Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Banksektoren
Banksektoren
nerden
22:54 02.04.2014
#31607

Lettere slik:
http://www.hegnar.no/bors/article761340.ece
highlander
09:53 28.01.2015
#3828

Nordea jekker opp utbyttet

Nordea kan vise til økt inntjening og kapitaldekning i regnskapet for 2014, og jekker opp utdelingene til aksjonærene.

I fjor fikk storbanken et underliggende driftsresultat på 4.481 millioner euro, opp fra 4.116 millioner i 2013, mens de totale driftsinntektene var nær uendret på 9.847 millioner.

Jekker opp utbyttet
Bankens styre forslår å tilgodese aksjonærene med et utbytte på 0,62 euro per aksje, tilsvarende en utbetaling på 70 prosent av nettoresultatet. Det er opp fra 0,43 euro aksjen i 2013.

For 2015 vil Nordea-styret fortsette å øke utbetalingene, opplyser banken.

- Vi legger frem et robust resultat for 2014 med stabile inntekter, lavere kostnader og høyere kredittkvalitet, som har gitt en 9 prosent økning i driftsresultatet. Dette har vi oppnådd til tross for at forholdene har vært utfordrende, med lav vekst, lave renter og økt geopolitisk uro, sier konsernsjef Christian Clausen i en kommentar.

I 2014 fikk Nordea en avkastning på egenkapitalen på 11,6 prosent, opp fra 11 prosent. Samtidig økte den rene kjernekapitaldekningen med 1,8 prosentpoeng til 15,7 prosent.

Børsoppgang
DNB Markets påpeker at utbyttet er høyrere enn markedet hadde ventet.

- I Stockholm har Nordea lagt frem et resultat som vil kunne påvirke finanssektoren positivt ved åpning av børsene i dag. Det foreslåtte utbyttet på 0,62 euro ligger riktignok noe under vårt estimat, men er 7 prosent høyere enn konsensusforventningene, skriver meglerhuset i en aksjerapport.

Nordeas utlånstap på 129 millioner euro var mindre enn forventningene på 157 millioner euro.

På Stockholm-børsen sendes Nordea-aksjen opp rundt seks prosent etter resultatene.
highlander
11:23 27.03.2015
#4126

Rører ikke kapitalkravet til bankene...

Finansdepartementet har bestemt at kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene skal holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni i år.

Beslutningen er dermed i tråd med rådet fra Norges Bank, mens Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016, opplyser Finansdepartementet i en melding.

- Departementet har blant annet lagt vekt på at det er utsikter til avmatning i norsk økonomi, og at norske banker etter gjeldende krav uansett må bygge opp egenkapitalen framover, heter det.

I motsatt retning trekker utviklingen i boligmarkedet.

- Fortsatt sterk vekst i boligprisene, som igjen vil kunne forsterke oppgangen i husholdningenes gjeld relativt til deres inntekter, kan gi grunnlag for senere å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer.

Hvert kvartal skal Norges Bank gi råd om nivået på kravet til motsyklisk kapitalbuffer.

- Norges Bank har i brev 18. mars 2015 vurdert at oppgangen i bolig- og næringseiendomsprisene kan være tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. På den annen side er gjeldsveksten i bedriftene nokså lav, og kapitalkravene til de systemviktige bankene trappes uansett opp fra sommeren 2016, skriver Finansdepartementet.

- Etter Norges Banks vurdering taler beslutningsgrunnlaget samlet sett for å holde bufferkravet uendret nå, men med fortsatt sterk vekst i boligprisene og tiltakende kredittvekst vil det være aktuelt å gi råd om et høyere krav til motsyklisk buffer med virkning fra sommeren 2016.

Hensikten med kravet til kapitalbuffer er å gjøre bankene mer solide og mer robuste overfor utlånstap, som i tur vil dempe faren for at bankene skal stramme inn på kredittgivingen i en nedgangskonjunktur.

- Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Det er tegn til at det har bygd seg opp slike ubalanser i norsk økonomi. Det kan bidra til å forsterke eller utløse økonomiske tilbakeslag. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer, heter det fra departementet.
highlander
15:22 03.11.2017
#7602

I henhold til en rapport fra PricewaterhouseCoopers (PwC) med tittelen 'Financial Services Technology 2020 and Beyond' vil konvergensen av finansielle tjenester og teknologi – fintech – bli en svært forstyrrende kraft på kort tid for banker, forsikringsselskap og investeringsbanker.

25 % av finansindustriens inntekter anses å være i faresonen allerede innen 2020. Det medfører at de etablerte finansielle institusjonene raskt må omprøve sine forretningsmodeller eller risikere at større deler av deres verdikjede blir foreldet. (Kilde: Axier/Xi)
highlander
09:20 26.11.2017
#7690

Finanssektoren er helt klart i endring:

Et flertall av forbrukere tror at teknologigigantene vil kunne gjøre en bedre jobb enn bankene selv når det kommer til finansielle tjenester, fremgår det av en større undersøkelse utført av konsulentselskapet Bain & Co.

I USA svarer nær 60 prosent av respondentene i undersøkelsen at de er villige til å prøve et finansielt produkt fra teknologiselskaper de allerede er kunde hos.

I India og Kina svarer godt over 80 prosent at de kan tenke seg å gjøre det samme. (Kilde: FA)
highlander
16:30 05.02.2018
#8110

Big Techs inngang i banksektoren truer den finansielle stabiliteten og burde bli gjenstand for samme reguleringer som store banker mener sjefene i flere europeiske storbanker.

De advarer om at aktører som Facebook, Amazon, Alibaba og Tencent vil angripe de mest lukurative områdene og utkonkurrere mange banker. (Kilde: Financial Times/Xi)
highlander
10:06 09.02.2018
#8176

E24: Nordiske storbanker klekker ut betalingsplan

Kan bli verdens første system for betaling med flere valutaer over landegrenser, og DNB er med i denne "alliansen"...
highlander
11:17 20.03.2018
#8661

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:19 20.03.2018
#8662

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:39 22.03.2018
#8688

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:26 19.04.2018
#9271

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:01 23.04.2018
#9339

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:13 26.04.2018
#9497

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:48 26.04.2018
#9506

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:50 26.04.2018
#9508

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:57 26.04.2018
#9511

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
11:59 26.04.2018
#9512

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:54 28.04.2018
#9580

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:57 28.04.2018
#9581

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:59 28.04.2018
#9582

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:25 30.04.2018
#9595

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07:51 04.05.2018
#9793

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:30 10.05.2018
#9922

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
08:49 11.05.2018
#9937

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
21:31 14.05.2018
#22747

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter