Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Telenor #2
Telenor #2
highlander
30.03.2016 16:09
#5979

Meglerhuset til SEB har kommet med en analyseoppdatering, der de tror det er over 50 prosent sjanse for at Telenor forlater India, og peker på det faktum at selskapet tilsynelatende ikke deltar i spektrumkjøp.

Som følge av redusert risikobilde og endret verdsettelse av India økte neglerhuset i går sitt kursmål på Telenor-aksjen til 160 kr pr aksje.
highlander
17.10.2016 23:34
#6489

Meglergiganten Jefferies har nedgradert Telenor fra kjøp til hold, og samtidig redusert kursmålet fra 168 til 132 kr pr aksje.
highlander
07.12.2016 02:10
#6661

Det har kommet ytterligere et par nedjusteringer av Telenor:

JP Morgan har kuttet kursmålet fra 125 til 110 kr, og anbefaler undervekt.

HSBC har kuttet kursmålet fra 140 til 130 kr, og har en hold-anbefaling på aksjen.
OldNick
08.12.2016 08:52
#18589

Nå jobber nok kvinnemafiaen i andedammen hardt for å få kastet Brekke og få satt inn et innkomptent kvinnfolk. Sann mine ord.

Styreleder i Telenor ville kvitte seg med Sigve Brekke

Hegnar,no/NTB
08.12.2016

Forholdet mellom styreleder Wærsted og konsernsjef Brekke skal være svært vanskelig, skriver avisen torsdag.

Wærsted ga i en samtale med Sigve Brekke i høst uttrykk for at han burde gå av som Telenor­sjef, sier flere kilder Dagens Næringsliv har snakket med.

Brekke fulgte ikke oppfordringen og koblet inn styret, som ikke var enig med styrelederen.

Styret mener angivelig at Brekke er rett mann i en utfordrende tid for selskapet

En sentralt plassert Telenor­kilde betegner situasjonen med strid mellom konsernsjef og styreleder som «ikke bærekraftig».

Gunn Wærsted tiltrådte som styreleder i Telenor i januar og Brekke startet i jobben i august 2015. Siden han tiltrådte har aksjekursen i selskapet falt vel 18 prosent.

Ingen av partene har ønsket å kommentere saken overfor Dagens Næringsliv, men leder av næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, skal ifølge avisen kreve at næringsminister Monica Mæland (H) kaller inn styreleder Wærstad etter avisens avsløring om samarbeidsproblemene.

- Jeg forutsetter at næringsministeren tar kontakt med styreleder og forsikrer seg om at dette ikke går ut over selskapet og statens eierinteresser, sier Pollestad.
OldNick
08.12.2016 17:10
#18593

Dette er blitt ei salig suppe.

Professorer: Enten Brekke eller Wærsted er ferdig i Telenor

Professorer mener det er umulig at begge kan overleve konflikten - og at en avgjørelse av hvem av Sigve Brekke og Gunn Wærsted som får fortsette i Telenor må skje raskt.

Eirik Amb Nysveen, Bjørn Haugan, Silje S. Skiphamn, E24.no
08.12.2016

______

Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret

Telenor-styreleder Gunn Wærsted vil ikke kommentere Telenor-konflikten direkte, men avviser at hun har kjørt sololøp i styret mot Sigve Brekke.

Bjørn Haugen, E24.no
08.12.2016

______

Sigve Brekke: Ingen kommentar

Hverken Telenor-sjef Sigve Brekke eller styreleder Gunn Wærsted vil kommentere hva som ligger i konflikten mellom dem.

E24.no
08.12.2016

______

Noe bakgrunnsinfo om Brekke's karriere.

Dette er mannen Telenor-styrelederen vil kvitte seg med

Telenor-sjef Sigve Brekke har bakgrunn som odelsgutt, Arbeiderparti-politiker og forskningsassistent ved Harvard.

Astrid Dalen, E24.no
08.12.2016

OldNick
13.12.2016 22:49
#18611

Overraskelsenes overraskelse?

At Brekke skulle bli sittende var ihvertfall overraskende for meg.

Det vil nok bety at G.Wærstad kommer til å be om avløsning senest ved neste ordinære GF i mai (tror jeg), dersom ingenting nytt kommer på bordet før jul, f.eks. i morgen. Hun vel følger tidl. styreleder S.Aasers 2-års periode, som ender ved neste ordinære GF.

TEL: Styrets uttalelse etter styremøte i Telenor ASA

Børsmelding
13.12.2016

Styret i Telenor ASA har de siste måneder hatt flere komplekse saker på sitt bord, knyttet til blant annet strategi, virksomhetsstyring og compliance. Det har vært ulike synspunkter innad i styret på de forskjellige temaene. Styret har enstemmig samlet seg om følgende punkter:

1. Styret og administrasjonen har konkludert på selskapets strategiske retning mot 2020. Styret vil fremover ha fullt fokus på videreutviklingen av Telenor som et verdiskapende, innovativt og ansvarlig selskap.

2. Styret har i møtet fastholdt sin tillit til konsernsjef Sigve Brekke. Etter styrets oppfatning er Brekke den rette til å lede Telenors arbeid med å implementere den nye strategien. Media har i den senere tid referert til saker fra Sigve Brekkes tid som leder for Telenor i Asia. Disse sakene er tidligere ferdigbehandlet av styret.

3. Telenor har gjennom det siste året hatt et særskilt fokus på å forbedre styring og oppfølging av virksomheten i de ulike markedene. Telenor opererer i flere utfordrende markeder og må også i fremtiden håndtere risiko knyttet til korrupsjon og etisk forretningsdrift. Styret og administrasjonen forsterker derfor ytterligere det forebyggende arbeidet, samt utviklingen av gode systemer for å avdekke og løse saker som oppstår.

Telenor vil holde et pressemøte onsdag 14. desember, kl. 11.00 på Telenors hovedkontor på Fornebu. Styreleder Gunn Wærsted og Konsernsjef Sigve Brekke vil være tilgjengelig.
highlander
03.01.2017 16:05
#6747

Telenor ble tatt inn i Dovreporteføljen i går med følgende begrunnelse:

"Aksjen er dønn kjedelig, men samtidig en trygg havn. En lite konjunkturutsatt inntjening kombinert med en direkteavkastning på 5-6 prosent bør friste enhver rentenist."
highlander
13.01.2017 17:02
#6806

Carnegie har nedgradert Telenor fra hold til salg.

Samtidig nedjusterte meglerhuset kursmålet fra 120 til 115 kr.

highlander
30.01.2017 11:58
#6882

Stig Myrseth kastet Telenor-aksjen ut av Dovreporteføljen i dag, etter 4 uker inne i varmen...
OldNick
30.01.2017 15:27
#18778

DNB er mer positiv til Telenor.
Her er oppdatering foran Q4-rapporten som kommer torsdag.

TEL inn mot Q4

Telenor presenterer sin rapport for Q4 torsdag morgen denne uken. Litt senere samme dag avholder selskapet også en kapitalmarkedsdag. I forbindelse med kvartalstallene ligger vi på linje med konsensus når det gjelder omsetningen og venter en topplinje på NOK 33.7 mrd. Vi ligger imidlertid noe høyere når det gjelder EBITDA og estimerer NOK 11.3 mrd mot konsensus på NOK 11.1 mrd. Når det gjelder kapitalmarkedsdagen venter vi at investorenes fokus vil være på eventuelle signaler knyttet til virksomheten i India, på hvordan selskapet ser for seg å tilby kundene digitale tjenester i årene fremover og ikke minst på målsettingene knyttet til kontantstrømmen. Vi har en kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på NOK 161 pr aksje. Kursen stengte fredag på NOK 133.20 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
OldNick
23.02.2017 09:24
#18852

Telenor kom med Q4-2016 rapport 2 febr.

Uheldigvis preges TEL-aksjen av en nokså stor Brekke-rabatt. Sjefen har ikke levd opp til forventningene.
Så prøver selskapet å friste med økt utbytte. 7.80 per aksje vil de dele ut til våren.

TEL: Telenor Groups resultat for Q4-2016

Børsmelding
02.02.2017TEL: Q4-2016 Report (PDF)

TEL: Q4-2016 Presentation (PDF)
______

Så trekker Telenor seg ut av India, ved å selge datterselskapet til Barthi Airtel, India's største mobiltelefon-operatør.

TEL: Bharti Airtel overtar Telenors indiske virksomhet

Børsmelding
23.02.2017

Fornebu, Norge - Telenor ASA har 23. februar 2017 inngått en avtale med Bharti Airtel Limited (Airtel) om at Airtel tar over Telenor India.

Airtel er Indias største mobiloperatør med over 269 millioner abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning. Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.

«Dagens avtale er til det beste for våre kunder, ansatte og for Telenor-konsernet. Å finne en langsiktig løsning for vår indiske virksomhet har vært viktig for oss og vi er fornøyd med avtalen med Airtel. Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet ikke ville gitt en akseptabel avkastning», sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

«Avtalen med Telenor viser vår vilje til å lede an i Indias digitale revolusjon. Det gjør vi gjennom å tilby verdensledende og rimelig telekomtjenester via en robust frekvensportefølje i ulike bånd. Ved gjennomføring av transaksjonen vil vi sørge for en så sømløs integrasjon av både kunder og nettverk som mulig, og ytterligere styrke vår markedsposisjon betydelig i flere sentrale telekomsirkler. Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester», sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.

Transaksjonen vil ikke føre til nedskrivninger hos Telenor. Per fjerde kvartal 2016 var gjenstående verdi av materielle og immaterielle eiendeler i Telenor India 0,3 milliarder kroner.

I henhold til avtalen vil Airtel og Telenor India fusjonere, og Airtel vil ta over Telenor India så snart alle nødvendige godkjennelser foreligger. Avtalen innebærer at Airtel vil ta over fremtidige frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, inkludert kontrakter for tårnleie.

Transaksjonen er avhengig av regulatorisk godkjennelse, inkludert godkjennelse fra det indiske telekomdepartementet (DoT) og indiske konkurransemyndigheter. Telenor vil beholde eksponeringen mot krav fra DoT, relatert til perioden Telenor har eid virksomheten.

Transaksjonen forventes å bli gjennomført innen 12 måneder. I Telenor-konsernets finansielle rapportering vil Telenor India fra og med første kvartal 2017 bli behandlet som holdt for salg og avviklet virksomhet.

Telenor kunngjorde planene om å gå inn i det indiske markedet i 2008. I 2016 var Telenor Indias omsetning 6,0 milliarder kroner og selskapets operasjonelle kontantstrøm var -0,4 milliarder kroner. Telenor har virksomhet i seks telekomsirkler i India (Andhra Pradesh, Bihar & Jharkhand, Gujarat, Maharashtra, UP East og UP West) og eier i tillegg frekvenser i Assam.

Investorkontakt:
Helge Øien, mob: (+47) 9131 9242, helge.oien@t
highlander
13.03.2017 08:32
#7046

Sparebank 1 Markets har kommet med en nedgradering i Telenor fra nøytral til salg.

Samtidig ble kursmålet redusert fra 145 til 125 kr.
OldNick
17.07.2017 10:12
#19323

Telenor kom med Q2-2017 rapport idag.

Den var bra, og ble vel mottat i markedet, særlig meldingen om at de vil kjøpe tilbake 2% av utestående aksjer.

TEL: Telenor leverer sterke resultater og solid kontantstrøm i Q2-2017

Børsmelding
17.07.2017

"Vi leverer sterke resultater for andre kvartal, med forbedret inntektsvekst, tosifret EBITDA- økning og en sterk kontantstrøm. Både EBITDA og EBITDA-marginen er rekordhøy dette kvartalet. Vi reduserer kostnadene med 0,6 mrd. kroner, og alle våre virksomheter bedrer sine marginer. Robustheten i den norske virksomheten, den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen øker i Thailand er noen av høydepunktene for kvartalet.

På kapitalmarkedsdagen i februar la vi frem våre strategiske ambisjoner mot 2020, med fortsatt vekst, mer effektiv drift og forenkling som sentrale drivere for verdiskapning. Jeg er glad for å se at vi i løpet av de første seks månedene av året har tatt betydelige steg i vårt arbeid med å gjennomføre denne strategien.

Fremgangen i første halvår gjør at vi nå øker våre effektiviseringsambisjoner og høyner vårt EBITDA-marginmål for 2017. Som følge av de raske endringene i både forbrukeratferd og teknologiutvikling vil det likevel være nødvendig med ytterligere kostnadsforbedringer i årene
fremover.

I løpet av kvartalet solgte vi våre posisjoner i rubrikkannonsemarkedet i Latin-Amerika og vi fortsatte nedsalget i VEON. Dette er i tråd med vår ambisjon om å forenkle virksomheten. Provenyene fra disse transaksjonene, kombinert med en solid balanse, gjør at styret har bestemt å distribuere deler av disse midlene til våre aksjonærer gjennom tilbakekjøp av 2 % av egne aksjer."

-Sigve Brekke, Konsernsjef Telenor Group

SAMMENDRAG AV ANDRE KVARTAL 2017

- Totale driftsinntekter økte med 2 % til 31,5 mrd. kroner. Trafikk- og abonnementsinntekter fra mobilvirksomheten økte organisk med 3%.
- Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader økte med 12 % til 12,7 mrd. kroner, tilsvarende en EBITDA-margin på 40 %, som er en økning på 4 prosentpoeng fra året før.
- Investeringer ekskl. lisenser og spektrum var 4,4 mrd. kroner, tilsvarende 14 % av driftsinntektene.
- Fri kontantstrøm for kvartalet var 9,9 mrd. kroner.

FINANSIELLE UTSIKTER FOR 2017

Basert på resultatene i første halvdel av 2017 og våre forventninger til utviklingen for resten av året, endrer vi de finansielle utsiktene for 2017. Vi øker forventet EBITDA-margin til 38-39 %, fra tidligere rundt 37 %. Vi forventer fremdeles en organisk inntektsvekst på 1-2 % og investeringer ekskl. lisenser og spektrum tilsvarende 15-16 % av driftsinntektene.

Mediekontakt:
Severin Roald, Mobil: +47 9203 0333, Severin.roald@telenor.com

Investorkontakter:
Marianne Moe, Mobil: +47 9161 7631, marianne.moe@telenor.com
Helge Øien, Mobil: +47 9131 9242, helge.oien@telenor.com


TEL: Q2-2017 Report (PDF)

TEL: Q2-2017 Presentation (PDF)
eshuse
30.08.2017 08:11
#2551

30/08-2017 07:00:01: (TEL) Telenor inngår avtale om tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor viser til selskapets melding 17. juli 2017 om
tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer for 2017-2018.
Programmet omfatter inntil 30 millioner aksjer, der rundt
13,8 millioner aksjer skal kjøpes i markedet.

Telenor har 30. august 2017 inngått en avtale om et ikke-
diskresjonært program («Programmet») for tilbakekjøp av
inntil 13.810.438 egne aksjer («Aksjene»). Programmet vil
styres av en tredje part, som vil ta egne
handlebeslutninger for Aksjene, uavhengig og upåvirket av
Telenor. Dette kan medføre at Telenor kjøper aksjer i
perioder der selskapet ellers ville vært forhindret fra å
gjøre dette.

Under Programmet vil Telenor kjøpe Aksjer fra denne
tredjeparten og kjøp under Programmet vil gjennomføres
innen 28. februar 2018.
highlander
08.09.2017 09:11
#7434

Barclays har gjentatt kjøp av Telenor i en oppdatering, og samtidig jekket opp kursmålet fra 180 til 190 kr.
highlander
15.10.2017 16:09
#7542

Pareto Securities har nedgradert Telenor til selg i en oppdatering, kursmål 140 kr.
highlander
14.11.2017 09:05
#7642

Goldman Sachs har oppgradert Telenor til nøytral (fra salg) i en analyseoppdatering, der meglergiganten samtidig har økt kursmålet fra 154,50 til 189 kr.
highlander
03.01.2018 03:24
#7834

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
04.01.2018 15:49
#7849

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09.01.2018 13:06
#7870

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
25.01.2018 16:27
#8008

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
28.01.2018 15:20
#8030

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
01.02.2018 08:41
#19872

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.02.2018 15:36
#8234

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
21.03.2018 08:59
#19969

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter