILA-krise på Færøyene, slik det var på begynnelsen av 2000-tallet.
-Man har langt bedre kontroll nå, og strukturen i industrien er helt annerledes, sier Bøhren.
-ILA har nok en helt spesielt klang på Færøyene i og med at det forårsaket den store krisen for 10 år siden. Nå er all fisken vaksinert, og man har et godt system for overvåkning, sier Giskeødegård.
delta
23:53 23.08.2016
#22136

BAKKA:INGEN GARANTIER FOR USEDVANLIG HØYE VOLUMER I SEPT - JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost ser gode muligheter for at den varslede globale laksevolumveksten i september blir mindre enn mange venter.
Lakseoppdrettsaksjene har den siste uken falt markert på forventinger om en betydelig volumvekst i høst, noe som ventes å drive prisene nedover.
-Det som har vært fokus den siste uken er at volumene i september i år blir mye høyere enn i juli, sammenliknet med tidligere år. Det skyldes at volumene i juli var eksepsjonelt lave. Samtidig ventes det at de vil være eksepsjonelt høye i september, men det vet man i virkeligheten ikke, sier Jacobsen til TDN Finans.
Han ser flere muligheter til at volumene ikke blir så høye som man kan frykte, og viser blant annet til reglene rundt maksimalt tillatt biomasse (MTB).
-Volumene som tas opp av sjøen er hele tiden påvirket av markedet den enkelte uke, så det er mulig å tilpasse dette. Med mer fleksibel MTB i Norge, vil det være enda større muligheter til det, sier han.
Han understreker imidlertid at lakseprisen trolig vil falle i andre halvår sammenliknet med første halvår, slik den tradisjonelt har gjort tidligere år.
-Det er vanskelig å si hvilke nivåer prisene kan falle ned til, men vår oppfatning er at markedet er sterkt og venter at det fortsetter å være det i andre halvår i år, sier Jacobsen

-------
BAKKA:INGEN TEGN PÅ AT ILA BLIR ET PROBLEM - JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost fortsetter overvåkningen av ILA etter det positive testresultatet i sommer. Han understreker imidlertid at ingenting tyder på at dette vil være et problem for dem.
I juli meldte selskapet at det var mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) på en av selskapets lokaliteter. Dette ble imidlertid avkreftet via nye tester.
-Ifølge lovgivningen skal man ha høy overvåkning i seks måneder etter at det oppdages en slik mistanke. Samtidig er det absolutt ingenting som tyder på at dette vil være et problem for oss nå, sier Jacobsen til TDN Finans.
Han understreker at selskapet verken før eller etter har sett noen indikasjon til ILA.
-Vi var veldig overrasket over dette resultat. Det var ingen uregelmessig dødelighet og ingen tegn på at fisken ikke trivdes. Vi har også undersøkt samtlige fisker som har dødd i merdene våre og det er ingen positive testresultater, sier Jacobsen.
Han sier samtidig at testmetoden som ga det positive ILA-resultatet er veldig sensitiv.
-Den slår ut i en del tilfeller hvor det ikke er virus. Det er også meningen at den skal gjøre det, så man får alarm tidlig hvis det skjer noe, sier han.
Han sier han ellers er fornøyd med lusesituasjonen så langt i år.
-Vi er i en periode hvor lusenivået øker. Vi behandler primært dette med rognkjeks og ferskvann. Vi har også akkurat nå hatt litt kjemisk behandling med hydrogenperoksid. Når vi får tilbake brønnbåten «Hans Bakka», som nå får mye høyere kapasitet til ferskvannsbehandling, vil vi trolig holde oss unna kjemisk behandling, sier han.
delta
23:55 23.08.2016
#22137

BAKKA:SER FORTSATT ETTER OPPKJØPSMULIGHETER - JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Bakkafrost ser fortsatt etter oppkjøpsmuligheter, men har så langt ikke funnet noe som passer for dem.
-Vi har hele tiden overvåket det som skjer på dette området, men så langt har vi ikke funnet noe som passer. Det har selvfølgelig noe med priser å gjøre, spesielt ettersom de høye lakseprisene bidrar til høye verdsettelser, sier Jacobsen til TDN Finans.
Han understreker at det primært er i Nord-Atlanteren, Island, Norge og Færøyene, at selskapet ser etter oppkjøpskandidater.

------
OPPSUMMERING:MARKERT BAKKAFROST-OPPGANG PÅ POSITIV OSLO BØRS

Oslo (TDN Finans): Bakkafrost steg markert på Oslo Børs tirsdag til tross for at selskapet la frem kvartalstall som var noe svakere enn ventet. Statoil la en demper på markedet tynget av ytterligere oljeprisfall.
Bakkafrost fikk et operasjonelt driftsresultat på 307 millioner danske kroner i andre kvartal 2016, mot ventet 318 millioner.
Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets sier at tallene ved første øyesyn kunne fremstå som noe skuffende. Han sier imidlertid at dette primært skyldes kontrakter for videreforedlede produkter (VAP) inngått da lakseprisen var mye lavere.
-Dette er forbigående. Selskapet sier de har reforhandlet kontraktene og inngått nye til markedsbetingelser, sier Aukner til TDN Finans.
Han viser dessuten at oppdrettsdelen til selskapet ellers var svært god i kvartalet.
-Samtidig har sektoren vært svak i det siste, så det bidrar nok også til å løfte aksjen, sier Aukner.
DNB Markets oppgraderer tirsdag Bakkafrost til kjøp fra hold.
Også Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets mener rapporten til Bakkafrost i bunn og grunn var solid.
-Tallene var litt svakere på grunn av VAP-kontraktene, men samtidig har de reforhandlet dette. Lakseaksjene har kommet mye ned de siste par ukene, så selv om du får litt prispress i år, er det ingenting nytt i det. Utsiktene for slutten av året og 2017 er gode, og jeg opplever Bakkafrost som optimistiske for både høsten og neste år, sier han.
Lye mener svekkelsen den siste tiden innebærer en god kjøpsmulighet av aksjen.
-Vi har kjøpsanbefaling på alle oppdrettsaksjer og ser betydelig oppside nå, inkludert Bakkafrost, sier Lye, som ikke vil gjøre noe store estimatendringer på bakgrunn av rapporten.
Bakkafrost endte opp 6,8 prosent til 311 kroner, omsatt for 111 millioner kroner.
delta
23:59 23.08.2016
#22138

BAKKA:REFORHANDLET VAP-KONTRAKTER FRA 1. SEPTEMBER, FULL EFFEKT FRA 4.KV -JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Bakkafrost har reforhandlet prisene på selskapets VAP-kontrakter fra 1. september og utover, noe som vil innebære en klar bedring av inntjeningen fra segmentet.
Det sier konsernsjef Regin Jacobsen på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.
Selskapet har tapt 93 millioner danske kroner i det videreforedlede segmentet (VAP) i første halvår 2016, i stor grad som følge av kontrakter som var inngått i fjor, på langt lavere laksepriser. Disse kontraktene er nå forhandlet fra 1. september.
-Dette får full effekt fra fjerde kvartal. I tredje er det fortsatt en blanding av nye og gamle kontrakter, sier Jacobsen.
Selskapet har dessuten sikret kontrakter for rundt 50 prosent av VAP-kapasiteten deres for 2017.

-----
BAKKA:KONTRAKTER FOR 2017 INNGÅTT PÅ DAGENS FORWARD-PRISER- JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost sier under selskapets kvartalspresentasjon tirsdag at kontraktene for 2017 er inngått på dagens forward-priser.

----
BAKKA:VENTER HØYERE TILBUDSFALL I 2H ENN I 1H - JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Region Jacobsen i Bakkafrost sier at det største tilbudsfallet i laksemarkedet fortsatt er foran oss.
Han viser til anslag som indikerer at et globalt tilbudsfall på 8 til 9 prosent i andre halvår på årsbasis. Tilbudsfallet var seks prosent i andre kvartal på årsbasis.
-Det største fallet i tilbud er foran oss i markedet. Det vil bety at vi fortsatt vil få et godt laksemarked fremover, sier Jacobsen på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.

----
BAKKA:OPPLEVER FORTSATT STERK ETTERSPØRSEL TROSS HØYERE PRISER -JACOBSEN

Oslo (TDN Finans): Konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost sier at selskapet fortsatt ikke opplever noe problem med å selge fisken sin tross de høye prisene i markedet.
-Tvert imot merker vi stor etterspørsel etter mer fisk. Det er utrolig, sier han på selskapets kvartalspresentasjon tirsdag.

Endret 23.08.2016 23:59 av delta
delta
00:00 24.08.2016
#22139

BAKKA:FASTHOLDER 2016-SLAKTEVOLUM PÅ 48' TONN I 2016 EKS. FAROE FARMING

Oslo (TDN Finans): Bakkafrost fastholder guidingen om ventet slaktevolum i 2016 på 48.000 tonn eksklusive Faroe Farming.
Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.
Inklusive Faroe Farming, som Bakkafrost kjøpte resterende 51 prosent av med effekt fra 1. juli 2016, ventes slaktevolumet i 2016 til 49.000 tonn.
Videre ventes det et totalt et utsett av smolt på 11,1 millioner i 2016, som inkluderer 0,7 millioner fra Faroe Farming.
Selskapet opplyser at den intensive testingen etter infeksiøs lakseanemi (ILA) vil fortsette i en periode på seks måneder før man går tilbake til normale testingsprosedyrer. I juli meldte selskapet om mistanke om mistanke om ILA på et anlegg på Færøyene.
Innen videreforedlede produkter (VAP) har selskapet reforhandlet kontrakter fra utgangen av tredje kvartal 2016 på linje med terminprisbildet. Selskapet har inngått kontrakter for 50 prosent av kapasiteten for 2017.
Selskapets fôrsalg er estimert til 80.000 tonn i 2016, som uendret fra tidligere guiding.
Videre viser Bakkafrost til en stram markedsbalanse i 2016. Det globale tilbudet av atlantisk laks ventes å falle med om lag fire prosent i løpet av 2016 fra 2015. Nedgangen ventes å være på 8-9 prosent i annet halvår 2016. Det vises videre til at produksjonskapasiteten er nær full utnyttelsen og ytterligere ekspansjon knyttes til høye investeringer.


-----
KOMMENTAR:OSLO BØRS VENTES Å ÅPNE FLATT TIRSDAG

Oslo (TDN Finans): Oslo Børs ventes å åpne flatt tirsdag, med lavere oljepris og positive terminer i Europa og USA.
Bakkafrost la frem resultater før børsåpning tirsdag, som var noe svakere enn analytikerestimatene hentet inn av SME Direkt for TDN Finans.
Analytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets viser til at det svakere resultatet i hovedsak skyldes VAP-virksomheten, men at det er bedring sikte.
Sparebank 1 Markets' analytiker, Tore Tønseth, mener at resultatet fra oppdrettsvirksomheten var imponerende, men at det var høye tap i VAP. Meglerhuset venter små justeringer i sine estimater og opprettholder kjøpsanbefalingen.
Tønseth gjentar at oppdrettsselskapene har falt for mye den seneste uken og at dette representerer en kjøpsmulighet.


-----
BRIEF-Bakkafrost Q2 EBIT lags forecast, keeps 2016 output view

23 aug (Reuters) - P/F Bakkafrost
* q2 operational ebit dkk 307.1 million (Reuters poll dkk
325 million)
* The high salmon spot prices affected the VAP segment
negatively, and the VAP segment made an operational EBIT of DKK
-68.4 million
* Harvested volumes in Q2 were 13.0 thousand tonnes gutted
weight
* Together with bakkafrost's unchanged expected harvest
(excluding. Faroe farming) of 48,000 tonnes, total harvest for
bakkafrost group in 2016 will be 49,000 tonnes
* Forecasts a release of 10.4 million smolts in 2016,
compared with 11.3 million smolts released in 2015 and 10.4
million smolts released in 2014
* Global supply of atlantic salmon is expected to decrease
by approximately 4% in volume during 2016, compared to 2015.
Decrease is expected to be 8-9% in second half of 2016
* Has signed contracts covering around 79% of vap capacity
for rest of 2016
* This corresponds to around 39% of expected harvested
volumes for rest of 2016. Remaining 21% are expected to be
committed during period
* Bakkafrost has already signed contracts covering
approximately 50% of vap capacity for 2017
* Havsbrun's sales of fish feed in 2016 are expected to be
at 80,000 tonnes

Endret 24.08.2016 00:02 av delta
OldNick
10:38 08.11.2016
#18515

Bakkafrost kom med Q3-2016 rapport idag.

BAKKA: Bakkafrost - Operational EBIT of DKK 255 million for Q3-2016

Børsmelding
08.11.2016

The Bakkafrost Group delivered a total operating EBIT of DKK 254.7 million in Q3-2016. Harvested volumes were 10.7 thousand tonnes gutted weight. The combined farming and VAP segments made an operational EBIT of DKK 247.6 million. The farming segment made an operational EBIT of DKK 294.3 million, and the high salmon spot prices had a positive effect on the farming segment. The high salmon spot prices affected the VAP segment negatively, and the VAP Segment made an operational EBIT of DKK -46.7 million. The EBITDA for the FOF segment was DKK 62.4 million.

The total volumes harvested in Q3-2016 were 10.7 thousand tonnes gutted weight. Bakkafrost transferred 3.8 million smolts in Q3-2016. In Q3-2016, Havsbrún sourced 11.0 thousand tonnes of raw material.

The farming segment made an operational EBIT of DKK 294.3 million for Q3-2016, which corresponds to NOK 34.44 per kg. The VAP segment made an operational EBIT of DKK -46.7 million for Q3-2016. As in the previous quarter, the high spot prices had a negative effect on the operational EBIT in the VAP segment. The combined farming and VAP segments made an operational EBIT of DKK 247.6 million for Q3 2016, which corresponds to NOK 28.97 per kg. The FOF segment (fishmeal, oil and feed) made an operational EBITDA of DKK 62.4 million for Q3-2016.

Commenting on the result, CEO Regin Jacobsen said:

"Bakkafrost delivered a satisfying result for Q3-2016. The salmon spot price continues to be high, although marginally down from previous quarter and our farming segment delivered a very good margin. The VAP segment is struggling when spot prices are this high, but some positive amendments were made in the quarter. The fishmeal, fish oil and fish feed segment continues to deliver strong results. The future is exciting with the farming operations in Suðuroy now being a part of Bakkafrost Group, giving us new opportunities."

In July 2016, a routine surveillance test detected a possible pathogenic ISA -virus at a Bakkafrost farming site, A-73 Hvannasund Norður. After the suspicion, extensive tests have been carried out at the farming site with the purpose of confirming the suspicion. None of the results from these tests proved the presence of a pathogenic ISA virus. The Veterinary Authority has increased surveillance for at least six months after the suspicion at the farming site and performs extra tests on neighbouring farming sites as well. The ISA suspicion has not affected Bakkafrost's financial performance in Q3-2016.

Bakkafrost acquired the remaining outstanding shares (51%) in P/F Faroe Farming on the 1st of July 2016. Simultaneously, Bakkafrost relinquished two farming licenses to the Faroese Authorities in order to comply with Faroese law. The relinquished farming licenses are A-03 Svínáir and A-17/18 Hovsfjørður. P/F Faroe Farming is a salmon farming company and operates in the southern part of the Faroe Islands. From the 1st of July 2016, the farming operation of P/F Faroe Farming is part of Bakkafrost Farming West.

The Bakkafrost Group's net interest bearing debt amounted to DKK 503.9 million at the end of Q3-2016. Bakkafrost had undrawn credit facilities of approximately DKK 766.7 million at the end of Q3-2016 and the equity ratio was 63% at 30th September 2016.

Så fortsetter det med utsiktene fremover og investeringer.

Contacts:
Regin Jacobsen, CEO of P/F Bakkafrost, Mob: +298 235001
Gunnar Nielsen, CFO of P/F Bakkafrost, Mob: +298 235060

BAKKA: Q3-2016 Report (PDF)

BAKKA: Q3-2016 Presentation (PDF)

Endret 08.11.2016 10:38 av OldNick
OldNick
11:15 08.11.2016
#18516

Fra DNB Markets:

Bakkafrost har lagt frem en kvartalsrapport i dag som viser at omsetningen for Q3 kom inn på DKK 640 mill mot vårt estimat på DKK 745 mill og konsensus på DKK 775 mill. Operasjonelt driftsresultat endte på DKK 255 mill mot vårt estimat på DKK 273 mill og konsensus på DKK 283 mill. Det ser i første rekke ut til at både oppdrettsaktiviteten og virksomheten innen fiskeolje og -mel kom inn bedre enn ventet, mens virksomheten innen videreforedling var svakere enn ventet. Vi tok forrige uke ned anbefalingen på hele sektoren fra Kjøp til Hold og i den sammenheng ble også anbefalingen på Bakkafrost redusert til Hold med et kursmål på NOK 370 pr aksje Kursen stengte i går på NOK 352.80 pr aksje. Med en noe svakere rapport enn ventet vil vi kunne se en reaksjon ned ved åpning av markedet i dag. Guidet volum for 2017 ligger imidlertid over konsensusforventningene og vil dermed kunne dempe en negativ reaksjon.
______

Bakkafrost-tallene er klare

Bakkafrost doblet bunnlinjen i 3. kvartal sammenlignet med samme periode for ett år siden


Helene Kleppe, Hegnar.no
08.11.2016

Bakkafrost melder om et resultat etter skatt på 346,35 millioner danske kroner for 3. kvartal 2016. Dette er en oppgang fra 168,05 millioner samme periode i 2015. Ifølge TDN Finans lå analytikernes forventninger på 208 millioner kroner.

Fortjeneste per aksje steg dermed fra 3,44 kroner i fjorårets 3. kvartal til 7,13 kroner i samme periode i år. Her var det ventet 4,28 millioner.

Resultat før skatt beløp seg til 423,96 millioner, mot 211,51 millioner samme periode for ett år siden og forventet 264 millioner.

Selskapets EBIT endte på 445,26 millioner, opp fra 188,20 millioner i fjorårets 3. kvartal.

Operasjonelt EBIT steg fra 205,76 millioner til 254,66 millioner. Konsensus var 283 millioner.

Kvartalets inntekter beløp seg til 639,99 millioner, mot 677,48 millioner samme periode i fjor og ventet 791 millioner.

I løpet av 3. kvartal slaktet selskapet 10.700 tonn. Selskapet guider ned forventet slaktevolum for 2016 fra 49.000 tonn til 47.500 tonn, og opplyser at ventet slaktevolum for 2017 er på 56.000 tonn.
OldNick
19:46 21.01.2017
#18754

Mistanke om sykdom hos Bakkafrost på Færøyene


BAKKA: BAKKAFROST: Suspicion of pathogenic ISA at A-73 Hvannasund Norður rises again

Børsmelding
20.01.2017

Tests taken by the Faroese Veterinary Authority at farming site A-73 Hvannasund Norður in January 2017 have again resulted in suspicion of pathogenic ISA virus at the farming site. Farming site A-73 Hvannasund Norður has been under increased surveillance since July 2016, when the farming site initially was suspected of being infected with pathogenic ISA virus. Reference is made to market announcement on 14 July 2016 and 21 July 2016. The tests taken in January 2017 were part of this increased surveillance of A-73 Hvannasund Norður.

Farming site A-73 Hvannasund Norður has 1.2 million fish with an average weight of 2.8 kg whole fish equivalent. The suspicion of pathogenic ISA virus concerns two cages, whereof one cage is the same that was under suspicion of pathogenic ISA virus in July 2016.

Bakkafrost is prepared to take necessary actions and has decided to take immediate actions regarding these two cages. Bakkafrost has harvested all fish in the first cage (approx. 100,000 fish) and will also harvest the next cage (approx. 90,000 fish) immediately. Farming site A-73 Hvannasund Norður will hold 1.0 million fish after these two cages have been harvested.

Preliminary estimates show that harvest volumes for 2017 will be reduced with 600 tonnes gutted weight by the harvest of these two cages. Preliminary estimates show that the harvest volumes for 2017 may be reduced with another 2,400 tonnes gutted weight, should the harvest of the remaining biomass at farming site A-73 Hvannasund Norður be accelerated.

Farming site A-73 Hvannasund Norður will continue to be under increased surveillance, and further notice will be given, when the final results from the tests at the farming site are available and conclusion is made regarding future actions.

Contacts:
Regin Jacobsen, CEO of P/F Bakkafrost: +298 23 50 01 (mobile)
Gunnar Nielsen, CFO of P/F Bakkafrost: +298 23 50 60 (mobile)
OldNick
10:39 27.02.2017
#18868

Bakkafrost kom med Q4-2016 rapport idag.


BAKKA: BAKKAFROST - Operational EBIT of DKK 350 million for Q4-2016

Børsmelding
27.02.2017BAKKA: Q4-2016 Report (PDF)

BAKKA: Q4-2016 Presentation (PDF)
chateau
11:02 27.02.2017
#8005

Oslo (TDN Finans): Bakkafrosts kontrakter for VAP-segmentet i 2017 ligger på midten av 50-tallet til høye enden av 50-tallet pr kilo, og de kjøper laksen til spotpris.
Det sier konsernsjef Regin Jacobsen i Bakkafrost til TDN Finans mandag.
-Vi gjør kontakter ut ifra forventingene fremover, basert på forwardprisen og markedsprisen. Det er ikke alltid markedsprisen er lik forwardprisen, sier han.
Konsernsjefen sa i forbindelse med presentasjonen at nye kontrakter Bakkafrost nå inngår for VAP-segmentet ligger litt høyere enn 60 kroner pr kilo. Jacobsen sier at det vil ha positiv effekt på resultatet for 2017.
Han legger til at Bakkafrost har inngått kontrakter for 36 prosent av slaktevolumet til VAP i 2017. Målet til selskapet er mellom 40 og 50 prosent til VAP-produksjon.
kristine.opsahl@tdn.no
uturen
15:01 27.02.2017
#8510

Pareto oppdaterer idag:

"017e up on higher contract prices

Bakkafrost reported an EBIT adj. of DKK 350m vs consensus at DKK 376m and PAS estimate of DKK 358m. We increase our estimates for 2017 due to higher than expected contract prices, which we estimate to be around NOK 60/kg on 36% of 2017e volumes. Our 2018-2019 estimates are somewhat down due to reduced harvest volume estimates. We reduce our TP by NOK 2, to NOK 370, and reiterate our Buy recommendation.

Q4 result below consensus

All-inclusive EBIT/kg of NOK 32.8/kg was close to our estimate of NOK 33.7/kg, but below consensus at NOK 35.4/kg. Both the farming and VAP segment delivered in line with our estimates. The meal & oil segment delivered a stronger than expected result, but this was offset by higher than expected eliminations/other cost.

2017e up, but 2018e down

We increase our estimates for 2017 mostly due to higher than expected contract prices on 36% of the planned 2017 harvest volumes, but also somewhat higher farming margins due to positive currency movements. For 2018-2019 we reduce our estimates due to lower harvest volume expectations.

Buy reiterated

We base our TP on 12x 17e EPS and 11x 18e EPS. For BAKKA we also include a 5% premium due to historical strong operations. Based on our estimates changes and currency movements we reduce TP from NOK 372 to NOK 370, Buy reiterated. BAKKA currently trades at 10.4x 17e EPS, which is in line with sector average of 10.4x."
delta
10:38 10.03.2017
#22281

BAKKA:MULIG LOVENDRING PÅ FÆRØYENE KAN LEGGE BEGRENSNINGER -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Regjeringen på Færøyene vil ta bort noen konsesjoner i beregningen av hvor mange faktiske konsesjoner som finnes. I forslaget vil Bakkafrost ikke tvinges til nedsalg, men vil ikke kunne vokse.
Det skriver Intrafish fredag.
Næringsminister, Poul Michelsen, på Færøyene har jobbet med å gjøre endringer i dagens lovverk som regulerer oppdrettsnæringen siden september 2015, ifølge Intrafish. En sentral del av forslaget er eierbegrensninger.
Intrafish skriver at pr nå teller 28 konsesjoner med i oversikten som gjør at Bakkafrost kan sitte med 14 konsesjoner. Blant de som fremover ikke skal telle med er forskningskonsesjoner. Når disse tas bort, vil en sitte igjen med 22 konsesjoner i alt. Det betyr at Bakkafrost sprenger grensen på 50 prosent av konsesjonene.
En annen sentral del av forslaget er at regjeringen ønsker å myke opp kravene til hvem som kan drive oppdrett i en fjord.
-Vi har fått flere forespørsler om muligheter for oppdrett av andre arter enn laks, blant annet tare og blåskjell. Nå ønsker vi å få vurdert hva som er mulig, men det er ikke planen at flere lakseoppdrettere skal være i samme fjord, sier Poul Michelsen.

-----
Jeg tror ikke markedet likevel har sett for seg volumvekst for BAKKA på annen måte enn innenfor de konsesjonene de har i dag - ved deres storstilte satsing på postsmolt.

Endret 10.03.2017 10:41 av delta
OldNick
08:41 28.03.2017
#18939

BAKKA. BAKKAFROST - Confirmation of pathogenic ISA-virus at A-73 Hvannasund Norður

Børsmelding
27.03.2017

The suspicion of pathogenic ISA-virus at farming site A-73 Hvannasund Norður has now been confirmed. The farming site A-73 Hvannasund Norður has been under increased surveillance since July 2016, when a routine surveillance test resulted in suspicion of fish being infected by pathogenic ISA-virus. Reference is made to market announcement on 14 July 2016, 21 July 2016, 20 January 2017 and 16 March 2017.

In March 2017, Bakkafrost decided to harvest the remaining fish at farming site A-73 Hvannasund Norður. The accelerated harvest is expected to be finished medio April 2017, and Bakkafrost maintains expected harvest volumes for 2017 to be 53,500 tonnes gutted weight, unchanged from the market announcement on 16 March 2017.

The confirmation of pathogenic ISA-virus at farming site A-73 Hvannasund Norður results in a prolonged fallowing period of minimum 6 months for farming site A -73 Hvannasund Norður, after the farming site is emptied for fish.

Contacts:
Regin Jacobsen, CEO of P/F Bakkafrost: +298 23 50 01 (mobile)
Gunnar Nielsen, CFO of P/F Bakkafrost: +298 23 50 60 (mobile)

Endret 28.03.2017 08:41 av OldNick
highlander
17:00 22.02.2018
#8348

Flere lakseaksjer har løftet seg i takt med høyere laksepriser de siste dagene, også Bakkafrost som tirsdag kom med sin Q4-rapport.

Meglerhusene er imidlertid uenige om ferden videre:

Handelsbanken har nedgradert aksjen fra kjøp til akkumuler, men samtidig løftet kursmålet fra 390 til 415 kr, og er dermed et av meglerhusene med høyest kursmål på aksjen.

SEB har oppjustert kursmålet på aksjen fra 388 til 390 kr, og fastholder kjøpsanbefalingen.

Carnegie på sin side har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, men har økt kursmålet fra 380 til 410 kr.

Nordea Markets har oppgradert BAKKA fra selg til hold, med følgende begrunnelse:
- Det operasjonelle kostnadsnivået har blitt redusert mer enn forventet og vi ser i tillegg en sterkere prisøkning for Bakkafrost sine produkter. Ettersom vi estimerer kontraktsporteføljen til 55 kroner per i kilo i 2017, ser vi ingen markant nedsiderisiko i hverken nye kontrakter eller salg i spotmarkedet.

Sparebank1 Markets ved Tore Tønseth er fortsatt negativ:
- Selv om Bakkafrost (nok en gang) leverte et virkelig imponerende kvartal, holder vi oss til vår salgsanbefaling.

Han minner om at alle segmentene leverer over gjennomsnittet, og at nåværende resultater ikke vil være representative for kommende kvartaler. Selv om Tønseth frykter prispress i 2018, velger han å oppgjustere kursmålet fra 280 til 310 kr.

ABG Sundal Collier er også negative og har nedgradert aksjen til selg fra hold, på bakgrunn av den siste tidens kursoppgang. Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 330 til 350 kr.

Sprikene materialiserer seg i form av relativt store utslag på aksjekursen, som i dag svingte mellom LOD 377,60 og HOD 404 kr...

Endret 22.02.2018 17:01 av highlander
highlander
10:29 13.03.2018
#8570

En liten oppdatering fra Sparebank1 Markets:

"Our conclusion is that the sector has rallied too much in the short term, but some stocks (LSG, NRS and GSF) looks attractive with 2018 salmon prices from NOK 55/kg and above. SALM and BAKKA looks very expensive even at prices in the high NOK 50s."
highlander
12:57 19.04.2018
#9283

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:32 02.05.2018
#9660

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:34 07.05.2018
#9835

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:15 07.05.2018
#9842

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
19:45 09.05.2018
#9903

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:46 24.05.2018
#10187

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:13 07.06.2018
#10388

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
21:01 07.06.2018
#10395

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:01 14.06.2018
#10495

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter