Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Verdens største rederi for frakt av gass
Verdens største rederi for frakt av gass
highlander
01.04.2016 10:31
#5993

Carnegie er uenig med Nordea, og er meget positiv til ratene fremover grunnet antatte prisøkninger på LPG i Østen og dermed høyere fraktrater.

Meglerhuset har en klar kjøpsanbefaling på BWLPG og kursmål på 110 kr pr aksje.
Kjell T. Ringen
14.04.2016 08:52
#13112

Fra Hegnar:


DNB Markets tar i dag opp anbefalingen på LPG-aksjene til kjøp.

«Kursene i sektoren har kommet ned og med utgangspunkt i det vi mener ser ut til å være en høy kapasitetsutnyttelse venter vi et løft i ratene inn i sommersesongen», skriver meglerhuset.

Basert på estimerte netto underliggende verdier verdsettes selskapene nå på rundt 0,6x, hvilket impliserer at fartøyverdiene vil falle ytterligere rundt 25 prosent.

«Etter vårt syn er de forventningene for negative. Størrelse, kontraktsdekning, lav gjeldsgrad, solide forventninger til direkteavkastning og attraktiv P/NAV innebærer at BW LPG er vår fortrukne kandidat.
Her har vi en kjøpsanbefaling med et kursmål på 64 kroner pr aksje», skriver DNB Markets i morgenrapporten.
Kjell T. Ringen
14.04.2016 09:01
#13113

Pareto i dag:

VLGC - Though VLGC spot rates have fallen sharper and lower than we expected we believe share prices have been punished much too severely as the market seems to be under the impression that the US will be running out of propane to transport. Over the past weeks we have seen a steady inventory build in the US, and with more attractive propane-naphtha spreads possibly boosting petrochemical demand in Asia we believe that rates will soon start to increase - just as they tend to do this time of the year. While we have reduced our rate forecasts and target prices we believe the timing to go long is good, and highlight BWLPG as the top pick with a strong balance sheet and comfortable COA and TC-coverage. We reiterate BUY on the space, with new target prices as follows: BWLPG NOK 70 (77), AVANCE NOK 78 (112), Aurora LPG NOK 51 (75) and Dorian LPG USD 12 (21).
highlander
23.05.2016 20:03
#6190

Det er store sprik i analytikernes oppfatning av BW LPG. DNB mener kjøp med kursmål NOK 57, Pareto mener hold med kursmål NOK 44 (65), mens Nordea mener salg med kursmål NOK 33 (48). Mens Nordea og Pareto antar fallende rater tror DNB på en normalisering av ratene. (Kilde: Xi)
highlander
27.07.2016 19:38
#6283

Peder Nicolai Jarlsby i Fearnleys mener årsaken til det kraftige fallet i LPG-ratene skyldes en kollaps i arbitrasjen mellom USA og Asia. Han tror økt tonnasje utover i 2017 blir utfordrende og tror derfor at flåteutnyttelsen skal ned de neste 12-18 månedene, noe som vil gjøre at selskapene vil slite med lave rater lenge. (Kilde: DN/Xi)
highlander
20.09.2016 14:22
#6428

Sparebank1 Markets anbefaler kjøp av BW LPG.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 36 kr pr aksje.

Endret 20.09.2016 14:21 av highlander
highlander
07.10.2016 17:59
#6465

Basert på DNB Markets estimater for 2018 prises LPG-selskapene Avance Gas og BW LPG til en P/E på henholdsvis 4,1 og 4,5. Videre fremholder DNB at selskapene hhv. noteres til pris/bok på 0,35 og 0,41 (da analyseoppdateringen kom for et par dager siden)

Meglerhuset anbefaler kjøp av begge rederiene med kursmål på hhv. 41 kr og 43 kr pr aksje.
highlander
26.10.2016 00:34
#6520

I en analyseoppdatering er Norne Securities positiv til LPG-segmentet.

Meglerhuset anbefaler kjøp av Avance Gas og BW LPG, med kursmål henholdsvis 35 og 40 kr.
Beins
26.10.2016 00:40
#8988

BWLPG har falt mye og den pleier å få et løft ut på våren. Unntaket er 2016 grunnet mye ny tonnasje.

Usikkerhetsmomentet er at LPG-markedet pleier å sette en bunn så ved årskiftet ca, så spørsmålet er om vi kan få den enda billigere.

Og så er det disse nykontraheringene - hvor mye kommer i 2017 ?Endret 26.10.2016 00:41 av Beins
Beins
27.10.2016 14:29
#9001

Pessimistene har fått mer enn rett i denne bransjen - og det kan være et varsko om å være meget forsiktig i forhold til aksjekjøp.

Nå er det alltids sesongmessige variasjoner innen LPG og der ligger en fortjenestemulighet siden aksjekursene fluktuerer mye sammen med ratene.
Men å treffe riktig er en kunst med mange muligheter for knall og fall.

Panama-kanalen er utvidet per juni 2016 og gjør seilingen fra Mexico-gulfen etc kortere for en del store skip. Samtidig er det også nye leveranser av skip i 2017, men mindre enn det vanvittige kjøret i 2016.

Men som med så mye annet i shipping er også denne bransjen blitt et farlig sted. Noen kloke sjeler mener dog at LNG fremdeles er en mulighet.

Endret 27.10.2016 14:30 av Beins
OldNick
31.10.2016 08:57
#18479

BWLPG byr på alle utestående aksjer i Aurora LPG som de ikke allerede eier.

Budet gir 2 alternativer:

En Aurora-aksje (AURLPG.OAX) kan betales, enten med:

1. 0.3175 ny vanlig BWLPG-aksje + NOK 7.40 i cash, eller
2. NOK 16.00/aksje kun cash.

BWLPG: BW LPG - Launch of voluntary unconditional tender offer for Aurora LPG and approved combined offer document and prospectus

Børsmelding
31.10.2016


Lengre melding på link

Endret 31.10.2016 09:04 av OldNick
highlander
25.11.2016 03:54
#6625

DNB Markets reduserer kursmålet i BWLPG fra 43,00 til 37,50 i en analyseoppdatering og gjentar kjøp, mens kursmålet i Avance reduseres fra 33 til 28 kr.

Meglerhuset fremholder at BWLPG på de fleste verdsettelsesmetoder er om lag like billig som Avance, men er mer solvent og således mindre risikofylt.
highlander
05.01.2017 15:56
#6762

Nordea Markets spår en gjeninnhenting i LPG-markedet.

Som en følge av dette oppgraderer meglerhuset både BW LPG og Avance Gas fra hold til kjøp.

Samtidig oppjusterer Nordea kursmålene hhv. fra 28 til 46 kr og fra 20 til 39,50 kr.
highlander
18.01.2017 18:09
#6824

DNB Markets har blitt mer positiv til LPG-selskapene igjen i en ny oppdatering.

Meglerhuset gjentar kjøp, samtidig som kursmålene løftes markant:

I Avance Gas økes kursmålet fra 28 til 41 kr, mens i BW LPG økes det fra 38 til 54 kr.
highlander
03.04.2017 13:56
#7110

Til tross for at det nå handles færre tonn LPG enn i desember/januar har ratene steget over 100 % i løpet av de to siste ukene. Forklaringen er at en fullbooket Panama-kanal har medført at flere skip har tatt den mye lengre distansen rundt Afrika for å nå frem til USA. (Kilde: FA/Xi)
delta
06.07.2017 21:05
#22383

Jeg har tatt BW LPG på radaren og gjengir noen postinger jeg har hatt på HO:

delta (30.06.17 16:52 )
Aksjekursen har fått positiv reaksjon allerede fra LOY. Mønsteret siden ca. 1. april er negativ utvikling: Bl.a. synkende SMA20 som aksjekursen knapt nok har vært over på rekyler opp. I dag ligger den i SMA20-område så den har fått lignende rekyl opp allerede som noen ganger de siste 3 mnd. RSI14-viser også fallende trenden siste 3 mnd og er under 50 i dag. DMI viser fortsatt tydelig negativ kurstrend. MACD viser dog for første gang siden mars en positiv divergens. Slow stochastic har også vist kortsiktig sprekhet etter LOY notering nylig, dog er det mulig den har toppet ut nå. Slow stochastic og MACD er vel først og fremst kortsiktige indikatorer. Aksjekursen ligger i en klart fallende trendkanal gjennom siste 3 mnd. TA-messig er BWLPG en salgskandidat. Aksjen vil trenge noe tid på seg hvis den skal skifte TA-status fra salg til nøytral eller kjøp. Selv har jeg tatt aksjen på radaren for vurdering av inngang senere i år, og da vil jeg følge med på det fundamentale framover og også TA-situasjonen.


Chart

-----
delta (30.06.17 21:18 )
Jeg så en vdo market update fra DnB av 13. juni. Analytikeren sier at LPG som bull case er avhengig av stigning i oljeprisen. Hvis oljeprisen ikke stiger, er kanskje ikke LPG shipping så interessant å kjøpe aksjer i. Dog sier han at aksjekursene er lave i forhold til underliggende verdier av skipene.

-----
delta (03.07.17 14:51 )
Arbitrasje US LPG til Asia synes å være en avgjørende faktor for utvikling i ratenivået for LPG shipping. US-Asia propane arbitrage har vært lavere enn USD 100 pr tonn siden april 2016. Den er rundt USD 50 pr tonn nå, og det virker som om denne må over USD 100 pr tonn for at det skal bli fart i aktiviteten og LPG shipping ratene. To forhold kan øke nivået, hhv. fall i propanprisen i USA og/eller økning i prisen for propan produsert i Asia. Prisen for propan produsert i Asia viser sterk korrelasjon med prisen på Dubai crude oil. Analytikere er derfor av den oppfatning at oljeprisen må opp betydelig fra dagens nviå for å få igang økte LPG leveranser fra USA til Asia. Hvis oljeprisen når opp i USD 55-60 pr. fat, er det meget gode muligheter for såpass økt spread i prisen på propan i USA og prisen for propan produsert i Asia. Hvis oljeprisen skulle bli liggende på dagens nivå i årevis, kan det være at LPG-shipping ratene kan forbli svake like lenge. For øvrig er det veldig mange forhold i tillegg som spiller inn på markedsbalansen for LPG shipping, men det virker som om oljeprisen er den viktigste nå som ikke er "i boks".

Endret 06.07.2017 21:11 av delta
delta
06.07.2017 21:08
#22384

delta (04.07.17 22:57 )
Aksjekurs NOK 32 neste? Sluttkurs i dag NOK 30,49 mens USA var stengt i dag pga. nasjonaldagen. Ved sluttkurs for Dorian i går (USD 8,57) vil BW LPG ved NOK 32/aksje være priset likt på EV/GAV (som for Dorian nå er ca. 0,84), dvs. begge vil da ha en markedsverdi reflektert i børsverdi som reflekterer 16% rabatt på flåteverdianslagene som ligger til grunn for NAV-anslag nå. BW LPG har betydelig høyere finansiell gearing enn Dorian og vil logisk ha lavere P/NAV enn Dorian på lik EV/GAV når EV/GAV avspeiler rabatt i markedsverdi reflektert i børsverdi. Det betyr at når EV/GAV faller, vil BW LPG logisk falle mer i aksjekurs i prosent enn Dorian, og stige mer enn Dorian når EV/GAV stiger.

EV= Enterprise Value = Børsverdi egenkapital + netto rentebærende gjeld

GAV = Gross Asset Value = sum av samlet verdianslag for flåten som legges til grunn i NAV-vurdering pluss verdi av andre eiendeler ekskl. bankinnskudd. Dvs. NAV + netto rentebærende gjeld

Aksjeteknisk sett ser ikke Dorian så veldig negativ ut lenger og kan muligens være i ferd med å starte en positiv kortsiktig trend. BW LPG ser litt svakere ut, men ikke så mye. RSI14 i BW LPG har brutt opp av den fallende trenden. RSI14 har nå steget til 50 som er et nøkkelnivå. Løft over 50 vil være positivt. Positivt kortsiktig at aksjekursen for første gang på lenge har løftet seg litt over MA20. Og MACD har positiv divergens. Slow stochastics ser bra ut. Kursen har nå steget opp såpass at den berører den sterkt fallende øvre bollinger band. Faller kursen herfra i møte med øvre bollinger, eller vil den kortsiktig bli bullish og løfte øvre bollinger? Volumbalansen i BW LPG er ikke spesielt positiv, dvs. det har ikke vært så sterkt volum på kursoppgang den senere tid som ved kursnedgang - noe som isolert sett er en liten svakhet TA-messig. MA50 har nylig falt ned gjennom MA200, noe som kan være et signal om at evt. videre kursoppgang nå kan være av kortsiktig karakter med mulighet for lavere aksjekurs igjen om ikke så lenge. Bollinger bands har snevret mye inn i det siste, noe som kan være et signal om at aksjekursen kan så ved et veiskille snart - med betydelig bevegelse opp eller ned i løpet av relativt kort tid. Øvre linje i den fallende trendkanalen i år basert på sluttkurser ligger nå ved NOK 32. NOK 32 vil være et nøkkelnivå å forsere. Evt. brudd opp vil bidra positivt til å endre trendbildet som har vært veldig negativ i månedsvis.

BW LPG er klart størst innen LPG Shipping med dobbelt så mange skip som Dorian og klart høyere Enterprise Value (rundt 60% høyere EV), men virker ikke å være i førersetet i kurssvingningene innen LPG Shipping. Det virker som om BW LPG noen ganger leder an i kursbevegelser opp eller ned i sektoren, men ofte er Dorian kursleder.

Ellers sitter jeg ved inntrykk av at oljeprisutviklingen er en veldig sentral indikator for hva som kan skje med aksjekursen framover. Oljeprisen har løftet seg fra nye bunnivåer helt nylig, men er i negativ trend som den har vært i omtrentlig i samme periode i år som BW LPG. Litt interessant dette.

--------
delta (05.07.17 23:20 )
Når det gjelder oljeprisutviklingen det neste året og i årene framover, virker det som om stadig flere er mindre optimistisk til særlig stigning fra dagens nivåer. Futurekurven for månedspriser de neste årene er ganske flat, og vi skal helt til november 2021 før den går over USD 55/fat for Brent. Hvis spotprisene i årene framover skulle utvikle seg som futuresprisene, vil det kanskje ikke bli særlig ratefest for LPG shipping? "Alle" analytikere forventer kraftig forbedring og lønnsomhet for f.eks. BW LPG fra 2018 og stigende EPS fra 2018 til 2019.

Futurepriser for Brent her
delta
08.07.2017 22:49
#22386

Ekstremt lave spotrater for VLGC nå sammen med veldig lav oljepris vil jeg tro vil gjøre det vanskelig for aksjekursen i BWLPG å gå særlig opp den nærmeste tiden. Kan kanskje bli parallell utvikling med nøyaktig 12 mnd tilbake i tid. I så fall kan kursen falle en god del før endelig LOY blir satt.

-----
Mens mange analytikere har kursmål basert på varierende rabatt på NAV, har Nordea høyest kursmål av samtlige (NOK 73) og har det basert på EV/EBITDA på multippel 7x Nordeas 2018-estimater hvor de estimerer snittrate for VLGC på USD 33,2k/dag.
Det er meget høy finansiell gearing i BW LPG. Og også meget høy operasjonell gearing. Det kan illustreres med at med 8% p.a. diskonteringsrente beregner Nordea DCF pr. aksje til NOK 29 (omtrent som aksjekursen nå) ved snittrate i framtiden på USD 22,1k/dag. Ved USD 25k/dag i fremtidig snittrate blir DCF pr. aksje ca. NOK 56 (som er marginalt over NAV i dag). Ved fremtidsrate i snitt USD 20k/dag blir DCF pr aksje ca. NOK 8,80. Spotraten ved slutten av inneværende uke for VLGC er ca. USD 9k/dag.

Endret 08.07.2017 22:49 av delta
highlander
28.08.2017 16:16
#7400

Nordea Markets gjentar kjøp av BWLPG i en analyseoppdatering.

Imidlertid kutter meglerhuset kursmålet fra 73 til 68 kr.
delta
04.09.2017 14:52
#22399

Jeg ser at ulike hus kommer til litt ulik NAV. I sine Q2'17-oppdateringer har DnB NAV på USD 6,20/aksje (ved USDNOK 7,80 tilsvarer det NOK 48,35/aksje) mens Nordea har NAV USD 6,97/aksje (ved USDNOK 7,80 tilsvarer det NOK 54,35/aksje). Så de har litt ulike anslag på skipsverdiene åpenbart. På DnBs anslag er P/NAV nå ca. 0,68 mens EV/GAV er ca. 0,87. Altså reflekterer aksjekursen 32% rabatt på NAV (som er brutto annenhånds skipssalgsverdier minus netto rentebærende gjeld) og 13% rabatt på brutto skipssalgsverdier. For både Avance og Dorian er P/NAV ca. 0,58 mens EV/GAV for Dorian er ca. 0,79 og for Avance ca. 0,82. Dette basert på DnBs estimater for skipssalgsverdier.
delta
07.09.2017 22:54
#22400

Break even rater for LPG-shipping? Det er spørsmål om break even for hva. OpEx for BW LPGs VLGC kan ligge rundt USD 12k/dag. I siste ukerapport fra Fearnley lå vel raten på noe litt i underkant av dette. For å forsvare dagens aksjekurs vil jeg anta at snittraten i fremtiden må ligge rundt USD 23k/dag når jeg ser på en oppdatering fra Nordea nylig. Det er ekstrem gearing i BW LPG, og framtidsrater i snitt USD 20k/dag tilsvarer verdi pr. aksje på bare NOK 8,60 iht. Nordea. Nordea anslår NAV pr. aksje til NOK 54,60, og det tilsier iht. dem snittrate i framtiden på USD 25,25k/dag. Nordea har kursmål på NOK 68 pr. aksje, noe som tilsvarer snittrate i framtiden på rundt USD 27k/dag. Nordeas estimat for snittrate spot i 2018 er USD 33,75k/dag og for 2019 USD 35k/dag. Hvis ratene faktisk skulle utvikle seg slik, kan aksjekursen gå noe vanvittig en periode pga. den ekstreme operasjonelle og finansielle gearingen i selskapet.

Endret 07.09.2017 22:57 av delta
highlander
24.10.2017 14:58
#7571

Carnegie har nedgradert BW LPG fra kjøp til hold.

Meglerhuset har samtidig nedjustert kursmålet fra 50 til 35 kr.
highlander
15.01.2018 13:48
#7911

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
15.01.2018 18:57
#11555

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12.02.2018 12:45
#8203

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter