Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Havyard Group ASA
Havyard Group ASA
highlander
19.11.2016 16:42
#6603

Havyard MMC er blitt en av landets største leverandører av utstyr til fiskebåter og lakseoppdrettere og omsetning har økt fra 150 millioner i 2011 til 350 millioner i år.

Selskapets ordrebok er rekordstor og de sikter mot en halv milliard i omsetning før 2020. Aktiviteten øker og kapasiteten er sprengt mens det er et enormt potensiale for videre vekst sier operativ direktør Kenneth Pettersen. (Kilde: DN/Xi)

Liker selskaper som er tilpasningsdyktige og fokuserer på områder/næringer der det er gode marginer å hente...
MERLOT
03.01.2017 10:30
#61

US COAST GUARD GODKJENNER LØSNINGEN TIL OPTIMARIN FOR RENSING AV BALLASTVANN

Hjemmeside MMC

Hyard eier 77% av MMC.
MERLOT
03.01.2017 10:45
#62

BALLAST WATER MANAGEMENT SEMINARS IN OSLO AND BERGEN

Meet DNV GL who will offer an overview of the current market situation, meet the US Embassy who will update us on the US Coast Guard (Oslo only), meet a frustrated early adaptor and our long-time member, Eivind Holte from Saga Shipholding (Oslo only), and meet the following suppliers, listed alphabetically:
Alfa Laval Nordic AS
DESMI OceanGuard AS
Knutsen Technology AS
MMC Green Technologies AS
OceanSaver
OptiMarin
MERLOT
03.01.2017 14:01
#63

Approvals The DNV-GL-approved MMC system has a USCG Acceptance Letter (USCG AMS) and successfully completed pretests according to MPN and CMFDA of the USCG requirements. The intention is to achieve the final USCG Type Approval, to be granted in 2017 / 2018.


Endret 03.01.2017 14:04 av MERLOT
MERLOT
15.01.2017 16:18
#70

Nøgde kundar kjem igjen og igjen.


Samarbeidet mellom Havyard Group og Global Offshore Services tok til for ni år sidan, då reiar Aditya Garware møtte konsernsjef Geir Johan Bakke. - Etter åtte båtar har relasjonane, så vel som fartøya, berre vorte betre og betre, fortel Garware, og legg til at han har lært mykje. Reiaren ynskjer også å rose Fosnavåg og innbyggjarane for den fantastiske utviklinga som har vore, og deira gjesfriheit og varme.

Skuta forlèt Fosnavåg laurdag ettermiddag. - Ho set no kursen mot Aberdeen og spotmarkedet. Det er kanskje ikkje det beste tidspunktet, men når eg ser kvaliteten på fartøyet er eg sikker på at det dukkar opp langtidsoppdrag ganske fort, seier Garware nøgd.
MERLOT
16.02.2017 13:12
#8416/02-2017 13:00:00: (HYARD) NY KONTRAKT TIL HAVYARD MMC AS
Det vises til børsmelding av 18.august 2016.

Havyard MMC AS har nå inngått kontrakt for levering av
utstyr til en ny brønnbåt som Artic Shipping skal levere
til DESS Aqua. Dette blir båt nummer to i en opprinnelig
kontrakt som innehold opsjoner på inntil tre ytterligere
fartøy, der første båt skal leveres i slutten av 2017, og
nummer to skal leveres i april 2018. Kontraktsverdien er
nær 60 millioner kroner. Det foreligger fortsatt opsjon på
leveranse av de to siste båtene i serien.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Leif Gjelseth
Executive Vice President
Mobil: 91 63 37 70
Epost: leif.gjelseth@havyard.com
MERLOT
19.02.2017 13:22
#85

På 5 år ble Havyard verdensledende innen skipsdesign

Fant denne artikkelen i TU fra juni 2014.
Forteller litt om historien til Havyard.

Stormer fram: Hav­yard Group har tjent penger de siste årene takket være vellykkede design og lønnsom skipsbygging. Havila Subsea er bygget for Havila Shipping ved Hav­yard Leirvik med Havyard design.

Endret 28.02.2017 19:27 av highlander
MERLOT
22.02.2017 12:55
#93

Havyard Group ASA (HYARD) var opp 9.06% til en sluttnotering på 14.45 kroner. Aksjen har ikke sluttet på en høyere kurs siden mai 2015. Den siste uken har aksjen steget hele 41.67%. Omsetningen var dessuten høy. Til sammen ble det kjøpt og solgt for cirka 4 millioner kroner i aksjen, noe som tilsvarer fire ganger gjennomsnittlig dagsomsetning. Teknisk ser det også bra ut. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt og en videre oppgang indikeres.

...sier investtech.


Dette er ordrer som ligger hos Havyard pr. februar 2017. Leveringstidspunkt bakerst.

Havyard Ship Technology www.havyard.no

123 Inverlussa Marine Services Gina Mary 23,00m Arbeidsbåt 04.17

127 Norsk Fisketransport Steigen Havyard 587 04.17

130 Inverlussa Marine Services Kiera Fiona 25,50m Arbeidsbåt 09.17

132 Fjord 1 TBN MM 62 FD EL 05.18

133 Fjord 1 TBN MM 62 FD EL 12.18

134 Fjord 1 TBN MM 62 FD EL 12.18
MERLOT
23.02.2017 09:36
#96

Ferdigstiller installering av avlusere på supplybåt

Hos Havyard i Leirvik i Sogn ferdigstilles nå installeringen av to mekaniske avlusere på Bakkafrost sin PSV supply båt «Martin». - Dette er første gangen vi har gjennomført arbeid for Bakkafrost, forteller viseadministrerende direktør Trygve Solaas til kyst.no.

Den oljerelaterte aktiviteten ved verftet har gått ned, men vi ser også muligheter i andre bransjer som havbruk, innen vindkraft, samt bygging av ferger er blitt veldig aktuelt igjen. Vi bygger en del ferger, slår han fast.

Båten som de bygger på for Bakkafrost var i utgangspunktet «Havila Princess», som lå i opplag da Bakkafrost kjøpte den av Fosnavåg-rederiet Havila i fjor høst. Solaas tror at man vil se stadig flere ombygginger av fartøy i tiden som kommer.

Verftet jobber for tiden også med byggingen av brønnbåten «Steigen» som ferdigstilles på våren, i tillegg til tre ferger for Fjord1 som skal leveres i 2018.
Ferdinand
23.02.2017 19:47
#14

Merlot, vet du om vi kan vente oss en melding fra selskapet i morgen om Q4 resultatet? PS Flott at du skriver om Havyard her og på HO, alltid like saklig og interessant :-)
MERLOT
23.02.2017 20:02
#98

Kvartalsrapporten Q4 kommer kl.08.00 tir 28.02.2017.
Ferdinand
23.02.2017 20:27
#15

Ok, men det jeg tenkte på var at noen selskaper kommer med hovedpunktene noen dager tidligere. Men da får vi avvente og se om det slippes noe fra Havyard i morgen.
highlander
28.02.2017 19:27
#6990

Havyard klarte det kunststykke å slippe Q4-rapporten midt i åpningstiden på Oslo Børs, nærmere bestemt kl 15:42. Rimelig uprofesjonelt, og aksjonærene fikk blø:

Fra en HOD på kr 15,30 før tallene kom endte aksjen på 12,05, etter å ha vært LOD 11,60...
Ferdinand
28.02.2017 21:17
#18

Skjønner ikke hvor "Andel av resultat fra tilknyttet selskap" på kr 50.652` kommer fra. Dette er i tillegg til nedskrivning av verdiene i Vestland offshore på kr 40 mill. Er det fra morselskapet Havila Holding det negative resultatet kommer fra? Kan ikke se at Havyard innehar noen aksjer, eller forpliktelser, i førstnevnte. Noen som har noe kjennskap til det? Hvis et annet selskap kan påføre Havyard en andel av deres resultat på kr 50.652' er det ikke mye positivt.
highlander
01.03.2017 09:26
#6994

Den regnskapsposten konkret skal jeg ikke mene så mye om, Ferdinand, da jeg kjenner selskapet for dårlig.

Merket meg dog at underskuddet, resultat etter skatt, ble på 54,3 millioner kr i kvartalet, og det var trolig det som skremte vannet av enkelte investorer, som plutselig fikk resultatet slengt i trynet midt i åpningstiden, uten tid til å analysere rapporten nærmere.

Det viser seg at cirka 40 millioner av tapet skyldes en engangseffekt, nemlig nedskrivning av finansielle eiendeler relatert til skipsinvesteringer.

EBITDA var imidlertid positiv med 31,3 millioner kroner, som er en soleklar fremgang fra tilsvarende kvartal foregående år da det var minus 45,3 millioner kr.

Ved at fokus fremover blir på lønnsomme segmenter, leveranser til fiskeri og oppdrett, ferger m.v. er dette absolutt en turnaround-kandidat, som kan ende året solid i pluss.

Konklusjon: Kjøp på 12-tallet anbefales.

Endret 01.03.2017 09:29 av highlander
highlander
01.03.2017 11:50
#6995

Ser for meg en oppside til 20 + i løpet av året, om de forventede forbedringene i inntjening og resultat gjør seg gjeldende fremover.

Endret 06.03.2017 13:33 av highlander
highlander
02.03.2017 09:35
#7002

MMC er det mest interessante området i HYARD. En anerkjent skribent på et konkurrerende forum fremholder at MMC's andel av Q4-resultatet var svært godt, og han tillegger følgende:

Akkurat nå prises HYARD til en markedssverdi på 335 MNOK, tillagt 15 MNOK i netto rentebærende gjeld er Enterprise Value 350 MNOK.

MMC alene leverte for 2016 et driftsresultat på 29 MNOK av en omsetning på 408 MNOK. Driftsresultatet økte da med 212 %, omsetningen økte med 50 %.

HYARD guider god aktivitet for MMC både i 2017 og 2018.

Jeg synes en EV/EBIT på 10 for et slikt vekstselskap som MMC ikke virker avskrekkende - det ville i så fall dekket 86 % av hele markedsverdien på Oslo Børs. Jeg tror også det er en bra sjanse for at HYARD spinner av MMC til egen børsnotert enhet. Ut fra den tankegangen kan man få "rest-HYARD" til 45 MNOK som da er verft, skipsløsninger, NES power som omsetter for 1,6 milliarder NOK i 2016 med driftsresultat på 83 MNOK... (Kilde: Xi)

Spesielt viktig er det å merke seg at MMC isolert i Q4 faktisk leverte et driftsresultat like høyt som driftsresultatet som de tre foregående kvartalene til sammen.

Med andre ord er det ingen problemer å "regne hjem" en kurs på 20 + i løpet av noen måneder, om underliggende drift fremover blir på nivået fra siste kvartal...

Endret 02.03.2017 09:41 av highlander
highlander
02.03.2017 18:02
#7009

Gårsdagens melding om fusjon mellom Havyard MMC og First Process AS er svært interessant, sett i lys av at dette i sum vil gi robust kompetanse innenfor et lønnsomt segment.

- Ingen andre vil ha den komplette kompetansen vi nå får innen fiskehåndtering, kulde og prosessering, sier Leif Gjelseth, leder for det nye selskapet som får navnet MMC First Process AS med egen logo. Målsettingen for det fusjonerte selskapet for 2017 er en omsetningen på en halv milliard kroner [les mer info i lenken]

HYARD får 75 % av det fusjonerte selskapet, mens eierandelen til nåværende First Process AS blir på 25 %.

Dette øker sannsynligheten for det scenarioet som er beskrevet i innlegget over, nemlig utskillelse av MMC, eller rettere sagt det fusjonerte selskapet...

Endret 02.03.2017 18:02 av highlander
highlander
06.03.2017 13:37
#7024

Etter en topp på 13,80 dagen etter at Q4-rapporten forelå, har HYARD nå sklidd tilbake til i underkant av 12 kr, der aksjen sist var dagen Q4-rapporten kom...

Akkumulering anbefales!
Ferdinand
06.03.2017 17:46
#19

Jeg benytter anledningen til å kjøpe meg opp videre. Har stor tro på selskapet i årene som kommer, og kommer til å sitte long her. Tror man fort kan risikere å løpe etter om man selger nå.
highlander
03.05.2017 14:02
#7198

Fint driv i HYARD for andre dag på rad etter at selskapet i går meldte om at de har fått kontrakt om bygging av verdens største brønnbåt .

Selv har jeg i dag realisert snaue 50 % gevinst på inngangen fra begynnelsen av mars.
Graastein
04.05.2017 10:20
#699

Har sittet i denne en stund og har god gevinst, akkumulert etter siste kontrakt.

Selskapet har nå sikkert god tillgang til dyktige ingeniører, en faktor som ikke kan overvurderes. Tenker det kan være greit å være langsiktig i aksjen, for meg vil det si, i alle fall ett år fremover.

highlander
30.05.2017 09:47
#7257

For andre gang på rad faller HYARD kraftig etter en svak kvartalsrapport. Denne gangen var også guidingen skuffende.

Skulle aksjen falle til 12-14 kr igjen vil jeg evt. vurdere en ny inngang.
highlander
24.11.2017 09:17
#7683

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Graastein
31.12.2017 19:00
#703

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter