Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norway Royal Salmon
Norway Royal Salmon
christar
29.03.2011 14:54
#19

En ny og spennende aksje utifra hva som skjer rundt omkring i verden. Selskapet leverte bunnsolide tall i fjor og satser offensivt! Er inne i selskapet nå med en liten slant og håper dette skal bli en vinner.

Selskapet klarte ikke målsettingen om et kapital på 150 mill derfor ble kursen satt til 21 kr kontra 23-26kr. En litt slow start på børsen men har en god feeling.

Seriøst firma som jeg venter gode nytt fra dette året.

Time will tell!
StLink
29.03.2011 14:56
#1301

Det nyeste tilskuddet på børsen har store vekstambisjoner, og går for dobling i 2011.

- Vi er et vekstselskap
StLink
29.03.2011 14:57
#1302

Selskapssiden til Norway Royal Salmon
christar
29.03.2011 14:59
#20

Virker positivt. De legger heller ikke skjul på at de står føre utfordringer. De lover ikke gull og grønne skoger uten å se på baksiden av medaljen. Tror dette vil virke positivt inn på aksjonærene. Norsk laks er verdensklasse og folk vil ikke slutte å spise fisk, tvert om! Japan vil ha enorme behov.
uturen
27.05.2011 12:03
#6433

NRS kom med solid overskudd i første kvartal, takket være salg av eierandel i en oppdretter. På grunn av sterkt redusert - og planlagt - slakting ble driftsresultatet mye svakere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dette vil komme tilbake de neste kvartalene. De store mulighetene for økt fortjeneste og kursløft ligger i stor ledig konsesjonskapasitet, noe selskapet prioriterer å utnytte.

Her er noen klipp fra Pareto sin oppdatering:

"Minor changes post Q1 11

NRS reported an EBITA of NOK 10m in Q1'11, slightly below our
NOK 12m estimate on somewhat lower margins from the Trading
segment. The report is in our view a non-event as NRS only
harvested 1k tons of salmon in the quarter. More importantly,
NRS maintained its volume guidance for 11e/12e at 21.5/25k tons
and the company indicated 25% contract coverage for H2'11e at
prices in the high 30's. NRS is among the lowest valued in the
sector at EV/EBITA 11e/12e 4.8/5.2x and we reiterate Buy.

NRS reported an EBITA of NOK 10m in Q1'11

NRS reported an EBITA of NOK 10m in Q1'11, slightly below our
NOK 12m estimate. We consider the company's EBITA/kg margin of
NOK 11.9/kg to be very strong given the low harvest volumes.

We maintain our EBITA estimates for the Group at NOK 234m in
2011e and NOK 203m in 2012e. Farming is by far the most important
segment for NRS and we have revised our 2011e EBITA estimates
for this segment up 1% to NOK 226m. Trading EBITA expectations for
2011e are revised down 7% to NOK 27m on slightly lower volumes.

As we have heard from all other salmon farmers that have reported
Q1'11 figures, NRS expects a strong demand for salmon going
forward. This is supported by high contract prices for H2'11e.

We have a buy recommendation on NRS, target NOK 30

NRS, with its 25 farming licenses, is positioned for strong organic
growth going forward. The company is also in a position to improve its
operational results going forward through economics of scale. NRS is
among the lowest valued salmon farmers on the OSE at P/E 11e/12e
5.3/6.0x and EV/EBITA 11e/12e 4.8/5.2x, significantly below peers at
6.7/7.9x and 5.7/6.5x."


Selskapet utbetaler utbytte kr 0,91 for 2010. det tyder på at selskapet både aksler seg for vekst og for en aksjonærvennlig linje. Det gjør selskapet interessant, ettersom flere av de store og veletablerte oppdrettselskapene er tilbakeholdne med penger til aksjonærene.
uturen
14.07.2011 21:00
#6508

Pareto sin dagsferske vurdering av selskapet:

"Norway Royal Salmon
Rating: Buy
Target: NOK 26 (30)
Risk: High
Q2'11 report: Tuesday, August 23rd 2011.

Estimate changes

We have revised down our 2011e EPS estimates by 23% to NOK 2.9 (3.8) as a result of lower than anticipated salmon prices in the quarter (NOK 36.5/kg vs estimate NOK 40.0/kg) and lower salmon price estimates for H2`11e.

2012e EPS is revised down 17% to NOK 2.8 (3.3) on a NOK 2/kg lower salmon price estimate at NOK 30/kg.

Key issues Q2'11e

We expect NRS to report an EBITA of NOK 36m in Q2'11e, up from NOK 10m in Q1'11 on higher volumes, but down from NOK 52m in Q2'10 on lower salmon prices. We expect NRS to sell most of its volumes in the spot market.

A main focus area in the Q2'11 report will be the company's volume guidance for 2011e. We expect NRS to harvest 20k tons in 2011e. Our estimates are somewhat more conservative than company guidance of 21.5k tons.

Farming EBITA/kg of NOK 10 expected in Q2'11 on relatively low volumes.

We exp a relatively modest result of NOK 3.5m from Trading in Q2'11e as the sharp decline in salmon prices most likely have affected margins negatively."
highlander
12.05.2015 11:09
#4338

Høyere kostnader i nord preger driften:

Norway Royal Salmon skuffer på driften

Lakseoppdretteren Norway Royal Salmon øker inntektene, men resultatene svekkes i årets tre første måneder.

For kvartalet fikk oppdretteren et operasjonelt driftsresultat på 69 millioner kroner, ned fra 87 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, mens driftsinntektene steg til 760 fra 695 millioner kroner.

Ifølge Nordea Markets hadde konsensus ventet et høyere driftsresultat på 81 millioner kroner.

- Salgsvirksomheten hadde god lønnsomhet i kvartalet, men høyere produksjonskostnader og redusert prisoppnåelse i Region Nord har påvirket resultatet fra oppdrettsvirksomheten. Tilveksten har i kvartalet vært god i begge regionene, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon.

I region nord falt det operasjonelle driftsresultatet til 64 millioner kroner fra 87 millioner, mens resultatet i region sør steg til 13 fra 6 millioner kroner.

For kvartalet ble det slaktet 7.514 tonn sløyd vekt, opp 38 prosent fra i fjor. For hele året ventes et volum på 32.000 tonn, en vekst på 43 prosent fra 2014.

Høy tilbudsvekst og bortfall av det russiske markedet har presset prisene på laks i kvartalet, melder lakseoppdretteren.

- NRS ble tildelt 10 nye konsesjoner i 2014. Dette gir en potensiell kapasitetsvekst på hele 40 prosent, hvor en stor del av produksjonen i konsernet er basert på grønne kriterier som gir en mer bærekraftig produksjon, samt styrker konsernets tyngde ytterligere i Region Nord. Vi arbeider med full tyngde med å implementere denne veksten, sier Høstlund.
OldNick
25.05.2016 08:53
#18099

NRS får nok et løft idag.

Mat-tilsynet sa nei til utsetting av steril laks, og gav NRS et fall på nærmere 10%.

I går omgjorde Fiskeridept. avjørelsen, NRS får nå tillatelsen de har søkt om.

Kan Per Sandberg sende lakseaksje opp i dag?

Øystein Byerg, Hegnar
25.05.2016

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte utsett av triploid (steril) fisk, og har gitt NRS Finnmark tillatelse til å sette ut til sammen 1,6 millioner triploide fisk.

- Dette bidrar til å løfte frem en driftsmåte som kan være viktig når det gjelder miljø. Samtidig ivaretas fiskevelferden, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets regionkontors vedtak om å nekte utsett av triploid fisk på to lokaliteter i Finnmark.

- Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriministeren.

Ut i fra det vi vet i dag, er det fullt mulig å holde triploid fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte - gitt at de riktige forutsetningene er tilstede. God fiskevelferd og -helse skal alltid ligge til grunn for produksjon av oppdrettsfisk. I tillegg til det alminnelige regelverket stilles det vilkår i vedtaket.

Regjeringen ønsker en fremtidsrettet oppdrettsnæring. Den triploide fisken skal produseres innenfor de grønne tillatelsene, som NRS Finnmark ble tildelt i tildelingsrunden 2013.

-Utvikling av driftsmetoder som gjør det mulig å bruke steril fisk vil kunne bety at vi stopper muligheten for en genetisk påvirkning fra oppdrett på villaks dersom fisken rømmer. Dette vil være positivt for våre villfiskbestander, sier Sandberg.

NRS-aksjen stupte 9 prosent da Mattilsynet kom med sitt vedtak. Så spørs det om noe av nedgangen blir reversert i dag, når vedtaket er omgjørt.
Stockamateur
25.05.2016 14:16
#10734

I oppdrettnæringens tidlige dager hjalp jeg noen med å sjekke om de hadde klart å generere triploide eller tetraploide laks. Det hadde de ikke. Men min forståelse var dengang at laks med høyere ploiditet vokser rasker og til større masse. Motivet var utvilsomt å få mer kilo laks over kortere tid.

Nå er selvfølgelig hyperploide laks sterile. Mitt spørsmål er om det er det eneste motivet til NRS nå?
delta
23.05.2017 11:58
#22358

NRS:HØY SMOLT-DØDELIGHET VIL IKKE HA EFFEKT PÅ SLAKTEVOLUM -HØSTLUND

Oslo (TDN Finans): Norway Royal Salmon (NRS) venter ikke at utfordringene og den høye dødeligheten på steril smolt satt ut i 2016 vil ha effekt på slaktevolumet.
Det sier konsernsjef Charles Høstlund til TDN Finans i forbindelse med førstekvartalspresentasjonen.
-Vi observerer dødeligheten, men det vil ikke ha betydning for slaktevolumet. Når du tar ut noe fisk har du mulighet til å kompensere. Det handler om at du skal ligge i MTB-taket, sier han.
Høstlund erkjenner at det aldri gunstig å miste individ, men mener det er «svært realistisk» at selskapet møter slaktevolumguidingen på 34.000 tonn i 2017. NRS har et produksjonsmål på lengre sikt på 45.000 tonn, men han vil ikke si noe mer om tidshorisonten for når selskapet vil oppnå dette.
Ellers sa finansdirektør Ola Loe i NRS under dagens kvartalspresentasjon at selskapet anser en åpning av det kinesiske markedet som «voldsomt positivt».
-Kina kan muligens hjelpe til å ta bort den ventede høye tilbudsveksten i fjerde kvartal, sa han, og la til at NRS er i en god posisjon til å ta andeler i det kinesiske markedet.
enzo
23.05.2017 12:17
#2297

Litt rundt snakk om dødeligheten på steril smolt. Hvor mye høyere er denne enn på vanlig smolt. Et dødt individ er en tapt slaktefisk. Selvsagt er tapet minst dersom dødeligheten er størst på et tidlig stadium, men er den det?
delta
23.05.2017 12:41
#22360

enzo
Jeg har ikke satt meg inn i steril smolt. Generelt for smolt er dødelighetsfrekvensen størst når den er minst. Og ved å øke smoltstørrelsen fra f.eks. 80 gram til 200 gram kan dødeligheten reduseres betraktelig da den minste smolten statistisk sett har høyere dødelighetsrisiko.

Endret 23.05.2017 12:41 av delta
OldNick
07.01.2018 10:20
#19803

NRS: Norway Royal Salmon ASA - Q4-2017 Trading update og oppdatering av børsmelding fra 21. november 2017

Børsmelding
05.01.2018

NRS har mottatt bekreftelser som stadfester mistanken om fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) på de lokalitetene hvor det var varslet om mistanke om fiskesykdommen ILA. Uttak av fisk fra disse lokalitetene ble startet umiddelbart etter påvisningen av ILA.

I fjerde kvartal 2017 har NRS slaktet 7 300 tonn i Region Nord og 1 700 tonn i Region Sør, totalt 9 000 tonn, hvorav 1 600 tonn fra lokaliteter med ILA. NRS har tidligere estimert et slaktekvantum for 2018 på 43 000 tonn. Fremskyndet slakting fra lokaliteter med ILA har medført at estimert slaktekvantum for 2018 er justert ned med 500 tonn til 42 500 tonn. Gjenværende biomasse fra lokaliteter med ILA forventes å bli slaktet i januar 2018 og vil utgjøre ca. 2 000 tonn.

EBIT for fjerde kvartal 2017 vil bli belastet med et tap (kostnader høyere enn tilhørende inntekt) knyttet til hendelsen med ILA. Tapet er påvirket av høy produksjonskostnad som følge av lav snittvekt, høye slakte- og brønnbåtkostnader og kostnad med destruering av fisk i en merd, samt redusert prisoppnåelse som følge av lav snittvekt. I tillegg er det avsatt for oppryddingskostnader etter ILA. Total engangskostnad i fjerde kvartal 2017 estimeres til ca. MNOK 55.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:
Konsernsjef Charles Høstlund, Tel: 9941 8449, e-mail: charles.hostlund@salmon.no
Finansdirektør Ola Loe, Tel: 9117 9411, e-mail: ola.loe@salmon.no
highlander
10.01.2018 14:18
#7886

DNB Markets har oppgradert Norway Royal Salmon fra hold til kjøp.

Imidlertid nedjusterer meglerhuset kursmålet fra 170 til 168 kr.

Oppgraderingen kom dermed som en følge av den kraftige nedgangen i aksjen siden i fjor høst.
delta
09.03.2018 12:04
#22424

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
delta
11.03.2018 17:55
#22425

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
delta
12.03.2018 10:41
#22426

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
delta
12.03.2018 11:07
#22427

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08.04.2018 13:28
#8908

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter