Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Multiconsult ASA
Multiconsult ASA
OldNick
10:00 11.05.2016
#18057

OK resultat fra Multikonsult i Q1 (kom i går).

De betale også et utbytte nettopp, 2.90/aksje.

MULTI: Multiconsult - Resultat for første kvartal 2016

Børsmelding
10-05.2016

Oslo - Konsernets netto driftsinntekter steg med 18 prosent til 653,9 millioner kroner. Økningen ble i hovedsak drevet av 89,5 millioner kroner fra LINK arkitektur AS samt høyere aktivitet innen Bygg & Eiendom og Samferdsel & Infrastruktur og høyere debiteringsgrad til 69,1 prosent. En betydelig kalendereffekt på tre arbeidsdager og lavere aktivitet innen Olje & Gass reduserte økningen i driftsinntektene dette kvartalet.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 58,3 millioner kroner, en nedgang på 31,4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Kalendereffekten av tre færre arbeidsdager grunnet påskeferien som kom i mars i år er hovedgrunnen til nedgangen.

«Jeg er svært fornøyd med den kontinuerlige forbedringen av debiteringsgraden. Selv med den betydelige kalendereffekten dette kvartalet er det veldig tydelig at den underliggende driften fortsetter å levere på et tilfredsstillende nivå», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av første kvartal var fortsatt sterk med en økning fra første kvartal i fjor på 7,7 prosent til 1 744,7 millioner kroner. Multiconsults sterke markedsposisjon bekreftes med nye ordre innen samtlige forretningsområder. I første kvartal ble det registrert utvidelser på eksisterende prosjekter som Hydro Karmøy, Campus Ås og Kampflybasen i Norge samt Mt Coffee i Liberia. Nye kontrakter som det nye sykehuset i Helsingborg i Sverige og Årum bro i Norge bidro positivt i ordrereserven.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. mars på 1 244,7 millioner kroner og en total egenkapital på 331,5 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 122,7 millioner kroner. Summen av rentebærende gjeld og rentebærende eiendeler ved utgangen av første kvartal ga en netto rentebærende eiendel på 114,4 millioner kroner.

De overordnede markedsutsiktene ventes fortsatt å være ganske robuste. Sterke markedsutsikter ventes innenfor samferdsel og infrastruktur på både vei og bane, mens fortsatt lav etterspørsel er ventet innen olje og gass grunnet lavere oljepriser og investeringer på norsk kontinentalsokkel. Svak norsk krone bidrar til en bedre posisjon for norsk eksport og industri.

Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst.

Selskapet vil presentere resultatet for første kvartal 2016 i dag, 10. mai, kl09.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen vil holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris. Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=33170504 .

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
IR: Mirza Koristovic, Leder for iR og finans, Tel: +47 9387 0525, E-post: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder, Tel: +47 9117 0188, E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Q1-2016 Rapport (PDF)

MULTI: Q1-2016 Presentasjon (PDF)
OldNick
09:08 23.06.2016
#18167

Multikonsult skal kjøpe aksjer fra sin hovedeier Multikonsult stiftelsen, aksjer som skal brukes til ansatte aksjekjøp program.

MULTI: Multiconsult ASA enters into conditional share sale agreement with Stiftelsen Multiconsult

Børsmelding
22.06.2016

Multiconsult ASA (the "Company") entered into a conditional share sale agreement with its shareholder Stiftelsen Multiconsult (the "Selling Shareholder") for the sale of up to 550,000 shares in the Company (the "Maximum Shares") from the Selling Shareholder to the Company in connection with the implementation of the contemplated employee share purchase programme by the Company.

The offer price under the agreement will be based on the same offer price offered in the employee share purchase programme, which will be determined on the basis of the volume weighted average trading price of the Company's shares in the one week period immediately preceding the launch of the application period under the programme, however in no event below NOK 90.0 per share (the "Offer Price"). The agreement constitutes a related party agreement in accordance with section 3.3 of the Oslo Stock Exchange continuing obligations. The Agreement is subject to a long stop date of 15 December 2016.

Subject to completion of the Agreement and assuming that the Maximum Shares are sold under the Agreement, the Company will acquire 550,000 existing shares in the Company at the Offer Price, equal to 2% of the issued capital of the Company for onwards sale to eligible employees who have been allocated shares in the Company under the employee share purchase programme. Following completion of the transaction, but prior to transfer of the shares to employees under the programme, the Company will hold 550,000 own shares, equal to 2% of the issued share capital of the Company.

Subject to completion of the Agreement and assuming that the Maximum Shares are sold under the Agreement, the Selling Shareholder will have sold 550,000 existing shares in the Company to the Company at the Offer Price, equal to 2% of the issued capital of the Company. Following completion of the transaction, the Selling Shareholder holds 4 827 958 shares and 4 827 958 votes in the Company, equal to 18.4% of the issued share capital and 18.4% of the total number of votes in the Company.

A separate announcement will be made upon completion of the Transaction where the Offer Price and the final number of sale shares will be disclosed.

This announcement is subject to the disclosure obligation under section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

For further information, please contact:
IR: Mirza Koristovic, Head of IR, Phone: +47 9387 0525, E-mail: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, VP Comm., Phone: +47 9117 0188, E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no
OldNick
09:04 23.08.2016
#18245

Bra Q2-2016 rapport fra Multikonsult idag.

MULTI: Multiconsult ASA Q2-2016 - God inntjening og økt ordrereserve

Børsmelding
23.08.2016

Oslo - Konsernets netto driftsinntekter steg til NOK710,9m, en økning på 27,5% sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen ble i hovedsak drevet av NOK94,2m fra LINK arkitektur AS, høyere aktivitet, og en økning i debiteringsgraden til 70,9%. En kalendereffekt på fire flere arbeidsdager sammenliknet med andre kvartal i fjor bidro til økningen i konsernets netto driftsinntekter. Nedskrivninger på enkelte prosjekter har påvirket konsernets netto driftsinntekter negativt. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK92,0m, en økning på 29,4% sammenliknet med samme periode i fjor. Kalendereffekten med fire flere arbeidsdager og bidrag fra LINK arkitektur AS er hovedgrunnene til økningen. Høyere driftskostnader, som er i takt med økt antall ansatte, motvirket delvis de positive effektene.

«Jeg er glad for å se at organisasjonen fortsetter å levere solide resultater i et konkurranseutsatt marked. Kontrakten for det nye sykehuset i Tønsberg er av betydelig størrelse og strategisk verdi for oss og bekrefter Multiconsult og LINK arkitektur sin posisjon i sykehusmarkedet» sier Christian Nørgaard Madsen konsernsjef i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av andre kvartal forbedres med en økning fra andre kvartal i fjor på 15,0% til NOK1 839,3m. Økningen er hovedsakelig drevet av den store, strategisk viktige kontraktstildelingen for det nye sykehuset i Tønsberg, inkluderingen av LINK arkitektur AS fra 30. sept. 2015, samt solid vekst fra samferdsel og infrastruktur. Nye kontrakter tildelt i løpet av kvartalet inkluderer blant andre det nye sykehuset i Tønsberg, ny bussvei i Stavanger, og Zanzibar energy sector support project. Hoveddelen av ordreinntaket var knyttet til nye kontrakter, men viktige utvidelser av eksisterende kontrakter som Radisson Blu Hotell Norge og Campus Ås i Norge samt Neelum Jhelum i Pakistan ble også registrert i kvartalet. Avrop på rammeavtaler, slik som det viktige Fosen Vind prosjektet, blir registrert i ordrereserven ved signering.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. juni på NOK1 279,3m og en total egenkapital på NOK315,7m. Bankinnskudd og kontanter utgjorde NOK50,0m. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av andre kvartal var en netto rentebærende eiendel på NOK40,1m.

De overordnede markedsutsiktene for 2016 ventes fortsatt å være ganske robuste. Bygg og eiendom er forventet å ha en moderat, men stabil vekst. Markedsutsiktene for arkitektur fortsetter å være påvirket av regionale forskjeller. Etterspørselen innen olje og gass er ventet å fortsatt være lav grunnet lave oljepriser og lavere investeringer på norsk kontinentalsokkel. Investeringer fra offentlig sektor innen vei og bane gir sterke markedsutsikter for samferdsel og infrastruktur. Energimarkedet er fortsatt sterkt i Norge, spesielt innen transmisjon og vannkraft. Det internasjonale markedet innen fornybar energi fortsetter å vokse og fører til nye forretningsmuligheter for Multiconsult.

Presentasjon av resultatet kl. 09:00 vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og
Hegnar.no/TV.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
IR: Mirza Koristovic, Leder for IR og finans, Tel: +47 9387 0525, E-post: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder, Tel: +47 9117 0188, E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Q2-2016 Rapport (PDF)

MULTI: Q2-2016 Presentasjon (PDF)

Endret 23.08.2016 09:07 av OldNick
highlander
17:48 07.10.2016
#6463

I siste utgave av bladet Kapital trekkes Multiconsult frem:
Kapital mener at aksjen er alt for lavt priset og anbefaler kjøp, helst før selskapets kapitalmarkedsdag 12. oktober.

På den annen side stod det i VG her om dagen at byggeprosjektet på Stortinget har blitt 700 millioner dyrere enn forventet, og at Stortinget legger alt ansvar for kostnadssprekken på Multiconsult. Stortinget har varslet søksmål for å få dekket merutgiftene fordi de mener Multiconsult har opptrådt grovt uaktsomt...
OldNick
15:48 12.10.2016
#18421

Multiconsult har avholdt kapitalmarkedsdag idag.

Det ser markedet til å ha tatt godt imot, MULTI-aksjen er opp 5% så langt idag.

MULTI: Multiconsult positioned for new growth opportunities

Børsmelding
12.10.2016

Today, Multiconsult presents its update to the capital markets, announcing a step-up in its growth strategy towards 2020. The updated ambitions for 2020 represent a growth to NOK 6 billion in revenue while maintaining a 10% EBIT margin over the cycle. A balance between acquisitions and organic growth will be supported by a robust financial capacity to drive the growth.

Multiconsult has delivered strong growth and become an engineering and architectural powerhouse with a flexible business model and strong and long-standing customer relationships. The company has a proven track record of developing and growing the business. The IPO in May 2015 was an important step towards enabling the company for future growth. Multiconsult is on track to deliver on the 3-2-1 strategy ambitions for 2017, presented at the IPO in 2015.

Today, the company presents updated ambitions and key strategic priorities towards 2020.

The updated strategy is focusing on six key priorities:

- Develop a multidisciplinary business in Sweden
- Stepwise international build-up in renewable energy
- Establish a leading position within health buildings in Scandinavia
- Capture a leading position within urbanism in Scandinavia
- Scandinavian market leader in digitalisation
- One Multiconsult - Stronger organisation built by a shared, distinct culture

"I am pleased to see that we are on track to deliver on the profitable growth ambitions for 2017. We are now in a position to exploit growth opportunities outside Norway. I believe that we possess the right tools to expand internationally and we are stepping up and intensifying our ambitions", says CEO of Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen.

An expansion of the multidisciplinary business in Sweden will primarily be realised by acquisitions. Multiconsult will leverage on the similarity in engineering standards and customer demand between Norway, which is the home market, and Sweden. LINK arkitektur's strong presence in Sweden will be an advantage and solidify the expansion further.

A stepwise build-up of renewable energy will mostly be realised through acquisitions with focus in South-East Asia and East Africa. Multiconsult will leverage on its long history and hydropower expertise since 1908.

The company will take advantage of the growing market and significant investments within health buildings in Scandinavia and combine architectural and engineering efforts to succeed capturing a leading position.

Multiconsult is already in the urbanism market with its "Urban LINK" initiative and will utilise the combined efforts of architects, engineers and analysis to succeed capturing a leading position in Urbanism in Scandinavia.

Within digitalisation, Multiconsult will focus on the growing customer demand for increased efficiency through innovative solutions and become a market leader.

The organic growth will come from continued strengthening of expertise in the Multidisciplinary business in Norway, especially within Buildings & Properties and Transportation & Infrastructure.

The ability to realize the growth and profitability ambitions rests on the operational excellence in sales processes, project execution and client relations. "One Multiconsult" is an internal strategic project with the intention to strengthen the organisation and build a shared, distinct and enabling corporate culture.

Endret 12.10.2016 15:49 av OldNick
OldNick
15:51 12.10.2016
#18422

Multiconsult comes from a period with strong financial performance. In order to secure a robust financial capacity to realise intensified growth, Multiconsult has expanded the financial policy, which now allows the company to include long-term debt of 1.5 times the NIBD/EBITDA (Net interest bearing debt/Earnings before interest tax depreciation and amortisation).

The accelerated growth strategy will not affect the current dividend policy, which implies a dividend ambition equaling 50% of net income.

For further information, please contact:
Mirza Koristovic, Head of IR, Phone: +47 9387 0525, E-mail: ir@multiconsult.no

Gaute Christensen, VP Communications, Phone: +47 9117 0188, E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Multiconsult - presentasjonsmateriale på CMD (PDF)
OldNick
10:22 08.11.2016
#18514

Multikonsult rapporterte Q3-2016 resultat idag.

De melder om svakere tall, og skylder på økte kostnader i Norge.

Ordrereserven er også synkende, så denne rapporten var i det svake laget.

MULTI: Multiconsult ASA - Q3-2016

Børsmelding
08.11.2016

I et tradisjonelt svakt tredje kvartal preget av sommerferien, fortsetter driftsinntektene å øke. Høyere driftskostnader reduserer resultatet, mens den internasjonale virksomheten forbedres.

Konsernets netto driftsinntekter steg til NOK 554,4m, en økning på 13,9% sammenliknet med samme kvartal i fjor. Økningen ble i hovedsak drevet av LINK arkitektur og høyere produksjon fra økt bemanning i Norge. Debiteringsgraden var stabil på 67,7%. Markedsprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor og de to første kvartalene i 2016.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var NOK 45,6m, en reduksjon på 18,7% sammenliknet med samme kvartal i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak høyere driftskostnader, som mer enn utlignet de økte inntektene i kvartalet. Kostnadsøkningen skyldes økning i antall ansatte og lønnsregulering.

"Jeg er glad for å se at vi fortsetter å øke omsetningen og forbedre vår internasjonale virksomhet. Tredje kvartal er tradisjonelt sett et utfordrende kvartal på grunn av sommerferien. Mangelen på økning i markedspriser samtidig med økende personalkostnader i Norge er en utfordring for bransjen. Denne situasjonen underbygger våre valg i den oppdaterte strategien 3-2-1 GO, slik vi presenterte den på kapitalmarkedsdagen i oktober", sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult ASA.

Konsernets ordrereserve er fortsatt solid ved utgangen av Q3 og var NOK 1 652,0m (NOK 1 732,3m), en reduksjon på 4,6% fra samme kvartal i fjor. LINK arkitektur økte ordrereserven med 75,2% fra i fjor, i hovedsak på grunn av tildeling av kontrakten for Tønsbergsykehuset i andre kvartal i år. Samferdsel & Infrastruktur opprettholdt nivået, mens ordrereserven i de andre forretningsområdene falt.

Ordreinntaket i Q3 falt til NOK 466,1m (NOK 665,4m). Hovedgrunnen er fraværet av store anbud og tildelinger innen Samferdsel & Infrastruktur. Blant viktige kontraktstildelinger dette kvartalet var utvidelse av eksisterende kontrakt for Follobanen og avrop på rammeavtalen for Mongstad i Norge, samt utvidelsen av Neelum Jhelum i Pakistan. Nye kontrakter i løpet av kvartalet inkluderer blant annet den nye gang- og sykkelstien mellom Begby og Borge skole i Norge. Avrop på viktige rammeavtaler, slik som Vestre Viken sykehuset og Fosen Vind prosjektet, blir først registrert i ordrereserven ved signering.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 30. Sept. på NOK 1 223,0m og sum egenkapital på NOK 362,0m. Bankinnskudd og kontanter utgjorde NOK 116,8m. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av Q3 var en netto rentebærende eiendel på NOK 74,9m.

De overordnede markedsutsiktene for 2016 ventes fortsatt å være ganske robuste på tross av lavere vekst i norsk økonomi. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men den generelle lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for lønnsomheten i bransjen generelt.

Presentasjonen av Q3-2016 er tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og Hegnar Web-TV

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
IR: Mirza Koristovic, Leder for IR og finans, Tel: +47 9387 0525, E-post: ir@multiconsult.no

Media: Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder, Tel: +47 9117 0188, E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Q3-2016 Report (PDF)

MULTI: Q3-2016 Presentation (PDF)

Endret 08.11.2016 10:26 av OldNick
highlander
16:25 30.11.2016
#6636

Nordea Markets har starter analysedekning av Multiconsult-aksjen.

Meglerhuset landet på en kjøpsanbefaling, og opererer med et kursmål på 130 kr.

OldNick
19:02 12.12.2016
#18603

Børsmeldinger fra Multikonsult

MULTI: Multiconsult ASA - purchase and sale of own shares completed

Børsmelding
01.12.2016

On 30 November 2016, Multiconsult ASA (the "Company") purchased 480 330 shares from its largest shareholder Stiftelsen Multiconsult at a price of NOK 104.80 per share, in accordance with the conditional share sale agreement between the two parties announced on 22 June 2016.

In a subsequent transaction, the Company sold 480 330 shares to its employees in connection with the implementation of the Company's 2016 employee share purchase programme.

Following these two transactions the Company holds 2 758 of its own shares, which is the same amount as prior to the two transactions.
______

MULTI: Mandatory notification of trade

Børsmelding
02.12.2016

As a part of the share purchase program for employees in 2016, the following primary insiders have purchased Multiconsult shares:

Ivar Eng, Deputy Board member, purchased 1104 shares. After the transaction he holds 101 594 shares.

Grethe Bergly, EVP Greater Oslo Area, purchased 1000 shares. After the transaction she holds 23 654 shares.

The shares were purchased from Multiconsult on 1 December 2016. After the sale Multiconsult holds 1 758 of its own shares.

The transaction was based on a price of NOK 83.83 per share, which is a 20% discount of the volume-weighted average share price of NOK 104.80 per share in the period between 9 November 2016 - 15 November 2016.
______

MULTI: Multiconsult ASA contract award with Constructa Entreprenør AS for Åsane Highschool

Børsmelding
07.12.2016

Hordaland Fylkeskommune has selected Constructa Entreprenør AS, with Multiconsult ASA ("Multiconsult"), HLM arkitekter, B+B arkitekter, and Smedsvig landskapsarkitekter, to provide detailed planning and design of Åsane high school in Bergen, Norway.

The contract value for Multiconsult will be in excess of NOK 20 million. Work will begin immediately and is planned to be completed in 2019.

Hordaland Fylkeskommune will build the new Åsane high school, including vocational and cultural centers as well as public libraries for the Åsane community. The school will be established in central part of Åsane.

The total area for the building will be approximately 25 000 square meters. The contract will be signed immediately after the expiry of the appeal period on 19 December 2016.

For further information, please contact:
IR: Mirza Koristovic, Head of IR, Phone: +47 9387 0525, E-mail: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, VP Communications, Phone: +47 9117 0188, E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no

Endret 12.12.2016 19:05 av OldNick
OldNick
19:03 12.12.2016
#18604

MULTI: Multiconsult Group acquires the Danish architect company Aarhus arkitekterne

Børsmelding
12.12.2016

Oslo - Multiconsult Group acquires the Danish architect company Aarhus arkitekterne and thereby further strengthens its position in the Scandinavian market for hospitals.

Multiconsult's subsidiary LINK arkitektur AS has entered into agreements with the shareholders in Aarhus arkitekterne A/S for the acquisition of 100% of the shares in Aarhus arkitekterne.

Aarhus arkitekterne will become an integrated part of LINK arkitektur. The transaction will be settled on 12 December 2016 and Aarhus arkitekterne will change the name to LINK arkitektur during the first quarter of 2017. The total purchase price is DKK 49.2 million. The acquisition will be settled in cash and financed through Multiconsult's existing credit facilities.

With the acquisition, LINK arkitektur will be one of the largest architect companies in Scandinavia with significant presence in Norway, Sweden and Denmark with approximately 440 employees. Originating back in 1909, Aarhus arkitekterne is a well-managed Danish architect company with approximately 90 employees working from offices in Aarhus and Copenhagen.

New step towards establishing a leading position within health buildings in
Scandinavia Aarhus arkitekterne is a market leader within health buildings in Denmark and has a strong track-record within large-scale projects. Aarhus arkitekterne is currently engaged in architecture, design, planning and consulting in all stages, from concept development to construction management and technical oversight.

"We view Aarhus arkitekterne as a very attractive architectural group. We believe that they will further strengthen LINK arkitektur's architectural competence as well as empower the Multiconsult group with expertise within health buildings, urban design and execution of large and complex projects. As a group, we have a clear ambition to establish a leading position within health buildings and urbanism in Scandinavia. Aarhus arkitekterne will be an important contributor towards realising this ambition", says Christian Nørgaard Madsen, CEO of Multiconsult.

For further information, please contact:
IR: Mirza Koristovic, Head of IR, Phone: +47 9387 0525, E-mail: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, VP Communications, Phone: +47 9117 0188, E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no
______

Som highlander #6636 skriver over, Nordea høyner TP.

Nordea roper kjøp: "Potensiell doblingskandidat"

Are Strandli, Hegnar.no
28.11.2016

Nordea Markets starter dekning av Multiconsult-aksjen, opplyses det i en oppdatering gjengitt av TDN Finans mandag.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 130 kroner. I skrivende stund handles aksjen til 103 kroner.

«Multiconsult har en imponerende historie, og enda mer imponerende ambisjoner. Vi ser aksjen som en potensiell doblingskandidat hvis ledelsen leverer på alle målsetningene sine», heter det i oppdateringen.

Endret 12.12.2016 19:06 av OldNick
OldNick
10:51 01.03.2017
#18881

Multiconsult kom med Q4-2016 rapport i går.

De sliter nå i noen markeder, og tar nedskrivninger på noen prosjekter.

Men, generelt går det ganske bra for Multiconsult, og ordre back-log'en økte i.f.t. året før.

MULTI: Multiconsult ASA Q4 and full year 2016 result

Børsmelding
28.02.2017

2016 was a solid year in a challenging market. Higher operating expenses and write-downs impacted earnings in the fourth quarter, while international segment and LINK arkitektur improved.

Fourth quarter group net operating revenues increased by 5.5 per cent to NOK 685.5 million, compared to the same quarter last year. The increase in revenues was driven by higher production from an increased workforce in Norway, as well as improved project activity in the international segment and LINK arkitektur. Challenging project execution resulted in write-downs on certain projects. The billing ratio remained stable at 69.0 per cent. Billing rates are at a similar level as last year.

For the full year 2016, net operating revenues increased by 15.9 per cent to NOK 2 604.6 million. Underlying EBITDA* for the quarter was NOK 29.7 million, a decrease of 42.0 per cent compared to the same period last year. The decrease is mainly explained by higher operating expenses in the quarter. For the year 2016 as a whole, underlying EBITDA* was NOK 225.5 million, a decrease of 14.4 per cent from the previous year.

With effect from 1 January 2017, the parent company has changed its pension plan for the remaining 280 employees, who were on the defined pension benefit plan. The new contribution plan now includes all employees. The change has resulted in a positive non-recurring effect calculated, in line with IFRS, to NOK 107.3 million on reported EBITDA in the fourth quarter and full year 2016. The change does not have any short-term cash effect.

The Board of Directors will propose to the annual general meeting a dividend of NOK 3.00 per share for 2016, in line with the dividend policy.

On 12 December 2016, Multiconsult, through its subsidiary LINK arkitektur AS, acquired the Danish architect company aarhus arkitekterne. The total purchase price was DKK 49.2 million. The acquisition was settled in cash and financed through Multiconsult's existing credit facilities.

- As we look at the full year 2016, I am pleased to see the strong growth in revenues and improvement in our billing ratio in a challenging market environment. The acquisition of aarhus arkitekterne paves way for an even stronger business, focused on the 3-2-1 GO strategic objectives, says CEO of Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

The order backlog remains strong at the end of the year and was NOK 1 793.1 million (NOK 1 727.5 million), an increase of 3.8 per cent year on year. LINK arkitektur had a strong contribution year on year. Order intake during the fourth quarter increased by 28.1 per cent to NOK 947.1 million (NOK 739.6 million). All business areas increased except Transportation & Infrastructure. Among the new contracts this quarter were Åsane high school, Concept study E39 Bjørnafjorden, Kongsvinger railway and high schools in Tvedestrand and Horten in Norway. Add-ons to existing contracts such as New Airbase Ørland and Campus Ås in Norway, as well as Kamuzu Barrage in Malawi were also recorded in the quarter. Order intake year to date as of 31 December 2016 was NOK 3 084.7 million (NOK 2 808.0 million).

The company successfully completed the employee share purchase programme in the fourth quarter, in which approximately 34 per cent of employees across the Multiconsult group signed up for shares. Per 31 December 2016, the employees represented 20 per cent of the share ownership in the company. "It is very inspiring to see that the employees across the Multiconsult group continue to participate in the employee share purchase programme, now successful for the second year in a row", says CEO of Multiconsult ASA Christian
OldNick
10:52 01.03.2017
#18882

Nørgaard Madsen.

Group balance sheet remains solid as of 31 December 2016 with total assets of NOK 1 381.6 million and total equity of NOK 507.5 million. The group had cash and cash equivalents of NOK 176.0 million, while net interest bearing debt was negative NOK 116.5 million, i.e. an asset.

The overall market outlook for 2017 is fairly positive. Current market rates have stabilised, however the continued increase in salaries for the Norwegian workforce has led to challenging profitability for the industry in general. Multiconsult's strong market position, flexible business model and wide service offering provides a sound base for further growth, both domestic and international.

A presentation of the fourth quarter 2016 results will be held today, 28
February, at 09:00 CET at Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. CEO
Christian Nørgaard Madsen and CFO Anne Harris will host the presentation.
A live webcast from the presentation can be accessed at www.multiconsult-ir.com
and http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=44476287

*Underlying EBITDA; The company has with effect from 1 January 2017 settled the defined benefit pension plan. The settlement resulted in a non-recurring positive effect calculated, in line with IFRS, to NOK 107.3 million lower employee benefit expense excluded from the underlying results in 2016.

For further information, please contact:
IR: Mirza Koristovic, Head of IR, Phone: +47 9387 0525, E-mail: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, VP Communications, Phone: +47 9117 0188, E-mail: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Q4-2016 Report (PDF)

MULTI: Q4-2016 Presentation (PDF)
highlander
09:53 02.03.2017
#7004

Nordea Markets analytikere har nå "fordøyd" Q4-resultatet til Multiconsult, og konluderer med å redusere kursmålet fra 130 til 120 kr.

Imidlertid opprettholder meglerhuset kjøpsanbefalingen.
OldNick
08:05 22.05.2017
#19105

Godt resultat fra Multikonsult.

Øker ordreinngangen, back-log ca. NOK 2 mrd.
En negativ er svakt redusert faktureringsgrad.

Dette bør løfte MULTI-kursen, som har hatt en svak periode denne våren.

MULTI: Multiconsult ASA med sterkt første kvartal 2017 - Forbedring i segmentene LINK arkitektur og Internasjonal, samt positiv kalendereffekt

Børsmelding
22.05.2017

Oslo - Multiconsult leverte et sterkt første kvartal med EBIT på 94,4 millioner kroner og 11,8 prosent EBIT margin.

Konsernets netto driftsinntekter i første kvartal økte med 22,3 prosent til 799,7 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter skyldes høyere produksjon som følge av økt bemanning, samt oppkjøp av Akvator AS, aarhus arkitekterne A/S og Iterio AB. Økningen i driftsinntektene ble også positivt påvirket av flere arbeidsdager i kvartalet. Debiteringsgraden falt til 68,4 prosent (69,1 prosent), med en negativ effekt på driftsinntektene. Timeprisene er på et tilsvarende nivå som i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet ble 105,5 millioner kroner, en økning på 81,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig høyere netto driftsinntekter, noe som mer enn kompenserte for økningen i driftskostnader i kvartalet.

«Jeg er glad for å se at Multiconsult begynner året med et veldig sterkt kvartal. Det er oppmuntrende å se forbedringene hos LINK arkitektur og vårt internasjonale segment. Oppkjøpet av Iterio AB er et viktig første steg mot realiseringen av våre vekstambisjoner i Sverige, i tråd med 3-2-1 GO strategien», sier administrerende direktør i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Konsernets ordrereserve er fortsatt sterk ved utgangen av første kvartal, og utgjorde 1 966,5 millioner kroner, en økning på 12,7 prosent fra i fjor. Ordreinntaket i første kvartal økte med 40,7 prosent til 1 073,7 millioner kroner. Inkluderingen av ordrereserven til Iterio AB på 85,4 millioner kroner i første kvartal 2017, samt nytt ordreinntak fra aarhus arkitekterne A/S bidro sterkt til økningen. Salget i forretningsområdene Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar Energi bidro sterkt til ordreinntaket i første kvartal. Det var mange små og mellomstore kontraktstildelinger i kvartalet, og anbudsflyten innen Samferdsel er lovende.

Viktige nye kontrakter i kvartalet var Stor Oslo Nettplan med Statnett og Hovedinspeksjon 2017 med Statens vegvesen samt Middel Yeywa vannkraftverk i Myanmar. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var Tønsberg sykehus, Campus Ås og Follobanen i Norge, samt Neelum Jhelum i Pakistan og Mount Coffee i Liberia.

Konsernets balanse er solid med totale eiendeler per 31. mars 2017 på 1 519,1 millioner kroner og sum egenkapital på 582,6 millioner kroner. Bankinnskudd og kontanter utgjorde 146,9 millioner kroner. Netto rentebærende gjeld ved utgangen av første kvartal var 9,8 millioner kroner.

Overordnede markedsutsikter forblir ganske positive. Dagens markedspriser har stabilisert seg, men lønnsveksten i Norge har ført til utfordringer for bransjen generelt. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenestespekter danner et solid grunnlag for videre vekst, både i Norge og internasjonalt.

Presentasjonen vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=52727275

MULTI: Q1-2017 Report (PDF)

MULTI: Q1-2017 Presentation (PDF)

Endret 22.05.2017 08:06 av OldNick
OldNick
16:51 12.09.2017
#19491

Multiconsult kom med Q2-rapport for noen dager siden.

Den bør inn her.

Selskapet har voks en del de siste månedene, hovedsakekelig gjennom oppkjøp, og det har ført til økte kostnader mer enn økte inntekter foreløpig. Det preger denne rapporten. Men, selskapet planlegger vekst, og vi vil nok se effekten av de i de neste rapportene.

Men markedet likte ikke denne rapporten særlig, og sendte kursen ned ca. 10%. Der har den flatet ut og foreløpig ser det ut til å være støtte

MULTI: Multiconsult øker driftsinntektene i andre kvartal og første halvår 2017

Børsmelding
30.08.2017MULTI: Q2-2017 Report (PDF)

MULTI: Q2-2017 Presentasjon (PDF)
______

Multiconsult fikk også en prestisje-kontrakt med OSLO kommune for for-prosjektering av Fornebu-banen, sammen med et annet selskap COWI i et JV.

MULTI: Multiconsult ASA in a joint venture with Cowi wins the prestigious frame agreement for Fornebubanen with Oslo kommune (municipality of Oslo)

Børsmelding
01.09.2017

Multiconsult ASA, in a joint venture with Cowi and including partners LINK arkitektur and Jotne has been awarded the frame agreement for engineering services for the entire Fornebubanen design project.

Work under the frame agreement will begin in third quarter 2017 and last for 3 years. The frame agreement includes options for extensions for up to 7 years after the first phase, with equal terms. The agreement is of significant size for Multiconsult ASA and a substantial amount is planned to be signed shortly, in the first call-off concerning conceptual and pre-design.

"This is excellent news! We are very excited about winning this frame agreement for a project of such a high professional prestige and with a long-standing public customer. This will be a high priority going forward for the Multiconsult group including LINK arkitektur", says CEO of Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

The Multiconsult group, with 50 % in the joint venture, will provide engineering and architectural services from pre-design until the completion of infrastructure, as well as any subsequent work. In addition to the design of the entire subway line with infrastructure, the contract includes design of workshop - and deposit-base infrastructure, all subway stations, and the track-connection to Majorstuen hub.

The Fornebubanen development will take place as an agency collaboration between the Oslo kommune and Akershus fylkeskommune (Akershus county municipality). The agency is responsible for the construction of the Fornebubanen subway line, which will stretch between Oslo and Fornebu. The subway line development should also have the capacity to include future traffic growth, help reduce traffic load in the Oslo area and facilitate urban development along the route. Furthermore, the development shall be an attractive and reliable offer in an integrated part of the subway network in Oslo, as well as strengthen the already established collective hubs.
highlander
13:38 25.01.2018
#7999

25/01-2018 11:26:39: (MULTI) Multiconsult ASA signs a call-off under the Fornebubanen frame agreement with Oslo commune (municipality of Oslo)

Multiconsult has signed a call-off for pre-design work for Fornebubanen. The
value of the call-off is approximately NOK 21 million for Multiconsult. The pre
-design work has already started and will last until the end of April 2018.
An engineering group called PG Fornebubanen (PGF) consisting of Multiconsult and
Cowi has been established. Total call-offs signed so far under the Fornebubanen
frame agreement amount to approximately NOK 33 million, including the NOK 21
million.

The Fornebubanen development will take place as an agency collaboration
between the Oslo kommune and Akershus fylkeskommune (Akershus county
municipality). The agency is responsible for the construction of the
Fornebubanen subway line, which will stretch between Oslo and Fornebu. The
subway line development should also have the capacity to include future traffic
growth, help reduce traffic load in the Oslo area and facilitate urban
development along the route. Furthermore, the development shall be an attractive
and reliable offer in an integrated part of the subway network in Oslo, as well
as strengthen the already established collective hubs.

Multiconsult, with 50 % in a joint venture with Cowi, will provide
engineering services from pre-design until the completion of infrastructure, as
well as any subsequent work. In addition to the design of the entire subway line
with infrastructure, the contract includes design of workshop - and deposit-base
infrastructure, all subway stations, and the track-connection to Majorstuen hub.
highlander
10:10 09.02.2018
#8178

Multiconsult kom i dag med en profit warning og aksjekursen stuper 5,97 prosent til 63,00:

09/02-2018 09:51:41: (MULTI) Multiconsult ASA profit warning

Multiconsult ASA expects to report a small negative EBIT for the fourth quarter
2017. The main reason is challenging project execution in the Greater Oslo Area
and Regions Norway segments, resulting in net write-downs of approximately NOK
20 million in the quarter. These project write-downs relate to many individual
projects.

In 2017 as a whole, project execution has improved compared to 2016. However,
project execution in the fourth quarter 2017 was particularly challenging,
affecting the results for the quarter negatively. As in previous quarters in
2017, low billing ratio and high operating expenses in Norway continue to have a
negative impact on earnings in the fourth quarter. A comprehensive profitability
improvement program is currently being launched and some specific measures such
as tighter resource management, are already implemented. The program focuses
primarily on improving operations in the Greater Oslo Area and Regions Norway.
Further information about the profitability improvement program will be
presented at the fourth quarter 2017 earnings release.

Multiconsult ASA's fourth quarter 2017 results will be released on Wednesday 28
February at 07.00 CET. The complete report and presentation will be available at
www.multiconsult-ir.com and www.newsweb.no.
OldNick
09:42 28.02.2018
#19929

Multiconsult har levert Q4-2017 resultat.


Dårlige resultater pga. for lav faktureringsgrad.
De har kjøpt opp flere mindre selskaper i 2017, og det indikerer at integreringen ikke går helt på skinner.
Da hjelper ikke en bedret backlog mye.

Derfor setter selskapet igang med et innsparingsprogram for å redusere kostnadene.

I tillegg har vi de siste dagene fått fokus på byggeskandalen ved Stortinget, som Multiconsult har en kontrakt med.

Stortingets administrasjon saksøkte Multiconsult i Des-2017 for 125 mill.
I løpet av de siste dagene har Stortingspresident Olemic Tommesen nærmest prosedert saken i media i et forsøkt på å forsvare seg overfor beskyldninger om manglende styring av Stortingsadministrasjonen, og alle kan se og høre at mye av argumentasjonen er svak og sprikende. Og Multiconsult's CEO har også forsvart seg i NRK med godt resultat. De har nok en god sak her når den evt. kommer opp.

Jeg tror det kommende året blir bedre for Multiconsult enn det 2017 har vært.
Nasjonaøkonomien i Norge er på vei oppover, og staten har fortsatt økende infrastruktur-investeringer som Multiconsult vil hanke inn mye prosjekter fra.

Og et utbytte på NOK 1.50 legger også et gulv for aksjekursen.

MULTI: Multiconsult ASA - fjerde kvartal og fullt år 2017

Børsmelding
28.02.2018

Oslo - Multiconsult leverte sterk vekst i driftsinntektene i fjerde kvartal og fullt år, hovedsakelig drevet av oppkjøp. Driftsresultat (EBIT) for kvartalet ble -2,7 millioner kroner, negativt påvirket av utfordrende prosjektgjennomføring. Forbedret inntjening fra LINK arkitektur i kvartalet bidro positivt til konsernets EBIT. For året 2017 som helhet var EBIT på 118.0 millioner kroner. Omfattende integrasjonsarbeid og onboarding av Hjellnes-gruppen går etter planen. For å forbedre lønnsomheten lanserer Multiconsult et forbedringsprogram.

Konsernets netto driftsinntekter i fjerde kvartal økte med 21,2 prosent til 830,2 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter ble drevet av høyere produksjon som følge av økt bemanning i Norge fra oppkjøp av Hjellnes-gruppen, Iterio AB, aarhus arkitekterne A/S, samt nyansettelser. Prosjektnedskrivninger på 21,4 millioner kroner og en lavere debiteringsgrad på 68.4% påvirket resultatet i fjerde kvartal negativt. Timeratene økte moderat sammenlignet med samme kvartal i fjor. For fullt år 2017 økte netto driftsinntekter med 14.3 prosent, til NOK 2 977.6 millioner kroner, grunnet oppkjøp og nyansettelser.

EBIT for kvartalet ble -2,7 millioner kroner. Veksten i netto driftsinntekter ble motvirket av økte driftskostnader. For året 2017 som helhet, ble EBIT 118,0 millioner kroner (182,3 millioner kroner), en nedgang på 35,3 prosent fra året før.

Multiconsult har i løpet av 2017 gjennomført flere oppkjøp, hvorav oppkjøpet av Hjellnes-gruppen, bestående av Hjellnes Consult AS og Johs Holt AS, er det største.

Som følge av svak lønnsomhet i 2017 lanserer Multiconsult et omfattende forbedringsprogram, med mål om å øke marginen for driftsresultat (EBIT) til minimum 6 prosent i 2018. Forbedringsprogrammet fokuserer i hovedsak på å forbedre driften i Region Østlandet og Region Norge i form av forbedret ordreinngang, debiteringsgrad og prosjektgjennomføring.

Styret vil foreslå til generalforsamlingen en utbytteutbetaling på 1,50 kroner for 2017 i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

-Når vi ser tilbake på året, er det gledelig å se resultater i form av økte driftsinntekter og en vellykket sluttføring av oppkjøpsstrategien i Norge, i henhold til selskapets 3-2-1 GO vekstambisjoner. Lønnsomheten har vært utfordrende i 2017 og som et resultat har vi lansert et omfattende forbedringsprogram, med hensikt å forbedre lønnsomheten frem mot 2020. Jeg er begeistret over tildelingen av det prestisjefylte Fornebubanen-prosjektet, samt den solide forbedringen i LINK arkitektur, som har resultert i imponerende ordretilgang innen sykehusbygg for Multiconsult-gruppen», sier CEO i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Ordrereserven ved årsslutt var på 2 147,7 millioner kroner (1 793,1 millioner kroner), en økning på 19,8 prosent sammenlignet med 2016.

Ordreinngangen i fjerde kvartal økte med 8,4 prosent til NOK 1 026,9 millioner kroner (947,1 millioner kroner). Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar energi leverte spesielt godt salg i fjerde kvartal. Nytt salg fra Hjellnes-gruppen og Iterio påvirket positivt sammenlignet med fjoråret. Blant nye kontrakter i kvartalet var Northern Lights CCS for Statoil, Drammen sykehus for Helse Sør Øst RHF, samt NTNU fakultet for helse- og sosialvitenskap og idrettsbygg SiT for Backe Trondheim AS. Samlet ordreinngang for året var 3 762,5 millioner kroner (3 084,7 millioner kroner)

Selskapet har gjennomført et vellykket aksjekjøpsprogram for ansatte i fjerde kvartal, der 23 prosent av Multiconsult-gruppens ansatte tegnet seg for aksjer. «Det er inspirerende å se at de ansatte i gruppen fremdeles deltar i aksjekjøpsprogrammet, som nå er vellykket for tredje år på rad» sier CEO Christian Nørgaard Madsen.

Gruppens balanse forblir stabil med totale eiendeler på NOK 1 662,6 millioner kroner per 31.12.2017. Gruppen holdt kontanter på 154,3 millioner kroner, med netto rentebærende gjeld på 134,5 millioner kroner.

Generelle markedsutsikter forblir ganske positive. Timeratene har forbedret seg noe, men lønnsnivået i Norge gir utfordringer for lønnsomheten i bransjen. Multiconsults sterke markedsposisjon, fleksible forretningsmodell og brede tjenesteportefølje legger et solid grunnlag for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet presenterer resultatet for fjerde kvartal 2017 i dag, 28. februar, kl. 09.00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen holdes av CEO Christian Nørgaard Madsen og CFO Anne Harris.

Presentasjonen blir kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på www.multiconsult-ir.com og
http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=77877108

For mer informasjon, vennligst kontakt:
IR: Mirza Koristovic, Head of IR, Tel: +47 9387 0525, E-post: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, VP Communications, Tel: +47 9117 0188, E-post: gaute.christensen@multiconsult.no

MULTI: Q4-2017 (PDF)

MULTI: Q4-2017 (PDF)
______

Det finnes utallige artikler om Stortingets skandaløse byggesak, her er en av de siste om Multiconsult.

Olemic hevdet regninga var på 95 millioner. Selskapet forteller en annen historie

- Det er snakk om 12 millioner kroner siden i fjor sommer, sier Multiconsult. Opposisjonen på Stortinget krever nå klare svar fra stortingspresidenten.

Steinar Solås Suvatne, Dagbladet.no
26.02.2018

Endret 28.02.2018 09:42 av OldNick
OldNick
07:20 23.05.2018
#20166

Det spruter ikke akkurat av Multiconsult-regnskapet for Q1-2018 heller.

Selskapet ser fortsatt ut til å slite med intergrering av oppkjøpte virksomheter.

De har et nødvendig forbedringsprogram gående, og øker faktureringsgraden noe, men det må mer til.

MULTI: Multiconsult ASA Q1-2018

Børsmelding
23.05.2018

Oslo - Multiconsult leverte driftsresultat (EBIT) på 36.1 millioner kroner i første kvartal som var påvirket av en betydelig kalendereffekt på seks færre arbeidsdager i Norge. Forbedringsprogrammet for lønnsomhet er prioritet nummer en og konkrete forbedringer er allerede synlige i Regioner Norge. LINK arkitektur fortsatte å forbedre lønnsomheten og konsernets debiteringsgrad økte til 70.6%, til et tilfredsstillende nivå.

Netto driftsinntekter økte med 7,4% til 859,1 millioner kroner, sammenlignet med samme kvartal for 2017. Økningen i inntekter var i hovedsak drevet av økt produksjon som resultat av oppkjøp av Hjellnes gruppen og Iterio AB, samt økt debiteringsgrad.

Vekst i netto driftsinntekter var negativt påvirket av kalendereffekten i kvartalet, på omtrent 70 millioner kroner. Netto nedskrivninger var på et relativt normalt nivå i kvartalet, og påvirket netto driftsinntekter og EBIT negativt med 12,6 millioner kroner.

EBIT for kvartalet var 36,1 millioner kroner, en nedgang på 61,8% sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skyldes at høyere netto driftsinntekter var mer enn utlignet av tilknyttede driftskostnader, i hovedsak på grunn av den betydelige kalendereffekten. Driftsmarginen endte på 4,2%. Driftsmarginen justert for kalendereffekten var på 11,3% i kvartalet.

«Det er gledelig å se at Multiconsult starter året med et solid kvartal. Det er oppløftende at effektene av forbedringsprogrammet allerede er synlige i Regioner Norge, i tillegg til fortsatt økt lønnsomhet i LINK arkitektur. Den omfattende reorganiseringen av Regioner Østlandet er et viktig tiltak for å styrke vår virksomhet. Den systematiske implementeringen av forbedringsprogrammet i Norge har klar prioritet og vil være en viktig del av realiseringen av Multiconsults 3 -2-1 GO strategiske ambisjoner mot 2020», sier CEO i Multiconsult Christian Nørgaard Madsen.

Selskapets ordrereserve forblir stabil og var ved endt kvartal på 2 226,9 millioner kroner, en økning på 13,2% sammenlignet med i fjor. Ordreinngangen økte med 2,6% til 1 101,2 millioner kroner. Det var solid ordreinngang innen Bygg & Eiendom, Samferdsel og Fornybar Energi i kvartalet. Nye strategiske kontrakter var Riksvei 3 og 25 for Skanska, som underleverandør for Aas Jakobsen, samt busstrekningen Stavanger - Sandnes for Statens Vegvesen.

En betydelig rammekontrakt ble tildelt for prosjektering av vedlikeholdsfasiliteter ved Haakonsvern for Forsvarsbygg. Viktige utvidelser på eksisterende kontrakter i kvartalet var Kampflybasen på Ørland for Forsvarsbygg, og Campus Ås for Statsbygg, samt Kamuzu Barrage i Malawi.

Per 31. mars 2018, hadde selskapet totale eiendeler på 1 957,9 millioner kroner og en total egenkapital på 595,7 millioner kroner. Gruppen hadde kontanter og kontantekvivalenter på 151,7 millioner kroner, der netto rentebærende gjeld utgjorde 255.0 millioner kroner.

Overordnede markedsutsikter viser positive tegn for alle forretningsområder, i tråd med konsensus i industrien. Det er likevel fortsatt sterk konkurranse og press på markedsratene i flere større prosjekter. Multiconsult jobber aktivt og systematisk med implementeringen av 3-2-1 GO strategien med lønnsomhet som klar prioritering.

Selskapet presenterer resultatet for første kvartal 2018 i dag, 23. mai, kl. 09:00 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo. Presentasjonen holdes av konsernsjef Christian Nørgaard Madsen og konserndirektør for økonomi og finans Anne Harris.

Presentasjonen vil bli kringkastet via webcast som vil være tilgjengelig på http://www.multiconsult-ir.com and http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=83490369

For mer info, kontakt:

Investorrelasjoner: Mirza Koristovic, Leder for IR og finans, Tel: +47 9387 0525, E-post: ir@multiconsult.no
Media: Gaute Christensen, Kommunikasjonsleder, Tel: +47 9117 0188, E-post: gaute.christensen@mu


MULTI: Q1-2018 Report (PDF)

MULTI: Q1-2018 Presentation (PDF)
highlander
07:58 23.05.2018
#10136

Re. OldNick #20166

Enig i at dette var et stusslig resultat.

MULTI (+ flere andre selskaper) sier at selskapets resultat er "negativt påvirket av kalendereffekten". De legger rett og slett noe av skylden på påsken, noe av det dummeste jeg ser i slike presentasjoner. Påske har vi hvert år, så å skylde på den blir på grensen til patetisk...
highlander
13:03 24.05.2018
#10189

Markedet er i en viss bedring etter fire år med stadig økende kostnader og altfor stabile markedsrater, sier Multiconsult-sjefen.

Markedet for rådgivende ingeniørtjenester vært preget av press på marginer, sterk konkurranse og fallende mot flate timerater, blant annet fordi oljenedturen førte til økt konkurranse om landbaserte oppdrag. Men nå er det lysning i sikte, ifølge CEO Madsen.

Ifølge selskapets Q1 rapport økte den såkalte billing ratio, andelen timer hver ansatt kan fakturere videre til en oppdragsgiver, til 70,6 prosent i første kvartal, opp fra 68,4 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Påsken havnet i år i første kvartal mot andre kvartal i fjor og dette utgjorde en effekt på rundt NOK 70 millioner når man sammenligner med samme kvartal foregående år.

Driftsmarginen endte følgelig på 4,2 prosent mot 11,8 prosent i samme kvartal i fjor, men hvis man justerer for påskeeffekten, ville den endt på 11,3 prosent. (FA)

Nordea gjentar kjøp med kursmål NOK 100 og henviser til positive signaler fra ledelsen. (Xi)
highlander
13:35 09.07.2018
#10966

Nye Veier har valgt Multiconsult, Acciona Construccion S.A, Leonard Nilsen & Sønner og Acciona Mantenimiento de infrastructuras S.A til EPC-kontrakten, verd om lag fire milliarder kroner, som omhandler utvikling og bygging av E6 mellom Ranheim og Værnes, ifølge en børsmelding mandag.

Multiconsult skal levere samtlige ingeniørtjenester og selskapet sier at deres kontraktsverdi er betydelig, men fortsatt under forhandling. Kontrakten forventes signert innen slutten av september 2018.

Byggingen forventes å starte i midten 2019 og fullført i 2024. E6 mellom Ranheim og Værnes vil bli en firefeltsmotorvei, med fire nye tunneler samt oppgradering av tre eksisterende tunneler.

Valget av foretrukken budgiver er betinget av en stillstandsperiode som utløper 9. august, fremgår det av meldingen.
highlander
16:21 24.08.2018
#11867

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:23 24.08.2018
#11868

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
OldNick
08:29 22.10.2018
#20821

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter