Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oljepris VI
Oljepris VI
OldNick
16.10.2017 19:41
#19589

Siste uke's data fra EIA-rapporten forsvant i Server-byttet til ST.

Data for the week ending Oct. 06, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: +x.x, +x.x, +x.x
Gasoline: +x.x, +x.x, +x.x
Distillates: +x.x, +x.x, +x.x
______

API Oct. 11, 2017

Crude: +3.10 mb
Gasoline: -1.58 mb
Distillates: +2.03 mb
Cushing: +1.22 mb
______

EIA Oct. 12, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 06, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 06, 2017
______

Crude: -2.70 mb
Gasoline: +2.50 mb
Distillate: -1.50 mb
Total petroleum: -1.7 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

07/21/2017: 483.4, 230.2, 149.6, 1315.3
07/28/2017: 481.9, 227.7, 149.4, 1316.4
08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

07/21/2017: 21.2, +4.8%, 9.7, -0.3%
07/28/2017: 20.8, +1.4%, 9.8, +0.1%
08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

07/21/2017: 55.8, -1.7
07/28/2017: 55.8, +0.0
08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

07/21/2017: 9.005, 0.405, 9.410, -0.019
07/28/2017: 9.030, 0.400, 9.430, +0.020
08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

07/21/2017: 17.285, +0.166, 94.3%
07/28/2017: 17.408, +0.123, 95.4%
08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

07/21/2017: 7.014, -0.254
07/28/2017: 7.551, +0.537
08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059
08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

07/21/2017: 0.932, 0.823, 0, 0.056, 0, 0.275, 0.143, 0.319, 0.669, 0, 3.217
07/28/2017: 1.174, 1.096, 0, 0.000, 0, 0.200, 0.235, 0.093, 0.820, 0, 3.618
08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

07/21/2017: 4.588, +0.153
07/28/2017: 5.000, +0.412
08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
______

Råolje-lagrene (-2.7m fat), destillat- (-1.5m fat) og totale petroleums-lagre (-1.7m) falt, mens bensin- (+2.5m fat) steg. Cushing-lagrene (+1.3m fat) steg også forrige uke. Dårlig overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje lagre er vanskelig å forklare denne uken, da nettoimporten steg kraftig, og kunne ikke kompenseres med fall i innenlands produksjon sammen med økt inntak til raffineriene. 1.2m fat levert fra SPR-lager forrige uke.

Produktlagrene så en svak stigning forrige uke. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -2.9m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke ned (-81k f/d). "Lower-48" falt (-87k f/d), mens mens Alaska steg (+6k f/d).

Forrige uke var etterspørselen etter totale petr.produkter uendret, mens bensin var opp og destillat ned. 4 ukers snitt y-o-y er positiv for alle.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC noe opp fra uken før, +0.22m f/d (til 2.5m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var litt opp fra uken før (canada), det samme var import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører).

Rapporten var ganske nøytrel, men oljeprisene steg, dog av andre grunner (hovedsakelig Iraq/Kurdistan). Spread'en mellom Brent og WTI er fortsatt høy (ca. US$5.9 i øyeblikket).
______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

EIA: Weekly Natural Gas Storage Report for week ending Oct. 06, 2017

Oct. 12, 2017

Totalt US-lager: 3 595Bscf
Endring w-o-w: +87BscfStocks were 153Bscf less than last year at this time and 8Bscf below the five-year average of 3 603Bscf.
______

BMO: US Natural Gas Storage Charts (PDF)
______

Fredagens nord-Amerikanske riggstatistikk fra Baker Hughes

Nord-American Rotary Rig Count Summary, Oct. 13, 2017 (PDF)

I fredagens rapport fra Baker Hughes falt antall rigger i nord-Amerika med -5 enheter i uke 41-2017, av disse falt antallet med -8 enheter i USA, og steg med +3 i Canada.

I USA falt antall landrigger med -6 enheter mens antall offshore-rigger falt med -2.

I USA falt antall oljerigger med -5 enheter, mens antall gassrigger falt med -2. Antall horisontale rigger falt med -6 enheter, mens antall vertikale rigger falt med -2. Antall oljerigger i USA er nå 743 enheter, mens antall gassrigger er 185. Antall landrigger er 907 enheter, mens antall rigger offshore er 20 i USA.

I Canada var antall oljerigger uendret, mens antall gassrigger steg med +3 enheter. Antall rigger offshore er 1.

Av stater i USA utmerket Texas, Oklahoma og California seg med en endring på -4, -3 og -2 rigger hver respektive. For de andre var det ingen eller (+/-) 1 rigg endring. Av felt i USA falt E.Ford med -6 enheter, mens Permian og Bakken steg med +1 rigg hver.

Tendensen er at rigg-antallet trender langsomt nedover.
______

BMO: Rotary Rig Count charts per 13Oct2017 (PDF)
______

Glencore sees record oil trading volumes as margins shrink

Julia Payne, Libby George, Reuters
Oct. 11, 2017

______

IEA kom med sin månedsrapport (MOMR) for oktober i forrige uke.

IEA: Monthly Oil Market Report

Oct. 12, 2017

Following very strong year-on-year demand growth of 2.2 mb/d in Q2-2017, the pace slowed to 1.2 mb/d in Q3-2017, reflecting relatively weak July and August data and the impact of hurricanes in September. Our forecast of global demand growth remains unchanged at 1.6 mb/d in 2017 (or 1.6%) and 1.4 mb/d in 2018 (or 1.4%).

Global oil supply rose 90 kb/d in September to 97.5 mb/d as non-OPEC output edged higher. Output stands 620 kb/d higher than last year. In 2017, non-OPEC supplies are expected to grow by 0.7 mb/d, followed by a 1.5 mb/d increase in 2018.

OPEC crude output was virtually unchanged in September as slightly higher flows from Libya and Iraq offset lower supply from Venezuela. Output of 32.65 mb/d was down 400 kb/d on a year ago. Compliance with supply cuts for the year-to-date is 86%.

OECD commercial stocks fell 14.2 mb in August from an upwardly revised July. The surplus over the five-year average fell to 170 mb. Global stocks are likely to have drawn in Q3-2017 as reductions in floating storage and the OECD outweighed net builds in China.

Benchmark crude prices rose by $2-4/bbl in September versus August, marking the third straight month of gains. Middle distillate prices increased almost twice as fast as crude, reflecting lower refinery throughputs and higher demand.

For Q4-2017, our refinery throughput forecast edges up to 80.9 mb/d, up 0.1 mb/d quarter-on-quarter. Our first forecast for January 2018 implies 1.2 mb/d year-on-year growth, although runs decline by 0.4 mb/d from December to just under 82 mb/d.

Our global crude and product balances show inventories drawing in 2017 by 0.1 mb/d and 0.2 mb/d, respectively. For next year, the crude and product markets look broadly balanced, assuming OPEC holds output steady at around current levels.
mer på link
______

Hegnar sin oppsummering av IEA's MOMR

Nye prognoser om oljemarkedet fra IEA

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med en ny månedsrapport


Are Strandli, Hegnar.no
12.10.2017

IEA tar ned det tidligere anslaget for oljeproduksjonen i landene utenfor OPEC i 2018 til 59,60 millioner fat pr, fra det forrige anslaget på 59,62 millioner fat pr dag, fremgår det av den ferske rapporten.

For 2017 kuttes anslaget til 58,05 millioner fat pr dag, fra tidligere 58,13 millioner fat pr dag.

Videre ventes det at den amerikanske produksjonen av olje vil være på 13,01 millioner fat pr dag i 2017, før den vil stige til 14,12 millioner fat pr dag i 2018.

IEA anslår at den globale oljeproduksjonen var på 97,46 millioner fat i september, opp fra 97,37 millioner fat pr dag i august.

OPEC, inkludert NGL, skal ha stått for 39,59 millioner fat av den totale produksjonen i verden, marginalt opp fra 39,58 millioner fat i måneden før.

Saudi-Arabia produserte 9,94 millioner fat pr dag i september, ifølge IEA.

Når det gjelder forpliktelsene til OPEC-landene om å anerkjenne kuttavtalen, mener IEA at det nå er liten tvil om Saudi Arabias og Russlands forpliktelse til kutt etter at de to landene har tatt flere grep for å styrke tilliten i markedet.

De to oljegigantene har blant annet hatt flere møter, gjort avtaler og kommet med uttalelser som styrker tilliten til at de vil fortsette å anerkjenne kutt-avtalen.

OPEC-landene samles til et møte i Wien 30. november.

Etterspørselen

Når det gjelder etterspørselen, venter IEA at denne vil falle med 100.000 fat pr dag i fjerde kvartal 2017, men at den vil øke med 100.000 fat pr dag i både andre og tredje kvartal neste år.

I fjerde kvartal 2018 vil den riktignok falle igjen med 100.000 fat pr dag, anslår energibyrået.
______

S.Aramco vurderer privat salg av Aramco-aksjer til statsfond (les: Oljefondet vårt f.eks.) og andre institusjonelle investorer istedet for å gå på børs.

Det fikk oljeprisene til å falle 1/2 dollar fredag kveld.

Saudi Aramco considers shelving international IPO

Oil company could turn to private share placement as doubts grow about going public.

Anjli Raval in London, James Fontanella-Khan, Arash Massoudi in New York, Simeon Kerr in Dubai, FT.com
Oct. 13, 2017

______

Dette tilbakeviser dog Aramco, og sier planene med en børsnotering og IPO går videre.

Aramco Says No Plans To Shelve IPO

Irina Slav, Oilprice.com
Oct. 16, 2017

______

Iflg. Tweet fra Lee Saks, så har statseide kinesiske olje-selskaper (som er Petrochina, Sinopec og CNOOC, usikkert hvilken/hvilke) tilbudt seg å kjøpe 5%-posten i Aramco.

@Lee_Saks: CHINESE STATE OIL FIRMS OFFER IN LETTER TO BUY UP TO 5 PCT OF #SAUDI ARAMCO DIRECTLY - INDUSTRY SOURCES: RTRS
______

Platts tror OECD's råolje-lager nå kun er ca. 50m fat over 5-års snitt, mens OPEC anslår det til 170m fat.

Denne differansen er betydelig.

Oil at US$80 in sight as long-term fears are ‘killing investment’

Alex Nussbaum, Bloomberg News
Oct. 13, 2017

______

Litt datert, men aktuell.

Skal vi tro denne artikkelen, går det en bølge gjennom den katolske kirke å selge seg ut av investeringer innenfor fossil energi.

de henger seg på bølgen som ser ut til å bre om seg blant institusjonelle investorer, å selge seg ut av slike.

Ikke bare kullselskaper (produsenter og forbrukere av kull til varmekraftverk, men også ditto selskaper innenfor andre deler av fossil-energi bransjene.

Dette kan være en smart mediastrategi for kirken, som jo lider under alle avsløringer av pedofile og perverse som ser ut til å finnes "an mass" innenfor kirken. Refokusering på noe "positivt" kan gjøre at utmeldingsbølgene som har kommet i etterkant kan stoppes/reduseres.

Catholic Institutions Make Record Divestment from Fossil Fuel Holdings

Thomas D. Williams, Breitbart News
Ovt. 5, 2017[Kommentarer:

Når en ser på utviklingen innen forbruk av fossile brensler globalt, ser man følgende:

Kull: Toppet foreløpig i årene 2012-14, hovedsakelig fordi forbruket i China toppet i samme periode. USA, den nest største forbrukeren har sett fall i forbrukset de siste 10 årene, hovedsakelig erstattet av NG (varmekraftverk) og vind/sol-kraft. Fallet i etterspørsel var i 2016 ca. -2% p.a. (regnet i olje-ekv./i tonn var fallet større).

Olje: Ingen fall i etterspørselen, veksten har tatt seg opp siden priskrasjet, og er nå ca. +1.5m f/d, "høyere enn noensinne". 10-års veksten er 1.2% p.a.

NG: Veksten er upåklagelig, 1.5% i 2016. 10-års veksten er 2.3% p.a.

En av konsekvensene av dette kan være at aksjekursene på olje/energi-selskap legger seg på et lavere nivå og lavere P/E-multipler enn om de ikke ble skygget unna.

Man har sammenlignbare eksempler innen f.eks. tobakksindustrien, som betaler høye utbytter for å tiltrekke seg investorer som ikke har eliminert slike sektorer i sin investeringsfære.]
______

Trump's Iran move and oil

The market should not ignore the geopolitical risks if the nuclear deal now unravels.

Derek Brower, Petroleum Economist
13.10.2017

______

WORLD’S LARGEST OIL COMPANIES: Deep Trouble As Profits Vaporize While Debts Skyrocket

SRSROCCO Report
Oct. 14, 2017

______

Iflg. Al Jazeera så har Irakisk militære gått til angrep på kurdisk holdte posisjoner, og mange skal være drept allerede.

Iraqi forces launch 'major' Kirkuk operation

Al Jazeera
16.10.2017


Og iflg "Breaking News" fra samme nettsted påstås det at den irakiske hæren melder om at hele Kirkuk er overtatt og under kontroll.
______

Det er også blitt meldt at KRG har stengt ned ca. 350k f/d produksjon utenfor Kirkuk.

KRG ceases operations at major oil fields near Kirkuk

Reuters
Oct. 16, 2017

______

Men det benekter KRG selv.

@Lee_Saks: KRG MINISTRY OF NATURAL RESOURCES DENIES SHUTTING IN 350KBD OF CRUDE #OIL PRODUCTION: MNR TWTR


Endret 16.10.2017 19:45 av OldNick
eshuse
18.10.2017 17:12
#2579

Hva skjer med oljeproduksjonen i USA? Er det feil i den ukentlige rapporten?

Forrige uke falt produksjonen i lower 48 med 87 tusen fat/dag og denne uke er produksjonen rapportert ytterligere ned med hele 1,03 millioner fat/dag - laveste produksjon siden mai 2014 hvis det skulle stemme...
eshuse
18.10.2017 17:19
#2580

Totale lagre forøvrig ned 9,4 millioner fat og lagrene er på det laveste siden september 2015.
eshuse
18.10.2017 20:07
#2581

Jeg har nok fulgt for lite med på været i USA. Orkanen Nate stengte ned det meste av oljeproduksjonen i Mexico-gulfen.

Hurricane Nate shuts down about 90% of Gulf of Mexico oil production
OldNick
19.10.2017 00:08
#19595

re. ehuse #2579/80/81,

Da fant du ut av det.

Ca. 8m fat råolje stengt ned av NATE.
______

Data for the week ending Oct. 13, 2017

Estimater fra Platts, Reuters, WSJ:
Crude: -3.4, -4.8, +x.x
Gasoline: -0.3, -1.0, +x.x
Distillates: -2.0, -1.5, +x.x
______

API Oct. 17, 2017

Crude: -7.13 mb
Gasoline: +1.94 mb
Distillates: +1.64 mb
Cushing: -0.13 mb
______

EIA Oct. 18, 2017

EIA: Summary of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 13, 2017

EIA: Details of Weekly Petroleum Data for the Week Ending Oct. 13, 2017
______

Crude: -5.70 mb
Gasoline: +0.90 mb
Distillate: -0.50 mb
Total petroleum: -8.7 mb
______

Stockpiles: Crude, Gasoline, Distillate, Total (mb)

07/28/2017: 481.9, 227.7, 149.4, 1316.4
08/04/2017: 475.4, 231.1, 147.7, 1311.8
08/11/2017: 466.5, 231.1, 148.4, 1304.5
08/18/2017: 463.2, 229.9, 148.4, 1304.5
08/25/2017: 457.8, 229.9, 149.2, 1303.4
09/01/2017: 462.4, 226.7, 147.8, 1310.4
09/08/2017: 468.2, 218.3, 144.6, 1312.2
09/15/2017: 472.8, 216.2, 138.9, 1305.6
09/22/2017: 471.0, 217.3, 138.0, 1300.5
09/29/2017: 465.0, 218.9, 135.4, 1294.4
10/06/2017: 462.2, 221.4, 134.0, 1292.7
10/13/2017: 456.5, 222.3, 134.5, 1284.1
______

Total products, gasoline and distillate supplied (4-week running average, mb/d, % y-o-y change)

07/28/2017: 20.8, +1.4%, 9.8, +0.1%
08/04/2017: 21.2, +2.3%, 9.8, -0.1%
08/11/2017: 21.2, +2.0%, 9.7, -0.3%
08/18/2017: 21.0, +1.4%, 9.7, -0.4%, 4.2, +14.4%
08/25/2017: 21.2, +3.4%, 9.7, +0.2%, 4.2, +11.1%
09/01/2017: 20.8, +0.2%, 9.5, -1.0%, 4.1, +9.9%
09/08/2017: 20.4, -0.8%, 9.6, +0.2%, 4.0, +10.4%
09/15/2017: 20.4, +0.5%, 9.5, -0.2%, 4.1, +14.5%
09/22/2017: 20.3, +1.3%, 9.4, +0.6%, 4.0, +13.9%
09/29/2017: 20.2, +1.9%, 9.5, +1.3%, 4.0, +12.0%
10/06/2017: 20.2, +1.3%, 9.4, +1.3%, 3.9, +2.1%
10/13/2017: 19.9, -0.7%, 9.3, +2.9%, 3.7, -6.4%
______

Cushing Storage (mb, w-o-w)

07/28/2017: 55.8, +0.0
08/04/2017: 56.4, +0.6
08/11/2017: 57.0, +0.6
08/18/2017: 56.5, -0.5
08/25/2017: 57.2, +0.7
09/01/2017: 58.0, +0.8
09/08/2017: 59.1, +1.1
09/15/2017: 59.8, +0.7
09/22/2017: 61.0, +1.2
09/29/2017: 62.5, +1.5
10/06/2017: 63.8, +1.3
10/13/2017: 64.0, +0.2
______

Domestic crude production (mb/d Lower-48, Alaska, total, w-o-w total)

07/28/2017: 9.030, 0.400, 9.430, +0.020
08/04/2017: 9.045, 0.378, 9.423, -0.007
08/11/2017: 9.070, 0.432, 9.502, +0.079
08/18/2017: 9.082, 0.446, 9.528, +0.026
08/25/2017: 9.070, 0.460, 9.530, +0.002
09/01/2017: 8.287, 0.494, 8.781, -0.749
09/08/2017: 8.869, 0.484, 9.353, +0.572
09/15/2017: 9.048, 0.462, 9.510, +0.157
09/22/2017: 9.064, 0.483, 9.547, +0.037
09/29/2017: 9.064, 0.497, 9.561, +0.014
10/06/2017: 8.977, 0.503, 9.480, -0.081
10/13/2017: 7.894, 0.512, 8.406, -1.074
______

Crude Oil Input to Refineries (mb/d, w-o-w), refinery utilization (%)

07/28/2017: 17.408, +0.123, 95.4%
08/04/2017: 17.574, +0.166, 96.3%
08/11/2017: 17.565, -0.009, 96.1%
08/18/2017: 17.461, -0.104, 95.4%
08/25/2017: 17.725, +0.264, 96.6%
09/01/2017: 14.472, -3.253, 79.7%
09/08/2017: 14.078, -0.394, 77.7%
09/15/2017: 15.172, +1.094, 83.2%
09/22/2017: 16.174, +1.002, 88.6%
09/29/2017: 16.029, -0.145, 88.1%
10/06/2017: 16.258, +0.229, 89.2%
10/13/2017: 15.439, -0.819, 84.5%
______

Net Imports, Imports, Exports of Crude (mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w, mb/d, w-o-w)

07/28/2017: 7.551, +0.537
08/04/2017: 7.055, -0.496, 7.662, -0.491, 0.707, +0.005
08/11/2017: 7.249, +0.194, 8.126, +0.364, 0.877, +0.170
08/18/2017: 7.854, +0.605, 8.790, +0.664, 0.936, +0.059
08/25/2017: 7.003, -0.851, 7.905, -0.885, 0.902, -0.034
09/01/2017: 6.930, -0.073, 7.083, -0.822, 0.153, -0.749
09/08/2017: 5.706, -1.224, 6.480, -0.603, 0.774, +0.621
09/15/2017: 6.440, +0.734, 7.368, +0.886, 0.928, +0.154
09/22/2017: 5.936, -0.504, 7.427, +0.059, 1.491, +0.563
09/29/2017: 5.230, -0.706, 7.214, -0.213, 1.984, +0.493
10/06/2017: 6.347, +1.117, 7.617, +0.403, 1.270, -0.714
10/13/2017: 5.685, -0.662, 7.483, -0.134, 1.798, +0.528
______

Imports from OPEC, S.Arbia, Iraq, Iran, Kuwait, UAE, Angola, Equador, Nigeria, Venezuela, Other OPEC, Sum OPEC (mb/d)

07/28/2017: 1.174, 1.096, 0, 0.000, 0, 0.200, 0.235, 0.093, 0.820, 0, 3.618
08/04/2017: 0.554, 0.524, 0, 0.191, 0, 0.334, 0.109, 0.586, 0.507, 0, 2.805
08/11/2017: 0.813, 0.716, 0, 0.226, 0, 0.390, 0.145, 0.214, 0.648, 0, 3.152
08/18/2017: 0.987, 0.685, 0, 0.066, 0, 0.192, 0.256, 0.400, 0.987, 0, 3.530
08/25/2017: 0.785, 0.458, 0, 0.012, 0, 0.116, 0.244, 0.072, 0.572, 0, 2.259
09/01/2017: 0.719, 0.240, 0, 0.116, 0, 0.214, 0.159, 0.469, 0.510, 0, 2.427
09/08/2017: 0.663, 0.424, 0, 0.108, 0, 0.066, 0.112, 0.436, 0.640, 0, 2.449
09/15/2017: 0.758, 0.400, 0, 0.072, 0, 0.309, 0.350, 0.389, 0.442, 0, 2.720
09/22/2017: 0.637, 0.133, 0, 0.188, 0, 0.109, 0.249, 0.119, 0.492, 0, 1.927
09/29/2017: 0.612, 0.617, 0, 0.106, 0, 0.181, 0.139, 0.050, 0.573, 0, 2.278
10/06/2017: 0.576, 0.635, 0, 0.250, 0, 0.119, 0.154, 0.295, 0.466, 0, 2.495
10/13/2017: 0.465, 0.423, 0, 0.132, 0, 0.030, 0.049, 0.646, 0.255, 0, 2.000
______

Net Imports of Crude and Petroleum Products (mb/d, w-o-w)

07/28/2017: 5.000, +0.412
08/04/2017: 5.478, +0.478
08/11/2017: 4.633, -0.845
08/18/2017: 5.323, +0.690
08/25/2017: 5.085, -0.238
09/01/2017: 6.733, +1.648
09/08/2017: 4.698, -2.035
09/15/2017: 4.005, -0.693
09/22/2017: 4.257, +0.252
09/29/2017: 2.751, -1.506
10/06/2017: 3.856, +1.105
10/13/2017: 2.870, -0.986
______

Råolje- (-5.7m fat) og totale petroleums-lagre (-8.7m) falt, mens bensin- (+0.9m fat) og destillat-lagre (+0.5m fat) steg. Cushing-lagrene (+0.2m fat) steg også forrige uke. OK- overenstemmelse mellom API og EIA's tall denne gangen.

Fallet i rå-olje skyldes en kombinasjon av lavere import og innenlandsk råolje-produksjon, noe motvirket av lavere inntak til raffineriene. Fallet kunne vært betydelig større, da EIA endret sine justeringsfaktor tilsvarende nesten +4m fat over uken. Det kan borge for noe som vi kan "nyte godt av" de neste ukene. 0.8m fat levert fra SPR-lager forrige uke (og akkumulert salg/levering fra SPR er >23m fat todate i 2018).

Produktlagrene så et lite fall forrige uke, hovedsakelig forårsaket av økt netto-eksport av produkter. Oppsummert så var sum av rå-olje, bensin og destillat-lagrene ned med -5.1m fat ift. uken før (inkludert SPR).

EIA's produksjonsestimat var forrige uke ned (-1074k f/d). "Lower-48" falt (-1083k f/d), mens Alaska steg (+9k f/d). Hoverårsaken til fallet i Lower-48 var nedstengningen i GoM-produksjonsplattformer. Ca. 8m fat ble ikke produsert forrige uke og uken før.

Forrige uke var etterspørselen etter både totale petr.produkter, bensin og destillat betydelig ned. 4 ukers snitt y-o-y er negativ for totale og destillater, positiv for bensin.

Forrige uke var råolje-importen fra OPEC ned fra uken før, -0.50m f/d (til 2.0m f/d summert). Dataene er gitt i tabellen over. Importen fra "non-OPEC" var ned fra uken før (Canada), mens import av "ukjent opprinnelse" (mindre eksportører) var betydelig opp.

Rapporten var blandet, og markedet sendte oljeprisene svakt ned. Spread'en mellom Brent og WTI har fortsatt å øke de siste dagene (ca. US$6.1 i øyeblikket). Det er et insentiv for å øke eksporten av lett skiferolje, som raffineriene allerede nok har for mye av. De trenger mer tyngre kvaliteter, som nå kommer i mindre volum fra OPEC-, Mexico- og Venezuela-import f.eks.. Canada holder imidlertid sin eksport til USA oppe.

Det påstås at i det -1.074m f/d fall i råolje-produksjon, så har EIA også inkludert et tillegg på 99k f/d, som de gjør for å samordne ukes-estimater med tall i månedsrapporten (som jo har spriket mellom 2-300k f/d de siste måedene).


______

BMO: Crude and Refined Petroleum Storage Charts (PDF)
______

OPEC compliance with oil output cut deal at 86 percent: IEA head

Reuters
17.10.2017

______

Mexico Locks In $46 Per Barrel In 2018 Oil Hedge

Irina Slav, Oilprice.com
Oct. 17, 2017

____________

Mer rørledningskapasitet ut av Alberta for Enbridge og oljesand-industrien.

Denne ledningen går til Superior, Wisconsin i USA.

Donald Trump comes through for Alberta again with a presidential permit for a second Canadian oil pipeline

Enbridge says it welcomes the news, which will allow it to ramp up the flow on the line — also know as Alberta Clipper — to as much as 890,000 barrels per day from the 450,000 capacity of the old permit.

National Post
Oct. 16, 2017

______

Interessant artikkel fra Phil Flynn.

Tough Making a Shale Buck

The Energy Report 10/18/17

Phil Flynn, The PRICE Futures Group
Oct. 18, 2017

Oil producers in shale and oil sands are finding it tough to make a buck and keep production levels rising. While the oil trade has been betting on ever rising shale production the truth is that production has leveled off. Some are saying there is a “shale band” at $60 basis Brent crude, that the market cannot cross without getting a flood of shale oil. The truth is that even if oil prices go up the market will be disappointed with increases in shale oil production. That goes for oil sands as well. In the short-term oil will be focused on the resurgent U.S. dollar and oil inventories that may show another big oil supply draw down but big picture oil fortunes may be driven by the markets misreading of shale oil production and production projections.

mer på link
______

PdVSA/Venezuela har problemer med å selge råoljen sin til USA og andre land, veldig dårlig kvalitet.

Tydelig at utstyret anleggene er i ferd med å svikte.

Venezuela's deteriorating oil quality riles major refiners

Alexandra Ulmer, Marianna Parraga, Reuters
18.10.2017

______

Forsiden av et nytt Goldman-artikkel om at med de nye konfrontasjonene i Irak og Trump/Iran kontroversene kan geopolitisk risiko ha Re-entret oljemarkedet.

GOLDMAN SACHS: The return of oil’s geopolitical risks

Oct. 17, 2017

______

It's Decision Time in the Shale Patch

E&P firms should use this earnings season to get realistic about targets.

Liam Denning, Bloomberg Business Week
Oct. 17, 2017

______

CEO i Vitol (verden største oljetrader, har ca. 7m f/d på sine skip verden rundt), Ian Taylor spår priscrash igjen i 2018.

Årsak: Sterk vekst i US skifer-produksjon i 2018

Priscrashet vil bli etterfulgt av fall i produksjonen (igjen), som ikke vil

The World's Top Crude Trader Sees Brent Crashing To $45

Julianne Geiger, Oilprice.com
Oct. 18, 2017

The world’s largest oil trader sees the price of the Brent barrel falling almost $14 to $45 in 2018, from its current price of $58.01, according to Ian Taylor, CEO of Vitol Group.

Taylor is predicting a surge in oil production from US drillers—an event that would likely drag oil prices downward in 2018 to $45 per barrel.

Despite the general optimism in the industry regarding oil prices, Taylor sees this optimism as false hope.

“I think there’s a chance oil could fall closer to $40 than $50, because I think there’s still one more big surge coming from U.S., which will knock prices down.”

Vitol’s CEO just last week offered up his opinion that US oil production will continue to increase in 2018—its final production spike before prices dip too far and production slumps once again.

mer på link
______

Det spås at videre utvikling i oljesand-industrien i Alberta blir et spill for gigantene, som majors (om de kommer tilbake), samt hjemlige champions som Suncor, CNRL, Cenovus, Imperial Oil/Exxon etc.

Canada's oil sands survive, but can't thrive in a $50 oil world

Nia Williams, Reuters
Oct. 17, 2017

______

Drilled, but Un-completed shale wells (DUC's):

Endret 19.10.2017 00:51 av OldNick
OldNick
24.10.2017 20:47
#19608

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
25.10.2017 20:47
#2589

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
26.10.2017 08:55
#19612

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
26.10.2017 08:59
#19613

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
28.10.2017 11:29
#19620

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
29.10.2017 20:23
#19625

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
29.10.2017 20:26
#19626

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
30.10.2017 00:00
#19629

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
31.10.2017 13:17
#7593

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
01.11.2017 09:53
#2601

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
01.11.2017 10:24
#2602

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
olejoerg
01.11.2017 11:29
#5140

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
01.11.2017 15:37
#2603

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
01.11.2017 16:26
#19639

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
01.11.2017 16:28
#19640

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
05.11.2017 15:44
#19656

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
08.11.2017 16:17
#7621

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
09.11.2017 07:57
#19664

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
09.11.2017 08:00
#19665

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Beins
14.11.2017 13:05
#11320

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter