Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norway Royal Salmon
Norway Royal Salmon
delta
12:41 23.05.2017
#22360

enzo
Jeg har ikke satt meg inn i steril smolt. Generelt for smolt er dødelighetsfrekvensen størst når den er minst. Og ved å øke smoltstørrelsen fra f.eks. 80 gram til 200 gram kan dødeligheten reduseres betraktelig da den minste smolten statistisk sett har høyere dødelighetsrisiko.

Endret 23.05.2017 12:41 av delta
OldNick
10:20 07.01.2018
#19803

NRS: Norway Royal Salmon ASA - Q4-2017 Trading update og oppdatering av børsmelding fra 21. november 2017

Børsmelding
05.01.2018

NRS har mottatt bekreftelser som stadfester mistanken om fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) på de lokalitetene hvor det var varslet om mistanke om fiskesykdommen ILA. Uttak av fisk fra disse lokalitetene ble startet umiddelbart etter påvisningen av ILA.

I fjerde kvartal 2017 har NRS slaktet 7 300 tonn i Region Nord og 1 700 tonn i Region Sør, totalt 9 000 tonn, hvorav 1 600 tonn fra lokaliteter med ILA. NRS har tidligere estimert et slaktekvantum for 2018 på 43 000 tonn. Fremskyndet slakting fra lokaliteter med ILA har medført at estimert slaktekvantum for 2018 er justert ned med 500 tonn til 42 500 tonn. Gjenværende biomasse fra lokaliteter med ILA forventes å bli slaktet i januar 2018 og vil utgjøre ca. 2 000 tonn.

EBIT for fjerde kvartal 2017 vil bli belastet med et tap (kostnader høyere enn tilhørende inntekt) knyttet til hendelsen med ILA. Tapet er påvirket av høy produksjonskostnad som følge av lav snittvekt, høye slakte- og brønnbåtkostnader og kostnad med destruering av fisk i en merd, samt redusert prisoppnåelse som følge av lav snittvekt. I tillegg er det avsatt for oppryddingskostnader etter ILA. Total engangskostnad i fjerde kvartal 2017 estimeres til ca. MNOK 55.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:
Konsernsjef Charles Høstlund, Tel: 9941 8449, e-mail: charles.hostlund@salmon.no
Finansdirektør Ola Loe, Tel: 9117 9411, e-mail: ola.loe@salmon.no
highlander
14:18 10.01.2018
#7886

DNB Markets har oppgradert Norway Royal Salmon fra hold til kjøp.

Imidlertid nedjusterer meglerhuset kursmålet fra 170 til 168 kr.

Oppgraderingen kom dermed som en følge av den kraftige nedgangen i aksjen siden i fjor høst.
delta
12:04 09.03.2018
#22424

Jeg kjøpte NRS for noen uker siden etter for første gang å ha satt meg nøye inn i selskapet. Og aksjekursen var da i ferd med å bekrefte en OHS-formasjon samtidig som den kortsiktig lå an til en pen oppadgående trend. BAKKA og SALM har hatt betydelig multippelekspansjon reflektert i nåværende aksjekurs. De ligger vel omtrentlig på nivå med MHG på multippel nå. Det er sprekt. Jeg hadde et innlegg 25. feb. om lakseaksjer på ST. Her omtalte jeg også NRS: "NRS har over tid hatt gode marginer pr. kg sammenlignet med f.eks. SALM. Og har realisme i sterk volumvekst med konsesjoner de allerede har. Og det synes så langt som at triploid laks ikke gir dårligere økonomiske resultater enn diploid." NRS kan med optimal utnyttelse av konsesjonene de hadde pr. desember 2017 høste årlig ca. 45k tonn. De hadde 31,8k tonn i 2017 (herav ca. 3k tonn triploid) og estimerer 42,5k tonn i 2018. Det er kaldere i sjøen enn vanlig så langt i år, og veksten i år kan hemmes noe av det i forhold til forventningene - dog blir oppnådde laksepriser i år betydelig høyere enn hva man så for seg rundt årsskiftet f.eks. slik at resultatene vil bli meget gode i år. NRS har bygd opp biomassen betydelig de siste årene og har nå grunnlag for å komme opp i en normalproduksjon på 45k tonn slakting pr. år (herav ca. 12k tonn triploid). I tillegg kommer volum fra nye konsesjoner kjøpt i 2018 (ca. 0,8k tonn ekstra årlig slakting, dog med relativt høy CapEx pga. konsesjonskjøp) og eventuelle ytterligere nye konsesjoner iht. trafikklyssystemet. BAKKA, SALM og MHG har sust gjennom snittkursmålet til analytikerne og ligger til dels betydelig over nå. NRS ligger fortsatt under snittkursmålet på NOK 168. Det går greit for meg å regne inn DCF på minst NOK 168 pr. aksje her. Hvis man skal legge lignende prisingsmal til grunn for NRS som for de store, kan NRS forsvares å stå i rundt NOK 180 eller mer i aksjekurs i dag. Og det med litt lavere multippel enn hva som reflekteres i aksjekursen til BAKKA, SALM og MHG nå.

Endret 09.03.2018 12:06 av delta
delta
17:55 11.03.2018
#22425

NRS har 6 oppdrettskonsesjoner nær Haugesund med anlegg både i Rogaland og Hordaland og drevet som en MAB-sone. Samlet årsslakting herfra er ca. 7k tonn. NRS har 10 oppdrettskonsesjoner i Troms og 19 i Finnmark. Det er nordpå vekstpotensialet ligger. Fredag fikk NRS i tillegg godkjenning for utviklingskonsesjon for konseptet Arctic Offshore Farming med 7,68 lisenser i Troms/Finnmark. Det antar jeg kan medføre ca. 8k tonn normalisert årsslakting når de er i full drift. CapEx inkl. konverteringsgebyr til operative konsesjoner kan se ut til å bli ca. NOK 90 pr. kg normalisert årsslakting, noe som er på nivå med konsesjonskostnaden for 2% utvidelse iht. trafikklyssystemet som NRS kjøpte i januar.

NRS har salgsorganisasjon som selger egenprodusert laks, laks fra tilknyttede selskaper og laks fra samarbeidende oppdrettere. NRS slaktet 31,9k tonn og solgte 77,8k tonn i 2017 til over 50 land.
delta
10:41 12.03.2018
#22426

DnB Markets i dag:

Norway Royal Salmon har før åpning i dag annonsert at selskapet har fått tilsagn om utviklingstillatelser tilsvarende 7.68 nye lisenser. Med et investeringsbehov på NOK 650 mill og en full produksjonskapasitet på 9.200 tonn estimerer vi at dette vil kunne løfte verdsettelsen med rundt 9% i forhold til fredagens sluttkurs på NOK 159.40 pr aksje. Før selskapet får anlegget i produksjon skal det imidlertid både investeres og settes ut fisk, dvs realiseringen ligger fortsatt et godt stykke frem. Vi har en kjøpsanbefaling på Norway Royal Salmon med et kursmål på NOK 168 pr aksje.


-------
Jeg har et litt mer moderat anslag for ekstra DCF pr. aksje, nemlig kr. 5 mot DnBs anslag som skulle tilsvare ca. kr. 14 pr aksje. NRS eier 100% av Arctic Offshore Farming og samarbeider med Aker Solutions om utviklingen av konseptet.
I utviklingsperioden kan det antas at årlig slakting kan bli rundt 6k tonn. Første laks er antatt å settes i sjøen i 2020, og slakting kan så smått starte i 2021. Etter en eller to generasjoner laks i anlegget kan det ventes konvertering til ordinær driftslisens og en årsslakting på rundt 9k tonn. Jeg har i mitt DCF estimat antatt snittslakting på 8,3k tonn for prosjektet. Anleggslevetid for slike robuste konstruksjoner er betydelig lengre enn for tradisjonelle mærder.

-------
Pareto har også en oppdatering rundt dette i dag, og de skriver bl.a.:
The project will have a total CAPEX of ~NOK 650m. Including
NOK 10m per license to convert them to conventional licenses, the total cost per license is NOK 94m. This
is around NOK 35m/license lower than we calculate the implied license value of NRS current licenses.
----

Hvis omregner dette, kan det tilsvare ca. NOK 6 pr aksje i merverdi av lisensene i forhold til hva Pareto omtaler som implisitt verdi av NRS' nåværende lisenser. NOK 35m*7,68 lisenser/43,5 mill. aksjer i NRS = NOK 6,18 pr. NRS-aksje.

Endret 12.03.2018 10:54 av delta
delta
11:07 12.03.2018
#22427

Sparebank1 Markets er også meget positiv på vegne av NRS-aksjonærene, jf. fra ilaks.no:

Store verdier
Tilsagnet om utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet innebærer en overføring av store verdier fra staten til trondheimselskapet.

I køen av gratulanter til selskapet står Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Tore A. Tønseth.

«Dette er positive nyheter for NRS. Basert på dagens markedsverdi av en konsesjon, justert for høy capex og konvertering av konsesjoner, tar disse prosjektene rundt 500 millioner kroner i unrisked verdi til NRS-aksjonærene. Det vil ta noen år før enhetene er i drift, og det er tydeligvis ekstraordinær prosjektrisiko knyttet til ny teknologi som implementeres. Vi tror det er rimelig å legge til 30 prosent rabatt for å reflektere prosjektets risiko og tidsforsinkelse. Hvis vi bruker denne rabatten, er estimert prosjektverdi rundt 370 millioner kroner, eller 8,4 kroner per NRS-andel (5,3 prosent av dagens børsverdi)», skriver Tønseth i et kundenotat mandag morgen.

kilde:
ilaks.no/skjenker-en-halv-milliard-til-nrs-aksjonaerene/

Endret 12.03.2018 11:07 av delta
highlander
13:28 08.04.2018
#8908

Gratulerer så langt, delta. Du var veldig forutseende med ditt kjøp i NRS.

Handelsbanken tror lakesfesten fortsetter:

Det har vært en god vinter og vår for lakseaksjene på Oslo Børs, og siden nyttår er Sjømatindeksen OSLSFX opp 21,52 prosent, ledet av Salmar og Bakkafrost som begge har styrket seg over 30 prosent siden nyttårsrakettene gikk i været. Oppgangen er mye takket være sterke laksepriser.

– Laksemarkedet har utviklet seg sterkere enn hva vi og de fleste andre forventet, med laksepriser tilbake nær rekordnivåer. Både spotpriser og forwardpriser for resten av året er høyere enn vi la til grunn for våre estimater i sektoren, sier analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets, til Finansavisen.

Han sier at Handelsbanken venter et fortsatt godt marked i 2018, om enn noe lavere priser i andre halvår, men at markedet vil bli sterkere igjen i 2019 og 2020. Blant lakseaksjene har Lye to favoritter.

Favorittene våre er Lerøy og NRS, som etter vår vurdering handles til en rabatt i forhold til de øvrige selskapene i sektoren, og hvor vi nå ser mer oppside, sier Lye.

Lerøy er opp 16,78 prosent så langt i år og Norway Royal Salmon (NRS) er opp 25,06 prosent. (FA, E24)
highlander
10:38 02.05.2018
#9663

Som nevnt i sjømat-tråden på StockTalk har ABG Sundal Collier i dag nedjustert flere lakseaksjer (se begrunnelse i sjømat-tråden).

Meglerhuset har i denne sammenheng nedgradert Norway Royal Salmon fra kjøp til hold, kursmål 205 kr.
OldNick
08:30 08.05.2018
#20101

NRS: Norway Royal Salmon ASA - Q1-2018 - Operasjonell EBIT på MNOK 193

Børsmelding
08.05.2018

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2018 på MNOK 193 og en EBIT pr. kg på NOK 18,78. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 205 og NOK 28,60.

- Oppnådd pris på laks var lavere i første kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisen på laks økte vesentlig gjennom kvartalet og etterspørselen etter laks oppleves som sterk, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto kontantstrøm fra drift ble i første kvartal på MNOK 316. Selv om konsernet har betalt MNOK 66 for økt produksjonskapasitet med 551 tonn MTB, er netto rentebærende gjeld i kvartalet redusert med MNOK 187 til MNOK 446. Egenkapitalen er i kvartalet økt til MNOK 2 120, som gir en egenkapitalandel på 55 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 38 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2018 på MNOK 184,4 mot MNOK 150,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 19,22 mot NOK 27,28 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2018 på MNOK 20,9 mot MNOK 55,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 15,64 mot NOK 32,91 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet sitt høyeste volum i et kvartal på 10 935 tonn sløyd vekt, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 9 597 tonn i Region Nord og 1 338 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 25 % fra 2017. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 22 540 tonn laks, som er 43 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Dette er det høyeste solgte kvantum for et kvartal i NRS sin historie.

- NRS fikk i kvartalet tildelt 8 utviklingstillatelser (5 990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming, et offshoreanlegg som gjør det mulig med oppdrett i værutsatte områder. Dette er en anerkjennelse av at Norway Royal Salmon tar aktiv del i utvikling av fremtidens havbruksnæring, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:
Konsernsjef Charles Høstlund, tel: 9941 8449
Finansdirektør Ola Loe, tel: 9117 9411


NRS: Q1-2018 Rapport (PDF)

NRS: Q1-2018 Presentasjon (PDF)
highlander
16:18 09.05.2018
#9889

Pareto Securities har nedgradert Norway Royal Salmon fra kjøp til hold i en analyseoppdatering etter gårsdagens kvartalsrapport.

Imidlertid oppjusterer meglerhuset kursmålet fra 190 til 195 kr.

Nordea Markets er derimot fortsatt positive og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Nordea øker samtidig kursmålet fra 220 til 230 kr.
highlander
16:24 09.05.2018
#9891

Carnegie har nedgradert flere lakseaksjer i en oppdatering. Dette som følge av kursoppgangen i det siste.

Norway Royal Salmon nedgraderes fra kjøp til hold, men kursmålet økes fra 180 til 190 kr.
highlander
09:03 11.05.2018
#9940

Norwegian Royal Salmons oppdrettsvirksomhet i Region Nord har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Lubben i Troms, ifølge en børsmelding fredag.

Ved lokaliteten har Norwegian Royal Salmon 0,67 millioner fisk med snittvekt 1,4 kilo.

NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, fremgår det i meldingen.
highlander
16:49 22.05.2018
#10125

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke, ifølge en melding fra Mattilsynet tirsdag.

Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Ved lokaliteten har Norway Royal Salmon 0,67 millioner fisk med snittvekt 1,4 kilo, opplyste NRS til TDN Direkt etter at mistanken om ILA ble meldt 11. mai. (Mattilsynet, TDN).
highlander
15:47 20.06.2018
#10622

Nordea Markets antar en ekstra lakseskatt med NOK 2 per kilo fra 2021, og kutter kursmålene i lakseselskapene i en fersk oppdatering (forrige kursmål i parentes):

NRS 215 (230), MHG 180 (190), AUSS 112 (120), GSF 95 (110), LSG 61 (65)
highlander
16:56 14.08.2018
#11699

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
07:37 28.08.2018
#20583

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:29 29.08.2018
#11943

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:55 29.08.2018
#11953

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Changes
19:40 30.08.2018
#27467

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:48 14.09.2018
#12390

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:17 24.09.2018
#12568

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:14 08.10.2018
#12812

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:04 10.10.2018
#12867

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:48 11.10.2018
#12899

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter