Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
OldNick
23.11.2017 18:48
#19698

Er det ikke på tide at handelen stoppes i dette papiret?

Meldingene er nokså klare nå...


(NSG) Update on recapitalization process

Børsmelding
23.11.2017

Funds managed by Oceanwood Capital Management and Aker Capital AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, have today issued a joint press release stating the intention to form a new company (Bidco), which will bid in an auction process to ensure that there is a strong new owner of Norske Skog's paper mills.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA is pleased that Aker, with its strong industrial knowledge and financial expertise, has taken a role together with Oceanwood in the recapitalization of the Norske Skog group.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to safeguard the interest of all its stakeholders through the recapitalization process. As part thereof, the Norske Skog group's seven paper mills will continue as normal, and our customers, suppliers and other business partners will continue to receive high quality products and the best service from Norske Skog withouth interruption through the remainder of the recapitalization process.

Following the announcement by Oceanwood and Aker, a consensual recapitalization of the Norske Skog group is unlikely to be achievable. Consequently, Norske Skogindustrier ASA is likely to initiate insolvency proceedings. The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to assess the situation and the implactions of the recent developments.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Mener handelen i Norske Skog burde vært suspendert

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet frykter at mange feiltolket dagens nyheter om Norske Skogindustrier, og synes aksjen skulle vært tatt ut av handelen.

Anders P. Framstad, E24.no
23.11.2017
highlander
27.11.2017 14:14
#7697

I en børsmelding 12.september ble det meldt at de sikrede långiverne hadde tatt kontroll over styret i Norske Skog Holding AS ved å velge inn navngitte personer, herunder Sven Ombudstvedt som styreleder. Iht Foretaksregisteret har slik styreendring aldri skjedd noe selskapet har innrømmet til et medlem av Xi. Norske Skogindustrier ASA eier 100% av aksjene i Norske Skog Holding AS som igjen eier alle aksjene i Norske Skog AS.

Det er Oceanwood og Aker ønsker å by på ved en konkurs og her har långiverne satt inn nytt styre. Styreleder Christen Sveaas mener ellers at styret i ASA’et iht juridiske rådgivere fortsatt kan ha en par uker på seg før de må gå til skifteretten noe som nødvendigvis må bety at samtaler med långiverne fortsatt pågår. (Kilde: Xi)
renud
28.11.2017 20:55
#16677

Det er fremdeles en aldri så liten sjanse for at Oceanwood og Aker allikevel velger å videreføre ASA'et. Årsaken er selvfølgelig at over 50% av det fremførbare underskuddet (7,5 milliarder NOK) ligger i ASA'et og ikke i det 100% eide datterselskapet Norske Skog Holding AS sitt 100% eide datterselskap Norske Skog AS, som eier alle fabrikkene og hvor de sikrede har pant og et av de usikrede lånene indirekte har pant.

"Røkke" er jo glad i å bruke aksjemarkedets muligheter til å hente inn kapital på høyest mulig multipler, og Aker har allerede sagt tydelig at de ikke skal bruke mye penger på dette.

Et høyspekulativt bet, som kan nulles når/hvis MH kommer, men jeg går litt inn og ut av aksjen og håper å sitte i den hvis markedet mener å se at det kan komme en løsning, ettersom aksjen da igjen vil kunne bevege seg opp mot +/- 1 krone. #KvittEllerDobbelt
OldNick
12.12.2017 08:37
#19748

En analytiker mener NSG's fabrikker kan verdsettes til USD3.3 mrd.

Det er 3.3 x 8.3 = ca. NOK27 mrd.!

Så hvorfor har ikke styret fått realisert disse verdiene før?

Det hadde holdt med å selge et par av dem for å dekke hele gjelden, og drifte de gjenværende i rest-NSG.

Det er nok gjenoppbyggingskostnadene han har regnet på, problemet er vel at ingen bygger nytt nå, men utnytter den kapasiteten som allerede finnes, som allerede er høyere enn hva markedet trenger. Også årsaken til at avispapir-prisene er så lave de er.

Norske Skogs fabrikker skal ha 100 mulige kjøpere

Analytikere har spådd at lav prising kan gi stor rift om Norske Skog-fabrikkene. Nå melder Dagens Næringsliv at det finnes over hundre potensielle kjøpere.

Sindre Hopland, Karl Wig, E24.no
11.12.2017
highlander
14.12.2017 13:59
#7761

Datterselskapet Norske Skog AS – der långiverne har innsatt et nytt styre – meddeler at de har igangsatt en prosess for å selge selskapet og dermed selskapets operative virksomhet.

Evercore benyttet som finansiell rådgiver i en auksjonsprosess og datterselskapets styreleder Sven Ombudstvedt forventerat salgsprosessen vil ta mellom 10 og 12 uker.

Evercore vil kontakte rundt 100 potensielle kjøpere av papirfabrikkene. (Kilde: DN/Xi)
eshuse
19.12.2017 09:19
#2625

19/12-2017 08:53:01: (NSG) Norske Skogindustrier ASA - vedtak om oppbud

Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere
begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember
2017. Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det
ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig
rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede
kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om
at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning. Konsernets operative
virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av
konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte
Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet
og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske
Skogindustrier ASA.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å
oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en
konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde
bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i
styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha
kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske
Skogindustrier ASA.

Rekapitaliseringsprosessen har vært svært utfordrende som følge av konsernets
meget komplekse kapitalstruktur. Derfor har det gjennom høsten også vært
arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at man ikke lykkes med den
frivillige rekapitaliseringen. Følgelig er konsernets syv papirfabrikker og alle
vesentlige interessenter som de ansatte, kunder, leverandører og lokale
myndigheter forberedt på den prosessen som nå må gjennomføres.

-Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få
særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs syv papirfabrikker, og at
driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta
kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier Sveaas.

Det sittende styret ble valgt 24. august 2017 og har fra samme dag arbeidet
hardt og intensivt for å analysere konsernets situasjon og utarbeide realistiske
løsningsforslag sammen med ledelsen og selskapets finansielle og juridiske
rådgivere. Det nye styret offentliggjorde 12. september 2017 styrets plan om å
fremme en industrielt fundert rekapitaliseringstransaksjon. Dette forslaget var
fundert i styrets syn på hvilket gjeldsnivå og fremtidig rentebelastning Norske
Skogs virksomheter kunne bære og hadde følgelig vesentlig mindre gjeld i det
rekapitaliserte, nye Norske Skog enn i forslag fremmet tidligere i 2017 fra både
selskapets side og fra selskapets kreditorer. Styrets industrielle
rekapitaliseringsforslag ble imidlertid aldri offentliggjort som følge av at de
sikrede kreditorene forut for offentliggjøringen gjorde det klart at de ikke
ville støtte styrets forslag.

Styret arbeidet deretter videre med et justert rekapitaliseringsforslag etter
omfattende dialog både med komiteen for de sikrede kreditorene, komiteen for de
usikrede kreditorene og selskapets aksjonærer. Styret fremmet deretter et
forslag til en frivillig rekapitaliseringsløsning den 18. september 2017. I
dette forslaget var gjeldsnivået øket noe i tråd med ønske fra komiteen for de
sikrede kreditorene, og bytteforholdet for egenkapitalen i morselskapet var
justert noe i tråd med ønsker fra både de usikrede og sikrede kreditorenes
komiteer. Dette forslaget oppnådde imidlertid heller ikke tilstrekkelig støtte
fra alle kreditorgruppene, men det var bred støtte for en
rekapitaliseringstransaksjon hvor all usikret obligasjonsgjeld skulle
konverteres til egenkapital og deler av den sikrede gjelden også skulle
konverteres til egenkapital for å oppnå en forsvarlig kapitalisering av det nye
Norske Skog konsernet.

Etter ytterligere dialog mellom interessegruppene fremmet styret så 11. oktober
2017 sitt tredje og siste rekapitaliseringsforslag. Dette forslaget oppnådde
støtte blant både konsernets usikrede kreditorer og blant kreditorene i
konsernets pantesikrede obligasjonslån. Men rekapitaliseringsforslaget fikk ikke
nødvendig tilslutning fra kreditorene i konsernets pantesikrede EUR 100
millioner NSF fasilitet (NSF fasiliteten) som er utstedt av Norske Skog AS.
eshuse
19.12.2017 09:19
#2626

De påfølgende forhandlinger med kreditorene i NSF fasiliteten for å finne en
løsning hvor støtte til styrets rekapitaliseringsforslag kunne oppnås endte uten
suksess. Men prosessen fikk som resultat at Oceanwood besluttet å kjøpe ut
kreditorene i NSF fasiliteten slik at Oceanwood per i dag kontrollerer 100 % av
NSF fasiliteten. Oceanwood kjøpte videre ytterligere betydelige andeler i det
pantesikrede obligasjonslånet hvor de i dag antas å ha en eierandel på vesentlig
over 50%.

Oceanwood valgte deretter å inngå et industrielt partnerskap med Aker Capital
AS, og annonserte den 23. november 2017 gjennom en felles pressemelding at de
hadde besluttet å ikke støtte videre arbeid med å implementere en frivillig
rekapitaliseringsløsning. Dette til tross for at styrets tredje
rekapitaliseringsforslag på dette tidspunkt syntes å ha støtte både blant
konsernets sikrede kreditorer, de usikrede kreditorene og morselskapets
aksjonærer. Styret i morselskapet har etter meldingen den 23. november 2017
forsøkt å få Oceanwood og Aker Capital AS til å endre posisjon i forhold den
frivillige rekapitaliseringen, men dette har ikke lykkes. Oceanwood har senere
skriftlig ovenfor styret bekreftet sin posisjon som er at de ikke er villige til
å støtte en frivillig rekapitalisering.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at
styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god
vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en
ny kontrollerende eier av Norske Skog. Ved en frivillig
rekapitaliseringstransaksjon ville Oceanwood gjennom gjeldskonverteringen endt
opp som eier av en vesentlig del av egenkapitalen i et rekapitalisert Norske
Skog som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker Capital AS. Den
auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS vil være åpen for
alle interessenter og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende om eieren
av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS foreslått at Oceanwood og
Aker Capital AS inviterer eksisterende aksjonærer i Norske Skogindustrier ASA
inn som medinvestorer på like vilkår i Oceanwood og Aker Capital AS' joint
venture selskap, dersom dette blir ny eier av Norske Skog AS. En slik
videreføring av dagens aksjonærmasse ville etter styrets syn sikre det nye
morselskapet den strategiske verdi som ligger i at aksjonærmassen blant annet
består av et betydelig antall aksjonærer som også er leverandører av trevirke
til konsernet, og mange som er ansatte i konsernet. Det er fortsatt uavklart om
Oceanwood og Aker Capital AS vil tilby eksisterende aksjonærer en slik mulighet
til å medinvestere.

I tiden etter meldingen av 23. november 2017 fra Oceanwood og Aker Capital AS,
har styret arbeidet med å utrede om det kunne finnes andre realistiske løsninger
for å unngå en konkurs i Norske Skogindustrier ASA. Det er blant annet vurdert
om det er mulig å konvertere alle usikrede forpliktelser til egenkapital
samtidig som den sikrede delen av konsernets gjeld håndteres ved at den
operative virksomheten i konsernet blir solgt gjennom det sikrede
obligasjonslånets pågående pantetiltredelsesprosess. Det har imidlertid vist seg
at heller ikke dette er mulig, blant annet som følge av manglende likviditet,
gjenværende pensjonsforpliktelser, samt Oceanwoods manglende vilje til å
konvertere morselskapets gjeld til operasjonelle datterselskaper og de
evigvarende obligasjonene til egenkapital.

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at
rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede
kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske
Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal
gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med
de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er
part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det
pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og
styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig
prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den
situasjonen som nå foreligger.

Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om
ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske
Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig
forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å
forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av
konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA.

Styret vil takke alle ansatte i Norske Skog konsernet for stort pågangsmot og
høy arbeidsmoral gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen som har pågått
i hele 2017. Styret vil også takke konsernets kunder og leverandører som har
fortsatt å handle med konsernets selskaper i den krevende finansielle
situasjonen som har vært gjennom 2017.

Oslo Børs har suspendert handelen i aksjene i Norske Skogindustrier ASA.

Denne meldingen er offentliggjort i henhold til reglene om offentliggjøring i
Verdipapirhandelloven § 5-12.

Spørsmål om den videre behandlingen av konkursprosessen og konkursboet må rettes
til bobestyreren når vedkommende er oppnevnt av Oslo skifterett. Spørsmål
knyttet til Norske Skogs operative virksomhet kan rettes til Norske Skog AS ved
styreleder Sven Ombudstvedt på e-post: [svom at online.no] og spørsmål til
Oceanwood Capital Management LLP kan rettes til Partner John Chiang via e-post:
[gad at firsthouse.no].
eshuse
19.12.2017 09:37
#2627

19/12-2017 09:31:43: (NSG) OSLO BØRS - SUSPENDED
Oslo Børs and The Financial Supervisory Authority of Norway
have decided to suspend the shares in NSG. See
announcement from the company today at 08:53.
skipper*
19.12.2017 12:42
#12890

Så da var det slutt, takk for at jeg ikke kjøpte her ...
skipper*
19.12.2017 12:50
#12892

.
Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

Det er nesten helt utrolig at noe slikt kunne skje, men slik går det når nordmenn skal bli verdensmestere. Kun Røkke og Frederiksen har klart det...så langt..

Nå er det nesten ingen som leser aviser, men det brukes fortsatt toalettpapir så det må da være en lysning............ verden blir jo flere.. så da blir det å tørke seg bak med alt fra NSG fremover...

Endret 19.12.2017 12:51 av skipper*
Stockamateur
20.12.2017 11:15
#12240

Snipp snapp snute... NSG har vært favoritt short objekt siden jeg begynte å trade rett før årtusenskiftet. Uten putter og shortsalg i NSG hadde jeg gått i minus de 10 første åra. Og lagt tradinga på hylla. Nesten vemodig dette her.
Konsolidering
20.12.2017 13:48
#231

Dagens situasjon er hyperspennende for obligasjonseierne i Norske Skog, nærmere bestemt 2021/2023 forfallene. De lånene er garantert av Norske Skog AS, som nå er under M&A prosess for salg. Alt overskytende vil tilfalle dette lånet i sin helhet. I tillegg er det en mulighet for eventuelle budgivere å inngå en "deal" med holders i dette lånet og få pantet, aksjene i Norske Skog AS, ved en fairness vurdering (altså unngå budprossesser), og i tillegg også muligens for å slippe rettssaker i etterkant ved evt uenighet om prosess etc.

Obligasjonslånet handles for tiden under 5%, så det sier seg selv at oppsiden kan være fenomenal ved en positiv prosess, men også enkelt gå i 0 ved negativt resultat.

Sitter selv med noen lodd, skal bli morsomt å følge resultatet i februar.
highlander
22.12.2017 13:31
#7792

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Konsolidering
23.12.2017 12:47
#232

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Konsolidering
02.01.2018 19:06
#233

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Konsolidering
08.01.2018 07:38
#234

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
12.01.2018 13:10
#19817

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Konsolidering
14.01.2018 21:24
#235

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Konsolidering
19.01.2018 13:39
#236

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
24.01.2018 23:13
#7993

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
02.02.2018 09:13
#19881

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
gorwell
02.02.2018 11:19
#22724

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
01.03.2018 16:44
#19937

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
07.03.2018 20:45
#8523

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
20.03.2018 10:08
#8654

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter