Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Verdens største rederi for frakt av gass
Verdens største rederi for frakt av gass
highlander
15:56 05.01.2017
#6762

Nordea Markets spår en gjeninnhenting i LPG-markedet.

Som en følge av dette oppgraderer meglerhuset både BW LPG og Avance Gas fra hold til kjøp.

Samtidig oppjusterer Nordea kursmålene hhv. fra 28 til 46 kr og fra 20 til 39,50 kr.
highlander
18:09 18.01.2017
#6824

DNB Markets har blitt mer positiv til LPG-selskapene igjen i en ny oppdatering.

Meglerhuset gjentar kjøp, samtidig som kursmålene løftes markant:

I Avance Gas økes kursmålet fra 28 til 41 kr, mens i BW LPG økes det fra 38 til 54 kr.
highlander
13:56 03.04.2017
#7110

Til tross for at det nå handles færre tonn LPG enn i desember/januar har ratene steget over 100 % i løpet av de to siste ukene. Forklaringen er at en fullbooket Panama-kanal har medført at flere skip har tatt den mye lengre distansen rundt Afrika for å nå frem til USA. (Kilde: FA/Xi)
delta
21:05 06.07.2017
#22383

Jeg har tatt BW LPG på radaren og gjengir noen postinger jeg har hatt på HO:

delta (30.06.17 16:52 )
Aksjekursen har fått positiv reaksjon allerede fra LOY. Mønsteret siden ca. 1. april er negativ utvikling: Bl.a. synkende SMA20 som aksjekursen knapt nok har vært over på rekyler opp. I dag ligger den i SMA20-område så den har fått lignende rekyl opp allerede som noen ganger de siste 3 mnd. RSI14-viser også fallende trenden siste 3 mnd og er under 50 i dag. DMI viser fortsatt tydelig negativ kurstrend. MACD viser dog for første gang siden mars en positiv divergens. Slow stochastic har også vist kortsiktig sprekhet etter LOY notering nylig, dog er det mulig den har toppet ut nå. Slow stochastic og MACD er vel først og fremst kortsiktige indikatorer. Aksjekursen ligger i en klart fallende trendkanal gjennom siste 3 mnd. TA-messig er BWLPG en salgskandidat. Aksjen vil trenge noe tid på seg hvis den skal skifte TA-status fra salg til nøytral eller kjøp. Selv har jeg tatt aksjen på radaren for vurdering av inngang senere i år, og da vil jeg følge med på det fundamentale framover og også TA-situasjonen.


Chart

-----
delta (30.06.17 21:18 )
Jeg så en vdo market update fra DnB av 13. juni. Analytikeren sier at LPG som bull case er avhengig av stigning i oljeprisen. Hvis oljeprisen ikke stiger, er kanskje ikke LPG shipping så interessant å kjøpe aksjer i. Dog sier han at aksjekursene er lave i forhold til underliggende verdier av skipene.

-----
delta (03.07.17 14:51 )
Arbitrasje US LPG til Asia synes å være en avgjørende faktor for utvikling i ratenivået for LPG shipping. US-Asia propane arbitrage har vært lavere enn USD 100 pr tonn siden april 2016. Den er rundt USD 50 pr tonn nå, og det virker som om denne må over USD 100 pr tonn for at det skal bli fart i aktiviteten og LPG shipping ratene. To forhold kan øke nivået, hhv. fall i propanprisen i USA og/eller økning i prisen for propan produsert i Asia. Prisen for propan produsert i Asia viser sterk korrelasjon med prisen på Dubai crude oil. Analytikere er derfor av den oppfatning at oljeprisen må opp betydelig fra dagens nviå for å få igang økte LPG leveranser fra USA til Asia. Hvis oljeprisen når opp i USD 55-60 pr. fat, er det meget gode muligheter for såpass økt spread i prisen på propan i USA og prisen for propan produsert i Asia. Hvis oljeprisen skulle bli liggende på dagens nivå i årevis, kan det være at LPG-shipping ratene kan forbli svake like lenge. For øvrig er det veldig mange forhold i tillegg som spiller inn på markedsbalansen for LPG shipping, men det virker som om oljeprisen er den viktigste nå som ikke er "i boks".

Endret 06.07.2017 21:11 av delta
delta
21:08 06.07.2017
#22384

delta (04.07.17 22:57 )
Aksjekurs NOK 32 neste? Sluttkurs i dag NOK 30,49 mens USA var stengt i dag pga. nasjonaldagen. Ved sluttkurs for Dorian i går (USD 8,57) vil BW LPG ved NOK 32/aksje være priset likt på EV/GAV (som for Dorian nå er ca. 0,84), dvs. begge vil da ha en markedsverdi reflektert i børsverdi som reflekterer 16% rabatt på flåteverdianslagene som ligger til grunn for NAV-anslag nå. BW LPG har betydelig høyere finansiell gearing enn Dorian og vil logisk ha lavere P/NAV enn Dorian på lik EV/GAV når EV/GAV avspeiler rabatt i markedsverdi reflektert i børsverdi. Det betyr at når EV/GAV faller, vil BW LPG logisk falle mer i aksjekurs i prosent enn Dorian, og stige mer enn Dorian når EV/GAV stiger.

EV= Enterprise Value = Børsverdi egenkapital + netto rentebærende gjeld

GAV = Gross Asset Value = sum av samlet verdianslag for flåten som legges til grunn i NAV-vurdering pluss verdi av andre eiendeler ekskl. bankinnskudd. Dvs. NAV + netto rentebærende gjeld

Aksjeteknisk sett ser ikke Dorian så veldig negativ ut lenger og kan muligens være i ferd med å starte en positiv kortsiktig trend. BW LPG ser litt svakere ut, men ikke så mye. RSI14 i BW LPG har brutt opp av den fallende trenden. RSI14 har nå steget til 50 som er et nøkkelnivå. Løft over 50 vil være positivt. Positivt kortsiktig at aksjekursen for første gang på lenge har løftet seg litt over MA20. Og MACD har positiv divergens. Slow stochastics ser bra ut. Kursen har nå steget opp såpass at den berører den sterkt fallende øvre bollinger band. Faller kursen herfra i møte med øvre bollinger, eller vil den kortsiktig bli bullish og løfte øvre bollinger? Volumbalansen i BW LPG er ikke spesielt positiv, dvs. det har ikke vært så sterkt volum på kursoppgang den senere tid som ved kursnedgang - noe som isolert sett er en liten svakhet TA-messig. MA50 har nylig falt ned gjennom MA200, noe som kan være et signal om at evt. videre kursoppgang nå kan være av kortsiktig karakter med mulighet for lavere aksjekurs igjen om ikke så lenge. Bollinger bands har snevret mye inn i det siste, noe som kan være et signal om at aksjekursen kan så ved et veiskille snart - med betydelig bevegelse opp eller ned i løpet av relativt kort tid. Øvre linje i den fallende trendkanalen i år basert på sluttkurser ligger nå ved NOK 32. NOK 32 vil være et nøkkelnivå å forsere. Evt. brudd opp vil bidra positivt til å endre trendbildet som har vært veldig negativ i månedsvis.

BW LPG er klart størst innen LPG Shipping med dobbelt så mange skip som Dorian og klart høyere Enterprise Value (rundt 60% høyere EV), men virker ikke å være i førersetet i kurssvingningene innen LPG Shipping. Det virker som om BW LPG noen ganger leder an i kursbevegelser opp eller ned i sektoren, men ofte er Dorian kursleder.

Ellers sitter jeg ved inntrykk av at oljeprisutviklingen er en veldig sentral indikator for hva som kan skje med aksjekursen framover. Oljeprisen har løftet seg fra nye bunnivåer helt nylig, men er i negativ trend som den har vært i omtrentlig i samme periode i år som BW LPG. Litt interessant dette.

--------
delta (05.07.17 23:20 )
Når det gjelder oljeprisutviklingen det neste året og i årene framover, virker det som om stadig flere er mindre optimistisk til særlig stigning fra dagens nivåer. Futurekurven for månedspriser de neste årene er ganske flat, og vi skal helt til november 2021 før den går over USD 55/fat for Brent. Hvis spotprisene i årene framover skulle utvikle seg som futuresprisene, vil det kanskje ikke bli særlig ratefest for LPG shipping? "Alle" analytikere forventer kraftig forbedring og lønnsomhet for f.eks. BW LPG fra 2018 og stigende EPS fra 2018 til 2019.

Futurepriser for Brent her
delta
22:49 08.07.2017
#22386

Ekstremt lave spotrater for VLGC nå sammen med veldig lav oljepris vil jeg tro vil gjøre det vanskelig for aksjekursen i BWLPG å gå særlig opp den nærmeste tiden. Kan kanskje bli parallell utvikling med nøyaktig 12 mnd tilbake i tid. I så fall kan kursen falle en god del før endelig LOY blir satt.

-----
Mens mange analytikere har kursmål basert på varierende rabatt på NAV, har Nordea høyest kursmål av samtlige (NOK 73) og har det basert på EV/EBITDA på multippel 7x Nordeas 2018-estimater hvor de estimerer snittrate for VLGC på USD 33,2k/dag.
Det er meget høy finansiell gearing i BW LPG. Og også meget høy operasjonell gearing. Det kan illustreres med at med 8% p.a. diskonteringsrente beregner Nordea DCF pr. aksje til NOK 29 (omtrent som aksjekursen nå) ved snittrate i framtiden på USD 22,1k/dag. Ved USD 25k/dag i fremtidig snittrate blir DCF pr. aksje ca. NOK 56 (som er marginalt over NAV i dag). Ved fremtidsrate i snitt USD 20k/dag blir DCF pr aksje ca. NOK 8,80. Spotraten ved slutten av inneværende uke for VLGC er ca. USD 9k/dag.

Endret 08.07.2017 22:49 av delta
highlander
16:16 28.08.2017
#7400

Nordea Markets gjentar kjøp av BWLPG i en analyseoppdatering.

Imidlertid kutter meglerhuset kursmålet fra 73 til 68 kr.
delta
14:52 04.09.2017
#22399

Jeg ser at ulike hus kommer til litt ulik NAV. I sine Q2'17-oppdateringer har DnB NAV på USD 6,20/aksje (ved USDNOK 7,80 tilsvarer det NOK 48,35/aksje) mens Nordea har NAV USD 6,97/aksje (ved USDNOK 7,80 tilsvarer det NOK 54,35/aksje). Så de har litt ulike anslag på skipsverdiene åpenbart. På DnBs anslag er P/NAV nå ca. 0,68 mens EV/GAV er ca. 0,87. Altså reflekterer aksjekursen 32% rabatt på NAV (som er brutto annenhånds skipssalgsverdier minus netto rentebærende gjeld) og 13% rabatt på brutto skipssalgsverdier. For både Avance og Dorian er P/NAV ca. 0,58 mens EV/GAV for Dorian er ca. 0,79 og for Avance ca. 0,82. Dette basert på DnBs estimater for skipssalgsverdier.
delta
22:54 07.09.2017
#22400

Break even rater for LPG-shipping? Det er spørsmål om break even for hva. OpEx for BW LPGs VLGC kan ligge rundt USD 12k/dag. I siste ukerapport fra Fearnley lå vel raten på noe litt i underkant av dette. For å forsvare dagens aksjekurs vil jeg anta at snittraten i fremtiden må ligge rundt USD 23k/dag når jeg ser på en oppdatering fra Nordea nylig. Det er ekstrem gearing i BW LPG, og framtidsrater i snitt USD 20k/dag tilsvarer verdi pr. aksje på bare NOK 8,60 iht. Nordea. Nordea anslår NAV pr. aksje til NOK 54,60, og det tilsier iht. dem snittrate i framtiden på USD 25,25k/dag. Nordea har kursmål på NOK 68 pr. aksje, noe som tilsvarer snittrate i framtiden på rundt USD 27k/dag. Nordeas estimat for snittrate spot i 2018 er USD 33,75k/dag og for 2019 USD 35k/dag. Hvis ratene faktisk skulle utvikle seg slik, kan aksjekursen gå noe vanvittig en periode pga. den ekstreme operasjonelle og finansielle gearingen i selskapet.

Endret 07.09.2017 22:57 av delta
highlander
14:58 24.10.2017
#7571

Carnegie har nedgradert BW LPG fra kjøp til hold.

Meglerhuset har samtidig nedjustert kursmålet fra 50 til 35 kr.
highlander
13:48 15.01.2018
#7911

Nordea Markets gjentar kjøp av BW LPG i en analyseoppdatering.

Meglerhuset løfter samtidig kursmålet fra 74 til 87 kr.
Beins
18:57 15.01.2018
#11555

Nordea Markets opprettholder kjøpsanbefalingen sin på BW LPG, ifølge en oppdatering gjengitt av TDN Direkt mandag.

Samtidig økes kursmålet til 87 kroner, fra tidligere 74 kroner.

Det nye kursmålet tilsvarer en potensiell oppside på 120 prosent for LPG-aksjen.

«Vi fastholder vår forventning om at 2018 blir et vendepunkt i VLGC-markedet, drevet av lavere flåtevekst og hurtigere vekst i amerikansk LPG-eksport enn tidligere forventet. Utnyttelsesgraden i VLGC markedet i 2017 nådde bunnen på 84 prosent. Vi ser en utnyttelsesgrad på 90 prosent i andre halvdel av 2018 og mer enn doblede spotrater. Med en lav flåtevekst og stigende kinesisk import med en økende andel fra USA, er utsiktene for 2019 også svært solide for aksjen», heter det i oppdateringen.

Den siste uken har BW LPG løftet seg med 11 prosent på Oslo Børs, mens det siste året har vært blytungt.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/01/Nordea-venter-kursloeft-i-BW-LPG
highlander
12:45 12.02.2018
#8203

I mandagens rapport kommer DNB Markets med en analyse av LPG-sektoren:

Meglerhuset skriver at fordelen med vurderingen av slike shippingselskapene er at markedet er avhengig av amerikansk eksport.

«Produksjonen, og dermed tilgjengelig volum og etterspørsel etter fraktkapasitet, følger i hovedsak og med noen måneders forsinkelse aktivitetsnivået i skiferoljevirksomheten. Tilgangen på informasjon om denne aktiviteten er relativt god. Etter en periode med fallende aktivitet har den årlige veksttakten innen skiferolje vært positiv siden februar i fjor og i Q4 var den etterfølgende veksttakten for LPG produksjonen kommet opp i 8 % år/år. Denne takten underbygger våre estimater for selskapene inn i 2018.»

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på BW LPG med et kursmål på 44 kroner og Avance Gas med et kursmål på 28 kroner per aksje. (Kilde: DNM, E24)
highlander
08:52 28.02.2018
#8406

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20:15 05.03.2018
#8485

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:21 06.03.2018
#8497

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:57 10.04.2018
#8953

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:44 11.04.2018
#8982

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
13:27 11.04.2018
#11817

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:52 24.04.2018
#9395

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
18:55 25.04.2018
#9449

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:11 26.04.2018
#9495

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:33 03.05.2018
#9734

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:42 03.05.2018
#9739

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
09:40 07.05.2018
#9844

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter