Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > ENTRA ASA
ENTRA ASA
OldNick
20.10.2015 09:53
#17441

ENTRA: Entra ASA - Tildeling av ut bonusaksjer til aksjonærer og primærinnsidere

Børsmelding
20.10.2015

Det vises til børsmeldinger av 18. september og 9. oktober. Nærings- og Fiskeridepartementet har i dag delt ut totalt 299.496 bonusaksjer til 5.407 aksjonærer som deltok i tilbudet til offentligheten/ansatte i forbindelse med børsnoteringen av Entra.

Nærings- og fiskeridepartementet har med dette redusert sin eierandel med 0,16 % og eier etter utdelingen 91.368.893 aksjer i Entra, tilsvarende 49,73 % prosent av aksjekapitalen. Se for øvrig pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet her: https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/id709/

Tildeling av bonusaksjer til primærinnsidere i Entra er som følger:

[liste av innsidere, ledelse og styre som får aksjer følger på link over]
______

DNB Markets senker kursmål for Entra ASA (og Norwegian Property)

Begrunnelse: De nye radikale forslagene fra Raymond Johansens nye byråd (byregjering), og spesielt grønnskollingene han har alliert seg med.

Skal vi håpe på at det vil medføre en bølge av søksmål fra kommersielle aktører som får sine verdier redusert/ødelagt pga. av dette, dersom de ikke får ordning til å kunne utnytte sine eiendeler på en rimelig måte?

Entra og NPRO: Negativt påvirket av stengt sentrum

19 okt. 2015

Planene om innføring av eiendomsskatt i løpet av 2017 og stenging av Oslo sentrum for biltrafikk innen 2019 vil etter vårt syn påvirke verdsettelsen av Norwegian Property og Entra. Norwegian Property har i sine standard leiekontrakter betingelser som innebærer at leietaker dekker eventuelle nye skatter, men selskap og leietakere vil etter hvert justere for disse økte kostnadene når nye avtaler skal forhandles. Samtidig vil et forbud mot biler kunne gjøre eiendommer innenfor ring 1 mindre attraktive som leieobjekter relativt til eiendommer f.eks. på Skøyen, Lysaker, Fornebu, samt nord og øst for sentrum. Vi tar anbefalingen på Norwegian ned fra kjøp til Hold og kursmålet er redusert fra NOK 11.50 til NOK 10 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 9.40 pr aksje. Entra har på sin side ikke klausuler i sine leieavtaler om at leietaker tar ansvar for eventuelle nye skatter og selskapet vil dermed i første omgang måtte dekke dette selv for den delen av porteføljen som ligger i Oslo. På den annen side har selskapet de siste månedene annonsert flere større avtaler som støtter våre estimater. Her har vi en uendret holdanbefaling, men kursmålet er redusert fra NOK 78 til NOK 72 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 67.25 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: 08940
E-post: ah.markets@dnb.no
OldNick
29.10.2015 10:39
#17478

ENTRA med Q3-2015 rapport


ENTRA: Entra ASA - Q3-2015, High letting activity and significant value growth

Børsmedling
29.10.2015

Oslo - Entra ASA recorded rental income of NOK 459 million in Q3-2015 (NOK 448 million). Net income from property management was NOK 378 million (NOK 366) million) and profit before tax was NOK 681 million (NOK 528 million).

"I am satisfied with our financial and operational results. Entra's property values have increased with NOK 522 million in the quarter and NOK 1,415 million year to date as a result of solid project developments, positive letting activities and higher valuations of our central Oslo properties", says Entra's Chief Executive Arve Regland.

"We have signed several significant lease contracts and we are proud to have finalised the renovation and new build project in Akersgata 34-36 in Oslo in the quarter", Mr. Regland continues.

The rental income is positively affected by a NOK 30 million lease buy-out at Langkaia 1 in Oslo. The underlying reduction in rental income quarter-on-quarter results from the divestment of 10 non-core properties in Q4-2014 and Q1-2015. The like-for-like rental growth on the lease contracts was 2.1 per cent from Q3-2014 to Q3-2015.

Entra had high letting activity and signed new and renegotiated leases with an annual rent totalling NOK 94 million in the quarter. Net letting was NOK 19 millon, and increased rent on the renegotiated contracts was on average 7.4%.


Q3-15, Q3-14, YTD-15, YTD-14, 2014
Rental income (NOKm) 459, 448, 1 322, 1 323, 1 772
Net income from property management (NOKm) 378, 366, 1 091, 1 072, 1 399
Total comprehensive income (NOKm) 495, 374, 1 950, 689, 1 000
Earnings per share (NOK) 2.5, 2.7, 10.2, 4.8, 5.6
Cash earnings per share (NOK) 1.4, 1.4, 3.8, 4.1, 4.1
Net asset value - EPRA NAV per share (NOK) 85.0, 83.3, 85.0, 83.3, 76.4
No of shares (mill.) 183.7, 142.2, 183.7, 142.2, 183.7

Oslo, 29 October 2015
Entra ASA

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no or
Anders Olstad, CFO, tel: + 47 9002 2559, email: ao@entra.no


ENTRA: Q3-2015 Report (PDF)

ENTRA: Q3-2015 Presentation (PDF)
OldNick
30.10.2015 14:17
#17481

ENTRA-aksjen har falt en del (sammen med andre eiendomsaksjer som f.eks. NPRO) pga. flere forhold, noen av dem nevnt over.

Men, frykt for lavere utleiegrad og lavere leier ved fornyelse av kontrakter har også presset aksjene.

Nå har ENTRA levert Q3-rapport, og da ser innsidere en sjanse til å laste opp billigere aksjer.

ENTRA: Entra ASA - Entra Eiendom issues commercial paper

A subsidiary of Entra ASA, Entra Eiendom AS, has issued a new commercial paper ISIN NO0010748825 with term from 09.11.2015 to 09.03.2016. The coupon is 1.70% p.a. and the first tranche amounts to NOK 300,000,000.

For further queries please contact:
Anders Olstad, CFO, tel: +47 9002 2559, email: ao@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Endelig vedtak om konsernintern fusjon

Børsmelding
30.10.2015

Det vises til børsmelding 16. september 2015. Styrene i Entra ASA og Entra Eiendom AS har fattet endelig vedtak om å fusjonere selskapene. Fusjonen er en konsernintern fusjon etter allmennaksjeloven § 13-24.

For ytterligere informasjon kontakt:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no
______

ENTRA) Entra ASA : Mandatory notification of trade

Børsmelding
30.10.2015

Arve Regland, CEO of Entra ASA, has on 30 October 2015 through his 100 % owned company K9 Invest AS bought 5,000 shares in Entra ASA at a price of NOK 73.8 per share. Following this transaction Arve Regland owns and controls 21,066 shares in Entra ASA.
______

ENTRA: Entra ASA - Mandatory notification of trade

Børsmelding
30.10.2015

Anders Olstad, CFO of Entra ASA, has on 30 October 2015 through his 100 % owned company Hasselodden AS bought 15,000 shares in Entra ASA at a price of NOK 73.8 per share. Following this transaction Anders Olstad owns and controls 15,000 shares in Entra ASA.
______

ENTRA: Entra ASA - Mandatory notification of trade

Børsmelding
30.10.2015

Sonja Horn, EVP Central Oslo, has on 30 October 2015 bought 1,500 shares in Entra ASA at a price of NOK 73.8 per share. Following this transaction Sonja Horn owns 7,182 shares in Entra ASA.

Endret 30.10.2015 14:17 av OldNick
OldNick
16.11.2015 11:52
#17547

Entra forhandler om en stor transaksjon (for dem), men kursen flyttet ikke på seg en 25-øring engang.

ENTRA: Entra ASA - In exclusive negotiations to buy the office part of Oslo City

Børsmelding
16.10.2015

Entra has together with a partner entered into exclusive negotiations with DnB Livsforsikring regarding the acquisition of 100 % of the shares of Oslo City Kjøpesenter AS. Oslo City Kjøpesenter AS owns the property Oslo City, a combined shopping center and office property located next to the Oslo central station. The property consists of a 33,800 sqm shopping center, 33,700 sqm offices and around 13,100 sqm parking basement. If the transaction is completed the property will be sectioned and Entra will own the office part and 50 % of the parking basement, while the rest will be owned by the partner. The offices are fully let, of which 96 % to public tenants. Total transaction price is estimated to around NOK 5 bn, while Entra's part of the transaction is estimated to around NOK 1.7 bn.

The transaction is subject to satisfactory due diligence, board approval and approval from the Norwegian Competition Authority. The parties expect to enter into a share purchase agreement and to complete the transaction within year-end.

Oslo, 16 November 2015

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO Entra ASA, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no
highlander
05.02.2016 10:35
#5574

DnB Markets øker kursmålet til 80 kr pr aksje i Entra i en analyseoppdatering, og oppgraderer samtidig akjen til kjøp (fra hold).
OldNick
01.06.2016 09:30
#18109

re. highlander,

nå er vi på 80, skal vi forvente at DNB endrer til hold, eller øker kursmål?

Noen børsmeldinger fra ENTRA.
______

Q1-2016 resultat ble levert

ENTRA: Rental income of 454 million (+ 3 % on Q1-15), net income from property management of 278 million (+ 32 % on Q1-15)

Børsmelding
28.04.2016


ENTRA: Q1-2016 Report (PDF)
______

ENTRA: Entra ASA - Ex dividend NOK 3.00 today

Børsmelding
29.04.2016

______

ENTRA: Entra ASA - Acquires land plot in Bergen

Børsmelding
29.04.2016

Entra has acquired a land plot in Lars Hillesgate 25 in Bergen for NOK 53 million. The land plot has a prime location opposite Lars Hilles gate 30 where Entra is developing the property MediaCity Bergen through Entra OPF.

Entra will as soon as possible start a zoning process with an ambition to build a new office property on the land plot, supplementing the project in Lars Hilles gate 30 and further strengthening Entra's position in Bergen. Current zoning allows a new-build of approximately 5,800 sqm but Entra has an ambition to increase this to around 10,000 sqm.

Oslo, 29 April 2016
Entra ASA
______

Nye, billige lån til ENTRA.

ENTRA: Oslo Børs - ENTRA05 - Nytt lån til notering 11.05.2016

Børsmelding
11.05.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 11.05.2016

Lånets navn: Entra ASA 1,37% CERT 184 101116
Ticker: ENTRA05
Instrument ID: 1302412
ISIN: NO0010764947
Segment: OBOC
Hjemstat: NO
Handelsvaluta: NOK
Lånebeløp: 600 mill, åpent lån
Forfallsdato: 10.11.2016
Rente: 1,37 % p.a.
Rentebærende f.o.m.: 10.05.2016
Sektorliste: Lånesertifikater (OCP)
Tilretteleggere: DNB Markets
Verdipapirregister: VPS
______

ENTRA: Entra ASA - New bond issues

Børsmelding
25.05.2016

Entra has issued a new fixed rate bond ISIN NO0010766389 with term from 02.06.2016 to 02.06.2023. The coupon is 2.45% p.a. and the first tranche amounts to NOK 700,000,000.

Entra has also issued a new floating rate note ISIN NO0010766363 with term from 02.06.2016 to 02.06.2021. The coupon is NIBOR 3M +1.05% p.a. and the first tranche amounts to NOK 1,000,000,000.

For further queries please contact: Anders Olstad, CFO, tel: +47 900 22 559, email: ao@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Extends lease contract with the Norwegian Public Roads Administration

Børsmelding
30.05.2016


Endret 01.06.2016 09:30 av OldNick
OldNick
01.06.2016 09:31
#18110

ENTRA kjøper idag en store portefølge eiendommer på Skøyen i OSLO fra Norwegian Property.

ENTRA: Entra ASA - Detailed stock exchange notice - Buying a 61,000 sqm property portfolio at Skøyen in Oslo

Børsmelding
02.06.2016

Entra has signed an agreement to buy three high quality office properties at Skøyen in Oslo from Norwegian Property ASA. The portfolio comprise about 61,000 sqm gross area, of which around 43,100 sqm office and 2,700 sqm retail. Total transaction price is approximately NOK 2.5 bn.

The transaction is in line with Entra's strategy of growth in central areas of the largest cities in Norway. Skøyen is one of Oslo's most attractive office, retail and residential areas and is one of the city's main transportation hubs. The portfolio is 95% let to high quality tenants with an average remaining lease term of 6.2 years.

"Entra has a very positive outlook on Skøyen and is pleased to take up a significant position through this acquisition. This central and modern portfolio ticks the boxes for Entra strategically and provides significant portfolio and earnings growth going forward", said Arve Regland, Entra's CEO.

The transaction

The transaction is structured as an acquisition of five legal entities that own the three properties Verkstedveien 1, Verkstedveien 3 and Drammensveien 134. The transaction does not involve any employees. Financing of the transaction is secured through debt with a mix of new bond issue of NOK 1.7 bn and existing bank facilities. The combined financing has an average interest cost of 2.1% and an average time to maturity of 5.5 years. The transaction will bring Entra's loan-to value up to 49 % (pro forma as of 31.03.16). Closing is expected to take place on 1 September 2016.

mer på link
OldNick
03.06.2016 09:41
#18121

Fra DNB Markets morgenrapport idag:

Entras overtagelse av eiendommer på Skøyen for rundt NOK 2.5 mrd er gjort med en implisitt yield på 4.9%, og selskapet tar sikte på å finansiere en betydelig del av dette med banklån samt obligasjonslån med en kostnad på 2.1%.

Avtalen vil på våre estimater løfte justert EPS for 2017 med i overkant av 7% og vi hever kursmålet fra NOK 90 til NOK 95 pr aksje. Vi har en kjøpsanbefaling på Entra og kursen stengte i går på NOK 79.25 pr aksje.
OldNick
14.07.2016 09:34
#18187

Entra kom med Q2-2016 rapport idag.

Bra rapport med pen vekst.

ENTRA: Entra ASA - Significant income and value growth in Q2-2016

Børsmelding
14.07.2016


ENTRA: Q2-2016 Report (PDF)

ENTRA: Q2-2016 Presentation (PDF)
______

Selskapet vil også gjøre halvårs-utbytte betalinger, med den første kr. 1.70/aksje i H2-2016, ex. utbytte 5 okt, utbetaling 13 okt.

ENTRA: Entra ASA - Key information relating to the cash dividend by Entra ASA

Børsmelding
14.07.2016


Dividend amount: NOK 1.70 per share
Declared currency: NOK
Last day including right: 5 October 2016
Ex-date: 6 October 2016
Record date: 7 October 2016
Payment date: 13 October 2016
Date of approval: 13 July 2016

Endret 14.07.2016 09:36 av OldNick
OldNick
15.09.2016 09:35
#18347

Staten selges seg videre ned i ENTRA ASA til kurs 83/aksje.

Vi husker IPO'en ble gjennomført til 65/aksje.

Staten hadde 49.73% av aksjene, tilsvarende et antall på 91 368 893 før dagens nedsalg, og vil nå stå igjen med 61 368 893, som tilsvarer 33.4%, slik at de fortsatt har negativ kontroll.

Skal vite om Fredriksen, som er nest største aksjonær (14.2 mill aksjer, tilsv. 7.74%), har kjøpt noe i dette utsalget?

ENTRA: Completion statement - Entra ASA

Børsmelding
15.09.2016

Entra - The Norwegian State, represented by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries (the "NMTIF") completes the secondary placement of 30 million shares in Entra ASA.

Reference is made to the announcement on 14 September 2016, where the NMTIF announced a potential sale of up to 30 million shares in Entra ASA (the "Company" or "Entra", OSE-ticker "ENTRA"), representing 16.33% of the share capital and voting rights in the Company.

The NMTIF has today agreed to sell 30 000 000 shares in the company at a price of NOK 83 per share (the "Placement").

The trade date for the Placement is 15 September 2016, with settlement expected to occur on 19 September 2016.

Following completion of the Placement, the Norwegian State, represented by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries will own 61,368,893 shares and votes in Entra, representing 33.40% of the share capital and voting rights in the Company.

Subject to certain customary exemptions, NMTIF has undertaken not to dispose of any additional shares in the Company within 90 days following completion of the Placement without the prior written consent of the Joint Bookrunners.

ABG Sundal Collier and DNB Markets acted as joint bookrunners in connection with the Placement.
______

Innsidere tar for seg i utsalget.
De har kjøpt for "minimum-innsatsen", ca. Euro100 000.

ENTRA: Entra ASA - Mandatory notification of trade

Børsmelding
15.09.2016

Arve Regland, CEO of Entra ASA, has on 15 October 2016 through his 100 % owned company K9 Invest AS bought 11,200 shares in Entra ASA at a price of NOK 83 per share. Following this transaction Arve Regland owns and controls 37 559 shares in Entra ASA.

Anders Olstad, CFO of Entra ASA, has on 15 October 2016 through his 100 % owned company Hasselodden AS bought 11,200 shares in Entra ASA at a price of NOK 83 per share. Following this transaction Anders Olstad owns and controls 29 536 shares in Entra ASA.
______

Nedsalget ble varslet i går ettermiddag, og ble gjennomført gjennom en book-building prosess, som ABG Sundal Collier og DNB Markets sto for.

ENTRA: Potential secondary placement of shares in Entra ASA

Børsmelding
14.09.2016


Endret 15.09.2016 09:45 av OldNick
highlander
19.09.2016 10:14
#6422

Etter de siste innsidekjøpene har Entra nå fått plass i Finansavisens innsideportefølje.
highlander
19.09.2016 10:21
#6423

DNB Markets mener Entra verdsettes med rabatt vs. sammenlignbare nordiske aktører.

Meglerhuset anbefaler kjøp, og opererer med kursmål 110 kr pr aksje.
OldNick
01.11.2016 11:42
#18486

For å besvare mitt eget spørsmål fra 15 Sept., så - ja, J.Fredriksen's Geveran Trading kjøpte 1.7 av de 30 mill aksjene Staten solgte seg ned i ENTRA den 14'de Sept. Aksjene ble godt spredt, største kjøper var Folketrygdfondet (som fortsatt er nest største eier etter Staten med 8.8%, mens nest største kjøper var Bank of NY Mellon, deretter kom Geveran Tr.

Senere ser det ut som om Geveran Trading er i ferd med å selge ut de ny-innkjøpte aksjene igjen. Kun en finansiell plassering altså, Staten vil nok beholde negativ kontroll med sine 33.4%.
______

ENTRA kom med Q3-2016 rapport idag.

Den var som forventet bra, men kursen er foreløpig ned en 50-øring så langt idag.

ENTRA: Entra ASA - Q3-2016 Continued income and value growth

Børsmelding
01.11.2016

Oslo - Entra ASA recorded rental income of 477 million in the third quarter 2016, up from 459 million in Q3-2015 (429 million when adjusting for an extraordinary lease buy-out in Q3-2015). Net operating income was 435 million (411 million), and net income from property management was 260 million (258 million). Property values increased by 374 million (522 million). Profit before tax was 757 million (681 million) in the quarter.

"We continue to deliver on our focused strategy and are pleased with an underlying income growth of 11 % year on year, combined with an EPRA NAV growth of 13 % when adjusting for dividends. Net letting has been strong also in this quarter and we are very satisfied to see our occupancy ratio above 96 %, said Arve Regland, Entra's CEO.

Entra has signed new and renegotiated leases with annual rent totalling 118 million (60,000 sqm) during Q3-2016. As of 30.09.2016 the management portfolio occupancy was 96.1 % (94.5 %) and the average unexpired lease term of contracts was 6.8 (7.4) years. Public sector tenants represented 70 % of the customer portfolio.

During the quarter Entra finalised the project Gullfaks at Hinna Park in Stavanger according to plan, and the main tenant Wintershall took over the premises. The property was forward sold to Wintershall in Q3-2015 and the transaction closed on 31 Oct. 2016.

Text Q3-2016, Q3-2015, YTD-2016, YTD-2015, 2015
Rental income 477, 459, 1 393, 1 322, 1 760
Net operating income 435, 411, 1 285, 1 198, 1 574
Net income from property management 260, 258, 797, 579, 799
Profit before tax 757, 681, 1 831, 2 358, 3 075
Cash Earnings per share* 1.4, 1.4, 4.3, 3.8, 5.0
EPRA NAV per share* 93, 85, 93, 85, 89

* 183.7 million shares
** Cash earnings in 2015 has been adjusted by NOK 115 million due to termination of swap contracts in Q2-2015. The termination fee was defined as a one-off item and did not reduce cash earnings as a basis for dividend for 2015

A live webcast of the presentation as well as the full quarterly report is available on the company website www.entra.no

Oslo, 1 November 2016
Entra ASA

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no or
Anders Olstad, CFO, tel +47 9002 2559, email: ao@entra.no


ENTRA: Q3-2016 Report (PDF)

ENTRA: Q3-2016 Presentation (PDF)
______

Noen av de senere børsmeldingene fra ENTRA:

ENTRA: Entra ASA - New lease contracts with the law firm Hjort DA for both Akersgata 51 and the planned new-build project in Universitetsgata 7-9 in Oslo

Børsmelding
22.09.2016

Entra and Hjort have agreed to extend the lease contract for 6,300 sqm in Akersgata 51 until 30.9.2021.

Endret 01.11.2016 11:43 av OldNick
OldNick
01.11.2016 11:43
#18487

Hjort has furthermore signed a new 10-year contract for 5,100 sqm in Entra's planned new-build project in Universitetsgata 7-9 situated in the Tullin quarter. Hjort will move from Akersgata 51 to the new premises when Universitetsgata 7-9 is expected to be finalised in 2020/2021.

The existing 13,000 sqm office building in Universitetsgata 7-9 is planned to be knocked down and replaced with a new 19,000-21,000 sqm high quality property. In the Tullin quarter, Entra also plans to build a 21,000 sqm university for the Faculty of Law. Both projects are parts of the comprehensive zoning plan for the entire Tullin quarter which is at a final stage and is expected to be finalised and concluded this autumn.

For further queries please contact:
Anders Solaas, EVP Letting and Business Development, tel: +47 9709 0511, email: aso@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Signs new and extends current lease contract for Kongsgård Alle 20 in Kristiansand

Børsmelding
04.10.2016

Kristiansand Municipality has signed a 20 year lease contract for a new school building of 2 250 sqm to be built in Kongsgård Alle 20 in Kristiansand. The new build is expected to be finalised in June 2018. Kristiansand Municipality have furthermore agreed to extend their current lease contract for 12 170 sqm by 6 years until 2038.

For further queries please contact:
Mona Aarebrot, EVP Regional cities, Phone +47 9768 9225, Email: maa@entra.no
______

(ENTRA) Entra ASA : Ex dividend NOK 1.70 today

Børsmelding
06.10.2016

______

ENTRA: Entra ASA - New lease contracts in Sundtkvartalet in Oslo

Børsmelding
10.10.2016

Sundtkvartalet AS has signed a 10-year lease contract with Knowit for 4,400 sqm and a 5-year lease contract with Tidal for 1,700 sqm in Sundtkvartalet in Oslo.

Sundtkvartalet is a 31,300 sqm office property under construction which will be finalised in December 2016. Sundtkvartalet is owned 50/50 by Entra and Skanska Commercial Development.

The property is now 70 % pre-let.

For further queries please contact:
Anders Solaas, EVP Letting and Business Development, tel: +47 9709 0511, email: aso@entra.no
______

Ellers en rekke meldinger om obligasjonslån

Endret 01.11.2016 11:43 av OldNick
highlander
04.01.2017 15:43
#6754

DNB Markets har nedjustert kursmålet i Entra Eiendom fra 110 til 95 kr i en analyseoppdatering.

Imidlertid gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen.
OldNick
18.01.2017 14:51
#18735

Noen børsmeldinger fra ENTRA:

ENTRA: Entra ASA - Renewed 9,400 sqm in Drammensveien 134 in Oslo

Børsmelding
20.12.2016

Høegh LNG, Høegh Autoliners and St1 Norge have renewed their lease contracts in Drammensveien 134 for 3,630 sqm, 3,300 sqm and 2,450 sqm respectively. The renewed leases have duration of 10 years (Høegh LNG and Høegh Autoliners) and 5 years (St1 Norge), starting from 1 January 2017. The property is then 93 % let. Drammensveien 134 is located at Skøyen in Oslo and was recently acquired by Entra.

For further queries please contact:
Anders Solaas, EVP Letting and Business Development, tel: +47 9709 0511, email: aso@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Signed new lease contracts with The Directorate of Norwegian Customs

The rehabilitation project in Strømsveien 96 is now 100 % let


Børsmelding
22.12.2016

The Directorate of Norwegian Customs ("Norwegian Customs") has signed 15-year lease contracts for a total of 17,500 sqm in the properties Strømsveien 96 and Tollbugata 1 in Oslo.

Norwegian Customs is currently letting 100 % of Entra's properties in Schweigaardsgate 15 and Tollbugata 1, totalling approximately 31,500 sqm. The current lease contracts expires 31 December 2020.

Entra has had a long dialogue with Norwegian Customs to find an optimal solution, and the parties have now agreed on the following:

1. Customs Region Oslo and Akershus, currently occupying 7,500 sqm in Schweigaardsgate 15 and all of Tollbugata 1, will let the remaining 8,500 sqm in the project at Strømsveien 96 at Helsfyr and will move in by September 2017. The newly renovated property in Strømsveien 96 will then be 100 % let.

2. Tollbugata 1, consisting of two buildings of 9,000 sqm adjacent to Oslo Central station, will undergo a comprehensive renovation expected to be completed in 2019. The Directorate of Norwegian Customs will then move from Schweigaardsgate 15 to Tollbugata 1, which will be 100 % let.


Following the Directorate of Norwegian Customs moving into Tollbugata 1, Schweigaardsgate 15 will be vacated in 2019, two years prior to current contract expiration. Schweigaardsgate 15 has a prime location close to the Oslo Central Station. The property is in need of renovation, and Entra aims to upgrade the property into a modern and efficient office building completed in 2020/2021.

"We are very pleased with the continued long term relationship with Norwegian Customs as one of Entra's core tenants. Our properties in Strømsveien 96 and Tollbugata 1 will be fully let on long leases, and we look forward to offer a high quality office building in Schweigaardsgate 15 to the market" says CEO Arve Regland in a comment.

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Building a new Powerhouse at Brattørkaia in Trondheim

Børsmelding
06.01.2017

Entra has decided to start construction of a new Powerhouse at the land plot Brattørkaia 17 A in Trondheim. Powerhouse Brattørkaia will be an energy positive and environment friendly office building of approximately 18,200 sqm, of which a 2,500 sqm parking basement. The property is approximately 50 % pre-let to Skanska, Sopra Steria and one tenant who currently wants to be confidential. Construction will commence in March 2017 with a building period of two years.

Endret 18.01.2017 14:53 av OldNick
OldNick
18.01.2017 14:52
#18736

Powerhouse Brattørkaia will utilise sun and sea water for heating and cooling. The building will be covered by 3,000 square meters of solar panels and thus produce around 500,000 kWh of renewable energy annually. This is more than twice as much as the building consumes for heating, cooling, ventilation and lighting and means that the building has a positive energy balance also when all the energy that goes into building processes, materials and finally demolition is included. The project is aiming for the environmental classification BREEAM Outstanding and Energy class A++.

- Entra has environmental leadership as one of its strategic pillars. Powerhouse Brattørkaia will produce surplus renewable energy enough to recharge 200 electric cars on a sunny day. Ambitious goals and good partners through the Powerhouse co-operation has enabled this innovative project, said CEO Arve Regland in a comment.

Brattørkaia is an old seafront harbour area in the centre of Trondheim, which Entra has transformed into a prime office and cultural area over the last seven years. Construction of a new campus for BI Norwegian Business School is ongoing on the neighboring land plot of Powerhouse and these two projects will complete Entra's urban development project at Brattørkaia.

For further queries please contact:
Arve Regland, tel: +47 47 4790 7700, email: ar@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - Sale of Moloveien 10 in Bodø and Kongens gate 85/Erling Skakkesgate 60 in Trondheim

Børsmelding
09.01.2017

Entra has sold the property Moloveien 10 in Bodø and two adjacent land plots for NOK 82.5 million, which is about 30 % above current valuation in Entra. Closing is expected to take place 15 February 2017.

Entra has also sold the properties Kongens gate 85/Erling Skakkesgate 60 in Trondheim for NOK 16 million, which is in line with current valuation in Entra. Closing is expected to take place 31 March 2017.

The transactions are in accordance with Entra's strategy to focus the portfolio on large, flexible office buildings close to public transportation hubs and to divest smaller, non-core assets.

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO Entra ASA, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no
______

ENTRA: Entra ASA - New lease contracts with Regus in Oslo and Bergen

Børsmelding
12.01.2017

Entra has signed new 8-year lease contracts with the business centre/co-working specialist Regus in MediaCity Bergen and in Grenseveien 92 at Helsfyr in Oslo.

Regus will let approx. 1,700 sqm in MediaCity Bergen and approx 1,350 sqm in Grenseveien 92, starting from December and August 2017 respectively. The MediaCity Bergen project is now 79 % let and Grenseveien 92 is 93 % let.

For further queries please contact:
Anders Solaas, EVP Letting and Business Development, tel: +47 9709 0511, email: aso@entra.no

Endret 18.01.2017 14:53 av OldNick
OldNick
18.01.2017 14:53
#18737

ENTRA: Entra ASA - Sale of Entra's 45,000 sqm Kristiansand portfolio

Børsmelding
18.01.2017

Entra has entered into an agreement with Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) regarding sale of Entra's property portfolio in Kristiansand. The Kristiansand portfolio comprise seven properties totaling approximately 45,000 sqm. Total transaction value is NOK 863 million, which represent a premium of 23 % to comparable book values as of 30.09.2016. The transaction value includes full valuation of the new school building under construction in Kongsgård Allé 20 which will be finalised by Entra prior to closing.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) is a Swedish property company in the process of being listed on Nasdaq First North. The transaction is subject to the buyer obtaining satisfactory debt financing. Closing and settlement is expected to take place around 31 March 2017 for all properties except the 2,250 sqm new school building under construction in Kongsgård Allé 20 where closing will take place when the new build is completed, estimated to be in June 2018.

The transaction is structured as a sale of four property companies owning the following properties: Tordenskioldsgate 65, Tordenskioldsgate 67, St. Hansgate 1, Lømslandsvei 24, Lømslandsvei 6, Kongsgård Allé 20 and Vestre Strandgate 21.

The divestment of the Kristiansand portfolio is in accordance with Entra's strategy to focus the portfolio on centrally located office buildings in the four largest cities in Norway. After divesting the Kristiansand portfolio, the process of divesting geographical non-core properties is completed, and all of Entra's properties are located in or around Oslo, Bergen, Trondheim and Stavanger.

For further queries, please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, Email: ar@entra.no
OldNick
30.04.2017 09:51
#19041

ENTRA Q4-2016 rapport (mangler)

ENTRA) Entra ASA - Q4-2016 Result - Strong income and value development, proposing semi-annual dividend of 1.75 per share

Børsmelding
14.02.2017


ENTRA: Q4-2016 Report (PDF)

ENTRA: Q4-2016 Presentation (PDF)
______

Entra ASA kom med Q1-2017 rapport torsdag.

Den var en bra rapport, men omtrent som forventet.
Det ekstraordinært høye nettoresultatet skyldes oppskrivning av eiendeler/eiendommer og representerer ikke cashflow.

Aksjen har steget jevnt og trutt de siste månedene siden Staten solgte seg ned til 33.4% den 15 Sept. i fjor høst, og ville ha passert NOK 100/aksje-streken idag uten ex. utbytte (matematisk).

Med utbyttene vi har fått de siste 3 årene representerer det en total avkastning siden børsnoteringen i Okt-2014 på over ca. 65%, eller ca. 25% annualisert. Kjedelig, men OK å ha som en del av en diversifisert portefølje. Og den har faktisk gått mer enn "det ville boligmarkedet" siden IPO.

Kursstigningen de siste månedene har nok mer med at eiendoms-selskap prises med økende P/E-ratio enn ENTRA's økonomiske resultater i seg selv, men selskapet er bra drevet og har en veldig høy utleiegrad, med mye offentlige leietakere.

ENTRA-aksjen ble notert ex. utbytte på NOK 1.75 den 28 april. Selskaper deler nå ut halvårlige utbytter, og siste 12 mnd har aksjonærene mottatt NOK 3.25/aksje.

ENTRA: Entra ASA - Q1-2017 - Strong income and value development

Børsmelding
27.04.2017

Oslo - Rental income was up by 16% from 454 million in Q1-2016 to 525 million in Q1-2017. Net income from property management was 311 million (278 million) in the quarter, representing a year-on-year increase of 12%. Net value changes came in at 870 million (20 million) in the quarter and profit before tax was 1,302 million (284 million).

Entra has signed new and renegotiated leases with annual rent totalling 145 million (60,000 sqm) during Q1-2017. As of 31.03.2017 the management portfolio occupancy was 97.5 per cent (94.7 per cent) and the average unexpired lease term of contracts was 6.8 (7.5) years.

During the quarter Entra started up a new 3,200 sqm renovation project at Kjørbo in Sandvika, which is 100% pre-let to Norconsult.

Given a positive vote in the AGM today the Entra share will be trading ex the right to a semi-annual dividend of NOK 1.75 per share from tomorrow 28 April 2017.

Text Q1-2017, Q1-2016, 2016
Rental income 525, 454, 1 899
Net operating income 489, 429, 1 740
Net income from property management 311, 278, 1 070
Profit before tax 1 302, 284, 3 306

Cash Earnings per share 1.69, 1.52, 5.80
EPRA NAV per share 110, 90, 101
EPRA NNNAV per share 101, 82, 93

Oslo, 27 April 2017
Entra ASA

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no or
Anders Olstad, CFO, tel + 47 9002 2559, email:ao@entra.no

ENTRA: Q1-2017 Report (PDF)

ENTRA: Q1-2017 Presentation (PDF)

Endret 30.04.2017 09:53 av OldNick
OldNick
30.04.2017 10:13
#19042

Buy ENTRA. NAV growth continues

Recommendation: Buy
Price target: NOK 107.00

Gross Q1 rental income was broadly in line with our estimate, while yield compression on assets and in JVs resulted in a solid NAV uplift. The termination of a large lease in Oslo gave negative net leasing of NOK34m; however, we expect Entra to redevelop the properties concerned in 2018 and 2021. With a raised EPRA NAV and a still-stable outlook for the Norwegian economy, we have raised our target price to NOK107 (105). Our recommendation remains BUY.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
______

ENTRA: Entra ASA - Annual General Meeting of Entra ASA

Børsmelding
27.04.2017

The Annual General Meeting of Entra ASA was held on 27 April 2017.

All proposals on the agenda were approved. The minutes from the General Meeting are attached to this disclosure.

The General Meeting further approved the distribution of a semi-annual dividend of NOK 1.75 per share. The dividend will be paid on 9 May 2017 to the company's shareholders as of 27 April 2017 (as registered in the VPS on 2 May 2017). The share will be traded exclusive of the right to receive the dividend from 28 April 2017.

Oslo, 27 April 2017
Entra ASA

ENTRA: Minutes from AGM 2017 (PDF)
OldNick
07.06.2017 09:22
#19167

J.Fredriksen ble storaksjonær i ENTRA da staten gikk på børs første gang i oktober 2014. Da kjøpte han 18.35 mill. aksjer til 65/aksje, tilsvarende en eierandel på 9.99%.

Nå ser vi han har solgt seg ned, og i går passerte han 5% grensen med et salg på 503 894 aksjer, og har 8.8 mill. igjen på VPS-kontoen sin.

Kursen er på ATH, så en god dag å selge på.
Ser ut som om det er npk med kjøpsinteresse - basert på kursutviklingen.

ENTRA: SHAREHOLDING DISCLOSURE

Børsmelding
06.06.2017

Geveran Trading Co. Ltd. ("Geveran"), a company indirectly controlled by trusts established by Mr. John Fredriksen for the benefit of his immediate family, has today sold 503 894 shares in Entra ASA ("Entra") (OSE: ENTRA). Following the sale, Geveran holds 8 809 784 shares in Entra, representing 4.79 % of the shares and votes in the company. The foregoing calculation is made based on 183 732 461 outstanding shares in Entra. Geveran does not hold other shares or rights to shares in Entra.
OldNick
15.06.2017 17:15
#19203

ENTRA bare tikker og går, ny ATH idag (også) 105.50, 107.50 høy intradag.

Kanskje var det GS som bidro idag?


Goldman Sachs legger til aksje

Goldman Sachs legger til Entra-aksjen i sin "conviction list"


Martine Holøien, Hegnar.no
15.06.2017

Det skriver meglerhuset i en oppdatering 14. juni, ifølge TDN Finans.

Goldman har en kjøpsanbefaling på Entra og høyner kursmålet på aksjen til 138 kroner fra tidligere 119 kroner.

Meglerhuset viser blant annet til at økningen på 16 prosent i kursmålet reflekterer veksten på 15 prosent i leieprisene i «prime»-kontormarkedet som de venter gjennom 2018.
OldNick
12.07.2017 07:44
#19301

Entra forventer kraftig resultatoppgang

Entra forventer et resultat fra eiendomsdriften på 311 millioner kroner i andre kvartal 2017


John I. Seljehaug, Hegnar.no
10.07.2017

Entra ventes å legge frem et resultat fra eiendomsdrift på 311 millioner kroner i andre kvartal 2017, sammenlignet med 258 millioner kroner samme periode året før.

Det fremgår av estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans blant åtte analytikere.

Ifølge nyhetsbyrået anslås leieinntektene i snitt til 520 millioner kroner, varierende mellom 513 og 528 millioner kroner.

For hele 2017 estimerer analytikerne at Entra vil ha leieinntekter på 2.082 millioner kroner, mens resultat fra eiendomsdrift ventes til 1.180 millioner kroner i 2017.
______

Entra leverer igjen et solid resultat for Q2-2017

På forventningen på brutto leieinntekter, over på netto leieinntekter, og de øker det 1/2-årlige utbyttet.

ENTRA: Entra ASA - Q2/H1-2017, Strong value and earnings growth

Semi-annual dividend of NOK 2.00 per share


Børsmelding
12.07.2017

Oslo - Rental income was up by 12% to 517 (463) million in Q2-2017 and by 14 % to 1,042 (916) million for the first six months of 2017 compared to the same period last year. Net income from property management was up by 27 % to 328 million (258 million) in the quarter and by 19 % to 638 (536) million for the first six months. Net value changes came in at 1,114 million (526 million) in the quarter and 1,982 (546) million for the first six months. Profit before tax was 1,446 million (790 million) in the quarter and 2,748 (1,074) million for the first six months of 2017. Entra's board has decided to pay out a semi-annual dividend of NOK 2.00 per share for the first six months of 2017, compared to NOK 1.70 per share for the same period last year. The dividend will be paid on 12 October 2017 to all shareholders per 3 October 2017.

Entra has signed new and renegotiated leases with annual rent totalling 44 million (21,000 sqm) during Q2-2017, while net letting in the quarter came in at 10 million. As of 30.06.2017 the management portfolio occupancy increased to 97.7 per cent, and the weighted average unexpired lease term of contracts was stable at 6.8 years.

During the quarter, Entra finalised one 4,200 sqm renovation project (Block 3) and started up a new 3,950 sqm renovation project (Block 2), both at Kjørbo in Sandvika. Norconsult has signed a new 10-year lease for 100 % of Block 2 and also increased the duration of the current lease contracts of 10 950 sqm in Block 1, 9 and 10 at Kjørbo until 31.12.2028.

Entra sold two smaller non-core properties for a total consideration for 254 million in the quarter which was 18 % above book values. On 5 July 2017, Entra announced the acquisition of Skanska's 50 % share of Sundtkvartalet based on a property valuation of NOK 1,590 million. The transactions are in line with Entra's strategy to focus the portfolio on large, flexible, environment friendly properties which are centrally located in the largest cities of Norway.

Text Q2-17, Q2-16, H1-17, H1-16, 2016
Rental income 517, 463, 1 042, 916, 1 899
Net operating income 476, 421, 965, 850, 1 740
Net income from property management 328, 258, 638, 536, 1 070
Profit before tax 1 446, 790, 2 748, 1 074, 3 306

Cash Earnings per share 1.76, 1.40, 3.45, 2.92, 5.80
EPRA NAV per share 117, 91, 117, 91, 101
EPRA NNNAV per share 108, 83, 108, 83, 93

Oslo, 12 July 2017
Entra ASA

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no or
Anders Olstad, CFO, tel + 47 9002 2559, email:ao@entra.no

ENTRA: Q2-2017 Report (PDF)
OldNick
19.10.2017 08:25
#19598

ENTRA har kommet med sin Q3-2017 rapport idag.

Meget bra resultater.

ENTRA: Entra ASA - Q3-2017- Continued value growth

Børsmelding
19.10.2017

Oslo - Rental income was up by 6% to 507 (477) million in Q3-2017 and net income from property management was up by 18% to 307 million (260 million). Net value changes came in at 700 million (442 million) and profit before tax was 1,031 million (757 million).

Entra has signed new and renegotiated leases with annual rent totalling 27 million (11,000 sqm) during Q3-2017, while net letting in the quarter came in at 20 million. As of 30.09.2017 the management portfolio occupancy was 97.2% and the weighted average unexpired lease term of contracts was 6.6 years (7.5 years including the project portfolio).

During the quarter, Entra finalised Media City Bergen according to plan. The project has involved total renovation of approximately 35,000 square meters and an extension of approximately 10,000 square meters in Lars Hilles gate 30 in Bergen. The vision of Media City Bergen is to create an environment for innovation and knowledge development within the media industry, through establishing a cluster of media, technology, education and research companies. The property is now 85% let and tenants include TV2, NRK, Bergensavisen, Bergens Tidende, the Media Faculty of Bergen University, Vizrt, Regus, Deloitte and IBM. The property is 50% owned by Entra through Entra OPF.

In July 2017 Entra announced the acquisition of Skanska's 50% share of Sundtkvartalet based on a property valuation of NOK 1,590 million. The transaction closed on 2 October 2017.

Text Q3-2017, Q3-2016, YTD-2017, YTD-2016, 2016
Rental income 507, 477, 1 549, 1 393, 1 899
Net operating income 468, 435, 1 433, 1 285, 1 740
Net income from property management 307, 260, 945, 797, 1 070
Profit before tax 1031, 757, 3 779, 1 831, 3 306

Cash Earnings per share 1.66, 1.42, 5.11, 4.34, 5.80
EPRA NAV per share 121, 93, 121, 93, 101
EPRA NNNAV per share 111, 85, 111, 85, 93

Entra ASA will present its financial and operating results today at 08:30 CET in Biskop Gunnerus' gate 14 in Oslo. A live webcast of the presentation as well as the full quarterly report is available on the company website www.entra.no

Oslo, 19 October 2017

Entra ASA

For further queries please contact:
Arve Regland, CEO, tel: +47 4790 7700, email: ar@entra.no or
Anders Olstad, CFO, tel + 47 9002 2559, email:ao@entra.no


ENTRA: Q3-2017 Report (PDF)
highlander
12.02.2018 12:35
#8200

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter