Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Selvaag Bolig
Selvaag Bolig
Synteg
30.03.2015 18:00
#10

Seelvaag kjører på!
Leilighetene her kommer til å gå unna:

Selvaag Bolig har kjøpt tomt på Fornebu i Bærum til om lag 160 boliger. De første boligene vil kunne være klare for salg i slutten av 2015.

- Vi er svært fornøyd med dette kjøpet. Fornebu er et svært viktig vekstområde i Stor-Oslo, og det er hyggelig for Selvaag Bolig å kunne ta del i utviklingen, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig ønsker å tilby andre boligtyper enn det som er bygget på Fornebu hittil.

- Det er bygget mange store familieboliger på Fornebu, men svært få boliger for førstegangsetablerere. Vi kommer derfor først og fremst til å bygge arealeffektive to- og treromsleiligheter slik at flere får mulighet til å kjøpe seg bolig på Fornebu, sier Schumann.

Den 11 mål store tomten har adresse Kilenveien og Arnstein Arnebergsvei og er regulert til bolig. Det er Skanska Bolig som har solgt tomten til Selvaag Bolig. Prisen for tomten var 156 millioner kroner.

I løpet av de siste månedene har Selvaag Bolig kjøpt tomter i Oslo-området som til sammen vil gi om lag 900 boliger.

- Vi har sterk tro på boligmarkedet i Oslo-området. Det er et stort behov for nye boliger som er drevet av høy befolkningsvekst og urbanisering, samt at det er bygget for lite over tid, sier Schumann.
Synteg
01.04.2015 09:12
#11

Hvorfor sitte i usikre DNO, når man kan ha aksjer i et trygt norsk selskap som tjener på lav rente (som følge av lav oljepris bl.a.).

Idag slapp salgstallene for q1:
I løpet av første kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 308 boliger med en samlet
verdi på 1,02 milliarder kroner. Dette er det beste kvartalet i selskapets
historie. I første kvartal 2014 solgte selskapet 139 boliger med en samlet verdi
på 482 millioner kroner.

- Boligsalget i årets første kvartal har vært eksepsjonelt godt. Generelt har
det vært svært få boliger til salgs, samtidig som etterspørselen har vært svært
god. Spesielt har dette vært tilfellet i Stor-Oslo der vi har en betydelig
markedsposisjon, med mange boliger ute for salg. I løpet av kvartalet har vi
også styrket tomtebanken i Oslo-området ytterligere, sier administrerende
direktør Baard Schumann.

Totalt ble det igangsatt bygging av 284 boliger i perioden. 208 boliger ble
ferdigstilt, og 224 ble overlevert til kjøper. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig
1 384 boliger under bygging og 40 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

I fjor hadde Selvaag Bolig 1 308 boliger under bygging ved utgangen av fjerde
kvartal og 1 474 ved utgangen av første kvartal.
OldNick
01.04.2015 09:23
#16688

Du har helt rett, Synteg.

En aksje mange med fordel kan ha i portefølgen.

Risk/reward syntes fortsatt god.
Synteg
01.04.2015 12:15
#12

Stiger pene 5% idag til over 29 kr og ny ATH!

Rart å tenke på at DNO hadde høyere aksjekurs enn SBO så sent som i november 2014.
OldNick
15.04.2015 09:13
#16735

Selvaag Bolig: Aarsrapport 2014 (PDF)
______

SBO: Selvaag Bolig ASA - Utbytte to ganger i året

Børsmelding
15.04.2015

Styret i Selvaag Bolig ASA ønsker å betale ut utbytte to ganger i året.

- Vi har som mål å maksimere avkastningen til aksjonærene gjennom både økt aksjeverdi og utbytte. Selskapets solide finansielle posisjon og gode framtidsutsikter gjør at styret nå ønsker å innføre en mer aktiv utbyttepolitikk og foreslår derfor å betale ut utbytte to ganger i året istedenfor én, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Boligs mål er å dele ut et utbytte på inntil 50 prosent av selskapets resultat etter skatt. For 2014 har styret i Selvaag Bolig ASA innstilt på et utbytte på NOK 1,20 per aksje, tilsvarende 44 prosent av selskapets resultat etter skatt.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA, Telefon: +47 9408 0000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA, Telefon: +47 4010 0585, e-post: smo@selvaagbolig.no
Synteg
15.04.2015 17:25
#18

Dette var gode nyheter. Synd for DNB som akkurat kastet de ut av porteføljen sin.
Synteg
17.04.2015 17:01
#21

Analyse fra DNB:

Lave renter og selskapets fokus på familie- og
førstehjemsboliger gjør at vi venter fortsatt solide salgstall fra
Selvaag Bolig fremover. Etter vårt syn er rabatten på aksjen i
forhold til verdsettelsen av sammenlignbare aktører for høy, og
vi har aksjen som en av våre foretrukne kandidater innenfor
sektoren. Selskapet legger frem Q1-rapporten 21. mai og her
venter vi en EPS på NOK 0.85. Vi gjentar en kjøpsanbefaling
med et kursmål på NOK 35 pr aksje.
OldNick
21.05.2015 08:36
#16827

Selvåg Bolig kom nettopp med Q1-2015 resultat.

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q1-2015, Rekordsalg og høy lønnsomhet

Børsmelding
21.05.2015

Første kvartal 2015

- IFRS: Inntekter på NOK 755,6 millioner (244,6), EBITDA justert for finanskostnader NOK 120,7 millioner (16,7), tilsvarende en margin på 16,0 prosent (6,8).
- NGAAP: Driftsinntekter NOK 827,1 millioner (688,2). EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 140,3 millioner (123,8), tilsvarende en margin på 17,0 prosent (18,0)
- Beste salg i selskapets historie, høy byggeaktivitet, høyt antall igangsettelser
- 224 boliger overlevert til kjøper (80), 308 boliger solgt (139), 284 boliger igangsatt (77)
- 81 prosent salgsgrad på boliger under bygging (76)
- Verdi på boliger under bygging NOK 5 milliarder (5,5)
- Tomtekjøp til 400 boliger i Oslo og Bærum

I første kvartal 2015 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter (NGAAP) på 827,1 millioner kroner. EBITDA-resultatet endte på 140,3 millioner millioner kroner, tilsvarende en margin på 17 prosent.

- Vi leverer gode marginer, og nyboligsalget i kvartalet var svært godt. Det er stor etterspørsel etter nye boliger og det som legges ut for salg selges raskt. Den positive utviklingen har fortsatt inn i andre kvartal og vi ser lyst på kommende kvartaler, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 284 boliger i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 384 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner. Selskapet hadde 40 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Ved utgangen av første kvartal var 81 prosent av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover.

Inntektene for overleverte boliger i henhold til IFRS-rapporteringen endte på 755,6 millioner kroner og EBITDA-resultatet på 98,6 millioner kroner, tilsvarende en margin 13,1 prosent.

I første kvartal 2014 var IFRS-driftsinntektene på 244,6 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 9 millioner kroner, tilsvarende en margin på 3,7 prosent. Driftsinntektene (NGAAP) for kvartalet var 688,2 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 123,8 millioner kroner, tilsvarende en margin på 18 prosent.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA, Telefon: +47 9408 0000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA, Telefon: +47 4010 0585, e-post: smo@selvaagbolig.no


SBO: Q1-2015 Rapport (PDF)

SBO: Q1-2015 Presentasjon (PDF)

Endret 21.05.2015 08:37 av OldNick
highlander
01.07.2015 08:41
#4604

Nye knalltall for Selvaag:

Solgte boliger for 1,7 milliarder

I løpet av første halvår 2015 solgte Selvaag Bolig 518 boliger med en samlet verdi på 1,71 milliarder kroner. Det er det nest beste halvåret for selskapetnoensinne.Til sammenligning ble det første halvår i fjor solgt 394 boliger med en samlet verdi på 1,34 milliarder kroner.

- Boligsalget har vært svært godt hittil i år, spesielt i Stor-Oslo. Etterspørselen har vært høy samtidig som tilbudet har vært lavt. Vi har stortro på boligmarkedet fremover, og har styrket tomtebanken vår i Oslo-området betydelig de siste seks månedene, sier administrerende direktør Baard Schumann i en børsmelding.

I løpet av andre kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 210 boliger med en samlet verdi på 693 millioner kroner. Totalt ble det igangsatt bygging av 199 boliger i andre kvartal. 190 boliger ble ferdigstilt, og 232 ble overlevert til kjøper. I andre kvartal 2014 solgte selskapet 255 boliger til en samlet verdi på 856 millioner kroner.
OldNick
19.08.2015 09:08
#17205

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q2-2015: Sterke resultater og utbytte

Børsmelding
19.08.2015

Andre kvartal 2015

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 830 mill. (810), EBITDA justert for finanskostnader NOK 151 mill. (125), tilsvarende en margin på 18,2% (15,5)

- NGAAP: Driftsinntekter NOK 858 mill. (830). EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 125 mill. (121), tilsvarende en margin på 14,6% (14,6)

- 232 boliger overlevert til kjøper (236), 210 boliger solgt (255), 199 boliger igangsatt (197)

- Tomtekjøp til 400 boliger i Oslo

Første halvår 2015

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 1,59 mrd. (1,05), EBITDA justert for finanskostnader NOK 271,6 mill. (142,1), tilsvarende en margin på 17,1% (13,5)

- NGAAP: Driftsinntekter NOK 1,69 mrd. (1,52). EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 265,6 mill. (244,7), tilsvarende en margin på 15,8% (16,1)

- 456 boliger overlevert til kjøper (316), 518 boliger solgt (394), 483 boliger igangsatt (274)

- Styret foreslår et utbytte på NOK 0,70 per aksje for første halvår

Selvaag Boligs IFRS-omsetning økte med 50 prosent sammenlignet med første halvår 2014. EBITDA justert for finanskostnader økte med 91 prosent. Selskapets styre foreslår et utbytte på 0,70 kroner per aksje for perioden.

- Vi overleverte mange boliger i løpet av første halvår og oppnådde svært gode resultater. Dette skyldes både godt salg i tidligere perioder og at vi har truffet veldig bra med prosjektene som ble overlevert nå, sier administrerende direktør Baard Schumann.

De gode resultatene gjør at styret innstiller på et utbytte på 46% av resultat etter skatt for første halvår 2015. Det tilsvarer 0,70 kroner per aksje.

- Vi har en utbyttepolitikk som sier at vi har et langsiktig mål om å betale inntil 50% av resultatet i utbytte. Fra og med i år går vi i tillegg over til utbytte to ganger i året for å gi våre aksjonærer økt likviditet, sier Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 199 boliger i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 394 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 4,9 milliarder kroner. Selskapet hadde 31 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Ved utgangen av andre kvartal var 80% av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover.

- Vi ser lyst på kommende kvartaler. Det er stor etterspørsel etter nye boliger og det som legges ut for salg selges raskt. Selvaag Bolig er godt posisjonert med store og attraktive prosjekter i pressområdene i Norge, sier Schumann.

I andre kvartal 2015 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter for boliger som var overlevert (IFRS) på 830 mill. kroner, EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 18,2%. Driftsinntektene for boliger under bygging (NGAAP) for kvartalet var 858 mill. kroner og EBITDA-resultatet var 125 mill. kroner, tilsvarende en margin på 14,6%.

I andre kvartal 2014 var IFRS-driftsinntektene på 810 mill. kroner og EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 15,5%. Driftsinntektene (NGAAP) for kvartalet var 830 mill. kroner og EBITDA-resultatet var 121 mill. kroner, tilsvarende en margin på 14,6%.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA, Tel: +47 9408 0000, e-post: bs@selvaagbolig.no
Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA, Tel: +47 4010 0585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig: Q2-2015 Rapport (PDF)

Selvaag Bolig: Q2-2015 Presentasjon (PDF)
highlander
06.09.2015 23:30
#4895

Stig Myrseth tar kommende uke Selvaag Bolig inn i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Vi slipper denne uken Selvaag Bolig inn i varmen. Frykt for en oljedrevet avkjøling i boligmarkedet har presset aksjekursen de siste månedene, men får vi en ny innvandringsbølge, kan resultatet i stedet bli boligmangel.

Det vil i så fall være en stor kurstrigger."
highlander
04.10.2015 15:59
#4947

Etter en snau måned inne i varmen, kastes Selvaag Bolig ut av Dovreporteføljen kommende uke...
highlander
28.12.2015 08:59
#5230

Stig Myrseth tar igjen Selvaag Bolig inn i Dovreporteføljen, med tilnærmet samme begrunnelse som sist:

"Selvaag Bolig er et spill på at den sterke strømmen av flyktninger til Norge etter hvert vil skape behov for flere boliger."
highlander
04.01.2016 09:48
#5275

Solgte boliger for 3,2 milliarder

Boligbyggeren Selvaag Bolig solgte boliger for 751 millioner kroner i fjorårets siste kvartal, noe som tok salget for hele året opp til 3,21 milliarder kroner.

I løpet av tremånedersperioden satt Selvaag i gang byggingen av 171 boliger, ferdigstilte 258 boliger, og overleverte 235 boliger til kjøper, opplyser boligbyggeren.

For hele 2015 solgte Selvaag 935 boliger, igangsatte bygging av 858 boliger, ferdigstilte 828 boliger, og overleverte 893 boliger til kjøper.

Året før, i 2014, solgte selskapet totalt 886 boliger for 3,05 milliarder kroner.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi samlet solgte flere boliger enn i 2014 selv om Stavanger-markedet stoppet opp. Boligsalget var jevnt og godt gjennom hele året. Dette viser at vi har attraktive prosjekter på de rette stedene, sier administrerende direktør Baard Schumann i en kommentar.

Selvaag venter at de regionale forskjellene forsetter.

- Det vil ta tid før Stavanger-markedet snur, men det er stor befolkningsvekst og stort boligbehov i alle markedene vi opererer. I Stor-Oslo, der vi har nærmere 80 prosent av porteføljen vår, er det i tillegg et vesentlig gap mellom tilbud og etterspørsel som vil kunne gi betydelig boligprisvekst, sier Schumann.
highlander
18.01.2016 09:02
#5393

Stig Myrseth kaster Selvaag Bolig ut av Dovreporteføljen igjen i dag; denne aksjen hadde aksjen fornøyelsen av å være med hele tre uker.
highlander
18.05.2016 23:03
#6180

Myrseth er litt inn og ut av denne aksjen, og tok den i dag inn i Dovreporteføljen igjen, med følgende begrunnelse:

"Det rødglødende boligmarkedet og sterke nyboligsalget i Oslo-området får oss til å slippe Selvaag Bolig inn i Dovre-porteføljen. En 2016-P/E på 11 fallende til 7 i 2018 blinker aksjen ut som billig."
highlander
23.05.2016 19:54
#6185

DNB har gjentatt kjøpsanbefalingen i Selvaag Bolig, og peker på at tall for solgte boligenheter gir bedre visibilitet for resultatene i 2017-2018.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 36 kr pr aksje.
OldNick
19.08.2016 19:31
#18230

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q1- 2016. Rekordsalg

Børsmelding
19.05.2016


SBO: Q1-2016 Report (PDF)

SBO: Q1-2016 Presentation (PDF)
______

Selvaag Bolig kom med Q2-resultat i går.

Meget god drift for dette solide selskapet, men noen nøkkeltall og utbytte kom inn lavere enn forrige kvartal.

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q2-2016, new sales record and dividend proposed

Børsmelding
18.08.2016

Second quarter 2016

- Highest-ever value of homes sold, at NOK1 367m (2015: NOK693m)
- 326 homes sold (210), construction started on 253 (199) and 307 delivered to the buyer (232)
- Average sales price of NOK4.2m (NOK3.3m)
- IFRS: operating revenues NOK1 104m (NOK830m), EBITDA adjusted for financial expenses NOK161m (NOK151m) representing a margin of 14.6% (18.2%)
- Earnings per share: NOK0.90 (NOK0.86)
- NGAAP (percentage of completion method): operating revenues NOK808m (NOK858m), EBITDA NOK135m (NOK125m) representing a margin of 16.8% (14.6%)

First half 2016

- Highest-ever value of homes sold at NOK2 423m (NOK1 714m)
- 606 homes sold (518), construction started on 483 (483) and 486 delivered to the buyer (456)
- IFRS: operating revenues NOK 1 728 million (NOK 1 586 million), EBITDA adjusted for financial expenses NOK252m (NOK272m) representing a margin of 14.6% (17.1%)
- NGAAP: operating revenues NOK1.62b (NOK1.69b), EBITDA (percentage of completion method) NOK267m (NOK266m) representing a margin of 16.4% (15.8%)
- Earnings per share: NOK 1.35 (NOK 1.52)
- The board proposes a dividend of NOK 0.65 per share for the first half (NOK 0.70)

Selvaag Bolig delivered 486 homes worth NOK1.7b in the first half. The board proposes a dividend of NOK 0.65 per share for this period.

"We delivered many homes during the half year and, as expected, the margin remained high," comments CEO Baard Schumann at Selvaag Bolig ASA.

"Ongoing financial developments for the projects were also very good. The average price per home increased and sales were the best in our history. Since our costs are fixed and sold homes are first recognised as income on delivery, this could yield very strong results in the longer term."

Selvaag Bolig had 1 344 homes under construction at 30 June, with a combined
sales value of about NOK5b. 83% were sold. The company had 54 completed homes which remained unsold at the same date.

"We are confident of making good progress in the future. Demand is very high in the Oslo area, where we have the bulk of our projects. Market prospects are also positive in Bergen and Trondheim, and we see cautious signs of an improvement in the Stavanger area," Schumann says.

Further information from:
Baard Schumann, CEO, Tel: +47 9408 0000, e-mail: bs@selvaagbolig.no
Sverre Molvik, CFO, Tel: +47 4010 0585, e-mail: smo@selvaagbolig.no


SBO: Q2-2016 Report (PDF)

SBO: Q2-2016 Presentation (PDF)
______Endret 19.08.2016 19:31 av OldNick
highlander
05.12.2016 14:50
#6654

Selvaag Bolig kastes ut av Dovreporteføljen i dag. I nyhetsbrevet pekes det på fare for stigende rente og at dette på et tidspunkt vil kunne gå utover boligprisene...
OldNick
15.12.2016 13:47
#18619

DNB Markets: SBO nedgradert til Hold

15.12.2016

Finansdepartementets forslag til regler knyttet til egenkapital og lån ved boligkjøp vil kunne påvirke markedene både i og utenfor Oslo. Utenfor Oslo vil forslaget om maksimalt låneopptak på 5x bruttoinntekt kunne dempe finansieringsmulighetene noe og dermed prisene i de regionene som ellers har vist de høyeste prisene. Med et krav om egenkapital på 40% for sekundærboliger i Oslo vil effekten i dette markedet imidlertid kunne bli mer merkbar. Basert på gjennomsnittlig utleiepris og dagens prisnivå vil dette på våre estimater kunne gi potensielle boliginvestorer en avkastning på rundt 2% før vedlikeholdskostnader og risiko knyttet til blant annet ledighet. Samtidig har gjennomsnittlige priser i Oslo så langt vært rundt 7x bruttoinntekt og lånetaket vil dermed også kunne bli en begrensende faktor. Salg av boliger til sekundærmarkedet utgjør en vesentlig del aktiviteten i Oslo og har bidratt til at utbyggerne raskere får på plass en tilstrekkelig andel salg i et prosjekt til å frigjøre finansiering og igangsette bygging. Selvaag Bolig har den største delen av sin virksomhet i Oslo og vi har tatt estimert volum for 2017-2019 ned med rundt 25% etter disse forslagene. Anbefalingen er redusert fra Kjøp til Hold og kursmålet er ned fra NOK 50 til NOK 45 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 42.10 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: 08940
highlander
17.12.2016 06:24
#6711

Takk for DNB Markets oppdatering, OldNick.
highlander
22.06.2017 11:23
#7266

Selvaag Bolig aksjen er ned 23 % fra toppnoteringen i fjor høst grunnet svakere sentiment i boligmarkedet.

Adm dir Baard Schumann påpeker at selskapet har sikret seg inntjening for de to kommende årene, ettersom inntektene ved inngått avtale om boligsalg først regnskapsføres når bolligen overleveres til ny eier.

ABG mener markedet undervurderer denne inntjeningen og priser inn et klart verre boligmarked enn dagens - meglerhuset anbefaler kjøp med kursmål NOK 55. Det mest negative meglerhuset er DNB med holdanbefaling og kursmål NOK 38 - i går sluttet aksjen på NOK 32,6. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
17.08.2017 12:21
#19425

SBO: Annual Report 2016 (link)
______

Selvaag Bolig Q1-2017 rapport.

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q1-2017, stor verdiskaping og høye marginer

Børsmelding
22.05.2017


SBO: Q1-2017 Rapport (PDF)

SBO: Q1-2017 Presentasjon (PDF)
______

Selvaag Bolig kom med Q2-2017 resultatet idag.

Bedre enn forventet, høyere utbytte (NOK 1.20/aksje) og "markedet tok bølgen" på det.

SBO: Selvaag Bolig ASA - Q2-2017, høye marginer og utbytte

Børsmelding
17.08.2017

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) på 307,1 millioner kroner for første halvår. Resultatet er 110,8 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor. Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 1,20 kroner per aksje for perioden.

- Resultatet gjør at styret har besluttet å betale ut et utbytte som er det høyeste i selskapets historie. Dette har bakgrunn i både gode resultater og fremtidsutsikter, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1 586 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 7 milliarder kroner. 78 prosent av disse er allerede solgt.

- Verdien på boligene vi har under bygging er rekordhøy. Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Det betyr at vi kommer til å levere gode resultater fremover og at risikoen er lav, sier Schumann.

I løpet av halvåret solgte Selvaag Bolig 425 boliger med en salgsverdi på 1 994 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittspris per bolig på 4,7 millioner kroner.

- Vi har tro på et stabilt og godt marked fremover. Oslo-markedet er roligere enn i tidligere perioder, men vi har salg og god fremdrift i alle prosjektene våre. Markedet er også kraftig forbedret i Stavanger-området der vi nå selger godt og har en sterk posisjon, sier Schumann.


Første halvår 2017:

- Utbytte på NOK 1,20 per aksje for første halvår (0,65)
- IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1 591 millioner (1 728), EBITDA justert for finanskostnader NOK 338 millioner (252), tilsvarende en margin på 21,3 prosent (14,6)
- Resultat per aksje: NOK 2,39 (1,35)
- NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 1 784 millioner (1 623). EBITDA på NOK 473 millioner (267). Det tilsvarer en margin på 26,5 prosent (16,4)
- Bruttosalget var 425 boliger (702) med en salgsverdi på NOK 1 994 millioner (2 728). Det tilsvarer en gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,7 millioner (3,9)
- Nettosalget var 355 boliger (606) med en salgsverdi på NOK 1 617 millioner (2 423). Det tilsvarer en gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,6 millioner (4,0)
- 504 boliger netto igangsatt (483) og 307 boliger netto overlevert til kjøper (486)


Andre kvartal 2017:

- Tidenes høyeste verdi på boliger under bygging
- 1 586 boliger netto under bygging (1 344) med en samlet salgsverdi på 7 074 millioner (5 075)
- 78 prosent av boliger under bygging (83) solgt ved utgangen av kvartalet
- 99 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 er solgt, 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.
- IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1135 millioner (1104), EBITDA justert for finanskostnader NOK 245 millioner (161), tilsvarende en margin på 21,6 prosent (14,6)
- Resultat per aksje: NOK 1,58 (0,90)
- NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 967 millioner (808). EBITDA på NOK 271 millioner (135). Det tilsvarer en margin på 28 prosent (16,8)
- Bruttosalget* var 187 boliger (408) med en salgsverdi på NOK 710 millioner (1 642)

Endret 17.08.2017 12:22 av OldNick
OldNick
17.08.2017 12:21
#19426

- Nedbetalt obligasjonslån på NOK 500 millioner et år før forfall
- Kjøp av tre tomter i Oslo, Ås og Lørenskog som vil gi om lag 690 enheter netto (Selvaag Boligs andel)
- Nettosalget var 165 boliger (326) med en salgsverdi på NOK 633 millioner (1 370)
- 318 boliger netto igangsatt (253) og 222 boliger netto overlevert til kjøper (307)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

For mer informasjon:
Baard Schumann, adm.dir. Selvaag Bolig ASA, Tel: +47 9408 0000, e-post: bs@selvaagbolig.no
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA, Tel: +47 4010 0585, e-post: smo@selvaagbolig.no


SBO: Q2-2017 Rapport (PDF)

SBO: Q2-2017 Presentasjon (PDF)
______

Fra DNB Markets idag morges:

Fra Selvaag Bolig har vi i dag fått tall som viser at omsetningen for Q2 lå på NOK 1.1 mrd, mot vårt estimat på NOK 792 mill og konsensus på NOK 853 mill. EPS for kvartalet endte på NOK 1.56 mot vårt estimat på NOK 1.04 og konsensus på NOK 1.22. Kursen stengte i går på NOK 34.70 pr aksje og med bedre resultater enn ventet ser det utgangspunktet ut til å kunne bli en positiv reaksjon ved åpning. Før eventuelle justeringer har vi en holdanbefaling på Selvaag Bolig med et kursmål på NOK 35 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
highlander
14.02.2018 14:08
#8257

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter