Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Kværner
Kværner
highlander
16:55 16.09.2016
#6416

Nordea Markets har kommet med nok en oppdatering på Kværner-aksjen, der de oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet økes fra 8 til 11 kr pr aksje.
gorwell
19:07 18.09.2016
#22427

high, flytt innleggene til gamletråden du. Den er langt fra fylt opp.

gorwell
skipper*
20:07 18.09.2016
#12283

Virker som den gamle er stengt.
highlander
15:03 11.10.2016
#6476

Pareto Securities har økt kursmålet i Kværner fra 8,00 til 10,50 kr pr aksje.
Imidlertid opprettholder meglerhuset hold-anbefalingen.
highlander
01:37 20.10.2016
#6496

Vi kan nok forvente oppjusteringer av Kværner etter at selskapet leverte resultat for 3. kvartal godt over konsensus, først og fremst grunnet klart bedre marginutvikling enn forventet.

Ordreinngangen oversteg også forventningene.

Nordea Markets antar at estimatene for 2016 vil bli øket med 15 % som følge av rapporten.

Også Swedbank ble positivt overrasket over tallene, og opprettholder kjøpsanbefalingen, samtidig som at de varsler en mulig revidering av kursmålet. Dog trekker de frem at den lavere ordrereserven bekymrer noe.
Stockamateur
10:34 20.10.2016
#11171

highlander

Ser ikke ut som markedet lot seg overraske positivt. Heller: Sell on the good news!

Undertegnede kjøpte selvfølgelig.
highlander
12:13 17.02.2017
#6942

Vel, Nordea Markets er fortsatt positiv, gjentar kjøp, samtidig som meglerhuset øker kursmålet fra 14,00 til 16,50 kr i en oppdatering.
OldNick
08:10 17.03.2017
#18916

Kværner får 5 mrd. kontrakt fra Statoil


KVAER: Kværner ASA - Kværner skal oppgradere Njord-plattformen

Børsmelding
17.03.2017

Statoil har tildelt Kværner en totalkontrakt for oppgradering av Njord A-plattformen. Avtalen har en estimert verdi på rundt 5 milliarder kroner og vil utgjøre rundt 3 000 årsverk.

«Dette er en av de viktigste kontraktene i markedet dette året. Vi er stolte av den tilliten Statoil viser oss ved å gi Kværner oppdraget med å oppgradere Njord A for nye tiår med produksjon», sier Kværners konsernsjef Jan Arve Haugan.

Den norske olje- og gassindustrien har allerede etter få år med omstilling begynt å demonstrere en betydelig kostnadsreduksjon kombinert med økt produktivitet. Haugan mener tildelingen er et resultat av at oljeselskap og leverandører samarbeider stadig mer om forbedringer.

«Vi ser at arbeidet med å styrke konkurransekraften for alvor har begynt å gi resultater. Kostnadene er betydelig redusert, noe som har bidratt til å muliggjøre investeringsbeslutninger som denne. Det er gledelig ikke bare for lisenspartnerne og Kværner, men for en hel industri som jobber hardt for at næringen skal fortsette å levere verdiskaping, samtidig med et sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet», sier Haugan.

«Partnerne i Njord har nådd en svært viktig milepæl i arbeidet med oppgradering av Njord A-plattformen for videre produksjon. Jeg er svært glad for at vi i dag kan signere kontrakten med Kværner på Stord. Arbeidet vil bety betydelige ringvirkninger nasjonalt og regionalt», sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød. «Denne kontrakten viser at omstillingen en samlet norsk oljenæring har gjennomført de siste årene gir ny aktivitet og sysselsetting. Arbeidet som nå skal gjøres er viktig for at plattformen kan gjenoppta sikker og effektiv drift fra feltet og være et senter for fremtidige tilknytninger av nye felt», sier Rød.

Den nye totalkontrakten begynte med at Statoil og Kværner den 1. april 2016 inngikk en rammeavtale for oppgradering av plattformen. Rammeavtalen er basert på en prosjektgjennomføringsplan hvor Statoil, på vegne av lisenspartnerne, har opsjon på å igangsette prosjektets ulike faser. Kværner har siden signering av rammeavtalen blitt tildelt opsjoner på tidligfase-engineering (FEED), landligge ved verftet og en såkalt «pre-EPC» fase, til en samlet verdi av rundt NOK 500 millioner. Med dagens tildeling, erklærer Statoil hovedopsjonen i avtalen fra april i fjor.

Kontrakten innebærer en full oppgradering av skrog og plattformdekk, et prosjekt som skal sette Njord i stand til å kunne produsere olje og gass i flere tiår fremover.

«Vi lar oss inspirere av at Statoil er tilfreds med arbeidet vi har gjort på Njord så langt. Kontrakten demonstrerer en tillit til vår evne til å gjennomføre og levere komplekse prosjekter på en forutsigbar måte, til avtalt kvalitet og på avtalt tid», sier prosjektdirektør Jarle Henriksrud.

Njord Future, som prosjektet heter, er nybrottsarbeid i den forstand at det er en produksjonsplattform på norsk sokkel som tas til land for oppgradering etter å ha vært i drift fra 1997.

«Selv om vi kjenner Njord-plattformen godt fra da vi bygget den, er dette et litt utypisk prosjekt, ved at det er en oppgraderingsjobb som innebærer fjerning av gammelt utstyr og materiell, parallelt med at vi skal fabrikkere og installere nytt. Kværner har lang erfaring med å gjennomføre både nybygg- og demoleringsprosjekter. Det er en kompetanse vi regner med å få utnyttet til fulle i dette prosjektet», sier Haugan.

Oppdraget vil utgjøre rundt 3 000 årsverk, hovedsakelig i Kværner og Aker Solutions, som leverer prosjekteringen. Prosjektet gir et viktig bidrag til å videreutvikle en viktig plattform-ekspertise, ikke minst for Kværners spesialiserte anlegg på Stord og ved Aker Solutions' kontor i Bergen.

«Kværner har en kompetanse på gjennomføring av krevende plattformprosje
oge
22:52 17.03.2017
#17509

Det var en kjærkommen kontrakt og et godt klapp på skulderen til norsk offshore og oljå!
For meg var Njoord et av de første offshoreprosjektene jeg var med på. Dog sent i løpet. JEg var på Åsgard A der i Aker.

Njord var det som ble bestilt som en lade og levert til Mercedes pris var det jeg lærte. Så var en Lada en Lada viste det seg. Hydro var tøffe! Men det ble også starten på en sikkerhetsanordning som nå skal leveres på Johan Sverdrup der mer en 20 år etter. Gøy at Statoil tar denne plattformed med videre. Det betyr at Aker gjorde en god jobb, tross alt! Det kom jo tydelig frem i dag.

Så fikk mange med seg nyheten og kastet seg på, men det ble en kort trade for de fleste. JEg gadd ikke. Det har ligget i kortene.

Nå må bare Stord og Aker solutions vise at de er oppdraget verdig og levere et kjempeprosjekt på pris og innen tid. Det siste klarer de, men da må bare ikke Satoil komme med alle sin nye krav og ....
highlander
19:47 19.03.2017
#7067

Ifølge Nordea Markets var ordreverdien på Njord-kontrakten fra Statoil cirka 40 % over det som markedet hadde forventet.

For øvrig nær fordobler kontrakten ordrereserven til Kværner, og denne utgjør nå cirka 11 milliarder kroner.
oge
21:33 19.03.2017
#17512

Det beste er at denne kontrakten ikke bare gir mye arbeid til Stord, men mange underleverandører. Det var en viktig kontrakt for leverandørene i Norge. Mest på vestlandet , men også her på østlandet!

Det beste var utallelsene om at de vant på pris og kvalitet.
highlander
10:32 29.06.2017
#7282

Carnegie har oppgradert Kværner til kjøp i en analyseoppdatering med kursmål 12 kr.
highlander
16:31 10.10.2017
#7536

Carnegie gjentar kjøp av Kværner i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet til 17 kr.
highlander
14:27 19.10.2017
#7561

Nordea Markets har gjentatt kjøp av Kværner i en analyseoppdatering.

Meglerhuset oppjusterte samtidig kursmålet fra 16,50 til 17,50 kr.
eshuse
08:51 18.12.2017
#2620

18/12-2017 08:00:20: (KVAER) Kværner ASA: Kværner tildelt kontrakt på Valhall Flanke Vest

18. desember 2017 - Aker BP har i dag tildelt Kværner kontrakten for levering av plattformdekket og stålunderstellet til Valhall Flanke Vest. Dette er det første prosjektet for alliansen for brønnhodeplattformer som våren 2017 ble etablert mellom Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions. Plattformen vil være normalt ubemannet, og kontrakten er et gjennombrudd for Kværners satsing på slike installasjoner. Kontrakten har en verdi på i underkant av 1 milliard kroner for Kværner.

Kværner signerte i april 2017 en rammeavtale med Aker BP og senere en allianseavtale for konstruksjon og oppkopling av faste installasjoner, inkludert plattformdekk og stålunderstell. Siden i vår har partnerne i alliansen jobbet videre, og utarbeidet og presentert en rekke forbedringer for redusert kostnadsnivå og økt produktivitet som vil bli implementert i gjennomføringen av prosjektet.

Den nye alliansemodellen som Aker BP tok initiativ til, gjør det mulig for deltakerselskapene å samarbeide svært effektivt på tvers. Arbeidet med den nye plattformen til Valhall Flanke Vest vil gjennomføres av alliansen, og Kværners leveranse inkluderer anskaffelser, fabrikasjon, sjøfesting og utlasting, samt sammenkobling og assistanse ved ferdigstillelse offshore. Byggeledelsen vil være basert ved Kværners verft i Verdal. Her vil også prefabrikasjon og sammenstilling starte fra mai 2018.

Stålunderstellet og plattformdekket skal være klart for levering og utskipning fra Kværners anlegg i mai 2019, og sammenkobling og ferdigstillelse på feltet er planlagt til august 2019. I gjennomsnitt vil 450 personer arbeide på prosjektet ved Kværners verksted i Verdal. Aktiviteten vil være høyest høsten 2018, da omtrent 650 ansatte kommer til å jobbe på prosjektet.

- Dette er en viktig milepæl for alliansen og for utbyggingen av Valhall Flanke Vest. Samtidig er denne kontrakten er et viktig gjennombrudd i Kværners strategi om å bli ledende på leveranser av mindre, kostnadseffektive plattformer. Vi har de siste årene investert i å utvikle egne produkter og ekspertise for slike mindre prosjekter. Flere oljeselskap vurderer slike utbygginger de kommende årene, og interessen for de løsningene vi har utviklet er positiv, sier Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner.
eshuse
10:35 21.12.2017
#2629

21/12-2017 10:28:21: (KVAER) Kværner ASA: Contract for Nord Stream 2 export gas pipeline facilities


21 December 2017 - The Swiss operating company Nord Stream 2 AG and Kvaerner have signed a contract for delivery of onshore facilities for a new Russian gas export pipeline. The contract value is somewhat above NOK 600 million.

The planned new Nord Stream 2 pipeline across the Baltic Sea will provide reliable, affordable and sustainable gas supplies to the European market. Kvaerner's subsidiary Kvaerner LLC is contract partner for the work related to the construction of parts of the onshore facilities at the pipeline's export landfall facilities in the St. Petersburg region. The work will include procurement and project management for civil, mechanical and piping works in addition to installation of some onshore pipelines and service buildings at the facilities.

The scope of Kvaerner LLC's contract consists mainly of civil works and foundations, procurement and installation of piping and valves for the pipe cleaning pig launch and receiver unit. The scope also includes installation of the approximately two kilometre long adjacent pipeline onshore, as well as construction of permanent buildings for operation of the gas export plant. Design of the installations will be performed by Nord Stream 2 AG's engineering contractor.

"We are excited to be selected for this important new project. We have extensive experience from both delivery of onshore plants and from solid track record on execution of projects in Russia", says Hans Petter Mølmen, Executive Vice President for Concrete & New Solutions in Kvaerner.

Kvaerner LLC's execution of the Russian export landfall facilities will take place in cooperation with local subcontractors and international suppliers. Collaborating with other international EPC contractors, Kvaerner LLC is part of a strong team which will ensure the execution of the Nord Stream 2 pipeline project with focus on HSSE, quality and efficiency.
blåball
10:25 27.12.2017
#3833

Kværner og Aker Solutions og Akastor og Cognite er AKER ASA sine beste kort fremover , dette gir Aker BP store fordeler .
Aker Philly Shipyard i USA og Ocean Yield er også selskaper som medvirker innen industriell kompetanse og teknologi utvikling .

Kværner har internasjonale divisjoner , som kan videre utvikles .

BULL .
highlander
13:54 10.01.2018
#7879

Arctic Securities er ikke like bull lenger, og har i dag nedgradert Kværner fra kjøp til hold.

Meglerhuset har et kursmål på 16 kr.
blåball
08:59 12.01.2018
#3902

Aibel og Kværner er gode eksempler på en sterk levrandør industri , der teknologi og faseliteter og stadig utviklet kompetanse gir resultater .
Upstream melder om stor kontrakt til ett av selskapene i dette kvartalet . ( Mer på nyheter i dag ) .
eshuse
07:49 13.02.2018
#2645

13/02-2018 07:30:39: (KVAER) Kværner ASA: Kontrakter til Kværner for Johan Castberg flytende produksjonsskip (FPSO)

13. februar 2018 - Kværner har signert en kontrakt med Statoil for leveransen av modulene til plattformdekket til produksjonsskipet for Johan Castberg feltet, samt sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. Kontrakten vil gi omfattende positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners underleverandører innen norsk industri. På topp vil arbeidsomfanget involvere omtrent 2 000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører. Verdien av kontrakten er omtrent 3,8 milliarder kroner.

«Vi er tilfredse med at vi er valgt som leverandør til ett av de viktigste prosjektene i det globale olje- og gassmarkedet. I tillegg er det en strategisk fordel for Kværner at vi videreutvikler vår ekspertise på flytende produksjonsskip, ettersom flere kommende feltutviklingsprosjekter trolig vil benytte lignende konsepter», sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Johan Castberg-feltet i Barentshavet vil bli utviklet med et produksjonsskip (FPSO). Arbeidsomfanget til Kværner inkluderer fabrikasjon av moduler til plattformdekket hvor de fleste vil bli levert av norske verft. Kværners eget avanserte anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners spesialiserte anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør.

Som underleverandør til Kværner vil Aker Solutions' verft i Egersund levere moduler for injeksjon av vann og kjemikalier, mens selskapets anlegg i Sandnessjøen vil levere mindre moduler, samt fakkelbommen.

Skroget, inkludert boligkvarteret som fabrikkeres for Statoil av Sembcorp i Singapore, leveres til Kværners verft på Stord høsten 2020. Installasjonen av alle modulene og integrasjonen starter umiddelbart etter at skroget ankommer. Produksjonsskipet blir testet og ferdigstilt på Stord før planlagt utslep til feltet i første kvartal 2022.

«Dette prosjektet viser at forbedringene vi har gjennomført i forbindelse med kostnader og produktivitet i løpet av de senere årene har styrket vår konkurranseevne i forhold til andre leverandører. Industriens betydelige forbedringstiltak er også grunnleggende i å gjøre Johan Castberg og andre prospekter attraktive og lønnsomme å utvikle. Denne kontrakten gir et grunnlag for Kværner til å fortsette å investere i både våre anlegg og i vår organisasjon for å kunne forbedre vår konkurransekraft ytterligere», sier Haugan.

Den innledende prosjektplanleggingen starter umiddelbart og fabrikasjonen begynner allerede i fjerde kvartal 2018. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4 800 personer.

Kværner planlegger også en investering på omtrent 370 millioner kroner i forbindelse med en oppgradering av verftet på Stord. Denne oppgraderingen inkluderer en ny dypvannskai og en utvidelse av den store 1 050 tonns kranen slik at den dekker det meste av Johan Castberg FPSO. Denne investeringen vil forbedre produktiviteten for sammenstilling og ferdiggjøring av prosjekter som Johan Castberg. I tillegg vil utvidelsen gi økt konkurransekraft for fremtidige prosjekter der det kan gi betydelige fordeler å utføre integrasjon og oppgradering for flytende plattformer langs en dypvanns utrustningskai med god krandekning. Investeringsplanen avhenger av endelig godkjennelse av styret i Kværner.
blåball
11:24 04.04.2018
#4122

Beerenberg med ny avtale med Kværner , en langsiktig avtale , tidsriktig , og med muligheter for forlengelse . Første avtale er ubemannet plattform for AkerBP . ( Mer på nyheter i dag ) .

Nå opptar Trump og Kina det meste av nyheter i dag : reguleringer og forhandlinger og litt straffetoll på olje / ekvivalenter ?

Boeing og Tesla bør nok børsnoteres på Shanghai børs eller andre børser i Asia .
blåball
08:37 05.04.2018
#4125

Nytt Joint venture Selskap etableres mellom Kværner og Aker Solutions , og nytt oppdrag til ca 3,4 milliarder kroner på pågående Sverdrup utbygging . ( Meget bra ) .

Aibel fortsetter sin sterke posisjon , denne gang med 8 milliarder kroner på fase 2 utbygging , noe av arbeidet starter umiddelbart . ( Svært Bra , to oppdrag i Norge og ett i Aibels faseliteter i Thailand ).

Mer av dette på E24 i dag , og en pressekonferanse klokken 10 i dag .

Det er med andre ord gode nyheter for Aker og Statoil m.v. ( Bull for omstilling til det bedre . )
highlander
08:34 26.04.2018
#9470

Kværner meldte i går om robust resultat og ordreinngang i første kvartal.

I dagens utgave av Finansavisen (side 24) ser det ut til at selskapet ønsker å sitte på pengesekken:

Kværner har en stor kontantbeholdning, men ingen uttalte planer for hva det skal gjøre med den.
highlander
17:02 15.05.2018
#10011

Et innsidesalg i dag:

15/05-2018 16:25:17: (KVAER) Kværner ASA: Mandatory notification of trade

15 May 2018 - The following primary insider has sold shares in Kværner ASA:
Arnt Knudsen, SVP Business Development has on 15 May 2018 sold 50 000 shares in
Kværner ASA at a price of NOK 18.91. Following the transaction, he holds 27 940
shares in Kværner ASA.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.
highlander
13:58 29.06.2018
#10799

Danske Bank Equity Research har oppgradert Kværner til kjøp i en analyseoppdatering med tittelen “Never miss a beat”:

* Q2 18 results due 11 July, 07:00 CEST
* We upgrade Kvaerner to Buy following the recent share price weakening, offering an attractive entry level ahead of the Q2 results. We believe the company will continue to surprise on the upside posting EBITDA margins above consensus expectations. We are 27% ahead of FactSet consensus for 2018E and believe H2 18 should turn out fruitful for Kvaerner on the order intake side.
* Consensus still too conservative. After initiating its cost cutting campaign, Kvaerner has beaten consensus EBITDA estimates (FactSet) 11 out of 13 quarters since 2015. We believe this will continue in Q2 and throughout 2018E as we find consensus still too conservative in its estimates. On EBITDA, we are 7% and 27% ahead of consensus estimates on Q2E and 2018E, respectively.
* Positive news flow expected for second half of 2018. We expect a number of medium-to-large contracts to be awarded over the next six months. Kvaerner should be a frontrunner for a larger part of these potential awards and we expect the company to reach our 2018E order intake of NOK9bn, providing valuable added earnings visibility into 2019.
* Valuation. We use a risk-adjusted probability-based forecast through 2020 and a normalised EBITDA level from thereon. This values Kvaerner at NOK19.3/share where liquid assets net of working capital account for c.NOK8/share. At the current share price, the market is pricing in a normalised EBITDA of NOK315m, which we find too conservative compared to historical achieved margins.


Endret 13:58 29.06.2018 av highlander
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter